You are on page 1of 672

SON ADEM

VAROLUUN SIRRI

Cafer Gezgez Abdullah

nternet Yayn 2003-2014


zel Tantm Basks 29.12.2004
1. Resmi Bask Ocak 2008
Kurti Matbaaclk San. ve Tic. Ltd. ti.
ISBN No: 978-9944-0167-0-4
2. Resmi Bask Austos 2011
Marjinal Basm Yayn Kitap
ISBN No: 978-978-605-3
3. Resmi Bask Mart 2012
tirak Yaynlar
ISBN No: 978-605-5292-03-4
Cafer Gezgez Abdullah
Bu kitaptaki tm bilgi ve malzemelerin yayn hakk sakldr.
Copyright 2002-2014

www.sonadem.com
info@caferabdullah.com
Gzden geirilmi 4. bask iin hazrlanmtr; parayla satlmaz!

Bu eserin yayna hazrlanmasnda ve


yaymnda emekleri geen
Nurten ORAOLU, Cokun BAPINAR,
Sleyman GLTEKN, Recep ZHAN ve
Serkan YILDIZ'a teekkr ediyorum.
ALLAH onlardan raz olsun.
Cafer Gezgez ABDULLAH

NDEKLER
NSZ....................................................................................................................11
GR.......................................................................................................................12
EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ
-KMBE-................................................................................................................19
l Sistem........................................................................................................21
Varln Temel Yasalar.......................................................................................23
Kinat Dzeni.....................................................................................................33
GNE YUTAN ATE GRDABI
-SAMANYOLU-.....................................................................................................47
Galaksilerin Ham Maddesi.................................................................................49
Samanyolu.........................................................................................................50
Gne Sistemleri................................................................................................53
Gne Sistemimiz..............................................................................................57
YEL GALAKSNN MAV NCS
-DNYA-................................................................................................................75
Atmosfer I: Hava Krenin Oluumu..................................................................77
Yer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu..................................................80
KOKUMU BALIK
-BEER-..................................................................................................................96
Cinler I...............................................................................................................98
Bitkiler.............................................................................................................101
Atomlar I..........................................................................................................104
Canllk.............................................................................................................112
Cinler II ............................................................................................................125
Ruh I................................................................................................................133
Bedenlerin ekli ..............................................................................................142
sa I..................................................................................................................157
BR DAMLA SU
-NSAN-................................................................................................................187
Ana Merkez......................................................................................................189
lk Adem I.........................................................................................................197
Ruh II...............................................................................................................205
lk Adem II........................................................................................................216
Temel Program I..............................................................................................222
Bilin................................................................................................................227
Uzayllar...........................................................................................................229

lk Adem III.......................................................................................................234
Atomlar II.........................................................................................................262
Ahir zaman I.....................................................................................................287
ALLAH'IN RUHU
-ADEM-.................................................................................................................295
Dnce Gc..................................................................................................297
Ahir Zaman II...................................................................................................299
BR.lik I.............................................................................................................303
Kyamet ...........................................................................................................320
Ahir Zaman III..................................................................................................335
sa II.................................................................................................................342
Cinler III...........................................................................................................360
nsan Sal.....................................................................................................371
Bedene Hkmetmek I......................................................................................383
Ahir Zaman IV .................................................................................................397
BR.lik II............................................................................................................405
KANATI KUATAN LMSZLK
-CAN-....................................................................................................................411
Madde tesi I..................................................................................................413
sa III................................................................................................................418
Ahir Zaman V...................................................................................................421
BR.lik III...........................................................................................................466
Madde tesi II.................................................................................................475
Allah' Bilmek...................................................................................................480
Madde tesi III................................................................................................500
Tabiatta letiim...............................................................................................506
Ahir Zaman VI..................................................................................................515
Madde tesi IV................................................................................................524
Hac badeti.......................................................................................................529
Ahir Zaman VII.................................................................................................541
MUTLAK FAL
-AKIL-...................................................................................................................546
Nebiler.............................................................................................................548
Bedene Hkmetmek II.....................................................................................550
Atmosfer II.......................................................................................................567

SALHLERN DUASI
-G-....................................................................................................................575
BR.lik IV...........................................................................................................577
lk Adem IV......................................................................................................590
Temel Program II.............................................................................................593
sa IV................................................................................................................597
Mucizeler I.......................................................................................................614
Drt Melek.......................................................................................................616
Allah'n Gc....................................................................................................621
Mucizeler II......................................................................................................630
BR.lik V............................................................................................................633

NSZ
01.06.1954 tarihinde Malatyada doan Cafer Gezgez
Abdullah, Battal Gazinin torunlarndandr. Soyu iki koldan Hz.
brahime kadar uzanr.
Allah ak, peygamber sevgisiyle yorulmu orta halli bir ailenin
yedi ocuundan biri olan Cafer G. Abdullah, ilkokulu Malatya'da
bitirdikten sonra stanbul'a gm ve yaamn orada srdrmtr.
25 yanda, nce Dou Almanya'ya gidip bir sre orada yaayan
Cafer G. Abdullah, daha sonra da henz iki Almanya birlememiken Bat
Almanya'ya geip en son olarak Hannover ehrine yerlemi ve
Almanya'da ii ve iveren olarak eitli ilerde almtr.
39 yandan itibaren geirdii dokuz yllk riyazet dneminden sonra,
slam ahlakna uygun mtevazi bir yaam tarz iinde, Allah'n kendisine
am olduu ilimleri tm dnya insanl ile paylamak zere kk
bahesinde yazya dkmeye balamtr.

Eminiz ki, Cafer G. Abdullahn 2002 ylnda kaleme alp


tamamlad SON ADEM -Varoluun Srr- adl bu kitab;
karanln rtt gereklere, henz ulalamam bilgilerle k
tutarak, bata bilim insanlar olmak zere, tm insanlk iin esiz bir
rehber olacaktr. Din ile bilimin ayrlmaz bir btn olduunu, din ve
bilim dnyasndaki yanlglar bertaraf ederek ortaya koyan Son
Adem, zellikle son bir asrdan beri dnyay kasp kavuran
musibetlerin temeline inerek yaklaan tehlikelere kar tm insanl
BR.lie davet ediyor.
Cokun Bapnar

GR
Sevgili insanlar,
Yerlerin ve gklerin ve bunlarn zerindeki canllarn yaradl
ile ilgili ilimler ne cinlere, ne eytanlara, ne de onlara uyan imansz
insanlara verilmitir. Gnein karadelie dnmesiyle dnyann
sonunun (kyametin) geleceini ifade eden bilim insanlar gibi,
materyalist gre sahip olanlarn, byk patlama ve evrim teorisi
saplantlarndan kurtulamamalarnn nedeni budur. mansz hibir
insan, yaradl srrna asla eremez!
Ben onlar ne gklerin ve yerin yaradlna, ne de
kendilerinin yaradlna ahit kldm. Ve hibir zaman saptranlar
yardmc tutmu deilim.1
...O, kullarnn nlerindekileri ve arkalarndakileri
(yaptklarn ve yapacaklarn) bilir. Onlar, O'nun ilminden,
kendisinin diledii kadarndan baka bir ey kavrayamazlar...2
Elhamdlillah; Cenab- Hak bana, iman etmilerden olduum
iin yaradl srrn ap bu kitapta sizlerle paylamay nasip etmitir.
Cafer G. Abdullah

1 Kuran, 18/Kehf Sresi, 51. Ayet.


2 Kuran, 2/Bakara Sresi, 255. Ayet.

Hak Teal kalemini verdi;


Bir kat istedim,
O sendedir dedi.
Aldm yazdm Caferi...

yle bir sz syle ki,


Szlerin sultan ol!..
yle bir gz iste ki,
Halikin greni ol!..
Adem olmak istersen,
Bu akn yanan ol!..
Eer Hakk dilersen,
Dertlerin derman ol!..

Bismillah cmlesidir illallah...

Uyan gzlerim uyan; seher vaktidir


Sabahn kr deme, rahmet vaktidir
Mnkr, Nekir hesab zordur, verilmez
Gel hesab burda ver; seher vaktidir
Uyan gzlerim uyan; seher vaktidir
Rahmann cemalin grme vaktidir
Maher, mizan zordur, geilmez
Gel hesab burda gr; seher vaktidir
Cafer der; mirac l seher vaktidir
Sonbahar gln am, drme vaktidir
Srat Kprs nardr, geilmez
Gel Burak'a bin; seher vaktidir

1.
EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ
-KMBETesadf diyen bilim adam kendini aamaz;
Her ey bir sistem zere;
Hibir ey gayesiz olumaz...

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEl Sistem


l Sistem
l Sistem
Kainat Kavram

Ben insan kendi suretim zere yarattm.3


Beni gren gerekten Hak'k grmtr.4
Ademe kendi ruhumdan fledim.5
Bu ayetlerle hangi mnya iaret ediliyor; insan ne iin
yaratlm; kinat ne demek; her ey dediimizin asl nedir?..
Kinat, yaadmz evren zannedilmi. Halbuki KNAT;
MADDE ST,
MADDE,
MADDE TESnin birlii olan l bir sistemdir.
MADDE ST, bizim geldiimiz yer olan Btnsel
Akldr; sonsuzluk, snrszlk ierir; bilinmezliktir. Madde stnde
fizik kanunlar yoktur. Madde ile hem i iedir hem de ondan
ayrdr. nsan iin asl sr olan, madde stdr. Buraya, dnyadan
gelip geen ok az insan ulam; onlar dahi kapasiteleri kadarn
bilmilerdir. Burasnn A ile Z arasndaki harflerle anlatlmas
imknszdr, nk burada harfler sonsuzlar.

Tevrat , Eski Ahit, Tekvin, Bap 1/27

Buhari Tabir 10; Mslim Rya 2; Darimi Rya 4


bkz. ncil, Yuhanna, 14/9

Kuran, 38/Sd Sresi, 72. ayette bu mn yer almaktadr.

21

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEl Sistem


Kainat Kavram

MADDE, yaadmz snrsz evrendir ve sonsuz alemleri


ierir; ne ii ne de d vardr; kendi kanunlarna gre yaar. Bunlar
da bizim fizik kanunlar dediimiz kanunlardr.
Ebed yaayacamz yer olan MADDE TES de sonsuz,
snrszdr; saysz evrenlerin i ie olduu, hibir insan aklnn
kavrayamayaca yaamlar ierir. Madde tesinin de kendine has
kanunlar vardr.
te kinat denen bu l sistemde, madde st, madde
ve madde tesi bir btndr, ayr deildir. rnein, bir bardan
te birini scakl doksan derece olan suyla doldurup, zerine ok
yavaa yine te bir orannda altm derecedeki ay demini ilave
ettikten sonra, kalanna da on derece scaklnda su katlrsa grlr
ki, st ste katman, sonra ayn sya gelseler dahi, bardak
sarslmad mddete birbirine karmaz.
Yaadmz dnyada da l bir sistem hakimdir: nsan,
Hayvan, Nebat.
nsan ya ayaktadr, ya oturuyordur ya da yatyordur. nsann
ba diktir, hayvann ba yatktr, aacn ba ise yerdedir. Bir
somunu bir cvataya takmaya kalktmzda ya kk, ya tam ya da
byk gelir; var m drdnc ihtimal?

22

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEl Sistem


Kainat Kavram

HAVA-TOPRAK-SU l bir btndr; GNE bu lden


ayrdr, drdncdr ve yaam iin gereklidir.
NSAN-HAYVAN-NEBAT ls dnyaya aittir; ADEM bu
lden ayrdr, drdncdr ve kinatn zdr, AKIL'dr.
nsann hr kalmas iin kinat tanmas gerekir; onun iin de
Akl'a ihtiyac vardr. nsan, doduu andan, akla ulaana kadar
karanlkta yaar. Nasl ki Gne dounca hayat balar, aydnlk olur;
batnca uyku balar; ite akla ulaamam insan da karanlkta
uykudadr. nsan ne zaman kendini bilir, o zaman uyanm ve akla
kavumu olur.
Varln Temel Yasalar

Varln asl; CAN, AKIL, G'tr.


G olmadan CAN hareket etmez. Mesel su, g yoksa
kprdamaz, olduu yerde kalr. Suyun canll, onu hareket ettiren
gce baldr. Ayn ekilde, toprak ve havann canllklar da onlarn
hareketliliini salayan gce baldr.
Peki AKIL?.. Akl, gcn hem yansmasdr hem de aynsdr.
nk btn canllara ekil veren, hem akl hem de candr. Demek
ki, bu birdir ve BR.lii meydana getirir. te okluk sandmz
her ey bir btndr, TEK.tir.

23

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEVarln Temel Yasalar


Varln Temel Yasalar

A harfi, varla ve birlie iaret eder. 0 (SIFIR) rakam


sonsuzlua ve yoklua iaret eder. H harfi de oklua iaret eder
ki, izafdir.
Btn harfler Adan oalmtr. te biz, A harfinden Z
harfine kadar olan harfler sralamas iinde hapis kaldmz iin,
varln asln gremiyoruz. Bizim kiisel aklmz, bu harflerin
birleip meydana getirdii kelime topluluudur. Kim ne kadar ok
kelime biliyorsa ona o kadar akll deriz. te bu, btnsel akln
zahirdeki yansmasdr, glgesidir.
Her ey ift yaratlm deniliyor. Aslnda, her ey iki ZITtan
meydana gelir. Zt da ztlardan meydana gelir. Her ey ztt ile
bilinir. ayet bir nesnenin, bir olayn (her ne olursa olsun) ztt yoksa
o nesne anlalamaz.
K ZIT OLMADAN
EVRENDE HBR EY MEYDANA GELMEZ.
Burada YARADILI SIRRI yatmaktadr. nk yaradl
srr, iki zttn birleip nc mny ortaya koymasdr. ayet bu
srr anlarsak aslmz tanr ve grnmeyen gce ularz.
Bulunduumuz gne sisteminin hapsinden kar, evremizdeki
dier adem topluluklar ile iletiim kurar, evreni tanmaya balarz.
Nereden geldik; neden buradayz; nereye gideceiz?.. Bu ilimleri
renir, ona gre yolumuzu izeriz.
24

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEVarln Temel Yasalar


Varln Temel Yasalar

Bugn bilginler, Evrende u kadar milyar galaksi var


diyorlar. Onlarn grdkleri o kadar... rnein, evinden hi
kmam bir insan, dnyay penceresinden grd kadar sanr.
Veya Everest Tepesinin zirvesine ktk, drbnle baktk; snrl bir
mesafeyi grrz, gerisi sislidir. Orada, Dnya grdmz
kadardr diyebilir miyiz?..
te bizi yanltan, madde gzdr. Evrene teleskoplarla da
baksak, bakan gz madde. Bizim madde beynimiz, madde gzmze
tabi. Deerlendirdiklerimiz, madde gzmzn grdklerine gre
deiir. Bu da bizi kstl ve ksr bir anlay iine hapseder.
Grdklerimiz bizi aldatyor; bunu fark etmek zorundayz. Halbuki
maddeye bal grmzn, bizim iin AKILa ulama yolunda bir
engel deil, bir vesile olmas gerekir.
Peki, gerek mnda gren kim? Gz m? Gren beyin, gz
bir alettir. Aslnda, beynimiz dediimiz et paras da bir alet. Gz
ve beyin madde, dolaysyla grnen de madde. nk madde,
sadece maddeyi grr.
Peki, ben veya biz dediimiz zaman neyi kastediyoruz?
Madde bedeni mi? Sen gerekten bu madde beden misin? Hayr!
Senin asln, beyin st bir varlktr. Sen kendini tanmyorsun, o
yzden kendini et-kemik beden sanyorsun. Beyni ap baktk, et
paras; vcut, et paras. Koku alyoruz, konuuyoruz, duyuyoruz.
25

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEVarln Temel Yasalar


Varln Temel Yasalar

Et paras nasl olur da bunlar yapabilir? Ayrca dnyoruz. Et


paras hi dnr m? Pek tabi dnmez; dnen biziz. Peki, biz
kimiz?..
Milyarlarca gne sistemini barndran bir galakside yayoruz.
Snrsz bir ilim hazinesi ierisinde yzyoruz; bunun farknda
myz? lk ademden gnmze kadar geen zamanda geldiimiz yer
neresi? Teknoloji dediimiz icatlarmz bizi tatmin etti mi? Gayet
tabi teknolojik ilerlemeler de gerekli; ancak zaman lehimize deil,
aleyhimize alyor; bunun farknda myz?
Bugn, maddenin temel talarnn atomlar olduu biliniyor ve
maddenin aslna ulamak iin atomlar ve dier paracklar
aratrlyor. Peki bunlar mkemmel ekilde dzenleyen ve hareket
ettiren g?.. te burada bilim, tek ynl hareket ettii iin6 duvara
arpt, nk o g, madde gzle grlmez. te bu duvar amak
iin insanla bir rehber gerek.
Ne iin var olduumuzu gz ard etmiiz. Hl
ocukluumuzu yayoruz. ocukken kk oyuncaklarla
oynuyorduk; bydk, byk aletlerle oynuyoruz. Oynadmz
aletler de bedenimiz gibi ta-toprak!..
Maddenin Temel Hareketlilii: Dnme, Kvrma , Sarma

Kendimizi tanmyoruz; bu da bizi dnyadaki asl gayemizden


alkoyuyor. Kendimizi et-kemik madde beden zannediyoruz. Madde
6

lahi yasalar gz ard edip, sadece maddeye dnk aratrmalar yapt iin...

26

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEVarln Temel Yasalar


Maddenin Temel Hareketlilii: Dnme, Kvrma, Sarma

beynimizi aamadmz iin evren ve kinat ilminden mahrum


kalmz. rnein, yaadmz dnya zerinde evremize baknca
eitli renkler gryoruz, ama bu renklerin nasl meydana geldiini
bilmiyoruz.
Renklerin Meydana Gelmesi

Madde gzmz bu renklere gre programlanm. Halbuki


madde renksizdir, gne renksizdir, galaksi merkezi renksizdir.
Renk, temelde, galaksi merkezlerinden yaylan maddelerin, galaksi
merkezlerini evreleyen perdelerden szlmeleri srasnda meydana
gelir. Aslnda her galaksinin bir temel rengi vardr. Bu temel renk,
galaksi merkezlerinden yaylan elementlerin, galaksi merkezlerini
evreleyen son perdelerden getikten sonra aldklar, benim
SEFTENN adn verdiim, halin rengidir.
Daha ayrntl anlatacak olursak:
rnein, Samanyolunda merkezin etrafn sarmalayan
perde var. Galaksi merkezinden kan elementler, bu perdelerden
geerken terbiyelenir. yle ki;
Merkezde, merkezin dndan ie doru ilerleyen elementlerle,
iinden da doru ilerleyen elementlerin en son arpmalarndan
oluan daha baka elementler, belli bir syla merkezin dna kar.
Galaksi merkezinden kan bu elementler, merkezi evreleyen
birinci, ikinci ve nc perdelerde szlrler. Szlerek ve renk
deitirerek nc perdeye kadar gelen bu elementler, en d
27

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEVarln Temel Yasalar


Renklerin Meydana Gelmesi

perdeden (nc perdeden) geerlerken baka hale dnp son


kez renk deitirirler. te galaksi merkezinin nc perdesinden,
belli bir snn meydana getirdii hzla yaylan, galaksimizin temel
rengidir.
Seftenni, her galakside farkldr, yani izafidir ve bizim
galaksimizde yeildir. Aslnda ben bunlar basite indirgeyerek
anlatyorum, nk bu kitaptaki gayemiz seftenni gibi ayrntlar
deil, YARADILI SIRRIn anlatmaktr. Ama daha nce baz
eyleri, ayrntlara taklmadan kabaca anlayp tamamen daralm
beyinlerimizi geniletmemiz gerekiyor.
Seftenninin, merkezin etrafndaki nc perdeden galaksi
snrlarna kadar yayl ok hzldr.
EVRENDE EN BYK HIZ,
SEFTENN HIZI, YN RENK HIZIDIR.
Galaksimizde yldzlar arasndaki tek renk, bizim
seftennimizin rengi olan yeildir. Biz bu rengi, iinde olduumuz
iin gremiyoruz. Eer galaksimize dardan bakabilseydiniz,
galaksimizin yeil olduunu grebilirdiniz; dier galaksilerin
renklerini grebildiimiz gibi.
Bizim galaksimizden yaylan seftenni (yani yeil renk), dnya
atmosferinden getikten sonra okyanuslara arpar; suyun halinden

28

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEVarln Temel Yasalar


Renklerin Meydana Gelmesi

dolay maviye dner. Daha dorusu, arpmadan dolay hz krld


iin mavi rengi alr. Okyanuslarn yeryznde geni yer
kaplamasndan dolay, okyanuslardan yansyan mavi renk,
gkyznn mavi grnmesine sebep olur. Yani gkyz, mavi
rengini okyanuslarn avkndan alr.
Topraa gelince... Topran oluumu srasnda eitli haller
meydana geldi. Tek olan temel renk, hem dorudan hem de
okyanuslardan gkyzne, gkyznden de eitli hallerdeki
topraa arparak farkllar. Bylece tek olan renk oalr. Her
nesne, kendi haline gre ayr renkte gzkr. Bu arada, atmosferden
giren seftenni, yeryzne arptktan sonra hl deitirir, tekrar
atmosfere ynelir. Ancak atmosferden kamaz, nk hz krlm
ve tek olan renk oalmtr. Yasalar gerei, atmosfer onlar tekrar
yeryzne yneltir.
Atmosferin, yeryznden yansyan renkleri atmosfer dna
brakmaynn bir dier nedenine gelince: Eer o renkler atmosfer
dna km olsayd, dier gne sistemlerine ular ve oralarda
renk kaosunun olumasna neden olurlard. Bizim galaksimizin yeil
seftennisinin dahi bizim galaksiden dar szmas mmkn deildir.
Galaksimizin seftennisi, galaksimizi kuatan perdelerle galaksimizin
iine hapsedilir ve bylece dier galaksilerde renk kaosu olumaz.

29

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEVarln Temel Yasalar


Bulut, Yamur, Kar ve Hortumun Oluumlar
Bulut, Yamur , Kar ve Hortumun Oluumlar

Hibir nesne kendi kendine hareket etmez; mutlaka ikinci bir


gcn mdahale etmesi gerekir. rnein Gne, okyanuslardaki
sular ss ile etkileyerek baka bir hale evirir. Bu, buharn
grnmeyen bir halidir. Atmosfer ile yer arasnda nemli tabaka
vardr. Okyanuslardan kalkan su, buhar halinde birinci tabakaya
ykselir, buraya arpar, birikir, skr, yani younlar ve dn
yapar; bulut olarak aa kar.
Bizim rzgar dediimiz havann geziinde, Gneteki
patlamalarn ok nemli rol vardr. Gneteki patlamalarn etkisi
ekvator blgesine dikey vurduu iin, ekvator blgesindeki havay
hem gneye hem de kuzeye doru harekete geirir; kaydrr. Mesel,
imdi kuzey yarm krede k, gneyde yaz... Kuzey yarm krede,
gneyden havann sevk ettii bulutlar, kuzeye doru yolculuk
yaparlar. Gneyden gelen hava scaktr. Kuzeye doru ilerleyen
scak hava kuzey kutbuna ular, sour ve ayn istikamette ama bu
sefer, kuzey kutbundan gneye doru ilerlemeye devam eder. Sonra,
kuzeye doru yola km ve henz kuzey kutbuna ulaamam scak
hava ktlesiyle karlar. Eer gneyden gelen scak hava ktlesi,
kuzeyden gelenin aksine bulut ykl ise bu durumda, kuzeyden
gelen bulutsuz olduu iin daha sratlidir. Bu da daha sratli (yani
daha gl) olan souk havann, scak havay kvrmasna neden
olur. Bu kvrma hali, belli bir sre sonra sy dengeler. Bylece, k

30

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEVarln Temel Yasalar


Bulut, Yamur, Kar ve Hortumun Oluumlar

ise kar oluur; ilkbahar ise yamur oluur vs. Aslnda, s


dengelendikten sonra ilk oluan sudur; fakat eer hava ok souksa
kvrmayla oluan su havada donar ve yeryzne dolu eklinde
iner. Hava daha da souksa bu ilk oluan sudan, yeryzne inene
kadar kar oluur. lkbahar veya yaz aylarnda, kuzeyden gelen souk
hava dalgasnn nne katt bulutlarla gneyden gelen baka bir
bulut ykl souk hava dalgasnn karlamas, slar ve hzlar
ayn ise arpma eklinde olur. Bu arpma sonucunda slar ve
hzlar (yani gler) dengeli olduu iin kvrma olmaz ve bundan
dolay ok byk bir grlt ve elektrik, yani imek meydana
gelir.
Bir de gneyden ve kuzeyden gelen hava dalgalar bulut ykl
deilse, ki yle:
Asya ve Amerika byk kara paralardr. Yksek dalar hava
ktlelerini etkiler, bir nevi mknats gibi iterler. Pek nadiren bu hava
ktleleri Atlas Okyanusuna doru kayarlar. Hzlar eit iki ktle
eer birbirleriyle karlarsa srttkleri yerde, havada ve
okyanusta uak, gemi vs. ne varsa bir anda paralanr. Bu olaya rast
gelen biri, uan veya geminin bir anda paralandn grr ve
nedenini bir trl anlayamaz; asl budur.
Hortum dediimiz olaya gelince: Gneyden kuzeye doru
ilerlemekte olan scak hava dalgasnn diyelim ki hz 300 km/h;
31

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEVarln Temel Yasalar


Bulut, Yamur, Kar ve Hortumun Oluumlar

kuzeyden gneye doru ilerleyen souk hava ktlesininki de 250


km/h. Bunlar birbirleriyle karlat zaman, birbirlerinin arasnda
bir srtme meydana gelir ve hz daha yksek (yani daha gl)
olan, dierini kvrmaya balar. ki zt nesne deil de ayn nesne
olmalarndan dolay bir szlme meydana gelmez, yani nc bir
nesne olumaz ve gbek bo kalr. Tabana kadar bu boluk alrsa
yerde nne geleni savurur, atar. Hz dengeleninceye kadar, gbein
iine rast gelenler asansrdeymiler gibi yukar doru karlar. Hzn
dengelenmesinden sonra, yerden ta-toprak vs. ne ekilmise hepsi
tekrar yere yaar. Okyanuslarda meydana gelen hortumlar,
glerinin bittii yerlere tuzlu su, balk vs. yadrrlar. Bu olayn
by, okyanuslarda ve Amerika Ktasnda olur; dier ktalarda da
kkleri olur. Ekseriyetle ayn yerlerde olurlar. Amerikada
olularnn sebebi, Amerikann Asya'dan daha kk ve Asyadaki
dalarn etkisinin byk olmasdr.
Peki bu olay insan engelleyebilir mi? Evet, engelleyebilir.
Ancak bu, konumuzun dnda ayr bir ilimdir.
Ufolar

Bir de gneten kopup gelen atomik s zerrecikleri, hava


atomlarnn st sarmal zerrelerini ie doru kvrp kendi hzlarna
karmasndan dolay akma geer, rzgar olutururlar.
Hava ktlelerini oluturan zerreciklerin dn hzlar, gney
ve kuzey kutbundan geerken ok der. Bu hava ktleleri
32

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEVarln Temel Yasalar


Ufolar

kutuplardan ekvatora hareket ederken, dn hzlarna gre kmeler


olutururlar. Bu kmeler, bir merkezin etrafnda ayn hzda dnen
zerrelerin birikmesiyle meydana gelir ve dnen bir disk eklini
alrlar. Yerden yaklak 15 km yksee kadar, yani bulut tabakasna
kadar olan hava ierisinde su zerrecikleri de karktr. Su
zerrecikleri bu kmelere karnca, younlama meydana gelir. Su
zerreciklerinin dn hz hava zerreciklerinin hzna eritii zaman
donup kristalleirler. Bu kmelere bir de yerden veya Ay'dan k
yansrsa, o zaman uan daire eklinde grnrler. Bu kme, daha
scak bir hava ktlesiyle karlamas halinde bir anda dalr. Bu
olaya ahit olanlar, grdkleri bir ufonun aniden gzden
kaybolduunu zannederler.
Bugn, ufo denilen cisimlerin yzde seksen gibi byk bir
orannn casus uydular olduu bilinmektedir. Aklanamayan yzde
yirmilik gibi bir orann arkasndaki gerek ise yukardaki oluumdur.
Kinat Dzeni

Eskiler kader demiler; bizler de program diyelim. kisi de


ayn mnya iaret eder. Kinat, ezel ve ebed programlanmtr.
Bizler ve dier alemlerdekiler bu programn uygulayclaryz.
rnein, bir arsaya bir bina yaplacak. Binann plnn bir mimar
izer; bylece binann nasl olaca bu plnda belirlenir. Aslnda,
bina yaplan plnla bitmitir. Farz edelim; pln yapan mimar, pln
mteahhide vermi, ekmi gitmi. Arsada henz bina yok.

33

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Kinat Dzeni

Mteahhit balam binay yapmaya. Grenler, o binay mteahhidin


yaptn sanr; halbuki, mteahhit sadece o iin uygulaycsdr. te,
kinat dzeni de ayndr.
Bizim dncelerimizde yanllk ve kaos olabilir, fakat
dzende hibir yanllk olmaz. Bizler, u an yedi milyar insan
olarak yaadmz bu mavi dnyada bile eitli huzursuzluklardan
dolay anlaamyoruz, kaos yayoruz, fakat bulunduumuz
galaksiye bir bakalm: Milyarlarca gne sistemi, kaos olmadan
muazzam bir dzen iinde hareketlerini srdryorlar. Demek ki,
dzensizliin asl kayna bizim anlaymz, daha dorusu
anlayszlmz.
Bu madde evrende gzn aan insan, kendi znden habersiz
olduu mddete her eyi grd ve duyduu kadar sanr. Her
asrda zne ulaan kiiler kmtr ve bu kiiler, insanln
bulunduu ilim dzeyinden daha ileriye srama yapmasna vesile
olmulardr. Ancak, iinde yaadklar asrn insanlar onlara kar
kmlar, hatta onlar delilikle sulamlardr. Ne var ki, gemi
devirlerde hayal denenlerin bir ksm, bugn gerek oldu. Ama
bununla beraber, gemi asrlardaki yaam biimleri de sonraki
asrlarda hep yadrganmtr. Bunun sebeplerinden biri, sistemin ileri
doru gitmesidir. Sistemin geriye gitmesi sz konusu olamaz. Dier
bir sebebi ise, bugne kadar evren ve yaradl hakknda tatmin edici

34

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Kinat Dzeni

bir ilmin ortaya konmam olmasdr. nk her eyin bir vakti var;
vakti gelmeden hibir ey olmaz.
Mutlak Balang

Deerli insanlar, benim evren ile ilgili akladm ilimler,


bugne kadar ne Amerikal ne de Avrupal bilginler tarafndan
aklanmtr. mansz olmalar, onlar gereklerden perdelemitir.
zellikle son yllarda ksr bir big bang artlanmasn aamadklar
iin hakikatten gittike uzaklamaktadrlar.
Bilim insanlar, Evren byk bir patlamadan meydana geldi
diyorlar. Bu, uygun olmayan bir varsaymdr. ayet patlama olsayd,
dalan paralar kvrlmadan, yani galaksileri ve gne sistemlerini
meydana getirmeden, aldklar hz zere yolculuk yaparlard. nk,
evrende Dnya ierisindeki gibi bir srtnme yok. Bu yzden, bir
patlamayla uzaya salan paralarn kvrlmalar, evren yasalarna
aykrdr.
Big'den imi, bang'dan imi;
Zerre bile Haktan imi.
Bu evrenin ilk doumu;
Sanma ince surgdan imi.
Evren bir incir aac;
Tohumu ekirdei.
Evren yrmektedir;
Daha emeklemektedir.
35

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Mutlak Balang

Sanma ki evren ayr;


Sen de evrenden gayr.
Balklar gibi olma;
Denizi boa sorma.
Cafer, evreni sordu;
Arad, kendinde buldu.
Cmle lednni ilmi;
Kendi z.nde grd.
Evrenin sebebi aklanamayan bir patlama ile olutuunu,
canlln tesadfler ile meydana geldiini dnmek byk
yanlgdr. Bir insan ele alalm: nsan, yaamn gerekten kendisi
mi belirliyor? Ana rahminde kamzn ekli, gzmzn rengi,
boyumuzun uzunluu, cinsiyetimiz, gzelliimiz veya irkinliimiz,
akl seviyemiz bizim isteimize gre mi belirlendi? Bize mi soruldu,
Nasl olsun diye? Kim belirledi bunlar? Bir domates fidesi
devaml domates veriyor. Yanna patlcan fidesi dik, o da devaml
patlcan veriyor. Ayn topra, ayn suyu iiyorlar, ayn havay
soluyorlar. Bunlarn oluumu bir programa tabi deilse, kr bir
tesadf ise neden domates fidesinden bazen de patlcan olumuyor?..
uraya ok dikkat edilmesi gerekiyor. Ne madde evrende ne
de kinatta bilinsiz asla bir ey olumaz. Basit bir evin pln bile
aylar nceden izilip hazrlanmyor mu? O pln hazrlayan bilin
36

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Mutlak Balang

deil mi? Kinat grebildiklerimiz ile snrlyoruz. Her eyi


maddeden ibaret sanp madde bedenlerimizin zevkine dp st akl
olduumuzu unutuyoruz. Byle yanl saplantlara kaplmak,
kinatta st akla sahip olduumuzu gz ard ederek yaamak bize
yakmyor.
Ayrca, Ztt olmayan tek bir yap patlad deniyor. Tek,
kendi kendine patlamaz; tekten yeni bir ey meydana gelmez.
rnein, erkek ve kadn yap olarak iki zt. Bunlarn
birlemelerinden ocuk meydana gelir. Erkein erkekle
birlemesinden, zttn olmamasndan dolay ocuk meydana gelmez.
Toprakla su birleince nebat meydana gelir. Galaksiler de iki zttn
birlemesinden meydana gelmitir.
Yedi Merkez Yap I

Galaksimiz Samanyolu, bilim insanlarnn iddia ettii gibi


merkezden da genileyerek deil, aksine ie doru bzlerek
dnyor. Bizim Gne de dahil, iindeki btn yldzlar galaksi
merkezine doru yolculuk yapyor. Yani Gne, galaksi merkezine
yaklayor. Bilginlerin savunduu, evrenin bymesinden dolay
galaksilerin birbirlerinden uzaklatklar gr doru deildir.
Komu galaksilerin bizden srekli uzaklayor gibi grnmelerinin
sebebi, hem bizim galaksimizin hem de o galaksilerin devaml ie
doru bzlmeleridir.

37

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Yedi Merkez Yap I

Bizim galaksimiz spiral bir yapdr ve aynen kendisine


benzeyen baka bir spiral yapnn ierisinde yer almaktadr. Bu
spiral yap, bizim galaksimizden baka, irili ufakl milyarlarca
galaksiyi kapsar ve merkezi, aynen galaksi merkezlerinin yldzlar
yuttuu gibi galaksileri yutar. inde milyarlarca galaksiyi barndran
bu spiral yap, yedi boyutlu bir st yap ierisinde yer alr. Her boyut
bir merkez hkmndedir. Dolaysyla yedi boyutlu bu yapya, Yedi
Merkez Yap7 demek uygun olur:
Grmediniz mi, nasl yaratm Allah yedi g; uygun,
tabaka tabaka.8
Bunlarn arasnda en knn, bizim galaksimizin de iinde
bulunduu birinci merkez olduunu ve onun da yaklak bir
trilyon galaksiyi barndrdn; birinci merkezin de iinde
bulunduu bir st merkez olan ikinci merkezin, her biri birinci
merkez kadar byk ve kalabalk olan yaklak trilyon galaksiyi
barndrdn; nc merkezin ise her biri ikinci merkez kadar
byk ve kalabalk olan yaklak dokuz trilyon galaksiyi
barndrdn; bu ekilde drdnc, beinci, altnc ve yedinci
merkeze kadar galaksilerin byklklerinin ve saylarnn arttn
dnebilirsek, bunlarn hepsini kapsayan Yedi Merkez Yapnn,
7

Yedi Sema

Kuran, 71/Nh Sresi, 15. Ayet.

38

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Yedi Merkez Yap I

hibir beynin kavrayamayaca muazzam bir bykle sahip


olduunu anlarz. Ne var ki, o muazzam Yedi Merkez Yap ve onun
gibi katrilyonlarcas, evrende bir hi hkmnde bile deildir. Zira,
bizim Yedi Merkez Yapmz, bir incirin iindeki binlerce
ekirdekten sadece bir tanesi gibidir ve evrende saysz incir aac
mevcuttur, iyi anla!..
Allah baki, alem fani sanrdm;
Bakide fani grnen sensin.
Kendim kk, seni byk sanrdm;
Ke bye brnen sensin.
Alemi grnen, gren arif sanrdm;
Varlkta gren, grnen sensin.
Kebap oldum, mangallarda kzardm;
Mangalda kebaba brnen sensin.
Gezdirdin iki cihan ebed bana;
ki cihanda gren, grnen sensin.
Allah ayr, Cafer gayr sanrdm;
Caferde konuan, grnen sensin.
Yedi Merkez Yapya bir bakalm: Ben, Yedi Merkez Yapnn
adn KMBE koydum. Biz, Kmbenin, yaklak bir trilyon
galaksiden meydana gelen birinci merkezinin iindeki bir
39

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Yedi Merkez Yap I

galaksideyiz. evremize bakyoruz; grebildiimiz kadarn tm


evren sanyoruz. Bu da bizi yanltyor. Bugne kadar tespit edilen
galaksiler, Birinci Kmbe Merkezdeki yaklak bir trilyon
galaksinin sadece bir ksmdr. Evren sz konusu olunca Kmbe, bir
galaksi hkmnde bile deildir. Evren, sonsuz, snrszdr. ayet
evrenin sonu varsa, evrenin bittii noktadan sonras ne o zaman?..
te, beyinlerinizi byle varsaymlarla bloke etmeyin, geni
dnn! Evren, sayya gelmeyecek trde ve adette galaksiler
yzdrmektedir. Btn galaksiler birbiriyle balantldr.
inde yaadmz mavi dnya, gne sistemimize baldr.
Gne sistemimiz ise, milyarlarca gne sistemini barndran
Samanyolu Galaksisinin iinde yer almaktadr. Samanyolu ise,
kendine benzer bir trilyona yakn galaksiyi kapsayan Birinci Kmbe
Merkezin iinde yer almaktadr. Kmbede ise, birinci merkezle
beraber toplam yedi merkez vardr.
Mutlak Son

Kyamet dediimiz olay, Yedi Kmbe Yapnn bozuumu


ve dnmdr. Nasl ki bir insan bedeni vakti gelince bozuup
(lm) ham maddeye dnyorsa, sonsuz snrsz madde evren
ierisindeki sonsuz saydaki alemler de bozuur ve baka alemlere
dnr.
Bizim galaksimizin gbei, llemeyecek derecede byk bir
sya sahiptir ve z siyahtr. D, u an zahirde, dk s
40

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Mutlak Son

kaplamalarndan ve yzeydeki arpmalarn avkndan dolay ak


renkte gzkmektedir.
Birinci Kmbe Merkezin ss galaksiden daha yksektir;
rengi farkldr. Birinci Kmbe Merkez, bizim galaksi de dahil,
iindeki tm galaksileri teker teker girdap gibi yutar ve bunlarn
hepsini yuttuktan sonra, dier alt merkezle birleir ve bylece Yedi
Merkez Yap tamam olur. Yedi merkezin birletikten sonraki halini
normal bir beyin hayal edemez. Yedi merkez, birletikten sonra hl
deitirecek; baka hale dnp varln o hl zere srdrecek.
Yedi merkezli Kmbeden baka saysz yaplar mevcuttur ve
zellikleri ve byklkleri Kmbeden ok farkldr. Bizim Kmbe,
evrende bir ivez byklnde bile deildir ve dier yaplarn iinde
en kklerindendir. Dier yaplar anlatabilmem asla mmkn
deil, dil yetersiz kalr; benzerleri yok ki kyas yapabilelim. Zaten
onlar bize lazm deil. Biz nce kendimizi tanyacaz, sonra
evreyi, daha sonra sistemi tanmaya balayacaz. Kendimizi
tanmadan, Nereden geldik; neden buradayz ve nereye gideceiz;
nebat ve hayvandan farkmz ne? gibi sorularn cevabn asla
bulamayz.
Evren denilen yapnn, ezelden ebede program (yani kaderi)
yazldr. Evrenin ne ezeli ne de ebedi bilinir, nk sonsuzluktur.
Bilginler unu ok iyi bilirler: Neyi aratrrsan aratr, karna kan
41

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Mutlak Son

sorunun cevabn bulduunu sanrsn, fakat bu defa da baka bir


soruyla karlarsn; sonu gelmez. zdn sandn olay,
bakarsn seni baka tarafa yneltiyor; baka sorular kyor.
Dolaysyla, hibir bilgin sonsuzluu gremez, bilemez,
alglayamaz; sonsuzluun grlemeyeceini grr, aciz kalr ve
sonunda hakl olarak, ancak Allah der. Sonsuzluun, ancak
grld kadar bilinir. Buras beyin stdr; beynine tabi isen
grmen imknsz, beynini at isen grebilirsin.
Sonsuzluu Grmek

Her eyin asln akl grr ki, biz bunu anlayamamz.


Okyanusa baktmz zaman mavi gryoruz; halbuki su sadedir,
renk yoktur. Suyun iine girdiin zaman renk gremiyorsun; renk
yzeyde kalr. Su, okyanusta mavi idi, gz onu orada mavi grd;
bulut oldu, beyaz grd, siyahms grd; yamur oldu, sade grd;
kar ve dolu oldu, tekrar beyaz grd; okyanusa dnd, yine mavi
grd; aaca girdi, toprakla birleti, yeil grd vs. imdi, su ayn
su; nasl oldu da ayr renklere brnd; sonra tekrar eski haline
dnd?.. te madde, deiik hl alarak renkten renge girer. arpan
rengin baka renge dnmesi, aslnda gzmzn yanlmasdr.
Kalp Gz I

Bir incir ekirdeini ele alalm: Bu ekirdee baknca, madde


oluunun haricinde hibir ey gremeyiz. Fakat, daha nce incir
aac grdmz iin topraa gmnce ne eit bir aa kacan
biliriz. Grmeseydik, bilemezdik. Yani ekirdekteki program, beyin

42

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Kalp Gz I

yollu dnce ile grrz. Dikkat edilirse, madde gzle ekirdein


madde yapsn grdk, ama programn gremedik; programn
beyinde dnce yollu grdk. te bu, bir tr mnlar grmektir.
Manev gz byle grr. Asla bu kadar basite indirgenemez, ama
kalp gznn almas buna benzer.
Beyin Aamalar

Madde gzmz, bizim ana (btnsel) akla ulamamza


yardmc olmas gereken bir aratr. ayet ana akla ulamak istersek
nce kendi bedenimizi tanmamz gerekir. Ancak o zaman, biz
BEER miyiz; NSAN myz; yoksa ADEM miyiz bilir ve
yaratan kim, yaratlan kim anlarz.
Beyinlerde aama yaplr: Avamn beyni birinci aamann
altndadr.
-Birinci aamadaki beyne sahip kiilerin anlay, beyinleri
aama yapmam insanlarn anlayndan farkldr. Onlar maddenin
mnlarn kefederler.
-kinci aamay gerekletirmi kiiler, maddeyle madde tesi
arasnda gidip gelirler.
-nc aamay gerekletirmi kiiler ise, dierlerinin
kefettiini grrler. Onlar, ilhi gten ak bir g olmulardr.
Onlar, mucize ve keramet dediiniz halleri, tmel gten bir g
olarak ve programlar dorultusunda ortaya koyarlar ki, bu da tmel

43

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Beyin Aamalar

gcn program gerei olur. Bu kiiler kulluu


ilhiyatlklarn bulmulardr ve ikisini bir arada yaarlar.

am,

Bir de nebiler vardr; onlar kitap getirenlerdir. Yaplar ve


programlarnn el vermesiyle ve grevleri gerei, gerektiinde
bilinmezlik onlara alr ve hibir insann anlayamayaca ekilde
grrler. Hibir veli ve bilgin, nebilerin ulat makama ulaamaz.
Ular diyen varsa; bu, diyenin anlaydr.
Bu ne biim taplama,
zde olmaz patlama,
Gzde vardr atlama,
Tahmin edip sayklama...
Aniden kan patlama;
iddet dourur hortlama.
Yava pien taplama,
Adamn karnn doyurur...
Dnyadaki patlama,
Havadan dner taplama.
Evrendeki patlama,
Nasl olur taplama?

44

EVRENDEK KOORDNATLARIMIZ-KMBEKinat Dzeni


Beyin Aamalar

Ceviz bile kaplama,


lmim var diye yalpalama.
Atom gibi patlama,
Cafere bak saplama...

45

2.
GNE YUTAN ATE GRDABI
-SAMANYOLUAna galaksiden gelir bu emran;
Taa topraa brnr, grnr insan.
Bu sonsuz evrende alt milyar insan;
Gldrme Caferi, hayaldir insan...

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGalaksilerin Ham Maddesi


Galaksilerin Ham Maddesi
Galaksilerin Ham Maddesi

Oluum ve dnm (yaradl ve k), evrende her an


devam etmektedir. Bunlar, bilinmeyen saysz yerde olur. nk,
evren sonsuzdur; nerede ne oluyor, yaratlm bir beynin hepsini
alglamas imknszdr.
Kmbe, tm galaksilerle beraber btnsel bir yapdr. Benim
bu kitapta bizim galaksimizin ve gne sistemimizin oluumunu
anlatmam, Kmbeyi anlamanz salayacaktr, nk Kmbedeki
dier oluumlar, galaksimizin oluumuna ok benzer.
Evrende, galaksiler arasn bo sanyorsunuz; halbuki bo
deil, bilmediiniz elementler mevcut. Nasl ki, atmosfer bo gibi,
ama havayla dolu... Nefes aldmz hava, havann nc halidir;
boluu dolduran hava ise, havann sfrnc halidir. Onun iin,
boluu dolduran havay ne grebiliyor ne de anlayabiliyorsunuz.
Benim bahsettiim galaksiler arasndaki elementler gaz deil, ama
yaplar gerei -gaz gibi- bir yerde durmazlar, gazdan hzl gezerler.
Gaz, maddenin dnm yapm halidir.
Bulunduumuz Kmbe Merkez ierisinde, galktik yapnn en
gl elementi atetir; ikincisi htsdir9. Ate ile hts iki zttr.
Ztlarn birlemesinden mutlaka bir mn meydana gelir. te, bu iki
zttn birlemesi de galaksileri meydana getirmitir. Bu sebeple,
bizim kmbemizdeki galaksilerin yaplarnda bu iki zt karktr.
9

Hava, toprak, suyun btnsel ham maddesi

49

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUSamanyolu


Samanyolu
Samanyolu
Temel Unsurlarn (Elementlerin) zellikleri

inde bulunduumuz Samanyolu Galaksisi de belli bir ate ve


hts ktlesinin birlemesiyle meydana geldi. yle ki: Bunlar,
galaksimizi oluturmadan nce, grnmeyen iki ayr dumans olarak
hareket halindeydiler. Ate, iinde farkl ate eitlerini barndran
tek bir yap halindeydi. Atein zellii scak olmasdr. Htsden daha
hzl hareket ediyordu. Ate, ss ve hzndan dolay htsden gl
idi. Hts elementi de, hava-toprak-suyun btnsel ham maddesi
olarak tek duman halinde idi. zellii, yapsndaki havadan dolay
souk olmasdr. Burada ate, erkek; hts, dii nispetindedir.
Elementlerin Kvrlmas

Sonra bunlar karlatlar. Karlama annda, ate ile hts


arasnda, kadnla erkek arasndaki gibi bir ekim meydana geldi.
Atein hznn htsnin hzndan daha yksek olmasndan dolay, ate
htsyi sard ve kendi iine doru kvrd. Bylece, hortum olaynda
olduu gibi, birbirlerine kararak dnmeye baladlar. Birbirlerine
karnca, ate ve hts hl deitirip spiral bir bulutsu olarak yava
yava belirginlemeye, grnmeye balad. Dnmekte olan bu spiral
bulutsu dairesi, kendisine katlp hl deitiren ate ve htsnin
uzantlaryla srekli byd.
Merkeze Szlme

Sonra, bulutsu dairesinin merkezinde ufack bir ng (k)


belirmeye balad. Bulutsu dairesi geniledike, bu ng da
byyordu. te, srekli parlakl artan ve byyen merkezdeki bu
ng, dnmekte olan bulutsunun iindeki, benim zate diye
50

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUSamanyolu


Merkeze Szlme

adlandrdm elementin, yani atein znn, merkeze doru szlp


birikirken kard avkt. Baka bir ifadeyle, atein sfrnc hali
olan zate, stn iindeki yan yayktaki alkalanmayla ayrp
ste kt gibi, ayrp szlerek merkezde birikiyordu. zate,
atein en hararetli ve ince halidir.
Merkeze biriken z, aa ve yukar saf bir k yayd. Ancak
bu k, merkez dnd iin avk halindeydi. Yani yaylan k,
atein iten da katn gstermez; zira, merkez girdap gibi ie
doru kvrld iin z dar brakmaz. Ama, bu avk da ate gibi
s yayar.
Hzlarn Dengelenmesi

Bulutsu dairesinde ate ve htsnin gleri dengeleninceye


kadar, sfrnc haldeki zate, merkeze doru szlmeye devam etti.
Ate ile htsnin dn hzlar eitlendiinde, bulutsu dairesi en geni
haline ulamt. Glerinin dengelenmesinin sebebi, kvrlmalaryla
tek hza ulamalardr. Bu da ayrln balamasna neden oldu.
Hzlar dengelendikten sonra da merkeze ulaamam zatein
kalan ksm, bulutsunun girdap gibi dnen merkezine doru
kaymaya devam etti. Bulutsu dairesinin merkezine dahil olan zate
ktlesi, htsden daha fazlayd. Daha gl, ince ve ar olduu iin
zate merkeze kaydka, hts de tersine da kaymak zorunda kald.
Sanki, zt yapl olduklar iin, birleme tamam olunca birbirlerinden
ayrlmak ister gibiydiler.
51

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUSamanyolu


Elementlerin arpmas; Merkezin Oluumu
Elementlerin arpmas; Merkezin Oluumu

zate ile htsnin hzlar dengeleninceye kadar, zatein


merkeze doru szlmesi, hts ile arpmadan gerekleiyordu.
Ancak ate ile htsnin zt ynl hareketi, hzlar dengelendikten sonra
birbirleriyle arpp yeni hallerin aa kmasna neden oldu.
Htsnin galaksi merkezinden balayp bulutsunun dna doru
kamasndan dolay, hts en youn ve uzun arpmalarn merkezden
da doru gerekletirdi. Yani ate ve hts, merkezden balayp da
doru hl deitirmeye baladlar. Bundan dolay, ilk olarak
galaksinin merkezi olumaya balad.
Bu arpmalarla10, ate, nce sfrnc hlden birinci hle
geti. Atein birinci haline ben, ekirdekate11 dedim; 1. ate de
diyebiliriz. Aslnda galakside ekirdek, zatetir.12 ekirdekatein
harareti, zateinkinden daha dktr. Zira ate, hl deitirdike
kalnlar ve s kaybeder. Birinci arpmayla meydana gelen
ekirdekate, merkeze doru kaymasn srdrd ve kendisinden
daha ince ama ar olan zatein zerini kaplad. kinci arpma
srasnda ikinci hallere geildi. Bylece ekirdekatein zerini de
kendisinden daha kaln ama daha hafif olan 2. ate kaplad. nc
10 Burada, arpma denen olay; iki farkl yapnn karlkl etkileimine bal
gerekleen dnm aamalardr.
11 Dnya'nn merkezinin sfr noktasna 1. ate szld ve Dnya'nn ekirdeini
meydana getirdi. Bu sebeple, 1. atee ekirdekate denmitir.
12 Galaksi merkezinin sfr noktasna zate biriktii iin.

52

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUSamanyolu


Elementlerin arpmas; Merkezin Oluumu

arpma srasnda nc haller meydana geldi ve 3. ate ikinci


atein zerini kaplad. Drdnc arpmayla 4. ate ve htsnin
drdnc hali, beinci arpmayla 5. ate ve htsnin beinci hali ve
altnc arpmayla da 6. ate ve htsnin altnc hali meydana geldi.
Ate, kalnlna ve hafifliine gre merkezdeki yerini ald.
zatei ekirdekate; onu, 2. ate; onu, 3. ate; onu, 4. ate;
onu, 5. ate ve onu da 6. ate sard, kaplad. Bylece galaksi
merkezi, belli kalnlkta ve arlkta olan alt tabakann st ste
sarlmalar, yani alt arpma sonunda meydana gelmi oldu.
Merkezin Btnden Kopmas

Altnc arpmaya geildikten sonra, bulutsunun tmnde bir


farkllama belirdi. Merkezdeki zn etrafndaki tabakalama, zn
etrafnda ard ardna biriken atein alt haliyle iyice belirginleirken,
bulutsuyla btn olan galaksi merkezi, htsnin altnc
arpmasndan sonra merkez dna frlayp yayld yerleri
yrtmasndan dolay koptu. Merkez, bulutsunun ortasnda,
bulutsudan kopuk vaziyette kendi ekseni etrafnda dnerken, bulutsu
da merkezden ayr ama kendi iinde bir btn olarak merkezin
etrafnda geni bir spiral halka gibi dnn srdrd.
Gne Sistemleri

Altnc arpmasn tamamlayp merkez dna yaylan htsnin


miktarnn artmasyla, merkez ile spiral bulutsu halkas arasndaki
yrtk gittike byd. Halka iindeki zate ise, ayr ayr ktlecikler
halinde (sanki bir spiral diskin izgilerini takip eder gibi) merkeze
53

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemleri


Gne Sistemleri

doru kaymaya devam etti. Bu srete, htsnin zate ktlecikleri ile


arpmas, zate ktleciklerinin kendi ilerinde kvrlmalarn
meydana getirdi.
Merkezin etrafnda dnmekte olan spiral bulutsu halkasnn
iinde, en hzl zate ktlecikleri hareket ettii iin, nlerine
kanlar bir yandan sprrcesine kendilerine doru ekerken, bir
yandan da kvrlmadan dolay meydana gelen ekimle kendi ilerine
doru sktrdlar. Yani, zate ktlecikleri merkeze doru
ilerlerken, ate cinsini (daha dorusu hts ile kark olan ate cinsini)
sprrcesine kendi ktlelerine dahil edip merkezlerine doru
younlatlar.
zate tarafndan kvrlan ve ate-hts karm haline gelen,
birbirlerinden kopuk milyarlarca ktlenin kendi ilerinde de hts ile
atein zt ynl kaymalarndan dolay arpmalar meydana geldi.
te bu arpmalar da gne sistemlerini meydana getirdiler.
Baka bir ifadeyle, bir yandan kvrla kvrla galaksi merkezine
doru ilerlemeye devam eden, dier yandan da kendilerine kattklar
ate-hts karmyla srekli ie doru skan bulutsu halindeki
milyarlarca zate ktlesi, analarna kavumak isteyen yavru
galaksilere benziyorlard. Zira bu milyarlarca ktleden, ilerindeki
ate ile htsnin arpmasyla galaksimizdeki gne sistemleri
meydana geldi. Bylece galaksimiz, iindeki milyarlarca gne
54

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemleri


Gne Sistemleri

sistemiyle gnmzdeki eklini alm oldu. Sakn buradan, imdi


galaksimizde bir durgunluun hakim olduu sonucu karlmasn.
Zira galaksimiz merkezi de kendi iindeki gneleri srayla yutarak
canlln her an srdrmektedir.
Gne Sistemlerinin Galaksi Merkezine Yolculuu

Bizim gne sistemimiz de dahil, galaksi iindeki tm gne


sistemlerinin galaksi merkezine doru ilerlemesini, Kuran- Kerim
aadaki ayetle anlatyor:
Gne kendi etrafnda ve belli bir hedefe doru dnyor13
Yukardaki ayette ifade edilen hedef, galaksi merkezidir. Zira,
galaksi henz bir bulutsu iken, bulutsunun hemen hemen tamamna
yaylm olan zate ktlelerinin bulutsunun merkezine doru
szlmeleri, galaksinin oluumu tamamlandktan sonra da gne
sistemleri olarak kesintisiz devam etti ve hl devam etmektedir.
Dolaysyla yukardaki ayetin iaret ettii zere, bizim gne
sistemimizin her an galaksi merkezine yaklamas, temelde,
zatein, galaksinin oluumunun bandan itibaren devam eden
merkeze doru ilerleyiinin bir sonucudur.
Bilim Dnyasndaki Yanlglar

Bilim insanlar diyorlar ki: Gne sistemi, olumadan nce


hidrojen elementinden ibaret bir gaz bulutsusu idi, bir mddet sonra
kendiliinden merkezde younluk artt ve Gne meydana geldi,
13 Kuran, 36/Ysin Sresi, 38. Ayet.

55

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemleri


Bilim Dnyasndaki Yanlglar

daha sonra da onun etrafna gezegenler sald. Ayrca Gnete u


an hidrojen, helyuma dnyormu ve bu dnm tamalandnda
Gne, bir kara delik olacakm.
Hibir madde, ikinci bir g olmadan, durduk yere kendi
kendine hareket etmez. Zaten bu, fizik yasalarna da aykrdr. Her
ne kadar baz tespitleri ksmen doru ise de, bilim insanlarnn
Gne hakkndaki aklamalar byk lde tahmine dayanr, hayal
rndr. Aslnda tm evren ve yaps hakkndaki aklamalarnn
ekserisi tahmindir. Bu tahminlerin hemen hepsinde, byk yanlglar
sz konusudur. Gerekler, sizin bu kitapta okuduklarnzdr.
Kara Deliklerin Hakikati

Clgsn14 tamamen tketmi galaksi gbekleri, saf ate


yaplardr. Daha nce de belirttiim gibi, galaksi gbeklerinin
merkezlerinde zate bulunur. zate, da doru daha hafif ate
emberleriyle kapldr. te, clgsn temizlemi galaksi
gbeklerinde arpma (avk) meydana gelmez. Ancak ie doru
kvrlmaya devam ettikleri iin, farkl ate tabakalarnn dn
hzlar, iten da doru zatein dn hzna ular. Baka bir
ifadeyle zate, galaksi merkezinden clg tamamen temizlendikten
sonra, dier ate emberlerini kendine ekerek onlar iten da
doru kendi hzna karr.
14 Clg, hts elementinin ham maddesidir. Baka bir ifadeyle hts, clgnn bizim
galakside ald halin addr.

56

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemleri


Kara Deliklerin Hakikati

Bu srecin sonunda, gbein tmnde hz son hadde (yani


zatein hzna) ulam olur. Bu sebeple, bu yaplar simsiyahtr.
Simsiyah olan bu yaplar, kvrla kvrla ait olduklar Kmbenin
merkezine doru kavis izerek ilerlemeye devam ederler.
Galaksilerde, merkezlerinden clgnn tamamen temizlenmesi
ile yeni bir sre balar. Ancak clgdan temizlenme sreci sadece
galaksiler iin sz konusu deildir. Ayn sre, ok daha mini
yaplar olan gne sistemlerinde ve ok daha devasa yaplar olan
kmbe merkezler iin de sz konusudur. Bu yzden, sizin kara
delik olarak adlandrdnz bu yaplar, bir yldz byklnde
olabildii gibi, ondan yz milyarlarca byk bir galaksi ve ondan
katrilyonlarca daha byk bir kmbe merkez byklnde de
olabilir. Dolaysyla, bizim galaksimizde de galaksi merkezine
ulaamadan clgsn temizlemi yldz sistemleri, merkeze doru
olan yolculuklarn kara delik olarak devam ettirirler. Bunlarn bir
ksm zaten gnmzde tespit edilmitir.
Gne Sistemimiz

Galaksimiz, daha nce de ifade ettiim gibi, iki zt yapnn


karlap birbiriyle sarlp karmasndan meydana geldi. nce
galaksi merkezi belirmeye balad. Sonra merkez, btnden koptu.
Daha sonra merkezin etrafnda gne sistemleri belirmeye balad.
Hts elementiyle ate elementinin (clg ve ksei15) karlap
15 Ksei, atein ham maddesidir. Dolaysyla ate, kseinin bizim galakside ald
halin addr.

57

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Gne Sistemimiz

sarlmalar, hz tamam olunca birbirlerinden kamalar, ka


esnasnda arpmalar galaksimizdeki oluumlar meydana
getirmitir. Esasnda gne sistemlerinin oluumu, ayn oluumun
devamdr.
Bizim gne sistemimiz de dier gne sistemleri gibi,
galaksimiz kendi merkezi etrafnda dnerek merkeze doru bzlen
bir bulutsu iken, htsnin altnc arpmasndan sonra ald halden
dolay, merkezin etrafnda yrtlmalar meydana geldikten sonra,
galaksi merkezi bulutsu btnnden ayrlnca, merkezi evreleyen
bulutsu halkasnn iindeki bir zate ktleciinin merkeze doru
ilerleyiini devam ettirirken, nne geen ate-hts karmn
kendine ekip kvrmasyla olumaya balad.
Gne Sistemimizin Oluum Srecinin Ana Hatlar

Olumaya balayan gne sistemimizde, belli bir alana


yaylm olan merkez, kendi sfr noktasna doru bzld, skt.
Bu skma sonunda, merkezde Gne belirmeye balad. Ama
Gne oluumunu tamamlamadan nce, Gnein etrafnda
gezegenler olutu. nk gne sistemimizde, zatein
kvrmasndan dolay dtan ie doru bir skma (younlama)
meydana geldi. Bundan dolay, galaksi merkezindeki arpmalarn
aksine, gne sistemimizdeki arpmalar dtan ie doru balad.
nce en uzak mesafedeki 4. ate; ondan sonra orta mesafede olan 3.
ate; en son da sistemin merkezine yakn mesafedeki 2. ate

58

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Gne Sistemimizin Oluum Srecinin Ana Hatlar

younlat. te bylece, gne sistemi belli mesafelerde dtan ie


doru dalgalanr gibi gruba blnd.
D Grup: lk Oluan Gezegenler

D grupta iki gezegen dtan ie ayr ayr oluurken, orta grup


ve i grup, nce (yine dtan ie doru) iki byk ktle halinde
blnd. Bu iki ktleden, gezegenler daha sonra blndler. Ayrca,
gruplarn arasnda tek olarak oluan nokta gezegenler de meydana
geldi. Gne sistemi, bylece dtan ie doru aa km oldu.
Dnyamz ve dier gezegenler, bilim insanlarnn sylediklerinin
aksine, Gneten kopup bulunduklar yere gelmediler; u an
bulunduklar yrngede olutular!
D gruptaki gezegenlerde, ite iki arpma gerekleti. Hts
elementi, kvrma merkezlerinde oaldktan ksa sre sonra,
arpmalar bire dt ve sona erdi. Merkezlerinde ekirdekate
yoktu. Hts elementinin ikinci hale dnmesi, atein birinci halde
kalmas, donmalarna (katlamalarna) sebep oldu. Yani
sabitlendiler. nk, hts elementi hl deitirip ikinci hale
dnrken, ate birinci halde kald. Bu sebeple ate, hts elementine
mahkum oldu.
Normalde ate daha gldr, nk htsnin hz daha
dktr. Yalnz, hts hl deitirir de ate deitirmezse, bu sefer hts
ateten daha gl olur ve atei mahkum eder. zlerine ulaana
kadar bu hl byledir. Normalde atein gl oluu deimez, ama
59

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


D Grup: lk Oluan Gezegenler

atein arpp hl deitirmemesi, hts elementine frsat vermi olur.


Yalnz, atein de, htsnin de zlerini bulmadan nceki halleri ok
ayrdr; bu halleri hibir insan grmedi. nsann bedeni htsnin
znden yaratld.
Dtan 16 gezegenin oluumu byle... Dierlerinden yap
olarak farkldrlar. Bu kmedeki gezegenlerin henz kefedilmemi
olmalarnn sebebi, ok uzak ve ayr hallerde olulardr. Zaten on
iki gezegenin hibiri ayn deil. zellikleri ve grevleri ayr. Ayn
olmalar TEK.lik yasasna aykr.
Orta Grup: Neptn, Urans , Satrn

kinci, orta grup, Neptn-Urans-Satrndr. D kmeden


sonra, nce btn olarak ayrldlar. Neptn-Urans-Satrn
kmesinin merkez birikimi, 3. atetir. Bu grup, merkezinde
arpma meydana geldii iin ayrld. kinci kmenin ayrlyla,
birinci kmeyle arasnda, Plton dediimiz gezegen kald... Bu
sebeple Plton, iki kmenin de karakterini tar.
Jpiter

Jpiterin gbeinde 2. atein daha ince hali vard; bu yzden


skma, ie doru hzla younlat ve arpmalar gecikti. Bundan
dolay da, Jpiterde gbek farkl olutu. Jpiter, ekirdekatei ie
szdrmada ge kald; en ok hts elementini toplad. Bu yzden, d
16 Esasnda iki gezegen... (C ve G gezegenlerinden baka, en dta, gezegenden ok
gkta gibi bir cisim daha olutu; onunla birlikte cisim... Oluum annda d
taraflarda irili ufakl ta cinsi birok cisim meydana geldi.)

60

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Jpiter

yzeye yakn olan yerlerde ekirdekate artklar kald. e doru


kaymak isteyen ekirdekate, i arpmadan yukar kan hts
elementiyle arpnca dengesizlik oldu. ekirdekate, kvrma
nedeniyle, normalde, yaps gerei ie kayar. Jpiterde topran
normale dnmesi, ancak suyun devir daim yapmamas, son dnemde
de ekirdekatein iten ters yne 17 gitmesi, yzeyde sanki toprak
frtnasna neden oldu. Frtna Jpiterin yzeyinde kalmayp,
talarla beraber Satrne kadar ulat. Ancak Satrnn halkas,
Satrnn ie doru skt srete meydana geldi. Satrn ie
skrken, erken oluan toprak, yzeyde tutunamad. Skmasn
srdren ktlenin yzeyini oluturan kabuun stnde halka olarak
kald. Satrnn halkas, sanld gibi gaz deil, ta-topraktr.
Grup: Mars, Dnya, Vens

teki, nc grubun kopmasna gelince...


Gne sistemimizi oluturan yapda, zatein miktar ok azd.
Az miktardaki zate, sistemimizin olutuu bulutsu ktlesinin
tamamn kvrmaktayd. Dolaysyla zate, gne sistemimizin
oluumunun banda zaten merkezdeydi, nk kvran kendisiydi.
zate, ate cinsini kendine doru ekti. Kendine ektii ate cinsi
ise, hts ile kark olduu iin, ayn zamanda da hts ile arpt.
Dolaysyla, ate ile hts arparak hl deitirdi. lk arpmann
sonunda ekirdekate olutu. lk arpma sistemin tamamnda
17 Gbein merkezine doru deil, da doru

61

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Grup: Mars, Dnya, Vens

meydana geldii iin, ekirdekate sistemin tamamnda aa kt


ve merkeze doru kayd. Gne sistemimizdeki ilk blnmeler
balayana kadar, ekirdekate byk lde merkeze szlebildi,
ancak tamam szlemedi. te; ekirdekatein merkeze ulaamam
kalan ksmn, iteki nc kmenin merkezinin kvrmasyla, bu
grubu meydana getiren ktle btn olarak gne sisteminin
merkezinden koptu.
teki bu grubun merkezinin ekirdekatein kalan ksmn
kvrmasna ramen, gne sisteminin merkezinden iki nemli fark
vard:
-Birincisi, ok kk olmasyd. ekim alanndaki
ekirdekatei, kendi iine doru ekmesine ekiyordu, ancak
ekirdekate zaten byk lde gne sisteminin merkezine
szlmt.
-kincisi, gne sisteminin merkezinde -cz de olsa- zate de
mevcuttu. Bundan dolay, oradaki ekim, i kmenin merkezinin
ekiminden ok daha fazlayd. Ancak buna ramen, gne
sistemlerinin galaksi merkezine doru yaklamalarnn aksine;
sistemimiz iinde meydana gelen ekirdekatein kvrld bu ikinci
merkez, kendisinden ok daha byk olan gne sisteminin
merkezinin etrafnda yuvarlak bir hat izerek ilerliyordu; yani
sistemimizin merkeziyle kendisi arasndaki mesafe hi
62

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Grup: Mars, Dnya, Vens

deimiyordu. Bunun en nemli sebeplerinden biri, ekirdekatein


kvrld ikinci noktada, zatein olmamasyd. Dier bir sebep de;
bu noktadaki kvrlmann, gne sisteminin merkezinin ekim
hakimiyetinin bittii mesafede meydana gelmesiydi. Yani, tam bir
dengenin sz konusu olduu mesafede...
te; ekirdekatein kvrld o ikinci noktada, dnyamzn
bugnk karn, yani merkezi meydana gelmitir!..
Dnyann karn atetir,
stndeki de Gnetir.
Pek yaknda greceksin,
Bu ne acayip itir?..
Baka bir ifadeyle; Gne sisteminin merkezine doru szlen
ekirdekatein cz bir miktar, i grubu meydana getiren ktlenin
merkezinde kvrlmaya balamasyla, bu grubun btn olarak
kopuu gerekleti ve Dnyann gbei olumaya balad.
Dolaysyla Dnya bu aamada henz Vens ve Marsla btnd ve
i grupta Vens ve Marsla btn olarak gne sisteminin
merkezinin etrafnda tek ktle olarak dnmekteydi.
Mars ve Vensn Dnya'dan Kopmas

kmenin gezegenlere blnmesine, ekirdekatein bu


grubun merkezine szlmesinin akabinde, arada biriken hts ve 2.
atein arpmalar neden oldu. Bu grup henz btn bir ktleyken,
ekirdekatein bu grubun merkezine doru szlmesini
63

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Mars ve Vensn Dnya'dan Kopmas

tamamlamasndan sonra, ekirdekateten temizlenen d taraflarda


arpmalar, grubun merkezine doru szlmeye balayan 2. ate
gerekletirdi. 2. ate, ekirdekateten kaln olduu iin, bu grubu
meydana getiren ktlenin merkezine yetiemeden, karlkl olarak
iki ayr merkezde kvrlmaya balaynca, bu tek ktle e blnd.
Ortada kalan ktlede Dnya olumaya balad. Dier iki ktle de,
Vens ve Mars meydana getirdi.
Ksaca; Vens ve Mars, ekirdekatei Dnyaya szdrdkleri
iin, 2. atei kvrdlar ve bu nedenle Dnyadan ayrldlar. Dnya,
ekirdekatei szerken beraberlerdi. ekirdekatei kendi merkezinde
toplam olan tek gezegen Dnyadr.
Baka bir ifadeyle; Dnyann merkezini ekirdekatein
oluturmas, Dnyadaki ekiminin ve younluunun fazla olmasna
neden oldu. Marsta i skmann ve younluun Jpiterden fazla
oluu, ancak Vensn hacminin Marsn hacminden ok daha
byk olmas, bir denge oluturdu ve ikisinin birden kopmalarna
neden oldu.
Mars-Dnya-Vens ktlesinden ilk kopan, burada terstir 18;
Venstr. Dtan ie dalgalanma esnasnda, bir nevi Mars aada,
Vens biraz yukarda olduu iin, Vens Marstan nce etkilendi.
18 Dier kmelerde gezegenler dtan ie doru blnrken, Mars-Dnya-Vens
kmesinde, ilk olarak i taraf blnd ve Marstan nce, ilk olarak Vens ile Merkrn
meydana geldii ktle koptu.

64

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Mars ve Vensn Dnya'dan Kopmas

Sanki birer saniye arayla koptular.19 Merkr ise Vensten koptu;


merkezi 3. atetir.
Ekliptik-Ekvator Asnn Periyodik Deiimi

te; bu kopmalar sonucu, Dnyada, iki tarafta da milim


oynama meydana geldi. Yani Dnya, nce ne, sonra da arkaya
doru eilip doruldu. Dnyadaki bu milim oynama, dnya
atmosferinin olumas ve Dnyann skmas tamamlanana kadar
milim milim deierek devam etti. nden arkaya eilme sresi ok
uzun zaman sonra, alt aylk bir periyot olarak sabitlendi. Eilip
dorulmann sresinin sabitlendii andan bugne kadar, Dnya alt
ayda kuzeyden gneye doru, alt ayda da gneyden kuzeye doru
eilip dorulmaktadr. Dolaysyla, bugn tm bilim insanlar
tarafndan kabul gren Kepler Modeli'nin dayandrld Sabit
Ekvator-Ekliptik As Teorisi asla doru deildir.
Baka bir ifade ile; Dnya, periyodik olarak, alt ay ne,
gneye (yani Gnee doru) eilir; alt aydan sonra da tekrar
dorulmaya balar ve arkaya, kuzeye doru yaslanr. Ekliptik
dzlemi ile ekvator dzlemi arasndaki a, ylda iki sefer en byk
dereceye ular. Mevsimler, bilim insanlarnn iddia ettii gibi,
Dnyann Gne etrafnda sabit ekliptik asyla eliptik bir
yrngede dnmesiyle deil, aksine, Dnya ekseninin ekliptik
dzlemi ile yapt ann periyodik olarak deimesiyle meydana
19 Dtan ie dalgalanmann etkisiyle birbirlerinden ayrldlar.

65

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Ekliptik-Ekvator Asnn Periyodik Deiimi

gelir. Yani Dnyann dn yrngesi eliptik deil, yuvarlaktr


(dairedir) ve mevsimlerin olumasnn, dnyann gnein etrafnda
dnmesi ile alakas yoktur. Btn sistemler, yuvarlak bir hat izerek
dnerler...
Gelgit olaylar da bu periyodik hareketlilikten dolay
meydana gelir. Yani gelgit, bilim insanlarnn sand gibi ayn
ekimi ile meydana gelmez. Ayn ekimi yeryzn etkilemez!
Gbein ekiminden dolay, okyanustaki sular sabittirler. Sular,
Dnyann ne ve arkaya eilmesi esnasnda gidip gelmezler.
Sularn altndaki taban kayar; yani Dnyann ne eilip sonra da
dorulmas esnasnda, okyanuslar oluturan sularn altndaki taban
kayma yapar. Bu yzden, biz sularn gidip geldiini sanrz.
Merkezde dnmekte olan ekirdekate, yani dnyann gbei,
ayn dnya yzeyi gibi girintili-kntl olduundan yer ekimi,
dnya zerindeki eitli blgelere gre nasl farkllk gsteriyorsa
sularn gnlk gelgit olaylarn da ayn ekilde farkl etkiler.
Dnya kendi evresinde 24 saatte bir tur atarken, dnya gbei
-u anda- 12 saatte bir tur atyor. Dnya yzeyi ile dnya gbeinin
farkl dnleri nedeniyle meydana gelen srtnme, (bir gnde)
insan duyu organlaryla alglanamayan, fakat sismograf denilen
deprem lm cihazlaryla kaydedilebilen binlerce sarsntya ve
bilinmeyen olaya sebep olur. Vurguland gibi, dnya gbeinin
66

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Ekliptik-Ekvator Asnn Periyodik Deiimi

fazla girintili-kntl oluu ve yzeyle olan dn hz farkll,


dnya yzeyinde ekim gcnde deiikliklere ve sarsntlara neden
olur. Zira, gbein dnerken kntl ksmlarnn dnya yzeyine
daha yakn gemesi, yzeyin bu ksmndaki ekimi arttracandan
hem cisimlerin arlklarn etkiler (arttrr), hem de sularn
gelgitinin gelini oluturur. Ayn ekilde gbein girintili
ksmlarnn dnya yzeyine rastlayan yerlerinde ise yzeyle gbek
girintisi arasndaki mesafe alacandan, gbein ekim gc
yzeyde nispeten azalr. Bu olay ise, yine hem dnya yzeyindeki
maddelerin arlklarn etkiler (azaltr), hem de sularn gelgitinin
gitini oluturur. Bu surette girintili-kntl olan gbein dn,
yzeydeki gelgitleri meydana getirir.
Dnya stndeki sularn her yerde gidip gelmemesi, dnen
gbein yapsnn dnya yzeyine etkisi ile ilgilidir. Hatta gbek 12
saatte bir tur att iin, dnya yzeyindeki baz yerlerde gelgit olay
gnde iki kez bile olabilmektedir.
Gelgit olaynda ayn ekimi sz konusu olsayd, sular gnde ancak
bir kez gelir-giderdi ve ayrca bu durumun dnyann aya bakan
yzeyindeki tm sularda gereklemesi gerekirdi. Dnyann ay grmeyen
yzeyindeki sularda ise gelgitin hi yaanmamas icap ederdi.
Genel Deerlendirme

Gezegenlerin grevi oktur. Birinci grevleri, Dnya


zerindeki canllar dengelemektir. Yani her varln birbirinden
67

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Genel Deerlendirme

farkl oluuna ve karakterlerinin ayr oluuna sebep olurlar,


eitlilii olutururlar vs. Dnya hari hibirinde canl yaamna
elverili koullar yoktur.
Gnmzde bilinen dokuz gezegen var. Ancak gezegenlerin
hepsi, henz kefedilememi iki d gezegen ile birlikte on birdir.
Oluumlarn ve grevlerini tam olarak yazmaya kalksam yzlerce
kitap olur; buna da zamanmz yetmez.
Gezegenlerin oluumlarn tamamlamasndan sonra Gne de
oluumunu tamamlad. Gnein merkezinde, bizi galaksimize
balayan zate mevcuttur. Gnein merkezinde, zatein etrafn
ekirdekate; ekirdekatein etrafn 2. ate; onun etrafn 3. ate;
onun etrafn 4. ate; onun da etrafn 5. ate kaplad. Gne
merkezinin z hari bu be tabakas, be arpma sonunda
tamamland.
Dnyann sfr noktasnda ise ekirdekate mevcut...
ekirdein etraf zamanla 2. ate ile, onun etraf 3. ate ile, onunki
de 4. ate ile kapland. Btn bunlar, Dnyada ekirdekate de
dahil, drt arpmann sonunda oldu.
2. atein kvrmasyla oluan gezegenlerde, gbekteki 2. atein
etrafn 3. ate; onun da etrafn 4. ate kaplad.

68

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Genel Deerlendirme

3. atein kvrmasyla oluan gezegenlerde ise, gbekteki 3.


atein etrafn 4. ate; onu da 5. ate kaplad.
Hem 2. atein, hem de 3. atein kvrmasyla oluan
gezegenlerde, arpma meydana geldi.
Henz kefedilmemi iki gezegen daha var ki, onlarda durum
farkl. Onlarda sadece iki arpma meydana geldi.

69

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Genel Deerlendirme

zetle; ilk zamanlarda iten, Gne be, Dnya drt, iki


kefedilmemi gezegenin dndaki gezegenler ember olarak
dnmekteydi.
Gne Sisteminin Iss

Ayrca bilim insanlar, gezegenlerden Gnee yakn olannn


scak, uzak olannn souk olduunu sylyorlar. Bu, doru bir
gr deildir; ok byk bir yanlgdr. nk, Gneten btn

70

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Gne Sisteminin Iss

gezegenlere eit s ular. Is Gneten uzaklaldka asla dmez.


Gezegenlerin slar, Gnee olan mesafelerine gre deil,
atmosferlerine gredir. Dnya atmosferinin dnda, uzayda hava
yoktur. Yanan bir madde, atmosfer dna ktktan sonra ne yanar
ne de sner; atmosferin dna kt hl zere, ald hzda yoluna
devam eder. Kuyruklu yldzlar da buna benzer.
Gnei evreleyen Perdeler

Gneteki son arpmadan kan sesin ve hararetin evreye


yaylmasn, Gnein etrafn evreleyen perdeler engeller. Bunlar,
Gnein merkezini meydana getiren tabakalarla kartrlmasn; zira
bu perdeler, i ie ember halinde Gnein etrafn kuatrlar.
Madde gzle grlemezler. Birinci perde, Gnein yzeyindeki son
arpmadan kan sesi ve harareti Gnee geri dndrr. Birinci
perdeyi geen ses ve hararet, ikinci perdeye taklr; ondan da
szlenler nc perdeden geri dndrlrler. evreye, ancak son
perdeden szan s yaylr. yle olmasayd, Gneten yaylan s
Dnyay eritirdi. nk, Gnein son arpmasndan kan s,
kt gibi deimeden evreye yaylrd. Dnyada sobadan yaylan
s, sobadan uzaklatka azalr, nk sobadan kan sy hava
soutur ki, havann zellii souk olmasdr. Ancak uzayda hava
olmad iin s, uzayda -zannedilenin aksine- mesafeye bal
olarak azalmaz.

71

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Gnei evreleyen Perdeler

Gne'teki son arpmadan kan s, kalndr ve ok hzl


yaylr. Gnein etrafn kuatan perdeler bu hz krar. Ancak
nc perdeden szlen s, yine de Dnyadaki canllar iin
kalndr. te; atmosferin en nemli grevi, bu sy daha da
inceltmektir. Bu da, canllara zarar yerine fayda salar.
Gne'in 4. Tabakay Atmas I

Gnein kendi iinde bir eki gc, bir de iti gc vardr.


Gne merkezindeki htsnin ka, itii oluturur. Atein, merkezin
iine doru ilerleyii de, ekii oluturur. Gnein ilk hali
imdikinden daha bykt; dolaysyla Gnete srekli bir klme
sz konusudur. Bunun sebebi, htsnin kadr. Son arpma d
yzeyde olur ve kkreme eklinde meydana gelir. Yzey, son
arpmadan dolay devaml alkalanr.
u an Gne, merkezinde z tamamlam durumda. zn
etraf ekirdekatele kapl. Gnete nceleri be olan arpma, belli
bir sre sonra drde dt. Gnmzde en d tabaka (5. tabaka)
atlm bulunuyor. u an Gneteki arpmalar drt emberde
devam ediyor ve drdnc ember ok incelmi durumda!..
Gneteki arpmalar beten drde dene kadar, Dnyann
oluumu meydana geldi. Drdnc arpmaya geildiinde, canllar
olumaya balad. Gne, merkezindeki drdnc tabakasn
tketinceye kadar Dnyada canllar var olacak. Gnete 4. ember
tkenip 3. embere geildiinde, htsnin azalp daha gl atein
72

GNE YUTAN ATE GRDABI-SAMANYOLUGne Sistemimiz


Gne'in 4. Tabakay Atmas I

aa kmasyla, dnya zerindeki canl yaam sona erecek.


