You are on page 1of 4

www.yonetim.

net

DENETM SORU LSTES

Yrrlk Tarihi :
Sayfa No
:
Revizyon No

Dokman No

Denetlenen Blm :

SATIN ALMA BLM

Deneti :

Kalite Ynetim Sistemi, Dokmantasyon, Sorumluluk Yetki letiim,


Kaynak Ynetimi, Satnalma, lme Analiz yiletirme,

Tarih

Denetim Konusu :

mza
Soru
No

ISO 9000
Madde No

Sorular

4.2.1

Blm faaliyetleri ile ilgili proses ve prosedrler belirlenmi mi?


Nelerdir?

4.2.2

lgili proses hangi proseslerle etkileim halinde

4.2.3.

Dokman ynetimi uygun mu? (Onayl olup olmad,


gncellii, Dokmanlarn kontroll kopya, bilgi iin eklinde
kaelenmesi

4.2.3.

Dokmanlarn kullanm noktasnda bulunabilirlii ve


ulalabilirlii

4.2.4

Kaytlarn ynetimi (tanmlanmm ? saklanmas, arivlenmesi


elden karlmas ile ilgili srelere uyuluyormu?)

5.3.

Kalite Politikas biliniyor mu?

5.4.1

Kalite Hedefleri varm ? Varsa nelerdir?

5.4.2

Kalite hedeflerine ulamak iin ne tr almalar yalyor.


Herhangi bir planlama var m?

5.5

Sorumluluk, ve yetki belirlenmimi? Varsa grev tanmn


gsteririmisiniz

10

5.6

Ynetim gzden geirme toplantlarna katlnyormu ? En son


ki toplant tutana mevcut mu? Tutanakta grev varm ve bu
grevin yaplma durumu

11

6.1.

htiya olunan kaynaklarn belirlenmesi ve salanmasnda


izlenen yol nedir

12

6.1.

Eitim ihtiyalarn nasl belirleniyor. lgili dnemde alnmas


planlanm eitim varm?

13

7.4.

Tedariki firma seimindeki sre nasl ilemektedir ?

14

7.4.

Potansiyel tedarikilere Tedariki Bilgi Formu' doldurtuluyor


mu? Mevcut tedarikilerdeki deiiklikler ve yeniliklerin bu
formlara aktarlmasndaki yntem nedir ? rnek uygulama

15

7.4.

allmas planlanan tedarikilere n Deerlendirme yaplyor


mu ? Son dnemde yaplan rnek bir uygulama

16

7.4.

Yakn zamanda yeni bir para veya tedariki deiimindeki ilk


numune aamasnda Tedarikiye verilen rnek dokmanlar
gsterirmisiniz (Teknik Resim,spec vb)

05.FR.013

Bulgular

18.07.2006/00

DENETM SORU LSTES

Yrrlk Tarihi :
Sayfa No
:
Revizyon No

Dokman No

Denetlenen Blm :

SATIN ALMA BLM

Deneti :

Kalite Ynetim Sistemi, Dokmantasyon, Sorumluluk Yetki iletiim,


retim ve Hizmet Salama, Satn alma

Tarih

Denetim Konusu :

Soru
No

ISO 9000
Madde No

Sorular

17

7.4.

Numune olarak gelen paralar iin ilk numune etiketi ve


numune talep formu veriliyor mu ?

18

7.4.

Tedarikiye Kalite tarafndan alan Dzeltici ve nleyici


faaliyetlerin takibi gerekletiriliyor mu? lgili dnemde
kapatlmam DF var m ?

19

7.4.

lk numune raporu olmadan para veya rn alnyor mu?


rnek bir ilk numune raporu? lk numune onay olmakszn
sipari vermeyi engelleyen sistem var m?

20

7.4.

lk numune sonras, her tedarikiden plot parti talebi


yaplyormu ? Bir partinin plot parti olduu nasl anlalr ? Bu
konuda Kalite veya retime bilgi veriliyor mu?

21

7.4.

Ambar blm bir parann tedariki deiiklii, kalp


deiiklii, yeni para vb nedenden dolay ilk numune olduunu
biliyormu ? Bu konuda bir dzenleme var m?

22

7.4.

Tedarik ettiiniz malzemeler hangi Ulusal ve Uluslar aras


mevzuatlara tabi? Yeni bir malzeme veya tedariki ile
almaya balandnda ilgili mevzuatlara uygunluk raporu
alnyor mu?

23

7.4.

Onayl Tedariki Listeleri var m ? Gncel mi? retim haricinde


hizmet alnan dier tedarikiler iin de liste oluturulmu mu ?
Gncel mi ?

24

7.4.

Onayl Tedariki dnda alm yaplyor mu? Evet ise hangi


durumlarda

25

7.4.

Tedarikilere sipari hangi periyotlarla gnderiliyor? Ne ekilde


gnderiliyor ? Revizyon olmas durumunda ne yaplyor.?
Tedarikiden sipari teyidi alnyor mu? rnek bir uygulama

26

7.4.

Verilen sipariin eksik gelmesi durumunda ? Nasl farkediliyor ?


lave bir sipari verilmesi gerektiini nasl anlyorsunuz?

27

7.4.

Pahal Navlun izleniyor mu ? Tedariki ve Mteri iin ayr


belirleniyor mu?

mza

Bulgular

Denetlenen Blm :

SATIN ALMA BLM

Deneti :

Kalite Ynetim Sistemi, Dokmantasyon, Sorumluluk Yetki iletiim,


retim ve Hizmet Salama, Satn alma

Tarih

Denetim Konusu :

Soru
No

ISO 9000
Madde No

Sorular

28

7.4.

Tedariki firmalarla szleme yaplmakta m? Szlemenin


feshi ya da yenilenmesi ne ekilde gerekletirilmektedir?

29

7.4.

Tedarikiler Kalite, Miktar ve Termin asndan deerlendiriliyor


mu?

30

7.4.

Tedariki denetim kriterleri nelerdir? Ne tr durumlarda


tedariki denetimi yaplmaya karar veriliyor.?

31

7.4.

Tedarikilerin gelitirilmesi ile ilgili ne tr faaliyetler yaplyor ?


Hangi durumlarda tedariki gelitirme faaliyeti uygulanyor ?
Herhangi bir plan veya program varm ?

32

7.4.

Tedarikilerin Onayl Tedariki Listesinden karlmas ile ilgili


artlar belirlenmi mi? Hangi artlarda bu durum
gerekletiriliyor ?

33

7.4.

Tedarikilere eitim hangi durumlarda veriliyor ? rnek bir


uygulama var m?

34

7.4.

Tedarikilere verilen satnalma verileri (teknik resim, spec vb.


nasl gncelleniyor? Tedarikilerdeki eski dokmanlarn iptali ve
imhas nasl gerekleiyor ? rnek bir uygulama

35

7.5.4.

Mteri Mlkiyetinde tedarik edilen para veya rn varm ?


Varsa tanmlanm m?

36

8.2.2

neri sistemi erevesinde son bir yl ierisinde verilmi bir


neriniz var m? neri kabul edilmi mi.?

37

8.4.

Prosesiniz ile ilgili (Performans kriterlerinden sapma olduunda


gerekeleri belirleniyor mu? Bu konuda herhangi bir rapor
veriliyor mu?

38

8.5.2

Sizinle ilgili son bir yl ierisinde alan bir Dzeltici ve nleyici


Faaliyet ( denetim DF hari) varm ? Varsa kapatlm m
?

mza

Bulgular