You are on page 1of 18

fldListareWEB

Page 1 of 18

Print
PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
SERVICIUL ARHITECTURA SI URBANISM

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE EMISE IN PERIOADA


06/01/2015-06/30/2015
Solicitant
Nr. eliberare
Data eliberarii
530

Adresa imobilului autorizat

Lucrarile autorizate

BALUTA PAULA, BALUTA


CRISTIAN

Amenajari interioare la apartament proprietate.


CONDITII :
Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii.
Lucrarile se vor efectua in afara orelor de odihna.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.

2/6/2015
BLD ALEXANDRU CEL BUN nr. 15 bl.
E3 sc. - et. 3 ap. 13

531

SC STANDARD IDEAL
CONSULTING SA BUCURESTI

2/6/2015
STR BRADULUI nr. 5 bl. - sc. - et. ap. 532
2/6/2015

533
2/6/2015

534
2/6/2015

535
2/6/2015

Demolare imobile existente (C12, C13, C14, C15).


Se vor respecta conditiile din avizele obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier se va face strict in limitele proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de desfiintare (PMI) si IJC.

JITARI RAISA

Amenajari interioare la apartament proprietate.


CONDITII :
STR NICOLINA nr. 4 bl. C9 sc. B et. 1 Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
ap. 8
Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii.
Lucrarile se vor efectua in afara orelor de odihna.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.
UNIVERSITATEA DE MEDICINA
SI FARMACIE GR. T. POPA

Reparatii capitale ( consolidare infrastructura si planseu) casa Phillipide - Laborator Central


pentru Testarea Medicamentului in regim de urgenta. IMOBILUL-CASA PHILLPIDE ESTE
MONUMENT ISTORIC INSCRIS IN LISTA APROBATA PRIN ORDINUL MCC NR. 2.361/2010 ,
STR Mihail Kogalniceanu nr. 9-13 bl. - cod LMI IS -II-m-B-03921. Imobilul este detinut in baza Ordin nr.6302/2008 emis de
sc. - et. - ap. MECT. CONDITII: Autorizatia se elibereaza in regim de urgenta conform masurilor dispuse
prin Raport de Expertiza Tehnica intocmita de atestat MCC (lucrari de consolidare in regim
de urgenta) si conform prevederilorLegii 50/1991 R, art.7 - aliniatul 10,16 si 16' - cu
conditia completarii documentatiei de autorizare ce va fi definitivata pe parcursul sau la
incheierea executari lucrarilor. Interventia asupra imobilului se va face in conditiile
respectarii legislatiei in vigoare: Legea 422/2001 R privind protejarea monumentelor
istorice, Legea 10/1995 privind calutatea in constructii-cu modificarile ulterioare, Legea
50/1991 R privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ord 839/2009 R pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991. Se va anunta data inceperii
lucrarilor emitentului Autorizatiei de construire (Primaria Municipiului Iasi) si I.J.C.
TAPU GHEORGHE SI TAPU ELENA Construire locuinta si imprejmuire pe teren proprietate.
PUZ aprobat cu HCL nr. 192/14.06.2011.
STR DEALU ZORILOR nr. FN bl. - sc. Teren detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.
- et. - ap. 1587/07.06.2000.
S teren=2193 mp, POT=5,13%, CUT=0,12 mp ADC/mp teren, Ac locuinta=112,59 mp,
ADC locuinta=263,25mp, Regim de inaltime: Dpartial+P+POD amenajabil.
Conditii: Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele, studiile
solicitate si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
ZAMOSTEANU CRISTIN
STR PANTELIMON HALIPA nr. FN bl.
- sc. - et. - ap. -

DEVIERE RETEA TERMICA AERIANA DE PE AMPLASAMENT, situat in Iasi, str. Pantelimon


Halipa, in montaj ingropat pe domeniul public in vederea construirii a doua imobile - bloc
de locuinte, in urmatoarele conditii:- se va respecta proiectul de executie si avizele
detinatorilor de utilitati; - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata, in baza unui deviz calculat si achitat
anticipat.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 2 of 18

privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a


Legii nr. 50 /1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
536
2/6/2015

537
2/6/2015

538
2/6/2015

539
3/6/2015

540
3/6/2015

541
3/6/2015

542
3/6/2015

ZAMOSTEANU CRISTIN
STR PANTELIMON HALIPA nr. 10 A
SI 10 B bl. - sc. - et. - ap. -

CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE, LOCUINTE IN REGIM HOTELIER CU SPALATORIE,


SPATII COMERCIALE SI PARCARE ACOPERITA PE TEREN PROPRIETATE.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

SC DECO DEM NATURA SRL

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil spatiu industrial, situat in


municipiul Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 1822/2014 constructie
CALEA chisinaului nr. 2a bl. - sc. - et. autorizata conf AC nr. 1259/2014 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic
- ap. de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va
amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si
pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BALAN MARIANA OTILIA

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE


ST=1499,68 MP AC= 208,28 MP ADC= 366,0MP
STD PLOPII FARA SOT nr. 1 bl. - sc. - POT = 13,9 % CUT =0,24 MP /ADC mp teren
et. - ap. conditii -Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Construire locuinte colective,amenajare parcare auto,imprejmuire teren proprietate
S.C.LASTOR INVEST CORP SRL
REPREZENTATA DE CIURUSNIUC conform PUZ aprobat prin HCL 189/2007.
ELENA
Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
STR MIHAI VODA VITEAZUL nr. 3-5- publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
7 bl. - sc. - et. - ap. taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele anexe vizate
spre neschimbare la prezenta autorizatie.
SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
SA PENTRU SIMIONESCU
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
EDUARD
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
STR Tatarasi nr. 55 bl. - sc. - et. - ap. semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
TOMA MELU SI CATALINA
STR PROF.IOAN PETRU CULIANU nr.
FN bl. - sc. - et. - ap. -

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU S.C.
STORE SOLUTIONS S.R.L.
STR DUMBRAVA ROSIE nr. 5

BRANSAMENT LA RETEA GAZE NATURALE pentru imobil situat in municipiul Iasi, str. Prof.
Ioan Petru Culianu, FN, nr. cad. 6212/1/1/2, detinut prin c.v.c. nr. 6731/2003 si A.C. nr.
584/2012, din retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament
(P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii fara a se obstructiona circulatia auto si
pietonala si fara a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - cantina,
situat in municipiul Iasi, str. Dumbrava Rosie nr. 5, nr. cad. 4190/2/6 si 4190/2/3, detinut
prin c.comodat si c.v.c. nr. 7324/2013, cu acord proprietar, din retea electrica existenta, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 3 of 18

din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia


auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul
imprejmuirii, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa
domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
543