Dnyadaki canlln sresi, ilk canldan son canlya kadar, bizim
yl hesabmzla bir milyar ksur milyon yldr... Evrensel hesapta
bin yl!
Gnein ilk zamanlarnda be arpma olduu iin (yani
zn etrafn kaplayan be tabaka olduu iin), ss (daha dorusu
dar yaylan hararet) imdikine nazaran daha azd. Diyelim ki, u
an Dnyann en scak yerinin scakl 60 derece ise, o zaman 45
derece idi. Dier blgeleri ona gre siz hesap edin.
Son arpmann yzeyde gereklemesiyle htsnin ald hl
bir nevi vitamindir ve etrafa yaylr. Ik ise, son arpma ile
birlikte, arpmann iddetinden dolay meydana gelen imein
avkdr. Bu arpma ile, en d emberdeki ate ie kayar. Eer
da bir kaysa, Dnya zerindeki btn canllar annda yakar.

73

3.
YEL GALAKSNN MAV NCS
-DNYABen dnyadan hi gitmedim;
Zahir oldum hi yitmedim;
Evvel benim ahir benim;
Umman idim hi bitmedim...

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAAtmosfer I: Hava Krenin Oluumu


Atmosfer I: Hava Krenin Oluumu
Atmosfer I: Hava Krenin Oluumu

Bugn bilim, hava-toprak-su nasl olumu, hl bilmiyor. Biz,


yukarda Galaksi, Gne, Dnya ve gezegenlerin nasl meydana
geldiini akladk. Galaksinin, bizim Gne de dahil, iindeki tm
gneleri teker teker yuttuunu akladk. Birinci Kmbe Merkezin
ise, bizim galaksi de dahil, iindeki tm galaksileri teker teker
yuttuunu ve bunlarn hepsini yuttuktan sonra, dier alt merkezle
birleeceini ve bylece Yedi Merkez Yapnn tamam olacan
anlattk.
Daha nce de ifade ettiim gibi, gne sistemi, bir zate
ktleciinin, etrafndaki ate-hts karm bulutsu ktlesini kvrp
merkeze doru younlatrmasyla meydana geldi. Oluumunun ilk
aamasnda gne sistemi, merkezindeki kk bir daire tarafndan
evrilen byk bir bulutsu dairesi eklindeydi. Ancak o aamada
zate ktlecii, kvrmay gerekletiren merkezdeki o kk
dairenin sadece sfr noktasnda saf haldeydi; sfr noktasnn
dnda, dier ate cinsleri ve hts ile karkt. Bu sebeple, gne
sisteminin tmn kvran merkezdeki o kk daire ierisinde de
ie doru arpma ve younlama gerekleti.
Atmosferin ve D Perdeleri

Bu younlama srecinde ate, en dtan (yani 5. emberden)


1. arpmasn yaparak 4. embere girdi. Hts ise, birinci
arpmasnn sonunda 2. embere geti. kinci arpmann sonunda
ate, 4. emberden 3. embere; hts, 2. emberden 3. embere geti.
77

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAAtmosfer I: Hava Krenin Oluumu


Atmosferin ve D Perdeleri

nc arpmann sonunda ate, 3. emberden 2. embere; hts, 3.


emberden drdncye geti. Drdnc arpmann sonunda ate,
ikinciden 1. embere (ekirdee); hts, 4. emberden beinciye geti.
Beinci ve son arpmann sonunda ate, 1. emberden
(ekirdekten) sfra (ze) girerken, hts ise 5. emberin (yani
merkezin) dna kt. Hts, merkezin 5. emberinden karken
grnmez bir hl ald. Biz htsnin bu haline GEZGEZ diyelim...
Merkezden kan hts, evreye Gezgez olarak yayld.
te; gne sistemimizin merkezindeki o kk daire ierisinde
gerekleen bu be arpmann sonunda, Gne meydana geldi.
Ayn srete Dnyada ise birinci arpmann sonunda ate, 4.
emberden ncye; hts, 1. emberden ikinciye geti. kinci
arpmann sonunda ate, 3. emberden ikinciye; hts ise 2.
emberden ncye geti. nc arpmann sonunda ate,
ikinciden birinciye (ekirdee); hts, 3. emberden drdncye geti.
Ate, drdnc arpmasn 1. emberde (ekirdekte) sfr noktasna
doru gerekletirirken, hts ise 4. emberin dna kt. lk oluum
halinde, u an Gnete olduu gibi, ateten yzeyiyle srekli
alkalanan Dnya, Gnein yavrusu gibiydi. Atein ilk arpmas,
htsnin son arpmasdr. Atmosfer oluumunun balad aamada,
htsnin son arpmas, htsnin drdnc haliydi ve atele karkt.
Htsnin bu haline ise GEZ diyelim.

78

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAAtmosfer I: Hava Krenin Oluumu


Atmosferin ve D Perdeleri

te; dnya merkezindeki ekirdekatein temizlenme


srecinde, Dnyann o gnk yzeyinden dar yaylan Gez (yani
htsnin ate ile kark drdnc hali), atmosfer dediimiz
mesafede, Gneten atlan Gezgez ile karlat. Ancak, Gezgezde,
Gezden farkl olarak, milyonda bir orannda zate de kark
olduu iin, ikisi arpt ve arpmalarndan baka bir hl meydana
geldi.
Atmosferdeki Elementlerin Birikimi

Ksacas atmosfer, dtan htsnin zle kark beinci hali ve


iten de ekirdekle kark 4. hali ile beslenerek, bu iki farkl ate
halinin arpmas sonucunda olumaya balad. Dtan gelen
Gezgez, iteki tabakaya arpp st ksm olutururken, iten gelen
Gez de dtaki tabakaya arpp alt ksm oluturdu. Ne dtan gelen
ieri girebildi ne de iten gelen da geebildi. ayet, herhangi bir
madde dikey olarak atmosferden geerse, gzle grnmeyen bir
snrda alev alr ve yanar. Ancak ieri giren maddenin byklne
gre, yanma sresi deiir. Dar kaan maddeler ise, alev aldktan
sonra ve o snr geildii anda ne sner ne de yanarlar, yani
hallerinde deiiklik olmaz.
Atmosferden topraa kadar sz konusu olan artlar, atmosfer
dnda deiir. Bir demir parasna akmak tan sert ve dikey
srtersen, ate meydana gelir. Ta ayr madde, demir ayr maddedir.
ki zt... te iki zt, atmosfer denen tabakada dengelendiler.

79

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAAtmosfer I: Hava Krenin Oluumu


Atmosferdeki Elementlerin Birikimi

Atmosferi dtan besleyen Gezgez ieri geemedii iin d tarafta


birikim yaparken, iten besleyen Gez de dar kamad iin i
tarafta birikmeye balad.
Hava ve Suyun Oluumu

arpma 4ten 3,99a dnce atmosferin iinde hava


elementi birikmeye balad, nk ekirdekate ve dier tabakalar,
arpma 3,5e dene kadar ilerindeki htsyi darya attlar.
arpma 3,5a dnce, su elementi olumaya balad,
ancak itiimiz su deil. Suyun meydana gelmesi arpma 3e
dene kadar devam etti.
Yer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu
Topran Oluumu

Toprak elementi, htsnin 2. ile 3. ember20 arasnda ald


haldir. Toprak, bugn zannedilenin aksine, atmosferin olumaya
balamasndan sonra, arpmalarn 3ten 2,99a dmesiyle
meydana gelmeye balad. Yani hts, ikinci arpma ile nc
arpma arasnda toprak zelliini alr. Baka bir ifade ile; toprak,
sadece hts 2. emberden 3. embere geememise oluur. Hts, eer
2. emberi ap e gemise toprak zelliini kaybeder.
Daha iyi anlalmas iin 2. ember mesafesini 100 dereceye
bldmz farz edelim... Hts eer 3. embere ulaamayp, mesel
2,99da kalrsa toprak oluur. 2,90 ile 2,99 arasnda aa yukar

20 arpmalarn gerekletii mesafe.

80

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Topran Oluumu

ayn cins toprak oluur. 2,80le 2,89 arasnda da... Bu byle ikiye
kadar iner.
Ayrca arpma 3e dnce, atein (ekirdekate, 2. ate,
3.ate) ve htsnin (hava-toprak-su) farkl halinin meydana gelmi
olmas, bunlarn karmlarnn ok eitli olmasna sebep oldu.
Bundan dolay da, birok toprak eidi meydana geldi.
Petrol ve Doal Gazn Oluumu

Diyelim ki, hts arpmasn 2,90dan daha aada tamamlad.


Burada hts aslnda hem toprak, hem hava, hem de su zelliine
sahiptir. Eer buradaki htsde hava az, su fazla ise ve ekirdekate 2.
emberden 1. embere geerken buradaki htsye karmsa petrol
oluur. Petroln yakc olmas, su ile ekirdekatein kark
olmasndandr. Ar oluu, toprak karmndandr.
Diyelim ki hava birikimi fazla, su ondan az ise ve su ile
ekirdekate birbiriyle dengelenmise, bu karmda toprak olmaz.
Bu durumda hava gaz, doal gaz oluur. Yakt oluu ateten,
hafif oluu havadandr. Hava gaznn kefi tam kat madde zelliine
kavuamam olmasndan dolay zordur. Yani bir nevi duman gibi
olmalarndan dolay, biz onlar gremiyoruz.
Kymetli Madenlerin Oluumu

Bundan baka, hts ara zamanlamalarda kaymalara urar. Bu


ok nadir olur. te bu kaymalarda, sizin kymetli dediiniz
madenler oluur.

81

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Kymetli Madenlerin Oluumu

Hepsini teferruatl yazsam ciltlerce kitap olur; ben burada


numunelerle izah ediyorum. Gerektiinde her hususta aklama
yaparz. Zira biz, bildiimiz her eyi insanlarla paylamaya hazrz
ve bunu yaparken de zamann dnda hibir snrlamaya tabi deiliz.
Yer Kabuunun Oluumu

Yer kabuu, nc arpmaya dldkten belli bir sre


sonra,
ikinci
arpmasn
yapp
nc
arpmay
gerekletiremeden 2,99da kalan hts birikiminin srekli artmasyla
olutu.
Bu aamada, nc arpmaya geebilmi hts, yer ile
atmosfer arasnda birikmeye devam ediyordu. Yerdeki toprak
birikimi devam ederken, Dnyann en d yzeyinde atein ie
doru younluu (yani yolculuu) devam ettii iin, st ksmlarda
younlama balad. Tabi bu ok uzun zaman ald. Derken, atein
daha da ilere kaymasndan dolay, toprak daha ok younlat.
Topran younluunun daha da artmas, koyulamas, kazanda
pien bulgur pilavnn kaynamasna benzer bir hali meydana getirdi.
Dalarn oluumu

Kaynamadan dolay srekli iten szlerek fokur fokur dar


atlan topran, dar atldklar deliklerin kenarlarnda birikmesiyle
dalar olutu. Bugn Dnyada dalarn evirdii ovalar, o zamanki
deliklerdi.

82

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Talarn Oluumu
Talarn Oluumu

Talar, ayn srete htsnin ikinci hale gemesiyle olutu.


Talar, topran tam dnm iin gerekli zamandan nce,
kaynayan toprakla beraber dar atlan toprak-ate karm
bileimlerdir. Bu yzden talarda, hava ve su yok denecek kadar
azdr.
Baka bir ifadeyle; kaynama hali devam ederken, dnya
yzeyinin yava yava younlamaya balamas, topran, htsnin i
emberlerden dar atlmasyla yzeyde birikmesi ve atein de ilere
doru szlmesini srdrmesi, yer kabuunu oluturdu. Yer
kabuunun younluu artarken, toprak hamur gibiydi. O zamanki
topra elinize alma imkannz olsayd, hamur gibi eilip
bkldn grrdnz. Ancak, amur gibi deil... nk, su
henz yer kabuunun zerinde deil, yukarsnda, atmosfer iinde
hapisti ve henz yeryzne inmemiti. Topran ss, suyun
yeryzne iniini engelliyordu.
Yer Kabuunun Soumas

O zamanlar hamur gibi olan topran ssnn ok yksek


olmas, atmosferdeki havann da souk oluu, atmosfer iindeki
suyun yer ile gk arasnda devir daim yapmasna neden oldu.
Havann soutup younlatrd su yeryzne iniyor; topran
ssyla bir nevi buharlap, tekrar atmosfere kyordu. Su, bu
ekilde uzun bir mddet devir daim yapt. Bu esnada, yeryzndeki
arpmalar kimi yerlerde daha iddetli olduu iin, dar itilen
83

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Yer Kabuunun Soumas

hamur gibi topran o yerlerde birikimi fazla oldu. Atmosferden yer


kabuuna soumu vaziyette inen sularla, o birikintilerin u
noktalarndan aalara doru, dnya yzeyi soumaya balad.
Bylece Dnyadaki souma, dalardan balam oldu.
Suyun devir daimlerle soutulduu srete, topraktan ok
yksek derecede s ykseliyordu. Ancak yer kabuundan birinci
atmosfer tabakasna kadar, ykseklik arttka, sda (gnmzdeki
kadar olmasa da) belli bir d meydana geliyordu. Is, birinci
atmosfer tabakasnn daha stlerinde ok daha dkt. te;
atmosferin stlerinde souyup younlaan suyun, ksa zaman iinde
ok daha scak olan yer kabuuna ulamas (souk bir ie suyun,
birden buzdolabndan scak bir ortama karlmas gibi), sis
olumasna neden olan bir ztlk meydana getiriyordu. te bu
yzden, o zaman Dnyaya bakm olsa idiniz, sisten hibir ey
gremezdiniz. Bu hl, netliklerine kavuana kadar devam etti.
Bu devrede, atmosferdeki suyun iinde, topran tam nc
arpmada aa km, ok zel bir hali de karkt. Dolaysyla,
atmosferdeki henz ayrmam hava-toprak-su karm, gne
ssn engelleyerek Dnyann soumasn hzlandran nemli bir
etkendi.
Atmosferin Netlemesi

Topran daha da younlamas ve suyun souyarak kovadan


boalrcasna topraa yamas ile souma sreci devam etti.
84

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Atmosferin Netlemesi

Souyarak yere inen suyun, iindeki zel topra yere brakp, yerin
ss tarafndan tekrar atmosfere kovulmas ve bu olayn uzun sre
tekrarlanmas sonucunda su, giderek zel topraktan temizlenirken,
atmosfer de netleti. Zira havadan yaan su, bir nevi amurlu su idi.
te; devir daimlerle topran bu amurlu sudan ayrmas
sonucunda, atmosferle yer kabuu arasndaki su netleti. Ayran
toprak ise, devir daimler sonucunda souyan yer kabuunun zerine
kt. Bylece, yer tabakas soumu ve zeri, topran farkl bir
hali ile rtlm oldu.
Yanardalar

emberlerde, ekirdekten sonraki 2. emberin sonu, nc


arpmay oluturuyordu. Hts azalp, toprak da kalnlamasn
srdrdke, iten gelen hts, nc hale geme zamann kaybetti.
nk ekirdekate netliini alp, hacmini geniletmiti. Zaten,
arpmalar da bu yzden ikiye dmt. Dolaysyla, arpma
3ten 2,90'lara, oradan da ikinci embere doru dnce, toprak
rts ie doru daha da kalnlat.
Dnya yzeyi souyup normale dndkten sonra, uzun bir
sre boyunca iki ember arasnda olan hts elementinin bir ksm, tek
arpma yaparak, d embere yakn olduu yerden, ite dnen
emberlerin zerindeki kanallardan (yanardalardan) topraa
taklmadan dar fkrtld.

85

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Yer Altndaki Mevcut Durum
Yer Altndaki Mevcut Durum

u an hts, ekirdek ile bir st ember arasnda


temizlenmektedir. 3. emberde temizlenme sona ermitir. 2. ember
de inceliyor!.. u anki arpmalarla hts, su halini alamadan
ekirdein dna atlmaktadr. kinci hale geen hts tabanda donar
ve toprak eidini oluturur.
ekirdekate iteki dnmesini srdrmektedir. Dtaki iki
kaln atein emberleri daralmaktadr. Onlar da dnlerini
srdrmektedirler. Kendi ilerindeki htsyi temizleme ilemi devam
ettii iin, d kabuun altnda toprak oluumu da devam eder ve ie
doru bir kalnlama meydana gelir. emberlerdeki arnma,
topran kalnlamasn srdrr. Bu arada, topran alt ksmnn
hamur olmasndan dolay, i emberi meydana getiren atein ieri
szmas devam eder, hts yukar kar. Dolaysyla, ekirdekate
gbee kart iin, dtaki ate emberi gitgide incelir. Ayrca,
htsnin ayrmasndan dolay arpmalar stlerde azald iin de
ate emberlerinin dnleri stte gittike yavalar.
Depremler

Szlen hts elementi tek yapda kald zaman (topran


birinci hali), kendini da atmak zorundadr. ksmda hava imdiki
netliini almam olduu iin, dn stte yalpalayarak devam eder.
Bu dn esnasnda, da kamak isteyen hts, i ksmn belli
yerlerinde birikir ve skr. Ate karm olan hts, sktklar son
emberde tek arpma yapar. ksmda, Dnya ekil bakmndan
86

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Depremler

kavis izer, fakat o kavisin birok yerinde girinti ve knt vardr.


Toprak kalnlnn inceldii yerdeki bir girintiye hts birikmi ise, i
dnmenin arkadan getirdii hts birikimi oradan geerken, girintideki
bu hts birikimine ok iddetli arpar ve st katmanlarda atlamaya
sebep olur. Bylece girintideki birikim atlaktan yukar kar. lk
sarsntnn iddetli olmasnn sebebi, atlaktan ilk kanlarn ktle
bakmndan byk olmasdr. Sonraki arpmalarn iddeti gittike
azalr. Yani biriken elementler azaldka sarsntlar da hafifler ve

son bulur. te; deprem dediiniz olayn asl budur.


Yalnz, atein bir yerden dndn sanmayn... Atele kark
hts, Dnyann gbek ksmnn i ekline gre, bulunduu hl zere
87

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Depremler

eitli emberlerde dner. Nerede gemesini kolaylatracak yer


bulursa, oradan dar fkrr. Bu fkrma, ok az bir arpmann
sonunda olur. Yanarda dediiniz yerlerden ve byk su birikimi
olan okyanuslarn zayf yerlerinden de kar. Sizin imdiki
grdnz atlamalar ok kktr. Bunlar, ilk dnemlerdekilerin
yannda insann bir ka oynatmas gibidir. En byk deprem,
ktalarn ayrlmalar srasnda oldu.
Depremin dier nemli bir nedeni ise, son emberde meydana
gelen kntlerdir. Bu kntler, girintilerde biriken htsnin,
arkadan gelen hts tarafndan dn ynne doru sprlp, yakn
bir yanardadan kmasyla meydana gelir. nk girintide htsnin
srekli birikmesi, belli bir sre sonra orada skmaya neden olur.
Girinti boalnca da o ksmda kme meydana gelir. rnein;
Trkiyede 1999da meydana gelen Austos depreminin sebebi,
depremin olduu blgenin altndaki hts birikiminin batya doru
kayp, biriktii yeri boaltmasyla oluan kntdr. Batya kayan
hts birikimi, Etna Yanardandan dar kmtr. Etna
Yanardandaki faaliyetlerin art, Austos depreminin habercisi
idi. Aktif yanardalar, yakn blgelerde oluacak depremlerin
habercisidirler. Bilim insanlarnn, buna gre lm ve gzlem
yapmas gerekir.

88

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Depremler

Depremin nc bir nedeni ise, Dnyann iinde devam


eden skmadr. Bu, esasnda depremin en nemli, temel nedenidir.
teki bu skmann izleri, yeryz (rnein dalar) iyi incelenirse,
dardan da grlebilir. skmadan dolay, yer kabuunda
merkeze doru srekli kaymalar meydana gelir. Bilim insanlarnn
dikey srtnme dedikleri olayn gerek nedeni budur. Aslnda,
Dnya ie skmasn devam ettirerek, grltl ve sarsntl bir
ekilde (yani depremlerle) hl klmektedir.
Okyanuslarn Oluumu

Oluum srecinde topran belli bir yerde birikimi, yksek


dalarn oluumuna sebep oldu. Ancak, suyun netliini almaya
balamasna kadar, dalar defalarca oluup ykldlar. lk souma ve
katlama, sabitlenen dalarn yksek yerlerinde balad. Devir daim
yapan suyun, yere indii zaman topran ssndan dolay tekrar
tekrar atmosfere doru kovulmas ve d emberdeki atein ie
szlmesi; arpmalarn alta kaymas; yzeyde topran
kalnlamasn srdrmesi; bu arada topran belli yerlerde birikerek
dalar oluturmas; topran stten souduu iin alta doru inmesi
ve tekrar fkran topran stte soumas; bu arada birikimin tekrar
fazlalamas; alt ksmn hamur olmasndan dolay topran su
seviyesinden aa seviyelere kaymas gibi olaylar, uzun zamanlarda
tekrar tekrar meydana geldi. Su bir yandan, devir daim ile ukur
ksmlarda souyup birikirken, yksek dalar da dier yandan stten

89

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Okyanuslarn Oluumu

aa donmaya (katlap sabitlenmeye) devam etti. Yeryznde


biriken su hacminin genilemesi ve atmosferdeki suyun yava yava
aalara inmesi uzun zaman ald.
Atmosferden topraa kadar olan mesafede iki tabaka vardr.
Yksek dalarn zirvelerindeki soumayla ve yeryznde biriken su
ktlelerinin artmasyla su, atmosferden, atmosfer ile yer tabakas
arasndaki ikinci tabakaya kadar dt. Baka bir ifade ile, toprak
seviyesinden atmosferin ikinci tabakasna kadarki mesafede su
yeryznn btnn kaplad. uraya dikkat edin: Bugn
okyanuslardan gne ss ile kalkan su, grnmez, nk gne n
yukardan gelir ve havay str, tek tarafldr. Kalkan su, birinci
tabakaya arpp geri dndkten sonra hl deitirdii iin bulut
olarak gzkr. Ancak, suyun bulut olarak grnen hali hamdr.
Sonraki aamalarda, ilk oluan toprak ve ilk sabitlenen
dalardan sonra, daha ukur taraflarda da souma meydana geldi.
Zira zamanla sularn soumas ve devaml evredekilerle mcadele
etmesi, oralarda da soumay balatt. Bylece, su seviyesi
atmosferde ikinci tabakadan birinci tabakaya dt. Bu esnada da
dnya yzeyi tamamen suyla kaplyd. Sonra su, nihayet yeryz
seviyesine inip okyanus dediiniz ekilde netliine kavutu. Bu
arada toprak da tam sk deildi, ancak kalnlamasn iten
srdrd iin yeryznn soumas daha da hzland.

90

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Okyanus Sularnn eitlilii
Okyanus Sularnn eitlilii

Oluum srasnda, atmosferin farkl tabakasnda farkl su


meydana geldi. O yzden, okyanusun suyu birbirinden farkldr;
birbirine karmaz. nsanlar her sene farkl bir okyanusun
suyunu ier. rnein, Hint Okyanusundan kalkan su, yamur olarak
Avrupaya indi. Avrupada ayn su, nehirler yoluyla tekrar denize
karr ve denizden ait olduu okyanusa hareket eder. Sular, akntlar
halinde kendi eitlerini ararlar. Sularn canllnn temelinde bu
hareketlilik yatar:
ki denizi salvermi buluuyorlar. Fakat aralarnda bir
engel olduundan birleemiyorlar.21
Okyanus Sularnn Bozulmamas

Okyanuslardaki su, korunan sudur. Bunun nedeni vardr:


-Birincisi tuzdur; suyun bozulmasn geciktirir.
-kinci neden, okyanus ierisindeki depremdir. atlaklardan
da szan su ve hava elementinin son arpmadan aldklar hl,
gaza benzer. Bunun suya karmas, suya bir nevi hava aldrr.
-ncs, gne nlar, hts elementinin drdnc haline
yakn halidir. Bunlar okyanus zerine arpnca, slarndan dolay
suyu tuzdan ayrr ve suya tam niteliini kazandrr. Yalnz, bulut
haline gelip yere dene kadarki zamanda bu nlar da kart iin
okyanuslardaki sudan anlalmayacak ekilde farkldr, bylece
21 Kuran, 55/Rahmn Sresi, 19. ve 20. Ayet

91

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Okyanus Sularnn Bozulmamas

itiimiz suyun bozulmas gecikir; gnete bekletilen sala ve


reelin ge bozulmas gibi...
Dalarn oluumu srasnda, atein artk ksmnn dar ka,
yer altnda kanallar meydana getirdi. Okyanuslardan kalkan su,
yamur veya kar olarak tekrar yeryzne der, yer altnda birikim
yapar ve ite bu kanallardan dar kar. Pnar dediiniz yerlerden
kana kadar szlp, getii yerlerde eitli maddelerle karr. Bu
yzden yerden kaynayan su ile yere dmeden toplanan su farkldr.
ildii zaman anlalr.
Su, okyanustan kalkar, bir mddet sonra topraa der, toprak
zerindeki canllara hayat kayna olur, artan ksm tekrar okyanusa
dner. Hasl, su devaml bir devir daim halindedir. Bir yere suyu
topla, hareketsiz brak; bir zaman sonra hava suyu bozar. nk, su
da canldr; daha dorusu gzle grlmeyen canllarn birliidir.
Ktalarn Oluumu

Tabi bu oluum srasnda kutuplarda birikim yoktu. Tabann


tam soumamas, bir de fkran htsnin hareketi, kutuplarda su
birikimini engelliyordu. imdi olduu gibi, dalardaki karlar, yer
altndaki sular, nebat, hayvan, insan yoktu. Bunlarda da su birikimi
vardr, fakat czdir. u an kutuplardaki buzlar, oralarda donmu su
birikintileridir. te; suyun birinci tabakadan topraa inip birikme
srecinde, soumu olarak dalarn olduu yksek blgelerden, daha
ukur taraflara kayan su ktleleri, buralardaki fkrmalara annda
92

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Ktalarn Oluumu

mdahale ederek, ukur blgelerdeki su ktlelerini de soutmaya


balad. Yani, ss yksek su bir tarafa kayarken, souyan su da
baka tarafa kayd. Bu mdahaleler yzeyde alkantlara neden oldu.
Kaynatlm denize andolsun ki...22
Bylece suyun soumas hzland. Ancak suyun alkalan, bu
aamada dalk blgelerde yok denecek kadar azd.
Bu srete, i atelerin dn ve fazlal, i ksmda girdap
gibi merkeze doru dnmeleri (yani bir deirmen tann dnd
gibi dnleri), topran st ksmdan sonrasnn hamur gibi oluu,
dier taraflarda souyan suyun fazlal ve ite dnen atein
skmas, htsnin fkrmasna neden oldu. Bylece, yer kabuunu
meydana getiren toprak tabakas atlad. 23 Bu atlamadan kan ate,
atla geniletmeye balad. Atein k ekli kaynama gibiydi;
saa ve sola yaylyordu. evreden hcum eden sular da soumasn
abuklatryordu. Bu arada, iten dnen atein hacminin ok geni
olmas ile atlaktan fkran ate, sularn hcumu ile souyup, iki
paray da atein k eklinden dolay zt ynlere iterken 24, ikiye
blnen topran hafif olann, geminin suda yzd gibi yzdrd.
te; Dnyann en byk kara paralarn, Dnyann oluum
22 Kuran, 52/Tr Sresi, 5. Ayet.
23 Byk deprem, ktalarn ayrl
24 Amerikann Asyadan (Afrika ve Avrupa dahil) ayrl

93

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Ktalarn Oluumu

srecinde meydana gelen en byk deprem, byle birbirinden ayrd.


Paralar imdiki yerlerini alana kadar, bu ilem yavalayarak devam
etti. te; ktalar birbirlerinden byle ayrldlar. Ktalarn blnp
ayrlmasnda, i ksmn yuvarlams olmas ve dnmesinin de tesiri
vard. Zira bu srete, alt hamur idi, toprak da tam sk deildi; bu
olaydan sonra toprak da skt. Bu ilemler oluurken, atlaklardan
ve kopmalardan serbest kalan toprak yukarya karken okyanus
tabanlar daha alt dzeyde kald.
Ktalarn nemi

uraya dikkat edin: ayet Amerika ve Asya birbirinden ayr


olmayp tek kara paras olsayd, insanlar ve hayvanlar iin hayat
ok zor olurdu, nk byk su basknlar ve hortumlar meydana
gelirdi. yle hortumlar meydana gelirdi ki, imdikilerden yzlerce
kat byk olurdu. Okyanuslarda oluan dalgalar daha byk ve
sratli olur, iddetli su basknlar ve frtnalar meydana gelirdi. Bu
yzden Amerika Ktas yzeysel dengeyi oluturur. Bir nevi Asya,
Afrika ve Avrupa ktalarnn korunmasn salar.
Kutuplarn Oluumu

Souma ilemi tamam olurken, atmosferin birinci tabakasna


kadar olan blm tamamen boald. Bylece atmosferde cz bir
ekilde devir daim devam ederken, gne ssnn dnya yzeyine
yansmas da balad. Sular, hava ve toprak niteliklerini
tamamlamadan nce, imdiki kadar az ve dengeli deildi. O
zamanlar, yeryznn byk bir ksm sular altndayd.

94

YEL GALAKSNN MAV NCS -DNYAYer Kabuu: Su Kre ve Ta Krenin Oluumu


Kutuplarn Oluumu

Yer kabuunun altnn ssn kaybettii aamada, Gnein st


tabakasnn ss da imdikinden farkl idi. Derken, Dnyann
kuzeye ve gneye eilip dorulmasyla, Ekvator denen blge
Gneten fazla s alrken, kutuplarn az s almas, yani bu
blgelere gne ssnn dik vurmamas, buralardaki su ktlelerinin
donup buz dalarn meydana getirmesine neden oldu.
Bylece kutuplardaki donma ile birlikte, sular zamanla belli
blgelerden ekilmi oldu. ki kutup, dnyann tansiyonunu
oluturur. Souk esen rzgar buralardan gelir; scak esen rzgar
ekvatordan gelir.
Suyun lm ; Toprak ve Havann Tkenmesi

Hava, toprak ve suyun ham maddesi olan hts, gnmzde


tkenmek zere!.. ekirdek zerindeki ember daralmtr.
teki arpmalarn azalmasndan dolay, artk hts
elementinden su meydana gelmiyor. Su elementi tkendi... Deniz
ld... Bunu yava yava anlayacaksnz.
Gnmzde, arpmalar sadece toprak ve hava elementlerini
oluturabiliyor. Bu sebeple, ok az da olsa hl depremler meydana
geliyor ve hts yanardalardan lav olarak kyor. te bu olaylar,
Dnyann hl yaadn gsterir, nk ekirdekteki faaliyetler,
Dnyann kalp atlardr. Sudan sonra toprak elementinin
oluumu da son bulacak; ondan sonra da hava elementi
tkenecek. Bylece Dnyann kalbi durmu olacak...
95

4.
KOKUMU BALIK
-BEERSen burada tabutta, ryadasn bir an.
Tabuttan knca, yaarsn gerek zaman...

KOKUMU BALIK-BEERCinler I
Cinler I
Cinler I
Atmosfer Dndaki Cinler

Gne sisteminde ilk olarak, madde gzle grlmeyen canllar


olutu; rnein cinler... Cinler yedi ksmdr. Hepsine cin
denmi, ancak deiik zamanlarda olutuklar iin birbirlerinden
farkldrlar. Cinlerden farkl yaplar da sz konusu, ancak onlar her
insan bilmez. Onlar ayr varlklardr...
Gzle grlmeyen bu canllarn oluumu, iki zt snn
dengelenmesiyle meydana geldi. Esasnda, canllar da arpma ile
oluurlar, ancak onlarn hacimlerinin (rnein Gnee nazaran) ok
kk olmasndan dolay, onlar meydana getiren arpmalar
hissedilemeyecek kadar sessiz gerekleir.
Bu grnmeyen canllardan ifrit, hin, tan ve iblis denen drt
eit, dnyadaki trlerinden nce, atmosfer dnda meydana geldii
iin, atmosfer dnda yaar. Bedenleri zateten meydana gelmitir;
ate varlklardr; dnceleri ve iradeleri zayftr, ancak Dnya
zerinde grlen ve grlmeyen tm canllara zarar verirler.
Yaplar elektrie benzer. Elektrikten ok daha hzl hareket ederler.
Bunlardan bir ksm, yaplarndaki zatein fazla olmasndan dolay
(insanlar arasndaki kabiliyet fark gibi), burlara kadar gidip
gelebiliyorlard. Yani, Dnya zerinde olacak olaylar haber
alabiliyorlard.

98

KOKUMU BALIK-BEERCinler I
Cinlerin Gne Sisteminin inde Hapis Olular
Cinlerin Gne Sisteminin inde Hapis Olular

Gnein etrafn kuatan perdeler gibi, gne sisteminin


tmnn etrafn da kuatan perde vardr. Bu perdeler, gne
sisteminden darya sy ve dardan da gne sisteminin iine
nm brakmazlar. Bunun yannda daha birok zellikleri vardr...
Galaksi merkezindeki arpmalar, gne merkezindekinden
bir fazladr. Galaksimizin merkezinde de arpmalar giderek
azalmakta... nceleri galaksi merkezinde alt arpma, gne
merkezinde be arpma vard. Galaksi merkezinin altnc
tabakasn tketmesi, bundan on be asr nce meydana geldi.
Galaksi merkezinde bir tabakann eksilmesi, galaksi merkezini
kuatan perdelerden daha gl nlarn szmasna sebep oldu.
Bundan dolay o zamandan beri, cin denen varlklarn gne
sisteminin dna kmalar mmkn deil. Onlar kendi sistemlerinin
dna kamazlar. "nk onlar, dinleyiten azledilmilerdir."25 Cinler
ayet gne sisteminin nc perdesini aarlarsa, galaksi
merkezinden gelen gl nlar onlar yakar. Kukusuz biz ge
ulamak istedik, fakat onu etin bekilerle ve yakc klarla dolu
bulduk. Halbuki biz, (daha nce) gn baz yerlerinde gayb haberlerini
dinlemek iin otururduk. Fakat imdi her kim dinlemeye kalkacak
olursa, kendini gzetleyen yakc bir k bulur. 26 Bu yzden, cinler

gne sisteminin dna kamazlar.


25 Kuran, 26/uar Sresi, 212. Ayet.
26 Kuran, 72/Cin Sresi, 8. ve 9. Ayet.

99

KOKUMU BALIK-BEERCinler I
Cinlerin Gne Sisteminin inde Hapis Olular

Burada anlattklarmz, bizim gne sisteminin dndaki gne


sistemleri ve galaksilerdir. Cinlerin, Hz. Muhammed (s.a.v.)
zamannda, gne sisteminin dna kmalarnn engellenmesi
aadaki ayette de aka ifade ediliyor:
Andolsun biz gkte burlar kldk. Onlar ibretle bakanlar
iin ssledik. Onlar her nevi kovulmu eytandan koruduk.
Ancak kulak hrszl yapan olur, onun da peine apak bir ate
alevi der.27
te bu olay, ezel pln gerei, son nebi Hz.
Muhammed(s.a.v.)in greve balad zaman meydana geldi.
Yoksa; Allah kzm, sinirlenmi de byle yapm deil. Bu tr
aklamalar, sistemi anlayamam olanlarn hayal rnnden baka
bir ey olamaz.
Atmosfer indeki Cinler

Cinlerin dier eidi dnyann oluumu ile birlikte atmosfer


iinde meydana geldi. Bunlarn en st tabakada yaayanlarna eytan
denir. Atmosfer dndaki trleri gibi inansz, zararl varlklardr.
Cin denenler ise en alt tabakada, yeryznde yaayanlardr. Bunlarn
iinde kafirlerin olduu gibi, eitli dinlere mensup olanlar da
vardr. Bir de orta tabakada yaayanlar vardr; zellikler itibariyle
kfr ile iman arasnda gidip gelirler, yani tutarszdrlar.
27 Kuran, 15/Hicr Sresi, 16-18. Ayet.

100

KOKUMU BALIK-BEERBitkiler
Bitkiler
Bitkiler
Bitki Oluumu in Gerekli Faktrler

Yeryzndeki dier canllar meydana getiren en nemli fiziki


etkiler arasnda;
-Dnyann o zamanki ss,
-Gnein atlan ilk tabakas ve ss,
-Topran ve sularn ilk hali ve ss saylabilir.
Evrenin ss ile ilgili eitli hesaplar yaplyor. Halbuki,
evrenin belli bir ss yok ki llsn. Evrende i ie saysz
sistemler vardr ve her sistemin ss farkldr. 28 Bizim gne
sistemimiz de Samanyolu Sistemi iinde yer alan ve kendine has
ss olan bir sistemdir. Yukarda anlatmtk; galaksinin evresinde
perde var, sy ve rengi dar brakmazlar. Bu perdelerin yaps
gerei, mknatsn ayn ularnn birbirlerini ittii gibi, ikinci perde
de sy ve rengi kendine yaklatrmaz, ie iter.
Dnyann oluum srecinde, i ksm gittike skrken,
arpma mesafesi de ksald. Bunun sonucunda, hts nc
arpmasn yapamadan, ie doru toprak olarak birikmeye balad.
nk hts, nc arpmadan sonra toprak zelliini kaybeder,
baka hale dner. rnein ekmek yedin; mideye geer, hl deitirir;
barsaklardan geerken de hl deitirir ve alttan baka bir halde
kar. Sen ekmek yedin, alttan ekmek kmas lazm. Ama itahla
28 Gne sistemine gre evrenin ss hesaplanamaz.

101

KOKUMU BALIK-BEERBitkiler
Bitki Oluumu in Gerekli Faktrler

yediin ekmek, dier maddelerle arpma yaptka ekmekliini


yitirir, mideden sonra dkya dnr. Bunun gibi, iten gelen hts
elementi ile dtan ieri szan ate elementi, bir emberde arpp
hl deitirirler. kinci arpmadan sonra baka, nc
arpmadan sonra daha baka hl alrlar. rnein, birinci
arpmann sonunda hava ok ar derecede sour; ikinci
arpmadan sonra soumas azalr; ncden sonra imdiki halini
alr.
Htsde kark olan hava elementinin hafif ve souk oluu,
topran, arpmalarn meydana geldii emberin dna kan ve
yer kabuunun altnda birikerek kalnlamasn kolaylatrr. Bu
kalnlama srasnda, arpma derecesine gre de toprak eitleri
meydana gelir. rnein, 2,99 iddetindeki arpma sonucunda
meydana gelen toprak ile 2,98 iddetindeki arpma sonunda
meydana gelen toprak arasnda fark vardr.
eitli maddelerin arpmasyla meydana gelen bir
maddeden, tekrar ayn maddeleri elde etmek imknszdr. Ste maya
katarsak yourt olur, ancak yourdu tekrar ste eviremeyiz. Bu, yer
altndaki madenler iin de geerlidir. Sizin bomba yapmnda
kullandnz maddelerde ekirdekatein miktar oktur. rnein,
uranyumda kark olan ekirdekate, yedi katmanl atomalt
boyutun en st birinci katmannda dner.

102

KOKUMU BALIK-BEERBitkiler
Bitki Oluumu in Gerekli Faktrler

Aslnda ekirdekate, tm toprakta kark, ama ok az. Yalnz


uray iyi anlamak zorundayz: Normalde ate, htsden gldr.
Ancak, hts ile atein nc arpmasnda, hts ikiden e geer de
ate zamannda hl deitiremezse, hts atei esir eder. Bylece ate
ile hts ayramadan (uranyumda olduu gibi) sabitlenirler.
Pimi Toprak; Pimemi Toprak

lk bitki, hayvan ve insan oluumuna gemeden nce,


Dnyann geirdii evreleri bir zetleyelim: Cinler yaratlm;
aradan uzun zaman gemi; su, toprak ve hava netliini alm; bu
arada yanardalarn bazlarnda perdelenme olmu; deprem eskiye
nazaran azalm; dalar byk oranda ivi gibi topraa sabitlenip
denge unsuru olmu...
imdiki toprak yanm, yani pimi topraktr. ayet toprak
yanmam, pimemi olsa idi, iine su karnca bir iki hafta iinde
kokar, bozulur, baka hl alrd. Fakat bildiimiz toprak pimi
olduu iin milyonlarca yldr ne kokuyor ne de bozuluyor.
Atmosfer ile yer arasndaki arpma drtten e derken, oluan
suyun ve havann iine, topran drtle arasndaki hali de kart
ve pimi topran kayman meydana getirdi. te btn bu
canll oluturan ilk bedenler, bu kaymak topraktan meydana geldi.
Baka bir ifade ile; ilk bedenler, hava ve su temizlenip
netliini aldktan sonra, pimi yer kabuunun stn kaymak gibi
kaplayan, topran ok zel, pimemi bir halinden meydana geldi.
103

KOKUMU BALIK-BEERBitkiler
Pimi Toprak; Pimemi Toprak

Topran bu hali, artk yeryznde rt olarak mevcut olmasa da,


pimi topraktan ayrarak hl meydana geliyor. yle ki:
Su, gne nm ile yukarya ekilir, temizlenip z halini alr;
tekrar yeryzne inip toprakla birleir; topraktan nesneler kar. te
bu nesneler, topran pimemi halidir. Bu yzden, yediimiz
nesneler topran zdr. Topraktan kan bu nesneler, pimemi
olduklar iin koparldktan belli bir zaman sonra bozulur, kokarlar.
te ayetteki,
Biz beeri pimemi amurdan yarattk29
hitabndaki pimemi amur, topran bu haline iaret eder.
Atomlar I

Deerli insanlar, bu blmde aklayacam ilim, bugn


bilimin ve eitli inan gruplarnn takldklar yerdir. lk nebatn,
hayvanatn ve insann nasl meydana geldiini anlatmadan nce,
onlarn yaplarn meydana getiren atomlarn oluumu ve zellikleri
ilgili bilinmeyen ya da yanl bilinen hususlara deinmek istiyorum.
Esasnda bu blme kadar anlatlanlara, bundan sonra
anlatacaklarm kavrayabilmeniz iin yer verdim. Zira galaksinin,
gne sisteminin ve dnyann nasl meydana geldiini bilmeden,
dnya zerindeki canlln nasl meydana geldiini anlamak
imkanszdr. nk btn bu oluumlar birbiriyle balantldr.
29 Kuran, 15/Hicr Sresi, 26. Ayet.

104

KOKUMU BALIK-BEERAtomlar I
Atomlar I

Biliyoruz ki, insann madde bedeni atomlarn birleik halidir.


Gnmzde atomlar, eitli mikroskoplar sayesinde grebiliyoruz.
En yaygn teorilere gre, atomlar bir ekirdekten ve ekirdee bal
elektron ad verilen paracklardan meydana geliyor. Ancak,
atomalt boyut mevcut aletlerle grlemedii iin atomlar meydana
getiren paracklar hakknda sadece tahminlerde bulunulabiliyor.
Atomst ve Atomalt Boyutlar

Atomlar temel olarak, hava atomlar, su atomlar ve toprak


atomlar olmak zere eittirler. Her eit de kendi iinde,
mevcut sarmallarna gre snflandrlabilir. Esasnda tm Dnyay
oluturan atomlarn her biri ayr ifre tar.
Atomlardan oluan eitli maddelerin meydana getirdii ve
dnyamzn da iinde bulunduu boyuta Atomik Boyut dersek,
Dnyadan milyarlarca byk yaplar barndran Kmbenin her bir
merkezini de Atomst Boyutlar olarak nitelendirebiliriz.
Dolaysyla, Yedi Merkezli Kmbenin, i ie yedi atomst
boyuttan meydana geldiini syleyebiliriz.
Birinci boyut, yaklak bir trilyon galaksiden oluur. kinci
boyut, her biri birinci merkez kadar byk olan misli galaksiyi
barndrr. Dier st boyutlardaki galaksilerin says da, her galaksi
bir alt boyutun tamam kadar byk olmak zere, e katlanarak
oalr. Grld zere, atomst boyutlardaki bir galktik yap,
bir st boyuta gre sadece bir parack hkmndedir. Akl almaz
105

KOKUMU BALIK-BEERAtomlar I
Atomst ve Atomalt Boyutlar

byklkteki Yedi Boyutlu Kmbe bile, kendisi gibi saysz


kmbeyi barndran sekiz boyutlu bir st yapnn iinde yer
almaktadr ve bu yapnn iinde bir hcre gibidir. Kmbeyi
barndran yap da daha byk bir yapnn ufak bir parasdr. Bu,
sonsuza kadar bylece devam eder. Ksacas, st boyutlara
kldka atomst yaplarn hem hacimleri byr hem de saylar
artar. Zaten bu yzden, evrenin sonsuzluu akllara durgunluk verir.
Ancak, evrenin sonsuzluu sadece atomst boyutlar
kapsamaz. Atomst yedi boyut olduu gibi, atomalt da yedi
boyuttur. Lahana gibi birbirlerini sararlar. yle ki: Atomalt en st
boyuttaki 300.000 paracn her birini, daha alt bir boyutta 900.000
parack meydana getirir. O 900.000 paracn her birini de, daha
alt boyutta yaklak 2.700.000 parack meydana getirir. Bu byle
yedinci boyuta kadar iner.
Paralarn kldke artmalarn anlayabilmek iin bizim
galaksimizi ele alalm:
Bizim gne sistemimizde on bir tane gezegen var. Bunlardan
biri olan mavi dnyann ierisinde, dnyann byklne oranla
zerre hkmnde olan trilyonlarca canl mevcut. Bu canllarn her
birinin bedeninde ise rakama gelmeyecek kadar atom sz konusu.
te, atomalt yedinci boyuta kadar enerjik paralar da byle
klerek oalrlar. Dolaysyla evrenin sonsuzluu, atomalt
106

KOKUMU BALIK-BEERAtomlar I
Atomst ve Atomalt Boyutlar

boyutlar da kapsamaktadr. te, eskilerin yedi kat gk ve yedi kat


yer dedikleri, yukarda belirtilen atomst ve atomalt yedi
boyuttur.
Atomalt Zerreler

Gnmzde gelimi mikroskoplarla atomlar grmek


mmkn. Bir atom yaklak 300.000 zerreden meydana geldiine
gre, eer imdiki en gelimi mikroskoptan yaklak 300.000 kat
daha fazla byten mikroskoplar gelitirilirse, elektron zerreciklerini
de grmek mmkn olur. O mikroskoptan da yaklak 900.000 kat
daha fazla byten bir mikroskop gelitirildii taktirde de, bir atomu
meydana getiren 300.000 parann her birini meydana getiren, daha
kk 900.000 paracn boyutuna inmek mmkn olur. te,
insanlk bunu baard zaman, nebilerin gstermi olduklar
mucizeleri gerekletirebilir; rnein len birisini belli bir sre iin
diriltebilir. ayet maddenin atomalt yedi hali kefedilmi olsa idi,
bugn hastanelere gerek kalmazd. Tabipler hastalar ameliyat
etmeden, ok ksa zamanda iyiletirirdi.
Maddenin Temeli

Madde evrenin temelini, iki zt zerrecik eidi meydana getirir:


- Birincisi: Bizim madde bedenlerimizin temelini meydana
getiren eit, atomaltnn yedinci boyutunu oluturan zerreciklerdir.
Ben bu eide, CILGI diyorum. Clg zerrecikleri, sonsuz snrsz
evrenin her yerinde ve sonsuz snrsz saydadrlar. Clg
zerreciklerinin her biri ayr bir karaktere sahiptir. te, saysz ve
107

KOKUMU BALIK-BEERAtomlar I
Maddenin Temeli

sonsuz bu zerrecikler, Allahn TEK.lik mns gerei birbirlerinin


tpks deil, TEK.tirler. Ayr ayr koda sahip bu tanecikler, eitli
gruplar halinde ve ok sratli ekilde hareket halindedirler. Ayrca,
kendi eksenleri etrafnda da ok sratli ekilde dnerler. Dn
hzlar ok eitlidir.
Atomalt yedinci boyuta ait zerreciklerin kkln hayal
etmeye alalm... Bu zerrecikler, evrende bir arada duman gibi
hareket ederler. Kk olduklar iin madde gzle grlmeleri
imknszdr. Peki bu zerrecikler nereden geldiler? Hibir yerden!..
Madde evrende ezelden beri hep vardlar, ebediyen de hep var
olacaklardr. Bizim bu yaplar, sol gzn bal olduu grme
devresiyle grmemiz mmkn deil. Sol gzn devresiyle, ok daha
kaba madde olan atomlar bile grmemiz mmkn deil.
- kincisi: Madde evrenin temelini meydana getiren dier
zerrecik eidi olan KSE zerrecikleri ise, kendi aralarnda
kalnlk inceliklerine gre farkllarlar. Bu zerrecikler, clgdan
farkl olarak tek para zerreciklerdir; yani daha alt boyuttaki
zerreciklerin birlemesinden meydana gelmezler.
Atomalt Zerrelerin Oluumu

te bizim galaksimiz de bu iki zt zerrecik eidinin


karlamasyla meydana gelmeye balad. Bu karlamada, hz
daha yksek olan ve dikey dnen ksei, hz daha dk olan ve
yatay dnen clgy kendisine ekip ie doru sarmaya balad. Bu,
108

KOKUMU BALIK-BEERAtomlar I
Atomalt Zerrelerin Oluumu

ikisinin de hzlarnn dengesinin bozulmasna neden oldu. Hz kendi


hznn ok stne kan clg iten da doru savrulurken, hz
den ksei de, aksine ie doru kaymaya balad. Bu esnada, clg
tanecikleri hangi hza ykselmi ise, o hzdaki dier tanecikler ile
birlemeye baladlar ve atomalt yedinci boyutu oluturan hts
zerreciklerini meydana getirdiler. Hts tanecikleri, da doru
genilemeden dolay ayr ayr tanecik gruplar meydana getirirken,
ksei tanecikleri ise, ie doru kvrma sonucu, tanecik
byklne gre merkezde btnsel birikime getiler.
nceliklerinden dolay, ilk nce zate tanecikleri, dier taneciklerin
arasndan geip merkezde skarak birikmeye balad.
e doru kvrmann etkisiyle dtan ie kayan zate, gittike
hzlar artan atomalt yedinci boyutu oluturan hts zerreciklerinin
da doru sallarn engelleyip, onlarn skmalarna neden oldu.
Bu da, atomalt yedinci boyutu meydana getiren zerreciklerin
birleerek, atomalt altnc boyutu meydana getiren zerre gruplarn
oluturmalarna neden oldu.
Atein daha da sktrmas ile de, atomalt altnc boyutu
meydana getiren zerreler, atomalt beinci boyutu meydana getiren
zerre gruplarn oluturdu. Bu sre, atom zerreleri meydana gelene
kadar devam etti.
Baka bir ifade ile;
109

KOKUMU BALIK-BEERAtomlar I
Atomalt Zerrelerin Oluumu

Atomlar, atomalt birinci boyuta dahil olan yaklak 300.000


paracn birlemesinden meydana gelir demitik. Ben bu
paracklara, enerjik bilgi parac diyorum. Atomlar meydana
getiren bu paracklar, atomlarn boyutundan daha ince bir boyuta
aittirler. Bu paracklarn hepsi dnmektedir. Ayn ekilde, bu
paracklar da bir alt boyutta dnen daha ince paracklar meydana
getirir. Onlar da, daha alt boyutlardaki paracklardan meydana
gelir. Bu, atomalt yedinci boyuta kadar devam eder.
Zerrelerin Programlanmas

Grnen her ey (rnein meyve ve sebze), bu enerjik bilgi


paracklarnn bir araya gelmesiyle oluur. Yetiecek bir meyve
aacnn program ekirdekte hazrdr. Toprak ve su atomlar,
atomalt hts zerreciklerinden meydana geldikleri iin ayn yne
doru dnerler, ancak hzlar farkldr. Toprak ile su atomlar
birleince, karlkl etkileimden dolay, en dtaki zerrelerin hzlar
deiir. Topraa dikilen ekirdek bunlar kendine ekerek, hzlarn,
oluacak yapda alacaklar konuma gre ayarlar ve yerlerine
gnderir. Bu ekilde toprak ile su atomlar birleerek, sebze, meyve
ve bakliyat gibi vitamin ykl yiyecekleri meydana getirirler.
nce aacn kk meydana gelir. Bir atomu bnyesine almaya
balayan bitki kkleri, atomalt birinci boyuttaki bilinsiz
paracklar programlar. Yani, hem onlarn dn hzlarn dzenler
hem de onlar bilgilendirirler. te bu sebeple her atom, oluum

110

KOKUMU BALIK-BEERAtomlar I
Zerrelerin Programlanmas

srecinde hangi hcreye dahil olacan bilir, o hcreye gider ve


hcre iinde yerini alr veya yepyeni bir hcrenin oluumunda yerini
alr. Kkteki program dorultusunda, o aa oluumunu tamamlar.
Zerrelerin Dnmesi

Madde evrende, atomalt zerrelerden atomlara, gezegenlerden


gne sistemlerine, galaksilerden kmbe merkezlere ve Kmbeden
daha nice st yaplara kadar kkten bye grdmz ve
gremediimiz her ey, belli bir eksen etrafnda, ana akln
belirledii ekil programna (kadere) gre dner ve dnne gre
de belli bir yne doru hareket eder. nsan, nebat, hayvan, ne
gryorsanz, hepsinin bedeni ayn hzda birleen eitli zerre
gruplarnn bir araya gelmesi ile oluur. Zerre gruplarn oluturan
zerrelerin dn hzlar dnce, zerre gruplar dalmaya balar ve
bylece tm vcut belli bir sre sonra bozuur ve dalr.
Daha nce de belirttiim gibi, bizim kmbede en gl
element ate, sonra da havadr. Bundan dolay, normalde ate htsye
hkmeder. Ancak, rnein htsnin miktar atee gre ok fazla
olunca, bu sefer hts atee hkmeder. Bu, atein dn hznn dp
htsnin hzna yaklamas anlamna gelir. Bylece atein
younluuna gre, rnein uranyum gibi elementler oluur.
Su, doas gerei yukardan aaya doru akar. Su, ancak
buhara dnrse yukar kar. Suyun buhar olmas iin, bilindii
gibi snmas gerekir. Byk su birikintilerinde bu, Gneten gelen
111

KOKUMU BALIK-BEERAtomlar I
Zerrelerin Dnmesi

zerreciklerin suya arpmas ve arptklar su zerreciklerini


kendilerine benzetmesiyle (yani su zerreciklerinin hzlarn kendi
dn hzlarna ykseltmesiyle) olur. Bylece, dn hzlar
ykselmi olan su zerrecikleri buhara dnr ve gkyznde belli
bir tabakaya kadar ykselirler. Belli bir sre sonra hzlar tekrar
de geer ve bulut olarak aa karlar.
Elektron ad verilen zerreler de, hem kendi etraflarnda hem
de bal olduklar atomun etrafnda dnerler. Her zerrecii atoma
balayan belli bir dn hz vardr. Eer elektronlarn hz bu hzn
altna derse veya bu hzn stne karsa, bal olduklar
atomlardan koparlar.
Canllk

Canllk, bir araya gelen yedi boyutlu enerjik bilgi


paracklarnn dn ile meydana gelir. Bir canlnn oluum ve
bozuum sresi, bu enerjik bilgi paracklarnn dn hzna
baldr. rnein, bir meyvenin olgunlamas ve sonra da rmeye
balamas, aa kknn aac meydana getiren paracklara verdii
dn hzna baldr. Paracklarn dn hzlar son hadde
ulatnda, meyve olgunlam olur ve enerjik bilgi paracklar
serbest kalrlar. Hava atomlarnn dn hzlar, bu meyveleri
meydana getiren enerjik bilgi paracklarnn dn hzndan daha
dktr. Bu yzden hava atomlar, meyveleri meydana getiren
enerjik bilgi paracklarnn hzn (kkn programlad hz) krar

112

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Canllk

ve meyve rmeye balar. rme, st sarmallardan enerjik bilgi


paracklarnn ayrlmalaryla devam eder. Ayrlan paracklar,
benim durulgan manyetik adn verdiim hale dnerler. st
sarmalndan parack ayrlm olan bir atom ise, henz hi
kullanlmam baka bir enerjik bilgi paracn yaymaya balar.
nsanlarn ekseriyeti, televizyondan, Kbe etrafnda dnen
insan selini grmtr. Kbe etrafnda dnen insanlara birka
kilometre yukardan baktmzda, insanlar ayrt edemeyiz. O
mesafeden kvrlarak dnen insan topluluunu, canl bir hcreymi
gibi alglarz. Yukardan bakldnda, Kbenin etrafndaki dn,
galaksinin dnne ok benzer. Sanki her insan bir gne
sistemiymi gibi... Ama yakndan bakld zaman, hepsi ne
yaptn bilen, tek tek birer insan ve hepsinin kendine has bir bilinci
var.
Hcreler I

te, vcudumuzdaki atomlar da byledir. Beyin tarafndan


programlanp bir araya gelirler ve bilinli bir ekilde hcreleri
olutururlar. nsann beyin mekanizmasn, ana rahminde st akl
programlar. Yiyecekleri meydana getiren atomlar da, kan bileimi
yoluyla beyin mekanizmasndan geerken ayr ayr kodlanr.
Bylece vcutta et, kemik, deri, sa vs. oluumu kesintisiz devam
eder.

113

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Hcreler I

Hcrelere baknca, mkemmel ekilde dizilmi atomlardan


meydana geldiklerini grrz. Hcreler, belli bir mddet sonra
dalr ve bozuurlar. Peki, hcreleri meydana getiren atomlar bir
arada tutan nedir? Hcrelerin yine plnl bir ekilde dalmalarn
salayan nedir?
Yiyecekleri meydana getiren atomlar, kan bileimi yoluyla
beyin mekanizmasndan geerken ayr ayr kodlanr demitik. Bu
kodlama, beynin, her atomun dn hzn teker teker ayarlamasdr.
Beyin mekanizmasndan geen her atom, monte olunaca yere gre
hzlandrlr. Beynin ayarlad hz ile atomlar, ie doru, bombeli
dnerler. Ancak, her atomun dn farkldr. D paracklar ayn
ekilde hzlandrlm atomlar arasnda, beynin atomlarn d
paracklarna kazandrd dn ekli ve hz ile bir ekim
meydana gelir. Bylece, rnein duvar rerken kullanlan harcn tek
tek dizilen tulalar birbirine yaptrd gibi, hcreleri de, hcre
atomlarnn kendi aralarndaki ekimleri bir arada tutar. Yani atomik
boyutlardaki gruplarn dnleri, ie doru itme gc meydana
getirerek zerreleri sktrr. Bu sebeple, en dtaki zerrecikler dahi
atomik yapdan ayrlamazlar. Atomik paralar, olutuklar an hangi
hza ulamlarsa, o hzda dnlerini devam ettirirler. Nasl ki
atomst boyutlarda (rnein uzayda), gne sistemimizin veya
galaksimizin dn hzlarn drecek srtnme gibi etkenler
yoksa, atomalt boyutlarda da yoktur. Ayrlmalar, ancak hzlarnda
114

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Hcreler I

ykselme veya dme kaydedilirse mmkn olur. En dtaki


zerrecikler, hzlar birtakm etkenlerden dolay de getikten belli
bir mddet sonra atomlardan ayrlrlar. Bu da, meydana getirdikleri
hcrenin dalmasna neden olur. Yani hcreler, kendilerini
meydana getiren atomlarn en d paracklarnn dn hznn,
beynin kazandrd dn hzndan daha aalara dmesiyle
dalmaya balarlar. Bu yzden salarmz dklr, derimiz lr vs.
Enerjik Bilgi Paracklar I

Enerjik bilgi paracklarnn maddeyi nasl meydana


getirdiklerini anlayabilmek iin, kendi vcudumuza bir bakalm...
rnein, bir insan domates yedii zaman, domatesi meydana getiren
enerjik bilgi paracklarnn bir ksm kana karr ve beyne
ynlendirilir. Beyin, bu paracklarn dn hzlarn gerektii
ekilde ayarlar ve eitli hcre gruplarna monte olunmalar iin
vcuda yayar. rnein deri hcreleri, bunlardan uygun olanlarn
bnyelerine alr. Deri hcreleri de, gelen enerjik bilgi paracklarnn
dn hzlarn, hcre iinde alacaklar konuma gre son kez ayarlar.
te deri, trilyonlarca enerjik bilgi paracnn bir araya gelmesi ile
oluur. Bu paracklar, dn hzlarnn son haddine ulamas ile
derideki yerlerini tam olarak alrlar. Hz son hadde ulanca,
paracklar ayn zamanda da serbest kalrlar ve hava atomlarnn
mdahalesiyle karlarlar. Bylece dn hzlar yava yava
dmeye balar. Nihayet dn hzlar belli bir snrn altna

115

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Enerjik Bilgi Paracklar I

dnce, bal olduklar atomlardan ayrlrlar. Kendilerinden enerjik


bilgi parac eksilen atom gruplar da deriden kir olarak ayrlrlar.
te her ey byle oluur ve bozuur.
Serbest kalan enerjik bilgi paracklarnn dn hzlar, hava
atomlarnn dn hzna dt iin, yukarda da belirttiim gibi,
bu paracklara durgun (durulgan) manyetik diyorum. Bu
paracklar atomlardan 300.000 defa daha kk olduu iin, en
gelimi mikroskobun lamnda bile gzkmezler. Hzlar, hava
atomlarnn hzlaryla ayn olduklar iin, nefes alp verirken bunlar
da solumamza ramen zarar vermezler.
Elektrik

Durgun manyetie dnm bu paracklar her yerde mevcut


olduklar iin, rnein dinamo gibi sratli bir ekilde dndrlen bir
aletle dn yrngesine gre birleip akma geerler. Bu akmlar
insanlar, cereyan enerjisi olarak ynlendirip kullanrlar. rnein,
bir ampule ynlendirilen bu tanecikler, ampuln iindeki tele sratli
bir ekilde arparlar. Bu arpmadan dolay, avk (k) meydana
gelir. Esasnda, bu paracklar arpmann tesiri ile snrlar ve tekrar
evreye yaylrlar.
Dinamonun belli bir yne doru harekete geirdii paracklar
da ok hzl dnmelerinden dolay, arptklar yerde tahribat
yaparlar. Cereyann gc, buradan ileri gelmektedir. Herkes bilir;
bak bilerken, hzla dnen taa bak srtldnde kvlcm kar.
116

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Elektrik

Hatt ban az fazla bastrnca yanar. Dikkat et, bir tan hzla
dnmesi elii dahi yakyor. te bu yzden insan, yksek volttaki
cereyana elini srnce yanar ve lr.
Nkleer Enerji

Kullanlmam bir atom, st ste blmden, her blm de


999 sarmaldan ve her sarmal da 99 paracktan meydana gelir.
Baka bir ifade ile, her blm yaklak 100.000 parac kapsar. Bir
termonkleer aygt, kapsad miktardaki atomlarn sadece birinci
ksmlarndaki 999 sarmaln tmn, dn hzlarn bir anda
normalin ok stne kartarak atomlardan koparr. Bylece,
nkleer enerji denen g meydana gelir. Bu zerrecikler, belli bir
sre sonra yavalayarak serbest kalr ve dalrlar (durgun
manyetik). Termonkleer tepkimelerle, hidrojen atomu denen
zerre bileiinin ktlesi, kendisinden kopan zerrelerle eksilir.
Bundan dolay bilim insanlar, Hidrojenin termonkleer
tepkimelerle helyuma dntn ifade ederler. Aslnda meydana
gelen olay, atomlarn en d sarmal blmlerinin atlp bir alttaki
blmlerin aa kmasdr.
Bir termonkleer aygtn, hidrojen atomunun sadece birinci
grubundaki zerrecikleri ok yksek hzda dndrmesi ve bunlarn
bir anda dalmas, byk bir tahribata neden olur. Ancak, daha alt
boyutlardaki sarmallarn meydana getirebilecei tahribat ok daha
iddetli olur. Hatt, dnya gbeinde bir litre su atomu ile bir litre

117

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Nkleer Enerji

hava atomu birletirilip yedinci boyutuna kadar alr ve btn


zerrecikleri hzlandrlp datlrsa, meydana gelen patlama tm
dnyay annda yok eder.
1945te Hiroima ehri zerine atlan atom bombasnn
patlamas ile bombadaki uranyumdan eitli maddeler meydana
geldi. Onlarn toplam ktlesinin, uranyumun patlamadan nceki
ktlesinden az olduunu tespit eden bilim insanlar bu kaybn
sebebini, uranyumun ktlesinin bir ksmnn bir anda enerjiye
dnmesi olarak akladlar. Gnmzde bilim insanlar, atomalt
paracklarn parack hzlandrclar ad verilen aygtlarla belli
bir hzla arptrlmalarndan, daha ar yeni paracklar
olutuunu, bunun enerjinin maddeye dnt anlamna
geldiini, baka bir ifade ile atomalt paracklarnn bu yolla,
ksmen madde oluumunu gerekletirdiini iddia etmektedirler30.
Enerjinin Maddeye Dnmesi

Deerli insanlar, grld gibi, gnmzde enerjinin


maddeye, maddenin de enerjiye dntrlmesi, bilim insanlarnn
en bata gelen aratrma konularndan biridir. Ne var ki, insanlarn
henz teknik aletlerle gerekletiremedikleri bu dnm, canllar
her saniye yapmaktadrlar. rnein, bir meyve ekirdeini ele
alalm. Bu ekirdein ierisinde, oluacak meyve aacnn pln
30 Bkz. The World Encyclopedia (Dnya Ansiklopedisi): Nobel dl sahibi bilim insan
Carlo Rubia bu hususla ilgili olarak, Biz enerjiyi maddeye dntrerek evrenin
mucizelerinden birini yeniliyoruz demitir.

118

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Enerjinin Maddeye Dnmesi

(ruhu) mevcuttur. Bu pln, en gelimi mikroskoplar ile dahi


grmek mmkn olmaz. Topraa dikilen bir ekirdek, su ile
topran birlemesi (arpmas) sonucu harekete geen atomlar
kendi bnyesine eker ve onlar oluacak ekle gre programlar.
Programlanan atomlar, bir araya gelmeye ve monte olmaya
balarlar. Bylece ekirdek, kendisindeki program dorultusunda
aa olarak imeye balar. Toprak ve su atomlarna ait
paracklarn, atomlarla beraber aacn ekil programndan
geerken, dier paracklarla beraber aa maddesini meydana
getirmesi, bilim insanlarnn tabiriyle, enerjinin maddeye
dnmesi demektir. nk atomalt birinci boyut, en kaba enerji
boyutudur ve bir atomu meydana getiren yaklak 300.000 parack,
atomalt birinci boyuta dahildir.
Maddenin Enerjiye Dnmesi

Pek tabi bunun tersi bir dnm (maddenin enerjiye


dnmesini) de canllar her saniye gerekletirmektedirler. nk,
hcrelerden meydana gelmi olan atomik bir canl bedenin hareket
etmesi iin enerjiye ihtiya vardr ve canllar bu enerjiyi, atomlarn
st sarmalndan yaylan enerjik paralar kopararak elde eder.
Gnmzde, bu paracklarn mikroskopla grlmeleri imknszdr.
rnein, insan bir meyve yedii zaman, bu meyve mide
tarafndan asitlerle paralanarak meyveyi meydana getiren maddeler
ayklanr; bu maddeleri meydana getiren atomlar kodlanr ve kanla
119

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Maddenin Enerjiye Dnmesi

birlikte beyine gnderilirler. Bunlar, hcreler iin ayrlm


atomlardr. Beyin mekanizmas, gelen bu atomlar hcreleri
oluturacak ekilde tekrar kodlar ve bedene yayar. Bylece yeni
hcreler oluur. Dier atomlar ise, dk yoluyla bir paralar
eksilmi olarak insan bedeninden atlrlar. nsan bir meyve yiyor,
yedii alttan dk olarak kyor. Burada dikkate deer husus,
vcuda girenin, vcuttan bambaka bir halde ve daha az bir ktleyle
kmasdr.
Beyin mekanizmasndan geen paracklar, mthi bir hzda
dndrlrler. Bylece bu paracklar ayn zamanda da, hzlarna ve
saylarna (hacimlerine) gre g, yani enerji olutururlar. Bu
paracklar, insan vcudundan, rnein yerden bir ey kaldrlrken,
kaldrlan eyin arlna gre, hzlar dm olarak ayrlr. te bu
paracklarn vcuttan ayrlmas, herhangi bir i iin gerekli olan
enerjinin harcanmas olaydr. rnein, arabalarda gaza bastmz
zaman, akaryakt ekil deitirmi olarak egzozdan kar. Ayn
ekilde, bu paracklar da vcuttan karken, enerji dediimiz
gc meydana getiren yksek hzlarn kaybettikleri iin hl
deitirmi olurlar. Bu paracklar tkenmeye balaynca, bizde
ackma hissi uyanr, yemek yeriz ve yediklerimizden bu tr
paracklar tekrar vcudumuza takviye ederiz.

120

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Enerji
Enerji

Enerjinin ne olduunun daha iyi anlalmas iin, atomlar


meydana getiren paracklardan biraz daha bahsetmek istiyorum.
Daha nce de ifade ettiim gibi, bir atom yaklak 300.000
paracktan meydana gelir. Bu paracklar hem tek tek hem de btn
olarak ok sratli bir ekilde dnerler. Atomalt birinci boyuta ait
olan bu yaklak 300.000 paracn her biri de, yaklak 900.000
daha kk paracktan meydana gelir. Bu yaklak 900.000
parack da, hem tek tek hem de btn olarak mthi bir hzla
dnerler. Dn hzlar, meydana getirdikleri bir st boyuta gre ok
daha fazladr. Ayn ekilde, o 900.000 parann her bir paras da,
yaklak 2.700.000 daha kk paracn birleiminden oluur.
Yaklak 2.700.000 paracn bir para btnn oluturduu
boyuttaki dn hz, yaklak 900.000 parann bir parack
btnn oluturduu bir st boyuta gre ok daha fazladr. Dn
hznn katlanarak artmas, atomalt yedinci boyuta kadar devam
eder. Dolaysyla enerjinin temelinde, bu atomalt paracklarn i
ie boyutlar halinde ok sratli ekilde dnleri yatmaktadr.
Atomlar oluturan zerrelerin, kendilerinden yaklak 300.000
defa daha byk bir atomun yanndaki kkln bir dnelim.
300.000 parann birlemesinden oluan atomlar, kre eklinde
olduklar iin, st ste dizilerek duvar gibi rldnde, bir araya
toplanan futbol toplarnn aralarnda kalan boluklar gibi, rgnn

121

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Enerji

arasnda boluklar oluur. imdi de, atomlar meydana getiren


zerreciklere gre bu boluklarn bykln bir dnelim. te;
atomlar oluturan zerrecikler ok sratli bir ekilde insan vcuduna
ynlendirilirse, vcuttaki atomlarn aralarndaki boluklardan
geerlerken srtndkleri yerlerde ok byk tahribat yaparlar.
nk, dnleri vcuttaki atomlarn dnnden ok daha hzldr
ve ters ynldr. Bu olaya, cereyan arpmas denir.
Gne Enerjisi

Gneten gelen s, atomlarn ikinci alt boyutunu meydana


getiren zerreciklerin akndr. Daha nce de belirttiim gibi, bu tr
zerreciklerin yaklak 900.000 tanesi, atomalt birinci boyutun
meydana geldii zerreciklerin sadece bir tanesini meydana getirirler.
O yzden gne ss, rnein cam meydana getiren atomlarn ara
boluundan geip cam krmadan odaya girer. Bu zerrecikler,
cereyan meydana getiren zerrelerden yaklak 900.000 kat daha
kk olduklar iin vcuda zarar vermezler ve vcudu meydana
getiren atomlarn ara boluklarndan rahata geerler. Ayrca,
dnleri de vcuttaki atomlarn dnleriyle uyumludur. Bu yzden
bu zerreler vcudun bir tarafndan girer, vcuttaki atomlar
hzlandrr ve vcudun dier tarafndan hzlar dm (yani
soumu) olarak karlar ve durgun manyetie karrlar. te bu
yzden gnete vcudumuz snr. Bilim insanlar bunlara, k
zerrecii derler.

122

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Ik
Ik

Yeri gelmiken k konusundaki yanlgy da izah edelim...


Gnein ierisinden da doru ilerleyen hts ile Gnein
yzeyinden ie doru kayan ekirdekatein yzeyde yaptklar
arpmalar, atomalt birinci boyuta ait olan zerreleri paralar.
Bylece, Gnein evresine mthi bir hzla 900.000 kat daha
kk atomalt ikinci boyuta ait olan zerreler yaylr. Bunlar ok
sratli ekilde kendi etraflarnda dnerler ve dnlerine gre de bir
akm meydana getirirler. Bu zerreler Gnein perdelerinden
szlrken, bunlardan daha kaba olan zerreler szlemezler.
nceki bilim insanlar (rnein Albert Einstein),
Gneten ayrlan bu atomalt paracklar gremedikleri iin,
bu paracklarn k zerrecikleri (foton) olduunu ve dolaysyla
da Gnein k yaydn sanmlar; IIK ile ISI
arasndaki fark tespit edememilerdir. Ik, s zerrelerinin
arptklar yerde kardklar avktr. rnein biz Gnei,
yzeyindeki arpmalardan kan avk sayesinde grebiliyoruz.
te bilim insanlarnn, atomalt boyuta ait olan bu zerrecikleri
k zerresi olarak nitelendirmeleri doru deil, nk avk (yani
k), ancak bu s zerreciklerinin bir yere arpmasyla meydana
gelir. Baka bir ifade ile, k sy meydana getirmez; s
meydana getirir. Sz konusu zerrecikler arpma yapmadan
szlrlerse avk kmaz, yani k meydana gelmez. O yzden biz,
123

KOKUMU BALIK-BEERCanllk
Ik

rnein Gnei evreleyen perdeleri, uzay boluunu ve atmosferin


katmanlarn gremiyoruz.
Ampulde de atomalt zerreler tele arpt anda avk (k)
oluur, ancak ampuln evresine bu zerreler avk olarak deil, s
olarak yaylr. Ayn ekilde, bunlar arptklar yzeylerde yine avk
karrlar. kan avkn niteliine gre de yzey grnr hale gelir.
Bu avkn nitelii ise, hem yzeye arpan s zerreciklerinin
niteliine hem de yzeyin niteliine baldr.
Cinler II
Cinlerin Bedenleri I

Bu konuyla balantl olarak, cin denen varlklarn


bedenlerine de biraz deinelim...
Gne yzeyinde hts ile arpan kseide (atete), ok cz
ekilde zate de karktr. Bu arpmalarn iddetiyle da szan
zate zerrecikleri, gne sistemi ierisinde yaayan cin, eytan
denen varlklarn bedenlerini olutururlar.
Cinleri de daha nce scak rzgar bir ateten yarattk31
Bu varlklarn bedenlerini meydana getiren zerreler, atomlar
meydana getiren birinci blmdeki paracklardan daha kktr.
Zerreler kldke dn hzlar artar. Bu sebeple, cinlerin
bedenlerini meydana getiren zerreler, cereyan akmn meydana
getiren zerrelerden daha hzl dnerler ve dn yrngelerine gre
31 Kuran, 15/Hicr Sresi, 27. Ayet.

124

KOKUMU BALIK-BEERCinler II
Cinlerin Bedenleri I

de daha hzl bir akm meydana getirirler. Dn biimlerinden


dolay, bu zerreleri bir arada tutan bir ekim meydana gelir. Bu
yzden, bedenleri dalmadan cereyandan daha hzl hareket
edebilirler. Cinler, bedenlerinin hzl hareket etmesinden dolay,
1400 yl ncesine kadar burlardan yaylan haberleri Dnyaya
ulamadan alabiliyorlard. Bunu bilmeyen eski alimler, cinlerin
henz Dnyaya ulamam haberlere vakf olmalarndan dolay,
onlar uzun mrl ve daha tecrbeli sanmlar; hatt gayba dahi
vakf olduklarna inanmlardr.
Cinlerin lmesi de, bedenlerini meydana getiren zerreciklerin
bir anda dalmasyla gerekleir. nsan bedenindeki atomlar
meydana getiren zerrelerin, cinlerin bedenlerini meydana getiren
zerrelerden kat daha byk olmalarndan dolay, insan bedeni
cinlerin bedenine gre daha uzun zamanda dalr. Onlar hzl yaar,
abuk lrler. Bir cin en fazla 40 yl kadar yaar; insanlar ise
ortalama 70-80 yl yaar. Dier sebeplerin haricinde cinler,
mrlerinin ksa olmasndan dolay da asla insan kadar
kemlleemez. manl olanlarnn dahi vahdet ve kader srrna vakf
olamaylarnn sebeplerinden biri de budur. nsan daha uzun mrl
olduu iin, cinlerden daha fazla ilim ve tecrbe edinebilir, vahdeti
yaayabilir. Dikkat edilirse, sa (a.s.) hari btn nebilere 40
yandan sonra nebilik grevi verilmitir. nsanlarn da

125

KOKUMU BALIK-BEERCinler II
Cinlerin Bedenleri I

kmillemesi, gerek mnda akl bulua ermeleri hep 40 yandan


sonradr.
kizler Paradoksu; Zaman

Bu balamda ok nemli bir noktaya deinmek istiyorum...


Langevinin kizler Paradoksunda ifade edildii gibi, yksek
hzda yaayanlarn daha uzun mrl olaca varsaym, geree
uygun deildir. Baka bir ifade ile, Bir canlnn yaants ne kadar
hzl olursa, mr de o kadar uzun olur demek yanl olur.
Bilindii zere, arlar ve sinekler insanlardan daha sratli
hareket ediyorlar, fakat ok abuk da lyorlar. rnein, kara
sinein mr yaklak alt gndr. Buna karlk ok yava hareket
eden baz kaplumbaa trleri 150 yldan fazla yaarlar. ayet yava
hareket eden canllar ksa mrl olsalard, kaplumbaalarn
mrnn ok ksa olmas gerekirdi. Halbuki kaplumbaa, hayvanat
arasnda en uzun mre sahip trlerin banda gelir.
Burada akln kullanan biri dnsn. Hzl veya yava hareket
etmek zamana bal deildir. Zaman izaf bir kavramdr. Varlklarn
hareket ediini ve dnm srelerini zamanm gibi alglayp
beynimizi buna artlandrdmzdan dolay, olmayan zaman varm
gibi alglyoruz. Aslnda, bedenler ne kadar yava yalanrsa, zaman
da o kadar yavalar. Bedenler ne kadar abuk ypranrsa, zaman da o
kadar hzlanr. Dolaysyla, bir canlnn bedeni durduu an (lm), o
bedene gre zaman da durmu olur. Ksacas, bedenlerimiz zamana
126

KOKUMU BALIK-BEERCinler II
kizler Paradoksu; Zaman

deil, zaman bedenlerimize gredir. Bu ilimlerin derinliklerinden,


bundan sonraki kitaplarmzda bahsetmek daha uygun olur.
Hakikate Ulamak I

Gnmzde din anlay yozlam. Dini evrelerde artk


nebilerin brakt ilimler anlatlmyor. Dindarlar, ya bir kral gibi
dnyay uzaktan idare eden, verdii nimetler karsnda insanlardan
ibadet etmelerini bekleyen gkteki bir tanrnn, szn dinleyenleri
cennete koyup, dinlemeyenleri de cehenneme atacana inanarak,
tefekkrden; ya da Allahn atomalt salt enerjik bir boyut,
cehennemin bir kara delik olduu, cenneti de insann kendi uurunda
meydana getirdii, bu sebeple de kulluun aslnda anlamsz ve
sama olduu gibi safsatalara kanarak ibadetten uzaklamlar.
Halbuki, insana hakikat, insann teslimiyeti, tefekkr ve
ibadetine gre alr. Bu da, ya hakikatle ilgili manalar kefederek
ya da rnein nebilerde ve byk evliyada olduu gibi hakikati
dorudan grerek gerekleir. Dolaysyla, galaksilerin, gne
sisteminin, dnyann ve bunlarn iindeki grnen ve grnmeyen
tm canllarn yaradl ile ilgili hakikatlere ne iman olmayan bilim
insanlar ne de teslimiyeti, ibadeti ve tefekkr kamil olmayan din
adamlar ulaabilir.

127

KOKUMU BALIK-BEERCinler II
Hakikate Ulamak I

Ben onlar ne gklerin ve yerin yaradlna, ne de


kendilerinin yaradlna ahit kldm. Ve hibir zaman
saptranlar yardmc tutmu deilim.32
Yanllarn Empoze Edilmesi

Bu balamda; TEK.lii madde ile snrlayarak TEK.lii


yaadn ifade eden kimi dnrler, rnein cinlerin, eytanlarn
ve insanlarn temelde, astral, halogramik, nsal beden olarak
tabir edilen, ayn atomalt beden yapsna sahip olduklarn sylerler.
Halbuki, bu tr yanltc grleri esasen onlara, dier insanlar
hakikatten uzaklatrmalar iin cinler empoze eder.
yle ki: Yukarda da belirttiimiz gibi, cinler nardan (ateten)
yaratlmtr. Tesir altna alabildikleri insanlarn beynine, kendi
bedenleri ile insan ruhunun temelde ayn olduunu empoze ederler.
Bu tesirleri en youn ekilde alan kiiler de kendilerini, yaadklar
asrn ada din dnr veya alimi ve insanln bekledii bir
kii olarak lanse ederler.
Cinlerin ve Ademin Yapsal Farkll

Yaplarnn farkllndan dolay, cinlerde stnlk zann ve


kibir vardr. Bu yzden de cezalandrlmlardr. Onlarn bu kibri,
Kuranda mecazi olarak, iblisin ademe secde etmemesi eklinde
ifade edilmitir. Halbuki cinlerin beyni, insan beyninden stn
deildir.
32 Kuran, 18/Kehf Sresi, 51. Ayet.

