Hamajlija mi ne djeluje, molim objasnjenje Selam alejk ...

imam jedan zapis ili hamajliju kako hocete pa mi nece da djeluje hamjlija je vez ana za ljubav pa sta je u pitanju objasnite malooo.. Odgovor: Po tovana sestro, obzirom da va e pitanje tretira jedan znacajan vid sujevjerja pris utan kod nas, odlucio sam i vama a i drugima koji posjecuju stranicu ponuditi ma lo detaljniji odgovor na ovo pitanje. Naime, mnogi su Bo njaci u proteklom ratu pr ilikom odlaska na borbenu liniju oko vrata stavljali zapise i hamajlije. Smatral i su da ce ih one za tititi od metka srpskog agresora. Mnogi to danas rade s uvjer enjem da hamajlija ili zapis obje en o vrat ili stavljen ipod mi ke poma e lijecenju o d bolesti ili cuva od nje. Osim toga, i danas ima onih koji na vrata kuce ili na auto vje aju konjsku potkovicu smatrajuci da ce ih to spasiti "propisane" nesrece ili uroka. Nur dova je, ka u, najbolja hamajlija. Ona ima cudotvornu moc. Onaj ko je nosi, uci ce "direktno" u d ennnet. Mnogi preko veze ele da postignu za titu. Hamajlija ih mnogo manje ko ta. Ne moraju k lanjati, ne moraju postiti niti druge vjerske du nosti obavljati, jer tu je hamajl ija. Njima ne treba Allahova za tita pored hamajlije. Mogu biti i nemoralni i odla ziti tudim enama, jer navodno hamajlija ce ih za tititi. A ako se desi i neka boles t ili nesreca, tu je opet hamajlija koju napravi neki "hod a", vidovnjak ili sihir baz. arlatani iskori tavaju neznanje i sujevjerje masa i prave im zapise i hamajlije, na d njima izgovaraju zakletve tvrdeci da oni cuvaju od djelovanja d ina, urokljiva o ka i zavidnosti isl. Pravljenje hamajlija i prodaja vec gotovih i fri ko spravljen ih postali su unosan biznis. Muslimani moraju znati da vje anje koljcice ili perle kao amuleta ili citanje zapis a s tajanstvenim oznakama radi za tite ili lijeka, predstavlja neznanje ili zablud u koji su u suprotnosti s Allahovim zakonima u svemiru. U mnogim hadisima Poslanik s.a.v.s. je zabranio vje anje hamajlija i talismana, a u slucaju bolesti propisao standarni nacin za tite a to je preventiva i lijecenje dozvoljenim sredstvima. On ka e: "Lijecite se, jer Onaj ko je stvorio bolest, stvo rio joj je i lijek." (Ahmed) Dakle, lijecenje je vad ib, to znaci da onaj ko se ne lijeci cini grijeh prema Allahu. U drugom hadisu ka e: "Ako u necemu od va ih lijeko va ima koristi, zasigurno je ima u troma: medu, pu tanju krvi iz vene (hid ama) i sp aljivanju rane." (Buharija i Muslim) Ovo su propisani nacini lijecenja u to svaka ko spada i eriatski nacin lijecenja rukjom onih koji obole od sihira, d inskog dodi ra ili uroka. Koliko je hamalija opasna i pogubna pokazuje nam ova hadis: "Ukbe b. Amir ka e da je do ao u karavani sa deset ljudi kod Allahova Poslanika s.a.v.s. Poslanik je skl opio sporazum sa devetoricom, a sa desetim nije. Upitali su ga za razlog, a on i m je odgovorio: "Na mi ici mu je talisman". Covjek je tada strgnuo zapis pa je Pos lanik s.a.v.s. i sa njim sklopio sporazum, a potom rekao: "Ko objesi zapis pocin io je irk." (Ahmed i El-Hakim) Da su hamajlija i zapis vjerom propisani, Poslanik s.a.v.s. ne bi naredio ovom ashabu skidanje zapisa. U drugom hadisu ka e: "Ko okaci ne to tome je i prepu ten". (Et-Tirmizi) Na nama je da izaberemo da li elimo Allahovu ili neciju drugu za titu. Uz hamajliju veoma cesto pojedini sihirbazi sve u d ina da cuva hamajliju i da pazi kako bi ona uvijek bila d jelotvorna. Nekad je d in zadu en i da licno cuva osobu koja nosi hamajliju, jer u h amajliji stoji naredba. Kada drugi d in covjeku poku a da naudi ili sihir donese on

mu se po naredbi svoga sihirbaza suprotstavi. Zbog toga Poslanik s.a.v.s. i ka e d a je osoba koja okaci hamajliju njoj i prepu tena. Upravo u tome i jeste opasnost i rka. Vjerovati da potkovica, crvena traka, hamajlija ili zapis imaju moc cuvanja i sp recavanja zla pored Allaha je smije no i nevideni apsurd. alosno je da su ljudi skl oniji vjerovati jednoj konjskoj potkovici nego Uzvi enom Gospodaru svjetova. Nur d ovu najce ce nose oni koji, ili ne klanjaju nikako, ili to rade povremeno. Oni su ubijedeni da ce ih ona uvesti u d ennet iako ne praktikuju ono to od njih tra i Gospo dar svjetova. Nadam se da je odgovor jasan. Hfz. mr. Senaid Zajimovic