You are on page 1of 1

LISTA DE ABREVIERI

ISO
Organizatia Internationala de Standardizare
CEI (IEC)
Comisia Internationala pentru Electrotehnica
UE
Uniunea Europeana
EOQ
Organizatia Europeana pentru Calitate
CEN
Comisia Europeana pentru Standardizare
EN
Standard European
EAC/EA
Cooperarea Europeana pentru Acreditare
CEE/EEC
Comisia Economica Europeana
CE/EC
Comisia Europeana
ANAES
Agentia Nationala de Acreditare si Evaluare in Sanatate (Franta)
AFAQ
Asociatia Franceza pentru Asigurarea Calitatii
AFNOR
Asociatia Franceza pentru Standardizare
NF
Standard Francez
ASRO
Asociatia Romana pentru Standardizare
RENAR
Asociatia de Acreditare din Romania Organismul National de Acreditare
SR
Standard Roman
STAS
Standard de Stat (denumirea standardului roman pana in 1992)
PDCA (Plan, Do, Check, act) Ciclul lui Deming ( a prevedea, a realiza, a controla, a
reactiona)
TQM
Managementul total al calitatii (calitate totala)
CNASp
Comisia Nationala pentru Acreditarea Spitalelor
SMC
Sistem de management al calitatii
RC
Reprezentantul conducerii pentru calitate
RMC
Responsabil pentru managementul calitatii
PGS
Procedura generala de sistem
AC
Asigurarea calitatii
MC
Manualul calitatii
PS
Procedura specifica
IL
Instructiune de lucru
PG
Procedura generala