You are on page 1of 21

Hikayat Indera Nata

Sinopsis
• Cerita ini mengisahkan seorang pemuda yang bernama Indera Nata, iaitu anak Raja Rom yang mempunyai kehebatan tersendiri. Hal ini diceritakan oleh Indera Jenaka anak Si Batu Hampar yang mengikut Indera Nata. • Dalam pengembaraannya, Indera Nata telah melihat sebuah rumah yang terlalu tinggi dan di sebelahnya terdapat sebuah istana. Di situ dia telah melihat tujuh orang puteri, iaitu Puteri Cendera Kesuma (anak Raja Mesir), Puteri Normia (anak Raja Baghdad), Puteri Indera Paksi (anak Raja Siam), Puteri Ratna Cahaya (anak Raja Kufah), Puteri Ratna Bagang (anak Raja Iraq), dan Puteri Cendera Maha Dewi (anak Raja Peringgi). Mereka berada di situ untuk dibesarkan oleh raksasa dan seterusnya akan dimakan oleh raksasa tersebut.

• Indera Nata memberitahu semua puteri itu bahawa dia ke situ kerana Raja Rom memintanya mencari gajah bergading emas. Kesemua puteri itu sedia untuk dibawa ke benua Rom oleh Indera Nata kerana tidak mahu menjadi mangsa raksasa. Puteri Cendera Kesuma mengatakan bahawa mereka berupaya untuk mendapatkan gajah itu daripada raksasa. • Apabila raksasa pulang, dia merasakan bahawa terdapat bau manusia di dalam rumahnya. Indera Nata telah disorokkan oleh Tuan Puteri di dalam sebuah peti emas dan Tuan Puteri menafikan bahawa terdapat manusia di situ. Tuan Puteri telah memnita raksasa mencarikan gajah yang bergading emas supaya hati mereka lebih cepat besar.

• Setelah raksasa dan isterinya pulang, Tuan Puteri telah meminta raksasa mencarikan kijang putih bertanduk emas. Mereka juga meminta raksasa dan isteri mencucikan kain hitam sehingga menjadi putih. Setelah usaha mereka gagal, raksasa dan isterinya pulang ke rumah. • Semasa raksasa dan isteri mencari kijang, Indera Nata dan kesemua puteri keluar dari mahligai. Setelah raksasa dan isterinya mendapati kesemua puteri telah tiada, mereka telah mencari kesemua puteri tersebut. Indera Nata telah memperoleh bantuan daripada Betara Gangga yang menyuruh ular sakti dan naga menyeberangkan Indera Nata dan kesemua puteri.

• Selepas menempuh perjalanan selama tujuh hari tujuh malam, mereka telah sampai di rumah bonda Indera Nata. Apabila Tuan Puteri Cenderawati melihat Indera Nata, dia berasa sungguh gembira. Kesemua puteri itu tinggal bersama-sama Puteri Cenderawati.

Tema
• Kehebatan anak-anak raja menangani pelbagai rintangan. Indera Nata mengembara untuk menunaikan hasrat bapanya, iaitu Raja Rom yang memintanya mencari gajah yang bergading emas. Tuan puteri tujuh orang pula bijak menggunakan kesempatan melepaskan diri daripada raksasa dengan bantuan Indera Nata.

Persoalan
Pernyataan • Keberanian seorang anak raja Huraian/Contoh
• Indera Nata berani berhadapan dengan binatang buas semasa masuk ke hutan. (m/s 59) • Indera Nata mempunyai kesaktian iaitu boleh berkomunikasi dengan binatang. (m/s 59) • Bonda Indera Nata amat menyayangi anaknya, Indera Nata. (m/s 67)

• Kesaktian seorang anak raja

• Kasih ibu kepada anak

• Hubungan mesra antara ahli keluarga

• Bonda Indera Nata gembira apabila bertemu semula dengan anakandanya yang telah lama tidak pulang. (m/s 67) • Indera Nata menyelamatkan tujuh orang puteri daripada tawanan raksasa. (m/s 67-68) • Semasa raksasa pulang, Tuan Puteri telah menyorokkan Indera Nata di dalam peti emas supaya tidak dapat dikesan oleh raksasa. (m/s 64)

• Tanggungjawab sesama manusia

• Penyelesaian masalah secara bijaksana

Plot
Permulaan • Indera Nata memberitahu bondanya (Si Batu Kembar) bahawa Indera Nata mempunyai keistimewaan, iaitu dibawa menyeberang lautan oleh ular sakti. • Indera Nata juga boleh bercakap dengan binatang dan berani berhadapan dengan binatang buas.

