You are on page 1of 17

fldListareWEB

Page 1 of 17

Print
PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
SERVICIUL ARHITECTURA SI URBANISM

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE EMISE IN PERIOADA


05/01/2015-05/31/2015
Solicitant
Nr. eliberare
Data eliberarii
416
5/5/2015

417
6/5/2015

418

Adresa imobilului autorizat

SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CAMIN IN LOCUINTE.


Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
STR MASINII nr. 3 bl. - sc. - et. - ap. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
NECHIFOR GABRIEL

SC GRUP CONSTRUCTII EST SA


STR VALEA LUPULUI nr. 1 bl. - sc. et. - ap. -

APOSTU MIHAI SI APOSTU


MARIA

6/5/2015
STR SIPOTEL nr. 33 B bl. - sc. - et. ap. -

419

SZABO MARIANA SI SZABO


PAUL TIBERIU

6/5/2015
SOS SARARIEI nr. 26 bl. - sc. - et. ap. 420

SPAC VALENTIN SI SPAC


VALENTINA

6/5/2015
STD Copou nr. 1A bl. - sc. - et. - ap.
421
6/5/2015

422
6/5/2015

Lucrarile autorizate

LUPASCU ROZALIA
ALEEA MIHAIL SADOVEANU nr. FN
bl. - sc. - et. - ap. -

ZAPODEANU IOAN
- zona Moara de Vant nr. - bl. - sc. et. - ap. -

Construire hala de productie pe teren proprietate.


PUZ aprobat cu HCL nr. 21/27.01.2015.
Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu
nr.1898/11.08.2003 si Actului de dezmembrare autentificat cu nr. 1315/16.06.2009.
S teren=6187,70mp, POT=18,83% - bilant pe parcela, CUT=0,821 mc/mp teren - bilant pe
parcela, Ac hala=396,60mp, ADC hala=396,60mp, Regim de inaltime: parter.
Accesul la imobil se face prin parcelele cu nr. cadastrale 143422 si 133219 proprietatea SC
Antibiotice SA in baza Contractului de constituire a unui drept de servitute autentificat cu
nr. 1373/15.05.2013 cu Incheiere de rectificare nr. 22/13.06.2013.
Conditii:Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile
solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Construire locuinta si imprejmuire pe teren proprietate.
Teren detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.
628/12.10.2011.
S teren=707 mp, POT= 14,93%, CUT=0,29 mp ADC/mp teren, Ac=105,60mp ,
ADC=205,60 mp, Regim de inaltime:P+1E+Et.
Conditii: Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele, studiile
solicitate si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Modificare proiect initial autorizat in curs de executie cu AC nr.1185/10.10.2013 construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice.
Imobil detinut in baza CVC nr.4387/2012. CONDITII : Se vor respecta avizele, studiile
obtinute si proiectul vizat spre neschimbare. Organizarea de santier se va realiza in incinta
proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor,in vederea regularizarii taxei de autorizare.
Construire locuinta pe teren proprietate , realizare acces si imprejmuire teren .
Sc = 141.14 mp, Sd = 300.70 mp, Su=234.10 mp. Act proprietate : c.v.c. nr. 3114 / 2012.
in urmatoarele conditii : - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ; - se va
anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ; - se va
anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ; - se vor
respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Construire 2 locuinte colective pe teren proprietate conf. PUZ aprobat prin HCL nr.
473/29.11.2007.
Teren in suprafata de 2208 mp detinut in baza CV nr.3208/2014 ; POT = 39.85 %( bilant
pe parcela ) ; CUT = 2.39 mp ADC/mp teren ( bilant pe parcela) Ac C1= 440 mp, Ac C2
=440mp , Adc C1= 2640 mp, Adc C2 =2640mp . Conditii : - organizarea de santier se va
face in incinta proprietatii ; - se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei
de construire si la IJC ; - se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei
de autorizare ; - se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Imprejmuire teren proprietate.
Teren in suprafata de 950 mp situat in intrav. mun. Iasi conf. PUZ nr. 315/20.12.2013.
CONDITII: Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism,studiile si avizele
solicitate. Organizarea de santier se va realiza in incinta proprietatii. Imprejmuirea va

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 2 of 17

respecta strict limitele proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului


Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de
construire,in vederea regularizarii taxei de autorizare.
423
7/5/2015

424
7/5/2015

425

RACORD ENERGIE ELECTRICA CLINICA PALADE in municipiul Iasi in urmatoarele conditii :


inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
STR AGATHA BARSESCU nr. 15A bl. - reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
sc. - et. - ap. iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnicoedilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.
S.C. CLINICA PALADE S.R.L.
PRIN PALADE VASILE

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 174.93mp, Sd = 524.79mp, Su=394.75.
Act proprietate : c.v.c. nr. 1547 / 2013.
ALEEA PETRE BUZATOV nr. 7 bl. - sc. in urmatoarele conditii :
- et. - ap. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
FARMUJ ANDREEA RALUCA SI
FARMUJ IONEL CLAUDIU

SC TECH CONFORT SRL PRIN


MIRON GAVRIIL

7/5/2015
BLD POITIERS nr. 4 bl. - sc. - et. ap. -

426

BOARIU GABRIELA SI BOARIU


MIHAI

7/5/2015
STR MIHAI CARP nr. 11 bl. - sc. - et.
- ap. -

427
7/5/2015

428

CRENGANIS RODICA
STR CICOAREI nr. 31 bl. - sc. - et. ap. -

S.C. ELECTRA S.R.L. PRIN


BERDAN MARIAN

7/5/2015
BLD CHIMIEI nr. 8

429
7/5/2015

Construire cladire administrativa pe teren inchiriat - constructie cu caracter provizoriu (pe


durata contractului de inchiriere).
Sc = 127.60mp, Sd = 127.60mp, Su=112.40mp.
Act proprietate : c.inchiriere nr. 16 / 2013.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- cladirea se va demola la incetarea contractului de inchiriere ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.
Sc = 79.15mp, Sd = 162.65mp, Su = 117.60mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 244/2014.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Construire locuinta pe teren proprietate.
in urmatoarele conditii:
Suprafata teren = 328mp AC = 48,86mp ADC = 97,72mp Su = 72,63mp
POT = 14,89% CUT = 0,3mp.ADC/mp.teren H max= 9,00mp (P+1E)
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
RACORD LA RETEA CANALIZARE SI SEPARARE CANALIZARE DE INCINTA pentru imobil,
situat in municipiul Iasi, bd.Chimiei nr. 8, nr. cad. 139758, 139926, detinut prin c.v.c. nr.
6245/1999, c. concesiune nr. 65/2003 si 79667/2010 si A.C. nr. 73/2011, in retea existenta
in bd. Chimiei, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, in
baza unui contract ferm.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - spatiu