128

KOKUMU BALIK-BEERCinler II
Cinlerin ve Ademin Yapsal Farkll

Deerli insanlar, Kuran- Kerimde Allah, Ademe secde


edin! diyor; Bir ksm cinler ademden stn, onlar etmesin
demiyor. Bu sebeple, btn melike ve cinler kaytsz artsz ademin
stnln kabul etmek zorundadr. Cin taifesi akl olarak
hayvanlardan yukarda, insandan aadadr. Akll ve said olan
mmin insan, cinler kandramaz. Sadece kendilerine ait, aki olarak
yaratlmlar kendilerine balayabilirler:
Allah; Ey iblis secde edenlerle beraber olmaynn sebebi
nedir? dedi. blis; Kokumu bir balktan, pimemi bir
amurdan yarattn bir beere secde edecek deilim dedi. Allah;
yle ise (rahmetimin) iinden k; nk sen rahmetimden
uzaksn; kyamet gnne kadar bu mahrumiyet ve lanet senin
zerinde olacaktr dedi. blis; Ey Rabbim, o ademlerin dirilecei
gne kadar bana mhlet ver dedi. Allah; phesiz o belli vakte
kadar sen mhlet verilenlerdensin dedi. blis; Ey Rabbim,
bama getirdiin bu halime andolsun dnyada her ktl
onlara gzel gstereceim ve hepsini saptracam, yalnz senin
halis kullarn mstesna dedi. Allah; te sorumluluu bende
olan dosdoru bir yol; nk sana tabi olan, aldananlardan
baka, kullarma kar senin hibir tesirin olamaz. dedi.33

33 Kuran, 15/Hicr Sresi, 32-42. Ayet.

129

KOKUMU BALIK-BEERCinler II
Cinlerin ve Ademin Yapsal Farkll

Ayetin ok ak ifade ettii gibi, cinn eytanlar mmin insan


kendilerine balayamyorlar, yani onlara hkmedemiyorlar. Cinn
eytana uyanlar, aki yaratlm insanlardr. Cinlerin beden yaplar,
kseinin (atein) stten nc ksma ait paracklarnn
birleiminden oluur ve astral, halogramik, nsal beden -yani
ate beden- denen bedendir. nsan bedeni ise clgdan (topraktan),
yani hts atomlarnn bileiminden oluur. kisi de maddeye aittir.
nsann ruhu ise, Allahn ruhudur; nsal deildir. Insal olan
atetir, cinlerin bedenidir. Meleklerin ise, madde beden olmalar asla
sz konusu deildir. Onlar bilin varlklardr.
Andolsun biz insan kokumu bir balktan, pimemi bir
amurdan (topraktan) yarattk. Cinleri de, daha nce scak rzgr
gibi bir ateten yarattk. Bir vakit Rabbin meleklere, Ben
kokumu bir balktan yaplm, pimemi bir amurdan olmu
bir beer yaratacam; onu dzeltip iine ruhumdan flediimde
ona secdeye gidin.34
nsan, sert, salam, z bir amurdan dnerek yaratt;
cinleri de atein saf alevinden yaratt.35
Deerli okurlar, grld gibi, sadece ademe Allahn ruhu
flendii iin, sadece adem ruhan varlktr. Ateten yaratlan cinn
34 Kuran, 15/Hicr Sresi, 26-29. Ayet.
35 Kuran, 55/Rahman Sresi, 15. Ayet.

130

KOKUMU BALIK-BEERCinler II
Cinlerin ve Ademin Yapsal Farkll

eytanlar ruhan varlk deillerdir. nsanda Cebrail ve Mikail boyutu


aktr; cinlerde ise kapaldr. Allahn ruhunun flenmesi, Cebrail
ve Mikail boyutlarnn almasdr. nsanlarda velilik ve nebilik
makam vardr; cinlerde bu makamlar kapaldr. Cinler de madde
bedenleri itibari ile madde evrende fani, yani geici varlklardr.
Madde tesi varlklar ise, madde tesinde ebediyen kalc olan
varlklardr.
Cinlerin Yceltilmesi

Yukardaki ayetlere dikkat edince anlarsn ki; insan var


olmadan nce melekler, cinler ve hayvanat vard. Melekler zeki
varlklardr ve stnlk onlarda idi. Adem var edilince, melekler
ademe secde ettiler, nk adem akl idi! Melekler zeklar ile akla
yardmc oldular ve olmaya da devam ediyorlar. Meleklerden sonra
cinler vard. Cinlerin akllar olmad gibi, zeklar da ok zayftr.
Bu yzden yanla dtler, hl da dmektedirler. Bundan dolay,
cinn eytanlara ok zeki diyen szde alimler veya statlar,
Muhiddin-i Arab gibi velilerin kitaplarndaki ilimleri alp, kendi
eytan grlerini de katarak, cinn eytanlar (gya ktlyorlarm
gibi) vyorlar. Gnmzde akll bir insan, bu tr saptm, szde
alimlerin tuzana dmez. Kuran ayetlerini iyi incelediiniz zaman,
bunlar anlarsnz.
Biz, baz bilim insanlarnn ilmine ve szlerine deil, Kurana
iman ederiz ve Kuran bize nasl yaayacamz, kime inanacamz

131

KOKUMU BALIK-BEERCinler II
Cinlerin Yceltilmesi

en doru ekilde retir. Ancak hatrlatmak isterim ki, Kuranda


avam dzeyine, havas dzeyine ve has-l havas dzeyine olmak
zere l bir hitap vardr. Bundan dolay, Kuran tek bir anlaya
gre yorumlarsanz yanla dersiniz.
stihare Namaz

Deerli okurlar, gnmzde insanlar, neyin doru neyin yanl


olduu konusunda byk tereddt iindeler. nsanlar kime
inanacaklarn arm durumdalar. Bundan dolay ben size, Hz.
Muhammedin (s.a.v.) Bir konuda tereddt ettiiniz zaman,
istihareye yatn36 hadisini hatrlatmak istiyorum. Dileyen en nce
benim iin istihareye yatabilir. nk, her eyin en dorusunu Allah
bilir ve bildirir.
Ruh I
Varln BR.lii

Madde, iinde yaadmz ve ezelden beri ayr ayr zerrelerin


bir araya gelerek saysz eitte yapy oluturduu, olumu
yaplarn da zerrelere ayrld sonsuz evrendir. Bir okyanusta
srekli yeni dalgalarn olutuu ve olumu dalgalarn da bozutuu
gibi, evrende de kesintisiz bir oluum ve bozuum sreci sz
konusudur. Benim sadece madde evreni anlatmak iin kullandm
bu okyanus - dalga benzetmesini, birok kii varln tmn
anlatmak iin kullanr. Okyanustaki dalgalarn okyanusun btn
tarafndan meydana getirildii, oluan dalgalarn da tekrar okyanusta
yok olduu sylenir. Okyanusun ve dalgann temelde bir olduu
36 Ktb- Sitte, Hadis No.: 3091

132

KOKUMU BALIK-BEERRuh I
Varln BR.lii

ifade edilerek, bylece varln birliine iaret edilir. Ne var ki


dalga, okyanusu meydana getiren suyun tesinde bir mnya
sahiptir. Ayrca dalgann oluabilmesi iin, bir de rzgar esmesi
gerekir. nk, dalga kendi kendine olumaz; rzgar stten eser,
dalga oluur. Dolaysyla, stten esen rzgarn okyanustaki suyu
ekillendirmesiyle okyanusun tesinde bir dalga mns meydana
gelir. Yani, madde stnn maddeyi ynlendirmesiyle madde
tesinde mnlar meydana gelir. te ben madde stne, st akl,
ana akl, btnsel akl diyorum. Ksacas:
VARLIK,
MADDE ST-MADDE- MADDE TES
BR.LNN DIINDA ASLA ANLATILAMAZ!
Evrenin ne balangc ne de sonu vardr. Dalgalar,
paralanmayan yekpare yaplardr. Evrenin dalgalardan meydana
geldii gr geree uygun deildir. Evren, bizim yedi boyutunu
akladmz, atomalt zerrelerden meydana gelir. ayet evreni
yekpare dalgalar olutursayd, canllarn vcutlar oluup
bozumazlard. rnein, insan bedeni dalmaz, insan lmezdi.
Halbuki, evrende hibir ey ebed mr srmez. Bizim kmbe de
dahil, her birimi meydana getiren zerreler, belli bir sre sonra
mutlaka dalr; baka zerrelerle baka birimler meydana getirirler.

133

KOKUMU BALIK-BEERRuh I
Varln BR.lii

Yerin baka bir yere, gklerin de (baka gklere)


dntrld gn onlar TEK olan, Kahhar olan Allahn
huzuruna kacaklar.37
Maddede her ey atomalt zerrelerin bir araya gelmesi ile
oluur. Atomalt zerrelere maddede yn veren, madde st akldr.
Bu akl ne enerjidir ne de maddenin zdr. Atomalt zerrelerin
kendi eksenleri etrafnda dnleri, onlarn canl olduunu
gstermez, nk madde, bilin veya bilinli deildir.
Ruh lmi

Gemite, madde evrenin yukarda anlattmz gerekleri


bilinmedii iin ruhla ilgili konularda insanlar yanla dmlerdir.
imdi de ruh konusuna biraz aklk getirelim.
Senden ruhu soruyorlar. De ki: Ruh Rabbimin emrindedir.
Ve size ancak az bir bilgi verilmitir.38
Bu ayet, Hz. Muhammede (s.a.v.), nebiliini aklad
dnemde, dier ehl-i kitap alimlerinin, Ruh nedir? diye
sormalarndan dolay inmitir.
Baz meallerde, yukardaki ayetin az bir bilgi eklinde
evrilen ksm, az bir ey olarak evrilmitir. Elbette bize, yani
ademe Ruhtan az bir ey verilmitir. nk ademe verilen
37 Kuran, 14/brhim Sresi, 48. Ayet.
38 Kuran, 17/sr Sresi, 85. Ayet.

134

KOKUMU BALIK-BEERRuh I
Ruh lmi

ey, sonsuz snrsz ruhul kuddsten sadece bir czdr ve


ruhtur; ondan kopuk deildir, o yzden ne yaratlmas ne de yok
olmas sz konusudur. Ademin beer diye ifade edilen dnyadaki
madde bedeni dahi, kendisine verilmi (flenmi) olan ruha gre
oluur.
Adem kendisini ve kainat, flenen bu ruh ile bilir. Yani
adem, sahip olduu bilgileri flenen ruh ile edinir. Baka bir ifade
ile, ademe flenen ruh ile bilgi verilmi olur. Ancak, ademe ne
kadar ok bilgi verilmi olursa olsun, verilen, verilmeyen ile
kyaslandnda, sadece az bir bilgidir. nk, tm kainat
kapsayan bilgi de sonsuz ve snrszdr.
Ona ruhumdan fledim39 ayetinde olduu gibi, bu ayetin

muhatab da tm ademoludur. Yoksa, bu ayetten, Allah'a, ilk defa


Hz. Muhammed (s.a.v) ermitir, dier nebiler Allah'a
ermemilerdir. manasn karmak doru deildir.
unu hi unutma, Allah'a vasl olmadan hibir nebi grev
yapamaz, hakikati anlatamaz. Zaten hibir veli, hibir
peygamberden stn olamayacana gre, bir velinin Hak'ka vasl
olup da bir peygamberin Hak'ka vasl olmamas dnlemez.
rnein, Musa (a.s.) Tur Da'na ilk ktnda; Ya Rabbi
seni gremiyorum dedi. Hak'kn hitab Ya Musa iki var bir arada
39 Kuran, 38/Sd Sresi, 72. ayette bu mana yer almaktadr.

135

KOKUMU BALIK-BEERRuh I
Ruh lmi

olmaz, sen l40 ki beni grebilesin. oldu. Musa (a.s.) uzun zaman
Tur Da'nda ibadet etti ve sonunda Hak'ka vasl oldu; greve yle
balad.
Dolaysyla, btn nebiler pek tabi ruhunu bilmitir. Yani ruh
ilmi onlarda almtr. Zaten, ruhunu bilmeyen kendini bilemez.
Kendini bilmeyen nebi olur mu? Kendini bilmeyen, insanlara
hakikat ilmini nasl anlatacak?
Ruh, tm ademoluna verilmitir. Fakat ademolunda ruh,
teslimiyeti nispetinde alr. Zira ruh, klli akldandr. Klli akl
(kendisinden kopuk olmayan) czlere ayrlnca ruh adn alr.
Mira I

Hz. Muhammed(s.a.v)'e kadar btn nebiler zata ulap Allah'a


yaknlk elde etmelerine (ermelerine) ramen, onlar zatta ileri
gidememilerdir. Hz. Muhammed (s.a.v), zata ulatktan sonra,
sonsuz, snrsz olan zatta ilerleyen ilk nebi olmutur. Bundan
dolay, Hz. Muhammedin (s.a.v) yaad mira hadisesinin zel
bir anlam vardr.
Mira olaynn bir baka zellii ise, mira hadisesinden sonra,
Hz. Muhammede (s.a.v.) teslim olup, miratan getirdii namaz
ibadeti gibi, slam'da ngrlen ibadetleri uygulayan her mmine
mira kapsnn alm olmasdr. Resulullah'n ilmine teslim olan
her mmin, Allah'n zatna ulap zatta ilerleme, yani mira yapma
40 lmeden lmek

136

KOKUMU BALIK-BEERRuh I
Mira I

imkanna sahiptir. Mira ksaca, kainatta hr kalma olaydr ve


Muhammed mmetinin nemli bir ayrcaldr.
Muhammed mmetinin Fark

Dier nemli bir husus ise, Hz. Muhammede (s.a.v.) tabi olup
balanmak (Resulullah'a teslimiyet), Allah'a vasl olana kadar
devam eder. Muhammed mmetinden Allah'a vasl olan kiinin,
visalden sonra ball kalkar ve artk kul ile Allah arasna kimse
giremez. te Hz. Muhammed (s.a.v.) ve mmetinin en byk
zellii budur.
Bu zellikten dolay, Musa Aleyhisselm'n mmetine
Musevi, sa Aleyhisselm'n mmetine sevi denirken,
Muhammed Aleyhisselm'n mmetine ise Muhammed mmeti
denir, Muhammedi denmez! Hristiyanlar kendi anlaylar gerei,
Muhammedi derler. Muhammed mmetinin balangc La ilahe
illAllah, Muhammeden Resulullahtr. Sonucu ise La ilahe
illAllahtr.
Yeri gelmiken uyaralm ki; Ben Allah'a erdim. Namaz, oru
gibi ibadetler bedeni ibadetlerdir. Allah'a erince bunlar yaplmaz,
hatta yapmak irk olur diyerek en temel ibadetleri terk eden
lafazan, yalanc ve saptmlardan uzak durun. Zira Peygamber
Efendimiz, mira yaptktan sonra, namaz oru gibi ibadetlerini daha
da arttrmtr ve sonsuz, snrsz olan zatta ilerlemitir. Zaten

137

KOKUMU BALIK-BEERRuh I
Muhammed mmetinin Fark

dnyada zatta ilerlemek, yaplan ibadetlerle hakikat ilminin


artmasdr.
Musevilerde ve sevilerde Allah ile kul arasnda mutlaka bir
arac vardr. rnein, bir Katolik gnah karmak iin, papaza gider,
derdini, gnahn ona anlatr, ondan medet umar. Yani, Allah ile
kendi arasna kul sokar. Ve papaz da sz konusu kiinin gnahn
Allah adna affeder. Halbuki bu, sadece Mslmanlara gre deil,
ayn zamanda Ortodoks Hristiyanlara gre de irktir. Zira Hristiyan
Ortodoks bir papaz, gnahlarndan dolay piman olan bir kiinin
affedilmesi iin Allah'a ancak dua eder, onu Allah adna kendisi
affetmez. te; zamanla insanlarn inanlar byle yozlar ve irk
ok byk kitlelerin inanlarnn bir paras olur.
Hakikat yolunda ilerlemeye kalkan bir sevi en son sa
Aleyhisselm'a ular, teye geemez. sa Aleyhisselm, bir mucize
sonucu babasz dnyaya geldii iin ve sevilerde Allah'a ulamak,
sa Aleyhisselm'a ulamaktan te bir ey olmad iin, sa
Aleyhisselm'n Allah'n olu olduu yanlgs, eski batl
inanlarn da etkisiyle, o zamanki siyasi otoritenin tercihi
dorultusunda zamanla Hristiyan toplumlarda yerlemitir. Ne var
ki; sa Aleyhisselm'a Allah'n olu demek asla hakikatle
badamaz. Byle bir yanlgy fanatike savunan kafir olur.

138

KOKUMU BALIK-BEERRuh I
Ruh, Beden, Bilin Balants
Ruh, Beden, Bilin Balants

Kitabn bandan beri belirttiimiz gibi, kinat l bir


sistemdir: Madde st, Madde, Madde tesi. Eskiler, insann hem
madde st programna hem de madde tesi bilincine ruh
demiler. Maddeden bilin beden olumaz. Madde, bilinsiz
tanecikler btndr. Bir araya gelen tanecikler, sonra tekrar
dalnca zlerine dnm olurlar. Madde bedenler, maddenin
znden meydana gelir. Bilincimiz ise madde tesinde oluur.
Bunu bir rnekle aklayalm: Bilgisayarda klavyenin tularna
parmaklarla basabilmek iin, beynin (madde stnn) parmaklara
emir vermesi gerekir. nk, parmaklar (madde) ne yazacan
bilmez. Klavyenin tularna baslnca, ekranda (madde tesinde) yaz
meydana gelir. Hem de ekrana el srmeden... Yani; beyin parmaa
hangi tulara basmasn emrederse, parmaklar da o tulara basar;
parmaklar hangi tulara basarsa, ekranda da o tularn karl olan
harfler kar. te madde st btnsel akl, madde bedeni
ekillendirir. Bilin, bu eklin her evresinin madde tesindeki
yansmasdr. Madde bedenlerimiz ile bilincimiz arasndaki
balanty, klavyenin tular ile ekrana yansyan harfler arasndaki
balantya benzetebiliriz. Yani eskilerin ruh dedii madde tesi
bedenlerimizin (bilincin), maddeden madde tesine gemesi asla sz
konusu deildir. nk, kendisi zaten madde tesinde meydana
gelir.

139

KOKUMU BALIK-BEERRuh I
Ruh, Beden, Bilin Balants

Eskilerin ruh dedii bilincin birinci aamas, ezel plnda


mevcuttur. Ezel plnda olan ruh, bilin olarak mutlaka aa kar.
Bilin, ikinci aamada baba ve ana beyninde programlanr. Sonraki
aamada, Yediden burlara arparak gelen tamamlayc bilin
dalgas ile birleir. ocuk, rahime dt an monte olmaya balar
ve drt aylk olana kadar geliir ve hareketlenir. Bu hareketlenme bir
anda olmaz; yava yava hareketlilik artar, drdnc ayda
belirginleir.
Sanlann aksine, ruh, madde bedenin olumasndan sonra
meydana gelmez. Eer ruh, rnein, ceninin bedeni drt aylk
olduktan sonra olumaya balasayd, kk yata veya ana rahminde
vefat eden ocuklarn, madde tesinde ebediyen ocukluk
bedenlerinin eklinde yaamalar gerekirdi. nk madde tesinde
beden ne byr ne de yalanr. Dolaysyla ruh, madde bedenden
sonra olumaz, bilakis madde beden ruha gre meydana gelir. Bilin
ise madde tesinde, madde bedenin yaptklarna gre ruhun
ilenmesidir.
Btn Mslmanlarn bildii kalu bela olaynda, insan
bedenleri yaratlmadan nce ruhlarn Allahn huzurunda topland
anlatlr. Bu anlatmda Allah; Ben sizin Rabbiniz deil miyim?
diye hitap eder. Ruhlar ise Evet, Rabbimizsin derler:

140

KOKUMU BALIK-BEERRuh I
Ruh, Beden, Bilin Balants

Bir
de
Rabbin,
ademoullarndan,
bellerindeki
zrriyetlerini alp da onlar kendi nefislerine ahit tutarak, Ben
sizin Rabbiniz deil miyim? dedii vakit, Pekl Rabbimizsin,
ahidiz dediler. (Bunu) kyamet gn Bizim bundan haberimiz
yoktu demeyesiniz diye (yapmtk).41
Bu anlatm dahi, ruhlarn nceden var olduunun iaretidir.
Zaten, mahlukatn bedeni, ruha gre meydana gelir. Sonradan ruh
olumaz. Madde tesinde, bilin bedenlerimiz, yani kendimiz
oluur. Nasl ki bir bina yaplmadan nce pln hazrlanyorsa, ayn
ekilde, oluacak btn mnlarn madde stnde ruhu (yani pln)
hazrdr. Pln izen mimar, pln mteahhide verir; mteahhit de
plna gre binay yapmaya balar. te; madde st btnsel aklda
hazr olan ruh, felekler araclyla, ocuu meydana getirecek
meninin atomlarna beyinden geerlerken yklenir. Bylece ocuun
madde bedeni, ruh beden pln dorultusunda olumaya balar.
Ksacas ruh, madde bedeni meydana getirir. Madde beden ise
madde tesi bireysel bilincin olumasna vesile olur. Bu oluumlar,
meni ana rahmine dtkten gn sonra tamamlanr. Madde stne
mimar dersek, madde de mteahhittir. Madde tesi ise meydana
gelen eserdir. Tabi ki, bu bir benzetme. te; Hz. Muhammed (s.a.v.)

41 Kuran, 7/A'rf Sresi, 172. Ayet.

141

KOKUMU BALIK-BEERRuh I
Ruh, Beden, Bilin Balants

ve Hz. sa (a.s.), Ben ademden nce yaratldm diyerek, ruhun,


maddedeki oluumdan nce var olduuna iaret etmilerdir.
Bedenlerin ekli

Btn bu anlatlanlardan sonra nihayet madde bedenlerin ilk

oluum srecine gei yapabiliriz...


Her canlnn bedeni; yaps ve grnts itibariyle belli bir
ekle sahiptir. nsan bedeninin eklini, anann yumurtasyla babann
menisinin birleip karmalar srasnda, Yedinci Kmbe
Merkezden gelen zel bir tesir belirler. Bu olay sadece insanda
olmaz; hayvanatta da olur. Yaratlma annda, insan ekli, merkezden
gelen tesir ile deil de sadece babann menisine kaydedilen bilgiler
dorultusunda belirlenseydi, ocuk babann tpks olurdu. Karakteri
ve dier tm zellikleri de ayn olurdu. Kopyalanm olurdu.
Halbuki, ocuklar ana babada hi bulunmayan zelliklere de sahip
olurlar. rnein, uzun boylu ana babadan ksa boylu ocuk da
meydana gelir. Tersi de olur. Ayn ana babadan be ocuk meydana
gelir; fakat hepsi birbirinden farkldr. Ancak ocuklar, eti bryen
sima ile bir lde anneye veya babaya benzerler. rnein, kadn
kocasn ok seviyorsa, ocuk babaya ok benzer; eer erkek karsn
ok seviyorsa, ocuk kadna benzer. Pek tabi bu konunun birok
detay var, frsat olursa yazarz.
ekil Program I

Ana rahmine den menilerin birleimindeki program,


meydana gelecek bireyin ruhudur. Menilerin programna gre
142

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


ekil Program I

madde beden oluurken, madde bedenin madde tesi yansmasyla


da bilin oluur.
Aslnda, sadece oluacak bir insann deil, her eyin ruhu ezeli
vardr. rnein, bir kiraz aac... nce, bu aac meydana getirecek
olan bir ekirdek oluur. Bu ekirdein iinde, meydana gelecek
olan kiraz aacnn ekli sakldr. ekirdek topraa dikilince, toprak
ve su atomlarn bnyesine alarak, iindeki sakl ekle gre imeye
balar. te ekirdein iindeki ekil, o ekirdekten byyecek olan
aacn ruhudur. Madde st bu ruh, maddede atom denen zerreleri
bir araya getirerek kk, bedeni ve dallar olan bir kiraz aac
eklinde zahir olur. Ve daha sonra bu kiraz aacndan kirazlar,
kirazlarn iinde de baka kiraz aalarn meydana getirecek olan
ekirdekler oluur.
nsanlarn ruhu var, fakat hayvanlarn ruhu yok diyenler de
yanlmlardr. Ruhsuz hibir ey meydana gelmez. Kiisel ruh,
btnsel akln bireysellemesidir. rnein, bir kii cennet
ortamnda yayor Dnyada kedisi vard, kpei vard veya
devesi, at vard; bunlar ok seviyordu. Cennetliklerin her istei
yerine gelecei iin, ayet cennette bunlar isterse, annda karsnda
belirirler; ebediyen de kendisiyle birlikte olurlar.
eklin Madde tesi kizi

nsan, hayvan, nebat ve dier yaratlan her ey, maddede


ekillendii gibi, madde tesinde de bilin olur. Bir ot dahi
143

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


eklin Madde tesi kizi

yaratlm ise, o otun dahi bilinci var olmutur. Ot solar (lr), fakat
oluan bilin ebediyen yaar. Sen nasl dnyada madde bedenin ile
imenlerin stnde oturuyorsan, geziyorsan, orada da ayn ekilde
bilin bedeninle otlarn bilin bedeni zerinde oturur, gezersin.
Madde tesi yaam baka bir kitapta anlatacam, nk madde
tesi, bugne kadar sadece misal yollu, kinayeli anlatlm.
Yoktan hibir ey var olmaz, var olan da asla yok olmaz. Her
yaratlan, mutlaka madde tesi ikizini meydana getirir.
ayet madde tesi olmasayd, bizler ryada, rnein madde
tesindeki yaknlarmz gremez, onlarla konuamazdk. Uyku
halinde, madde tesiyle maddenin aras olan, benlik snr kalkm
oluyor. Eskilerin ruh dedii bilin beden, asla madde deildir; k
beden de deildir. Ik denen zerrecikler, fotonlar, kuantlar
maddedir. Madde, asla madde tesine geemez.
Madde, zerrelerden olutuu iin blnr, paralanr.
Meydana gelen bir mnda ise ne atom, ne foton, ne k, ne enerji,
ne de baka bir zerre vardr. Mn tektir, bu nedenle ne blnr, ne
paralanr, ne de yok edilebilir. Bir bedeni dnn, bir de
glgesini... Glge, bedenin yansmasdr. Glge blnebilir,
paralanabilir mi?
Ruh, bilin asla maddenin z de deildir. Maddenin znden,
madde beden oluur. Maddenin z, atomalt yedinci boyuta kadar
144

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


eklin Madde tesi kizi

iner. Madde st btnsel akln eitli mnlarla bireysellemesi


iin, elbette ki bir vesileye ihtiya vardr. te bu vesile, maddedir.
Madde, zerrelerden meydana gelir, ancak madde tesi yekpare
yapdr. te bu yekpare yap, madde st akln yansmasdr.
ekillenen Malzeme

lm, madde st btnsel akln bir arada tuttuu madde


bedeni meydana getiren zerreciklerin dalmasdr. nsanlar iin
madenlerin ve topran ilevi ve deeri ne ise, madde dediimiz
bu zerreciklerin de madde st btnsel akl iin ilevi ve deeri
odur. Bir insan bir ev yapmadan nce evin plnn izer, sonra plna
gre evin malzemesini ayarlar. rnein, betonarme bir ev yapacaksa
kum alr. Ald kum, milyarlarca kum taneciinin yndr. Bu
tanecikleri, plna uygun olarak su ve imento ile kartrarak bir
araya getirir ve birbirleriyle kaynatrr. Dikkat edilirse, yaplan
betonarme ev, esasnda kum taneciklerinin birleimidir. Bu
taneciklerin tekrar dalmaya balamasyla, ev yklr. Ancak, evin
ekli grenlerin zihnine kaydedilir. te; evin eklinin bu kayd,
eskilerin ruh dedii bilin beden gibidir.
Madde beden, st akln ynlendirmesiyle, atomik zerreciklerin
birlemesinden oluur. Bedeni meydana getiren atomik malzeme,
dalnca tekrar atomik boyuta karr. Bylece, topraktan gelen
topraa dnm olur. Beden aslna dnerken, hakikatimiz olan
bilincimiz ise, btnsel akln ynlendirmesiyle meydana gelmi

145

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


ekillenen Malzeme

bireysel bir akl olduunu grr, anlar. Bylece, Allahtan gelen de


Allaha dnm olur.
Ve Allah insan kendi suretinde yaratt. Onu, Allahn
suretinde yaratt. Onlar erkek ve dii olarak yaratt.42
sa, Babann her eyi kendi eline verdiini ve Allahtan
km olup Allaha gitmekte olduunu biliyordu.43
Babadan ktm ve dnyaya geldim. Yine dnyay brakp
Babaya gidiyorum.44
yle sabredenler ki, balarna bir musibet geldiinde, Biz
Allahn malyz ve ona dneceiz derler.45
Onu dzeltip iine ruhumdan flediimde, ona secdeye
gidin.46
De ki; sizin iin grevlendirilen lm melei ruhunuzu alr,
sonra Rabbiniz olan Allaha dnersiniz..47

42 Tevrat, Eski Ahit, Tekvin, Bap 1/27.


43 ncil, Yuhanna, 13/3.
44 ncil, Yuhanna, 16/28.
45 Kuran, 2/Bakara Sresi, 156. Ayet.
46 Kuran, 15/Hicr Sresi, 29. Ayet.
47 Kuran, 32/Secde Sresi, 11. Ayet.

146

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


ekillenen Malzeme

Ademe kendi ruhumdan fledim48


Beni gren Hakk grmtr.49
Maddenin 'stn' ve 'tesini' Gremeyenler

Kimi dini evreler bu noktalar bilmedikleri iin, aslmzn


enerji olduunu, enerjinin younlap madde bedenimizi
oluturduunu ve bedenin dalmasyla tekrar enerjiye dneceimizi
anlatr. Onlarn bu anlattklar, sadece madde beden iin geerlidir.
Bizim hakikatimiz, enerji deildir. Allah, onlarn syledii gibi, ne
enerjidir ne de enerji boyutudur. Onlarn verdii okyanus rnei,
TEK.lii anlamak isteyenleri tamamen yanla sevk ediyor. Onlar,
her eyin okyanustan ve okyanusun kabaran dalgalarndan ibaret
olduunu zannediyorlar. Okyanusu kabartan rzgardan ve dalgalarn
tesinde ebedleen mnlardan habersizler.
Ruhun madde ile aklanmas, sadece gnmze ait bir yanlg
deil. 1950lerde A.B.D.de balayan bir akmla, rnein
reenkarnasyon inancna sahip Hindu yazar Paramhansa Yogananda,
'Bilgelie Yolculuk' adl kitabnda50, insanlarn ruh bedenlerinin
astral, halogramik (nsal) beden olduunu anlatr. Buzdan
heykellerin eriyerek tekrar suya dnt gibi, insanlarn da lnce
enerjiye, yani zlerine dndklerinden bahseder. Hepimizin z olan
48 Kuran, 38/Sd Sresi, 72. ayette bu mana yer almaktadr.
49 Hadis-i erif
50 Bilgelie Yolculuk, Paramhansa Yogananda , Bilyay Vakf, Ruh ve Madde Yaynlar.

147

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


Maddenin 'stn' ve 'tesini' Gremeyenler

Allahn, sonsuz bir enerji boyutu olduunu ifade eder. zin


verilmedii iin kitaptan alnt yapamyoruz; isteyen sz konusu
kitab alp kendisi okuyabilir.
nsann ruh bedenine, astral, halogramik, nsal beden diyen
szde alimlerden uzak durun. Bu kiiler, ya reenkarnasyonu
savunanlardr veya materyalist bilim insanlarn referans gsteren
kiilerdir. Bunlarn bir ksm, asllarnn ne olduu bilinmesin diye,
soy isimlerini aklamaktan kanrlar.
Maddenin st ve tesi

Ruh konusu ok nemli olduu iin, baka bir rnekle devam


edelim...
Bir film ekilmeden nce bir senarist tarafndan senaryo
yazlr. Filmin aktrleri, bu senaryoya gre rollerini oynarlar;
kamera da bunlar kaydeder. Film tamamlannca, geride sadece
filmin cansz eritleri kalr. Kamera nndeki oyuncularn btn
hareketleri film eridine kayt edildikten sonra, filmin oyuncular
ekip gider. Eldeki film eridini beyaz perdeye yanstarak,
oyuncularn kamera nnde sergiledikleri oyunu izleriz. Filmde, bu
oyuncular canlym gibi hareket ederler. Beyaz perdede grnen bu
grntleri blp paralayabilir miyiz? Veyahut oyuncularn
hareketlerini film oynarken deitirebilir miyiz? Hayr... Senaristin
yazdn oyuncular oynar; oyuncularn oynadn kamera eker;

148

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


Maddenin st ve tesi

kamerann ektii de filmde izlenir. Ayn ekilde, doup bym


bir insan, tekrar kltp ana rahmine koyamayz.
Benzetme babnda; o filmin senaryosu madde stdr
programdr, btnsel akldandr. Filmin oynand set, film iin
kullanlan malzemeler, rol alan aktrler maddedir. Filmin kaytlar
ise madde tesidir. te; spermle yumurta birleir birlemez
ynetmen motor der; son nefesle birlikte de stop der ve bu
dnya setindeki film ekimi biter. Ancak, hakikatte ba olmayan
bu filmin ebediyen sonu da olmaz.
Alt Gnde Yaradl I

Bedenimizi meydana getiren yiyecekler, yendikten sonra


midedeki deiik maddeler ile arprlar, sv olurlar; beyinden
geerken arprlar, hem grnen hem de grnmeyen hallere
dnerler. Toprak su arpmas ile birlikte, topran oluum iin
gerekli olan ss, Gne tarafndan dengelenir. Hava da oluum ve
olgunluk dnemine kadar, bir nevi tansiyon grevi yapar; gne
ssn dengeler. Topraktan geli ve mideye giri, topran ters ynl
arpmasnn birinci halidir; midedeki arpma ve dnme ikinci
halidir; beyinden geerken arpmas nc halidir ki eti, kemii,
ya, kl, trna vs. oluturur. Dn yapan svnn (kann)
ierisinden vcuda yaylr ve hemcinsleriyle buluur. Bu, nc
arpma halidir. Dikkat edilirse, hts ve ate alt kez hl deitirirler.

149

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


Alt Gnde Yaradl I

e kadar ayr bir hl, ten sonra zt ekilde ayr bir hl olarak...
Kurandaki;
Dorusu sizin Rabbiniz gkleri ve yeri alt gnde (devrede)
yaratan, sonra ara hakim olan, ileri dzenle idare edendir...51
ayetinin bir mns da budur. Tevratta da,
Ve Allah yapt her eyi grd ve ite ok iyi idi. Ve Akam
oldu ve sabah oldu, altnc gn.52
yazldr.
Deerli okurlar, insan da bir alemdir. Yediimiz bir nesne
mideye girdikten sonra, beyin mekanizmasnda programlanana kadar
24 saat geer; ayet, Akam oldu, sabah oldu der. Beyinden geen
bu meni atomlar torbaya dene kadar, gn geer. Rahimde
ceninin temeli de gn ierisinde tamam olur. Bylece toplam alt
gnde, bir insann bedenini oluturan ekirdek tamamlanm olur.
Tevrattaki, yedinci gnde dinlenmenin mns, mideye giren
yiyeceklerin beyinde programlanmalarna kadar geen zamandr.
Drt Element

Dnyann yapsn ekirdekate, grnen ve grnmeyen


toprak, su ve hava olmak zere, drt element oluturur. Dnyaya
yzeyden baklm; Drtte su, drtte biri toprak denmi.
51 Kuran, 10/Ynus Sresi, 3. Ayet.
52 Tevrat, Eski Ahit, Tekvin, Bap 1/31.

150

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


Drt Element

Halbuki, topran grnen ksmnn haricinde, suyun altnda,


okyanuslarn tabanndan arpma mesafesine kadar, grnmeyen
toprak hacmi var. Bir insann vcudunda da drt element vardr.
nsan vcudunun drtte biri su, drtte biri toprak, drtte biri hava ve
drtte biri de atetir; ama kilo hesabna gre deil, baka l
hesabna gre. Drt denge unsurunun ikisi olan hava ve ate, zaten
her an dengelidir. Bir insan ayet toprak ve suyu ayn lde
dengelerse, rs bir hastalk da yoksa, hi hasta olmaz, hep shhatli
kalr. Kafasn geici eylere takmayp olumlu dnyorsa, hibir
konuda fanatik deilse, sper bir beyine sahip olur. ayet gerekli
beyin almalarn yaparsa beyin, madde tesine aama yapar; dier
insanlarn gremediini grr.
Vcudun Temel Iss I

nsan vcudu bu drt elementi toplar. Atomlar meydana


getiren zerrelerin dn hz, hcrelere gre ayarlanr ve insann
vcut ss olan 37 dereceyi dengeler. Yoksa, yiyecek ve ieceklerin
vcutta arpmasyla oluan sy ve kounca, spor yapnca vs.
ykselen vcut ssn, hcreleri meydana getiren bu zerrecikler
dengelememi olsa idi, insan yaayamazd. Dikkat edilirse, vcut
ss devaml 37 derece civarndadr. Vcuttaki elektrik de vcudun
temel ssna tabidir. Ana rahmine den bir meni, ancak bu sda, bir
insann oluumunu meydana getirir. Hayvanlarda temel s farkldr.

151

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


Vcudun Temel Iss I

rnein, civciv olumas iin, 21-22 derece aras s olmas lazm...


Bu snn dna klnca amaca ulalmaz.
Canlln Nitelii

Canllk, en nce dalardan balamtr, nk ilk souyan


yerler dalard. Dolaysyla Dnya'da ilk oluan canl nebatt.
Topraa ve gne ssnn azlna veya okluuna gre, nebatn
eitlilii olutu. Dnya zerinde oluan nebatn nitelii byk
lde iki d etkene baldr:
- Birincisi, topran hali
- kincisi ve en nemlisi de, gne ssdr.
Bu sebeple, nesnelerin nitelikleri blgelere gre deiir.
rnein, kuzey yarm krede yetien sebze meyve, gney yarm
krede yetienlerden daha lezzetli olur. nk kuzey yarm krede
kara paras, gney yarm kreden fazladr; dalarn da ayn ekilde
hem adedi daha fazladr hem de dzenleri farkldr, ayrca nem oran
ve s da farkldr.
Sebze, meyve gibi nesnelerin niteliini d etkenlerden baka,
bir de onlarn tohum programlar belirler. rnein, portakal
tohumunu Avrupa'nn kuzey blgelerine dik, yetimez; yetise dahi
meyve vermez. Kuzeyden bir meyveyi gneye getir, dik, yetitir,
meyve verir; ama bu sefer de lezzeti deiir. te; d etkenlerin

152

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


Canlln Nitelii

yannda tohumun programnn blgelere gre deimesinden


dolay...
Hatta, kuzey yarm krede doan insanlarn daha bilgin
olularnn temelinde dahi bu etkenler yatar. Ayn ekilde, blgelere
gre hayvanatta da farkllklar meydana gelmitir.
Canllarn mr, oluum srasndaki snn ve hava atomlarnn
yayd enerjik bilgilerin karmna ve dier baz etkenlere baldr.
Tesadf Tezi I

Dnyann ve gne sisteminin oluumu, hi tesadf olabilir


mi?.. yi dnn, mmkn m bu?.. Bir ekirdek olmadan, aa
kendiliinden meydana geliyor mu?.. Diyelim ki tohum var; su ve
toprak olmadan tohumun programnn aa kmas mmkn m?
Gnein, bir gaz bulutu iken kendiliinden dnp, younlap bu
hale gelmesi nasl mmkn olur? Tekten hibir ey meydana
gelmez!.. Gaz bulutu durduk yerde ikinci bir mdahale olmadan
dnmez. Ztt olmayan bir nesnenin ne olduu anlalmaz.
Bu aklamalar, bilime ve bilim insanlarna ters demez.
Bilimin z budur zaten. Herkesin bir kabiliyeti vardr. Dolaysyla,
bilim insanlar da kendi konularnda ilerleme yaparlar. Tkandklar
yerden, kendilerinden sonraki bilginler o konuyu ilerletirler. lk
ademden gnmze kadar gelinen nokta bunu gsteriyor. Hibir
bilgin, Ben varln asln zdm, her ey bu kadar diyemez. Bir

153

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


Tesadf Tezi I

ncekinin kefini, bir sonraki gelen ilerletir. Varln asln zmek


asla mmkn deil. nk varlk ve varln asl, sonsuz snrszdr.
A.B.C. yirmi sekiz hece;
Zannetme ki bunlar bilmece.
Biri sadan, biri soldan okunur;
Bunlarn hepsi yalnz bir hece.
Cafer okumu yetmi iki bin hece;
Hak Teal kendine vermi bir gece.
Gecesi gndz olurmu nice;
Sizin iin bunlar bilmece.
Sizin bildiiniz gndz ve gece;
Kinat sendedir bilmiyon hoca.
Kinatn cmlesi yalnz bir hece;
Cafer de kalm burada bir gece.
Sistem her an ileriye doru iler. rnein, ilk ademden
gnmze kadar, 50 yana gelmi bir insann, otuz yana geri
dnd hi grlm m? Tesadf sz konusu olsa idi, bu da
grlrd... Demek ki, her ey yerli yerinde, plnl bir dzene gre
hareket ediyor. Bir dzensizlik gryorsan, bu senin kafann
iindeki anlay mekanizmasnn dzensizliindendir. Ayrca,
sisteme iyi bak!.. Dnya, gezegenler, Gne bir dzen ierisinde
hareket etmiyorlar m? Kaos mu var evrende?.. BR.lik var! Hepsi
154

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


Tesadf Tezi I

birbirini tamamlyor ve canllk bir dzen iinde, varln


srdryor.
Drt Nebi ve Drt Element

nsanl eitmek, insanla yol gstermek iin drt nebi


gelmi. Kitap getirdikleri iin drd de adrestir.
Su, Davuta iarettir; toprak, Musaya iarettir; hava, saya
iarettir; Gne Ahmede iarettir. Dikkat et; drt element, drt
nebi... Bunlar, belli bir dzeni anlatr ve drt nebinin zellikleri
ayrdr; ortak ynleri BR.dir. Bir insann eitimini tamamlayp
evrensel insan olmas iin, drt nebinin de bildirdiklerine ihtiyac
vardr.
Hava, toprak, su, bir de Gne;
Drd bir olmadan yrmez bu can.
sa, Musa, Davut, Yce Peygamber;
Hepsi Kuranda bir tek Can imi...
kinci mn da; Davut KIT, Musa KELM (HARF),
sa KALEM (YAZAN), Ahmed OKUYANdr.
Daha derin bir mn da, drt kitap bir kitaptr; bu da Ana
Kitaptan bir ayettir.
Dnyada Su ve Toprak Elementi

Davut suya iaret eder demitik. Dnyann karnnda dnen


hts elementinde su elementi bitmitir; deniz lmtr. Bunu zamanla
anlayacaz. st emberin dnmesi sona ermitir. Musa, topraa
155

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


Dnyada Su ve Toprak Elementi

iarettir. Toprak elementi de bitmek zere; ikinci ember birinci


ember ile birlemek zere. Bunlarn hepsi birbirleriyle balantldr.
Gne'te, Gezegenlerde ve Dnya'da Ate Elementi

Bilginler Gnein mrn lm; buna bir diyeceim yok.


Yalnz, Dnyann mr ile Gnein mr ayn olamaz, nk
dnya ekirdeinin hacmi gneinkinden ok kk. Nasl olur da
Dnya, Gne ile ayn mre sahip olur? Gnein ii drt ember
halinde dnmektedir. Dtaki drdnc ember atlmak zere; iaret
verebilir. Gne e getiinde, Dnyada hayat son bulur. nk
hts, arpmaya derse, Gnein d yzeyinde katlama balar;
bu da Gnein d yzeyinin arpmasn yavalatr ve Dnyaya
yansyan s der. Gnete; hts ile ate u anda hl drt arpma
yapt iin, drdnc hale dnp, bizlere s olarak ulamaya
devam ediyor. Gnete arpmaya geildii zaman, Dnyann
oluum srecine benzer bir sre balar.
Gezegenlere gelince... Onlarn gbeinde ekirdekatein
olmayndan (yani arpmalarn eksik oluundan) dolay, 2. ile 3.
ate temizlenemeden, ilerindeki hts donma durumuna yaklat. Bu
sebeple, gezegenler ldr; onlarda canllk yoktur.
Dnyann kalbi ise, ekirdekate hacmini tamamlayp,
arpmalar bittikten sonra duracak. ekirdek, ok yksek derecede
hararete sahiptir. Gnein gbeindeki zate azdr, ama harareti
ekirdek atein hararetinden ok daha fazladr. st daha hafif ate
156

KOKUMU BALIK-BEERBedenlerin ekli


Gne'te, Gezegenlerde ve Dnya'da Ate Elementi

emberleriyle kapl olduu ve ie doru kvrld iin, zatein


harareti da kamaz.
sa I
Dnya'da Hava Elementi ve Mesih

u an toprak elementi bitmek zere... Topraktan sonra


hava elementi tkenecek. Toprak Musay, hava say temsil
eder demitik. te; Mesihin Dnyaya gelmesi, toprak
elementinin bitip hava elementine geilmesi iledir. Hibir hadis
veya ayet, sa Nebi dnyaya tekrar gelecek demez; O
gelecek der. Onun geleceini, kendi devrinin insanlarna,
kinaye yollu Hz. Muhammed (s.a.v.) de bildirmitir ve Mesih
gelecek demitir. Mesihin mns, dorulayc, dzeltici,
Hakk syleyendir.
Hz. Davutun Hz. Musaya nakli; Hz. Musann da Mesih
gelecek diye Hz. say iaret etmesinden dolay, Hz. saya
Mesih denmitir. Musa (a.s.), Mesih, Allahn kelmn, benim
getirdiklerimi tasdik edecek demitir. Yani Mesih ayrca, tasdik
edici mnsna da gelmektedir. lk ademden sonraki btn nebiler
Mesihtir. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu mnya binaen, son gelene
Mesih demitir. te; Hz. Peygamber, Son nebi benim, benden
sonra Mesih gelecek deyince, o zamana kadar Hz. saya Mesih
denmesinden dolay, Hz. sa tekrar gelecek zannna dlm ve
bu hadis, Hz. sa gelecek diye yanl tercme edilmitir.

157

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Dnya'da Hava Elementi ve Mesih

Son nebi, Hz. Muhammeddir (s.a.v.). Ondan sonra baka nebi


gelmeyecekse ve Hz. sa da nebi olduundan dolay, zaten gelemez.
Din, son nebi Hz. Muhammedde (s.a.v.) tamam olduu iin,
nebilerin de en bilgini O olduundan, madde tesinden madde aleme
gei olsayd, Hz. Muhammed (s.a.v.) gelirdi; buray iyi dnn!
Ayrca, ncil de sann tekrar gelmeyeceini aka beyan etmitir.
Fakat benim ismimle Babann gnderecei tesellici Ruh-ul
Kudds; O size her eyi retecektir. Ve size sylediim her eyi
hatrnza getirecektir.53
Babadan size gndereceim tesellici, Babadan kan
Hakikat Ruhu geldii zaman benim iin O ahadet edecektir. Siz
de ahadet edersiniz; nk balangta benimle berabersiniz.54
Bununla beraber ben size hakikati sylyorum. Benim
gitmem sizler iin hayrldr; nk gitmezsem tesellici size
gelmez. Fakat gidersem Onu size gnderirim ve O geldii zaman
gnah iin, salh iin ve hkm iin dnyay ilzem edecektir.55
Size syleyecek daha ok eylerim var; fakat imdi
dayanamazsnz. Fakat O Hakikat Ruhu gelince, size her hakikate
53 ncil, Yuhanna, 14/26.
54 ncil, Yuhanna, 15/26-27.
55 ncil, Yuhanna, 16/7-8.

158

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Dnya'da Hava Elementi ve Mesih

yol gsterecektir. Zira kendiliinden sylemeyecektir. Fakat her ne


iitirse syleyecek ve gelecek eyleri size bildirecektir. O beni taziz
edecektir. nk benimkinden alacak ve size bildirecektir.
Babamn her nesi varsa benimdir. Bunun iin, benimkinden
alacak ve size bildirecektir dedim.56
Ve buna benzer birok ayet daha var ncilde. Ayrca, insanda
yaratl olarak btn nebilerin boyutu mevcuttur; lakin kapaldr.
Allah bu kadar aciz mi ki, madde tesi boyuttan Hz. say (a.s.) bu
aleme tekrar getirsin. Herhangi bir insanda sa boyutunu aar ve o
zat, Hz. sann (a.s.) yapaca grevi yapar.
Madde tesinden Maddeye Gei

O devirde yaayanlar, sizlerin imdi sahip olduunuz ilimlere


sahip deildi; Dnyay dahi dz zannediyorlard. Bu yzden baz
gerekler, onlara anlayacaklar ekilde anlatlmtr. Yoksa, madde
ile balants kopan bir varlk, madde tesinde orann artlarna gre
yaar. Madde alemine dnp, tekrar madde olarak yaamas asla sz
konusu olamaz. Madde tesindekiler dnyadaki insanlar ile irtibat
kurabilirler, ama o da, dnyadaki insann o anki halinin deiip,
alglamasnn normalin dna kmasyla, grnn deimesiyle
olur. Bunu yaayan bilir; yaamayan bilemez, imknszdr.
Bu balamda, cinler ile ilgili aldatc grler sizi yanltmasn.
Zira, cinlerin ierisinde kabiliyetli olanlar vardr. Bunlarn ad cin
56 ncil, Yuhanna, 16/12-15.

159

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Madde tesinden Maddeye Gei

deil, HNdir ve insanlara grnebilirler, nk bu varlklar da


madde yaplardr. Atein ikinci hali ile havann drde dm
halinin arpmasndan meydana gelmilerdir. Genel olarak cin
diye tarif edilen bu varlklar, yedi deiik halde olurlar. Cin olanlar
ksmdr. Dierleri, tan, hin, ifrit gibi varlklardr; cin
deildir. Daha bakalar da vardr. nsan, grmedike bunlarn
yaamna akl erdiremez. Ancak baz kiilerin anlattklarnn aksine,
suyun eitli kalplara girip, kabn eklini ald gibi ekil alamazlar.
Bu, sadece baz meleklerin zelliidir; cinlere bu zellik
verilmemitir. Cinler, ancak kendi ekilleriyle baz insanlara
grnebilirler. Bu da, baz insanlarda ok hassas olan ikinci grme
devresinin ksa sreli almasyla mmkn olur. Artk cinleri ok
stn varlklarm gibi vmekten vazgein!..
Mesihi Bekleyenler

Mesihe sa diyorlar ve sann geliini her topluluk ayr


yorumluyor. Herkes, eskilerden duyduu fanatik dnce yollu
uydurulmu ifadeleri veya mecazlar hakikat gibi alglam. rnein,
Mslmanlar diyor ki; sa (a.s.), iki melek arasnda amdaki beyaz
minareye inecek... Gya Hz. Muhammed (s.a.v.) yle sylemi...
Ne var ki, onun zamannda minare yoktu. Sonra cemaatle cuma
namaz klacak, ondan sonra da kllar ekip kffarn zerine
yryp hepsini ldrecek... Kffar kim?.. Avrupal, Amerikal...

160

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Mesihi Bekleyenler

Peki, onlar demez mi; Biz sevyiz, sana uyduk, kitabmz ncil,
bizi neden ldryorsun?..
kincisi; sa gelince Kurana uyacak ve Mslman olacakm;
Dnyay Mslmanlk ve Kuran koruyacakm... Kuran da burada,
Mslman da burada; sa (a.s.) niye bouna gelsin ki... te; siz
btn bunlar deerlendirdikten sonra, sa Aleyhisselmn geldii
zaman kime vuracan iyi dnn...
Artk, peygamberleri eli kll, beli kamal tanmaktan ve
tantmaktan vazgein! Onlar kimseye saldrmamtr; sadece
kendilerini korumulardr. man edenler iin, bunlar irktir. iniz
gcnz, aklnz fikriniz; vurmak, krmak, ldrmek... Bu sadist
dnceleri an artk... Allahn btn yarattklarn sevmeye
ynelin... Hibir nebi insanlara sava amamtr; Bize uyun diye
insanlar zorlamamtr. Aksine; o zamann putperestleri,
lhlarmz elden gidiyor diye, nebilere ve nebilere inanlarn
zerine saldrmlardr. Onlar da kendilerini korumulardr.
Musevler Hz. Musay (a.s.), sevler Hz. say (a.s.)
anlamamlar. Hz. Muhammedi (s.a.v.) ilk dnemde anlayan
km; brahim Hakk dnemine kadar tek tk kalm; gnmzde
de sona ermi... Ve her ey tersine dnm. Bugn bir avu insan
dnda, ne peygamberleri ne de Allah anlayan kalm.

161

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Mesihi Bekleyenler

sevler, Allah yukarda, gkte kral gibi oturuyor diyor.


Dierlerine gre de Allah havada, sada, solda, her yerde... yle
olduunu grdn m? Yok grmediysen sen yalanc ahitsin... ki
taraf da Allah anlamada ayn dzeysizlie sahipler.
Hem yemin olsun ki gerekten insan biz yarattk ve biliriz
nefsi onu ne ile vesveselendirir. Ve Biz ona ah damarndan daha
yaknzdr.57
diyen Kurana ters dmler.
Hz. Muhammede (s.a.v.), Allah yerde midir, gkte midir?
diye sorulunca, Allah ne yerde ne gkte, mmin kullarnn
kalbinde demitir. Kalbin mns, gnldr. Sizler gnl gznz
amamsnz, kr yayorsunuz. ayet am olsaydnz, ne
olduunu grrdnz...
Allah dendii zaman havaya bakmak irktir. Madem
dnyann sahibi olan tanr, olu ile birlikte gkte oturuyorsa, neden
hi Dnyaya gelip gezdii grlmemi? yle ya, madem Dnya
gkteki bir tanrnn; ara sra dnyaya urar, aramzda gezer, bir ay
kahve ier, iyi almayanlar, gnah ileyenleri dver, gider. Artk
asrlar ncesine ait akllar, dnceleri bir kenara brakp kendi
beynimizi aratrmak zorundayz. Yirmi birinci asrn ilminde
57 Kuran, 50/Kf Sresi, 16. Ayet.

162

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Mesihi Bekleyenler

yerimizi almalyz. Dnya zerine bak; nebatn ba yerde,


hayvanatn ba eik, insann ba ise dik, yani gkte. Havaya
bakp Hakk orada arayacamza, beynimize ynelip kendimizde
arayacaz. Dnyaya geli sebebimiz, bu et-kemik beden iinde
kemlleip, kim olduumuzu renmektir. Allah, tm kinat
kapsayan sonsuz snrsz CAN, AKIL ve G'tr. Bizler o gten
ayr deiliz. Her eyi hareket ettiren Odur. Hatt, her ey Odur.
Bizler o gten birer mnyz; ayr deiliz. Bizlerin deil, Onun
diledii olur. Bedenlerimiz birer alettir. Btn veliler, Her eyi
kendinizde arayn demiler; siz sada solda, havada aryorsunuz.
Havada arayan, sonunda havasn alr.
Kitaplarn Yanl Tercme Edilmesi

Elinizdeki kitaplar deitirilmi. Gemite tercme yoluyla,


birok sapk mn, din dmanlar tarafndan uydurulup din
evrelerine yaylm. Bu; sevlerde de, Musevlerde de,
Mslmanlarda da olmu. O devirlerde de fanatik beyinler imdiki
gibi oktu. sevleri, Musevleri ve Mslmanlar birbirlerine
dman etmiler. Okuduunuz kitaplarn asln grdnz m?
Bugne kadar tercme edenlerin kimler olduunu biliyor musunuz?..
Kitaplar iyi inceleyin!.. Ne yazk ki, bugn ilim iinde yzyorlar;
bedenleri bu asrda, ama akllar 1400 yl ncesini yayor.
Bugn, Aya kld deniyor; adam kalkyor, Kuranda var
diyor. Araba yapmlar; Efendim ilmini Kurandan almlarm.

163

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Kitaplarn Yanl Tercme Edilmesi

Uak yaplm, insanlar havada uuyor; Efendim Kurana bakp


yapyorlarm... Madem onlar Kurana bakp bunlar yapyor;
Kuran senin elinde, sen niye yapmyorsun da onlarn yaptklarna
muhta oluyorsun?.. Demek ki, bu adamlar Kuran okuyorlar; sen
okumuyorsun.
Kuranda, Blclk yapmayn; btn nebiler BR.dir,
Allahn elileri ve kullardr deniyor. mann artnda, Btn
peygamberleri kabul ettim, iman ettim diyorsun; sonra kalkp,
Benim peygamberim onlarnkinden stndr diyorsun. Sen ne
dediinin farknda msn? Blcler iin, Mrikler en ar cezay
grecekler
deniyor.
Benim
peygamberim
onlarn
peygamberlerinden stndr diyenler blclk yapmtr. Btn
nebiler ve kitaplar Kuranda BR.lemitir:
De ki: Biz Allaha, bize inen brahim, smail, shak, Yakub
ve zrriyetlerine inen vahye inandk. saya, Musaya ve
Rablerinden aldklar haberlerle peygamber olanlara verilen
hakikatlere de inandk. Aralarnda asla ayrm yapmayz. Biz
Allaha teslim olmularz.58
sa Aleyhisselmdan nce Musa Aleyhisselm vard.
Hristiyanm, sa mmetindenim diyenler, acaba Musa
Aleyhisselm dneminde dnyaya gelmi olsalard kimin mmeti
58 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 84. Ayet.

164

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Kitaplarn Yanl Tercme Edilmesi

olacaklard? Ahmed Aleyhisselmdan nce de sann (a.s.)


mmeti vard. Ben Mslmanm diyenler, acaba Ahmed (s.a.v.)
gelmeden nce domu olsalard, kimin mmeti olacaklard? yi
dnn bunlar! Hibir peygamber kimsenin tekelinde deildir.
Benim peygamberim onlarnkinden stndr diyen bir kii ne
Mslmandr, ne sevdir, ne Musevdir; sadece blcdr. Kurana
iyi bakn! Bu kafay deitir artk! Yaknda o aleme geeceksin;
orada apak grlecek kimin kim olduu...
Mslmanlarn Yanlgs

Deerli insanlar, Ben u lidere balym, ben falan stada,


filan alime balym diyerek Allahtan bakasna balanmann
sonu, aadaki ayette yazld gibi cehennemdir. Allahtan baka
kimseye balanmayn ve sakn kullara kulluk etmeyin...
nsanlardan bazlar var ki, Allahn dnda bir ksm
eyleri ediniyorlar. Allahn sevilmesi kadar onlar seviyorlar.
Fakat gerek inananlar, Allah her eyden daha ok seviyorlar.
Keke o zalimler azap grecekleri vakit btn kuvvetin Allahn
elinde olduunu, Allahn iddetli azab bulunduunu
anlayacaklarn (imdiden) idrak etseler. O vakit ki, tabi olunanlar
tabi olanlardan teberru ederler. Hep beraber azab grrler.
Aralarndaki btn sebepler kesilir. Tabi olanlar derler ki: Keke
bir daha dnyaya dnebilseydik de bu liderlerimiz bizden teberru
ettikleri gibi biz de onlardan teberru etseydik. Allah bylece

165

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Mslmanlarn Yanlgs

yaptklarn bir hasret kayna olarak onlara gsterir. Ve onlar


ateten de kacak deillerdir.59
Birok topluluk gezdim; peygamberleri brakmlar,
balarndaki alim zannettikleri kiilere biat etmiler. Onlara
tapyorlar, onlar savunuyorlar... Gruplara blnmler; Ben
uncuyum, ben buncuyum... diyorlar. Dorusunu izah ettim, beni
reddettiler. Onlara okumalarn tavsiye ettim; bana, eytan da ok
okumu; ilmi ok yksekmi; eytan ilim sahibi olduu iin eytan
olmu dediler. eytan gya melekmi, cennetten kovulmu, sonra
eytan olmu...
Deerli insanlar, eytann cennette ne ii var? eytann cennete
giremeyecei ilhi kitaplarda yazldr. eytan venlerden, eytana
melek diyenlerden uzak durun. Cinden, eytandan Allaha snn.
ki ayakl eytanlardan da... Bana baz alimlerin kitaplarndan rnek
gsterdiler. Baktm ki, iblisin szleri. Yukarda, alimlerin kitaplarna
tercme ad altnda neler yapldn yazdm.
Deerli insanlar, Kurann ilk ayeti: Oku, oku, oku...
Kendini oku, kinat oku... Her ey ilimledir...
Oku, Rabbin byk ikram sahibidir.60
59 Kuran, 2/Bakara Sresi, 165-167. Ayet.
60 Kuran, 96/Alk Sresi, 3. Ayet.

166

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Mslmanlarn Yanlgs

Biat etmeye gelince... Nebilerden bakasna biat edilmez.


Nebiler, Hakka alan kaplardr. O kaplar almayana Hak kaps
almaz.
eytana gelince... Yaratlmlarn en cahilidir. lmi olsa idi,
eytan olmazd. lmi olan, Allaha kar gelir mi? Cahil, Allaha
kar gelir. kincisi; melekler nurdan yaratlmtr, eytan nardan
(yani ateten) yaratlmtr... Bir melek, sonradan nasl eytan olur?
Artk eytan vmekten vazgein, eytanlar meleklerle
kartrmayn. Kurana iyi bakn!
Eski alimlere gelince... Onlarn iinde ze ulam, Haktan bir
sr olanlar vard. O devirlerde, imdiki gibi bolluk yoktu. Yemeye
ekmek bulamayan insanlarn bir ksm, alimlerin derghna gidip
karnlarn doyuruyorlard; dertlerine derman buluyorlard. O alimler
almyor, veriyorlard. Peki, nereden bulup da veriyorlard? ze
erdikleri iin; verdiklerini, beyin gleriyle, keramet ile meydana
getiriyorlard. Bugnk alim geinenler, sizden alyorlar. O dnemin
evliya ve velileri, oturduklar yerden baka beldelerde oturanlarla
aletsiz olarak gryor, konuuyorlard. Oturduklar yerden
istedikleri yeri, insan seyredebiliyorlard. Bir yerden baka bir yere
annda gidip geliyorlard; bunlar gerektir. Sizler o dnemin
evliyasnn yaad halleri, bugn alet aracl ile yayorsunuz,
farknda deilsiniz!.. O devirlerdeki dier insanlar, bunlar hayal bile

167

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Mslmanlarn Yanlgs

edemiyorlard. Artk btn bunlar iyice dnmenizin zaman


geldi...
sevilerin Yanlgs

sevlere gelince... sa nebinin yaad dnem, krallk dnemi


idi. Dnyann ne yuvarlak olduu, ne de dnd biliniyordu, ne de
galaksiler tespit edilmiti. O dnemin insanlarnn ilim seviyesini iyi
dnn! nsann ba diktir ve tm mahlukattan stndr. Bu
yzden, ba ycedir ve ona, gk denir. nk ilim, beyinden dile
iner ve dilden dar yaylr. Yani gkten iner. O devrin insanna ar
geldii iin, saya (a.s.) verilen ilimlerin bir ksm, daha sonra
durduruldu.
say ge aldk!61 ayeti; ilm yaynn, o gn iin

durdurulduuna iaret eder. say (a.s.) evren boluunda aramay


brakn artk!
sa Nebi'nin Kssas

sa (a.s.) doduunda, kendi kabilesi, Babasz ocuk olmaz


diyerek Meryem Validemizi suladlar. Ve beikte;
O ocuk (sa a.s.); Ben Allahn kuluyum. Bana kitap verdi ve
Beni peygamber yapt.62 diye konuunca, o gn hemehrilerinin
ounun akl bu olay almad. nk onlarn akl, kulaktan dolma,
ondan bundan duyma kelime topluluu idi. sann (a.s.) beikte
konutuunu grdkleri halde, eytan ii diye inkr ettiler. Sanki
61 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 55. Ayet.
62 Kuran, 19/Meryem Sresi, 30. Ayet.

168

KOKUMU BALIK-BEERsa I
sa Nebi'nin Kssas

eytan grmler de... Bu olay kabullenemediler ve Hz. Meryemi


oradan srgn ettiler. En ok ile eken peygamber anas, Meryem
Validemizdir. Kuranda vlmtr:
...Ve seni alemlerin kadnlarndan stn kld.63
Demek ki Hz. Meryem, btn yaratlm kadnlardan
stnm... nanmayanlar Kurana baksn, ayettir!
Okunmayan Kuran

Sizler Kuran okumamsnz; ondan bundan duyduunuzla


hareket ediyorsunuz. Kurana dokunma, arplrsn sz, iblisin
szdr. Aman Kuran okuma. Niye? Anlamazsn... Hocalar
bilir... Duvara asm; Sandan geme, solundan geme, yok eri
tutma, yok gbeinin altnda tutma... nsanlar Kuran okumaktan
uzaklatrmlar. Kurann ismini putlatrmlar, ismine tapyorlar.
Allah ismi de yle; ne olduunu anlamamlar. Sadece isimlere
tapyorlar. Sakn abdestsiz Kurana el srme diyorlar. Halbuki,
mezarlktan geerken, abdestli abdestsiz Fatiha Suresini okumuyor
musun? Fatiha Kuran deil mi? Oku... Kuran oku... Korkma
arplmazsn; okumazsan arplrsn! Zaten insanlarn ou
arplm... Arnmamlar el srmesin!64 ayetinin mns, ze
ermemiler Kuran aklamasndr. Kuran senin zndr; bundan
haberin yok!..
63 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 42. Ayet.
64 Kuran, 56/Vk'a Sresi, 79. Ayet.

169

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Okunmayan Kuran

Kur'an senin zndr;


zndeki szndr.
Kur'an anlamayan,
Zahirdeki gzndr...
Cafer der, Kuran zdr;
Kinatta bir tek szdr.
Et-kemik beden bezdir;
Bunu gren gerek gzdr...
Gk Kavram

sann (a.s.) devrinde her ey kraln izni ile olurdu. Su


ileyeni aa atmaya 65 gererlerdi. sa (a.s.) kendine uyanlara Allah
tarif ederken, o gnn insanlnn anlayna hitap etmiti. Allah,
babay rnek vererek tarif etmiti: Biz Onun ocuklaryz. Benim
sylediklerimi dinlerseniz, artlarn yerine getirirseniz, Ona
ulaacaksnz; ruh bedenle geeceimiz cennet denen alemlerde
yaayacaksnz derdi. Madde tesi boyutlardan, yani cennetlerden
gkler diye bahsederdi. Bizim bildiimiz gk, gne sisteminin ve
grnen galaksilerin ara boluudur. Halbuki, gne sistemi de,
galaksi de dz bir tepsi gibidir. Siz, ge baknca karklk
gryorsunuz, halbuki bir dzen vardr.

65 nsanlarn gerildii armhlar, bugn sevlerin sand gibi eklinde deil, x eklinde
idi.

170

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Gk Kavram

Esasnda, gk diye baktmz yer, 12 saat sonra ayamzn


altnda gelir. Daha da ilginci, herhangi bir gezegene veya galaksiye
git, orann toprana basnca yukarya bak, bu sefer de bizim
dnyamz gkte grnr. Dnyadan yz milyon km uzakla, gk
dediin bolukta saa sola bak, ne yer var, ne gk var; ne gece var,
ne gndz var; ne sa var, ne sol var; ne de zaman var. Bunlar iyi
dnn!.. Dolaysyla gk bile mutlak deil, izafdir. Bugn bunlar
kefedilmi, biliniyor... ki bin yl nceki akln sil, kendi asrnda
yaadn kaydet. Artk gereklere kulak ver ve hayali bir tanry,
olmayan bir ge oturtmaktan vazge!.. Hayalde yaama; geree
ynel! Bunlarn hibiri, ne ncile, ne Tevrat'a, ne de Kurana terstir.
Grnmeyeni Grme

Grmediime inanmam... Denizdeki suya bakyorsun; senin


zahir gzn grmyor diye, Su tuzsuz diyebilir misin? Demek ki,
gznn grmediini dilin gryor; ama tadna baknca... iek
kokuyor; bu yaylan kokuyu grebiliyor musun? Hayr! Ama
koklaynca gryorsun. Stn ierisindeki tereyan grebiliyor
musun? Demek ki, senin gzn arzal... te; beynindeki st grme
merkezini aarsan, madde tesi alemleri burada iken de grrsn...
Akl gzn kr olduu srece sen, ancak kstl grebilirsin.
artlarn yerine getir; bedelini de; akl gzn alr. O zaman zahir
gznle grdklerinin hayal olduunu anlar, arrsn ve Tm
kinat tek bir aklm dersin. Grneni, yani maddeyi, madde gz

171

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Grnmeyeni Grme

grr. Grnmeyen akl, akl grr. Senin akln A ile Z arasndaki


harflerin yer deitirerek meydana getirdii kelime topluluudur.
Kelimeler, gerek akla ulamak iin sadece basamaktr. Ama sen
kelimelere taklp kalmsn.
Grnmeyen grnenle grlmez;
Grnmeyen grnene brnmez.
Bakmak ile grnmeyen bilinmez;
Grnmeyen ile grnmeyen silinmez...
Grnenle grnene baklr;
Grnmeyenle grnen bilinir.
Cafer grnmeyeni grr,
mlar grneni gremez...
Gk denince, yukarda denince, kastedilen, bamz, yani
beynimizdir... Esasnda beynimiz et paras olan bir alettir. Niin var
edilmitir? Aklmza ulamamz iin... Aklmza ulamak da,
kendimizin kim olduunu bilmek ile mmkn. Dnyada iken zne
ulap akl gzn amazsan, dnyadan ayrldktan sonra bir daha
asla almaz. Kr geldin, kr yaadn, kr olarak da gidersin; orada
da kr olarak ebediyen azap ekersin. lhi dzende torpil yok ki,
affedilesin. Torpil, senin anlaynda. Her ey bir sistem zere
hareket eder.

172

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Grnmeyeni Grme

Ben Allah dedim, ben Yehova dedim, ben God dedim vs...
Ne dersen de... Lafla bir yere varlmaz, Marsa hi klmaz. Ben
ibadet yaptm... Sen ibadeti gsteri olsun diye yapyorsun. nk
teslimiyetle ibadet yapann, akl gz alr. Hz. Muhammed (s.a.v.),
Namaz mminin miracdr demi; bunlar bugn namaza, bor
diyorlar. Cami bakkal dkkan; git borcunu ver k; sonra da
dilediin gibi yaa anlayna dmler. Hem cenneti hem de
dnyay kapmak istiyorlar. Allah bor vermekten ve almaktan
mnezzehtir. Herkesin yapt kendinedir.
Ha areti I

sa (a.s.)a; Baba66ya ulamann artlar sorulunca,


iaretle tarif etti. nce kalbini, sonra sa ve sol omuzunu, en son
da alnn gsterdi. Bu iaretle sa (a.s.) onlara; nce
kalbinizi temizleyin; sonra BR.lik olun dedi. ki omuz iki
koldur; BR.lii temsil eder. Alnn iaret ederek de, Babaya
ulan! dedi. Yani, Aklnza ulan, znze ulan demek
istedi.
Bu iaretler, yaadnz alemin, yani dnyann artlarna gre
belirlenmitir. l sistemi anlatr. iaretin mns vardr; bu
mn insan Hakka, ze ulatrr. Bugn ne yapyorlar? nce
aln, sonra dierlerini iaret ediyorlar (ne olduunu maalesef
anlamamlar); yukar kacaklarna, aa iniyorlar.
66 Baba tabiri, elimizdeki ncil'in beyandr, bizim tabirimiz deildir.

173

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Ha areti I

321-

Aln
ki kol
Kalp

A
S

Toplumlarn diline gre, sa, Jesus vs. deniyor.


Kurandaki isim, sadr. Dikkat edin; aadan yukar karken,
nce kalp, sonra iki kol (BR.lik, tek iarettir), sonra aln (Akl),
SAdr. ayet yukardan aaya inilirse, AS olur...
sann (a.s.) rettii iaretler dorudur. Ancak, sadan (a.s.)
sonrakiler, ok derin mnlar ieren bu iaretleri basit bir tahta
armha indirgeyerek, Onu gya yceltmek iin, sa lmeden nce
haa gerileceini biliyordu dediler. Hi ilgisi yok! Madem say
(a.s.) armha gerip ldrdler, o armh krp atacanza, neden
karsna gemi sayg duruunda bulunuyorsunuz; trenler
yapyorsunuz? Akl ii mi bunlar? Hepsi sonradan uydurma.
te; sa onlara bunu anlatrken, Kalp temiz olmadan, birlik
olmadan, akl gznz aamazsnz; Hakka, Babaya
ulaamazsnz demitir. Temiz olmayan bir kalp ile BR.lik
olunmaz, huzur bulunmaz; huzur bulunmadan da akla ulalmaz.
armha Gerilme Mevzusu

O dnemlerde sann (a.s.) yanda drtt. Sonra on iki oldu.


Daha sonra bir kii daha katld; on oldu. sa (a.s.) onlara, (ilim
ynnden) Benim gibi bir sa olmanz gerekir diye nasihat ederdi.
saya (a.s.) uyan yandalar, sa (a.s.) gibi giyinirlerdi, ona
174

KOKUMU BALIK-BEERsa I
armha Gerilme Mevzusu

benzemeye alrlard. Bilirsiniz; herkes sevdiine uymak ister,


sevdii gibi olmak ister... te; havarilerinden biri, gezdii her yerde
Babann (yani Allahn) kral olduunu sylerdi. Bu szler,
bulunduu ehirdeki valinin kulana gitti. sa (a.s.)'n bu havarisini
yakalayp, valinin huzuruna getirdiler.
Vali, Kral bizim kral m, yoksa Baba m? diye sorduunda;
Baba, kraldr67 diye cevap verdi. saya bal olduunu ve
kendisinin de bir sa olduunu syledi. Valinin adamlar, say (a.s.)
tanmyorlard. say (a.s.) tanyan baz kiiler, saya ok
benziyor, fakat sa deil dedikleri halde, valinin adamlar say
(a.s.) bulamadklar iin sz konusu havariye sa bu dediler...
Baba kral deil, kral bizim kraldr; sa yok, Baba yok; sal terk
et, herkese de byle anlat; seni affedelim dedikleri halde o bu
teklifi kabul etmedii iin, bir atmaya baland ve sevlerin ilk
ehidi oldu. Hz. Muhammed (s.a.v.) dneminde de benzer olaylar
cereyan etmitir. nananlar, Allah inkr etmedikleri iin
ldrlmlerdir.
sadan (a.s.) iki asr sonrakiler, gya o kiinin, say (a.s.)
ihbar eden kii olduunu iddia ettiler ve bugnkler de hl yle
zannediyorlar. Halbuki, sann (a.s.) yanndakiler gerei ok iyi
biliyorlard. Onlardan sonra yazlan kitaplarda farkl anlatlm,
67 Baba, her eyin hkmdardr, yani mutlak hakimiyet Allaha aittir.

175

KOKUMU BALIK-BEERsa I
armha Gerilme Mevzusu

gnmze kadar da deierek gelmi. Btn bunlara, fanatiklerin ve


tutucularn yanllar sebep oldu. Bu olay yaanrken, sa (a.s.)
oradan ayrlmt; ama valinin adamlarnn bundan haberi yoktu.
Meryem Ana, sann nerede olduunu biliyordu. Nereye gitmesi
gerektii, saya (a.s.) Allah tarafndan vahyolundu:
Siz beni arayacak ve bulamayacaksnz. Ve benim
bulunduum yere siz gelemeyeceksiniz. Bunun iin Yahudiler
aralarnda dediler: Bu adam nereye gidecek de biz onu
bulamayacaz. Yunanllar arasna dalm olanlara gidip,
Yunanllara m retecek? Siz beni arayacak ve bulamayacaksnz
ve bulunduum yere siz gelemezsiniz, dedii bu sz nedir? 68
sa Aleyhisselmn Efes'e Yerlemesi

Ve sa (a.s.) en yakn iki havarisini de alarak, nce Tarsusa


gitti; orada bir mddet kald; sonra Efese hareket etti. Efese
yerletiler. Meryem Ana da, daha sonra Hz. sann dier en yakn
iki havarisi ile Efese geldi. Bir zaman Efeste yaadlar. O devirde
Efeste tutucu putperest Yunanllar yayordu. Hem putperestlerin
ktlnden emin olmak iin hem de Kudsten gelen tacirler
tarafndan tannmamak iin, Blbl Dandaki Meryem Ana
denen Pnarbana yerletiler:

68 ncil, Yuhanna, 7/34-36.

176

KOKUMU BALIK-BEERsa I
sa Aleyhisselmn Efes'e Yerlemesi

Meryem Olu say ve anasn bir mucize kldk; onlar


kalmaya elverili, emeli bir tepeye sndrdk.69
Ve sa (a.s.) 54 yana kadar orada yaad, 54 yanda orada
vefat etti, oraya gmld.
ncilde, sa haa gerildi diye hibir ayet yoktur. Hz. sa
nceden, Beni haa gerecekler diye ne bir ayet ne de bir hadis
sylemitir. Kuran- Kerimde de Hz. sann haa gerilmediine
dair ayet vardr:
Ve Allahn elisi Meryem olu say ldrdk
demelerinden. Halbuki onlar gerekten Onu ldrmediler. Onu
asmadlar da. Yalnzca benzeri onlara gsterildi. Onda ihtilaf
edenler de phe iindedirler. Onun hakknda zandan baka bir
bilgileri yoktur. Onu gerekten ldrmediler.70
Ayet, melek ihbarla alnr; vahiydir. Nebilerin sz hadistir.
Nebilerin haricindekilerin syledii, ne ayet ne de hadistir. ncil, Hz.
sadan iki asr sonra nakil vastasyla yazlmaya baland. Bundan
dolay, ncile Hz. saya ait olmayan szler de eklenmitir. Buna
ramen, bu kitaplar hl geerlidir. Kuran, en son gelen ilhi
kitaptr ve kendinden ncekileri iptal etmemitir.
69 Kuran, 23/M'minn Sresi, 50. Ayet.
70 Kuran, 4/Nis Sresi, 157. Ayet.

177

KOKUMU BALIK-BEERsa I
sa Aleyhisselmn Efes'e Yerlemesi

Ve bu
olmamtr:

kitaplarda,

Kuran

geldikten

sonra

deiiklik

Pelerinden Meryem olu say elindeki Tevrat tasdik


edici olarak gnderdik. inde nur ve hidayet olan nndeki
Tevrat dorulayc olarak, kendini koruyanlar iin t verici
olan ncili ona verdik. Artk ncil ehli, Allahn ncilde
indirdikleri ile hkmetsinler. Kim (ncildeki) o tlerle amel
etmez, onun yol gstermesine kulak asmazsa, ite onlar fasklarn
ta kendileridir. Ve sana da hak ve hakikat ile dolu nndeki
(semav) kitaplar dorulayc ve koruyucu olarak Kuran
indirdik. Artk aralarnda Allahn indirdikleri ile hkmet. Sana
gelen hak ve hakikatten vazgeip onlarn heva ve heveslerine
uyma. Sizden her birinize ayr bir eriat ve yol tayin etmiiz. Eer
Allah istese idi, sizi tek bir mmet yapard. Fakat size verdikleri
konusunda sizi denemek iin (ayr ayr mmetler klmtr).71
ncili ve Tevrat okurken bu noktalara ok dikkat etmek
gerekiyor. sadan (a.s.) sonra 325lere kadar 54 ncil yazld
bilinmektedir. Kiilerin sz geerli deildir. ncile sonradan
yazlan, say haa gerdiler, yle yaptlar, byle yaptlar
uydurma szlerdir. Asla ayet deildir! Byle bir iddiada bulunan
kfir olmutur, nk ayet sadece nebilere gelir.
71 Kuran, 5/Mide Sresi, 46-48. Ayet.

178

KOKUMU BALIK-BEERsa I
sa Aleyhisselmn Efes'e Yerlemesi

sann bedeni haa gerildi, ruhu gerilmedi gibi iddialarda


bulunanlar, dinle alkas olmayan cin taifesidir. Aadaki ayetlerde
de grld gibi, sann (a.s.) bahsettii ha, akladmz
iaretlerdir. Han yklenip ardmca gelin cmlesindeki bir baka
mn da; Her eyini terk et ve teslim oldur.
O zaman sa akiredlerine dedi: Bir kimse ardmdan
gelmek isterse kendisini inkr etsin (benliini inkr etsin) ve
han yklenip ardmca yrsn.'72
Ve hepsine dedi: Kim arkamdan gelmek isterse kendini
(benliini) inkr etsin ve her gn han yklenip ardmca
gelsin.73
Ayrca, o devirde sulular armha ivi ile aklmyorlard;
aa atmaya iple balanyorlard. Bana dikenli aatan ta
geirmiler... Bu da sadan iki asr sonra uyduruldu. Gya; sa
(a.s.) ayn on nde, cuma gn armha gerildii iin, o gn
felaket, uursuzluk gn saylyor. Bu da tamamen bir hurafedir.
Rabbin Akam Yemei

Bir baka olay... Rabbin akam yemei... sa (a.s.) onlara bir


ekmek ve bir marapa zm suyu ikram etti. Ekmei iaret edip,
Ekmek sizin et-kemik bedeniniz, zm suyu da kannz; bunlar
72 ncil, Matta, 16/24.
73 ncil, Luka, 9/23.

179

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Rabbin Akam Yemei

sizin madde bedeniniz; sizlerin asl bunlar deil, bunlar ta-topraksu; sizin aslnz, znz Odur. dedi. Sonrakiler bunlar
anlamadklar iin, bunlar dinin artlar sanmlar; ii trene, ibadete
evirmiler. Gnmze kadar her gelen bir ey eklemi ve bugnk
anlay meydana gelmi.
Etin toprak, kann su demitik... Toprak canldr, su canldr.
rnein, bir erkek ld zaman, mezara gmmeden nce sakaln
tra edin, gn bekletin, sakalnn uzam olduunu grrsnz.
Demek ki, toprak-su beden lmyor. Hi toprak, su lr m?.. Peki
len kim?.. Sen?.. Sen de lmyorsun, nk sen bilinsin. Bilin
lr m?.. Bilin beden, madde tesinde, orann artlarna gre
oluur. Sen bedenden kopunca, dnyadaki yaamndan kopup,
kendini baka bir yaamda bulacaksn ki, esas doum budur.
Toprak-su bedeni topraa gmdk... Canll devam eder. Topra
topraa gmm olduk. te; senin ld sandn kii, aslnda
domu oldu, nk madde stnden geldi, taa topraa brnd,
burada temelini oluturdu, yeni yaama geti. Burada temeli nasl
oluturdu ise, o alemlerde ebediyen yle yaayacak. Bir daha temeli
deitiremez. imento kuma katlr, har yaplr, beton olur;
donduktan sonra, o imento eski haline geri dnmez. Bilin de byle
oluur.

