The 3D Additivist Manifesto

TURKİSH TRANSLATİON

video manifesto: additivism.org/manifesto
çağrıya cevap ver: additivism.org/cookbook

Morehshin Allahyari & Daniel Rourke, 2015
Türkçe Çeviri: Ahmet A. Sabancı

3D Aditif üretimde kullanılan, trilyonlarca antik bakterinin kara yağı kaynatılarak
meydana getirilen petrokimyasalların dönüşümüyle ortaya çıkan plastik, bir biçim
verilmeden önce bile bir metafordu. Onun potansiyeli tarihinin zorluklarıyla ters
düşmektedir: bu madde bizim atalarımızın toplamı ve uzantısıdır; bu yaratıcılık vahşi,
şehvetli, kaba, bayağı ve acımasızdır.1 Dünyanın ihtişamının yeni bir güzellikle
zenginleştiğini ilan ediyoruz: çöpün, kipple'ın2 ve döküntünün güzelliği. Piksellenmiş
nefesli yılanlar gibi büyük filizlerle kristalleştirişmiş bir gezegen3 ...tek kullanımlık
cephanelerle ilerleyen bir devrim Edward Snowden'ın evrak çantasının içeriklerinden
daha çekici, Birleşmiş Milletler'in Yasama Serisi'nden daha nefes kesicidir.
Aklı başından gitmiş ırkımızın, bir insan ve bir Analitik Makine arasındaki bereketli
birlikten daha fazla görmeyi arzulayacağı bir şey yok. Ancak insanoğlu uçsuz bucaksız
bir Yaratılışın çok eski bir prototipidir.4 Bütün insanlığı bir biyolojik araç, sentetik
teknolojiyi de onun yöntemlerinden birisi olarak anlayabiliriz. Düşünce ve Yaşam, ikisi
de bilginin rüzgarlarında iyice dağıldı.5 Gücümüz ve zekamız yalnızca bize değil, tüm
maddeye ait.6 Teknolojilerimiz materyal spekülasyonun üreme organları. Bu olan
bitenleri anlamak için gerçekleştirilen her girişim, bizim antropomorfizmimiz tarafından
engellendi.7 İlerleyebilmek için, post-insan makineler, en hibrid türlerin gerçek yeniden
biçimlenmelerinin fantazmagorik ve temsil edilemez repertuarını doğurmamız gerek.8
Additivizm Radikal Öte'nin ortaya çıkışını ve onunla karşılaşmamızı hızlandıracak.9
Additivizm bizi azad edecek.
Additivizm bizi yok edecek.
Bizler; sansürlenmiş, görünmez ve radikal bir kavram olan 3D yazıcıların içine
gömülmüş potansiyelleri cesaretlendirmek, bunlara müdahale etmek ve tersine
mühendislik uygulamak istiyoruz. Yazıcıya plastiğin kabiliyetlerini bahşetmek:
hayalgücünü materyal gerçeklik içinde yoğunlaştırabilmek.10 Bunun ardından 3D yazıcı,
sistemik illetin bir semptomuna dönüşecektir. Ardıl uyarlanımın estetiği,11 yinelemeye
mahsus bir güzellikle bir aradadır ağ kurmada.12 Acımasızlık ve yaratıcılığın uzlaştığı yer:
tüm dünyevi maddenin biyolojik prototiplerin icadına tahsis edilmesidir.13 Anarşiyi,
devrimi ve gerginliği en saf termoplastiklerden, en temiz fotopolimerlerden ve en
parlak külçe metallerden yaratmayı öneriyoruz. Bırakın kargaşayı dijital odasından
çıkaralım.
Bu kargaşayı mobilize etmek için bir kollektif öneriyoruz: yalnızca belirli nesneler

önermekten ibaret olmayan, o nesnelerin devrimin ve sistemik parçalanmanın
enstrümanları olarak mümkün kıldığı değişimler üzerinden şekillenen. Tıpkı yazılı
basının, radyonun, fotokopi makinesinin ve modemin istenmeyen etkilerle doyması
gibi, biz de 3D yazıcının her bir dişlisine gömülen potansiyeli açığa çıkarmanın
peşindeyiz. Bir glitch, bir görselin çözümlenmesini engelleyebildiği gibi, daha postinsan bir şeyi çözümleyebilir: dağıtıcı sistemler - biyolojik, politik, sayısal, materyal.
Gezegen çapında bir piksellenmeye çağırıyoruz, Additivist teknolojileri kullanarak
bilinçsiz materyalin çürütülmesine; ilk hareketin yararı için sonsuza kadar sürecek bir
çağrı.14 Bu çağrımız pasif, ölü teknolojiler için değil, onun yerine maddenin aşamalı
uyanışı ve en sonunda yeni bir yaşam biçiminin ortaya çıkışı için.15
Bize gerekenler:
1. Additivist Manifestoların sonu gelmeyen tekrar yazımları.
2. Madde ve onun dijital kaderi üzerine sanatsal spekülasyonlar.
3. Üzerine yazılmış metinler:
i.

Antroposen

ii.

Cthulhusen16

iii.

Plastisen17

4. 3D baskılarını yapabilmek için tasarımlar, planlar ve talimatlar:
i.

Endüstriyel casusluk araçları

ii.

Silahlı saldırıya karşı bireysel savunma araçları

iii.

Gizlenmek için araçlar

iv.

Gözetime yardım edecek/onu bozacak araçlar

v.

Yıkmak/yeniden inşa etmek için araçlar

vi.

Protestolarda ve isyanlarda faydalı olacak nesneler

vii.

Paketlemek ve gözaltına almak için nesneler

viii.

İşkence aletleri

ix.

