You are on page 1of 88

A fels s az als vgtag

anatmija:
Csontok, zletek, szalagok,
erek s idegek
Lektorlta:
Dr. Szkely Andrea egyetemi adjunktus
Dr. Somogyi Gyrgy egyetemi docens

Szerkesztette:
Tth Csaba oh.

2005.

Anatmiai alapfogalmak: f skok s irnyok


1., Hrom f sk:
a., coronalis v. frontalis sk - arccal prhuzamos
b., horizontlis v. transversalis sk - merleges, vzszintes
L1-es csigolyra fektetett horizontalis
sk, itt tallhat a gyomor pylorusa is
subcostalis sk planum subcostale a 12-es bordkra fektetett sk
transversospinalis sk planum transversospinale spina iliaca anterior superiorok
vonalra es transversalis sk
supracristalis sk planum supracristale a crista iliack legmagasabb pontjra
fektetett sk
transpyloricus sk planum transpyloricum

c., sagittalis sk - nylirny sk


mediansaggitalis sk - felezi a testet
paramediansaggitalis skok - az sszes tbbi saggitalis sk:
medioinguinalis sk - spina iliaca anterior superior s a

symphysis ossium pubis


fels vgt sszekt ferde vonal kzept metsz sk
medioclavicularis sk mammalis sk - clavicula kzepn tmen saggitalis sk

2., Tengelyek s irnyok:


cranialis - fej fel es
caudalis - farok fel es
superior-ius - fels
inferior-ius - als
dexter-a-um - jobb
sinister-a-um - bal

medianus-a-um - saggitalis kzpskban lv


medius, intermedius - hrom nagyon hasonl
kplet kzl a kzps
proximalis - a vgtagok hosszanti ftengelye mentn
a trzshz kzelebb es rszlet
distalis - a vgtagok hosszanti ftengelye
mentn a trzstl tvolabb es rszlet

anterior-ius - ell a test hossztengelyre


merleges irnyban
posterior-ius - htul

plantaris - talpi
dorsalis - lbhti

ventralis - hasoldali
dorsalis - htoldali

volaris - tenyri
dorsalis - kzhti

medialis - frontalis skban a saggitalis skhoz


kzelebb es
lateralis - frontalis skban a saggitalis sktl
tvolabb es

radialis - hvelyk felli


ulnaris - kisujj felli
tibialis - kisujj felli (lbon)
fibularis - szrkapocs fel es

Csontokrl ltalban
latinul: os, ossis - csont tsz: ossa
kb. 206 db csontunk van valdi bels vz, a mozgs passzv rendszernek f alkoti a
csontok, melyeken az izmok s a szalagok rgzlnek
kros csontosods: idskorban egyes porcok elcsontosodhatnak
a fogak cementrtege mindenben hasonlt a csontszvethez

Csoportosts:
1., Ossa longa hossz csves csontok
f rszei:
2 vg: epiphyis extremitas proximalis trzshz kzelebb es
extremitas distalis trzstl tvolabb es
kzepe: diaphysis seu: corpus
(a diaphysis jelentse kzbenvs, az epiphysis pedig rnvs)
fiatal korban vrs csontvel medulla ossium rubra tlti ki, felnttkorban a humerus s a
femur proximalis epiphysisben marad csak meg, a tbbi helyen srga csontvel medulla
ossium flava, seu: zsrvel veszi t a helyt

2., Ossa plana lapos csontok


vrs csontvel s szivacsos csontllomny tlti ki
az agykoponya csontjai ill. a scapula tartoznak ide
felpts:
2 tmtt lemez: lamina corticalis (externa et interna)
kztte szivacsos llomny: diploe

3., Ossa brevia rvid csontok


ujjpercek phalanges, kztcsontok ossa carpi

4., Ossa irregularia szablytalan csontok


pl.: csigolyk

5., Ossa pneumatica lgtartalm csontok


fleg az arckoponyn maxilla (sinus maxillaris), os frontale (sinus frontalis),
os ethmoidale (cellulae ethmoidales)

Csontok anyagi felptse


70 % vz
Szerves anyagok (35%) rugalmassgot biztostanak
kollagn (osteocollagen)
proteoglikn
osszein
Szervetlen anyagok (65%) kemnysget biztostanak
hydroxylapatit Ca2+, Mg2+, S, P-sk, karbontok
Dekalcinls: a csontot hg szerves savba vagy EDTA-ba tesszk ezltal a szervetlen sk
kiolddnak, a csont hajlkony lesz
Kalcinls: getssel, a csont merev lesz

Csontok szerkezete
Periosteum
kls ktszveti hrtya, mely a csontokat kvlrl bortja az zleti felsznek
kivtelvel
kollagnrostos ktszvet
2 rtege van:
stratum fibrosum
stratum osteogenicum

seu: cambium
sok eret ideget tartalmaz, ezek hozzk ltre a csontfjdalmat (tskor, trskor)
bels rtege a cambium kpezi az j csontsejteket, gy a vastagodsban van fontos
szerepe, a periosteum kpes az egsz csontot jrakpezni
csonttrsek fractura ossea utn innen szrmaznak az osteoblastok (str.
osteogenicumbl) s a periosteum fell indul meg az ossificatio

Substantia spongiosa
szivacsos csontllomny
felptse trajectorilis elrendezst mutat, azaz a lemezek az er s a mechanikai
ignybevtel hatsnak irnyba mutatnak, s ezek vltozsakor trendezdnek

Substantia compacta seu: substantia corticalis, stratum compactum


tmr csontllomny
szerkezett ld. szvettan

Cavum medullare
velreg
diaphysist tlti ki s endosteum bortja

Endosteum

a periosteumhoz hasonl, de annl jval vkonyabb hrtya


velreget tlti ki
kifejlett llapotban a laminae generales internaet pti fel
az endosteumon keresztl a csontszvet Volkmann-fle csatornibl
canales perforantes kilp vnk kapcsolatot ltestenek a csontvel rhlzatval
(e vnk a vrs csontvelben jra sinusoid capillarisokra bomlanak)

egyb jellegzetessgek:
a porccal bortott terletek mellett a csont felszne rdesebb, likacsos ami a vgdarabra
belp ereknek s az zleti tokot rgzt Sharpey-fle rostoknak ksznhet
a diaphysis kzepe tjn tallhat a foramen nutricium, ennek a folytatsa a canalis
nutricius, a csontot tpll erek belpsi helye
emissarium - a foramen nutriens csatornv val tgulsa, elssorban vnk tlpsre
(pl.: koponya emissarium mastoideum, emissarium condylare)

A fels vgtag csontjai


vllv cingulum membri superioris + szabad fels vgtag membrum superius
Vllv:

2 csont alkotja: scapula (lapocka), clavicula (kulcscsont)

Szabad fels vgtag:


Felkar Brachium 1 csont: humerus
Alkar Antebrachium 2 csont: radius (medialisan), ulna (lateralisan)
Kz Manus
Kzt carpus 8 db csont 2 sorban, radio-ulnaris irnyban:
proximalis sor: os scaphoideum
os lunatum
os triquetrum
os pisiforme

distalis sor:

Kzkzp metacarpus
Ujjak digiti manus

os trapezium os multangulum majus


os trapezoideum os multangulum minus
os capitatum
os hamatum horga: hamulus ossis hamati

5 db kzkzpcsont alkotja: ossa metacarpalia

ujjpercekbl llnak: phalanx phalanx proximalis, media, distalis


a hvelykujjnak csak 2 phalanxa van, egy proximalis s egy distalis
trochlea phalangis - az 1. s 2. ujjperccsont (phalanx) distalis vgnek zleti
felszne
ujjak elnevezse:
I. pollex hvelykujj, 2 phalanx
II. index mutatujj
III. digitus medius kzpsujj
IV. digitus anularis gyrsujj
V. digitus minimus kisujj

Scapula
lapos hromszglet csont
3 l - 3 szglet:
margo superior
margo medialis
margo lateralis

angulus superior
angulus inferior
angulus lateralis

2 felszn:

facies costalis
ells felszn kiss kivjt: fossa subscapularis

az rokban nha izomtapadsra szolgl vonalak tarajosodnak:


linea muscularis in fossa subscapulari

facies posterior/dorsalis
2 rszre osztja: spina scapulae

felette: fossa supraspinata


alatta: fossa infraspinata
a spina scapulae hromszglet mezvel ered a medialis oldalon, ez a: trigonum spinae
Tovbbi kpletek:
acromion

- a spina scapulae folytatsa, rajta zfelszn tallhat a claviculval val zeslsre:


facies articularis acromii

angulus acromialis

- az acromion s a spina scapulae tallkozsakor ltrejv szglet


(tjkozdsi pont)

collum scapulae - scapula nyaka

cavitas glenoidalis - az angulus lateralison

felette: tuberculum supraglenoidale


alatta: tuberculum infraglenoidale
processus coracoideus

incisura scapulae

tallhat zfelszn a humerus fejvel val zeslsre

- hollcsrnylvny, lateroventralisan derkszgben meghajltva


laposan vgzdik s az acromionnal, illetve a kztk feszl
szalaggal lig. coracoacromiale az articulatio humeri stabilitst
biztostjk fornix humerale

- margo superioron tallhat bevgs, lehet lyuk is foramen scapulae

Tjkozdsi pontok:
spina scapulae

Th3 csigolya magassgban

angulus inferior scapulae

Th7-8 csigolya magassgban

scapularis sk planum scapulare

az a sk melyben a scapula lapja fekszik, ez a sk a


symmetriaskkal 60-os szget zr be ( a cavitas
glenoidalis ezltal lateral fel s elre nz)

Scapula szalagjai:
ligamentum coracoacromiale proc. coracoideus - acromion kztt
ligamentum transversum scapulae superius incisura scapulaet hidalja t
ligamentum transversum scapulae inferius spina scapulae szle - cavitas

glenoidalis kztt

Clavicula
egy S-alakban hajlott csont, mely elrefel a csont medialis 2/3-t kitev konvexitst,
lateralisan pedig konkavitst mutat
kpletek:
extremitas sternalis
facies articularis sternalis
impressio ligamenti costoclavicularis
corpus claviculae sulcus musculi subclavii
extremitas acromialis facies articularis acromialis
tuberculum conoideum
linea trapezoidea

Humerus
extremitas proximalis
corpus humeri
extremitas distalis

Proximalis vg:
caput humeri
collum anatomicum
collum chirurgicum
tuberculum majus folytatsa: crista tuberculi majoris
sulcus intertubercularis
tuberculum minus folytatsa: crista tuberculi minoris
tuberositas deltoidea

Corpus humeri:
facies anterior medialis hatrolja: margo medialis
facies anterior lateralis hatrolja: margo lateralis

distal fel kiszlesednek s a hasonl helyzet


rdessgbe mennek t:
crista supracondylaris medialis
crista supracondylaris lateralis
facies posterior

rajta: sulcus nervi radialis

Distalis vg:
epicondylus medialis
epicondylus lateralis
condylus humeri

(ersebb)

kt rsze van:
trochlea humeri
capitulum humeri

felette: fossa radialis


fossa coronoidea
sulcus nervi ulnaris a trochlea humeritl medialisan fut barzda (epicondylus
fossa olecrani a trochlea humeri felett a hts felsznen tallhat mly rok

medialis alatt)

(olecranon fekszik bele)


Humerus egszben:
1. Caput-corpus torsio szge: 20 ( a caput a corpushoz kpest htrafel rotlt helyzet)
2. A humerus hossztengelye a fejjel 130-os szget zr be.
3. A distalis vgdarab az zleti harnttengellyel 76-89-os szget kpez.
4. Collum anatomicum/collum chirurgicum bezrt szge: 60
(oldalfel nylt szg)

Radius
extremitas proximalis
corpus radii
extremitas distalis

Proximalis vg:
caput radii
fovea articularis radii
circumferentia articularis radii
collum radii tuberositas radii

- a caput/corpus tmenetnl tallhat rdessg

Corpus radii hromszg keresztmetszet


facies anterior
facies lateralis
facies posterior

rajta rdessg: tuberositas pronatoria


margo anterior
facies anterior

facies lateralis

margo interossea
facies posterior

margo posterior

Distalis vg:
processus styloideus
incisura ulnaris
facies articularis carpea

radialtl ulnar fel 4 sulcus lthat az egyes extensorok befekvsre:


1. sulcus:

(proc. styloideuson van) m. abductor pollicis longus


m. extensor pollicis brevis

2. sulcus:

m. extensor carpi radialis longus


m. extensor carpi radialis brevis

3. sulcus:

m. extensor pollicis longus


a 3. sulcustl lateralisan kiemelked csontlc: tuberculum dorsale

4. sulcus:

m. extensor digitorum
m. extensor indicis

10

Ulna
extremitas proximalis
corpus ulnae
extremitas distalis

Proximalis vg:
olecranon
incisura trochlearis
processus coronoideus
incisura radialis ebbe illeszkedik a circumferentia articularis

folytatsba esik: crista musculi supinatoris


tuberositas ulnae test s a proximalis vg hatrnl

radii

Corpus ulnae hromszglet


facies anterior
margo anterior
facies medialis
margo posterior
facies posterior
margo interossea

facies anterior s facies posterior tallkozsnl

Distalis vg:
caput ulnae rajta: circumferentia articularis ulnae
processus styloideus 1 cm-el rvidebb distal fel,

mint a radius hasonnev nylvnya

11

Kztcsontok
Ossa carpi
Os scaphoideum sajkacsont
tuberculum ossis scaphoidei

zletei:

palmaris oldal fel nz, brn t tapinthat kiemelkeds

proximalisan: radius
distalisan: os tarpezium, os trapezoideum
medial fel: os lunatum, os capitatum
az erek az rdessgen t lpnek bele, ami a csont trse esetn a proximalis trdarab
necrosishoz vezet

Os lunatum holdascsont
zletei:
proximalisan: radius + discus articularis
medial fel: os triquetrum
lateralisan: os scaphoideum
distalisan: os capitatum (nha mg: os hamatum)

Os triquetrum hromszglet csont


pyramis alak
zletei:
lateralisan: os lunatum
proximalisan: discus articularis
distalisan: os hamatum
palmarisan: os pisiforme