180

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Rabbin Akam Yemei

Senin yeyip itiklerinin de asl, ta-toprak-sudur; et-kemik


bedeninin asl da ta-toprak-sudur. Lezzetine aldanarak zevkle
yiyorsun. Yediklerin hl deitirmi olarak alttan kt zaman da
tiksiniyorsun. Sen ne yeyip itiini dahi bilmiyorsun; nce bunlar
ren. Ta kemiindir, toprak etindir, su kanndr; iyi anlamaya
al! Sakn, say (a.s.) byle basit eylerle snrlama!
Otuz n Hikmeti

sa (a.s.) 33 yanda lmeden nce ld iin, onun 33


yanda dnyadan ayrld da sylenebilir. 33n birok mns
vardr:
Birinci mns, bilin bedende tm insanlar 33 yanda olur.
kinci mns; insann gelime dnemi 33te biter, sonra beden
tkenie geer. Tp bilginlerinin kimisi gelimenin durduu ya iin
20, kimisi 25 demi; asl, (iyi inceleyin grrsnz) 33'tr. 33,
dnm yadr; en gzel delikanllk yadr.
33n, Dnya ve sistemle ilgili daha ok mns var... nallah
baka kitaplarda yazarz.
Can bedene, beden cana muhtatr;
Zannetme ki bunlar ikiz gardatr.
Kendini et-kemik beden sanrsn;
Halbuki onlar toprak ile tatr...

181

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Otuz n Hikmeti

Ta topra szer, kimya ederler;


Bir gn gler, bir gn isyan ederler.
Kendini et-kemik beden sanrsn,
Onu bir gn ezer kimya ederler.
Allah'n Olu Mevzusu

Ayrca, sa babasz doduu iin Allahn oludur deniyor.


lk adem de babasz dodu... Peki, ilk ademin babas kim?.. Adem
ayrca size gre, hem de anasz dodu. Hokus pokusla m oldu?.
Sistemde asla hokus pokus yoktur. Her ey bir dzen zeredir ve
ilimdir. Madde evrende fizik yasalar geerlidir. Bu yasalar da, O
gcn yasasdr. Her oluum ve bozuum, bir kanuna baldr; dna
klmaz. Ne domak senin arzunladr ne de lmek senin isteine
baldr. Sana ait olan hibir ey yok. Senin zannettiin eyler, tatoprak-suyun ekillenmi hali. Buraya plak ve tek gelinir, buradan
plak ve tek gidilir.
Kurban Edilmesi Mevzusu

Bir de; sa insanlarn kurtulmas iin kendini feda etti


deniliyor... Peki her eyi yaratan, yerlerin ve gklerin sahibi olan bir
g, nasl olur da insanlarn kurtulmas iin olunu feda etmek
zorunda kalr?.. nsanlarn kurtulmas iin gc yetmiyor mu da
olunu feda ediyor? Byle bir gc olmayan, nasl tanr olur?
Diyorlar ki; Adem gnah iledi, fakat sa ilemedi... Efendim
Adem cennette idi; eer gnah ilemeseydi bizler bugn cennette
olacaktk. sa (a.s.) hibir kadna yaklamad, evlenmedi. Bir insan
182

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Kurban Edilmesi Mevzusu

evlenmedii zaman, ona eskiden gnahsz derlerdi. Bu adan


bakldnda, sa (a.s.) gnahszd; doru Ancak, sa (a.s.)
bununla snrlamak doru deil. Artk bu anlaylar deitirin!..
ocukluk bitti... Byyecek, adam olacaksnz. Efendim biz
byz zaten... Zrafa daha byk... Bedeninizi deil, aklnz
byteceksiniz! Yemeden imeden eliniz demiyor ki dnp de
aklnz bulasnz...
ncelikle cennet, madde tesi alemlerden bir alemdir; orada
domak, dourmak asla sz konusu deil. Ademin iledii gnah,
hangi gnah acaba?.. Tanr demi ki, u meyveyi yeme de, ne
yersen ye... Bu hangi meyve imi? Syleyin de biz de yemeyelim...
Kuranda ayet yle der:
Biz dedik: Ey adem, sen ve zevcen, cennete yerlein. Ondan
istediiniz yerden rahata yiyin. Fakat bu aaca yaklamayn.
Yaklarsanz zalimlerden olursunuz.74
Yasak Aa I

Buradaki mn anlalmam. Aa, insanlk soyu demektir.


nsanlar diiden oald iin, ilhi kitaplarda kadnlara, aa
benzetmesi yaplmtr. Burada sz konusu olan meyve, kadnlk
organna iaret eder. lhi kitaplar, hidayet alm veya almam
kadnlarn hepsine havva der. Ademin, soyun bozulmamas iin
hidayet almam kadnlara yaklamamas gerekir. Adem, yanndaki
74 Kuran, 2/Bakara Sresi, 35. Ayet.

183

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Yasak Aa I

Havvaya deil de, hidayet almam kadnlara da dokunduu zaman,


yasak aacn meyvesini yemi olur. Eer ilk adem yasak aacn
meyvesini yememi olsayd, kemlleme olmazd. Ayrca, eer
adem o meyveden hi yememi olsayd, sen nasl olacaktn? Ademin
yasak aaca yaklamas da dahil att her adm, ilhi sistemde
programlanmtr. Bu sebeple, ilk adem sanld gibi gnah ilemi
olmad.
Ayrca, tanr(!) gya ademe emretmi, Onu yapma diye...
Adem de tanrya inat, yapm... Birincisi, cennette yasak olur mu?
kincisi, bu nasl tanr ki, sz dinlenmiyor?.. rnein, sen araba
yapmsn, bu arabaya istediin gibi hkmedebiliyorsun, arabay
istediin gibi kullanabiliyorsun. Araba sana kar gelebilir mi? Peki
tanrnn yarattklar nasl olur da yaratanlarna kar gelebilir? Artk
bu ksr anlaylardan kurtulup, gereklerin ilmini reneceiz ve
ona gre hareket edeceiz.
lhi kitaplarda yazl ayetler, mnlar, kinayelerle, sanki ikili
bir konuma varm gibi anlatr. Baka are de yok; iyi anla!.. lk
adem, A harfinden baka harf bilmiyordu ki, kiminle ne konusun.
Sen ayetleri, sanki ilk adem bu asrda yaam gibi
deerlendiriyorsun. Senden ncekiler de ayn ayetleri, ilk adem
sanki kendi asrlarnda yaam gibi deerlendirmiler. stelik sen,
onlarn yanllarn da kabulleniyorsun. O yzden, bugnk anlaya

184

KOKUMU BALIK-BEERsa I
Yasak Aa I

dmsn. Herkes kendi asrn yaamak zorunda; sen de anlay


ynnden, kendi asrn yaamak zorundasn.

185

5.
BR DAMLA SU
-NSANTa topra giyindim;
Cafer diye bilindim.
Kem gzlerden silindim;
Gnllerde bilindim...

BR DAMLA SU-NSANAna Merkez


Ana Merkez
Ana Merkez
Yedinci Merkez I

Kadn ve erkek ayn eyleri yeyip itikleri halde, neden


kadnda yumurta, erkekte sperm meydana gelmektedir? rnein
meyve aacna bak... Aa tektir, iek de tektir... Meyvenin
oluabilmesi iin, normalde aa kendinden ve baka aalardan
tozcuk alr. Ancak, baz aalarn ieklerinde hem erkek hem dii
tozcuk meydana gelir. iek ayn iek; ierisinde hem erkek hem
dii tozcuk var; bu nasl olur? Aa, bir aa; ayn toprak, ayn suyu
iiyor, ama bir iekte iki ayr oluum gerekleiyor...
Dnyaya bak, gezegenlere bak... Ayr ayr... nsanlara bak;
erkek, dii ayr ayr, fakat birletikleri zaman bir dengeyi
olutururlar... Bunlara tesadf denir mi?.. ayet tesadf olsayd,
bir asrda da sadece erkekler olurdu... Tesadf bu ya!.. Dikkat et; her
asrda erkek, kadn dengeli olur... Artk beynindeki tesadf
mikrobunu ldr! Yoksa sistemi anlayamazsn.
Yedi Merkez demitik... te bu merkezlere, ilim Yediden
yaylr... nsan vcudunu da ynlendiren beyindir, tm vcut emri
beyinden alr. Bir aaca bak; btn ekiller kkten meydana gelir,
aa btn vitaminini kknden alr... te; Yedi Merkez Kmbe de
bir vcuttur ve bu vcudun beyni, Yedidedir. Btn merkezleri
yneten Yedidir.75 Ancak, Yedi de sonradan meydana geldi...
75 nsanda ilk olarak beynin olutuu gibi, Kmbe Merkezde de ilk olarak Yedi meydana
geldi.

188

BR DAMLA SU-NSANAna Merkez


Yedinci Merkez I

Yediyi meydana getiren zerreler, daha nce baka halde idiler ve


baka oluumlar meydana getirmilerdi; Yedi, oluumunu
tamamladktan sonra da daha baka oluumlar meydana
getirecekler. Bizim evreni daha iyi anlayabilmemiz iin, nce Yedi
Birlii tanmamz gerekiyor.
Gemiteki deerli alimler, Her oluum burlardan gelen
yaynlarla meydana gelir demiler; bu doru. Yalnz burlara da
yayn, MERKEZLERden gelir.
Gelen ilimler, o gnk alimler tarafndan, o gnn artlarna
gre alglanp aklanm... Bugne kadar, burlarn tesine
geilmemi. Her eyin bir vakti saati var; hibir ey vakti gelmeden
olmaz. Kinat sonsuz snrsz olduuna gre, ilim de sonsuzdur.
Hepsi bu aklamalardan ibaret, baka bir ey yok demek,
aadaki ayete ters der:
De ki: Rabbimin szleri iin deniz mrekkep olsa ve yardm
iin bir benzerini dahi getirsek, Rabbimin szleri tkenmeden
nce elbette deniz tkeniverirdi.76
Yediden (yani ana merkezden) yaylan ilim, birinci merkeze
kadar gelir. Biz de dahil, Kmbenin iindeki her eyi kuatr.
Nerede ne meydana gelecekse, hepsi Yedide organize edilir.
76 Kuran, 18/Kehf Sresi, 109. Ayet.

189

BR DAMLA SU-NSANAna Merkez


Yedinci Merkez I

Allah ya da God dediiniz gcn gcdr, ayr deil... Yedi'den


kan ilim, dnya zerine gelene kadar, arparak ve arparak
gelir... Bu arpmalar sonucu, birbirinden farkl varlklar oluur.
Dnyaya bakalm... Dnya zerine kesintisiz yayn gelir. Ayn
yayn bir daha gelmez. Bu byle olmasa idi, dnya zerinde hep
ayn eyler meydana gelirdi; akl ayn dzeyde kalrd ve yenilik
olmazd... Bedenimiz bir alettir. Yediden yaylan ilmi ve evre
galaksilerdeki canlln meydana getirdii mnlar, beyin anteni ile
alr, dil aleti ile de dar yayarz. Bu esnada da madde tesi
bilincimiz oluur. rnein, buzdolab gibi... O da bir alettir. Cereyan
dardan gelir, buzdolabn altrr; buzdolabnn iine su koyarz;
buzdolab suyu dondurur; sonra buzu alrz. Buzdolabnn yapsnda
bir eksiklik oldu mu? Hayr. Dardan giren elektrikle alan
buzdolab, yine dardan giren suyun buza evrilmesine sadece
vesile olur.
nsan I: Beyin

Yediden gelen saysz dalga eidi vardr. En ileri seviyede


olan dnyalarda dahi bu dalgalarn hepsini deerlendirebilen
adem yoktur. Mavi dnya insannn deerlendirdii dalgalar,
lde bir kum tanesi gibidir. Bu yaynlar alp deerlendiren,
insan beynidir.
Bilim ok nemli dalgalar tespit etti. Onlarn sayesinde
rahatlkla oturduumuz yerden, rnein televizyon aleti aracl ile
190

BR DAMLA SU-NSANAna Merkez


nsan I: Beyin

Dnyann herhangi bir yerindeki bir insan seyredebiliyoruz; telefon


aleti ile baka lkelerdeki insanlarla grebiliyoruz diyebilirsiniz.
Bilimin tespit ettikleri, Dnya zerine yansyan saysz dalgalardan
sadece bir ksmdr. Buna benzer baka saysz dalgalar da
mevcuttur. Bugne kadar kefedilen dalgalar czdir. Zaten onlar da
alet olmadan kullanamyorsunuz. Bugn, insanlarn ekseriyetinin,
her an i ie olduumuz aletlerin nasl altklarndan haberi bile
yok.
nsan beyni btn dalgalar deerlendirebilecek
kapasitededir. Alc da, verici de beyinde mevcuttur. nsanlarn,
galaksiler aras boluu, makine veya aletle amas mmkn
deildir, fakat dier grnen alemleri oturduu yerden grmesi,
hatt oralara gidip gelmesi mmkndr. nk, grnen yere
gidilir. Artk bunun zaman da geldi zaten. Zira, bulunduumuz
madde evrende en byk g, insan beyninin programlayarak
meydana getirdii gtr.
Ancak u anki ahvaliniz ok bozuk. Bulunduumuz mavi
dnya zerine saysz yayn gelir, fakat beyin alclarnz kapal
olduu iin, o yaynlar alp deerlendiremiyorsunuz. Beyinlerinizi,
fanatiklik, stnlk ve bencillik mikrobu sarm; ileri gideceinize,
her eyi elektronikte arayp yerinizde sayyorsunuz. Kinatta en
stn varlk insandr (akl); kinatta en cahil varlk yine insandr.

191

BR DAMLA SU-NSANAna Merkez


nsan I: Beyin

Nebiler, veliler ve azizler bugn bilimin tespit bile edemedii


birok dalgay deerlendirmeyi baarmlardr. Elinizdeki alclar,
verici olmadan ses ve grnt dalgalarn deerlendiremez. Halbuki,
insan beyninde hem alc hem verici olan bir sistem mevcuttur. ayet
bunlar anlayp beyin alcsn kullanabilirseniz, aletsiz olarak birok
dalgay rahatlkla deerlendirebilirsiniz. rnein, oturduunuz
yerden, galaksimizin dier gne sistemlerindeki canllar grp,
onlarla iletiim kurabilirsiniz. Hatt, daha baka galaksilerdeki
canllarla da iletiim kurabilirsiniz. yle dnebilirsiniz; O
alemler ok uzaklarda; nasl olur da bizim gzmz o alemlerdeki
canllar grebilir?
Ik Hz; Renk Hz; Zaman; Mekan ; An

Bugn, bilimin tespit edemedii nokta uras... En byk hz,


k hz denmi. Sizin k hz dediiniz s hz, benim renk
hz diye yukarda bahsettiim hzn kapsamna girer. Renk, gne
ssndan katbekat daha yksek bir hza sahiptir. Aslnda renk hz,
sizin k hz dediiniz hzn son haddidir.
Deerli insanlar, hzn son haddi olan renk hzndan baka,
bir de GRME var. te; grme, zaman ve mekn
dediiniz olay aar. Bilim insanlarnn k hz, benimse
renk hz dediim, zaman ve mekn olay iindedir. Grmede,
hz sz konusu olmaz. Hz, zaman ve mekn iinde sz konusu
olur.

192

BR DAMLA SU-NSANAna Merkez


Ik Hz; Renk Hz; Zaman; Mekan; An

rnein; baktmzda, bir anda, Dnyadan milyarlarca k


yl uzaklktaki bir galaksiyi grebiliyoruz. Bu gr, bir anlk
grme deil mi?.. Dikkat ederseniz, grmede sz konusu olan zaman
deil, ANdr.
Bilim insanlarna gre; biz, rnein bir galaksiyi, bize ulaan
sayesinde grebiliyoruz. Burada da k hzna gre hesap
yapmlar.
Grnt Yolculuk Eder mi?

Grdmz bir galaksinin, baktmz andaki gerek yaps,


bizim grdmzden farkldr, nk galaksiden gelen n bize
ulamas, milyarlarca k yl srer ve bu sre ierisinde galaksi hl
deitirir. Dolaysyla, galaksinin nn bize yansmas zamana
bal olduu iin, biz onun eski halini grrz. rnein, bizden be
milyar k yl uzaklktaki bir galaksinin, baktmz zaman, be
milyar k yl nceki halini grrz. Hatt, grnen bir galaksi,
gerekte oktan yok olmu bile olabilir. te btn bunlar
bilginlerin syledikleri... Halbuki, burada byk bir yanlg sz
konusu... rnein, elimize gl bir teleskop aldk. Diyelim ki, bu
teleskopla 10 milyar k yl uzaklktaki bir galaksiye baktk.
Teleskop grnty bytt, bylece bizim galaksiyi daha ayrntl
grmemiz mmkn oldu. Peki teleskop, galaksiden yaylan bize
mi getirmi oldu; yoksa bizi mi galaksiden kp yolculuk halinde
olan a gtrm oldu? Teleskopla baktmzda galaksinin

193

BR DAMLA SU-NSANAna Merkez


Grnt Yolculuk Eder mi?

eklinde bir deiiklik oldu mu?.. Hayr!.. Galaksi ayn galaksi...


Diyelim ki, on kat daha gl bir teleskopla baktk; galaksi yine ayn
galaksi... Deien bir ey oldu mu? Hayr!.. Peki nasl oluyor da
bizim galaksiyi daha byk ve ayrntl grmemize ramen,
galaksinin yapsnda bir deiiklik tespit edilemiyor. Halbuki,
Bizim galaksiyi grmemiz, galaksiden kan n yolculuk ederek
bizim gzmze gelmesiyle mmkn diyen bilim insanlarna gre,
ayn galaksiye birbirinden farkl teleskoplarla bakldnda,
galaksinin yapsnda farkllklarn tespit edilmesi gerekir.
Eer, grnt yolculuk halindeki a bal ise, mesafeye
baldr. Mesafeye bal ise, zamana baldr; zamana bal olan her
ey de deiime urar. Teleskoplarla mesafe deitirildii iin,
galaksinin deiik zamanlardaki deiik hallerinin grnebilir
olmas gerekirdi. Ancak, byle bir durum sz konusu deil.
Ksacas; Grnt, grenle grnen arasndaki mesafeye bal
diyen bilim insanlar bu konuda byk bir yanlg iindeler, nk
gerek bunun tam tersidir.
Gren; Grnen; Grme

GRNT, YOLCULUK HALNDE OLAN IIA,


DOLAYISIYLA DA GRENLE GRNEN ARASINDAK
MESAFEYE BALI DELDR. GRME, ANDA OLUR;
ZAMAN DIIDIR. GRNT, GRENE GELMEZ; GZ, BR
ANDA GRNENDE OLUR.

194

BR DAMLA SU-NSANAna Merkez


Gren; Grnen; Grme

Bir eyin grnts ile hali her an ayndr, zaman iinde


grnenin hali ile grnts birbirinden farkllamaz.
Burada tespit edilemeyen en nemli nokta u: Galaksi
sistemlerinde, her galaksinin etrafn eitli perdeler sarar; asla sy
dar brakmaz. ayet bu perdeler sy dar brakm olsalar idi,
tm galaksiler arasnda byk kaos meydana gelirdi.
Peki k bize gelmiyorsa, bizim grdklerimiz ne? te;
sizin grdkleriniz, o galaksinin avkdr. Ancak, o avk gze
gelmez, gz o avka gider. Hatt gitmez, ANda grr!
Bilim insanlar, Gneten yaylan sy k zannetmiler.
Halbuki s ayr, k ayrdr. Bizim grdmz avktr. Gne
sistemi etrafn da perde sarar ve Gneten yaylan sy
btnyle dar brakmaz. Is dediimiz ey, maddedir,
vitamindir. avk ise grntdr. Hatt, bir sistemin yaad,
avktan anlalr. te; bilginler, bulunduumuz gne sistemi
ierisindeki artlara gre dnp, dier sistemleri de ona gre
yorumladklar iin, bunlar anlalmam.
Galaksinin u andaki grnts, u andaki halinden farkldr
demek byk bir yanlgdr. Diyeceksiniz ki, Teleskopla
bakyoruz... Teleskopla da olsa, bakan gz madde deil mi?..

195

BR DAMLA SU-NSANAna Merkez


Yedinci Merkez II
Yedinci Merkez II

Yediden gelen tesirler, ne kadar bytlrse bytlsn,


hibir teleskopla grlmez. rnein, insann i organlar rntgen
aleti ile grntlenir. Rntgen cihazndan kan x-ray nlar
kalndr; organlara zarar verir. Yediden gelen tesirler ise, ondan ok
daha incedir; giremedii hibir nesne yoktur. Inlar ne kadar
inceltilirse, o kadar az zarar verir. Yediden gelen bu tesir, renk hz
gibidir. Burlardan gelen tesirlerin kayna da Yedidir. te;
meninin olutuktan sonra ald d tesir, bir tek bu yndendir.
lk Adem I
Alt Gnde Yaradl II

Dnyann, Gnein ve galaksinin nasl yaratldn anlattk.


Dnyadaki i arpmalardan sonra, hava, toprak ve suyun imdiki
hallerini nasl aldklarn anlattk.
Onlara bir ilmin tanklnda btn serveni mutlaka
anlatacaz. Biz olup bitenlerden habersiz deildik.77
Dnyann gbeini ekirdekate oluturur. Oluum srecinde,
ekirdekate ile i emberlerin says drttr; Gnete betir;
galaksi merkezinde altdr; gezegenlerde tr... Bunlar ok
nemli!.. Balang altdr. Kuran, 6 gnde yarattk der. te bu
sre, normal gn hesabna gre verilmi bir sre deil. Sizin, gn
dediiniz izafdir. Allah katnda gn diye bir olgu yok. Zaman, sizin
anlaynza gredir.
77 Kuran, 7/A'rf Sresi, 7. Ayet.

196

BR DAMLA SU-NSANlk Adem I


Alt Gnde Yaradl II

Andolsun, biz gkleri ve yeri ve aralarndakileri 6 gnde


(dnemde) yarattk. Ve bize asla yorgunluk dokunmad.78
Dnyada, toprak-su-hava, hl deitirir. rnein, topraktan
kan yiyecekler de, zt arpmann ardndan, drdnc
arpmayla meydana gelir... Yani, yediklerimizi oluturan su ile
toprak, son zt arpma ile drt kez hl deitirirler. Mideye
girdikten sonra, midedeki asitle arpp kana dner ve vcutta
gezerler, beinci hali alrlar ve kan dediiniz madde beyine urar;
beyinden altnc arpmay yaparak geip, et, trnak, sa, elektrik,
pazu kuvveti gibi oluumlarn meydana gelmesinde kullanlrlar.
Beyinde birbirleriyle deil, beyindeki hcrelerle arprlar ve
kvrma yaparlar.
Rahimdeki lk Hareketlilik

Ana rahmindeki ocuun dolam sistemi tamamlandktan


sonra,
kann
atardamardan
toplardamara
geiinin
balamasyla, beyinde ilk elektrik de olumaya balar ve beyin
kanla beslendii mddete devam eder. Hareketlilik, bu ilk
elektrikle balar.
Btn hcreler birbirleriyle balantldr. Atomlar, beyin
hcrelerine kan olarak girdikten sonra ayklanr ve hl deitirir. Bu
deiimden sonra kan yine kandr, ancak iindeki atomlar
dnmtr. Sonra, bu atomlar tm vcuda yaylr. Her atom
78 Kuran, 50/Kf Sresi, 38. Ayet.

197

BR DAMLA SU-NSANlk Adem I


Rahimdeki lk Hareketlilik

kendine ait yerlerde taklr, kalr. Bu atomlar tamamen ayklanncaya


kadar, kanla birlikte devir daim ederler. Damarlar boru grevi
yaparlar. Ayrca, damarlar k yeri olduu iin, hcreye geite de
deiime urarlar. rnein, parmaa gelen kan, trnak blgesine
geip trna oluturur. Zaten daha nce hazrlanp gelir. Bu
aamalarn hepsi arpmadr. Bu arpmalar, yaklak 37 derecelik
temel s haricindeki vcut ssn meydana getirir. Sonu olarak;
topraktan hcreye, toplam alt arpma, alt hl meydana gelir.
Vcut eklinin Tamamlanmas

Ana rahminde, insan ekli bir nevi balon gibi, gelen gdalarla
imeye balar. Drt aylk olunca, vcut ekli tamamlanr. ocuk,
gdasn, annesinden gbek balants ile alr. Damarlarda hava
baka bir halde bulunur. nk, ocua anneden gelen hava
farkldr. ocuk, bu hava ile yaar. Drt aylkken, anadan gelen bu
gdalarn ocuun damarlarna ilk girii salannca, anneden gelen
hava, bunlar iter. Kan, beyin hcrelerine gelince arpar ve kvrlr.
te bu, altnc arpmadr. Bylece kan dolam balam olur. lk
elektrik, kann beyin hcrelerinde arpmaya balamasyla oluur.
Alt devrede (alt gn) alem yaratlmtr. te bu canllk, hts ve
snn birleip oluturduu candr. Bylece, ocuun hareketlilii
balar.
Doum

ocuk drt aylktan sonra, normal hareketliliini tamamlar;


kan ve havay anadaki balant yoluyla alr. Anadan doduu an,

198

BR DAMLA SU-NSANlk Adem I


Doum

balant kopar. Anadan balant koptuu anda da kendisi hava


almak zorunda kalr. Grtlaktaki nefes borusu hafif yapktr.
ocuklarn poposuna onun iin tokat vurulur; tokat vcutta ok
yapar; bu okla nefes borusunun grtlak ksm alr ve ocuk hava
almaya balar. Aksi taktirde ocuk lebilir, nk gsz ocuklarda
grtlak kendiliinden almaz.
Beyin Devreleri ve Genler

nsan beynindeki hcreler, gruplar halindedir. Beyinde


milyonlarca devre vardr ve vcuttaki her hcre grubu belli bir
devreye baldr. te; ana rahmine den yumurtalar meydana
getiren hcre gruplarn oluturan atomlar, beyinden geerlerken
eitli devreler tarafndan programlanrlar. Daha sonra; anneden,
babadan, dededen, nineden, hatt ilk ademden bugne kadar
aktarlan btn kaytlar, meniyi oluturan bu hcre gruplarna
yklenir. Ykleme, beyinden balayarak, hcre gruplar
omurgalardan geip torbaya dene kadar, 3 gnde tamamlanr.
Nasl ki herhangi bir incir aacnn tm program kendisini meydana
getiren incir ekirdeinin iinde gizli ise, ayn ekilde, her doan
ocuun program da kendisini meydana getiren menide gizlidir. lk
ademden gnmze kadar yaam tm insanlarn yaam, u anda
yaayan insanlarn menilerinde kaytldr. te; genlerin asl, bu
kayttr.

199

BR DAMLA SU-NSANlk Adem I


Ademin Srr
Ademin Srr

Ademin srr, menide gizlidir. Yani, ademin gemii ve nasl


meydana geldii menilerde kaytldr...
Atomlar, yaklak 300.000 sarmal enerjik bilgiden meydana
gelir ve enerjik bilgi yayar. Kan beyinden geerken, ana babann
gemi yaam meni atomlarna yklenir. Yani, atomlardaki sarmal
enerjik bilginin biri programlanr. Bylece, anne ve babaya ait
bilgiler ocukta fiil olarak aa kar.
Yedinci Merkez III

Ayrca, meni atomlarna Yediden gelen bilgiler de yklenir.


Fakat, Yediden gelen yaynlar (yani dalga bilgiler), ocuun
gelecek yaamn programlar. rnein rya grdn; bir zaman sonra
bu ryay uyankken yaarsn. Ben daha nce grmtm dersin,
hayret edersin.
te; Yediden gelen bilgiler, dalga bilgilerdir. Programda
olduu iin, uyurken gelecee kayma olur, grrsn. ayet bu
bilgiler sende kaytl olmasayd, ryada bu tr eyler gremezdin.
Gz Kamerasyla Kayt

nsann gz kamera gibidir; grlenler kaydedilir. Gizli


dnceler bile kaydedilir. Milim kaybolmadan, tm yaant
kaydedilir. rnein; hi grmediin bir insana bakyorsun, onunla
tanyorsun. Bir zaman sonra ayn insan grnce, tanyorsun. Bu
insan ne syledi ise, hatrnda... ayet beyindeki bilin bedeni
oluturan bu mekanizma olmasayd, nasl tanyacaktn bu adam? Ya

200

BR DAMLA SU-NSANlk Adem I


Gz Kamerasyla Kayt

da aaca bakyorsun,
meyvesini yiyorsun.
meyvenin tadn, o
hatrlyorsun. Ancak,
baknca, o meyvenin
kayt olmad iin...

aacn nasl bir aa olduunu reniyorsun;


Aradan uzun zaman geiyor; ama sen o
meyveyi bir daha grdn zaman tekrar
daha nce hi tatmadn bir meyve eidine
tadnn nasl olduunu bilemiyorsun; bilinte

Bilin Beden I

Bir insan ne yaparsa yapsn ne grrse grsn, hepsi bilin


bedenine kaydedilir. nsan gemi yaantsn dnd an,
beyninin derinliklerinde seyredebiliyor. Bilin beden olumasa idi,
insan bunlar nasl grr gibi seyredebilirdi? Madde bedenimiz,
toprak ve su atomlarnn zerreciklerinden olumu bilinsiz
taneciklerdir. Gemite ve u anda grdklerimiz, iittiklerimiz,
koklayp tadna baktklarmz ise bilinci oluturur. Gemii
dndmz an, ruh bedenimize kaydedilmi olan bu resimler ve
bilgiler tekrar beynimizde belirir. Aslnda, bu kaytlar madde
beynimize tekrar gelmez veya yansmaz. nk ruhumuz, bizim
aslmzdr. Kendimizden, kendimizdeki bu kaytlara bakar,
konuuruz veya dnrz. ayet bu bilin olumasa idi, her ne
grsek, sanki ilk defa gryor gibi olurduk.
Ruh beden tm yaanty kayt eder, ama bilmediini ve
grmediini kaydetmez. Gemi yaantnn dnda, insanda

201

BR DAMLA SU-NSANlk Adem I


Bilin Beden I

lnceye kadar nasl yaayaca da kaytldr. Bu da beyin


programnda gizlidir.
Reenkarnasyon

Reenkarnasyona inananlarn, ruhlarn dnyaya birok


defa gelip gittiklerini sanmalarnn temelinde, insanlarda
mevcut olan, soylarnn gemie ait kaytlar yatmaktadr.
Gnmzden ilk ademe kadar tm slalenin gemii, her
insanda kaytldr. Kiiler uyutulduklar zaman, kendilerinde
mevcut olan bu kaytlara girebilirler. rnein, uyutulan kii erkek
ise, slaleden dede veya dedenin dedesi; kadn ise ana tarafndan,
eskiden yaam byk annelerden herhangi birinin yaantsna ait
kaytlara girebilir. Genlerde kaytl olan bu yaanty, kendine aitmi
gibi anlatabilir. Hatt baz insanlarda, bu tr kaytlarla balantl
olan devreler hassastr. Onlar, uyutulmadan da bu kaytlara
girebilirler. Bu tr kiiler, daha nce baka kimlikle yaadklarn
sanrlar. nsanlar bu kaytlar sayesinde, rya olaynda olduu gibi,
algladklar yerleri, grp tanyabilirler. Ayrca, sadece kendi
slalelerinin deil, duyarak ve grerek kaydettikleri baka insanlarn
yaantlarn da alglayabilirler. rnein, yakn arkadalarn,
komularn, beyinde canlandrlm olan bir masal kahramannn
yaants gibi, her trl kayt alglanabilir.
Yine reenkarnasyona inananlarn yanl alglamalarna neden
olan birka olaya deinelim... rnein, bir erkek ehvetle, arzuyla

202

BR DAMLA SU-NSANlk Adem I


Reenkarnasyon

yabanc bir kadna bakt zaman, bu durum, olumakta olan meniyi


etkiler; o meniden meydana gelen ocuk, o kadna benzeyen bir kz
ocuu olabilir. Bir kadn ayn eyi yaparsa, o kadnn douraca
ocuk, bakt erkee benzeyen bir erkek olabilir. Yok adam karsn
seviyor da baka kadnlarla ilgilenmemise, ocuk ya anaya ya da
slaleden baka birine benzer. Kadn iin de yledir. Dolaysyla, bu
tr benzerliklerin, reenkarnasyonla bir ilgisi yoktur. Bu hallerin
dnda, elerden hangisi nce boalm ise ocuk ona benzer.
Bunlarn teferruatna baka kitaplarda yer verebiliriz.
Orada ilk lmden baka bir lm tatmazlar...79
Nihayet onlardan birine lm gelince, Rabbim! Beni
dnyaya geri gnderiniz ki, terk ettiim dnyada salih bir amel
yapaym. der. Hayr! Bu sadece onun syledii (bo) bir szden
ibarettir. Onlarn arkasnda, tekrar dirilecekleri gne kadar
(devam edecek, dnmelerine engel) bir perde (berzah) vardr.80
Bilimsel Aratrmalar

nsan beyni, varln asln tanmak, ebedi ve sonsuz ilim


kaplarn amak iin varedilmi bir alettir. ayet arkeolojiye
harcanan paralar beyin aratrmalar iin harcam olsaydk; bugn,
beyinlerde kaytl olan gemie ait tm bilgi ve yaantlar
seyredebiliyor olacaktk. Hem de oturduumuz yerden nk,
79 Kuran, 44/Duhan Sresi, 56. Ayet.
80 Kuran, 23/Mminun Sresi, 99. ve 100. ayet.

203

BR DAMLA SU-NSANlk Adem I


Bilimsel Aratrmalar

gelitirilecek zel bir aletin beyinde belli blgelere uzanan sa


diplerindeki gzeneklere balanmasyla, gemie ait kaytlar bir
ekranda izlenebilir. Biliyorum, aklnz karacak... Ama bunu
baarmak mmkn!.. Zannetmeyin ki gemi kaybolup gidiyor.
ayet gereken almay yapp beyin stne aama yapm
olsaydnz; ze ular, tm gemii aletsiz olarak kendiniz de grr,
seyrederdiniz.
Ayrca, beyin kefedilirse, sulularn tespit edilmesi iin, zel
bir aletle zanllarn yaantlar seyredilip, kesin hkm verilebilir.
Bylece, susuzlara haksz cezalarn verilmesi nlenir. Zaten o
noktaya gelindii zaman, kimse su ilemez.
ekil Program II

Annenin ve babann menisi rahimde birleir; bu birleme


halinden sonra birbirleriyle karrlar. Bu da arpmadr. Kana
benzer bir hl alr. te bu srada, burlarn dndaki yldzlardan
gelen tesir, gezegenlerin asna gre mizac oluturur. lk tesirin
geldii an, bir insann vcut ekli, gzellii veya irkinlii, boyunun
uzunluu veya ksal, ayrca babann ve annenin zellikle son
gn ierisinde dndkleri sabitlenir. Fotoraf gibi ekli kayt ve
nak eder. te, insan bu ekil program zere olumaya balar.
Ruh II
Ruhun Bilin Olmas

Ademe ruhumdan fledim.81


81 Kuran, 32/Secde Sresi, 9. ayette bu mana yer almaktadr.

204

BR DAMLA SU-NSANRuh II
Ruhun Bilin Olmas

Ruh asla kaybolmaz. rnein, ocuk yata madde ile


balants kopanlarn ruh beden ekilleri, ocukluk bedenlerinin
eklinde kalmaz; 33 ya beden eklini alr.
Bunu yle tarif edebiliriz... Arabalarn direksiyonlarna
yerletirilen balonlar (airbag), arpma annda sktrlm gizli hava
tarafndan annda iirilir. te; kk yata madde bedenleriyle
balantlar kopanlar, bir anda kendilerini madde tesinde 33
yanda bulurlar. Fakat ilim ve tecrbeleri olmad iin, onlara
orada da ocuk denir. Madde tesinde ocukluk veya yetikinlik
bedene gre deil, akla gredir. ocuk yata maddeden kopanlar,
eitli veliler tarafndan eitilirler.
Madde bedenimizde bir ruhumuz var, onun iinde de
bilincimiz (ruh beyin) var diyerek ruhun, madde beden ierisinde
beyin aracl ile olutuuna inanmak bir zandr. Madde st akl
olan (ezeli) ruh, bedenin olumaya balad andan itibaren, madde
tesinde (bireysel olarak) bilinlenmeye, iyiyi ve kty bilmeye
balar. Dnyada elimizin hareket etmesi beynimize baldr. Beyin
emir vermeden el hareket etmez. Madde tesinde byle deildir. El,
kendine gre hareket eder. Byle olmasayd, Hz. Peygamber (s.a.v.),
Huzuru maherde eliniz ayanz ahitlik edecek 82 demezdi.

82 Ktb Sitte, Hadis no: 5071

205

BR DAMLA SU-NSANRuh II
Ruhun Bilin Olmas

Ruh beden olumaz; bilin oluur. Bilin; dncelerimiz,


grdklerimiz ve duyduklarmz ile dnerek ve muhakeme ederek
oluur. Beyin, asl ta-toprak olan bir alettir. Senin et-kemik bedenin
dalmaya balad an nasl kemllemi isen, ebediyen yle
kalrsn. nk sen, senin bilincin ve ilminsin!
Berzah I

Mezar, kabir alemi ve berzah anlalmam; birbirine


kartrlm. Mezar demek, u anda yaadmz ta-toprak ve su
olan bedenimizdir ki, u anda mezarda yayoruz. yi inceleyin;
beden, toprak-su deil mi?.. ldm dediin an, kendini ruh
bedende bulursun; bu toprak beden dalmaya balar ve mezardan
km olursun. Bu toprak beden, dalnca lmyor ki; canlln
srdryor... Gtrp, topra topraa gmyorlar. Sonra da SEN
topraa gmdklerini sanyorlar. Birka yl sonra asnlar, baksnlar;
SEN neredesin?.. Etin topraa karm, toprak olarak canlln
srdryor; kemiklerin kalm, onlar da ta zaten.
Baz Mslmanlarn sylediine gre kabirde uyuyacakmsn,
maherde uyanacakmsn... Bu szler, dinden ve kendinden haberi
olmayanlarn yanlgsdr. yle olsayd; kabir olarak ifade edilen,
mahere kadarki gei boyutlarnda azap olmazd. Zira, Hz.
Muhammed (s.a.v.), En ar azap, kabir azabdr83 buyurmutur.
Her duyduunuza inanmayn!
83 Ktb Sitte, Hadis no: 5492

206

BR DAMLA SU-NSANRuh II
Mnkir-Nekir I
Mnkir-Nekir I

Eer dnyada yaarken hrriyetini elde edememi isen; kabir


alemi olarak ifade edilen berzahn, MNKR ve NEKR denen
zorlu, skntl boyutlarnda, bilin bedenin seni hapseder. Daha
dorusu seni hapseden, dnyada bal olduun, sevdiin eylerdir;
para, mal mlk, kadn, ocuk, an hret vs. Bunlardan koparldn
iin byk ac duyarsn. Bunlar sana azap verdii gibi, bir de seni
bilin bedenine hapseder.
Berzah bir nevi okul gibidir; berzahtakileri yetitiren veliler
vardr. ayet kendini aamamsan, fakat dnyada iman etmi,
nebilerin tavsiye ettii ibadetleri yapm, evrene faydal olmu ve
ahlkn dzeltmisen, eksiklerin orada tamamlanr. Ancak, hl ile
deil de dil ile iman etmisen, dille sylediklerinin tersini
yapmsan, dnyada ne kadar ibadet etmi olursan ol, orada kendini
kurtaramazsn. Dnyada iken gerekli temeli alamam isen,
maher denen alemden kaamazsn ve yedi birde kalrsn.
Dnyadaki yaantna gre, o korkun boyutlardan birinde yaarsn.
Bu boyutlarn tmne birden, cehennem derler. Yedi merkezdir ve
sonsuz snrszdr.
Cehennem I

Cehennemin ilk girii, galaksi merkezinin madde tesinde


oluan ikizidir ki, btn gneler galaksi merkezine doru yolculuk
halindedirler.

207

BR DAMLA SU-NSANRuh II
Cehennem I

Aslnda cehennemin balangc, Birinci Kmbe Merkeze


giritir. Cehennem, Yediye kadar hl deitirerek oluur. Birinci
Kmbe Merkezin bir trilyona yakn galaksiyi yutaca dnlrse,
bizim galaksimizin merkezinin, btn gnelerin zn toplad
halde, asl cehennemin yannda ancak bir ng nispetinde olduu
grlr. Sakn Yedi Semann (Kmbe) cehennem olacan
sanma!.. Gnee veya galaksilere, cehennem deme gafletine
dme!.. Cennet ve cehennem, Yedi Sema ile bile snrlanamaz.
Cennet boyutlar sonsuz snrsz olduu gibi, cehennem boyutlar da
sonsuz snrszdr.
Madde tesi boyutlar, temele gre cennettir veya cehennemdir.
Bir madde beden dalmaya balaynca, o madde bedene ait olan
bilincin, madde tesinde nasl bir boyutta, ne derece serbest
kalaca, alm olduu temele baldr. Madde beden, dnyada,
maddenin artlarna gre oluur ve yaar. Sen ise, madde tesi
bilin olarak, madde tesi boyutta, madde tesinin artlarna gre
oluur ve yaarsn. rnein fabrikadan km 10 mm kalnlnda
bir cvataya, 20 mm apnda bir somun uymaz, bol gelir; 5 mmlik
ise dar gelir. Cvataya gre yaplm somunu takacaksn ki uysun.
Madde tesi yaam ve artlar buna benzer. Kendini nasl eitip
yetitirmisen, orada ona gre bir boyutta, bir yaama geersin.
Cennetlikler, cennet boyutunda, hayatlarn sonsuza dek yeni yeni

208

BR DAMLA SU-NSANRuh II
Cehennem I

lezzetler tadarak devam ettirirler. Ayn ekilde, cehennemliklerin


azaplar da sonsuza dek artarak devam eder.
Srekli o lanet ierisindedirler. Ne azaplar hafifletilir, ne
de taraflarna baklr.84
Cennet I

Madde tesinde, yedier boyutlu iki zt alem vardr. Her boyut


saysz alemleri kapsar. Kemlleenler, yedi boyutlu cennet
alemlerine geecek. Nasl ki Dnyadan ge baknca milyarlarca
galaksi gryorsan, oras da buna benzer. O alemlerin de canllar
var. Orada yaayanlar ok gzel yaratklardr. Onlar, iyilik ve
gzellik bilirler. Orann artlarnda sadece bir dzen vardr; buradaki
gibi ztlklar yoktur. Dnyada yaarken bu ztlklardan elde ettiimiz
ilim, tecrbe ve madde tesi g ile, madde tesi alemlerin sahibi ve
yneteni biz olacaz. Madde tesinde, dnyada grdnz
gzelliklerin, aldnz lezzetlerin hepsi mevcut olduu gibi, hayal
bile edemediiniz gzellikler ve lezzetler de mevcuttur. Eskiler
anlatm; huriler, glmanlar, vildanlar vs. Orann kadnnn ve
erkeinin gzellii dille anlatlmaz.
ayet bir insan cennet diye anlatlan alemlere gemi ise,
yaknlarn dahi grr, bilir, onlarla sohbet edebilir. Madde tesinde
ulam annda olur. uray iyi anlayn; ademdeki g ve ilim,
maddeden gemedikleri iin, madde tesinin varlklarnda yoktur.
84 Kuran, 2/Bakara Sresi, 162. Ayet.

209

BR DAMLA SU-NSANRuh II
Cennet I

Madde tesinin varlklar, ademin ilmine ve gcne akl


erdiremezler; onun emrinden kmazlar. Madde tesinde asla
monoton bir hayat sz konusu deildir.
Bilin Beden II: Yaanm Olaylarn Kayd

nsan bilin bedende de kayt alr. lenlere dua okuyup


gnderiyorsun, onlar namna eitli ibadetler yapyorsun...
Kimilerinin iddia ettii gibi, bilin bedende kayt alnmasa idi, Hz.
Muhammed (s.a.v.) bunlar bize tavsiye etmezdi.
Ahiret alemine gemi bir kimse iin, dnyada yaayan birisi
tarafndan, onun namna hac yaplabilir, sadaka verilebilir, eitli
sevaplar gnderilebilir ve o kii azaptan kurtarlabilir. yle ki:
Dnyada yaayan bir kiinin et-kemik bedeni ile yaptklar, bilin
bedenini oluturur. te bu kii, ruhunu bilinlendirirken, ayn
zamanda ahiretteki kiiyi dnd an, kendi beyni ile dnd
bilin arasnda balant kurulur ve oradaki kiinin bilincine sevap
denen nuru, ayn kendi bilincine ykler gibi ykleme yapar. Bundan
dolay, Hz. Muhammed (s.a.v.); lenlere dua edin, onlarn
namna iyilik yapn85 demitir. ldkten sonra ardnda hayrl
evlat brak sznn mns budur.
Dnyada yaayan bir kii, isterse ahiretteki kii veya kiileri
gnahlarndan arndrabilir.

85 Ktb Sitte, Namaz blm, Hadis No.: 3059, 3064, 3066, 3081

210

BR DAMLA SU-NSANRuh II
Bilin Beden II: Yaanm Olaylarn Kayd

Bir rnek: Diyelim ki sen baka bir devlete gittin, alyorsun.


Anan, baban veya yaknlarn memlekette kalmlar. Nasl ki,
bulunduun devletten anana, babana veya yaknlarna para
gnderiyorsan, onlar gremediin halde onlar orada skntdan
kurtaryorsan, bu da ona benzer.
Baka bir rnek: Okul, cami, eme, hastane gibi yaplar
yaplrken, bir tula hediye ettin. O yap yklana kadar oradan
faydalanan kiilerin yaptklar dua ile, verdiin tula miktar
nispetinde madde d gten faydalanrsn. Bunlarn tersi de ayndr,
iyi anlamaya alalm!
Yaptn hibir ey, doru veya yanl, asla silinmez. ayet
yaptklarn silinmi olsayd, ne cennet ne de cehennem yaanrd.
nk yaptklarndan habersiz olan, deli gibi olur; neyin ac neyin
lezzet verdiini bilemez. Cennette gzellikleri ve zevkleri
yaayacaksn; ayet sende gzelliklerle ve irkinliklerle ilgili kayt
yoksa kyas yapamazsn; Daha nce yle bir lezzet almtm, bu
ondan daha gzelmi diyemezsin. Dnya yaam ztlardan oluur,
fakat cennet de, cehennem de tek bir yapdr. Madde tesinde
mutlaka bunlardan birinde yaayacaksn. Cennette ve cehennemde
de yaant kesintisiz olarak bilince kaydedilir.
Anne-Baba-Kozmik Tesir

Atomlar, ana ve baba menilerini oluturur. ocuu meydana


getirecek olan anne ve baba menisi, ana rahminde atomalt
211

BR DAMLA SU-NSANRuh II
Anne-Baba-Kozmik Tesir

zerrelerine ayrlr ve gelen tesirin ynlendirmesiyle birbirleriyle


kararak, tekrar yeni atomlar olutururlar. Bu atomlar da, ocuun
ilk beyin hcrelerini meydana getirirler. lk drt ay iinde, vcut tm
organlaryla tamamlanr. Drt aydan sonra ise asl canllk
(hareketlilik) balar. Yoksa, hava-toprak-su zaten canl, l deil
ki...
Gezegenlerin meydana getirdikleri alara gre, saniyede
milyarlarca tesir oluur. nsann zek, akl, kavrama gc gibi en
nemli zelliklerinin bir ksm, ay ile drt ay arasnda, hangi
felek hangi burta ise ona gre sabitlenir. Zaten, daha nce meniyi
oluturan ruhta bu zellikler kaytldr. te tp alimleri bu konular
bilselerdi, birok akl hastaln tedavi edebilirlerdi.
Akl Hastalklar

nsan, duyduklarn, rendiklerini, yaadklarn kayt eder;


yeni karlat, bilmedii bir olay iin, bilin beden bilgisayarna
nceden kaydedilmi bilgileri ister. Bu bilgiler, annda, renk hz ile
beyin hcrelerinde belirir. Yeni ile eski kaytlar karlatrlr ve bir
sonuca varlr. ayet bu olayn benzeri daha nce kayt edilmemise,
bu sefer bu olay bir vesile ile renir, ne olduunu kaydeder. te
bilin bu ekilde geniler. Beyinde, bilin bedenle balanty
salayan binlerce devre vardr. Bilin bedendeki kafa, ekil olarak
madde bedendeki kafa ile ayndr.

212

BR DAMLA SU-NSANRuh II
Akl Hastalklar

rnein, hareketliliin balang annda ayet bir kayma


olmu ise o anki aya gre, bilin beden ile et-kemik beden
arasndaki bilgi kayt kanal kapanr. Bilin beden, bilgiyi beynin
kaydettii gibi kaydetmez. te kayt balants, o anki kaymadan
dolay faaliyete geememise, bir daha gemez. O zaman bu ocuk,
sizin anlaynza gre deli olmutur.
Kayt edilen bilgiler ile beyin arasndaki balanty salayan
devre kapal olunca, kii bir iki yandaki bir ocuk gibi olur. nk,
her eyi sanki yeni gryormu gibi davranr, ne yaptn bilmez.
Bu tr kimseleri hor grmek ve onlara yanl davranmak, insanlk
ddr. nk, kimse kendi isteiyle bu hale gelmez.
kinci bir rnek: Oluum annda, ayn tesirinden dolay bir
byk kayma olursa o durumda bu kii, dolunayda uyuyamaz, sinirli
olur; dolunay bozulana kadar bu hl srer.
Baka bir insan ele alalm. Diyelim ki, bu insan strese girdi.
Sakin bir insan iken, yava yava ok sinirli bir hl alr; herkesi
krar; nemsiz bir olay yznden karsndakine saldrr, dver ya da
ldrr. Bu hl, o insann bir felekten ald, gl, olumsuz bir
tesirin o anda aa kmasdr. O tesir, sz konusu felein yapt
ters a belli bir zaman sonra bozulunca geer. Bu kii sonunda
sakinleir; yaptklarna piman olur.

213

BR DAMLA SU-NSANRuh II
Akl Hastalklar

Baka bir rnek: Bir insann beyninin oluum annda,


Merkrn asnda bir kayma olduunu farz edelim. Bu durumda
kii, rnein 20 yana geldiinde, Merkrn oluum anndaki
asyla balantl gl bir a meydana gelirse, bu kii anormal
hareketler yapmaya balayabilir. Bu durumda kii, halkn tabiriyle,
deli olmutur. Halbuki, Merkr oluum anndaki a kaymas
devreye girmitir. Merkr Gne etrafndaki turunu tamamlayana
kadar, bu kii sizin anzdan delidir. Doktora gtrlr, ila verilir,
fakat dzelme olmaz.
Bir baka rnek: Diyelim ki Uransn ters asndan, oluum
annda kayma oldu. Arlkl tesir ald gezegenle balantl olarak,
rnein kii 30 yana geldiinde (alt ve st yalarda da olabilir), sz
konusu gezegenin doum annda yapt ann tersi oldu. Bu kii,
Urans turunu tamamlayana kadar deli olmutur. Yani, bu kii
lnceye kadar deli olmutur.
ayet doktorlar bu ilimleri bilselerdi, bu kiilerin, o hl geene
kadar mahede altnda tutulmalarn tavsiye ederlerdi.
Bu tr hastalklarn birok nedeni var; ben kaba mnda
yazdm. Bu olaylarn binlerce eidi vardr; hatt toplumlar bile
etkileyenleri var. Normal insanlarda bile devaml grlr, ama
onlardaki ksa parazitlerdir. nsan, hibir ey yokken, bakarsn ok

214

BR DAMLA SU-NSANRuh II
Akl Hastalklar

neelenir; bazen de bakarsn, hibir neden yokken sinirli bir hale


girer; kendisi de anlamaz. Bunlar gnlk yaantda ska grlr.
lk Adem II
Meni Atomlar I

Vcudun tm hcrelerini meydana getiren atomlar, beyinde


programlanr. Beyinden getikten sonra, her atom nereye gideceini
bilir. Meniyi oluturacak atomlar meni blgesine gelince, hcre
meydana getirirler. klim artlar gibi d etkenler de meni
atomlarnn programlanmasnda etkili olur.
Bu meni hcresi, devaml doum yapar. Hcreler, atomlarn
bilgilerinin btnsel topluluudur. Hcreler kendilerine uygun
atomlar bnyesine alr; onlar tekrar programlar ve fazlalk olan
atomlarn bnyelerinden ayrlmas ile oalrlar, yani bir nevi
blnrler. te, bunlarn dourmas byledir. rnein, bir kavak
aacnn ekirdei yoktur, fakat daln kesip topraa dikince, dikilen
dal da aa olur. Hcrelerin oalmas da buna benzer.
Meni eitleri ve Dllenme

Babada reyen meniler, bilirsiniz, toplu ineye benzer.


Annenin menileri, yumurta ierisindeki merkezlerdir.
Anne ve babada eit meni oluur. Ben, birinci eide
avu, dier iki eide asker diyorum. 86 ayet, babann
yumurtaya giren menisi avu ise yumurtada, annenin asker olan
86 Bilim dnyasnda geerli olan modele gre X ve Y olarak adlandrlan sadece iki farkl
kromozom bulunmaktadr. Kadn yumurtasnda iki tane Y kromozomu bulunurken,
spermde bir tane X ve bir tane Y kromozomu bulunmaktadr.

215

BR DAMLA SU-NSANlk Adem II


Meni eitleri ve Dllenme

merkezlerinden birini tutup ie doru kvrr. Orta ksm ierde kalr;


ocuk kz olur. ayet baba menisinden avu deil de asker
olanlardan biri girerse, bu sefer, annenin avu merkezlerinden biri
bunu yakalar ve kvrr. Orta ksm babadan gelen asker olduu iin
ocuk erkek olur. nk, ilk olarak orta ksmdan beyin olumaya
balar.
ocuun oluumunda, yumurta iindeki kvrma, galaksinin
oluumunda clg ile kseinin karlap birbirlerini kvrmalarna
benzer.
Havvann, Ademin Kaburga Kemiinden Yaratlmas

Ve Rab Allah, adamdan ald kaburga kemiinden bir


kadn yapt ve onu adama getirdi.87
ayetinde ifade edilen, havvann, ademin kaburga kemiinden
yaratlmas; erkein omurgasndan geen avu meninin, kadn
yumurtasndaki asker merkezlerden birini kvrp kz ocuunu
meydana getirmesi ile gerekleir.
O su, bel kemii ile kaburgalar arasndan kar.88
Bu ayetin aka ifade ettii gibi, alnan kaburga kemii ile
erkek menisi ima edilmektedir. Ayn ekilde, kadn yumurtasndaki
avu merkezler de erkei meydana getirir. Ayrca, rahimde hangi
87 Tevrat, Eski Ahit, Tekvin, 2/22.
88 Kuran, 86/Trk Sresi, 7. Ayet.

216

BR DAMLA SU-NSANlk Adem II


Havvann, Ademin Kaburga Kemiinden Yaratlmas

yumurta bekliyorsa (rnein avu yumurta), bu durumda, babann


avu deil asker menisi, kadnn avu yumurtasna girer;
birleirler. Bu dahi, menilerdeki program dorultusunda meydana
gelir. Bylece erkein rahime boaltt meni ierisindeki bir asker
meniyi, rahimde bekleyen bir avu yumurta arr 89. Burada
annenin yumurtas verici yayn yapar; baba menisi alcdr. ocuu
meydana getiren sperm ve yumurtann monte olunmalar iin
programlanmalar, anne ve babann beyninde gerekleir.
Beynin Hcre Oluumdaki Rol

Bilim insanlarna gre, her ey hcrede oluuyor. Bu, uygun


bir yaklam deil, nk bir hcreyi meydana getiren atomlar,
beyinden geerlerken programlanrlar. Dolaysyla, bir hcrenin tm
program beyinde tamamlanr. Hcrenin iindeki, gen, DNA
denen eitli yaplar, olmu bitmi hallerdir. Kafay bir hcre iine
sokup hapis olmak doru deil. Her ey burada oluuyor demek,
bilginleri yanltr. Siz da alm yapmak yerine, bir hcrenin iine
girip hapis olmaya alyorsunuz.
BLMN, HCRELERE DORU DEL DE, ONLARI
PROGRAMLAYAN
BEYNE
DORU
YNELMES
GEREKYOR.

89 Yumurtaya, erkein asker menisinin girmesinden dolay, yumurtann tmne avu


yumurta denilmitir. Esasnda asker meniyi aran yumurtann iindeki bir avu
merkezdir.

217

BR DAMLA SU-NSANlk Adem II


Beynin Hcre Oluumdaki Rol

Deerli okurlar,
Erkein beyin programndan geen meniler birbirinin
tpksnn ayns deildir. Kadnda da yledir. Lakin iki tarafn da
rettii meniler bir cvata ve somun gibidir. Hangi meni, hangi
yumurtadaki meni merkezlere uygunsa yumurta onu arr ve bu
program kesinlikle beyin st g (Allah) tarafndan programlanr.
Asla tesadf deildir. Dikkat edilirse, her asrda oluan erkek ve
kadn dengeli olur. ayet byle olmasayd, bir asrda sadece kadn
ya da erkek olurdu. u an dnyada yedi milyar insan var. Dikkat et,
birbirlerinin tpksnn ayns deildir. ayet, yedi milyar insandan
bin tanesi birbirinin ayns olsayd karklk olurdu. Bu bin kiiden
kim kimin kars veya kocas bilinmezdi ya da bir kii su
ilediinde acaba hangisi iledi bilinemezdi ve bulunamazd. Byle
bir eye tesadf diyebilir miyiz?
Atomlar, beyin ekirdeinden geerken, beyin ifresi
atomlardaki bilgileri programlar ve hcreleri meydana getirir, vcut
yapsn oluturur. Atomlardaki enerjik bilgiler hem beyni hem
bedeni dzenli tutar, hem de meniyi oluturarak soyun remesini
salar. Hcre dediimiz yaplar, atomlarn, beynin veya
ekirdein ifresinde programlanmalarndan sonra birlemeleriyle
oluur. Bir insann resimlerine bak; ocukluk farkl sima, genlik
farkl sima, ihtiyarlk farkl sima deil mi?.. ayet atomlardaki

218

BR DAMLA SU-NSANlk Adem II


Beynin Hcre Oluumdaki Rol

enerjik sarmal beyin programlamam olsayd, hcreler de ayn


kalrd; sima, ocuk iken ne ise ihtiyar iken de ayn olurdu. Ancak,
ihtiyarlamann nemli bir ayrnts daha var; zaman gelirse yazarz.
ocuunuzun simasnn herhangi bir insann simasna
benzemesini istiyorsanz, 90 gn boyunca hi gnah ilemeden,
cinsel ilikiden uzak durup oru tutun. Bu sre ierisinde, gnde
kez, ocuun kime benzemesini istiyorsanz o kiinin resmine
bakarak, ocuun o resimdeki kiiye benzemesini dnn. te
bunlar yaptktan sonra ilikiye girerseniz, o ilikiden olacak
ocuun simas, resimdeki kiinin simasna ok benzer. Bunlar
denenmitir. te bu yntemle, spermi meydana getiren atomlar,
beyinden geerlerken sizin isteiniz dorultusunda programlanr.
Buradaki ilemin temelinde, gz kameras ile kopyalama
yatmaktadr. Reenkarnasyon inancnda bu olay, ruhun tekrar bir
bedene girmesi olarak anlatlr. Halbuki, lmemi kiilerin
simalarna benzer ocuklarn da meydana gelmesi mmkndr. te
bu, onlarn bu inanlarnn doru olmadna ilikin baka bir
ispattr. Bir ruh ayn anda iki veya daha ok kiiyi yaatamaz.
Hcreler II

Oluan her hcre, hangi i iin programlandysa o ii yapar.


Hcrelerin blnmesi, onlarn doum yapmasdr. Aslnda, ilk
oluan her hcrede bir ef atom vardr. Beyin ifresinden ilk geen,
yani birinci olarak programlanan atom, dier atomlardan daha gl

219

BR DAMLA SU-NSANlk Adem II


Hcreler II

bilgilendirilir. O atom, ef atom olur. Gelen atomlar bu atomun


etrafnda toplanr ve hcre oluur.
Oluumu tamamlanan bir hcredeki atomlarn oalmasyla,
fazla atomlar ikinci bir atom grubunu meydana getirir. Bu atom
grubunun meydana geldii hcrenin blnmesiyle, yeni bir hcre
domu olur. Atomlar, beyinde ne iin programlanmlarsa, o yapy
olutururlar. rnein, sa iin programlanm bir atom trnak
oluturmaz.
Her hcre bir fabrikaya benzer. Bir fabrika efi, genelde
niversite mezunu bir iletmecidir. Bu kii fabrikadaki retimden ve
dzenden sorumludur. Fabrika alanlarnn bilgi dzeyi farkldr;
kimi rak, kimi kalfa, kimi usta, kimi mdr vs. kinci bir fabrika
kurulaca zaman, o fabrika iin ayr iiler toplanr, baka mdr
atanr. te; atomlarn bir araya gelip bir hcre oluturmas, sonra da
o hcrenin blnmesi buna benzer.
Dnyadaki toplumlar da birer hcre gibi dnebiliriz.
Cumhurbakan, babakan, bakanlar, memurlar ve halktan meydana
gelen bir hcre. Gne sistemini de bir hcre olarak kabul edebiliriz.
Ayn ekilde, galaksiyi de bir hcre gibi deerlendirebiliriz. Bunlar
oaltmak mmkn... Sonu olarak, bir alt sistemde organ
hkmnde olan bir yap, bir st sistemde doku hkmnde, daha st

220

BR DAMLA SU-NSANlk Adem II


Hcreler II

sistemde hcre hkmnde, onun da stndeki sistemin iinde, ancak


bir atom hkmndedir.
Temel Program I
Genler I

Hcrelerin oluumu, bir program zere deil de tesadf eseri


meydana gelseydi, genlerden sz edilemezdi. Canllarn
oluumunda, hem TEMEL PROGRAM BLGLER hem de
GENLERdeki bilgiler belirleyicidir. ayet, temel program bilgisi
olmasayd, her oluan, kendini oluturan yapnn ayns olurdu.
rnein, insanlar birbirine benzerdi.
Her ey, hibir d mdahale olmadan, muazzam bir dzen
zere hareket eder. Bilginler, sadece bunlar kefederler. Oluumun,
plnsz, programsz meydana geldiini iddia edenler, tek bir hcreyi
meydana getirsinler de grelim. Getiremezler, nk atomlardaki
enerjik bilgiyi programlandramazlar. Bugne kadar hibir deney,
cansz maddeden canl retemedi.
Kendiliinden Treme

Birok insan, Pasteurn mayalanma ve bulac hastalklar ile


ilgili sorunlara zm getiren almalar olduunu bilir. Pasteurn
ayn zamanda, kk canllarn kendiliinden treyip tremedii ile
ilgili aratrmalar da vardr. Sterilize suda, en kk bakterilerin
bile olumadn bilirsiniz. Pasteurn bununla ilgili olarak yapt
bir deneyden sonra, 1864de syledii u sze dikkatinizi ekmek
istiyorum: Kendiliinden treme retisi, bu basit deneyin
ldrc darbesinden asla kurtulamayacak.
221

BR DAMLA SU-NSANTemel Program I


Tesadf Tezi II
Tesadf Tezi II

Gnmzde, insanlar bilim insanlarnn iddialarn,


dnmeden ve anlamadan kabul ediyorlar. rnein, Nobel dll
Jacques L. Monod, evrim teorisine dayanarak, Tm kinatn ve
btn canllarn oluumunun, ans ve kr bir tesadften dolay
meydana geldiini iddia etti.
Deerli okurlar, bir insan basit bir ev yaparken bile, nce
kafasnda plnlar, tasarlar. Bugne kadar hi, tesadf eseri bir evin
meydana geldii grlm m?.. Bilinmeyen noktalara tesadf
demek, ukallk olur. Madde evrende fizik kurallar geerlidir;
dna klmaz. Gelii ve gidii iyi inceleyin. Her oluumun
temelinde bir pln vardr.
1950lerin sonuna kadar ilim, iman etmi(ehli kitap) baz batl
bilginlere veriliyordu; 1950'lerde bu durduruldu. nk bat,
insanln ortak bilgisini karde toplumlarla paylamak yerine,
onlara bu bilgileri satmaya balad. Ayrca, bilime yalan kartrld.
Ve en kts; bilimi, insanln yararna kullanacaklarna, bomba
yapmnda kullandlar. Her eyin kr bir tesadften ibaret ve mavi
dnyann da sahipsiz olduunu zannettiler.
Son asrlarda, din alimi olduklarn ne srenler de,
cevaplayamadklar sorulara, melek yapt diyerek nokta
koymular. Ayn ekilde baz bilginler de, iin iinden kamadklar
yerlere, tesadf noktasn koyuyorlar; insanlarn kafasndaki sorulara
222

BR DAMLA SU-NSANTemel Program I


Tesadf Tezi II

tatmin edici cevaplar veremiyorlar. Bilgin dediin artlanmaz;


bakasnn tezini kr krne savunmaz. nsanlk ilmi bir aa
gibidir, devaml bymektedir. Geriye deil, ileriye gider. leriye
gtren alim, bilgin, fanatik olmaz. Fanatiklik, insan yanla
srkler. Eski bilginlerin bulduklar, bilimin tohumudur. O
tohumdan bir aacn yetimesi ve o aacn da meyve vermesi
gerekir. Dindar insanlara dman olduklar iin, kastl olarak
insanl yanl bilgilendiren, sonunda rezil olur. Dindar kesim iin
de ayn ey sz konusu... nanmayanlara dmanlk yapmak, insan
Allah ilminden geri brakr.
Enerjik Bilgi Paracklar II

Herhangi bir oluumun iinde bir atomun yer almas, o atomun


enerjik bilgilerinden birinin harcanmas demektir. Baka bir
oluumda, ayn atomun kalan paracklarndan biri programlanr.
Bylece atomlar, btn enerjik bilgi paracklar tkenene kadar
programlanabilirler. Ayn parack iki kez programlanamaz. Dikkat
edilirse, bir domates ekirdei, kendine ektii atomlar programlar
ve bu program dorultusunda, domates hcreleri sonradan oluur.
Bilirsiniz; su, girdii kabn eklini alr; kap suyun ekline giremez.
Atomlar da buna benzer. ekirdein programna gre bilgilendirilir
ve dnm yaparlar. Program olmadan asla hcre olumaz. nce
ekil belirlenir; bu ekil de hcreyi oluturur.

223

BR DAMLA SU-NSANTemel Program I


Enerjik Bilgi Paracklar II

ayet atomlarda srekli harcanan enerjik bilgiler olmasayd,


atomlar tek yap olsayd, oluan herhangi bir varlk da bu atomlar
kadar uzun yaard. Bu arada, atomlarn lmediini iddia etmek
yanltr. Biz, atomlarn mrnn nasl tkendiini yazdk. Maddede
her ey, bu atomlarn birleik halidir. Dolaysyla maddenin asln,
atomalt zerrecikler oluturur. Bu zerrecikler, beyin mekanizmas
tarafndan kendi eksenlerine doru daha sratli dndrldkleri
zaman, hareketleri farkllar; normal konumlarnda sabit kalamaz,
saa sola hareket ederler. Onlarn bu hareketlilii, grnen vcut
materyalini oluturur.
Daha iyi anlalmas iin bir rnek verelim: Banyo kvetine
bir damla ampuan damlatp suyu atmz zaman, suyun yukardan
aaya tazyikli ak, bir damla ampuan deitirmeye balar ve
ampuan, kpk yn olarak kabarr, oalr. Bir damla
ampuandan neredeyse bir metre kp hacminde kpk oluur. Bu
kpk taneciklerinin i ksmna dikkat et; hava kabarcklardr. Hava
kabarcklarnn etraflar, ampuann incelmi sarmal ile evrilidir.
Ayn ekilde, atomlar meydana getiren atomalt enerjik bilgi
tanecikleri, beyin mekanizmasndan geerlerken dn hzlar
farkllar, ok farkl haller meydana getirirler. Vcut materyali en
ok su atomlarnn bileiinden meydana geldii iin, vcudumuzun
drtte sudur. Bu sebeple, vcudumuza da su kp
diyebiliriz. Ksacas, vcudumuzda bile her ey bir hayalden, bir
224

BR DAMLA SU-NSANTemel Program I


Enerjik Bilgi Paracklar II

balondan ibarettir. Hakikat ise, hayallerin meydana getirdii


mnlardr. Bu mnlar ise, ebed bir yap oluturur.
Vcuda Canllk Veren G

Eski su deirmenlerini bilirsiniz; yukardan gelen su, aadaki


veya yandaki pervaneyi dndrr, bu da kvrma yapar. Suyun
arpp pervaneyi dndrmesi, tan dnmesini salar; deirmen
almaya balar; gelen buday tp un haline evirir.
Vcudunuzu iyi inceleyin; cansz bir deirmenden ne fark
var? nsan bedeni, hava-toprak-su atomlarnn birleik halidir.
Beden, aslnda canl deil, hareketlidir. Asl can, bedeni meydana
getiren atomlarn paracklarna hz veren (yani onlar eitli
ekillerde dndren) gtr. Canllk asndan, bedendeki dzen,
bir su deirmenindeki dzene benzer. Su, yukardan deirmenin
arkna hzla aknca, deirmenin ark dner. ark, deirmenin
tan dndrr ve dnen deirmen ta, buday tr. Bylece
cansz bir deirmen dzeniyle, un elde edilir.
Elektrik dediimiz g de, kullanlm atom paracklarnn
cansz bir dzen tarafndan evrilmesiyle meydana gelir. Bu
paracklar gzle grlmezler. Ancak, toplu halde akma getikleri
zaman meydana getirdikleri g, kendisini meydana getiren dzeni
yakacak derecede byk olabilir. Elektrikte atom yoktur; atomlardan
ayrlan paracklar vardr. Ancak, bu paracklar programszdr. te
bu paracklar biz ynlendiririz. yle ki:
225

BR DAMLA SU-NSANTemel Program I


Vcuda Canllk Veren G

Elektrik sade bir gtr. Buna ramen, elektriin altrd


buzdolab buz yapar; ocak ate karr; ampul k saar. Biz
elektrii bu aletlerle programlarz. Elektrikte ne ate, ne k, ne de
buz vardr. Elektrik bunlar meydana getirmez, ama aletler de
elektriksiz bunlar meydana getiremez. Dolaysyla, burada sz
konusu olan, elektrik denen bir gcn hareketlendirdii cansz bir
mekanizmada, elektrikten farkl oluumlarn meydana gelmesidir.
Vcut mekanizmasn hareket ettiren de madde st gtr.
Vcudun kontrol merkezi olan beyin, vcuda dardan dahil olan
atomlarla beslenir; vcudun dier ihtiyalarnn karlanmasn
organize eder. Bu arada, vcudun tm faaliyeti, yine kendisinin
meydana getirdii meniye kaydedilir. Bylece soyun devam
salanr. Vcudun tm faaliyetinin madde tesindeki kayd ise, ayn
zamanda bilin bedeni meydana getirir. Yani madde stnn
ynlendirmesiyle, madde beden mekanizmasnn faaliyetlerinden
meydana gelen mnlar (rnein edindiimiz bilgiler,
dncelerimiz, korkularmz vs.), madde tesi bilin bedenimizi
oluturur.
Bilin
Bilincin lmszl

Bilin asla lmez. nsan drt aylk olana kadar, ana rahminde
cansz deil, hareketsizdir. Cansz olsa idi, drt aylk olana kadar
bymezdi. Dolaysyla, drt aydan sonraki can deil, harekettir.
lm ile bedenin hareketlilii durur. Hareketsiz bedenin hali,

226

BR DAMLA SU-NSANBilin
Bilincin lmszl

ceninin ilk drt aydaki haline benzer. Demek ki, aslnda len yok...
lm denen olay, vcudun hareketliliinin durmas ve vcudun
dala gemesidir. Bu da, madde bedenin madde tesi ile bann
kopmas demektir. Bylece bilincin temeli tamamlanm olur.
Madde evrende hibir ey kaybolmaz. Ne bir gram eksilir ne
de fazlalar ve ne de lr. Baka hale dner, yaamn srdrr.
Ksacas, madde devaml dnm halindedir. Devam eden akldr
ve bunun ne arl ne de hafiflii sz konusudur. Bilin bedenle
kastedilen ruh bedenin bilinlenmesidir.
Bilincin Mekan

Vcuttaki sistem, yaamn madde tesinde kesintisiz devam


ettiinin ispatdr. Bilincin, lm ile madde bedenden kp gittiine
inanmak, byk bir yanlgdr. nk bilin, madde beden iinde
olumaz. Her beden, meydana geldii alemde yaar. Maddenin
enerjiye dnmesi, madde dna kmas anlamna gelmez. yle
olsayd, bu grdmz madde dnya yava yava tkenirdi. Bu
gr, fizik yasalarna da aykrdr. Dolaysyla, madde beden
maddede oluur ve maddede yaar. Madde tesi beden de, madde
tesinde oluur ve madde tesinde yaar. Maddenin z olan enerji,
her ekle girebilir, fakat madde tesinde oluan bir beden, ebediyete
kadar ekil deitiremez ve bozulmaz.
Madde tesi alemler, madde d alemlerdir. Madde d
alemlere resim alemler de diyebiliriz. yle ki: Bir insana gz
227

BR DAMLA SU-NSANBilin
Bilincin Mekan

kameramzla baknca, o insann madde bedeninin eklini, resim


olarak bilincimize kaydederiz. te; kaydedilen bu resim, ne madde
ne de enerjidir. Zaten, bizim o insann resmini bilincimize
kaydetmemizle, o insann bedeninden zerre dahi eksilme olmaz.
Sadece, grnen ekil, grnmeyen tarafa kaydedilir.
Ne madde stnde, ne madde evrende, ne de madde tesi
evrenlerde lp yok olma olay vardr. lmek ve yok olmak, bizim
madde gzmzn grdr. Var olann yok olmas asla ve asla
sz konusu deildir. Deiim var; var olan bir halden baka hale
dner ve yaam devam eder. Dnm var; her saniye, her dakika,
her varlk hacmine gre deiim iindedir. Vcudumuz dahi her
saniye deiim ierisindedir.
Uzayllar
Baka Dnyalar

nsanlk hl evrendeki dier adem topluluklarnn varln


sorguluyor. Halbuki, imdiye kadar dier sistemlerdeki adem
topluluklar ile irtibata geilmi olmas gerekirdi. Ancak, bunun iin
gne sistemi yumurtasnn krlmas art.
Ey insanlar; Biz sizi bir erkekle bir diiden yarattk ve
birbirinizle tananz diye sizi milletlere, kabilelere ayrdk...90
Bu ayetin birinci mns u an dnya zerinde aa km
durumdadr. kinci mns galaksi iinde aa kacaktr ve mavi
90 Kuran, 49/Hucurt Sresi, 13. Ayet.

228

BR DAMLA SU-NSANUzayllar
Baka Dnyalar

dnyann ademi, dier gne sistemlerindeki adem topluluklar ile


tanacaktr. Yediden gelen bilgi ykl dalga yaynlar, gne
sistemimize ulamak zere. Bu yayn, insan beynini etkileyip bir
aama ykseltecek. Bu yardm olmadan, dier sistemleri grp
gezemezsiniz. Ayrca, belli bir beyin almas sonunda, btn
nebilerin gsterdii olaanst haller bizlerde de aa kacak.
Akl almaz bir yaam sistemi balayacak.
Ad BEN olan gne sistemimizin nndeki ve ad LG olan
dier bir komu gne sisteminde yaayanlar, bizim dnyadaki bu
ilkel yaam tarzmz asrlar nce geride brakp sistemlerinin dna
kabilmiler. u an, galaksi okulunda, dier gne sistemlerini
tanyarak eitiliyorlar. Sizlerse, askerlik ad altnda, hl adam
ldrme eitimi yaptryorsunuz; teknolojinizi bomba zerine bina
etmisiniz;
beyninizi
aamamsnz.
Hl
birbirinizle
urayorsunuz. Aranzda yaayan cinleri bile gremiyorsunuz,
onlarn aldatmasna maruz kalyorsunuz.
Sanmayn ki bir tek adem bizleriz. Bizim galaksimizin dier
sistemlerinde yaayanlar da, ayn ham maddeden (clg-ksei)
meydana geldikleri iin, bizim gibi et-kemik bedene sahiptirler.
rnein, bizden 40 bin yl nce meydana gelmi gne sisteminden
buraya gelip gezenler olur. Ancak burada, madde bir beden ile
gezme sz konusu deildir. inizde bunlarla tanan insanlar bilir;

229

BR DAMLA SU-NSANUzayllar
Baka Dnyalar

normal beyin bunlar gremez. Aramzda baka sistemlerin ademi ile


tananlar, evrelerindeki cahil insanlarn alay konusu olmamak iin,
grdklerinden bahsetmezler. Ancak, bu misafirlerin sakn ufolar
olduunu sanmayn. Onlar, aranzdakilerin aldatmacasdr.
Bizler, ademin ne ilki ne de sonuncusuyuz. Sadece
bulunduumuz galakside, u an trilyonlarca adem yayor. Dier
galaksileri de siz dnn... Yedi merkezde yaayan adem
topluluklar, ekil olarak deiiktir; z olarak ayndr.
Yedi Merkez Galaksi Topluluu (Kmbe) da bir st boyuta
gre bir galaksi saylr. Saysz merkezlerdeki yaam trleri,
anlatmakla deil, grmekle bilinir. Yine de rnek verecek olursam:
Bizim gne sistemimizden iki sistem nde olan gne
sistemindeki adem, gnde bir yemek yer. Yediklerinden biri,
pirince ok benzer. Vcutta kalnt yapmaz. Sima olarak bizden
katbekat gzeldir ve vcutlar mis gibi gzel kokar. Her vcut ayr
bir koku yayar. nsan onlarn yanna oturunca huzur bulur. Onlarda
olumsuz kelimeler yoktur. Yani, hakaret dolu kelimeler bilmezler,
kullanmazlar. Zaten onlar her eyi am durumdalar. Dnyalarnn
ap bizimkinden byk. nsan says olarak da, u anki dnya
nfusunun yars kadarlar. Binekleri bizimkiler gibi araba, uak
deil, daha baka... Gnmzde insanlar, maddeci bir gre sahip

230

BR DAMLA SU-NSANUzayllar
Baka Dnyalar

olduklar iin, bu tr aklamalar dnmeden reddediyorlar.


nsanlk olarak beynimizle hi ilgilenmemiiz.
rnein, galaksilerden birinin maddesi, srf renktir. Oradaki
insanlar, renkten yaratlmtr. Bu renk, bir nevi maddedir. Bizim
galaksimizde ve dnyamzda bunun rnei yok. Biz nasl topran
zn yiyorsak, onlar da rengin zn yerler. Belli bir eitimden
sonra, beyin yaplarn aarlar ve galaksi iinde serbest kalrlar. Her
sima ayr bir renk yayar. Birbirlerini renk deiikliinden tanrlar.
Ben, anlatabildiim galaksilerden bahsediyorum. Yoksa, saysz
yaam trleri var; hepsinden bahsetmem mmkn deil.
Biz insanlar kr bir bilin olarak yayor, kulaktan dolma
kelimelere akllarmz hapsediyoruz; zahir gzn grdklerine gre
hareket ediyor, dnyor, karar veriyoruz. Dncelerimize, gne
sistemimiz iinde yaayan cinlerin vesveseleri de kart iin,
tamamen maddeye saplantl bir yaam srdryoruz. Her eyi biz
biliyoruz zannna kaplmz. Yoksa saysz galaksiler, saysz
gne sistemleri oyuncak olsun diye mi var edildi?..
Bulunduumuz galakside milyarlarca gne sistemi var.
Galaksi merkezini bir tavuk, gne sistemlerini yumurta olarak
dnn... Biliyorsunuz; yumurta, belli bir sda dengelenir ve civciv
olumaya balar. ayet s dengesinde bir iki derece kayma olursa,
civciv kmaz. Yumurta clk olur, pe atlr. te; milyarlarca gne
231

BR DAMLA SU-NSANUzayllar
Baka Dnyalar

sisteminden biri olan bizler, clk olup pe atlsak, galakside bir ey


deimez; kimsenin haberi olmaz. Aatan bir yaprak dt; kimin
umurunda? Vcuttan bir hcre ld; kim duydu? Saysz adem
topluluklarndan yedi milyar insansnz. Siz kendinizi ne
zannediyorsunuz?.. Nereden geldik, neden buradayz, nereye
gideceiz?.. Bu sorularn cevabn bulan ve ona gre alma yapan
kurtulur ve hrriyetini elde eder.
Biz, gne sistemi yumurtasnn iinde hapis kalmz; krp
kamyoruz, nk bu da ilimle mmkn. Ancak ilimde iki yol
vardr. Ne var ki, son asrda bilim insanlar tek ynl almlar,
ikinci yolu takip etmemiler. Bu yzden maddede taklp kalmlar.
Balklar su iinde hapis, bizler de hava iinde ve et-kemik beden
iinde hapisiz.
Balklar su iinde,
Sen de hava iinde.
Balklar hapis sanrsn,
Sanki sen zgr kaldn!..
Cafer bunlar bilir,
Havay iinde grr.
Benliinden syrld,
Evrende zgr yrr...

232

BR DAMLA SU-NSANUzayllar
Baka Dnyalar

Dnyaya gelmek ve gitmek sizin isteinizle mi oluyor?..