DASCALU DUMITRU-DANIEL SI
SIMONA-MARIA

3/6/2015
STR PROF.EMIL HONORIU nr. 10 C

544
3/6/2015

545

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil ROMANIA S.A. PENTRU BOGDAN locuinta, situat in municipiul Iasi, str. Sarariei nr. 22, nr. cad. 145123, detinut prin c.v.c. nr.
CONSTANTIN
934/1981, din retea electrica existenta(firida generala), in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
STR SARARIEI nr. 22 bl. - sc. - et. proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
ap. proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida
de bransament se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii, fara a se obstructiona circulatia
auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
SC ARTIS DESIGN INVESTMENT
SRL

3/6/2015
STR IMASULUI nr. 2 bl. - sc. - et. ap. -

546
3/6/2015

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRIN EXTINDERE RETEA SI


BRANSAMENT LA RETEA GAZE pentru imobil situat in Iasi, str. Prof. Emil Honoriu nr. 10 C,
nr. cad. 126809, detinut prin c.v.c. nr. 765/2007 si A.C. nr. 2112/2007, din retea existenta
in str. Prof.Emil Honoriu, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in
conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat
anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil hotel, situat in municipiul Iasi,
teren si constructie detinut in baza cvc nr. 4498/2006, constructie autorizata conf AC nr.
250/2013 (conf PUZ aprobat prin HCLM nr. 465/2011) din retea gaze naturale existenta
conform avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor
gaze (P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona
circulatia auto si pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea
lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1),
litera (a).

CAZAN NORIS

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 162/2007, constructie autorizata conf AC
STR teascului nr. 8 bl. - sc. - et. - ap. nr. 148/2008 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va amplasa in
aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara
ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB
547
3/6/2015

548
3/6/2015

549

Page 4 of 18
SC ALIELA COMPANY SRL
STR muntenimii lateral bloc 590c nr.
- bl. - sc. - et. - ap. -

SC INTERGAME SELECT S.R.L.

Modificare fatada si amplasare firma luminoasa-intrare in legalitate.


CONDITII:Pentru modificare fatada:Amenajare cu caracter provizoriu pe durata existentei
BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr.
contractului de inchiriere nr.30/2010 .
INCINTA IULIUS MALL bl. - sc. - et. - Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
ap. convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele anexe vizate
spre neschimbare la prezenta autorizatie.
Pentru amplasare firma: Constructia are caracter provizoriusi se va demonta la somatia
PMI daca reglementarile legislative si urbanistice impun acest lucru prin aducerea
amplasamentului la forma initiala,fara a solicita despagubiri Se va achita taxa de
publicitate. Amplasarea firmei se va face conform proiectului vizat spre neschimbare. Se va
anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
SERBANOIU ION SI SERBANOIU
DUMITRA

3/6/2015
STR GRIGORE T. POPA nr. 12 bl. sc. - et. - ap. -

550
3/6/2015

551
3/6/2015

552
3/6/2015

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil hotel, situat in municipiul Iasi,
teren si constructie detinut in baza cvc nr. 910/2007 constructie autorizata conf AC nr.
174/2012, din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va amplasa in
aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara
ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

RACORDRE LA RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRIN extindere si bransament


pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc
2512/2013, constructie autorizata conf AC nr. 783/2014 din retea gaze naturale existenta
conform avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor
gaze (P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona
circulatia auto si pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea
lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1),
litera (a).

SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA IMBUNATATIREA NIVELULUI DE TENSIUNE LEA JT SI MODERNIZARE 292 MUNICIPIUL
SA
IASI in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
STR PLOPII FARA SOT, ST.O.IOSIF
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
bl. - sc. - et. - ap. circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de
o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea
avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si
constructorului.
DAMIAN CONSTANTIN OVIDIU
STR Paun nr. 13 bl. - sc. - et. - ap. -

S.C. E.ON MOLDOVA


DISTRIBUTIE S.A. PENTRU SC
KOLADO SRL
STR IASI - UNGHENI nr. - bl. - sc. et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA DE APA pentru imobil proprietate in municipiul Iasi in urmatoarele


conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului. Se
va construi obligatoriu fosa septica vidanjabila
Alimentare cu energie electrica , pompa de apa bransament (provizoriu) , in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 5 of 18

public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate


specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.
553
3/6/2015

554
3/6/2015

555

SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
SA PENTRU BODEA COSTIN
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
- MOARA DE VANT bl. - sc. - et. - ap. administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
SA PENTRU SARBU ELENA
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
STR Miroslava nr. 10 bl. - sc. - et. administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
ap. semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
PETROIU VASILE SI PETROIU
DIANA

3/6/2015
ALEEA Mihail Sadoveanu nr. 16 bl. sc. - et. - ap. -

556
3/6/2015

557
3/6/2015

558
4/6/2015

559

RUSU-ZAPODEANU GELU
STR GANDU nr. 1A

Construire locuinta , foraj studiu geotehnic si put apa , construire fosa septica pe teren
proprietate si imprejmuire teren.
Sc = 129.54 mp, Sd = 341.24 mp, Su= 263.77 mp. Act proprietate : c.v.c. nr. 35/ 2014. in
urmatoarele conditii : - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ; - se va
anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ; - se va
anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ; - se vor
respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Restaurare,consolidare,recompartimentare pentru amenajare locuinte,amenajare subsol
tehnic si construire scara exterioara-monument istoric.
Demisolul-subsolul este cu destinatia de spatiu tehnic,parterul are 4 apartamente iar podul
nu se amenajeaza.
Imobil detinut in baza contractului de vanzare de drepturi succesorale aut. sub
nr.5946/21.11.2007 si incheiere de completare nr.11465/18.08.2008.
IMOBILUL ESTE MONUMENT ISTORIC-CASA - INSCRIS IN LISTA APROBATA PRIN
ORDINUL MCC NR. 2.361/2010 LA POZITIA 1056.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

PATRASCU VALERIU

CONSSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE


Conf PUZ / HCL NR 144 / 2014
STR ISLAZ nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - ST -1000,0mp , AC =500,0 MP , ADC =2692 MP POT =50% CUT = 2,69
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
LACUSTA ULISE
STR IPSILANTI nr. 26

S.C. DOMENIUL MIHAI


EMINESCU

4/6/2015
STR SF.LAZAR nr. 56,56A

Consolidare,reamenajare,etajare si mansardare locuinta existenta - conf.PUZ aprobat cu


HCL 297/30.09.2014.
Imobil detinut in baza contractului de vanzare-cumpare nr.5.222/25.10.2010.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Construire parcare subterana(2S+P) pe teren proprietate.
Teren in suprafata de 611,17 mp detinut in baza contractului de schimb de teren cu un
bun imobil viitor cu obligatii de "a face" si clauza suspensiva nr.1376/12.06.2014 si teren in
suprafata de 203,37 mp(conform actelor de proprietate) detinut in baza contractului de
vanzare cumparare nr.2089/26.06.2014.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 6 of 18

Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.


Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
560
8/6/2015

MUNICIPIUL IASI - DIRECTIA


DE DEZVOLTARE SI PROIECTE
EUROPENE
STR PICTOR OCTAV BANCILA SOS.
ARCU SI SOS. NATIONALA nr. - bl. sc. - et. - ap. -

561
9/6/2015

562
15/6/2015

CONTINUARE LUCRARI la obiectivul AXA DE DEZVOLTARE NORD-SUD - PASAJUL OCTAV


BANCILA, MUNICIPIUL IASI - DEVIERE RETELE TEHNICO-EDILITARE - apa, canalizare,
energie electrica, gaze naturale, energie termica si telefonie, in aliniamentul str. O Bancila,
sos. Arcu si Sos. Nationala(portiunea cuprinsa intre linia ferata si intersectia cu str.
Tabacului) in urmatoarele conditii: - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati proiectantii de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - lucrariledevierea retelelor tehnico-edilitare, se vor executa numai pe domeniul public; - se vor
respecta proiectele si avizele eliberate in vederea executarii lucrarilor; - nu va fi afectata,
pe cit posibil, circulatia auto si pietonala, lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (carosabil, trotuare, alei, spatii verzi), distrus
ca urmare a executarii lucrarilor principale si de organizare a executiei, va fi refacut de o
unitate specializata in baza unui contract ferm pentru lucrari reparatii.
- CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).)

SC ALISTORE .RO PRIN


PROTAILA ANTON

BRANSAMENT APA, retea interioara de apa, pentru imobil spatiu comercial , situat in
municipiul Iasi, bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 18-20 din retea apa existenta conform
avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
BLD STEFAN CEL MARE SI SFANT nr. proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
18-20 bl. - sc. - et. - ap. detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1),
litera (a).
JUDETUL IASI PENTRU
SPITALUL CLINIC DE URGENTA
"PROFESOR DR. NICOLAE
OBLU"IASI PRIN
ADMINISTRATOR HALIGA IOAN

Reparatii capitale fatada cladire Spitalul Clinic de Urgente Profesor Dr.Nicolae Oblu Iasi.Se
va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si IJC. Se
va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea receptionarii lucrarii.

STR ATELIERULUI nr. 2 bl. - sc. - et.


- ap. 563
15/6/2015

564
15/6/2015

565

VRABIE ALEXANDRU
- SOSEAUA VOINESTI nr. 44M bl. sc. - et. - ap. -

SC DIAVOLO SRL
SOS Pacurari nr. 47 bl. 546 sc. B et.
P ap. -

ASOCIATIA DE PROPRIETARI
BLOC Z 17, TR.I , II

15/6/2015
SOS ARCU nr. 14-16 bl. Z17 sc. TR
I,II et. - ap. -

566
15/6/2015

MUNTEANU ANTONEL IOAN


STR CICOAREI nr. 59 bl. - sc. - et. ap. -

CONSTRUIRE LOCUINTA, FANTANA, FOSA SEPTICA SI IMPREJMUIRE PE TEREN


PROPRIETATE.
A.C.: 142,80 mp; A.D.C.: 365,00 mp; P.O.T.: 24,16 %; C.U.T.: 0,62.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Amplasare firma luminoasa.
Spatiu comercial detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.
77/22.03.2010.
CONDITII: Se va achita taxa de publicitate.
Amplasarea firmei se va face conform proiectului vizat spre neschimbare.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Schimbare invelitoare acoperis bloc de locuinte- tronsoanele I, II.
CONDITII : Se vor respecta conditiile din certificatul de urbanism,avizele, studiile obtinute
si proiectul vizat spre neschimbare.
Lucrarile se vor efectua in afara orelor de odihna.
Se va comunica data inceperiii lucrarilor catre autoritatea emitenta (PM Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor catre autoritatea emitenta (PM Iasi) si IJC in vederea
regularizarii taxei de autorizare.
Construire locuinta pe teren proprietate.
Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele anexe vizate
spre neschimbare la prezenta autorizatie.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB
567
15/6/2015

Page 7 of 18
UNIVERSITATEA TEHNICA
GHEORGHE ASACHI DIN IASIFACULTATEA DE INGINERIE
ELECTRICA,ENERGETICA SI
INFORMATICA APLICATA
BLD PROF.DR.DOC.DIMITRIE
MANGERON nr. 21-23

568
15/6/2015

569

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU BOGATU
MISAELA

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi, str. Brandusa nr.29, nr. cad. 17333, detinut prin c.v.c. nr.
1591/2010 si A.C. nr.175/2012, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
STR BRANDUSA nr. 29 bl. - sc. - et. - convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
ap. reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii, fara a
se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
SOLCANU MIHAI SI MIHAELAADINA

15/6/2015
SOS Stefan Cel Mare si Sfant nr. 35
bl. - sc. - et. - ap. -

570
15/6/2015

571

BRANSAMENT LA RETEA DE APA SI BAZIN ETANS VIDANJABIL (fosa septica vidanjabila)


pentru imobil proprietate, situat in municipiul Iasi, sos. Stefan cel Mare si Sfant nr. 35, nr.
cad. 129115, detinut prin c.v.c. nr.651/2009 si A.C. nr. 899/2010, in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat (strazi, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile HCL 133/2009, in baza
unui deviz calculat si achitat anticipat.
OBSERVATII: Punerea in functiune a racordului la retea de apa este conditionata de
executarea, verificarea si receptionarea caminului etans vidanjabil si incheierea unui
contract de vidanjare cu SC Apavital SA - Sectia Canalizare.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
ANDRIESCU MIHAI

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - parcare,


situat in municipiul Iasi, str. Spancioc nr. 1B, nr. cad. 142373, detinut prin c.donatie nr.
1772/1996 si A.C. nr.55/2015, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
STR SPANCIOC nr. 1 B bl. - sc. - et. - proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
ap. proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida
de bransament se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii, fara a se obstructiona circulatia
auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
S.C. INTERNATIONAL
CONNECTION S.R.L.

15/6/2015
SOS PACURARI nr. 116 A bl. - sc. et. - ap. -

572

Amplasare sistem fotovoltaic si imprejmuire.