Os pisiforme borscsont
legkisebb kztcsont
dorsalis felsznvel kapcsoldik a triquetrumhoz

12

Os trapezium nagy sokszg csont


tuberculum ossis trapezii

tle medialisan a m. flexor carpi radialis innak befekvsre szolgl barzda helyezkedik el
zletei:
distalisan: I. metacarpus (nyereg alak felszn)
medialisan: os trapezoideum
distalis s medialis zfelszn kztt: II. metacarpus
proximalisan: sajkacsont

Os trapezoideum kis sokszg csont


zletei:
proximalisan: sajkacsont
distalisan: II. metacarpus
lateralisan: os trapezium
medialisan: os capitatum

Os capitatum fejescsont
legnagyobb carpuscsont
zletei:
proximalisan: os scaphoideum, os lunatum
lateralisan: os trapezoideum
medialisan: os hamatum
distalisan: III. metacarpus + rszben: II., IV. metacarpus

Os hamatum horgascsont
jl tapinthat:
hamulus ossis hamati

palmaris helyzet, lateralisan hajltott horog

kapcsolatban van:
m. flexor digiti minimi brevis
ligamentum pisohamatum
zletei:
distalisan: IV. s V. metacarpus
lateralisan: os capitatum
proximalisan s medialisan: os triquetrum
proximolateralisan: os lunatum

13

Ossa metacarpalia
caput
corpus
basis

palmarisan enyhn konkv


dorsalisan enyhn konvex grbletk van
dorsalis felsznk a caput fel jellegzetesen hromszglet
I. metacarpus proximalis felszne nyereg alak, pollex
II. metacarpus proximalis vjulata zesl: carpus

alappercvel zesl

medialis felszne zesl: III. metacarpus


III. metacarpus processus styloideus - a proximalis rszen dorsoradialisan tallhat nylvny
radialisan zesl: II. metacarpus
ulnarisan zesl: IV. metacarpus (2 db zfelsznnel)
IV. metacarpus

radialisan 2 zfelszn a III. metacarpusszal val zeslsre


ulnarisan 1 zfelszn az V. metacarpusszal val zeslsre
V. metacarpus radialisan 1 zfelszn a IV. metacarpusszal val zeslsre

Ossa digitorum manus


Ujjperccsontok
az ujjaknak 3 perck phalanges van kivtel: hvelyk (2 phalanx)

phalanx proximalis
phalanx media
phalanx distalis
Phalanx proximalis

palmarisan lapos, dorsalisan transversalis irnyban konvex s rdes


kilesed szlei a hajlt nhvelyek rgztsre szolglnak
rszei:
basis phalangis metacarpusokkal val zeslsre szolgl harnt-ovlis vpa (prox.)
corpus phalangis
caput phalangis seu: trochlea phalangis
Phalanx media

basison vezet lc caput phalangis proximalisszal zesl, a trochlea phalangisba


fekszik bele, gy az zleti kongruencit biztostja
Phalanx distalis

basison vezet lc
tuberositas phalangis distalis

caputot lezr lapt alak vgdarab

itt tapad: m. flexor digitorum profundus

14

Ossa sesamoidea

lencsecsontocskk
ltalban az articulatio metacarpophalangelban figyelhet meg a nagyujjon
szmuk ltalban 2: 1 medialis s 1 lateralis
vltoz szmban a tbbi ujjnl is elfordulhat

15

Csontok kztti sszekttetsek


Artrhoses, Articulationes,
Juncturae ossium
I. Folyamatos sszekttetsek
Synarthroses
1. Articulationes fibrosae
ktszvet kti ssze a csontokat
vz anyagfolytonossgnak megszaktsa nlkli csontkapcsolat
a., Sutura

a koponyatet lapos csontjai kztti varratok


a csontokat mikroszkpikus ktszveti szlak rgztik egymshoz
typusai:
1. sutura serrata fogazott varrat, agykoponyn tallhat
2. sutura plana majdnem egyenes varrat, arckoponyn fordul el
3. sutura squamosa

pikkelyvarrat, ferdn elmetszett csontszlek jellemzik


halntk s falcsont kztt squama occipitalis
b., Syndesmosis

szalagszer ktszveti kteg vagy lemez a kt csont kztt


pl.: ligmentum interosseum, membrana interossea
c., Gomphosis

bekelds, a fogak gykerei s a maxilla/mandibula kztt


a foggykerek s az llcsont kztt a Sharpey-fle rostokhoz hasonl
mikroszkpikus kollagnrostrendszerek feszlnek, rgztve a fogakat

2. Articulationes cartilagineae
porcszvet kti ssze a csontokat
a., Synchondrosis

az epiphysisporc s szomszdos csontszvet kapcsolatt nevezzk synchondrosisnak


ilyenek a csigolyk kztt elhelyezked discus intervertebralisok
synchondrosisok vannak mg a koponya egyes csontjai kztt:
synchondrosis sphenooccipitalis vegporc tlti ki

16

b., Symphysis

a trzs csontjain, kzpvonalban fordulnak el symphysis pubica


ha rs tmad a kt csontot sszekapcsol porcban akkor, a kapcsolat neve: hemidiarthrosis
c., Synostosis

eredetileg (gyermekkorban) synchondrosis volt, azonban a porcrteg a puberts kor utn


elcsontosodott (pl.: a synchondrosis sphenooccipitalis a koponya basisn)
illetve a medence is 3 csont sszecsontosodsbl jn ltre: os ilium, os pubis, os ischii

II. Megszaktott sszekttetsek


Diarthroses
Articulationes synoviales
zletek
A csontvgeket porc bortja, ktszvetes tok tartja ssze, s a csontvgek kztt zleti reg
van

1. Articulatio plana
a csontfelsznek skfelsznek - egymson elcsszva egy tengely mentn mozognak
specilis tpusa az amphiarthrosis, amely rendkvl feszes, alig mozog
pl.: articulatio sacroiliaca

2. Articulatio trochoidea

forgzlet, amely a tengely/csapgy viszonyhoz hasonlthat


egytengely zlet mozgs: rotatio
az zlet tengelye egybeesik a csont hossztengelyvel
oldalszalag nincs
pl.: articulatio atlantoaxialis
articulatio radioulnaris proximalis et distalis
articulatio talocalcaneonavicularis

3. Ginglymus

csuklzlet, amelyekben az zfejet trochleanak nevezzk


egytengely zlet mozgs: flexio-extensio
az zlet tengelye merleges az zesl csontok hossztengelyre
az zrokban vezet lc tallhat
a ginglymus jellemzje a 2 oldalszalag ligamenta collateralia
pl.: articulatio interphalangeae
articulatio talocruralis

17

4. Articulatio ellipsoidea seu: articulatio ovoidea


tojszlet, elliptikus felsznekkel
kttengely zlet mozgs: flexio-extensio, adductio-abductio
pl.: articulatio radiocarpea
articulatio atlantooccipitalis

5. Articulatio sellaris

nyeregzlet, amelyben az zfelsznek nyereg alakak


2 majdnem azonos zfelszn kapcsoldik, az egyik 90-al el van forgatva a msikhoz kpest
kttengely zlet mozgs: adductio-abductio, oppositio-repositio
pl.: articulatio carpometacarpea pollicis

6. Articulatio condyloidea
kondylosz = kl
kiss dombor, hengeres zfelsznek, amelyek kt tengely mentn is kpesek mozogni
pl.: articulatio genus

7. Articulatio spheroidea
golyzlet (gmbzlet), a gmbfelsznek egymson elmozdulva tbb tengely mentn
mozgatjk a csontokat
brmilyen irnyba mozoghat
kitntetett mozgsok:
a., harnttengely: flexio-extensio
b., saggitalis tengely: adductio-abductio
c., konstrukcis tengely: rotatio
d., kombinlt mozgs: circumductio
pl.: articulatio humeri

8. Articulatio cotylica seu: enarthrosis


a gmbzlet specilis tpusnak tekinthet, az zvpa fejet az equatorn tl is magba
foglalja, ezltal nagy stabilitst biztost az zletnek (a vpa nem tisztn csontos keret,
hanem rostporcos labrum articularis tartozik hozz)
dizlet
pl.: articulatio coxae

18

Az zletek tengely szerinti osztlyozsa:


Egytengely zletek:

1. articulatio plana
2. articulatio trochoidea
3. ginglymus
Kttengely zletek

1. articulatio ellipsoidea
2. articulatio sellaris
3. articulatio condyloidea
Soktengely v. Szabad zletek

1. articulatio spheroidea
2. articulatio cotylica

19

Az zletek ltalnos felptse


I. Obligt alkotrszek
1. Facies articularis - zfelszn
kt felszn kapcsoldik:
zfej: caput articulare
vpa: cavitas articularis

porc cartilago articularis bortja


az zleti porc ltalban hylainporc, de...
rostporcos zletek:
articulatio sternoclavicularis
articulatio temporomandibularis
articulatio sacroiliaca

2. Capsula articularis - zleti tok


kt rtege van:
kvl rostos: membrana fibrosa collagenrostos seu: capsula fibrosa
bell vkonyabb: membrana synovialis a synovialis rteg termeli a synovit, az
zleti nedvet, amely folyamatosan
termeldik s mucoid jelleg (fibroblastok
termelik)

3. Ligamentum articularis - zleti szalag

tsz: ligamenta articularia


feladata az zletet alkot csontvgek sszekapcsolsa
tmtt collagenrostos ktszvet de: ligamenta flava elasticus rost
gtl funkcija is lehet a sternoclavicularis zletben a clavicult az I. bordhoz
rgzt szalag, a: lig. costoclaviculare

4. Cavum articulare - zleti reg


seu: cavitas articularis
szk, synovia tlti ki
vizsglata arthroscopia

20

II. Jrulkos zleti alkotrszek


1. Discus articularis - zleti korong

rostos porc alkotja


feladata az zfelsznek kztti incongruentia kiegyenltse
sszen a tokkal
elforduls: art. sternoclavicularis
art temporomandibularis

2. Meniscus articularis - gyrbett


rostos porcbl ll
nem n ssze a tokkal (?)
elforduls: art. genus

3. Labrum articularis - zvpaajak

tsz: labia articularia


rostos porc alkotja
krkrsen helyezkedik el, ezltal zvpa mlyebb lesz
elforduls: art. humeri labrum glenoidale
art. coxae labrum acetabulare

4. Bursa articularis
az zleti tok zskszer kiblsdse
feladata az zlet s a krnyez szvetek vdelme
elforduls: art. genus, art. cubiti

5. Vagina synovialis
nykkal telt zsk
elcsszst segti a mozgs sorn
elforduls: art. humeri

6. Musculi articulares
az izleti tokon ered v. tapad izmok, melyek az zleti tok fesztsvel
megakadlyozzk a mozgs sorn a tok becspdst

zletek r- s idegelltsa
gazdag r- s idegfonat veszi krl az zletet
a kisebb vererek az zlet krl sszefgg anastomosis rendszert, n. rect alkotnak,
ennek neve: rete articulare arteriosum
az zleti tok s a szalagok idegei a helyzetmeghatrozsban fontosak

21

Az zletek fbb mozgsai


A mozgs neve

A tengely ill. tengelyek


irnya

A mozgs eredmnye

Flexio

transversalis

Extensio

transversalis

Rotatio

a csont hossztengelye

Abductio

saggitalis

Adductio

saggitalis

Supinatio

az ulna hossztengelye

Pronatio

az ulna hossztengelye

a mozgsban lv csontok
kzelednek egymshoz
a mozgsban lv csontok
tvolodnak egymstl
a csont a sajt tengelye
krl forog
a csont tvolodik az axilis
vztl
a csont kzeledik az axilis
vzhoz
a radius s az ulna
prhuzamosak egymssal
a
radius
forgsa
kvetkeztben keresztezi
az ulnt
a hvelykujj
szembehelyezse a tbbi
ujjal
a hvelykujj visszavitele a
tenyr skjba

Oppositio

Repositio

Inversio

Eversio

Circumductio

az
articulatio
carpometacarpea pollicis
mindkt tengelye
az
articulatio
carpometacarpea pollicis
mindkt tengelye
lateromedialis
ferde a talp medialis szle
tengely a tuber calcanei s felemelkedik (mint amikor
a talus feje kztt
a talpakat egyms fel
fordtjuk):
supinatio,
adductio s plantarflexio
kombincija
lateromedialis
ferde a talp lateralis szle
tengely a tuber calcanei s emelkedik s a talp kifel
a talus feje kztt
fordul: pronatio, abductio
s
dorsalflexio
kombincija
a mozgsnak 3 f tengelye a csont vagy vgtagrsz
van a tr hrom irnynak kppalst mentn mozog
megfelelen
(flexio, extensio, abductio,
adductio
s
rotatio
kombinldnak - ez a
szabadzletek
mozgsformja)

22

A fenti mozgsok aktv (izmok ltal generlt) mozgsok, s helyzetvltoztatsban


nyilvnulnak meg. Az zletekben passzv mozgsok is vannak, amelyek az zfelsznek
egymson trtn elcsszsai - ezek az aktv mozgsokat ksrik s az zleti felsznek
alakjbl kvetkeznek (az art. plana esetben ez az egyetlen mozgsforma).
Laza pozci (loose-packed position): az zleteknek olyan helyzete, amelyben az zleti tok
feszlse minimlis s a csontvgek anatmiai sajtossgaiknak megfelelen illeszkednek. A
laza pozci jelentsge akkor kerl eltrbe, amikor betegsg miatt az zletet a legkevsb
megterhel helyzetbe kell hozni.
arthroplastica zletek opercija
arthroscopia zletek endoscopos
arthritis zleti gyullads

(protzis)
vizsglata

Hosszantart zleti fertzsek az zleti porcot elpusztthatjk s a csupasz csontvgek


sszennek, sszecsontosodnak, s az zlet elveszti mozgathatsgt, magt az sszenvst
ankylosisnak nevezzk.

