You are on page 1of 41

MANAGEMENT BANCAR

1.
Managementul personalului bancar: esen rol, funcii, atribuii. Politica de cadre a bncii: structur, atribuii, funcii.
Organele de conducere a bncii. Organigrama bncii. Securitatea n domeniul bancar. Riscul de fraud: tipuri, factori
generatori, medote de diminuare.
Conceptul, continutul si principii ale managementului bancar.
Managementul este cmpul n care se interpatrund politicile, oamenii si administrarea, care iau decizii si exercita controlul necesar
pentru a implimenta obiectivele optime n scopul de a asigura dezvoltare, stabilitate si crestere n afacere.(Goodmean)
Managementul bancar are urmatoarele particularitati:
patrimoniul reprezinta un capital pe care-l are banca la un moment dat si care n marea sa parte nu este n proprietatea deplina a
bancii.
produsul pe care l formeaza banca cumpara bani si vinde bani formarea corecta a pretului, dobnzile.
personalul de nalta calificare si de fiecare salariat n parte depinde banca gestiunea corecta a personalului.
mijloacele tehnice pe care le utilizeaza banca.
Atributiile managementului bancar:
administrarea patrimoniului ce presupune exercitarea dreptului de a utiliza acest patrimoniu;
organizarea proceselor de gestiune a patrimoniului;
dirijarea explicarea lucratorilor ce au de facut;
control trebuie sa fie permanent (personal si procesual), auditul intern.
Managementul bancar este organizat dupa urmatoarele principii:
precesul de gestionare n banca este un proces complex, fiecare activitate a bancii presupune legatura strnsa att ntre diverse
domenii ct si-n timp;
trebuie sa fie extemporal;
toate atributiile managementului trebuie corelate ntre ele ca sa formeze un mecanism integru.
Managementul bancar ca stiinta formeaza recomandari la modul general, iar fiecare banca este libera sa le utilizeze si sa le dezvolte n
conformitate cu specificul activitatii sale.
Particularitati si scopul managementului bancar.
Scopul fiecarui gestionar a unei activitati este maximizarea profitului. Dat fiind faptul n activitatea bancara acest scop se complica prin
necesitatea diminuarii riscurilor.
Particularitatile managementului bancar n vederea realizarii scopului sunt urmatoarele:
capitalul mprumutat este de la persoane fizice activitatea bancara este strict reglementata de autoritatile monetare;
sistemul de formare a costurilor si ncasarilor bancare;
banca este societate privata formata de obicei ca SA scopul managementului bancar apare c maximizarea profitului pentru o
actiune.
Scopul managementului bancar este maximizarea profitului bancii, inclusiv pentru o actiune n conditiile expunerii minime la risc si
respectnd restrictiile impuse de organele de reglementare.
Ca strategie globala scopul managementului bancar este mentinerea viabilitatii bancii, crearea conditiilorde activitate a ei att n prezent
ct si pe viitor.
n realizarea scopului sau managementul bancar este influentat de urmatorii factori:
1. factori de ordin intern:
marimea bancii, structura organizatorica;
politica promovata de banca si impusa de actionari (pol. extensiva si defensiva);
sistemele de administrare a bancii.
2. factori d ordin extern:
politica de reglementare pe care o duce Banca Centrala;
situatia economica n tara;
nisa pe care banca o ocupa pe piata serviciilor bancare.
3. Pentru atingerea scopurilor sale managementul bancar activeaza n doua directii:
managementul financiar: a) managementul performantelor (mg. global)
b) managementul riscurilor
managementul personalului
Managementul financiar presupune gestionarea corecta a patrimoniului bancii si evidenta lui se mai numeste managementul
bilantului bancar.
Activitatea mg. financiar presupune crearea conditiilor de atragere si gestionarea clientilor, vnzarea serviciilor bancare sfera de
productie.
Managementul personalului presupune gestionarea angajatilor prin formarea colectivului de munca, organizarea lui, dirijarea si
controlul.
n mg. financiar se utilizeaza metode matematico-financiare, pe cnd mg. personalului presupune abilitati din domeniul psihologiei.
Pentru mg. personalului se utilizeaza urmatoarele metode:
formarea unui contract de munca n care se vor stipula toate drepturile si obligatiile angajatilor;
crearea unui sistem de reciclare a cadrelor, activitatea bancara se bazeaza pe inovatii;
crearea unui sistem de stimulente pentru personal;

crearea unei structuri clare de atributii a fiecarui angajat;


minimizarea factorului de dublare a functiilor.

Esenta managementului personalului bancar.


Managementul personalului presupune un sistem de organizare, instruire si gestionare a resurselor umane n asa mod n care ele sa realizeze
strategiile bancare cu ct mai mici posibile cheltuieli.
Scopul managementului bancar de a optimiza structura personalului bancar si de a majora gradul de calificare a personalului pentru a crea
un mediu eficient de activitate a bancii.
Pentru a realiza scopul managementului personalului vom raspunde la urmatoarele probleme:

numarul optim de persoane necesare unei banci pentru acivitate;

gradul de calificare al acestui personal.


Atributiile managementului bancarpentru optimizarea personalului sau:

organizarea procesului de lucru n mod optimal pentru banca. Se analizeaza structura organizatorica a bancii pentru a calcula
numarul de persoane dupa posturi precum si gradul minim de calificare necesar pentru fiecare post. Tot odata se stabileste structura
ierarhica;

optimizarea calitatii posturilor pentru a evita dublarea personalului si determinarea gradului de abilitate;

formarea abilitatilor angajatilor n domeniul eticii bancare;

verificarea si dirijarea personalului att pe verticala ct si pe orizontala.


Corelarea tuturor atributiilor va forma un management a personalului eficient si va diminua cheltuielile de deservire a angajatlor.
Crend anumite obligatii fata de personalul banca va crea si conditii de munca eficiente care vor presupune att dotarea cu tot necesarul a
locului de munca ct si stimularea personalului si remunerarea lui.
Organele de conducere a bancii. Organiograma bancara.
Toate atributiile managementului personalului se vor executa absolut de toate agentiile de conducere ale bancii de la cele mai mari la cele
mai mici. Toti angajatii se vor supune acestor atributii.
Fiecare banca este organizata ca o SA, de aceasta depinde structura managementului bancar si a organelor de conducere n special.
n cadrul bancii identificam 7 posturi de management dintre care 4 pe orizontala si 3 pe verticala.
Adunare generala a actionarilor este organul suprem de decizie la care contribuie toti actsionarii care au participat la capitalul social a
bancii. Are n viziune urmatoarele probleme:

formarea strategiei de dezvoltare a bancii;

stabilirea sferilor prioritare de dezvoltare a bancii;

adoptare statutului si a planurilor strategice ale bancii;

adoptarea bilantului anual si repartizarea profitului;

decizii de majorare a capitalului;

numirea consiliului de administratie.


Consiliul de administrare este format de actionari majoritari (min 3, max 21)
Consiliul de directori blocul general de management (angajatii bancii) poarta responsabilitatea integrala inclusiv fata de actionari, de
administratia bancii, de profitabilitatea si stabilitatea bancii. n CD intra conducerea bancii, presedintele CD este si presedintele bancii.
sefii de directie blocul activitatii comerciale toata activitatea bancii care aduce profit.
Finantele se include gestiunea bancii ca oricare alta ntreprindere. Intra: contabilitatea, casieriele, sectia decontarilor interbancare.
Automatizarea raspunde de retelele informationale ale bancii. Intra:sectia de constituire a programelor informatice, mentinerea retelei de
transfer de imformatie.
Administrarea bancii sectia de juristi, sectia de cadre, sectia de
aprovizionare.
Totii sefii de directie formeza managementul mijlociu sau managementul curent.
Comitetele sunt ntrunite pentru a verifica activitatea bancii pe anumite domenii (comitet de creditare, comitet de active si pasive).
Consiliul de cenzori auditul intern.
Politica de cadre a bancii comerciale.
Politica de cadre a unei banci este totalitatea actiunilor prescrise ntr-un regulament specific pe care le poate ntreprinde managementul
bancar n vederea optimizarii structurii organizatorice a bancii.
Functiile politicii de cadre sunt:

optimizarea fiecarii posturi n cadrul bancii si excluderea dublarii posturilor;

decentralizarea primirii deciziilor si stabilirea pentru fiecare postura ce decizii poate lua;

prescrierea clara a tuturor atributiilor pentru fiecare post.


Atributiile politicii de cadre:
1. Angajarea presupune stabilirea abilitatilor minime fata de fiecare candidat:

abilitatea profesionista;

abilitatea de ordin tehnic;

abilitatea de ordin intelectual general;

abilitatea de cunoastere a situatiei economice n tara.


2. Instruirea se face cu scopul ridicarii calificatiei personalului din urmatoarele cauze:


dorinta de a propune persoanei un alt post n alt domeniu de lucru;

ridicarea calificarii n urma introducerii unor inovatii;

pentru a dota personalul cu mai multe cunostinte din domeniile conexe;


Instruirea se poate face cu forte proprii sau prin reciclare la institutii si organizatii specifice.
3. Stimularea prevede 2 tipuri de remunerari:

materiala prin salarii si prime

morala prin sistemul de reitinguri si alte elemente de ordin psihologic.


Politica de cadre va stabili raportul dintre stimularea morala si stimularea materiala.
4. Concedierea se face din doua motive:

reducerea postului n cadrul bancii;

n urma unor ncalcari.


Pollitica de cadre stabileste clar pentru ce persoana va fi imediat concediata.
Ponderea personalului calificat la banca.
Nr. Pers. Stud. superioare
K1= ---------------------------- * 100%
Nr. Tot. de pers.
Ponderea personalului tnar.
Pers. tnar
K2 = ------------ *100%
Nr. total
Ponderea cheltuielilor salariale.
Suma tot. salarii
K3 = ----------------------------- *100%
Ch. operationale (fara dob.)
Ponderea organelor de conducere.
Suma ch. pentru top mg. (CD), mg. curent, CA
K4 = -------------------------------------------------Ch. totale salariale
Tipuri de structuri organizatorice.
Structura organizatorica totalitatea de unitatiteritoriale ale unii banci coordonate printr-un sistem unic de gestiune.
Tipuri de structuri organizatorice:
Banca cu un singur sediu;
Banca cu mai multe sedii: centrala si un numar de sucursale, filiale, agentii;
Holdingul bancar.
Mai vezi: Specificul organizarii activitatii bancare
Particularitatile de actiune ale diferitor structuri organizatorice sunt:
1.Banca cu un singur sediu toate serviciile sunt prestate ntr-un singur loc.
Pozitiv

Negativ
Este mult mai rapid circuitul informatiei ce favorizeaza
clientul.
Concentrarea administratiei bancare si a sectiilor
comerciale ale bancii n acelas local presupune verificarea
stricta a personalului optimizarea activitatii lui.
Economisirea cheltuielilor de ntretinere a administratiei.

Numarul limitat de clienti datorita arialului mic pe care-l


deserveste banca.
Banca nu are diversificarea riscului n teritoriu fiind foarte
dependenta de situatia economica a unei regiuni.

2.Banca cu mai multe sedii presupune o structura complexa formata din centrala si o serie de sucursale, filiale, agentii.
Pozitiv

Negativ
Apropierea bancii de clientela majorndu-si
numarul clientilor.
Posibilitatile de diversificare a riscurilor pe
teritoriu.
Posibilitatea de a largi sfera de activitate prin
implimentarea unor servicii pe teritoriu dat.

Cheltuieli duble de administrare.


Durata operatiunilor este mai mare.
Limitarea sferei decizionale n cadrul filialelor
pierderea clientelei.
ndepartarea n teritoriu a administratiei
bancare de sfera comerciala ineficienta
activitatii filialelor.

3. Holdingul bancar presupune ca banca este ocomponenta a unei companii financiare mari ( nu exista baza legislativa). Exista trei tipuri:

Holdinguri cu o singura banca;


Holdinguri cu o banca care are filiale;
Holdinguri cu mai multe banci.

Pozitiv

Negativ
Posibilitatea de diversificare pe piata financiara
a serviciilor.
Posibilitatea de a apela la capitalul firmei
nebancare la necesitate.
Posibilitatea acordarii unui larg spectru de
servicii unui si aceluiasi client n acelas loc.

Asumarea de catre banca a tturor riscurilor


financiare inclusiv acelora din sfera nebancara.
Complicarea evaluarii corecte a capitalului la
un moment dat are loc eroarea ntre
coeficientii de performanta a bancii.

Caracteristica gestiunii bancii cu diferite structuri organizatorice.


Exista doua tipuri de gestiune a bancii cu mai multe sedii:
Gestiunea centralizata;
Gestiunea decentralizata.
Gestiunea centralizata presupune limitarea absoluta n drepturi de decizie a filialelor cu stabilirea setului de probleme asupra caruia filiala
poate actiona desinestator filiala nu are banii sai, filiala nu are dreptul sa utilizeze de sinestatator resursele acumulate.
Pozitiv:
se poate corela repede cu fluxul financiar;
excluderea dublarii functiei;
posibilitatea de a utiliza un personal mul mai competent si calificat pentru luarea deciziilor la nivel de centrala;
micsorarea riscului datorita controlului permanent asupra filialei;
economia cheltuielilor pentru prelucrarea documentelor;
posibilitatea de a verifica n permanenta activitatea filialelor si de a planifica viitorul ei;
posibilitatea de a transfera excesul de mijloace de la o filiala la alta care are necesitati financiare.
Negativ:
ngreoneaza transferul informatiei de la filiala la centrala n unele cazuri creind posibilitati de erori;
posibilitatea de pierdere a clientului datorita scaderii operativitatii deserviriilui;
monopolizarea deciziilor de centrala nu dau posibilitatea de formare a personalului competent la nivel de filiala.
Gestiunea decentralizata presupune nzestrarea filialelor cu drepturi decizionale asupra unui spectru larg de probleme, lasnd n competenta
centralei doar deciziile ce prevad strategia de dezvoltare precum si cele ce implica riscuri financiare majore. n RM astfel sistem nu exista.
Tot ce-i pozitiv la sistemul centralizat este negativ la decentralizat.
Pozitiv:
rapiditatea deservirii clientilor;
posibilitatea formarii personalului competent la filiale, a unor modele de gestiune separate.
Negativ:
expunerea n masura mai mare la riscuri;
imposibilitatea transferarii excesului de mijloace banesti de la o filiala la alta.
Deschiderea unitatilor teritoriale a bancii.
O banca poate avea urmatoarele tipuri de unitati teritoriale:
sucursale;
filiale;
agentii;
Sucursala este unitate teritoriala care se formeaza la nivelul unor regiuni sau teritorii mari. Se aseamana centralei, are consiliul de directori.
Are un sistem al aparatului administrativ destul de complex, este relativ autonoma n decizii si are dreptul sa efectuieze practic tot spectrul de
servicii elaborat de centrala.
Filiala se poate supune att direct centralei ct si sucursalei. Are un spectru restrns de servicii si se poate supune sistemului centralizat si
decentralizat. Acorda serviciile de creditare, depozitare si decontare.
Agentia este o structura teritoriala care are dreptul sa efectuieze un singur tip de servicii. Nu are director, are un contabil, nu are bilantul
propriu.
Riscul de frauda.
Frauda este nsusirea unui bun material sau nematerial aflat n custodie sau gestiune a unei persoane. Frauda este echivalata cu furtul.
Sursa aparitiei fraudei:
frauda bancara interna:
frauda intentionata cel care o comite are rea intentie;
frauda neintentionata prin eroare, nu intentioneaza de buna vointa;
frauda bancara externa:
frauda cu acces fizic spargerea bancii;
frauda cu acces electronic hakerii.

La frauda interna se mai adauga si coruptia.


Cauzele aparitiei fraudei interne:
1. gndirea nelogica a personalului;
2. controlul slab al personalului din partea bancii;
3. vointa slaba a individului poate fi cauzata de:
dorinta de a trai peste posibilitatile financiare;
ntretinerea amantilor;
abuzul cu jocuri de noroc.
Coruptia - efectuarea unui serviciu suplimentar contra unei plati din partea clientului. 3 tipuri de coruptie:
coruptie prin autoritate, nu presupune ncalcarea normei bancare pentru plata, ci pentru semnatura;
coruptie prin eroare, clientul plateste pentru ca angajatii bancii sa comita ntentionat o greseala n favoarea clientului;
coruptie prin relatii de subaltern sau rubedenie, nu se plateste, angajatul comite greseala pentru ca este ruda sau subaltern.
Fraudele interne se pot efectua ca crime ascunse si neascunse.
Crimele ascunse presupun acoperirea sumei extrase printr-un set de documente de obicei falsificat.
Crimele neascunse presupun extrageri de sume prin asumarea nelegitima a lor fara a fi documentate ( se efectuiaza n contabilitatea bancara
cnd se comite o eroare la transfer din cont n cont n contabilitate sau prin asumarea unor venituri generate de anumite operatiuni bancare).
Frauda externa este comisa de un neangajat a bancii.
Cauzele fraudei externe:
sistemul slab de securitate bancara;
atrnarea ostila catre banca data a fostilor angajati;
nivelul jos de protectie a retelelor informationale;
nerespectarea codului de etica bancara la compartimentul acces la informatie
Cauza cea mai importanta de aparitie a fraudei bncare este gestiunea incorecta a personalului.
Riscul de frauda are mecanisme de eliminare (caile de lupta cu frauda bancara):
depistarea viciilor (financiare) ale personalului la momentele oportune;
crearea unui climat psihologic n colectivul bancar favorabil prin imtermediul caruia fiecare angajat sa se simta att protejat ct si
verificat;
cearea unui sistem de rotatie a cadrelor;
existenta unui serviciu psihologic;
testarea si verificarea sistemelor informationale ale bancii, introducerea inovatiilor n aceste sisteme cu acuratetie;
crearea unui sistem de verificare a personalului si a oficiilor n care se presteaza servicii.
Etica bancara.
Etica bancara presupune un sistem de reguli si norme de conduita personalului bancar att vizavi de colectivul de munca ct si fata de clienti.
n primul rnd setul de norme este oformat printr-un document numit Codul de etica morala . Scopurile existentii acestui cod sunt:
acordarea serviciilor clientilor n mod corect si cu o amabilitate maxima pentru a mentine fiecare client;
actiunile fata de clientela trebuie sa fie corecte si rezonabile, ceea ce presupune accesul clientului la toate serviciile oferite de banca
doar n masura n care el corespunde ncerintelor naintate de banca pentru fiecare din acest serviciu;
acordarea aasistentei clientului privitor la functionarea conturilor lui, ceea ce presupune gestionarea clientului si informarea lui pe
tot timpul relatiilor lui cu banca;
mentinerea integritatii si a securitatii mijloacelor aflate n custodia sau gestiunea bancii. n cadrul mentinerii integritatii si siguritatii
apare problema divulgarii informatiilor, pe de o parte clientul are dreptul la toata informatia din conturile sale, pe de alta parte el are
dreptul ca aceasta informatie sa fie confidentiala pentru alte persoane.
Banca va divulga informatia cu referire la clientii sai doar n cazurile cnd este impusa de legislatie. nformatia va fi divulgata doar la cererea
organelor fiscale sau judiciare si doar la existenta prescriptiei care acorda dreptul verificarii clientului n cauza.
n vederea relatiilor intracolective codul de etica presupune urmatoarele:
relatiile ntre personal vor fi strict de serviciu doar n masura necesara de conlucrare, toate problemele fiind rezolvate pe cale
amabiala;
se vor respecta strict relatiile ntre organele de conducere si subalterni;
transmiterea de informatie n colectiv va fi limitata de necesarul de lucru.
Securitatea bancara.
Securitatea bancara presupune sistemul de protectie a informatiilor bancare si a mijloacelor financiare aflate n gestiunea bancii.
Existenta unui sistem de securitate sanatos n banca este cauzat de urmatoarele:
majoritatea resurselor financiare ale bancii sunt mprumutate, pastrarea integritatii lor presupune pastrarea stabilitatii bancii;
un sistem de securitate slab conditioneaza fraudele bancare, informatia despre fraude comise n cadrul bancii va submina autoritatea
bancii pe piata precum si n fata clientilor sai;
existenta unui sistem de securitate presupune posibilitatea bancii de a majora si diversifica serviciile. Un sistem de securitate slab n
schimb cauzeaza cheltuieli adaugatoare pentru banca pentru finantarea fraudei sau nbunatatirea sistemului de securitate existent.
Sisteme dde siguranta pot fi:
securitatea fizica pastrarea integritatii fizice a bunurilor materiale a bancii, banilor;
securitate informationala pastrarea integritatii informatiei bancare.
Pentru nbunatatirea sistemului de securitate se vor utiliza urmatoarele caii:

2.

se va verifica sistemul de paza externa a bancii pentru a depista persoanele suspecte si ale ndeparta de caile de acces n banca;
se va verifica identitatea clientelei;
se vor implementa sisteme de protectie moderne n special pentru retelele de calculatoare;
se va crea un sistem de lupta contra riscului de frauda (vezi mai sus).

