You are on page 1of 37

,,Infiinare sistem de canalizare n comunele

Mihail Koglniceanu, Gura Ialomiei i Giurgeni, judeul Ialomia''

MEMORIU TEHNIC GENERAL


1.DATE GENERALE
Denumirea obiectivului:
,,INFIINARE SISTEM DE CANALIZARE N COMUNELE MIHAIL KOGLNICEANU,
GURA IALOMIEI I GI URGENI, JUDEUL IALO MIA''
Amplasamentul lucrrii:
Obiectivul de investiie ce urmeaz a se realiza, este amplasat astfel :
*conductele reelei de canalizare menajer , cminele de vizitare, cminele colectoare vor fi ampla sate n
intravilanul localitilor, pe traseul strzilor, confo rm planurilor de situaie anexate, iar conductele de
refulare dintre statiile de pompare i staia de epurare n intravilanul i extravilanul localit ilor pe
teren ce reprezint domeniu public.
*staiile de pompare ape uzate i staia de epurare - sunt amplasate pe teren ce reprezint domeniu
public.
Terenul ocupat de componentele sistemului de canalizare menajer propus reprezint domeniu
public de interes local.
Realizarea obiectelor investitiei propuse se va face pe un amplasament apartinand domeniului
public al comunelor M. Kogalniceanu, Gura Ialomitei, Giurgeni, Ju detul Ialomita.
Prezentul proiect cuprinde realizarea unui sistem centralizat de canalizare menajer, pentru
comunele M. Kogalniceanu, Gura Ialomitei, Giurgeni, judetul Ialomita.
Comuna Mihail Kogalniceanu se afla situata in sud -estul Baraganului central, foarte aproape de
Dunare si traversata la sud de raul Ialomita.
Este situata in zona nord-estica a teritoriului judetului Ialomita si se invecineaza la nord cu
comuna Gura Ialomitei, la vest cu orasul Tandarei, la est cu comuna Giurgeni iar la sud cu comuna
Vladeni. Comuna este compusa din satele Mihail Kogalniceanu si Hagieni. Populatia comunei este de
3519 locuitori.
Accesul catre comuna Mihail Kogalniceanu se realizeaza prin drumul national DN 2A si drumul
judetean DJ 213.
Comuna Gura Ialomitei este compusa din sate le Gura Ialomitei si Luciu.
Populatia satului Gura Ialomitei este de 1500 locuitori, iar a satului Luciu de 1759 locuitori.
Comuna Gura Ialomitei se invecineaza la S -V cu comuna Mihail Kogalniceanu si la sud -est cu
Comuna Giurgeni.
Comuna Giurgeni este amplasata la 44 grade si 42 minute latitudine nordica, la limita de sud -est
a judetului Ialomita, limitrof cu Judetele Constanta si Braila, de -a lungul soselei nationale DN 2A, la
kilometrul 211 fata de Municipiul Bucuresti si 100 km fata de Constanta.
Comuna Giurgeni este asezata la extremitatea estica a Baraganului si a judetului Ialomita, in
apropierea confluentei raului Ialomita cu Fluviul Dunarea. Fluviul formeaza in SE teritoriului ostrovul
Gasca.
Populatia satului Giurgeni este de 1561 locuitori
Entitatea achizitoare: Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar ,,Lunca Dunrii
judeul Ialomia
Ordonatorul principal de credite : Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar
,,Lunca Dunriijudeul Ialomia
Proiectantul lucrrilor: S.C.,,PROCIMEX SRL
Organizatorul licitaiei : Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar ,,Lunca Dunrii
judeul Ialomia

Accesul la amplasament: pe uscat, acces principal n localitatea Mihail Koglniceanu jud.Ialomia din DE 15 (DN2A): Constana - Bucureti
2.NECESITATEA I OPORTUNITATEA INV ESTIIEI
A.Situaia existent
In prezent localitile Mihail Koglniceanu (comuna Mihail Koglniceanu) ; localitatea
Giurgeni (comuna Giurgeni) ; localitile Luciu i Gura Ialomiei (comuna Gura Ialomiei) nu dispun
de sistem centralizat de canalizare menajer.
Prin investiia propus se urmrete preluarea centralizat a apelor uzate de la punctele de
evacuare, transportul prin pompare i evacuarea acestora la staia de epurare a apelor uzate ce va
deservi toate cele trei comune amplasat n vecintatea localitii Gura Ialomiei.
Debitul maxim de ap uzat evacuat, conform breviarulu i de calcul anexat, este de Qu zi max= 750 mc/zi,
din care :
- pentru localitatea Mihail Koglniceanu - Qu zi max = 289,70 mc/zi
- pentru localitatea Giurgeni - Qu zi max = 159,10 mc/zi
- pentru localitatea Luciu - Qu zi max = 159,10 mc/zi
- pentru localitatea Gura Ialomiei - Qu zi max = 142,10 mc/zi
Debitul mediu de ap uzat evacuat, conform breviarului de calcul anexat,
Qu zi med = 576,90 mc/zi, din care :
- pentru localitatea Mihail Koglniceanu - Qu zi med = 222,84 mc/zi
- pentru localitatea Giurgeni - Qu zi med = 122,38 mc/zi
- pentru localitatea Luciu - Qu zi med = 122,38 mc/zi
- pentru localitatea Gura Ialomiei - Qu zi med = 109,30 mc/zi

este de

Realizarea unui asemenea obiectiv prin care se realizeaz colectarea, evacuarea i epurarea
centralizat a apelor uzate este de o importan deosebit prin reducerea considerabil a impactului
asupra tuturor factorilor de mediu afectai de evacu rile necontrolate de ape uzate, ncrcate cu poluan i,
ale cror concentraii prezint depiri semnificative a concentra iilor maxime precizate de actele
normative, n domeniu, n vigoare.
B.Situaia propus
In ceea ce privete asigurarea utilitilor n comunele M.Koglniceanu, Giurgeni i Gura
Ialomiei sunt soluionate problemele privind: alimentarea cu ap potabil i alimentarea cu energie
electric.
Deoarece problema canalizrii apelor uzate menajere n comunele sus m enionate nu este soluionat, n
cadrul prezentului proiect se urmrete gsirea unor soluii optime, care s permit soluionarea
problemei respective.
3.DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI
In cadrul prezentului proiect sunt cuprinse urmtoarele lucrri :

6
a) infiinare reele canalizare menajer n localitatea
caracteristici :
Denumire
Strada

Tronsoane

Material
cond/Dn

Material
carosabil

piatr
piatr
piatr
2
Str. Morii
piatr
piatr
3
Str. Crinului
Piatr si asfalt
asfalt
4
Str. Stadionului
asfalt
5
Str. Unirii
asfalt
tr. 1
Piatr si asfalt
6
Str. Scolii
tr. 2
asfalt
7
piatr
Str. Drum Satesc
tr. 1
asfalt
tr. 2
asfalt
Drum principal tr. 3_1
asfalt
8
DC 2
tr. 4
asfalt
tr. 5
asfalt
Total lung.cond.canalizare curgere gravitaional
Total lungime racorduri ntre cminele colectoare si
cminele de vizitare
1

Str. Barierei

tr. 1
tr. 2
tr. 1
tr. 2
tr. 1
tr. 2
tr. 1
tr. 2

Total lung.cond.canalizare curgere sub pres. (SP1 -SP2-SE)

Lungime (m)
400
450
350
390
410
390
510
400
1100
435
175
415
756
200
124
320
551
7376

PVC KG, 250, PVC - KG 250, imbinare- muf


cu inel de etanare din elastomer

Nr.
Crt.

M.Koglniceanu, cu urmtoarele

PE,
Dext
897
160mm, pn4
PE,
Dext
6893
160mm, pn6

b)realizarea, n localitatea M.Koglniceanu a dou staii de pompare principale (SP1 i SP2) construcii din beton armat, tip cheson i a trei staii de pompare intermediare (tip cmin cu
electropomp submersibil)

1
2
3
4
5
6

Str.
Independentei tr. 1
Str.
Aleea tr. 1
Parcului
tr. 2
Str.
Pogoanele
tr. 1
Str.
22
tr. 2
Decembrie
tr. 3
tr. 1
Str. Lunca
tr. 2
Str. Bechea

Piatr si asfalt
piatr
piatr
piatr
Piatr si asfalt
Piatr si asfalt
Piatr si asfalt
piatr
piatr
piatr

PVC KG 250, PVC - KG


250, imbinare- muf cu inel de
etanare din elastomer

c)infiinare reele canalizare menajer n lo calitatea Giurgeni, cu urmtoarele caracteristici :


Material
Nr.
Denumire
Material
Tronsoane
Lungime (m)
Cond/Dn
Crt.
Strada
carosabil
200
45
234
532
183
325
307
371
712
397

tr. 1
piatr
tr. 2
piatr
tr. 3
piatr
Total lung.cond.canalizare curgere gravitaional
Total lungime racorduri ntre cminele colectoare si
cminele de vizitare
Total lung.cond.canalizare curgere sub pres. (SP5 SP6 - SE)
7

28
103
121
3558

Strada 1

PE,
Dext
451.5
160mm, pn4
PE,
Dext
9612
160mm, pn6

d)realizarea, n localitatea Giurgeni a dou staii de pompare principale (SP5 i SP6) - construcii din
beton armat, tip cheson
e)infiinare reele canaliz are menajer n localitatea Luciu, cu urmtoarele caracteristici :
Denumire
Strada

Tronsoane

Material
carosabil

1
2

Str. Bisericii
Str.Agricultori

piatr
piatr

Str. Viilor

tr. 1

piatr

4
piatr
Strada 1
5
asfalt
Str.Brilei
Total lung.cond.canalizare curgere gravitaional
Total lungime racorduri ntre cminele colectoare
si cminele de vizitare

Material
Cond/Dn
PVC - KG 250,
imbinare- muf
cu
inel
de
etanare
din
elastomer

Nr.
Crt.

Lungime (m)
482
450
237
113
743
2050

PVC,
Dext
338
160mm, pn4
PEID,
Dext
2245
Total lung.cond.canalizare curgere sub pres. (SP4 160mm, pn6
Cm54)
PEID, Dext 75
225
mm, pn6
f)realizarea, n localitatea Luciu, a unei staii de pompare principale (SP4) -cu ajutorul cruia apele
uzate sunt pompate la statia de pompare SP3
g)infiinare reele canalizare menajer n localitatea Gura Ialomiei, cu urmtoarele caracteristici :
Material
Nr.
Denumire
Material
Tronsoane
Lungime (m)
Cond/Dn
Crt.
Strada
carosabil
1

Str. Venus

piatr
tr. 1
asfalt
asfalt
Str.
1 tr. 2
2
Decembrie
tr. 3
asfalt
tr. 4
asfalt
3
piatr
Str.Morii
4
piatr
Str.Livezii
5
pamant
Reamplasare SE
Total lung.cond.canalizare curgere gravitaional
Total lungime racorduri ntre cminele colectoare si
cminele de vizitare
Total lung.cond.canalizare curgere sub pres. (SP3
Cm83)

PVC
KG 250,
imbinaremuf
cu
inel
de
etanare
din
elastomer

361
1375
600
832
247
254
355
225
4297

PVC, Dext
226
160mm, pn4
PEID, Dext
2265
160mm, pn 6

h)realizarea, n localitatea Gura Ialomiei a unei staii de pompare principale (SP3) -care permite,
evacuarea prin pompare a apelor uzate menajere la Staia de epurare
i)realizarea, n vecintatea localitii Gura Ialomiei a unei staii de epurare, mecano biologic,
debit maxim 750 mc/zi
Ca urmare a unui calcul de predimensionare, calcul ce a inut cont de debitul pentru scurgerea apelor
uzate menajere, att de la consumatorii actuali ct i de la potenialii consumatori, rezultai n urma
dezvoltrii comunelor M.Koglniceanu , Gura Ialomiei i Giurgeni, au rezultat urmtoarele tipuri de
reele:
** la realizarea reelelor de canalizare menajer se vor utiliza conducte realizate din PVC - KG
pentru canalizare pentru scurgere gravitaional (PVC 100) , mbinate cu muf cu inel d e etanare din
elastomer
**la amplasarea reelelor de canalizare menajer direct n pmnt - s-a impus respectarea
distanelor minime de 3 m fa de fundaiile construciilor.
In situaia n care aceast distan nu poate fi respectat, se va proceda la amplasarea
conductelor de canalizare n canale protectoare.
**amplasarea conductelor de canalizare n sol se va realiza sub cota minim a adncimii de
nghe
**pozarea n an a conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip, cu grosimea de 10
cm sub conduct + din diametrul conductei + 30 cm (deasupra conductei strat din nisip sau pmnt
fin mrunit).
Reelele de canalizare ape uzate menajere, se vor monta pe suprafae de teren (n principal
strzi) ce reprezint domeniul public.
La terminarea lucrrilor, strzile vor fi aduse la starea iniial.
**avnd n vedere evacuarea final a apelor uzate menajere, din toate cele trei comune la o
singur staie de epurare, cu amplasamentul propus n vecintatea localitii Gura Ialomiei - pentru
fiecare localitate, s-au prevzut : una sau dou staii de pompare n cheson, din beton armat, funcie de
ntinderea localitii i de configuraia terenului (conform celor descrise mai sus)
Spre aceste staii de pompare sunt dirijate, gravitaional, ap ele uzate menajere (prin intermediul
conductelor de canalizare menajer), iar de la acestea, prin pompare, apele sunt evacuate la staia de
epurare, proiectat, capacitate 750 mc/h, prin intermediul co nductelor PE pentru canalizare, pn 6 atm.
**n vederea prevenirii infiltraiilor i exfiltraiilor de ap, care ar afecta stabilitatea
construciilor respective i a celor din zon, infrastructura staiilor de pompare (cuvele staiilor de
pompare) i a construciilor din cadrul staiei de epurare - se va realiza din beton armat, prevzut cu
hidroizolaii din materiale performante, moderne, tip DRIZORO ; XYPEX, etc.
**n vederea asigurrii proteciei corespunztoare a staiilor de pompare ape uzate menajere i a
staiei de epurare, sunt prevzute lucrri d e mprejmuire cu gard din srm profilat, zincat, fixat pe
stlpi din eav ptrat 60x60x4 mm, ncastrati n fundaie din beton tip C12/15.
Inlimea mprejmuirii este H = 2,0 m.
Lungimea total a mprejmuirii este de 322 ml, din care :
130 ml pentru staia de epurare
32 ml/buc staie de pompare x 6 staii de pompare = 192 ml
Pentru protecia mpotriva coroziunii stlpii vor fi grunduii i vopsii cu vopsea culoare neagr
sau maron.