Sanzn rengini, gzlerinizin rengini, boyunuzun uzunluunu,
ksaln, gzelliinizi, irkinliinizi siz mi istediniz? Kadn veya
erkek olmanz size mi sordular?.. Bedeninizin yalanmas sizin
isteinizle mi oluyor?.. Madem beden senin ise yalanmay durdur;
sann, trnann uzamasn durdur. Demek ki sen, bedenine bile
hkmedemiyorsun; hani hrdn? Halbuki, bedenin bile sana ait
deil. Kime ait peki? Kimsin sen? te; btn bunlar iyi dn ve
ara, kendini bul!..
lk Adem III
Nebat, Hayvan, nsan Oluumu

Gelelim Dnyada nebat, hayvan ve insann oluumuna: lk


oluan nebattr, dalarda balamtr; ikinci hayvandr; nc
insandr. Buradaki asl gaye, insann oluumunu anlatmaktr.
Oluumda s ok nemli rol oynar. Dolaysyla canlln
balangc sz konusu olunca, gezegenlerin dengesinin, Gneten
yaylan snn,91 sularn ssnn, dnya yzeyinin ssnn, topran
ssnn ve en nemlisi, yzeydeki kaymak topran belirleyici
faktrler olduunu gz ard etmememiz gerekir.
Kaymak Toprak

Dnyann oluumu srasnda, sular atmosferden yere kadar


devir daim yaparken, nc arpmann meydana getirdii ve
topran z olan zel bir hali, zamanla yeryzne kt. Sonra
sular, topran bu zel halini saa sola yayd; bir ksm okyanuslara
91 arpmalar 5ten 4,99a dmt. Gneten daha dk s yaylyordu.

233

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Kaymak Toprak

kart, tabana kt vs. Bylece topran z olan bir kaymak


tabaka, Dnyann her yerini kaplam oldu.
Nebatn ve Hayvanatn Oluum Aamalar

Nebat tek bir aamada olutu. Dolaysyla, oluumdan bugne


kadar nebatta deiiklik olmad. Hayvanlarla karlatrldnda
nebatta ok az eidin nesli tkendi.
Hayvanat ise aamada olutu. Birinci aamada oluanlarn
iskeleti anormaldi. kinci aamada oluanlarn iskeleti normale
yaklat. nc aamada oluanlar, u anki hayvanattr. Birinci ve
ikinci aamada oluanlarn yok olmalarnn nedeni, artlarn zamanla
deimesiydi. Nesli tkenen hayvanlar ok farklyd. Karada ve
denizde yaayanlar da vard. Bugn fosillemi iskeletleri bulunan
trler, nc aamann birinci ve ikinci devresinde oluan
hayvanata aittir. Son aamann ilk iki devresine ait, denizde ve
karada yaayan birok hayvan trnn nesli, zaman ierisinde doal
artlarn elverisiz hale dnmesinden dolay, Nuh dnemine kadar
tkendi.
lk ademin var edilii ile sa Aleyhisselmn douu, oluum
asndan birbirine ok benzer. Ademin var ediliini anlarsanz, Hz.
Meryemin Hz. saya nasl hamile kaldn da kavrarsnz.
lk insan kimdi?.. Hayvanat ve insan, erkekle diinin
iftlemesi ile meydana gelir. Peki, ilk erkekle dii nereden geldi?
Bilim bu sorunun cevabn henz bulmu deil. Bilim, firavun
234

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Nebatn ve Hayvanatn Oluum Aamalar

dneminden ncesine gidemiyor; bulduklar fosilleri ve be bin


yl ncesine kadar yaayanlarn brakt izleri aratryor ve bir
yerde tkanp kalyor. Din bilimlerinde de, ilk insann, meleklerin
mucizesi ile olduu anlay hakim. Ne var ki, meleklerin ismi var;
kendileri grlmyor. Yani din evreler tkandklar yerde,
melekleri ne srerek nokta koyuyorlar. Bilim ise ispatsz hareket
etmiyor. Bu iin iinden nasl klr?.. Aslnda iki taraf da hakl.
Peki yanllk nerede?
lk insann oluumu ile ilgili teferruata girmeden nce unu
belirtelim: lk yaratlan hayvan tr solucandr; son yaratlan hayvan
tr ise maymundur. Hayvanatn oluumu aama aama meydana
geldi ve hayvanat maymunda son buldu. nsan, asla maymundan
dnmemitir. Her canlnn iskelet yaps ayrdr ve zamanla
deimesi mmkn deildir. yle olsa idi, bugne kadar insan da
deiir, baka bir tr meydana gelirdi. nk, ilk insann
grnmesinden bugne kadar geen sre milyon asra yaklat.
Oluum Aamalarnda Gnein Rol

Gnete meydana gelen oluumlar; canlln oluumunda


eitli aamalarnn meydana gelmesinde belirleyici oldu. nk
Dnyadaki doa artlar, zellikle iklim artlar Gnee baldr.
Bu sebeple, hem binlerce insan soyunun nesli tkendi hem de yeni
insan soylar meydana geldi.
lk Ademin Oluum Aamalar

Adem, aamada tekaml etti.


235

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


lk Ademin Oluum Aamalar

Zebur, Tevrat, ncil ve Kuran ilk ademden ve onun soyunun


oalmasndan bahseder. Son ilhi kitap Kurana bakalm:
Halbuki O sizi aama aama yaratt.92
...nsan balangta amurdan yaratan, sonra onun
soyunu, baya bir suyun znden yapan, sonra onu ekillendirip
ruhundan ona fleyen Allahtr...93
Bir vakit Rabbin meleklere; Ben kokumu bir balktan
yaplm, pimemi bir amurdan olmu bir beer yaratacam.
Onu dzeltip iine ruhumdan flediimde, ona secdeye gidin.94
Onu tamamlayp, iine de ruhumdan frdm zaman,
derhal ona secdeye kapann! 95
Pimemi amurdan, topraktan yaratlan beerdir; sudan,
meniden yaratlan insandr; ruh flenen ise ademdir! Zira ayet
ademi yarattm demez; ona ruhumdan fledim der.
Dii Cinsinin Meydana Gelmesi

Var edilen ilk hayvanat ve ilk insan diiden oald.

92 Kuran, 71/Nh Sresi, 14. Ayet.


93 Kuran, 32/Secde Sresi, 7-9. Ayet.
94 Kuran, 15/Hicr Sresi, 28. ve 29. Ayet.
95 Kuran, 38/Sd Sresi, 72. Ayet.

236

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Dii Cinsinin Meydana Gelmesi

Erkek doum yapmaz. Doumu dii yapar. Bu durum, doal


olarak ilk insanlar iin de sz konusu idi. Dolaysyla ilk erkei, bir
dii dourmutur. Peki erkek olmadan dii hamile kalr m? Evet
kalr. Dikkat ederseniz, bugn baz hayvanlarda bu olay grlr. Bir
diinin erkeksiz nasl hamile kalabildiini anlamak iin, hayvanatn
oluumuna bir bakalm... rnein yumurtadan oalan hayvanlar...
Buradaki soru, ilk yumurtay neyin yumurtladdr?.. Yani, ilk
yumurtann nereden geldiidir. lk yumurtann nasl meydana
geldiini, ska rastlanan benzer bir oluumun, bilinmeyen ynlerini
akla kavuturarak anlatmaya alalm...
nsan Derisinden Biten Bitler

Bir oumuz bilir; insan srekli deri deitirir. Bu deiim


yava gerekletii iin fark edilmez. Esasnda dklen deri de
canldr. Vcuttan dklen deriye, biz kir diyoruz.
Uzun zaman ykanmayan pasakl bir insan ele alalm... Bu
insan temizlenmedii iin vcudunun d yzeyindeki deri art,
belli bir sre sonra birikim yapar. Bu kii hareket ettii mddete, i
amarnn lastikli yeri vcuduna srtnr. Bu srtnme, vcuttaki
kir denen deri birikiminde belli bir s meydana getirir. nsan
vcudunun ss, bilindii gibi 37 derecedir. ten vcut ss, dtan
lastik ksmnn srtnmesinden oluan s, kir dediimiz deri
artnda, bit yumurtalarnn oluumuna sebep olur. Lastik ksmnn
srtnmesi, atomlarn enerjik paracn, srtnme ynne doru
237

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


nsan Derisinden Biten Bitler

devaml dndrr. Bu dnten dolay yumurtalar oluur. Bir


tavuun, yumurtalarn zerine yatarak verdii hararet gibi, vcut
ssnn verdii hararetle, bit yumurtalarnn kuluka dnemi balar.
Belli bir zaman sonra, yumurtalar krlr; bitler meydana kar. Bu
bitler, daha sonra yumurtlarlar. te bylece, daha nce ne bir bitin
ne de bir bit yumurtasnn olduu bir vcutta, nce bit yumurtalar,
sonra da bu yumurtalardan dii bitler meydana gelir. Bu dii bitler
bir mddet sonra, vcutta erkek bit olmamasna ramen,
yumurtlarlar. Bu yumurtalardan kan bit yavrular, erkek ve dii
cinsiyetine sahip olurlar.
nsanlar, bitlenen her insann biti dardan kaptn sanr.
Halbuki bit, her insana dardan bulamaz. Bit, tamamen bitsiz bir
ortamda, bit oluumu iin gerekli artlarn mevcut olduu bir vcutta
da meydana gelebilir. te; ilk ademe kadar tm canllar, insan
vcudunda bitlerin olumas gibi, erkeksiz olarak meydana
gelmekteydi.
Bitin gdas kandr. nsan ne yerse bit de onu yer, nk
insann yedii ve itii nesnelerin hepsi kan olur; ald btn
vitaminler kann iine karr. l dediiniz, da atlan vcut
derisi, size gre kir veya pislik... Bite de pis diyorsunuz. Demek
ki; pislik pislii dourur, her mahlk kendi cinsini meydana getirir.

238

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


lk Yumurtal Hayvanlarn Yumurtalar
lk Yumurtal Hayvanlarn Yumurtalar

O dnemde yeryzne dalm olan kaymak toprak;


Gneten kan hts elementinin drde dnm halinin dnya
toprana yansyp kaymakla karmas; topran ss ve gnein
doup batma halindeki geiinin srtmesi; yaan yamur suyunun
kaymak topraa karmas, ilk yumurtalar meydana getirdi. Isnn
ve topran blgelere gre farkl olmas, yumurtalarda eitlilie
neden oldu.
lk skeletli Hayvanlarn ekilleri

Ana Galaksiden96 gelen ilm yayn, burlar topluluuna


arpp, nce gezegenlere, sonra gezegenlerin dn ekline gre
meydana getirdikleri alarla ekil olarak kaymak topraa yansd.
Bylece fotoraf makinesiyle film eridine nesnelerin ekillerinin
nakedildii gibi, topran kaymak tabakasna da iskeletli
hayvanlarn ekilleri nakedildi. Bir nesne ile fotorafta grnen
ekli arasndaki tek fark, nesnedeki canllktr. Kaymak topraa
yansyan ekilleri, Yediden gelen ilm yayn programlad. Nebatn
tohumlar da, ayn yaynlarn ekillendirmesiyle meydana geldi.
Nebatta, s ve kaymak toprak farkl idi. Btn bunlar tesadf eseri
deil, belli bir program zere olutu.
Yedinin kaymak topraa ekilleri naketmesini anlayabilmek
iin, bir meyve ekirdeini ele alalm: Bu meyve ekirdeinin
iinde, bir aa ekli kaytldr... Ancak, bu ekil sadece cansz bir
96 Ana Galaksi, 7. Merkez Yapdr.

239

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


lk skeletli Hayvanlarn ekilleri

programdr. Bu ekil, ekirdek, su ve topra aldka aa kmaya


balar. te; ana galaksiden gelen yayn, blgelere gre meydana
gelen yumurtalarn topraa nakedilen programdr.
Enerjik Bilgi Paracklar III: ekile Gre Programlanmalar

Gneten gelen atomalt paracklarn (foton) dn hzlar,


toprak ve su atomlarnn paracklarndan ok daha yksektir.
Onlarn bu dnleri, s veya ate dediimiz hali meydana
getirir. Bu sebeple, gne ss, birleen toprak ve su atomlarnn
yayd st paracklarn hzn ykseltir. Hzlar ykselen bu
paracklar, bylece hl deitirirler. Bu yzden, bunlarn meydana
getirdii yap da toprak ve sudan farkl grnr. Ayrca, i eksene
gre dndkleri iin saa sola salmaz, olduklar yerde dnerler.
te bu dnen paracklarn oluturduu sebze ve meyve atomlar,
vcudumuzun etini kemiini meydana getirir.
Atomalt paracklarn dnleri ile ilgili bir rnek verelim:
Bir aspiratr altrld zaman, pervanesi bir eksen etrafnda
dnmeye balar. Hz arttka, pervane grnmez olur. Hz daha da
artnca, pervane sanki ok yava geriye dnyormu gibi grnr.
Hatt, hz daha da arttrnca pervane duruyormu gibi grnr. te
bu atomik zerrecikler de, eitli hzlarda dndkleri iin madde
gze, et, kemik gibi eitli hallerde gzkrler.

240

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Enerjik Bilgi Paracklar III: ekile Gre Programlanmalar

Gelen ilm yayn, her mahlukun beden eklini programlar. Bu


program dorultusunda, atomlar hcreleri, hcreler organlar,
organlar da vcudu meydana getirirler.
Toprakana I: Beer Kadnlarn Kaymak Topraktan Bitmesi

Kaymak toprak, ok hassas ve farklyd. inde topraa ait


farkl paracklar karkt. Yaan yamur toprakla birleince, ekil
programnn nakedildii yere ekilen atomlara, ilm yaynn
programndaki bilgiler yklenerek, LK CANLILAR olumaya
balad.
Hcreler, nakedilen program dorultusunda ynlendirilen
atomlarn birlemesiyle meydana geldi. Bylece, yaratlan canlnn
ekli, kaymak topran iinde imeye balad. Oluumunu bu
ekilde kaymak topran iinde tamamlayan BEERin topraktan
kalkmasna, Kuran u ayet ile iaret eder:
Ve Allah sizi topraktan bitirir.97
TEK.lik I

Toprak ile sudaki atomlar ok eitlidir ve bilgileri enerjik


bilgidir. Bu bilgiler, ekil programlarna gre canllar meydana
getirir. rnein, topraa diktiimiz bir domates ekirdeinden
domates meydana gelir. Halbuki, domatesi meydana getiren
atomlarn bir ayrcal yoktur, dier atomlarla ayndrlar. Hcreleri,
atomlarn bilgi topluluu oluturur. Bu sebeple, hcreler de enerjik
97 Kuran, 71/Nh Sresi, 17. Ayet.

241

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


TEK.lik I

bilgi yayar. Ancak, burada dikkate deer nokta, domates


ekirdeindeki programn hcreye deil, hcrenin ekirdekteki
programa uymasdr. Bu yzden domates ekirdeinden domates
kar. Ayn domatesin yanna bir de biber ekirdei dikersek, ondan
da biber kar ve domatesten baka bir halde gzkr. Ayn toprakta
ayn suyu itikleri halde ayr gzkmeleri, programlar gereidir.
zetle; atomlardaki bilgiler, ekirdein program dorultusunda
hcreleri oluturur. Yani atomlar, ekirdein iindeki program
dorultusunda hzlandrlarak hcre oluumu iin ynlendirilirler.
Her ey iki zttan meydana gelir. Ana rahminde bir ocuun
oluumu, galaksinin oluumuna ok benzer. Hibir ey tekten, iki zt
olmadan, olumaz! Hepimiz douyoruz, hepimiz lyoruz; dzenli
bir ekilde... Bu bizim elimizde mi?.. Demek ki, hepimiz belli bir
sistemin parasyz ve BR.iz.
Her ey, tek bir hcreden yaratld demek doru deil. Her
ey; TEK olarak, kendi ekil programna gre yaratlr. Dikkat
edilirse, yedi milyar insann hepsi birbirinden farkldr. nsan,
hayvanat ve nebat, ayr ayr, atomlardaki enerjik taneciklerin tek tek
ekil ifreleri zerinden geerek programlanp hcreleri
oluturmasyla meydana geldiler. Ortak zelliklere sahip canllar
bile birbirlerinden farkldr.

242

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


TEK.lik I

Her eyin, TEK BR BTNSEL AKIL tarafndan, zel ve


TEK olan ifrelerin toprak zerine nak edilmesinden sonra, yine o
TEK ve BTNSEL AKILn rn olan atomalt enerjik
taneciklerin topraa nakedilmi olan bu zel ve TEK ifreler
dorultusunda birlemesiyle olumasndan dolay ilhi kitaplar, Her
ey tekten meydana geldi derler.
Bir insann tek bir beyni vardr. Nasl ki, bir tek beyinden
binlerce dnce meydana geliyorsa, BTNSEL, TEK, BR
AKILdan da saysz mnlar meydana gelir. Btnsel tek akl, her
yerde mevcuttur; snrsz ve sonsuzdur. Tm canllar ve alemler, var
edilmeden nce bu btnsel aklda programlanrlar.
Btnsel Akl I

Bu Btnsel Akla eskiler, Allahn Ruhu, yani Tmel


Ruh demiler. Hibir ey, bu tmel ruhtan ayr deildir. Her ey
tmel ruhtan olumutur ve oluur. Tmel ruhta hazrlanan ekil
programlar, maddede aa karlar. Maddedeki dzeni
gremeyenler, oluumlara anlam veremeyenler, her eyin kr bir
tesadf eseri meydana geldiine inanr. Halbuki bir mteahhidin, bir
evi, mhendisin izdii plna gre yapt gibi, her canl, belli bir
program dorultusunda oluur ve ynlendirilir.
Genler II

te; ana rahmine den her insan, temel program


tamamlanm olarak oluur. Sizin gen dediiniz bilgiler, cenini
oluturan meniyi meydana getiren beyinin tm faaliyetlerini kapsar.
243

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Genler II

Bylece, her oluan cenine, gemie ait tm kaytlar aktarlr.


Dolaysyla her insanda, soyunun, ilk ademden gnmze kadar
geen btn yaam kaytldr.
Beer-nsan- Adem I

TOPRAKANA, oluumun birinci aamasnda Allahn


topraktan bitirdii BEERdir; ikinci aamada bunlardan doan
kadnlar NSANdr. nc aamada kadnlarn ald zel bir
tesirle de ADEM var edilmitir. Bu aamay Kuran;
...nsan balangta amurdan yaratan, sonra onun
soyunu, baya bir suyun znden yapan, sonra onu ekillendirip
ruhundan ona fleyen Allahtr...98
ayetiyle anlatr.
Normalde, dnya topra pimitir. Bildiimiz toprak
pimemi olsa idi, bozulup kokard. Toprak kokmaz, fakat insan
bedeni, ld dediiniz andan gn sonra bozulmaya ve kokmaya
balar. nk insan bedenini, topran znn zt ynden birinci
hali meydana getirir. Aslnda, insan bedeni toprak ve su atomlarnn
birleik halidir; lmez, ekli bozulur; toprak topraa karr, su suya
karr; canllklar devam eder.
Yediklerimizi de eitli atomlarn enerjik tanecikleri birleip
meydana getirdii iin biz aslnda, vitamin ad altnda atomlar
98 Kuran, 32/Secde Sresi, 7-9. Ayet.

244

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Beer-nsan-Adem I

yiyoruz. Dolaysyla insann madde bedeni, yedii atomlardr.


Yediklerimizin insan vcuduna gerekli olan ksm midede ayklanr;
vcuda lazm olmayanlar tekrar dk yoluyla kar, topraa karr.
Yerken zevkle yeriz, lezzet alrz; karrken tiksiniriz. Halbuki,
karrken baka ekil ald iin, dnmeden, artlanmamzdan
dolay tiksiniyoruz.
Meni Atomlar II: Beyin ifresi

imdi de erkek ve kadn menileri hakkndaki bilgilerimizi


geniletelim. Bu sebeple, tekrar bir ocuun ana rahminde nasl
meydana geldiine bir bakalm...
Kadnlarla erkekler ayn yiyecekleri yer, ayn suyu ierler,
fakat sperm ve yumurta farkl oluur. ayet, atomlarn enerjik
taneciklerini beyin ifresi dzenlemeden, dorudan hcre olusayd,
erkek ve kadn hcreleri ayr deil, ayn olurdu. Tek hcre
olmasndan dolay, ya devaml kadn oalrd veya erkek... ki zt
olmazd.
Yumurtalarn anlalmas iin baka bir rnek: Ayn aatan
iki tane kays ekirdeini alalm, yan yana dikelim. Ayn aacn iki
ayr ekirdeinden kan aalarn birbirinden farkl olduunu
grrsnz. Halbuki ayn toprakta, ayn hava ve tabiat artlarnda,
ayn suyu ierek byrler... Bunun sebebi, ekirdekteki program
grnmedii iin, bilinmiyor. te; bilginler atomlarn eklini

245

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Meni Atomlar II: Beyin ifresi

kefetmiler, ancak bu atomlarn yaklak 300.000 sarmal enerji


taneciinden olutuunu gremiyorlar.
Zahir lmi; Batn lmi

Artk yirmi birinci asrn biliminin sonuna gelindi. Bugn


faydalandnz teknolojik imknlar, son bilimsel gelimelerin
rndr. Buradan teye geilemedii iin zahir ilmin sonuna
gelindi. Bu noktadan sonra, batn ilmi denen, keif ve grme
balar. ayet, bilginler yola karken tek ynl gitmeyip bu iki yn
birletirselerdi, bugnk ilim ve yaam dzeyiniz bin yl ileride
olurdu; u an aklnzn alamayaca bir dzeyde yaardnz.
Toprakana II

Kuranda da belirtildii gibi, adem ile havvann var edilii


aama aama gerekleti:
Halbuki, O sizi aama aama yaratt.99
Toprakanann oluumu da bir sre ierisinde meydana geldi.
Bu srecin ilk aamasnda oluan beerin beyin hcreleri eksikti.
Benim toprakana dediim, ikinci aamada oluan beerdir; o
mkemmeldi. nc aamada oluan yine beerdi, fakat birinci
aamada oluan gibiydi.
lk aamada var edilenler (topraktan bitenler) kadndr; ikinci
aamada var edilenlerin (topraktan bitenlerin, toprakanann)
dourduklar, yine kadndr. Fakat doan kadnlar, dourandan
99 Kuran, 71/Nh Sresi, 14. Ayet.

246

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Toprakana II

(toprakanadan) daha mkemmel bir programa sahip oldu. Bunlar,


uzun zamanlarda meydana geldi. Dnya zerinde nce kadnlar
oald. Kadnlar, drt grup olarak, drt blgede, ayn srete var
edildiler. Dolaysyla her blgede bir tek toprakana deil, birok
toprakana olutu. Toprakanann oluum zamannn artlar, artk
bugn mevcut deil.
Kadnlarn Kendi Kendilerine Gebe Kalmas

Peki kadnlar, erkeksiz olarak soylarn nasl devam


ettiriyorlard? Daha nce de belirttiim gibi, kadnn rettii
yumurtalarn iindeki merkezden biri AVU merkezdir. Daha
uygun isim bulamadm iin byle diyorum; iyi anla!.. Dier ikisine
de, ASKER demitim. Asker merkezler de iki eittir. Daha
dorusu asker merkezlerin bir ksm botur. Erkeklerde de ayndr,
ancak bilgileri farkldr; yukarda yazdk. Bu yzden, bo olan asker
eidine, genel olarak BO ASKER diyelim...
Normal Gebelikte Cinsiyetin Meydana Gelmesi

Erkekteki avu sperm, kadnn yumurtasndaki bir avu


merkezle birleemez. Erkein avu spermi, kadnn bo olmayan
asker merkezini yakalar; kvrmaya balar. Dta erkee ait avu
sperm, ite kadna ait asker yumurta merkezi... Bu kvrma diiyi
meydana getirir. D erkekten, i kadndan olduu iin cenin dii
olur, nk beyin ortadan (yani iten) olumaya balar. Eer
yumurtaya, babann bo olmayan asker spermlerinden biri girerse, o
zaman erkein asker spermi, kadnn yumurtasnn avu

247

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Normal Gebelikte Cinsiyetin Meydana Gelmesi

merkezlerinden birisi tarafndan kvrlr. Bu durumda erkek menisi


ortada kald iin ocuk erkek olur.
Dikkat edilirse, bugn doktorlar tarafndan, kadn yumurtasna
seilerek erkek spermi rngalanyor. ocuk, istee gre kz veya
erkek oluyor. Doktorlarn bilmedii, kadn yumurtasnn iindeki
merkezlerin (yani yumurtann) eitliliidir. Yumurtaya braklan
sperm avu ise, yumurta iindeki asker merkezle birleir ve onu ie
doru kvrr; ocuk kz olur. Sperm asker ise bu defa o, yumurta
iindeki bir avu merkez tarafndan ie doru kvrlr; ocuk erkek
olur. uray unutmayn; kadnn yumurtas, rahime boalan erkek
menilerinin iinden, oluacak cinse (erkek veya dii) uygun spermi
arr. Bunun ispat; dnya zerinde kadnlar ile erkeklerin nfus
oranlarnn, yeni doumlarla srekli dengelenmesidir. Bu dengenin
bozulmamas iin, hamileliin doal yoldan meydana gelmesi
gerekir.
ayet herkes erkek ocuk isterse, kz ocuu olmad ya da az
olduu iin o blgede erkekler homoseksellie ynelir. Kz ok
olursa yine ayn durum meydana gelir. Bir insann ocuk isterken
tercih yapmas cehalettir.
lk Kadnlarn Yumurtalarnn Fark

lk
kadnlarn
yumurtalarnda,
imdiki
kadnlarn
yumurtalarna gre nemli bir fark vard. O dnemde, gnmzde
bo olan asker yumurta merkezleri bo deildi; erkek avu
248

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


lk Kadnlarn Yumurtalarnn Fark

sperminin zelliine sahipti. Yumurtalardaki her merkezden biri


bu ekilde olduu iin, yumurtadaki asker merkezlerden birini
kvrp dii cenini oluturuyordu. Bylelikle kadnlar, kendi
kendilerine hamile kalyor ve sadece dii douruyorlard. O srete,
avu yumurta merkezleri, dllenme olaynn dnda kalyordu.
Kendi kendilerine hamile kaldklar iin, o srete kadnlarda
periyodik kanama (regl) olay yoktu.
lk Kadn Yumurtalarnda Meydana Gelen Deiiklik

Belli bir zaman sonra; nasl ki varln balang dneminde


Yedinci Kmbe Merkezden gelen tesir toprakanann eklini topraa
nakettiyse, ayn ekilde, gelen ikinci bir tesir, kadnlarn beyin
hcrelerinden geen atomlarn enerjik bilgilerini ynlendirdi ve
oluacak olan eit yumurta merkezinden birinin oluumunda
nemli bir deiiklii meydana getirdi. Bu yaynla, yeni bir sre
balam oldu. Gelen yayn, ayn ekilde hayvanat da etkiledi. Bu
yayn tesir edene kadar, hayvanatta da sadece dii cins vard; onlar
da kadnlar gibi kendi kendilerini dlleyip bir yandan soylarn
devam ettirirken, bir yandan da oalyorlard. Hatt, gnmzde
dahi erkeksiz douran dii hayvanat vardr.
Tesir alan yumurta merkezleri, o zamana kadar avu sperm
grevini yapan yumurta merkezleriydi. Gelen tesir, beyindeki bu
eit merkezlere ait devrenin ifresini saf d brakt ve bu eit
yumurta hcrelerine monte edilen btn atomalt enerjik bilgileri

249

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


lk Kadn Yumurtalarnda Meydana Gelen Deiiklik

farkl programlad. Bu, bir anda oldu. Bylece btn kadnlarda o


ana kadar erkek avu spermi zelliini tayan, gnmzde bo
olan merkez eidi, asker sperm zelliini ald. Bu tesir getikten
sonra, beynin bu eit yumurta merkezinden sorumlu devresi, tekrar
ilevini srdrmeye devam etti.
Ademin Ruhu

te; o ilk kadnlarda bu zel tesirle meydana gelen asker


spermi, torbaya (yumurtala) yumurtalarn iinde inmi oldu. Fakat
bu sperm dier yumurtalardan farkl olduu iin, imdiki yoldan
kaamad. Biliyorsunuz; yumurtalar torbada belli bir zaman kalp
olgunlatktan sonra, kanallara (tp) kayar. Kanallarda olgunlam
yumurtalar bulunur. te; gelen tesirle olgunlam bir yumurtann
iinde meydana gelen bir asker spermi, ayn yumurtann iindeki bir
avu merkez tarafndan kvrld. Beyin, ilk oluandr ve ortadan
balar; kvrlmann i ksm sperm olduunda, cenin erkek olur.
Bylece kendi kendilerini dlleyen kadnlar, ilk erkek ocuklarna
hamile kalm oldular. Bu olay, bu tesiri alm btn kadnlarda
meydana geldi. te gelen bu tesir Kuran'da;
Onu dzeltip iine ruhumdan flediimde,100
ifadesiyle anlatlr.

100 Kuran, 15/Hicr Sresi, 28-29. Ayet.

250

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Kadnlarda Reglin Balangc
Kadnlarda Reglin Balangc

Tesir getikten sonra, asker spermine dntrlen merkez


eidi, bo merkez halini ald. Bundan dolay, kadnlarn hamilelik
srecinde bir anormallik meydana geldi. yle ki: Gelen tesir,
deitirilen merkez eidinden sorumlu devrenin bal olduu beyin
ifresinde etki brakt. Yumurtalktan tplere olgunlam
yumurtalarn iinde kayan bo merkezler, kadnlarda hamilelik
srecinin balamasna neden olur, ancak hibir merkez dierini
kvramaz. Eer belli bir zaman zarfnda yumurtaya sperm girmezse,
tplerden rahime kayan kadnn olgunlam yumurtalar ile birlikte,
ceninin beslenmesi iin hazrlanan dier maddeler bozulur. Bu sefer
hamilelik sreci durdurulur ve yumurtalarla birlikte o ana kadar
vcutta cenin iin hazrlanan svlar dar atlr. te; regl
dediimiz hli kadnlar, o zel tesirin meydana geldii andan
itibaren yaamaya baladlar. Biriken maddeler normalde il
dokuz gn arasnda rahimden temizlenir; rahim yeni oluuma hazr
hale gelir.
Yumurtalarn oluumu, dllenip rahime girileri tesadfen
meydana gelmez; dier organlarla balantldr. rnein, kadn
hamile kalmadan ve dourmadan nce, memede st birikimi olmaz;
doumdan sonra olur. Demek ki, hamilelikte de tesadfe yer yok. Bu
sistemde her organ birbiriyle iletiim halindedir.

251

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Ksrlk
Ksrlk

Peki neden yumurtada avu merkez asker spermini veya


avu spermi asker merkezi kvrr; neden bo askerler kvrlmazlar?
Kanallara (tplere), torbada olgunlam yumurtalar kayar.
Yumurtalarn olgunlamalar ise atomlarn enerjik taneciklerini
programlayan mekanizmadan gei sralarna baldr. Bu
mekanizma, ayn ekilde, yumurtalardaki merkezleri meydana
getiren atomalt paracklar da, eit sralamasna gre programlar.
Bu sralamaya gre, normal artlarda, yumurtalarda bo
merkezlerden evvel dier iki merkez eidi hazr olur. Erkekte de
yle; torbada nce bo olmayan spermler olgunlar.
Bo dediimiz asker yumurta merkezleri ve asker spermler,
aslnda bo deildir. ayet bo asker spermini, avu yumurta
merkezi kvrrsa cenin erkek; bo yumurta merkezini, avu spermi
kvrrsa, kz olur. Ancak, oluacak insanda reme olmaz; reme
mekanizmas o insanda faaliyet gstermez. Bu, pek nadir meydana
gelir. Normalde bo spermler ve bo yumurta merkezleri hamilelik
srecinin dnda kalr. te; ksr dediimiz erkekler veya
kadnlar, bu eit yumurta merkezlerinden ve spermlerden oluur.
Bu yzden, bo yumurta merkezlerine ksr (yumurta) merkez; bo
spermlere de ksr sperm diyebiliriz.
Peki bo yumurta merkezlerinin ve spermlerin, pek nadir de
olsa, kvrlmalar nasl meydana gelir? Bo merkezleri ve spermleri
252

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Ksrlk

meydana getiren atomlar, normalde, enerjik bilgiyi programlayan


mekanizmadan, dier iki eidi oluturan atomlardan sonra geerler.
Ancak, yumurtann veya spermin oluumu srasnda anne veya baba
d tesirlerden etkilenirse, eitli ok etkisi brakan fiillerle
karlarsa, ok yaarsa, eitlerin sralamas o anda yer deitirir.
Kiinin bir anda yaad anormallik, o anda bo eitlerin
dierlerinin nne gemesine neden olabilir. Eer kvrlrsa doan
ocuk (erkek ya da kz) ksr olur.
Bir bina mhendisin izdii plna gre yaplr. izim srasnda
bir ey unutulursa veya hata yaplrsa, o eksiklik veya hata, bina
bitince aa kar. Byle bir durumda, suu, binay yapan
mteahhide atmak doru olmaz. nk hata, mhendisin izdii
plndadr. Mteahhit, binay verilen plna gre yapmtr. Bu
bakmdan ksr bir insan sulamak yanltr. nk ksrla sebep
olan, ksr cenini meydana getiren meniyi programlayan beyindir.
Genler III: Genetik Hastalklar

Ayrca, genetik hastalklarn sebebi de, cenini meydana getiren


menilerin programland beyinlerdeki anormalliklerdir. Genler,
dededen, dedenin dedesinden gelir. Irs hastalklar sonradan
dzeltmek tbben ok zor ve genelde imknszdr. nk, oluumu
srasnda meniye, ceninin beyninde genetik hastalklardan sorumlu
bir devreyi meydana getirecek olan bilgiler yklenir. Bu bilgiler
meniye, meniyi oluturan beyindeki zel bir devre tarafndan

253

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Genler III: Genetik Hastalklar

yklenir. Bu tr devreler belli bir zamanda, eitli sebeplerden


dolay alm, ekstra devrelerdir; salkl beyinlerde bulunmazlar.
te; rs hastalklarn ocuklara gemesini, ancak meniyi oluturan
beyinlerdeki bu tr devreleri bulup iptal ederek nleyebiliriz. Ayn
ekilde, kiinin kendisini rs hastalndan kurtarabilmemiz iin de,
bu hastalktan sorumlu hcre gruplarn meydana getiren atomlarn
programland devreyi bulup iptal etmemiz gerekir.
Gebelikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Genlerden baka, bir de cenini oluturan temel bilgiler vardr...


Bir insan, erkek ve diinin menilerine kaydettii bilgiler meydana
getirir. Bu sebeple, zellikle hamilelikten nce, elerin yaptklarna,
grdklerine, duyduklarna, sylediklerine ve dndklerine ok
dikkat etmeleri gerekir. Ayrca, hamileliin ilk drt aynda da dikkat
edilmesi gereklidir. nk bu dnemde, eitli nedenlerle ok bir hl
yaanrsa, bu bilgiler bazen birbirine dzensiz olarak karr,
doacak ocuk anormal olur. rnein, byle bir ok
homoseksellie de sebep olabilir. nk, bu sre iinde beyin
ifresi olumaya balar.
Bunlardan hari, ana ile babann menilerinin kvrlmalar
annda meydana gelen olumsuzluklardan dolay da, ocuun
olumaya balayan beyin hcrelerinde karklk meydana gelir.
Demek ki; yaadnz olumsuzluklar, gkte oturan bir tanr
eline kalem alp yazmyor. Kim bu olumsuzluklara sebep oluyor?
254

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Gebelikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Biz!.. ayet sulu arayacaksak, nce kendi yaammz kontrol


etmemiz gerekir. rnein, kan ba bulunan yakn akraban ile
evleniyorsun; ocuklar sakat douyor; sonra da, Allah byle
yaratt diyorsun. Tbbn ikazna aldr etmemisin; kendi gelenek,
grenek ve adetlerini yrtmsn. te, dindeki emirler de byledir.
Nebilerin uyarsna inanmazsan, bu kitaplarda tavsiye edildii
ekilde yaamazsan, madde tesinde perian bir halde yaarsn.
Madde tesinde kime, Allah sulu, beni byle yapt diyeceksin?..
kizlerin Oluumu

Yumurtada bir sperm ile bir yumurta merkezi kvrlrken 101,


baka bir sperm ile baka bir yumurta merkezi de kvrlrsa, iki insan
meydana gelir ve bunlar ikiz olur. zler, drdzler de ayn ekilde
oluur.
Daha ayrntl anlatalm Bir meniyi oluturan hcre
gruplarnn atomlar, beyin ifresinden geerlerken tek tek
programlanrlar. Her atomun enerjik bilgisi dierinden farkl olur.
Bir sonraki meniyi oluturan hcre gruplarnn atomlar da, ayn
ekilde, tek tek farkl enerjik bilgilerle programlanr. Atomlarn
yayd enerjik bilgi, beyin ifresinden gei anna bal olduu iin,
101Kvrma olay, yani sperm ile yumurta merkezinin birbirlerini sararak karmalar, kadn
yumurtasnn iinde meydana gelir. Yumurtann ve spermin eidine gre, ya sperm bir
yumurta merkezini veya bir yumurta merkezi spermi kvrr. Yumurtalarn iinde
onlarca merkez vardr; ikizlerde iki, zlerde , drdzlerde drt ayr kvrlma
meydana gelir.

255

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


kizlerin Oluumu

menilerin fark da oluum zamanlar arasndaki farka baldr.


rnein, ayn gn torbaya den meniler, onlar oluturan atomlar
ok yakn zamanda beyin ifresinden getikleri iin, birbirlerine
program olarak ok benzerler. Torbalarda birikmi olan
yumurtalarn oluum zaman birbirine yakn olduu iin, erkek
kadnla birleince, birbirine yakn zellikteki meniler oluuma
katlr. Kadn iin de ayn ey sz konusudur.
Yapk ikizler

ok nadiren, iki spermin veya iki yumurta merkezinin


birbirlerine yapk olarak kvrlmaya katlmalar da sz konusu
olabilir. Eer kvrlanlar yapksa, ocuk, birbirine yapk iki bal,
tek vcutlu; eer hem kvrlanlar hem de kvranlar yapksa,
birbirine yapk iki bal ve iki vcutlu olur. Kvrlmaya katlan
sperm ve yumurta merkezlerinin durumuna gre daha baka
oluumlar da meydana gelebilir.
lk Erkekler

lk erkeklerin doumuna yol aan tesirle birlikte, kadnlarda


kendi kendilerine hamile kalma olay son buldu ve dolaysyla,
erkeksiz hamile kalan kadnlarn nesilleri ksa zamanda tkendi.
Kadnlarn erkeklerden hamile kalmalar, ergenlik ana gelen ilk
erkeklerin, yetikin kadnlarla birlemeleriyle balad. Bu olaydan
sonra, hayvanatta da reme normale102 dnd.

102Diiyle erkein iftlemesinden meydana gelen reme

256

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


lk Erkekler

Gnmzde, baz hayvanatta hl erkeksiz reme gerekletii


bilinmektedir. Bunun nedeni, beyin programlardr. Burada ikilik
birlie geemedii iin, baz hayvan erkek, bazs dii dourur;
erkeksiz olarak...
Btnsel akl II

Dikkat edilirse, burada da ileri doru bir gidi var; durma veya
geriye gidi yok. te; ileriye gidiin nedeni, Yediden yaylan
dalgalarn devaml farkllamasdr. Dikkat et; her ey dediin, her
saniye deiim iinde deil mi? Allah, God, Krina, Tao ya da
Yehovann yaratmas, bu oluum sisteminin btnselliini kapsar.
Eski devirlerde bu gerekleri gren veya anlayan bilgin ve nebilerin,
bildiklerini kendi zamanlarndaki anlaya ve ilim dzeyine gre
misal yollu anlatmalar, insanlarn Havada bir God, Krina, Allah
var; her eyi o yapyor gibi yanl bir inanca kaplmalarna sebep
olmu. Halbuki ilhi kitaplarda, anlatabilmek iin btnsel sisteme
isim verilmi... Verilen isme taklanlar, Allah ayr bir bireymi gibi
zannediyorlar.
Yedinci Merkez IV

Oluumu meydana getiren tesirlerin yedinci merkezden (yani


en yukar merkezden), vcudun yine en yukarsnda olan insan
beynini dzenleyip, beyin ifresiyle beraber enerjik atomalt
tanecikleri tek tek programlamasndan dolay, Allah yukarda
denmi. Bu da, Allahn yukarda, ayr bir kiiymi gibi
anlalmasna neden olmu. Bu anlay, gnmzde dindar

257

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Yedinci Merkez IV

evrelerde, yani man ettim diyenlerde ve bilimsel gereklerden


haberi olmayanlarda hl mevcut.
Vcudu yneten beyin deil mi?.. Senin hareket etmen,
yaptn fiiller ve dncelerin, aklna (yani beyin programna) tabi
deil mi?.. Her ne yaparsan yap, beynin emri ile olmuyor mu?.. Peki,
beyin emri nereden alyor? Nasl ki vcudu yneten beyin ise, beyni
oluturan da yedinci merkezden yaylan ilmi tesirdir.
Ahirette Hesap Verme

Peki, nsan ahirete gidecek, orada Allaha hesap verecek ne


demek? Senin her hareketin, her dncen ve rendiin ilimler,
senin bilincini oluturur. Sen, bu atomik beden vesilesi ile kendini
nasl yetitirmi isen; karakterin, dorularla ve yanllarla nasl
olumu ise ve sonunda da atomik bedenden nasl ayrld isen, yle
kalrsn. Madde tesinde bunlar greceksin; gkte bir tanr
olmadn anlayacaksn; ne yapm isen, nasl yaam isen, madde
tesinde ebediyen o hl ile yaayacaksn. Senin inancn ne olursa
olsun, atomik dnyadaki yaantna gre yaptn dorular ve
yanllar, asla kaybolmadan her an seni meydana getiriyor.
Madde tesinde kimse kimseye hesap soramaz. Neden? Sen ne
yapmsan, yle olmusun da onun iin. Bu yzden, kendi kendine
hesap vereceksin. Kt hl ile yaamsan; bunu grp, alayp
rpnacaksn. Dalm atomik bedenle tekrar balant kuramazsn
ki kendini dzeltesin. Kendim ettim, kendim buldum diyeceksin.
258

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Ahirette Hesap Verme

Yoksa, sizin anladnz ekilde, bir tanr, kral gibi karnza geip
hesap sormayacak. Ahirette Rabbini grmek, bu sistemi ve dzeni
anlaman ve grmen demektir.
Kuru kuru Allah, God, Om, Tao, Yehova demekle kimse
orada kendini kurtaramaz. Sen dnyada Allah demitin, peygamber
demitin; senin demen yeter, hadi cennete gir diye bir olay sz
konusu deil. Bu dnceler hevadr. Dnyada iyi hl ile yaadn
veya kt hl ile yaadn; dnyada yaadn hl orada da aynen
devam eder; kimseye torpil yaplmaz.
Hibir ey ztt olmadan anlalmaz; hibir ey yoktan asla var
olmaz, var olan hibir ey de asla yok olmaz! Yoktan var olmann
mns, daha nce baka halde olann, bir sonraki aamada aa
kmasdr. Herhangi bir oluumu grenler, o oluumun nceki
aamalarn gremedikleri iin, Yoktan var oldu demiler;
sonrakiler yanl anlam. Bu konudaki ayetler, o dzeyde ve
anlayta olanlar iindir. rnein adam, ncile bakyorum ya da
Kuran okuyorum; bir yerde yle diyor, baka yerde byle diyor;
birbirini tutmuyor diyor. Halbuki baz ayetler, sadece aama
yapanlar tarafndan anlalr. Her anlaya hitabeden ayet vardr.
Sana ters gelen ayetleri, beyin aamas yapnca anlarsn, hayret
edersin. simler insanlar yanltt iin, ben mmkn olduunca
yeni kavram ve isimler karmamaya alyorum. rnein, meniyi

259

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Ahirette Hesap Verme

anlatabilmek iin meni eitlerine avu, asker gibi isimler


taktm. Bu isimleri, bildiimiz avula, askerle kartrrsak yanla
deriz. Her eyin ismi sonradan konmam m? Demek ki, isime
taklp kalmak, insan yanla srkler.
Her ey dediin, sonsuz gten bir grntdr, ayr deildir.
Bu gcn ismine, her toplum kendi diline gre, Yehova, God,
Nirvana, Tao, Allah demi; anlatma babnda... Yoksa, bu gcn
ismi hem yoktur hem de saysz, sonsuzdur.
sim, kiilii ifade eder; siz isimlere taklmsnz,
aamyorsunuz. Onun iin bu gc tanr(!) sanmsnz. Bizlerden
ayr, yukarda gkte oturuyor; elinde bir denek, kafasnda bir ta;
kral gibi bizleri gzlyor. Kafas bozulduu zaman parman
oynatyor, yeryznde deprem oluyor vs. Artk onlarca asr
ncesinin bu dar anlayndan beynimizi kurtarp, yaadmz asrn
ilminden faydalanp, kim olduumuzu, nereden geldik, neden
buradayz, nereye gideceiz ilmini renip, ona gre kendimizi
yetitirmek zorundayz.
Buraya top oynamaya gelmedik, birbirimize stnlk satmaya
da gelmedik. Sahip olmaya altmz her ey, tan topran
ekillenmi halidir. Buna kendi bedenlerimiz de dahil. Krk yan
am olanlar bir dnsn... Tatl yediniz, ac yediniz, mutlu
gnleriniz oldu, mutsuz gnleriniz oldu. Bir dnp geriye bakn;
260

BR DAMLA SU-NSANlk Adem III


Ahirette Hesap Verme

sanki hepsi be dakikalk bir rya gibi deil mi? Hani elinizde ne
kald aldnz lezzetlerden?
Atomlar II
Atomlarn eitlilikleri

Bilim insanlar, yz ksur atom eidi (element) bulmular.


Onlarn kefedebildikleri o kadar... Bizim aklamalarmz bilime
ters dmez. rnein, sen uzaa baktn, 5 km teyi grrsn; ben
drbnle bakarm, 100 km. teyi grrm. Atomlar; hava, toprak, su
atomlar olmak zere, temelde eittir. Ancak, her eit kendi
iinde de srekli erli oalarak eitlenir.
Canllarn oluumu, farkl elementlere gre eitlilik gsterir.
Hava hareketlidir, su hareketlidir, toprak hareketlidir, ate
hareketlidir. Hareketsiz olan hibir ey mevcut deildir, ancak hepsi
hareket etmek iin destee muhtatr.
te her eyin canll, bunlar meydana getiren atomlarn
birleik zerreciklerinin, kendi eksenleri etrafnda dnleridir.
Hareketleri ise, dn ynne gre aklardr.
Karpuzdan Biten Sinekler

Sinek cinsi hayvanlarn oluumuna bir bakalm. rnein, bir


karpuzu ikiye blp mutfana brak; kaplar pencereleri kapat ki
dardan ieri hibir ey giremesin. Kesik karpuz be gn o
ekilde dursun... Ufack beyaz sinekler meydana gelir. nk,
karpuzdan senin gznn grmedii vitamin yaylr; bu da karpuzun
veya meyvenin bozulma dnemine doru olur. Bu yaylan vitamin,

261

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Karpuzdan Biten Sinekler

havann o anki ss ve daha nce odaya girmi s paracklar ile


arpr. Bylece, kck beyaz sinekler meydana gelir ve yaylan
vitamini yemeye balarlar. O meyveyi pe at; bu sefer lrler.
Niye?.. O meyveden meydana geldikleri iin baka eyden
yiyemezler. Yaplarnda ekirdekate eksik olduu iin uarlar. te;
o meyvenin bozulma annda meydana geldikleri iin, size gre pis
hayvanlardr, sizi rahatsz ederler.
Tm Varln Hidrojen Atomuna ndirgenmesi

Tm evrenin, tek bir noktadan (zerreden) meydana geldii ve


aslnn da hidrojen atomuna indirgenebilecei gr geree
uygun deildir. nk, iki zt olmadan hibir ey yaratlmyor.
Ksei dediimiz, tek bir yapdr, fakat ierisinde ate eidini
gizler. Clg dediimiz yap ise hava-toprak-su elementlerini
iinde gizler. Bu iki zt karlap birbirlerini kvrrlar; kvrlma
bittikten sonra birbirlerinden kaarlar; kalar esnasnda arparak
imdi grdmz gneleri, dnyalar, gezegenleri ve ilerindeki
canllar olutururlar ve hl da oluturmaktadrlar.
Siz, tm varln tek bir hidrojen atomuna indirgenmi haline
teklik diyorsunuz. Halbuki TEK.lik, tm kinat meydana getiren
gtr ve hidrojen atomuyla da hi ilgisi yoktur. Sizin, hidrojen
atomu dediiniz, sonradan olumu bir maddedir ve belli bir sre
sonra baka bir hale dnecektir. Bulunduumuz Kmbe Merkezin,
hatt galaksinin dnda saysz atom eidi oluur ve bozuur. Ne

262

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Tm Varln Hidrojen Atomuna ndirgenmesi

zaman btnsel akla ularsan, o zaman grrsn ki, tm kinat


(madde stmaddemadde tesi) tek bir akldr ve o akldan
meydana gelmitir. Akl dahi Allahn bir vasfdr.
nsana baknca, et-kemik beden zannediyoruz; halbuki bunlar
ta-toprak-su... Bedenin asl et-kemik, onun da asl topran zdr.
Yediklerinizin hepsi toprak ve sudandr. Kendi bedenine dikkat et;
salarn uzuyor, trnaklarn uzuyor, etin oalyor, imanlyorsun;
bunlarn hepsi toprak. Demek ki, biz kendi bedenimizi yiyerek
yayoruz.
lm I

Dnyorsun, Aklm var diyorsun; peki bu dncelerin


nereden geliyor?.. Ruh bedenin var, bu nasl olumu?.. ayet, Ruh
yok diyorsan Cevize bak... Ceviz bile kaplama, ie doru
tabaka. Elma yine yle, zne kadar tr. Kabuk, etli ksm,
ekirdek... St dahi ayn... En kymetli yan, iinde grnmeyen
tereyadr. Yayktan geirildikten sonra hl deitirir, ya meydana
kar. nsan da buna benzer. ld dediin zaman kendisini,
bilinlenmi ruh olarak madde tesi alemde bulur.
Hcre dediimiz yap, bedenleri oluturur. Bedenlerimiz ise
bir hayaldir. Yediden yaylan tm bilgi (ilim) dalgalarn, beyin
aletiyle alp dil vastasyla dar yaymay baaran, evrensel
insan olur. Bu da ancak, madde beyni amakla mmkndr. nsan,
et-kemik bedenden ibaret, hayvan gibi bir varlk deildir. Baz yanl
263

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
lm I

anlamalar, bu yanl anlamalar da yanl ynlendiren baz kiiler,


lnce toprak olacaksnz diye, sizlerin aldanmanza neden
olmu; bu yzden insanln bir ksm kaosa srklenmitir. Nasl
olsa toprak olacam diyen insanlar, ahlk kurallarn hie sayp
dnyada iyi yaamak iin her trl kt halleri ortaya
koyabilmektedirler.
Hibir varlk amasz yaratlmaz. Yaratlan yok olmaz;
dnm yapar, yaamna baka boyutta devam eder. Ayrca, madde
tesi denen alemle i ieyiz. rnein, bir atomu mikroskopla
bytp gryorsunuz. Madde tesi dediiniz boyutta yaayanlar
ise, sizleri klterek grebiliyorlar. Bu kltme, inceltmedir.
Sizler kaba maddesiniz, bu yzden... Onlarn bilin bedenleri, madde
ve enerji ddr. Bu yzden, sizleri incelterek grrler. Madde st,
madde, madde tesi kopuk ve ayr deildir. Bulunduklar boyutlar,
snrsz, i ie alemlerdir.
TEK.lik II

Bir aa ekirdei, aacn programn iinde tar. Aacn ne


ekilde olaca bu programa tabidir. nk ekirdek topraa
dikildii zaman, ierisindeki programa gre byr. Hava-toprak-su
atomlar dardan gelir; ite bu programdan getikten sonra aacn
ekli belli olmaya balar. Oluan bir aa, baka bir aacn ayns
deildir. rnein, bir bahede binlerce elma aac var... Hepsi elma
aac... Fakat iyi incelenirse, hepsinin birbirinden ekil, yap olarak

264

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
TEK.lik II

mutlaka bir fark vardr. te bu, atomlardaki enerjik bilginin farkl


oluundan ve eklin, ekirdekte gizli olan programndan dolay
byledir. Dnyada yaratlan insan, hayvan, nebatn hepsi bu
farklla tabidir. Bir yaratlan varln aynsnn tpks,
bulunduumuz madde evrende bir daha yaratlmaz. Bu yzden her
varlk TEK.tir ve ok kymetlidir.
Bir canlnn ldrlmesi veya ona zulm edilmesi ok byk
cahilliktir, nk hibir canlnn aynsnn tpks bir daha gelmez.
Bunu kimse baaramaz, zira hibir atom, ayn bilgi enerjisini iki kez
yayamaz. Maddedeki oluumlar meydana getiren atomlar,
kullanldklar her oluumda bir enerjik bilgilerini harcarlar. Baka
bir eyin oluumu iin, baka bir bilgi enerjisi yayarlar. Bir sonra
yayd, bir nce yaydndan farkl olduundan dolay, ldrlen
hibir varln aynsnn tpks bir daha olumaz.
KNATTA HBR EYN TIPKISININ AYNISI
YOKTUR; HER BRM TEK.TR!.. AYNI ZAMANDA, BTN
BRMLER BRBRYLE BALANTILIDIR VE BTNSEL
TEK. OLUTURURLAR.
Btn yaratlanlar inceleyin; asla birbirlerinin tpksnn ayns
deildirler. Mutlaka en az bir farkla ayrlrlar. Kainatta her ey TEK
olarak kendi ekil programna gre yaratld. rnein, bir araba
serisi karyorsunuz. Kalb nceden hazrlyorsunuz, sonra retime
265

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
TEK.lik II

geiliyor ve ayn arabalar retiliyor. Bu yaptnz araba ayn tip


araba olduu halde, asi numaralar birbirinin ayns deil, siz dahi
farknda olmadan ayrma iini yapyorsunuz. Doada da, btn var
edilenler ayr ayr olduu gibi, bir oluum bozulduktan sonra, onun
aynsnn tpks bir daha asla gelemez, yaratlmaz. Bunlar iyi
anlayalm...
Hcreler III: lk Oluumlar

Dnya atmosferinin olumaya balamasn yukarda anlattk...


Atmosferde htsnin skmas devam ederken, atmosfer ie doru
skp kav brakt. te bu skmayla, arpma 4ten 3,99a
dnce, ilk oluan hava oldu ve atmosfer havay hapsetti. 3,5e
geliinde, su olumaya balad. 3ten bir aa d, imdiki
topra oluturdu. Htsnin nc haline ulamas, atmosfer ile
toprak arasndaki boluu meydana getirdi. nce atmosfer, sonra
yeryz olutu. Atmosfer sonradan da beslenmitir. Yani,
atmosferden ate ie doru kayarken, hts elementi ile arpt. Hts
hapis olduu iin atmosferden kaamad.
4 ile 3 aras oluan topran hali farkl idi. nk birincisi,
hava olu annda farkl idi; ikincisi, su olu annda farkl idi;
ncs, ate, ate halini almamt, bir nevi n gibiydi. Hava ve
suyun devir daimi esnasnda, topran o zamanki halinin yzeyde
birikmesi, yeryz toprann kayman meydana getirdi. Bu
kaymak topran pimi topraa kadar olan kalnl, ortalama

266

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Hcreler III: lk Oluumlar

metre idi. O zaman dnya yzeyine bakm olsa idiniz, hava, toprak
ve sudan baka bir ey gremezdiniz. Dnyann, canllar olumadan
nceki hali byleydi.
te bu zamanda hcre yoktu. Hcreler, canllarn ekirdei
olutuktan sonra meydana geldi. Hcreleri, pimemi topraa
nakedilen ekil (ekirdek) programlar meydana getirmitir.
Atomlarn birleik hali deil midir hcreler?.. Kim bu atomlar
monte etmitir ki hcreler meydana gelsin?.. rnein, bir araba
yapacaksn. Bu arabann paralar ayr ayr fabrikalarda yaplr; bir
yere toplanp monte edilir. te; Yediden yaylan dalgalarn, o
zamanki kaymak topraa ekil programlarn naketmesi; yamurun
yap kaymak topraa karmas; topraktaki kark eitli atomlarn,
her eklin kendi programna gre toplanmas ve dier baz etkenler,
ilk hcreleri oluturmaya balad. Dikkat edilirse, her hcrenin ayr
bir ifresi olduu grlr. rnein; trnak, sa, kemik vs. Bylece
ilk canllar meydana geldi. Demek ki, her varl meydana getiren,
kendi ekirdek programdr.
Nebatn lk oluumu

lk oluan nebatt; sonra hayvanat olutu. Bu da yayn


dalgalarnn, zamann ve artlarn devaml deimesine gredir.
rnein, tavuun 22 derecedeki sda olumas, insann 37 derecelik
ss, bu farkll gsterir. Demek ki, ilk olarak hcre deil, ekil

267

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Nebatn lk oluumu

program vard. ekil programna gre hcreler oluup oaldlar ve


eklin meydana gelmesini saladlar.
Nebattan rnek verelim: Kavak aalarnn kendi
ekirdeklerinin tam olmay (yani kavak ekirdeinin tam olarak
monte edilmemesi) bunu gsterir. Yediden gelen yaynn ekirdei
oluturma sralamasna gre; nce ekirdekliler, sona doru da
meyveliler tam monte halini aldlar ve aalarn eitlilii meydana
geldi. Dikkat edilirse, aalar ekirdekleri olmasa dahi, kkleri ile
kendi cinslerini olutururlar, ancak pi dediimiz hl meydana
gelir.
Aalarn hareketlilii, olduklar yerde kprdamadan
gerekleen devir daim halidir. Bir aatan binlerce aa eidi
olumamtr. Her aa, damar (kk) yolu ile yine kendi eidini
oluturmutur. Bugn dahi hl grlmektedir. Bir aacn, ikinci bir
aaca dnmesi ancak alamayla olur. Durduklar yerde ara
formlarla yeni trler olumaz. rnein, meyveli bir aac baka
meyveli bir aaca dndrmek iin, baka aatan o aaca a yaplr.
Aalar durduklar yerde kendi kendilerine a yapmazlar, ay
insan yapar. Ayrca a tutmayan aalar da grlmektedir.
Aa eitliliinin ikinci bir nedeni ise, bulunduklar
blgelerin gne ss fark ve topran farkl oluu gibi etkenlerdir.
Oluum, nce meyvesiz aalardan balamtr. Dalga yayn,
268

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Nebatn lk oluumu

meyveli aaca kadar ayr ayr ekirdek ifreleri oluturdu. Aalarda


dahi, evrim teorisinde ngrlnenin aksine, ara gei formlar asla
sz konusu deildir. Ancak, ekil programna atfen rak kalfa
usta rnei, aalarn oluum aamasndaki meydana geli
sralamas iin de verilebilir.
Hayvanatn lk Oluumu

lk hayvanat anormaldi. Hem denizde hem karada yaard. lk


oluum srasnda, hayvanlarn bedenlerinin gelimesi durmakszn
devam ederdi. nk dnm (yani gelimenin durup yalanma
srecine gei), ilk hayvanlarda meydana gelmiyordu. skeletlerini
oluturan kemiklerin ok yumuak oluu ve balon gibi imeleri,
zamanla yryemez hale gelmelerine neden olurdu. Bundan dolay,
kprdayamaz hale geldikleri yerde lrlerdi. Bunlar ilk hayvanlard,
dinozorlardan daha byklerdi.
kinci hayvanat da birinci hayvanat gibi olutu; vcudu srekli
geliiyordu, ancak iskelet yaps birinciden daha salamd.
nc hayvanatta dnm program faaliyete getii iin,
nc hayvanata ait trler, ilk iki aamada meydana gelen
hayvanattan daha kktler. Her hayvanat da, devrede
meydana geldi. Dolaysyla, hayvanatn oluumu dokuz devrede
tamamland. Her devrede saylamayacak kadar hayvan tr meydana
geldi. Dinozor trleri, nc hayvanatn ilk devresinde meydana

269

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Hayvanatn lk Oluumu

geldi. Geliim ve dnm, yani ihtiyarlama dzeni nc


hayvanatn ilk devresinde tamamland.
Toprakana III: Beerin Kaymak Topran inde ekillenmesi

nc hayvanatn birinci devresinden sonra, beer olutu.


Diiydi ve direk kaymak toprakta, dierleri gibi yumurta iinde
ekillendi. ekil ifresi, kaymak toprak ierisindeki atomlar kendine
ekti; atomalt zerrelerin hepsini tek tek programlad; atomlar
yeniden organize etti ve sonra hepsini vcut eklinin programna
gre yerlerine gnderdi. Mesel, trna oluturan atomlar trnak
blgesine gelip trnak hcresini monte ettiler. Tamamlanm
hcrelere gelen fazlalk olan atomlar, yeni hcreleri meydana
getirirler. Hcreler bu ekilde blnr. En nce beyin olumaya
balad, sonra dier organlar tamamlandlar.
Beer-nsan- Adem II

lk aamada oluan beer yaamad. kinci aamada oluan


beer de ayn ekilde meydana geldi. Yalnz birinciden farkl olarak,
beyin hcreleri daha dzenli idi. Bu fark, ikinci aamada oluan
beerin yaamasn salad. lk aamadaki bir defa grnd ve
doum yapmadan yok oldu. kinci aamada oluan, sadece bir kez
doum yapt. nsan, ikinci aamada oluan beer dourdu. Bylece,
insan meniden meydana gelmi oldu; mkemmel idi. Doum yapan
beer ve insandan sonra adem nc aamada meydana geldi.
(LK) ADEMin, bir sre ierisinde, aamada dnyaya geldii,
Secde Sresinde yle ifade edilir:

270

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Beer-nsan-Adem II

...nsan balangta amurdan yaratan, sonra onun


soyunu, baya bir suyun znden yapan, sonra onu ekillendirip
ruhundan ona fleyen Allahtr...103
Adem Kavram

Adem ve yaradl srr anlalmam. Adem denince,


zannedilmi ki, bir tek insan bir tek blgede yaratlm. Beer, dnya
topra zerinde, drt blgede meydana geldi ve insann yaradl
bin merkez asrda (300.000 sene) tamam oldu. Drt blgenin
birbirinden farkl oluu, yaratlan drt grup beerin d grnnn
birbirlerinden farkl olmasna neden oldu.
nsanlarn ayr ayr blgelerde oalmalar eitlilii
oluturdu. Ama bu, Dnyada ayr ayr ademler var mnsna
gelmez. rnein aa, birok aa eidinin genel ismidir. lhi
kitaplarda, adem denmesi bunun gibidir. nsan dendii zaman,
dikkat et btn insanlar anlalr. Ayet, insan der, fakat sizler
insanlar diye oula evirdiiniz iin doru anlalmyor. lhi
kitaplar baz konularda oul kelimeyi kullanmaz, tekil kelimeyi
kullanr. Dolaysyla, adem kavram btn rklar kapsar.
nceki asrlarda yaam insanlarn yanl alglamalar, ne
yazk ki asrmz insann hl etkilemektedir. Gya, bir tek erkek
(adem) bir tek kadn (havva) yaratlm; btn insanlk bu ikisinden
oalm. Yani, insanlar bacyla kardein evlenmesiyle oalm. Bu
103Kuran, 32/Secde Sresi, 7-9. Ayet.

271

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Adem Kavram

bilgiler ksr beyinlerin rndr. Birincisi; Allah bu kadar aciz mi


ki, birok kadn ve erkek yaratmyor da bac ile kardei
evlendiriyor? kincisi; gnmzde grlyor ki, kan ba olanlarn
evliliklerinden doan ocuklar, ya fiziksel ya da zihinsel olarak
zrl.
Drt ayr ktada oluum artlar elverdii iin, her drt ktada
da insan cinsi oald. Bunlarn hepsi tek cins olduu iin tmne
birden ADEM dendi. Yoksa bir tek insan olmu da, tm insanlk
bundan oalm deil. Cebrailin, Dnyann drt bir yanndan
toprak almasnn mns budur; Cebrailin bu topraklar bir araya
getirip, tuzunu biberini kartrp i kfte yourmas deil. Bunlar
kinayedir. Toplumlarn (yani ademin) ayr blgelerde yaratlmas ile
ilgili olarak Kuran;
Biz ademi yarattk, topluluklara bldk, birbirleriyle
tansnlar diye104
der.
Maymun Tartmas

Bugnk iddia, insann maymundan dntdr. Artk bu


konular, bu ekimeleri terk edin! nk insann da, maymunun da
bedenleri hava-toprak-su atomlarndan meydan gelir. Ancak fizik
bedene bakarak, insan maymundur sonucu karlamaz. Bu tr
104Kuran, 49/Hucurt Sresi, 13. Ayet.

272

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Maymun Tartmas

aslsz iddialara inanmak insan beynini ksrlatrr. Burada nemli


olan fiziksel ekil deil, dnen beyindir. Hangi maymun trnn
beyninde dnme zellii var? nemli olan dnen beyindir.
Doal etkenlerle fizik beden eklinin deiip, akln meydana
gelmesi mmkn deildir. Her canl, kendi ifresinden meydana
geldi. Bir canlnn zamanla baka bir canl cinsine dnmesi asla
mmkn deildir. D grne bakp karar vermek byk gaflettir.
nemli olan grnteki benzerlik deil, cinsi meydana getiren ekil
ifresidir.
Vcudun D Etkenlere Adapte Olmas

nsan vcudu bulunduu blgeye gre d etkenlere adapte


olur. Yeni domu bir ocuu souk bir blgeye plak olarak brak,
vcudu gerekli tedbirleri alr. Ondan sonrakilerin vcutlar
kllanmaya balar. Elbise giydir, doaya kar vcudu koru; bu sefer
vcut klsz olmaya balar. rnein, Afrikada yaayan zenci
kardelerimizin vcutlarn kl kaplamaz. Ancak, vcudun ald bu
tr tedbirlerle, hibir cins baka bir cinse dnemez; yani evrim
geirmez. Dolaysyla, nce maymunduk sonra insan olduk
iddias ksr bir mantn rndr.
Demek ki; insan ara formlarla maymun olmam, maymun da
ara formlarla insan olmam. Bunlar birbirine kartrmak, yaradl
srrn bilmemenizden kaynaklanyor. ok iyi incelerseniz, her
maymunun kendi cinsini oluturduunu grrsnz. Dier hayvanat

273

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Vcudun D Etkenlere Adapte Olmas

da yledir, nebat da yledir, insan da yledir. rnein, btn


insanlarn iskeletten etlerini syr, yedi milyar iskelet ayn yapdadr.
Farklar, kk ve byk olulardr; temeli deitirmez. Hayvanatta
ve nebatta da, ayr ayr ifrelerle, yledir. Sima farkllklar,
programlar gerei brndkleri ettendir.
nsan II: Fark ve zellikleri

nsan da, renk ve sima olarak farkl olsa dahi, ayn zdendir.
Hayvanatla farkmz, dnce (akl) ynmzdr. Yoksa hayvandaki
irade gc, sabit programa tabidir. Bizlerin insan oluumuz, beden
yapsndan dolay deil, akl ynndendir. nsan dendii zaman,
bedeni deil, akl iaret edilir. nsan akldr, beden deil... Her canl
oluurken, devaml bykten ke doru oalr. Akl ise
kkten bye doru geliir. Artk ksr ekimeleri bir tarafa
brakp, beynimize yneleceiz. Yok maymundan, yok eekten, yok
aydan oaldk gibi ilkel dnceleri atp BR.lik olacaz,
beynimizi aacaz. Adam kalkar, Benim soyum maymun der.
Diyebilir... O yle dedi diye, hepimiz yle mi olacaz?.. Her
varln ayr bir cins olduunu grmyor musun? nsanda ise
bunlarn hepsi, tm kinatn zellii mevcut.
Nebat ayr bir grup, hayvanat ayr bir grup, insan ayr bir
gruptur. Nebatta bir, hayvanatta iki, insanda ise zellik vardr.
nsan, nebatn da hayvanatn da btn zelliklerini tar. nsana has
olan zellik nebatta ve hayvanatta mevcut deildir.

274

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
nsan II: Fark ve zellikleri

nsann ayrcal, tefekkr ve irade gcdr. nsandaki


konuma kabiliyeti ve konumadan meydana gelen kelimeleri
anlama, soru sorup cevap verme yetenei hangi hayvanda var?
Bunun tesinde u anki insan aklnn kavrayamayaca daha stn
zellikler ve gler de mevcut. Tefekkr(dnmesi ve
deerlendirmesi) olmayan insan hayvandr. Zira, hayvanda tefekkr
bulunmaz.
Ayrca, ilk oluan btn canllar, tek bir hcreden deil,
kaymak topraa nakedilen ekillerden olutu. Hcreler, atomlar bu
ekillerin ifresinden getikten sonra olutu. lk oluum diiden
oald, yumurtadan kt. nsandan sonra oluan, kedi familyasdr.
rnein, kaplan, kedi gibi... lk ademden nce de bu trler olutu,
fakat farkllard; insan yaamna elverili deillerdi. Kedi
familyasndan sonra, kpek, kurt cinsleri olutu ve daha sonra
dierleri...
Hayvanat incelediinizde, insana en yakn olannn kedi
olduunu greceksiniz. Kedi cinslerinin zellikleri insana ok
benzer. rnein, yemek yedikten sonra temizlik yaparlar, vcutlarn
her zaman kendileri temizlerler ve kokmazlar, ilerini topra eip
yaparlar ve gmerler. En temiz hayvan kedi cinsidir.
Peki bunlar bu eitimi nereden alr? Diyelim, ana kedi
retti... Hayr... Ana kedi yavruya avclk retir. rnein, bir
275

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
nsan II: Fark ve zellikleri

haftalk yavru kediyi al, byt; grrsn ki zamanla bu haller


kendiliinden ortaya kar. Demek ki, kedilerin zellikleri temel
programlarndan gelir. Dier hayvanat da kendi cinsine gre
zelliini ortaya koyar. Bugn maymunu ne kadar eitmeye
kalkarsan kalk, yine de iini bile yapmay retemezsin. Dier
zellikleri de yledir.
Dikkat et, hayvanlarn yiyecekleri trlerine gre farkllar. Bir
ksm et yer, ot yemez; bir ksm ot yer, et yemez. Bir ksm da hem
et hem de ot yer. rnein, bir inee, ne kadar zorlarsan zorla, et
yediremezsin. A kalr, lr; yine de yemez. Fakat, insann yemedii
imedii bir ey yok. rnein, aramzda yle insanlar var ki, sabit
fikirlidirler. ocukluklarndan beri ne duymularsa neye
artlanmlarsa, ona inanrlar. Dorusunu getir, nlerine koy; bile
bile kabul etmezler. ll sen onlarn artlanmasn kabul edeceksin.
te bu zellik, aalardan gelir. Ziraatlar bilir; st ve kavak
aac meyveli aacn asn tutmaz. te bu cins kiiler, a tutmayan
aa cinslerinin zelliini tarlar.
Meyveli aalar a tutar. te insann faydals ve verimlisi,
meyveli aaca ok benzer. nceki bildiinin ve inandnn yanl
olduunu ispat et, hemen doruya ynelir; artlanmasn siler atar.
nsanlar arasnda kendini temiz tutan vardr, temizlii sevmeyen

276

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
nsan II: Fark ve zellikleri

vardr; kafas alan vardr, tilki gibi hilekar vardr vs. te insanda,
tm nebat ve hayvanatn zellikleri mevcuttur.
Dikkat edin, her iki ayakl insan deil. Kimi akrep kimi ylan.
Gerek ylana ve akrebe zarar vermezsen, sana dokunmazlar, fakat
iki ayakl ylan ve akrepler, kelimelerle durup dururken sokarlar;
bakalar hakknda kt dnrler.
Kpek kpei sevmez. Dier kpei grnce rr, yiyeceini
dier kpekten kskanr. Yedii yemein arta kalann gtrr,
topraa gmer, nk bencildir, dierlerine vermek istemez. ki
ayakl kpekler de yle deil mi?..
Maymunlar yerinde durmaz, daldan dala zplarlar. ki ayakl
maymunlar da yle deil mi?.. Verdikleri szden dnerler,
randevularna gelmezler veya ge gelirler.
En kts bukalemun gibi olanlardr; iki yzl deil, bin bir
yzldrler. Kendini bilen insan bunlardan kaar. Herkes kendini
ok iyi bilir. Kendini kontrol et; hangi seviyede yayorsun? Hayvan
msn, insan msn, ADEM misin?..
Nuh'tan nceki Nesiller I

Bize, atein, odun paralarnn birbirlerine srtlmesiyle


bulunduu retilmiti. Halbuki, ilk ademden beri insanlk her
dnemde atei biliyordu. nk yldrmlar ormanlk alanlarda ate,
yangn karyordu. dristen ncekiler, Eski Yunanllar dediiniz

277

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Nuh'tan nceki Nesiller I

rkn dedeleridir; onlarn dneminde yaayanlarn ilmi, gnmz


ilminden daha ileride idi. A harfini soldan oaltmlar ve ona
gre harfler ve kelimeler elde etmilerdi. Sizler bugn uakla
uarken, onlar baka trl uarlard. Dnyay yukardan
deerlendirirlerdi. lk ademin var edildii byk adada yaamlard.
O ada daha sonra yok oldu.
Nuhtan nce, teknolojide nde gidenler vard. Siz,
bedenleriniz gibi ta-toprak-su olan madenleri ekillendirip, ona da,
yeni bulu, teknoloji(!) deyip duruyorsunuz. Onlarn teknolojisi
ise akl gc idi. Sonralar, stnlkleriyle kibirlenip dier
ktalarda ve kendi ilerinde yaayan insanlara zulm etmeye
baladlar. Yani imdi sizlerin olduu gibi, meden ve uygar
oldular. ki yzlydler; ahlk kurallarn bozdular ve yok edildiler.
lerinde seilmiler ve korunanlar kald. Bunlar Nuh tufanndan
binlerce asr nce oldu.
Nuh Kavmi

Nuhun kavmi, ayr bir kavimdi. Nuh tufan, Dnyann son


devresi olan ahir zamann balangcdr; dnk olaydr. Nuh tufan
yaklak 100 merkez asrlk bir sretir. Bu sre ierisinde,
kutuplardaki donma, yaklak on iki bin yl nce tamamlanmtr.
Nuh dneminde yaayan insanlar, ayr ktalarda gruplar
halindeydi. Nuhun yaad blge, Afrika ile Asya arasndaki
gendi. Tufan olduu zaman gemiye binenler, kendi hayvanlaryla
278

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Nuh Kavmi

birlikte, o blgedeki hayvan trlerinden bazlarn da gemiye ald.


Yoksa, dnyadaki tm hayvanat almas iin geminin ne kadar
byk olmas gerektiini siz hesap edin.
Ve onu yle yapacaksn: Geminin uzunluu yz arn,
genilii elli arn ve ykseklii otuz arn olacaktr.105
Ayrca yle olsayd, dnyadaki btn hayvan cinsleri her
blgede olurdu. Dikkat edilirse, Amerika Ktasnda yaayan
hayvanat ayr bir zellik tar. Yoksa Nuh getirip de bu hayvanat
oraya yerletirmemitir. Ne akl ne de mantk bunu kabul eder. Yok,
melekler yapt diyorsanz, bu sizin hokus pokus anlaynzdr.
Hibir ilhi kitap, hokus pokusu kabul etmez. Her ey bir sistem
zere var edilir, btnseldir.
Nuh Tufan

Nuh tufan olduu zaman, Gnein ember atmasyla


kutuplardaki buzullar eriyip, sular dnyadaki pek ok blgeyi
kaplad. Bugn Hristiyan kesimi olsun, Mslman kesimi olsun ve
dierleri olsun, canllarn tekrar Nuhtan sonra oaldn
zannederler. Kuran okumadklar iin, okuyanlar da ezbere
okuduu iin anlayamamlar; byk bir efsane meydana
getirmiler.

105Tevrat, Eski Ahit, Tekvin, Bap 6/15.

279

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Nuh Tufan

Nuh toplumu yok edildiinde, Nuhla beraber 21 aile gemiye


binip kurtuldu. Nuh kabilesinin yok edildii zaman, dier
blgelerde, ktalarda yaayan toplumlar vard. Nuh olay dier
toplumlara da ibret oldu. Onlar da tufandan zarar grd. te;
Nuhtan nceki, Nuh ve Nuhtan sonraki olaylar da nesilden nesile
aktarlarak geldii iin, uzun bir srete meydana gelen felaketlerin
hepsi, bir tek olaym gibi anlalm.
Nuh dneminde Gney Amerikada yaayanlarn bir ksm,
dalk blgelerde yaarlard. Nuh olayndan sonra, Amerika
Ktasnda yaayan insanlar hepten yok olmadlar. Gney
Amerikada dalarda korunan insanlar, tufanda canlarn
kurtarabildiler. Yoksa, bugnk yerliler Asyadan Amerikaya
Nuhtan sonra gitmi deiller. Bu, manta dahi ters der.
Nuh'tan Sonraki Nesiller

Tufandan sonra, Nuhun soyu, Mezopotamya blgesinde


oalmaya balad. Bugnk Avrupann tm, yerliler hari A.B.D.
vatandalar, Trkler dahil Araplarn bir ksm ve Yahudiler, Nuh'un
olundan oalmlardr ve birinci blgede oluan ademin
soyudur. A.B.D. ve Avrupann baz yerlerinde yaayanlar, Nuh'un
olundan biri olan Samn torunlardr. Kalan Avrupallar Hamn
torunlardr. Dierleri de nc olu Yaftalinin soyundandr ve
hepsi de z akraba ve kardetirler.

280

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Trklerin ve Araplarn Soyu
Trklerin ve Araplarn Soyu

Tarihiler, Trklerin Orta Asyadan geldiini sylyorlar.


Deerli insanlar, eskiden de rklk ve soyluluk yar olmutur. Bu
yzden, gerek tarihe yanllar kartrlmtr.
Trkler,
brahim
Aleyhisselmn
olu
smailin
soyundandrlar; bir ksm da shakn soyundandr. Trkler Orta
Asyadan gelmemiler, tam aksine Orta Asyaya, Moolistan ve
ine kadar gitmilerdir. inliler, ikinci blge ademinden
oalmlardr. smail soyu Hicazda balam, Mezopotamyadan
Moolistana kadar yaylmtr. Trk Cumhuriyetlere dikkat
edilirse, in ve Moolistana yaklalrken insanlarn ekserisi ekik
gzl, yar melezdirler. Bunun sebebi, smailin torunlarnn uzak
doudaki ademle karm olmalardr. Trk boylar, Cengiz
Handan sonra tekrar ata yurtlarna dnmeye balamlardr. Hz.
Davut, Hz. Musa, Hz. sa, shakn soyundandr; shak, smailin
kardeidir; babalar brahim, dedeleri Nuhtur.
Araplara gelince... Firavunun askerleri denizde bouldu, peki
firavun milletine ne oldu? te; Araplarn bir ksmnn soyu Musaya
iman eden firavun milletine uzanr.
Kurban badeti

Mslmanlar, inanlar gerei kurban keserler. Kurandaki


kurban ibadeti, Hz. brahime kadar uzanr. Dolaysyla, kurban
sadece Mslmanlarn deil, ayn zamanda Musevlerin ve sevlerin
de ibadetidir. Eskiden Musevler ve sevler bundan dolay kurban
281

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Kurban badeti

keserlerdi. Anadoludaki sevlerin bir ksm, bu ibadeti hl yerine


getirmektedirler.
Ve dediler, branilerin Allah bize rast geldi; rica ederiz,
lde gnlk yol gidelim ve bizi veba ile yahut klla vurmasn
diye Allahmz Rabbe kurban keselim.106
Ve gen boay Rabbin nnde boazlayacak ve
Harunoullar kahinler kan takdim edecekler. Ve kan toplama
adrnn kapsnda olan mezbaha zerine epeevre
serpecekler.107
Hayvan zaten insanlarn gdas iin kesilir. Bugn, kurban
kesilmesine kar kp, spanyollarn arenalarda boalar mzrakla
ikence ederek yava yava ldrmelerini zevkle seyredenler veya
bu vahete sesini karmayanlar var. Bir de stelik gururla, bu
vahetin Avrupa kltrnn bir paras olduu ifade ediliyor.
Esasnda, kurban olayn Mslmanlar da anlamam.
Kurban; nefsini katletmek, elindekilere, yaratlmlara kalbini
balamamak, Allah iin her eyi terk etmektir. Dnya hayat
geicidir. Burada neyi sevmi, neye kalbini balam isen, o senin
putun olmutur. Dnyadan ayrlnca, bal olduun eylerden de
106Tevrat, Eski Ahit, k, Bap 5/3.
107 Tevrat, Eski Ahit, Levililer, Bap 1/5.

282

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Kurban badeti

ayrldn iin byk azap ekersin. Zaten, dnyaya plak


geliyorsun, dnyadan plak gidiyorsun; ne sana ait ki, sahiplik
duygusuna kaplyorsun...
Eski asrlarda yaayan insanlarn serveti hayvanlard;
ticaretleri de arlkl olarak hayvanla ilgiliydi. Bu yzden onlar, en
kymetli hayvanlar hangisi ise, onu kurban ediyorlard. Zamanla
hayvanlar kurban etmek adet olmu. Halbuki sen, en kymetli maln
ne ise onu kurban edeceksin. rnein Mercedes araban var; satp
parasn Allah iin datacaksn. Bunu yapt isen, sen hakik kurban
kesmi oldun. nsan, en sevdii eyi bile gzden karacak; yoksa
kurban olaynn hakikatini yaayamaz. Hz. brahim, dnyada sahip
olduu en sevdii varlk olu olduu halde, onu dahi Allaha kurban
etmeye kalkmtr:
Siz en sevdiiniz eyi balamadka gerek iyilik ve
sevaba kavumu olamazsnz. Bir ey nafaka verildiinde, Allah
mutlaka onu bilir.108
Zenginlerin Durumu

Cimrilik, kibir ve kin... Bunlardan biri sende varsa, sen asla


cennete giremezsin. Eer bir insanda iman varsa, bu insan gnmz
artlarnda asla para biriktirip zengin olamaz, nk Dnyann
birok lkesinde her an alktan len ocuklar, genler, kadnlar,
yallar var. nsanlarn alktan ldn bilen hibir mmin, mal
108 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 92. Ayet.

