You are on page 1of 1

LISTA STANDARDE DE REFERINTA PENTRU SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII

Seria de standarde ISO 9000 10000 standarde de management si asigurarea calitatii


1. SR EN ISO 9000: 2006 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular (a inlocuit SR EN ISO 9000:2001).
2. Model pentru sisteme de management al calitatii (se foloseste in situatii contractuale si
ca documente de referinta pentru certificarea sistemelor de management al calitatii)
SR EN ISO 9001: 2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte. Editia a III a inlocuieste
editia a II a a standardului ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 si ISO 9003:1994
3. SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calitatii . Linii directoare pentru
imbunatatirea performantelor. Inlocuieste standardul ISO 9004-1: 1994
3. Seria de standarde ISO seria - 10000
3.1. SR EN ISO 10002/ 2005, Managementul calitatii. Satisfactia clientului. Linii directoare
pentru tratarea reclamatiilor in cadrul organizatiilor
3.2 SR EN ISO 10005:2000. Managementul calitatii. Ghid pentru intocmirea planurilor
calitatii.
3.3 SR ISO 10006:2005 Sisteme de management al calitatii . Linii directoare pentru
managementul calitatii in proiecte.
3.4 SR EN ISO 10007 Sisteme de management al calitatii . Linii directoare pentru
managementul configuratiei.
Inlocuieste SR ISO 10007:2000
3.5 SR EN ISO 10012:2004 - Sisteme de management al masurarii. Cerinte pentru procese
si echipamente de masura.
Inlocuieste: SR EN 30012-1: 1995 si SR EN 10012:2000
3.6 SR EN ISO 10013:1997 Linii directoare pentru documentatia sistemului de
management al calitatii.
Inlocuieste: SR EN 10013: 1997.
3.7 SR EN ISO 10014:2000. Managementul calitatii. Linii directoare pentru aspectele
economice ale calitatii.
3.8 SR EN ISO 10015:2000. Managementul calitatii. Linii directoare pentru instruire.
4. SR EN ISO 19011: 2003. Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al
calitatii si/ sau de mediu.
A inlocuit standardele: SR ISO 30011-1,2,3., SR ISO 14010/11/12, SR ISO 10011-1,2,3.