9
Terasamentele pentru montarea conductelor de canal izare, se vor executa manual i vor fi
prevzute cu sprijiniri, folosind panouri metalice.
In punctele de schimbare a direciei i n punctele de intersecie vor fi prevzute cmine de
vizitare.
Pe poriunile rectilinii ale reelei de canalizare menajer, la distan de aproximativ 50 m vor fi
prevzute cmine de vizitare.
Pe partea opus amplasamentului reelelor de canalizare, ntre anul strzii i limita de
proprietate, se vor monta cmine colectoare care vor permite racordarea la canalizare a gospo driilor
de pe cealalt parte a strzii.
Legtura ntre cminele colectoare i reeaua de canalizare proiectat se va realiza prin
subtraversarea drumurilor folosind metoda forajului orizontal.
Pentru subtraversare se vor utiliza fie conducte PVC KG 160 mm, fie conducte PE , Dext
160 mm, pn.4
Cminele de vizitare i cminele colectoare pentru canalizare
carosabile i cu sistem antifurt.

vor fi prevzute cu capace

Conductele de canalizare menajer - curgere gravitaional au diametre nominale de 250 mm


i vor fi realizate din tuburi PVC - KG, mbinate cu muf cu inel de etanare din elastomer.
Pentru aceste conducte, pantele minime admise corespunztoare vitezei de autocurire, sunt :
pentru conducte cu Dn 250 mm 0.35 %
Lucrrile de mbinare i etanare a conductelor din mase plastice se execut numai de personal
specializat, calificat i atestat de organele abilitate n acest sens, conform indicaiilor productorului.
Lungimea total a conductelor de canalizare menajer, din tuburi PVC-KG, curgere
gravitaional, pentru toate cele trei comune este : Ltotal = 17 281 ml, din care :
- pentru localitatea M.Koglniceanu - L = 7.376 ml
- pentru localitatea Giurgeni
- L = 3.558 ml
- pentru localitatea Luciu
- L = 2.050 ml
- pentru localitatea Gura Ialomiei - L = 4.297 ml
Lungimea total a conductelor de canalizare menajer, din tuburi PE, Dext 160 mm si Dext 75 mm,
pn 6 atm si curgere sub presiune, pentru toate cele trei comune este : Ltotal = 21.240 ml, din care :
- pentru localitatea M.Koglniceanu - L = 6.893 ml
- pentru localitatea Giurgeni
- L = 9.612 ml
- pentru localitatea Luciu
- L = 2.245 ml (PEID, De 160mm)
- pentru localitatea Luciu
- L = 225 ml (PEID, De 75mm)
- pentru localitatea Gura Ialomiei - L = 2.265 ml (PEID, De 160mm)
Lungimea total a racordurilor de canalizare menajer, din tuburi PE, Dext 160 mm, pn 4 atm
(sau PVC KG), curgere gravitaional, ntre cminele colectoare i reeaua de canalizare menajer
proiectat, pentru toate cele trei co mune este : Ltotal = 1.912,5 ml, din care :
- pentru localitatea M.Koglniceanu - L = 897 ml
- pentru localitatea Giurgeni
- L = 451,5 ml
- pentru localitatea Luciu
- L = 338 ml
- pentru localitatea Gura Ialomiei - L = 226 ml

3.1.STAII DE POMPA RE APE UZATE MENAJERE


Lucrri de terasamente
Lucrarile de terasamente vor fi incepute dupa efectuarea operatiei de predare primire a
amplasamentului, trasarii cotei 0,00 care va fi consemnata in procesul -verbal incheiat intre delegatii
beneficiarului, proiectantului si executantului.
Inainte de inceperea sapaturilor se va verifica inca o data intreaga trasare pe teren a
constructiilor determinandu -se daca se incadreaza abaterile in cele admisibile din anexa 1.1 din
normativul C 56/2002.
Terenul pe care se fundeaza construciile propuse, este constituit, conform studiului geotehnic,
pe amplasament, dup cum urmeaz:

Nisipurile loessoide din zona sunt sensibile la umezire, care,manifest tasri suplimentare
atunci cnd sunt umezite. n cazul
umezirii lor intense tasarea suplimentar poate crete relativ brusc,
cptnd caracter de prbuire (colaps).

Adancimea de inghet se situeaza la 0,80 m. de la nivelul terenului, prognoza nivelului maxim al


apelor freatice fiind de 2,0 m.

Modulul de deformaie edometric n in tervalul 200300kPa, M 2-3, variaz ntre 2700 4800
kPa, care potrivit STAS 1243 -88 ncadreaz acest pmnt n categoria pmnturilor cu o
compresibilitate foarte mare (<5000kPa).
Nisipurile loessoide prezente in amplasament sunt dificile pentru fundare conform prevederilor
STAS 3300/2 85. Sub talpa fundatiei se va realiza o zona compacta, nesensibila la inmuiere. Perna se
va realiza din straturi de argila in alternanta cu balast si piatra sparta, in straturi de 25 30 cm. grosime,
compactate succesiv pana la atingerea greutatii volumetrice necesare. Imbunatatirea terenului de
fundare se va face pana la o adancime de cca. 1,50 m. fata de talpa fundatiei.

Presiunea conventionala de baza (pentru fundatii avand latimea talpii B = 1,0 m. si adancimea
de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df = 2,0 m.), acceptabila pentru alcatuirea stratului
recomandat pentru fundare Pconv = 180 kPa;

Se vor prevedea masuri constructive, care sa permita preluarea impingerilor sau deplasarilor
neuniforme cauzate de umezirea, respectiv uscarea terenului, si anume:
- realizarea de trotuare perimetrale etanse in jurul constructiilor, cu latimea de min. 1,0
m.asezate pe un strat de pamant stabilizat cu grosime de min. 0,20 m. si panta spre exterior;
- evacuarea apelor superficiale si amenajarea terenului in usoara
umplutura, cu panta de
scurgere spre exterior, pentru a se evita stagnarea apelor la distante mai mici de 10 m. in jurul
constructiilor;
Pmnturile identificate in amplasament se incadreaza astfel :
argila prafoasa
argila
praf argilos nisipos
nisip prafos

LUCRRI DE REZISTEN
Staii de pompare ap menajer
Staiile de pompare ap menajer sunt construcii tip cheson circular cu diametrul interior de
3,00 m i perei de 50 cm grosime.
Executarea chesonului se va realiza pe faze, astfel:
Faza I cuprinde realizarea platformei la cota -1,20 m fa de cota terenului i turnarea
tronsonului I.
Faza II cuprinde sptura n cheson, coborrea acestuia pn la cota - 3,20 m i turnarea
tronsonului II.
Faza III cuprinde sptura n cheson, coborrea acestuia pn la cota - 6,00 m i turnarea
tronsonului III.
Faza IV cuprinde sptura n cheson, coborrea pn la cota - 7,55 m.
n faza V se realizeaz straturile de sub radier dup epuizarea apei cu aj utorul pompei i a
piesei de epuisment montat central n cheson: stratul de piatr spart pentru completarea profilului
spturii i stratul drenant din pietri de 20 cm grosime. Apoi se toarn betonul de egalizare, se execut
hidroizolaia i radierul di n beton Bc 20/25 de 45 cm grosime.
n faza a VI se realizeaz planeul ultimului tronson din beton armat de la cota + 0,90, planeul
de beton de la cota - 2,10 m i buzunarul de acces pentru conductele de intrare care sunt la cote diferite
pentru cele dou staii.
Nu se va betona nici un tronson pn nu se vor monta piesele metalice nglobate, fie pentru
trecerea evilor, fie pentru prinderea scrii metalice.
Fiecare tronson se va vopsi la exterior cu emulsie de bitum nainte de a ncepe sptura sau
nainte de a se executa umplutura pentru ultimul tronson.
La interiorul chesonului se va executa o tencuial hidrofug pentru protecia betonului, att la
perei, ct i la plac.
Cota radierului este la -6,00 m fa de cota 0,00 a staiei.
Structura de rezisten este din beton armat monolit B 300 (Bc25 C20/25), iar armtura este
OB37 i PC 52.
Toate piesele metalice se vor vopsi anticoroziv.
Toate detaliile de execuie sunt prezentate n planele desenate.
Categoria de importan a construciei este III, cl asa C.
Presiunea convenional, la cota de fundare a chesonului, este de 180 kPa, conform studiului
geotehnic realizat.
Conform "Normativului pentru proiectarea antiseismic a construciilor, P100 -1/2006" zona de
amplasament a chesoanelor are urmtoarele caracteristici :
Perioada de col a spectrului de raspuns este: Tc = 1,0 s,
Valoarea de vrf a acceleraiei terenului pentru cutremure avnd intervalul mediu de recuren
IMR 100 ani este: a g = 0,20
Lucrrile de sptur pentru faza I se vor realiza me canizat cu perei n taluz, cu 1,50 m mai larg
fa de diametrul exterior de 5,20 m. Panta taluzului va fi de 1 : 1.
Placa armat intermediar de la cota - 2,10 m i placa de la cota + 0,90 m au grosimea de 13 cm.
n placa de la cota - 2,10 m se va realiza un gol pentru scara metalic de acces.
n placa de la cota +0,90 m se practic patru goluri pentru acces pompe, scar metalic, acces
la co i gol de ventilaie.
Execuia lucrrilor de sptur se poate face i n varianta mecanizat. Sptura se va exec uta
ct mai uniform pe suprafaa chesonului pentru a evita diferenele de adncime care ar conduce la
nclinarea chesonului i la nepenirea sa. verificarea gradului de uniformitate al spturilor se face
periodic cu bare lungi. Pmntul rezultat din spa re va fi ndeprtat imediat din zona chesonului.
Coborrea tronsoanelor chesonului poate ncepe la 15 zile dup turnare.