283

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Zenginlerin Durumu

mlk toplayp, para saklayamaz. Mslmanlardaki merhamet,


onlarn yardma muhta insanlara kar duyarsz kalmalarna
msaade etmez. Bu merhametten dolay, gemite nebiler ve
mminler servet yapmam, brakmamlardr; ellerinde ne varsa
ihtiya sahiplerine datmlar, geriye sadece ilim brakmlardr.
Dolaysyla, zenginler cennete giremezler, nk zengin olmak iin
cimri olman gerekir. Birok insan bu sze kar kacak. Ne var ki,
bu hkm bana ait deil, ilhi kitaplara aittir; ayetlerle sabittir. Bu
hkme kar kanlar, kendileri dinin artlarna uyacaklarna, dinin
artlarn kendi karlarna uyduruyorlar:
sa ona dedi: Eer kmil (mmin) olmak istersen; git,
neyin varsa sat ve fakirlere ver; gklerde hazinen olacaktr. Ve gel
benim ardmca yr. Fakat gen adam bu sz iitince kederli
gitti; nk, ok mal vard. Ve sa akiredlerine dedi: Dorusu
size derim ki, gklerin melektne (cennet) zengin adam glkle
girer. Yine size derim, devenin ine deliinden gemesi, zengin
adamn Allahn melektne (cennet) girmesinden daha
kolaydr.109
Deerli insanlar, bu ayetin mnsn ok iyi dnelim. Ne
demek acaba, zenginin cennete girmesinin devenin ine deliinden

109 ncil, Matta, 19/21-24.

284

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Zenginlerin Durumu

gemesinden daha zor olmas?.. Bunu ben demiyorum, ncil diyor.


Bir de Kurana bakalm...
Artk altn ve gm stok edenler ve Allah yolunda
harcamayanlar elem verici bir azap ile mjdele.110
Mal toplayp stok edenleri de ate kendine aryor.111
Kuranda bu konuyla ilgili baka ayetler de var. Hz.
Muhammed (s.a.v.), hanm Hz. Haticenin btn servetini ihtiya
sahiplerine datmt; geriye bir tek hasrlar kalmt. Hz. Ebu
Bekir de, srtnda tek gmlei kalana kadar btn maln datmt.
Ayn ekilde, tm sahabe de, bu ayetler geldikten sonra btn
mallarn datmlar ve bir daha da mal biriktirmemilerdir.
Efendim, mal biriktiriyorum, ocuklarm iin... Ben lrsem
onlarn hali ne olur? te, man ettim diyen bir imansz! Allah'a
deil, mala paraya gveniyor ve ocuklarn Allaha deil, mala
mlke emanet ediyor. Hani; Herkesin rzkn veren Allah-u
Teal'dr diyordun?.. Ki, yledir zaten... Mmin, gnah ileyebilir,
fakat yalan sylemez. Senin ocuklarn akll ise, mal mlk
kendileri kazanr. Yok aklsz ise, ne kadar mal brakrsan brak,
savurur ve sonunda ortada kalr; yaptklar yanllar da br alemde
110 Kuran, 9/Tevbe Sresi, 34. Ayet.
111 Kuran, 70/Me'ric Sresi, 18. Ayet.

285

BR DAMLA SU-NSANAtomlar II
Zenginlerin Durumu

senin bilin bedenine kaydedilir. Gerek bir mmin, ocuklarna


mal, servet brakmaz; ilim brakr. lmi olmayann, dnya yaants
da, ahiret yaants da ileli olur; kendisini kurtaramaz. Ben
Mslmanm, ben sevyim, ben Musevyim deyip; bir sa
Aleyhisselm gibi, Musa Aleyhisselm gibi, Muhammed
Aleyhisselm gibi yaamyorsan, o dili orada koparrlar. Berzah ve
kabir alemini gezerken, en byk azab byle iki yzl mnafklarn
ektiini grdm.
Ahir zaman I

nsanlar hayatlarna, Geleceimi garanti altna almam


gerekir diye dnerek yn veriyorlar. Byle dnen bir kii
cahildir. Dnya hayatnn gelecei mi olur?.. Sonum ne olacak?
Ne olacak, leceksin! lmemeyi mi garantiye alacaksn sen?..
Gelecek, lm tesi yaamdr; ite sen bunu garantiye almak
zorundasn!
Meden toplumlarda kimse kimseye pn dahi vermezken;
ilkel diye aalanan insanlarda, birbirlerine kar yardmlama,
ikram etme ve scak bir sevgi vardr. Komuluk ilikilerinin harap
olduu, ana sevgisinin bir yldan bir gne drld toplumlar ne
kadar meden olabilir ki?.. Krsal kesimlerde, geri kalm
dediiniz yerlerde yoklua kar sabr vardr, fakat meden(!)
dediiniz toplumlarn gelir dzeyini yarya indir, isyan edip
yamaya giriirler. Bu nasl uygarlk?..

286

BR DAMLA SU-NSANAhir zaman I


Ahir zaman I

Bugn insanln geldii nokta, paraya tapma noktasdr.


Elinden alnca, alan ldryor. Para iin dostluklar bozulur, insanlar
ldrlr, kadnlar satlr, analar babalar kesilir, ormanlar katledilir,
yaban hayvanlar ldrlr. Toplumlardaki adalet dahi, bugn
ekonomiye bal. lke kanunlar, para politikasna hizmet eder
olmu. Putperestlerle ne farknz kalm?.. lk ademden gnmze,
en ok bolluun olduu dnem, bu dnemdir. Dier asrlarda,
insanlar yiyecek ve giyecek sknts ekerlerdi. Buna ramen en
nankr, en bencil yine bu asrn insandr.
Para

Demek ki; tm dnya insanlnn ilh ve putu para olmu.


Buna, inanan da, inanmayan da dahildir. Biz Allaha, Goda,
Yehovaya, gveniyoruz derler; paraya gvenirler. Allaha hakaret
et, ses karmazlar; paralarn al, ya sana saldrrlar veya mahkemeye
koarlar. Hani Allah seviyor, ona gveniyordun?.. ki yzl
olmular. Hayallerinde yarattklar zann Allah, God, Yehova
sanrlar. te, bu zan da onlarn putudur. Zanlarna yalvarr, dua
ederler; istedikleri olmad zaman ona da gvenmezler.
nsanlar yanla srkleyen para hrsdr. Ama parasz bir ey
olmuyor. Bu, iblisin beyinlerinize rngalad bir szdr. Ademin
paraya ball olmaz. Adem, kafasn maddeyle megul etmez.
nsan bizim sylediimiz noktaya gelince; Parayla iim ne? der.
stediini elde etmek iin, akl gcn kullanr; istediine kavuur.

287

BR DAMLA SU-NSANAhir zaman I


Para

Hem, Ben Allaha iman ettim, Allahtan baka bir eye gvenmem
diyorsun; hem de sktn zaman paradan, maldan medet
umuyorsun. Bu, iman deil, iki yzllktr.
Dnya topran parsellemi, satyorsunuz. Suya el koymu,
satyorsunuz. Bunlar insanln ortak maldr. Herkes anadan dodu,
kimse Marstan gelmedi. Her doan insann, oturabilecei kadar
topraa cretsiz sahip olma hakk vardr. Topra satanlar, topra
kimden almlar? Topraa zorbalkla el koyanlardan... yi ki hava ile
Gne elinize gememi, onlar da satardnz. Paras olmayanlar
havasz brakr, ldrrdnz.
Deccal

Gemi asrlardaki tanr veya put anlay dahi, bugnk gibi


arlamamt. Eski devirlerde nasl ki insan putlara kurban
etmilerse, bugn de para iin insanlar kesip ldryorlar; kadnlar
para iin sokaklarda satyorlar; ocuklar para iin livataya
srklyorlar. Paras olan insan ilh gibi grp ona kulluk
ediyorlar. Para iin her trl ahlkszl ve ktl hi tereddt
etmeden yapyorlar. Para, insanlardan stn olmu durumda.
Hkmetler bile paraya esir olmular; politika ad altnda eitli
oyunlarla dier toplumlarn parasn kapmaya alyorlar. Varsa
yoksa ekonomi... Tm dnya insanl bir tek ilha tapar olmu; o da
para... te; son asrlarda kacak denen DECCAL, PARAdr!..

288

BR DAMLA SU-NSANAhir zaman I


Deccal

Deerli insanlar, bu dnyada yaarken pirzola da yesek,


kelek ekmek de yesek, gnler geip gidiyor. Yeyip itiklerimiz
bedenin ihtiyac iindir. Geici zevkler iin hayatmz heba
etmeyelim.
Tanrs paradr, dm akna;
Para iin silah eker dostuna.
Hayvan imi, girmi insan postuna;
Toprak atn bylelerin stne...
Paray sevenin inanlmaz destine;
Kfir olur, iman girmez gsne.
Para iin insan kymaz dostuna;
Uzak dur cimriden, dk gelir stne..
Dini iman para, namusu para;
nsanln yitirmi, olmu farfara.
Elbet girecek bir gn mezara;
Bil ki bunlar orda decek dara...
nsanlk nedir, Caferde ara;
Ebed kapanmaz burdaki yara.
Bismillah para, ilh para;
Paray seveni Mslman sanma...
Deccalin sa gznn kr olmasnn mnsna gelince...

289

BR DAMLA SU-NSANAhir zaman I


Deccal

Para iin insanln kaybeden bir insan dorular asla


gremez. Byle insanlar, deccalin esiri olmulardr; sa gzleri
krdr. Yani sa duyudan, akldan ve merhametten nasipleri yoktur.
Paray kapaym, dnyada cennetimi yaayaym diye dnrler...
te deccalin cenneti bu, iyi anla! kacak deccalin gerekten sa
gz kr, elimsiz, arpk bacakl bir insan olacan sanma! Zaten
Resllullah; Deccalin alnnda kfir yazacak, okumas yazmas
olmayan dahi deccali tanyacak diyerek, deccali herkesin
tanyacan aka ifade ediyor. Bugn okumas ve yazmas
olmayan dahi, paray grnce hemen tanmyor mu? Elbette en
dorusunu Allah bilir.
Bir insann dnyada her eye gz dikip, sonra da ahirette
cennete talip olmas, abesle itigaldir. Bir bardaa su doldur, hava
kar gider; suyu boalt, hava dolar. kisi bir arada durmaz. Bu da
byle; ya dnya cenneti veya ahiretteki ebed cennet... kisinden
birini semek zorundasn. Yok efendim, zengin olun, herkese
sadaka verin, kurtulun. Bunlar iblisin sz! yle olsa idi, Hz. sa
(a.s.) zengin olurdu; Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ashab zengin
olurdu. Hz. Muhammed (s.a.v.), Ey mminler; zengin olun, ona
buna sadaka verin, kurtulun derdi... Var m byle bir hadis?..
aln deniyor... Gerektii kadar dnyalk, gerektii kadar uyku
ve dinlenme iin, kalan srede de ilim ve ibadet iin alman
gerekir. Eer, dnyalk iin kazandn para ihtiyacndan fazla ise,
290

BR DAMLA SU-NSANAhir zaman I


Deccal

fazlasn dula, yetime sadaka vermen gerekir. Bunu yapan mmindir.


Gerisini ge...
Ayrca; Zenginlii Allah istediine, ilmi isteyene verir,
Beikten mezara kadar ilim deniyor... Bu szlere kulak tkanm.
Sana zenginlik yolu kapal ise olamazsn. lle zengin olmak iin, ne
yaparsn bu sefer?.. Yalana, dolana bavurursun. ocuk, mal mlk,
insan Allahtan uzaklatrr. Onlarla megul olmaktan, Allahn
zikrinden geri kalrsn.
Evet!.. Bu aa artk meyve vermez olmu; budanp, alanp
yeniden meyve vermesi salanacak. Bu dnyaya top oynamaya,
dans etmeye, mzik dinlemeye ve DECCAL olmaya gelinmiyor.
Allah, Yehova, God, Krina ne demek anlalmam.
Hristiyan toplumu gkte bir koltua oturtmu, sihirbaz gibi
zannediyor; hokus pokus yapacak, insanl kurtaracak... Mslman
toplumlar da Allah ayr bir bireymi gibi, havada ve her yerde
sanyorlar. Al birini, vur tekine. Birbirlerinden bir farklar
kalmam. Allah sada solda, havada arayacamza kendi
zmzde aramalyz.
Kinat, sonsuz snrsz, ii ve d olmayan bir tek gtr ve
bizler O gten ayr olmayan cz gleriz, btnsel gcn
programna gre hareket ederiz. Kinattaki en stn varlk (zne
kavuan) insandr... Bunu bilmek, bulmak zorundayz.
291

BR DAMLA SU-NSANAhir zaman I


Deccal

Kendi hevan tanr edinme;


Gelene gidene sakn gvenme;
Cefaya gcenip sefaya sevinme;
Her ey Hak'tandr, boa dvnme.
Cimrilik benliktir, mikrobun ba;
Kibir atetir, cehennem ta.
Cehennemde yanmak ukal ii,
Edep, ilim, irfan, be artn ba.
Cafer der; yaratmak Allahn ii;
Kendini bilmek, ilmin ba.
Burada gremezsen yaplan ii,
Ebed dinmez gznn ya.

292

6.
ALLAH'IN RUHU
-ADEMBen Ademin,
Hem dedesiyim;
Hem torunuyum...

ALLAH'IN RUHU-ADEMDnce Gc
Dnce Gc
Dnce Gc

Dnyada asl sper dnem, Nuh dneminden nce yaand.


nk, akl gc onlarda akt. Her eyi akl gcyle yaparlard. O
dnem bozulana kadar, hayvanat insana dokunmamtr.
Dnce gcnden rnek verecek olursak:
Karatecilerin Tulalar Elle Krmas

-Karateciler, farknda olmadan dnce gcn kullanarak,


icabnda on, on be tulay st ste koyup bir vuruta krarlar. Kran,
kol, et-kemik, kas gc zannediliyor. Halbuki, karateci uzun zaman
alma sonucu, beyindeki irade gcn hazr vaziyete getirir.
Dikkat et; karateci tulalar kraca zaman, nce beyinde bir denge
oluturur. O an, beyindeki btn dnceleri silip atar ve yalnzca
tulalarn krlmasn dnr. te; kol tam o dengenin olutuu
anda, saniyeden ksa bir zamanda inip kalkar ve tulalar paralanr...
Seyredenler alklar, bravo derler vs. te; karateci, o ksa anda
dnce gcnden ok cz bir ksmn kullanm olur. Aniden inip
kalkan o g, mavi bir k olarak grlebilir. Kol, o mavi kla inip
kalkmasna ramen, devre d kalr. Gelitireceiniz zel bir
fotoraf makinesi ile bu mavi n resmini ekebilirsiniz. O
dengede milim kayma olsa tulalar deil, kol krlr. Yoksa,
beyninde dengeyi kurabilen bir karatecinin kas gcnden daha fazla
kas gcne sahip bir insan, tulay bile zor krar; drdncde kol
krlr. Ancak, bu noktay ne karateci ne de seyredenler bilir. Ayrca,
ov yapan karatecinin beyninin derinliklerinde kibir vardr. ayet
296

ALLAH'IN RUHU-ADEMDnce Gc
Karatecilerin Tulalar Elle Krmas

ayn karateci kibrini silmi olsa, bir metre kalnlndaki ta jilet


gibi przsz keser atar. Gnmzde talar aletle kesiyoruz. Belki
de aletle kestiimizi sanyoruz. Acaba ta kesen gerekten alet mi?
te; bir sonraki kitabmzda, bu konuyu ayrntl olarak anlatacaz.
Dnce gcnden baka rnekler verecek olursak:
Gmrk Memurlarnn Kaaklar Alglamas

-Bir adam kaak iler yapar; gmrkten geerken yakalanr;


sonra da bunu ansszla balar. Halbuki, kaak yanndaki kaak
mala odakland iin, beyninden belli bir dalga yaylr. ayet
gmrk memurlarndan birinin kafasnda problem yoksa ve o anda
srf grevini dnyorsa, kaaknn beyninden yayd bu dalgay
alr ve yzlerce insan iinde yalnz bu kiiyi durdurur. Arar ve kaak
mal ortaya karr. te bu olay ne memur bilir ne de kaak.
rnein, Avrupa gmrklerinde, gmrk memurlar gelen yolcular
kenardan takip ederler. Hangisi heyecanl hareket ediyorsa onu
durdururlar. Bazen kaak bir ey kar, ou zaman kmaz, nk
gelen yolcularn bir ksm geldikleri lkeyi grecekleri iin veya
yaknlaryla karlaacaklar iin heyecanldrlar.
Holywood Filmleri

-nsanlar ne dnyorsa, dndkleri mutlaka sonunda


oluur. rnein, Amerikallarn yaptklar filmler... Btn
Amerikann gelecei ile ilgili senaryolar tasarlanr, filmler yaplr.
Amerikann sular altnda kalmas veya meteor talarnn isabet
etmesi gibi... Seyirciler bu tr filmleri seyrederken, olanlar
297

ALLAH'IN RUHU-ADEMDnce Gc
Holywood Filmleri

gerekmi ve olacakm gibi alglarlar. Bu, filmdeki olaylarn


seyreden beyinler tarafndan onaylanmas demektir. Milyonlarca
insann dncelerinde onaylanan olaylar, mutlaka gerekleir.
A.B.D., mutlaka beyinlerin onayndan geen bu senaryolar
yaayacaktr. Teknolojide ilerlemiler, ancak ne yazk ki dnce
gcnden yoksun kalmlar. A.B.D. niversiteleri bu konudaki
gerekleri grememi.
Ahir Zaman II
Sanayi Devrimi Sonras

te; Nuh dneminden nceki ademoullaryla bizim


aramzdaki fark; onlarn akl glerini, bizimse tatan topraktan
(maden) yaptmz aletleri kullanyor olmamz... Onlarnkiyle
karlatrldnda, gnmz medeniyeti ve teknolojisi ok ilkel
kalyor. Ayrca biz, insanlara ve doaya, onlarn son dnemlerde
yaptndan daha fazla zarar veriyoruz; doay tahrip ediyoruz ki,
artk bunlara izin verilmeyecek.
Biliyorsunuz, sanayi devrimi 1800lerde balad. Yani, deccal
bal olduu zincirin son halkasn o zamanlar koparm oldu.
Sanayiyi gelitirip teknolojiyi hzlandran baz devletler, bir taraftan
zenginleirken, te yandan atmosferi, evreyi kirlilie boup yama
ettiler. Derken, gnmze kadar neredeyse btn dnya devletleri,
az veya ok bu ykma ortak oldu. Fakir devletler, gya sanayilerini
tamamlayp zengin olacaklar ve lks hayat srecekler.

298

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman II


evre Kirlilii
evre Kirlilii

Ben, 1995 ylnda kendi evremdeki insanlara, Dnyann


felakete srklendiini, byle giderse Dnyann en fazla yz, yz
elli yllk bir mr kaldn, atmosferin ve kutuplarn bu zaman
iinde bozulacan izah ettiimde, kimse bana inanmad. Sanayi ve
teknoloji geliiminin Dnya iin ok nemli olduunu sylediler.
Bana, Sen sanayi ve teknolojiye kar kyorsun dediler.
Gnmzde, artk kresel snma gibi tm dnyay ilgilendiren
problemler insanln gndemine yerlemek zere. Bundan dolay,
zararsz alternatif teknolojiler de gittike dikkat ekiyor. Ancak,
uyank evrelerin de bildii gibi, insanln sorunu zararsz alternatif
teknolojiyi gelitirememek deil, kimi devletlerin, ekonomik
karlar uruna dnyay felakete srkleyen, evreye zararl mevcut
teknolojiyi dayatmasdr.
Politika

Artk btn dnya insanl, politikann ne olduunu biliyor.


Politika, yalan retmektir; bu gerei gnmzde kimse inkr
edemez. Yalan ise iblistendir. Bir toplumu yneten kii, o toplumun
babas saylr. Baba evladna hi yalan syler mi?..
ayet derseniz ki; Bizde insan haklar var; kanunlar yaptk,
dilediimiz gibi yaarz, doay da tahrip ederiz, her trl
ahlkszl da yaparz, dier insanlara kt rnek olup onlar da
bozarz... Zaten yle de olmu... Bunlar deil insan haklar, hayvan

299

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman II


Politika

haklar bile olamaz. nk hayvanatta bir dzen vardr, onlar bile


kendi dzenlerinin dna kmazlar.
Kanunlar

rnein, Avrupada medeni(!) dediiniz lkelerde, adam


cani... be ocuun rzna gemi, sonra ldrm... Bu caniyi
avukatlar savunuyor... Her ey ortada; bunun savunulacak neresi
kalm? Bu cani glerek mahkemeye geliyor; hapishanede her trl
lks iinde korunuyor, besleniyor. Bir psikolog geliyor, Bunun
psikolojisi bozulmu, sonra dzelir diyor... Adam birka yl sonra
serbest kalyor. Ayn adam yine krpecik erkek veya kz ocuunun
rzna geip ldryor. Tekrar tutuklanyor, Psikolojisi daha
dzelmemi deniyor. Aslnda onu tedavi eden psikolog, psikolojik
hasta. Mahkemede hakimler ne yaplmas gerektiini biliyor, ceza
verecekler, fakat yle kanunlar karlm ki, canileri koruma
kanunlar... Hakimin de elinden bir ey gelmiyor. nk, bu
kanunlar karanlar da o caniyle ayn hastal tayor. Byle
kanunlar karp yandalarn koruyorlar. Byle bir caniye insan
denir mi?.. Her iki ayakl insan mdr acaba?..
Bu canilerin haklar varsa, peki ldrlen, rzna geilen
krpecik ocuklarn haklar yok mu?.. Aileleri perian olmu;
bunlarn insan haklar ne olacak?.. Neden canilere hak ettii cezay
vermiyorsunuz? Kanunlarn yanllndan, toplumlarda huzursuzluk
balam ve dier caniler de tevik ediliyor. Halbuki, yaratlan her

300

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman II


Kanunlar

canlda temel bir program vardr; deitiremezsin... Sen demir olmu


bir maddeyi aa yapabilir misin?.. Bu mmkn m?.. Bugne kadar
psikologlar hangi hastal dzeltmi? Geici bir rahatszlk geiren
bir kiiye nasihat ediliyor... Nasihat edilse de edilmese de, o hl
getikten sonra kii zaten dzeliyor.
nsan haklar diye kanun karlm. Gnmzde gya
insanlara eit muamele yaplyor. lerine gelmedii zaman, hemen
eitlik bozuluyor. Aslnda eitlik anlay byk bir gaflettir. nk
iyi bak bakalm, hangi insan eit? Herkes ayr yapdadr. Kinatta
dahi eit iki varlk bulamazsn, gremezsin. ayet insanlara eit
gzyle bakmayp, her birinin ayr zelliklerle var edildiini
grrsen, ayn zelliklerde ikinci bir insann asla bir daha var
olamayacan, dolaysyla da her insann paha biilmez kymette
olduunu anlarsn. Aslnda bu, btn varlklar iin geerlidir. te;
her eyi bu anlayla deerlendirirsek, o zaman mutsuzluumuz
mutlulua dner.
Ayrca, kadn haklar deniyor... Hangi kadn haklar?..
Kadnlarn by de, k de anadr. Analarn hakkn mr
boyu alsanz, yine deyemezsiniz. Onlarn ne kadar kymetli
olduunu bilip, onlar iyi anlayp, onlara insan gibi davranrsanz,
onlarn hakkn vermi olursunuz. Yoksa kanun glgesi altnda
onlar hakl veya haksz grmek, yasa emrediyor diye onlara hak

301

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman II


Kanunlar

tanmak, ilkelliktir. Hakik adalet vicdandr, akldr. Bugn ise


herkese eit bakld iin, insanlar yanla ynlendiriliyor.
BR.lik I
Tek Akln Hkm

Her ey sona dayanmtr... nsanla dorular eri, eriler


doru gsteriliyor. Gren, gz deil beyindir. Gz, bir et parasdr.
Peki beyin? Beyin de et paras. Et paras dediin, toprak ile su
deil mi? Toprak ile su grr, iitir, dnr m? Asla!.. Peki gren
kim? te burada iyi dn... Bedenim dediin, komple bilinli bir
ekilde tasarlanm bir alet deil mi? Kinatta bilinli ekilde
hareket etmeyen hibir ey mevcut deildir. Kinatta TEK
AKILn hkm srer. Peki ztlar nasl oluyor? rnein iyi kt,
gzel irkin, melek, eytan vesaire...
Allah Sevgisi

ki zttn olmas arttr; yoksa kemlleemezsin, kiilik bilincin


olumaz. Ztlklarla mcadele ediyorsun, kiilik bilincin oluuyor ve
btn ztlklar kalkyor. Nasl kalkyor? Bakyorsun ki, dnya
zerinde hibir ey yanl yaratlmam. Her ey akldan meydana
geldiine gre, grrsn ki, yanllk senin anlaynda... ze erdiin
zaman, her eyin ana akln vasflar olduunu anlarsn. te o zaman
kimseye kzamazsn. Burada, her eye kar sevgi balar. Bu sevgi,
Allah sevgisi denen, hakik sevgidir.

302

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Tek G
Tek G

Kinat dediimiz her ey, her canl, her hareket eden,


gcn bir tek G'ten alr. Hibir ey bu gten ayr deildir. te;
nebilerin anlatmak istedikleri, bu gtr.
Bu gc anlayabilmek iin, elektrikle alan aletleri ele
alalm. rnein, amar makinesi amar ykar, ayr fabrikada
yaplmtr; buzdolab buz yapar, ayr bir fabrikadan kmtr; ocak
ate karr; ampul k verir, gece sokaklar l l aydnlatr;
televizyon grnt verir vs. Peki, bunlarn hepsi gcn nereden
alr?.. Elektrik denen tek bir gten alr. Peki bu gc grebiliyor
muyuz?.. Hayr, gremiyoruz. Demek ki, zahir gz her eyi
gremez. Biz, o gc bize dokunduu zaman anlarz. alteri
indirdiimiz zaman elektrik kesilir ve elektrie bal olan aletlerin
hepsi durur, nk hepsi gcn elektrik denen tek bir gten alr
ve kendilerindeki zellii ortaya koyar. Ancak, onlar olmadan da bu
g aa kmaz.
Peki, bu g nasl olur da bir yerde ate karr; baka yerde
buz yapar? G, tek bir g... Sade bir g nasl olur da her yerde
baka bir hale dner?..
Kader I

Burada kader srrna da deinelim... Dikkat edilirse, insanlar


ayr ayr analardan doar. Btn insanlarn simalar birbirinden
farkl olduu gibi, kabiliyetleri de farkldr. Bir insan ne iin
yaratlm ise onu yapar. Yani bedenler ve beyinler ona gre
303

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Kader I

organize edilmitir. rnein, buzdolab buz yapyor, ate retmiyor.


Elektrikte buz var m? Yok. Fakat buzdolab, elektrikten ald gle
buz yapyor. nk buzdolab buz yapmas iin retilir. nsan da
ayndr. nsann ne fizik yaps ne de kabiliyeti kendi iradesi ile
belirlenir. Onu var eden gcn iradesi belirler. Bu yzden, bir insan
kabiliyeti dndaki ilere zorlamak zulmdr. nsan kendi kabiliyet
ve karakterinin dna kamaz. Cz akl, bir insan ne iin yaratld
ise o ynde ortaya koyduklardr.
Bir insana, Senin yaptn ii Allah yaptryor de; Hayr ben
cz iradem ile yapyorum, ben dndm ve dndm yaptm
der. Elbette ki sen yapacaksn. Peki senin dncelerin nereden
geliyor; hi bunu dndn m?
Btn alemlerin sahibi olan Allah dilemedike siz
dileyemezsiniz.112
nsan bedeni bir alettir. Aynen buzdolab, ocak, ampul gibi...
nsan dnyaya gelirken kendi istei ile gelmiyor. Vcut ekli, erkek
veya dii olmas, yalanmas, lm, ne i yapaca, kabiliyeti gibi
her ey mkemmel ekilde ana rahminde monte ediliyor. Kim
ediyor? Bizi var eden g... nsann beden aleti ile ortaya koyduu
btn iler, madde tesindeki kiiliini, bilincini oluturuyor. Nasl?
Madde st btnsel akln organizesi ve ilmiyle...
112Kuran, 76/nsn Sresi, 30. Ayet.

304

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Allah'tan Gelen Allah'a Dner I
Allah'tan Gelen Allah'a Dner I

Btnsel akldan yansyan bilin, madde beden araclyla


madde tesi kiisel bilincimizi oluturur. Madde beden aradan
kt zaman, kiiliimizle ba baa kalrz. Bedenimiz, toprak-suhava atomlarnn birleik halidir; bu birleik hl dalp toprak ve
suya karmaya balaynca, beden lm olur. Yani, maddesel beden
aslna dnm olur. Bilincimize ne olur? Madde tesi alemde
kiiliimizi oluturmu olur. nsan, madde beden dalmadan nce
kendini madde beden sanr; madde beden aradan knca, madde
stnden (st akldan) meydana gelmi olduunu anlar. Bylece,
topraktan gelen topraa dnm olur; Kurandaki, Ademe kendi
ruhumdan fledim113 ayeti gerei de, Allahtan gelen Allaha
dnm olur. ayet burada kalkp, bilin olan madde tesi
bedenimize, astral, halogramik beden veya enerji, maddenin en
ince paras, foton dersen; sen, Allah enerji (yani madde) yapm
olursun ki, ok byk gaflettir.
Bizler, madde st dediimiz tek yapdan geliriz; bu madde
alemde taa-topraa brnrz. Madde alemde belli bir sremiz
vardr; bu zaman iinde kendimizi kemlletirir, bu alemin ztt olan
alemlerde aa karz. O alemlerde de iki zt sz konusudur. Ya
cennet denen alemlerde yeni bir yaama balarz veya dnyada iken
kendimizi yetitiremediysek, kemle ermediysek, hrriyetimizi elde
113Kuran, 38/Sd Sresi, 72. Ayet.

305

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Allah'tan Gelen Allah'a Dner I

edemediysek, cennetin ztt olan ve cehennem denen alemde


sonsuza dek srecek zdrapl bir yaama balarz.
Onlar o lanet (cehennemde) ebed kalacaklardr. Onlarda
ne azap hafifletilir, ne gzetilirler.114
lm II

Demek ki, cehennemde azap ekmek ebeddir. O halde,


lm szc uydurmadr, nk yok olmak asla sz konusu
deildir. Bu madde alemde ne gryorsan, bir halden baka hale
dner, o halde varln srdrr. Yani lm yoktur; dnm
vardr.
nsann domasn, hayvan ve nebat oluumlarn iyi inceleyin.
Bedenleri ta-toprak-su. Merkezden gelen bilgi ykl yaynlarla
programlanrlar. Ta-toprak-suyun birlemesiyle yaam oluur.
Maddedeki yaamdan meydana gelen mnlar madde tesinde
olutuu iin, varlklarn madde tesindeki halleri zere srdrrler.
Hani yoktan m var oldular? Sadece var olanlar birleip yeni bir
mn oluturdular. Ya da varken yok mu oldular?
HBR EY YOKTAN VAR EDLMEZ;
VAR EDLEN SE ASLA YOK OLMAZ.
Mutlaka var eden, mdahale eden bir vesile vardr. Var olan
baka hale dner ve yaamna yle devam eder. Her ey bir halden
114Kuran, 2/Bakara Sresi, 162. Ayet.

306

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
lm II

baka hale dner ve yaam bylece devam eder. Dolaysyla, gerek


mnda len hibir ey yoktur. Evrende zerre bile kaybolmaz.
Bu dnyann da bir mr vardr. mr bitince, kendisini
meydana getiren paracklar bozulur, baka hale dner; o hl zere
varln srdrr. Hani asl nerede kald?. Nereden geldi, nereye
gitti? ze erenler bilir; aslndan ayrld, aslna dnd. Ayrlan kim,
asl kim? Nereye gitti de sonra aslna dnd? ki var yok ki, ayrlsn
ve sonra birlesin, buray iyi anlayn! Yoktan hibir ey meydana
gelmez. Allah, yaratmaktan ve yaratlmaktan mnezzehtir.
Czzi akl ekirdek
Klli akl aa
Akl evvel meyve
Hepsi BR akl
Allah'n Akl Sfat

Ey dervi, ey ak!
Bunlar ok iyi tefekkr et. Akl evvel de bir kavramdr.
Btnden ayr deildir. Akl, Allah'n bir vasfdr. Biz ite o vasfla
bu alemde gzkyoruz (Ben ona ruhumdan fledim115). Yoksa
ne yaradan ne de yaratlan vardr. Kuran- Kerim'deki yaratlyor
ayeti yol gstermek iindir, bir kinayedir. Biz Allah'tan ayr deiliz.
Bu demek deildir ki biz de Allah'z. Bizler yukarda anlattm gibi
Allah'n akl sfatndan olan varlklarz. Yani Allah'n bir sfatndan
115 Kuran, 38/Sd Sresi, 72. ayette bu mana yer almaktadr.

307

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Allah'n Akl Sfat

gzken varlz. Btn deiliz. Btnden de ayr deiliz. Tm


canllarda Allah'n gc mevcuttur. Yalnz, insandaki gcn fark,
Allah'n halifesi oluu sebebiyle gerekirse snrsz olarak aa
kmasdr. Yoksa, Allah' hibir canl tarif edemez. Sebebine
gelince... Yukarda belirttiim gibi, bizler Allah'n, akl sfat olan
bir vasfndanz. Allah'ta ise sonsuz snrsz vasflar ve sfatlar
mevcuttur. Sen Allah', sadece var olduun akl sfatndan sana
alan kadar kadar tarif edebilirsin. Hibir insan dier bir insana ne
g verir ne de nur. nsan- kamil ya da evliya dediimiz ahsiyetler,
bir nazarla veya ilimle, karsndaki insann kendisinde gizli olan
Allah'n gcn, onun teslimiyeti orannda aa karmalarna
vesile olurlar.
Kim olursan ol, irkten burada kurtulamamsan, ahirette de
kurtulamazsn. Ayette Allah'n hitab; Ben onun bedenini
(beeriyet) amurdan yaptm. ine ruhumdan fledim. mealindedir.
Dikkat edilirse, Bedenini yarattm diyor, ama ruhunu yarattm,
demiyor! te kim olduumuzu, bu ayetlerin rehberliinde iyi
anlamamz gerekiyor.
Ne demitik; sonradan var olan tekrar yok olur. Biyolojik
beden toprak, su ve hava atomlarnn bileiinden meydana gelir.
ld dendii an, toprak ve su atomlar dalr; suya ve topraa
karr. Daha nce toprak ve su idi; beden oldu, et ve kemie

308

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Allah'n Akl Sfat

dnt; madde alem dediimiz bu dnya zerinde bizi gezdirdi;


vadesi tamam olunca bozuup eski haline dnd. O halde biz, bu
bedeniz, diyebilir miyiz? Demek ki biz, Allah'n ruhuyuz. Bizim
ezelden beri varoluumuz, ebediyete kadar da var olacamz
gsterir. Demek ki; sonradan yaratlan bedenimiz, bizim sadece
beeriyetimizdir.
BZLER MADDE STNDEN, MADDE TESNE GE
SRECNDE; BU BYOLOJK BEDEN ARACILIIYLA,
MADDE TES RUHUMUZU BLNLENDRP, YAN
KEMALLETRP; TOPRAK VE SU OLAN BYOLOJK
BEDENN DAILMASINDAN SONRA, MADDE TES
RUHUMUZUN
EBEDYETE
KADAR
YAAYACAI
EVRELERDE LAZIM OLAN TECRBELER ELDE ETM
OLURUZ.
Bizler Allah'n ruhuyuz, Allah'tan ayr deiliz. rnein, Bir
aac dn; ekirdekti. Sonra beden ve dallar meydana geldi. Daha
sonra da meyve olutu. Bizler meyveyiz, yani akl evveliz. imdi
buray ok iyi anlamaya alalm. Ne dedik? Bizler Allah'tan geldik,
Allah'n ruhuyuz, lakin Allah deiliz. ekirdek, beden, yapraklar ve
meyve... Biz meyveyiz dedik. Meyve, Ben aacm diyebilir mi?
Meyve ayr, yaprak ayr, beden ayr. Fakat hepsi bir arada, tek bir
aa, yani tek bir vcut. Ne meyve aatan ayr ne de aa

309

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Allah'n Akl Sfat

meyveden ayr. Allah ayr, biz ayryz dediimiz zaman araya


benlik girdii iin irk olur. Ne diyeceiz? BZ ALLAH'TANIZ
diyeceiz. Ayet ne diyor?
Balarna bir musibet geldii zaman, 'Biz Allah'a aitiz ve
sonunda ona dneceiz' derler.116
Bu manadan da anlald gibi, Allah'n ruhuyuz, lakin Allah
deiliz. Allah'tan da ayr deiliz. Bireyselliimiz tekliktir,
btnselliimiz birliktir. Allah'n teklii ve birlii byledir. Bunun
dnda dnen RKE DER. Ben ona ruhumdan fledim
ayetinin birinci manas budur.
Alem var olmadan nce
Glleri amadan gonca
Buraya gelmeden nce
Esra-i Himan'da idim
Drt melei orda grdm
Sur'u fledim yrdm
Ademe flenen ruhu
Esra-i Himan'da grdm

116 Kuran 2/Bakara Sresi, 156. Ayet.

310

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Allah'n Akl Sfat

Meleklerin secdeye daln


eytann cahil kaln
Ademin halife oluun
Esra-i Himan'da grdm
Allah bilmek istedi kendin
Kendinden var etti kendin
Bilmek istersen sen kendin
Esra-i Himan'dan geldin
Cahiller duyunca tanlar
Nerden geldi bilmez bunlar
Cafer der; sanma bilen yok
Bunu Hak dostlar anlar.
Nebat, insan, hayvan... Btn bunlara baktmz zaman,
onlarn zn ve programn gremiyoruz. Ta-toprak-su olan etkemik bedenimiz, sresi dolduu zaman tekrar bozulur, toprak halini
alr. Toprak idi, topraa dnd. Yalnz bu toprak milim
farkllamtr, ayns deildir. Bilin bedeni ise, insann dnyadaki
yaam oluturur. te; aslna dnmek, insann madde bedeninin
dalmasndan sonra (yani aradan kmasndan sonra) kendisini
madde tesi bilin bedeninde bulmasdr.
Esra Himan lmi

Genel anlaya gre, duyu organlar; kulak, burun, gz, dil ve


deridir. nsan bu organlarla snrlamak yanltr. Sizin akl
311

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Esra Himan lmi

dediiniz, A ile Z harfi arasndaki harflerin meydana getirdii


kelime topluluudur; numune akldr. Gerek akl sahibi, be duyuyu
tam olarak am olandr. Almam beyinlerde be duyu kapaldr.
nsann, kopyalad bilgileri ap beynine ynelmesi gerekir. O
zaman beyin, dolaysyla da be duyu almaya balar. rnein,
koku alma duyusu ald zaman, baka bir ktadaki ieklerin
kokusu dahi alnabilir. Hatt koku alma duyusu tam olarak alm
olsa, en yakn gne sistemindeki iekleri bile koklamak mmkn
olur. Beynini am bir insan, dilini kullanmadan beyinler aras
iletiim kurabilir.
Ana rahminden dnyaya gelen ocuk bymeye balar. Bu
arada, grd, duyduu, konutuu, dnd her ey bilin
bedene kayt edilir. lk zamanlarda dnce henz meydana gelmez.
rnein, bir meyveyi yer, tadn kaydeder. Ayn meyveyi tekrar
grd zaman, tanr ve tadn bilir. Neden? nk, daha nce
yemi, tadn kaydetmi... Yeni karlat bir nesneyi ise tanmaz.
Neden? Kayt yok... Ruh bilgisayarna sorar, cevap yok. Kayt yok
ki cevap gelsin... Sonra onu da renir, bilgisayarna kaydeder. Daha
sonra okullarda kalplam bilgileri renir, kaydeder. Ergenlik
ana gelir, aileden kopar; Artk kendi kendimi ynetebilirim der.
Ancak, sadece o gne kadar kayt yapt bilgileri bilir. te; bu insan
bir robottur. evresine bakar; herkes ne yapyor, neye deer

312

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Esra Himan lmi

veriyorsa, o da onlar taklit eder. Beynini gelitirip aamad iin,


yeni bir ilim ortaya koyamaz.
ayet kii beynini aarsa, btnsel akla ular. Bu, kinatn
bilgisayardr. te o zaman btn sorularnn cevabn bulmaya
balar. Kendisi iin her sorunun cevab orada mevcuttur.
Daha da ileri gitti, bu sefer soracak sorusu kalmaz. Evrensel
program anlayan, her eyi bilir...
Daha da ileri gitti, bu sefer grr. Buras, ESRAHMAN
LMdir; kimseye bugne kadar almamtr.
Deerli insanlar, Muhammed Aleyhisselmn, namaz
mminin miracdr hadisinin manasn, Allahn izni ile yaayan
biriyim. lk ademden Hz. Muhammede kadar btn nebilerin izini
takip ettim. En son Muhammed Aleyhisselma ulatm. Buras zat
mertebesi idi.
Cafer Habibin huzuruna varm;
Yemi ekmeini, misafir olmu.
BR. canda bilmi kendi zn;
O anda grm Hakkn yzn.

313

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Esra Himan lmi

Cafer grm Habibin nurdan yzn;


O anda kr etmi zahir gzn.
Gnln ad etmi, alm feyzini;
Resl-u Ekrem vermi syler szn.
Deerli insanlar, bunlar benim baarm deil. Allah ezeli
kelamnda byle dilemi. Allah dilediini yapar.
Ben her zaman tektim,
Hep tek kalacam,
Ben beni bilmez miyim?
Hak dilediini yapar,
Ondan sual sorulmaz,
Sen byle demedin mi?
Evrim Teorisi

rnein, bir insan ergenlik andan sonra, madde beynini


aacak almalar yapmad... Diyelim ki, niversiteyi bitirdi, doktor
oldu. Bu kii, niversitede okurken hocalar ne rettiyse, onu bilir.
Hocalar ise ne biliyorsa onu retir. Eer madde gzne tabi ise
madde gzle grdne inanr, grmediine inanmaz. Gz beynine
deil, beyni gzne tabidir. Evrensel srlardan habersiz yaar.
Evrensel srlara ermi, beyin aamas yapm bir insanla karlat
diyelim. O kiinin bildirdii ilimleri hi duymam... Bu sefer inkra
gider, kabul etmez. Kendisinin her eyi bildiini zanneder, nk

314

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Evrim Teorisi

kendisi niversite bitirmi; daha tesi yok; en akll kendisi... te bu


kii de robottur.
Evrene bakar, milyarlarca galaksi grr; bunlarn her birinin
ierisinde yine milyarlarca dnyalar var, fakat gz yetersiz olduu
iin onlar gremez. Bu sefer, onlarn laf olsun diye var olduunu,
mavi dnyadan baka hibir yerde adem olmadn sanr. En byk
kendisi ve mavi dnya... Sonra evresine bakar; hayvanat, nebat ve
insan grr. l bir sistem... Bazen hatrna, Ben nereden geldim,
kimim gibi sorular gelir. Et-kemik vcudu kendisi zanneder. nk
gzlerini bu et-kemik, yani ta-toprak bedende at. Halbuki, bu
bedenin iinde organlar var ve gremedii yedi eit elektriksi bir
yap var. Bunlar nasl alyor, haberi yok...
Kendisine gsterilen iltifatn cazibesine kaplp, ailesinin ve
evresinin kendisine ok deer verdiini sanr. Halbuki, deer
verilen kendisi deil, kazand paradr. Ya ilerledi, madde olarak
her eye sahip oldu, fakat beyninin derinliklerinde gizli sorular
vardr. Bir trl tatmin olamaz. Ben kimim, insanlar neden doup
lyor? gibi sorularn cevabn aramaya balar. Ancak, kendisinde
onu bu sorularn cevabna ulatracak almalarn bilgisi yoktur. Bu
bilgiler, sadece ilhi kitaplarda ve nebilerin bildirdiklerinde var.
Onlar duymu, fakat okumam... Onlar eski masal sanyor, sadan
soldan duyduklarna inanm. O yzden, hayvanata bakar, maymunu

315

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Evrim Teorisi

grr ve Yahu, maymun hem iki ayak zerinde yryor hem drt
ayak zerinde... Hem de benim gibi eli aya var... Tamam buldum...
Biz daha nce maymunduk, zamanla deiime urayp bu hale
geldik. Benim atalarm maymunmu, yani hayvanm diye dnr.
Yaamna da ona gre yn verir. Yani, ileri gideceine geriye
gitmitir.
Bugn insanlara, niversiteyi bitirene kadar, maymunun ara
formlarla insana dnt retiliyor. Bu retiyi kabul eden bir
kii, niversiteyi bitirince, kendisinin evrim geirip maymundan
insana dnm olan bir soya mensup olduuna inanr. Halbuki,
maymunun evrim geirerek insan olmas mmkn deildir. Buna
ramen burada bir evrim geirme olay sz konusudur. yle ki: Bu
kii insan olarak ilkokula girmitir, niversiteden maymun olarak
kmtr. Yani bu kii evrimi, gittii okullarda ald bilgilerle,
beyninde geirmitir.
Bu kii geirdii evrimden sonra, ayya bakar. Aynn drt
ayak zerinde yrdn, ancak nadiren de olsa iki ayak stnde
dikildiini grr. Ayrca, ay maymundan daha da kll... Demek ki
maymun eskiden ayym; bazen iki ayak, bazen drt ayak zerinde
yryerek zamanla deiime uram, maymun olmu. Tamam
buldum; benim atalarm maymundan daha da nce ayym der ve
bu srr gizli tutar. Artk sr sahibidir... Nereden geldiini, yani asln

316

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Evrim Teorisi

bulmutur. Bakalar, Biz maymundan oaldk derken, bu


iinden, Bunlar daha srra erememi diye dnr. Baka biri
kendisine, Biz ademden oaldk, insanz dedii zaman kar
kar; Hayr, hayvandan oaldk der. Dindeki ademin mitolojik
bir yalan olduuna inanr:
Ve ayetlerimiz onlara okunduu zaman, (byle eyleri)
iitmiiz. stesek buna benzer szler syleriz, bunlar ancak
eskilerin efsaneleridir derler.117
Buna ramen, kendisine hayvan dendii zaman hemen kzar,
sinirlenir. Bana niye hayvan diyorsun? der. Karar ver artk;
hayvan msn, insan msn? Aslnda, soyunun hayvan olduunu
syleyerek kararn vermitir. Ayym der, yaamn da ay gibi
srdrr.
Nereden gelip gittiini anlamaz hayvan;
Ademliin bulan evrensel insan.
Hayvana bakp zn maymun sanan;
ki ayakl da olsa sanma ki insan.

117 Kuran, 8/Enfl Sresi, 31. Ayet.

317

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Evrim Teorisi

Hak nurundan sam, hidayet alan;


Mrittir bunlar, kendini bilen.
Hayvanda aramaz zn ademde bulan;
Kendini maymun sanr hayvandan azan.
Cafer z ademdir, mrid-i azam;
nsan- kmildir kendini okuyup yazan.
Uzak dur, maymundur ademe kzan;
Boa okumu, yazm ormanda gezen...
Sakn, Maymundan oaldk diyen insanlar yargladm
sanmayn; yle olmas gerekiyor. Bu gr ortaya atan profesr
aslnda hizmet etmitir, doru yapmtr, nk her ey iki zttan
meydana gelir. Grler de yledir. O profesr bu tezi ortaya
srmemi olsa idi, karsna ztt kmazd. ddia ettiklerinin ne
kadar doru olup olmad aratrlmazd. Teknolojide bulduunuz
yeniliklerde bile bu grn pay vardr. Profesrn ortaya att tez
yanltr, fakat hizmeti dorudur. Bunlar iyi anlamak zorundasnz.
Yoksa ben Cafer olarak ne evrende ne de dnyada bir yanllk
grmyorum. Her ey yerli yerindedir. ayet bunlarda bir yanllk
ve dzensizlik gryorsanz, bu sizin beyninizdeki dzensizlikten
kaynaklanr. Doaya bak; hibir yanllk ve eksiklik var m? Sistem
de byle. Yanllk sizin anlaynzda...

318

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik I
Evrim Teorisi

Kimsenin kimseye karmaya hakk yok. Ne yaparsan


karln bulursun. Hl anlamadn m?.. Birine iek verirsen, o da
sana iek verir. Birine tokat vurursan, o da sana tokat vurur.
Dileyen Ben hayvanm der, dileyen Ben ademim der. Kimse
kimseden mesul deil. Kimse kendi grn bakasna zorla kabul
ettiremez. Zorbalk yok; herkesin hr dnmeye hakk var. Zaten
geeceiniz alemde, herkes gerei grecek. Ben Cafer Abdullah
olarak insanm; ademden geldim. Madde tesini grdm. Burada
kendi grlerimi deil, grdklerimi yazyorum.
Neden kimsenin kimseye karmaya hakk yok? Bir meyveli
aac dn; beden, yaprak ve meyve... Yapraa itiraz edemezsin,
Niin meyve olmadn diye... Etsen dahi deitiremezsin... Bir
meyvenin olmas iin, hem bedene hem de yapraklara ihtiya var. O
yapraklar meyveyi gneten, rzgardan ve yamurdan korur. Sistemi
zenin sorusu biter, hibir eye itiraz olmaz.
Kyamet

Gelelim bizlerin, Dnyann ve Gnein akbetine... Dnya


gbeinin ie doru girdap gibi dndn, ekirdekatei ekerek
szp topladn, ekirdekatein eitli hallerinin Dnyadaki tm
yaplarda kark olduunu ve bu sebeple Dnya zerinde yer
ekiminin meydana geldiini yukarda anlattk... Yer ekiminin,
Dnyann kendi etrafnda dnmesiyle bir ilgisi yoktur. Ayn cisim,
Dnyann farkl noktalarnda farkl arlk gsterebilir. Bunun

319

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Kyamet

sebebi, gbekte dnmekte olan ekirdekatein o noktalara farkl etki


etmesidir. Esasnda, yer ekimi ile ilgili baka ayrntlar da var.
rnein, hareket eden ve etmeyen varlklarda farkllk gstermesi
gibi...
Dnyann ekirdei Gnee bal demitik. Gnein
gbei de ayn ekilde dnd iin, Gneteki patlamalardan (yani
Gnein d emberindeki son arpmalardan) ykselen elementler,
binlerce, on binlerce kilometre uzaklap tekrar Gne yzeyine
dner. Gnein iinde, ekirdekatein ve dierlerinin dn
sebebiyle ekim olutuu iin, bu patlayan ve uzaklaan ktleler
tekrar yzeye ekilir. Yoksa, belki elli Dnya byklndeki
ktleler Gne evresine yaylr ve dnmeksizin yolculuk yaparlard,
nk onlar engelleyecek, rnein dnyadaki hava gibi bir g
(srtnme) yok...
Dnya ekirdeinin ve Gnein ekimleri

Gneteki ekimi bir rnekle anlataym. rnein, Dnyada


bir milyon kilo gelen bir nesne, Gne zerinde olsa bir kilo gelir,
nk ekim, i dnmenin srati ve ekirdekatein hacmine gredir.
ayet byle bir ekim meydana gelmemi olsa idi, yzeydeki
patlamalarn iddetiyle frlayp tekrar tekrar yzeye ekilen,
Dnyadan elli veya daha fazla byklkteki ktleler, yzeye
dnce yzeyde ok byk tahribat yaparlard. Bu tahribatlar da
teleskoplarla baknca grrdnz.

320

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Dnya ekirdeinin ve Gnein ekimleri

Dnya'da ekirdekteki temizlik tam olup ekirdein dnmesi


durduu an, ekirdein hacmi genileyecek. Dnya ekirdeinin hts
ile kark olmas, Gne ve Dnya ekirdekleri arasndaki ekimi
perdeler, yani zayflatr. Ayn zamanda Dnya, ekirdeinin
kvrmasyla Gneteki ekime direnir. Dnyadaki kvrma ve hts
perdesi ile zayflatlm gne ekimi, Dnya ile Gne arasndaki
mesafede tam olarak dengelenmitir. Gnelerin galaksi merkezi
etrafnda dnerken kavis izerek galaksi merkezine yaklamalarnn
aksine, Dnya, Gne etrafnda dnerken Gnee yaklamaz; Gne
ile Dnya arasndaki mesafe deimez. Ancak, dnya ekirdeinden
hts temizlendii zaman, kvrma durmu ve perde kalkm olacak.
Bu da dengenin bozulup dnya ekirdeinin, anas olan gne
ekirdei tarafndan ekilmesine neden olacak.
ekirdekteki Kvrlmann Durmas

te; Dnyann kalbini oluturan ate, i temizlemesini ve


hacmini tamamlaynca durmu olacak. Bylece, yer ekimi de
durmu olacak. e kvrma durduu iin, younluk bu sefer geriye
genlemeye balayacak. Bu genleme, dnya toprann atlamasna
sebep olacak. En byk deprem bu anda meydana gelecek. Dalar,
karton oyuncaklar gibi devrilecek. Dnya topra her taraftan
atlad iin, yarklardan kan d atein avk sular fkrtacak;
dalar bu atlaklara devrilecek ve ekirdekate genlemesini
srdrd iin de genileme devam edecek.

321

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
ekirdekteki Kvrlmann Durmas

Onu engelleyecek hibir ey olmayacaktr. Gn dnd


gn, dalarn yrtld zaman...118
Yer ekiminin Kaybolmas

Suyun ve topran arl, ekim kaybolduu iin yok olacak


ve yolunmu tavuk tylerinin etrafa yaylp salmas gibi, evreye
yaylmaya balayacak. ekirdekate kendisini gsterdii an,
bunlarn hepsi annda eriyip, buharlap grnmeyen bir hale
dnecek. ekirdekate, Gnee kadar yaylacak. Bulutsu haline
gelen ekirdekate yaylmasn srdrrken, dier gezegenleri de
olduklar yerde annda eritip yok edecek. nk, ekirdekatein
ssna hibir madde dayanamaz. Gezegenler aras hava yok ki,
ekirdekatein ssnn gezegenlere kadar ulamasn engellesin.
Dnya'nn Sonu

Dnyann veya Gnein gbeinden, bir futbol topu


byklnde ekirdekate Dnya zerine kaym olsa, Dnya
zerinde hibir canl brakmaz, yakar; topra kavurur, sular
buharlatrp yok eder, atmosferi paralar. ayet, Gne yzeyinde
alkalanan ate (yani arpmadan meydana gelen krk-elli Dnya
byklndeki ktleden kan yayn) Dnya zerine kaym olsa,
insan ve hayvanatn beynindeki elektrik hcre sistemini birbirine
kartrr; insan ve hayvanat birbirine saldrr; akllar yok olur.
Aslnda, Gnein meydana getirdii yle yaynlar var ki ayet
aklarsak, inkra gidersiniz.
118 Kuran, 52/Tr Sresi, 8-10. Ayet.

322

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Dnya'nn Sonu

Dikkatle aratrrsanz, gemi asrlarda yaayan nebiler,


veliler, bilginler ve alimler, akladklarn hazmedemeyenler
tarafndan saldrya uramlar, lme mahkum edilmiler ve deli
damgas yemiler; Cinler kuatm, hayal rn, halsinasyon
gryor diye sulanmlar. Bugn biz, eskiden hayal olan birok
ilmi yayoruz. rnein, insanlar uan haldan bahseden alimle
zamannda alay etmiler; Hayal gryor demiler. Onun hayal
sanlan sz masal olarak gnmze kadar gelmi. Ve bugn biz,
halfleks serili uaklarla uuyoruz. O halyla, uaklardaki halfleksin
arasnda ne fark var? O gnk alim, rnei olmad iin, ua
evresindekilere ancak o kadar anlatabilmi.
Konumuza devam edelim... ekirdekatele birlikte, bulutsuya
dnm Dnya da Gnee doru yaylp Gnein zerini
kaplayacak. O esnada Gnete temizlenme devam ettii iin, bu
bulutsu merkeze giremeyecek, ancak Gnein yzeyindeki
katlamay engelleyecek. te bu, DNYANIN KIYAMET
denen olaydr.
Btn bunlar olurken, bizler ve bizden ncekiler bu olaylar
seyredeceiz. Dnyann kyametini gelmi gemi btn insanlar
grecek. Ayet ne diyor?: Rabbimiz kyamet gn hepimizi bir
araya toplayacak119
119 Kuran, 34/Sebe' Sresi, 26. Ayet.

323

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Dnya'nn Sonu

Ancak Dnyann kyameti, ruh bedenlerle seyredilecek.


nk, Dnya kendini yok ederken ve Gnee doru drlrken
yeryznde insan olmayacak.
Yazl kat tomarlarnn drlmesi gibi g dreceimiz gn
dn. Balangta ilk yaratmay nasl yaptysak, -zerimize aldmz
bir vaad olarak- onu yine yapacaz. Biz bunu muhakkak yapacaz.120

Yani, kyamet insanlar yok etmeyecek. Kyamet olaynda


(yani Dnyann kendini paralamas annda), Dnya zerinde zaten
canl olmayacak. Dnya son demlerini yayor; bunlar saklamann
anlam yok; aklamann zaman gelmitir. Fakat, bunlarn birka
ylda olacan da sanmayn. Dnya'da hayatn bitii, hava
elementine geildikten sonra olacak.
Gbekteki arpmalar ve dnmler hava ve toprak elementi
ile devam etmektedir. ember ikiye dmtr. Bire doru,
Dnyada depremler duracak ve yanardalarn lav pskrtmesi son
bulacak. Bir mddet sonra da kyamet denen, Dnyann kendi
kendini yok etmesi olay balayacak. Bu elementlerin tkenii ve
sizin sper teknolojinizin katklaryla atmosferin yrtlmas, sularn
halini deitirecek; bulut olsa dahi yamur yamayacak...

120 Kuran, 21/Enbiya Sresi, 104. Ayet.

324

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Dnya'nn Sonu

lk su kayb Avustralyada balayacak, sonra Amerika


Ktas'nda ve en son Asyada olacak. nce nebat, sonra hayvanat, en
son da insan yok olacak. Son insan Asyada grlecek. Zannetmeyin
ki okyanus sularn artp iersiniz; bozulma suyun vitamininde
olacak. Suyun ne olduunu hl tam olarak bilmiyorsunuz.
Bilim insanlar yle dedi, bilim insanlar byle dedi... Bir
bakyorsun be yl sonra, Yok yle deil de byleymi diyorlar.
Dikkat ederseniz, birka asr nce anlatlanlarn ou gnmz
bilimine gre yanl.
Kyametin Ahirette Seyredilii

Ruh bedenlerin ayak bast, gne sisteminin madde tesi


ikizinin grnmeyen tabakas121, Dnyann o anki bulutsu halinin
madde tesi ikizi ile birlikte drlerek Gnein madde tesi ikizine
yaklam olacak. Gne, etrafn evreleyen bulutsu ile beraber,
galaksi merkezine doru yoluna devam edecek. Bu arada tm
insanlarda bir suskunluk olacak. ayet dnyada iken gerektii
ekilde tedbir almayp, bedenlerinizi ekirdekate karm olmayan
7. hl nur ile brmemiseniz, yanmaya balayacaksnz. Bu yanma
bildiiniz atein sebep olduu yanma deil. Diyelim ki, Dnyada 50
derecelik scakla ktnz, glge de yok... Nasl ki scaktan bunalp
terliyorsanz, orada da buna benzer olacak. Nasl ki toprak
bedeninizi 50 derecelik gne ss burada eritip yok etmiyorsa,
121 Ekliptik dzleminin madde tesi ikizi

325

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Kyametin Ahirette Seyredilii

orada da bilin bedeninizi (dnmn altnc hali olduu iin) ate


eritmeyecektir. ayet bilin bedeniniz 7. hali brnm ise, dnyada
glgeye girmi gibi, scaktan etkilenmeyeceksiniz. Madde tesindeki
ate, madde atein ikizi olan, madde d atetir. Buray iyi anla!..
srafil'in Suru flemesi

Yukardaki oluum, dnya zaman dndadr. rnein, uak


inie getii zaman, hostes, kemerleri balayn anonsu yapar ve
byk bir sessizlik olur... Uak kazasz belsz insin diye, herkes
iinden korkuyla kark bir hisle dua eder; sonra da tekrar bir
hareketlilik balar. te onun gibi, Gne nc emberi bitirip
ikiye getikten sonra, tekrar bir canlanma ve hareketlilik balayacak.
te, srafil denen melein suru ikinci kez flemesinin mns
budur. Bylece, Gne yeni bir hale girecek. Yalnz bu deiim bir
anda deil, uzun zamanda olacak; milyarlarca yl srecek. Aslnda
bu deiim, yeni bir oluumdur. Daha dorusu, sistem deiikliidir.
Yoksa, srafil eline bir zurna veya bir borazan alp, zort diye
flemeyecek. Deerli insanlar, bunlar eskilerin anlayna gre tarif
edilmitir, benzetmedir. Sizler melekleri grm deilsiniz ki ne
olduunu bilesiniz. Melek yap, asla sizin hayal ettiiniz ekilde
deildir.
Cennet II: Ateten Ka

Dnyadaki rneimizle devam edelim... Uak iner; herkes


kemerlerini zer; havaalan kontrolnden getikten sonra, kim
nereye gidecekse ona gre arabasna biner. Herkes ayr ayr gidecei

326

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Cennet II: Ateten Ka

yere doru yola kar. te; yeni oluuma gei baladnda,


dnyadan gemi tm insanlar bir arada olacak. Herkesin dnyada
iken yapt almaya gre gidecei yer aa kmaya balayacak.
Bununla birlikte o ortamdan ka balayacak, nk Gnein ikinci
hali de yava yava tkenie geecek. Gne birinci embere
geince, ekirdekate genlemeye balayacak ve galaksi merkezine
daha da yaklaacak. Zaten u an da merkeze doru yolculuk halinde.
te; Gnein genleip merkeze girmesi bin yl (dnya yl deil)
srecek. Zaman durma noktasna ok yaklaacak. Buradan cennet
boyutuna ka, dnyadaki iman derecesine gredir. Ka sreci
bin ylda tamam olacak.
Zannetmeyin ki herkesin ka bin yl srecek. lk
kaanlar, dnyada yaarken maddeye hi kymet vermemi, kalbini
dnyadaki geici lezzet ve zevklerden uzak tutmu, yaantsn srf
madde tesine adam kiiler olacak. Saniyeden daha ksa zamanda
cennet denen boyutlara geecekler. En sona kalanlarn ka
bin yl srecek. Gnein ve galaksi merkezinin bykln bir
dnn...
Cehennem II: Atein ekmesi

Dnyada iken hibir alma yapmam, inanmam, toprak


olacan sanan insanlar, imandan yoksun olduklar iin, Gneteki
ekirdekatein aa kmasyla, galaksi merkezi bunlarn da madde
tesi bedenlerini Gnele beraber kendine ekecek ve yutacak. sa

327

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Cehennem II: Atein ekmesi

Aleyhisselmn, Dnyada ne ekersen ahirette onu biersin sz


burada anlalm olacak.
Uyan gzlerim uyan, seher vaktidir;
Sabahn kr deme, rahmet vaktidir.
Mnkir-Nekir hesab zordur, verilmez;
Gel hesab burda ver, seher vaktidir.
Uyan gzlerim uyan, seher vaktidir;
Rahmann cemalin grme vaktidir.
Maher mizan zordur, geilmez;
Gel hesab burada gr, seher vaktidir.
Cafer der; mirac- l seher vaktidir;
Sonbahar gln am, drme vaktidir.
Srat Kprs nardr, geilmez;
Gel Burak'a bin, seher vaktidir.
Yedi Kmbe Merkez, akl almayacak zamanda, drlerek, hl
deitirerek yapsn devam ettirecek. te; yedi cehennem tabakas,
Yedi Kmbe Merkezin madde tesinde oluan mn boyutudur.
Birinci tabakadan (merkez) ikinciye geenler, Keke birde
kalsaydk diyecekler, nk tabaka deitirdike azap fazlalar.
Deerli insanlar, dar dnce erevesini krmak zorundasnz.
Cehennem denen boyut u anda dahi oluumunu srdrd gibi,

328

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Cehennem II: Atein ekmesi

bilinmeyen zamana kadar da oluumunu srdrecektir. Artk hayal


aleminden kurtulun. Gne, cehennemin bykl yannda bir
ng nispetinde dahi deildir. Galaksi merkezi bile, cehennem
yannda bir akman atei gibidir. yi anlayn!
Bunlar size son uyardr. Bundan sonras sizin sorununuz. Biz
dnyadayken bunlar bilmiyorduk diyemezsiniz. Herkes diledii
gibi hareket etsin. Kimsenin kimseye karmaya hakk yok. Zaten
dnya hayat ok ksa. nanan da inanmayan da bunun byle
olduunu grecek. Bu, yasadr; mukadderattr. Her baan sonunda
gidecei yer harmandr. Orada sapla saman birbirinden ayrlr.
Kul Hakk

nsanlara zarar veren her ey gnah, faydal olan her ey


sevaptr. rnein, kul hakk yemek gnahtr. Ancak, insanlar kul
hakkn para ve eyadan ibaret sanmlar. Halbuki onlar ok czdir.
Esas kul hakk, gybet etmek, iftira atmaktr. ftira, yedi byk
gnahtan biridir.
-rnein, bir kii baka bir kiiye iftira atyor, sen de
dinliyorsun. yle yapt, byle yapt... Ayn yalan sen de
bakalarna anlatyorsun; Filan kii yle yapm, byle yapm...
Sonra da kalkp, Ben iftira atmadm diyorsun. Attn attn!
Farknda olmadan iftiraya ortak oldun.
-Baka bir rnek... Adamn karsna ehvetle baktn veya frsat
buldun, ortak oldun. Al sana kul hakk...
329

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Kul Hakk

-Herhangi bir davada kendi yaknlarna arka ktn, yalanc


ahitlik yaptn. Al sana kul hakk...
Bunlar saymakla bitmez. Sonra da kalkyorsun, Ben kul hakk
yemem diye kendini kandryorsun. Eya veya para diyelim;
verirsin kurtulursun... Bunlar nasl deyeceksin? Aslnda sen onlar
dedin... Nasl m? badetlerinden kan sevap denen nuru,
hakkn yediin insanlarn ruh bedenlerine gndererek... Sevabn
yoksa, bu sefer o kiinin gnahlar kar, senin bilin bedenine
yklenir. Gybet etme, bakasnn gnahn alma diye bir sz
vardr. te o gnah, bu gnahtr. Ne senin haberin olur ne de o
kiinin. Kimseye hakszlk yaplmaz. Hesap denmitir.
...Allah hesab abuk (annda) grendir.122
Sanma ki her ibadet eden ahirete dolu gidiyor... ou bombo
gidiyor, haberi yok! imdiye kadar bakalar iin altn; bundan
sonra kendin iin al...
Tvbe

Peki ne yapabiliriz?.. Bunlar rendin; bugnden itibaren


tvbe et, bir daha bunlar yapma! Bunlar senden silinir. Nasl m?
Tvbe ile. Ancak tvbe, tbe tbe diyerek dil ile edilmez. Bir
kenara ekil; imdiye kadar yaptn yanllar hatrla; piman ol,
zl, ala; bir daha yapmamaya karar ver. Bu hali samimi olarak
122 Kuran, 24/Nr Sresi, 39. Ayet.

330

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Tvbe

yaarsan, ite o zaman beyninde bir devre vardr, o alr; lazer n


gibi ruh bedene kayar; imdiye kadar yaptn yanllar silmeye
balar. Bir daha o yanllar yapmazsan, kurtulursun.
Efendim, filanca kul hakk affedilmez, diyor... Ben kulaktan
dolma yazmyorum, Kurana gre yazyorum... O kii
affetmeyebilir; fakat...
phe
rahimdir.123

yok

ki

O,

btn

tvbeleri

kabul

edendir,

Ayet byle diyor. Yoksa, Maherde terazi kurulacak;


kilolarla, gramlarla, kiinin sevab, gnah tartlacak... Bunlar misal
yollu, o devrin insannn anlayna gre anlatlmtr. Hakikat
burada yazlandr. Hesap olay nasl oluyormu; maherde
greceksin. Kendi derdine deceksin. Herkes birbirinin bilincindeki
kaytlar grecek. Kimseye deil, kendi nefsine hesap vermi
olacaksn.
Ayrca, En byk gnah kul hakkdr deniyor. Hayr;
RKtir. irkten ancak dnyada kurtulabilirsin, madde tesinde
kurtulamazsn...
Maher

Orada kimse kimseye yardm edemez. Kiminiz panik


yaayacak, kiminiz sevinecek. Herkes mertebesine gre belirlenmi
123 Kuran, 2/Bakara Sresi, 37. Ayet.

331

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Maher

olan yere gider. Maher, herkesin birbirini son kez grecei son
duraktr. Nasl ki dnyaya tek ve plak geliyorsan, dnyadan da tek
ve plak ayrlrsn... Ana, baba, evlat sevgisi gibi duygular orada
kalkm olacak... Bu sefer birbirinizden kaacaksnz.
Bilin beden, et-kemik bedenden ayrldktan sonra, baz
duygular kalkar; kii gerekleri grr. Maherle ilgili, akl
almayacak srlar vardr. Kiinin, dnya hayatndaki ii, dna kar.
Kt, irkin eyler yaam ve yaatmsa, bilin bedeni ok irkin
olur. Bu, olun iin de, kzn iin de, baban iin de geerlidir. Sen
kalkp da hakikatleri grdkten sonra, olun da olsa, kzn da olsa,
baban da olsa, irkin bir mahlukla cennette yaamak ister misin?..
Maher aleminde, ana baba, bac karde duygusu kalkar;
herkes kendi derdine der. Madde tesi bilinci, her insan dnyada
yaarken kendisi oluturuyor. rnein, Neden beni irkin yarattn?
diye dnyada kimseye hesap soramyorsan, orada da yle olacak.
Dnya hayatndaki biyolojik beden, kader (yani ana program) gerei
oluur, fakat geicidir.
Cennet III

Eer sen ve senin sevdiklerin dnyada iken sylenen ekilde


hazrlanm iseniz, gittiiniz cennet alemlerinde, istediiniz an
birbirinizle
buluup,
grp
istediiniz
gibi
hareket
edebileceksiniz. Madde tesi alemlerde Gne yok, gece yok, uyku
yok... Bulunduun alem (cennet) senin holandn ekilde
332

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Cennet III

renklendirilir ve aydnlatlr. Orann tm mahlukat senin


emrindedir. Orada zaman durmu, yaam sonsuzlamtr. Madde
tesinde hem cennetlikler hem de cehennemlikler mertebe farkna
tabidirler.
Bilin Beden III

Gnmzde insanlar, bulunduklar asrn ilmi ile marm


durumdalar. Eskileri ilkellikle sulayp, kendilerini akll
zannediyorlar. Ancak, henz bedenlerini bile aabilmi deiller.
Beyin st akldan habersizler. Kendilerini toprak beden sanyorlar.
leri gleri bu toprak bedeni rahat ettirmek, sslenmek,
bedenlerinin ekli ile vnmek. Benim uram daha gzel, benim
buram daha gzel... Sanki bunlar kendi istekleri ile olmu gibi...
Kendilerinden, yani bilinlerinden habersiz yayorlar.
Bilin bedenin gzellii veya irkinlii, doum olayndan
sonra, kii byyp her eyi anlamaya baladktan sonra oluur.
Ancak, beden gzelliimiz ve cinsiyetimiz, daha domadan, beynin
programlanmasndan sonra sabitlenir. Bugn, gzellik yarmas
yapyorlar. Halbuki, gzellik veya irkinlik insann istei dnda
olan bir olaydr. Bunlar, sanki gzelliklerini ana rahmindeyken
kendileri sipari vermi gibi, marp dier hemcinslerini rencide
ediyorlar. Asl gzellik, i gzelliidir. Et-kemik gzellii bir
mddet sonra bozulur, ama i gzellii ebeddir.

333

ALLAH'IN RUHU-ADEMKyamet
Gzellik irkinlik I
Gzellik irkinlik I

Hepimiz ayn zden geliyoruz; kimse kimseden stn deil.


stnlk anlay kibirden ve cehaletten gelir. Herkes bir grev iin
yaratlm ve herkesin birbirine ihtiyac var. Her ey insanla gzel ve
insanla kymetlidir. irkinlik ve gzellik, fakirlik ve zenginlik denge
oluturur. Bunlar iyi anlayp ona gre kendinizi yetitirin. rnein,
bir kii alkolik olmusa, bu sizin iin bir ibret tekil eder. ocuuna
o alkolii gsterip, Aman ocuum alkolden uzak dur, sen de byle
olursun diyerek, ocuuna alkoln sakncal ynn gsterirsin.
Dolaysyla alkoliin o hali, ocuunun yetimesine katkda
bulunmu olur. Ayrca, alkoliin hali senin kretmene vesile
olmal, nk sen de yle olabilirdin. Bu sebeple, alkolii hor
greceine, ona merhametli davranman gerekir. Unutma ki, bu
dnya yaamnda herkesin rol ayrdr ve nceden tayin edilmitir.
Ahir Zaman III
nsanlk Aac

Bir iek tohumunu topraa diktiimiz zaman, bu tohum yava


yava byr; nce beden, dal, yaprak olur; sonunda iek aar.
nsanlk da bir aa gibidir; ilk adem insanlk aacnn ekirdei,
nebilerse bedeni ve dallardr. nsanlarn kimisi bu aacn yapra,
kimisi iei, kimisi de meyvesi gibidir.

334

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman III


nsanlk Aac

Zaman gelmitir. Artk bu aa, domu olan ilim gneinin


ss ile meyve verecek. Siz nasl ki kanunlarnz uyguluyor ve ar
gitmi sulu bir insana ceza verip, onu rnein lme mahkm
ediyorsanz; ite kinat veya ilhi yasa ya da doann yasas da sizi
lme mahkm edebilir. Byle bir durumda, geriye seilmiler kalr
ve bu aa sonunda meyvesini vermi olur.
Aranzda gl beyinlere sahip insanlar var, fakat ilminiz
olmad iin bu beyinleri deerlendiremiyorsunuz. Fanatik ve
tutucu bir anlayla beyninizi bloke etmisiniz; rklk anlayna
dm, kendinizi ayr milletler sanyorsunuz. Milliyetilik
ilkelliktir. Senin vatanm dediin yer, dnya topra deil mi?..
Herkes bu dnyada domad m?.. Gnei ortak kullanyorsunuz,
havay ortak kullanyorsunuz, topra neden bldnz?..
Dnya, dnyada doan herkesin vatandr. Bir ksmnz,
ellerine geirdii imknlardan dolay dierlerini hor gryor. Ayn
aacn bir paras olduunuzu dnemiyorsunuz. Artk BR.lik
zaman... Hepimiz ademin torunlaryz, kardeiz.
Ahlaki k

Her eyi hor kullanarak ar gitmisiniz. Menfaatiniz iin,


kiisel karlarnz iin, insanlk d her trl ktl
yapyorsunuz. Lut hari hibir asrda grlmemi bir ekilde,
kanunen, erkei erkekle evlendiriyorsunuz. Hem de kiliselerde.
Mukaddes kitap olan ncile, Tevrata ve Zebura iman ettik diyen
335

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman III


Ahlaki k

papazlar, bu kitaplarn ierisinde yazl olan ayetlerin tersini


yapyorlar:
Ve bir adam kadnla yatar gibi erkekle yatarsa, ikisi menfur
ey yapmlardr. Mutlaka ldrleceklerdir. Kanlar kendi
zerlerinde olacaktr.124
Homolar, televizyon aracl ile ba tac edip ocuklar
livataya, sevicilie tevik ediyorsunuz. Srf, tanrnz olan para
emrediyor diye! Film yldzlar, rol ad altnda yalandan hareketler
yapyor. Sinema oyunculuu (yani yalanclk) en rabet gren, en
sevilen meslek olmu. Siz de onlar keyifle seyrediyorsunuz.
Oyuncular ba tac ediliyor; kim gzel rol yaptysa (yani iyi yalan
sylediyse) ona dl veriliyor. nsanlar bunlar kendilerine rnek
ald iin, onlar da iki yzl olmu. Ciddiyet bozulmu, herkes
birbirine kar rol yapmaya balam. Dnya genlii mzikkolik ve
futbolkolik yaplarak, insanla hibir yarar olmayan ynlar haline
getirilmi. Gerek bilim insanlar saf d braklm; beyni
almayan, ahlk bozuk insanlar devlet ynetimine getirilmi.
Sizleri ynetenlerin arasna kimler szm, hi dndnz m?
SZLER YNETENLER KMLER ACABA? SADECE
FOTORAFLARINI
GRYORSUNUZ;
SZ
ADAMIN
FOTORAFINA OY VERYORSUNUZ; ADAM SEM
124 Tevrat, Eski Ahit, Levililer, Bap 20/13.

336

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman III


Ahlaki k

KAZANIYOR... ACABA SZ SETKLERNZN YZLER


NEDR, ONU BLYOR MUSUNUZ?.. HATT BAZILARI
YZLERN ORTAYA KOYUYOR; BEN HOMOYUM
DYOR. TE; BU ORTAMI MEYDANA GETREN
KANUNLARDA KASIT VARDIR.
Peki biz homosekselleri ne yapacaz?.. Ne yaplmas
gerektii ilhi kitaplarda yazlmtr. Kuran:
Kadnlarnzdan lezbiyenlik yapanlara kar drt ahit
tutun. Eer ahitlik yaparlarsa, onlar evlerde hapsedin. Ta ki
lm onlar alncaya veya Allah onlara bir yol klncaya kadar.
Erkeklerinizden (homoseksellik yapanlar) olursa, onlar incitin.
Eer tvbe edip slah hl ederlerse, onlara (ceza vermekten)
vazgein. phesiz Allah, tvbeleri kabul edendir, acyandr.125
Herkes kendi sonunu hazrlar. Bu, sizin bilmediiniz bir yasa...
Havada, gkte oturan birinin hokus pokusla sizi ynettiini, onun
sizi cezalandracan sanmayn. Hokus pokus anlayndan
kendinizi bir an nce kurtarmaya aln. nsan gibi, ADEM gibi
nasl yaanr; derhal onu renin.
niversitelere yn vermi baz dnrler, ilhi kitaplar
okumadan incelemeden, kulaktan dolma bilgilerle nebilere iftira
125 Kuran, 4/Nis Sresi, 15. ve 16. Ayet.

337

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman III


Ahlaki k

atmlar. Gya nebiler, kral olmak iin, krallklarn srdrmek iin


dini morfin gibi kullanmlar. Gya diktatrlklerini srdrmek iin
o devrin insannn ahlkn dzeltmiler.
Firavun'un Masal

Asl kimlerin toplumlar uyutup saltanatlarn srdrdklerini


eski bir masalla anlatalm. Firavunla Musa dnemi... Herkesin
malumu, o devrin en gl lkesi firavun lkesiydi ve dier
toplumlara hkmederdi. O zamann geerli kanunlar, firavun
lkesinin kanunlaryd. Ayrca o zaman da eitli toplumlar bir araya
gelir, birleirlerdi; imdiki Birlemi Milletler gibi. O zamanki
birlemi toplumlarn merkezi pek tabi firavun lkesindeydi ve
kanunlar dier lkeleri de balard; rnein, imdiki insan haklar
beyannamesi gibi.
Firavunun soydalar ok kymetli idi... ayet, baka
toplumdan biri, firavun soyundan bir kiiyi hakl olarak bile
ldrsn, yasalar gerei, o toplumun topraklar igal edilir ve
binlerce kii ldrlrd. Ama baka toplumlardan binlerce kiinin
haksz yere ldrlmesine kar firavun hibir ey yap(a)mazd,
nk sarayndan, uzakta olan topluma yaplan zulm gr(e)mezdi.
Dolaysyla da birlemi toplumlar, o dnemin insan haklar ile ilgili
yasalarn uygula(ya)mazd.
Firavun, o dnemin bilinen btn yerlerinin haritasn
vezirleriyle beraber nne koyar, planlar yapard. rnein, hangi
338

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman III


Firavun'un Masal

toplumda zengin altn, gm, lityum vs. maden yataklar varsa, o


toplumdan birka kiiyi kendi lkesine getirtir, onlar belli bir sre
krallar gibi yaatr, sonra da onlar trl bahanelerle dvdrp
kovard. Bu kiiler haliyle firavuna dman olur, kendi topraklarna
dndkten sonra da ona sava aard. Firavunsa, birleik toplumlara,
Bakn gryorsunuz, bunlar barbar bize sava atlar, nerede insan
haklar? der, yaygara yapar, o toplumlar yanna alrd. Sonra da
gidip o lkeyi igal ederdi. Birleik toplumlarn askerleri o
barbarlarla(!) urarken firavun, o lkenin kymetli madenlerine el
koyar ve bylelikle o lkenin zengin madenlerine sahip olurdu.
Biliyorsunuz, firavun ok kurnazd... Yani, dier toplumlar Donkiot
gibi, gya o barbarlarla senelerce urarken, firavun soydalar
keyif srerdi. Dier toplumlarn krallar pek tabi her eyin
farkndayd... nsan haklarnn sadece firavun toplumu iin geerli
olduunu biliyorlard, fakat firavundan korktuklar iin ikiyzllk
yapyorlard.
O devrin geerli ilimleri, her ne hikmetse hep firavun
lkesinden kard. Baka bir toplumdan bir bilgin, alim ksa kabul
grmezdi. Neden? Firavun lkesinden olmad iin. O yzden
firavunun bilginleri ki aslnda hemen hemen hepsi kt niyetli
sihirbazd, dier toplumlardan kan ilimleri kabul etmezlerdi.
Firavunun sihirbazlar, kendi yozlam uydurma ilimlerini dier

339

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman III


Firavun'un Masal

toplumlara kabul ettirip, maddi menfaat salarlard. Bunu bilenler,


yine firavundan korktuklar iin seslerini karmazlard.
Dier lkelerdeki insanlar da genelde firavun toplumuna
zendikleri iin, kendi ilerinden kan alim ve bilginlere itibar
etmezlerdi. Bunun zerine bu bilgin ve alimler, firavun lkesine
gider, firavunun sihirbazlar tarafndan kabul grmeyi beklerlerdi.
Firavunun dnyaya hkmetmesi, Musa nebi kana kadar
devam etti. Bu arada, Bosnada yz binlerce cana kylm, on
binlerce kadnn rzna geilmi, ama insan haklar burada da geerli
olmam. nk firavun ok uzakta oturduu iin bunlar
gr(e)memi, duy(a)mam... Yaa, biz ne yaptk... Eskilerle yenileri
birbirine kartrdk... Neyse, bu masal burada bitirelim...
Musa nebi sarayda byd. Daha akll ve drst olduu iin,
firavunun yerine geecekti. Musa (a.s.) ilhi uyar sonucu, bunu
kabul etmedi. ayet nebiler krallk peinde olsalard, Musa nebi
firavun olmay kabul ederdi. Hz. Muhammed (s.a.v.), iinde
yaad Mekke toplumu, Nebilikten vazge, sana Mekkenin
ynetimini verelim dedii halde kabul etmedi. Hani krallk
istiyorlard? te; karanlk zihniyetli kiiler, okumadan, aratrmadan
insanlar pelerinden srklemiler; krall ve diktatrl asl
kendileri hayal etmiler; milyonlarca insann hayatna son
verilmesine neden olmular. Kalan insanlar ise an ilim dzeyinin
340

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman III


Firavun'un Masal

gerisinde braklm. rnein, eski Sovyetler Birliinde Rus


toplumunun perian bir hale dmesine sebep olmular. Halbuki,
hibir nebi servet yapmad; lrken de servet brakmad... Hepsi,
ilim brakp dnyadan ayrld.
sa II
sa Nebi

Gelelim bir yanl ynlendirilmeye daha: sa Nebinin figrleri


ve resimleri...
sa Nebi'nin yz ok gzeldir. Sakal ksacktr, rengi hafif
krmzya alar. Boyu, Muhammed Aleyhisselmdan uzundur.
Musa Aleyhisselmn boyu Muhammed Aleyhisselmdan biraz
ksadr. Sizin izdiiniz resimler ve figrler sa Nebiye hi
benzemiyor. Sizin izdikleriniz ok irkin, ocuklarn zihnine yanl
nakediliyor. Bunlar sa Nebi gibi birine byk saygszlktr. Kim
sa Nebiyi grm de yapm bu figrleri?
Nebilerin Birlii I

Nebiler tam anlalamad gibi, gemiten gnmze kadar


anlalm olan da tersine dndrlm. Nebiler blnm, her
toplum bir nebiyi tekeline alm. Din savalar yaplm, ilimden
mahrum kalnm. Kimi diyor, Benimki doru; kimi diyor, Hayr
o sahte, benimki doru... Dier insanlar da kime uyacaklarn
armlar.
nsanlar bugn, Ben dindarm diyenlerin yaantsna bakp
dinden uzaklamlar. Dil ile Dindarm diyor, hl ve fiil ile tersini

341

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Nebilerin Birlii I

yayor. Dil ayr hl ayr olursa, bu mnafklktr ve cezas alt


yedidedir. Ateistin cezas ise alt birdedir, nk ak konuuyor, iki
yzllk yapmyor. Ateistim diyor, ateist gibi de yayor.
Ateistten ne geleceini bilirsin; fakat, Ben dindarm deyip de dine
uygun yaamayandan ne geleceini bilemezsin. Mahlukatn en
tehlikelisidir onlar. Nebileri blm, Benimki daha stn deyip
dolanyor. Blclk yapyor, farknda deil. Senin nebileri anlaman
iin, onlardan daha stte olman lazm ki, onlarn kim olduunu bilip
ona gre derecelendiresin. Nebileri yartran, onlar stnlklerine
gre sralayan firavundur. nk nebileri, ancak onlar var eden g
derecelendirir.
Nebileri ayrmak en byk blclktr. Her nebi ayr bir
zellikte yaratlm ve hepsine ayr ilim verilmitir. Fakat, hepsinin
ilmi sonuta ayn noktada birleir. Byle olmasayd, bir nebi ve bir
kitap gelirdi... rnein, sen okula niversiteden mi balyorsun,
yoksa ilkokuldan m? te; insanlk, ilk ademle ilkokula balam,
Hz. Muhammedle (s.a.v.) niversiteyi bitirmitir.
Bir zaman da Meryemin olu sa yle dedi: Ey srail
Oullar, ben size Allahn Resulym, nmdeki Tevratn tasdik
edicisi ve benden sonra gelecek bir Resuln mjdecisi olarak
geldim ki onun ismi Ahmeddir....126
126 Kuran, 61/Saff Sresi, 6. Ayet.