Riscurile bancare. Noiune general de risc i incertitudine n activitatea bancar. Clasificarea riscurilor bancare. Gestiunea
riscurilor bancare.
Notiune generala de risc. Clasificarea riscurilor bancare.
Riscul incertitudinea fata de posibilitatile de incasare a unor cstiguri viitoare sau a valorii plasamentului.
Expunerea la risc suma pierderii sau cheltuielile suplimentare pe care le poate suporta individul sau institutia n urma unor situatii
imprivizibile.
n sfera bancara riscurile pot fi divizate n 2 categorii mari:
riscurile asociate bancii ca unei oricarei alte ntreprinderi, numite riscuri de ntreprindere;
riscuri specifice activitatii bancare, numite riscuri pure.
Riscuri de ntrepridere:
riscul organizational poate fi generat de o structura organizatorica ineficienta sau incorecta;
riscul de mediu sau riscul ambiant riscul generat de situatia economica sau structura de reglementari n tara n care activeaza
banca;
riscul de nefunctionare riscul generat de situatia de forta majora care pot stopa activitatea bancara pe o perioada de timp;
riscul de contrapartida este riscul care afecteaza banca ca orice alta ntreprindere n relatiile cu partenerii sai.
Riscuri pure:
riscul de credit este riscul de neincasare a sumei mprumutului acordat sau a dobnzii aferente acestui mprumut;
riscul de lichiditate este imposibilitatea bancii sa-si onoreze obligatiile scadente la un moment de timp;
riscul de dobnda - este posibilitatea de a pierde o suma mare de bani sau de a nencasa profituri n urma modificarii neprognozate a
ratei dobnzii (sit. de gap). Acest risc este generat de diferenta ntre activele bonificate cu dobnda si pasivele la care se plateste
dobnda pentru o perioada anumita de timp;
riscul valutar este posibilitatea unor pierderisau nencasari de profituri n urma variatiei imprevezibile a cursului valutar;
riscul de variatie a cursului hrtiilor de valoare este posibilitatea aparitiei unor pierderi n urma variatieicursului valorilor mobiliare
detinute n portofoliul bancii.
Riscul de insolvabilitate (= r.pure + r.de ntrepridere) este riscul de incapacitate de a executa activitatea bancara fiind un risc sumar
generat de toate celelalte riscuri pure si da ntreprindere.
Nici un risc n activitatea bancara nu-si are existenta n varianta sa pura. Fiecare din ele sau poarta cauza de aparitie a celuilalt sau poate
fi cauzat.
Din punct de vedere matematic toate riscurile bancare pot fi clasificate n 2 categorii mari:
riscuri diversificabile adica riscuri care pot fi calculate si prognozate prin sisteme matematice si poate fi asigurat, acoperit.
riscuri nediversificabile riscuri care nu pot fi calculate si anticipate cu certitudine din cauza existentei unor factori imprognozabili
care-l genereaza.
Majoritatea riscurilor bancare contin n sine att parametri diversificabili care sunt calculati printr-un sistem de indicatori, ct si
parametri nedeversificabili, care sunt acoperiti de banca prin alte posibilitati (gaj, acoperire prin valori mobiliare derivate, asigurare, etc.).
Exista o multime de sisteme de clasificare a riscurilor bancare. Cea mai generala clasifica riscurile bancare dupa urmatorii criteri:
1. dupa sursa de aparitie:
riscuri externe sunt generate de factori din afara bancii asupra carora banca nu are control (r. de tara, r. legislativ, r. sit. forsmajore, r.fiscal, r.ecologic);
riscuri interne sunt generate de factorii specifici activitatii bancare (r. de credit, r. de lichiditate, r. de insolvabilitate).
2. dupa aspectul financiar:
riscuri financiare pure riscuri generate de factori ai pietii financiare (r. de dobnda, r.valutar, r.de lichiditate);
riscuri nefinanciare riscuri care sunt legate de banca ca de ntreprindere (r. de frauda, r. organizational, r. de piata, etc.)
3. dupa posibilitati de previzionare:
riscuri diversificabile;
riscuri nedeversificabile.
Gestiunea riscului global al bancii.
Gesiunea riscurilor bancare este totalitatea de activitati intreprinse de banca pentru a depista cauzele aparitiei a riscurilor si a micsora
expunerea posibila la risc.
Scopurile:
asigurarea viabilitatii bancii prin evaluarea corecta a riscului si micsirarea pierderilor posibile;
extinderea controlului intern prin supravegherea riscului respectnd un sistem de norme si coeficienti interni precum si cei impusi de
autoritatile bncare;
detinerea n permanenta a informatiei asupra riscurilor asumate de banca pentru a crea posibilitati de actiune imediata n omiterea
lor;

reevaluarea si restructurarea continua a portofoliului de active si pasive bancare.


Gestiunea riscurilor bancare este foarte importanta pentru banca caci este echivalata cu gestiunea ntregii banci. Din aceste considerente
autoritatile pe piata bancara impun bancilor anumite conditii de gestiune a riscurilor sub forma de coeficenti obligatorii catre respectare sau
principii ce vor fi implementate n strategia de activitate a bancii. Recomandarile cele generale sunt naintate de comitetul de la BASEL.
Gestiunea riscurilor prevede urmatoarele etape:
1. identificare riscului, ce presupune masuri de depistare a factorilor ce pot provoca un orice risc;
2. evaluarea riscului, stabilirea printr-un set de indicatori a marimii pierderilor posibile n caz daca acest risc apare;
3. controlul riscului, verificarea procesului sau activitatii bancare pe tot parcursul derularii ei pentru identificarea momentului de
aparitie a riscului;
4. eliminarea sau evitarea riscului presupune gasirea metodelor de acoperire a pierderilor posibile generate de riscul respectiv;
5. finantarea riscului, este preluarea unor pozitii de hedjing prin instrumente suplimentare pentru acoperirea pierderilor posibile.
3.

Lichiditatea bancar: concept, rol, metode de calcul i influena ei asupra activitii BC. Strategiile de administrare a lichiditii.
Indicatorii de lichiditate. Gestiunea riscului de lips de lichiditate, evaluarea riscului, modaliti de reducere a influenei riscului de
lichiditate.

1. Conceptul de lichiditate i metode de calcul a necesarului de mijloace lichide.


2. Analiza indicatorilor lichiditii.
3. Strategia de dirijare a riscului de lichiditate.
1. Lichiditatea este cantitatea de active lichide aflate n posesia unei bnci la un moment dat de timp.
Problema lichiditii poate fi rezolvat n cadrul bncii sub 2 aspecte:
- sub aspectul activelor lichide aflate la o banc;
- posibilitatea de acces la mijloace bneti care pot fi atrase la un cost rezonabil i-n acel moment cnd
exist necesiti de ele.
Pentru o banc lichiditatea presupune accesul la mijloace lichide att aflate la momentul dat n posesia ei ct i
procurarea de resurse. Obanc se consider lichid atunci cnd poate s-i onoreze obligaiunile sale la un moment
oportun. Cea mai important sarcin a gestiunii lichiditii este evaluarea n mod corect a nevoilor de lichiditate
pentru fiecare moment de timp i acoperirea acestor nevoi cu costuri mici.
Problema gestiunii lichiditii este dual: pe de o parte lipsa de lihiditate genereaz riscul de lichiditate i
incapacitatea de-ai onora obligaiunile la momentul dat, pe de alt parte excesul de lichiditate condiioneaz
micorarea profitabilitii bncii.
Necesarul de lichditate ppoate fi calculat sub 2 aspecte:
sub aspectu cererii de lichiditate;
sub aspectul ofertei de lichiditate;
Cererea de lichiditate poate fi condiionat de:
1 rambursarea depozitelor scadente;
2 potenialul creditar, adic cererea nde acordare a creditelor;
3 necesarul de achitare a datoriilor interbancare;
4 necesarul de onorare a obligaiunilor curente scadente fa de parteneri (achitarea serviciilor procurate de banc),
acionari (plata dividendelor), stat (plata impozitelor).
Oferta de lichiditate este condiionat de:
1) atragerea de depozite;
2) ncasarea creditelor scadente;
3) procurarea de mijloace pe piaa interbancar;
4) incasri din vnzerea serviciilor bancare.
L = Oferta m.l. Cererea m.l.
Dac acest coef mai mare 0 banca se va confrunta cu un exces de lichiditate, managerii bncii vor cuta
posibiliti de plasament efectiv;
mai mic ca 0 - banca se va confrunta cu riscul de lichiditate, managerii bncii vor cuta posibiliti
de atragere a resurselor cu cele mai mici costuri;
este egal cu 0 foarte rare cazuri.
Se calcul pentru fiecare zi n parte.

Cererea de lichiditate depinde de mai muli factori:


a. factorul general a economiei;
b. poziia bncii pe pia;
c. politica monetar creditar a statului o politic de dobnzi joase va genera o cerere de mijloace lichide
nalt i invers. Politica monetar-creditar nflueneaz i oferta de mijloace lichide.
d. Factorul specific activitii economice n regiunea dat: cererea sezonier, cererea ciclic, cererea pe termen
lung.
Metodologia de estimare a lichiditii. Metodologia de gestiune prin pasive presupune urmtoarele etape:
1) Structurarea tuturor pasivelor n 3 categorii mari dup principiul necesar de rambursare:
a) pasivele urgente toate pasivele care necesit a fi rambursate n urmtoarele zile (conturile curente i
depozitele scadente);
b) depozite instabile depozite i alte obligaiuni pe care banca le va achita n viitorul apropiat;
c) pasivele stabile sunt pasivele n care banca are ncredere c nu vor fi retrase n viitorul apropiat (depozitele
pe termen lung, depozitele interbancare legate de conturi de coresponden, acionarii i fondatorii bncii);
2) Prestabilirea unui coeficient formulat din experiena proprie pentru fiecare tip de pasive conform cruia banca va
calcula necesarul de mijloace lichide pentru al acoperi;
3) Calcularea sumelor respective prin ponderarea fiecrui tip de pasiv la coeficientul i corectarea acestor sume cu
rezervele bancare obinute pentru fiecare tip de pasiv.
La suma necesar de lichiditate pentru acoperirea pasivelor se va mai aduga i cererea prognozat de credite, care
se va determina ca diferena dintre potenialul creditar i creditul acordat efectiv la momentul dat.
Istoric s-au format mai multe principii de gestiune a lichiditii:
Principiul de gestiune prin active cnd o banc se cosidera lichid doar dac avea cantiti importante de
active lichide;
Principiul de gestiune prin pasive care presupune c o banc este lichid dac are acces la mijloace lichide
pe pia n orice moment;
Principiul de gestiune mixt o parte din necesarul bncii este finanat din active lichide proprii, cealalt parte
din posibilitatea de atragere a resurselor la un moment dat de timp.
2. Dou tipuri de indicatori de lichiditate:
1. indicatorii de lichiditate impui de sistemul de supraveghere care variaz de la un sistem naional la altul;
2. indicatori de lichiditate interni pe care banca i calcul din experiena proprie i i consider estimativi pentru
evaluarea riscului de lichiditate.
n RM exist 2 principii de lichiditate fiecare banc fiind liber s-i stabileasc unul din ele:
1) presupune c coeficientul format dintre active i pasive nu trebuie s fie mai mare ca 1 i trebuie s fie cu un
termen de rambursare de 2 ani pentru active i pasive;
Active
(mai mic sau egal cu 1 )
K1 = -----------Pasive
2) presupune calcularea urmtorilor indicatori: (nu mai mic de 20%)
Active lichide
K2 = -------------------Total active
n literatura de specoalitate sunt recomandai urmtorii indicatori de lichiditate de evaluare de sinestttor de
ctre banc toi aceti indicatori sunt indicatori de active i pe pasive.
Indicatorii pe active:
1. Poziia monetar
Nr + C int + CrBNM
PM = ---------------------Active
Ponderea acestui indicator destul de mare determin o poziie de lichiditate puternic a bncii ns diminuiaz
profitabilitatea ei.
2. Hrtii de valoare lichide

HVS
HVl = ------------Active
Ponderea nalt presupune o lichiditate nalt corelat cu profitabilitate.
3. Poziia fondurilor de rezerv
Tfr Cbc
Pfr = ---------------Active
Creterea indicatorului este favorabil pentru banc.
4. Coeficentul fondurilor imobilizate
Cr + Alte imobilizri
Kfi = ------------------------Active
Scderea indicatorului va determina creterea lichiditii, creterea indicatorului creterea profitabilitii n
defavoarea lichiditii.

Indicatorii pe pasive:
1. Poziia lichiditii curente
Active curente
PLC = ------------------Pasive curente
Mai mic ca 1 poziia lichiditii este favorabil. Exist exces de lichiditate care trebuie plasat.
Mai mare ca 1 banca se confrunt cu problema lichiditii.
2. Ponderea depozitelor de baz
Depozitele de baz
PDB = ------------------------------Pasive
Depozitele de baz toate depozitele la termen i depozitele curente la care soldurile restante se menin constant n
valori considerabile.
3. Componena depozitelor
Depozitele curente
= -------------------------Depozitele la termen
Cu ct este mai mare cu att mai ru pentru poziia lichiditii.
4.

Strategia gestiunii pasivelor bncii comerciale. Necesitatea i problemele gestiunii pasivelor. Gestiunea calitii i costului
pasivelor. Gestiunea capitalului bancar, evaluarea riscului de insolvabilitate a bncii.

1.
2.
3.
4.

gestiunea capitalului bancar


gestiunea resurselor atrase
garantarea depozitelor bancare
prevenirea splarii banilor

1. GESTIUNEA CAPITALULUI BANCAR


Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din ntreaga societate, iar regulile privind
capitalul bancar reprezint ponderea cea mai semnificativ din aceste reglementri. Aceast importan deosebit care
se acord capitalului bancar se datoreaz faptului c bncile sunt, de fapt, intermediari pe piaa financiar, i astfel
nu-i folosesc dect ntr-o msur foarte mic propriile resurse.
Funcii ale capitalului :
- asigurarea cadrului de funcionare instituional ;

- asigurarea necesarului iniial de lichiditate i acoperirea riscului de faliment;


- factor de ncredere n potenialul instituiilor de profil, legat de sigurana depunerilor i de posibilitatea
onorrii solicitrilor clientelei ;
regulator al creterii instituionale.
Necesitatea gestiunii capitalului propriu se determin n funcie de doua aspecte:
1. din punct de vedere al corespunderii cerinelor de reglementare
2. din punct de vedere al creterii volumului i calitii lui.
Sub primul aspect se determin gradul de suficien al capitalului sau adecvarea lui. Adecvarea capitalului
presupune stabilirea convenional a nivelului minim de capital, n funcie de anumii parametri ce reflect
dimensiunea activitii bncii i a riscurilor asociate, de natur s asigure o corelaie ntre beneficiile obtenabile i
pierderile poteniale datorate asumrii unui anumit nivel de risc.
Reperul de baz utilizat n acest sens poart numele de Norma Cooke i se bazeaz pe relaia:
GsC

CNT
*100%
Ar

n care ponderile corespunztoare claselor de active sunt:


- risc 0 pentru numerar, titluri de stat i ale adminisraiei locale ;
- risc 20%pentru plasamente pe piaa interbancar;
- risc 50% pentru creane garantate prin ipoteci i leasing imobiliar;
- risc 100% pentru alte categorii de creane.
n acelai mod, se procedeaz la convertirea n credite echivalente a angajamentelor rezultnd din operaiuni
extrabilaniere, unde se folosesc urmtorii
coeficieni:
- 0.8, pentru scrisorile de credit comercial (risc 20%);
- 0.5, pentru faciliti de emitere a obligaiunilor i angajamente de creditare
de peste un an (risc 50%);
- 0, pentru garanii de credit i convenii tip REPO (risc 100%).
Actialmente este n desfurare implimentarea cerinelor noi cu privire la capital (Basel II) ele prevd
urmtoarele modificri:
1. Cuprinderea n formula de adecvare a capitalului a influenelor riscului operaional, care va duce la
relaia:

Total capital (Capital Normativ Total)


Active ponderate
funcie de riscul de credit

Active ponderate
funcie de riscul de pia

Active
ponderate funcie de
riscul operaional

Cea mai mare dificultate o constituie evaluarea riscurilor de piaa i a celor operaionale. De aceast evaluare
depinte volumul de capital considerat necesar pentru activitatea bncii. n conformitate cu recomandrile Comitetului
de la Basel evaluarea riscurilor va fi realizat prin metode proprii, corelate cu specificul mediului economic n care
funcioneaz bncile comerciale.