comercial, situat in municipiul Iasi, bd. Carol I nr. 26-28, nr. cad. 211, detinut prin c.v.c.
nr. 6239/2012 si c.imprumut-comodat nr.1/2012, din retea electrica existenta(firida bl. B5),
in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
BLD CAROL I nr. 26-28 bl. - sc. - et. - amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
ap. din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia
auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
S.C. E.ON DISTRIBUTIE
ROMANIA S.A. PENTRU S.C.
FAMILY FRANCIZE S.R.L.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 3 of 17

o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa la limita de


proprietate, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa
domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
430
7/5/2015

431
8/5/2015

432

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE


S teren=621,5mp, POT= 23,65%, CUT=0,236 mp ADC/mp teren, Ac propusa=147,03 mp,
ADC propusa=147,03 mp, Regim de inaltime:PARTER
STR TREI FANTANI nr. 50F bl. - sc. - CONDITII:
et. - ap. Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
COSTACHE MIHAELA SI STEFAN
LUCIAN

AMARIUTI GEORGE
STR CICOREI nr. 11 bl. - sc. - et. ap. -

NEAMTU ADRIAN SI SCAFARU


GEANINA

8/5/2015
STR MIHAIL CORNEA nr. 20 bl. - sc.
- et. - ap. -

433

GIRTAN ELENA ANTOANELA SI


GIRTAN CONSTANTIN DANIEL

11/5/2015
SOS stefan Cel Mare si Sfant nr. 119
bl. - sc. - et. - ap. -

434
13/5/2015

435

PAUCA BOGDAN IULIAN


STR MIHAI CARP nr. 15A bl. - sc. et. - ap. -

FOTEA MIHAELA CAMELIA SI


FOTEA OVIDIU

13/5/2015
STR PACURARI nr. 54 bl. - sc. - et. ap. -

436
13/5/2015

CLARET EURO CREDIT IFN S.A


STR SF.LAZAR nr. 27

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobi locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza contract de donatie nr. 984/2007, contract de
partaj voluntar nr. 1464/213, din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de
racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va
amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si
pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT APA, construire camin etans vidanjabil pentru imobi locuinta, situat in
municipiul Iasi, teren si constructie detinut prin cvc nr. 1229/2010, din retea existenta
conform avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII
SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea
domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr.
50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata,
art. 24, aliniat (1), litera (a).
Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr.
296/2014.
Sc = 83.75 mp, Sd = 149.83mp, Su=200mp. Act proprietate : contract de donatie nr.
2737 / 2013. in urmatoarele conditii : - organizarea de santier se va face in incinta
proprietatii ; - se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si
la IJC ; - se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Etajare constructie existenta.
Conditii:Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor
fi convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul
administratiei publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei
de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea
regularizarii taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele
anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.
Desfiintare anexa C1 existenta pe teren proprietate.
Imobil - teren cu S=32 mp si anexa C1 - detinut in baza Contractului de vanzare
cumparare autentificat cu nr.3055/27.08.2014.
Conditii: Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute si proiectul vizat spre
neschimbare.
Organizarea de santier se va face strict in limitele proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de desfiintare (PMI) si IJC.
Amplasare firma luminoasa.
Spatiu detinut in baza contractului de locatiune nr.163/16.10.2014.
CONDITII:
Se va achita taxa de publicitate.
Se va amplasa conform plan vizat de P.M.I.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 4 of 17

Constructia este provizorie, dezafectandu-se la incheierea contractului de inchiriere sau


daca conditiile legislative vor impune aceasta masura.
437
14/5/2015

438
14/5/2015

439
14/5/2015

440
14/5/2015

441
14/5/2015

442

SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
SA PENTRU IACOB PARASCHIVA de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
ALEEA TUDOR NECULAI nr. 100A bl. administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
- sc. - et. - ap. distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
SA PENTRU ENACHE FLORIN
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
RADU
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
STR VALEA ADANCA nr. 11 bl. - sc. - semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
et. - ap. distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
SA PENTRU TELEMAN
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
CONSTANTIN
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
STR Cazangiilor nr. 4 bl. - sc. - et. semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
ap. distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA RACORD ENERGIE ELECTRICA spatiu comercial in municipiul Iasi in urmatoarele conditii :
SA PENTRU MARELE ADRIAN
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
STR Vitejilor nr. 11 bl. 507 sc. - et. P reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
ap. iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE RACORD ENERGIE ELECTRICA BLOCURILE 3, 4, 5, 6 in municipiul Iasi in urmatoarele
SA PENTRU BUDEANU IONEL
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
STR VISAN nr. 80 bl. - sc. - et. - ap. - reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.
SCOALA GIMNAZIALA VASILE
CONTA PRIN BARBUS IONELA

14/5/2015
STR Gheorghe Doja nr. 3 bl. - sc. et. - ap. -

443
14/5/2015

Reparatii capitale (RK) a imprejmuirii existente.


Conditii
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
SA PENTRU SOFICU GHEORGHE de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
STR SULFINEI nr. 2 bl. - sc. - et. administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
ap. semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

444
14/5/2015

Page 5 of 17

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU BUDIS
CODREL
STD MOARA DE VANT nr. 29 G ap. -

445
14/5/2015

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU S.C.
MOBISERV DND S.R.L.
SOS NATIONALA nr. 198 bl. B sc. B
et. P ap. -