23

A fels vgtag zletei


Articulatio sternoclavicularis
korltolt szabad zlet 50 circumductio (kp alakban)
sternum s clavicula kztti zlet
zfelsznek: facies artcicularis sternalis
incisura clavicularis

az zfelszneket rostos porc alkotja, s az zleti incongruentit


egy rostporcos korong egyenlti ki
zleti szalagok: ligamentum sternoclaviculare (anterius et posterius)
ligamentum interclaviculare
ligamentum costoclaviculare

(f gtl szalag, a clavicult az


1. bordhoz rgzti)

mozgsok:
1. saggitalis t.: emels-sllyeszts
2. verticalis t.: elre-htracsszs
3. longitudinalis t.: rotatio

Articulatio acromioclavicularis
korltolt szabad zlet
zfelsznek: facies articularis acromialis
zleti

facies articularis acromii


szalagok: ligamentum coracoclaviculare (lig. conoideum et lig. trapezoideum)
ligamentum acromioclaviculare

a ligamentum coracoclaviculare kt szalagbl tevdik ssze: az egyik a clavicula


tuberculum conoideumrl jv ligamentum conoideum, a msik a linea trapezoiden
ered ligamentum trapezoideum
van benne rostos porc - discus articularis
mozgsok: clavicula forog: elre, htra, fel, le
rotatio, circumductio

24

Articulatio humeri
korltolt szabad zlet bizonyos keretek kztt minden irnyban mozgathat
(v. szabad zlet)
zesl felsznek: caput humeri
cavitas glenoidalis

szalagok: ligamentum coracohumerale proc. coracoideusrl ered


ligamentum coracoacromiale fornixot alkotja
ligamenta glenohumeralia tokot erst 3 gyenge szalag
fornix humeri (vllboltozat): a vllzlet felett keletkez boltozat, amely segt a
humerusfej rgztsben; alkot szalagok:
ligamentum coracoclaviculare
ligamentum coracoacromiale

hyalinporc bortja a felsznt


a vpa:fej arny 1:6 az zlethez tartoz porcgyr azonban javt ezen az arnyon s
gy a tnyleges arny 1:3 lesz
labrum glenoidale a cavitas glenoidalist mlyt 1-2 mm vastag porcgyr
laza zlet, az izmok tnusa tarja ssze az zletet (subluxatio)
vagina synovialis intertubercularis az zleti tok kitremkedse, mely a m. biceps
brachii kilp caput longumnak int kveti a sulcus intertubercularisban (a m. biceps
brachii ered ina teht egy szakaszon benne fut az zleti tokban)
zleti tok: magban foglalja a tuberculum supraglenoidalet, illetve van egy
kiblsdse a hnalj fel es rszen: recessus axillaris
mozgsai: anteflexio - retroflexio
adductio igazi adductio: kis anteflexio + adductio
abductio az abductio a vzszintesig az articulatio humeriben megy vgbe,
vzszintes fl mr a scapula cavitas glenoidalisnak is fordulnia
kell felfel (ekkor a mozgst mr elevationak nevezzk)
rotatio tengelye a konstrukcis tengely ( caput humeri - capitulum humeri)
circumductio

25

Articulatio cubiti
3 csont zesl: humerus, radius, ulna 3 zlet
az egsz zletcsoportot tekintve: trochoginglymus jelleg

1. articulatio humeroulnaris
hengerzlet
zfelsznek: trochlea humeri
incisura trochlearis

szalag: ligamentum collaterale ulnare (mediale)

2. articulatio humeroradialis
korltolt szabad zlet gmbfelszn zlet
zfelsznek: capitulum humeri
fovea capitis radii

zleti szalag: ligamentum collaterale radiale (laterale)

3. articulatio radioulnaris proximalis


forg zlet (art. trochoidea)
zfelsznek: circumferentia articularis radii
incisura radialis

szalagok:

ligamentum anulare radii


ligamentum quadratum collum radii - incisura radialis ulnae
chorda obliqua tuberositas ulnae - radius margo interosseus

mozgs:

flexio - extensio trochlea humeri


supinatio - pronatio

sajt tengelye krl, max. 140

a mozgsok kivitelezshez szksges mind az art. radioulnaris proximalis, mind az


art. radioulnaris distalis elmozdulsa, ugyanis supinationl s pronationl a radius az
alkar konstrukcis tengelye krl forog
zleti tok:
1. a tok magba foglalja a fossa radialist, fossa olecranit s fossa coronoidet
2. a ligamentum anulare radii alatt a tok kiblsdik: recessus sacciformis superior
ez a kiblsds biztostja, hogy a radius a sajt tengelye krl el tud fordulni
fiziolgis abductio: a felkar s az alkar kifel nylt helyzetben tompaszget zr be,
ennek rtke tlagosan: 168,5
membrana interossea antebrachii a radius s ulna margo interosseusait sszekt
rostos lemez (syndesmosis)
az alkar s a kar nylsszge:
max. extensiban: 180 (nkn ennyi, frfiakon kisebb: 175)
max. flexiban: 35 oka: lgyrsztorlds

26

Articulatio radioulnaris distalis


forg zlet
zlet tengelye: caput radii - processus styloideus ulnae (alkar konstrukcis tengelye)
zfelsznek: caput ulnae
incisura ulnaris radii

az zletben rostporcos lemez (discus articularis) is tallhat


recessus sacciformis inferior az zleti tok kiblsdse az ulna teste fel
mozgsok: supinatio - pronatio

Articulatio radiocarpea
szabad jelleg ellipsoid
zesl felsznek:
caput articularis: os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum els 3 prox. kztcsont
cavitas articularis: facies articularis carpea (radiuson) + discus articularis
szalagok
tenyr: ligamentum radiocarpeum palmare
kzht: ligamentum radiocarpeum dorsale
ulnarl: ligamentum ulnocarpeum palmare (volrisan)
ligamentum collaterale carpi ulnare
ligamentum collaterale carpi radiale

mozgsok: dorsalflexio - volarflexio


abductio radialis et ulnaris
passzv rotatio aktv beavatkozs

kell a mozgs kivitelezshez:


meg kell fogni a kztt

Articulatio intercarpea
seu: articulatio mediocarpea
feszes zlet a proximalis s distalis kztcsontok kztt
2 f felszncsoport:
ulnarisan: eminentia carpi ulnaris
(os pisiforme, hamulus ossis hamati)
radialisan: eminentia carpi radialis
(os scaphoideum, os trapezium)
szalagok: ligamenta intercarpea volaria
ligamenta intercarpea dorsalia
ligamenta intercarpea interossea
ligamentum carpi radiatum
ligamentum pisohamatum

sulcus carpi: proximodistalis barzda, amely az eminentia carpi ulnaris et radialis


kztt keletkezik
canalis carpi - kztcsatorna gy keletkezik, hogy az eminentia carpi radialis et
ulnaris kztt feszl szalag (ligamentum carpi transversum, seu: retinaculum flexorum)
a sulcus carpit csatornv zrja

27

Articulatio carpometacarpea

feszes zletek
a distalis kztcsontok s a kzkzpcsontok kztti zletek
mozgs: adductio - abductio
szalagok: ligamentum pisometacarpale
ligamenta carpometacarpea palmaria
ligamenta carpometacarpea dorsalia
ligamenta metacarpea interossea

articulatio carpometacarpea pollicis


os trapezium s I. metacarpus kztti zlet
nyeregzlet korltolt szabad jelleg a mozgst tekintve
mozgs: oppositio - repositio
abductio - adductio
passzv rotatio

Articulatio metacarpophalangea
tsz: articulationes metacarpophalangeae
korltolt szabad zletek dorsalisan: gmb - palmarisan: henger
az zleti rok dorsalisan b s vkony
zfelsznek:

metacarpusok feje
proximalis phalanxok basisa

szalagok: ligamenta collateralia (dorsalisan erednek, ersek, palmarflexioban feszlnek)


ligamenta palmaria volarisan a tokba pl rostporcos lemez
ligamentum metacarpeum transversum profundum
ligamentum metacarpeum transversum superficiale

mozgsok:
flexio - extensio
abductio abductiot gtolja: collateralis szalagok, palmarisan hengerfelszn
adductio III. metacarpushoz, mint kzpvonalhoz trtnik a kzelts
passzv rotatio 50

Articulatio interphalangea
tisztn ginglymus zlet
zfelsznek: phalanxok fej s bzisa
zfej: trochlea phalangis
zvpa: basis phalangis
szalagok: ligamenta collateralia (2 db)
mozgs: flexio - extensio

28

A kztzletek mozgsai
F mozgsok:
radialabductio
ulnarabductio
palmarflexio
dorsalflexio
Kombincis mozgsok

tokszalagok lazasgbl kvetkezik

I. Oldalmozgsok
1. tiszta radialis abductio

kzremkd izmok:
m. extensor carpi radialis longus
m. abductor pollicis longus
m. extensor pollicis longus
m. flexor carpi radialis
m. flexor pollicis longus
a tiszta radialis abductio kvetkeztben az os scaphoideum palmar fel kibillen s
brn t tapinthat lesz, ez a billen mozgs egy radio-ulnaris transversalis tengely
krl megy vgbe

tengely: os capitatum fejt tszel dorsocarpalis tengely


2. tiszta ulnaris abductio

ulnaris abductionl a proximalis kztcsontok dorsalis irnyba billennek ki, ill.


toldnak el
kzremkd izmok:
m. extensor carpi ulnaris
m. flexor carpi ulnaris
m. extensor digitorum
m. extensor digiti minimi
az ulnaris irnyba trtn elmozduls ismt a capitatum fejecst tszel
dorsopalmaris tengely krl megy vgbe, mg a kztcsontsor billen mozgsa a
radioulnaris tengely krl trtnik
Az abductis mozgsok kiterjedse:

a kzpllsbl trtn abductio minden irnyban kzel azonos mrtkben lehetsges

kzplls:

12-os ulnaris abductis helyzetnek felel meg

norml lls: ilyenkor a 3. ujj os capitatumon tmen tengelye s az alkar


hossztengelye egybeesik

norml llsbl kiindulva

radialis abductio: 15
ulnaris abductio: 40

29

lnyegesen nagyobb szg kitrsek kpzdnek pronatioban, a knykzletben


elfordult humerus mellett, ennek a magyarzata a megfelel izmok nagyobb
mkdsi hatsfokval magyarzhat
alkar tengelye: fovea articularis radii - processus styloideus ulnae

II. A kz hajlt mozgsai: Palmar- s dorsalflexio


a proximalis kztcsontok dorsalflexionl palmarisan, palmarflexionl dorsalisan
toldnak el
mozgstengelyek
proximalis sor: os lunatumon megy t
distalis sor: os capitatumon megy t
a kz hajlt mozgsai a 2 tengely krl trtn rszmozgsokbl tevdnek ssze
a dorsal- s palmarflexio maximlis terjedelme: 170
palmarflexio radiocarpalis zletben
dorsalflexio mediocarpalis zletben trtnik
kzremkd izmok
palmarflexio:

dorsalflexio:

hossz ujjhajltk
kzthajltk
m. abductor pollicis longus
radialis kztextensorok
ujjak feszt izmai

30

ltalnos izomtan
Systema musculorum
Myologia
1. ltalnos izomtan:
contractilis szvetek: myoepithel (m. dilatator pupillae)
simaizom
szvizom
harntcskolt izom
nll, szerv jelleg anatmiai egysg felptsben is rszt vehet harntcskolt izom:
1. garat, gge, nyelcs, nyelv
2. sphincterek (gyr alak zrizmok)
rzkszervi izmok: szemizmok, dobreg izmai

2. Musculus egysges ktszveti vzzal s tbbnyire gyenge burokkal (perimysium)


sszetartott, s meghatrozott irnyokba rendezett izomrostkteget neveznk izomnak
Izom fbb rszei
ereds (origo) lehet hsos v. inas (tendo), ez az izom rgztettebb vge: punctum fixum
tapads (insertio) lehet hsos v. inas (tendo), ez az izom szabadabb vge: punctum mobile

az origo s insertio alakja lehet:


lapos inas lemez (aponeurosis)
hengerded
venter - izomhas

3. Izmok alakja:

ors
hasb
pnt
lapos lemez

31

4. Izmok eredsei, tapadsai:


a., tbb rsszel ered (caput), majd sszeolvad s kzs nnal tapad:

m. biceps brachii et femoris


m. triceps surae
m. quadriceps femoris
b., a kt has nem egyesl, az n kzs (biventer)

m. digastricus
m. omohyoideus
c., inas megszaktsok lehetnek az izmokban - intersectio tendinea
seu: inscriptiones tendineae

m. rectus abdominis

5. Izmok rostozata:
prhuzamos (izmok tbbsge)
tollazott (pennatus)
unipennatus
bipennatus

6. Az izmok ktszvetes bortsa:


Fascia

- egy vagy tbb izmot bort ktszvetes lemez, melynek a vns kerings
tmogatsban van fontos szerepe

- az izom hsos rsznek a vza, amely svnyeket bocst az izom belsejbe,


ezltal rekeszekre osztja az izmot (elsd-, msod-, harmadlagos rekeszek); a svnyekben
futnak az izom nagyobb erei
epimysium perimysium externum - kls tok
perimysium internum - nagyobb svny, tbb izomrostot vesz krbe
endomysium - a legkisebb fasciculusokon belli svny, gazdag hajszlrhlzattal
Perimysium

Peritendineum
Sarcolemma

- a perimysium az izom n hatron les hatr nlkl megy t a


peritendineumba, itt gaznak el az n erei, idegei

- az izomrostot krlvev sejthrtya, mely kt rtegbl ll: az egyik az


izomrost sejthrtyja, a msik az ehhez szorosan hozzfekv lamina
basalisokhoz hasonl hrtya

Az ert a csontra a collagenrostok viszik t, a csontokra az nrostok v. perimysium rostjai


Sharpey-fle rostok formjban vannak lehorgonyozva.
durvn kteges izmok: m. gluteus maximus
finoman kteges izmok: m. psoas major

