You are on page 1of 2

DIAGRAMA PROCESELOR

ANEXA B/ MC/1.1

PROCESE DE CREARE DE VALOARE

PROCESE DE MANAGEMENT

Procse referitoare la relatia cu clientii


(marketing, prestare de servicii)

PG-008; MC-01, cap.7.2

CLIENT
Cerinte legale
si de
reglementare

Planificare
PG-011,
MC-01, cap.7.1

CLIENT

Aprovizionare
PG-014
MC-01, cap.7.3

Analiza cerinte clienti,


prestare servicii
PG-008;
MC-01, cap.7.2

Cerinte
Autoritati

FEED-BACK
PG-008
MC-01, cap.7.2
PG-007,
MC-01,
cap.8.2.1
Actiuni corective
si preventive
PG-004
MC-01,
cap.8.5.2; 8.5.3

PROCESE SUPORT
PROCESE DE MANAGEMENT
Planificarea manageriala, SMC, resurse, procese
PG-014; PG-003, PG-004, MC-01, cap.4.1; 4.2;
5.1; 5.2; 5.3; 5.4, 5.5, 6.1; 8.2.3; 8.2.3
Analiza SMC
PG-005; MC-01, cap.5.6
Comunicare intern
PG-009; MC-01, cap.5.2
Imbunatatire continua
MC-01, cap. 8.5.1

PROCESE SUPORT
Identificare si trasabilitate: MC-01, cap.7.4.2
Controlul produselor neconforme: PG-007; MC-01, cap.8.3
Resurse Umane-Instruire: PG-006, MC-01, cap.6.2
Analiza datelor: PG-015; MC-01,
cap.8.4;
Comunicare interna si extern: PG-011;, MC-01
Elaborarea si controlul documentelor: PG-001;
MC-01, cap.5.5.3; 7.2; 7.5.4
cap.4.2.2; cap.4.2.3
Controlul inregistrarilor: PG-002; MC-01, cap.4.2.4
Monitorizare si masurare produse si servicii: PG-012; MC-01, cap.8.2.4
Monitorizare si masurare procese: PG-013; MC-01, cap.8.2.3
Tratarea reclamatiilor, PG-016