2. o alt perfecionare n domeniu privete considerarea riscului de ar sau de companie, pe baza unui
rating determinat de instituiile specializate, coeficienii de risc corespunztori fiind inclui n procesul
de agregare prin care se determin riscul global.
3. Nu n ultimul rnd, creterea transparenei activitii bncilor, prin publicarea unui numr sporit de
informaii auditate, este de natur s evidenieze mai exact nivelul riscurilor asumate, n funcie de care
se operaionalizeaz procedurile de adecvare a capitalului.
limite minimale pentru indicatorii de solvabilitate:
KNT/Ar > 16%
Totdat sub aspectul corespunderii cerinelor de reglementare se va mai studia i impactul majorrii
capitalului asupra rentabilitii lui (prin ROE)
Sub cel de al doilea acpect al gestiunii capitalului se va determina posibiliti de acomodare cu cerinele de
adecvare a capitalului :
- restructurarea portofoliului de active ;
- diminuarea global a activului ;
- majorarea capitalului prin
resurse proprii creterea profitabilitii bncii, diminarea fondurilor neobligatorii, creterea
prii de beneficial nerepartizat, diminuarea dividendelor achitate;
din resurse externe emisiune de aciuni, convertirea datoriilor n aciuni, emisiunea
obligaiunilor subordonate, etc.
- consolidarea capitalului.
Interesul managementului bancar fa de analiza calitii capitalului bancar este din urmtoarele motive:
1. corespunderea cantitii de capital deinute de banc, normelor impuse de autoriti dup componentele
necesare i dup cotele prestabilite de normative (este bine s v aducei aminte care este cota maxim a
datoriilor subordonate permis de cerinele de reglementare n total KNT i a altor componente);
2. existena cantitii de capital la banc n volumul destul pentru tipul de activitate pe care-l presteaz banca;
Al doilea motiv este cauza apariiei insolvabilitii la banc, riscul lipsei de capital este probabilitatea apariiei strii
de insolvabilitate pentru o banc la un moment dat de timp.
Analiza se efectuiaz prin:
1. Norma Cooke
A totale
2. coeficientul efectului de prghie
= ----------CP
2. GESTIUNEA RESURSELOR ATRASE
Din punct de vedere conceptual, resursele atrase bancare pot fi privite n dublu sens:
- ca resurse atrase ce constituie obligaii ale bncilor fa de depuntori;
- ca i creane creditoare fa de banc ale depuntorilor.
Calitatea resurselor atrase se va determina dup urmtoarele criterii :
1. componena resurselor atrase: se cunosc resurse atrase depozitare i nedepozitare. Volumul resurselor
depozitare se planific n conformitate cu necesarul de plasamente. n caz de necessitate se vor atrage resurse
nedepozitare. Evaluarea necesarului de resurse nedepozitare de va efectua dup formula:
discrepana fondurilor = suma plasamentelor planificate- suma depozitelor planificate. n cazul cnd apare
rezultatul negativ, banca va procura resurse nedepozitare sub forma:
creditelor interbancare
caracteristicele lor sunt:
au un termen foarte scurt
se vor utiliza pentru complectarea necesarului de lichiditi imediate;
pot fi procurate de bncile cu un surplus de lichiditi, care sunt cointeresate s le
plaseze pe termen scurt
credite centralizate

emisiune de certificate de deposit


emisiune de cambii
emisiune de obligaiuni

factorii care influieneaz alegerea resurselor nedepozitare sunt:


- costul resurselor
- riscul asociat fiecrul tip de resurs
- termenul de scaden
- mrimea bncii, de care depinde tiupul de resurs la care ea poate avea acces
- necesaru de depunere a gajului
- norme de reglementare din partea statului
2.
costul resurselor atrase.
Evaluarea costului resurselor permite managerilor bncii s decid asupra preului diferitelor categorii de
resurse pentru a le selecta funcie de posibilitile de plasamente i de dobnzile, pe care acestea la genereaz.
Volumul cheltuielilor bancare cu resursele atrase de va determina:
m

C i j * Pj
j 1

unde
C cheltuielile de atragere a resurselor bancare,
Pj volumul pasivului de tip j
ij rata dobnzii, pltit pentru pasivul de tip j
Rata dobnzii medie, pltit pentru o unitate monetar de capital atras, se va determina prin raportarea
cheltuielilor respective la volumul total de resurse atrase.
Plile asupra dobnzilor nu limiteaz cheltuielile bancare cu resursele atrase, fiind necesar s se calculeze
cheltuielile la o rata critic, sau costurile marginale :

Cm

it

Dit CO

prof

unde
sitDit - plile asupra dobnzilor;
CO - alte cheltuieli operaionale ale bncii, altele dect dobnzile;
Aprof - suma activelor profitabile ale bncii.
Cheltuielile calculate n acest mod sunt la o rat critic a rentabilitii, deoarece, pentru a-i menine
profitabilitatea, banca nu-i poate permite s plaseze aceste resurse la o dobnd mai mica dect aceast rat.
Variaia frecvent a ratelor de dobnd confer cheltuielilor medii ponderate nesiguran i irealitate.
Costul marginal al resurselor atrase evalueaz costul achitat de banc pentru a cumpra o unitate suplimentar
de resurse pe care aceasta le poate investi:

Cm i * D ' i * D
unde
D resurse, atrase la o rat de dobnd nou;
D resurse atrase la rata de dobnd veche;
i rata de dobnd, estimat ca la care se pot plasa resursele atrase.
Acest indicator reprezint n valoare absolut volumul modificrii costurilor bancare cu atragerea resurselor,
ns pentru a putea fi comparabil cu rata de rentabilitate la plasamente este necesar transformarea lui n valoare
relativ.

rC m

Cm
D'

Rata costului marginal rCm al resurselor atrase poate fi comparat cu rentabilitatea marginala a plasamentului
pentru a se concluziona asupra bonitii lui.
n cazul majorrii ratelor de dobnd de ctre banc, costurile marginale vor crete, dat fiind faptul, c banca
este obligat s achite dobnzile majorate nu numai pentru resursele atrase suplimentar, dar i s ofere aceiai
rentabilitate la depuneri clienilor vechi, care acceptase de fapt dobnda anterioar majorrii. Analiza costurilor
marginale permite determinarea limitei valorice pn la care banca poate s-si extind volumul resurselor atrase atta
timp, ct cheltuielile marginale de atragere a noilor resurse nu vor face s scad veniturile marginale din plasamentul
lor.
Formarea ratelor de dobnd la depozite, ca element de cost bancar:
Actualmente bncile tot mai des recurg la formarea ratei dobnzii la depozit dup metoda unbundled
service, ce presupune analiza serviciului de gestiune a depozitelor separat, independent de politica tarifelor la alte
tipuri de servicii i a dobnzilor la credite. Acesta metoda propune compunerea ratei dup urmtoarea formula :

c d COi CAi i
unde
cd - costul depozitului de tip i ntr-un moment de timp t
COi - Cheltuieli operaionale pentru deservirea depozitului de tip i
CAi - Cheltuielile anticipate pentru operaiunile de ansamblu cu depozite
Pentru utilizarea acestei metode este necesara evaluarea corecta i completa a costurilor de gestiune a fiecrui
tip de depozit, ce, n condiiile actuale, este destul de complicat.
Exist o alt metod, bazat pe calcularea ratei depozitului, evalundu-se cheltuielile globale ale bncii cu
dobnda. n condiiile acestei metode banca va calcula o rat a cheltuielilor pentru fiecare surs de mijloace
financiare (innd cont de rezervele minime obligatorii; defalcrii n fondul de asigurare a depozitelor (daca acest
fond exista), corelnd-o cu rata de dobnd propus la fiecare tip de depozit. Suma acestor doi indicatori vor
determina costul real sumar de atragere a depozitelor, care, fiind raportat la volumul de depozite va determina rata
dobnzii pe o unitate monetar de depozit. Ideea metodei respective este bazata pe presupunerea ca nu exista
cheltuieli asupra unui depozit separat, ci exista costul mediu ponderat al tuturor resurselor bancare atrase.
Politica de formare a dobnzilor de baz pasive influeneaz structural clientela bancara i depunerile bancare,
care la rndul sau, determina deciziile manageriale n strategia dezvoltrii profitabilitii bncii:
diferena dintre rata dobnzii la
modificarea
ratei
depozite i rata dobnzii la credite (marja
venitul
dobnzii la depozite.
bancar)
bncii,
determinat
deciziile

clienilor

referitor la mrimea i

volumul

depozitului bncii

structura

de

creterea

volumului
tipul depozitului
Formarea ratei de baz a dobnzii la depozite este un capitol separat n strategia vital a bncii. Dobnda la depozit
trebuie va fi utilizat n primul rnd pentru majorarea profitabilitii bncii i pstrarea fezabilitii ei, mai apoi
pentru atragerea clienilor sau n lupta concurenial, deoarece cu cat este mai mic marja ntre rata dobnzii la
credite i rata dobnzii la depozite, cu att mai sensibila este banca la modificrile ratei dobnzii la depozite pe piaa.
3. necesitatea de garantare a resurselor atrase.
Resursele nedepozitate sunt garantate n conformitate cu cerinele creditorului. Pentru creditele centralizate
acestea pot fi hrtiile de valoare de stat cu calitate nalt, pentru creditele interbancare active eligibile, pentru alte
mprumuturi n conformitate cu normele impuse de autoriti.
Resursele depozitare sunt garantate prin autoritatea bncii. Actualmente ns n sistemul bancar autohton
exist i o alt metod de garantare a depozitelor, care va fi prezentat n continuare.

3. GARANTAREA DEPOZITELOR BANCARE


Poziii convergente:
- interesul individual de protecie, pe care l reclam orice depuntor;
- interesul bncilor, de a-i prezerva portofoliul de clieni i de evitare a riscului reputaional;
- interesul public, privind ncrederea n sistemul bancar i evitarea riscului sistemic.
Sistemele de asigurare a depozitelor pot fi structurate dup mai multe caracteristici:
- ca mod de funcionare, vom ntlni:
_ structuri mutuale de acoperire a cheltuielilor aferente satisfacerii
obligaiilor bncilor falimentare;
_ structuri formale, bazate pe existena unui fond dedicat acestui scop;
- n funcie de modul de administrare, se difereniaz:
_ fondurile administrate public;
_ fondurile administrate privat;
- dup caracterul contribuiilor, se disting:
_ fondurile obligatorii
_ fondurile facultative.
n RM, Fondul de garantare a depozitelor a fost constituit ca persoan juridic. Organizarea i funcionarea
acestuia se stabilesc prin statut propriu. Consiliul de administratie al lui este compus din 6 membri:
a) 3 membri propusi de Asociatia Bancilor din Moldova;
b) un membru propus de Ministerul Justitiei;
c) un membru propus de Ministerul Finantelor;
d) un membru, fara drept de vot, propus de Banca Nationala a Moldovei.
Participarea la constituirea resurselor financiare ale Fondului este obligatorie i vizeaz toate bncile, inclusiv
filialele acestora cu sediul n strintate.
Fondul garanteaz, n limitele prevzute de lege, depozitele deinute de rezideni i nerezideni, exprimate n
moned naional sau strin n valoarea maxim de 6000 lei, cu anumite excepii privind cuprinderea n sistemul de
garantare.
Faptul generator l constituie deschiderea procedurii falimentului, compensaiile fiind pltite ctre deponenii
garantai n moneda naional - leu, indiferent de moneda de constituire a depozitului, n limita plafonului de
garantare
Contribuia iniial a instituiilor de credit este de 1% din depozitele atrase cu valoarea pn la 4500 lei.
Baza de calcul a contribuiei o constituie soldul total n lei, reprezentnd depozitele garantate, n lei i n
valut convertibil, aflate n evidena bncilor.
Pentru instituiile de credit care se angeaz n politici riscante i nesntoase, Fondul este autorizat s
majoreze contribuia anual.

4 PREVENIREA SPLRII BANILOR


Realitile lumii contemporane, marcate de proliferarea unor fenomene de genul crimei organizate, traficului
de droguri i de persoane, au impus sistemelor bancare necesitatea adoptrii unor msuri privind prevenirea
proceselor de splare a banilor, denumire sub care sunt cunoscute operaiunile de transformare a fondurilor obinute
ilicit n disponibiliti monetare de provenien aparent legal.
Banca Naional a Moldovei a emis o serie de norme privind standardele de cunoatere a clientelei, care au
drept scop diminuarea riscului reputaional, operaional, de credit, de lichiditate i de conformare la cerinele legii,
precum i protejarea siguranei i stabilitii bncilor i, prin aceasta, a integritii sistemului bancar.
Programele de prevenire i combatere a operaiunilor de splare a banilor trebuie s aib n vedere toate
operaiunile bncii care implic primirea sau distribuirea de fonduri ale clienilor, cuprinznd, fr a fi limitative:
- deschiderea de conturi curente, de depozit, de economii, de credit, de card;
- deschiderea de conturi de eviden a valorilor mobiliare;
- nchirierea de casete de siguran;
- efectuarea tranzaciilor cu valori mobiliare ori cu alte instrumente financiare, valut, metale i pietre
preioase, a cror valoare depete 50.000 lei;

operaiunile cu numerar care depesc 100.000 lei pentru persoanele fizice;


virament pentru persoanele fizice de 200 000 lei i pentru persoanele juridice n valoare de 300 000 lei.
Programele de cunoatere a clientelei trebuie s cuprind:
- o politic de acceptare a clientului;
- proceduri de identificare a clientului i de ncadrare a acestuia n categoria de clientel corespunztoare;
- modaliti de ntocmire i pstrare a evidenelor corespunztoare;
- monitorizarea operaiunilor derulate prin conturi n scopul detectrii tranzaciilor suspecte i procedura de
raportare a acestora;
- modaliti de abordare a tranzaciilor n i/sau din jurisdiciile n care nu exist reglementri corespunztoare
n domeniul prevenirii splrii banilor;
- proceduri i sisteme de verificare a modului de implementare a programelor elaborate i de evaluare a
eficienei acestora;
- programe de pregtire a personalului n domeniul cunoaterii clientelei.
n afara obligaiei de a raporta Procuraturii Generale operaiunile n cazul crora suspecteaz c fondurile
provin din,au legtur cu, sau urmeaz s fie utilizate n scopul svririi de infraciuni. Tipul de operaiuni vezi n
legea Cu privire la prevenirea i combatera splrii banilor

5.

Necesitatea i problemele gestiunii activelor bncii. Gestiunea calitii activelor. Gestiunea riscului de modificare a ratei
de dobnd: evaluarea influenei modificrilor ratei de dobnd asupra bilanului bancar.

1. Necesitatea gestiunii activelor.


2. Gestiunea activelor dup calitate.
3. Strategii de gestiune a activelor.
1. Necesitatea gestiunii activelor.
Activele bancare reprezint totalitatea disponibilitilor a bncii care genereaz profit i asigur realizarea scopului
general al managementului bancar, totodat activele sunt cele care genereaz cel mai mare risc pentru banc de aceea
gestionarea lor necesit a fi prudent.
Necesitatea gestionrii activelor reese din analiza caracteristicilor principale a lor care sunt:
1) Structura activelor trbuie s corespund legislaiei n vigoare. Sub acest aspect se va gestiona corespunderea
activelor fa de normele de lichiditate, provizioanelor fa de risc, a necesitilor pentru acoperirea riscului ratei
dobnzii.
2) Activele trebuie s corespund cerinelor de lichiditate a bncii banca i va menine activele lichide n cantiti
estimate de ea n conformitate cu politica i strategia de dezvoltare.
3) Activele trebuie s fie profitabile, cci ele sunt unica surs de profit a bncii. Profitul reprezint nu numai dorina
acionarilor dar i sursa de existen i stabilitate a bncii.
4) Activele trebuie s fie sigure creterea profitabilitii duce la creterea de risc. Scopul managementului activelor
este s se coreleze profitabilitatea activelor cu gradul de risc acceptat de banc, banca nu se va implica n active
mai riscante.
Necesitatea gestiunii activelor se axeaz pe corelarea lor cu pasivele dup termen i sensibilitate la rata
dobnzii pentru a evita i alte riscuri generate de volatilitatea ratelor de dobnd pe pia.Activele bancare
disponibilitile bncii ce genereaz profit sau asigur activitatea normal a bncii.
Necesitatea gestiunii activelor:
Generez profit conduce la creterea profitabilitii i ndeplinirea scopului mangementului bancar.

Genereaz riscuri prin gestiunea lor se tinde la diminuarea pierderilor provocate de riscuri sau a
costurilor suplimentare privind gestiunea lor. Gestiunea performant a activelor va tinde s gseasc
punctul optim dintre profitabilitate i risc.

Activele bancare ca structur vor fi restricionate de limitele impuse de autoritile monetare.


Gestiunea corect n aceast direcie va diminua cheltuielile bancare excepionale privind amenzile,
precum i diminuarea costurilor posibile provocate de supraevaluarea posibilitilor bancare n unele
activiti.

Necesitatea de lichiditi impune gestiunea corect a structurii activelor ceea ce conduce la


diminuarea cheltuielilor privind procurarea resurselor n mod de urgen sau reducerea profitului din
neinvestirea excedentului de lichiditate.

Gestiunea activelor bncii se va face prin corelarea termenilor de scaden a activelor cu termenii de
scaden a pasivelor. Necorelarea activelor i pasivelor dup termenul de scaden genereaz probleme cu
lipsa de lichiditate sau costuri nalte din fluctuarea ratelor dobnzii.
2. Gestiunea activelor dup calitate.
Activele bancare sunt generatoarele eseniale de profituri, gestiunea crora rezolv scopul esenial al
managementului bancar i anume maximizarea profiturilor cu diminuarea riscurilor. Iar structura activelor reprezint
raportul diverselor ca calitate active la total active bilaniere.
Iar portofoliul activelor a unei bnci comerciale este structurat n patru categorii mari:
Numerar n banc;
Portofoliul investiional ;
Portofoliul de credite;
Cldiri, mijloace fixe i alte imobilizri.
Normele juridice i instruciunile acioneaz asupra operaiunilor active prin dou ci:
Stabilind treptele investirii a unei pri din resursele bancare pentru unele sau altele operaiuni active.
Majoritatea resurselor atrase sunt constituite din depozite la vedere i la termen. Iat de ce condiia primordial n
vederea plasrii corecte a patrimoniului bncii este satisfacerea la moment i pe deplin a retragerilor de capital.

Existena resurselor creditare destule pentru satisfacerea cererilor de mprumut. Se tie c creditul este
operaiunea cea mai profitabil a bncii. Neputina ei de-a oferi un credit n condiii avantajoase va trezi auspicii din
partea clienilor, ceea ce poate duce la iscarea unor probleme, i n fine la ncetarea existenii ei.
Calitatea activelor bancare const n:
A. Structura activelor
B. Diversificarea activelor
C. Profitabilitatea activelor
D. Lichiditatea activelor
E. Riscul activelor
A. Activele pot fi structurate n :
Active monetare (bani)
Portofoliu de hrtii de valoare
Portofoliu de credite
Imobilizri (cldiri, mijloace fixe)
Determinnd ponderea fiecrui component n structur bncile i aranjeaz structura activelor n conformitate
cu strategia i scopul urmrit. Pentru a-i atinge scopul de maximizare a profitului bncile tind s majoreze
ponderea activelor generatoare de profit n total active. Acest proces poate condiiona:
Diminuarea ponderii activelor lichide lipsuri temporare de lichiditi ce duc la creterea cheltuielilor prin
procurarea urgent a resurselor.
Diminuarea investiiilor n imobilizri pierderea clientelei, deoarece se face pe baza nchiderii de filiale
sau refuzului de modernizare a mijloacelor fixe i reelelor informatice existente.
Structura ideal a activelor ar fi:
Active monetare 10%
Portofoliul de hrtii de valoare 30%
Credite 50-55%
Contul portof. cred. 2-5%
Factorii externi ce influeneaz structura activelor:
o Nivelul de dezvoltare i capacitatea pieei monetare
o Dezvoltarea pieei capitalului
o Limitele impuse de ctre actele de reglementare
o Starea general de dezvoltare a rii
Factorii interni ce influeneaz structura activelor:
o Strategia de dezvoltare a bncii
o Diminuarea bancar i a unitilor teritoriale
o Capitalul bancar: CNT/APR 16% (CNT-Capitalul Normativ Total; APR-Active Ponderate la Risc)
De mrimea CNT depinde volumul APR. O banc cu CNT mai mare poate s-i permit investiii n
portofoliu de credite, imobilizri sau HV corporative n volum mai mare. Bncile cu CNT sczut i vor menine
volumul Activelor riscante mic prin ponderea nalt a Activelor monetare i HV de stat.
Criteriile de diversificare a activelor:
Tip de investiii
Tip de profit generat
Termen de scaden
Ramura
Debitor
B. Diversificarea Activelor.
Dac portofoliul de active a Bncii e nediversificat dup tipul de investiii banca risc s-i diminueze
profiturile n caz cnd situaia economic n ar defavorizeaz cererea la tipul de investiie preferat de banc.
Totodat diversificarea portofoliului se face i pe tip de credit, aa ca banca s fie prezent pe fiecare segment
al pieii produselor bancare
Diversificarea se face dup:
Ramura prioritar de investiii

Client (ca s se diminueze riscul de insolvabilitate al clientului)


Dup termenul de scaden a activelor (ajut la reinvestirea lor i permite depirea riscului de
lichiditate i al ratei dobnzii)
C. Profitabilitatea activelor bancare
Activele bancare pot fi :
Neprofitabile
Profitabile
Coeficientul de fiabilitate (K1) arat capacitatea bncii de a genera profit n viitor. Dac coeficientul este n
cretere atunci fiabilitatea bncii e n norm.
K1= (Active profit./Active totale)*100%
Venit (profit) generat de Active:
Venit din dobnzi
Venit neaferent dobnzilor realizat din dividend sau diferena de cost a activelor
Managementul activelor se ocup de venitul din dobnzi. Pentru a analiza avem coeficienii:
Marja bancar absolut = Venit dob. Chelt. dob.
Marja bancar relativ = ((Venit dob./Act.prof) (Chelt.dob./Res.atrase))*100%
Marja net din dobnzi = ((Venit dob. Chelt. dob.)/Active profitab.) *100%
Dac scade rentabilitatea net a unui activ care lucreaz, banca pierde din valoarea capitalului.
Maximizarea profitabilitii:
Majorarea volumului de active profitabile.
Diminuarea cheltuielilor din dobnzi prin gsirea unor plasamente mai rentabile.
Majorarea ncasrilor din dobnzi prin gsirea unor plasamente mai rentabile.
Diminuarea cuantumului de resurse atrase.
Majorarea profitului bncii din dobnzi se face pe seama majorrii cantitii de active profitabile, a ratelor
dobnzii la activele existente ct i la influena a ambilor factori. Cea mai mare pondere n profitul majorat o are
majorarea ce ine de creterea ratelor dobnzii, deoarece banca nu-i poate permite majorarea cantitii activelor
profitabile la nesfrit.
D. Lichiditatea activelor.
Activele lichide sunt compuse din:
1. rezerva curent (de baz) ce constituie 12-14% din total active i e format din:
numerar
banii din cont la BNM
2. rezerva secundar e format din:
HV de stat
Credite n proces de recuperare
Banca i calculeaz necesarul optim de active precum i structura lor determinnd cuantumul de rezerv de
baz i suplimentar n funcie de tipul de clientel i necesarul de pli de efectuat planificat. Banca planific
necesarul de numerar nu numai dup volum dar i dup structur.
E. Riscul activelor
Toate activele bancare i plasamentele genereaz risc, banca evalueaz gradul de risc a activelor sale i
compar cu capitalul propriu pentru a analiza posibilitatea de compensare a pierderilor posibile.
Pentru a determina gradul de expunere a activelor sale la risc, banca mparte activele n categorii mari:
1. Lichiditile bncii, HV de stat.
2. Creditele acordate de banc sub garania statului avndu-se ca gaj HVS (credite acordate bncilor) sau
metale preioase.