Imobil detinut conform Incheierii nr.50055/23.10.2003.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism,studiile si avizele solicitate.
Organizarea de santier se va realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU S.C. ART

BRANSAMENT LA RETEA DE APA pentru imobil proprietate, situat in municipiul Iasi,


sos.Pacurari nr. 116A, nr. cad. 14183, detinut prin c.v.c. nr.3665/2007, in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat (strazi, alei, trotuare, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile HCL 133/2009, in
baza unui deviz calculat si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA (retea alimentare joasa tensiune, firide E3-4 si E24) pentru imobil situat in municipiul Iasi, str. Visan nr. 48, nr.cad. 144200, detinut prin

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

15/6/2015

573
15/6/2015

Page 8 of 18
RESIDENCE DEVELOPMENT
S.R.L.

c.v.c. nr. 365/2013 si AC nr. 954/2011, din retea electrica existenta (P.T.680) in str. Visan
si amplasare retea in aliniament str. Visan pana la proprietate, in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
STR VISAN nr. 48 bl. - sc. - et. - ap. - convocati, reprezentantii detinatorilor de utilitati, proiectantul de specialitate si
reprezentantul administratie publice; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus la parametrii initiali cu o garantiei de minim 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in
conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
S.C. TRAVEL TODAY
CONSULTING S.R.L. PRIN
CENUSA BOGDAN-CONSTANTIN
STR ANASTASIE PANU nr. 21 bl. 7
NOIEMBRIE et. P

574
15/6/2015

575
15/6/2015

576
15/6/2015

577
15/6/2015

Amenajari interioare si extindere spatiu comercial pe teren proprietate sub proiectia


etajelor superioare(in aliniament cu spatiile comerciale adiacente) - Cerere avizata in
Comisia de Urbanism in data de 11.06.2014.
Spatiu comercial detinut in baza Contractului de vanzare cumparare cu rest de pret si
ipoteca legala nr.465/20.02.2014 si Actului de comasare nr.1424/20.05.2014.
CONDITII :
Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii.
Lucrarile se vor efectua in afara orelor de odihna.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.

SC PETRO GRUP SRL

MODIFICARE TRASEU CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE DIN SUPRATERAN


IN SUBTERAN PE DOMENIUL PUBLIC pentru imobilui situat in Iasi, in urmatoarele conditii:
SOS NICOLINA - STR.BERZEI nr. - bl. - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
- sc. - et. - ap. convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - se va respecta proiectul si avizele eliberate in
vederea executarii lucrarilor; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala, lucrarea va fi
semnalizata in permanenta si se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (carosabil, trotuar, spatii verzi), distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in baza unui contract
ferm pentru lucrari reparatii sau deviz calculat si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor tehnicoedilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.
BUZDUGAN VIORICA

Amenajari interioare , amenajare accese separate prin practicare gol usa nou la imobil
existent.
STR MIHAIL KOGALNICEANU nr. 15A Apartament detinut in baza Contractului de Partaj Voluntar nr.669/19.05.2005. Conditii : se
bl. - sc. - et. - ap. vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare. Lucrarile se vor
efectua in afara orelor de odihna. Organizarea de santier se va face in interiorul
proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.
NEGURICI MARTA

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRIN EXTINDERE RETEA SI


BRANSAMENT LA RETEA GAZ pentru imobil Ansamblu rezidential (bloc A17) situat in Iasi,
SOS STEFAN CEL MARE SI SFANT nr. sos. St. cel Mare si Sfant nr. 4 teren si constructie detinut conf. cvc nr. 2204/2014, nr.
4 bl. - sc. - et. - ap. 2205/2014, constructie autorizata conf AC nr. 1262/2014, situat in municipiul Iasi, din
retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate
specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul
imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara ocupa
domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta
incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
MUNTEANU VLAD ALEXANDRU
SI MUNTEANU ALINA MONICA

Construire locuinta si imprejmuire pe teren proprietate- etapa I.


PUZ aprobat cu HCL nr. 232/31.07.2014.
Teren detinut in baza Actului de alipire autentificat cu nr.4419/02.12.2013.
STR EUDOXIU HURMUZAKI nr. 5D bl. S teren=4210,47mp, POT= 4,93%, CUT=0,062 mp ADC/mp teren, Ac locuinta=207,60
- sc. - et. - ap. mp, ADC locuinta=260,20 mp, Regim de inaltime: Sp+P
Conditii: Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele, studiile
solicitate si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 9 of 18

autorizare.
578
15/6/2015

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU CENUSA
ARCADIE SI CENUSA MARTA
STR SF. VASILE nr. 36 bl. - sc. - et. ap. -

579
15/6/2015

580
15/6/2015

SITARU FLORIN BOGDAN


STR Mihail Kogalniceanu nr. 17 bl. sc. - et. - ap. -

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU MIHU
ROMICA
STR VALEA ADANCA nr. 9E bl. - sc. et. - ap. -

581

TELEMAN ANDREEA LAURA SI


TELEMAN CONSTANTIN

15/6/2015
- ST O IOSIF nr. 4 bl. - sc. - et. - ap.
582
16/6/2015

583
16/6/2015

584
16/6/2015

585

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru


imobil-magazie, situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc nr.
1312/2001, constructie autorizata conf. AC nr. 1179/2001, din retea electrica existenta, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament cu B.M.P.M. se va amplasa in
aliniamentul impremuirii, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa
domeniul public. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta
incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Consolidare ,reamenajare,compartimenatre pod locuinta C1.
Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu
nr.1912/04.09.2014/. CONDITII: Se vor respecta avizele, acordurile , studiile obtinute si
proiectul vizat spre neschimbare. Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta
data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA, in montaj mixt(aparent si ingropat),
imobil situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc nr. 954/2014,
constructie autorizata conf. AC nr. 1051/2014, din retea electrica existenta, in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate
specializata(daca este cazul). Firida de bransament E 1-2. se va amplasa in aliniamentul
impremuirii autorizate, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se ocupa
domeniul public. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta
incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Construire locuinta pe teren proprietate
Sc = 105,3 mp, Sd =210,0 mp, POT =14,83 % CUT = 0,29
in urmatoarele conditii : - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ; - se va
anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ; - se va
anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ; - se vor
respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

COSTANDACHE CRISTINA
MIHAELA

Construire balcon sub balcoane existente inlimita proiectiei acestora.


Schimbare destinatie din apartament in spatiu comercial cu acces din exterior.
CONDITII :
STR NICOLINA nr. 2 bl. C7 sc. B et. P Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
ap. 3
Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii.
Lucrarile se vor efectua in afara orelor de odihna.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
Realizare centru de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice.
RECICLARE - ROREC PRIN LIVIU HCL PUZ 407/19.12.2014.
POPENECIU
Teren atribuit in folosinta gratuita pentru 10 ani conform Actului adimistrativ (hotarare) nr.
3/31.10.20012 incheiat intre SC Salubris SA si Municipiul Iasi, cf extras carte funciara de
STR Pompei nr. 3 bl. - sc. - et. - ap. - informare la zi nr. 22360/24.02.2015. Contract Asociere nr. 1043/01.02.2013.
in urmatoarele conditii:
Suprafata teren = 560mp AC = 70,28mp ADC = 70,28mp Su = 69
POT = 12,55% CUT = 0,12mp.ADC/mp.teren H = 4,89mp (P)
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
HOMSI ANISIA, HOMSI MOH`D

Continuare lucrari de "construire imobil P+4E: la parter spatiu comercial, la etaj locuinte pe teren proprietate" - AC 337/19.04.2006.
BLD Nicolae Iorga nr. 41 bl. - sc. - et. HCL PUD nr. 372/26.09.2005.
- ap. NU se vor aduce modificari la proiectul initial aprobat.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
PIVNICERU GINA ADINA

Construire locuinta pe teren proprietate - intrare in legalitate corp C2 .