12
Pentru reinerea corpurilor plutitoare mari din apele uzate menajere, n scopul protejrii
utilajelor din staia de pompare, la fiecare staie de pompare, pe circuitul de acces a apei n staie este
prevzut un buzunar de acces, care susine un co cu rol de reinere a corpurilor plutitoare mari,
conform prevederilor STAS 12431/1986.
Grtarul cu co acionat manu al este amplasat n interiorul chesonului, n dreptul gurii de acces a
canalului de admisie a apei.
Este constituit din :
- ram ncastrat n platforma de beton prevzut n dreptul gurii de acces a canalului de
admisie a apei;
- suport ncastrat i troliu de perete de 0,5 tf, montat pe suport, la partea superioar exterioar
a chesonului i cablu de oel pentru prinderea coului ;
- co metalic construit din bare metalice sudate, agat de cablul troliului.
Este prevzut grtar cu co H = 500 mm, avnd rama nc astrat de 380 mm.
Piesele ncastrate (rama i suportul) vor fi aprovizionate din timp pe antier, pentru a fi nglobate
la turnarea betonului, conform planelor de montaj ale grtarului cu co.
Pentru evacuarea depunerilor, coul este ridicat cu ajutor ul troliului de perete montat pe suportul
ncastrat, este golit de depuneri i apoi, cobort n rama ncastrat de pe platforma de beton din dreptul
gurii de acces a canalului de admisie a apei.
Fiecare Staie de pompare ape uzate menajere va fi echipat c u 1+1 electropompe submersibile,
cu urmtoarele caracteristici :
a)- pentru SP1(localitatea Mihail Koglniceanu)
Q = 25 mc/h ; H = 17 mCA; N = 10 Kw; n = 2900 rot/min. Electropompele vor fi prevzute cu
tablou de automatizare.
Pornirea i oprirea pompelo r se face funcie de semnalul dat de senzorii de nivel (cu 4 nivele de
msurare:
Nivelul minim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul maxim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul critic al apei n cuva staiei de pompare
Nivel pornire pomp nr. 2)
b)- pentru SP2(localitatea Mihail Koglniceanu)
Q = 18 mc/h ; H = 18,5 mCA; N = 7 Kw; n = 2900 rot/min. Electropompele vor fi prevzute cu
tablou de automatizare.
Pornirea i oprirea pompelor se face funcie de semnalul dat de senzorii de nivel (cu 4 n ivele de
msurare:
Nivelul minim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul maxim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul critic al apei n cuva staiei de pompare
Nivel pornire pomp nr. 2)
c)- pentru SP3(localitatea Gura Ialomiei)
Q = 25mc/h ; H = 16 mCA; N = 2,4 Kw; n = 2900 rot/min. Electropompele vor fi prevzute cu
tablou de automatizare.
Pornirea i oprirea pompelor se face funcie de semnalul dat de senzorii de nivel (cu 4 nivele de
msurare:
Nivelul minim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul maxim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul critic al apei n cuva staiei de pompare
Nivel pornire pomp nr. 2)

13
d)- pentru SP4 (localitatea Luciu)
Q = 25 mc/h ; H = 19 mCA; N = 2,4 Kw; n = 2900 rot/min. Electropompele vor f i prevzute cu
tablou de automatizare.
Pornirea i oprirea pompelor se face funcie de semnalul dat de senzorii de nivel (cu 4 nivele de
msurare:
Nivelul minim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul maxim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul critic al apei n cuva staiei de pompare
Nivel pornire pomp nr. 2)
e)- pentru SP5(localitatea Giurgeni)
Q = 5 mc/h ; H = 12,3 mCA; N = 2,5 Kw; n = 2900 rot/min. Electropompele vor fi prevzute cu
tablou de automatizare.
Pornirea i oprirea pompelor se f ace funcie de semnalul dat de senzorii de nivel (cu 4 nivele de
msurare:
Nivelul minim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul maxim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul critic al apei n cuva staiei de pompare
Nivel pornire pomp nr. 2)
f)- pentru SP6(localitatea Giurgeni)
Q = 25 mc/h ; H = 21,9 mCA; N = 7 Kw; n = 2900 rot/min. Electropompele vor fi prevzute cu
tablou de automatizare.
Pornirea i oprirea pompelor se face funcie de semnalul dat de senzorii de nivel (cu 4 nivele de
msurare:
Nivelul minim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul maxim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul critic al apei n cuva staiei de pompare
Nivel pornire pomp nr. 2)
Conductele de aspiraie i refulare din cadrul staiilor de pompare - se vor realiza din eav
oel, mbinate prin sudur electric, STAS 404/2, cu armturi i piese de legtur din font de presiune.
Pentru protecia anticoroziv a conductelor, acestea vor fi grunduite i vopsite, cu grund de
miniu de plumb sau alt grund pent ru tipul de vopsea ce va fi ales.
Electropompele utilizate vor fi de tipul celor destinate vehiculrii apelor uzate menajere (cu
toctor), ncrcate cu materiale solide , cu diverse impuriti.
Electropompele utilizate vor fi de tipul pompe submersibile.
Pe conductele de refulare a electropompelor se vor monta vane de secionare, clapet de sens - care
protejeaz pompa de ocurile provocate prin ntoarcerea coloanei de lichid n cazul opririi accidentale a
pompei, manometre.
Fiecare staie de pompare va fi prevzut cu :
- aparatur de msur i control a funcionrii pompei constnd din : manometru pentru msurarea
presiunii de refulare i aparatur electric necesar supravegherii funcionrii pompelor (senzori de
nivel, hup de semnalizare, etc)
Pentru reinerea corpurilor plutitoare mari din apele uzate menajere, n scopul protejrii
utilajelor din staia de pompare, pe circuitul de acces a apei n staie este prevzut un buzunar de acces,
care susine un co cu rol de reinere a corpurilor plutitoare ma ri, conform prevederilor STAS
12431/1986.

Grtarul cu co acionat manual este amplasat n interiorul chesonului, n dreptul gurii de acces a
canalului de admisie a apei.
Este constituit din :
- ram ncastrat n platforma de beton prevzut n dreptul guri i de acces a canalului de
admisie a apei;
- suport ncastrat i troliu de perete de 0,5 tf, montat pe suport, la partea superioar exterioar
a chesonului i cablu de oel pentru prinderea coului ;
- co metalic construit din bare metalice sudate, agat de c ablul troliului.
Este prevzut grtar cu co H = 500 mm, avnd rama ncastrat de 380 mm.
Pentru evacuarea depunerilor, coul este ridicat cu ajutorul troliului de perete montat pe suportul
ncastrat, este golit de depuneri i apoi, cobort n rama nc astrat de pe platforma de beton din dreptul
gurii de acces a canalului de admisie a apei.
INSTALAII DE VENTIL ARE
ntruct n staiile de pompare a apelor uzate executate n cheson se degaj frecvent gaze nocive
i mirosuri, staia de pompare ce face ob iectul prezentului proiect este prevzut cu instalaii mecanice
de ventilaie pentru evacuarea gazelor nocive din zona de lucru (cota - 2,10), ptrunderea aerului
proaspt fcndu-se prin golurile lsate n perei i printr -o instalaie mobil de ventila ie.
Instalaia de ventilaie mecanic este compus dintr -un ventilator axial vertical tip VVAT
400/12, cu debit de 2240 mc/h, presiune 12,5 mmCA, motor electric 0,25 Kw, n=1500 rot/min, racordat
la un tub de ventilaie cu 400 mm, diametru.
Se realizeaz un numr de 20 schimburi aer/or.
Aerul proaspt ptrunde prin golurile lsate n perei, cu dimensiunile de 600 x 600 mm,
prevzute cu jaluzele.
n zona n care se lucreaz frecvent (planeu cota -2,10), ca i la cote mai coborte ale staiei,
unde se coboar accidental, pentru introducerea aerului proaspt s -a prevzut o instalaie mobil de
ventilaie, compus dintr -un ventilator centrifugal tip V 491/6 cu debitul de 500 mc/h, presiune 353
mmCA, motor electric 1,1 Kw, n = 3000 rot/min care se racordeaz la un tub flexibil cu 100 mm,
diametru.
Acest tub este terminat cu o plnie de refulare cu vitez mare, ce poate fi deplasat n toate
locurile unde se lucreaz.
Debitul de aer proaspt introdus realizeaz i o ventilaie general de diluie a noxelor.
Reelele de canalizare, inclusiv cminele de vizitare i cele colectoare, construciile staiilor de
pompare i a staiei de epurare ape uzate menajere, se vor monta pe suprafee de teren ce reprezint
domeniul public.
La terminarea lucrrilor, strzile v or fi aduse la starea iniial.
In afara celor ase staii de pompare principale, tinnd seama de configuraia terenului (n
general un teren plat) i din necesitatea realizrii pantelor minime pentru conductele reelei de
canalizare menajer, respectiv 0 ,35 % - pentru conducte cu Dn 250 mm, care s asigure viteza minim
de autocurire de 0,7 m/s pentru apele uzate preluate de reelele de canalizare menajer respective, a
rezultat necesitatea prevederii unor staii de pompare intermediare, tip cmin de v izitare cu
electropomp montat n cmin.
Astfel :
pentru localitatea M.Koglniceanu sunt prevzute trei buc staii de pompare intermediare SPI1,
SPI2, SPI3 echipate cu cte o electropomp submersibil, cu urmtoarele caracteristici :
Q = 6 mc/h ; H = 5 mCA; N = 2 Kw; n = 1950 rot/min.
Electropompele vor fi prevzute cu tablou de automatizare.

Pornirea i oprirea pompelor se face funcie de semnalul dat de senzorii de nivel (cu 2 nivele de
msurare):
Nivelul minim al apei n cuva staiei de pompare
Nivelul maxim al apei n cuva staiei de pompare

pentru localitatea Luciu este prevzut 1 buc staie de pompare intermediare


SPI 4 echipat
cu o electropomp submersibil, cu urmtoarele caracteristici :
Q = 5,4 mc/h ; H = 7,5 mCA; N = 1,2 Kw; n = 1950 rot/min.
Electropompele vor fi prevzute cu tablou de automatizare.
Pornirea i oprirea pompelor se face funcie de semnalul dat de senzorii de nivel (cu 2 nivele de
msurare):
Nivelul minim al apei n cuva staiei de pompare

pentru localitatea Gura Ialomiei este prevzut 1 buc staie de pompare intermediare SPI 5
echipat cu o electropomp submersibil, cu urmtoarele caracteristici :
Q = 32,76 mc/h ; H = 12 mCA; N = 3,1 Kw
Electropompele vor fi prevzute cu tablou de automatizare.
Pornirea i oprirea pompelor se face funcie de semnalul dat de senzorii de nivel (cu 2 nivele de
msurare):
Nivelul minim al apei n cuva staiei de pompare
Cminele n care se vor monta electropompele pentru staiile de pompare intermediare, vor fi
prevzute cu cte un racord preaplin (racordat la refularea pompei printr -un bz-pass), n zona nivelului
maxim care nu va permite depirea acestui nivel n cazul defectrii electropompei pn la
remedierea acesteia.
INSTALATIA ELECTRICA DE FORTA, ILUMINAT SI PRI ZE LA STATIILE
DE POMPARE APE UZATE PRINCIPALE
Prezenta parte din proiect trateaza instalatiile electrice de iluminat, prize si forta aferente statilor de
pompare ape menajere SP1,SP2 , SP3, SP4, SP5 si SP6.
Instalatia electrica in statia de pompare va fi realizata in cablu de cupru tip CYY -F.
Alimentarea cu energie electrica a instalatiei electrice interioare se va face dintr -un tablou electric
T.E.SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 si SP6.
Puterile instalate si absorbite vor fi dife rite pentru fiecare statie de pompare
dupa cum urmeaza :T.E SP1 - Pi= 21.30W, Pa= 19.337W, Ks =0.9 ;
T.E. SP2 Pi=15.530W,Pa=13.977W,Ks=0.9;
T.E. SP3 Pi=12.00 W,Pa=12.00W,Ks=0.9
T.E. SP4 - Pi=24.00W,Pa=24.00 W,Ks=0.9;
T.E. SP5 Pi=6.530W,Pa=5.877W,Ks=0.9
T.E. SP6 - Pi=15.530W,Pa=13.977W,Ks=0.9;
Din tabloul electric T.E.SP vor fi alimentate:
-un circuit pentru iluminat si prize pe tensiune redusa (24V);
-un circuit pe care va fi montata o priza tripolara;
-circuitele pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor.
-un circuit pentru automatizare functionare statie.
Pentru iluminatul statiei s-au prevazut doua armaturi etanse de perete care vor fi echipate cu lampi
cu incandescenta 60w/24v.
Pentru racordarea ventilatorului mobil la reteaua de alimentare cu energie electrica s -a prevazut un
circuit pe care va fi montata o priza tripolara.

