You are on page 1of 23

g

n
a
A no
?
o
l
a
t
a
t
g
a
P

Ang Pagtatalo o
Debate
- ay binubuo ng pangangatwiran ng
dalawang koponan na magkasalungat
ng panig tungkol sa paksang
napagkaisahang pagtatalunan.
 
Maaaring nakasulat ang
pagtatalo ngunit kadalasan ay
binibigkas ito.

Ito’y isang pangungusap na nilalayong patunayan ng panig ng sang-ayon sa pamamagitan ng mga argumento . Nagsasaad ito ng isang bagay na maaring tutulan at panigan kaya mapagtatalunan .Ano ang Proposisyon? Ang paksang pinagdedebatihan ay tinatawag na proposisyon . .

Sa pagpapahayag ng proposisyon. •Ipahayag ito sa paraang pasang-ayon. suliranin sa anyong •Ibigay ito sa payak at paturol na pangungusap na may isa lamang suliraning patutunayan. •Ipahayag ito sa isang paraang walang salitang pag-aalinlanganan ang kahulugan. . isaalang-alang ang mga sumusunod: •Ibigay ang kapasiyahan.

Masusukat ang katotohanan o kabulaanan nito sa pamamagitan ng pag-alam sa tunay na mga pangyayari. Hal :”Maraming namatay sa nasunog na Superferry“. .Pangyayari: Ito ay naninindigan sa katunayan o kabulaanan ng isang bagay na makatotohanan.Tatlong Uri ng Proposisyon 1.

Hal: ”Ang isang wikang pambansa ay lubhang mahalaga sa pagbuwag sa makaaliping diwa”. isang palakad o isang pagkilos. Ang nangangatwiran dito ay bubuo ng argumento na nagtatanggol sa kabulaanan ng isang bagay. .Tatlong Uri ng Proposisyon 2. Kahalagahan: Ito ay isang paninindigan sa kahalagahan ng isang bagay .

.Patakaran: Ang mga proposisyong ito ay naghahanap ng isang paraan ng pagkilos o isang binalak na solusyon sa isang suliranin.Tatlong Uri ng Proposisyon 1. Hal :”Dapat Gawing Legal ang Diborsyo sa Pilipinas“.

Magkasinlakas ang magkabilang panig na na nagkakasalungatan ng palagay. •Walang kinikilingan . .Mga Katangian ng isang mabuting proposisyon . • Napapanahon ang paksa . •Kawili –wili sa sumusulat at makikinig ang proposisyon .

•Hindi Mga Katangian ng isang mabuting proposisyon pa napagpapasiyahan ang . •Malinaw at tiyak ang proposisyon . . paksa. •Maaaring patunayang ng mga ebidensya •May larangang hindi lubhang malawak at hindi rin naman gaanong makitid . •Karapat –dapat na pagtalunan.

Paghahanda sa isang Pagtatalo Tatlong hakbang sa paghahanda ng isang pagtatalo (1) Pangangalap ng datos.Ang pagtitipon ng mga nakalap na datos ay kinakailangang gagamitin sa pagmamatuwid ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagtatala ng mga tunay na pangyayari buhat sa paniniwalaan napapanahong aklat sanggunian o magasin.     Pangangalap ng datos. (2) Paggawa ng dagli o balangkas (3) Pagpapatunay ng Katwiran. .

Awtoridad kapag dalubhasa ang nagpapahayag o pahayag ng isang tao o pangkat ng mga taong may mataas na katangian o malaking kakayahan tungkol sa isang sangay ng karungingan o gawain at ginagalang at kinikilala ang kanilang kuru-kuro at pahayag. . .Paghahanda sa isang Pagtatalo     Dalawang sanggunian ang karaniwang pinagkukunan ng ng mga datos: Ang ating pagmamasid at ang pagmamasasid ng iba na awtoridad sa paksang pagtatalunan.

ang kalahagahan sa kasalukuyan ng paksa. ipahayag ang paksa ng pagtatalo.ay ang paghaahnay ng mga katuwiran. Sa panimula. ito’y pakikipagtalong pinaikli. Sa makatuwid. mga kinakailngang pagbibigay – katuturan ng mga talakay at ang pagpapahag ng isyu. . katawan at wakas. Ang mga bahagi ng dagli ay panimula.Paghahanda sa isang Pagtatalo         Ang dagli o balangkas.

mga katibayan o mga katuwirang siyang magpapatotoo sa patakarang pinanghahawakan o pinapanigan. .Paghahanda sa isang Pagtatalo Ang katawan ng dagli . Pumili ng mga tatlo o apat na mga isyu at ilagay sa wastong ayos.ay binubuo ng mga isyung dapat sagutin.          Ang pangwakas . Bawat isyu ay binubuo naman ng mga patunay.na mga pangungusap ay siyang buod ng mga isyung siyang binibigyan ng mga patunay.