32

7. Surldst cskkent berendezsek:


a., bursa synovialis

kls rostos, bels sejtds rtegbl ll


lencse alak
nyls nedvet tartalmaz
nagyobb zletekben fordul el
sokszor a br s az alatta lv csont kztt is lehet:
pl.: bursa prepatellaris subcutanea

b., vagina tendinum (nhvely)

kt rtege van:
vagina fibrosa - kls rostos burok (csszer)
vagina synovialis - ketts fal:

bels: stratum synoviale befel


kls stratum fibrosum

az nnal n ssze

kls lemeze a rostos burokhoz, a bels az n felsznhez


tapad, kzttk sikamls nedv tallhat
mesotendineum: csonthoz v. zlethez tapad, ereket visz az nhoz, a kls lemez
kettzs folytn thajlik a bels synovialis rtegbe

8. Antagonista s synergeta izmok


extensorok - flexorok
abductorok - adductorok

9. Izmok beidegzse
peripheris s segmentalis innervatio is van
az ideg az izomhas kzepn v. attl kiss proximalisan lp az izomba

az ideg a perimysiummal fonatot kpez:


prhuzamos izmoknl kis terleten
pennatus s bipennatus izmok esetn jval kiterjedtebb az ideg elgazsa
a., sensoros innervatio:

izomors
Golgi-fle nors (inaknl)

b., motoros innervatio:


motoneuron

perikaryon: gerincvel ells szarvban, agytrzsben

motoros vglemez az izom s a mozgat neuron kztti kapcsolat


motoros egysg: egy motoneuron s az ltala beidegzett izomrostok sszessge
szemizmok: 1 motoros egysg 2,5 rostot idegez be
vgtagizmok: 1 motoros egysg 4-500 izomrostot idegez

be

33

10. Izmok mkdse:


fzisos (fehr) izmok:

gyors s erteljes sszehzdsra kpesek, ok: sok a myofibrillum

tnusos (vrs) izmok:

aktivitsi hypertrophia
inaktivitsi atrophia

bnulsos atrophia
degeneratio

lassabban mkdnek, plazmban ds myofibrillum, de kevesebb


izomrost

- a rostok szma nem vltozik, csak az izomrostok vastagsg n

- csonttrsnl, ficamnl jelentkezik, 2-3 nap utn a rostok


elvkonyodnak

- motoneuronok elpusztulnak v. az ideg megsrl

- az izomrostok szma cskken

34

A fels vgtag izomrendszere


Vllizmok - Scapulris izmok
m. deltoideus

e: clavicula lateralis harmada, acromion, spina scapulae (inas lemez)


t: tuberositas deltoidea
i: nervus axillaris
az eredsnek megfelelen 3 rszre oszthat:
pars clavicularis
pars acromialis
pars spinalis

durva rostos, tbbszrsen bipennatus


mozgs: abdukl (az abductiot 90-ig vgzi)
pars clavicularis: ers flexor s medialis rotator
pars acromialis: ers abductor
pars spinalis: extensor s lateralis rotator

m. supraspinatus

e: fossa supraspinata scapulae


t: tuberculum majus humeri fels izombenyomata
i: nervus suprascapularis
rvid vaskos izom
abdukl, humerust a vpba fixlja
gyakori elvltozs a m. supraspinatus tendopathija, amely tlerltets v. trauma
kvetkeztben lp fel: a tuberculum majus kzelben mszlerakds keletkezik az
nban, ami abductioban ers fjdalmat vlt ki

m. infraspinatus

e: fossa infraspinata scapulae, spina scapulae


t: tuberculum majus humeri kzps izombenyomata
i: nervus suprascapularis
hromszglet izom
mozgs: kifel rotl

m. teres minor

e: margo lateralis scapulae


t: tuberculum majus humeri als izombenyomata
i: nervus axillaris
ors alak
kifel rotl, addukl

35

m. teres major

e: angulus inferior scapulae


t: crista tuberculi minoris
i: nervus subscapularis
kicsit nagyobb, mint a teres minor
mozgs: kar medial fel trtn retroversija (vele egyidejleg befel kisfok rotatio)

m. subscapularis

e: scapula ells (costalis) felszne


t: tuberculum minus
i: nervus subscapularis
hromszglet vaskos izomlemez
a scapula ells kivjt felsznt tlti ki
mozgs: befel rotl (abduklt kar addukcijt segti)

36

Thoracohumeralis izmok - Mellizmok


lgzsi segdizmok, nehzlgzsnl v. kros esetben (auxiliaris lgzizom)

m. pectoralis major
e: pars clavicularis

clavicula medialis fele


pars sternocostalis membrana sterni, 2-6. bordaporc
pars abdominalis
rectus hvely ells lemeze
t: crista tuberculi majoris (keresztezett rostokkal)
i: nervi pectorales C5-Th1
legyez alak
mozgs: addukl s elre hzza a kart, valamint befel rotlja

m. pectoralis minor

e: 3.-5. borda ells vge


t: processus coracoideus
i: nervi pectorales
majdnem zrt legyez alak
mozgs: lapockt elre s lefel hzza

m. subclavius

e: 1. borda medialis vge (csont-porc hatron)


t: clavicula lateralis vge (sulcus musculi subclavii)
i: nervus subclavius
vkony ors alak
clavicult rgzti, lefel hzza

m. serratus anterior
e: 1.-9. borda ells felsznn a m. obliquus externus abdominis
eredsvel alternl csipkkkel
t: margo medialis scapulae
i: nervus thoracicus longus
tapadsi vonala alapjn 3 rszre oszthat:
pars superior angulus superiornl lv rsz
pars intermedia margo medialison tapad rostok
pars inferior angulus inferioron tapad rostok
legyezszer, csipkkkel szeglyezve
mozgs: scapult rgzti, a cavitas glenoidalist felfel fordtja, a kart a vzszintes fl emeli
izom bnulsa esetn: scapula alata s a kar nem elevlhat, azaz 90 fl nem emelhet

differencildiagnosztika: megfontoland, hogy a m. rhomboideusok bnulsrl van-e sz,


ugyanis ez utbbi is scapula alatval jr, de itt a kar elevatija zavartalan

37

Spinohumeralis izmok - Felletes htizmok


m. trapezius
e: protuberantia occipitalis externa, C1-Th12 csigolyk processus spinosusn
vgighzd szalagon a ligamentum supraspinalen
t: spina scapulae, acromion, clavicula lateralis rsze
rszletesebben kibontva:
pars descendens

e: linea nuchae superior, protuberantia occipitalis externa, ligamentum nuchae


t: clavicula oldals harmada
pars transversa

e: C7-Th3 (processus spinosus, ligamenta supraspinalia)


t: spina scapulae, acromion
pars ascendens

e: Th2-3-Th12 (processus spinosus, ligamenta supraspinalia)


t: trigonum spinae, spina scapulae
i: nervus accessorius (ramus trapezius)
rombusz alak
mozgs: scapult rgzti, htra-, fel-, ill. lefel hzza, fejet fordtja

m. levator scapulae

e: fels cervicalis csigolyk processus transversusa (C1-4)


t: angulus superior scapulae
i: nervus dorsalis scapulae
karcs, pntszer izom
lapockt emeli

m. rhomboideus minor

e: C6-7 csigolya processus spinosusa


t: margo medialis scapulae
i: nervus dorsalis scapulae
lapockt rgzti, htra s kiss felfel hzza

m. rhomboideus major

e: Th1-4 csigolya processus spinosusa


t: margo medialis scapulae
i: nervus dorsalis scapulae
lapockt rgzti, htra s kiss felfel hzza

38

m. latissimus dorsi
e: pars vertebralis Th9-12 csigolya processus spinosusa
pars iliaca
fascia thoracolumbalis, crista iliaca hts harmada
pars costalis
3 als borda hts vge
pars scapularis angulus inferior scapulae
t: crista tuberculi minoris humeri
i: nervus thoracodorsalis
lapos legyezszer izomlemez, testnk legnagyobb izma
mozgs: abdukl, befel rotl s htra hzza a kart
erltetett kilgzsben s khgsnl is mkdik (khg izom)

A vllv izmainak funkcionlis csoportostsa


1. Saggitalis tengely menti mozgsok:
Adductio
Abductio 90-ig
Elevatio 90 felett,

vzszintes fl, nem a vllzleten bell, hanem a scapula


forgatsval valsthat meg

2. Frontalis tengely menti mozgsok:


Anteversio kar elreemelse
Retroversio kar htraemelse

3. Rotatis tengely caput humeri - processus styloideus ulnae


ez a tengely egyben az alkar pronatios-supinatios tengelye is, s gy a rotatio a pronatis
s supinatis mozgs fokozdshoz vezet
Kifel rotatio
Befel rotatio

4. Circumductio kifel s befel


ez esetben a humerus egy 50 kp palstja mentn mozog

39

A mozgst kivitelez izmok


Adductorok:

m. pectoralis major
caput longum m. tricipitis
m. teres major
m. latissimus dorsi
caput breve m. bicipitis
m. deltoideus p. clavicularis, p. spinalis

Abductorok:

m. deltoideus
m. supraspinatus
m. biceps caput longum
m. serratus anterior
m. trapezius a scapula kisfok rotatijval segti az abductit

Elevatio:

m. serratus anterior

az elevatit megelzen a kart a m. supraspinatus, m. biceps caput longum s a m.


deltoideus segtsgvel abduklni kell
az abdukci elevciba val tmenett a m. serratus anterior s a m. trapezius tmogatja
Anteversio:

m. deltoideus p. clavicularis (rszben p. acromialis)


m. biceps brachii
m. pectoralis major (p. clavicularis, p. sternocostalis)
m. coracobrachialis
m. serratus anterior

Retroversio:

m. teres major
m. latissimus dorsi
caput longum m. tricipitis
m. deltoideus p. spinalis, p. acromialis

a retroversio mindenkppen az articulatio acromioclavicularis mozgsaival jr egytt


Kifel rotatio/lateralis rotatio:

m. infraspinatus
m. teres minor
m. deltoideus p. spinalis

m. infraspinatus: legerteljesebb kifel rotl izom


a kifel rotatival egyidejleg a scapult s a clavicult a m. trapezius s a mm.
rhomboidei htrafel hzzk, ezltal a sternoclavicularis s acromioclavicularis
zletekben is mozgs keletkezik
Befel rotatio/medialis rotatio:

m. subscapularis
m. pectoralis major
m. biceps brachii caput longum
m. deltoideus p. clavicularis
m. teres major
m. latissimus dorsi (leggyengbb hats)

fesztett knyk mellett a m. biceps caput brvje kisfokban hozzjrul a befel rotatiohoz

40

Klinikoanatmiai vonatkozsok:
1. Serratusbnuls:

csak csekly, mintegy 15-ig terjed elevatio jn ltre, amit


a m. trapezius hoz ltre.

2. Humerus trse:

a., tuberositas deltoidetl proximalisan: a proximalis trdarabot az adductorok tlslya


medial fel hzza
b., tuberositas deltoidetl distalisan: a proximalis trdarabot a m. deltoideus tlslya
lateralisan s elre trti el
serratusbnulsban ugyan az anteversio kivlthat, de a scapula
kifejezetten elemelkedik.

3. Scapula alata (winging):

4.

Hirtelen kifel rotatio esetn a legersebb befel rotl izom, a m. subscapularis


antagonisztikus hzhatsa a tuberculum minus humeri leszakadst eredmnyezheti.

41

Vllvi fascik
A vllvi izmok sajt fascival rendelkeznek, amelyek az izmok egymson val elmozdulst
teszik knnyebb.
Jellegzetesen megersdtt fascik:

fascia deltoidea
a m. deltoideust bortja be s szmos svnye az egyes izomrostok kztt a mlybe terjed
folytatsa:
ell: fascia pectoralis
htul (megersdve). m. infraspinatus fascijba megy t
distalisan: fascia brachii
rgzl mg: spina scapulae, acromion, clavicula

fascia pectoralis
a m. pectoralis majort felsznesen behvelyezi, majd a sulcus deltoideopectoralisban a
m. deltoideushoz hzdik, s sszefgg a fascia axillarisszal

fascia clavipectoralis
a m. subclaviust s a m. pectoralis minort hvelyezi be, de rszben a
m. coracobrachialisra is rterjed
a m. pectoralis minort s a m. pectoralis majort elvlasztja egymstl
a m. pectoralis minor lateralis szlnl a fascia axillarisba sugrzik

fascia axillaris
a fascia pectoralis folytatst kpezi s tmegy a m. latissimus dorsit bort fasciba
nem egyntet tmttrostos ktszvet alkotja, hanem knnyebb lebonthat, lazbb
szvs rszeket is tartalmaz
a fascia axillaris lazbb szvs rszeinek eltvoltsa utn egy ovalis terlet tnik fel,
melynek proximalis fascia szeglye a: Langer-fle hnaljv
Az egyb izomfascik emltsre mlt sajtossga, hogy a m. infraspinatus s a m. teres
major trsgben aponeuroticus jelleget ltenek, s izomrostok eredsre szolglnak.