342

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Nebilerin Birlii I

sa (a.s.), kendisinden sonra gelecek nebinin vasflarn da tarif


etmitir. Bu da sa Nebinin ayr bir mucizesidir. O zamann
rahipleri ve azizleri (veli), Ahmed (s.a.v.)e, zellikleri ncildeki
tarife uyduu iin tabi olmulardr. Bugnk ncilde bu ayetler yok,
nk 325lerde, papazlar, hkmdarn buyruu ile o tarihten nce
yazlm olan elliden fazla ncilden drdn seerek, o tarihten
sonra yazlacak ncillere bu ayetlerin sokulmamas kararn almlar
ve kendi blgelerindeki dier ncilleri imha etmilerdir. Hz.
Muhammed (s.a.v.) dneminde, o blgelerde 325lerden nce
yazlm ncillerden de bulunduu iin, onlar yanlmamlar ve
ellerindeki ncilin ngrd ekilde Hz. Muhammede (s.a.v.)
uymulardr. yi aratrlrsa, iinde yukardaki ayetlerin de olduu,
el yazmas orijinal nciller mutlaka bulunur. Hz. Muhammede
(s.a.v.) uymayan sevler, 325lerden sonra yazlm ncillere
baktklar iin yanlmlardr. Ayrca 325lerde, eitli figrler din
savalarnn sonunda Hristiyanlara kabul ettirilmitir.
Baz fanatikler tarafndan, ncilden daha baka ayetler de
karlm, yerlerine dogmatik dnceler konulmu. ncili okuyan
Hristiyanlar iyi bilirler; Hz. sa geldiinde, Hz. Musaya inananlarn
bir ksm, Hz. say nebi olarak kabul ettiler. Ancak, ounluk olan
ksm fanatiklie dp, Hz. saya kar kp, Onu ldrmeye
kalktlar. Hz. Musa, Benden sonra Mesih gelecek, ona iman
edeceksiniz dedii halde, Hayr sen Mesih deilsin diye Hz.
343

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Nebilerin Birlii I

saya iman etmediler. sa (a.s.)a iftira ettiler. Onlar, Mesihin


gkten ineceini sanyorlard.
sa Aleyhisselma ilk uyan havariler; Musa Aleyhisselma
iman eden, Tevrat okuyan mminlerdi. Burada Musevlere de
iftira atlyor. Musevler, say astrd deniyor... Ne Hz. sa (a.s.),
ne de Hz. Muhammed (s.a.v.) ehl-i kitaba kar savat. Nebilere
sava aanlar, fanatik putperestlerdi. Tanrlar elden gidiyor diye
panie dtler. ftiralar atanlar da onlard. sa Aleyhisselm da,
Hz. Muhammedi (s.a.v.) de kabul etmeyenler, en bata kendi
hemehrileri, kendi akrabalar idi. nk, onlarn da bir ksm
kibirlenip gerei rten, fanatik putperestti.
Hz. Muhammed (s.a.v.) geldiinde de, Hristiyanlarn
ounluu, fanatik Yahudilerin sa Aleyhisselm kabul etmedikleri
gibi, Hz. Muhammedi (s.a.v.) kabul etmediler. Bugn de ayn
fanatiklik devam ediyor. Tevrat ve ncildeki birok ayet karlm,
yerine insann mantnn asla kabul etmeyecei szler konulmu.
Bu yzden bu kitaplarda byk elikiler vardr. rnekler verelim...
-Zeburun, Tevratn, ncilin ve dier nebilere gelen
sahifelerin bir araya getirildii Mukaddes Kitapta;

344

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Nebilerin Birlii I

Ve Amram kendisine babasnn kz kardei Yokobedi kar


olarak ald ve ona Harun ve Musay dourdu. Ve Amramn
hayatnn yllar 137 yl idi.127
-Bakn gya Hz. brahim de kz kardei ile evlenmi...
Ve Sara gerekten de kz kardeimdir. Kendisi babamn
kzdr; fakat, annemin kz deildir. Ve benim karm oldu.128
-Hz. Lutun kzlar da bakn gya neler yapmlar:
Gel babamza arap iirelim ve babamzdan zrriyeti
yaatmak iin onunla yatarz. Ve o gece de babalarna arap
iirdiler. Ve byk kz girip babas ile yatt. Ve onun (babas kz
ile) yatmasn ve kalkmasn bilemedi. Ve vaki oldu ki ertesi gn
byk kz kne dedi; te dn gece babamla yattm. Bu gece
de ona arap iirelim ve babamzda zrriyet yaatmak iin gir
onunla yat. Ve o gecede dahi babalarna arap iirdiler ve kk
kz kalkp onunla yatt ve onun yatmasn ve kalkmasn bilemedi.
Lutun iki kz bylece babalarndan gebe kaldlar.129
Deerli insanlar, alkol kullananlar bilir; bir erkek kendisini
kaybedecek derecede itii zaman, erkeklik organ asla faaliyet
127 Tevrat, Eski Ahit, k, Bap 6/20.
128 Tevrat, Eski Ahit, Tekvin, Bap 20/12.
129 Tevrat, Eski Ahit, Tekvin, Bap 19/32-36.

345

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Nebilerin Birlii I

gstermez. Yukarda, Hz. Lutun sarholuktan kendisini kaybedince,


kzlar ile yatt yazyor. Bu iftiray hangi mantk kabul eder
bilemiyorum. imdi de ayn kitapta yer alan bu konular hakkndaki
er hkmlere bir bakn:
Ve bir adam kz kardeini, babasnn kzn alr ve onun
plakln grrse, kadn da onun plakln grrse, utantr
ve kavimlerinin oullarnn gzleri nnde atlacaklardr. Kz
kardeinin plakln amtr, zerinde tayacaktr.130
Ve bir adam bir kadnla beraber anasn alrsa, alaklktr.
Aranzda alaklk olmasn diye, kendisi ve kadnlar atete
yaklacaklardr.131
Grdnz m elikiyi? Bir ayette baba kzyla yatrlyor;
baka ayette de bunu yapan lmle cezalandrlyor. Bunlar,
Musevileri ve sevileri ktlemek iin deil, aksine onlar uyarmak
iin yazyorum. Yorum sizlerin.
Ne gariptir ki, inanan insanlar her konuyu tartrlar, bu tr
iftiralar sz konusu olunca susarlar. man ettim diyenler, iman
ettikleri kitaba hangi yalan veya iftiray koyarsan koy, kabul
ederler. nk, dinde birok konu tabulatrlm, kitaplar
130 Tevrat, Eski Ahit, Levililer, Bap 20/17.
131 Tevrat, Eski Ahit, Levililer, Bap 20/14.

346

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Nebilerin Birlii I

putlatrlmtr. Halbuki, btn ilhi kitaplar insann mantna hitap


eder. rnein, mnafn biri kalkyor, dini konular kar iin
kullanyor. ine gelmeyen konularda hadis uyduruyor. Mslmanlar
da hemen inanyor. nk, uydurma hadisi ne sren mnafk,
inanmayanlar kfirlikle suluyor. Halbuki, Kurandaki ayetlere ters
den her hadis uydurmadr. nk ayet de, hadis de ayn azdan
kmtr; aralarnda eliki olmaz.
Aadaki satrlar, namaz inkr eden ehl-i kitabn dikkatine
sunuyorum:
Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliini aklad zaman,
ashab namaz klyorlar myd? Klmyorlard... O dnemde Mescid-i
Aksa cami miydi, yoksa kilise miydi? Kiliseydi... Miratan nce
Kudste, Hz. Muhammed (s.a.v.) dier nebilerle iki rekat namaz
kld; peki o kilisede klnan ne namazyd? te o namaz, sa
Aleyhisselmn kld namazd. sa (a.s.) namaz klmad diyenler
yanlmlardr. sa Nebinin kld namaz, kyam ve rkdan
ibaretti. Yani sevler, Dnyann ne eilip sonra tekrar dorulduu
gibi, namazlarnda iki kez vcutlarnn st ksmn ne eer, sonra
da dorulurlard. Mslmanlara ise namaz, Hz. Muhammedin
(s.a.v.) miracndan sonra farz oldu. Mslmanlara farz olan namaza
secde de eklenerek, namaz ibadeti tamamlanm oldu. lk cami ise,
hicretten sonra Medinede yapld.

347

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Nebilerin Birlii I

Bundan sonra bu nebi ile birlikte btn nebileri BR olarak


kabul edeceiz. Son nebi Hz. Muhammedin (s.a.v.) uygulad
ibadetleri uygulayacaz. Bunlara, Ben dindarm diyen btn
insanlarn uymak zorunluluu vardr. Buna Budistler ve dierleri de
dahil. ayet uymadlar m?.. Bu kendi problemleri! Kimseye
zorlama yok.
Muhammed Aleyhisselm gne, sa Aleyhisselm hava,
Musa Aleyhisselm toprak, Davut Aleyhisselm sudur... Nasl
ki bu drt elementin birinin eksiklii yaamn sonunu getiriyorsa,
drt nebiden birini inkr etmek de insandaki imann sonunu getirir.
Sadece bu drt nebi deil, btn nebiler bir vcut gibidir. Onlardan
birini inkr etmek, vcuttaki bir organ inkr etmeye benzer. Bu
tavsiyelere uymayanlar, kendileri bilir. Elbet onlar da herkes gibi bir
gn dnyadan ayrlp, madde tesinde neyin ne olduunu
grecekler.
Hava, toprak, su,
Bir de Gne.
Drd BR olmadan,
Yrmez bu can...

348

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Nebilerin Birlii I

sa, Musa, Davut,


Yce peygamber.
Hepsi Kuranda,
BR tek can imi...
Sakn Caferin yanna,
Sfat takp gelmeyin.
Aas da, yama da,
Caferde BR can imi...
Ortak yararlandmz Gnei blmeye almak ne kadar
anlamszsa, TEK olan yaratc gcn BR olduunu kabul etmemek
de o kadar anlamszdr. Ayn ekilde btn nebiler de BR.dir:
Peygamber Rabbinden kendisine inen vahye inand.
Mminler de inandlar. Hepsi Allaha, meleklerine, kitaplarna,
peygamberlerine inandlar. Peygamberleri birbirlerinden ayrt
etmeyiz dediler ve Ey Rabbimiz, iittik ve itaat ettik, senin
mafiretini diliyoruz. Dn sanadr! dediler. 132
Falan yle diyor, filan byle diyor deyip akln ona buna
ipotek etme!.. Dnyaya tek geldin, tek de ayrlacaksn... Kendini
ynetemeyen bir insan, cennet alemindekileri nasl ynetecek? Zaten
kendini ynetmesini renmemi olan cennete giremez; ALT
132 Kuran, 2/Bakara Sresi, 285. Ayet.

349

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Nebilerin Birlii I

YEDde kalr; orann mahlukat kendisini ynetir; Aklllar kap


cennete gitmi, bu zavalllar da burada kalm diyerek horlarlar.
Cehennemin mahlukatnda vicdan olmaz; iyilik nedir bilmezler;
neler yaparlar, elim varmyor yazmaya...
Ne alrsan ehlinden al;
Dnya ahret huzura dal.
Her an gelir gtrrler;
Son Ademin gnlnde ol.
Caferden ilm-i ledn al;
ki deil, BR demde kal.
Ticarette Musa, adalette sa;
Dininde Muhammed Mustafa ol!..
lhi kitaplardaki ayetler anlalmam, nk her asrn ayeti
ayrdr. Bir ayet, hangi asr iin gelmise, o asrda aa kar. Her
asr bir ayette yrr. Sen anlasan da, anlamasan da, o asr iin gelen
ayetin mns, yaam ekli olarak o asrda aa kar. Bu yzden,
Ayetler kyamete kadar devam edecek denmi. Fakat bugn
bakyorsun, adam beden olarak 21. asrda, fakat akl olarak on veya
yirmi asr ncesini yayor. Ayetlere btnsel bakmyor; bir ayeti
okurken, alttaki ve stteki ayetlere bakmadan, kalkp okuduu tek
ayete gre yorum yapyor. Halbuki, gerek bir alimin, iinde
bulunduu asrn ayetlerini aklayarak insanlar irat etmesi gerekir.
350

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Yedi Merkez Yap II
Yedi Merkez Yap II

Yakn zamana kadar, Yedi Semann Merkr, Vens, Dnya,


Mars, Jpiter, Satrn ve Urans gezegenleri olduu sanlyordu.
Halbuki, nebilerin bahsettii Yedi Sema, Yedi Kmbe Merkezdir.
Btn merkezler, bir tepsi gibi dmdz ayn dzlemdedirler. Bu
Yedi Semaya uzaktan bakld zaman, bir insan eklinde gzkr.
Ayet yle der:
Ey cin ve insan cemaati!.. Gcnz yeterse gein gidin
yeryznn ve gkyznn katmanlarndan. Geemezsiniz,
olmazsa izin.133
Nedir burada bahsedilen g amak iin gerekli olan G?..
te, ayette anlatlan g, Allahn gcdr, flenen ruhtur. Bu g
yaknda insanlkta aa kacak, fakat dnyada ne kadar insan kalr,
ne kadar gider, Allahn ilmindedir.
Bugnn niversitelerinde soyumuzun maymun, sonumuzun
toprak, Dnyann da evrendeki tek alem olduu, madde tesi
sonsuz bir yaamn olmad retiliyor. Haliyle insanlar da;
Madem lm tesi yaam yok, yapann yapt yanna kr kalyor;
ben de o zaman lks ve rahat bir hayat iin gerekirse hrszlk
yaparm, devleti milleti soyarm, adam ldrrm. Nasl olsa
dnyaya bir kez geliyoruz ve sonumuz da toprak olacak; neden
133 Kuran, 55/Rahmn Sresi, 33. Ayet.

351

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Yedi Merkez Yap II

drst olacakmm ki; frsat bu frsat, aklna gelen her trl


lgnl yap diye dnerek hayvanlardan daha aa bir yaam
dzeyine yneliyorlar. Bu yzden, insanlk bunalma ve kaosa
srklenmitir.
Ayn ekilde, inananlar da uydurma sylemlerle yanla
srklenmiler. rnein, Dnyada mekn, ahirette iman diye bir
sz vardr. Halbuki, insana gerekli olan dnyada iman, ahirette
mekndr! Burada iman et ki, orada mekna kavuasn... Ahirette
iman edilmez, orada ibadet yoktur. Diyelim ki, bu sz syleyen
kiiye bir ev verdik; bu sefer ayn kii, Bir de arabam olsun der.
Tamam, arabay da verelim; bu sefer de yazlk ev ister. Niye?..
Bakasnn var, onun da olacak... Yazlk da verelim; uak ister. Onu
da verelim; Gnei ister. Onu da verelim; galaksileri istemeye
balar. stein sonu gelir mi?.. man ettim diyor, fakat iman
etmeyenlerin elindekilerine bile gz dikmi. Halbuki, bir mminin
yaantsnn farkl olmas lazm. Mminin kanaat etmesi lazm. Ya
dindar gibi yaa, ya da onlara uy!.. Mnafk olma!.. Mnafklar, alt
yediye gidecek olanlardr. mann dilde kalmamas, yaantya
gemesi gerekir.
Ben kimim, nereden geldim, nereye gideceim, neden
buradaym diye dnp, grdklerinin hikmetini aratrr ve tam
teslimiyetle btnsellik mns tayan zikir ve tefekkr almas

352

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Yedi Merkez Yap II

yaparsan, bir zaman sonra beynini amaya balarsn. Bylece sende


akl almaya balar; gerekleri grmeye balarsn. ayet zikir istei
sende devam ederse, brakmayp devam etmen gerekir.
Grdklerini, bildiklerini kimseye anlatmadan, zikre ve tefekkre
devam ettiin mddete, sende akl geniler ve sonunda ana akln
birinci basamana ularsn. Daha da ilerlersen, her eyin asln
grr, bilirsin. Kimse senin bildiini bilemez. Bakas da ayn
ekilde devam etti diyelim, onun bildikleri ve grdkleri de ayrdr.
Nasl ki simalarnz ve karakterleriniz ayr ise, herkese gelen,
herkese alan ilim de farkldr. lim sonsuz ve snrszdr. ayet ilim
snrl olsa idi, sadece bir nebi gelirdi.
Zikir I

Gnmzde zikrin ne olduu bilinmiyor. Zikir, bararak,


ararak, ka gz oynatarak, sallanarak, hoplayp zplayarak
yaplmaz. Bu hareketler sonradan uydurma hurafelerdir. Zikir; kitap
okumak, ilim renmek, gzel eylere bakmak, almak, dua
etmek, ibadet yapmak, yani yaamaktr.
Deerli insanlar, zikir illa ayetleri tekrar etmek deildir; ilim
renmek de zikirdir; okunan dinlemek de zikirdir; camilerde
topluca namaz klmak da zikirdir. Gruplar halinde bir yere toplanp
kafalar sallamak, acayip sesler kartmak, barmak armak zikir
deil, sapklktr. Hibir nebi bunu yapmamtr. nsanlara kadn

353

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Zikir I

olsun erkek olsun saygl olmak, nebat ve hayvanat incitmeyip


sevmek, en byk zikirdir.
Toplu zikir namazdr. Bu, temel zikirdir. Fakat dier zikirler
de nemli... Herkes kendi yapsna uygun zikri yapmak zorunda.
Bu zamanda bu konunun uzmanlarn bulamyoruz, nasl
zikredelim derseniz; o zaman yle yapn... Gnde 100'er defa Kul
Ezleri (Felak ve Nas Sureleri); 100 defa hlas Suresini;
mmknse 500 defa da L havle ve l kuvvete illa billhil aliyyl
azimi okuyun. Ayrca eer biliyorsanz, dilediiniz kadar da Ayetel Krsyi okuyabilirsiniz. Bu ayetlerin doru tercmesini her
millet kendi dilinde de okuyabilir. Allah yalnz Arapa deil, her dili
bilir. nemli olan, okunan ve ekilen zikirden kan mndr.
Akl

Bilginler, atomlara kadar inmiler; daha tesini gremiyorlar.


Ellerindeki mikroskoptan bin kez daha fazla bytenini yapsalar,
yine de maddeyi dzenleyen ve hareket ettiren akl gremezler. Bu
akl, atomlar muazzam bir ekilde dzenliyor ve hareketlerine yn
veriyor. Tek bir akl, fakat ortaya kan saysz mnlar...
Bir insan kendi yaptklarn, kaba mnda grebilir, fakat akl
gremez. Acaba dnen, insann kendisi mi, yoksa o akl m?. Ben
yapyorum dediklerini kendisi mi ynlendiriyor, yoksa o akl m?..
Dnyaya geliini o akl m istedi, yoksa kendisi mi?.. Dnyadan bir

354

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Akl

sre sonra ayrlacak; acaba bunu kendisi mi istiyor, yoksa o akln


organizesi mi?..
Aslnda o akl her insann znde mevcuttur. nsan kendisini
et-kemik (ta-toprak) beden zannettii srece, z akla ulaamaz. Bu
yzden de maddeye, atomlara hizmet eder; kula kulluk eder. Halbuki
insan, z akla ulam olsa, madde kendisine hizmet eder; atomlar
insan deil, insan atomlar ynlendirir. nsana bedenini deil,
beynini altrmak yakr. nsanlarn ou maddenin hkm altna
girmi, maddeye hizmet ediyor. Atomlar dediiniz, maddedir.
Bizim atomlara deil, atomlarn bize hizmet etmesi gerekmez mi?..
Biz adem olarak Allahn znden gelmedik mi?.. Allahn z nasl
olur da maddeye hkmedemez?..
Ve Rab Allah, yerin toprandan, adam yapt. Ve onun
burnuna, hayat nefesini fledi. Ve adam, yaayan can oldu.134
Bir vakit Rabbin meleklere; Ben kokumu bir balktan
yaplm, pimemi bir amurdan olmu bir beer yaratacam.
Onu dzeltip iine ruhumdan flediimde, ona secdeye gidin.135

134 Tevrat,EskiAhit, Tekvin, Bap 2/7.


135 Kuran, 15/Hicr Sresi, 28. ve 29. Ayet

355

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Akl

Hatrla ki, Rabbin meleklere; Ben amurdan bir beer


yaratacam. Onu tesviye edip ruhumu iine flediimde, ona
hemen secde edin dedi.136
Son Uyar I

rnein; hayvanlar, aslnda hibir deer tamayan, altn,


gm gibi madenlerin yzne bile bakmazlar. nsanlarsa bu
madenler iin, en yaknlarnn canna bile kyarlar. te; maddeye
deer veren bir insan, hayvandan bile daha aa bir dzeydedir.
Kimisi dnyada maddeye deer verir, evrensel ilimlerden
mahrum kalr; kimisi de maddeye hi deer vermez, evrensellie
ular. Deimeyen gerek, her insann dnyadaki vadesinin mutlaka
bir gn dolduudur. Madde dnyada sadece madde kalr. Demek ki,
dnyada hibir ey insana ait deil. te; insann, kendisine sunulan
maddeyi ama edinip sahiplenmek yerine, onu bir ara olarak,
dnyadaki vadesini en iyi ekilde deerlendirebilmesi iin
kullanmas gerekir. Maddeye deer verenler, srekli sahip
olduklar maddeyi kaybetme korkusuyla yaarlar; farknda bile
olmazlar. Ellerindekilerini kaybettikleri zaman da znt ve azap
ekerler. Ne var ki, maddeye bal insanlar, sahip olduklarnn
hepsini mutlaka bir gn kaybedecek ve madde tesinde, dnyadaki
yaantlarnn ne kadar anlamsz ve bo getiini anlayacaklar;
madde tesinde ebediyen azap ekecekler. ayet buradaki
136 Kuran, 38/Sd Sresi, 71. ve 72. Ayet.

356

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Son Uyar I

tavsiyelere uymaz da, bildiiniz gibi hareket etmeye devam


ederseniz, madde tesine dndrlrsnz. Seilmi insanlar kalr
ve Allahn flenen ruhu bu insanlarda aa kar.
Dnya son devresine giriyor. Dileyen uyar, dileyen uymaz;
isteyen inanr, isteyen inanmaz; bu herkesin kendi sorunu. O gn
geldii zaman, bir daha da dn olmaz! Tm dnya insanl
BR.lik olup, kavgay brakp, sadistlii beyinlerden silip,
sylenenlere uyduu taktirde, yeni bir yaam ekline girerek
Kudds sfatn yaayacaktr.
BUNLAR SZE SON UYARI... DNYA MRN
TAMAMLAYANA KADAR BR DAHA DA UYARI
GELMEYECEK!!!
Efendim, bizde stn teknoloji var, bize hibir ey olmaz.
Nuhtan nce yaam toplumlarn yannda siz ok ilkel
kalyorsunuz; onlar dnce gcn kullanrlard ve sper bir hayat
srerlerdi. Bugn siz, Gney Amerikadaki havaalan gibi, onlardan
kalan tek tk eserleri dahi zemiyorsunuz:
Onlar yeryznde dolap kendilerinden ncekilerin
sonunun nasl olduuna bakmadlar m? Onlar bunlardan daha
ok ve gl idiler. Ve yeryznde daha salam eserler yaptlar.
Fakat kazandklar eyler onlara hibir fayda vermedi.137
137 Kuran, 40/M'min Sresi, 82. Ayet.

357

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Gnein yaps
Gnein yaps

Gnein ne olduu bilinmiyor. Tek bir maddenin dnm


yapt sanlyor. Halbuki, Gnete birbirine karm iki yap sz
konusu. Bunlar ksei ve clgdr. u an birbirlerinden
ayklanyorlar. rnein; elma... D kabuk ayr bir halde, yenen i
ksm ayr, gbek (ekirdek) ksm daha baka bir haldedir. Gnein
yapsnda da ksm sz konusudur. Gne yzeyindeki
arpmalarla evreye srekli clg yaylr. Orta ksmnda iki madde
karktr. Gbek ksmnda ise ekirdekate ve zate mevcuttur.
Gne, kseinin srekli sktrmas ve clgnn srekli
temizlenmesiyle, dtan ie devaml klmektedir. D arpmada
gne sistemine yaylan s, aslnda kseinin ilk, clgnn ise
drdnc halidir ve maddedir. Yani, son arpmayla Gneten,
clgnn drdnc haliyle kseinin en kaln halinin karm yaylr.
Gnein etrafnda perde vardr. te; Gnein son
arpmasndan kan s, son perdede de terbiyelenip getikten
sonra, gne sistemi ierisine yaylr. Hava olmadndan dolay, ne
sour ne snr. Ne hl ile Gnein nc tabakasndan gemi ise,
yle kalr. Bu yzden dnyaya urayan s, atmosfere kadar ayndr.
Dier gezegenlere de ayn s ular; atmosferlerinde eksiklik olduu
iin dnyadaki gibi canllk olumaz.
Ayrca, gne sisteminin dn da perde sarmtr. Gne
sistemini komple kaplayan perde, gnein ssn dar (yani
358

ALLAH'IN RUHU-ADEMsa II
Gnein yaps

galaksi iine) gndermez; geri dndrr. Gne sisteminden dar


kaamayan s, sistemin bu perdesinden geerken; birinci perdeye
arparak farkllar; ikinciye arpar, daha da farkllar; nc (d,
son) perdeye arptktan sonra tekrar ie dner. kinci ile birinciye
arpar; ok incelmi ve hl deitirmi olarak tekrar gne sistemine
yaylr.
Cinler III
Cinlerin Gdalar

Gneten yaylan sade bir s deil, clgnn drdnc hali ile


kseinin birinci halinin bileiidir. te; Gneten yaylan ve gne
sistemi dna kaamayan ksei-clg bileii, incelmi halde
sistemin d perdelerinden sistemin iine dndrlrken, gzn fark
edemeyecei bir halde ayrrlar, fakat karmlklar devam eder.
te; cinler, bu karn iinden ayrm ksei (ate) maddesini
ayklar, yerler. Clgy yemezler. Nasl ki sizler topra yemiyor,
fakat topran iinden kan sebzeyi, meyveyi, bakliyat yiyorsanz,
cinlerinki de byledir. Yalnz, sizler azla yiyorsunuz, burunla
kokluyorsunuz, fakat cinler sizin gibi ne yerler ne de koklarlar.
Onlar, o ateimsi maddeyi bedenlerine takviye ederler. Eski
devirlerdeki velilerin, Cinler pilav yiyor, unu bunu yiyor
demeleri benzetmedir.
Cinlerin Bedenleri II

Cinlerin yaplarn (yani bedenlerini) ekirdekatein zt ynde


arpmasnn birinci hali oluturur. Nasl ki insan bedenleri (kan, etkemik), besin kayna olan toprak ve suyun zel bir halinden -yani
359

ALLAH'IN RUHU-ADEMCinler III


Cinlerin Bedenleri II

clgdan- meydana geliyorsa; cinlerin bedenleri de onlarn besin


kayna olan kseinin zel bir halinden meydana gelir, bizim
bildiimiz ateten deil.
Hakikatte biz insan bir kuru amurdan, suretlendirilmi
bir balktan yarattk. Cin taifesini de bundan nce dumansz
ateten yaratmtk.138
Gnein yzeyindeki son arpmayla sistemin ierisine
yaylan zerreciklerin dn hzlar ok sratlidir. Bu zerrecikler,
gne sisteminin d perdelerine arpar ve hzlar dm olarak
tekrar sistemin ierisine yaylrlar. Bylece dn hzlar, cinlerin
vcutlarn meydana getiren zerrelerin dn hzna uygun hale gelir.
te cinler, dn hz dm bu tr ksei zerreciklerini
vcutlarna takviye eder. Vcutlarna takviye ettikleri zerreciklerin
dn hzlar belli bir zaman sonra daha da ykselince, bu
zerrecikler cinlerin vcutlarndan ayrlr. Bu sebeple, cinler
vcutlarna bu tr zerrecikleri dzenli olarak takviye ederler. te,
ate varlklar ate yer; toprak-su bedenler de toprak-su yer.
nsan bedeni, yedi boyutlu zerreciklerin birleiminden
meydana gelen ve kaba madde olan hts atomlarndan oluur.
Cinlerinki ise dumansz ate, yani kseiden oluur. Ve ksei
maddesi (yani zerrecikleri) atom gibi bir araya gelip kaba madde
138 Kuran, 15/Hicr Sresi, 26. ve 27. Ayet

360

ALLAH'IN RUHU-ADEMCinler III


Cinlerin Bedenleri II

oluturmazlar. En kaln ksei zerrecii, atomalt birinci boyutu


meydana getiren zerreciklerin byklndedir. En inceleri ise,
atomalt yedinci boyutu meydana getiren zerreciklerden en az yedi
kat daha kktrler. Cinlerin bedenleri, kalndan inceye doru,
clgnn nc boyutuna ait zerreciklerine tekabl eden ksei
zerreciklerinden oluur. Bu zerrecikler, elektrii oluturan
zerreciklerden ok daha kktr. Bu yzden elektrikten ok daha
hzl hareket ederler.
Sigara dediimiz ttn yaklnca, clgnn bir nevi dks
meydana gelir. Bu yzden, insanlara ac ve pis kokar. Sigara
imeyen bir kii, sigara ien birinin yanna geldii zaman rahatsz
olur, gider. Sigara duman cinleri de ok rahatsz eder. Ancak,
cinlerde koku alma olay insannki gibi deildir. Cinler bedenlerine,
Gneten yayldktan sonra dnm yapan ate zerreciklerini
takviye ederler. Bu zerrelerin dnleri clgdan yksek, kseinin
ilk halinden yavatr. te bu zerreciklerin hz, insan bedeninden
kan clg zerreciklerinin tersine, cinlerin bedenlerinden ktktan
sonra artmaya balar. Bylece bu zerrecikler, kseinin birinci
haline benzer bir hale dnrler. Bu hl, cinler iin bir nevi
dkdr.
Dnya zerindeki yanc her maddede ekirdekate karktr.
ekirdekateten dolay maddeler yanar, alev alr. Atein olmad

361

ALLAH'IN RUHU-ADEMCinler III


Cinlerin Bedenleri II

hibir madde yanmaz. te; ttnden meydana gelen sigara


yaklnca, yaylan duman ierisindeki ksei zerrelerinin hz,
kseinin birinci halini meydana getiren zerrelerin hzna ykselir.
Yani, ksei zerreleri aslna dnm olur. Nasl ki, insan tekrar
topraa dnm nesneleri yemiyorsa, cinler de kseinin birinci
haline dnen zerreleri yemezler; o zerrelerden rahatsz olurlar.
eytan cinlerin btn amalar insanlar sakinletirmek deil,
aksine asabletirmek, onlara kavga yaptrp kaos meydana
getirmektir. Dikkat edilirse, asab kiiler vardr; en ufak bir
problemde dahi sinirlenir, parlarlar; insann kalbini krarlar. Baz
asab kiiler, bir problemle karlanca hemen bir sigara yakp
sakinleirler ve kavga yapmazlar. nk, sigara dumanndan
rahatsz olan cinler onlarn evresine yaklaamazlar. Bu yzden
cinler, asab insanlarn sigara imelerinden holanmazlar. Baz
insanlarn vcuduna girmi olan cinlere, sigara imek zarar vermez.
O insanlar sigara iseler de imeseler de cinliklerini yaparlar.
Yaratlan her maddenin, hem faydal hem de zararl ynleri
vardr. rnein, alkol de iilince beyne zarar verir, fakat tedavide
kullanlnca byk faydas vardr. Ttn de Allah yaratt; ayn
ekilde, hem zarar vardr hem de asab kiileri sakinletirmek gibi
faydas vardr. Bu yzden, Kuran dahil hibir ilhi kitapta sigara
hakknda ayet yoktur; hibir nebi ve veli sigara hakknda hadis

362

ALLAH'IN RUHU-ADEMCinler III


Cinlerin Bedenleri II

sylememitir. Ayrca, sigarann beyinden daha ok akcierlere


zarar vardr. rnein, Dnyann nde gelen bilginlerinden Albert
Einsteinn byklar sigara ve pipo imekten sararm olmasna
ramen, beyni ok iyi alyordu.
Gemite birok evliyaullah da sigara imitir. rnein,
Ladikli Ahmed Aa... Elazda yaam yksek dereceli velilerden,
Osman Bedreddinin hocas Mahmut Smin Harputlu (k.s.),
herkesin eli ubuklu gz ibikli diye tand, hatt filmlere dahi
konu olmu, lmeden nce lmeyi yaam dier bir velidir... bn-i
Abidin kitabnda, cinleri karmasndan dolay, Sigara mubahtr
diye yazar. Eskiler, bedene zarar verdii iin, Sigara mekruhtur da
demilerdir.
Benim burada sigarann bilinmeyen faydalarndan bahsetmem
yanl anlalmasn; ben Cafer Abdullah, sigara kullanmyorum ve
sigara imeyi de hi kimseye tavsiye etmiyorum.
Deerli okurlar, yazmakta olduum Madde tesi adl ikinci
kitabmda, cin trlerinin nasl yaadklarn ve nasl rediklerini
(doum olay) ayrntl ekilde anlatacam.
Cinlerin eitleri

Atmosfer dnda, gne sistemi iinde yaayan ve cin denen


varlklar 4 ksmdr. Bunlar; TAN, BLS, FRT, HN denen cinn
varlklardr. Bir de, dnya atmosferi ierisinde yaayan ksm
cinn varlk var. Cinler, tpk elektrik gibi grlmezler, ancak
363

ALLAH'IN RUHU-ADEMCinler III


Cinlerin eitleri

insanlar zerindeki tesirleri bilinir. rnein, rzgar da grememize


ramen, estiini, aalar sallamasndan biliriz. te; cinlerin tesirleri
de, insanlarn sergiledikleri baz sapk davranlardan bilinir.
Cinni Tesir

Bizim dncelerimiz ve konutuklarmz, harflerden meydana


gelmi kelime topluluudur. Her hcre bir harfi meydana getirir.
te, cinler bu hcrelere tesir ederler. Uzaktan kumandal oyuncaklar
vardr. Nasl ki uzaktan kumandayla bir arabay el vurmadan hareket
ettirebiliyorsan; cinler de bu hcrelere tesir ederek, insana eitli
szler syletir, hareketler yaptrrlar. Ancak cinler, Allahn kendine
seip koruduu insanlara hibir ey yapamaz. Yani, mminlere
dokunamazlar, ancak aki yaratlmlara dokunurlar:
Sana uyan azgnlardan baka, kullarmn zerinde hibir
nfuzun yoktur.139
Birok insan, aslnda ne kadar zayf olduunun farknda deil.
Halbuki, gzle grnmeyen bir mikrop bile, dev gibi bir insann
lmne sebep olabilir. Mikroskop olmasayd mikroplar da
gremeyecektiniz ve Adam durduk yerde hasta oldu, ld
diyecektiniz. Elektrii de gremiyorsunuz, fakat ne kadar gl
olduunu biliyorsunuz. Yksek voltajl elektrik insan arpar,
ldrr. te; cinler de grlmezler ama onlardan gelen tesir,
insanlarn beyinlerini allak bullak eder. Bu sebeple insanlar, cinlerin
139 Kuran, 15/Hicr Sresi, 42. Ayet.

364

ALLAH'IN RUHU-ADEMCinler III


Cinni Tesir

karakterine uygun sapk davranlar sergilerler. te cinlerin


arpmas da byle olur. Yoksa, normal dnen bir insan hi sama
sapan hareketler yapar m?..
Cinleri Grmek

Cinleri grebilmeniz iin, birinci grme devresini amak


zorundasnz. kinci aamada melekleri de grebilirsiniz. nc
aamada ise madde tesini rahatlkla grebilirsiniz. nsan beyni,
cinden ve hayvandan akl almayacak derecede stn ve mkemmel
yaratlmtr.
nsan Grnml Cin Taifesi

Deerli insanlar, gemite olduu gibi bugn de aramzda


insan grnmnde cin taifesi yaamaktadr. Bunlar da bizim gibi
ana babadan olan, ta-toprak bedene sahip kiilerdir.
Akrabalarnzdan, hatt ailenizden biri bu taifenin mensubu
olabilir... te bunlar, eytana ait olanlardr. Yeryznde cinn
eytanlarn halifeliini yaparlar. lerinde az iyi laf yapanlar,
kendilerini insanlara alim gibi gsterirler. Bu tr cinn lafazanlar,
gemi velilerin ve nebilerin ilimlerini eytan dncelerle
kartrrlar. Cinn eytanlar szde ktlerken, aslnda onlar
yceltir, verler. nsanlarn ekseriyeti de bu lafazanlara inanr. Cinn
eytanlarda akl yoktur; zek ise insannkinden ok ok zayftr:

365

ALLAH'IN RUHU-ADEMCinler III


nsan Grnml Cin Taifesi

Hakikatte biz insan bir kuru amurdan, suretlendirilmi


bir balktan yarattk. Cin taifesini de bundan nce dumansz
ateten yaratmtk.140
Ve dn o vakit ki Rabbin meleklere, Ben demiti, Kuru
bir amurdan suretlenmi bir balktan bir beer yaratacam.
Dolaysyla
onu
dzenleyeceim
ve
iine
ruhumdan
nefheyleyeceim (freceim) zaman derhal onun iin secdeye
kapann. 141
Grld zere, cinlere Allahn ruhu flenmemitir. Yani,
cinlerde akl eksiktir. Aslnda cinler, ademin (insan) stn akla sahip
olduunu hissederler. Bundan dolay da kskanla derler. Ademi
aalayp, kendilerini verler.
Aranzda cin taifesine hizmet eden szde alimler var.
Yazdklar kitaplarda, cinlerin bedenlerinin ademden daha stn
zelliklere sahip olduunu iddia ederler. Bundan dolay, cinlerin
ademe secde etmemesini hakl gsterirler. Onlarn bu iddialar,
apak bir sapklktr. nk, cinn eytanlar z olarak akidirler.
Cinlerin Hareketleri

Bedenleri ateten meydana geldii iin ok hzl hareket


ederler. Hz. Muhammedin (s.a.v.) doumundan nce burlara kadar
140 Kuran, 15/Hicr Sresi, 26. ve 27. Ayet.
141 Kuran, 15/Hicr Sresi, 28. ve 29. Ayet.

366

ALLAH'IN RUHU-ADEMCinler III


Cinlerin Hareketleri

gidebiliyorlard. Ancak, onlarn bu yolculuu aylar sryordu. Buna


karlk zne ermi bir insan, oturduu yerden burlardaki btn
ilimleri, hatt daha da tesini saniyeden daha ksa bir zamanda
alglayabilir. Byle bir insan, burlardan gelen ilmi o devirlerde
cinlerden aylarca, hatt asrlarca nce alyorlard. rnein, Hz.
Muhammedin (s.a.v.) 14 asr nce bildirdii kyamet alametleri...
Kinatn yaradln, insan ve cinlerin yaratlmasndan nce
meydana gelen olaylar, hibir cin bilemez, ancak zne ermi bir
insan bilir:
Ben onlar ne gklerin ve yerin yaradlna, ne de
kendilerinin yaradlna ahit kldm. Ve hibir zaman
saptranlar yardmc tutmu deilim.142
Cinlerin Gayb Bilmesi

Deerli okurlar, cin taifesinden olan szde alimler, cinlerin


gayb bildiklerini ifade edebilecek kadar ileri gidebiliyorlar.
rnein, kitaplarnda, cinlerin bir insann ne zaman leceini haber
verebildiklerini yazyorlar. Halbuki, bir insann ne zaman lecei, o
insann kaderinde srdr. Kader srr ise, ancak ze ermi bir insana
alr; cinlere asla almaz. Gelecekle ilgili ilimleri, Allahn
takdiriyle ze ulamadan kimse bilemez.

142 Kuran, 18/Kehf Sresi, 51. Ayet.

367

ALLAH'IN RUHU-ADEMCinler III


Cinlerin Gayb Bilmesi

Cinler eer gayb bilmi olsalar o zilletli azap iinde


bekleyip durmazlard.143
Hz. Sleymana doann ve cinlerin ynetimi verilmiti.
eytan cinler her ne kadar Hz. Sleymana boyun emek zorunda
kalsalar da, onun hakimiyetini bir trl hazmedemiyorlard. Hz.
Sleyman, btn cinleri kendine hizmetkr yapmt. Cin taifesi iin
bu azapt. Ne var ki, Hz. Sleymann lmesini beklemekten baka
areleri yoktu. Her insan gibi Hz. Sleyman da bir gn, srtn bir
aaca, elleri ve gsn de asasna yaslar vaziyette otururken ld.
Beden, aa ile asa arasnda dengede olduu iin yere ylmad.
Sleyman Aleyhisselmn hareketsiz bedeni aylarca ayn vaziyette
o aaca yaslanm olarak kald. Cinler, kendisinden ok korktuu
iin ona yaklaamyorlard. Uzaktan hl yaadn sanyorlard. Ne
zamana kadar m?..
Sleymann lmne hkmettiimiz zaman, onun
ldn ancak asasn yiyen bir aa kurdu onlara gsterdi.
(Sonunda yere) dnce anlald ki, cinler gayb bilselerdi o alak
drc azap iinde beklemezlerdi.144

143 Kuran, 34/Sebe Sresi, 14. Ayet.


144 Kuran, 34/Sebe' Sresi, 14. Ayet.

368

ALLAH'IN RUHU-ADEMCinler III


Cinlerin Gayb Bilmesi

Deerli insanlar, cinn eytanlar said insanlar asla


aldatamazlar. Yalnzca aki olan, yani kendilerine ait olan insanlar
kandrrlar:
blis, Rabbim! Beni azdrmana karlk, andolsun ki yeryznde ktlkleri onlara gzel gstereceim, ilerinde ihlsa
erdirilmi kullarn hari, onlarn hepsini azdracam dedi.
Allah, te bu bana ulatran dosdoru yoldur. Azgnlardan sana
uyanlar dnda, kullarm zerinde senin hibir hkimiyetin
yoktur dedi. 145
Cinlerden Korkmak

Deerli mminler, sakn cinn eytanlardan korkmayn,


cinlerden korkmak irktir. hlasla be vakit namaz klan mmine ne
cin ne de eytan yaklaabilir.
te bu eytan, ancak kendi dostlarn korkutur. Siz
onlardan korkmayn. Eer mminlerseniz benden korkun.146
te bunlar idrak eden bir insan, znn Hak olduunu bilir.
Ve gerekten de Haktr; halk arasnda ona, Allaha ermi kii
denir. Yalnz sakn uray kartrmayn; kii Hak olduunu anlad
zaman, o gten bir sr olur; Allah olmaz! Allah olduunu syleyen,
firavun gibi irke dmtr. Ayn ekilde, bu bedende kendini
145 Kuran, 15/Hicr Sresi, 39-42. Ayet.
146 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 175. Ayet.

369

ALLAH'IN RUHU-ADEMCinler III


Cinlerden Korkmak

tanyamam, bedenin istei dorultusunda hareket eden bir insan


da, Allaha deil, bedenine, yani kula kulluk ettii iin, farknda
olmadan irke dmtr.
nsan Sal
Dengeli Beslenmek

Dnce ve anlay zayflnn en byk nedenlerinden birisi


ok yemektir. nsanlardaki unutkanln sebeplerinden biri de, yine
ok yemektir. ok yemenin zararlar anlatmakla bitmez. En fazla
gnde iki sefer yemek yemek gerekir. Beyninin netlemesini isteyen,
akam yemeini yarya blp yarsn sabah, dier yarsn da akam
yemelidir. ayet alyorsan (ki aslnda almayan alandan ok
yer), iine gre yemeini ayarlaman gerekir. ok yemek yeyip,
hastaneleri ve hapishaneleri megul etmeyin.
Hcreler 33 yana kadar normal alr. Bu yata gelime
durur, dnm balar. Biz, yedi yanda ne yeyip iiyorsak,
yetmiine kadar ayn eyleri yiyoruz. Halbuki, 33 yandan sonra
yemeklerimizin eidini deitirmemiz gerekir. Gelime durduu
iin, vcut yiyecee fazla ihtiya duymaz. Gnde n adet
etmiiz. Halbuki, hcrelerin arzalanmamas iin bunu ikiye, hatt
sonralar bire drp yememiz gerekir. htiya fazlas, hem beyini
yorar hem de bedende arzalar meydana getirir. nk, hcreler
arasndaki balantlar ypranr ve bozulur. Vcuttaki hcrelerin bal
olduu devreler zorland zaman, beyindeki devreler zayflar;
hcrelerle balant kurulamaz hale gelir. Sonra da o hcrelerin

370

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Dengeli Beslenmek

bulunduu blgede arza balar. Bunlarn oalmas halinde, vcut


dengesi bozulur. Ayrca, bu yatan sonra ok yemek hcreleri
yorduu iin, insann ok uyumasna da neden olur. ok uyumak
tembellik yapar ve sinir sistemlerini de etkiler; insanda stres
dediiniz hl meydana gelir vs.
Stres

nsan beyninin rettii yedi eit elektriin dnda, gnlk


skntlardan dolay elektrik fazlas meydana gelir. Bu elektrik
fazlas, beyin hcrelerinde kaos meydana getirir; stres dediimiz
huzursuzluk oluur. Bu durum, ekseriyetle metropollerde
yaayanlarda olur. Beynimizdeki bu elektrii atmak iin, en az
haftada bir gn plak ayakla toprak zerine basp bir iki saat
durmak gerekir. Ya da bir aacn dibinde yine plak ayakla oturmak
gerekir ki, stresi meydana getiren bu elektrik topraa kaysn.
Unutmayn; vcudumuz topraktr ve topran derman da
topraktadr.
Yasaklanan Yiyecekler I

Yediimiz nesnelerin ierisindeki ekirdekate orannn insan


sal iin ok byk nemi vardr. ayet fazla oranda ekirdekate
olan yiyecekleri yersen, beynindeki elektrik donanmn etkiler, bu
da beyin st dnmeni engeller; vcudun arln arttrarak
hareketini zorlatrr; bo laf konumana neden olur.
ekirdekate yiyecekler yoluyla hl deitirmeden mideye
girip midede arparak hl deitirirse, beyne ok byk zarar verir.
371

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Yasaklanan Yiyecekler I

Hem beyindeki dnce yollarn arzalandrr hem de bedende


eitli hastalklara yol aar. Nebilerin yasak ettii yiyeceklerde bu
sr gizlidir.
Hastalklarn Sebepleri I

nsan bedenini yneten beyindir. Hem yiyecekleri bilinli


ekilde yemediimiz, yani zellikle iinde ok fazla ekirdekate
olan yiyecekleri yediimiz iin, hem de birbirine uymayan birok
eidi ayn anda yediimiz iin, bunlarn karp arpmas sonucu
atomlarda zararl haller meydana gelir. Bu atomlar, beyinden
geerken beyine zarar verir. Ayrca beyinden getikten sonra,
vcudun eitli yerlerinde ekirdekate birikimi olur. Zamanla,
kanser gibi eitli hastalklar olumaya balar.
Sarmsak

Sarmsak, beyinden geerken hasta beyin hcrelerini iyiletirir.


Ayrca, sarmsak beyinden getikten sonra ok gl bir hale dner
ve ekirdekatein birikim yapt blgelere urayp, orada birikmi
ekirdekate tortusunu datr, yok eder. Sarmsaktaki sr, iinde hi
ekirdekate olmamasdr. Biz bunlar ok ksa yazdk; burada
nemli ilimler sz konusu. Hz. Muhammedin (s.a.v.), Sarmsa
yeyip, toplum ierisine girmeyin147 hadisi, bakalarn rahatsz
etmemek iindir. Bu hadis sarmsa yasaklamaz.
Yasaklanan Yiyecekler II: Domuz Eti

Vahi, yrtc hayvanlar vardr; sakin hayvanlar vardr. Yrtc


hayvanlarn bedenlerinde yksek derecede ekirdekate bulunur. Her
147 Ktb Sitte, Hadis No.: 3926

372

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Yasaklanan Yiyecekler II: Domuz Eti

hayvan her yiyecei yemez. stediin kadar zorla; a kalr, lr; yine
yemez. nk, onlarda alglama gc aktr. Kularda ekirdekate
yok denecek kadar azdr. Ama rnein, tavuun derisinde ve
gerisinde fazladr; yumurtasnda ise daha fazladr. Bu yzden dier
kular gibi uamazlar. Bilirsiniz, tavuk her eyi yer; eti de yer,
pislii de yer. Yrtc kularn bedenlerinde ekirdekate olmasna
ramen, umaya elverili yaplarndan dolay uarlar, fakat etleri
yenmez. Dnyada en shhatli et, bldrcn, keklik ve bu tr kularn
etidir. Tavuk yerine, bu trler yenmelidir.
Domuz etindeki ekirdekate, btn hayvanlarnkinden daha
yksektir. Bugn Avrupada kedi ve kpeklere domuz eti
yedirmezler. Domuz etinin kediye, kpee verdii zararn ayns,
insan iin de sz konusudur. Domuzda daha baka zellikler de var.
Kuran, domuz etini yemeyi bu sebeplerden dolay uygun grmez.
Gnmzde Mslman olduunu syleyen ama ahlklar
Mslman ahlkna uymayan birok insan var. Bunlara, Domuz eti
yer misin? diye sorsan, Ben Mslmanm, domuz eti yemem
derler, ama ikiyi ierler; insanlarn kalbini krarlar; gybet ederler
ve zina yaparlar. te bu mnafklktr ve cezas da alt yedidir.
Halbuki Kuran, aresiz kaldn zaman, but ksmndan domuz eti
yemene msaade eder, fakat alkole, gybete, iftiraya, kalp krmaya

373

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Yasaklanan Yiyecekler II: Domuz Eti

ve zinaya asla msaade etmez. Bu mnafklar, dinin artlarna


uyacaklarna, dini kendi anlaylarna uydurmular.
O, size yalnz unlar haram kld: l hayvan, kan, domuz
eti, bir de Allah'tan bakas adna kesilen hayvanlar. Sonra kim
bunlardan yemeye mecbur kalrsa, bakasnn hakkna tecavz
etmemek ve zaruret lsn gememek artyla ona da bir gnah
ykletilmez.
nk
Allah
ok
balaycdr,
ok
148
merhametlidir.
Domuz atal ve yark trnakldr, ama gevi getirmez. Sizin
iin kirli saylr. Bu hayvanlarn etini yemeyecek, leine
dokunmayacaksnz, sizin iin kirlidir.149
Efendim; domuz pislik yiyor, onun iin yenmez. Tavuk da
pislik yiyor; tavuun etini neden yiyorsun o zaman? Aslnda,
gnmzdeki bu kadar bol eidin iinde, domuz eti bir yana,
krmz et yemen iin bile hibir mecburiyet yok. nat edip yiyenler,
kendileri zarar grr; kimsenin umurunda olmaz.
Deerli insanlar, mmkn olduu kadar et yemekten
kanmamz gerekir. nk, et yiyen insanda merhamet duygusu
azalr. Et, sadistlik duygusunu arttrr. Bunun rnei hayvanattr.
148 Kuran, 2/Bakara Sresi, 173. Ayet.
149 Tevrat, Eski Ahit, Levililer, Bap 11/7-8.

374

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Yasaklanan Yiyecekler II: Domuz Eti

Etil hayvanlar saldrgan olur; otul hayvanlar ise uysal olur. Et


olarak, ku etini tercih etmemiz gerekir. Krk gn ot ye, bir gn et ye
ki shhatli kalasn.
unu unutmayn; btn hastalklarn kayna, yanl yeme
ime alkanlklardr. rnein, iki arkada arasndaki huzursuzluk
ve kavga ihtimali, be alt insana gre ok daha azdr. Ne kadar ok
insan bir araya gelirse, o kadar ok dedikodu, huzursuzluk ve kavga
olur. nk, her insan ayr karakterdedir. te; ayr karakterler
arasnda uyumazlklar kt gibi, ayn anda yenen ayr yiyecekler
arasnda da uyumazlklar kar. Beyin, bu uyumazlklardan
olumsuz etkilenir ve hasta olur. Ancak salkl bir beyinle salkl
dnebilir ve salkl kararlar alabiliriz. Beyinleri hasta olanlar ise
huzursuzluk da karr, gybet de eder, iftira da atarlar. Ne yenir, ne
yenmez; ne iilir, ne iilmez; bunlar bilen bir kii kolay kolay hasta
olmaz. Hatt, baz fel hastalklarnn temelinde bile yanl beslenme
yatar.
Hastalklarn nedenini bilirsek, tedbirleri nceden alr, hasta
olmayz. nsanlar hasta olduktan sonra are aryorlar; halbuki, areyi
hasta olmadan nce, hasta olmamak iin aramalyz. Bunu yaparsak
hastanelere gerek kalmaz. Hatt hapishanelere bile gerek kalmaz,
nk her suun altnda bir davran bozukluu, yani rahatszlk
yatar. ayet beynin ve vcudun ihtiyac dndakileri yemez

375

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Yasaklanan Yiyecekler II: Domuz Eti

imezseniz, salkl dnr ve ona gre davranlar ortaya


koyarsnz.
Alkol

arap ve likr gibi ikileri de, zm gibi meyvelerin tam


kokumaya durmu halinden yapyorsunuz. eitli aamalardan
sonra ekirdekate zerrecikleri bu tr svlara karr. Bunlar
iildikten sonra, kan olup beyinden geerken, ekirdekate beyinde
dengesizlik oluturur, nk yaps ve dn beyin hcrelerine
terstir. Bu yzden, sarhoken salkl kararlar alamasnz. Bunlar
uzun zaman imeye devam ettiiniz taktirde, beyin hcreleri
arasndaki balanty tahrip eder ve beyni iflas ettirirler. Bu yzden,
iilmemeleri nerilmitir.
Cinsellik

Bir insann en byk enerji kayb seks olaynda grlr. Bunu


bilen, ll seks yapar. Seks olay insanlar iin ok nemli. Ne var
ki, ondan aldklar zevkin karl olarak, insan evrensel ilimlere
ulatran g birikimi harcanr. Sen ne yiyorsan, kadn da aynsn
yer; vcudu meydana getirense insann yedii, itiidir. Dolaysyla,
temelde kadn ve erkek vcutlar arasnda fark yoktur, nk ikisinin
de malzemesi toprak ve sudur. nsanlarn anlamad, zevk alma
duygusunun, kendilerine, neslin oalmas iin verildiidir. Zira,
insanlarn en deer verdikleri yer, tuvalet ihtiyacnn karland, en
berbat yerdir. nsanlarda zevk duyma devresi kapal olsayd, btn
insanlar cinsel ilikiden uzak dururlard. Demek ki sen, Ben

376

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Cinsellik

yapyorum, ben istedim derken, aslnda farknda olmadan


yaptrtlyorsun. Hakikatte zevk alan beyin deil, beyin stdr.
nk beyin de et parasdr ve asl, su ve topraktr. Nasl olur da et
paras zevk alr? Seks olay, soyun remesi iindir. Bundan dolay
ll yapmak gerekir. Dikkat et, hayvanat bile belli bir dzene gre
iftleir. Demek ki, hayvanat bizlerden daha tertipli; yanla
dmyor, kendi programna gre hareket ediyor.
Vcudun Temel Iss II

nsann normal vcut ss 37 derecedir. Peki bu s nereden


geliyor?.. nsan fazla hareket ettii zaman, vcut snr ve terler.
Ancak bu s ile bedenin temel ss ayrdr. Vcut hareket edince,
et ve ya hcrelerini meydana getiren atomlarn dn hzlar artar.
Hzlar belli bir snr am olan su atomlar hcrelerden kopup,
hzlar dm olarak vcudun dna kar ve ter dediimiz svy
meydana getirirler. Bylece, vcudun iten snmas engellenmi
olur. Terleme olay olmasayd, hareketlilikten meydana gelen s,
temel sy 39-40 dereceye karrd. Bilindii gibi, temel snn belli
bir snr amas, lme bile sebep olur. Ne var ki vcudun hareket
etmesiyle temel sda deiiklik olmaz. Ayn ekilde, ya hcreleri
de, kendilerini meydana getiren atomlarn hzlar belli bir snr
anca zlrler.
Yiyecekler ve iecekler, vcudun temel ssn meydana
getirmezler. yle olsayd, baz hayvanatn temel ss da, bizim

377

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Vcudun Temel Iss II

temel smzla ayn olurdu. nk, hayvanatta da bizim


yediklerimizin aynsn yiyen, itiklerimizin aynsn ien trler var.
nsan vcudunun temel ssn, vcuttaki atomalt hts zerreciklerinin
hapsettii ksei zerreciklerinin dnleri meydana getirir. ayet
ok terli iken sk giyinmeden soua karsak, hava atomlar
alm gzeneklere ve bu gzeneklerin iindeki atomlara nfuz
eder. Bylece atomalt ksei zerreciklerinin hzlar artar. Bu da
temel ssnn normalin stne kmasna neden olur.
arpmann iddetine gre, vcutta yanma (yani iten snma)
balar. Ateim var deriz. Bu durum atomalt zerrelerin dnleri
normalleinceye kadar srer. Eer ykselen temel s, hts
elementinin nc halini geerse, atomalt hts zerreciklerinin
meydana getirdii denge bozulur; ksei zerrecikleri, iddetli rzgar
sebebiyle kontrolden kan yangn gibi kontrolden kar ve tm
bedene hkmeder. Bu sebeple beyin, fonksiyonunu yitirir; bilin
beden madde bedenden kopar; lm dediiniz olay meydana gelir.
rnein, bir insan kar cinse ak olur, bu ak ar ekilde
ilerler. Veya bir insan ok sinirlendii bir olay yaamtr; sinirini
hep iine atar. Bu frenlenemez, srekli ilerleyen bir hale dnr.
Dnce sadece tek bir noktaya kilitlenir. Bu durum yle arlar
ki, dnceden her ey silinir. Ve birden dncede bir boluk olur.
Bu bolukta, bedenin madde tesi bilin beden ile irtibat sadece bir

378

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Vcudun Temel Iss II

an iin kesilir. te; tekrar irtibatn kurulduu anda, temel s bedene


yansrsa et-kemik bedende gizli olan ekirdekate ile arpr ve kii
oturduu yerde birden yanp kl olur. Ya da bedende hibir hastalk
olmad halde, oturduu yerde bir anda lr. Hibir tabip bu olay
zemez. Beyin, et-kemik beden ile bilin beden arasndaki irtibat
kontrolde tutar. te; beyindeki bir anlk boluk, bunlarn kontrolden
kmasna neden olur.
ayet bir insan, beynindeki bu merkezi, iradesi ile kendi
kontrol altna almsa, kn ne kadar souk olursa olsun mez;
kan donmaz. Ayn ekilde, yazn ne kadar scak olursa olsun,
etkilenmez. nk kiinin kendi iradesi ile, dnce yollu, istei
dorultusunda, vcuttaki gizli ekirdekate zerrelerinin meydana
getirdii s ile hts zerrelerinin oluturduu elektrik ayarlanabilir.
Konyada bir sabah, namaz iin Mevlana Trbesi nndeki
kurnalara abdest almaya gittim. Benden baka kimse yoktu. yle bir
souk vard ki, tkrsen havada donuyor. Dondurucu souktan
dolay kimse sabaha doru sokaa kmyordu. Abdest alacam
kurna donmutu. Elimi kurnaya tuttum; bir iki dakika sttm; su
akmaya balad. Abdest aldktan sonra ceketimi omzuma attm;
paltom yoktu. Kollarmdaki ve yzmdeki sular, donmak yerine
buhar olup ykseliyordu. Bu arada, yoldan geen bir polis arabas
beni grnce durdu. Direksiyon tarafndaki cam ap bana,

379

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Vcudun Temel Iss II

myor musun? Donarsn, donar! diye seslendi. Ben, Fazla


souk deil dedim. Buna karlk yanndaki, Brak yahu, bu adam
anormal!.. Bu saatte, bu soukta hi insan dar kar m? dedi ve
gittiler. Doru sylemilerdi. nsan kamaz, fakat ADEM kar.
Camiye gittim, iki ihtiyar vard. Onlarn halini anlamtm, fakat
imam yordu.
Isnn Kayna

Deerli insanlar, evrende en kk zerrecikten en byk


yapya kadar her ey dnmektedir. Her birimin dn, onun can
dediimiz hareketliliini oluturur. Ancak, CAN RE CAN
ayrdr. Asl CAN, zerreden kle her eyi dndren, sonsuz
snrsz gtr.
Toprak ve su atomlarnn dn hzlar, ate zerrelerinin ve
hava atomlarnn dn hzndan farkldr. Ayrca su atomlar, toprak
atomlarndan farkl olarak yayvandr. Bu sebeple, souktan ve
scaktan en abuk su zerrecikleri etkilenir. Gneten gelen s
zerrecikleri ok sratli dnerler; dikey vurduklar zaman, hava ve su
atomlarna ait zerrelerin dn hzn ykseltirler. Bylece hava ve
su snr. Gne kaybolunca, hava atomlarnn dn hz tekrar
kendi doal hzlarna doru de geer. Bylece hava soumaya
balar. Hava atomlar, su atomlarnn hzlarn drnce de su
soumaya balar.

380

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Isnn Kayna

Eer Gneten yaylan s zerrelerinin Dnyaya girilerinde


bir kesinti olursa, hava atomlarnn hzlar kendi doal hzlarna
dmeye balar; bu da havann soumasna neden olur. Hava
atomlarnn hz, Gneten gelen snn kesintisi devam ettii
mddete der. Bu olay, hava atomlarnn hz sfrlanncaya kadar
srer. Hava atomlar, dnleri durduktan sonra ters yne doru
dnmeye balarlar; belli bir hzdan sonra hava zelliini yitirip
baka hale dnerler. Ancak gne ss yzde yz perdelenmedii
iin, hava son hadde kadar soumaz. Gneten yaylan atomalt
zerreler, topraa ve suya arpp onlarn atomalt zerreciklerinin
hzlarn ykselterek bir hareketlilik meydana getirirler. Madde
stnnn ynlendirmesiyle, bu hareketlilik canll oluturur.
Dikkat edilirse, gne ss topraa ne kadar dik vurursa, topraa
ekilenler de o kadar hzl yetiir.
Su atomlar yayvandr; hava ve ate zerrelerinin mdahalesi ile
ok abuk hz deitirirler. nsan vcudunun yaklak drtte n
su oluturur. te; vcudun su oran belli bir seviyeye drldkten
sonra, temel sy meydana getiren elektrik su atomlarnn zerine
yolland taktirde, beden asla souktan etkilenmez. Ayn ekilde;
vcuttaki hava atomlarnn meydana getirdii elektrik, yine suyun
zerine yolland taktirde, vcut asla scaktan etkilenmez. stersen
ekmek piirilen frnn iine gir, yanmazsn.

381

ALLAH'IN RUHU-ADEMnsan Sal


Isnn Kayna

Vcutlarndaki su orannn yok denecek kadar az olmas,


kularn kn melerini ve donmalarn engeller. Dikkat edilirse,
kular kn su imezler; iseler dahi yazn itikleri kadar imezler.
Ayn ekilde, ok su imeyen hayvanlar yazn scaktan etkilenmez.
rnein, llerde yaayan hayvanlar da gnlerce su imezler;
bylece vcutlarndaki su orann minimuma indirirler ve bu yzden
scaktan etkilenmezler.
Gnmzdeki tp alimleri, bir insann gnde en az iki litre su
imesini tavsiye ediyorlar. Bu, uygun bir tavsiye deildir. Yazn ne
kadar ok su iilirse, beden o kadar ok hararet yapar. Bedendeki su
azald zaman hararet yavalar. Suyu azalttn zaman beden
hafifler; yrmen kolaylar, romatizma arlar azalr. nsan vcudu
krk gnde her eye alr. Dileyen tecrbe edebilir. Bu tr
rahatszlklarn temelinde, sadece suyun sdan ve souktan abuk
etkilenmesi deil, doas gerei aa doru akma eilimi de yatar.
Bedene Hkmetmek I
Bedenle Tayyi Mekan

Bir insan et-kemik beden ile havada uabilir mi?.. Bu konular


gemiten gnmze yozlatrlm, insann kular gibi havada
utuu zannedilmi. Aslnda uulur, fakat dndnz gibi deil,
yle: Yediimiz nesnelerde htsnin altnc hali ve ekirdekatein zt
ynden nc hali gizlidir. Yediklerimiz bedenimizi meydana
getirdii iin, bedenimizde bu haller gizlidir. Eer bedendeki gizli
atei, suya dokunmadan, gizli hava elementinin zerine yollarsan,

382

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Bedenle Tayyi Mekan

bedendeki gizli hava snr. Bu s dengelendii an, vcut arln


kaybeder. Zaten vcutta arlk yok ki; Dnyann gbeini
oluturan ekirdekatein ie kvrmas ile ekim meydana gelir ve
arlk var sanlr. ekirdein ekiminden kurtulduun an,
beynindeki yrmeni salayan devreyi kullanr, gidecein yere
annda gidersin. rnein, Asyadan Amerikaya saniyenin yzde biri
kadar ksa bir anda gidebilirsin. Bir dn; yrdn zaman,
yrmeyi kim istiyor?.. Ayaklarn m?.. Hayr. Beynindeki bir
devreyi, farknda olmadan dnce yollu harekete geiriyorsun. te,
bir yerden bir yere annda gitmek de buna benzer. stediin hzda
hareket edersin ve istediin yere gidersin. Nasl ki ayaklarnla
hareket ettiin zaman, hzn istediin gibi belirliyorsan, istediin
hzda koabiliyorsan, ayn ekilde ate ile hava elementlerinin
arptrlmas da, istenen hza gre ayarlanabilir. Ancak, bu olay
gne sistemi ierisine mahsustur. Bu teknikle evreni gezemezsin.
Evreni madde bedenle deil, bilin bedenle gezebilirsin.
Diyelim ki, Amerikadan Asyaya gitmek istedin... Saniyede
100.000 km hzla gidersin. Diyeceksiniz ki, Beden dardaki
havann srtmesinden zarar grr. Hayr... Buna yle rnek
verebilirim. Adam var; atein zerinde yryor veya cam paras
zerine yatyor; vcut hi etkilenmiyor. te bu kiiler, farknda
olmadan zel bir devreyi kullanrlar. kincisi, senin o ekilde uman
zahir gz gremez, nk madde, mekndr. Sen mekn am
383

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Bedenle Tayyi Mekan

bulunuyorsun. Bylece, madde beden senin kontroln altna girmi


oluyor. Unutmayn ki; beyinde, grnmezlik devresi de dahil, on
binlerce farkl devre var. Bunlar, artlanmalara tabi insanlarn
inanabilecei ilimler deildir.
Vehim

nsanlarn abuk artlanmalarna VEHM (benlik duygusu)


sebep olur. Vehim, insan iin, eytandan da, cinden de daha
tehlikelidir. Her insan dnyaya geldikten sonra vehim ile byr.
Vehmini ortadan kaldran, yanndaki VEHM CNni Mslman
etmi olur ve kurtulur. Vehmini yenene, cin, eytan dokunamaz.
nsanlarn dncesini krelten vehimdir. Bu yzden, insanlar yanl
veya doru duyduklar ile artlanrlar. Kafalarn altramazlar,
vehim izin vermez. Bu nedenle dorular ve erileri birbirine
kartrp yaarlar.
Nebat ve hayvanat, bizlerin hizmetine sunulmu varlklardr.
Bizleri bunlardan ayran fark, akl ve iradedir. Biz akl ve irade
gcmz deerlendiremediimiz zaman, kendimizi hayvan
zannederiz ve onlardan ok daha aa bir dzeyde yaarz.
Btn hayvanlar yzer... Peki hayvanlara yzmeyi kim
retir? Kimi tanr, kimi evrim der... Halbuki hayvanlar,
kendilerinde VEHM (vesvese) olmad iin yzerler. Vesvese
dnceden kaynaklanr, hayvanat ise dnceden yoksundur. Fakat
hayvanatta snrl ve sabit de olsa irade gc vardr. Hayvanat, ite
384

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Vehim

bu iradeyi kullanr. Yeni doan bebeklerde vesvese olmad iin,


onlar da yzer. Ancak yetikin insanlar yzmeyi renmeden
yzemezler, nk yetikin insanlarda vesvese vardr, daha dorusu
dnme zellii vardr. Dnme sadece insana verilmitir. Acaba
yle yapsam nasl olur; yoksa byle mi yapsam? der; eitli
hesaplar yapar. Yani, insan ikilemdedir. Ayrca, insan bedenin
kontrolndedir; kendisini beden ynetir; bedeninin istei
dorultusunda hareket eder ve kendisindeki snrsz irade gcnden
habersiz yaar. te bu yzden, insan hayvanattan aada kalmtr.
ayet insan iradesini kullanmay renmi olsa, denizi de yarar;
havaya, topraa, suya da hkmeder. nk insandaki irade, sonsuz
snrsz Kadirin Kudret Sfatdr. te; ademin en nemli zellii
kendisinde var olan kudret sfatdr.
rade Gc

Bugn insanlar irade gcnden habersiz yayorlar, nk


havaya, topraa, suya insanlar hkmedeceine, onlar insana
hkmediyor. Nuhtan nceki toplumlar bu sfat kullanmtr. asr
ncesine kadar baz Mslmanlarda da grlyordu. Ancak ne yazk
ki, insanla son asrda bunlar unutturulmutur. Gnmzde
yetien insanlar, iin ehli olmayan alimlerden bilgi aldklar iin, bu
hakikatlerden yoksun kalmlar. Teknoloji ad altnda, taatopraa, yani madenlere ekil verip, o ekillerin de cazibesine
kaplmlar. Aslnda, bunlar sadece insann yaamn kolaylatran

385

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


rade Gc

aletlerden baka bir ey deil. Akllar fikirleri para, yeme ime,


beden zevkler, birbirlerine stnlk satma olduu iin, iflas etmi
bir beyinle, hayvanlardan da daha aa bir dzeyde, cinn eytanlar
gibi yayorlar.
man

mann ne olduu da anlalmam. man, inanmak demektir.


Hakik iman eden, iman ettii ekilde yaar. Hem man ettim de;
hem de dier imanszlar nasl yayorsa, neye deer veriyorsa, onlar
gibi yaa, onlara deer ver... Kimi kandryorsun?.. Kendini!
rnein, gnmzde insanlar hep tedbir alrlar. Kafalarn tedbire
takmlar. Tedbirin de ne olduunu bilmezler. Aman soua kma
hasta olursun; aman scaa girme terlersin... Halbuki, bir insan
doduktan sonra da bana rlplak brak, tedbir alma; bu sefer
artlara gre, bu insan bedeni kendi tedbir alr. ehirlerde yaayanlar
doktorlar megul ederken, da banda yaayanlar doktor nedir
bilmezler. Baz insanlar grdm, seksen doksan yana gelmiler...
Arkada olduk, sohbet ettik. Hi hasta olmadklarn sylediler.
Tedbiriniz nedir? diye sordum. Ne tedbiri? dediler. Baktm;
imanla yayorlar.
Bugn, man ettim diyenlerin hibirinin ilmi yok. man,
gkte oturan bir tanrnn var olduuna inanmak sanmlar. stediin
bir eyin kesin olacana dahi iman edeceksin. Tm hayatn imanla

386

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


man

ynledireceksin. Byle yaamaya balaynca, yani hakik iman


ortaya knca vesvese yok olur ve irade gc devreye girer.
nsanlar, kulaktan dolma, sadan soldan duyma yanl
bilgilerle yayorlar. lhi kitaplar inceleyip okumamlar veya
mnsn bilmeden ezberlemiler. Bu yzden, hakikatin ne olduunu
bilmiyorlar. Sanki gkte bir tanr var, bunlar ne isterse gnderecek,
her eyi hoparlr ile yukardan bildirecek eklinde bir anlaya
dmler. Kendileri gibi dnmeyene dmanlk ediyorlar.
Yanlarna yakla, her eyden ikayetiler. Bakalar hakknda hemen
karar veriyorlar. Firavun olmular, haberleri yok. Kiiler hakknda
karar vermek, onlar yaratana mahsustur. Bunlarn haline,
yaantsna bakan dier insanlar da, ilhi kitaplar okumadklar iin,
ilhi kitaplar sama sanyorlar ve hakikat ilminden mahrum
kalyorlar. Onlar da ezbere yayor. Sanki, ilhi kitaplar sadece
szde inananlar iin gelmi... Halbuki herkes iin gelmitir, tm
dnya insanl iin...
lahi Kitaplar

lhi kitaplar Gne gibidir, herkes faydalanr. Nasl ki Gne


bir tane ve tm insanlk faydalanyor, bu da byledir. lhi kitaplar
kimsenin tekelinde deildir; kimse bu benim, u senin diye sahip
kamaz; hepsi insanln ortak ilmidir. Bunlar iyi dn!.. Sana ne
ondan bundan, bakasndan; a kendin oku, kendin ren!..

387

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Btnsel Akl III
Btnsel Akl III

ayet bir insan btnsel akla ularsa ki, bu da irade ve iman


ile olur; bilin bedeni ve madde bedeni kontrol altna alr. Bunun
iin, kiinin, madde bedenin kendisi olmadn, madde bedenin
sadece amurdan bir alet olduunu bilmesi gerekir. Ayrca kiinin,
benliinin de kendisi olduu zannndan kurtulmas gerekir. Bu
zandan kurtulmak, bilgi yollu deil, bildiklerini yaama geirmekle
mmkn olur.
Tahrip Olmu Beden Uzuvlarn Yeniden Meydana Getirme

Tm vcut beyine baldr. Vcut hareket iznini beyinden alr.


Bu yzden dnce gc ak olan kiiler, rnein felli hastalarn
beyinlerine g vererek, yrmeden sorumlu devreleri faaliyete
geirip, onlarn yrmelerini salayabilirler. Baz fellilerde, tkanp
kesilmi damarlar ve tahrip olmu sinir hcreleri de yine hastann
beynindeki eitli devreler faaliyete geirilerek dzeltilebilir. Hatt,
para deitirir gibi beyindeki arzal devreleri oluturan hcreler
bile deitirilebilir.
Beyinde, beyin hcrelerini organize eden devreler de vardr.
rnein, bir insann aya kesilmi... Bu ayan kesildii yerdeki
hcrelerde, kesilmi ksma ait hcrelerin de bilgileri mevcuttur.
kinci bir beyin yardmyla, aya kesik kiinin, kesik yerden itibaren
yeni hcre oluumunu balatacak beyin devreleri faaliyete
geirilebilir. Bu sayede kesilmi ayan yerine, yeni bir ayak
meydana getirilebilir. rnein, baz srngenlerde kuyruk kopar,
388

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Tahrip Olmu Beden Uzuvlarn Yeniden Meydana Getirme

yerine kendiliinden yenisi oluur. O tr srngenlerde, bu devreler


doal olarak aktr. Bu devreler arzalannca da lrler zaten. Ayn
ekilde, insann btn kemiklerinden daha sert ve salam olan
geyiklerin boynuzlar da kopunca, tekrar uzuyor. Geyiklerin
beyninde de bu tr devreler aktr. Nasl ki boalm bir araba
aksn, dolu olan baka bir ak tekrar arj edip faaliyete
geirebiliyorsa, benzer ekilde bir beyin de baka bir beyni
etkileyerek kapal beyin devrelerini aabilir.
nsan beyninde, btn devreleri kontrolnde tutan bir merkez
vardr. Bu merkezin faaliyeti durunca, insan bedeni lr. Bu
merkezin dnda, iradeye bal devrelerden herhangi biri
almazsa, insan bedeni lmez, fakat sakat kalr veya hasta olur.
Aslnda, beyinde her uzuv iin ayr bir devre vardr. rnein,
dnyada baparman kopmas ile, madde tesinde oluan bilin
parmak kopmaz. Yaadklarmz bilincimizi oluturur. rnein, bir
araba grdn... Gz kameras ile ektiin bu grnt bilin bedenine
aktarlr. te; araba sonra yok olsa bile, bilinte kaytl olan
grnts asla yok olmaz. Bilinten bu arabann eklini kartp
atmak asla mmkn deildir. Hatt, bilince kayt ettiimiz ekli
blp paralamamz dahi imknszdr. nk, bilinteki kaytlar
zerrelerden meydana gelmez, madde ddr. Bu yzden hakikat;
blnmez, paralanmaz, silinmez, yok edilemez olan bilintir. Beyin

389

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Tahrip Olmu Beden Uzuvlarn Yeniden Meydana Getirme

ise toprak ve sudan yaplm bir alettir. te; kopmu olan


baparman bilin bedende kaytl olan eklini, irademizle beynin
devre merkezini kullanarak tekrar ete kemie brndrebiliriz.
Bunun iin, kopan baparmaktan sorumlu devreleri faaliyete
geirerek, zaman d bir hzda toprak ve su atomlarndan yeni
hcreler meydana getirmemiz gerekir. Gnmzde insanlar, madde
st gten haberdar olmadklar iin, bunlara inanmakta glk
ekiyorlar. Her eyi var eden ve kapsayan, sonsuz snrsz ana gce
bal olduumuzun farknda deiller.
Cisimler ve Fiiller Nasl Meydana Gelir?

rnein bir aa kesilecek... Aa var, elektrikli testere var,


elektrik var, insan var. Ve aa kesildi... Bu aac kim kesti? Testere
mi, elektrik mi, insan m? Elektrik var, testere var, insan yok; bu
durumda aa kesilmez. nsan var, elektrikli testere var, elektrik
yok; bu durumda da aa kesilmez. Elektrik var, insan var, elektrikli
testere yok; bu durumda da aa kesilmez. O zaman, birlikte mi
kesti? Yoksa, bu nn dnda bir g m?
Bunu anlamak iin u sorunun cevabn arayalm. Aac
herhangi bir insan elektrikli testere ile kesebilir miydi? rnein,
daha nce hi elektrikli testere grmemi, bin sene nce yaam bir
insan kesebilir miydi? Ya da deli bir insan? te; aac, elektrikli
testereyi kullanabilen insanlar ile kullanamayan insanlar arasndaki
tek ortak fark kesti. Bu fark ne acaba? te; sizin bu fark bulmanz

390

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Cisimler ve Fiiller Nasl Meydana Gelir?

gerekiyor. nk, bu fark sizi dier mahlukattan ayran temel


zelliktir. Bu fark, aac acaba gerekten testere aaca srtld
zaman m kesti; yoksa daha nce mi? te; adem, kendini dier
mahlukattan ayran zellii ile elektrii kefetti, elektrikli testereyi
icat etti ve onlarla insana aac kestirtti. Ayrca adem, bu zellii
ile, sadece aa kesmeye deil, kesik aac tekrar meydana
getirmeye bile muktedirdir.
Sa Gz

nsann iki madde gz vardr. Bu iki madde gz aratr, gren


beyindir; bunlar biliyoruz. Beyindeki grme merkezinde, ayr
grme devresi vardr. Doumla birlikte, maddeleri gren zahir gz
devresi alr; dierleri kapaldr. Aynaya bak, iki gz bebeini ayr
ayr, ayn anda gremezsin; bir tanesini grrsn. Birine bak,
brn gremezsin; brne bak, bu sefer de dierini gremezsin.
Demek ki, insanda iki madde gz olmasna ramen, ikisi bir grr.
Bir gzn kapat, dieriyle bak veya ikisiyle bak ayn eyleri
grrsn.
Bugn bilim, iki madde gzden biri olan sa gzn zelliini
tam olarak bilmiyor. Sa gz, doumla birlikte sol gzn devresine
balanr. O yzden sa gz, sol gzn grdklerini grr. Ancak sa
gz aslnda, madde tesi gibi, sol gzle grlmesi asla mmkn
olmayan boyutlar grmek iin var edilmitir. Bu da sa gze ait
grme devrelerinin almasyla mmkndr.

