You are on page 1of 1

Senarai Tugas 5

Guru Rumah Sukan


Tugas
1. Mengurus latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan.
2. Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan rumah sukan. Kedatangan dicatat
dalam buku kehadiran.
3. Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan antara
rumah sukan.
4. Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.
5. Merekodkan kedatangan pelajar dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang tidak
hadir.
6. Mengawasi keselamatan pelajar waktu latihan.
7. Menyemai semangat kesukanan di kalamgan pelajar.
8. Sentiasa berbincang dengan Ketua Rumah Sukan untuk meningkatkan prestasi rumah
sukan.