42

A kar izmai
I. Flexorok
m. coracobrachialis

e: processus coracoideus
t: humerus medialis felszne (crista tuberculi minoristl distalisan)
i: nervus musculocutaneus
a kar gyenge adductora s flexora
a humerus anteversiojban mkdik kzre
a humerusfejet stabilizlja az zleti rokban
a nervus musculocutaneus tfrja az izmot

m. biceps brachii
e:

caput longum: tuberculum supraglenoidale


caput breve: processus coracoideus

t: tuberositas radii, aponeurosis m. bicipitis brachii (lacertus fibrosus) az ulnaris


fascia medialis rszbe sugrzik bele
i: nervus musculocutaneus
az alkar flexora s supintora, a caput longum a kar flexora is
a caput longum thalad a sulcus intertubercularison, itt mg az art. humeri tokja bortja
(vagina synovialis intertubercularis), a caput longum a humerusfejet hypomochlionknt
hasznlja mkdshez

m. brachialis

e: humerus distalis rsznek ells felszne, septa intermuscularia


t: tuberositas ulnae, zleti tokon (m. articularisknt)
i: nervus musculocutaneus
az alkar flexora

43

II. Extensorok
m. triceps brachii
e: caput longum: tuberculum infraglenoidale
caput mediale: sulcus nervi radialistl distalisan, septum intermusculare mediale
caput laterale: sulcus nervi radialistl proximolateralisan, septum intermusculare laterale
t: olecranon
i: nervus radialis
a caput longum a m. teres minor eltt s a m. teres major mgtt distal fel hzdik
a tapads krnykn rendszerint bursk tallhatk:
bursa subcutanea olecrani
bursa subtendinea musculi tricipitis brachii
bursa intertendinea olecrani (jrulkos)

mozgs: az alkar extensora, a caput longum a kar extensora is

m. anconeus

e: epicondylus lateralis
t: olecranon
i: nervus radialis
mozgs: knyk extensor

44

Hnaljrok - Fossa axillaris


Def.:

az elemelt kar mellett a thoracohumeralis izmok nhny vllizommal s a m. latissimus


dorsival ngyoldal pyramis alak gdrt hoznak ltre

ells fal: m. pectoralis minor et major (ells hnaljred)


medialis fal: m. serratus anterior, thorax
lateralis fal: szabad fels vgtag fels rsze
hts fal: m. latissimus dorsi, m. teres major, m. subscapularis (hts hnaljred)
alapja: fascia axillaris (behzdik) a fascia clavicopectoralis rgzti a claviculhoz
cscsa:

a fascia axillarist
hiatus scaleni fel mutat (itt lp ki a plexus brachialis)

Fossa axillaris tartalma:


(a) Axillaris nyirokcsomk

gyakorlati fontossgak (onkolgia), a fascia axillaris fellett van nhny felletes


nyirokcsom; a fascia bels oldaln pedig nhny centrlis nyirokcsomt tallunk
a felletes nyirokcsomk a fascia axillaris kerek v. ovlis nylsn t tartanak
kapcsolatot a centrlis nyirokcsomkkal
nhny nyirokcsom van mg a hnaljrok medialis, hts s lateralis faln lv erek
ksretben

az axillaris nyirokcsomk egy-kt nagyobb nyirokrbe gylnek ssze,


melynek neve: truncus subclavius

gyjtterlet:
1. egsz fels vgtag
2. vlltjk
3. a trzs egsz ells s hts falnak felletesebb rtegei, a
kldkn tfektetett vzszintes felett
4. emlmirigy
(b) A hnaljrok medialis fala:

a. thoracica lateralis (ex: a. axillaris)


n. thoracicus longus (ex: plexus brachialis)
(c) A hnaljrok hts fala

a. subscapularis (ex: a. axillaris) m. subscapularis, m. teres major kztti vlyban

gai: a. circumflexa scapulae medialis hnaljrsbe nyomul be


a. thoracodorsalis

45

(d) A hnaljrok lateralis fala

vena axillaris medialis helyzet, a karon felletesen fut


arteria axillaris centralis helyzet, a plexus brachialis fasciculusai veszik krbe, kt nagyobb
gt itt lehet megtallni:
arteria subscapularis
arteria circumflexa humeri posterior
plexus brachialis fasciculusai ill. kzvetlen gai
n. musculocutaneus
n. medianus
n. axillaris

Hnaljrsek
Hiatus axillaris medialis et lateralis
A m. teres minor s a m. teres major V-alakban szttr a humeruson val tapadsa fel, s a
kt izom kzt halad t a m. triceps brachii caput longuma, gy, hogy a caput longum a m.
teres minor eltt s a m. teres major mgtt hzdik distal fel.

Hiatus axillaris medialis


hromszg alak
hatrolja: m. teres minor et m. teres major s a m. triceps brachii caput longuma
rajta thalad kplet: arteria circumflexa scapulae

Hiatus axillaris lateralis


ngyszg alak
hatrai:
fell: m. teres minor
alul: m. teres major
lateralisan: collum chirurgicum humeri
medialisan: m. triceps brachii
thalad kpletek: nervus axillaris
arteria circumflexa humeri posterior

Nylkatmlk:
bursa subdeltoidea - a tuberculum majus humeri s a m. deltoideus kztt
bursa subacromialis - acromion alatt, a m. supraspinatus innak mozgsait

biztostja

46

A kar izomrekeszei:
a karizmokat krlvev fascia brachii kt izomkzti svnyt bocst a humerus medialis s
lateralis lhez:
septum intermusculare brachii mediale
septum intermusculare brachii laterale

ell lesznek: flexorok


htul lesznek: extensorok
a m. biceps brachii medialis s lateralis oldaln egy-egy sekly barzda keletkezik:
sulcus bicipitalis medialis
sulcus bicipitalis lateralis

Sulcus bicipitalis medialis


hatrai:

m. biceps brachii
septum intermusculare brachii mediale
m. triceps brachii

kpletei:
n. cutaneus antebrachii medialis (ramus anteriorja)
n. cutaneus brachii medialis
n. ulnaris legmedialisabb, a septum intermusculare

brachii medialera fekszik,


majd a septumot tfrva az epicondylus medialis alatti sulcus nervi
ulnarishoz fut

n. musculocutaneus
n. medianus
a. brachialis
vv. brachiales

Sulcus bicipitalis lateralis


subcutan fut benne: vena cephalica

Spatium subdeltoideum
a m. deltoideus s a vllzlet tokja, valamint a tuberculum majus s a tuberculum minus
humeri s a rajtuk tapad izmok kztti szvettr

47

Az alkar izmai
I. Flexorok
I/a. Alkar felletes flexorok
m. pronator teres (i: n. medianus)
m. flexor carpi radialis (i: n. medianus)
m. palmaris longus (i: n. medianus)
m. flexor carpi ulnaris (i: n. ulnaris)
m. flexor digitorum superficialis (i: n. medianus)

m. pronator teres
e:

caput humerale: epicondylus medialis


caput ulnare: processus coronoideus ulnae

t: tuberositas pronatoria (radius kzptja)


m: pronl, art. cubitit hajltja

m. flexor carpi radialis


e: epicondylus medialis
t: II. metacarpus basisa (palmaris felsznen)
m: palmarflexio, radialis abductio

m. palmaris longus

e: epicondylus medialis
t: aponeurosis palmaris
m: palmarflexio
az izom hinyozhat, de az aponeurosis palmaris ilyenkor is megvan

m. flexor carpi ulnaris


e: caput humerale: epicondylus medialis
caput ulnare: olecranon, margo posterior ulnae
t: V. metatarsus basisa
m: palmarflexio, ulnaris abductio

m. flexor digitorum superficialis


e: caput humerale: epicondylus medialis
caput ulnare: processus coronoideus ulnae
caput radiale: radius
t: II.-III.-IV.-V. kzpperc basisn
a tapadsnl az inak sztvlnak (m. perforatus) s a kztk keletkez barzdban fut a
m. flexor digitorum profundus
m: a kz s a proximlis ujjperczletek hajltja (maximlisan behajltott kzzletben
mr insufficiens vlik

48

I/b. Mly alkar flexorok


m. flexor pollicis longus (i: n. medianus)
m. flexor digitorum profundus (i: n. medianus, n. ulnaris)
m. pronator quadratus (i: n. medianus)

m. flexor pollicis longus


e: radius volaris felszne
t: pollex krmpercnek basisn
m: pollex krmpercnek flexora

m. flexor digitorum profundus


e: ulna, membrana interossea
t: II.-III.-IV.-V. krmperc basisn
m: csuklt s ujjzleteket hajltja

m. pronator quadratus

e: ulna (palmaris felsznnek distalis negyedben)


t: radius (palmaris felsznnek distalis negyedben)
i: n. medianus n. interosseus ramus palmaris
m: pronl

49

II. Alkar extensorok


Innervatio: nervus radialis !
m. brachioradialis
m. extensor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis brevis
m. extensor digitorum
m. extensor digiti minimi
m. extensor carpi ulnaris
m. supinator
m. abductor pollicis longus
m. extensor pollicis longus
m. extensor pollicis brevis
m. extensor indicis

Csoportosts:
1. Radialis alkarizmok:
m. brachioradialis
m. extensor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis brevis
2. Dorsalis alkarizmok:
a., Felletes/ulnaris rteg:
m. extensor digitorum
m. extensor digiti minimi
m. extensor carpi ulnaris
b., Mly rteg:
m. supinator
m. abductor pollicis longus
m. extensor pollicis longus
m. extensor pollicis brevis
m. extensor indicis

50

m. brachioradialis
e: crista supracondylaris lateralis, septum intermusculare laterale
t: processus styloideus radii
m: egyzlet izom, az alkart pronatio s supinatio kztti kzphelyzetbe hozza s e
helyzetben flektlja

m. extensor carpi radialis longus


e: crista supracondylaris lateralis, septum intermusculare laterale
t: II. metacarpus basisn tapad
m: hajltott kart gyengn pronlja, fesztettet supinlja, dorsalflexio, radialis abductio

m. extensor carpi radialis brevis

e: epicondylus lateralis caput commune


t: III. metacarpus basisn
m: a kzfej dorsalis flexijt vgzi, valamint ulnarabductibl a kzphelyzetbe hozza
a kt radialis extensor (longus et brevis) elsegti a markolst, ekkor ugyanis a kzfej
enyhe dorsalflexiban kell legyen, hogy a flexorok maximlis hatsfokkal mkdjenek
ha markols esetn az epicondylus lateralis humeriben fjdalom lp fel, az
epicondylitisre utal; ennek okaknt a kt radialis feszt eredsi vidknek tlterhelse
kvetkeztben ltrejv periostealis izgalom jhet szba (teniszknyk)

m. extensor digitorum
e: epicondylus lateralis
t: II.-III.-IV.-V. ujj kzp- s krmpercn tapad
inaival a II.-III.-IV.-V. ujjak dorsalis aponeurosist kpezi, szttr inai kztt a
gyrsujjtl a kisujjhoz hzd inas nyalbok tallhatk connexus intertendinei

m. extensor digiti minimi


e: epicondylus lateralis (a m. extensor digitorummal kzs fejjel caput commune ered)
t: az V. ujj dorsalis inba sugrzik bele (lt. 2 nnal)
m: kisujjflexio, kz dorsalflexioja, ulnaris abductio

m. extensor carpi ulnaris


e: epicondylus lateralis (caput commune rszeknt)
t: V. metacarpus basisn tapad
m: a kzfej legersebb abductora ! (antagonistja: m. abductor pollicis longus)

m. supinator
e: epicondylus lateralis, crista musculi supinatoris ulnae
t: rcsavarodik a radiusra
m: az alkart minden flexis s extensis helyzetben supinlni kpes

51

m. extensor pollicis longus


e: ulna facies dorsalis, membrana interossea
t: pollex krmpercn tapad
m: a radius III. nhvely rekesztl lateralisan fekv csontlt, a tuberculum dorsalet
hypomochlionknt hasznlva feszti a hvelykujjat, kztzletet dorsalflektlja s
radialis abductit hoz benne ltre

m. extensor pollicis brevis


e: radius, membrana interossea
t: pollex 1. percn
m: pollexet extendlja s abduklja

m. extensor indicis
e: ulna facies dorsalis distalis harmada, membrana interossea
t: II. ujj dorsalis inba megy t
m: mutatujjat feszti, kztzlet dorsalflexijban is mkdik kzre

m. abductor pollicis longus


e: ulna, membrana interossea
t: pollex metacarpusnak basisn
m: hvelykujjat abduklja

52

Az alkar s a knykzlet izomzatnak


mkds szerinti csoportostsa
1. Knyk mozgsai:
A knykzletben flexit s extensit klnbztetnk meg. A mozgs tengelye: a
humerus epicondylusain tmen egyenes. A tengely eltt fut izmok flektlnak, a tengely
mgtt fut izmok pedig extendljk a knykzletet, azonban a knykzletre gyakorolt
hatsuk a szomszdos zletek helyzettl is fgg.
a., Hajlts - Flexio

m. biceps brachii
m. brachialis
m. brachioradialis
m. extensor carpi radialis longus
m. pronator teres
csekly jelentsg: m. flexor carpi radialis, m. extensor carpi radialis brevis, m.
palmaris longus
a legerteljesebb flexio - szinte minden flexor megrvidlsvel - pronatis helyzetben
vgezhet, kivtek kt izom: m. brachialis s m. biceps brachii, melyeknek a hajltereje
pronatiban megcsappan
b., Feszts - Extensio

m. triceps brachii
caput laterale et mediale primaer erkifejts
caput longum secundaer erkifejts
m. anconeus

2. Pronatio - Supinatio
forgmozgsok, melyek az art. radioulnaris distalisban s proximalisban a
humeroradialis zlet kzremkdsvel jtszdnak le
pronatios-supinatios tengely: fovea capitis radii processus styloideus ulnae
a pronatio s supinatio kzel azonos ervel (hajltott knyk mellett termszetesen jval
ersebben) kivitelezhet
a pronatio kitrse a vllzlet befel rotatijval ltszlagosan nvelhet
Supinatio:

m. supinator
m. biceps brachii
m. abductor pollicis longus
m. extensor pollicis longus
m. brachioradialis
m. extensor carpi radialis longus fesztett kar esetn mkdik supinatorknt

53

Pronatio:

m. pronator quadratus
m. pronator teres
m. flexor carpi radialis
m. brachioradialis
m. palmaris longus

3. Csuklzletben (art. radiocarpea) vgbemen mozgsok:


a., Dorsalflexio
b., Palmarflexio
c., Radialabductio
d., Ulnarabductio
A mozgsok tengelye:

Dorsal-palmarflexio: os capitatumot tszel transversalis tengely


Radial-ulnarabductio: os capitatumon dorsopalmarisan tmen tengely

a szbanforg mozgsok kzl a palmarflexi a legersebb


a flexorok significansan ersebbek az extensoroknl
a flexorok kzl az ujjhajltk a legerteljesebbek
hosszan tart nyugalmi llapotok utn (trsek gygyulsa) a kzfej a flexorok
tlereje folytn palmarflexiban fixldik; ezrt kell a nyugalmi helyzeteket mindig
dorsalflexiban rgzteni