3. credite acordate persoanelor fizice i juridice de calitate nalt avnd ca gaj active eligibile (de calitate
nalt, lichide, nu-i pierd din valoare)
4. Credite de o calitate mai joas unde solvabilitatea debitorului trezete dubii sau gajul e n deteriorare
5. active de o calitate foarte joas, credite problematice, mijloace fixe.
1
2

0 * Q
10% * Q

3
4
5

20% * Q
50% * Q
100% * Q
Active riscante

Dac

30 50% - rating foarte slab (4)


50% - faliment ( 5 )

Active riscante/Capital propriu


ponderea activelor riscante n capital propriu este:
5 % banca are un rating foarte puternic ( 1 ).
5 15% - rating bun ( 2 ).
15 30% - rating slab ( 3 )

3. Strategii de gestiune a activelor.


Exist 3 strategii de gestiune a activelor:
1. Metoda fondurilor comune.
Toate resursele bancare sunt considerate echivalente dup cost i posibilitatea de investire a lor, de aceea se
pot gestiona dup parametrii medii calculai, adic toate resursele atrase indiferent de tipul lor formeaz fond comun
de finanare. n proces de finanare exist 2 prioriti:
Prioritatea reglementar n proces de formare a activelor n primul rnd se formeaz i se menin cele
cerute de legislaie.
Prioritatea proprie este impus de banc i este condiionat de strategia de dezvoltare a bncii, se
finaneaz activele ce au interes pentru banc sub diferite aspecte.
Avantajele acestei strategii constituie:
Uurina n implimentare
Simplitudine relativ
Structura activelor formate prin aceast metod corespunde normelor i strategiei interne a bncii
privind prioritile de finanare a activelor.
Dezavantajele acestei strategii constituie:
Imposibilitatea redirecionrii fondurilor de finanare n active echivalente dup cost, deoarece se ia n
consideraie costul mediu al resurselor atrase. Banca nu poate analiza veniturile generate de proiecte
aparte din aceast cauz ea poate avea active care au un cost mai mic dect resursele procurate pentru
finanarea lor sau poate refuza proiecte profitabile dar neobservate n urma stabilirii preului mediu la
resurse atrase.
Pot aprea dezechilibre n lichiditate unificarea resurselor dup termen de scaden pot conduce la
necorelarea activelor cu pasivele dup scadena lor, care genereaz probleme cu lichiditatea i expune
banca la riscul ratei de dobnd.
2. Strategia de alocare a resurselor.
Aceast strategie presupune redirecionarea resurselor atrase spre finanarea activelor echivalente dup cost i
teremn de scaden. n baza acestei strategii structura activelor depinde structura resurselor atrase
Rezerve primare

Depozite curente

Rezerve secundare

Depozite de economii

Credite

Depozite la termen

Portof. HV
Capital propriu

Imobilizri
Avantajele acestei strategii constituie:
Corelarea activelor cu pasivele dup termen de scaden i dup cost (rezolv problema lichiditii)
Dezavantajele acestei strategii constituie:
Gestiunea complicat care necesit cunoaterea fiecrei surse
Ipoteza c resursele de finanare pot fi independente de scopul lor de folosire. n ideal banca iniial
banca gsete un plasament care ar fi profitabil dup aceea caut resurse de unde l va finana
Aceast metod creaz excedent de lichiditate i genereaz diminuarea profitabilitii bncii.
3. Metoda modelrii matematice.
Prin aceast metod se rezolv mai multe probleme concomitent. Ea pornete de la profitabilitatea bncii,
totodat orice component a activelor care genereaz profit bncii sau asigur generarea de alt activ poate fi privit prin
aspectul utilitii lui pentru banc.
Metoda liniar
Active lichide
Rez. Prim. Rez. Sec.

Portof. HV
PHVS

PHC

Portof. credite

Imobilizri
Cldiri

Invest. imobile

P = X1Rp + X2 Rs + X3 PHVS + X4 PHC + X5 PC + X6Cld + X7 Anerecuper


Dezavantajele acestei strategii constituie:
Posibilitatea de a nu fi urmate restriciile de reglementare, innd cont de structura optim.
Complexitatea calculelor necesare
Imposibilitatea de a prevedea toi factorii, indiferent de modul de constituire a modelului, aa cum apar zone ieite de
sub co

6.

1.
2.
3.
4.

Gestiunea calitii portofoliului de credite. Politica de creditare a bncii. Aprecierea calitii creditelor. Gestiunea
riscului de credit. Evaluarea riscului prin sisteme clasice i credit-scoringul. Monitorizarea riscului de credit, eliminarea
riscului de credit, asigurarea riscului de credit.

Politica de creitare ca element de gestiune a activitii de credit.


Gestiunea calitii portofoliului de credit.
Gestiunea riscului de creditare.
Iniierea procesului de creditare i analiza credibilitii clientului.

1. Politica de creditare poate fi privat sub 2 aspecte:


1 La nivel macroeconomic ea reprezint politica promovat de BC ntr-o ar care urmrete asigurarea
unui echilibru economic prin intermediul creditului i a instrumentelor specifice lui. La modelul
general stabilirea direciilor prioritare de creditare, formele creditelor specifice pentru o ar dat.n
acest context promovarea politicii de creditare banca la modul paticular formndu-i politica de credit
individual.
2 Sub aspect microeconomic politica de credit reprezint strategia i tactica bncii n domeniul formrii
i gestionrii portofoliilor sale de credit.
Politica creditar reprezint un element din strategia general de dezvoltare a bncii. Ea cuprinde elemente eseniale
cu privire la tipurile de credit acordate de banca dat, modul de selectare a acestor credite i gestiunea lor n scopul
asigurrii profitabilitii i stabilitii bncii.
Elementele politicii rezonabile de creditare:
1) Scopul, reeind din care se formeaz portofoliu de credite;
2) Atribuiile angajailor bncii n vederea elibirrii creditelor;

3) Obligaiunile de transmitere a drepturilor i de acordare a imformaiilor n vederea gestiunii creditelor


eliberate;
4) Modaliti de colectare a datelor de la potenialii debitori precum i mecanismul de evaluare a
credibilitii clienilor n vederea lurii deciziei cu privire la acordarea creditelor.
5) Documentaia intern care necesit s fie elaborat pentu acordarea fiecrui credit n parte (lista
documentelor aflate n pachetul de credite a unui client);
6) Dreptirile colaboratorii bancari pentru pstrarea i verificarea informaiei aflate n dosarul de creditare. Se
mai prevd i obligaiunile angajailor bncii cu privire la monitorizarea creditelor;
7) Modaliti de asigurare a credibilitii, drepturile colaboratorilor n vederea evalurii gajului i primirii
deciziei despre oportunitile lui;
8) Descrierea politicii de stabilire a dobnzelor la credite n dependen de fiecare credit acordat;
9) Modul de contestare i revocare a creditelor problematice, modul de vnzare a gajului n scopul acoperirii
pierderilor din creditele nerambursate.
Funciile politicii de creditare:
1 Funciile de ordin general care presupun:
funcia de control de verificare apriore i posteriore a proceselor de creditare;
funcia comercial de formare a unui cadru de incasri a veniturilor n urma activitii de creditare;
funcia de stimulare prevede stabilirea unor domenii prioritare de stimulare sau de dezvoltare a
mecanismelor specifice de creditare.
2 Funciile specifice:
optimizarea activitii de creditare prin stabilirea unor scopuri specifice n domeniul creditrii;
reformularea activelor de credit n urma experienii bncii n domeniul dat.
Formarea politicii de credit are 2 tipuri de principi:
principii de ordin general:
a) baza tiinific a politicii de creditare;
b) optimalitate structura politicii de credit trebuie s fie optim pentru banca dat;
c) eficacitate trebuie s fie efectiv, utilizabil.
d) unitate toate elementele politicii de credit s se afle ntr-o intercorelaie strns.
principii specifice:
a. rentabilitate fiecare credit trebuie s fie rentabil;
b. profitabilitate tot pportofoliu creditar trebuie s genereze profituri;
c. sigurana existena unui risc minim.
2. Portofoliu creditar reprezint totalitatea creditelor acordate de banc la un moment dat de timp.
Calitatea portofoliului creditar se stabilete dup urmtorii criterii:
1 structur;
2 lichiditate (termen de scaden);
3 gradul de utilizare;
4 profitabilitate;
5 stabilitate.
Dup structur portofoliu creditar se discompune n:
1) dup tipul de debitori:
- credite acordate persoanelor fizice;
- credite acordate persoanelor juridice;
2) dup tipul de credit (ipotecare, de consum), dup scopuri, determinarea gradului de bonitate al fiecrui tip
de credit pentru banc. Din experiena anilor precedeni banca stabilete ce tipuri de credite sunt cele mai
profitabile i puin riscante pentru ea, pentru a stimula creterea volumului acestor credite n portofoliu.
3) dup tipuri de ramuri creditate credite acordatepersoanelor juridice, care se mpart n subgrupe dup ramuri
(industriale, comer, agricultur). Se va determina tipul de credit care este optim pentru banc i el va fi
stimulat.
Dup lichiditate lichiditatea creditului presupune termenul de scaden a lui i clauza de revocare. Portofoliu
creditar se grupeaz n trei subgrupe:
- termen scurt (pn la 1 an);

- termen mediu (1 5);


- termen lung (5 i mai mult).
Dac o banc decide s menin portofoliu creditar lichid ea va majora ponderea creditelor pe termen scurt.
Dac banca are alte posibiliti de majorare a lichiditii ea va menine n portofoliu ntr-un volum mai mare
creditele pe termen mediu i lung.
Creditele pe termen lung sunt cele mai riscante pentru banc, din aceste considerente banca opteaz pentru ponderea
major pentru creditele pe termen scur i mediu.
Dup gradul de utilizare se presupune resurselor din care aceste credite sunt finanate. Majorarea ponderii creditelor
n total active este benefic pentru banc cci duce la majorarea profitului ei.
Dup profitabilitate rezolvarea problemei profitabilitii portofoliului creditar duce la ndeplinirea scopului
managementului bancar. Portofoliu creditar se studiaz dup gradul de profitabilitate dup urmtorii indicatori:
Incasri din dobnd pli din dob cheltuilile creditelor neperformate
Pn = ----------------------------------------------------------------------------- *100
Profitul creditar
- determin rentabilitatea net a unui leu credit alocat; toate tipirile d crdite sunt echivalate se recomand s se
stabileasc profitabilitatea net pentru diverse tipuri de credite. Exist o problem la stabilirea profitabilitii fiecrui
tip de credit i anume stabilirea resurselor care finanseaz aceste credite.
- banca poate determina rentabilitatea a fiecrui credit n parte:
incas din dob. pli din dob. ch. operaionale
Pf.cr. = -----------------------------------------------------------Suma creditelor
Dup stabilitate - portofoliu creditar se analizeaz i dup gradul de expunere la isc (banca va diviza n 5 subgrupe
mari ):
- standard
2%
- supravegeat
5%
- substandard
30%
- dubios
75%
- compromis
100%
Rezervele
n vederea determinrii gradului de expubere la risc se determin ponderea fiecrui tip de credit n total portofoliu.
Suma rezervelor
Gr.global de expun.la risc = ---------------------- mai mic sau egal cu 20%
Portofoliu
7.

Evaluarea performanelor bancare, indicatorii evalurii activitii bancare ROE, ROA, etc. Modelul Du Pont. Factorii
de influen asupra performanelor bancare.

8.

Bncile problematice: cauze de apariie, metode de asanare. Detectarea bncilor problematice prin intermediul ratingului.
Ratingul CAMEL

Analiza activitii bancare este necesar pentru a determina posibilitile de activitate a bncii n prezent i viitor,
corespunderea situaiilor financiare a bncii, realitilor economice i a normelor impuse de ctre autoritile de
supraveghere.
Analiza activitii bancare se efectueaz n urma controlurilor permanente interne,precum i a controlurilor externe
(auditul intern i auditul extern). Deoarece modalitile de analiz a activitii bancare efectuate de organele din
exterior sunt n competena acestor instituii o atenie deosebit n cadrul auditului bancar o are auditul intern.
Principiile auditului intern:
1 analiza activitii bancare trebuie s fie nentrerupt i extemporal;
2 totalitatea metodologiilor utilizate trebuie s corespund cerinelor bncii, privind strategiile de dezvoltare a
bncii;

structura analizei activitii bancare trebuie s cuprind absolut toate sferele activitii bncii, astfel nct
concluziile formulate n rezultatul acestei analize s corespund realitii i s permit luarea unor decizii despre
organizarea bncii pe viitor.
Modalitile auditului intern:
o metoda static presupine calculerea anumitor coeficeni n rezultatul activitii bancare la un moment dat de
timp.
o metoda dinamic compararea coeficienilor calculat n termen i formularea unor concluzii despre evoluia lor.
Ambele metode utilizeaz mecanisme matematico-statistice; banca fiind liber s determin singur cantitatea i
tipul coeficienilor calculai.
La momentul actual este foarte rspndit o metod a analizei activitii bancare modelarea i simularea proceselor
petrecute n banc: se pate modela activitatea global a bncii sau un singur serviciu bancar.
Analiza activitii economice se desfoar n urmtoarele etape:
Etapa analizat
Coninutul analizei
Structura bilanului
Structura prealabil a bilanului bancar
bancar.
pe grupe de active i pasive a raportului
financiar pe grupe de venituri i
cheltuieli.
Controlul.
Verificarea corectitudinilor gruprilor
efectuate att pecategorii, ct i pe
volum;selectarea datelor grupate dup
criterii specifici (scadena, etc.)
Calculele.
Calculul indicatorilor sub form
absolut i relativ.
Rezumarea.
Amplasarea indicatorilor n diagrame i
tabele pentru a putea concluziona despre
evoluia lor.

Metoda utilizat
Metoda druprilor.

Metoda conparrii.

Metoda
coeficienilor;
metoda matemat-statistic.
Metoda diagramelor.

2. Analiza financiar presupune analiza profitului bancar, deoarece profitul este sursa creterii capitalului propriu.
Pf net =Venit Cheltuieli Impozit pe venit
Sub incidena managementului bancar se afl veniturile i cheltuielile. Banca poate s-i majoreze profitul prin
majorarea veniturilor i diminuarea cheltuielilor.
3.1. Veniturile sunt mprite dup mai multe criterii:
dup sursa de apariie: - venituri provenite din dobnzi;
- venituri non-dobnd.
dup proveniena din posturile de bilan:
- venituri provenite din portofoliu de credite;
- venituri provenite din portofoliu investiional;
- venituri provenite din taxe i comisioane;
- alte venituri provenite din activitatea bancar (diferenele pozitive de curs valutar).
dup caracterul veniturilor:
- venituri cucaracter permanent aduse de portofoliu de credite, investiional i comisioane;
- venituri cu caracter aliatorii venituri din vnzarea gajului, diferene de curs valutar.
Analiza vniturilor bancare se face dup urmtorii criterii:
1. dup volum este benefic creterea volumului de venituri n dinamic indiferent de structura lui;

2. dup structur se analizeaz structura veniturilor n volum total determinndu-se tipurile de active cele mai
rentabile pentru banc;
3. n dinamic evoluia actuivelor att n volum ct i n structur;
4. analiza factorial factorii care au dus la creterea sau diminuarea veniturilor.
Factorii de influien asupra mrimii veniturilor:
endogni
exogeni (situaia economic n ar, politic, macroeconomic), nu se afl sub influena
managementului bancar, deaceea n cadrul analizeiposibilitilor de cretere a veniturilor se modeleaz
2 factori cu caracter intern:-posibilitatea creterii vlumului activelor profitabile;
-posibilitatea creterii ratei dobnzii la activele exist.
Concluzii deduse:
1) modelul factorial poate determina ce parametri i-n ce msur influeneaz asupra profitului bancar;
2) posibilitile de cretere a profitului depinde de cretere volumului activelor profitabile i de posibiliti de
cretere a ratelor dobnzii la activele bancare;
3) banca poate crete profitul su nu numai prin cretere activelor profitabile dar i prin modificarea ponderii
diferitor tipuri de active n total portofoliu astfel nct activele mai profitabile s dein o pondere mai
mare;
4)
1. Analiza performanelor bancare. Ratingul bancar.
Cheltuielile bancare influeneaz invers proporional profitul bancar, deaceea analizei lor li se va acorda o atenie
sporit pentru a gsi posibiliti de micorare a volumului lor.
Cheltuielile bancare se grupeaz dup mai multe criterii:
1. dupa sursa de provenien:
cheltuieli cu dobnd (dobnda lor este considerabil n total cheltuieli bancare);
cheltuieli non-dobnd;
2. dupa structura bilanului:
cheltuieli operaionale privind atragerea resurselor i gestiunea lor;
cheltuieli privind gestiunea portofoliului hrtiilor de valoare;
cheltuieli necesare pentru asigurarea funcionrii bncii:
- cheltuieli cu salariu;
- cheltuieli de amortizare a mijloacelor fixe;
- alte cheltuieli de gospodrire;
alte cheltuieli bancare:
- penalitile achitate de banc;
- diferenele negative de curs valutar;
- plile pentru reelele de transmitere a informaiei.
Cheltuielile se analizeaz dup structur, pondere prin analiza static i dinamic; precum i factorial.
Dup structur cheltuielile se analizeaz pe grupuri n dinamic; tendina pozitiv este micorarea volumului de
cheltuieli.
Analiza factorial a cheltuielilor presupune gsirea posibilitilor de micorare a cheltuielilor cu dobnzi i
determinarea factorilor care influeneaz asupra volumului cheltuielilor cu dobnd.
Se presupune c asupra cheltuielilor cu dobnd influeneaz 2 factori:
1. volumul resurselor bonificate cu dobnd;
2. rata dobnzii pltit la aceste resurse.
Modif. Ch = (Vp(t1) Vp(t0))* rdp
Modif. Ch = (rd(t1) rd(t0))*Vp(t1)
Modif.Ch = modif.Vp* rdp + modif.rd *Vp(t1)
Ch. cu dob.
rd p= ------------------- * 100
total res. atrase

incasri din dobnd


rd Ac= ------------------------Active profitabile
4. Performanele bancare suma de indicacatori de profitabilitate i solvabilitate care permit de a se concluziona
autoritilor autoritilor de pe pia.
Indicatorii de performan sunt de dou tipuri:
1 indicatorii calculai n baza datelor interne a bncii (coef. de profitabilitate);
2 indicatorii numii semnalul p. in de profitabilitatea aciunilor bnci i cursul lor pe piaa secundar.
Aceti indicatori reprezint posibilitile investitorului n banc.
PER posibilitile investitorului de a obine o unitate monetar de profit net al bncii investind o sum de bani sub
form de curs. PER-ul este utilizat pentru analiza extern a bncii deoarece ine n consideraie cursul i profibilitate
bncii, fiind lipsit, de influena politicii de divident, PER-ul poate fi calculat de orice investitor al bncii; nu necesit
date specifice care pot fi preluate doar de la bnc.
Rating-urile bancare. Sunt de dou categorii:

Indicatori de rentabilitate:
Pf. net
ROE (Ren K) = ---------------- * 100
Cap. propriu
Pf. net
RAO = ------------------- * 100
Active

Determin rentabilitatea capitalului propriu al


bncii creind posibiliti de comparaie ntre
mai multe bnci cu diferite grade de
capitalizare. Este normal pentru o banc ca
ROE n dinamic s creasc.
Determin rentabilitatea activelor bancare;
tendina de cretere a lui demonstreaz o
evoluie progresiv pentru banc. Pentru a crea
posibiliti de comparare a rentabilitii mai
multor bnci din diferite sisteme de impozitare
n loc de profit net se va utiliza profitul brut.

n unele cazuri n ROA se pot utiliza doar activele profitabile:


Profitul brut
Gradul de utilizare a activelor curente = --------------------Activele curente
Profitul net
Rata profitului brut = -------------------Venitul din expluatare

Indicatori care determin procesul de utilizare a capitalului sau activelor curente.


