You are on page 1of 2

Arus globalisasi telah menyebabkan pelbagai budaya warisan rakyat Malaysia semakin terhakis.

Anda sebagai rakyat yang cinta akan negara, sarankan sumbangan anda untuk mengekalkan
budaya warisan rakyat Malaysia.
RANGKA JAWAPAN:
Pendahuluan:
Tema: Budaya Warisan Rakyat Malaysia Semakin Terhakis
Tugasan: Sumbangan anda mengekalkan budaya warisan rakyat
Kumpulan sasaran: individu / diri sendiri
Isi-Isi Jawapan (tugasan)
mempelajari / mewarisi budaya warisan rakyat Malaysia daripada orang tua (patah tumbuh hilang
berganti)
meyambung pelajaran di IPTA dalam pengajian kebudayaan Malaysia
(kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya)
menyertai pertunjukkan budaya yang diadakan diperingkat komuniti
(batu loncatan)
memperbaharui budaya lama – penyesuaian dengan zaman moden
(tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas)
menggalakkan/melatih generasi muda / orang ramai menyokong budaya warisan
(pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara / berpeluk tubuh)
menubuhkan NGO untuk memperjuangkan seni budaya bangsa daripada pupus.
(yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang)
Penutup:
Pandangan: akhir kalam/ konklusinya/ kesimpulannya/ tuntasnya pelbagai cara boleh
dilaksanakan untuk megekalkan budaya warisan rakyat Malaysia.
Cadangan: semua pihak perlu komited untuk mempertahankan seni budaya bangsa kita
daripada luput ditelan zaman.

tidak hendak seribu dalih .Harapan: Tegasnya. Natijahnya budaya warisan yang sudah sekian lama diamalkan oleh masyarakat kita zaman berzaman sudah pasti dapat dikekalkan Peribahasa: hendak seribu daya.