446
14/5/2015

447
14/5/2015

14/5/2015

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj aparent, pentru imobil - spatiu


comercial, situat in municipiul Iasi, Soseaua Nationala nr.198, bl.B, sc.B, parter, detinut
prin c.inchiriere nr.6/2014, c.cesiune nr. 1830/2014, A.C. nr. 282/2010 si nr. 616/2014, din
retea electrica existenta(F.G. bl.B, sc.B), in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate si reprezentantul Asociatiei de proprietari; - nu va fi afectata circulatia iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasarea
bransamentului nu va afecta structura de rezistenta a imobilului si functionarea celorlalte
instalatii si echipamente situate in condominiu. Firida de bransament B.M.P.M. se va
amplasa pe perete exterior imobil.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - locuinta,


situat in municipiul Iasi, str. Visan nr. 90 A, nr. cad. 130045, detinut prin c.v.c. nr.
1740/2005 si A.C. nr.658/2013, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
STR Visan nr. 90 A bl. - sc. - et. - ap. convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii, fara a
se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
S.C. E.ON DISTRIBUTIE
ROMANIA S.A. PENTRU
GHIUJAN MIHAELA

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU ANDREI
NICOLETA
SOS BUCIUM nr. 28

448

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - locuinta,


situat in municipiul Iasi, stradela Moara de Vant nr. 29 G, nr. cad. 146239, detinut prin
c.v.c. nr.31858/994/1994, nr. 916/1997 si A.C. nr.47/2015, din retea electrica existenta, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia
auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul
imprejmuirii, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa
domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
IONESCU RALUCA-DENISA
SOS VOINESTI nr. 17 bl. - sc. - et. 1
ap. -

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - locuinta,


situat in municipiul Iasi, sos. Bucium nr. 28, nr. cad. 137330, detinut prin c.v.c. nr.
3136/2004 si A.C. nr.880/2013, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii, fara a
se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - spatiu
comercial, situat in municipiul Iasi, sos. Voinesti nr. 17, et.1, nr. cad. 145387-C2-U13,
detinut prin c.v.c. nr. 386/2014, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii, fara a
se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 6 of 17

privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a


Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
449
14/5/2015

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU MANOLE
BOGDAN
STR PACURARI nr. 10 bl. - sc. - et. P
ap. 1 A

450
14/5/2015

451
14/5/2015

452
14/5/2015

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT LA RETEA


GAZE pentru imobil situat in Iasi, aleea Tudor Neculai nr. 90 A, nr.cad. 139899, detinut prin
ALEEA TUDOR NECULAI nr. 90 A bl. - act adjudecare nr. 101/2013 si A.C. nr. 471/2014, din retea existenta, in urmatoarele
sc. - et. - ap. conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasamentul
amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in
baza unui deviz calculat si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
CHELARIU CRISTINA

BRANSAMENT APA, construire camin etans vidanjabil pentru imobi locuinta, situat in
municipiul Iasi, teren si constructie detinut prin cvc nr. 1292/2014, constructie autorizata
conf. AC nr. 901/2014 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de
STR CORNELIA EMILIAN nr. 18L bl. - racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
sc. - et. - ap. predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Executarea
lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1),
litera (a).
PAVALUCA PARASCHIVA
PAULINA

TEATRUL NATIONAL VASILE


ALECSANDRI PRIN CRISTIAN
HADJI-CULEA
STR AGATHA BARSESCU nr. 18

453
18/5/2015

454
19/5/2015

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj aparent, pentru imobil - locuinta,


situat in municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 10, ap.1A, parter, nr. cad.127654-C1-U8, detinut
prin c.donatie nr.1333/2010, din retea electrica existenta((firida imobil), in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate si reprezentantul proprietarului imobil afectat; nu va fi afectata circulatia pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani. Firida de bransament se va amplasa aparent, fara a se obstructiona
circulatia pietonala.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

Rest de executat pentru finalizare investitie "Teatrul National Vasile Alecsandri" Iasi Restaurare,consolidare corp 4 Teatrul National,reparatii,instalatii in C.T. Teatru(Uzina
electrica)-autorizata initial cu AC nr.66/27.01.2014.
IMOBILUL ESTE MONUMENT ISTORIC - TEATRUL NATIONAL "V.ALECSANDRI" SI PRIMA
UZINA ELECTRICA - INSCRISE IN LISTA APROBATA PRIN ORDINUL MCC NR. 2.361/2010
LA POZITIA 878 SI 879.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier se va realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

Schimbare destinatie din spatiu comercial in cabinet medical.


Amenajari cu caracter provizoriu pe perioada valabilitatii contractului de inchiriere nr.
12/01.10.2013.
STR HATMAN SENDREA nr. 23 bl. H3 CONDITII :
sc. - et. P ap. Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii.
Lucrarile se vor efectua in afara orelor de odihna.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.
SC ELLA ROSE FARM SRL PRIN
GAINA BANU ELENA

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU SC
BISMARK SI PICASSO SRL
BLD CHIMIEI nr. 10G bl. - sc. - et. ap. -

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA, imobil service auto, situat in municipiul Iasi, teren
si constructie detinut prin cvc nr. 1775/1774/2013, din retea electrica existenta, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia
auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 7 of 17

2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de


o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul
imprejmuirii, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa
domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
455
20/5/2015

GLODEANU RAZVANCONSTANTIN SI GLODEANU


ELENA-OANA
STR VALEA ADANCA nr. 13B bl. - sc.
- et. - ap. -

456
21/5/2015

457
21/5/2015

458
21/5/2015

459

COVIT ALEXANDRA
ALEEA STRUGURILOR nr. 89 bl. - sc.
- et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobi locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 1296/2013, constructie autorizata conf. AC
nr. 728/2014 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va amplasa in
aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara
ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobi locuinta, situat in municipiul
Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 175/2014, constructie autorizata conf. AC
nr. 1248/2014 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va amplasa in
aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara
ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobi locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza contract de contract de intretinere nr. 1045/2004,
din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in urmatoarele
STR CARAMIDARI nr. 25 bl. - sc. - et. conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
- ap. vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate
specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul
imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara ocupa domeniul
public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

ACASANDREI STEFAN SI
ACASANDREI MARIA

SC PRO ACTIV CONSULTING SRL BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobi locuinta de serviciu, situat in
municipiul Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 437/2012, constructie autorizata
conf. AC nr. 292/2014 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de
ALEEA baltagului nr. 12a bl. - sc. racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
et. - ap. predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va
amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si
pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
PANAINTE CONSTANTIN SI
PANAINTE MARIAN

21/5/2015
STR ATELIERULUI nr. 1A bl. - sc. -

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobi locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 1296/2013, constructie autorizata conf. AC
nr. 728/2014 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

460

Page 8 of 17

et. - ap. -

amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati


din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va amplasa in
aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara
ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

BORDEIANU VILHELM

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobi locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza hot judecatoresti Sentinta Civila nr. 10023/2010,
constructie autorizata conf. AC nr. 592/2014 din retea gaze naturale existenta conform
avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze
(P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia
auto si pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

21/5/2015

STR TUDOR VLADIMIRESCU nr. 12A


bl. - sc. - et. - ap. -

461

MANDACHI DUMITRU SI
MANDACHI LACRAMIOARAMARIA, MANDACHI PETRONELA

21/5/2015

STR SG. GRIGORE IOAN nr. 7 bl.


LOT 1 sc. - et. - ap. -

462
21/5/2015

463
21/5/2015

464
21/5/2015

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobi, situat in municipiul Iasi, teren
si constructie detinut in baza cvc nr. 5854/2014, din retea gaze naturale existenta conform
avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze
(P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia
auto si pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

RACORD CANALIZARE, pentru imobi locuinta, situat in municipiul Iasi, teren si constructie
detinut prin contract de donatie nr. 1224/2010, constructie autorizata conf. AC nr.
711/2011, din retea canalizare existenta conform avizului tehnic de racordare , in
STR MANASTIRII nr. 31 bl. - sc. - et. urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
- ap. amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
OLTEANU VICTOR ALEXANDRU
SI OLTEANU ANA MARIA

BRANSAMENT APA, pentru imobi locuinta, situat in municipiul Iasi, teren si constructie
detinut prin titlu de proprietate nr. 117394/1996, constructie autorizata conf. AC nr.
STR DEALUL ZORILOR nr. 3A bl. - sc. 142/1997 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in
- et. - ap. urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BEJAN ALEXANDRU

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU SC
PRIME ADVERTISING SRL
STR CICOAREI nr. 9 bl. - sc. - et. ap. -

BRANSAMENT LA RETEA DE ENERGIE ELECTRICA in montaj ingropat, pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi, nr. cad. 126824 detinut prin act adjudecare nr. 46/2014,
din retea electrica existenta in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va
fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 9 of 17

Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o


garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament BMPM se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate , fara a se obstructiona circulatia auto si
pietonala si fara a se ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
465
26/5/2015

466
26/5/2015

467
26/5/2015

468

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 82.50 mp, Sd = 165 mp, Su=130mp. Act proprietate : c.v.c. nr. 186/ 2015. in
urmatoarele conditii :Lucrarile impuse prin Avizul Comisiei de versanti se vor executa
SOS STEFAN CEL MARE SI SFANT nr. anterior lucrarilor de construire. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ; se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ; - se va
15A bl. - sc. - et. - ap. anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ; - se vor
respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

TURCU MARICEL SI TURCU


ANDREEA

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 127,00 mp; A.D.C.: 127,00 mp; P.O.T.: 5,79 %; C.U.T.: 0,06.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
STR VALEA ADANCA nr. 11 A bl. - sc. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
- et. - ap. I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
UNGUREANU - BUTACU DELIA GEORGIANA SI UNGUREANU BUTACU ANDREEA - RALUCA

Reparatii capitale la cladirea existenta C3 fara modificare functiune.


Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
CALEA CHISINAULUI nr. KM1 bl. - sc. publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
- et. - ap. (P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele anexe vizate
spre neschimbare la prezenta autorizatie.
SC PROFESIONAL GLASS SRL
PRIN ISACHI CIPRIAN

GHEOGHITA MIHAIL - DORU

26/5/2015

STR CONSTANTIN GANE nr. 13 bl. sc. - et. - ap. -

469

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN


EDUCATION PRIN CRISTIAN
STANCIU

26/5/2015

STR CLOSCA nr. 16A

470
26/5/2015

471

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 100,10 mp; A.D.C.: 200,20 mp; P.O.T.: 20,02 %; C.U.T.: 0,40.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Consolidare in regim de urgenta.
IMOBILUL-CASA IN CARE A LOCUIT POETUL GEORGE LESNEA- ESTE MONUMENT ISTORIC
INSCRIS IN LISTA APROBATA PRIN ORDINUL MCC NR. 2.361/2010 LA POZITIA 1588.
Imobilul este detinut in baza actului de dezmembrare si contractului de vanzare cumparare
nr.1461/11.08.2009.
CONDITII:
Autorizatia se elibereaza in regim de urgenta conform masurilor dispuse prin Procesul
verbal de control privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor incheiat in
data de 04.05.2015 de catre IJC Iasi(lucrari de consolidare in regim de urgenta) si conform
prevederilorLegii 50/1991 R, art.7 - aliniatul 10,16 si 16' - cu conditia completarii
documentatiei de autorizare ce va fi definitivata pe parcursul sau la incheierea executari
lucrarilor.
Interventia asupra imobilului se va face in conditiile respectarii legislatiei in vigoare: Legea
422/2001 R privind protejarea monumentelor istorice, Legea 10/1995 privind calutatea in
constructii-cu modificarile ulterioare, Legea 50/1991 R privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, Ord 839/2009 R pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 50/1991.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de construire (Primaria
Municipiului Iasi) si I.J.C.

Construire sediu firma pe teren proprietate si imprejmuire teren conform PUD aprobat prin
HCL 381/2014.
Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
STR CIRIC nr. 19A bl. - sc. - et. - ap. convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele anexe vizate
spre neschimbare la prezenta autorizatie.
ZLAVOG BOGDAN PAUL SI
ZLAVOG IRINA MIOARA

PATRASCOIU IONUT SI
ANITESCU ANDREEA-DORIANA

26/5/2015
ALEEA FERMEI nr. 20C SI 20D bl. sc. - et. - ap. -

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRIN EXTINDERE RETEA SI


BRANSAMENT LA RETEA GAZE pentru imobile situate in Iasi, aleea Fermei nr. 20 C si 20 D,
nr.cad. 145941, 145942, detinut prin c.v.c. nr. 569/2012 si A.C. nr. 482 si 483/2014, din
retea existenta in DE 121322 pe drumuri si cai de acces cu nr. cadastrale 121322, 141679,
142032, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi) distrus ca urmare a

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 10 of 17

executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile


H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
472
26/5/2015

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU STEFAN
DOBOS ROXANA
STR IOAN GOTCU nr. 20 A

473
26/5/2015

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
RADEANU MIHAELA ALINA I.I.
STR MOARA DE VANT nr. 191 G bl. sc. - et. - ap. -

474

BERARU MIHAELA

26/5/2015

STR BALUSESCU nr. 3

475
26/5/2015

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU S.C.
FLUX S.R.L.
STR VASILE LUPU nr. 95 G

476
26/5/2015

S.C. E.ON MOLDOVA


DISTRIBUTIE S.A. PENTRU
MARDARASEVICI IULIUSGABRIEL SI GABRIELA

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - locuinta,


situat in municipiul Iasi, str. Ioan Gotcu nr. 20A, nr. cad. 142964, detinut prin c.v.c. nr.
2471/2013 si A.C. nr.1080/2014, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii, fara a
se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA(retea alimentare joasa tensiune,firide E2+2+1T,
E2+2 si FDCE2M) pentru imobil situat in municipiul Iasi, str. Moara de Vant nr. 191 G,
nr.cad. 142674, detinut prin c.comodat, c.v.c. nr. 409/2012 si AC nr. 801/2013, din retea
electrica existenta in str. Moara de Vant si amplasare retea pe teren situat in T101, parcela
4128/1 pana la limita de proprietate, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
reprezentantii detinatorilor de utilitati, proiectantul de specialitate si reprezentantul
administratie publice; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus la parametrii initiali cu o garantiei de minim 2 ani; - domeniul public amenajat,
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in
conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
RACORD LA RETEA CANALIZARE pentru imobil, situat in municipiul Iasi, str. Balusescu nr.
3, nr. cad. 5331, detinut prin c.v.c. nr. 3501/2014, in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 133/2009, in baza unui contract ferm.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA DE ENERGIE ELECTRICA in montaj ingropat, pentru imobil - spatii
comerciale, birouri si locuinte, situat in municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr. 95 G, nr. cad.
148174, detinut prin c.v.c. nr. 6850/2007, 1928/2008, act alip. nr. 3049/2014 si A.C.
nr.1253/2012, din retea electrica existenta (P.T. 878 situata in proprietate), in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasamentul
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). Firidele E2-4, FDCP 34M, FDCP 2T si BMPT, se vor amplasa pe perete
exterior imobil autorizat, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va
ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA DE ENERGIE ELECTRICA in montaj ingropat, pentru imobil unitate medicala, situat in municipiul Iasi, str. Grigore Ureche nr. 3, Bloc "Gh.Sontu",
subsol, parter si mezanin, nr. cad. 121872-C1-U32, 121872-C1-U34, 121872-C1-U33,
detinut prin c.donatie nr. 3757/2014 si declaratie nr. 1121/2015, din retea electrica
existenta (zona P.T. 620), in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

477
26/5/2015

478
26/5/2015

479
26/5/2015

480
26/5/2015

481

Page 11 of 17

STR GRIGORE URECHE nr. 3 bl.


GH.SONTU sc. - et. S+P+M ap. -

proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,


detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat(strazi, trotuare, alei, spatii
verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca
este cazul). Firida de bransament E2-1T, se va amplasa pe perete exterior imobil
proprietate, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa
domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

NICOLA RODICA

Consolidare si recompartimentare locuinta C1 existenta partial pe parter fara a se modifica


extinderea autorizata conform A.C.1369/2011.
Conditii:Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor
fi convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul
administratiei publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei
de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea
regularizarii taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele
anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.

STR CUPIDON nr. 3 bl. - sc. - et. ap. -

MODIFICARE TRASEU CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE DIN SUPRATERAN IN


SUBTERAN PE DOMENIUL PUBLIC pentru imobilui situat in Iasi, in urmatoarele conditii: CALEA CHISINAULUI nr. 34 bl. - sc. - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
et. - ap. convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - se va respecta proiectul si avizele eliberate in
vederea executarii lucrarilor; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala, lucrarea va fi
semnalizata in permanenta si se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (carosabil, trotuar, spatii verzi), distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in baza unui contract
ferm pentru lucrari reparatii sau deviz calculat si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor tehnicoedilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.
SC MASTERWORK SRL

Supraetajare constructie existenta bloc A13 .


Imobil detinut in baza actului de dezmembrare nr.238/2015 si AC nr. 1496/17.12.2013 .
SOS STEFAN CEL MARE SI SFANT nr. CONDITII: Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
4 bl. - sc. - et. - ap. Organizarea de santier si parcarea se va face in interiorul proprietatii. Se va anunta data
inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii
lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.
NEGURICI MARTA

NEGURICI GHEORGHE CRISTIAN Supraetajare constructie existenta bloc A12.


Imobil detinut in baza actului de dezmembrare nr.2421/2014 si AC nr. 1496/17.12.2013 .
SOS STEFAN CEL MARE SI SFANT nr. CONDITII: Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
4 bl. - sc. - et. - ap. Organizarea de santier si parcarea se va face in interiorul proprietatii. Se va anunta data
inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii
lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.
SC CROWN AND ANCHOR
INTERNATIONAL SRL

26/5/2015
STR NICOLAE GANE nr. 2 bl. - sc. et. - ap. -

482

ISTRATE MARIUS CONSTANTIN


SI ISTRATE IRINA NARCISA

26/5/2015
- T 60 nr. - bl. - sc. - et. - ap. -

483
26/5/2015
484

Reparatii capitale, consolidare , reamenajare constructie existenta, compartimentare pod


existent , amenajare pod la constructia anexa.
Imobil detinut in baza CVC nr.4264/2012 .CONDITII: Se vor respecta conditiile din
avizele,acordurile si studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare. Organizarea de
santier se va face in interiorul proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului
Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii
taxei de autorizare.
Construire locuinta, anexa, fantana si imprejmuire pe teren proprietate.
PUZ aprobat cu HCL nr. 405/19.12.2014.
Teren detinut in baza Contractului de vanzare autentificat cu nr. 283/31.01.2014.
S teren=438 mp, POT= 25,09% (bilant pe parcela), CUT=0,49 mp ADC/mp teren (bilant
pe parcela), Ac locuinta=102,50 mp, ADC locuinta=207,20mp, Regim de inaltime locuinta:
P+1E, Ac anexa=ADC anexa=7,40 mp, Regim de inaltime anexa: parter.
Conditii: Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele, studiile
solicitate si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. 45A


bl. B2 sc. - et. 4 ap. 11

Inchidere balcon cu tamplarie Bl.B2,Ap.11.


