Futurologický kongres

Pád rakouského impéria aneb

Jak máme rozumět budoucnosti, když nerozumíme minulosti
Petr Nachtmann nachtmann@gmail.com

Pomluvy o rakouské monarchii
• Rakousko jako nedemokratický stát • Rakousko jako "žalář národů"

• Rakousko jako katolická klec

Parlamentní demokracie
• Prakticky absoluní svoboda projevu pro poslance -- obcházení century parlamentními projevy

Multikulturní stát
• Tolerování benigního nacionalismu • Emancipace národů
– Legální literární činnost Aloise Jiráska
– Václav Hanka držitelem vyznamenání)

Náboženská svoboda
• Tehdejší rituální tanečky kolem katolictví připomínají dnešní politickou korektnost

Problémy jinde
• Nedostatečná sociální mobilita • Degenerovaný management

• Ignorování geopolitiky

Nedostatečná sociální mobilita
• Zbytečný třídní antagonismus • V synergii s národnostním napětím
– (někdy bizarní -- burani ze Sudet vs. města a průmysl Čechů)

Nedostatečná sociální mobilita -pokračování
• Georg von Schönerer (1842 - 1921) • Populismus • Separatismus • "Všeněmecké sjednocení" • Dal nacismu obsah

Nedostatečná sociální mobilita -pokračování
• Guido von List (1848 - 1919) • Dal nacismu symboliku

Degenerovaný management

• Biologické zatížení Habsburků • Ferdinand I. Dobrotivý (1793 - 1875)

Degenerovaný management -pokračování
• Princ Rudolf (1858–1889)?
– Špatná psychika, nebo střet s otcem?

– Komu prospěla jeho smrt?

Degenerovaný management -pokračování
• Badeniho jazykové reformy a chybějící politická vůle

Ignorování geopolitiky
• Ferdinand Maxmilián (1832-1867), mexický císař • Spojenectví Británie, Španělska, Francie a Rakouska

• Stažení Španělska, stažení Francie
• Intervence Spojených států

Ignorování geopolitiky -- pokračování
• Absence koloniální politiky
– přestože stát byl jednotný a disponoval námořnictvem – Země Františka Josefa -- soukromá expedice!

Ignorování geopolitiky -- pokračování

• Spojenectví s Velkoněmeckou říší
– "With friends like these, who needs enemies"

– Kdo nechal zabít Františka Ferdinanda?

Ignorování geopolitiky -- pokračování
• Homosexuální ruský agent Redl
– Domeček pro Barbie a fiktivní milenka

Ignorování geopolitiky -- pokračování
• Spojené státy znovu na scéně • Znovu chybějící politická vůle k záchraně impéria

Trvající dozvuky
• Letní čas a regulace nájemného
• Ideologie NSDAP
– "Hnědá IKEA"

• Strach z Habsburků a ignorování Hitlera • Touha po Těšínu

• 2. světová válka a ještě dál…

Futurologický kongres
Pád rakouského impéria aneb

Jak máme rozumět budoucnosti, když nerozumíme minulosti
Petr Nachtmann nachtmann@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful