You are on page 1of 12

POUZDANOST I OBJEKTIVNOST METODA ZA

PROCENJIVANJE KANDIDATA

centri procene Procenjivač/intervjuer .METODE/INSTRUMENTI • • • • Intervju Psihološko testiranje Ostale tehnike .

analitičnost.orijentacija ka rezultatu • Stručna i specifična znanja • Uklopivost u radno okruženje • Motivacija . samopouzdanje. samokontrola.ŠTA SE PROCENJUJE? • Lične karakteristike (kompetence) Komunikacione veštine. kreativnost. fleksibilnost. timski rad. efikasnost. inicijativa. strateško rasuđivanje. rad pod pritiskom. planiranje i organizacija. donošenje odluka.

.PROFIL „OPTIMALNOG KANDIDATA“ • • • • Sistematizacija radnih mesta (Pr)ocena menadžmenta (Pr)ocena izvršioca HR procedure (ulazne obuke. praćenje radne uspešnosti..) .

vlasnici kapitala .KO PROCENJUJE? • „Izvršioci posla“ – stručni saradnici za selekciju. HR Manager-i • „Naručioci posla“ – menadžment.

Uklopivost u radno okruženje  Kontekst i korporativna klima 4. dugoročnost i posvećenost . Stručna i specifična znanja  Princip „nepretencioznosti“ 3. nediskriminativnost odgovora 2. Movacija  „Higijena“. Lične karakteristike  intervju baziran na kompetencama  prednosti: definisanje kompetenci i definisanje pitanja  nedostaci: „predmet merenja“.INTERVJU 1.

PSIHOLOŠKI TESTOVI • • • • Pojam psihometrije Principi izrade i standardizacija Pro: metodološka utemeljenost Cons: nekonzistentnost. socijalna poželjnost i problem samoprocene • IQ – za i protiv .

prezentacije.OSTALE TEHNIKE • Stručni testovi i njihova prediktivnost • Pojam centara procene – assessment centara • Grupne vežbe. studije slučaja. igranje uloga .

Lične karakteristike  socijalna inteligencija  emocionalna inteligencija  sistem vrednosti  stavovi i uverenja  predrasude . Znanja/stručnost  iskustvo  povratne informacije  formalno i neformalno obrazovanje 2.PROCENJIVAČ/INTERVJUER 1.

operativni menadžer HR fukcija. nestruktuiran ne ne poznavanje opisa i konteksta radnog mesta visoko Velika preduzeća/korporacije (ima HR funkciju) Agencije za posredovanje pri zapošljavanju struktuiran.STANJE NA TRŽIŠTU Tip preduzeća intervju psihološko testiranje dodatne tehnike MSP (nema HR funkciju) improvizovan. baziran na kompetencama da da visoko da da diskutabilno donosioc odluke način donošenja odluke vlasnik. menadžment (uglavnom) intuitivan Konsultant. „osoba od poverenja“. naručilac posla (uglavnom) pragmatičan i struktuiran (uglavnom) pragmatičan i struktuiran . baziran na kompetencama struktuiran.

„REMETILAČKI FAKTORI“ • • • • Zakonski okvir Urgencije VS preporuke Pouzdanost „izvora informacija“ „Nezatvoreni“ konkursi .

HVALA NA PAŽNJI n.ljubisavljevic@yahoo.com .