Toate prizele si aparatele aferente instalatiilor electrice montate vor fi realizate in constructie
etansa.
Pentru alimentarea cu energie electrica a motoarelor aferente pompelor si a ventilatorului, s -au
prevazut circuite separate.
Fiecare circuit va fi protejat impotriva scurtcircuitului si a suprasarcinii in tabloul electric (vezi
parte desenata).
Pompele aferente statiei de pompare vor fi comanda te cu tablouri electrice de protectie si comanda
Pentru intrarea automata in functiune a pompelor, in functie de nivelul apei, s -a propus completarea
circuitelor aferente acestora cu c te un contactor de comanda cu protectie termica (TCA+ TSA).
Pentru functionarea automata a statiei de pompare, se va monta in bazinul de colectare a apelor
uzate menajere, un semnalizator de nivel cu 4 nivele de masurare (Nmin, N1 , N2, N critic).
La atingerea nivelului N1 in bazin va intra in functiune pompa P1, la atingere a nivelului N2 in
bazin va intra in functiune si pompa P2, iar la atingerea nivelului Ncritic va fi activata o hupa de
semnalizare avarie (vezi parte desenata).
INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT
Instalatia electrica interioara va fi racordata la o priza de pamant exterioara.
Priza de pamant exterioara va fi o priza radiala si va fi realizata din electrozi din platbanda OL -ZN
25x4 mmp, L=7m.
Electrozii vor fi conectati intre ei prin platbanda OLZn 25x4, pozata la 0,7 m sub nivelul solului. La
aceasta se vor conecta cu platbanda zincata 25x4 tablourile electrice, precum si toate echipamentele cu
carcasa metalica care se afla sub tensiune sau care pot fi puse sub tensiune accidental.
Se vor prevedea piese de separatie la toate ramificatiile conectate la priz a de pamant. Derivatiile
centurii de legare la pamant se vor realiza prin sudura, locul sudurii se protejeaza anticoroziv prin
vopsire. Valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant nu va depasi 4 ohmi.
INSTALATII ELECTRICE PENTRU STATIILE DE POMPARE INTERMEDIARE
Pentru alimentarea cu energie electric a electropompelor se va prevedea cate un tablou electric montat
pe stalpul din apropierea caminelor constituite n staii de pompare intermediare
Puterea electropompelor este de max.2 kw fiecare .
Alimentarea se face cu cablu CYABY 4x4 pana la tablourile de racord de pe stalpi, iar
alimentarea electropompelor se face cu cablu CYABY 4x2,5 de la tablouri
Alimentarea cu energie electric se va realiza prin ntreruptoare automate montate n tabloul
electric.
Fiecare tablou este prevazut si cu BMPT, cu punct de msur a energiei active.
Conectarea nulului i a conductorului de protecie se face numai n tablouri .
Cablul de pe stalp va fi protejat in teava de otel sau PEL 21, iar cablul de la stalp la electropompe va fi
montat subteran la 1m adancime pe strat de nisip, protejat in teava otel .
3.2.STATIA DE EPURARE APE UZATE MENAJERE
Statia de epurare ce urmeaza a se realiza pe teritoriul administrativ al comunei Gura Ialomitei va
deservi populatia comunelor M. Kogal niceanu, Giurgeni si Gura Ialomitei.
In urma dimensionarii a rezultat un debit zilnic maxim Q u zi max = 750 mc/zi. Capacitatea statiei de
epurare va fi de 750 mc/zi
Suprafata ocupata de statia de epurare, avand in vedere obiectele tehnologice si retelele necesare
intre acestea, este de 900 mp (etapa finala).

a)Caracteristicile apelor uzate menajere


Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare conform NTPA -002/2005,
sunt:

350 mg/l
300 mg/l
30 mg/l
5,0 mg/l
500 mg/l
25 mg/l
30 mg/l
6,5-8,5
400 C

- Materii in suspensie.
- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5).
- Azot amoniacal (NH4+)
- Fosfor total (P)
- Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr)
- Detergenti sintetici biodegradabili
- Substante extractibile cu solventi organici
-Unitati pH
-Temperatura

b)Condiii de evacuare a apelor uzate menajereepurate, n emisar


Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate conform prevederilor normativului NTPA 001 -2005
sunt:

35 mg/l - Materii in suspensie (MS).


20-25 mg/l
- Consum biochimic de oxigen la 5 zi le (CBO5).
2,0 mg/l
- Azot amoniacal (NH4+)
1,0 mg/l
- Fosfor total (P)
70-125 mg/l
- Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu
(CCOCr)
0,5 mg/l
- Detergenti sintetici biodegradabili
20 mg/l
- Substante extractibile cu solventi organici
6,5-8,5
-Unitati pH
350 C
-Temperatura

c)Gradul de epurare necesar


Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001 -2002 este necesara realizarea in cadrul procesului
de epurare a urmatoarelor grade de epurare:
90 %
- Materii in suspensie (MS).
93 %
- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5).
93 %
- Azot amoniacal (NH4+)
80 %
- Fosfor total (P)
86 %
- Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu
(CCOCr)
98 %
- Detergenti sintetici biodegradabili
33 %
- Substante extractibile cu solventi organici
Valorile rezultate impun o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere care sa cuprinda:
treapta mecanica, treapta biologica si treapta chimica.

d)Schema de epurare adoptat


d1)Soluia tehnologic
Schema de epurare adoptat urmareste in mod special retinerea materiilor in suspensie, a
particulelor flotante, eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) si
eliminarea compusilor pe baza de azot si fosfor.
Schema de epurare cuprinde urmtoarele obiecte tehnologice:
Retele tehnologice
Treapta de epurare mecanica primara
Bazin de egalizare, omogenizare si pompare apa uzata menajera
Treapta de epurare mecanica finala
Treapta de epurare biologica
Unitate de dezinfecie cu ultraviolete
Unitate de prelevare probe apa epurata si dezinfectata
Bazin colectare si pompare sediment
Instalaie automat de deshidratat nmol
Unitate de monitorizare
d2)Soluia constructiv
Obiectele si retelele tehnologice ale Statiei de epurare vor fi supraterane, cu exceptia statiei de
pompare care va fi amplasata subteran.
Apa uzata menajera ajunge in Caminul de la intrarea pe platforma Statiei de epurare (camin
prevazut cu vana cutit) . Mai departe, in functionare normala, apa ajunge la Gratarul manual.
Dupa retinerea materiilor solide in suspensie in Gratarul manual, apa ajunge, in Bazinul de
egalizare, omogenizare si pompare.
De aici apa este pompata n Instalaia de sitare i desnisipare unde materialele solide sunt
reinute de o sit fin cu fante de 1 -3 mm i deversate direct n saci sau container.
Apa sitat i deznisipat se adun gravitaional ntr -un bazin de stocare .De aici este preluat de
un echipament de pompare cu pompe submersibile i dirijat spre Modulul mecano -biologic. n apa
sitat se injecteaz precipitant pentru reducerea fosforului i o sedimentare mai rapid. Apa sitat i
tratat cu precipitant este evacuat gravitaional n decant orul primar unde are loc separarea nisipului ,
suspensiilor grosiere i a grsimilor. Nmolul colectat n partea inferioar a decantorului este evacuat,
ciclic, prin pompare, n bazinul de stocare i ngroare nmol primar i n exces. Grsimile se evacuea z
prin deversare n bazinul de stocare grsimi de unde se pot vidanja periodic.
Apa epurat mecanic curge gravitaional n bazinul de nmol activat .n acest bazin are loc
nitrificarea denitrificarea. Aerarea se realizeaz cu panouri de aerare cu bule fi ne, sursa de aer
comprimat fiind asigurat de Suflante comandate de senzorul de O2 dizolvat. Amestecul de apa cu
nmol activ curge gravitaional n decantorul secundar unde are loc separarea solid -lichid prin
sedimentare.
nainte de evacuarea spre emisar a pa epurat se trateaz pentru dezinfecie cu ultraviolete. Apa
epurat este evacuat prin pompare n emisar . Nmolul sedimentat este recirculat parial n bazinul cu
nmol activ iar nmolul n exces este evacuat automat n bazinul de stocare ngroare de unde se
pompeaz n instalaia de deshidratare.
Deshidratarea nmolului se realizeaz ntr -o instalaie automat de deshidratat nmol cu melc i
sit special. Nmolul deshidratat se evacueaz direct n container sau saci. Pentru splarea instalaiei
de deshidratat nmol se utilizeaz apa potabila de la retea.
Parametrii apei epurate se pot controla automat cu senzori speciali de proces. La iesirea din
staie, pe conducta de deversare , se monteaz un debitmetru electromagnetic.
Intreaga staie este comandat de la un modul de comand i deservire care asigur funcionarea
n regim automat .

e)Descrierea fluxurilor tehnologice i a componentelor schemei de epurare


e1) Fluxuri tehnologice
Linia apei, consta din:
retinerea materiilor grosiere, a c elor in suspensie si flotante, in gratarul manual
egalizarea debitelor si omogenizarea compozitiei apelor uzate. Alimentarea in mod
continuu si relativ constant cu apa uzata a unitatii compacte de epurare ii asigura acesteia o
functionare optima in treapt a biologica;
reducerea substantelor organice prin epurare biologica in unitatea compacta, instalatie ce
poate realiza si nitrificarea -denitrificarea apelor uzate prin secvente de exploatare
corespunzatoare, daca se constata cresteri ale concentratiilor com pusilor pe baza de azot.
Efluentul unitatii compacte, in urma proceselor de epurare mecano -biologica, indeplineste
conditiile de calitate impuse de NTPA 001 -2005 pentru toti indicatorii ;
dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realize aza intr-o instalatie atasata
unitatii compacte. Aceasta metoda de dezinfectie este preferata clorinarii, datorita formarii
in cursul de apa receptor de compusi toxici pentru flora si fauna acvatica in situatia
aplicarii celei din urma variante.
Linia namolului consta din:
evacuarea namolului din tancul de sedimentare primara aferent unitatii compacte de
epurare (modul biologic de epurare) intr -un bazin de colectare si pompare namol.
deshidratare a namolului cu filtru saci
e2) componentele schemei de epurare
e2.1.) Reele tehnologice
Conducte gravitationale (de canalizare)
Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri pentru canalizare din PVC -KG, SN4, De250mm.
Conducte sub presiune (de pompare)
Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri din PEID,Pn 6, SDR17.6 avand diametre De63mm
si De75mm.
e2.2.) Cmine de vizitare
In cazul de fata caminele din incinta statiei de epurare sunt de forma circulara si vor fi prefabricate
din beton, prevazute cu gura de acces inchisa cu un capac metalic de carosabil, mon tat pe o rama
incastrata in beton. Caminele de vizitare si intersectie se vor realiza in conformitate cu STAS 2448 -82,
din elemente prefabricate fundatie fiind turnata monolit.
In cadrul statie de epurare se amplaseaza 2 camine: un camin de separatie in care se monteaza o
vana cutit DN 250 Pn 6 si un camin pentru montarea gratarului manual din otel -inox
Racordarea tubului din PVC la caminul din beton se face numai prin intermediul unei piese
speciale de trecere care asigura etansarea corespunzatoare.
e2.3.) Treapta de epurare mecano -biologic
Bazin de egalizare omogenizare
Bazin din beton subteran cu statie de pompare avand volumul de 75 mc.
Gratar rar cu curatire manuala ,tip cos, glisare cric de ridicare
Deschidere intre bare: e = 10 mm;
Q dimensionare cos = 26 l/s;
Material: partile active din material inoxidabil;

Mixer
Montajul se va face in bazinul de omogenizare;
Material: partile active din material inoxidabil;
Echipamente pentru statia de pompare apa bruta uzata dotata cu pompe submersibil e cu
tocator cu urmatoarele caracteristici:
Nr buc pompe: 3+1 rezerv ;
Capacitate pompa : Q= 12,5 m3/h;
nlime de refulare: H = 6 mH2O;
Puterea instalat: Pi= 2 kw ;
Cuplare automat;
Funcionare pompe: automat, cu senzori de nivel minim, maxim1 i maxim2 ;
Pompa de rezerva intra in func tiune cind nivelul apei atinge senzorul de nivel maxim2 ,
afiseaza avertizare, nefunctionare corespunz. a pompei nr 1;
Accesorii pompe: picior de sprijin (picior+flansa+elemente de fixare) cu cuplare rapida, vana
unisens, vana de inchidere;
Montajul se va face in bazinul de omogenizare;
10 m cablu 7GI 5HO7RN;
senzor de umiditate cu 10 m cablu conectat in camera de etansare motor termistori instalati in
infasurarile motorului;
Convertizor de frecventa =1 buc;
Modul tehnologic de echipamente
Modulul tehnologic are dimensiunile: 6,05x2,45x3m si este compus din:
Instalatie de sitare si deznisipare M3 -compusa din:
Schelet metalic +cuva
Material de executie : otel protejat anticoroziv + otel inoxidabil;
Racord intrare apa uzata : DN 110 ; buc=1
Racord iesire apa sitata : DN 150 ; buc=1
Racord colectare nisip : DN 80 ; buc=3
Sita
Capacitate max:25 l/s ;
Fanta sita: e = 3 mm ;
Diametru melc: 273 mm ;
Inclinatie : 20
Lungime : 2390 mm;
Putere instalat: 0,55 kW;
Deshidratarea materialului reinut cu melc pn la 1520 % SU;
Material de execuie: oel inoxidabil;
Curatare sit automat funcie de nivel amonte comandat de senzor ii de nivel;
Evacuare nisip prin acionarea unei vane manuale;
Montaj suprateran ;
Echipamente de pompare apa uzata sitata si deznisipata:
Pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici:
Nr buc pompe:
3+1 rezerv ;
Capacitate pompa : Q = 12,5 m3/h;
nlime de refulare: H = 8 mH2O;
Puterea instalat:
Pi= 1,5 kw
Cuplare rapida pe conducta de refulare pompe;
Funcionare pompe: automat, cu senzori de nivel.
Pompa de rezerva intra in functiune cind nivelul apei atinge senzoru l de nivel maxim2, afiseaza
avertizare, nefunctionare corespunzatoare pompa nr 1;
Accesorii pompe: picior de sprijin (picior+flansa+elemente de fixare) cu cuplare rapida, vana
unisens, vana de inchidere;

Instalatie de dozare precipitat:


Capacitate 500 l;
Debit pomp de dozare: 10,1 l/ h;
Putere instalat: 0,02 kW;
Comand n semnal unificat 0/4 -20mA;
Dimensiuni maxime: 1200 x 1755 mm;
Rezervor din polipropilen;
Circuit de dozare, lance de aspiraie, supap de injecie, furtun
Senzor de avertizare golire rezervor;
Numr buci: 1;
Dozarea se face n conducta de intrare n decantorul primar;
Montaj n containerul de echipamente.
Suflante
Suflante cu pistoane rotative, cu urmtoarele caracteristici:
Presiune de refulare : p=400 mbar;
Putere Pi/Pconsumata : 5,5 / 4,2 kW;
Nr buc:3+1 (rezerv) pentru modulul biologic de nitrificare -denitrificare;
Componentele staiei de suflante:
clapete unisens;
supape de siguran;
compensatoare;
aprtoare pentru curele;
carcasa fonoizolanta de exterior;
Convertizor de frecventa : 1 buc
Instalatie de deshidratare namol primar si in exces -cu urmatoarea componeneta:
-Pompa de alimentare presa ; -pompa cu surub excentric
Debit: Q = 2,50 m3/h
nlime de refulare: H = 20 m H2O
Putere instalat: Pi= 1,10 kW
Vehiculeaz nmol primar i nmol n exces ngroat 1,5 -3 % SU
Nr. pompe: 1buc
-Presa pentru deshidratare namol, cu melc:
cu urmatoarele caracteristici:
Tip instalaie de deshidratare: cilindric cu melc i sit special cu ochiuri de 0,25 mm din oel
inoxidabil, curare automat sit cu perii i ap sub presiune
Componen:
pres cu melc;
sit special cu bare trapezoidale cu fant de 0,25 mm din oel inoxidabil
pomp alimentare instalaie;
instalatie semiautomat de preparare i dozare soluie de polielectrolit
reactor de floculare;
pomp de splare presa;
dulap de comand;
conducte i fitinguri din material necoroziv;
montaj n containerul de echipamente;
Caracteristici:
Capacitate:2-2,5 m/h;
Funcionare: automat;
Umiditate namol la intrare 97%;
Concentratie namol la iesire 20-23%;

Acionare pres: cu motor electric i cu con de contrapresiune, automat, cu convertizor de


frecven;
Motoreductor CMI 70-I 130-750-19/200-48-FP;
Pozitie montaj BPL Standard N=0,75 kW;/ 1500rm;
Turaie melc presa : 0,62,0 rot/min;
Material structur pres: oel inoxidabil;
Durat de funcionare: 9,6 h/ zi;
Material reactor de floculare: PVC, PE, PP sau echivalent;
-Convertizor de frecventa 1 buc.
Instalatie de preparare dozare polielectrolit
Caracteristici:
Semiautomata;
Montaj in containerul de echipamente;
Dotat cu mixer: P= 0,37 kW; n= 1000 rot/ min;
Tip polielectrolit: pudr;
Pompa de dozare soluie: cu debit max. 142 l/h, putere: 0,02kW si convertizor de frecventa;
Necesar ap potabil pentru dizolvare, conduct G 3/4, p = 23bar;
Dimensiuni de gabarit: 960x 1800mm;
Instalatie de spalare presa
compusa din :
-Pompa submersibila de inalta presiune pentru apa de spalare;
Montaj: n bazinul cu ap epurat pentru splare;
Debit: Q = 50 60 l/min
nlime de refulare: H = 50 60 m H2O
Putere instalat: Pi= 1,10 kW
Vehiculeaz ap epurat
Nr. pompe: 1buc
-Vas de expansiune V=300l;
Container pentru montaj echipamente:
Confecionat din panouri de tabl ondulat cu termoizolaie din spum poliuretanic;
Constructie supraterana tip container;
Containerul de echipamente este echipat cu instalaiile necesare bunei funcionri:
instalaie de ventilaie;
instalaie de nclzire;
racord la reeaua de energie electric i for;
racord la reeaua de alimentare cu ap potabil;
instalaii electrice de iluminat;
instalaii electrice de prize mono i trifazate;
nstalaii electrice de for;
instalaii electrice de legare la pmnt i paratrznet;
Conductele si fitingurile procurate vor fi din materiale necorozive.
f)Modul de epurare
Fiecare modul are in componenta :
Sistem modular de epurare mecano -biologica:
Dimensiunile unui modul de epurare bilogica sunt:12,5x15x3m;

Sistem de decantare primara cu separare de grasimi -compusa din:


decantor primar inclus n modulul biologic;
reineri pe decantorul primar: 50 %;
-pomp de evacuare nmol primar :
submersibil;
Q = 2,5 m3/h;
H = 4m H2O;
Pi= 0,55 kW;
Numr buci: 1;
Evacuare grsimi gravitaional.
Bazine cu namol bioactivat
-sistem de aerare cu bule fine cu panori cu furtune din EPDM,
nitrificare i denitrificare simultan n acelai bazin, n zone separate
biofiltru fix cu suprafaa > 200 m2/ m3 i suprafaa prevzut de 50 m2/ m3 de bazin;
-sistemul bionanotehnologic cu biofiltru fix
-sistem de mixere pentru circulaie i denitrifi care:
cu coloan de ghidare;
putere instalat Pi= 2,20 kW;
turaie: n= 750 rot/ min;
-sond de oxigen dizolvat , cu urmtoarele caracteristici:
montaj fix n compartimentul d e nitrificare;
domeniu de msurare: 050 mg/l;
calibrare automat;
clas de izolaie IP 65;
precizia 0,5%;
alimentare: 230V, 50Hz AC;
-sond de materiale n suspensie, cu urmtoarele
domeniu de msurare: 0,001 50 g/l;
cu tergtor
modul de vizualizare pentru 2 sonde:
cu afiare local
cu transmisia on-line a O2 la modulul de comand i deservire
cu semnal 4 20 mA
Decantor secundar lamelar:
-blocuri lamelare cu pelicula bioactiva cu suprafata de 100 m/m
-evacuarea apei epurate gravitaional, continu u
-evacuare nmol ciclic, automat, programabil, cu pompe submersibile;
-Q = 5 m 3/h;
-H = 6 m H 2O;
-Pi= 0,55 kW;
g)Unitate de dezinfecie cu ultraviolete
Instalatie de dezinfectie apa epurata cu ultraviolete
Capacitate maxima: 31,2 m/h;
Sistem de sterilizare apa epurata mecano -biologic cu ultraviolete;
Temperaturi admise 0-35grade C;
Transmisia radiatiei in UV apa 254 nm, 1cm , min . 35%;
Tensiune de lucru 230V/50Hz;
Clasa de protectie IP65;

Statia de epurare a apelor uzate provenite de la gospod ariile si institutiile publice din comunele
M.Koglniceanu, Gura Ialomitei i Giurgeni se caracterizeaza printr -o tehnologie simpla, dar moderna
si de eficienta ridicata.
Prevederea de utilaje si echipamente performante este obligatorie in vederea realiza rii eficientelor
de epurare dorite. Astfel, solutia tehnologica propusa cuprinde instalatii performante, ce implica
consum energetic redus, operatiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizari specifice
procesului tehnologic.
Aplicarea solutiei de epurare cu unitatea compacta containerizata prezinta urmatoarele avantaje:
Solutia de epurare apa uzata este modulara permitand o extindere ulterioara a capacitatii de
epurare prin simpla adaugare de noi module.
asigura gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare conditiile de calitate impuse
de normativul NTPA 001;
datorita adoptarii unei solutii modulare, capacitatea de epurare a statiei poate fi marita pe
viitor prin adaugarea unui nou modul.
consum energetic redus, atat compresoarele ca t si electropompele de proces fiind de inalta
fiabilitate;
toate echipamentele sunt din otel inox, neexistand probleme generate de actiunea apei sau
namolului asupra componentelor unitatii compacte;
realizarea dezinfectiei cu ultraviolete in instalatia de tip UV prezinta avantaj fata de solutia
clorinarii, cea din urma varianta conducand la producerea de compusi toxici in mediul
acvatic receptor. Instalatia de dezinfectie asigura o eficienta de pana la 99% privind
reducerea coliformilor totali;
prin forma compacta se obtine o suprafata redusa a statiei de epurare
amorsare rapida a procesului de epurare biologica. Unitatea ajunge in cateva zile la conditii
optime de functionare chiar si in cazul unor intreruperi mai indelungate in ceea ce priveste
alimentarea cu apa uzata;
automatizarea instalatiei conduce la siguranta in exploatare, personal de intretinere redus,
nefiind obligatorie supravegherea permanenta (o inspectie pe zi);
Pentru realizarea gradului de epurare necesar, se propune ca electropompele din do tarea obiectelor
tehnologice sa fie de ultima generatie datorita fiabilitatii, randamentului energetic ridicat, precum si a
duratei indelungate de functionare.
Este necesar ca intreg procesul tehnologic sa fie automatizat iar instalatiile sa dispuna de ap aratele
de masura, control si reglaje corespunzatoare.
Restituia de ap n urma utilizrii apei pentru nevoile igienico -sanitare i pentru consum menajer,
conform breviarelor de calcul anexate, sunt :
- pentru localitatea M.Koglniceanu :
Q u.zi med = 222,84 mc/zi
Q u.zi max = 289,70 mc/zi
Qu.orar.max = 34,58 mc/h = 9,6 l/s
- pentru localitatea Giurgeni :
Q u.zi med = 122,38 mc/zi
Q u.zi max = 159,10 mc/zi
Qu.orar.max = 13,26 mc/h = 3,68 l/s

- pentru localitatea Luciu :


Q u.zi med = 122,38 mc/zi
Q u.zi max = 159,10 mc/zi
Qu.orar.max = 13,26 mc/h = 3,68 l/s
- pentru localitatea Gura Ialomiei :
Q u.zi med = 109,30 mc/zi
Q u.zi max = 142,10 mc/zi
Qu.orar.max = 11,84 mc/h = 3,29 l/s
Caracteristicile apei uzate epurate, evacuate, trebuie s se ncadreze n limitele prescrise de
,,Normativul privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluanti a apelor uzate evacuate n receptorii
naturali - NTPA-001/2005 i anume :
- pentru pH - 6.5 8.5
- materii n suspensie - 60 mg/dmc
- pentru CBO 5 - max.25 mg/dmc
- pentru CCO- Mn - max 125 mg/dmc
- hidrogen sulfurat - max. 0,5 mg/dmc
- detergenti - max.0,5 mg/dmc
- substante extractibile cu eter de petrol - 20 mg/dmc
- produse petroliere - max 5,0 mg/dmc
- fenoli - max.0.30 mg/dmc
Alimentarea cu energie electric pentru staiile de pompare i pentru staia de epurare se face de
la reeaua electric existent n zon.
3.3.Amplasament i situaia juridic a terenului
Investiia proiectat este amplasat pe teritoriile administrative ale comunelor: Mihail
Koglniceanu, Gura Ialomiei i Giurgeni , judeul Ialomia
*Conductele reelei de canalizare menajer, cminele de vizitare, c minele colectoare vor fi amplasate
n intravilanul localitilor, pe traseul strzilor, conform planurilor de situa ie anexate, iar conductele de
refulare dintre statiile de pompare i staia de epurare n intravilanul i extravilanul localit ilor, pe
teren ce reprezint domeniu public.
*Staiile de pompare ape uzate i staia de epurare - sunt amplasate pe teren ce reprezint domeniu
public.
La terminarea lucrrilor, strzile vor fi aduse la starea ini ial.
3.4.Clasa de importan a investiiei
Funcie de sursa de alimentare evacuare ap i de specificul construc iilor, gradul de asigurare
dup frecven este de 90%, conform STAS 1343/0 -1989.
Lucrrile propuse, conform STAS 4273/83, se ncadreaz n clasa de importan IV, categoria 4.
3.5.Stabilirea categoriei de importan a obiectivului
Conform prevederilor HG 766/21.11.1997, anexa 3, cap II, art.6, construciile ce fac obiectul
prezentului proiect se ncadreaz n categoria de importan ,,C.
Conform "Normativului pentru proiectarea antiseismic a construciilor, P100 -1/2006" zona
studiata are urmatoarele caracteristici :
Zona seismic B. Perioada de colt a spectrului de raspuns este: Tc = 1,0 s
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pe ntru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IMR 100 ani este: Ag= 0,20
Adncimea minim de nghe, conf. STAS 6054/1977, este 80 cm.

4. BAZE DE PROIECTARE
4.1.Ipoteze de elaborare a proiectului
La elaborarea prezentului proiect am avut n vedere urmtoarele date:
pentru localitatea M.Koglniceanu
a)Numrul actual de locuitori = 3.519
b)Numrul de locuitori, n perspectiv, pn n anul 20 35= 4.981
pentru localitatea Giurgeni
a)Numrul actual de locuitori = 1.561
b)Numrul de locuitori, n pe rspectiv, pn n anul 2035= 2.210
pentru localitatea Gura Ialomiei
a)Numrul actual de locuitori = 1.500
b)Numrul de locuitori, n perspectiv, pn n anul 2035= 2.123
pentru localitatea Luciu
a)Numrul actual de locuitori = 1.759
b)Numrul de locuitori, n perspectiv, pn n anul 2035= 2.490
c) Conform SR 1343-1/1991, pct.2.3.10 2.3.18
numrul de incendii simultane = 1
debitul hidranilor exteriori Qie = 5 l/s
durata de funcionare a hidranilor exteriori T e = 3 ore
d) Din punct de vedere geotehnic :
* pentru terenul de pe amplasamentul obiectivului s -au stabilit urmatoarele coloane litologice:
0,00 0,40 m: sol vegetal
0,40 - 6,00 m: praf argilos, galben, leossoid, cu concretiuni calcaroase
*nivelul apelor freatice este situat l a 3-10 metri adancime, au caracter clorurat - bicarbonatat.
* pamanturile din amplasament sunt considerate terenuri dificile
*apa subterana: excavatia coboara sub nivelul apei subterane
*clasificarea constructiei dupa importanta: normala
*vecinatatile: risc inexistent al unor degradari ale constructiilor sau retelelor invecinate;
*zona seismica de calcul: B
*Nisipurile loessoide din zona sunt sensibile la umezire, care, manifest tasri suplimentare atunci cnd
sunt umezite. n cazul umezirii lor intense tasarea suplimentar poate crete relativ brusc, cptnd
caracter de prbuire (colaps).
*Adancimea de inghet se situeaza la 0,80 m. de la nivelul terenului, prognoza nivelului maxim al apelor
freatice fiind de 2,0 m.
*Modulul de deformaie edometric n intervalul 200300kPa, M 2-3, variaz ntre 2700 4800 kPa,
care potrivit STAS 1243-88 ncadreaz acest pmnt n categoria pmnturilor cu o compresibilitate
foarte mare (<5000kPa).

*Nisipurile loessoide prezente in amplasame nt sunt dificile pentru fundare conform prevederilor
STAS 3300/2 85. Sub talpa fundatiei se va realiza o zona compacta, nesensibila la inmuiere. Perna se
va realiza din straturi de argila in alternanta cu balast si piatra sparta, in straturi de 25 30 cm. grosime,
compactate succesiv pana la atingerea greutatii volumetrice necesare. Imbunatatirea terenului de
fundare se va face pana la o adancime de cca. 1,50 m. fata de talpa fundatiei.
*Presiunea conventionala de baza (pentru fundatii avand latimea t alpii B = 1,0 m. si adancimea de
fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df = 2,0 m.), acceptabila pentru alcatuirea stratului
recomandat pentru fundare P conv = 180 kPa;
4.2.Studiu geotehnic a fost ntocmit la faza studiu de fezabilitate
4.3.Ridicri topografice au fost ntocmite la faza studiu de fezabilitate
4.5.Documentaii care stau la baza elabor rii proiectului
- Caietul de sarcini
- Studiul de fezabilitate
- Studiul geotehnic
- Ridicri topografice
4.6.Incadrarea n avize i acorduri
La elaborarea proiectului tehnic i la realizarea investiiei se vor respecta toate precizrile din
avizele emise pentru investiia respectiv .
Aceste avize, sunt:
*Certificat de urbanism
*Acord de mediu
*Aviz Enel Energie
*Aviz ROMTELECOM
*Aviz Direcia de Sntete Public
*Aviz ANIF - Sucursala Teritorial Arge Ialomia - Siret
*Aviz Administraia Bazinal de Ap Buzu Ialom - Sistemul de Gospodrire a
Apelor Ialomia
*Aviz Direcia Judeean pentru Cultur, Culte i Patrimoniul Cultural Naional
Ialomia
*Aviz Consiliul Judeean Compartimentul Drumuri
*Aviz Regionala CF Constana
*Inspectoratul de Stat n Construcii Inspectoratul Teritorial n Construcii
5 DESCRIEREA LUCRRILOR PROIECTATE
5.1.Situaia existent i propus
A.Situaia existent
In prezent localitile Mihail Koglniceanu (comuna Mihail Koglniceanu) ; localitatea
Giurgeni (comuna Giurgeni) ; localitile Luciu i Gura Ialomiei (comuna Gura Ialomiei) nu dispun
de sistem centralizat de canalizare menaje r.
Prin investiia propus se urmrete preluarea centralizat a apelor uzate de la punctele de
evacuare, transportul prin pompare i evacuarea acestora la staia de epurare a apelor uzate ce va
deservi toate cele trei comune amplasat n vecintatea localitii Gura Ialomiei.

Realizarea unui asemenea obiectiv prin care se realizeaz colectarea, evacuarea i epurarea
centralizat a apelor uzate este de o importan deosebit prin reducerea considerabil a impactului
asupra tuturor factorilor de mediu afectai de evacurile necontrolate de ape uzate, ncrcate cu poluan i,
ale cror concentraii prezint depiri semnificative a concentra iilor maxime precizate de actele
normative, n domeniu, n vigoare.
B.Situaia propus
In ceea ce privete asigurarea utilitilor n comunele M.Koglniceanu, Giurgeni i Gura
Ialomiei sunt soluionate problemele privind: alimentarea cu ap potabil i alimentarea cu energie
electric.
Deoarece problema canalizrii apelor uzate menajere n comunele sus meniona te nu este soluionat, n
cadrul prezentului proiect se urmrete gsirea unor soluii optime, care s permit soluionarea
problemei respective.
5.2.Debite i restituii
Debitele de ap potabil necesare pentru satisfacerea consumului aferent locuitorilor comunelor
M.Koglniceanu, Giurgeni i Gura Ialomiei, restituiile i debitele de ape uzate menajere sunt
prezentate n breviarele de calcul anexate
5.3.Prezentarea lucrrilor proiectate
5.3.1.Scurt prezentare a sistemelor edilitare
**reele canalizare menajer
** la realizarea reelelor de canalizare menajer se vor utiliza conducte realizate din PE 80,
SDR26, Dext 160 mm, pn 6 - pentru canalizare sub presiune i pentru curgere gravitaional conducte
PVC-KG , Dn 250 mm, mbinate cu muf cu inel de etanare din elastomer
**la amplasarea reelelor de canalizare menajer direct n pmnt - s-a impus respectarea
distanelor minime de 3 m fa de fundaiile construciilor.
In situaia n care aceast distan nu poate fi respectat, se va proceda l a amplasarea
conductelor de canalizare n canale protectoare.
**amplasarea conductelor de canalizare n sol se va realiza sub cota minim a adncimii de
nghe
**pozarea n an a conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip, cu grosimea de 10
cm sub conduct + din diametrul conductei + 30 cm (deasupra conductei strat din nisip sau pmnt
fin mrunit).
Reelele de canalizare ape uzate menajere, se vor monta pe suprafae de teren (n principal
strzi) ce reprezint domeniul public.
La terminarea lucrrilor, strzile vor fi aduse la starea iniial.
**avnd n vedere configuraia terenului din comunele M.Koglniceanu, Giurgeni i Gura
Ialomiei, n vederea evacurii apelor uzate menajere spre staia de epurare amplasat n vecintatea
localitii Gura Ialomiei - sunt prevzute staii de pompare ape uzate menajere principale i staii de
pompare intermediare tip cmin, cu cte o electropom p montat n cminul respective (conform
celor prezentate n capitolele anterioare)
Spre aceste staii de pompare sunt dirijate, parial gravitaional, parial prin pompare - apele
uzate menajere (prin intermediul conductelor de canalizare menajer), iar de la aceste sta ii de pompare
principale, apele sunt evacuate la staia de epurare, mecano -biologic, proiectat, modular, capacitate
750 mc/zi.

**dup epurare, apele uzate sunt evacuate n canalul de desecare CCE 19, cu lungimea L=9Km
situat ntre localitile Gura Ialomiei i Giurgeni, apoi sunt pompate n braul Borcea prin intermediul
staiei de pompare-evacuare SPE 2, ce aparine ANIF R.A Sucursala Teritorial Arge Ialomia
Siret
**pe reeaua de canalizare menajer proiectat - curgere sub presiune, la intervale de 200 m , sunt
prevzute cmine de vizitare uscate n care se va mont a un teu cu flan oarb ce va permite accesul
pentru intervenie la reeaua de canalizare menajer, curgere sub presiune.
**n vederea prevenirii infiltraiilor i exfiltraiilor de ap , care ar afecta stabilitatea
construciilor respective i a celor di n zon, infrastructura staiilor de pompare (cuvele staiilor de
pompare) se realizeaz din beton armat, prevzute cu hidroizola ii din materiale performante, moderne,
tip DRIZORO ; XYPEX, etc.
**n vederea asigurrii protec iei corespunztoare a staiilor de pompare ape uzate menaj ere i a
staiei de epurare, sunt prevzute lucrri de mprejmuire cu gard din panouri de srm zincat profilat
fixat pe stlpi metalici, din eav de oel ptrat 60 x 60 x 4.
Stlpii sunt susinui prin intermediul funda iilor din beton.
Inlimea mprejmuirii este H = 2,10 m (cu nlimea panoului de 2,00 m
Lungimea total a mprejmuirii este de 322 ml, din care :
130 ml pentru staia de epurare (S = 27 m x 29 m = 783 mp)
32 ml/buc staie de pompare x 6 staii de pompa re = 192 ml (S = 64 mp/buc)
Pentru protecia mpotriva coroziunii stlpii de gard vor fi grunduii i vopsii cu vopsea albastr
sau neagr.
**pentru alimentarea cu energie electric a staii lor de pompare ape uzate menajere se va
respecta soluia de alimentare propus de ENEL ENERGIE
5.3.2.Prevederi generale, prescripii de proiectare
Reelele de canalizare i c minele sunt n mod principal lucrri n care comportarea combinat a
componentelor, a umpluturii, constituie baza stabilit ii i securitii de exploatare. (SR EN 1610)
Ipotezele proiectului sunt influenate de orice schimbare a ceea ce urmeaz :
* limea de tranee comparat cu limea prevzut
* adncimea de tranee comparat cu traneea prevzut
*sistemul de sprijinire al traneii i efect ul care rezult din scoaterea sa
*gradul de compactare a umpluturii
*fixarea tuburilor i condiiile fundului de tranee
*circulaia pe antier i nc rcrile provizorii
*tipurile de pmnt i parametrii lor (ex.structur ; perei de tranee ; umplutur)
*caracteristicile amplasamentului i pmntului
*nivelul pnzei freatice
Componentele i materialele trebuie s fie conforme cu standardele na ionale, care adopt
standardele europene sau agrementele europene
Materialul utilizat pentru umplutur are o mare influen asupra reelei.
Materialul de umplutur trebuie cur at de pietre i blocuri (granule de 20 mm cel mult) i de
materiale solidificate.Nu trebuie utilizate ca umplutur soluri susceptibile s deterioreze conductele,
precum i soluri care pot avea tasri ulterioare.

5.3.3.Descrierea lucrrilor exterioare


5.3.3.1. Canalizare menajer
Pentru preluarea apelor uzate menajere proveni te de la punctele de consum ce deservesc
locuitorii comunelor M.Koglniceanu, Giurgeni i Gura Ialomiei, s-a proiectat o reea de canalizare
menajer, din tuburi PVC - KG pentru canalizare, montat ngropat, pe pat de nisip (grosime 10 cm) sub
adncimea minim de nghe (80 cm).
Prin intermediul acestei reele, apele uzate menajere sunt dirijate parial gravitaional, parial
prin pompare spre staiile de pompare principale prin intermediul crora apele uzate menajere sunt
refulate la staia de epurare
Diametrele i pantele de montaj a conductelor se vor citi pe planuri le i pe profilele
longitudinale, ce fac parte di n prezentul proiect.
Terasamentele pentru montarea conductelor de canalizare, se vor executa manual i vor fi
prevzute cu sprijiniri, folosind panouri metalice.
In punctele de schimbare a direciei , de modificare a pantelor i n punctele de intersecie vor fi
prevzute cmine de vizitare.
Pe poriunile rectilinii ale reelei de canalizare menajer , la distan de aproximativ 50 m vor fi
prevzute cmine de vizitare.
Pe partea opus amplasamentului reelelor de canalizare, ntre anul strzii i limita de
proprietate, se vor monta cmine colectoare care vor permite racordarea la canalizare a gospodriilor
de pe cealalt parte a strzii.
Legtura ntre cminele colectoare i reeaua de canalizare proiectat se va realiza prin
subtraversarea drumurilor folosind metoda forajului orizontal.
Pentru subtraversare se v or utiliza fie conducte PVC KG 160 mm, fie conducte PE , Dext 160
mm, pn.4
Cminele de vizitare i cminele colectoare pentru canalizare vor fi prevzute cu capace
carosabile i cu sistem an tifurt.
Adncimea i poziia cminelor de vizitare se vor citi pe planuri le i pe profilele longitudinale .
Conductele de canalizare menajer - curgere gravitaional au diametre de 250 mm i vor fi
realizate din PVC - KG, mbinate cu muf cu inel de eta nare din elastomer.
Pentru aceste conducte, pantele minime admise , corespunztoare vitezei de autocur ire, sunt :
pentru conducte cu Dn 250 mm 0.35 %
Conductele de canalizare menajer - curgere sub presiune au diametrul de 160 mm si 75 mm i
vor fi realizate din tuburi PE 80, SDR 26, pn 4, mbinate cu muf cu inel de etanare din elastomer.
Lucrrile de mbinare i etanare a conductelor din mase plastice se execut numai de personal
specializat, calificat i atestat de organele abilitate n acest sen s, conform indicaiilor produc torului.
Diametrele conductelor de canalizare menajer, precum i pantele de montaj ale acestora sunt
prezentate pe profilele longitudinale.
Pentru tuburile din PE 80 ce vor fi montate n reeaua de canalizare sub presiune se vor folosi
fitinguri i accesorii de presiune.
Cminele de vizitare ; intersecie ; schimbare de direcie ; rupere de pant i de racord de la
riverani (cmine colectoare), se vor executa conform STAS 2448/1982, cu radier din beton, camer de