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

16/6/2015

586

Page 10 of 18

STR SIMION BARNUTIU nr. 67B bl. sc. - et. - ap. -

MUNICIPIUL IASI-DIRECTIA
TEHNICA SI INVESTITII

16/6/2015
STR Minervei nr. 26 bl. - sc. - et. ap. -

587
16/6/2015

588
16/6/2015

589

SC CATENA HYGEIA SRL


BLD ALEXANDRU CEL BUN nr. 11 bl.
D1 sc. A et. P ap. -

SC CONCRET HDI SRL PRIN


HARAS IONUT
STR BRATES nr. 11A bl. - sc. - et. ap. -

16/6/2015

591
16/6/2015

592
16/6/2015

Reabilitare termica cresa nr. 19, refacere imprejmuire si amplasare rampa de acces
persoane cu dizabilitati.
Conditii
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.

ABUNEI CRISTINA-BRINDUSA SI BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil locuinta, situat in municipiul
ABUNEI ALEC-DAN
Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 2008/2011, constructie autorizata conf AC
nr. 885/2014 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
STR PETRE VANCEA(FOST SOS.
BUCIUM NR. 55) nr. 23B bl. - sc. - et. amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
- ap. din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va amplasa in
aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara
ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

16/6/2015

590

Sc = 81 mp, Sd = 160mp. Act proprietate : c.v.c. nr. 1238 / 2006. in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ; - se va anunta data inceperii
lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ; - se va anunta data finalizarii
lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ; - se vor respecta conditiile impuse
prin avizele si studiile obtinute.Receptia la terminarea lucrarilor de construire va constata si
desfiintarea constructiei C1 conform AD nr.521/28.05.2015.

Amplasare firma luminoasa si cruce led farmacie - amenajare cu caracter provizoriu pe


durata Contractului de inchiriere.
Spatiu detinut in baza contractului de inchiriere nr.1/10.06.2014.
CONDITII:
Se va achita taxa de publicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Constructia este provizorie (se demoleaza la somatia P.M.I. sau daca conditiile legislatiei in
vigoare impun aceasta masura) si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I.
Modificare imobil existent cu functiunea de spatiu comercial existent si locuiinta de serviciu,
cf AC 570/2013 - supraetajare constructie - intrarea in legalitate.
S teren = 315mp
AC existent/propus = 96,22mp ; Su exitent = 346,82mp Su propus = 429,33mp
ADC existent = 455,08mp ADC propus = 545,70mp
POT existen/propus = 30,54% CUT existent = 1,44 mp.ADC/mp.teren CUT propus = 1,73
mp.ADC/mp.teren
PV 10871/05.05.2014. Chitanta plata 1000RON nr.n 4020437/26.09.2014.
Conditii
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

BRAHARU MIHAI-CRISTINEL SI
BRAHARU CRISTINAGEORGIANA

Construire locuinta pe teren proprietate.


Sc = 97.77mp, Sd = 183.63mp, Su=154.45mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 49/2015.
in urmatoarele conditii :
ALEEA FERMEI nr. 18D bl. - sc. - et. - - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
ap. - se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
CATARSCHI VASILE
BLD SOCOLA nr. 46A bl. - sc. - et. ap. -

Imprejmuire teren proprietate - constructie cu caracter provizoriu (maxim 5 ani de la data


obtinerii autorizatiei de construire).
Act proprietate : .
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- imprejmuirea se va demola fara pretentii la despagubiri la somatia primariei sau la
expirarea termenului de 5 ani ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

GHEORGHIU CRISTIAN,
Construire locuinta, anexe gospodaresti si imprejmuire teren proprietate.
GHEORGHIU ELENA SI CIOBANU Sc = 144.71mp, Sd = 156.86mp, Su=193.70mp.
AURICA
Act proprietate : c.v.c. nr. 958/2003.
in urmatoarele conditii :

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 11 of 18

SOS BARNOVA nr. 12H bl. - sc. - et. - ap. 593


16/6/2015

SC VILSCOM SRL
SOS PACURARI nr. 130C-130A bl. sc. - et. - ap. -

594

SC ICIT FIBRESIN SA

16/6/2015

nr. - bl. - sc. - et. - ap. -

595
16/6/2015

596

598

PIRTAC DUMITRU SI PIRTAC


MARIA

SC FIALD IMOBILIARE SRL


- T60 COLINA INSORITA nr. - bl. sc. - et. - ap. -

ARVINTE DUMITRU BOGDAN SI


SEGALL DANIELA

16/6/2015
STR CARAMIDARI nr. 17A bl. - sc. et. - ap. -

599
16/6/2015

AMENAJARE CALE ACCES ( DREPT DE SERVITUTE )


Conf contract folosinta nr 43411 / 26.05.2015 - pe durata contractului .
conf aviz Comisie circulatie nr 93627 / 12.11.2014 / aviz Spatii verzi nr 97258 /12.11.2014
in urmatoarele conditii : - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ; - se va
anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ; - se va
anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ; - se vor
respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute

Demolare imobil C1 in suprafata de 88 mp cu nr.cad.128805-C1 de pe teren proprietate.


Se vor respecta conditiile din avizele obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier se va face strict in limitele proprietatii.
STR VASILE LUPU nr. 57 bl. - sc. - et. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de desfiintare (PMI) si IJC.
- ap. -

STR SARARIEI nr. 172 bl. - sc. - et. ap. -

16/6/2015

Construire spatiu comercial vanzare si prezentare pe teren proprietate.


PUZ aprobat cu HCL nr.298/21.07.2008.
Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.
2530/31.07.2006.
S teren=1139,77mp, POT=20,19% (bilant pe parcela), CUT=0,45mp ADC/mp teren (bilant
pe parcela), Ac=230,21mp (din care Ac existenta=142,14mp si Ac spatiu comercial
propus=88,07mp), ADC=511,50mp (din care ADC existent=231,47mp si ADC spatiu
comercial propus=280,03mp), Regim de inaltime spatiu comercial: P+2E
Conditii: Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile
solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

TOMA CALIN FLORIN SI TOMA


ANCA

16/6/2015

597

organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;


se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


Iasi, detinut conf contract de inchiriere nr. 3093/2015, din retea gaze naturale existenta
conform avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor
gaze (P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona
circulatia auto si pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea
lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1),
litera (a).
RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, prin extindere si
bransament gaze naturale pentru Ansamblu de locuinte colective - bloc A1,A2, situat in
Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc nr. 2209/2014, constructie autorizata conf. AC
nr. 1257/2014 situat in municipiul Iasi, din retea gaze naturale existenta conform avizului
tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firidele de contor gaze
(P.R.M.) se vor amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia
auto si pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate cu nr.cad.147532.
Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
taxei de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele anexe vizate
spre neschimbare la prezenta autorizatie.