Practicability/ Praktikalidad – ibinibigay ng talumpati ng tagapagsalita kung bakit posible ba o praktikal na maisakatuparan ang hinihingi. Beneficiallity / Kapakinabangan– ang ibinibigay ng talumpati ng tagapagsalita ay kung anong mga benipisyong makukuha sa proposisyong pinagtatalunan. 3.Ang Tagapagsalita 1.Necessity/ Pangangailangan– ang ibinibigay ng talumpati ng tagapagsalita ay hinihingi ng sitwasyon bilang kailangan at tunay na solusyon. 2. .

Paraan ng Pagtatalo ng Oregon-Oxford   •Ang bawat koponan ay binubuo ng dalawa. •Ang oras ng talumpati ay pito –walong minuto. tatlo o apat na kasapi. Ang tagapagsalita at ang isa rito ay ang tagalata o scribe. mayroon munang tatlong minutong pagtatanungan . •Pagkatapos ng talumpati ng bawat isa.

mayroon namang tatlong sandali ng pagtuligsa (rebuttal) ang mga kasapi ngunit limang minuto naman ang pagtuligsa at pagbubukod ng puno ng bawat koponan o ang nagbigay ng unang talumpati.Paraan ng Pagtatalo ng Oregon-Oxford   •Pagkatapos ng lahat ng mga pangunahing talumpati at tanungan. .

Unang-tagapagsalita(benificilality-salungat) pagtatanggol ng panig 4.Halimbawa ng may tigatlong tagapagsalita sa bawat koponan: 1.Unang-tagapagsalita(benificiality-salungat) pagtatanong o interpellation 3.Unang-tagapagsalita(benificilaity-sang-ayon) pagtatanggol ng panig.Unang-tagapagsalita(benificiality-sang-ayon) pagtatanong o interpellation . 2.

Ikalawang tagapagsalita (practicability-salungat) pagtatanong o interpellation 7.Ikalawang tagapagsalita (practicability-sang-ayon) pagtatanggol ng panig 6.Ikaltlong tagapagsalita (necessity-sang-ayon) pagtanggol ng panig 10.Halimbawa ng may tigatlong tagapagsalita sa bawat koponan: 5.Ikatlong tagapagsalita (necessity-salungat) pagtatanong o interpellation .Ikalawang tagapagsalita (practicability-sang-ayon) pagtatanong o interpellation 9.Ikalawang tagapagsalita (practicability-salungat) pagtangggol ng panig 8.

. Ikatlong tagapagsalita (necessity-sang-ayon) pagtatanong 13. Pagitan 14. Rebuttal na talumpati ng salungat na ibibigay ng unang tagapagsalita 15.Halimbawa ng may tigatlong tagapagsalita sa bawat koponan: 11. Rebuttal na talumpati ng sang-ayon na ibibigay ng unang tagapagsalita. Ikatlong tagapagsalita (necessity-salungat) pagtanggol ng panig 12.

Siya ay dapat magtanong lamang ng mga tanong na masasagot ng oo at hindi. . 4.Mga Dapat Malaman ng Isang Nagtatanong. Dapat siyang magtanong ng tungkol sa buod ng talumpati ng tinatanong niya. Huwag pumayag na aksayahin ng kalaban ang kanyang oras sa pagtatanong. 5.   1. Kung lumalabag sa laituntunin ng pagtatanong ang isa sa kanila. Huwag payagang magtanong sa kanya ang kalaban kung siya ang nagtatanong. 3. dapat itong ipaalam sa Tagapangasiwa ng pagtatalo. 2.

Mga Dapat Banggitin sa Pagtuligsa (Rebuttal)   1. Ilahad ang mga mali sa katuwiran ng kalaban na nakita. 3. Ipaliwanag ang kahinaan ng mga katibayan ng kalaban. . Ipaalam ang walang katotohanang sinabi ng kalaban. 2.

Pamantayan sa Pagtatalo:   Ngalan: ______________________________________ Kapasiyahan: __________________________________ Petsa: ______________ Tagapangasiwa:_____________________________ Koponang Nagwagi___________ Pinakamagaling na Nakipagtalo: ____________________________________________ Ikalawang Magaling na Nakipagtalo: _________________________________________ PANIG NG SANG_AYON Mga Nagtatalo Katibaya n (30%) Pagbigkas (10%) Pagbigkas sa entablado (10%) Pagtatanunga n T (10%) S (10%) PANIG NG SALUNGAT Pagtuligsa (30%) Pangkalahatan g Bilang .

Mga Pinagkukunan:   Sining ng Pakikipagtalastasan 1 Tumangan Sr. al . et. al Kakayahan sa Pakikipagtalastasang Pangkolehiyo Arrogante et.