Perkembangan • Indera Nata terjumpa sebuah istana dan di situ dia terlihat tujuh orang puteri. • Indera Nata dan tujuh orang puteri itu berkenalan dan menceritakan situasi masing-masing. Konflik • Tujuh orang puteri itu dibesarkan oleh raksasa dan akan dimakan oleh raksasa. • Tuan Puteri Cendera Kesuma memberitahu Indera Nata bahawa gajah yang dicari boleh diuruskan oleh mereka dengan meminta raksasa mencarikan gajah tersebut.

• Raksasa pulang dan dapat mengesan bau manusia. • Tuan Puteri meminta raksasa suami isteri mencarikan mereka gajah bergading emas dan kijang putih bertanduk emas serta kain yang hitam disuruh cuci sehingga putih. • Semasa raksasa keluar mencari kijang putih, Indera Nata dan ketujuh-tujuh orang puteri keluar dari mahligai.

Klimaks • Raksasa sedar bahawa mereka telah ditipu. • Betara Gangga telah membantu Indera Nata dan tujuh orang puteri dengan menyuruh ular sakti dan naga menyeberangkan mereka (termasuk gajah). • Raksasa suami isteri mati setelah dibawa oleh ular sakti dan naga ke tengah laut.

Peleraian • Indera Nata pulang menemui ibunya. • Ibunya gembira dapat bertemu semula dengan anaknya. • Ketujuh-tujuh orang puteri itu tinggal bersama-sama dengan Tuan Puteri Cenderawati (bonda Indera Nata).

Latar
Latar tempat Di negeri Rom, tepi laut, sebuah bukit, mahligai, di dalam peti emas, dan di dalam hutan. Latar masa Pada waktu petang, hampir siang, siang, tengah malam, dan selama tujuh hari tujuh malam.

Latar masyarakat • Masyarakat yang baik hati. • Masyarakat yang bersifat kejam. • Masyarakat yang sedia membantu orang yang berada dalam kesusahan. • Masyarakat yang mempunyai kuasa sakti. • Masyarakat yang mempunyai sifat kasih sayang.

Watak dan Perwatakan
Indera Nata • Berani (m/s 59) • Boleh bercakap dengan binatang (m/s 59) • Taat pada suruhan bapa/raja (m/s 61) • Penyayang (m/s 67) • Mengharapkan kuasa lain untuk menyelamatkan diri (m/s 66)

Tuan Puteri Cendera Kesuma • Mengharapkan pertolongan orang lain (m/s 62) • Bimbang akan nasib diri (m/s 61) • Sedia membantu orang lain (m/s 64) • Bijaksana (m/s 64) • Rindu akan ibu bapa (m/s 68) Raksasa • Amat kejam (m/s 61) • Boleh mengenal pasti bau manusia (m/s 64) • Bijaksana (m/s 66)

Gaya Bahasa
• Inversi “…esok harilah aku pergi mencari kehendakmu itu!” (m/s 64) • Simile …menengar bunyi seperti ribut (m/s 63) • Peribahasa seperti orang beroleh gunung emas (m/s 62)

• Repetisi Hatta maka tiada berapa lamanya ia bersamasama dengan tuan puteri itu maka kata Tuan Puteri Cendera Kesuma… (m/s 63) • Sinkof Maka kata raksasa, “Hai cucuku, esok…” (m/s 65) • Hiperbola Tuan puteri ketujuh itu terlalu elok parasnya gilanggemilang cahayanya kilau-kilauan… (m/s 62) • Anafora Maka ia pun menegar bunyi seperti ribut. Maka kata Indera Nata… (m/s 63)

Nilai dan Pengajaran
• Keberanian
• Kita perlulah berani menempuh cabaran dalam kehidupan. • Kita mestilah menyelesaikan masalah dengan bijaksana. • Sebagai anak, kita mestilah mentaati orang tua kita.

• Bijaksana

• Ketaatan

• Kasih sayang • Tolong-menolong

• Kerjasama

• Kita mestilah mengasihi keluarga kita. • Kita mestilah membantu insan yang berada dalam kesusahan. • Kita haruslah bekerjasama untuk menyelesaikan masalah.