Active
Gradul de ndatorare = ----------------Capitalu propriu
- cte uniti de active curente au fost create de o unitate a capitalului propriu.
ROE = rata pf. brut * gradul de ndatorare * gradul de utilizare a activ.curente
Toi indicatorii de performan a bncii au fost sistematizai n modelul DU PONT descompunerea
indicatorilor de rentabilitate pe dou categorii mari astfel nct s se poat lua decizia asupra factorilor ce
influeneaz rentabilitatea bancar i posibilitatea de cretere a rentabilitii bancare.

G se presupune c profitabilitatea bancar poate fi majorat prin creterea G sau prin


creterea RAO.
Pf net
ROE rata Pf b = ----------- (crete venitul, scad cheltuielile)
Venit
- gradul utilizrii activelor curente (crsc Ac, crete venitul)

O modalitate eficient de analiz a activitii Bncii Comerciale o ofer utilizarea ratingului


Camel. Iniialele Ratingului Camel se descifreaz n modul urmtor:
C suficiena capitalului, reflect mrimea capitalului deinut de banc pentru asigurarea
mijloacelor deinute de clieni conform normelor impuse de Banca Naional privind
sufuciena capitalului;
A calitatea activelor, reflect gradul de risc al activelor, calitatea creditelor, clasificarea
acestora, mrimea fondului de risc, politica de creditare;
M management, administrarea bancar, reflect nivelul managementului bancar,
corectitudinea politicii alese, profunzimea controlului i respectarea legislaiei;
E rentabilitatea, detemin nivelul profitului pentru asigurarea creterii de mai departe a
bncii i meninerea Capitalului Normativ Total;
L lichiditatea, determin dac banca este suficient de lichid pentru a-i onora obligaiile.
Tema 7. Eficiena activitii bancare
7.1. Definirea i structura veniturilor bancare
7.2. Esena i clasificarea cheltuielilor bancare
7.3. Caracterizarea indicatorilor de performan bancar
7.4. Evaluarea performanelor bancare prin rating

-1Veniturile bancare reprezint valorile sau sumele ncasate sau care urmeaz a fi ncasate din dobnzile aferente creditelor acordate i altor
investiii, livrrile de bunuri, executrile de lucrri, prestrile de servicii i din avantajele pe care banca a consimit s le primeasc,
executarea unei obligaii legale sau contractuale din partea tertilor, sumele sub forma veniturilor excepionale i a altor sume, obinerea
crora reprezint scopul activitii bncii.
Procesul de creare a veniturilor bncilor const din patru etape deosebit de importante i anume crearea, facturarea, ncasarea i incorporarea.
Crearea veniturilor este momentul n care se constituie rezultatul ca produs al activitii consumative de resurse, cum ar fi: stabilirea
dobnzilor de ncasat de la debitori sau hotrrea de a vinde active.
Facturarea const n transferarea dreptului de proprietate de la unitatea bancar ctre client, de exemplu, momentul acordrii creditului.
ncasarea constituie o etap n care rezultatul vndut se transform n bani, de exemplu, ncasarea efectiv a dobnzii pentru creditul acordat,
sau ncasarea activului vndut.
Incorporarea este o etap strict contabil prin care veniturile sunt nglobate n rezultatele necesare absorbirii cheltuielilor corespondente.
Dup natura lor, veniturile bancare se divizeaz n urmtoarele categorii de venituri:
1. Venituri din dobnzi se acumuleaz din activitatea de baz a bncii, mai sunt numite i venituri din activitatea operaional sau venituri
procentuale. Aceste venituri includ:
veniturile aferente dobnzii de la creditele acordate bancilor, persoanelor fizice i juridice, guvernului;
veniturile aferente dobnzii de la contul NOSTRO n BNM;
veniturile de la plasrile la termen n alte bnci;
veniturile de la plasrile OVERNIGHT;
venituri n urma ncasrii dobnzilor aferente investiiilor n valori mobiliare de stat i corporative;
veniturile aferente operaiunilor de factoring, leasing financiar, cambii bancare, etc. Aceste venituri se reflect n evidena contabil
a bncii conform principiului specializrii exerciiului, adic n momentul calculrii lor, fr a lua n consideraie momentul achitrii efective
a acestora.
2. Venituri neaferente dobnzii sunt veniturile formate n rezultatul desfurrii activitaii neoperationale a bncii, din aceast cauz mai
sunt numite i venituri neoperaionale sau venituri neprocentuale. Aceste venituri includ veniturile formate n urma ncasrii comisioanelor
de la urmtoarele tipuri de activiti i servicii prestate:

operaiunile de creditare;
investiiile n valori mobiliare;
operaiuni cu valutele strine etc.
3. Venituri extraordinare sunt veniturile care apar foarte rar n activitatea bancar, ele includ veniturile de la creditele care au fost anulate
nainte i la moment achitate. Ele mai ncorporeaz sumele primite de la organele de stat, companiile de asigurari sub form de recuperare a
pierderilor din calamiti, perturbri politice, accidente i alte evenimente excepionale.
Indicatorii de analiz a veniturilor bancare
Randamentul economic, exprimat ca raport ntre cheltuielile totale i veniturile totale, calculate conform modelului de profitabilitate al
bncii:

Cheltuieli
Venituri

totale
100
totale

Randamentul economic =
Se consider c eficiena centrului de profit este mai ridicat n situaia n care indicatorul nregistreaz valori reduse, un factor de influen
reprezentndu-l cheltuielile, altele dect cele bonificate la resursele atrase, care trebuie permanent diminuate n scopul mbuntirii
performanelor bancare.
Ponderea veniturilor din dobnzi n total active:

Venituri din dobnzi


100
Total active
Ponderea veniturilor din alte surse dect dobnzile n total active:

Venituri

din

alte surse dect dobnzile


100
Total active

1. Venit aferent dobnzilor/Active generatoare de dobnd - arat rata medie a dobnzii la activele generatoare de dobnd. Cu ct valoarea
indicatorului este mai nalt, cu att este mai bine pentru perspectiva financiar a bncii. Totodat, valoarea indicatorului, trebuie comparat
cu rata medie nregistrat de grupul respectiv de active pentru a determina poziia bncii privind dobnda;
2. Venit neaferent dobnzilor/Active totale - ajut la nelegerea i analiza surselor de venituri ale bncii;
3. Venituri aferente dobnzilor la valorile mobiliare investiionale/Total valori mobiliare investiionale - este recomandat a fi folosit la
determinarea i analiza ratei dobnzii la aceste active;
4. Venituri aferente dobnzilor la valorile mobiliare cumprate pentru vnzare/Total valori mobiliare cumprate pentru vnzare este
recomandat a fi folosit la determinarea i analiza ratei dobnzii la aceste active;
5. Venituri aferente dobnzilor la credite/Total credite generatoare de dobnd este recomandat a fi folosit la determinarea i analiza ratei
dobnzii la aceste active.
Rata profitului se calculeaz i n domeniul bancar ca expresie a raportului procentual dintre profitul net i veniturile totale, cu relaia:

Pr ofit net
Venituri totale
Rata profitului =
(2.3.1)
Acest indicator reflect eficiena cheltuielilor fcute de managementul bncii, cheltuieli aferente gestionrii resurselor i plasamentelor, a
riscurilor i asigurrii funcionrii bncii. Mrimea acestui indicator depinde, n primul rnd, de raportul ntre veniturile i cheltuielile bancare
i n al doilea rnd de structura veniturilor i costurilor bancare.
Rata utilizrii activelor reflect capacitatea managementului de a investi n active care aduc ctig. Mrimea acestui indicator depinde de
mrimea dobnzii pe pia i de structura activelor bancare. Maximizarea indicatorului se realizeaz pentru un anumit nivel dat al ratei
dobnzii pe pia prin creterea ponderii activelor care aduc cele mai mari venituri (cele mai rentabile). Aceste active sunt, ns, i cele mai
riscante, creterea nu poate fi nelimitat pentru c i posturile de active nevalorificate sunt necesare pentru desfurarea normal a activitii
bancare.

Venituri totale
Active totale
Rata utilizrii activelor =
(2.3.2)
Gradul de acoperire a cheltuielilor de funcionare (generale i administrative) din comisioane reflect msura n care veniturile obinute din
operaiunile efectuate n numele clienilor acoper cheltuielile proprii cu funcionarea bncii:

Venituri din comisioane


Cheltuieli cu functionarea
Gradul de acoperire a cheltuielilor de funcionare din comisioane =
x100 (2.3.3)
Interpretarea economic - dimensionarea cheltuielilor cu funcionarea bncii se efectueaz n strict corelare cu volumul de activitate,
numrul optim de personal i gradul de funcionalitate i utilizare a spaiului n care se desfoar activitatea bancar.
Cheltuielile cu funcionarea bncii trebuie s asigure operativitatea serviciilor bancare prestate n condiii moderne i ergonomice pentru
personalul angajat. O rat nalt a acestui criteriu reflect o bun organizare a activitii i a fluxurilor bancare precum i o poziie important
deinut n sistemul concurenial bancar ca urmare a calitii i diversitii serviciilor oferite clienilor.
Gradul de acoperire a cheltuielilor cu salariile din comisioane reflect eficiena utilizrii timpului de lucru de ctre personalul angajat al

bncii, ca urmare a operaiunilor efectuate att pentru clienii si, ct i pentru activitatea proprie:

Venituri din comisioane


Cheltuieli cu salariile

Gradul de acoperire a cheltuielilor cu salariile din comisioane=


x100 (2.3.4)
Interpretarea economic - avnd n vedere c operaiunile ce se comisioneaz sunt productoare de venituri pentru banc, iar cele efectuate n
nume propriu nu produc venituri, dar sunt necesare n activitatea bancar, prin informatizarea bncii se creeaz premisele pentru reducerea
celei de-a doua categorii, cu efect direct asupra evalurii reale a aportului angajailor bncii la obinerea profitului i determinrii gradului n
care personalul este corect dimensionat.
-2Cheltuielile bancare reprezint sumele sau valorile pltite sau de pltit pentru resursele mprumutate sau atrase, servicii primite i lucrri
prestate de teri da care beneficiaz banca, materialele consumate, remunerarea salariailor, executarea unor obligaiuni legale sau
contractuale, cheltuieli excepionale.
n funcie de sursele de intrare, cheltuielile bancare se clasific n:
Cheltuieli aferente dobnzilor;
Cheltuieli neaferente dobnzilor.
Cheltuielile se determin inndu-se cont de patru aspecte eseniale n activitatea bncii: angajarea, consumul, plata i imputarea.
Angajarea are loc n momentul n care se contracteaz obligaia bneasc generatoare de pli sau consumatoare de resurse. n cazul
contractrii unui depozit, angajarea cheltuielilor intervine n momentul n care s-a creat obligaia bneasc de a rambursa depozitul, inclusiv
dobnda aferent.
Consumul este specific utilizrii efective sau sacrificrii resurselor n scopul satisfacerii cerinelor activitii bancare. De exemplu,
utilizarea depozitelor primite n scopul plasrii sub form de credite n economie.
Plata const n achitarea unei sume de bani ca echivalent n cadrul relaiilor financiare. Achitarea obligaiei bncii fa de creditor reprezint
o plat ca echivalent. n schimb, plata mpozitului pe profit reprezint un transfer fr echivalent.
Imputarea reprezint momentul cnd cheltuielile sunt decontate sau repartizate asupra rezultatelor obinute.
Contabilitatea cheltuielilor bancare se ine pe feluri de cheltuieli, dup natura lor:
Cheltuieli aferente dobnzilor;
Cheltuieli neaferente dobnzilor;
Alte cheltuieli.
La cheltuielile aferente dobnzilor se refer:
sume de bani pltite clienilor sub form de dobnzi fixate sau variabile;
plasamentele bancare;
dobnzi achitate la certificatele de depozit etc.
La cheltuielile neaferente dobnzii, se refer:
cheltuieli privind remunerarea muncii;
cheltuieli legate de prime;
cheltuieli legate de achitarea impozitelor i taxelor;
cheltuieli privind plata serviciilor de consulting i auditing etc.
Alte cheltuieli:
amenzi, penaliti, sanciuni pltite de banc;
cheltuieli extraordinare;
plata impozitelor i taxelor;
pierderi din vnzarea valorilor mobiliare, a activelor fixe i a altor materiale etc.
Rata cheltuielilor cu dobnzile fa de total active

Cheltuieli cu dobnzile
Total active
Indicatorii cheltuielilor sunt folosii pentru determinarea eficienei folosirii resurselor de ctre banc, precum i costului acestor resurse.
Menionm urmtorii indicatori:
1. Cheltuieli aferente dobnzilor/Total obligaiuni pe care se pltesc dobnzi - este aplicabil la determinarea i analiza ratei dobnzii la toate
obligaiunile pe care se pltesc dobnzi. Cu ct este mai joas rata dobnzii, cu att este mai bine pentru perspectiva financiar a bncii.
Totodat, valoarea indicatorului trebuie comparat cu rata dobnzii la venitul aferent dobnzilor. Dac este mult mai mare dect ratele de pe
pia, urmeaz s fie identificat cauza. Dac este mult mai joas dect ratele de pe pia, banca se confrunt cu riscul ca depozitele s fie
posibil transferate la o alt banc, care ofer o rat a dobnzii mai avantajoas;
2. Cheltuielile neaferente dobnzilor/Total active - este folosit pentru determinarea nivelului acestor cheltuieli i compararea lor cu alte bnci.
La determinarea acestui indicator snt considerate salariile i primele funcionarilor, cheltuielile privind mijloacele fixe i alte cheltuieli
neaferente dobnzilor raportate la Total active;
3. Cheltuieli aferente dobnzilor la mijloace bneti datorate bncilor/Total mijloace bneti cu dobnd datorate bncilor - este folosit pentru
a determina cheltuielile bncii pentru acest tip de finanare;
4. Cheltuieli aferente dobnzilor la depozite/Total depozite cu dobnd - este folosit pentru a indica cheltuielile bncii pentru acest tip de
depozite;
5. Cheltuielile aferente dobnzilor la mprumuturi/Total mprumuturi. Scopul calculrii indicatorului: este folosit pentru a indica costul pentru
banc a mprumuturilor acordate.

6. Cheltuieli aferente funcionarilor/Total active. - este folosit pentru a analiza cheltuielile aferente funcionarilor n relaie cu venitul, alte
cheltuieli i media nregistrat pe sectorul bancar. La determinarea acestui indicator este considerat suma cheltuielilor pentru remunerarea
muncii, primelor, defalcrilor privind fondul de pensii, asigurarea social, alte pli raportate la Total active.
7. Cheltuieli privind mijloace fixe/Total active. Aceste cheltuieli snt cele asociate cu cldirile i alte cheltuieli similare. Scopul calculrii
indicatorului: este folosit pentru a indica costul suportat de banc la utilizarea oficiilor ei.
8. Alte cheltuieli operaionale/Total active se utilizeaz pentru a obine o nelegere mai reuit a cheltuielilor suportate de banc i a
eficienei gestiunii cheltuielilor respective;
9. Total cheltuieli operaionale/Total active.
La determinarea acestui indicator este considerat suma cheltuielilor aferente funcionarilor, mijloacelor fixe, i alte cheltuieli operaionale
(impozite i taxe, plata serviciilor de consulting i auditing i alte cheltuieli neaferente dobnzilor) raportat la total active. Dac suma
cheltuielilor generale pare s fie mare, trebuie efectuate analize mai detaliate pentru a determina cauzele specifice. Salariile i primele
excesive i cheltuielile mari aferente mijloacelor fixe, cauzate de procurarea sau construcia unei cldiri bancare, snt exemple de tipuri de
costuri, care pot conduce la un nivel neobinuit de nalt al cheltuielilor generale.
10. Cheltuieli de funcionare pe salariat snt o component a cheltuielilor totale ale bncii, determinndu-se astfel:

Cheltuieli generale si ad min istrative


Nr.mediu de personal
(2.3.5)
Interpretarea economic: dac cheltuielile cu operaiunile bancare depind de politica de atragere a clienilor cu bune performane economicofinanciare prin nivelul de comisioane i dobnzi practicate, cheltuielile cu funcionarea bncii au caracter normativ att pentru cele de interes
general, ct i pentru cele administrativ-gospodreti. Cheltuielile cu funcionarea bncii depind, pe de o parte, de dimensionarea
corespunztoare a personalului n funcie de volumul de activitate, i de dimensionarea i funcionalitatea spaiului n care se desfoar
activitatea bancar.
Se presupune c asupra cheltuielilor cu dobnd influeneaz 2 factori:
1. volumul resurselor bonificate cu dobnd (V);
2. rata dobnzii pltit la aceste resurse (rd).
Modif. Ch = (Vp(t1) Vp(t0)) x rdp
Modif. Ch = (rd(t1) rd(t0)) x Vp(t1)
Modif.Ch = modif.Vp x rdp + modif.rdAc x Vp(t1)

Rdp

Cheltuieli cu dobinda
x100
Total resurse atrase
%

incasari din dobinda


x100%
active profitabile
rdAc=
-3Profitul constituie obiectivul fundamental al oricrei entiti economice, inclusiv al societilor bancare, ntruct reprezint sursa ctigurilor
de capital prin prisma majorrii capitalurilor i fondurilor bncii i implicit a valorii aciunilor deinute i a ctigurilor imediate acordate
acionarilor sub forma dividendelor. De asemenea, profitul reprezint principala surs din care bncile i constituie fonduri de rezerv,
contribuind astfel la mbuntirea capitalizrii bncii, protejndu-le fa de eventualele pierderi nregistrate in unele exerciii financiare.
Bncile sunt interesate s furnizeze produse si servicii bancare care s corespund ct mai mult cerinelor clienilor att din punct de vedere
al coninutului ct i din punct de vedere al calitii, precum i s creeze noi oportuniti de afaceri pentru acetia, cu condiia pstrrii
avantajului bilateral, profitul reprezentnd rezultatul final care reflect efectele nete ale politicilor i activitilor unei bnci ntr-un exerciiu
financiar.
Profitul este n final scopul esenial al ntreprinztorului bancar pe care acesta l urmrete de-a lungul ntregii sale activiti de management,
cumpnind cu grij angajrile pe linia procurrii surselor i utilizarea acestora prin acordarea de credite i innd seama de riscurile posibile.
Pentru a se evidenia interdependenele n evoluia performanelor bancare i pentru a evidenia principalele modaliti de aciune pentru
mbuntirea acestora, profitul, ca sum n expresie absolut, trebuie raportat la principalele lui determinante, rezultnd astfel un set de
indicatori asemntori cu cei utilizai i n alte sfere de activitate, dar crora specificul activitii bancare le imprim o individualitate proprie.
Profitul realizat de o societate bancar are dou forme de exprimare, respectiv profitul brut i profitul net, care se calculeaz astfel:
PROFITUL BRUT = VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE
PROFITUL NET = PROFITUL BRUT IMPOZITUL PE PROFIT
Profitul brut reprezint diferena dintre veniturile brute (formate din veniturile din dobnzi i alte venituri) i cheltuielile totale ( cheltuielile
cu dobnzile pentru resursele atrase, cheltuieli operaionale i cu funcionarea bncii), iar profitul net se determin ca diferen dintre profitul
impozabil i impozitul pe profit, cu meniunea c, potrivit reglementrilor fiscale din Romnia, nu ntotdeauna profitul brut contabil este
identic cu profitul impozabil, existnd anumite categorii de cheltuieli nedeductibile fiscal, profitul net astfel determinat putnd fi repartizat
sub forma dividendelor cuvenite acionarilor sau pentru alimentarea fondurilor bncii (profit reinvestit). Veniturile i cheltuielile bancare
reprezint o surs cheie de informaii n ceea ce privete ctigurile unei bnci, cuantumul i calitatea acestora, calitatea portofoliului de
credite al bncii i concentrarea cheltuielilor sale, precum i orientarea afacerilor unei bnci. n mod tradiional, sursa major de venituri
bancare au constituit-o dobnzile, ns rezultatele bncilor moderne reflect o pondere din ce n ce mai mare a veniturilor din operaiunile de

tranzacionare, investiii, i a veniturilor bazate pe comisioane, presupunnd totodat i un profil de risc diferit fa de cel al unei bnci
tradiionale, tendin ce implic o volatilitate mai mare a rezultatelor i profitabilitii bncii.
Profitul din dobnd deriv din credite, i toate celelalte forme de mprumuturi acordate de o banc, cum ar fi: creditele pentru capital
circulant, investiii, locuine, credite pentru descoperit de cont, crile de credit, i de asemenea, cuprinde dobnda ncasat la depozitele
bncii de la ali intermediari financiari.
Profitabilitatea este capacitatea unei activiti de a aduce profit, fiind un instrument managerial de cuantificare a rentabilitii activitilor,
att n previzionarea, ct i n realizarea acestora. Ca factor determinant al evoluiei i consolidrii poziiei bncii n cadrul sistemului bancar,
profitabilitatea poate fi analizat cu ajutorul bugetului de venituri i cheltuieli, ca instrument de implementare a strategiei bncii i ca
instrument al contabilitii de gestiune ce contribuie la urmrirea evoluiei costurilor i corelarea acestora cu veniturile la nivelul bncii.
Din punct de vedere managerial se poate determina o profitabilitate a unitilor teritoriale ale bncii, o profitabilitate a clienilor bncii,
fiecare din aceste segmente fiind considerate centre de profit, caz n care profitabilitatea bncii este o rezultant a nsumrii profitabilitii
clienilor sau profitabilitii produselor i serviciilor promovate de banc.
Un sistem al indicatorilor de eficien aplicabil unitilor bancare cuprinde:
1.