Conditii:Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
receptionarii si regularizarii lucrarii.

MITU FLORIN SI MAGDA

Inlocuire invelitoare sarpanta,schimbare culoare fatade si imprejmuire teren proprietate.

STINGACIU DOINITA

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 12 of 17

VALERIA,MITU INA MARIA


26/5/2015
STR ION.C.BRATIANU nr. 8

485
26/5/2015
486
26/5/2015

487
26/5/2015

488
26/5/2015

489
26/5/2015
490
26/5/2015
491

CRACIUN IOANA ANDREEA


BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. 45A
bl. B1 sc. - et. 7 ap. 22

AMENAJARE SPATIU LOCUIBIL IN POD EXISTENT


Autorizatia de construire nr 1508 /11.09.2007
AC amenajat =21,88 MP
STR ST O IOSIF nr. 2I bl. - sc. - et. - Conditii
ap. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

MELINTE ROXANA ELENA


STR TATARASI nr. 72 bl. - sc. - et. ap. -

S.C. EUROTECH S.R.L.


SPL BAHLUI MAL STANG nr. 23

CALUGARU VALERICA
BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. 45A
bl. B2 sc. - et. 7 ap. 24
NICULITA MARIEA
BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. 45A
bl. B1 sc. - et. 4 ap. 10
SC KARTEZIAN SRL
STR GARII nr. 21-23 bl. L1 sc. A+B
et. TERASA ap. -

492

PINTILICIUC - SERBAN CORNEL


- MARIUS

493

Inchidere balcon cu tamplarie Bl.B1,Ap.22.


Conditii:Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
receptionarii si regularizarii lucrarii.

AZAMFIREI PETRICA SI
NICOLETA RAMONA

26/5/2015

26/5/2015

Imobil detinut in baza contractului de vanzare-cumpare nr.2941/18.09.2014 si contractului


de vanzare-cumpare nr.1909/26.05.2011.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier se va realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

Construire locuinta pe teren proprietate-continuare de lucrari in baza A.C.308/2008.


Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele anexe vizate
spre neschimbare la prezenta autorizatie.
Schimbare de destinatie imobil cu functiunea de service auto Bosch in spatiu de birouri.
Imobil detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr.831/29.06.2006 1162/2006 si
AC 1162/14.09.2006.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier se va realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Inchidere balcon cu tamplarie Bl.B2,Ap.24.
Conditii:Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
receptionarii si regularizarii lucrarii.
Inchidere balcon cu tamplarie Bl.B1,Ap.10.
Conditii:Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
receptionarii si regularizarii lucrarii.
Amplasare panou publicitar tip ROOFTOP - amenajare cu caracter provizoriu pe durata
Contractului de inchiriere.
Terasa bloc de locuinte detinuta in baza Contractului de inchiriere nr. 41/09.05.2014 si a
Actului aditional nr. 1/2015, incheiate cu Asociatia de proprietari P.T.2 GARA.
CONDITII: Se va achita taxa de publicitate.
Amplasarea panoului se va face conform proiectului vizat spre neschimbare.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 132,35 mp; A.D.C.: 344,55 mp; P.O.T.: 19,63 %; C.U.T.: 0,51.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
STR VALEA ADANCA nr. 23 A bl. - sc. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
- et. - ap. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
SOCIETATEA AUTO TRANS COM
S.R.L.

26/5/2015
STR ADUNATI nr. 25

Construire locuinte colective pe teren proprietate - conform PUZ aprobat prin HCL
347/29.10.2014
Teren detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.
539/28.02.2014.
S teren= 760,00 mp, POT=50,00%, CUT=4,00 mp ADC/mp teren, Ac propusa=379 mp,
ADC propusa=3073 mp, Regim de inaltime:P+7E, H maxim= 24,7 m.
Terenul in suprafata de 532 mp(din acte) pentru amenajarea a 12 locuril de parcareeste
este detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr.2098/21.04.2015.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 13 of 17

Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si


I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Receptia la terminarea lucrarilor se va face inclusiv pentru parcarea propusa prin proiectul
autorizat.
494
26/5/2015
495
26/5/2015

496
26/5/2015

497
26/5/2015

498
26/5/2015

499
26/5/2015

500
26/5/2015
501
26/5/2015

502
26/5/2015

503

GHITTA IRINA
BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. 45A
bl. B2 sc. - et. 3 ap. 6

Inchidere balcon cu tamplarie Bl.B2,Ap.6.


Conditii:Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
receptionarii si regularizarii lucrarii.

Consolidare si mansardare locuinta existenta.


Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
STR HOLBOCA nr. 11A bl. - sc. - et. - (P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele anexe vizate
ap. spre neschimbare la prezenta autorizatie.
BOUREANU VLAD SI
RADAUCEANU ELENA
SMARANDA

IORDACHE DUMITRU DAN


- ZONA BUCIUM nr. T152 bl. - sc. et. - ap. -

SC BOTTICELLI SRL IASI


STD CIRIC nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. -

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE


A.C.: 135,5 mp; A.D.C.: 342,5mp; P.O.T.: 13 , 55 %; C.U.T.: 0,34
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Construire locuinte colective si birouri la parter conform PUZ aprobat prin HCL 103/2010.
CONDITII:Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor
vor fi convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul
administratiei publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei
de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea
regularizarii taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele
anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.
RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR VA CONSTATA SI REALIZAREA PARCARII
SUBTERANE.

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.


Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
STR PROF.AGRICOLA CARDAS nr. 3A convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
bl. - sc. - et. - ap. publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele anexe vizate
spre neschimbare la prezenta autorizatie.
BURUIANA ION

GALAN BOGDAN GABRIEL


STR VOINESTI nr. 49 bl. - sc. - et. ap. -

AMBROZIE CRISTIAN
BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. 45A
bl. B1 sc. - et. 5 ap. 16
BENTA VALERICA
STR PERJU nr. 5

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 330,2 mp; A.D.C.: 540,8 mp; P.O.T.: 14,07 %; C.U.T.: 0,23.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Inchidere balcon cu tamplarie Bl.B1,Ap.16.
Conditii:Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
receptionarii si regularizarii lucrarii.
Construire locuinta pe teren proprietate - conf. PUZ aprobat cu HCL 230/31.07.2014.
Teren detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr.2.728/06.08.2012.
S teren= 170,00 mp(din acte), POT=39,00%, CUT=1,00 mp ADC/mp teren, Ac
propusa=64,57 mp, ADC propusa=169,56 mp, Regim de inaltime:P+1E+M, H maxim= 9
m.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

Modificare constructie imobil in curs de executie conform H.C.L. nr. 68/26.02.2015.


