Üretim Planlama ve Kontrol

ÜRETİM YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARİ
1

ÜRETİM YÖNETİMİNİN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMİ

2

Üretim Planlama ve Kontrol

ÜRETİM YÖNETİMİ
Çok sayıda parçadan oluşan mamüllerin üretile bilmesi için...
Üretim Planlama ve Kontrol

1. 2. 3. 4.

Lojistik İmalat Planlama Prodüktivite

3

ÜRETİM YÖNETİMİ

“İşletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insangücü kaynaklarının belirli miktardaki mamülün istenilen niteliklerde (kalitede), istenilen zamanda ve en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir.”

4

Üretim Planlama ve Kontrol

ÜRETİM YÖNETİMİNİN AMAÇLARİ
Tüketici isteklerinin fiyat , zaman, miktar ve kalite açısından en iyi şekilde karşılanması,  Stok düzeyinin mümkün olduğu kadar düşük tutulması veya stok devrinin artırılması  İşletmenin insangücü ve makine kaynaklarından yararlanma derecesinin yükseltilemsi

5

Üretim Planlama ve Kontrol

ÜRETİM YÖNETİMİNİN AMAÇLARINDA ÇELİŞMELER
Maliyet
Üretim Planlama ve Kontrol

Miktar

Esneklik

Kalite

Geleneksel Görüş

6

Miktar

Esneklik
Üretim Planlama ve Kontrol

Kalite

Maliyet Modern Görüş
7

NEDEN ÜRETİM YÖNETİMİNİ ÖĞRENİYORUZ?
Organizasyonun en büyük üç fonsiyonundan biridir. (Finans, Pazarlama, Üretim)  Ürün ve hizmetlerin nasıl üretildiğini öğreniyoruz  Üretim Yöneticilerinin ne yaptığını öğreniyoruz.  Organizasyonun en maliyetli bölümüdür.

8

Üretim Planlama ve Kontrol

ÖRNEK
Pazarlama Seçeneği Finans/ Muhasebe Seçeneği Üretim Seçeneği
Üretim Planlama ve Kontrol

Current Satışlar $100,000 Ürün Maliyeti – 80,000 Bürüt Kar 20,000 Finans Maliyeti – 6,000 Kar 14,000 Vergi 25% – 3,500 Net Kar $ 10,500

Satış Finans Üretim Gelirlerini Maliyetini Maliyetini 50%Artırmak 50%Azaltmak 20%Azaltmak $150,000 – 120,000 30,000 – 6,000 24,000 – 6,000 $ 18,000 $100,000 – 80,000 20,000 – 3,000 17,000 – 4,250 $ 12,750 $100,000 – 64,000 36,000 – 6,000 30,000 – 7,500 $ 22,500

9

ÜRETİM TARİHİ

10

Üretim Planlama ve Kontrol

ÜRETİM YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI

Üretim Planlama ve Kontrol

ÖN

PLANLAMA PLANLAMA KONTROL

11

ÖN PLANLAMA

12

Üretim Planlama ve Kontrol

PLANLAMA

13

Üretim Planlama ve Kontrol

KONTROL

14

Üretim Planlama ve Kontrol

ÜRETİM YÖNETİCİSİ NE YAPAR?
 Planlar  Organize

Eder  Personel Sağlar  Kontrol Eder

15

Üretim Planlama ve Kontrol

ÜRETİM YÖNETİMİ KARARLARI
Hizmet ve Ürün Dizaynı  Kalite Yönetimi  Yer Seçimi  Fabrika İçi Düzenleme  İnsan Kaynakları ve İş Tasarımı  Tedarik Zinciri Yönetimi  Stok Kontrolü ve Malzeme İhtiyaç Planlaması  Bakım ve Onarım  Orta ve kısa Dönemli Çizelgeleme

16

Üretim Planlama ve Kontrol

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful