You are on page 1of 1

Anexa E/ MC/1.1.

Modelul SMC cu abordare pe procese


CERERILE CLIENTILOR
CLIENTI

Comenzi si Contracte
Managementul resurselor de timp
Managementul resurselor umane

clientii

Managementul resurselor materiale


Managementul resurselor financiare

MANAGEMENTUL
RESURSELOR

Specificatiile serviciilor

RESPONSABILITATEA
MANAGEMENTULUI

Aprovizonarea si livrare de
materiale necesare
prestarii serviciilor

COMERCIALIZAREA
PRODUSELOR

produselorRELIZA
REA
PRODUSELOR

Planificarea realizarii
serviciilor

Strategii si politici
manageriale

Analiza efectuata de
management

MASURARE, ANALIZA SI
IMBUNATATIRE
Monitorizarea calitatii
serviciilor
Monitorizarea/ Masurarea
proceselor

Servicii postlivrare.

Comunicarea cu

Managementul resurselor informationale

Monitorizarea satisfactiei
clientilor

CLIENTI
Feedback

Imbunatatire
continua