You are on page 1of 16

LUKISAN ELEKTRIK

TAJUK : LUKISAN PELAN BENTANGAN
TIGA FASA
Disediakan oleh:

Norhamizah Binti Abd Halim

JENIS LUKISAN ELEKTRIK GAMBAR RAJAH BLOK GAMBAR RAJAH GAMBAR RAJAH SKEMA GAMBAR RAJAH PENDAWAIAN LUKISAN ELEKTRIK PELAN BENTANGA N PELAN BENTANGAN DOMESTIK PELAN BENTANGAN INDUSTRI .

GAMBAR RAJAH BLOK .1.

GAMBAR RAJAH SKEMA .2.

GAMBAR RAJAH PENDAWAIAN .3.

kilang dan premis perniagaan. Kaedah pendawaiannya menggunakan konduit atau sesalur logam. Pelan Bentangan Domestik Menunjukkan lokasi aksesori pendawaian dan alat kelengkapan serta suis kawalan di dalam bangunan atau rumah kediaman. Pelan Bentangan Industri Menunjukkan lokasi alat kelengkapan di dalam bangunan yang besar seperti makmal.   2. Pendawaiannya memerlukan perlindungan kerosakan mekanikal yang tinggi dan boleh menampung beban yang besar. 1. .PELAN BENTANGAN Pelan bentangan ialah lukisan yang menunjukkan susun atur simbol piawai alat tambah dan kelengkapan pada pelan lantai bangunan. Lagenda disediakan bersama-sama pelan bangunan bagi menunjukkan simbol piawai alat kelengkapan dan alat tambah.

.

MENENTUKAN LUKISAN BENTANGAN PELANG BANGUNAN  Bagi seorang pendawai elektrik. beliau mestilah mengetahui dan memahami kedudukan dan keperluan bilik-bilik di dalam lukisan bentangan pelan bangunan yang telah diberi untuk mementukan jenis lampu. kuasa dan pendawaian yang diperlukan untuk bangunan tersebut. .

JADUAL KEPERLUAN ELEKTRIK bil   1         Nama bilik Peralatan elektrik     1-2x40W (F) lengkapan siling Bilik kuliah 1 Kipas siling   1-1x 13A S/A/K   1-1x32A Pengasing 3           1-2x40W (F) lengkapan siling Bilik kuliah 2 Kipas siling   1-1x 13A S/A/K   1-1x32A Pengasing       1-2x40W (F) lengkapan siling Bilik kuliah 3 Kipas siling 1-1x 13A S/A/K     1-1x32A Pengasing 4 Laluan   2         kuantiti   12 6 9 1   12 6 9 1     12 6 9 1     .

2. 1. Dengan merujuk kepada keperluan elektrik yang teleh disenaraikan. JBE dan TNB Ini memudahkan pendawai membuat anggaran harga yang sesuai untuk setiap peralatan elektrik yang dikehendaki. ianya akan memudahkan pendawai untuk membuat:Pengiraan kuasa boleh dilakukan untuk memperolehi saiz kabel yang sesuai dan selamat digunakan untuk bilik tersebut. 3. Pendawai boleh merangka pelan susunatur elektrik yang sesuai mengikut peraturan IEE. .

SIMBOL PIAWAI ELEKTRIK .

.

PERATURAN PEMASANGAN ALAT TAMBAH 1. suis jenis tarik hendaklah digunakan.kaki lima.bersebelahan dengan pintu masuk dan tidak terlindung supaya mudah dikendalikan  Bagi bilik mandi. suis hendaklah ditempatkan di luar bilik mandi. . Jika suis perlu dipasang di dalam bilik mandi.tangga dan sebagainya.  Suis lampu & kipas hendaklah dipasang pada satu tempat supaya kelihatan lebih kemas & memudahkan kawalan. SUIS  Suis hendaklah ditempatkan di dalam bilik.  suis dua hala atau suis perantaraan digunakan di laluan jalan.

Bagi bilik yang lebih besar peraturan ini dilonggarkan  4. Bilangan soket keluar bagi bilik bersaiz sederhana tidak boleh lebih daripada dua. LAMPU  Setiap bilik mestilah mempunyai sekurang-kurangnya satu poin lampu  Jenis lampu yang digunakan di dalam bilik mandi ialah lampu filamen bertutup kaca  Poin lampu hendaklah ditempatkan pada jarak tertentu supaya sinaran lampu tidak terganggu oleh bilah kipas SOKET KELUAR 3.2. UNIT KAWALAN PENGGUNA  Kotak unit kawalan pengguna hendaklah dipasang didalam bangunan supaya mudah dikendalikan ketika berlaku kecemasan .

MELUKIS PELAN BENTANGAN DOMESTIK .