İffet, ve psikolojiyi bozmaya yönelik enstrümanlar

x.

Seks makineleri

xi.

Geçici Otonom Dronelar

xii.

Üretimlerinde kullanılacak laboratuvar ekipmanları:
a. Uyuşturucular
b. Besin takviyeleri
c. DNA
d. Fotopolimerler ve termoplastikler
e. Kök hücreler

f.

Nanoparçacıklar.

5. Kopyalanmaları ve yayılmaları için teknik metodlar:
i.

Seri üretim bileşenler

ii.

Sanat eserleri

iii.

Tüm patentli formlar

iv.

Bireylerin, şirketlerin ve devletlerin auraları.

6. 3D nesnelerin içerisine mesaj gömülmesini sağlayacak yazılımlar.
7. 3D nesnelerin içerisine saklanan mesajların çözülebilmesi için yöntemler.
8. 3D nesneleri eritmek ya da katalize etmek için kimyasallar.
9. 3D baskı yazılımları için hackler/crackler/virüsler:
i.

DRM'den kaçınmak için

ii.

3D baskılarla hataları, glitchleri ve çatlakları tanıştırmak için.

10. Plastiğin ıslahı ve geri dönüşümü için yöntemler:
i.

Okyanus girdaplarına yakalananlar için

ii.

Katı atık sahalarında, gelişmekte olan ülkelerde ya da çocukların
bedenlerinde atıl bir şekilde duranlar için.

11. Biyolojik ve sentetik şeylerin birbirinin protezleri olabilmesini sağlamak, örneğin:
i.

İskelet kablolama

ii.

Sinir sistemi ekleri

iii.

Merceksi nöral tüpler

iv.

Evrensel bağlantı noktaları, arayüzler ve delikler.

12. Çift cinsiyetli bedenleri ardıl uyarlamak18 için Additivist ve Deletionist yöntemler,
örneğin:
i.

Deri nakilleri

ii.

Boynuzlar

iii.

Tek kullanımlık dış iskeletler

iv.

Türler arası üreme organları.

13. Von Neumann sondaları ve diğer kozmik bulaşıcılar.
14. Kuantum dolaşıklığı düzeyinde 3D baskıları ve onları üreten makineleri
birleştirmek.
15. Büyü ve ulvi yükselişler sırasında kullanılan kutsal nesneler, örneğin:
i.

Tanrıların ve Azizlerin özel parçaları

ii.

Putlar

iii.

Sunaklar

iv.

Cuauhxicalli

v.

Ektoplazma

vi.

Nantag taşları

16. Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha fazla mimetik türlerin üretimi:
i.

Vorpal Kılıçlar

ii.

Squirdlelar

iii.

Energon

iv.

Symmetriadlar

v.

Asymmetriadlar

vi.

Kapital

vii.

Çöp

viii.

Aşk

ix.

Alephler

x.

Çok uzaktan baktığında sinekler gibi görünenler.19

Yaşam sadece hareket içinde varolur. Saldırgan bir karakteri olmayan hiçbir yenilik
olmamıştır. Radikaller, devrimciler, aktivistler, Additivistler; sizden rahatsızlığınızı
metinlere, taslaklara, planlara, glitchlere, biçimlere, algoritmalara ve bileşenlere
dökmenizi rica ediyoruz. Yaratı, maddenin güçlerinin şeklini ve ham potansiyelini sıkıp
çıkarmak için yapılan vahşi bir saldırı olmak zorunda. Dünya'nın en derin kuyularında
oluşan çatlaklardan sızan Öte, şimdi bizlere kendi isteğine göre biçimlendirilmek için
yalvarıyor, ve bizler her damlayı entropik tüketim gibi içmeli, ve her lanetli rüyayı
algoritmik abartıyla maddeleştirmeliyiz.20 Yalnızca Additivizm bizleri tüm maddenin
plastiğin berraklığına evrildiği bir sonraya taşıyabilir.

video manifesto: additivism.org/manifesto
çağrıya cevap ver: additivism.org/cookbook

Morehshin Allahyari & Daniel Rourke, 2015
Türkçe Çeviri: Ahmet A. Sabancı

Kaynakça / Okuma Listes

William Powell, The Anarchist Cookbook
Philip K. Dick, Pay for the Printer / Do Androids Dream of Electric Sheep?
3
F.T. Marinetti, The Manifesto of Futurism
4
Samuel Butler, Darwin Among the Machines
5
Evelyn Fox-Keller, Refiguring Life
6
John Gray, Straw Dogs
7
Stanislaw Lem, Solaris
8
Rosi Braidotti, Patterns of Dissonance: A Study of Women and Contemporary
1

2

Philosophy
Reza Negarestani, Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials
10
Donna Haraway, A Cyborg Manifesto
11
Stephen Jay Gould & Elisabeth S. Vrba, Exaptation: A Missing Term in the
Science of Form
12
Susan Sontag, The Imagination of Disaster
13
Benjamin Bratton, Some Trace Effects of the Post- Anthropocene: On
Accelerationist Geopolitical Aesthetics
14
Henri Bergson, Creative Evolution
15
Anna Greenspan & Suzanne Livingston, Future Mutation: Technology, Shanzai
and the Evolution of Species
16
Donna Haraway, Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene: Staying with the
Trouble
17
Christina Reed, Dawn of the Plasticene Age
18
Svetlana Boym, The Off-Modern Mirror
19
Jorge Luis Borges, The Celestial Emporium of Benevolent Knowledge &
Michel Foucault, The Order of Things
20
Georges Bataille, The Accursed Share
9

Bu metin Creative Commons BY-NC-SA 4.0 lisansı altında yayınlanmıştır.