A mozgsokat kivitelez izmok:


a., Dorsalflexio:

m. extensor digitorum
m. extensor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis brevis
m. extensor indicis
m. extensor pollicis longus
m. extensor digiti minimi
b., Palmarflexio:

m. flexor digitorum superficialis


m. flexor digitorum profundus (legersebb flexorok)
m. flexor carpi ulnaris
m. flexor pollicis longus
m. flexor carpi radialis
m. abductor pollicis longus

54

c., Radialabductio:

m. extensor carpi radialis longus


m. abductor pollicis longus
m. extensor pollicis longus
m. flexor carpi radialis
m. flexor pollicis longus
d., Ulnarabductio:

m. extensor carpi ulnaris


m. flexor carpi ulnaris
m. extensor digitorum
m. extensor digiti minimi

55

A kz izmai
I. A thenar izmai
thenar

a hvelyk prnja, a hvelyket mozgat izmok

m. abductor pollicis brevis


e: tuberculum ossis scaphoidei, retinaculum flexorum
t: radialis sesamcsont, hvelyk 1. perce
i: nervus medianus

m. opponens pollicis

e: tuberculum ossis trapezii, retinaculum flexorum


t: I. metacarpus radialis szle
i: nervus medianus
m: opponl, addukl

m. flexor pollicis brevis


e:

caput superficiale: retinaculum flexorum (i: nervus medianus)


caput profundum: os trapezium, trapezoideum, capitatum (i: nervus

ulnaris)

t: a 2 fej kzsen a radialis sesamcsonton

m. adductor pollicis
e:

caput transversum: III. os metacarpale egsz hosszban


caput obliquum: szomszdos kztcsontokon

t: hvelyk alappercnek ulnaris sesamcsontjn tapad mindkt fej


i: nervus ulnaris

56

II. A hypothenar izmai


minden izmot beidegez: nervus ulnaris
nincs teljes izomgarnitrja (adduktor nincs)

m. abductor digiti minimi


e: os pisiforme, lig. pisohamatum, retinaculum flexorum
t: kisujj alappercbasisnak ulnaris szln
m: tiszta abductio

m. flexor digiti minimi


e: retinaculum flexorum, hamulus ossis hamati
t: kisujj alappercbasisnak palmaris felsznn

m. opponens digiti minimi


e: retinaculum flexorum, hamulus ossis hamati
t: kisujj metacarpusnak ulnaris feln

III. A mesothenar izmai


1. Gilisztaizmok (4)
mm. lumbricales
e: m. flexor digitorum profundus inainak radialis oldalrl
t: a palmaraponeurosistl fedetten s a ligg. metacarpea transversa profundtl
palmarisan hzdnak s a feszt izmok aponeurosisba s az alapzletek tokjba
sugroznak
beidegzs:
2 medialis nervus medianus
2 lateralis nervus ulnaris (r. profundus)

2. Csontkzti izmok - mm. interossei mozgsuk: az alapperczletben hajltanak; a


kzp- s krmperczletben fesztenek

m. interosseus volaris (3 db)

e: II., IV., V. metacarpus


t: megfelel alapperceken, ill. a megfelel dorsalaponeurosisokon tapadnak
i: nervus ulnaris
m: II., IV., V. ujjakat a kzpshz kzeltik, zrjk az ujjakat

57

m. interosseus dorsalis (4 db)


e: az t metacarpus egyms fel tekint felszneirl erednek 2 fejjel
t: proximlis phalanxokhoz hzdnak s a dorsalis aponeurosisba sugroznak
i: nervus ulnaris

A thenar izmainak funkci szerinti sszefoglalsa


Adductio:

m. adductor pollicis
m. flexor pollicis brevis
m. opponens pollicis
Abductio:

m. abductor pollicis brevis


m. flexor pollicis brevis
Oppositio:

m. opponens pollicis
- tmogatja:
m. flexor pollicis brevis
m. adductor pollicis
a dorsalis oldal hossz izmai vgzik:
m. extensor pollicis brevis
m. extensor pollicis longus
m. abductor pollicis longus

Repositio

58

Aponeurosis palmaris
a palmaris aponeurosist ktfle rostkteg alkotja:
fasciculi longitudinales
fasciculi transversi

a palmaris aponeurosist a tenyr mly fascijval 9 septum kti ssze (ezek kzl 8 a
m. flexor digitorum profundus et superficialis inait hatrolja minden oldalrl, mg a 9.
septum az els radialis m. lumbricalis radialis oldalhoz hzdik)

ezek a septumok a fasciculi longitudinales et transversirl erednek, s a mly tenyrfascia


kzkzpcsontokhoz val rgzlse nyomn az aponeurosis palmarist kellkppen rgztik
fasciculi longitudinales

rostok vgzdse: 2-5 ujjhajltk ina (vagina fibrosa)


ligg. metacarpea transversa profunda et superficiale
ujjak alapperczleteinek szalagkszlke
tenyr coriuma
proximlisan a fasciculi longitudinalesnl mlyebben fekszenek, de
distalisan mr lthatak s a hosszanti rostokkal azonos rtegben
tallhatk

fasciculi transversi

m. plamaris brevis

a hypothenar terletn tallhat, visszafejldsben lv izom, ami az


aponeurosis palmarist s a retinaculum flexorumot a kz ulnaris
szlnek brvel kapcsolja ssze

A fels vgtag fasciaviszonyai


Fascia brachii
a felkaron a hajlt s feszt izmokat bortja
a humerus 2 oldaln egy-egy svny (septum) tallhat:
septum intermusculare mediale
septum intermusculare laterale

a septumok rgztik a fascia brachiit a humerushoz


proximalisan a m. coracobrachialis tapadsa magassgban
kezddik
septum intermusculare laterale kzvetlenl a tuberositas deltoidetl distalisan kezddik
septum intermusculare mediale

a fascia axillaris kzvetlen folytatsba esik a fascia brachii, mely a


fascia antebrachiiba folytatdik
a fascia brachiin egy nyls tallhat a knykrok felett: hiatus basilicus (v. basilica lp t rajta)

59

Fascia antebrachii

szoros kapcsolatban ll az ulna dorsalis felsznvel


az alkarfasciba sugrzik: aponeurosis m. bicipitis brachii (lacertus fibrosus)
az alkarfascia az egyes izomcsoportok kztt ers septumokat bocst a mlybe
az alkar distalis vgnek dorsalis felsznn a fascit megerst harntktegek az
izmokat leszort szalagot hoznak ltre, ez a: retinaculum extensorum

a palmaris felsznen: Guyon-pholy a m. flexor carpi ulnaris radial s distal fel


leszll izomrostjai a kzt kzelben a fascia antebrachiiba sugroznak, ezen utbbi s
a mly izmokat befed fascik nyomn keletkez nll trsg

Fascia dorsalis manus


a retinaculum extensorumnak durva, ers harntrostozat kzvetlen folytatst kpezi,
ami distalisan az ujjak dorsalis aponeurosisba megy t (s a connexus intertendineikkel
is szoros kapcsolatban van)
a fascia dorsalis manus a kzht radialis s ulnaris szln a metacarpuscsontoknak
megfelelen rgzl

Palmaris fascik
retinaculum flexorum folytatst alkotja: aponeurosis palmaris
mly tenyri fascia (fascia palmaris profunda) 9 septum

segtsgvel kapcsoldik
egymshoz az aponeurosis palmaris s a m. interosseus palmarisokat bort mly tenyri
fascia
ligamentum metacarpeum transversum superficiale az ujjak tvnl tallhat vkony,
harntul fut szalag, mely szorosan rgzl a subcutisban

ebbe a szalagba sugrzik az aponeurosis palmaris fasciculi longitudinalese

60

Vagina tendinum
1. Dorsalis carpalis nhvelyek
2. Palmaris carpalis nhvelyek
3. Palmaris digitalis nhvelyek

1. Dorsalis nhvelyek - Vaginae synoviales dorsales


retinaculum extensorum ligamentum carpi dorsale s a septumai ltal fedve fut a 6 db
nrekesz

gy a keletkez osteofibrosus rekeszek 9 klnbz hosszsg n befekvsre alkalmas


vagina synovialist tartalmaznak
1. rekesz:

m. abductor pollicis longus


m. extensor pollicis brevis

2. rekesz:

m. extensor carpi radialis longus


m. extensor carpi radialis brevis

3. rekesz:

m. extensor pollicis longus

4. rekesz:

m. extensor digitorum
m. extensor indicis

5. rekesz: m. extensor digiti minimi


6. rekesz:

m. extensor carpi ulnaris

2. Palmaris carpalis nhvelyek - Vagina synovialis palmaris


a retinaculum flexorum ltal csatornv zrdott canalis carpin a n. medianus mellett a
klnbz hajlt inak, 3 vagina synovialis palmarisban lpnek t:
I. vagina synovialis tendinis musculi flexoris carpi radialis

(os trapezium kln csatornja, a


vagina a retinaculum flexorum tapadst 2 rszre osztja)

II. vagina synovialis musculi flexoris pollicis longi


III. vagina synovialis communis musculorum flexorum

m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus

61

3. digitalis nhvelyek - Vagina synovialis digitorum manus


az 5 vagina synovialis digitorum manust krlveszi 5 darab:
vaginae fibrosae digitorum manus

rszei:
pars anularis vaginae fibrosae
pars cruciformis vaginae fibrosae

a vagina synovialis parietalis s visceralis lemezei kztt ereket s idegeket tartalmaz


mesotendineum tallhat

a digitlis nhvelyek trsgben ktfle mesotendineumot klnbztetnk meg:


vinculum tendinum longum
vinculum tendinum breve

a m. abductor pollicis longus s a m. extensor pollicis brevis nhvelygyulladsai


gyakoriak, s a processus styloideus radiira lokalizlt fjdalmat eredmnyeznek

Fossa cubiti
lefel tekint cscs hromszg alap gdr
hatrai:
proximlisan: m. biceps brachii (tendo)
ulnarisan: m. pronator teres
radialisan: m. brachioradialis
alapja: m. brachialis
kt oldalrl hatrolja: sulcus bicipitalis medialis et lateralis
medialisan: a flexorok fascijba besugrz aponeurosis musculi bicipitis brachii
(lacertus fibrosus) a knykrok medialis rekeszt a felszn fel lezrja

62

Canalis carpi
a sulcus carpi s a retinaculum flexorum ltal ltrehozott csatorna

sulcus carpi:

proximodistalis barzda, melyet kt oldalon az eminentia carpi radialis s az


eminentia carpi ulnaris hatrol (a retinaculum flexorum zrja csatornv)

benne fut:
m. flexor pollicis longus
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
m. flexor carpi radialis mellette lv ktszvetes barzdban fut a n. medianus
n. medianus
felette fut:
m. palmaris longus
m. flexor carpi ulnaris
arteria ulnaris
vena ulnaris
nervus ulnaris

Foveola radialis (fossa Tabatire)


a hvelyk abdukcijakor s extensijakor a csukl radialis oldaln a m. extensor pollicis
brevis s a m. abductor pollicis inai radial fell s a m. extensor pollicis longus ulnar fell
rncban kiemelik a brt, a kt rnc kztti gdr a foveola radialis
orvosi szempontbl is fontos, mert mlyben halad t ferdn az arteria radialis

63

Angiologia
ltalnos rtan
Erek - vasa sanguinea
feladatuk a vr ramoltatsa, elosztsa, szvhez viszonytott helyzetk szerint:
artria bal kamrbl az aorta O2-ds vrt szllt, a truncus pulmonalis pedig a td fel
szllt CO2-ds vrt szllt
capillaris feladat: vr s szvetek kztti gz s anyagcsere
vna vena cava superior et inferior jobb pitvarba CO2-ds vrt szllt
Az erek falnak szveti szerkezete:
1. tunica intima (minden
2. tunica media
3. tunica adventitia

rszakaszon azonos)

I. Arteriae
I./a Elasticus tpus artrik
systolban a falai kitgulnak s a diastolban folyamatosan hzdnak ssze, ezzel
folyamatos vrramlst biztostanak
rtegek jellemzi:

tunica intima
endothelsejtrteg hatrolja a lumen fel, alatta egy subendothelialis sejtrteg van, ami
elasticus rostbl s kevs ktszveti sejtbl ll
f rszt durva s krkrs lefuts elasticus s kisebb rszben collagen rostok alkotjk
kls hatrn az elasticus rostok lapokba rendezdnek fenestrlt elasticus membrn

tunica media
jszlttben 40, felnttben 70 koncentrikus elrendezds fenestrlt membrnbl ll
sok simaizomsejt s amorf sejtkztti llomnya van, ami glkzaminogliknokbl ll

tunica adventitia
vkony, szablytalan, hosszanti rendezettsg elasticus s collagen rostokbl ll
benne tallhatak az r tpll erei: vasa vasorum

64

I./b Izmos tpus kzpnagy artrik


feladata a test klnbz rszeibe sztraml vr eloszlatsa

tunica intima
egy rtegnek ltszik, de az endothelrteg alatt vkony, finom rostozat ktszvet
tallhat, ez a: membrana elastica interna (elasticus fenestrlt lemez)
idsebb korban a MEI tbbrteg lehet, sclerotislhat

tunica media
krkrsen v. lapos spirlba rendezett simaizomszvet, mely kztt kevs elasticus s
collagenrost tallhat
az izomsejteket rcsrostbl ll ktszveti hrtya veszi krl

tunica adventitia
membrana elastica externa
bels krkrs s kls hosszanti lefuts elasticus s collagen rostokbl ll
a nagyobb erek adventitijban vasa vasorumokat tallunk

II. Arteriolk
a capillrisok el kapcsolt arteriolk nyomsredukcis szerepet tltenek be

tunica intima
hosszanti elrendezds endothel sejtek, mely a vkony membrana elastica internra fekszik

tunica media
3-4 simaizomsejt-rteg a nagyobb arteriolkban s 1 rteg a precapillris arteriolkban
a sejtek kztt csak rcsrostvz van
a bels rtegben (v. egyetlen rtegben) a simaizomsejtek krlrik az r krfogatt

tunica adventitia
a nagyobb arteriolkban hosszanti elasticus s collagen rostkteg alkotja
a precapillris arteriolkban ez a rteg minimlis lehet