GOREA VERONICA

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 2687/2012, din retea gaze naturale
STR TREI FANTANI nr. 64G bl. - sc. - existenta conform avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de
et. - ap. inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 12 of 18

proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul


administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida
de contor gaze (P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a
obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1),
litera (a).
600

LUCA GHEORGHE CATALIN SI


LUCA LACRAMIOARA

16/6/2015
STR CICOAREI nr. 1A bl. - sc. - et. ap. -

601

GHERASIM IULIAN SI
GHERASIM ROXANA-OLIVIA

16/6/2015
STR MOSU nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. -

602

CLOPOTEL IOAN MARIUS SI


CLOPOTEL CRISTINA

16/6/2015
STR GHEORGHE IVANESCU nr. 42 SI
42A bl. - sc. - et. - ap. -

603

TUN MIHAI LIVIU SI TUN


CLAUDIA

16/6/2015
ALEEA Mihail Sadoveanu nr. 16 bl. sc. - et. - ap. -

604
16/6/2015

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza act alipire nr. 3087/2007, constructie autorizata
conf. AC nr. 358/2009 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de
racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va
amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si
pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil locuinta, situat in municipiul
Iasi, teren si constructie detinut conf contract de donatie 1968/2013, constructie autorizata
conf. AC nr. 680/2014, din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de
racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va
amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si
pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobi locuinte , situat in municipiul
Iasi, teren si constructie detinut prin contract de vanzare cu dezlipire imobil nr. 4132/2012,
constructie autorizata conf. AC nr. 1011/2014 din retea gaze naturale existenta conform
avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze
(P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia
auto si pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.
Sc = 129 mp, Sd = 165 mp, Su= 253,80 mp. Act proprietate : c.v.c. nr. 3954/2013 si act
de alipire nr.947/ 2014. in urmatoarele conditii :Lucrarile impuse prin Avizul Comisiei de
versanti se vor executa anterior lucrarilor de construire. - organizarea de santier se va face
in incinta proprietatii ; - se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
construire si la IJC ; - se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de
autorizare ; - se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

FARMUJ ANDREEA RALUCA

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc cu dezlipire imobil nr. 1547/2013, constructie
ALEEA PETRE BUZATOV nr. 7 bl. - sc. autorizata conf AC nr. 1159/2014 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic
- et. - ap. de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 13 of 18

amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si


pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
605
16/6/2015

606

RASCENCO AUREL
STR T60, cartier colina insorita nr. bl. - sc. - et. - ap. -

MATASARU DUMITRU SI
MATASARU ELENA

16/6/2015
STR MIHAI STURZA nr. 1 bl. - sc. et. - ap. -

607
16/6/2015

608

AVATAJI PAUL SI AVATAJI


NARCISA
STR MOARA DE VANT nr. 179 bl. sc. - et. - ap. S.C. BURSA MOLDOVEI S.A. VIRLAN MIHAELA DANIELA

17/6/2015
STR ELENA DOAMNA nr. 20-22 bl. sc. - et. - ap. -

610

SC APRILIA GRUP SRL PRIN


SUCI ADRIAN

18/6/2015
STR BULARGA nr. 6 bl. - sc. - et. ap. -

611
24/6/2015

BRANSAMENT APA pentru imobil locuinta cabina CFR, situat in municipiul Iasi, din retea
apa existenta conform avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Obs.
: se vor respecta conditiile impuse in avizul de racordare de la SC Apavital SA referitor la
racordul de canalizare; CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

ROSU FLORIN SI ROSU DANIELA BRANSAMENT APA pentru imobil situat in municipiul Iasi, din retea apa existenta conform
avizului tehnic de racordare, teren si constructie detinut conf. cvc nr. 1089/2014,
- zona bucium T172 nr. - bl. - sc. constructie autorizata conf AC nr. 321/2015 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
et. - ap. lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Obs. : se vor
respecta conditiile impuse in avizul de racordare de la SC Apavital SA referitor la racordul
de canalizare; CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta
incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

16/6/2015

609

EXTINDERE RETEA APA SI BRANSAMENT APA pentru imobil locuinte colective, situat in
municipiul Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 1618/2014, constructie
autorizata conf AC nr. 801/2014 din retea apa existenta conform avizului tehnic de
racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Obs. : se vor respecta conditiile
impuse in avizul de racordare de la SC Apavital SA referitor la racordul de canalizare;
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

Supraetajare constructie existenta .


Imobil detinut in baza CVC nr.85/2013 si AC nr. 990/19.09.2013 . CONDITII: Se vor
respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare. Organizarea de
santier si parcarea se va face in interiorul proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor
emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea
regularizarii taxei de autorizare.
CONTINUARE LUCRARI IN BAZA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE nr. 1.183/18.11.2010 CONSTRUIRE SEDIU BURSA MOLDOVEI - CENTRU DE AFACERI - PE TEREN
CONCESIONAT.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se va respecta proiectul vizat spre neschimbare si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
CONSTRUIRE SEDIU FIRMA - Conform HCL NR 409 / 19.12.2014
AC=77,35mp , ADC = 77,35 mp POT =22.07 % CUT = 0,22
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute

CORBAN MARIA

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 86,63 mp; A.D.C.: 173,26 mp; P.O.T.: 17,32 %; C.U.T.: 0,34.
STR PROF. EMIL HONORIU nr. 6 E bl. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

612
24/6/2015

Page 14 of 18

- sc. - et. - ap. -

Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.


Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU S.C.
INDUSTRIALIZAREA CARNII
(KOSAROM) S.A.

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj aparent, pentru imobil - spatiu


comercial, situat in municipiul Iasi, str. Costache Negri nr. 14, bl. G4, parter, nr. cad.
612/4/p/1, detinut prin c.inchiriere nr. 248/2015, din retea electrica existenta(F.G. bl.G4),
in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate si reprezentantul
Asociatiei de proprietari; - nu va fi afectata circulatia iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasarea bransamentului nu va afecta
structura de rezistenta a imobilului si functionarea celorlalte instalatii si echipamente
situate in condominiu. Firida de bransament B.M.P.T. se va amplasa pe perete exterior
imobil.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

STR Costache Negri nr. 14 bl. G4 sc.


- et. P ap. -

613
24/6/2015

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
HOMICEANU ION
STR Aviatiei nr. 39 bl. - sc. - et. - ap.
-

614
24/6/2015

615
24/6/2015

616

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi, str. Aviatiei nr. 29, nr. cad. 6335, detinut prin c.v.c. nr.
960/2001, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului
terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de
bransament se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii, fara a se obstructiona circulatia
auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A.