31
lucru din tuburi prefabricate din beton cu muf care ofer o bun siguran la exfiltraii
avnd n vedere existena terenului macroporic.
Tuburile de canalizare vor intra n cmine prin piesele de trecere (speciale din PVC) prin pere i
de tip B (tronconice pentru racordare la radier).
Aceste piese de trecere vor fi poziionate la turnarea betonului n elevaia radierului c minului
respectiv

Descrierea lucrrilor, fazelor sau etapelor de execu ie


Lucrrile de execuie a canalelor menajere se desfoar n urmtoarea succesiune :
I.Lucrri premergtoare
*Recunoaterea pe teren a condiiilor de lucru existente (teren liber ; sistem rutier i reele
subterane existente ; trafic rutier)
*Organizarea de antier
Schema de organizare a antier ului pentru lucrrile de C+M aferente prezentului proiect prevede
realizarea urmtoarelor utilit i :
- racord ap potabil
- racord electric
- amenajare platform (nivelare, compactare)
- barac metalic
- mprejmuire
- cabin ecologic
Pentru stingerea incendiilor, n zon exist hidran i de incendiu exteriori (montai pe reeaua de
alimentare cu ap potabil).
Pe durata execuiei se vor respecta normele de securitate i sntate n munc privind lucrrile
de construcii montaj.
*Trasarea, stabilirea reperelor topometrice fixe i celor provizorii
*Predarea amplasamentului
II.Lucrri efective de execuie
A)Terasamente
a)Spturi
*mecanizate, manuale, polizate ; spaiu pentru nisip de pozare, s pturi suplimentare pentru
distrugerea structurii macroporice a terenului de fundare
b)Sprijiniri(cu dulapi metalici)
c)Transport pmnt :
depozit lng tranee (releu de lopat) n depozit intermediar, cu roaba, cu autobasculanta, cu
ncrcare manual (mecanizat) la ,, groap pe sorturi de ,,deeuri.
32

d)Umplutur nisip de pozare


1.se ajunge la cota+0.10 de fundul traneii(cota final tranee)
2.nainte de montarea tubului se sap cei 10 cm pn la cota final tranee +20 cm sub cota
final tranee
3.se compacteaz cei 30 cm spa i astfel nct, dup compactare s se ajung la cota final a
traneii (se consider indicele de porozitate i p = 60 66%)
4. executarea patului de pozare (nisip grosime min.10 cm) i montarea conductei numai n uscat,
eventual cu epuismente
B)Montaj conducte
a)Montaj tuburi, inclusiv racorduri de la riverani
b) Execuie cmine
* strat drenant
*radier + Piese trecere n elevaie
*montare tuburi prefabricate pentru camera de lucru ; piesa tronconic sau plac Dn 800/1000 ;
co de acces ; aducerea la cot
*tencuieli ; trepte ; monolitizri ; mortar de poz
*montare capace
*plac prefabricat din beton armat pentru sus inere capace

c)Verificri i probe de etanare (presiune)


* natura terenului de fundare
*cotele finale ale spturii
* pozare
*umplutura parial a conductei
- naintea probei de etaneitate, traneea se umple parial pn la 20-30 cm peste partea
superioar a tubului, lsndu -se mbinrile libere.
*capace
d)Desfacerea refacerea sistemului rutier
5.3.3.Staii de pompare ape uzate menaj ere
Sunt prezentate n cadrul capitolului 3.1. din prezentul memoriu
Conductele de refulare ale electropompelor se vor realiza din eav oel, mbinate prin sudur
electric, STAS 404/2, cu armturi i piese de legtur din font de presiune.
Pentru protecia anticoroziv a conductelor, acestea vor fi grunduite i vopsite, cu grund de
miniu de plumb sau alt grund pentru tipul de vopsea ce va fi ales.
Electropompele utilizate vor fi de tipul celor destinate vehiculrii apelor uzate menajere,
ncrcate cu materiale solide, cu diverse impurit i.
Electropompele utilizate vor fi de tipul pompe submersibile, cu toctor.

Nu sunt admise n instalaie puncte de vrf n care se pot forma pungi de aer.
Pe conductele de refulare se vor monta vane de seciona re i robinet de reinere cu clap , care
protejeaz pompa de ocurile provocate prin ntoarcerea coloanei de lichid n cazul opririi accidentale a
pompei.
Dup flana de refulare, se monteaz o van de sec ionare care servete la reglarea debitului,
respectiv a nlimii de pompare.
Fiecare staie de pompare va fi prev zut cu :
- aparatur de msur i control a func ionrii pompei constnd din : manometru pentru msurarea
presiunii de refulare i aparatur electric necesar supravegherii func ionrii pompelor
- instalaia de splare a etanrii const dintr -un robinet de reglaj, manometru i opional indicator de
curgere.
Operaiile de montaj i punere n funciune a agregatelor de pompare, sunt considerate ca fiind
realizate, numai dup punerea sub t ensiune a pompelor, dup efectuarea probelor i verificrilor
cuprinse n instruciunile uzinei produc toare i dup funcionarea nentrerupt a agregatului n condiii
satisfctoare timp de 72 ore.
Se verific starea general a pompei, se cur interiorul acesteia, se verific rotirea uoar a
arborelui.
Racordarea la instalaie a agregatelor de pompare nu trebuie s duc la solicitarea tu urilor
pompei.
Tensionarea tuurilor pompei conduce la descentrarea agregatului, urmat de deteriorarea
cuplajului, nclzirea lagrului i chiar ruperea arborelui.
Pentru prevenirea accidentelor personalului, manipularea pompelor n cursul instalrii lor, pe
durata exploatrii sau cnd se execut opera iuni de ntreinere, va fi ncredinat numai persoanelor cu
calificare corespunztoare, instruit e n consecin.
Inaintea punerii n funciune a staiilor de pompare, acestea vor fi recepionate.
Aceasta const n : verificarea execuiei conform proiectului i a funcion rii diferitelor pri din
proiect.
Dup ncheierea recepiei se face proba general de funcionare timp de 48 ore.
La darea n exploatare se verific : pornirea pompelor; sensul lor de rotaie i oprirea.
Verificrile care se efectueaz nainte de pornirea pompei, sunt :
- rotirea liber (pentru pompele cu organe n micare de rotaie)
- sensul de rotaie
- sistemul de ungere
- sistemul de etanare
- circuitele auxiliare
Reelele de canalizare i construciile staiilor de pompare ape uzate menajere, se vor monta pe
suprafae de teren (n principal str zi) ce reprezint domeniul public.
La terminarea lucrrilor, strzile vor fi aduse la starea iniial.
5.3.4.Staia de epurare ape uzate menajere
Este prezentat n cadrul capitolului 3.2. din prezentul memoriu
6 MASURI DE SECURITATE I SNTATE IN MUNC
In toate operaiile de execuie a reelelor de canalizare se respect cerinele eseniale referitoare
la securitatea i sntatea n munc.
Conductorii unitilor de execuie i reprezentanii beneficiarului care urm resc realizarea
lucrrilor au obligaia s aplice toate prevederile legale privind securitatea i sntatea n munc.

Pe toat durata lucrrilor se vor respecta :


prevederile Regulamentului privind protecia i igiena muncii n construcii aprobat de MLPAT
prin Ordinul nr. 9/N/1993,
Normativul C300-94 privind prevenirea i stingerea incendiilor pe durata execuiei lucrrilor
Legea nr. 319-2006 - Legea securitii i sntii n munc
Legea 307/2006-modificat prin OUG nr.70/2009 - privind aprarea mpotriva incendiilor
De asemenea se vor respecta i urmtoarele msuri:
- ncheierea unui proces-verbal privind circulaia n zonele de lucru i ngrdirea
corespunztoare a acestora;
nainte de nceperea lucrului, ntregul personal trebuie s aib fcut instructajul de securitate i
sntate n munc, s posede echipamentul de protecie i de lucru, s nu fie bolnav, obosit sau sub
influena buturilor alcoolice;
sculele dispozitivele i utilajele s fie n stare de funcionare, corect racordate la reeaua
electric i legate la pmnt;
- podeele din zona terasamentelor s fie prevzute cu balustrade i bine ancorate.
In conformitate cu normele privind privind securitatea i sntatea n munc se vor realiza
dotrile corespunztoare activitilor specifice care fac obiectul pre zentului proiect.
CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PE SANTIER
In conformitate cu prevederile HGR nr.300/2006, cerinele minime de securitate i sntate pe
santier vor viza urmatoarele aspecte:
a). Pe toat durata realizrii lucrrii , angajatorii i lucrtorii independeni sunt obligati sa respecte
prevederile din legislaia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, n special n ceea ce privete:
meninerea antierului n ordine i ntr -o stare de curenie corespunztoare ;
alegerea amplasamentului posturilor de lucru in functie de condiiile de acces la aceste posturi;
stabilirea cilor i zonelor de acces/circulaie;
manipularea n condiii de siguranta a materialelor;
ntreinerea, controlul nain te de punerea n funciune i periodic al echipamentelor de munca
utilizate, n vederea eliminrii defectiunilor care ar putea afecta securitatea i sntatea lucrtorilor;
- delimitarea i amenajarea zonelor de depozitare a materialelor;
stocarea/evacuarea deeurilor i a materialelor rezultate din desfaceri pavaje, carosabil
interactiunile cu alte activitati care se realizeaz n apropierea antierului.
b) n vederea asigurrii i meninerii securitii i sntii lucrtorilor din an tier n condiiile
prevzute de lege, angajatorii au, n principal, urmtoarele obligaii:
sa respecte prevederile din legislaia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE;
sa ndeplineasc i sa urmreasc respectarea planului de securitat e i sntate de ctre toi
lucrtorii din antier;
sa ia msurile necesare pentru indeplinirea cerinelor minime generale pentru locurile de munca din
santier;
sa in seama de indicaiile coordonatorilor n materie de securitate i sntate s au ale efului de
antier i sa le ndeplineasc pe toat perioada execuiei lucrrilor;
sa informeze lucrtorii independeni cu privire la msurile de securitate i sntate care trebuie
aplicate pe antier i sa pun la dispoziie acestora instruc iuni adecvate;
sa redacteze planurile proprii de securitate i sntate i sa le transmit coordonatorilor n materie
de securitate i sntate.

c) Lucrtorii i/sau reprezentanii lor trebuie sa fie informati, pe intelesul lor, asupra msurilo r care
trebuie luate privind securitatea i sntatea personalului muncitor pe antier.
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca din santier sunt:
materialele, echipamentele i orice alt element care prin deplasare ar putea a fecta securitatea i
sntatea lucrtorilor, trebuie fixate ntr -un mod adecvat i sigur;
accesul pe orice suprafata care nu are o rezistenta suficienta nu este permis dect dac se folosesc
echipamente sau mijloace corespunztoare, astfel nct lucr ul sa se desfoare n condiii de siguranta;
instalaiile electrice trebuie utilizate astfel nct sa nu prezinte pericol de electrocutare prin atingere
directa ori indirecta;
cile i ieirile de urgenta trebuie sa fie n permanenta libere i sa conduc n modul cel mai direct
posibil ntr-o zona de securitate;
cile i ieirile de urgenta trebuie semnalizate n conformitate cu prevederile din legislaia nationala
care transpune Directiva 92/58/CEE;
este necesar sa fie prevzute suficiente dispozitive corespunztoare pentru stingerea incendiilor;
dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie accesibile i uor de manipulat;
lucrtorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive;
in timpul lucrului temperatura trebuie sa fie adecvat organismului uman, inndu -se seama de
metodele de lucru folosite i de solicitarile fizice la care sunt supui lucrtorii;
zonele cu acces limitat trebuie sa fie prevzute cu dispozitive care sa evite p trunderea
lucrtorilor fr atribuii de serviciu n zonele respective; zonele periculoase trebuie semnalizate n mod
vizibil;
- angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face n orice moment;
trebuie asigurate materiale de prim ajutor n toate locurile unde condiiile de munca o cer;
natura locatiei lucrarilor impune utilizarea WC-urilor ecologice de catre muncitori;
intrrile i perimetrul antierului trebuie sa fie semnalizate vizibil i clar;
lucrtorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta
securitatea i sntatea;
lucrtorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte prin mijloace de protecie
colectiv;
materialele i echipamentele trebuie s a fie amplasate sau depozitate astfel nct sa se evite
rsturnarea ori cderea lor;
caderile de la nlime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, n special cu ajutorul
balustradelor de protecie solide, suficient de nalte i avnd cel puin o bordura, o mana curenta i
protecie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent; in paralel, se vor utiliza centurile de
siguranta si/sau alte mijloace sigure de ancorare;
maini pentru manipularea materialelor trebuie sa fie ergonomice, meninute n stare buna de
funcionare si utilizate in mod corect;
operatorii mainilor pentru manipularea materialelor trebuie sa aib pregtirea necesar;
uneltele de mana, cu sau fr motor, trebuie sa fie ergonomice, meninute n stare buna de
funcionare, folosite exclusiv pentru lucrrile pentru care au fost proiectate si manevrate de ctre
lucrtori avnd pregtirea corespunztoare.
Cerintele inserate mai sus nu au caracter limitativ si nu sunt exhaustive, ele putand fi completate
cu oricare altele menite sa asigure securitatea si sanatatea muncitorilor pe santier.
Organizarea de antier (demolri, etc.):
- In zona lucrrii exist condiii pentru realizarea unei organizri de antier provizorii.
- Msurarea lucrrilor executate de constructor va fi fcut att de ctre acesta ct i de dirigintele de
antier.
- Protejarea lucrrilor executate i a materialelor d e pe antier sunt n sarcina constructorului care va lua
msuri de amenajare a unor spaii de depozitare a materialelor, precum i paz a acestora prin organizarea
de antier.

