You are on page 1of 1

Schema informationla a procesului de analiza privind propunerile angajatilor

Primirea
propunerii

Persoana

Analiza propunere

Raspuns
catre
angajat

NU

responsabila

DG

Propunere
a este
adecvata?

DG

DA
Analiza propunere

DC
Modificare

Propunerea
imbunatateste
sistemul de
management al
calitatii?

NU
DC

DA
DG

Analiza propunere

Propunere
a se
aproba?

NU

DG

DA
Modificarea procedurii si
anuntarea tuturor factorilor
implicati

DC