INLOCUIRE CONDUCTA PENTRU GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENTE


LA RETEA in municipiul Iasi, stradela Plopii fara sot si traversare sos. Bucium, din punct de
racord situat in sos. Barnova, in urmatoarele conditii: - inainte de inceperea lucrarilor se va
STD PLOPII FARA SOT, TRAVERSARE proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
SOS. BUCIUM nr. - bl. - sc. - et. - ap. detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantii administratiei publice locale; - nu
va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a
executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi refacut de o unitate
specializata, in baza contractului incheiat pentru aceasta lucrare. In vederea constituirii
bazei de date urbane, beneficiarul (S.C. E.ON Distributie Romania S.A.) va respecta
prevederile art. 45(6) din legea 50/1991, modificata si completata, privind autorizarea
lucrarilor in constructii.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
GAITA SORIN SI CORNELIA;
LOPATNIC IOAN SI MARIA

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRIN EXTINDERE RETEA SI


BRANSAMENTE LA RETEA GAZ pentru doua imobile -locuinte, situat in Iasi, teren si
constructie detinut conf. c.v.c. nr. 1465/2007, constructie autorizata conf. A.C. nr.
- ZONA BUCIUM, T170 nr. - bl. - sc. - 927/2008(propr. Gaita Sorin), c.v.c. nr.1409/2004, A.C. nr. 1367/2008(propr. Lopatnic
et. - ap. Ioan), situate in municipiul Iasi, zona Bucium, din retea gaze naturale existenta conform
avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze
(P.R.M.) se va amplasa in aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia
auto si pietonala si fara ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
CHIPERI STEFAN SI CHPERI
MIHAELA

24/6/2015
STR OTELARIEI nr. 16 bl. - sc. - et. -

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, prin extindere si


bransament gaze naturale pentru imobil-locuinta, situat in Iasi, teren si constructie detinut
conf. cvc nr. 927/2014, constructie autorizata conf. AC nr. 966/2014 situat in municipiul
Iasi, din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 15 of 18

ap. -

617
24/6/2015

618
24/6/2015

GHERCA ROMULUS EUGEN SI


GHERCA DANIELA ELENA

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 668/2009, constructie autorizata conf AC
nr. 671/2014 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in
STR STEFAN LUCHIAN nr. 13 bl. - sc. urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
- et. - ap. din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va amplasa in
aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara
ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
DIAC IOSEFINA, ISARIE
PETRONELA SI ISARIE CATALIN
VALERIU
STR VLADIMIR BUTUREANU nr. 2 bl.
- sc. - et. - ap. -

619
24/6/2015

620

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 122,13 mp; A.D.C.: 271,66 mp; P.O.T.: 11,10 %; C.U.T.: 0,23.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
STR VALEA ADANCA nr. 5 A bl. - sc. - Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
et. - ap. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

BODEA CORNEL SI BODEA


AURICA
STR podisului nr. 19 bl. - sc. - et. ap. -

24/6/2015

622
24/6/2015

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 318/2007, constructie autorizata conf AC
nr. 1298/2007 din retea gaze naturale existenta conform avizului tehnic de racordare , in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se va amplasa in
aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara
ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

CIOBANU GABRIEL SI CIOBANU


ANDREEA

24/6/2015

621

urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea


amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de contor gaze (P.R.M.) se vor amplasa in
aliniamentul imrejmuirii autorizate , fara a obstrictiona circulatia auto si pietonala si fara
ocupa domeniul public CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

BRANSAMENT APA pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi, teren si constructie
detinut in baza cvc nr. 2473/1999, constructie autorizata conf AC nr. 1260/2004 din retea
apa existenta, conform avizului tehnic de racordare, in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor tehnicoedilitare din aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si constructorului.

ASOCIATIA DE PROPRIETARI
C.A. ROSETTI

Construire sarpanta- intrare in legalitate.


CONDITII: Lucrarile se vor efectua in afara orelor de odihna. Se vor respecta conditiile din
certificatul de urbanism,avizele si studiile solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor
BLD C.A.Rosetti nr. 1 bl. 304 sc. B et. emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii
- ap. lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de autorizare.

SELARU RAZVAN MIHAIL


ALEEA MIHAIL SADOVEANU nr. 28A
bl. - sc. - et. - ap. -

Construire locuinta pe teren proprietate si imprejmuire . Teren detinut in baza Act de


Alipire nr. 3474/2011. ;S teren= 870 mp, POT=19,74 %, CUT=0,35 mp ADC/mp teren,
AC=171.74mp, ADC=302.78mp. Conditii: Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul
de urbanism, avizele si studiile solicitate. Organizarea de santier si parcarea se vor realiza

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 16 of 18

in incinta proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de


Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in
vederea regularizarii taxei de autorizare.
623

VRINCEANU CRISTIAN DAN SI


VRINCEANU ELENA

24/6/2015
STR FERMEI nr. 61C bl. - sc. - et. ap. -

624
24/6/2015
625
24/6/2015
626

STROESCU COSTEL

Construire balcon sub balcoane existente in limita proiectiei acestora,fara acces din
exterior-intrare in legalitate.
STR CIURCHI nr. 80 bl. Q2 sc. A et. P Se va avea in vedere receptionarea lucrarii.
ap. 14
ICHIM LUCIAN
BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. 105
bl. 105 sc. A et. P ap. 3
MIHAI GHEORGHE SI MIHAI
CONSTANTIN

24/6/2015
STR ZONA BUCIUM T 165 nr. - bl. sc. - et. - ap. -

627

SC DOI STEJARI SRL PRIN


ASAFTEI MARIA GABRIELA

25/6/2015
BLD POITIERS nr. 14 bl. - sc. - et. ap. -

628
25/6/2015

TURTUREANU CODRIN DRAGOS


SI HORODNICEANU MARIANA
ELENA
STR Calistrat Hogas nr. 10 bl. - sc. et. - ap. -

629
25/6/2015

LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE : Locuinta propusa- regim de inaltime


P+1E+M, Sc=147,65mp, Sd=442,95mp, Su= 350,5mp
S teren = 634mp, POT propus=23,28mp,CUT propus=0,698
imprejmuire: aliniament la 4,5m de axul drumului, hmax=1,50m la drum, 2,20m laterale si
posterior
IN URMATOARELE CONDITII: cu respectarea documentatiei tehnice anexate, a cerintelor
specificate in avizele obtinute , cu grija deosebita la stabilitatea sistemului constructieversant care este asigurata daca se mentine nivelului actual al apei subterane sau
coborirea lui la adincimi de peste 10m, cu un dren perimetral constructiei .Acest lucru se
va realiza obligatoriu de beneficiar si va fi verificat la receptia cladirii. Sistematizarea
verticala a amplasamentului va fi atenta si judicioasa (colectarea si dirijarea apelor pluviale
se va face fara a se afecta proprietatile invecinate )
Executia se va realiza in baza proiectului tehnic insotit de detalii de executie ,cu forta de
munca avind calificare in domeniu si va fi supravegheata de un diriginte de santier
autorizat. Se vor respecta toate normele tehnice in vigoare, inclusiv cele privind securitatea
la incendiu si protectia muncii .Este interzisa depozitarea materialelor in zona drumului sau
obstructionarea cailor de acces. Se vor incepe demersurile privind extinderea retelelor de
apa si canalizare,fara de care functiunea de locuire a imobilului nu poate fi indeplinita
corespunzator .