65

Az artrik O2 s tpanyagelltsa:

az artrik bels fala elegend O2-t s tpanyagot kap a tunica intimn keresztl
diffzval, ezt segti mg a fenestrlt elasticus membrn
a nagyobb artrik adventitijban vasa vasorumok vannak, amelyek a tunica mediaba
is benyomulhatnak
Az artrik beidegzse:
a., rz beidegzs

baro- s chemoreceptorok
az aortav falban s az arteria carotis kezdetnek sinusszer tgulatban
(sinus caroticus) az adventitia mlyebb rtegben szlfrtszeren sztterl tok
nlkli idegvgzdsek tallhatk
b., motoros beidegzs

veltlen idegek fonata hlzza be az adventitit, e fonat ingerlettad hlzata


behatol az adventitia mlyebb rtegbe, rsimul a media kls felsznre, de oda
soha nem hatol be
nincsenek idegvgzdsek, n. alapfonatos beidegzs van
az idegrostok kilpve a Scwann-sejtek plasmjbl a simaizomsejtek kzvetlen
kzelben adjk le mediator anyagaikat:
sympathicus vasoconstrictor rostok: noradrenalin
parasympathicus vasodilatator rostok: acetil-kolin

III. Capillarisok
1. Muscularis capillaris metarteriola
preferencilis (kitntetett) nagyobb rcsatorna, ami a precapillris arteriolt a
postcapillris venulval v alakban sszekti
simaizomsejtek s pericytk veszik krbe
a pericytk differencilatlan mesenchymasejtek

2. Valdi capillaris
endothelsejtek intenzven osztdnak: regeneratio, j capillaris
sejtek kapcsoldsa: lumen fel: zonula occludens
lumentl tvol: macula adherens
lehet fenestrlt, azaz 0,1 m-es nylsok vannak rajta, pl.: vese glomerulusai, endocrin szervek
a sejtekben pinocytotikus hlyagok
az endothelsejteket lamina basalis veszi krl, mely kb. 50 nm vastagsg
finomszemcss szerkezet hrtya

66

Angiogenezis
1. Angiogenezist serkenti:

fibroblast nvekedsi faktor FGF s


tumor necrosis faktor TNF
vascularis endothelialis nvekedsi faktor VEGF
2. Angiogenezist gtolja:

thrombospondin
angiostatin
endostatin

Endothel ltal secretlt anyagok:


1. III-as tpus collagen, laminin, fibronectin
2. endothelin: O2-hinyos, ischaemis llapotban termeldik s ers
simaizomcontractit vlt ki
3. thrombocyta aktivl faktor PAF: endothelsrls esetn szabadul fel
4. von Willebrand faktor
5. NO simaizomrelaxcit okoz

IV. Vnk
falszerkezetk vltozatos
b nyirokhlzat van a venk falban

tunica intima
endothel bortja
subendothelialis ktszvet minimlis
az endothel a laza subendothelialis ktszvettel rgzl a membrana elastica internhoz

tunica media
vkony
kevs simaizom
fknt collagen pti fel nem lesz tartsa a venknak

tunica adventitia

a vnk legvastagabb rtege


hosszanti s magas menet spiralis lefuts rostokbl ll
kevs simaizom s elasticus rost
vasa vasorum mlyen behatol, biztos vrellts

67

Vnabillentyk - Valvula venosae

vens keringst segtik


prosval, ritkbban egyesvel tallhatk
zskszer intima kettzetek
a lbon, kzen s a bordk kztti venkban tallhatk
megakadlyozzk a vr visszaramlst

Vns sinusok, sinusoidok

capillarishoz hasonl szerkezet, szablytalan alak, tg gyjterek, melyek falt nem


vascularis rendszerhez tartoz kpletek tmogatjk, pl.:
1. mjlebenyke hajszlereinek capillrissinusoidjai
2. hypophysis ells lebenynek capillrisai
3. a lp postcapillris vns sinusai
valdi sinusok:
1. dura mater sinusai
2. vrs csontvel vns sinusai
3. koponyatet canales diploicijei

Artrik elgazdsa:
1. zleti anastomosishlzatok

az zleteket ers artris gak ltjk el, amelyek az zlet tokjn kvl rete articularet
kpeznek, ennek jelentsge, hogy az erek a mozgs sorn sszenyomdhatnak s a vr
gy csak a kollaterlis kerings tjn tud tovbbramolni
2. rkd alak artris anastomosisok

fleg cs alak zsigerek elltsban vesznek rszt, a zsigert ellt 2 v. tbb artria
szomszdos gai kzt rkdszer sszekttets jn ltre
3. Gyr alak artris anastomosisok

agyalapi artris anastomosis gyr circulus arteriosus Willisii

Vgartrik:
a., absolut v. anatmiai vgartrik: az a terlet artrii, melyet az artria ellt s mshonnan
nem kap vrt (pl.: agy)
b., relatv v. funkcionlis vgartrik: azon terlet artrii melyet tbb artria lt el

68

Vnk elgazdsa:
vltozatos elrendezdsek
hajlamosak a fonatkpzdsre:
medencebeli szervek vns fonatai
arc mly fonatai
gerinccsatorna s gerinc krli vns fonatok
1. Nagyvnk:

vena cava inferior et superior


vena axillaris
vena femoralis
vena jugularis interna
2. Msodlagos v. harmadlagos vnk:
a., mly v. ksr vnk venae commitantes

kettesvel futnak az artrik mellett, az artrin vgighalad pulzushullm, a vnban


egy-egy szakaszt sszeprsel, a vr csak a szv fel tud elmozdulni a vns billentyk miatt
b., felletes v. brvnk

ers simaizom faluk van a vgtagokon, de az als vgtagon mgis varicosus


rtgulatok alakulnak ki
a fascin kvl a br alatt vannak

Ketts hajszlrrendszerek - artris csodareck, portlis venk


1. artris csodarece:

az arteriola nhny capillarishurokra oszlik, majd ezek jra egyeslnek


egy arteriolban, s majd ezutn oszlik valdi capillrisokra
(pl.: vese glomerulusai)

2. portlis vnk:

a v. portae hepatis belpve a mjba jra capillarisokra bomlik, majd a mj lebenykit tjr
sinusoidokat alkot; ezek a sinusoidok vnkba szeddve a mj gyjtereivel
(vv. hepaticae) egytt csatlakoznak a vena cava inferiorhoz; funkci: az
emsztrendszerbl felszvott anyagok nem jutnak kzvetlenl a keringsbe s a mj
rtalmatlann tudja tenni az idegen s mrgez anyagokat
hypophysis ells lebenynek vni

Arteriovenosus anastomosisok, rzr kszlkek


arteriovenosus anastomosis: az arteriolkat s venulkat kzvetlenl sszekt,
kisebb arteriolnak megfelel gak
lehetnek bennk lumenzr berendezsek, ezek az intima prnaszer kiemelkedsei;
pl.: chromaffin szvetek, nemi szervek erectilis szvetei

69

Kisvrkr:
ventriculus dexter

truncus pulmonalis

arteria pulmonalis dextra et sinistra

capillarisok

venae pulmonales dextrae et sinistrae

atrium sinistrum

Nagyvrkr:
ventriculus sinister

aorta

artrik

arteriolk

capillarisok

venulk

venk

vena cava superior et inferior

atrium dextrum

70

Aorta
3 szakaszra oszthat:
1. felszll aorta: aorta ascendens
2. aortav: arcus aortae
3. leszll aorta: aorta descendens

Aorta ascendens
eredse felett megvastagods van: bulbus aortae

sinus aortae kls formai megnyilvnulsa, amit


a 3 semilunaris billentytasak kiblsdse okoz
a kt ells sinusbl ered az arteria coronaria dextra et sinistra
az aorta ascendens kb. 10-12 cm-en a pericardiumon bell halad

Arcus aortae
3 ga van:
1. g: truncus brachiocephalicus seu: a. anonyma. a. innominata, a. brachiocephalica

kettgazik: arteria subclavia dextra


arteria carotis communis dextra
2. g: arteria carotis communis sinistra
3. g: arteria subclavia sinistra

az arteria carotis communis a pajzsporc magassgban oszlik arteria carotis internra s


arteria carotis externra
arteria carotis interna agy vrelltsa
arteria externa fej lgyrszeinek elltsa
arteria subclavia arteria axillaris arteria brachialis

Aorta descendens
a L1 csigolya eltt halad t a rekeszen: hiatus aorticus

a nyls felett: aorta thoracica


a nyls alatt: aorta abdominalis
az aorta abdominalis folytatsa: arteria iliaca communis dextra et sinistra

71

Az arteria subclavia grendszere


Hrom szakaszt klnbztetjk meg: az n. mellkasi szakaszt a fossa scalenotrachealisban,
a muscularis szakaszt a scalenus hasadkban s a nyaki szakaszt a scalenus hasadkon tl a
clavicula alatti kilpsig.

1. Mellkasi szakasz (fossa scalenotrachealisban)


a., arteria vertebralis a jobb s baloldali arteria vertebralis a nyltvel s a hd hatrn
egyesl s mint arteria basilaris halad tovbb
b., arteria thoracica interna anastomisl az arteria epigastrica inferiorral (ex a. iliaca externa)
seu: a. mammaria interna

gai

arteria pericardiacophrenica
arteria musculophrenica rectus

hvelyen belli rsze: arteria epigastrica superior

c., truncus thyrocervicalis

gai

arteria cervicalis ascendens


arteria cervicalis superficialis
arteria suprascapularis
arteria thyroidea inferior
arteria transversa scapulae a.

circumflexa scapulae

2. A muscularis szakasz gai (scalenus-hasadkban)


truncus costocervicalis
gai
arteria intercostalis suprema
arteria cervicalis profunda

3. A nyaki szakasz gai (scalenus hasadktl a claviculig)


arteria transversa colli

72

Az arteria axillaris grendszere


Az arteria axillaris az arteria subclavia egyenes folytatsa a kulcscsont alatt val thaladsn tl.
Lefutsa lg kar mellet nehezen hatrozhat meg kls tjkozdsi pontokhoz viszonytva. A
clavicula als szlnek kzeptl kifel s felfel dombor vben a scapula processus coracoideusnak
kitapinthat cscstl medialisan hajlik le fggleges irnyba. Biztosabban meghatrozhat a helyzete
a trzs frontalis skjban vzszintesig abduklt kar mellett. Irnyt s helyt megkzeltleg egy olyan
egyenes adja meg, amely a clavicula als szlnek kzept a knykhajlatban kitapinthat m. biceps
brachii intl medialisan fekv ponttal kti ssze. Ez a vonal nemcsak az arteria axillaris, de a
folytatsba es arteria brachialis lefutst is jelzi. Arteria axillarisnak szmtjuk az eret, a hts
hnaljredvel val keresztezdsig, azon tl mr arteria brachialis. Fels szakasza - klnsen lg
kar mellett - mg rfekszik a mellkas falra, als fele a fossa axillaris oldals falhoz fekve a kar
medialis felsznre hzdik t. Tle medialisan halad a vena axillaris. A plexus brachialis idegtrzsei
eleinte nagyobbra lateralis oldalt lelik krl, majd als szakaszban a karfonat hrom fasciculusa
mindinkbb kzrefogja az artrit. Ellrl az r nagy rszt takarja a m. pectoralis major s a fascia
clavipectoralis. Az ells hnaljredn tl, a fossa axillaris oldals faln, a brn kvl az r-ideg
kteget csak a fascia axillaris takarja, mely a m. coracobrachialis ltal okozott kiemelkeds mgtt
abduklt karon jl kitapinthat, st sovny egynen jl lthat is az arteria axillaris lktetsvel egytt.

gak:
1. szakasz:
arteria thoracoacromialis

gai
ramus deltoideus
ramus acromialis
rami pectorales

arteria thoracica suprema (seu: a. thoracalis suprema)

2. szakasz:
arteria thoracalis lateralis
arteria subscapularis

gai
arteria circumflexa scapulae

a fossa supraspinata mlyn anastomosl az


arteria suprascapularissal

arteria thoracodorsalis

3. szakasz:
arteria circumflexa humeri anterior
arteria circumflexa humeri posterior

73

Vena cava superior (jobb pitvarba mlik)

vena brachiocephalica dextra et sinistra

vena jugularis interna + vena subclavia

angulus venosus Pirogov-szglet: vns szglet, mely a vena jugularis interna s a


vena subclavia sszemlsnl jn ltre, a kt r itt egyesl vena brachiocephalicv

balrl belemlik: ductus thoracicus (3/4 nyirok)


jobbrl belemlik: truncus lymphaticus dexter (1/4 nyirok)

Vena cava inferior


diaphragmn tlp: hiatus venae cavae inferioris
L4-5 csigolya kzti porckorong magassgban kezddik
vena iliaca communis dextra et sinistra

