You are on page 1of 7

GRADE VI

LOKASYONG INSULAR AT BISINAL NG PILIPINAS

ALAMIN MO

Pag-aralan ang mapa ng Pilipinas
.

1

M L Y S A 5. Bansang nasa kanluran ng Thailand at Pilipinas. Bansang nasa hilaga ng Taiwan at Pilipinas. T I A 4. Mayroon pa ba kayang iba? Ito ang pag-aaralan natin sa modyul na ito. Bansang nasa timog-kanluran ng Pilipinas.Ano ang malaking anyong tubig na nakapalibot sa Pilipinas sa dakong  silangan?  kanluran?  timog?  hilaga? Ito ang isang paraan ng paglalarawan ng kinalalagyan ng ating bansa. 1. Lalawigan sa bansang Tsina na nasa hilaga ng Pilipinas. PAGBALIK-ARALAN MO Isulat ang nawawalang titik upang mabuo ang pangalan ng bansa. H P N 2. Malaking bansa sa hilagang kanluran ng Pilipinas. T S A 3. M Y 2 .

1. 3.PAG-ARALAN MO Pag-aralan ang mapang ito ng Asya. Ano ang malaking anyong tubig na nasa gawing kanluran ng Pilipinas? Saang direksyon matatagpuan ang Karagatang Pasipiko? Anong anyong tubig ang nasa dakong hilaga ng bansang Pilipinas? Saang direksyon matatagpuan ang Bashi Channel? Ito ang paglalarawan ng lokasyon ng ating bansa ayon sa kalapitan nito sa mga anyong tubig na tinatawag na lokasyong insular. 3 . 4. 2.

Marianas at Guam. Isulat sa iyong kwaderno ang sagot. anu-ano naman ang bansang karatig ng Pilipinas?    Anong mga bansa ang nasa gawing kanluran? Sa dakong hilaga. Hilaga Hilagang silangan Hilagang kanluran Kanluran Silangan Timog silangan Timog kanluran Timog 4 . anu-anong bansa ang matatagpuan doon? Mayroon din bang bansa sa bahaging timog? Ano-ano ang mga ito? Sa silangang bahagi naman ng bansa natin. Gamitin ang krokis sa ibaba sa pagtukoy ng mga anyong tubig sa bawat direksyon. matatagpuan ang Estados Unidos. Malalaman din ang kinalalagyan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga karatig-bansa nito. Hawaii. PAGSANAYAN MO Balikan muli ang mapa ng Asya sa pahina 3.Tingnan muli ang mapa. Ito ay tinatawag na lokasyong bisinal.

4. 5. 3.  Ang lokasyong bisinal ay paglalarawan ng kinalalagyan ng bansa sa pamamagitan ng mga karatig-bansa nito.1. ISAPUSO MO Paano mo dapat gamitin ang globo upang mapakinabangan pa ng mga susunod na mag-aaral sa pagtalunton ng iba’t ibang lugar sa daigdig? 5 . 2. 8. 6. Hilaga : _____________________________ Hilagang Silangan : ___________________ Hilagang Kanluran : ___________________ Silangan : ____________________________ Kanluran : ____________________________ Timog : _______________________________ Timog Silangan : _______________________ Timog Kanluran : _______________________ TANDAAN MO  Ang lokasyong insular ay paglalarawan ng lokasyon ng bansa sa pamamagitan ng mga anyong tubig na nakapaligid dito. 7.

6 . Brunei. Thailand at Vietnam. Tsina. “Itong Pilipinas” (Hango sa sanayang aklat sa Makabayan nina L.GAWIN MO Basahin at unawain ang tula. Raganit at Mr. Hanapin ang mga 3 lugar ayon sa hinihingi sa bawat bilang. Naibigan mo ba ang tula? Ano ang natutuhan mo sa mensahe nito? Makakaya mo bang isaulo ito? PAGTATAYA Tingnan ang mapa sa pahina 3. Korea. Marami rin namang bansa sa paligid Tulad nitong Taiwan. Laos. Sa dakong hilaga ay ang Bashi Channel At doon sa timog ay Celebes naman Dagat Timog Tsina ay nasa kanluran Karagatang Pasipiko ay nasa silangan. Doon nga sa timog nitong Pilipinas Silangang Malaysia. Agapay) Itong Pilipinas ang mahal kong bayan Namumukod tangi di-mapapantayan Tila nakalutang sa dakong silangan Malalaking dagat ay matatagpuan. Burma. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Hapon Sa bandang hilaga naman naroroon At sa silangan nito’y Micronesia naman. Indonesia At lalong marami roon sa kanluran Kampuchea.

Nasiyahan ka ba sa pag-awit? Maaari mo na ngayong simulan ang susunod na modyul. Taiwan C. Thailand D. Malaysia C. Alin ang isa pang bansa na nasa hilaga nito? A. Saang direksyon ng Pilipinas matatagpuan ang Dagat Celebes? A.1. Anong anyong tubig ang matatagpuan sa silangan ng Pilipinas? A. Subukin mo nga. Silangan D. Kanluran 3. Silangan D. Kanluran 5. Karagatang Pasipiko 4. Hilaga B. Indonesia PAGPAPAYAMANG GAWAIN Ang tulang “Itong Pilipinas” na binasa mo ay maaari ring isaawit sa himig ng “Paruparong Bukid”. Guam B. Hilaga B. Timog C. Indonesia D. Dagat Timog Tsina D. Dagat Celebes B. Saang direksyon ng Pilipinas matatagpuan ang Vietnam? A. 7 . Kanlurang Malaysia 2. Ang Hapon ay nasa hilaga ng Pilipinas. Anong kapuluan ang nasa timog ng Pilipinas? A. Taiwan B. Timog C. Dagat Mindanao C.