You are on page 1of 1

data skargi/

wn grzywn/

sygn. WSA/NSA

data

opis skargi

Prawomocnosc

Post.
sygn.

rozprawy/

skargi kas.
zazalenia

Kwota
grzywny
zasadz.

posiedz

2014-01-08
2014-03-07
2014-06-13
2014-10-08
2-14-05-16
2014-06-26
2014-10-08
2015-02-18

IISAB/Kr20/15
II SO/Kr 12/14
1 1 SO/KM 9/1 4
1 1 SO/Kr 35/1 4
II SA/Kr 1470/14
II SO/Kr 21/14
1 1 SO/Kr 34/1 4
II SO/Kr 9/1 5

2015-03-17
2014-04-24
2014-08-08
2014-12-16
2015-04-28
2014-09-08
2014-12-15
2015-04-23

skarga na bezczynnosc SKO wydanie rozstrzygn.


grzywna SKO nieprzekazanie skargi
powtorna grzywna SKO nieprzekazanie skargi
trzecia grzywna nieprzekazanie skargi
skarga na niewykonanie przez SKO wyroku
grzywna SKO nieprzekazanie skargi
powtorna grzywna SKO nieprzekazanie skargi
trzecia grzywna nieprzekazanie skargi

P
P
P
P
N
P
P
P

2014-10-07
2014-03-07
2014-06-13
2014-10-08

II SAB/Kr360/14
II SO/Kr 11/14
1 1 SO/Kr 20/1 4
1 1 SO/Kr 36/1 4

2014-12-29
2014-04-18
2014-09-04
2014-12-31

skarga na bezczynnosc SKO wydanie rozstrzygn.


grzywna SKO nieprzekazanie skargi
powtorna grzywna SKO nieprzekazanie skargi
trzecia grzywna SKO nieprzekazanie skargi

P
P
P
P

2014-03-13
2014-04-29
2014-10-07
2015-02-16

IISAB/Kr26/15
1 1 SO/Kr 17/1 4
1 1 SO/Kr 33/1 4
II SO/Kr 7/1 5

2015-04-09 skarga na bezczynn SKO rozpoznanie odwot ip


2014-06-30 grzywna SKO nieprzekazanie skargi
2014-12-15 powtorna grzywna SKO nieprzekazanie skargi
2015-03-31 trzecia grzywna SKO nieprzekazanie skargi

P
P
P
P

10 000,00 zfl
500,00 zfl
6 000,00 zfl
4 000,00 zfl

2014-01-10
2013-09-26
2014-01-10
2014-08-08
2014-08-08
2009-07-03
2014-01-10
2014-01-10
2014-04-29
2014-01-10

1 1 SO/Kr 2/1 4
IISAB/Kr272/13
II SO/Kr 1/14
1 1 SO/Kr 26/1 4
II SO/Kr 27/14
1 1 SO/Kr 19/09
II SO/Kr 4/1 4
1 1 SO/Kr 5/1 4
1 1 SO/Kr 16/1 4
II SO/Kr 3/1 4

2014-02-19
2014-01-10
2014-02-19
2014-09-24
2014-10-09
2009-11-13
2014-02-18
2014-02-17
2014-06-13
2014-02-17

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

500,00 zfl
200,00 zJ
500,00 zfl
1 000,00 zfl
100,00 zfl
100,00 zfl
500,00 zfl
100,00 zfl
400,00 zfl
500,00 zfl
100 400.00 zt

grzywna SKO nieprzekazanie skargi


skarga na bezczynn SKO rozpoznanie odwot ip
grzywna SKO nieprzekazanie skargi
grzywna SKO nieprzekazanie skargi
grzywna SKO nieprzekazanie skargi
grzywna SKO nieprzekazanie skargi
grzywna SKO nieprzekazanie skargi
grzywna SKO nieprzekazanie skargi
grzywna SKO nieprzekazanie skargi
grzywna SKO nieprzekazanie skargi
SUMA:

10 000,00 z\ 000,00 z\ 000,00 zl

10 000,00 zfl
10000,00zfl
2 500,00 zfl
3 000,00 zfl
10000,OOzJ
10 000, 00 zfl
500,00 zJ
10 000,00 zfl
5 000,00 zfl