You are on page 1of 1

Viziune, misiune,

Cod etic, Politica generala,


Politica referitoare la calitate
a organizaiei

Obiective
Manual
calitate

Procese: controlul documentelor,


controlul inregistrarilor, audit intern,
controlul produsului neconform,
actiuni corective, actiuni preventive,
actiuni de imbunatatire.

Planificarea calitatii
Proceduri obligatorii a caror
documentare
este ceruta de ISO 9001
Proceduri
(descriu managementul proceselor in
conformitate cu cerintele ISO 9001)

Instructiuni de lucru /inspectie/ verificare/ testare


(descriu activitati)
Inregistrari
(rapoarte, formulare completate)
Documentatie tehnica
referitoare la produs si la procesul tehnologic
Documente organizaionale
Regulament intern (RI), Regulament de organizare si
functionare (ROF), organigrama, fise de post, decizii interne
Legislatie, standarde, normative, reglementari
Principiile managementului calitatii, alte principii de management

Structura documentatiei SMC