You are on page 1of 3

Lampiran A

KAJI SELIDIK KEMUDAHAN DAN CAPAIAN INTERNET DALAM


KALANGAN MURID
SEKOLAH MENENGAH DAERAH PADANG TERAP
NAMA SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH AGAMA DARIL IKTISAM

1. Murid yang mempunyai kemudahan KOMPUTER di rumah.


BIL
TINGKATAN
BILANGAN YANG ADA KOMPUTER
1
SATU
19 / 68
2
DUA
17 / 63
3
TIGA
25 / 57
4
EMPAT
03 / 48
5
LIMA
09 / 37
JUMLAH
73 / 269
2. Murid yang mempunyai kemudahan INTERNET di rumah.
BI
TINGKATAN
BILANGAN YANG ADA
Broadband/Kad Sim/
L
INTERNET
Handphone
Talian Tetap
1
SATU
12
02
2
DUA
08
00
3
TIGA
11
06
4
EMPAT
00
00
5
LIMA
05
00
JUMLAH
36
08
3. Murid yang mempunyai SMART PHONE sendiri.
BIL
TINGKATAN
BILANGAN YANG ADA SMARTPHONE
1
SATU
12
2
DUA
09
3
TIGA
21
4
EMPAT
26
5
LIMA
19
JUMLAH
87 / 269
4. Tahap kelajuan internet di sekolah.
( Rujuk Lampiran Kelajuan Internet Lampiran B )
Disediakan oleh :

...
.
En.Mohd Amirul Safuan bin Yusof,
Hj.Ramli
Guru Penyelaras ICT,
Sek.Men.Agama Daril Iktisam
Daril Iktisam.

Disahkan oleh :

En.Khubaib bin
Pengetua,
Sek.Men.Agama

Tarikh : 08 Julai 2015


2015

Tarikh : 08 Julai
Lampiran B

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADANG TERAP


PENGUMPULAN DATA MENGENAI KELAJUAN
INTERNET SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH AGAMA DARIL IKTISAM [ KFT 7001 ]
STATUS PEMASANGAN 1BESTARINET : SUDAH DIPASANG

Kelajuan Capaian
Internet Di Sekolah
[ MBPS ]
Ahad
05/07/15
Isnin
06/07/15
Selasa
07/07/15
Rabu
01/07/15
Khamis
02/07/15

Upload
Downlo
ad
Upload
Downlo
ad
Upload
Downlo
ad
Upload
Downlo
ad
Upload
Downlo
ad

Pagi
08.00
09.00
0.39
2.07

Pejabat ( STREAMYX )
Tengahari
Petang
12.00
04.00
01.00
05.00
0.41
0.37
2.34
0.90

Makmal ( 1BESTARINET)
Pagi
Tengahari
Petang
08.00
12.00
04.00
09.00
01.00
05.00
0.37
0.22
0.87
0.75
0.11
0.84

0.25
0.38

0.34
0.17

0.35
2.77

0.63
0.40

0.41
1.02

0.42
0.96

0.35
1.99

0.31
1.61

0.41
1.49

0.41
0.92

0.41
1.08

0.36
0.87

0.05
0.35

0.40
0.94

0.40
0.83

0.58
0.42

0.41
0.91

0.38
0.67

0.32
0.21

0.41
2.16

0.40
2.00

0.33
0.55

0.13
0.24

0.35
0.94

Disediakan oleh :
.
.
En.Mohd. Amirul Safuan bin Yusof,
Guru Penyelaras ICT,
Sek.Men.Agama Daril Iktisam.
Iktisam.
Tarikh :

08 Julai 2015

Disahkan oleh :

En.Khubaib bin Hj.Ramli,


Pengetua,
Sek.Men.Agama Daril
Tarikh :

08 Julai 2015