You are on page 1of 3

VHCP-VILLAS-V5-20150427

CHNH SCH BN HNG


DNH CHO KHCH HNG MUA BIT TH VINHOMES CENTRAL PARK
----- Hiu lc t ngy 27/04/2015 cho n khi c chnh sch mi thay th----I.

CHNH SCH GI: Gi bn bit th (BT) gm gi t v gi xy dng


1. Gi t: Theo bng gi cng b ca Ch u t (CT) ti tng thi im.
2. Gi xy dng: 7.000.000/m2 cha gm VAT.

II. CC GI SN PHM/DCH V C TH LA CHN


STT

GI SN
PHM/DCH
V
Gi Dch v
qun l bit
th 10 nm tr
trc

Gi Dch v
Vinmec

Gi Dch v
Vinschool

Gi Dch v
ngh dng
Vinpearl

M T SN PHM/DCH V

N GI BN
(cha VAT)

Gi Dch v qun l Bit th theo tiu chun ca


Vinhomes trong vng 10 nm (khng bao gm cc chi
ph lin quan n dch v phi tr cho bn th 3 nh:
in, nc, thng tin lin lc, truyn hnh cp)

1.500.000 ng/m2
t

Gi VIP Vinmec Family dnh cho 04 ngi (02 ngi


ln, 02 tr em) v c gi tr trong vng 12 thng
(dch v chm sc sc khe khng chu VAT)

30.000.000 ng/gi

Gi dch v gio dc ti Trng Ph thng lin cp


Vinschool gm 100% tin hc ph v tin n trong vng
01 nm hc
Gm 6 m ngh dng ti Vinpearl Resort Ph
Quc/Nha Trang (phng Deluxe Garden View) c gi
tr trong vng 12 thng

49.600.000 ng/gi

30.500.000 ng/gi

VHCP-VILLAS-V5-20150427

III. TIN THANH TON V CC H TR CA CT


1.

Phng n 1: Khch hng thanh ton theo tin chun

Tin thanh ton


Cc t thanh
ton
t cc
Ln 1

Ln 2

Tin
Khi cht cn
10 ngy lm vic k t ngy k Tha
thun t cc
Khi k HMB d kin T5-T6/2015

S tin thanh ton


1.000.000.000 ng/BT
20% gi bn BT
( bao gm tin t cc)
(cha gm VAT)
30% gi bn BT
(gm VAT) v
VAT ca 20% gi BT thanh ton ln 1

Ln 3

Trong vng 1 thng k t ngy k


HMB

20% gi bn BT ( gm VAT)

Ln 4

Theo TB bn giao BT d kin T10/2015

25% gi bn BT ( gm VAT)

Ln 5

Khi nhn s BT

05% gi bn BT ( gm VAT)

Li sut tr trc
Khch hng thanh ton trc s c hng chit khu trn tng s tin thanh ton trc v s ngy
thanh ton trc vi mc li sut chit khu ban hnh ti thi im thanh ton.
Li sut chit khu thanh ton trc hin p dng: 8%/nm (Li sut ny c th thay i m khng
cn bo trc)
2.
Phng n 2: Khch hng thanh ton trc hn t 95% gi tr BT (gm VAT) ti thi im
k HMB, khch hng s c u i:
Chit khu thng 10% gi t trc VAT hoc;
Nhn gi ni tht lin tng v gi dch v thit k landscape vi tng gi tr tng ng 10%
gi t BT (trc VAT)
Cc t thanh
ton
t cc
Ln 1

Ln 2

Ln 3

Tin
Khi cht cn
10 ngy lm vic k t ngy k Tha
thun t cc
Khi k HMB d kin T5-T6/2015

Khi nhn s BT

S tin thanh ton


1.000.000.000 ng/BT
20% gi bn BT
( bao gm tin t cc)
(cha gm VAT)
75% gi bn BT
(gm VAT) v
VAT ca 20% gi BT thanh ton ln 1
05% gi bn BT ( gm VAT)

VHCP-VILLAS-V5-20150427

3.

Phng n 3: Khch hng vay vn ngn hng

Tin thanh ton


Cc t
thanh
ton
t cc
Ln 1

Tin

Khch hng gii ngn

Khi cht cn
10 ngy lm vic k
t ngy k Tha
thun t cc

Ln 2

Khi k HMB d
kin T5-T6/2015

Ln 3

Theo TB bn giao BT
d kin T10/2015

Ln 4

1/12/2016

Ngn hng gii ngn

1.000.000.000 ng/BT
20% gi bn BT
( bao gm tin t cc)
(cha gm VAT)
10% gi bn BT
(gm VAT) v
VAT ca 20% gi BT
thanh ton ln 1

70% gi bn BT
(gm VAT)

H tr ca CT

CT thanh ton
ton b li vay cho
ngn hng n
01/12/2016

Nu khch hng vay tip:


Tr li + gc hng thng
theo quy nh ca Hp
ng tn dng
Nu khch hng khng
vay tip: Tr 70% gi BT
gm VAT

Ngoi thi hn h tr trn khch hng vn c th tip tc vay vn ca ngn hng v t tr li cho ngn
hng vi thi hn vay ln ti 15 nm.

IV. THIT K BIT TH


-

V.

Nu khch hng mua sm v mua BT n lp: Khch hng c iu chnh thit k BT theo nhu
cu s dng nh hm kn (hm c th lm ni u xe nu ram dc khng vt ch gii v khng lm nh
hng n mt ng bit th), h bi vi iu kin ph hp vi ngn ng thit k chung ca c khu
v khng nh hng n tin xy dng BT.
Thi hn gi thit k ph duyt: trc ngy 31/5/2015

TH TC K HP NG MUA BN
TH TC

THI HN

K Tha thun t cc

Ti thi im t cc 1.000.000.000 ng/BT

K Hp ng mua bn

D kin thng 5-thng 6/2015.

a im giao dch
Sn Bt ng sn Vinhomes Central Park 208 Nguyn Hu Cnh, Phng 22, Qun Bnh
Thnh, TP HCM