You are on page 1of 13

NOMBOR NYATA

Barathy C.
Chitiramathiee M.
Indrani R.
Manggai P.
Deviga M.

Maksud
Nombor Nyata??

Nombor yang terletak pada garisan nombor .


Nombor nyata mengandungi :
o semua nombor nisbah ( iaitu nombor perpuluhan
berulang yang infiniti
o nombor positif
o nombor negatif dan sifar
o nombor bukan nisbah

Di sekolah, nombor boleh bilang diajar terlebih dahulu,


diikuti oleh nombor bulat, pecahan dan integer.

Takrif bagi set


nombor-nombor

Nombor nyata boleh


diklasifikasikan di bawah set
nombor yang berlainan.

Apakah yang dapat anda perhatikan?

Bila kita melihat senarai ke bawah, suatu set baru akan mengandungi
semua set nombor di atasnya. Sebagai contoh ,Nombor bulat
mengandungi nombor asli di dalamnya. Hakikatnya, suatu set nombor
bulat mengandungi semua nombor asli bersama satu nombor baharu iaitu
sifar. Jika kita terus lihat senarai ke bawah, nombor menjadi lebih
rumit.

Pecahan diperkenalkan sebagai sebahagian daripada satu yang


menyeluruh. Pada masa yang sama, bila kita belajar mengenai
hutang dan nombor negatif, kita mula menggunakan integer.

Daripada penerangan di atas, tentang set yang berlainan yang


terdapat dalan sistem nombor nyata, kita boleh lihat bagaimana
suatu set nombor mempunyai hubungan antara satu sama lain dan
diklasifikasikan secara progresif.

Hubungan antara set nombor ditunjukkkan dalam


gambarajah venn di bawah.
Nombor
nyata

Perwakilan Nombor
Selain menggunakan set notasi untuk mewakili pelbagai jenis nombor nyata, kita
juga boleh menggunakan abjad atau huruf untuk mewakilkan set nombor nyata.

Nama bagi set nombor

Simbol yang mewakili set

Nombor asli

Nombor Bulat

Integer

Nombor Nisbah

Nombor Bukan Nisbah

Q'

Nombor Nyata

Nombor nyata juga boleh diwakilkan menggunakan garisan nombor.


Menulis nombor pada garisan nombor memudahkan kita untuk mengenal pasti
nombor yang kecil dan yang besar.
Susunan nombor nyata adalah secara tertib pada garisan nombor.
Titik disusun secara tertib supaya nombor yang besar terletak di sebelah kanan
sifar dan nombor kecil berada di sebelah kiri, seperti yang ditunjukkan di bawah.

Nombor di sebelah kanan lebih besar daripada nombor di


sebelah kiri.

8 lebih besar daripada 5

1 lebih besar daripada -1

Tetapi perhatikan bahawa -8 lebih kecil daripada -5

A
M
I
R
E

T
N
A
I
K
H
I
SE
S
KA