Schimbare de destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial cu acces din exterior.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea receptionarii lucrarii.
EXTINDERE RETEA APA, RETEA CANALIZARE, BRANSAMENT APA-CANAL pentru imobile
locuinte, situate in municipiul Iasi, teren si constructie detinut in baza act dezlipire nr.
824/2015, constructii aprobate conf PUZ aprobat prin HCL nr. 487/2011 din retele apa si
canalizare existente private cu accept notarial, conform avizului tehnic de racordare , in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Modernizare, amenajari interioare si schimbare de destinatie din baraca metalica in spatiu
de depozitare pe teren proprietate.
Sc = 405.00mp, Sd = 405.00mp, Su = 396.15mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 927/2014.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Construire locuinta pe teren proprietate.
Sc = 140.75mp, Sd = 236.16mp, Su = 195.55mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 171/2015.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU COZMA
STEFAN

RACORDARE LA RETEA ENERGIE ELECTRICA pentru imobile- locuinte A2 si A9, situate in


Iasi, str. Nicolae Oblu nr. 30, nr.cad. 150161 si 147214, detinute prin titlu de proprietate
nr. 182133/1993, act dezm. nr. 2404/2014 si 918/2015 si A.C. nr. 1171/2011, din retea
existenta, pe alei de incinta si cai de acces, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
STR NICOLAE OBLU nr. 30 bl. A2, A9 lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii
sc. - et. - ap. de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului
terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei,
spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata,
in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat
anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 17 of 18

privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a


Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
630

GUNDOGAN ANA (FOSTA


TALMACIU)

26/6/2015
STR VLADIMIR BUTUREANU nr. 16
bl. - sc. - et. - ap. -

631

SAVIN MARIANA SI SAVIN


CRISTIAN IOAN

26/6/2015
STR Aeroportului nr. FN bl. - sc. - et.
- ap. -

632

PANDELIA TINCA SI
MAROLICARU ELENA

26/6/2015
STR Vulpe nr. 9 bl. - sc. - et. - ap. -

633
29/6/2015

634

636
30/6/2015

Supraetajare si amenajare imobil existent , imprejmuire teren .


Act proprietate : c.v.c. nr. 903/1988 si Certificat de mostenitor nr.157/2001; nr.11/2008. in
urmatoarele conditii :Lucrarile impuse prin Avizul Comisiei de versanti se vor executa
anterior lucrarilor de construire. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ; se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ; - se va
anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ; - se vor
respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

Imprejmuire partiala (2 laturi) teren proprietate si construire anexa gospodareasca din


lemn pe placa de beton (fara fundatii).
STR NAMOLOASA nr. 5 bl. - sc. - et. - Teren detinut in baza Contractului de partaj voluntar bunuri imobile autentificat cu nr.
ap. 438/14.02.2014.
S teren=400mp, POT= 3,19%, CUT=0,03mp ADC/mp teren, Ac anexa=12,75mp, ADC
anexa=12,75 mp, Regim de inaltime: parter
Conditii: Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele, studiile
solicitate si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

GIRNET IOAN ALEXANDRU SI


GIRNET IONELA ANDREEA
- T 61 nr. - bl. - sc. - et. - ap. -

29/6/2015

Construire locuinte colective si imprejmuire teren conform PUZ aprobat prin HCL nr.
256/2008.
Ac = 554.68 mp, Adc = 2208.03 mp. Act proprietate :act de alipire nr. 177/2015. St =
1493.42 mp . in urmatoarele conditii : - organizarea de santier se va face in incinta
proprietatii ; - se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si
la IJC ; - se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

ALEXANDRU VICTOR

29/6/2015

635

EXTINDERE RETEA APA, RETEA CANALIZARE, BRANSAMENT APA-CANAL pentru imobil


locuinta, situate in municipiul Iasi, teren si constructie detinut in baza act alipire nr.
875/2008, cvc nr.1338/2006, constructie autorizata conf AC nr. 1521/2008 din retele apa si
canalizare existente, conform avizului tehnic de racordare , in urmatoarele conditii : inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor tehnicoedilitare din aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si constructorului.

Construire locuinta si imprejmuire pe teren proprietate.


PUZ aprobat cu HCL nr. 64/25.02.2010.
Teren detinut in baza Contractului de vanzare autentificat cu nr. 686/05.08.2014.
S teren=352 mp, POT= 29,26%, CUT=0,67 mp ADC/mp teren, Ac locuinta=103 mp, ADC
locuinta=235,50 mp, Regim de inaltime: Dp+P+M
Conditii: Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele, studiile
solicitate si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

SC ROMPETROL DOWNSTREAM
SRL

Modificare semnalistica la statia de distributie carburanti Rompetrol.


Imobil detinut in baza Actului de alipire autentificat cu nr. 1594/25.05.2006, Contractului
de vanzare cumparare autentificat cu nr. 485/26.03.2015, Contractului de folosinta
STR NiCIMAN nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. nr.112905/2011 si Actului aditional nr. 29914/18.02.2015.
Conditii : - se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute si proiectul
vizat spre neschimbare
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii
- se va achita taxa de publicitate
- semnalistica se va demola fara pretentii la despagubiri la expirarea contractului de
folosinta sau la somatia PMI
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
MIHAILA MARIA SI MIHAILA
MIHAI

Schimbare de destinatie din spalatorie in locuinta semicolectiva (5 apartamente) si


extindere constructie existenta - intrare in legalitate.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
ALEEA TUDOR NECULAI nr. 90 A bl. - Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
sc. - et. - ap. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03

fldListareWEB

Page 18 of 18

Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de


autorizare.
637
30/6/2015

MUNICIPIUL IASI PRIN


DIRECTIA TEHNICA SI
INVESTITII
BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. - bl.
- sc. - et. - ap. -

638
30/6/2015

MUNICIPIUL IASI PRIN


DIRECTIA TEHNICA SI
INVESTITII
STR PADURII nr. - bl. - sc. - et. - ap.
-

Reabilitare linie tramvai, zona Bucsinescu - bd. Tudor Vladimirescu - Calea Chisinaului in
municipiul Iasi, in aliniamentul bd. Tudor Vladimirescu(portiune cuprinsa intre intersectia
cu str.Smardan - str.Vasile Lupu si intersectia cu Calea Chisinaului), in urmatoarele conditii:
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata, pe cit posibil, circulatia auto
si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor
principale si colaterale, va fi refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat
pentru aceasta lucrare.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Reabilitare linie tramvai zona Cinci Drumuri - str. Padurii - str. Nicorita in municipiul Iasi, in
aliniamentul str. Padurii(portiune cuprinsa intre zona Cinci Drumuri si intersectia cu str.
Nicorita), in urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata, pe cit
posibil, circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca
urmare a executarii lucrarilor principale si colaterale, va fi refacut de o unitate specializata,
in baza contractului incheiat pentru aceasta lucrare.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/06/2015%5D)&(DataC%3C...

2015-07-03