Rentabilitatea activelor la nivelul unitilor, furnizeaz o informaie global asupra profitabilitii acestora.. Indicatorul se
calculeaz ca raport ntre profitul calculat i activele productoare de venit (definite ca fiind plasamentele bncii n credite la care se adaug
excedentul de resurse considerat plasament interbancar i cota rezervei minime obligatorii). Rentabilitatea activelor reprezint cea mai bun
msur a eficienei bancare. Tendina descresctoare a acestui indicator arat c centrul de profit are dificulti n realizarea veniturilor. O
rat de cretere reflect un efect pozitiv ca urmare a creterii veniturilor din alte servicii dect cele de efectuare a plasamentelor (care implic
un grad de risc mai mare).
2.
Rentabilitatea resurselor atrase comensureaz rentabilitatea global. Indicatorul furnizeaz informaii privind profitul
calculat raportat la resursele atrase (inclusiv valoarea deficitului de resurse). O rat ridicat a indicatorului arat c resursele atrase de centrul
de profit sunt mici, ceea ce limiteaz posibilitatea acesteia de a acorda credite n continuare.
3.
Randamentul economic reprezint raportul dintre cheltuielile totale i veniturile totale calculate conform modelului de
profitabilitate al bncii. Cu ct indicatorul nregistreaz valori mai reduse, cu att eficiena activitii centrului de profit este mai ridicat. Un
factor de influen asupra acestui indicator l reprezint cheltuielile, altele dect cele bonificate la resursele atrase i care trebuie n mod
riguros diminuate, astfel nct performanele activitii centrului de profit s se mbunteasc de la o perioad la alta.
4.
Gradul de acoperire a plasamentelor cu resurse proprii reflect msura n care plasamentele n activele productoare de
venituri, n special plasamentele n credite se realizeaz pe seama resurselor atrase sub form de depozite la nivelul centrului de profit.
Indicatorul are o latur cantitativ fiind un raport ntre resurse proprii i plasamente, dar i una cantitativ care const n principal n structura
elementelor de activ i de pasiv ce influeneaz nivelurile veniturilor i respectiv cheltuielilor aferente acestora, analiza calitativ reliefnd
efortul fcut de centrul de profit pentru atragerea resurselor necesare acoperirii plasamentelor n credite.
5.
Creditele restante n total credite reflect gradul de rambursare a creditelor acordate n perioada de timp analizat. Analiza
nivelului i tendinelor ratei acestui indicator conduce la identificarea riscului potenial al portofoliului de mprumuturi al centrului de profit
astfel nct o rat nalt reflect un risc ridicat. De asemenea, o rat nalt indic creterea nivelului provizioanelor constituite de centrele de
profit ca urmare a deteriorrii serviciului datoriei n relaia banc client, cu consecine directe asupra cheltuielilor i profitului calculat.
Indicatorul se determin ca raport ntre creditele restante i totalul creditelor acordate de centrul de profit.
6.
Gradul de ncasare a dobnzii caracterizeaz capacitatea clienilor bncii de a achita dobnzile aferente mprumuturilor
contractate cu banca, n funcie de fluxul de lichiditi (cash-flow) care reflect situaia intrrilor de lichiditi (ncasri) i a ieirilor de
lichiditi (cheltuieli) n perioada raportat. Totodat indicatorul reflect modul n care sunt utilizate resursele existente la dispoziia centrelor
de profit pentru care banca bonific dobnzile corespunztoare, dar nu ncaseaz veniturile cuvenite la mprumuturile acordate. O consecin
direct a nregistrrii de ctre centrul de profit a unei rate situate sub 100% o reprezint constituirea de provizioane pentru dobnzile
nencasate, cu afectarea cheltuielilor i respectiv diminuarea profitului. Indicatorul se calculeaz ca raport ntre veniturile din dobnzi minus
veniturile nencasate, pe de o parte, i respectiv veniturile din dobnzi, pe de alt parte.
7.
Profitul pe salariat caracterizeaz volumul i eficiena activitii centrului de profit, dimensionarea personalului n funcie de
activitatea i complexitatea serviciilor oferite clienilor, precum i capacitatea managerial de utilizare a personalului n funcie de gradul de
dotare i informatizare al bncii. Valoarea indicatorului este cu att mai mare, cu ct volumul de operaiuni i calitatea acestora sunt efectuate
n numele clienilor bncii, astfel nct veniturile obinute s fie maxime n raport cu gradul de utilizare al timpului de lucru de ctre salariaii
bncii. Meninerea unui numr de personal supradimensionat n raport cu volumul de activitate are un efect negativ pe termen mediu i lung,
prin efectuarea unor cheltuieli suplimentare, nejustificate n raport cu veniturile realizate i cu consecine directe asupra profitului realizat.
Indicatorul se calculeaz ca raport ntre profitul calculat i numrul mediu de personal angajat n cadrul centrului de profit la data analizei.
8.
Volumul resurselor pe salariat reflect calitatea i sigurana serviciilor oferite de banc astfel nct clienii, persoane fizice i
juridice, s devin interesai n derularea operaiunilor prin banc. Prin mbuntirea continu a relaiei banc-client, apropierea ndeosebi
fa de clienii mari care realizeaz att activitate intern ct i de export, precum i ca urmare a diversificrii produselor bancare oferite
ntreprinderilor mici i mijlocii se creeaz posibilitatea atragerii de resurse acoperitoare pentru plasamentele efectuate de centrul de profit.
De asemenea, utilizarea eficient a timpului de lucru creeaz posibilitatea atragerii de resurse cu dimensionarea corespunztoare a
personalului. Indicatorul reflect, n plus, poziia bncii n mediul concurenial n funcie de zona de interes economic ca i operativitatea
prestrii serviciilor i sigurana resurselor atrase de la clienii bncii. Indicatorul se calculeaz ca raport ntre volumul resurselor atrase de
centrul de profit i numrul mediu de personal.
9.
Rata profitului reflect valoarea veniturilor obinute pentru realizarea unei uniti de profit i prezint gradul n care centrul
de profit realizeaz dezideratul maximizrii veniturilor n condiiile minimizrii cheltuielilor. Indicatorul se calculeaz ca raport ntre
veniturile totale i profitul calculat.
10.
Rata rentabilitii reprezint indicatorul care msoar rezultatele managementului bancar, de optimizare a fluxurilor
elementelor de activ n corelare cu volumul i structura resurselor atrase. Optimizarea raportului ntre venituri i costuri reprezint o latur
esenial a managementului bancar, fiind sursa principal a creterii pe criterii calitative a profitului. Orientarea actual a centrelor de profit

se manifest n tendina de reducere a cheltuielilor, n special a celor cu funcionarea bncii (salarii i cheltuieli aferente acestora, impozite i
taxe, amortizri de mijloace fixe, cheltuieli materiale, cu energia, combustibilii, apa, cheltuieli de birou, cheltuieli cu prelucrarea electronic
a informailor, cheltuieli cu paza i protecia bncii etc.). Indicatorul se determin ca raport ntre profitul brut i valoarea cheltuielilor
nregistrate de banc pe o anumit perioad. Valoarea indicatorului este cu att mai mare, cu ct o unitate de profit se obine cu un volum
minim de cheltuieli.
11.
Gradul de acoperire a cheltuielilor de funcionare din comisioane i taxe reflect msura n care veniturile obinute din
operaiunile efectuate de banc n numele clienilor acoper cheltuielile proprii ale centrului de profit cu funcionarea bncii (ce includ
cheltuieli generale i cheltuieli administrativ-gospodreti). Dimensionarea cheltuielilor cu funcionarea bncii se efectueaz n strict
corelare cu volumul de activitate, cu numrul optim de personal i gradul de funcionalitate i utilizare a spaiului n care se desfoar
activitatea bancar. Indicatorul se determin ca raport ntre comisioanele i taxele de servicii ncasate i cheltuielile cu funcionarea bncii. O
rat nalt a gradului de acoperire a cheltuielilor de funcionare din comisioane i taxe ncasate indic o bun organizare a activitii i
fluxurilor bancare precum i o poziie important deinut n sistemul concurenial bancar ca urmare a calitii i diversitii serviciilor
oferite clienilor bncii.
Criterii de evaluare a performanelor bancare. Evaluarea activitii unitilor bancare pe baza criteriilor de performan poate contribui la
analiza calitativ a rezultatelor activitii fiecrui centru de profit, privind veniturile, cheltuielile i rezultatele obinute comparativ cu
activitatea celorlalte centre de profit, ca i cu rezultatele obinute n perioadele anterioare ale acestuia.
Evaluarea se efectueaz pornindu-se de la indicatorii modelului de profitabilitate al bncii i are drept scop controlul i coordonarea
procesului de optimizare privind dimensionarea i modernizarea reelei de bnci, n funcie de contribuia efectiv la realizarea profitului
calculat i a celui ncasat, nregistrat pentru o perioad determinat.
Analiza performanelor i determinarea msurilor ce trebuie avte n vedere pentru mbuntirea performanelor unitilor subordonate se
poate efectua la nivelul centrului de profit, unde se pot aplica soluiile corespunztoare de eficientizare a activitii.
Analiza indicatorilor de profitabilitate specifici activitii bancare
n cadrul strategiilor i politicilor bancare, profitabilitatea este factorul determinant care condiioneaz evoluia viitoare, dezvoltarea i
consolidarea poziiei bncii n cadrul sistemului bancar. Profitul brut este indicatorul ce reflect eficiena ntregii activiti, sintetiznd
influena tuturor factorilor cantitativi i calitativi care acioneaz direct sau indirect asupra veniturilor i cheltuielilor.
Profitabilitatea este un concept managerial ce are ca obiect evaluarea rezultatelor activitii bncii din punct de vedere al eficienei att pe
ansamblu, ct i pe diferite componente manageriale. Privit conceptual, profitabilitatea reprezint modalitatea de realizare a scopului
fundamental al activitii bncii, de maximizare a profiturilor n condiiile de minimizare a riscurilor.
Profitabilitatea bncii este n fond o rezultant a nsumrii non-algebrice a profitabilitii subunitilor sale teritorile ori a profitabilitii
clienilor sau a profitabilitii produselor i serviciilor promovate de banc.
n cazul bncilor - similar cu ntreprinderile, acestea i constituie capital fix din aporturile acionarilor, atrag resurse de la depuntori, pe care
le fructific fcnd plasamente n diverse tipuri de investiii, n urma crora obin venituri din care suport salarii, taxe, impozite, amortizarea
capitalului, bonific dobnzi, rmnndu-le un profit a crui mrime depinde de eficiena investiiilor fcute.
Radiografia performanei bancare poate fi pus n eviden de modelul clasic de analiz sistemul Du Pont, care compar profitul obinut de
banc cu riscul, prin echilibrarea ctigurilor cu pierderile rezultate n urma producerii riscului (vezi figura nr. 1.).

Figura nr. 1: Schema relational Du Pont


unde:
ROE = return on investment (equity) = rata rentabilitii financiare
ROA = return on assets = rata rentabilitii economice

Obiectivul fundamental urmrit de managementul bancii este maximizarea valorii investiiei proprietilor, adic:

Profit
maxim
Capital propriu
n cazul bncilor indicatorul este denumit ROE (Return Of Equity), care este indicatorul randamentului capitalului sau a fondurilor proprii i
se exprim prin:

ROE

Venit net
100
Fonduri proprii totale

Calculat ca procent, acest indicator msoar randamentul procentual al fiecrei uniti monetare de fonduri proprii. Maximizarea ROE-ului
este consecina utilizrii eficiente a tuturor resurselor bncii (proprii i atrase) prin realizarea unor investiii de calitate.
Spre deosebire de ntreprinderi, bncile nu fac investiii mari n active fixe, iar factorul de producie principal este constituit cu precdere din
resursele atrase i o parte din capitalul acionarilor, cash i alte fonduri.
ROA (Return Of Assets) - indicatorul randamentului activelor se exprim prin:

ROA

Venit net
100
Active totale

Acest indicator msoar venitul net generat de fiecare unitate monetar de active.
Dac aceti indicatori sunt mai mari dect cei ai unor bnci similare, banca respectiv este o banc performant.
Randamentul fondurilor proprii este legat de randamentul activelor prin multiplicatorul fondurilor proprii (EM Equity Multiplier)

EM

1.

Active totale
100
Total fonduri proprii

Multiplicatorul fondurilor EM compar activele cu fondurile proprii astfel c o valoare mare a acestui indicator arat un grad mare de
ndatorare financiar. El reprezint att o msur a profitului, ct i a riscului [10, 198].
Analiza eficienei i deci i a rentabilitii presupune evaluarea performanelor actuale ale bncii, contituind primul pas necesar n
planificarea pe termen scurt, mediu i lung.
Calculul indicatorilor de rentabilitate este necesar i din urmtoarele motive [12, 172]:
permite compararea indicatorilor afereni perioadei precedente cu valorile obiectiv-planificate de ctre managerul bncii, precum i
stabilirea abaterilor;
ajut managementul bncii s stabileasc obiectivele privind dimensiunea compromisurilor ntre risc i profit la care banca poate fi
rentabil;
comparnd rezultatele obinute cu rezultatele unor bnci asemntoare, ajut la stabilirea punctelor tari i punctelor slabe ale bncii. Prin
bnci asemntoare se nelege acele bnci care au aceeai mrime (active) i care activeaz pe piee comparabile, dei este un criteriu
greu de aplicat.
Sistemul de indicatori de profitabilitate bancar include, n principal:
1. rata veniturilor din dobnzi;
2. rata profitului net;
3. rata utilizrii activelor;
4. rata rentabilitii economice;
5. rata rentabilitii financiare;
6. efectul de prghie etc [15, p.359].
Rata rentabilitii financiare (RRf) sau profitul la capital, este cea mai semnificativ expresie a profitului, care msoar rezultatele
managementului bancar, n ansamblul su, i, arat pentru acionari efectul angajrii lor n activitatea bancar.

RRf

Profit net
100
Capital propriu

Capital propriu = Capitalul social + Fondul de rezerv + Alte fonduri + Profit nerepartizat
Rata rentabilitii financiare informeaz conducerea administrativ a bncii despre suma care a fost ctigat pe unitate de valoare contabil a
investiiei acionarilor n banc. Aceast msur reflect de asemenea gradul de generare a profitului, eficiena operaional, gradul de
ndatorare financiar sau previziunea obligaiilor fiscale. Astfel, rentabilitatea financiar a unei bnci rezult din rentabilitatea economic i
efectul de levier (sau multiplicatorul capitalului), conform urmtoarei relaii matematice:
Rata rentabilitii activelor x Multiplicatorul capitalului = Rata rentabilitii capitalului
sau

Profit net
Active
Profit net

Active
Capital
Capital
2.

Rata rentabilitii economice (RRe) sau profitul la active, reflect efortul capacitii manageriale de a utiliza resursele financiare ale
bncii pentru a genera profit. Se apreciaz c rata rentabilitii economice este cea mai bun msur a eficienei bancare, ntruct exprim
direct rezultatul, n funcie de managementul specific intermedierii bancare, de optimizare a operaiunilor active, n funcie de un volum de

resurse date.

RRe
3.

Profit net
100
Active totale

Efectul de prghie (Ep) sau multiplicatorul capitalului, acioneaz atunci cnd angajarea unor resurse noi este avantajoas, respectiv
cnd costul resurselor este mai mic sau cel puin egal cu rentabilitatea economic i arat gradul n care utilizarea unor resurse suplimentare
servete creterii rentabilitii capitalului propriu (al rentabilitii financiare).

Ep

Active totale
Capital

Acest indicator variaz proporional cu ponderea capitalului n total pasive bancare. Cu ct ponderea capitalului este mai mare, cu att riscul
bancar este mai mic i efectul de prghie de asemenea.

4.

Pentru creterea valorii acestui indicator se vor lua msuri ca:


campanie de publicitate puternic pentru atragerea unui numr mare de clieni;
mrirea numrului de sucursale.
Rata profitului (Rpr). Mrimea acestui indicator depinde n primul rnd de raportul dintre veniturile i cheltuielile bancare i n al
doilea rnd de structura veniturilor i costurilor bancare. Acesta reprezint principalul indicator de analiz, n cazul n care se urmrete
reducerea costurilor bancare.

Rpr
5.

Profit net
100
Venituri totale

Gradul de utilizare al activelor (GUA). Mrimea acestui indicator depinde de mrimea ratei dobnzii pe pia i de structura
activelor bancare. Maximizarea indicatorului se realizeaz pentru un nivel dat al dobnzii pe pia prin creterea ponderii activelor ce aduc
cele mai mari venituri (cele mai rentabile). Aceste active sunt i cele mai riscante: creterea ponderii lor implic i o cretere a nivelului de
risc bancar.