A.C.: 214,00 mp; A.D.C.: 772,2 mp; P.O.T.: 30,00 %; C.U.T.: 1,08.
STR PROF. ANTON SESAN nr. 7 A bl. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
- sc. - et. - ap. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
NICULITA CRISTINEL DANIEL

ROSU MARIAN SI ROSU

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 14 of 17

TEODORA - ROXANA
26/5/2015
STR ONISIFOR GHIBU nr. 23 C bl. sc. - et. - ap. -

504

POSTOLACHE MIHAI SI
POSTOLACHE MAGDALENA

26/5/2015
BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. 45A
bl. B1 sc. - et. 4 ap. 11
505

PANAITE - MUNTEANU
SINZIANA SI HROMEI DOREL

26/5/2015
STR VIORELELOR nr. 24 E bl. - sc. et. - ap. -

506

PAROHIA "SF. SPIRIDON" IASI

26/5/2015

BLD INDEPENDENTEI nr. 1

507

SC KARTEZIAN SRL IASI

26/5/2015

508
27/5/2015

509
27/5/2015

510
27/5/2015

511
27/5/2015

STR ETERNITATE nr. 5 bl. 306 sc. et. - ap. -

A.C.: 71,00 mp; A.D.C.: 142,15 mp; P.O.T.: 17,06 %; C.U.T.: 0,34.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Inchidere balcon cu tamplarie Bl.B1,Ap.11.
Conditii:Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
receptionarii si regularizarii lucrarii.
CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.
A.C.: 113,3 mp; A.D.C.: 222,4 mp; P.O.T.: 19 %; C.U.T.: 0,37.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Consolidare si restaurare turn clopotnita.
Imobil detinut in baza Sentintei civila nr,1513/29.06.2011.
IMOBILUL ESTE MONUMENT ISTORIC - TURN CLOPOTNITA - INSCRIS IN LISTA
APROBATA PRIN ORDINUL MCC NR. 2.361/2010 LA POZITIA 1092.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier se va realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Amplasare panou publicitar tip Rooftop pe terasa blocului 306-amenajare cu caracter
provizoriu.
CONDITII: Se va achita taxa de publicitate. Amplasarea firmei se va face conform
proiectului vizat spre neschimbare. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului
Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.

Construire 4 locuinte (5,6,7,8) si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 466.80mp, Sd = 466.80mp, Su=347.40mp.
TREC VISAN nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. Act proprietate : c.v.c. nr. 6756/2014.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- in situatia parcelarii terenului se va asigura respectarea retragerilor minime impuse de
Codul Civil ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
SC FURGON SERV SRL

Construire 4 locuinte (1,2,3,4) si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 466.80mp, Sd = 466.80mp, Su=347.40mp.
TREC VISAN nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. Act proprietate : c.v.c. nr. 6756/2014.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- in situatia parcelarii terenului se va asigura respectarea retragerilor minime impuse de
Codul Civil ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
SC FURGON SERV SRL

Construire 6 locuinte (9,10,11,12,13,14) si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 700.20mp, Sd = 700.20mp, Su=521.10mp.
TREC VISAN nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. Act proprietate : c.v.c. nr. 6756/2014.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- in situatia parcelarii terenului se va asigura respectarea retragerilor minime impuse de
Codul Civil ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
SC FURGON SERV SRL

VOINEA LIDIA
STR C.G.BEDREAG nr. - bl. - sc. - et.
- ap. -

BRANSAMENT GAZE NATURALE LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii :


inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 15 of 17

public amenajat (strazi, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate
este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine
beneficiarului si constructorului.
512
27/5/2015

513
27/5/2015

514

BRANSAMENT GAZE NATURALE LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii :


inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
ALEEA TUDOR NECULAI nr. - bl. - sc. convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
- et. - ap. reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat (strazi, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate
este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine
beneficiarului si constructorului.
IACOB PARASCHIVA

POPA LACRAMIOARA
STR Arh.Ioan Berindei nr. 112 bl. sc. - et. - ap. -

ADAM IVAN

27/5/2015

STR VALEA ADANCA nr. 94 bl. - sc. et. - ap. -

515

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU GROZA
VIORICA SI GROZA GHEORGHE

27/5/2015

516
27/5/2015

BRANSAMENT GAZE NATURALE LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii :


inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat (strazi, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate
este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine
beneficiarului si constructorului.
RACORD LA RETEA DE GAZE NATURALE, prin extindere si bransament pentru imobi
locuinta, situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut in baza act alipire nr.
902/2014, constructie autorizata conf AC nr. 598/2014 din retea gaze naturale existenta
conform avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor
gaze (P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona
circulatia auto si pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea
lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1),
litera (a).

BRANSAMENT LA RETEA DE ENERGIE ELECTRICA in montaj ingropat, pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi, nr. cad.145845 detinut prin c.v.c. nr. 5579/19.12.2014,
din retea electrica existenta in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
STR TRANSILVANIEI nr. 22 bl. - sc. - detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va
et. - ap. fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament BMPM se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate , fara a se obstructiona circulatia auto si
pietonala si fara a se ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
S.C. E.ON DISTRIBUTIE
ROMANIA S.A. PENTRU CALIN
EUGEN MIHAI/CALIN ROXANA
SI ETCU ADRIANGABRIEL/CRISTINA
STR prof. ion paul nr. 2a bl. - sc. et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA DE ENERGIE ELECTRICA in montaj ingropat, pentru imobil - bloc


locuinte colective, situat in municipiul Iasi, nr. cad. 141831 detinut prin c.v.c. nr.
1972/2013 si A.C. nr. 208/2015, din retea electrica existenta (P.T. 510) in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasamentul
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). Firida E2-4 si BMPT se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii
autorizate , fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa
domeniul public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta
incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

Page 16 of 17

modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).