- Curenia pe antier : este obligaia constructorului i const n asigurarea unor spaii de depozitare a
materialelor, ci de acces libere, care s nu determine accidente de munc.
La realizarea lucrrilor se va respecta Legea 10/1995 Legea calitii n constructii.
Nu se va pune n oper nici un produs care nu are agrement tehnic, norm tehnic sau standard de
produs.
Conform HG 300/2006, executantul va ntocmi propriul Plan de securitate i sntate n munc pe
parcursul executrii lucrrilor ce fac obiectul prezentului proiect i va desemna o persoan pentru
coordonarea activitii n materie de sntate i securitate n munc.
Msuri privind Securitatea la incendii
Executarea, ntreinerea, repararea lucrri lor la care face referire prezentul proiect se vor face numai de
ctre personal autorizat, dup semnarea n prealabil a FIEI PERSONALE DE SECURITATE LA
INCENDIU
Msuri privind PROTECIA MEDIULUI
Deeurile sunt de tip deeuri rezultate din construcii (desfaceri/refaceri carosabil) iar modul lor de
gospodrire se va face conform legislaiei n vigoare.
Executantul are sarcina de a colecta i evacua deeurile rezultate din activitatea desfurat n locurile
indicate de Primria comunei respective i de a face dovada predrii acestora sau va ncheia un contract
cu o societate autorizat n preluarea deeurilor rezultate din construcii.
Dup terminarea lucrrilor se vor evacua toate materialele rmase, se vor dezafecta terenurile i
platformele de lucru ocupate de constructor.
Este strict interzis blocarea cilor de acces, sau depozitarea materialelor pe trotuar, pe strad aducnd
astfel prejudicii circulaiei normale n zon.
Norme privind sntatea i securitatea n munc
La proiectarea i executia lu crrilor se vor respecta normele privind sntatea i securitatea n
munc prevzute de :
- Legea nr.319/2006 Legea securitii i sntii n munc
- HG 1048/2006 Cerine minime de securitate sntate pentru utlizarea de ctre lucrtori a
echipamentului individual de protecie la locul de munc
- HG 1051/2006 Cerine minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a
maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare
- HG 1091/2006 Cerine minime de securitate i sntate pentru locul de munc
- HG 1146/2006 Cerine minime de securitate i sntate pentru utlizarea n munc, de ctre
lucrtori, a echipamentelor de munc
- HG 1425/2006 Aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/ 2006
- HG 493/2006 Cerine minime de securitate sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la
riscurile generate de zgomot modificat prin HG nr.601/2007
- HG 971/2006 Cerine minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de
munc
- HG 1876/2005 Cerine minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor
la riscurile generate de vibraii
- Legea 130/2002 Msuri de protecie a persoanelor ncadrate n munc actualizate prin Legea
450/2006

- H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 - privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
santierele temporare sau mobile
Legislatia in domeniul securitii la incendiu , ce va fi respectat:
ORDIN nr.163 din 28 februarie 2007
al ministrului administraiei i inter nelor pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva
incendiilor
ORDIN nr.1.822/394 din 2004
al ministrului transporturilor, construciilor i turismului i al ministrului de stat, ministrul administraiei
i internelor, pentru aprobarea Regulame ntului privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru
construcii pe baza performanelor de comportare la foc
Ordin nr.786/2005 al ministrului administraiei i internelor pri vind modificarea i completarea
Ordinului ministrului administraiei i internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale
privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen
ORDIN nr.1.184 din 6 februarie 2006
al ministrului administraiei i internelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea i asigurarea
activitii de evacuare n situaii de urgen
Normativ P.118/1999 Normativ de siguran la foc a construciilor
Legislatia in domeniul protectiei mediului , ce va fi respectat:
ORDIN nr.95 din 12 februarie 2005
al ministrului mediului i gospodririi apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare i procedurilor
preliminare de acceptare a deeurilor la depozitare i lista naional de deeuri acceptate n fiec are clas
de depozit de deeuri
H.G. nr.856/2002 - privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile,
inclusiv deeurile periculoase
ORDIN nr.756 din 26 noiembrie 2004
al ministrului mediului i gospodririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea
deeurilor
Ordin nr.757/26-11-2004 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului i gospodririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deeurilor
Ordin nr.1.230/2005 - al ministrului mediului i gospodririi apelo r privind modificarea anexei la
Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic
privind depozitarea deeurilor
OUG nr.195/2005 privind protecia mediului aprobat prin Legea 265/2006
OUG nr.78/2000 privind regimul deeurilor

6.1.In timpul funcionrii instalaiilor proiectate


Respectarea lucrrilor de prevenire i stingere a incendiilor i echiparea cu mijloace de prev enire
i stingere a incendiilor sunt obligatorii att la execuia luc rilor ct i n exploatare, n timpul
operaiilor de revizie preventiv , reparaii i remedieri ale avariilor.
Reparaiile curente, ntreinerile se vor executa numai de c tre personal calificat i numai dup
scoaterea din funciune a instalaiei ce se repar .
Demontri, nlocuiri, reparaii i alte operaii similare la pompe, ventilatoare, etc, care necesit
folosirea focului deschis se vor efectua numai dup oprirea instala iei respective i numai pe baz de
permis de lucru cu foc.
Construciile staiilor de pompare vor avea afiate planurile de evacuare a persoanelor i
bunurilor n caz de incendiu.
Aceste construcii vor fi dotate cu mijloace de protecie, de prevenire i stinge re a incendiilor
conform listei de dotri din prezenta documenta ie.
6.2.Stingerea incendiilor
In vederea primei intervenii n caz de incendiu se prev d urmtoarele:
**organizarea de echipe cu obligaiuni concrete
**msuri i posibiliti de alertare a unitilor de pompieri
6.2.1.In interiorul cldirii
cu ajutorul mijloacelor de prim interven ie cu care este dotat fiecare staie de pompare cu
stingtoare portabile cu praf i CO2
6.2.2.Din exteriorul cldirii
cu ajutorul mijloacelor de prim intervenie cu care este dotat panoul PSI i cu ajutorul hidranilor de
incendiu prevzui pe reeaua de alimentare cu ap , existent n zon.
7. PERSONAL DE EXPLOATA RE, INTRETINERE SI REPARATII
Beneficiarul lucrrii are obliga ia de a asigura, n timpul exploatrii personalul instruit necesar pentru
ntreinerea i repararea reelelor de canalizare i instalaiilor ce fac obiectul prezentei documentaii..
Personalul de exploatare trebuie s asigure controlul periodic al reelei , splarea i curarea reelei i
efectuarea lucrrilor de reparaii.
Personalul de exploatare trebuie s fie format din instalatori specializai pentru acest domeniu i s fie
dotat cu scule i echipamente specifice.

8. CONCLUZII FINALE
A. Probele, verificrile, ncercrile, care se vor executa la reelele de canalizare proiectate sunt :
1.VERIFICARI INAINTEA PUNERII N OPER
2.VERIFICARI DUP PUNEREA N OPER
3. PROBE LA FAZA DETERMINANT
1)**proba de presiune
2)**proba de etaneitate pentru conductele cu curgere gravitaional
3)**proba de funcionare
4. PROBE LA RECEPTIA PRELIMINAR
1)**proba de presiune
5. PROBE LA RECEPIA FINAL ( la expirarea perioadei de garanie)
B.Imbinarea tuburilor
Tuburile din PVC KG pentru canalizare, sunt mbinate cu muf cu inel de etanare din
elastomer.
C.Personalul de execuie
va fi format din personal de specialitate, autorizat n executarea categoriilor de lucrri ce fac obiectul
prezentului proiect.
D.Normative, norme, STAS -uri, instruciuni tehnice
In activitile de execuie i exploatare se vor respecta normativele, normele, STAS -urile prezentate n
volumul ce cuprinde Caietele de sarcini.
9.PROGRAM DE VERIFICARI IN VEDEREA ASIGURARII CALITATII
LUCRARILOR PROPUSE
Controlul calitii execuiei lucrrilor instalaiilor proiectate, realizat conform Legii 10/1995, HG 273 94, Normativul C 56/2002 i Normativul I9 se va executa dup urmtorul program:
9.1.Verificarea la faa locului pe antier a calitii conductelor, utilajelor i a celorla lte echipamente sau
materiale necesare, amplasarea lor corespunztoare, montajul, pierderile, pantele i montajul organelor
de reglare, sectorizare nainte de vopsire, izolare i probe
9.2.Verificarea funcionrii ntregii instalaii, asigurarea parametri lor pentru care a fost dimensionat
instalaia respectiv.
Beneficiarul i constructorul vor analiza prezentul program i vor transmite n scris n termen de 30 zile
de la primirea documentaiei, punctul de vedere, termen dup care se consider programul acceptat.
Deasemeni, constructorul are obligaia s anune n scris, cu o sptmn nainte de terminarea fiecrui
stadiu fizic, data cnd se poate prezenta proiectantul pe antier pentru ncheierea procesului verbal de
verificare a execuiei la stadiile fizice respective
Neconvocarea n timp util a proiectantului de ctre constructor pentru controlul pe antier, va reprezenta
preluarea de ctre acetia a atribuiilor i rspunderilor de proiectare prevzute n Legea nr.10/1995.

Constructorul are obligaia ca la prezentarea proiectului pe antier s prezinte pentru stadiul fizic
respectiv urmtoarele date:
**proces - verbal de lucrri ascunse
**certificatele de calitate ale tuturor materialelor i utilajelor puse n oper
**cartea tehnic a utilajelor
10.PROGRAM DE URMARIRE IN TIMP A LUCRARILOR
Lucrrile proiectate necesit o urmrire normal a comportrii n timp.
Factori de risc
a.
pierderi de ap din conducte i infiltraiile de ap la trecerile prin perei (etane) pot conduce la
curgeri continuii de ap care provoac:
- slbirea rezistenei elementelor de rezisten a c onstruciilor
- tasri ale terenului de fundare n cazul n care apele respective ajung n teren
b.condensul la conductele din oel sau la conductele montate n perei care provoac :
- igrasie
- coroziunea conductelor metalice
c.obturarea seciunilor de curgere la conductele de canalizare, pot provoca inundaii
d.calamiti naturale
- cutremur, alunecri de teren care pot produce rupturi ale conductelor exterioare
-nghe, care poate provoca spargerea conductelor, rupturi la conducte sau armturi
Msuri care se impun pentru eliminarea factorilor de risc
- montarea conductelor de canalizare, la subtraversri, n tuburi de protecie
- vopsirea anticoroziv a conductelor metalice
- prinderea corespunztoare a conductelor de elementele de rezisten ale cldirii
- verificri periodice ale instalaiilor purttoare de ap
- curirea periodic a conductelor de canalizare
In cazul unor calamiti naturale se vor lua urmtoarele msuri
- se verific funcionarea instalaiilor, continuitatea conductelor, efectundu -se reparaiile
necesare
11. VERIFICAREA PROIECTULUI
Conform Legii 10 ,,Legea calitaii n construcii beneficiarul are obligaia de a supune prezentul
proiect spre verificare, unor ve rificatori atestai MLPAT, pentru urmtoarele pecialiti i cerine:
*pentru construcii:
domeniul la care se va face verificarea va fi A1 rezisten i stabilitate
*pentru reele canalizare verificarea se va face la specialitatea Is pentru cerinele:
- rezisten i stabilitate
- siguran n exploatare
- igiena, sntatea oamenilor
- refacerea i protecia mediului
- protecia mpotriva zgomotului
*pentru instalaii electrice verificarea se va face la specialitatea Ie pentru
12.GRAFIC DE ESALONARE A LUCRARILOR - conform anex
Intocmit,

Verificat,

Ing.Blan Marioara

ing.Sbarcea Vasilica