(70-80-os sszemlsbl jn ltre)

vena iliaca externa et interna

vena femoralis

74

A fels vgtag artris rendszere


arteria brachialis
az arteria axillaris folytatsa a hts hnaljredvel val keresztezdstl
lefutsa: a sulcus bicipitalis medialisban halad a knykrok kzepe fel

a m. biceps brachii intl medialisan halad az aponeurosis musculi bicipitis alatt

a fossa cubiti kzepn gazik el kt vggra:

arteria ulnaris
arteria radialis

gai:
arteria profunda brachii

a m. teres major et minor ina alatt vlik le, s a n. radialis ksretben a sulcus nervi
radialisban a kar dorsalis oldalra kanyarodik
a felkar kzepe tjn kt vggra oszlik: arteria collateralis radialis (n. radialisszal)
arteria collateralis media
arteria collateralis superior
arteria collateralis inferior
arteriae nutriciae

tfrja a septum intermuscularet s a knykhz megy

75

arteria ulnaris
a fossa cubitit a m. flexor digitorum profundus felett hagyja el

medialis irnyba fut s az alkar harmadnl elri annak medialis szlt, ahol
csatlakozik hozz a nervus ulnaris

ezutn a m. flexor carpi ulnaris ltal fedve az os pisiforme fel tart

a csukltjkon felletess vlik, de vastagodott fascia antebrachii takarja

az os pisiforme s a hamulus ossis hamati radialis oldaln lp be a tenyrbe


az ideggel egytt, a retinaculum flexorum felett

felletes tenyrvben folytatdik: arcus palmaris superficialis


(ramus palmaris superficialis)
gai:
arteria interossea communis
arteria interossea anterior
arteria mediana n. medianust
arteria interossea posterior
arteria recurrens interossea

ksri seu: a. comitans nervi mediani

arteria recurrens ulnaris anterior


arteria recurrens ulnaris posterior

az os pisiformetl distalisan tfrja a hypothenar izmait, a


tenyr mlybe megy, ahol rszt vesz a mly tenyri v
alkotsban

ramus palmaris profundus

rr. carpales dorsales et palmares


rr. musculares

76

arteria radialis

az arteria ulnarisnl kicsit gyengbb g


a fossa cubititl a processus styloideus radii fel tart
a radius ells felsznn csak a br s a fascia antebrachii takarja pulzustapints
lefutsa a kzen: a m. abductor pollicis longus s a m. extensor pollicis brevis ina alatt
belp a fossa radialisba, majd a m. extensor pollicis longus ina alatt ttr a kzhtra s
az I. spatium interosseum tvn befut a tenyr mlybe, ahol a mly tenyri vet alkotja

gai:
arteria recurrens radialis
ramus palmaris superficialis felletes tenyri vet lezr g
ramus carpalis dorsalis foveola radialisban vlik le
ramus carpalis palmaris
arteriae metacarpae dorsales az ujjak dorsalis oldalt ltjk el
arteriae digitales dorsales
arteria princeps pollicis
arteria metacarpalis I.
arteria radialis indicis

a kzppercek kzepig

vgga alkotja: arcus palmaris profundus

Arcus palmaris profundus


a kzkzpcsontok basisnl tallhat
mly tenyri v: m. interosseusok volaris felsznn, aponeurosis palmaris alatt
rsztvev erek:
arteria radialis (I. spatium interosseum tvnl mlybe furakodott ga)
arteria ulnaris ramus palmaris profundus

vbl erednek:
arteria metacarpea palmaris

2-5. ujjak metacarpuskzeiben


elltjk a tenyr mly szveteit
anastomoslnak:
1. arteriae digitales palmares communesszal
2. rami perforantes dorsalis kzkzpartrikkal ltest kapcsolatot

az anastomosisrendszer biztostja, hogy a felletes tenyri v sszenyomsa esetn


is elegend vr jusson az ujjakhoz

77

Arcus palmaris superficialis


distalisan, a metacarpusok feje kzelben, aponeurosis palmaris felett
rsztvev erek:
arteria ulnaris
arteria radialis ramus palmaris superficialis

az vbl erednek:
3
2-3., 3-4., 4-5. ujjak fel irnyulnak, majd sztoszlanak

arteria digitalis palmaris communis

arteria digitalis palmaris propria

az ujjak volaris oldalnak szln haladnak


de a kzps ujjperc kzeptl distalisan az ujjak dorsalis felsznt is elltja
arteria digitalis propria
arteria princeps pollicis

kisujjhoz fut g, mely kzvetlenl a tenyri vbl gazik le

Rete articulare cubiti


a knyk artris hlzata
jelentsge: az arteria brachialis lektse utn ezen hlzat segtsgvel gyorsan,
kielgt collaterlis kerings alakul ki
rsztvev erek:
arteria collateralis ulnaris superior
arteria collateralis ulnaris inferior
arteria recurrens ulnaris
arteria recurrens radialis
arteria recurrens interossea

78

A fels vgtag vns rendszere


kt f csoport:
1. Mlyvnk:

1. mlyvns rendszer
2. felletes vns rendszer

az artrikkal egytt haladnak s az arteria brachialis kzeptl lefel kt vna


ksr egy artrit

vena ulnaris

vena radialis
vena brachialis

vena axillaris

vena subclavia

vena brachiocephalica

vena cava superior

2. Felletes vns rendszer


rete venosum palmare manus
rete venosum dorsale manus plexus venosus dorsalis manus

2 nagyvna vezeti el ulnarisan: vena basilica


radialisan: vena cephalica

az alkar harmadnl a volaris oldalra fordulnak t


vena basilica

vena cephalica

sulcus bicipitalis lateralisban halad,


majd a sulcus deltoideopectoralisba
fekszik, ezt kveten a trigonum
clavipectoralehoz fut

vena axillarisba torkollik


( a vena axillaris a szvkatterezs vnja)

a sulcus bicipitalis medialisban halad


hiatus basilicuson tfrja a fascit
n. cutaneus antebrachii medialisszal fut
vena brachialisba mlik

79

Anastomosisok
nagyobb erek sszekttetsei a normlis kerings biztostsa rdekben
pl.: rete articulare cubiti, plexus venosus dorsalis manus
vena cephalica s vena basilica kztti anastomosisok:
1. N-alak

vena basilica

vena cephalica
vena mediana cubiti (vrvtel, iv. injekci)

2. M-alak

vena basilica

vena cephalica

vena mediana basilic

vena mediana cephalica


vena mediana antebrachii

Felletes vns elvezets:


Dorsum manus:

kzttk nhny g igen fejlett, gy jn ltre a vv.


metacarpeae dorsalesek sszemlsbl a: vena cephalica accessoria seu: vena salvatella
vena basilica kisujj vena metacarpea dorsalisbl indul
vena cephalica nagyujj vena metacarpea dorsalisbl indul

a tjk vni anastomotikus hlzatot hoznak ltre, melynek neve:


venae metacarpeae dorsales

rete venosum dorsale manus

(a vnktl takartan itt tallhat: n. ulnaris r. dorsalis; n. radialis r. superficialis)


Antebrachium:
vena cephalica (lat.) n. cutaneus antebrachii lateralis ksri
vena basilica (med.) n. cutaneus antebrachii medialis ksri
vena mediana antebrachii az alkar kzepn a tenyrbl

felszll vnk
anastomoslnak s ebbl a rendszerbl ered a vena
mediana antebrachii

vena mediana cubiti

N- s M-alak anastomosis!

80

Brachium:
vena cephalica

sulcus bicipitalis lateralis sulcus deltoideopectoralis


trigonum clavipectorale vena axillarisba mlik
vena basilica a hiatus basilicuson tjut a fascia brachiin s a vena brachialisba mlik

Vena axillaris
vena brachialis egyenes folytatsa
felveszi:
vena jugularis interna

vena occipitalis
vena jugularis anterior (arcus venosus jugularis)
vena thoracoepigastrica
vena thoracoacromialis
vena thoracica interna

folytatsa: vena subclavia (2) vena brachiocephalica (2) vena cava superior (1)

81

A fels vgtag idegelltsa


PLEXUS BRACHIALIS
1., radixok kzvetlen gai:
n. dorsalis scapulae C5
n. thoracicus longus C5-6-7
2., truncusok kzvetlen gai tr. superior:
n. subclavius C5-6
n. suprascapularis C5-6
3., a fasciculusok kzvetlen gai, melyek nem mennek ki a vgtagra:
nn. pectorales mediales et laterales C5-6-7-8-Th1
nn. subscapulares C5-6
n. thoracodorsalis C5-6-7
4., fasciculus posterior gai:
n. axillaris C5-6
n. radialis C5-6-7-8-Th1
5., fasciculus lateralis gai:
n. musculocutaneus C5-6-7
n. medianus (pars lateralis) C6-7
6., fasciculus medialis gai:
n. medianus (pars medialis) C8-Th1
n. ulnaris C8-Th1
n. cutaneus brachii medialis C8-Th1
n. cutaneus antebrachii medialis C8-Th1
n. intercostobrachialis: a Th2 bordakzti ideg ga, anastomosl a nervus cutaneus brachii
medialisszal

82

A PLEXUS BRACHIALIS
GRENDSZERE
1., C5-8 s Th1 szelvnybl ered:
C5-6: a ganglion cervicale mediusbl ramus communicans griseust kapnak
C7-8: a ganglion cervicale inferiusbl ggl. stellatum kapnak rostokat

a radixok a m. scalenus anterior et medius ered csipki kztt a


hiatus scalenin keresztl lpnek el a fonat alatt halad az a. subclavia
2., A karfonaton 2 rszt klnbztetnk meg:
pars supraclavicularis truncusok alkotjk
pars infraclavicularis fasciculusok alkotjk

az elsdleges ktegeknl truncust superiort, mediust s inferiort, mg a fasciculusokat az


arteria axillarishoz val viszonyuk alapjn nevezzk el: fasciculus lateralis, fasciculus
medialis et fasciculus posterior

83

Vllvi gak:
n. dorsalis scapulae

tr. superior ga
innervatio: m. levator scapulae et mm. rhomboidei

n. thoracicus longus

tr. superior ga
innervatio: m. serratus anterior

n. suprascapularis

tr. superior ga
az arteria suprascapularis ksretben halad, de az ideg a ligamentum
transversum scapulae superior alatt, mg az a. suprascapularis afltt lp t
innervatio: m. supraspinatus et infraspinatus, rzgakat ad az
art. acromioclavicularishoz s art. humerihez

n. subclavius

tr. superior ga
lehet a n. phrenicus mellkga is
innervatio: m. subclavius

nn. subscapulares

fasciculus posteriorbl ered


innervatio: m. subscapularis, m. teres major

n. thoracodorsalis

fasciculus posteriorbl ered


arteria subscapularis et arteria thoracodorsalis mentn halad lefel
innervatio: m. latissimus dorsi

n. pectoralis medialis et lateralis

fasciculus medialis et lateralis ga


tfrja a fascia clavipectoralist
innervatio: m. pectoralis minor et major

84

A szabad fels vgtag idegei


nervus musculocutaneus

fasciculus lateralisbl ered


tfrja a m. coracobrachialist
innervatio: kar flexorai
rz vgga: n. cutaneus antebrachii medialis

a m. biceps brachii intl lateralisan lp el a fascin

nervus medianus

fasciculus lateralis et medialisbl ered

sulcus bicipitalis medialisban fut arteria brachialistl lateralisan fut

als harmadban a medialis oldalra tr gakat ad knykhz

a fascia antebrachii a felletes flexorokhoz rgzti alulrl az alkaron

a m. palmaris longus alatt belp a canalis carpiba

oszlsa:
nn. digitales palmares communes

ujjak tvn: nn. digitales palmares proprii 2-2


rzen beidegez volarisan 7 ujjszlet radial fell
gai:
rr. musculares

- alkarflexorokat innervlja, kivtel: m. flexor carpi ulnaris s


m. flexor digitorum profundus

n. interosseus antebrachii anterior

m. pronator quadratus
m. flexor pollicis longus
m. flexor digitorum profundus pars radialis
ramus palmaris

hvelyprnk s a pollex radialis rszt innervlja

nn. digitales palmares communes

nn. digitales palmares proprii

bnuls: hajltskor "eskkz-tarts, amikor csak a IV-V. ujjakat tudjuk hajltani, a


thenarizomzat elsorvadt

nervus ulnaris
85

fasciculus medialis ga
a sulcus bicipitalis medialisban az arteria brachialis medialis oldaln halad

a felkar kzepn tfrja a septum intermusculare medialet

az epicondylus medialis alatt lv sulcus nervi ulnarisba fekszik

m. flexor carpi ulnaris ltal fedve az alkar ells felsznre kerl

az arteria ulnarisszal halad s az os pisiformtl radialisan a


retinaculum flexorum felett lp be a tenyrbe

gai:
rami musculares

- m. flexor carpi ulnaris s m. flexor digitorum profundus

ramus dorsalis nervi ulnaris

nervus digitalis dorsalis 5db dorsalisan 5 ujjszl ulnar felli


innervcijt ltja el

nn. digitales dorsales communes

nn. digitales dorsales proprii 5


ramus palmaris nervi ulnaris

dorsalis ujjszl ulnar fell, a kzpperc kzepig

ulnaris regio a hypothenar felett

ramus profundus nervi ulnaris

kisujjprna
mm. interossei
m. lumbricalis II.-IV.
m. adductor pollicis
m. flexor pollicis longus
ramus superficialis nervi ulnaris palmarisan

nn. digitales palmares communes

nn. digitales palmares proprii

ulnar fell 3 ujjszl

n. ulnaris bnulsa: "karomkz"-tarts a mm. interossei s mm. lumbricales denervci miatt


az alappercek fesztettek, mg a distalis percek hajltott helyzetek az
antagonistk hatsra

86

nervus cutaneus brachii medialis

fasciculus medialis ga
2. vagy 3. bordakzti ideggel alkotott anastomosisa: n. intercostobrachialis

nervus cutaneus antebrachii medialis

a hiatus basilicuson keresztl kerl a br al:

ramus anterior
ramus ulnaris

nervus radialis

fasciculus posteriorbl ered


lefuts: a. axillaris et a. brachialis mgtt

az arteria profunda brachii ksretben a sulcus nervi radialisba kerl

spiralisan megkerli a humerust s a felkar als s kzps harmada tjn


tfrja a septum intermusculare lateralet

a knyk hajlat lateralis rszben 2 vggra oszlik


ramus profundus

ramus superficialis

vgga:

a foveola radialis alatt ri el a kzht brt

n. interosseus antebrachii posterior

kztzletet innervlja

vgga:
nn. digitales dorsales communes

nn. digitales dorsales proprii

dorsalisan 5 ujjszlet innervl radial fell


n. radialis felkari gai:
nervus cutaneus brachii posterior
rami musculares

m. triceps brachii, m. anconeus, m. brachioradialis,


m. extensor carpi radialis longus et brevis

nervus cutaneus antebrachii posterior septum

intermusculare laterale mentn ri el brt

nervus radialis bnuls: "lg kz" - a fesztk kiesse miatt sem a csuklzletben,
sem az ujjak zleteiben nincs lehetsg a fesztsre

87

nervus axillaris

fasciculus posteriorbl ered:

hiatus axillaris lateralis

m. deltoideus alatt gazdik el

rz ga: nervus cutaneus brachii lateralis superior

innervatio: m. deltoideus, m. teres minor

88