517

PAROHIA SF IOAN
BOTEZATORUL

27/5/2015
STR SALCAMILOR nr. FN bl. - sc. et. - ap. -

518
27/5/2015

519
27/5/2015

EXTINDERE RETEA APA, RETEA CANALIZARE, RACORD APA-CANAL, pentru imobile


locuinte situate in municipiul Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc nr.
813/2010;1338/2010;5209/2014, constructie autorizata conf AC nr.695/2006(proprietar
Scripcariu Gheorghe si Adela); cvc nr.114/2011;1869/2011;3173/2012, constructie
autorizata conf. AC nr. 246/2012 (proprietar Stambol Stefan si Monica), in urmatoarele
STR ZONA BUCIUM nr. bl. - sc. - et. - conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
ap. vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul ). Obs :
Lucrarea se va executa pe calea de acces cu nr. cad. 15714/1/15, iar racordul la reteaua
de canalizare proiectata se va realiza in conditiile impuse de SC Apavital SA .CONDITII
SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea
domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr.
50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata,
art. 24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din
aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si constructorului.
SCRIPCARIU GHEORGHE SI
SCRIPCARIU ADELA, STAMBOL
STEFAN SI STAMBOL MONICA
GEANINA

ADMINISTRATIA NATIONALA
"APELE ROMANE" ADMINISTRATIA BAZINALA DE
APA PRUT-BARLAD
- PARAU VAMASOAIA nr. - bl. - sc. et. - ap. -

520
27/5/2015

521
28/5/2015

522
28/5/2015

523

PIVNICERU GINA ADINA


STR Simion Barnutiu nr. 67B bl. - sc.
- et. - ap. -

525

Demolare constructie C1 pe teren proprietate..


Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta
conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta data
inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta
data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

Demolare imobil existent C1 si C2 .


Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.1240/2014.
CONDITIIi: Se vor respecta conditiile din avizele obtinute si proiectul vizat spre
neschimbare.La inceperea lucrarilor de desfiintare se va anunta detinatorul de utilitati EON
STR Sarariei nr. 80 bl. - sc. - et. - ap. Distributie Romania SA , aceasta realizandu- se cu asistenta tehnica din partea Centru
Retea Iasi .. Organizarea de santier se va face strict in limitele proprietatii. Se va anunta
data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de desfiintare (PMI) si IJC. Se va anunta
data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.

AGHINITEI ZBRANCA ANCA SI


AGHINITEI ZBRANCA PAUL
SORIN

MUNICIPIUL IASI - DIRECTIA


TEHNICA
STR TOMA COZMA nr. 5A bl. - sc. et. - ap. -

28/5/2015

CONTINUARE LUCRARI - REGULARIZARE PARAU VAMASOAIA - conf. AC 1383/23.10.2008;


AC 270/28.03.2012 domeniul public al statului conform Legii 107/1996(actualizata)- se vor
executa in urmatoarele conditii: - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate si delegatul autorizat
al proprietarului; - nu va fi afectata functionarea echipamentelor colaterale; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - programul de lucru la
montajul echipamentelor va fi stabilit de comun acord cu delegatul proprietarului.

SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA RETEA PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA spatiu de depozitare in municipiul
SA PENTRU SC FRAGAR
Iasi in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
TRADING SRL
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
ALEEA Rozelor nr. 6A bl. - sc. - et. - circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
ap. metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de
o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea
avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si
constructorului.

28/5/2015

524

continuare lucrari -CONSTRUIRE LACAS DE CULT CRESTIN ORTODOX SF IOAN


BOTEZATORUL
ST =2000,0MP AC =329 ,70mp , ADC = 973,0 MP,POT = 15,6% ,CUT = 0,2
STRUCTURA- ZIDARIE caramida ,fundatii DIAFRAGME B.A., sarpanta ,tenc.praf de
piatra ,timplarie PVC . geam termopan
-organizarea de santier se va realiza in incinta proprietatii; se vor respecta recomandarile
din avizele solicitate;
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor,

Reabilitare termica Cresa nr.14 , rampa de acces si refacere imprejmuire .


CONDITII: Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor
vor fi convocati proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati si reprezentantul
administratiei publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei
de Construire (P.M.Iasi), I.J.C. si asociatia de proprietari. Se va anunta data finalizarii
lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare

MARIAN ALEXANDRUSI MARIAN Construire locuinta unifamiliala , amenajari exterioare pe teren proprietate.
CARMEN MIHAELA
Imobilul este detinut in baza Contract de Partaj Voluntar cu Dezmembrari Prealabile
nr.303/2015; Sc = 87 mp, Sd = 117 mp, Su= 97 mp. in urmatoarele conditii : STR LT.STOICESCU nr. 6+11( FOST organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ; - se va anunta data inceperii
NR.8) bl. - sc. - et. - ap. lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ; - se va anunta data finalizarii
lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ; - se vor respecta conditiile impuse
prin avizele si studiile obtinute.
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02

fldListareWEB

29/5/2015

Page 17 of 17

SA PENTRU CRISMARIU DANIEL


MIHAI
STR CAPRELOR nr. 6 bl. - sc. - et. ap. -

526
29/5/2015

527
29/5/2015

528
29/5/2015

529
29/5/2015

de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,


proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.

SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA RETEA PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CLADIRE DE LOCUINTE in
SA PENTRU CARAS LUCIAN
municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
STR STEJAR nr. 70 bl. - sc. - et. - ap. de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate
este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine
beneficiarului si constructorului.
SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA RACORD ENERGIE ELECTRICA SEDIU FIRMA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii :
SA PENTRU SC DLL COMPANY
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
MARKET SRL
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
STR VLADIMIR BUTUREANU nr. 19A iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
bl. - sc. - et. - ap. public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.
BRANSAMENT LA RETEA DE ENERGIE ELECTRICA pentru alimentare pompa apa, imobil
situat in municipiul Iasi, din retea electrica existenta in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
STR adunati nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida
de bransament BMPM se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate , fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se ocupa domeniul public. CONDITII
SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea
domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr.
50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata,
art. 24, aliniat (1), litera (a).
S.C. E.ON DISTRIBUTIE
ROMANIA S.A. PENTRU AUTO
TRANS COM SRL

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
ZAMOSTEANU CRISTIN
STR PANTELIMON HALIPA (FOSTA
TROTUS) nr. - bl. - sc. - et. - ap. -

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA pompa apa pentru imobil, situat in municipiul Iasi,
din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va
fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament BMPT se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate , fara a se obstructiona circulatia auto si
pietonala si fara a se ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/05/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-06-02