GUA

Venituri totale
100
Active totale

Dup cum se observ, rentabilitatea economic a unei bnci exprim rentabilitatea utilizrii activelor, dup cum rezult i din relaia
matematic [6, 289]:
Gradul de utilizare al activelor x Rata profitului = Rata rentabilitii activelor
sau

Profit net
Venituri
Profit net

Venituri
Active totale Active totale
1. Rata veniturilor din dobnzi exprim raportul dintre venitul net din dobnzi i activele valorificate. Activele valorificate reprezint activele
bncii care aduc venit.
O valoare mare a acestui indicator, adic un venit net din dobnzi ct mai mare la acelai nivel al activelor, exprim o activitate profitabil,
dar o marj net de dobnzi ridicat poate fi obinut pe seama angajrii n activiti riscante. Un nivel redus al marjei poate reflecta
cheltuielile mari ale dobnzilor. Formula de calcul al acestui indicator este urmtoarea:

Db Dp
x 100
Av

Rvd=
Rentabilitatea capitalului (ROE) ofer o imagine a rentabilitii bncii comparativ cu baza sa de capital. Gama tipic de variaie a acestui
indicator este de 10-20%. Bncile care se bazeaz foarte mult pe mprumuturi spre a-i constitui activele vor avea un ROE mai mare. Un
indicator ROE care este prea mare poate indica faptul c baza de capital a bncii este prea mic i capacitatea sa de a se mprumuta este
limitat.
Rata profitului reprezint efortul depus pentru maximizarea veniturilor n strict corelare cu minimizarea cheltuielilor. La un nivel
obinut al veniturilor de plasamente efectuate, rata profitului va fi cu att mai mare cu ct cheltuielile sunt corespunztor dimensionate att n
ce privete cheltuielile cu operaiunile bancare, ct mai ales a celor cu funcionarea bncii.
Rentabilitatea activelor (ROA) ofer o imagine general asupra profitabilitii bncii. Indicatorul tipic se situeaz ntre 0,5-1,6%. Bncile
mari se situeaz n mod normal ctre valoarea minim a acestui indicator, pe cnd cele mici ctre valore maxim. O tendin de scdere a
acestui indicator arat faptul c banca are probleme cu veniturile. O tendin de cretere este n general un semn pozitiv, dar poate indica i o
asumare excesiv de risc.
Indicatorii activitii financiare:
Rata activelor generatoare de dobnd exprim cota activelor n urma crora banca acumuleaz venituri aferente dobnzilor din total active,
n cazul cnd bncile plaseaz resursele n principal n credite, rata acestui indicator va fi mare, iar n cazul cnd bncile promoveaz o
politic de efectuare a serviciilor bancare bazate pe comisioane, rata indicatorului va fi minim.

Agd
x 100
At
RAgd=
(3.1.1)
unde RAgd- rata activelor generatoare de dobnd, Agd active generatoare de dobnd, At - total active [19, p. 229].
Marja net a dobnzii, %
Indicele eficienei
Indicatorii de calitate a activelor
1. Raportul total credite/total active, %
2. Raportul credite nefavorabile/total active, %
3. Raportul credite nefavorabile/total credite acordate, %
4. Reduceri pentru pierderi la credite /total credite acordate, %
5. Rata de corelare a depozitelor cu activele
-4Ratingul este un cuvnt a crui traducere literal semnific evaluare, desemnnd n acelai timp un proces (analiza riscului), ct i
rezultatul final al acestuia (nota).
Funciile care caracterizeaz ratingul financiar:
supravegherea intereselor financiare externe ale ntreprinderilor naionale i ale statelor, punnd la dispoziie, informaii pertinente i cu
valoare de nelegere internaional;
alternativ la serviciile clasice de evaluare financiar i analiz oferite de bnci comerciale i instituii financiare specializate (n special
bnci de comer exterior1 i bnci de afaceri).
Caracteristici:
1. Criteriile procesului de notare. Ratingurile se realizeaz pe baza informaiilor furnizate de emitent i din alte surse considerate ca fiind de
ncredere.
Ageniile de rating stipuleaz ns foarte clar c ratingul nu este o recomandare de a cumpra, de a vinde sau de a deine un titlu, acesta
avnd doar funcia izolat de evaluare a riscului, care este doar un element al procesului decizional de investiie.
Mai mult dect att, n ciuda procesului foarte atent de evaluare, ageniile de rating nu realizeaz un audit al calitii informaiilor ce le sunt
puse la dispoziie de ctre emiteni.
2. Ratingurile ca msur relativ a calitii creditului. Ratingurile realizeaz o clasificare calitativ a celor ce apeleaz la bnci sau la pieele
financiare cu ajutorul unor criterii de evaluare similare.
Diferenierea notelor acordate sintetizeaz remunerarea suplimentar, prin primele de risc, ce trebuie acordat pentru proiectele mai riscante
fa de cele cu grad redus de incertitudine.
3. Plafoanele suverane. Consideraiile cu privire la riscul de ar sunt o parte integrant a analizei emitenilor, deoarece ratingurile sunt
influenate i de devizele n care sunt emise titlurile.
Ratingurile de ar reprezint, n general, un plafon maximal pentru notele acordate att firmelor, ct i autoritilor locale sub-suverane. Este
totui posibil ca o entitate local s se califice pentru un rating superior celui de ar.
4. Evenimentele speciale. Indiferent de calitatea creditului i de categoria de risc, falimentul poate fi provocat de evenimente speciale pe
care ageniile de rating le definesc ca modificri n situaia financiar ce au un impact brusc asupra calitii creditului, dei momentul precis
de producere i natura acestor modificri nu pot fi prevzute cu ajutorul instrumentelor fundamentale de analiz a creditului.
Exemple de astfel de evenimente pot fi: fuziuni, preluri, dezinvestiri, nceperea procedurii de intrare n faliment pentru a beneficia de
protecia oferit de legea falimentului fa de litigii.
Dezvoltarea ratingului financiar este impulsionat de existena legislaiei din anumite state, care impun fondurilor de pensii i altor structuri
financiare s investeasc numai n titluri care beneficiaz de note de investiii n vederea reducerii riscurilor.
Prin natura sa, ratingul financiar are o vocaie de informare prospectiv ntruct msoar nu numai riscul, ci i gradul de recuperare al
creanelor. Investitorii care recurg la rating anticipeaz destul de bine modul de evoluie n timp al titlurilor din punct de vedere al
randamentului, dar i al pierderii economice. Informaiile furnizate de pieele financiare sunt agregate de ageniile de rating n vederea
efecturii de previziuni pe termen scurt i lung.
Ageniile de rating sunt un instrument de asistare a deciziei pe pia a investitorilor. Utilitatea ratingurilor pentru investitori rezid din cel
puin trei aspecte:
1. Ratingul ofer un univers investiional larg. Chiar i investitorii ce dispun de instrumente de analiz sofisticate nu au ntotdeauna resursele
i timpul de a analiza multitudinea de oportuniti oferite pe sectoare, ri sau instrumente de credit. Permind comparaii prin criterii
omogene, notele lrgesc orizontul de investire.
2. Introducerea unor praguri de risc. Pentru cea mai mare parte a cumprtorilor de produse financiare ratingurile sunt utilizate drept criteriu
de achiziie. De exemplu, un fond de investiii sau un SPV poate stabili un prag minim de investiie n obligaiuni, n funcie de tipul fondului
gestionat i de obiectivele de performan stabilite.
3. Ratingul servete la dimensionarea spread-urilor. Pe pieele financiare ratingul este un element-cheie n determinarea primelor de risc.
Notele servesc la dimensionarea surplusului de remunerare destinat investitorilor n titluri speculative pentru compensarea pierderii
poteniale asumate. La nivelul pieelor financiare primele de risc sunt analizate n funcie de rata dobnzii fr risc reprezentat de
emisiunile de titluri de stat.
Prin notele acordate, marile agenii urmresc atingerea a dou obiective majore:
s realizeze o delimitare clar ntre titlurile cu risc redus i cele speculative;
s marcheze o coresponden ntre scalele pe termen scurt i cele pe termen lung.
Pentru notarea pe termen lung ageniile au scale cu douzeci de poziii. Standard and Poors, de exemplu, i etaleaz notele de la AAA, cea
mai bun, la D care corespunde strii de neplat/faliment.
Categoriile de note acordate de ageniile de rating pot fi grupate n trei categorii:

nota de referin care informeaz investitorii despre capacitatea intrinsec a unei societi, de a face fa la timp la toate obligaiile
financiare;
nota de emisiune vizeaz mprumuturile pe termen scurt i lung i se refer la datoria de primul rang i la cea subordonat. Aceast not
ine seama de capacitatea de plat la termen a principalului i a dobnzilor aferente.
nota la creditele bancare ia n calcul i caracteristicile mprumutului notat: garanii i ipoteci. Spre deosebire de nota de referin este
msurat i probabilitatea de pierdere a investitorului pe lng riscul de neplat la scaden.
2.4.1. Sistemul de rating CAMEL
Performanele i profitabilitatea unei societi bancare sunt corelate cu riscurile pe care i le asum banca prin investiiile financiare pe care
le face i prin operaiunile pe care le desfoar [De Bant O., Hartmann P. Systemic risk: a survey, 2000].
Sistemul de rating CAMEL evalueaz performanele unei bnci n funcie de valorile unor indicatori care exprim:
adecvarea capitalului bncii - Capital adequancy - C
calitatea activelor - Asset quality - A
calitatea managementului bncii - Management quality - M
venituri - Earning - E
lichiditatea bncii - Liquidity - L
Acest sistem, pe plan internaional, este utilizat de autoritile de reglementare i supraveghere din diferite ri pentru a aprecia activitatea i
performanele unei bnci [Kaminsky, Graciela L. Currency and Banking Crises: The Early Warning of Distress, George Washington
University, 2000].
Fiecare din cele 5 componente ale sistemului (C, A, M, E, L) sunt evaluate pe o scar cuprins intre 1 i 5 (n USD). 1 reprezint cel
mai performant nivel i 5 cel mai sczut.
n funcie de evalurile obinute pentru fiecare din cele 5 componente, se determin un rating compozit pentru activitatea general a bncii.
Valorile acestui rating compus sunt cuprinse ntre 1 i 5.
Un rating compus 1 sau 2 indic o banc puternic. Orice deficien n activitatea bncii este minor i poate fi ndreptat cu uurin de
managementul bncii.
Rating compus 3 arat c banca are anumite slbiciuni care trebuie corectate. Bncile clasificate n aceast categorie necesit un anumit
grad de preocupare din partea organelor de supraveghere.
Rating 4 sau 5 arata ca bncile incluse n aceste categorii au probleme serioase, cu probabilitate destul de mare de faliment n viitorul
apropiat.
2.4.2. Sistemul de rating CAAMPL
Sistemul CAAMPL reprezint un instrument eficient de lucru pentru evaluarea instituiilor bancare, n scopul identificrii, ntr-o faz
incipient, a acelor bnci care sunt ineficiente sub aspect financiar i operaional i care pot avea probleme ce pot duce pn la faliment.
Aceste bnci necesit din partea autoritii de supraveghere o atenie sporit.
Sistemul se bazeaz pe analizarea i aprecierea pe baz de indicatori a 5 componente, care caracterizeaz activitatea i condiia financiar ale
unei bnci, tinnd cont de reglementrile n vigoare privind activitatea bancar.
Cele ase componente specifice de analiz sunt:
adecvarea capitalului
C
calitatea acionariatului
A
calitatea activelor
A
management
M
profitabilitate
P
lichiditate
L
A. Adecvarea capitalului (C)
O banc este de ateptat s-i menina un capital corespunztor n raport cu natura i limitele de risc, precum i cu capacitatea conducerii de a
identifica, msura i controla aceste riscuri.
Pentru stabilirea gradului de adecvare a capitalului se are n vedere efectul riscurilor de credit, de pia i a altor riscuri asupra condiiei
financiare a bncii.
Tipurile i mrimea riscurilor n activitatea bncii, determin n ce msur capitalul ar trebui s se situeze deasupra nivelului minim cerut de
reglementri pentru a face fa unor consecine nedorite.
Adecvarea capitalului unei bnci este evaluat (dar nu limitat) n funcie de urmtorii factori:
1. nivelul i calitatea capitalului i condiia general financiar a bncii;
2. capacitatea managementului de a face fa nevoilor curente de majorare a capitalului social;
3. natura, trendul i volumul activelor problema i provizionarea corespunztoare a acestora;
4. structura bilanului (incluznd natura i suma imobilizrilor corporale), riscul pieei, concentrarea riscului;
5. expunerea riscului din activiti extrabilaniere;
6. calitatea i consistena veniturilor, justeea dividendelor;
7. perspective i planuri de cretere, precum i experiena trecut;
8. accesul la piaa de capital i alte surse de capital.
n perioadele n care banca realizeaz performane slabe, capitalul, acionnd ca un tampon, menine ncrederea publicului n sistemul bancar,
promoveaz stabilitatea fondurilor depozitarilor i suport dezvoltarea rezonabil a instituiei.
Indicator
Interval
Rating
Raport de solvabilitate 1
>15%
Bine capitalizat
1
(>12%)
12-14,9%
Adecvat capitalizat
2
(fonduri proprii / active ponderate n funcie de
8-11,9%
Subcapitalizat
3
risc)
5-7,9%
Subcapitalizat semnificativ
4
<5
Subcapitalizat major
5

Raport de solvabilitate 2
(>8%)
(capital propriu / total active la valoarea net)

>10%
Bine capitalizat
1
8-9,9%
Adecvat capitalizat
2
6-7,9%
Subcapitalizat
3
4-5,9%
Subcapitalizat semnificativ
4
<4%
Subcapitalizat major
5
Rata capitalului propriu
> 6%
Bine capitalizat
1
(capital propriu / total active la valoarea net)
4-5,9%
Adecvat capitalizat
2
3-3,9%
Subcapitalizat
3
2-2,9%
Subcapitalizat semnificativ
4
<2%
Subcapitalizat major
5
Capital propriu / Capital social
>120%
Bine capitalizat
1
100-119,9%
Adecvat capitalizat
2
80-99,9%
Subcapitalizat
3
50-79,9%
Subcapitalizat semnificativ
4
<50%
Subcapitalizat major
5
Definirea rating-urilor rezultate din analiza indicatorilor pentru componenta adecvarea capitalului:
Rating 1 indic un nivel puternic al capitalului comparativ cu profilul de risc al bncii.
Rating 2 indic un nivel al capitalului satisfctor comparativ cu profilul de risc al bncii.
Rating 3 indic un nivel al capitalului mai puin satisfctor care nu poate susine complet profilul de risc al bncii. Rating-ul indic
nevoia pentru perfecionare chiar dac nivelul capitalului depete minimul cerut de reglementri.
Rating 4 indic un nivel deficitar al capitalului, viabilitatea bncii putnd fi ameninat. n acest caz se poate cere ajutorul acionarilor
sau suport financiar din surse externe instituiei.
Rating 5 indic un nivel deficitar critic al capitalului, amenintnd viabilitatea bncii. Se impune ajutorul financiar imediat al acionarilor
sau o finanare extern a instituiei.
B. Calitatea acionariatului (A)
Este o component de baz n evaluarea unei bnci, unde stabilirea rating-ului are la baz factori financiari, manageriali, i riscul de ar, o
atenie deosebit necesitnd-o acionarii semnificativi. La aprecierea performanelor acionarilor se au n vedere urmtorii factori de evaluare:
nivelul i calitatea sprijinului acordat de acionari n activitatea bncii;
disponibilitatea i capacitatea acionarilor de a face fa riscurilor bancare;
nivelul riscurilor aprute ca urmare a implicrii firmelor acionare n afacerile bncii;
caracterul, capacitatea financiar i responsabilitatea acionarilor;
volumul creditelor acordate de banc acionarilor;
capacitatea acionarilor de a asigura un nivel optim al lichiditii care s acopere obligaiile scadente;
relaiile dintre banc i acionarii si, precum i efectele acestora asupra situaiei financiare a bncii;
efectuarea de operaiuni n condiii privilegiate pentru acionari;
performanele i profilul de risc al instituiei.
C. Calitatea activelor (A)
Ratingul calitii activelor reflect riscul potenial al creditelor, al investiiilor i al altor active, precum i al tranzaciilor extrabilaniere.
Evaluarea calitii activelor trebuie analizat i n funcie de gradul de provizionare a acestora. De asemenea, este necesar s se ia n calcul
toate celelalte riscuri care pot afecta valorificarea activelor bncii, incluznd riscurile de exploatare, de pia, de reputaie, strategie i altele.
Capacitatea managementului este reflectat de msura n care reuete s identifice, s urmreasc i s controleze aceste riscuri.
Calitatea activelor bncii este evaluat (dar nelimitat) n funcie de urmtorii factori:
1. practici sntoase de administrare a creditului i de identificare a riscurilor;
2. nivelul, distribuia, gravitatea i trendul activelor neperformante att pentru tranzaciile bilaniere cat i extrabilaniere;
3. adecvarea provizioanelor i a altor rezerve;
4. riscul de credit rezultat din tranzacii extrabilaniere cum ar fi: scrisori de garanie, acreditive, linii de credit i altele;
5. varietatea i calitatea portofoliilor de credite i investiii;
6. gradul de concentrare a riscului;
7. adecvarea politicilor i practicilor de credit i investiii;
8. capacitatea managementului de administrare corespunztoare a activelor, inclusiv identificarea i colectarea activelor problem;
9. adecvarea controlului intern i a sistemelor informatice manageriale.
Indicator (formula)
Interval
Rating
<(media pe sistem sau grupa de bnci 30% din media
pe sistem sau grupa de bnci)
1
>(media pe sistem sau grupa de bnci 30% din media
Rata general de risc
pe sistem sau grupa de bnci)
2
<(media pe sistem sau grupa de bnci 10% din media
pe sistem sau grupa de bnci)
>(media pe sistem sau grupa de bnci 10% din media
(active din bilan i din afara bilanului ponderate n
pe sistem sau grupa de bnci)
funcie de risc / active din bilan sau din afara
<(media pe sistem sau grupa de bnci 10% din media
bilanului la valoarea contabil)
pe sistem sau grupa de bnci)
3
>(media pe sistem sau grupa de bnci 10% din media
pe sistem sau grupa de bnci)

<(media pe sistem sau grupa de bnci 30% din media


4
pe sistem sau grupa de bnci)
>(media pe sistem sau grupa de bnci 30% din media
5
pe sistem sau grupa de bnci)
Total credite restante+ndoielnice/
<2%
1
Total portofoliu credite
2,1-4%
2
(valoare net)
4,1-6%
3
6,1-8%
4
>8%
5
Rata riscului de credit 2la valoare net (credite i
<5%
1
dobnzi clasificate n ndoielnic i pierdere / Total
5,1-10%
2
credite i dobnzi clasificate)
10,1-20%
3
20,1-30%
4
>30%
5
Ponderea creditelor bancare i nebancare, a
<5%
1
plasamentelor interbancare i a dobnzilor aferente
5,1-15%
2
acestora clasificate n ndoielnic i pierdere n
15,1-30%
3
capitaluri proprii i provizioane
30,1-50%
4
>50
5
<2%
1
Creane restante - ndoielnice
2,1-4%
2
Total active (valoare net)
4,1-6%
3
6,1-8%
4
>8%
5
Creane restante i ndoielnice (valoare net) < n%
Cri < 30% Cp i Cp > 0
1
capitaluri proprii (din formularul Calculul activului
30% Cp < Cri <50% Cp i Cp > 0
2
net)
50% Cp < Cri < 70% Cp i Cp > 0
3
70% Cp < Cr I < 100% Cp i Cp > 0
4
Cri > Cp sau Cp < 0
5
Gradul de acoperire cu provizioane (rezerva
>100%
1
general pentru riscul de credit+provizioane aferente
90-99,9%
2
creditelor i plasamentelor/ Expunere ajustat a
50-89,9%
3
creditelor
i
plasamentelor
clasificate
n
30-40,9%
4
substandard, ndoielnic i pierdere
<30%
5
Rata de acoperire a creditelor i plasamentelor
>8%
1
neperformante (fonduri proprii credite bancare i
7-7,9%
2
nebancare, plasamente interbancare i dobnzi
5-6,9%
3
aferente clasificate n ndoielnic i pierdere
2-4,9%
4
expunere ajustat / Total activ (valoare net)
<2%
5
Definirea rating-urilor rezultate din analiza indicatorilor pentru componenta calitatea activelor:
Rating 1 indic o calitate adecvat a activelor i practicilor de administrare a creditului. Deficienele identificate sunt minore i
expunerea la risc referitoare la protecia capitalului este modest. Calitatea activelor n astfel de instituii presupune o supraveghere minim.
Rating 2 indic o calitate satisfctoare a activelor i practicilor de administrare a creditului. Nivelul i seriozitatea sistemului de
clasificare i alte deficiene justific un nivel limitat al ateniei supravegherii.
Rating 3 este atribuit n situaia n care calitatea activelor i a practicilor de administrare a creditului sunt mai puin dect satisfctoare .
Trendul poate fi stabil sau indic deteriorarea calitii activelor sau o cretere a expunerii la risc.
Nivelul i seriozitatea clasificrii activelor impun o supraveghere atent. n general, se manifest nevoia mbuntirii practicilor de
administrare a creditului i a riscului.
Rating 4 este atribuit instituiilor financiare cu o calitate a activelor i a practicilor de administrare a creditului deficitare. Nivelul
riscului activelor problem este controlat necorespunztor n mod semnificativ, expunnd instituia la poteniale pierderi care nu sunt
controlate i care pot amenina viabilitatea acesteia.
Rating 5 indic o calitate critic a activelor sau a practicilor de administrare a creditului, care pot constitui o ameninare iminent pentru
viabilitatea instituiei.
D. Profitabilitatea (P)
Calitatea i cantitatea veniturilor sunt evaluate n funcie de: capacitatea de a asigura adecvarea capitalului prin reinvestirea profitului;
nivelul, trendul i stabilitatea veniturilor; sursele veniturilor; nivelul cheltuielilor de operare; vulnerabilitatea veniturilor la expunerile riscului
de piata; adecvarea provizioanelor pentru pierderile la credite i alte rezerve; tranzacii cu titluri de valoare; efectele de taxare asupra
veniturilor; procesele previzioniste i sistemele informaionale ale managementului.
n consecin, acest rating reflect nu numai volumul i trendul veniturilor, dar i factorii care pot afecta susinerea sau calitatea veniturilor.
Volumul, la fel ca i calitatea veniturilor, pot fi afectate de administrarea excesiv i inadecvat a riscului de credit, care poate conduce la
alocri de provizioane suplimentare pentru pierderi din credite sau la nivelurile ridicate ale riscului pieei care pot expune nejustificat
veniturile instituiei la fluctuaiile ratei de dobnd.
De asemenea, calitatea veniturilor poate fi diminuat de o ncredere nejustificat n catiguri extraordinare. Veniturile viitoare pot fi afectate
de incapacitatea de a prevedea i controla fondurile i cheltuielile de operare, strategii de afaceri executate defectuos, un slab management

sau expunere necontrolat la alte riscuri.


Indicator

Interval
Rating
>5%
1
ROA
4-4,9%
2
(Profit net/Total active la valoarea net)
3-3,9%
3
0,6-2,9%
4
<0,6
5
>11%
1
ROE
8-10,9%
2
(Profit net/Capitaluri proprii)
6-7,9%
3
4-5,9%
4
<4%
5
Rata rentabilitii activitii de baz
>150%
1
(Venituri din exploatare Venituri din
125-150%
2
provizioane/Cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu
115-124,9%
3
provizioane)
100-114,9%
4
<100%
5
Definirea rating-urilor rezultate din analiza indicatorilor pentru componenta profitabilitate:
Rating 1 indic venituri puternice. Veniturile sunt mai mult dect suficiente s suporte costul operaiilor, meninerea adecvrii capitalului
i nivelurile de alocare considerate s asigure calitatea activelor, creterea acestora i ali factori care afecteaz calitatea, cantitatea i trendul
veniturilor.
Rating 2 indic venituri satisfctoare. Veniturile sunt suficiente s suporte costul operaiilor, meninerea adecvrii capitalului i
nivelurile de alocare considerate necesare asigurrii calitii activelor, creterea acestora i ali factori care afecteaz calitatea, cantitatea i
trendul veniturilor. Veniturile care sunt relativ constante sau care au nregistrat un uor declin, pot primi ratingul 2, dac avem asigurarea c
nivelul de venituri ale bncii este adecvat n sensul factorilor de evaluare menionai mai sus.
Rating 3 indic venituri care cer s fie mbuntite. Veniturile nu pot s suporte n ntregime costul operaiilor i s asigure creterea
capitalului i nivelurile de alocare n legatur cu condiia general a instituiei, creterea i ali factori care afecteaz calitatea, cantitatea i
trendul veniturilor.
Rating 4 indic venituri insuficiente. Veniturile sunt insuficiente s suporte costul operaiilor i meninerea unui capital i a unor niveluri
de alocare corespunztoare. Instituiile astfel evaluate pot fi caracterizate prin fluctuaii n cstigul net, dezvoltare i trenduri negative
semnificative, pierderi intermitente sau o cdere real a veniturilor n anii anteriori.
Rating 5 indic un volum al veniturilor mult deficitar. O instituie financiar cu rating 5 inregistreaz pierderi care reprezint o serioas
ameninare la viabilitatea sa prin eroziunea capitalului.
E. Lichiditatea (L)
Lichiditatea i administrarea resurselor i plasamentelor sunt evaluate n funcie de trendul i stabilitatea depozitelor; gradul i trendul
utilizrilor pe termen scurt, sursele volatile de fonduri, Finanarea activelor pe termen lung; accesul la pieele monetare i alte surse de
finanare; adecvarea surselor de lichiditate i abilitatea de a face fa nevoilor de lichiditate; eficiena politicilor i practicilor de lichiditate,
strategiile de adrninistrare a fondurilor; sistemele informatice de administrare i planurile de finanare; capacitatea managementului de a
identifica, msura, monitoriza i controla lichiditatea i nivelul de diversificare al surselor de finanare.
n evaluarea adecvrii poziiei de lichiditate a unei instituii financiare, o atenie deosebit ar trebui acordat nivelului curent i viitor al
surselor de lichiditi, comparativ cu nevoile de fonduri, precum i adecvrii practicilor de administrare a fondurilor n funcie de mrimea,
complexitatea i profilul de risc al instituiei. n general, practicile de constituire a fondurilor ar trebui s confere certitudinea c o instituie
este capabil s menin un nivel al lichiditii suficient pentru a face fa n tirnp obligaiilor sale financiare i s rspund nevoilor legitime
bancare.
Practicile ar trebui s reflecte capacitatea instituiei de a administra schimbrile neplanificate cu privire la sursele de constituire a fondurilor,
ca i reacia la modificrile condiiilor pieei, care pot afecta posibilitatea unei lichidri rapide a activelor, cu pierderi minime.
n plus, practicile de constituire a fondurilor ar trebui s confere certitudinea c lichiditatea nu a fost meninut cu costuri nalte sau printr-o
ncredere excesiv n sursele de constituire a fondurilor care se dovedesc a nu fi utilizabile n timp, datorit stresului financiar sau
schimbrilor adverse n condiiile pieei, producerii riscului de lichiditate.
Indicator
Interval
Rating
Indicatorul de lichiditate
>1,3%
1
(Lichiditatea efectiv / Lichiditatea necesar)
1-2,9%
2
0,90-0,99%
3
0,80-0,89%
4
<0,80
5
Lichiditatea imediat
>45%
1
(Disponibiliti i depozite la bnci la valoare net/ Surse
45-40%
2
atrase i mprumutate)
39,9-35%
3
34,9-30%
4
<30%
5
Credite acordate clientelei
<85%
1
(Valoarea brut / Depozite atrase de la clieni)
85-104,9%
2
105-114,9%
3
115-125%
4

>125%
5
Definirea rating-urilor rezultate din analiza indicatorilor pentru componenta lichiditate:
Rating 1 indic niveluri de lichiditate puternice i practici de administrare a fondurilor bine dezvoltate. Instituia are acces sigur la
suficiente surse pentru constituirea de fonduri n termeni favorabili pentru nevoile de lichiditi prezente i anticipate.
Rating 2 indic niveluri de lichiditate i practici de administrare a fondurilor satisfctoare. Instituia are acces la suficiente surse de
fonduri n termeni acceptabili pentru asigurarea nevoilor de lichiditate prezente i viitoare. O serie de deficiene minore pot fi constatate n
practicile de administrare a fondurilor.
Rating 3 indic niveluri de lichiditate sau practici de administrare a fondurilor care necesit mbuntiri. Instituiile clasificate n acest
rating nu au acces rapid la fonduri n termeni rezonabili sau pot nregistra deficiene semnificative n perioadele de administrare a fondurilor.
Rating 4 indic niveluri de lichiditate deficitare sau practici inadecvate de administrare a fondurilor. Instituiile clasificate n acest rating
nu sunt capabile s obin un volum suficient de fonduri n termeni rezonabili pentru asigurarea nevoii de lichiditate.
Rating 5 indic niveluri de lichiditate sau practici de administrare a fondurilor, att de deficitare nct viabilitatea instituiei este grav
ameninat. Instituiile clasificate n aceast categorie cer asisten financiar extern imediat pentru a asigura rambursarea obligaiilor la
scaden sau alte nevoi de lichiditate.
Management (M)
Acest rating reflect capacitatea consiliului de administraie i a managementului bncii de a identifica, cuantifica, monitoriza i controla
riscurile activitii i de a asigura astfel stabilitatea, sigurana i eficiena instituiei, n concordan cu legile i reglementrile n vigoare.
Conducerea executiv este rspunztoare pentru dezvoltarea i implementarea politicii, procedurilor i practicilor care transpun obiectivele
consiliului de administraie i limitele de risc n standardele prudente de operare.
n funcie de natura i scopul activitilor bncii, practicile manageriale au n vedere ntreaga gam de riscuri: riscul de credit, de lichiditate,
de pia, operaional, de tranzacie, de reputaie, de strategie, de conformitate i alte riscuri. Soliditatea practicilor manageriale este
demonstrat de: existena unui personal competent, a unor politici adecvate, a unui program de audit propriu i control intern corespunztor
cu mrimea i complexitatea instituiei, abilitatea n administrarea riscurilor, precum i prin existena unui sistem informaional eficient.
Capacitatea i performanele managementului i consiliului de administraie sunt evaluate, n principal, pe baza urmtorilor factori:
1. gradul de implicare a factorilor de decizie n asigurarea condiiilor optime de desfurare a activitii bncii;
2. capacitatea factorilor de decizie de a administra corespunztor riscurile care pot aprea din schimbarea condiiilor de afaceri sau iniierea
unor noi activiti sau produse;
3. adecvarea politicii interne privind activitatea de baz i riscurile pe care aceasta le incumb;
4. adecvarea auditului i controlului intern care vizeaz operaiunile financiare, raportrile periodice n conformitate cu legile, reglementrile
i politicile interne;
5. acurateea i oportunitatea informrii managementului, precum i existena unor sisteme de administrare a riscurilor n concordan cu
complexitatea i profilul de risc al instituiei;
6. reacia (receptivitatea) factorilor de decizie la recomandrile auditorilor i autoritilor de supraveghere;
7. profunzimea managementului i succesiunea acestuia;
8. msura n care consiliul de administraie i managementul sunt afectate sau sensibile la influena dominant sau concentrarea autoritii;
9. performanele instituiei i profilul lor de risc.
Definirea rating-urilor rezultate din analiza indicatorilor pentru componenta management:
Rating 1 indic performane remarcabile ale managementului i consiliului de administraie i practici corespunztoare de administrare a
riscului n funcie de mrimea, complexitatea i profilul de risc al instituiei. Toate riscurile semnificative sunt efectiv identificate, msurate,
monitorizate i controlate.
Rating 2 indic performane satisfctoare ale managementului i consiliului de administraie referitoare la mrimea, complexitatea i
profilul de risc al instituiei. Deficienele minore care pot s apar nu influeneaz sigurana i viabilitatea instituiei. n general, riscurile i
problemele semnificative sunt efectiv identificate, msurate, monitorizate i controlate.
Rating 3 indic performane ale managementului i consiliului de administraie sau practici de administrare a riscurilor mai puin
satisfctoare, care necesit mbuntiri. Capacitatea factorilor de decizie poate fi insuficient pentru tipul, marimea sau condiia instituiei.
Problemele i riscurile semnificative pot fi inadecvat identificate, msurate, monitorizate sau controlate.
Rating 4 indic performane deficitare ale managementului i consiliului de administraie sau practici de administrare a riscului
inadecvate. Dimensiunea deficienelor i a expunerii la risc este excesiv. Problemele i riscurile semnificative inadecvat identificate,
msurate, monitorizate, controlate impun luarea unor masuri urgente din partea factorilor de decizie.
Rating 5 indic deficiene critice n activitatea managementului i consiliului de administraie sau carene severe n administrarea
riscurilor. Managementul i consiliul de administraie nu au demonstrat capacitatea de a corecta problemele i de a implementa practici
corespunztoare de administrare a riscului.
Problemele i riscurile semnificative sunt identificate, msurate, urmrite sau controlate inadecvat i continu s amenine viabilitatea
instituiei. Este necesar nlocuirea sau ntrirea managementului i a consiliului de administraie.
Fiecare din cele 5 componente sunt evaluate pe o scara de valori cuprins ntre 1 i 5, astfel nct 1 reprezint cel mai performant
nivel, iar 5 cel mai sczut.
De asemenea, fiecrei bnci i se acord un grad compus de clasificare (rating compus), pentru care i se atribuie un punctaj de la 1 la 5.
Evaluarea celor cinci componente specifice de performan reprezint criteriul esenial pe care se bazeaz gradul compus de clasificare.
n determinarea gradului compus de clasificare, patru din cele cinci componente (CAPL) sunt analizate n funcie de o gam de indicatori.
Pentru fiecare indicator de analiz sunt stabilite cinci intervale i cinci niveluri (rating-uri) corespunztoare acestora.
Cele cinci grade compuse de clasificare sunt definite astfel:
Grad compus de clasificare 1
Bncile clasificate n aceast grup sunt viabile sub toate aspectele i au, n general, cele 5 componente evaluate la nivelul (rating) 1 sau
2.
Orice deficien este de natur minor i poate fi controlat cu uurin, n activitatea curent, de ctre consiliul de administraie i

conducerea executiv a bncii.


Aceste instituii bancare sunt capabile s fac fa dificultilor reale care apar i sunt rezistente la influenele din afara sistemului bancar. Ele
opereaz n conformitate cu legile i reglementrile n vigoare i prezint cele mai puternice performane, utiliznd practici adecvate de
administrare a riscului.
Grad compus de clasificare 2
Bncile din aceast grup au o structur de baz sntoas i nu au primit o gradare mai severa de 3 pentru fiecare din cele 5 componente.
n acest caz, apar numai dificulti moderate, din categoria acelora pe care consiliul de administraie i conducerea executiv pot s le
corecteze.
Aceste instrumente sunt stabile i capabile de a depai dificultile provenite din fluctuaiile pieei i se conformeaz legilor i
reglementrilor n vigoare.
Grad compus de clasificare 3
Bancile clasificate n aceasta grupa necesit un anumit grad de preocupare din partea organelor de supraveghere cu privire la una sau mai
multe din cele 5 componente menionate.
Aceste instituii prezint o combinaie de deficiene care pot oscila ntre moderat i sever. Cu toate acestea, magnitudinea acestor deficiene
nu va fi cauza evalurii uneia dintre componentele la un nivel mai sever de 4.
Managementul demonstreaz dimensiunea capacitii i a dorinei de a remedia dificultile n mod eficient i la timp.
n general, aceste instituii sunt mai puin capabile de a rezista la fluctuaiile pieei, dat fiind vulnerabilitatea crescut a acestora la
influenele externe, prin comparaie cu bncile cu grad compus 1 i 2.
Aceste instituii au dificulti n respectarea legilor i a reglementrilor n vigoare.
Practicile de administrare a riscurilor pot fi nesatisfctoare n funcie de mrimea instituiei, complexitatea i categoria de risc.
Aceste bnci necesit o supraveghere mai amnunit, dei declinul lor nu pare probabil, dat fiind potenialul general i capacitatea financiar
a acestora.
Grad compus de clasificare 4
Bncile clasificate n aceast grup se caracterizeaz, n general, prin practici i condiii nesigure i riscante.
n aceste cazuri apar probleme financiare i manageriale serioase care conduc la performane nesatisfctoare. Problemele care apar migreaz
de la deficiene severe la critice, care nu au fost rezolvate n mod satisfctor de ctre executiv sau consiliul de administraie.
n general, instituiile din aceast grup sunt incapabile s reziste fluctuaiilor pieei. Nerespectarea legilor i a reglementrilor n vigoare este
ntru-totul nesemnificativ.
Practicile manageriale sunt, n general, inacceptabile n ceea ce privete dimensiunea instituiei, complexitatea i tipul de risc.
O supraveghere atent este absolut necesar, ceea ce conduce, n cele mai multe cazuri, la aciuni decisive pentru remedierea problemelor.
Bncile din aceasta grup prezint un risc pentru fondul de asigurare a depozitelor. Declinul este posibil dac problemele sau deficienele nu
se rezolv la timp i n mod satisfctor.
Grad compus de clasificare 5
Bncile din aceast grup prezint cele mai nesatisfctoare i riscante condiii financiare, au performan deficitar, adesea cu practici
inadecvate de administrare a riscurilor n funcie de mrimea instituiei, complexitatea i categoria de risc, necesitnd cea mai sever
preocupare din punct de vedere al supravegherii.
Volumul i gravitatea problemelor aprute depesc capacitatea conducerii bncii de a le controla i remedia.
n aceste situaii apare necesitatea unei asistene financiare externe sau de alt form, imediat, pentru a pstra viabilitatea acestora.
Supravegherea atent i continu este absolut necesar.
Bncile din aceast grup constituie un risc maxim pentru fondul de asigurare a depozitelor i declinul este foarte probabil.
Ratingul Cromonov
Etapele :
1) structurarea bilanului bancar n 7 grupe mari:
I- capitalul statutar (total aciuni x valoarea nominal)II cap. propriu = cap. statutar + beneficiu i fonduri imobilizriIII creane curente
(totalitatea depozitelor curente sau a celor a cror scaden enecunoscut)IV creane totale = datorii curente + datorii la termen (totalitatea
resurselor atrase)V activele lichide = mijloacele bneti ale BC (numerar n cas, mijloace bneti nalte BC, HV i soldul nostro n
BNM)VI active lucrative = credite acordate + HV investiionaleVII imobilizri = mijloace fixe + metale preioase
2) se calculeaz un sistem de coeficieni:
K1 = capitalul propriu / active lucrative
K2 = active lichide / pasive lichide
K3 = datorii totale / active lucrative
K4 = (active lichide + imobilizri) / datorii totale
K5 = imobilizri / capital propriu
K6 = cap. propriu / capital social
Aceti indicatori se compar cu indicatorii bncii ideale, care sunt:
K 1= 1
K 4= 1
K 2= 1
K 5= 1
K 3= 3
K 6= 3
Clasificarea coeficienilor dup pondere n coeficientul sumar al ratingului
K 1= 45%
K 4= 15%
K 2= 20%

K 5= 5%
K 3= 10%
K 6= 5%
Z = 45% K 1+ 20% K 2+ 10% K 3+ 15% K 4+ 5% K 5+ 5% K 6
Banca comercial cu cel mai mare Z este pe 1 poziie.Din estimarea rating-ului se exclud bncile comerciale:-tinere cu bilan nestabilproblematice n stare prefalimentar-cu CNT mai mic de normele stabilite-care i-au erodat capitalul propriu cu mai mult de 10%.Toate BC
incluse n rating se aranjeaz n ordine descrescnd.
BIBLIOGRAFIE
a) obligatorie
1. Basno Cezar. Management bancar. - Bucureti: Editura Economic, 2002. -271 p.
2. Cociug V.Cinic L. Timofei O., Management bancar, Problemar.- Chiinu: ASEM, 2008.
3. Cociug V.Cinic L., Gestiunea riscurilor bancare.- Chiinu: ASEM, 2008.
4. Dnil N., Berea A. Managementul bancar: Fundamente i orientri, Bucureti: Editura Economic, 2000.
5. Dedu V. Gestiune bancar i audit bancar Bucureti: Editura Economic, 1999.
6. Lavruin O. Bankovskoe delo, Moscova 2000
7. Stoica M. "Managementul bancar". Bucureti: Editura Economic 1999.
b) suplimentar
1. Roxin L. Gestiunea riscurilor bancare. Editura economic. Bucureti, 1997.
2. Sinkey, Joseph F. Jr. Commercial Bank financial management in the Financial Services New York 1992
3. Timothy W. Koch. Bank management , Rinehart and Winston . Inc. 1988.
4. Bor M. Piatenko V. Strateghiceskoe upravlenie bankovskoi deiatelnosti Moscova 1995.
5. Rose Peter S. Commercail Bank Management Producing and Selling Financial Services IRWIN Inc. 1993