391

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Kalp Gz II
Kalp Gz II

Bir alim derse ki, Madde gzle madde tesi grlmez; bu


kii mn aleminde kalmtr. Beyni, dnce yollu grdklerini
deerlendirir. Bir eyin nasl meydana geldiini dnce yollu bilir.
Bakar ve Grnen hayal der. rnein, elma aacna bakar,
dnr... Aslnn toprak-su olduunu dnce yollu grr. Elmann
eklinin, toprak ve su ile itiini bilir. te buna, kalp gz denir.
Yani kalp gz, eklin maddeye brndn grr. Dorudur.
Bundan tesini bilemedii iin, sanr ki, bulunduu makam, en
yksek makam; onun tesi yok... te bu kii, ahiret denen madde
tesi alemi, maddeyi grr gibi grmenin imknsz olduunu sanr.
Halbuki, bu kii grme merkezindeki dier iki devreyi ap
gzlerden birini (yani bo olan sa gz) bu devrelere balam olsa,
bu sefer sa gzle, aynen maddeyi grd gibi, madde tesini de,
madde stn de grebilir. Hatt, ahirette olanlarla konuabilir de...
Sa gzn am bir kii, topran, suyun, Dnyann, galaksinin
daha nceki hallerini de grebilir. Hatt onlarn z hakikatlerini bile
grebilir.
Sonsuzluk bakadr; z hakikat bakadr. Sonsuzluk, sonu
olmad iin elbette grlmez. Lakin, bu sonsuzlukta meydana
gelen mnlarn hakikati grnr ki, tesi olmaz. rnek verelim...
Sen uyuyorsun, gzlerin kapal... Rya yollu, aalar, dalar ya da
kyn, baban, arkadan gzn akm gibi grmyor musun?

392

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Kalp Gz II

Doumla birlikte sol gze ait grme devresi ald iin, bu devreye
bal iki gznle, zaten rya dnda uyankken de maddeyi
gryorsun. Ancak uykudayken, kapal gzlerle uyankm gibi
dnya zerinde hi grmediin yerleri gryorsun; bir zaman sonra
eitli vesilelerle belki de oralara gidiyorsun, hayretler iinde
kalyorsun. Ben buray daha nce ryamda grmtm diyorsun.
Yine uyurken, ahiret alemindeki bir yaknn, cenneti veya
cehennemi gzn akm gibi gryorsun. te; sa gzn, sol
gze ait, maddeyi gsteren grme devresinin dndaki dier iki
devreye balarsan, sa gznle madde tesini de, maddeyi grr
gibi grrsn.
Peki, sa gz dier iki devreye nasl balanr? Siz
uykudayken uyuyan, sizin izaf benliinizdir. Beden asla uyumaz;
kendi fonksiyonlarn devam ettirir; kalp, beyin, btn organlar
alr. te; dier grme devrelerinin nndeki perde, sizin izaf
benliinizdir. zaf benlii ortadan kaldrdnz zaman, ryada
grdklerinizi uyankken de grrsnz. Madde gzle grdnz
nesneleri hakikat zannediyorsunuz. Aslnda maddedeki nesneler
hayaldir, ama bunlarn da grndkleri ekil zere hakikat olduunu
unutmamak gerekir. Buray ok iyi anla! nsanlar byle ilimleri elde
etmek iin almyor, geici eylerin peinde kouyor.

393

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Kalp Gz II

Mikroskop k bytr, yani yaknlatrr. Teleskoplar


uza yakna getirir. Bunlarla bakan gz, yine madde gzdr. Onlar
yaknlatran mercektir. Halbuki, beyinlerinizde kapal olan grme
devrelerini am olsaydnz, grnz snrszlard. Galaksiler
iindeki yaamlar, sanki nnzde gibi seyrederdiniz.
Kuranda, Bu madde bedeniniz daldktan sonra (lm)
bilin beden yaam balaynca, ahirette grnz keskinleir 150
deniyor. Bunun mns, sizde kapal olan grme devreleridir. Bilin
bedeninizin et-kemik bedenle balants kesildikten sonra, uyku
kalkar, grnz keskinleir.
Halsinasyon

Tp adamlar, bazen uyankken madde gzle grnmeyenleri


grenlere, Halsinasyon gryor demiler. Baz insanlarda grme
merkezindeki devreler ok hassas yaratlr. Bazen, ikinci gz bu
devrelere kayar. O zaman, gremediiniz varlklar grrler. Ayrca,
aranzda yaayanlar veya evrenizdeki gne sistemlerinde yaayan
ademleri grebilirler. nk onlara oralar, teleskobun merceinin
yaklatrd gibi yanlarnda veya karlarndaym gibi yaklatrlr.
te bu tr kiilerde, grme merkezlerindeki dier grme devreleri
almtr. Fazla srmez; sislenir gibi olur, tekrar kapanr. Bu kiiler,
Ben unu grdm, byle eyler grdm deyince, hemen, Sen
hayal grmsn veya Halsinasyon grdn diye sulanrlar.
150 Kuran, 50/Kf Sresi, 20-22. Ayet.

394

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Halsinasyon

Halbuki hayal, olmayan bir ey demektir; yok demektir.


Olmayan veya yok olan nasl olur da grlr?.. Aslnda hayal
gren, halsinasyon grd sylenen bu tr kiileri
anlamayanlardr.
Doktorlarn halsinasyon dedikleri, uyuturucu ve sarho edici
maddeleri kullananlar, ayk iken, hayal ettikleri eyleri, sarho
olunca beyin mekanizmas uyuturucunun tesiri altna girdii iin bu
hayaller ekillenmeye balar ve grntye dnr. Bu kiiler ben
unu gryorum bunu gryorum dedikleri hayallerinin grntye
dnmesidir. Bunlar beyinsel grnt ve ekillerdir.
rnein, bir aacn yapra diyorsun... Yaprak topraa
dt zaman, bir mddet sonra toprak oluyor. Ortada yaprak diye
bir ey kalmyor. Toprakt; ekil alp, tekrar eski haline dnmedi
mi?.. Acaba halsinasyon gren kim?.. Hayal senin dncelerindir.
Tp adamlar, bu tr kiilere deli muamelesi yaparlar. Bu kiiler de
bu konularda ilimleri olmad iin onlara inanr ve korkar. Ve kendi
kendilerini, ben deliyim diye artlandrr. Dierleri de onlara
deliymi gibi bakar. Bu durum, bu kiinin psikolojisini bozar.
Ayrca, doktorlarn verdii haplar psikolojisinin daha ok bozulup,
bu kiilerin gerekten delirmesine yardmc olur. Halbuki, bu
kiilerin grdkleri doru, yanlan doktorlardr. ayet bu kiiler bu
ilimleri renip, korkmayp, riyazete ynelirlerse, bu iten anlayan

395

ALLAH'IN RUHU-ADEMBedene Hkmetmek I


Halsinasyon

biri tarafndan ynlendirilirlerse, grme merkezindeki devreleri tam


aar, kimsenin grmedii daha baka eyleri de grrler.
Ahir Zaman IV
Tpta Ruh hastalklar

Efendim ruh bilimi var, ruh ve salk hastaneleri var. Doktor


yle dedi, byle dedi... O doktor ruhu grm m?.. Ruhtan
bahsetmek iin, ruhu grmek gerek. Senin ruh uzman dediin
kiiler ruha inanmyor bile. phe iinde... Ruhu, bozulur, dzelir
sanyor. Ruh, bozulmaz, kopmaz, hasta olmaz! Bozukluk beyinde ve
dncelerdedir. Varsa ruhu grm bir uzman, getir bana. Yok...
nsanlk u an bu konuda kaos yayor, kimse farknda deil. Bu
kaosu, inanmayan da, man ettim diyen de ayn derecede yayor.
Bugn tp adamlar, okuduklar niversitelerde, hep ayn
kalplam ilimleri renip ezberliyorlar. Bunun dnda baka bir
ey yok anlay ile beyinlerini artlandryorlar. Halbuki
halsinasyon gren kendileri, nk insan diye baktklar beden, tatoprak-suyun birleik halidir; asl hakikat grnmeyenlerdir. ocuk
doduu zaman zahir grme devresi, ileride dier grme devrelerini
de amasna yardmc olsun diye numune olarak alr.
Aya ve gezegenlere uzay arac yapp gndermek iin ve
arkeoloji iin harcanan snrsz paralar, insan beyni iin harcam
olsaydnz, imdi evrenizdeki gne sistemlerini ve oradaki
yaamlar ve ilk ademe kadar olan gemi Dnya yaantsn,
evinizde oturduunuz yerden televizyonda film izler gibi
396

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman IV


Tpta Ruh hastalklar

izleyebiliyor olacaktnz. O ynde aratrma yapm olsaydnz


gnmzde cinleri dahi grebilecektiniz.
Ana galaksiden yaylan her ilim, ademolu iindir. Ancak,
insann ilmi elde edebilmesi iin hr olmas, bencillik, kibir ve kin
gibi hastalklardan kurtulmu olmas gerekir. Gnmzde insanlarn
ounun ii, d kin dolu. Sevginin ne olduunu bilmiyorlar. Hangi
televizyon kanalna bakarsan bak, ayn eyler... Silah skmak, adam
ldrmek, paralamak, ykmak... Evrenin ne olduunu bilmeden,
varsaymlarla dnerek her alemi eninde sonunda patlatyorlar.
Patlatmay ok seviyorlar. leri gleri patlatmak... Bomba patlat,
silah patlat... Kime kar? Hemcinslerine, insanlara kar.
Dnyadaki savalar yetmiyormu gibi, dier sistemlerindeki
canllarla bile savamay hayal ediyorlar. Oralarda yaayanlar da
kendileri gibi sadist ve ilkel zannediyorlar. Asrlardr ayn zihniyet.
Siz sevgi nedir bilmez misiniz?.. Sonra da kalkp, Biz uygarz,
medeniyiz diye kendinizi aldatyorsunuz.
Savalar

lk ademden gnmze kadar, her asrda savalar yaplmtr.


nsanlk hl da ayn dnce yapsna sahip... stnlk ve kar
sava... Aslnda, bu anlaya sahip mahluka, adem denmez. Ne
denir; onu da siz bulun... ldrmek, saldrmak, kavga etmek
sadistliktir. Bunu yapan ve seven sadisttir. Hayvan dahi, karnn

397

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman IV


Savalar

doyurduktan sonra yiyeceinin kalann dierlerine brakr. Artk


BR.lik zaman... Sadistlie son verme zaman...
TM DNYADA ASKERLK KALDIRILACAK!
Silahlara harcanan paralar, her toplum kendi insann eitmek
iin harcayacak ve BR.lik olunacak... Krpecik ocuklarnz ne
emeklerle yetitiriyorsunuz; sonra da o delikanllarn ellerine silah
verip, birbirlerini ldrme eitimi yaptryorsunuz. Bu mu
uygarlk?.. Silah, bomba yapp satyorsunuz... O paralarla,
gzyalar zerine saltanat kurup, kendinize meden diyorsunuz.
Bu mu medeniyet?.. Bu, olsa olsa sadistliktir.
Senaryolar yazp sadist filmler ekiyorsunuz. Vur; ldr;
soygun yap; ana babaya, komuya eziyet et!.. nsanlar farknda
olmadan sadistletirmisiniz... Yok mu sevgi filmleri?.. Bu kadar m
sevmekten, sevilmekten yoksun kalmsnz?.. Sevgiyi, ak;
vurmak, ldrmek sanmsnz. Baka dnyalardan gelen yaratklar
irkin ve zalim gsteriyorsunuz. Halbuki sizin gsterdikleriniz,
eytann ve iblisin ekilleri. Siz, farknda olmadan onlardan ilham
alyorsunuz. Dier alemlerdeki ademleri grm olsaydnz
gzelliklerinden banz dnerdi... Galaksinizde en geri kalm adem
sizlersiniz. Yumurtay krp kamamsnz. Gzellik ve mutluluk
nedir, bilmiyorsunuz. Asrlardan beri savalarak gelindi, hl ayn

398

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman IV


Savalar

anlay... Dier yldzlarda dahi savamak istiyorsunuz. Oralardaki


yaayanlar da kendiniz gibi sadist zannetmisiniz...
Terr

Ben slm oldum diyen bir kii, karncay dahi incitmez.


Neden?.. Herkese Allah can vermitir ki, kendi canndandr. Sen ne
hakla o cana kyyorsun? Sen mi yarattn o can ki, almaya
kalkyorsun? Cihat, insann kendi nefsiyle edilir. Zorbalk asla ilmi
alt edemez. lim, akln yansmasdr. Kinatta en gl silah, akldr.
Sorunlar terr ile zlmez. Terre cihat klfn giydirenler
kfirdir. Terrle, belli bir fikir ve dnceyi bakasna zorla kabul
ettirmenin, asla slmla hibir alakas olamaz! Ben mecbur muyum
senin inancn ve fikrini kabul etmeye?.. Sen niin benim fikrimi
kabul etmiyorsun? Sen de benim gibi domadn m? Yoksa sen
baka galaksiden mi geldin? Allahn verdii can Allah alr; sen
Allah msn? Bir canly incitmek, ldrmek, Allah incitmektir;
btn yaratlmlar sevmek, Allah sevmektir. Bunlardan haberin
var m?.. Allahn kulu olan insan, melek ruha sahiptir ve meleklere
tabidir; cinn eytann kulu olan da onlara tabidir.
LME LM LE KARILIK VERLR, BOMBA VE SLAH
LE DEL.
slm, kinatn sistemi ve dzenidir. Dindarlk, ilhi kitaplarn
bildirdii kurallara uyup, kaytsz artsz kinatn dzenine gre
yaamaktr... Yani, kinatn mkemmel dzenine kaytsz, artsz
399

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman IV


Terr

teslim olmaktr. Her insan bir karar aamasnda, yap veya


yapma eklinde, melek ve cinn olmak zere iki eit tesir alr.
te; teslim olanlarda, meleklerin tesiri ar basar. Yoksa, slm ne
terristliktir ne de bir ynetim biimidir.
Ademolunun eline silah yakmyor. Ne yakyor?.. Kalem
yakyor...
Ademoluna ayrlk, blnmek yakmyor. Ne yakyor?..
BR.lik yakyor.
Ademoluna, dier mahlukattan aada yaamak
yakmyor. Ne yakyor?.. Kinatta stnlk yakyor.

da

Beyinlerden kan Negatif Yaynlar

Herkes kendi sonunu hazrlar, bunu da fark edemez.


Beyinlerinizden kan kin, nefret, hile, zulm gibi yaynlarn nelere
yol aabileceinden habersizsiniz. Beyin beyni etkiler; bunlar
bilmiyorsunuz. Bir nceki olay, sonrakinde sonu olarak aa kar.
Gnmzde insanlarn iinde bulunduklar sadistlik hali,
beyinlerinden dalga dalga tm Dnyaya yaylyor. te bu yaynlar,
bir zaman sonra yle younlar ki, rnein, bir anda st madde ses
dalgalarnn perdelerini etkiler, aar. O zaman yle gl bir ses
duyarsnz ki, bu sesten beyinleriniz patlar, kulanzdan kan fkrr,
olduunuz yere ylr kalrsnz ve perian bir halde madde tesine
gemi olursunuz. rnein, bu gl ses, Gneteki patlamalardan
meydana gelen ses olabilir.
400

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman IV


Beyinlerden kan Negatif Yaynlar

Allah ve dinin ne mnya geldiini anlamamsnz. Bunlar


(gya) savunanlarn(!) yaantsna ve hareketlerine bakp
aldanmsnz. Halbuki, onlarn ne dinden ne de Allahn ne mnya
geldiinden haberleri var. Onlar zanlarna uymular. Byle devam
ettiiniz iin sona yaklamsnz; farknda deilsiniz. Gemi
asrlarda yok edilen toplumlarn nasl yok edildiini anlamamsnz.
Ayet; ...Allah kimseye eziyet (hakszlk) etmez.151 diyor. Onlar
Allah, havada bir emir verici sanyor. Allah ayr, kendinizi ayr
bir varlk gibi anlamsnz; znzn Ondan olduunu
anlayamamsnz. lhi kitaplarn anlatmndan dolay, sanki sizinle
Allah arasnda bir ikilik varm gibi alglanyor. Halbuki, yle bir
ikilik yok, btnsellik vardr. Can Odur; hepimiz BR.iz. yi
anlamaya aln. Kinat BR.liktir. ayet; bu mavi gezegende
yaayan btn insanlar BR.lik olursa, yani kafalarnn iini
temizlerse, birbirlerine sevgiyle bakarsa, birbirlerinin iyiliini
isterse, ksa zamanda her eyin dzeldiini hayretle grrsnz.
Bugn artk her yerde televizyon var; ayet olumlu olarak
kullanrsanz, bu bir nimettir.
Dua ve Zikir I

te; hep beraber iyi eylerin olmasn dnn ve dua edin.


Olmas size gre zor olan eyler iin de... ok ksa zamanda
imknsz gibi grnen eylerin bile olutuunu, btn
ihtiyalarnzn zahmet ve eziyet ekmeden karlandn
151 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 108. Ayet.

401

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman IV


Dua ve Zikir I

greceksiniz. BR.lik olmak bu kadar zor mu?.. Tm toplumlarn


birbirine karmas art deil. Her toplum bulunduu yerde eitilsin.
Kalplerinizde BR.lik olun. nemli olan da bu zaten. te gerek
uygarlk ve medeniyet budur. Birbirinizi gammazlamak ve
ikiyzllk yapmak deil...
Dikkat edilirse, eytan ademe, ademi ta-toprak beden sand
iin secde etmedi. eytan, ademdeki irade gcn, kudret sfatn
gremedii iin yanla dt. Secdenin mns stnlktr. eytan
cinler, ademin stnln kabul etmemitir. Allahn, her eye
ademe secde etmesini emretmesi, bir benzetmedir. Bu benzetme ile,
ademin, znn snrsz gten bir g olmas itibariyle her eyden
stn olduu anlatlmaktadr.
Bir horoz var, bir de tavuk dediler;
Horoz olaym derken tavuk oldular.
Bir Sleyman var, bir de blbl;
Bir trl blbl olup da temediler...
Gelin camiye gidelim dediler;
Akllar fikirleri pazarda kald.
Ta-toprak bedenler cumay kld;
Bir trl camiye giremediler.

402

ALLAH'IN RUHU-ADEMAhir Zaman IV


Dua ve Zikir I

Biz Allah ok seviyoruz dediler;


Kapya gelene srtn dndler.
Btn yaratklara kfr ettiler;
Bir trl yaradan sevemediler.
Yaradan gkte, ayda aradlar;
Birbirine dman olup yaratlm sandlar.
Sa solu gezip karsnda durdular;
Bir trl yaradan gremediler.
Bir yaradan var, bir de yaradlan dediler;
Gece gndz arpa ezmesi yediler.
Biz yaratz, hani yaradan dediler;
Bir trl yaradan bilemediler.
Bir sa var, bir Musa, bir de Davut;
Bir ncil var, bir Tevrat, bir de Zebur.
Bir sev var, bir Musev, bir de Mslman;
Bunlarn Kuran olduunu bilemediler.
Cafer, Mevlanadan alm dersini;
Onlarn dediinin grr tersini.
Mrikler duysun, yzemezler derisini;
Ademin yaratlmadn bilemediler.

403

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik II
BR.lik II
BR.lik II
TEK.lik ve BR.lik I

Kur'an- Kerim'de Allah'n hitab, BZdir. BZden


kastedilen btnsel akldr... Sonsuz, snrsz ilim... Ayrca bazen
BEN der. BEN ise TEK.lie iaret eder. Bu da bilinmezliktir.
Her ey birbiriyle balantl olduu iin tektir. Kainatta hibir eyin
tpksnn ayns yoktur. Her ey tektir. Ayn zamanda her ey
birbiriyle balantldr ve Btnsel Tek.i (BR.lii) oluturur.
Kuran'daki BZ hitab btnsel akl, BR.lii; BEN hitab ise
TEK.lii iaret eder. Hibir ey tekten olumaz, hibir ey ztt
olmadan anlalmaz, hibir ey yoktan asla var olmaz, var olan
hibir ey de asla yok olmaz. Ancak, baka hale dner...
Btn yaratklar, Allahn ezel kelamnda taktir edilmi
mnlardr, kullardr. Allahn BR.lii, zahiri ve batn, ezeli ve
ebedi kapsar. Ne diyor ayet?
Balarna bir musibet geldii zaman, biz Allaha aitiz ve
sonunda Ona dneceiz derler.152
Peki, bizim kullar olarak; bu btnsel sistemdeki yerimiz
nedir? Bir fabrikay dnn... Bu fabrikann ierisindeki
makinelerin dililerinden bir dili benim; baka bir dili sensin; teki
de baka bir dili... te; bir fabrika nasl ki birok makinenin, aletin
bir araya gelmesiyle olumu btnsel bir sistem ise; kinat da
152 Kuran, 2/Bakara Sresi, 156. Ayet.

404

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik II
TEK.lik ve BR.lik I

sonsuz ve snrsz, grnen ve grnmeyen btn mnlar kapsayan


bir sistemdir. te; bizim kulluumuzun asl sebebi, bu btnsel
sisteme tabi olmamzdr. Bunlar grp anladktan sonra, tasavvufta
vahdet denen srrn hakikatine, yani TEK.lii ermi olursun.
Teklie erip hakikatini gren bir insan asla ibadetini terk
etmez. Bilakis daha ok ibadet eder. nk, ne kadar ok ibadet
edilirse, o kadar ok mny grmek ve yaamak mmkn olur.
Dolaysyla, Ben teklii bildim, artk benim bedeni ibadete
ihtiyacm yok diyen, eytan cinlere esir olmutur. Hz. Muhammed
(s.a.v.) dahi cennetle mjdelendii halde ibadetlerini terk etmemitir.
Hatt, kendisine farz klnandan ok daha fazla gece namaz klm,
birok kez gn iftar etmeden oru tutmutur. nk, ibadet
insann hayretini arttrr, ilmin derinliklerine yolculuk yaptrr.
Ancak, kendisinin yapt nafile ibadetler dinin art olmad iin
sahabelerine, Sizler g yetiremezsiniz, siz yapmayn demitir.
Fakat, cennete ibadetle deil, iman ile girilir. Zerre kadar iman
olan dahi cennete girecektir153 diyor hadis. Ne yazk ki gnmzde
imann ne olduu doru drst bilinmiyor. man, ibadetin temelidir.
badet etmeyenin iman zandr.
Her ey bir gaye iin var edilmitir. Ve mutlaka her eyin bir
sonucu meydana gelecektir. Bu alemde ok ksa bir mre sahipsin.
153 Ktb Sitte. Hadis no: 2

405

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik II
TEK.lik ve BR.lik I

Senin her saniyen paha biilmez deerde. Bunlar burada


anlamazsan, gidecein yerde anlarsn!..
Gnmzde edep dna klm. nanan da ayn inanmayan
da ayn. rnein, televizyonda olsun, baka bir yerde olsun... Adam
yllarca okumu, konusunda uzman olmu, alim olmu, bilgin
olmu... Konuuyor... Bakyorsun, dinleyenler tarafndan itirazlar
ykseliyor. Niye?.. unu yanl syledi, bunu byle syledi diye...
Peki dorusu nedir? diye soruyorsun. Kendi de bilmiyor. Kulaktan
dolma, onu bunu taklit ediyor... Her eyi birbirine kartryor. Bir
alime veya bilgine kar kman iin, senin ondan bir mertebe daha
stte olman lazm ki, onlarn yanllarn grebilesin. Zaten yle
olsan, onlara itiraz etmez, Onlarn bilgisi o kadar der, geersin.
te bunlar, toplumsal kn iaretleridir. Herkes haddini bilmek
zorundadr.
Nerden gelir, nere gider bilmeyen hayvan imi;
Dnen zaman, geen yllar hayal bir an imi;
Ak burda, mauk burda, ak grnmez can imi;
Yaamak da lmek de Hdadan ferman imi.
ldm sandm, meer doan ben imi;
Doan burda, len bir kelm imi.
Ak yanan, mauk arayan imi;
Ak Hda'dr, ak-mauk zan imi.
406

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik II
TEK.lik ve BR.lik I

Sakn lp gidenleri hayaldir sanma;


Bir bu dnya, bir de ahret var imi.
Her ne yaptn ise kr kalr sanma;
Burda kitap, orda hesap var imi.
Caferim ben; hi zaman geirmedim;
Zaman gemez, geen bir hayal imi.
yi anla, dnyann temeline gvenme;
Altndan stnden yel geen burhan imi...
Kulluk ve lahiyatlk I

nsann stnl akl ve irade fark demitik. Bunlarn nasl


kullanlaca nebiler araclyla insanlara retilmitir. nsann asl
ilimdir. Adem, tek kelime ile ifade etmek gerekirse, akldr. Sonsuzsnrsz olan btnsel akldan ayr olmayan cz akl dr. O akln
programlad canllk zere hareket eder. Bunu normal dnen
insan dahi fark eder.
Bizler madde gzle baktmz iin her eyi ona gre
deerlendiriyoruz. Her eyi ayr ayr varlklar gibi alglyoruz. Bu da
bizim yanlmamza sebep oluyor. Kendimizi hr varlklar sanyoruz.
Halbuki, hava iinde hapis bir hayat sryoruz. Suya, havaya,
topraa, Gnee ve daha birok eye muhtacz. Bunlara
bedenlerimiz muhta. Biz, farknda olmadan bedenlerimize kulluk
ediyoruz. Bedenlerimiz yaratlmtr, fakat akl yaratlmamtr:

407

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik II
Kulluk ve lahiyatlk I

Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan (alanm


yumurtadan) yaratan, sonra bebek olarak karan, sonra sizi
gl kuvvetli bir aa erimeniz, sonra da ihtiyarlamanz -ki
iinizden daha nce vefat edenler de vardr ve belli bir vakte
ulamanz iin sizi yaatan odur. Umulur ki dnrsnz.154
diyen Kuran, sonra da;
...Ona (ademe) ruhundan fleyen Allahtr...155
diyor. Neden, Allah ademi yaratt demiyor da, Ona (ademe)
Allah, ruhundan fledi diyor? Demek ki, ADEM yaratlmam.
nsan, bedeni dolaysyla kuldur; ademlii dolaysyla ilhidir.
lhiyatlk ve kulluk insanda bir aradadr. ayet kendini zemedi
isen, sen beersin ve kulsun. ayet gerekli almalar yaptn, bedeni
at isen, bilirsin ki; kendin sandn bedenin, ta-toprak-su...
Bylece ademliini bulur, ilhiyatln anlar, Hak olursun. Yani,
zne ermi olursun. te o zaman grrsn ki, akln O akldan ayr
olmayan bir akl. O akl sensin... Taa topraa brnm, insan gibi
gzkyor. te bu noktaya ulatn an, kulluunun gereklerini de
tam olarak yerine getirmeye devam edersen, sende gerek irade
alr ki, baaramayacan hibir i kalmaz.
154 Kuran, 40/M'min Sresi, 67. Ayet.
155 Kuran, 32/Secde Sresi, 9. Ayet.

408

ALLAH'IN RUHU-ADEMBR.lik II
Kulluk ve lahiyatlk I

Biz insan dediimiz zaman kimi kastederiz? Kadn ve


erkei... Kadn da, erkek de insandr. Genel mnda; ilk var edilen
kadnlara havva, ilk var edilen erkeklere adem denmi. Ancak
ADEM ayr bir mndr... Ne demek ADEM?.. Akl demek!
Demek ki; ister erkek, ister kadn, kim bu AKILa ularsa,
ADEM olur!

409

7.
KANATI KUATAN LMSZLK
-CANZaman benim, mekn benim;
u grdn eman benim.
Sen seni var sanrsn;
Oysa sende mekn benim.

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi I


Madde tesi I
Madde tesi I
Berzah II

Beni en ok hayrete dren, ne cennet boyutu ne de


cehennem boyutu idi, berzah alemi idi. Berzah alemine gemeden
nce mezar nedir onu renelim. Mezar, insanlar lnce
vcutlarnn topraa gmld yer mi? Gerek mezar bu mu?
Hayr! Bir insan ana rahminde olumaya balad an mezara
girmitir. Ondan nce nerede idi, ne idi bilen yok. nsann ana
rahminden kmasna doum diyorsunuz. Halbuki et-kemik beden
ana rahminde oluur. Rahimden ktktan sonra da ayn et-kemik
beden deil mi? Evet!.. O zaman, nasl olur da, insan ana rahminden
knca doar?..
-Birinci doum, rahimdeki ilk oluumdur.
-kinci doum, et-kemik bedenden balant kesilince olur. Asl
doum budur! Bu doumdan sonra, bilin bedenle yepyeni bir
yaam balar.
-ncs, doum deil, cennet ve cehennem olarak ifade
edilen iki zt boyuttan birine geitir. Buralara geilince zaman
durur, yaam sonsuzlar.
Mezar

Nedir mezar?.. yi dn!.. Kendini ele al!.. Dnyaya gelmeyi


sen mi arzu ettin? Erkek veya kadn olmay sen mi istedin? Boyunun
uzunluunu veya ksaln sen mi belirledin? Sima gzelliin ya da
irkinliin senin isteinle mi oldu? Gzlerinin, sann ve teninin
413

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi I


Mezar

rengini sana m sordular? Dnyadan ayrlman senin isteine mi


bal? Hayr... Hani zgrdn?..
Gelelim beden hkmlere... Salarn uzuyor, bu uzamay
durdurabilir misin? Trnaklarn uzuyor, durdurabilir misin? Beden
ihtiyarlyor, durdurabilir misin?.. Kimse ihtiyarlamak istemez...
Bedenin sana ait ise, ihtiyarlamay durdur bakalm...
Durduramazsn!.. Demek ki, benim bedenim dediin vcut, sana
ait deil!.. yle olsayd, bedenine hkmederdin. Ben uyudum
diyorsun, fakat beden uyumuyor, btn organlar alyor, haberin
bile yok.
Peki, bedenin materyali nedir? Ta-toprak-su; baka bir ey
deil. rnein, bir kii sana, Ot ye dese, hemen kzarsn; Ben
hayvan mym ki ot yiyeyim diye. Halbuki, bedeninin dier
hayvanattan ne fark var? rnein, inek ot yiyor, su iiyor. Ot, st ve
et oluyor. Sen de bunlar yeyip imiyor musun? Etle otun, stle
suyun ne fark var? Ekmek yiyorsun; bu ot deil mi? Neden
yaplyor yediin ekmek? tlm budaydan... Buday nasl
oldu? Ottu... Ot nereden geldi? Topraktan... Grdn m; bedenin etkemik deil, ta-toprak-sudur.
Peki sen kimsin?.. Dersen ki Ben bu bedenim; yukarda
yazdk, beden sana ait bile deil. rnein, tatl yiyorsun, pasta
yiyorsun, ekmek yiyorsun, dil organndan geerken lezzet alyorsun.
414

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi I


Mezar

Halbuki bunlarda lezzet yok. Senin hangi maddeyi yediini anlaman


iindir o tat. orbay tuzlu imek ile tuzsuz iip biraz tuz yalamak
arasnda tattan baka ne fark var? Dilden getikten sonra midede
ayn grevi grmyor mu?. Ama dilin seni aldatyor. rnein,
gn yemek yeme, su ime... Korkma lmezsin... Ondan sonra
sevmediin eyleri ye; Bunlardan lezzetli bir ey yemedim dersin,
hayret edersin. Lezzetine aldanp itahla yediin yiyecekler alttan
karken tiksiniyorsun, Pis diyorsun. karmadan nce, bunlar
baka ekilde iken, yiyen sen deil miydin?.. kardn posa
nereden geldi?
Ekmek kavgas yapyorsun, btn hayatn bunlar iin
harcyorsun. Ekmek dediin madde, stten yerken ekmekti; alttan
knca dkya dnm oldu. Sen ekmek kavgas deil, dk
kavgas yapyorsun; ne yaptnn farknda deilsin.
Demek ki, sen bu ta-toprak beden deilsin. Peki kimsin sen?..
te onu bulacaksn ki, kurtulasn... rnein, biri bana maymun
dese, glerim, houma gider. Neden?.. Ben et-kemik beden deilim
ki... Onu diyen kii, kendinin kim olduunu, benim kim olduumu
bilmiyor; kendini ta-toprak beden sanp, bu bedene maymun
diyor. Doru sylyor, nk maymunun ve dier hayvanatn
bedeni de ta-toprak-sudur. O zaman ben neden kzaym bu kiiye?
Bir dn; doru mu, yanl m? te; mezar, senin bu bedenindir.

415

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi I


Mezar

Sen bu ta-toprak beden iinde hapis kalmsn. Kendini bilip


bulman gerekiyor. Ayet ne diyor?..
...Mezardakilere sen laf iittiremezsin.156
Bunlar da sanyor ki, lm kiilerin bedenlerinin gmld
yerde birileri var; onlar iitmiyor. Halbuki ayet kendilerine sylyor,
haberleri yok. Zira ncilde de bir ayet; Buna amayn, nk
saat geliyor. O saatte kabirlerde olanlarn hepsi Onun sesini
iitecekler.157 diyor.
ldn zaman, vcudunu gtrp topraa gmyorlar?
Beden toprak idi; tekrar topraa kart. Toprak topraa gmlm
oldu. Toprak zaten lmez; peki o zaman len kim?.. Sen isen, sen
bilinsin; bilin lr m? lr dersen, sen bilinci grdn m?..
Hayr... Peki ben ruh beden miyim?.. Evet. ldn zaman, senin
ruh bedenin ile bu toprak bedeninin arasndaki balant kopar.
Bylece beden mezarndan km olursun. Nasl ki dnyada tatoprak bedenle gezip hareket ediyorsan, madde tesinde de bilin
bedenle gezip hareket edeceksin. ayet dnyada iken kim olduunu
bilemediysen, kendini et-kemik beden zannettiysen, dnyadan
ayrldktan sonra da ebediyen byle sanrsn; Alt Yedinin bir

156 Kuran, 35/Ftr Sresi, 22. Ayet.


157 ncil, Yuhanna, 5/28.

416

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi I


Mezar

boyutunda, btn lezzetlerden ve zevklerden mahrum olarak, ileli


ve ebed bir yaam srersin.
Efendim filanca yle dedi... O da senin gibi bu dnyal
deil mi?.. Senden fark ne? Kendi akln yok mu? Akln ona buna
ipotek edeceine, kendin aratr. Tabi bu da senin iine gelmiyor.
Her eyin kolayna kayorsun. Dnyada bunlar aratrmadan, ile
ve zorluk ekmeden, cennete gideceini mi sandn? Yok yle ey!
Kendini hakl kartmak iin, suu hemen bakasnn stne
atyorsun, fakat gidecein yerde hatalarnn cezasn kendin
ekeceksin. Orada bakalar seni kurtaramaz. Bouna kendini
kandrma!
Efendim, ilhi kitaplar aln diyor... Bu yzden de gece
gndz kendi cebine alyorsun. Halbuki almak iki trl. Bir
gn 24 saat... Geinmene yetecek kadar cebine alacaksn, uyuman
ve dinlenmen iin yeterince zaman ayrp kalan zaman da ilim ve
ibadet iin deerlendireceksin. Sen ne yapyorsun?.. Para hrsna
kaplm, 16 saat cebine alyorsun; camiye gidiyor, acele acele
namazlar klyor, tekrar paraya kouyorsun. Ya da haftada bir iki
sefer kiliseye gidiyor, bir iki ibadet yapyor; ondan sonra dilediin
gibi yayorsun. Allah kandrdk, dnyay da kaptk, cenneti de
kaptk. Olmaz yle ey! Adam ilmi brakm da mal mlk, oluk
ocuuyla vnyor. Artk bunlar nereye gider, siz hesap edin.

417

KANATI KUATAN LMSZLK-CANsa III


sa III
sa III
Toplumlarn Yaam Tarzlar

Bugn insanlarn ekseriyeti ehirlerde yayor. Beton, yani ta


evler iinde douyor. Tatan betondan yollarda yryor. Okula
gidiyor; ta, beton binalar. Byk bir insan kalabal iinde yayor;
okullarda
kalplam
bilgileri
reniyor;
niversiteyi
robotlatrlm olarak bitiriyor ve sonra vazifeye geiyor. Halbuki
insann doa ile i ie olmas gerek. zellikle ocuklarn, nebat ve
hayvanatla i ie bymesi gerek ki, nebat ve hayvanat ocuklara
ders versin.
Salkl ortamlarda yetien insanlar, varln asln aratrmaya
ynelir. Zamanla nebat da, hayvanat da okumay renir. Sonra da
kendini okur. Bugn insanlk bu gereklerden uzak tutuluyor.
Doadan uzak yetimi kiiler, elbette ki belli kalplarn dna
kamazlar. Kalplara sktrlm insanlarn meydana getirdii
toplumlarda da huzur bulunmaz.
ayet bir insann dnceleri, hareketleri ve yaants bozuksa,
beyni hasta demektir. Hasta bir beyinle madde bedenden kopan bir
kii, madde tesinde hasta bir bilince sahip olur ki, ebediyen hasta
kalr.
Gnmzde eitim ve retim tek ynl. Halbuki, eitimin ve
retimin iki ynl olmas gerekir. kinci yn, nebilerin retisidir.
Bugn ilhi kitaplar rafa kaldrlm. Bu yzden, inananlar da,

418

KANATI KUATAN LMSZLK-CANsa III


Toplumlarn Yaam Tarzlar

inanmayanlar da kaos yayor. man edenler nebileri anlamamlar.


Sylenen ve anlatlanlarn tersini yapyorlar.
nananlarn Yanlglar

rnein, Hz. sa Aleyhisselm takip edenler byk yanlg


iine dmler... Efendim, sa btn insanl kurtarmak iin
kendini feda etti. Bu ok byk bir yanlg. lhi sistem gerei,
herkes kendini kurtarmak zorundadr. sa ilimdir; bu ilimleri renir,
tatbik edersin, kendini yle kurtarrsn. Sen bu dnya zerinde etkemik bedenle yayorsun; yemeden imeden ayakta yaayabilir
misin?.. Filan adam her gn benim yerime yemek yiyor diyebilir
misin? Hayr! Nasl ki bu bedenin artlar yemek imekse, bunlar
yapmadan yaayamyorsan; ahiret denen boyutta da, bilin
bedenine ilim ve amel yklemeden, orada cennet hayat
yaayamazsn. Bunun aksi, hurafe anlaydr. Her ey bir sistem
zere, grmyor musun? Yerden gelen toprak bedendir, topraa
dner; ruhtan gelen bilin olur, bilin olarak kalr.
Mslmanlara gelince... Onlar da Kuran ve Hz.
Muhammedi (s.a.v.) anlamamlar; her eyi hurafeletirmiler.
nanan da, inanmayan da Allah denince havaya, ge bakyor.
Demek ki, inanan da, inanmayan da Allah ne mnya gelir
anlamam. Ayet;

419

KANATI KUATAN LMSZLK-CANsa III


nananlarn Yanlglar

Halbuki, insan biz yaratmz. Ve nefsinin ona ne


fsldadn biliyoruz. Nitekim biz ona, onun ah damarndan
daha yaknz.158
diyor. ayet Allah havada olsa idi; ayet, Ben havadaym,
oraya bakn derdi... ze eren velilerin hitaplarna bir daha bakn;
Hakk havada m bulmular, yoksa kendi zlerinde mi bulmular?
Beni ben demen; ben, bende deilim;
Bir Ben vardr bende, benden ieri...
Ben isteyip buldum Onu.
O Ben isem, ya ben hani?159
Derman aradm derdime;
Derdim bana derman imi.
Brhan aradm aslma;
Aslm bana brhan imi.
Sa solu gzler idim;
Dost yzn grsem diye.
Ben tarada arar idim;
Ol can iinde Canan imi...160
158 Kuran, 50/Kf Sresi, 16. Ayet.
159 Yunus Emre
160 Niyazi Msr

420

KANATI KUATAN LMSZLK-CANsa III


nananlarn Yanlglar

Allah nerede arayacak mz? Kendimizde!.. O zaman ge,


havaya niye bakyorsun?
lhi kitaplar okumamz. Kulaktan dolma, iblisin szleri ile
hareket ediyoruz. rnein, ibadet yapan bir kii gnah iledi
diyelim; dierleri bu kiiyi deil de dini suluyorlar. Halbuki, dinin
artlar kiilerin yaamna ve dncelerine uymaz. Kiiler, dinin
artlarna uymak ve bu artlara gre yaamak zorundadr.
Ha areti II

sa Nebi iaret retmiti. Yanndakilere; nce kalbini


iaret ederek, Kalbinizi temizleyin; sonra iki omuzuna gstererek,
Kollar birletirin, iman edenlerle BR.lik olun; son olarak da
alnn gstererek, Babaya ulan! derdi. Kalbi temizlemek; yanl
hareketlerden kurtulmak, gnah denen halleri terk etmekle olur.
Bakalarna kar drst davranmakla kalp temizlenir. BR.lik; Allah
sevgisidir, hibir canly incitmemektir, onlar sevmektir. Herkes
gibi sen de yaratlmsn, kimseyi sulamaman gerekir. Sen kusursuz
musun ki bakalarn suluyorsun? Senin bakalarn sulaman iin
hibir gnahnn olmamas gerekir. Zaten bu noktaya gelmi bir
insan, kimseyi sulamaz
Ahir Zaman V
Mezhepler

Bugn inananlar o kadar ok blnmler ki, hepsini toplasan


yzlerce mezhep olur. Dindarlar, artlanm beyine sahip olduklar
iin blnm, paralanmlar... Herkes Benimki doru diyor. Bir
insan iin en zor ey, artlanmay terk etmektir. Artk, Benim
421

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Mezhepler

dediim olsun anlayn terk edip, nebilerin ilimlerini okuyup


renmemiz gerekiyor.
Bugn ne Kuranda, ne ncilde, ne Tevratta Mezheplere
blnn diye bir ayet vardr. Nebilerin szlerinde de yok.
Mezhepler, sonradan uydurma hurafelerdir; blclktr. Mukaddes
kitaplarda aksine, BR.lik olun, ayrlmayn, blnmeyin diye ikazlar
var.
Drt mezhep

Drt mezhebe gelince... Mezhep imam olarak bilinen drt


imamn yaad asrda Kuran el ile yazlyordu. O zamanlar bizim
zamanmzda olduu gibi kolaylklar (matbaalar) yoktu. Onun iin
kitap azd, her yerde bulunmuyordu. nsanlar dini imamlardan
renmek durumundayd. Bu yzden, imamlar hem halka dini
retir hem de onlarn iinden kabiliyetli olanlar seer, imam olarak
yetitirirlerdi.
Peygamber Efendimiz ibadetlerinde yer yer farkllklar
sergilemi ve eitli konularda duruma gre farkl hkmler
vermitir. mamlar, dini, kendi mereplerine ve kendi toplumlarnn
yapsna uygun olan hkmlere gre anlatrlard. Bylece, ehli
snnet vel cemaat ierisinde zamanla drd de hak kabul edilen,
bizim bugn mezhep dediimiz, drt imama ait, drt dini akm
meydana geldi. Ancak drt imamn asla bir mezhep kurmak, slam
blmek gibi bir emeli olmamtr. Dolaysyla mezhepleri ayrlk
422

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Drt mezhep

olarak deerlendirenler drt imama iftira etmi olur! Zira, drt


imamn hepsi de Hz. Muhammedin (s.a.v.) rettiklerini
retmitir. Bu sebeple drdnn de gittii yol dorudur. Baka bir
ifadeyle, drt imam bir frkadr, ayr ayr frkalar deillerdir. Ayr
mezhep ya da frka demek, ayr ba demektir; bidat kartmaktr.
Hasan ile Hseyine gelince... Onlarn ehit olmas
gerekiyordu, nk nebilik makamndan sonra sddklk ve ehitlik
makam gelir. Sddklk makamna Hz. Ebubekir eriti. Bu yzden
Hz. mer, Hz. Osman ve Hz. Ali ehit edildiler. Bu cennet (Adn)
beraberlii iindir. Yalnz, Allah iin ehit olanlarla, vatan iin ehit
olanlar birbirine kartrma; ehitlik eitli mertebelere ayrlr.
Ballar baln sevdim;
Bal kovanndan yedim;
Kinat sultan Muhammedi;
Dar-l emanda grdm.
Dini mezhepler sanrdm;
Ona buna inanrdm.
Yetmi paraya blndm;
Kendimi Mslman sanrdm.

423

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Drt mezhep

Muhammedi bilmemiler;
Dini yetmi e blmler.
Bunlar ortada kalmlar;
Ay Gne sanmlar.
Mminler BR, mezhep haktr;
Hakka vuslatta o da yoktur.
Gayrimslimlerde mezhep oktur;
Hakka ulaamaz, are yoktur.
Mslmanlar BR, ayrlk yoktur;
Laf az, ibadetleri oktur.
imdiki lafazanlarn,
Dinle alkas yoktur.
Ben Caferim, byle diyom;
Yetmi paray dryom.
Bunlar bo hayal zandr;
Caferin mezhebi Kurandr.
Bana vahdetten sorarlar;
Araya mezhepler sokarlar;
Ayetlere kulak tkarlar;
Yetmi frkaya bakarlar.

424

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Drt mezhep

Doksan ylnda yundum;


Ynm Kbeye dndm.
Muhammede gnl verdim;
Orda Esrahiman grdm.
Drt imam kendimde bildim;
Onlardan Allah raz olsun dedim.
Yetmi frkay okudum;
Birinde slm grdm.
Drt imam bir frka imi;
yi okuyan yazan anlar imi.
Bunlar Resulden hrka imi;
Bunu bilen burakta imi.
Caferin mezhebi Kurandr;
Vahdettir demi her andr.
mam Muhammed Aleyhisselmdr;
Gerisi mertebe ve zandr.
Cafer eder hep bu laf;
Herkese vardr insaf.
Brak garda bu bo laf;
Mezhebin vahdete dndr...

425

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Drt mezhep

O mrikler ki dinlerini datmlar, parti parti olmular


(mezhepler); her parti kendi elindeki eyle sevinmektedir.161
Sakn bu ayetler zerinde fikir yrtp, Onlar Hristiyanlar
iindir deme! Bu ayetler geldii zaman, Mslmanlar birlikti.
Bugnk mezhepler, Hz. Muhammedden iki asr sonra ortaya
kmaya balad.
Yetmi Frka

Mezhep demek, frka demektir. Gnmzde Mslmanlar


73 frkaya ayrlm. Bununla ilgili hadisi namaz klanlar bilir:
Musa mmeti yetmi bir frkaya blnecek; sa mmeti
yetmi ikiye, benim mmetim yetmi frkaya blnecek.
Bunlardan bir frka cennete girecek.162
Bugn nebileri brakmlar, onun bunun peinden gidiyorlar;
Ben uncuyum, ben buncuyum diye.
-rnein, bir otobse bineceksin. ofrn aratrmadan;
Sarho mudur? Acemi midir? demeden; Herkes biniyor diye sen
de bindin. Sonra ofr, otobs uuruma doru srd ve sen de dahil
tm yolcularn lmesine neden oldu. Vebali ofrn boynuna; ben
bilmiyordum ofrn acemi olduunu diyebilir misin? Herkes ld,
sen de ldn. Kabahat sende. Niye? Aratrmadan bindin. Otobse
161 Kuran, 30/Rm Sresi, 32. Ayet.
162 Ktb Sitte; Fitneler, Hevalar ve htilaflar blm, Hadis No.: 4776

426

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Yetmi Frka

binince, otobs nereye giderse, sen de oraya gidersin; otobs


devrilirken de kaamazsn.
-Baka bir rnek: Uakta gidiyorsun, o anda uak havada
arzaland. Kaacak yer var m?
Bunlar iyi anlayn! Hayatnza ona gre yn verin. Bu ilimler
hem inananlar hem de inanmayanlar iindir; tm insanlk iindir.
steyen okur, kendine ona gre yol izer; istemeyen okumaz, diledii
gibi yaar. Ne var ki, zgr deilsin; et-kemik beden iinde hapissin,
atmosfer (hava) iinde hapissin balklar gibi, iyi anla!
Bugnn eyhleri

Bugnk eyhlerin bir ksm iyi niyetli. Bir ksmnn da ne


olduu bizim malumumuz. Lakin, iyi niyetliler de irat makamna
gelememiler. lerinden bazlar, vahdet makamnda taklp kalm.
Bu makamda eit eit haller yaanr. Bu makama giren, ilk olarak
varln TEK olduunu anlar; Her ey Odur der; ibadeti terk eder.
Halbuki, bu kii Hakka ulamamtr ve helak olur. Ya da tekrar
ibadeti elde eder, fakat bu sefer de her eyi mbah sayar. nk,
hakikat makamndadr, ama kemale erememitir. ayet bir uyarc
ile karlarsa, o zaman ibadeti tekrar elde ettikleri gibi, eriatn
btnne sayg gsterirler, riayet ederler. Burada da kemalt tamam
olmaz. Kii bundan da kurtuldu diyelim; en tehlikelisi olan,
nderlik, kurtarclk tutkusu balar. Bu makam yle bir yer ki...
Sanki sonsuzluu yayor sanr; kendinden baka bilen yok, her eyi
427

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Bugnn eyhleri

kendi biliyor. yle ilimler yazar ve anlatr ki, kimse bu kiinin nder
ya da eyh olduundan phe etmez. Birok insan ona mrid olur.
Bu kii, herkesin kendisinin mridi olmasn ister. Kimse bu kiiye
laf anlatamaz; kimsenin uyarsn kabul etmez. En son makamn,
bulunduu makam olduunu sanr. Bazen yakn evresine,
kendisinin kurtarc olduunu fsldar, ama bir trl herkese
aklayamaz. Hatt, kendinin beklenen Mehdi veya sa olduuna
inanr. Halbuki, burada u ayeti okusa:
De ki: Rabbimin szleri iin deniz mrekkep olsa ve yardm
iin bir benzerini dahi getirsek, Rabbimin szleri tkenmeden
nce elbette deniz tkeniverirdi.163
Dnse, buray da aabilir. O zaman grr ki, ilim sonsuz
snrsz... Kendisine alan ilim ise, lde bir kum tanesi bile deil.
Bu sefer kurtulmu ve iki cihanda da huzur ve mutluluu bulmu
olur; haddini bilir; kafasnn derinliklerinden Mehdi veya sa olduu
gese de o dncelere nem vermez. Mehdi ve sa ne mnya
geliyor, yazdk; bunlar iyi okuyun.
Kurann bir ayeti,
Sonsuz deniz kifayeti.
Yedi deniz mrekkep olsa,
Yazmakla bitmez bir ayeti.
163 Kuran, 18/Kehf Sresi, 109. Ayet.

428

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Bugnn eyhleri

Gerek alimin hikmeti,


Haktan alm hidayeti.
nsanlar karde yapar,
Okuyunca bir ayeti.
Caferin btn gayreti,
Gzler amak niyeti.
lk ademin zrriyeti,
Son Ademde hrriyeti...
Makam ve nderlik Tutkusu

Makam ve nderlik tutkusunu iinden skp atmadan huzura


eremezsin. Bu duygu ok sinsidir. nsan helake gtrr. Zaten Hak
sana liderlik vermi ise, seni bu i iin yaratm ise, kendini niin
yoruyorsun; yeminler ediyorsun, rpnyorsun, yrtnyorsun?..
Nefsine galip gel; ekil kenara, rahat ol. Allah sistemi deiir mi? O
makam seni bulur; o zaman sen istemesen de sana gerei yaptrlr.
Bu nasihatlerime uy! Nefsine uyma! Bak greceksin, huzura ve
rahata erersin, cennet kaplar sana alr. Mehur olmak, liderlik
kolay iler deil. nsanlar kendi ocuklar ile uraamyor, yola
getiremiyor da bunca insanla uramak kolay m sanyorsun?..
Burann liderliini isteme, gidecein boyutlarn lideri olursun.
Ebediyen!..
nderlik veya liderlik tutkusu her insanda vardr ve ulv bir
duygudur. Lkin, kemallemeden bu makam elde edilmez; herkese
429

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Makam ve nderlik Tutkusu

bu makam verilmez. Kimse durduk yerde veli olmaz. Gnmzde,


ne 124 bin veli ne de bir veliyi yetitirecek bir eyh vardr. Artk
bunlar iyi anlayn, dnn; ne halde olduunuzu bulun; bu
nasihatim onlar iin... Mritlerinizi gryoruz. Kimi diyor, Benim
stadm Gavs; kimi diyor, Benim stadm Mehdi...
Hakka ermeye eyhler aradm;
Dergah tekkeyi gezdim dolatm.
Ahir zaman imi, dal bulamadm;
Kl ehli olmular, dem alamadm.
Kimi Gavs olmu, kimi bezirgn;
Mritten dnyalk toplayp alan.
te bunlar orda kuyuda kalan;
Gerek Mslman sylemez yalan.
Kimi der, benimki stad- Azam;
ver, gezer durur gaflette olan.
rdek olmu bunlara, bilmez yolunan;
Uzak dur bunlardan, syleme yalan.
Cafer der, Mslman kendini bilen;
Resule balanp biatta kalan.
Almayp vermeyi cmertlik sayan;
te bunlar orda efaati bulan...

430

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Makam ve nderlik Tutkusu

Bir kssadan hisse... Adamn biri akl hastanesine ziyarete


gider. Hastanenin bahesinde dolarken, yanna biri yaklar; Ben
Hz. saym der. Sonra baka biri gelir; Ben Musaym der. Baka
biriyle karlar; o da, Ben Nuhum der. Derken bir bakas gelir,
Ben Zht peygamberim der. Adam arr; iinden, Dier
peygamberleri duydum; lakin Zhty duymadm der. Oradan
geen birine sorar; Arkada; ben say, Musay, Nuhu duydum,
fakat Zht peygamberi hi duymadm, yle bir peygamber var m
ki? O da cevap verir:
-Onu daha yaratmadm...
Sahte Evliya

Adam zannn, benliini aamam. Okuduu velilerin


kitaplarndan visali renmi; Hakkn tekliini renmi.
Okuduklar ile grdkleri zt etki yapar. Bu zt etkiden meydana
kan fikirleri ve ilimleri ilham zanneder; sonsuzluu yayormu
zannna kaplr; kendisini veli, Allah dostu sanr. eitli sohbetler
yapar, kitaplar yazar, konferanslar verir. Bu kiinin kitaplarndaki
fikirleri ilk kez duyanlar, onu mutmaine olmu, yksek dereceli veli
zanneder. Halbuki, onun yazdklar ve syledikleri, yeni fikirler,
yeni ilimler deil, kitaplarn okuduu eitli velilerin fikirlerinin ve
ilimlerinin baka bir ifadesidir. Gerekten velilik makamnda olan
bir kii, bakalarnn ilimlerini yeni ifadelerle insanlara sunmak
yerine, zden gelen sonsuz, bilinmeyen ilimleri insanlara sunar.

431

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Sahte Evliya

Gerek bir veli, tek bana kald zaman nasl yayorsa, nasl
hareket ediyorsa, insanlar arasnda da ayn ekilde hareket eder. Bu
yzden de nceki devirlerde yaam gerek velileri halk
anlamamtr. Buna karlk kendini veli zannedenlere bakn; yalnz
kalnca baka trl hareket ederler, halkn iinde baka kisveye
brnrler; halk kendisine Bu nasl veli demesin diye hata
yapmamaya alrlar. Her sorulan soruya halk, Bu nasl veli, filan
sorunun cevabn bilmiyor demesin diye cevap verirler; o anki
durumu kurtarmak iin demagoji yaparlar. Halbuki veli kii, cevab
soran namna mahsurlu olan sorular cevaplamaz. Akladklar
ilimler sadece bulunduklar zamana deil, bulunduklar zamann
tesine de hitap eden ilimler olduu iin, gerek veliler genelde
anlalmam, tersine bulunduklar yerlerden kovulmu; hatt
ikencelere maruz kalmlar, ldrlmlerdir.
Yce kar aklarn eman;
Kimse bilmez gizli gizli yanan.
Bir nazarda Allah dostu kelam;
Nazardadr himmet sanma hevan.
Anda geer bu dnyann zaman;
Kim sryor burda ebed devran?
Ebed gnldr Hakkn mekn;
Gir gnle, kma kurtar bu can.

432

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Sahte Evliya

Mnkire inanp bulma beln;


Her ey aikrdr, yokla kafan.
Mezhepler ayrlk ekme cefan;
sa, Musa, Ahmed BR.lik makam.
Her nefis mutlaka verir bu can;
Cafer, Hakka giden gnl kervan.
Aka dm aklarn derman;
Bulan lmez can iindeki Can...
Gerek Evliya

Gereklere ermi bir veli iin, dnyann her taraf ayndr.


Bulunduu beldeden ayrlmaz, nk aratracaklarn, greceklerini
oturduu yerden seyreder. Hi kimseden korkmaz. Nereye giderse
gitsin, nasl leceinin, bana ne geleceinin hi amayacan ve
deimeyeceini bilir. Bugn kendini veli zannna kaptrmlarn
kimi Amerikaya kouyor, kimi ngiltereye... Neden?.. Oradaki
bilim insanlar ilimlerini onaylasn, alim olduklar ispatlansn diye...
Ancak bu bir trl olmaz; onlar da bekler durur. Halbuki
bilinmeyenlerin kayna, ESRAHMAN LM ve LEDN
LMdir. Bunlar be art yerine getirmeden asla bilinmez. Be art
yerine getirmek de yetmez; programda varsa bilinir. Senin bilim
insan dediin, zahiri deifre eder; maddeci bir gre ve beyin
yapsna sahiptir. Maddeyi test yapar ve madde hakkndaki bilgileri
insanla sunar; yaptklar dorudur. Batn ilim ise, ibadet

433

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Gerek Evliya

yapmayan bir bilim insannda asla almaz. Beynamaz kii zden


konuamaz. Grmyor musun; elli yldan beri bilim insanlarnn
aklad birok bilginin be yl sonra yanl olduu ortaya
kyor. Ortaya srlenler be on yl sonra bir bakas tarafndan
lavediliyor. Krk yl nce niversiteyi bitirmi birine, bugn
niversiteyi bitirmi birisi cahil gzyle bakabiliyor. Halbuki bugn
retilenler de tatmin edici deil...
Kuran- Kerim Kureyedir. Hz. Muhammed (s.a.v.), Kurey
kabilesinden ve brahim (a.s.) soyundandr. brahim (a.s.) hangi
soydan?.. Arap soyundan m; yoksa daha baka bir soydan m?.. sa
(a.s.) da, Musa (a.s.) da ayn soydan. Bugn Araplar Kurann yzde
yirmi beini bile zememiler; baka bir dil kltr ile yetimisin,
kalkp sen mi zeceksin?.. rnein, benim doduum yer
Trkiye... Dikkat edilirse, orada kendini alim sanan birok insan
tercme yapm, tercmeler birbirini tutmuyor. Halbuki, Kuran
tercme eden kiinin Hakka ermi olmas gerekir. Btn
gnahlardan arnmadan Kuran yorumlanmaz; yoksa, imdiki kaos
yaanr. nsanlar armlar, hangisi doru diye?.. Her nne gelen
tercme yapm... yi inceleyin... Bunlar yapanlar, nefislerini
arndrmadan Kurana el srdkleri iin elbette ki geecekleri
boyutta en byk cezay ekecekler.

434

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Gerek Evliya

nceki asrlarda yaam alimler, o gnn artlarna ve


anlayna gre dini anlatmlar. O gnk asrn ilim dzeyine gre...
Alimler belli. Son makaml veli, brahim Hakk Erzurumdir.
Ondan sonra gelenler mertebeli velilerdir.164
Ayetler de byledir; her asr bir ayette yrr. O asr
geldiinde, o asra gre gelmi ayetin mns yaamda aa kar.
Hibir yaratlm Allahn szn deitiremez. Lafla deitirebilir;
bunun cezasn da kendisi eker. Allahn sz yaamla aa kar,
lafla deil. Bugn insanlar okumuyorlar; duyduklarna tabi
oluyorlar. Halbuki, Kurann ilk emri: OKU, OKU, OKU !!!
Gnlme girmeyip ayar olursan;
Ak benim, ak sensin visal bulunmaz.
stersen Burak ol, kinat gez;
Caferi grmeden BR. Can olunmaz.
Ayrla dp bryan olursan;
iek benim, ar sensin bal olmaz.
stersen Yedi Semay bir kadehte i;
Cafersiz bu demde Mevla bulunmaz...

164 Yepyeni bir ilme veya kefe vakf olmu bir velinin eritii ilim ya da keif onun
makamdr. Daha nce eriilmi bir ilme veya kefe ksmen vakf olan bir veli ise,
ilminin ya da kefinin seviyesine gre mertebe sahibidir.

435

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Gavsiyet Makam; Mesih Dnemi
Gavsiyet Makam; Mesih Dnemi

Bugn ahir zamann sonlarndayz. Gavsiyet Makam, brahim


Hakk Erzurumden sonra lavedildi. Deccal, bal olduu zincirin
halkalarn o zaman koparmaya balad. ayet gnmzde Rical-i
Gayb erleri olsayd, slm aleminin hali byle mi olurdu? nsanlar
bu konular eski kitaplardan okuyorlar, her ey hl eskisi gibi
sanyorlar.
Evet, u anda insanlk gei dneminde. Geeceimiz dnem,
sa dnemi. sa dnemine gei balad. Bunu zamanla
anlayacaksnz. Bunun yayn u an dnyaya ulamak zere,
beyinlerde yava yava aa kacak. Hayal ettikleriniz gerek
olacak, bilmediiniz ilimlere kavuacaksnz, yeni bir yaam
balamak zere. Adem'den gnmze kadar geen dnem, Musa
dnemi idi. Bundan sonraki; sa dnemi, lm tesi ise Ahmed
dnemidir. sa, sizin anladnz gibi kiilik deil, dnya
zerindeki o deiimi meydana getirecek OLUUMUN ad.
sa(a.s.)'n kiilii gelmez, bu sisteme aykr. Kat, Davud
manasnda demitik; Davud ld. imdiden sonra yaz yazmak
kaldrld. Musa, Kalemi sa'ya verdi. sa yazacak siz okuyacaksnz.
Kendinizi okuyacaksnz, nebat okuyacaksnz, hayvanat
okuyacaksnz, madde evreni okuyacaksnz. sa, madde evreni
temsil etmez; madde evren, sa'y temsil eder. Ayrca Musa, madde

436

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Gavsiyet Makam; Mesih Dnemi

st ilmidir; sa, madde evren ilmidir; Muhammed, madde tesi


ilmidir.
O zaman Allah sa'ya yle dedi: Seni vefat ettireceim,
seni yanma ykselteceim ve seni o kafirlerden temizleyeceim ve
kyamet gnne kadar sana tabi olanlar, o kafirlerden stn
tutacam. Sonra dnnz bana olacak, ihtilaf ettiiniz
konularda sizi yarglayacam.165
te bu ayetin zuhuruna giriyoruz. Herkes sa'ya tabi
olacak!!! Btn sevi, Musevi ve Muhammed mmeti alimler
toplann... Bunlar tartn, BR.lik olun!
Ancak, dnyada veliler ve azizler tkenirken, insanlk aac da
mlhime mertebesine gelmitir. Yaknda, insanlk mutmainneye
geecek. Buras velayet mertebesidir. Bu geite kimler kalr, kimler
geer; o, bizi var eden gcn bilgisinde. O gn yakn... O gn
gelmeden herkes hazrlansn; o gn geldiinde, iman da, ibadet de
para etmez; Tamam grdm deyip iman edemezsin; perian bir
halde madde tesi aleme geersin. Daha vakit var deme;
MDDEN bala hazrlanmaya. Geilecek dnem MESH
DNEMdir!!!

165 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 55. Ayet.

437

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Gavsiyet Makam; Mesih Dnemi

u an Yedi'den gelen bilgi ykl dalga yaynlar, gne


sistemimize ulamak zere. nsan beynini etkileyip bir aama
ykseltecektir. Bu yardm olmadan, dier sistemleri grp
gezemezsiniz. Belli bir beyin almas sonucu btn nebilerin
gsterdii olaanst haller sizlerde de aa kacaktr. Akl almaz
bir yaam sistemi balayacaktr.
Ezeller ezeli yaradlan Yaradan'da idi,
yle bir zaman geti ki; AN.d,
Yaradan yaradlanda...
Kitaptakilerden ve nebilerin bildirdiklerinden hari, uydurulan
o kadar ok hurafe var ki... Adamlar farz brakm, uydurma
snnetle urayor ve amel ediyor. Snnetullah, kitaptr, yoldur;
nebilerin gittii yoldur; onlarn giyim kuam deil. Onlar kendi
asrlarnn artlarna gre giyinmilerdir. Bir mmin, giyimi kuam,
sakal byyla deil; ahlkyla, cmertliiyle tannr; hogrs ile
tannr. En byk snnet, iyi ahlktr.
De ki: 'Eer Allah seviyorsanz bana uyun ki, Allah da sizi
sevsin ve gnahlarnz balasn. nk Allah ok balayandr, ok
merhamet edendir.'166

166 Kuran, 2/l-i mrn Sresi, 31. Ayet.

438

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Gavsiyet Makam; Mesih Dnemi

Bana iyilik, takva, tevazu ve nefsi zelil etme konusunda


uyunuz.167
Dini Yaamak

Din, yaamakla olur; lafla deil! Namaz klmann da bir ls


vardr. Bunlarn ii gc namaz klmak. Namaz kldk, her ey
bitti zannna kaplmlar:
O namaz klp da namazlarndan habersiz olanlarn vay
haline!168
Bir Kimseyi Kendine Balamak; Bir Kimseye Balanmak

Filan alim yle demi. Sen nereden biliyorsun onun alim


olduunu?.. Szde alimlere uymak farz deil, ama kitaba ve
peygambere uymak farz! Ondan bundan duyarak deil, kendin
aratrarak renmeye al! Ayrca, alim sanp uyduun kii ile
kak m deitirdin, onunla beraber zaman m geirdin?..
Kendilerine kitaptan bir miktar bilgi verilenleri grdn
m? Yarg iin Allahn kitabna arlrlar, sonra onlardan bir
grup srt evirip Haktan vazgeiyorlar (dini bilgileri eksik ve
yetersiz olduu iin). Onlar, Sayl gnler dnda ate bizi
yakmayacaktr dediler. Ve dinleri ile ilgili uydurduklar eyler
onlar saptrmtr.169
167 Hadis-i erif.
168 Kuran, 107/M'un Sresi, 4. ve 5. Ayet.
169 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 23. ve 24. Ayet.

439

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Bir Kimseyi Kendine Balamak; Bir Kimseye Balanmak

Sayl gnler; yani, Biz gnahmz kadar yanar karz


anlay...
Bugn ahit oluyoruz; Ben Mslmanm diyor, Kime
balsn? diye sorulduunda, Filana balym diyor. Hibiri,
Ben Allaha balym demiyor. Ben efendime balym diyor.
Efendi bir tane olur, krk tane olmaz! Dinini bilmiyor. Bir mminin
kalbi Allaha bal olur, kula deil. Bunlar araya kullar sokmular;
onlara ballar. Kula kulluk ediyorlar, haberleri yok. slm oldum
demek, Allaha teslim oldum demektir. Bunlar kullara teslim
olmular. Balarndaki dini bilmeyen gafiller ise ayetlere ve
hadislere ters gidiyor. Balarndaki hkmete svyor, bunlar da
svyor; millete kfr ediyor, bunlar da ediyor; kendilerine
uymayanlar kfir ilan ediyor, bunlar da aynsn yapyor. Sonra da
Biz dindarz diyorlar. Halbuki, hakiki bir mminin yanna git,
huzura erersin, nk azndan bal akar. Bunlarn yanna yakla,
azlarndan ate salyor. Onu sulamak, bunu sulamak, halinden,
dnyadan ikayeti olmak... Grdn m irki?
Dini bilen susar, kimseyi sulamaz. Okumay sevmiyorlar ki...
Terk etmiler. Kuran ilk ayette OKU diyor; bunlar, Hayr
okumam diyor. Hem Kadere iman ettim diyor, hem de kalkp onu
bunu suluyor. Kaderin ne olduundan haberi yok. Onu bunu
zorbalkla dindar yapmaya alyor.

440

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Bir Kimseyi Kendine Balamak; Bir Kimseye Balanmak

Efendim, kimseye dinini retmeyeyim mi? Dinin ne


olduunu, nce kendin ren! Lafla dindar olunmaz. Hi kimse,
kimseyi iman ettiremez. ayet yle olsa idi; Hz. Nuh kendisine
inanmayan olunu; brahim (a.s.) z babasn; Hz. Muhammed
(s.a.v.) en sevdii amcasn iman ettirirdi. Sizler nebileri de
gemisiniz, tanr olmusunuz; onu bunu iman ettirmeye
alyorsunuz. Camileri ve kiliseleri gezdim, be ihtiyardan
baka kimse yoktu. Hani genler nerede? Onu bunu sulayacana,
sen nce kendi ocuklarna dini ret. Dini anlamam... ayet
anlam olsa idi, susard. nk susan kurtulur!
Efendim kimseye balanmayalm m? eyhi olmayann eyhi
eytandr... O eyhler eskidendi. Eski eyhler kendi yetitirdikleri
talebelerine, dmanl deil, tm yaratlmlar sevmeyi retirdi,
sevilmeyi retirdi. Kendileri yemez, talebelerine yedirirlerdi.
Talebelerinin yanndan ayrlmazlard. imdiki akiler, be yldzl
otellerden kmyor. Kendilerine balanm insanlarn bir ounun
yzn dahi grmemiler. Artk akln bana al! Bugn her yer
kitap dolu; al oku, kendin ren. Eskiden matbaa yoktu. Kitaplar el
ile yazld iin bulunmuyordu. Onun iin insanlar eyh, alim
aryorlard.
Son asrda, dini, slm anlamam, kendini hoca zanneden
birok kii, mecazlar hakikat sanp, vehmi duygularna kaplp,

441

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Bir Kimseyi Kendine Balamak; Bir Kimseye Balanmak

btn vaazlarnda; O iki ienler, o kfirler, o dinsizler diyerek


inanan saf insanlar, ehl-i kitaba ve dier insanlara dman etmiler.
Dinin, slmn hogr olduunu anlamamlar ve bunun bugnk
semeresi, slmi terr olarak aa kmtr. slm, sevgi ve sayg
demektir; dil ile anlatlmaz, yaanr. Mslman, hali ile dier
insanlara rnek olur. Bunlar anlamam gafiller, slmn ismini ve
mnsn slmi terr olarak dnyaya duyurmular.
Herkesi Dindar Yapmak

Bugn din anlalmam; ku zannedilmi, ikide bir elden


gidiyor... Din bozulmu, slm bozulmu diyenlerin kafalar
bozulmu. Din ilimdir... Kinat ilmi; madde st-madde-madde
tesi ilmidir... Bugnk dindarlar, dinin artlarna uyacana, dini
kendilerine uydurmular. Din ilmini tekrar gzden geirin... Ne
zaman bozulmutur ne de slmn art deimitir. Bozulan,
insanlarn kafalar olmu.
Allah dileseydi, herkes ibadet ederdi. Bunlar bomba ile, silah
ile herkesi Mslman etmeye alyor; al sana irk. Ayet, ...Allah
bilir, siz bilemezsiniz170 diyor; bunlar, Hayr biz biliriz diyor; al
sana irk... Dnyada herkes dindar olsa idi, dzen bozulurdu.

170 Kuran, 16/Nahl Sresi, 74. Ayet.

442

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Herkesi Dindar Yapmak

nsanlar gnah ilemeselerdi, ben onlar helak eder, gnah


ileyen insanlar yaratrdm; gnah ileyip bana tvbe etsinler
diye.171
Haberin var m bu Hadis-i Kudsiden?.. Nereden olacak ki?..
Filan yle demile hareket ediyor. O filann sz de, iblisin sz
zaten... Herkesin dindar olmas, dzenin sona ermesi demektir.
Zaten, yaknda da yle olacak. Yukarda da anlattk; her ey iki
zttan meydana gelir. Dinsiz olmasa, dinin ne olduu anlalmaz. Bu
iki zttn olmas, insann kemallemesi iindir ve bu Allahn
sistemidir. Hayrn ve errin ne olduunu sen nereden bileceksin?..
Allahn dzenini deitirmeye kalkacana, kendini deitirmen
senin iin daha hayrl olur.
Eski devirlerde dindar kalmad iin toplumlar yok edilmitir.
ayet herkes dindar olsa idi, yine yok edilirdi. Zaten o dneme
girilmek zere. Dnyada dinsiz kalmayacak, herkes dindar olacak;
bir mddet cennet hayat gibi bir hayat yaanacak ve mavi dnya
hayat son bulacak. Dinsizlik ve dindarlk bir dengedir. nsann
kemallemesi iindir. Birinden biri yok olduu zaman, dieri de yok
edilir. Ebed cennet hayatna kavumak istiyorsan, burada gereken
almay yapman, ileyi ekmen lazm. Yok, Burada rahat edeyim,

171 Hadis, Mslim, Tevbe 9, (2748); Tirmiz, Da'avt 105, (3533).

443

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Herkesi Dindar Yapmak

cenneti burada yaayaym diyorsan, orada ebediyen cehennemde


yaarsn. Bunlar iyi anla!..
nsanlar inanmaya ve iman etmeye zorlamak en byk irktir,
en byk yanltr. Hibir varlk kaderinin dna kamaz, her ey
kaderiyle yaratlmtr. Peki hl byle olunca, bu din kavgas niye?
Hibir ilhi kitapta dinde zorlama yok.
Eer Rabbin dileseydi yeryzndeki herkes inanrd. Artk
btn insanlar inansn diye onlar zorlayacak sen misin? Hi
kimse Allahn izni olmadan inanamaz. Allah manev azab o akl
etmeyen (insanlar dine zorlayan) insanlarn zerine klar.172
imdiki dindar geinen, dini bilmeyen gafiller, kulaktan dolma
iblis bilgiler ile, atasndan dedesinden duyduklar ile hareket eden
cahiller, insanlar dindar olmalar iin zorlamaya kalkyor.
Peygamberlere dahi verilmeyen bir yetkiyi, bunlar acaba kimden
alm?.. Kurana kar geliyor, nk Kuran okumam ki...
slmn ne olduunu dahi anlamam.
slm, kinatn sistemi ve dzenidir. Her ey bu ftrat zere var
olur ve dnm yapar.
kinci mns teslimiyettir; yani Allahn emirlerine uymak.

172 Kuran, 10/Ynus Sresi, 99. ve 100. Ayet.

444

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Hocalar
Hocalar

Bugn bir camiye gidiyoruz, hoca vaaz ediyor; Hz. mer


yle etti, Hz. Ali byle etti... Baka bir camiye gidiyoruz; Firavun
yle etti, Musa nebi byle yapt... Eskileri masal gibi anlatp
duruyorlar. nsanlar da bunlardan bktklar iin camiye dahi girmek
istemiyor. Bugn yaadklar asrda, adam oturduu yerden baka
ktalar seyrediyor, oradakilerle konuuyor; yle bomba yapm ki,
oturduu yerden dmeye bastnda, baka bir ehri yok edecek
gte... Bunlar hl kl kalkan devrini yayor. Bedenleri 21.
asrda, beyinleri 2000 yl ncesini yayor. Bir de kalkm, Ben
dindarm diyor. Dierleri de pek tabi bunlarn haline bakp dini
gericilik zannediyor. Dinin inkr edilmesine kendisi sebep oluyor,
haberi yok.
Kalkt minbere kt;
Eskilerden kelm at.
lim irfan yerine;
Eski masallar seti.
Kalkp firavuna dalyor;
Bunlar vaaz sanyor.
i ehline ver hoca;
Sen kendini ne sanyon?

445

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Hocalar

Kurandan bilmiyor hece;


Horul horul yatt gece.
Ayette ahir zaman grnr;
Eskilerden bktk hoca.
Kuran kyamete kadar bilinir;
Her asr bir ayette yrr.
Kuran eskittin hoca;
Kuranda devri alem grnr.
Mslman Kimdir?

Deerli insanlar, bugn Hz. Muhammede (s.a.v.) uyanlar,


Mslman ve slm biziz diyorlar. slm, Hz. Muhammedin
(s.a.v.) getirdiini zannediyorlar. slm dinini Muhammed (s.a.v.)
getirdi diyenler yanlyorlar. Muhammed (s.a.v.) yeni bir din
getirmedi. Btn inananlarn iman ettikleri dinin artlarn, Allahn
varln ve birliini anlatp dn hakikatin tek bir temele dayandn
aklamtr. Tm insanl BR.lie davet etmitir.
Ayrca Hz. saya uyanlar Hristiyan, Hz. Musaya uyanlar
Yahudi sanyorlar. Halbuki Hz. saya uyanlara sev, Hz. Musaya
uyanlar Musev denir, ama hepsi Mslman ve slmdr. saya,
Musaya uyanlar ve dier din mensuplar cehenneme gidecek
diyorlar. Yani, u anda dnyada Hz. Muhammede (s.a.v.)
uymayan herkes cehennemlik diyorlar. te bu anlay Kurana ters
dyor ki, sapk bir anlaytr.
446

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Mslman Kimdir?

Hepsi bir deiller. Ehl-i kitap iinden (ibadetle) kaym olan


bir mmet var. Gece vakitleri Allahn ayetlerini okuyup secdelere
kapanyorlar. Allaha inanrlar; ahiret gnne inanrlar; iyilii
emreder, ktlkten sakndrrlar. Hayrlara kouyorlar ve ite
bunlar salihlerdendirler.173
phesiz ehl-i kitap iinden kimisi var ki, Allaha iman
ettikleri gibi, Allah iin hakka boyun eerek kendilerine indirilene
de, size indirilene de iman ederler. Allahn ayetlerini bir ka
paraya satmazlar. te bunlar iin, Rablerinin katnda kendilerinin
mkfatlar vardr. phe yok ki Allah hesab abuk grr.174
Hz. Muhammed (s.a.v.) son nebidir, Hz. brahimin dinini ve
yolunu takip etmitir:
De ki: Rabbim bana dosdoru bir yolu, muvahhit olan
brahimin deerli dinini nasip etti. Ve brahim asla mriklerden
deildi.175
Hz. Davut, Hz. Musa ve Hz. sa da, Hz. brahimin yolunu
takip etmilerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.) de dahil drt nebi, Hz.
brahimin torunlardr. Hz. sa geldii zaman, Musev olan
173 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 113. ve 114. Ayet.
174 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 199. Ayet.
175 Kuran, 6/En'm Sresi, 161. Ayet.

447

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Mslman Kimdir?

Yahudilerin bir ksm Hz. saya uymu; bir ksm da Hz. say
Senin getirdiin yanl, Musannki doru diyerek talamaya
kalkmlardr. nk, onlar fanatiklie dp Musa(a.s.)
putlatrmlard. Hz. Muhammed (s.a.v.) geldiinde, sevlerin bir
ksm Hz. Muhammed(s.a.v.)e uymutur; fanatik olanlarn bir ksm
ise, Musevlerin dt yanla dp Hz. say putlatrdklar
iin, gerei inkr etmilerdir.
Ne yazk ki bugnk Mslmanlara gemi yanl aktarld
iin, iinde bulunduklar durum, eskilerin durumundan daha da
ktdr. nk adam, Ament billahi ve melaiketihi ve ktbihi ve
Resluhi, yani Allahn kitaplarna ve peygamberlerine iman ettim
ve kabul ettim, aralarnda ayrm yapmam diyor; sonra da, Onlarn
kitab
ve
peygamberleri
ayr,
benim
peygamberim
Muhammed(s.a.v)dir diyor. Burada, man ettim dedii halde
imann kaybediyor farknda deil. Kendini de imanl sanyor.
Biz Allaha, bize inen ile brahim, smail, shak, Yakup
ve torunlarna inen (vahiylere), Musa ve saya verilen kitaplara,
peygamberlerin Rableri katndan aldklar haberlere inandk.
Peygamberler arasnda ayrm yapmayz. Biz Allaha teslim
olanlarz deyin.176

176 Kuran, 2/Bakara Sresi, 136. Ayet.

448

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Mslman Kimdir?

Bir mmin gerek iman sahibi olabilmek iin, Hz.


Muhammed(s.a.v.)e yaplan bir hakarete nasl tepki gsteriyorsa,
Hz. saya ve dier nebilere yaplan hakarete de ayn tepkiyi
gstermesi gerekir. Bunu yapmazsan sen iman etmi saylmazsn,
nk Hz. sa, Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. brahim ve Hz. Nuh da
Mslman ve slmdr.
brahim de, Yakup da bu teslimiyet ve slmiyeti
ocuklarna tavsiye ettiler. Ey oullarm; Allah sizin iin bu yce
dini semitir, siz Mslman olmaktan baka sakn hibir ekilde
lmeyin. 177
Din dmanlar tarafndan gemite ortaya atlan uydurma
hadislerle ve hikayelerle bugnk Mslmanlar aldatlm, blnp
paralanm. Ehli kitap birbirine dman olmu.
Hi phesiz mminler, Yahudiler, Hristiyanlar ve
sabiilerden kim Allaha ve ahirete inanp yararl iler yaparsa,
Rableri katnda onlar iin mkafatlar vardr. Ve onlara ne
(gelecek) korkusu, ne de (gemiin) znts vardr.178
Deerli mminler,

177 Kuran, 2/Bakara Sresi, 132. Ayet.


178 Kuran, 2/Bakara Sresi, 62. Ayet.

449

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Mslman Kimdir?

te bu ayet, hangi dinden olursa olsun, Allah'a ve ahiret


gnne iman eden herkesin cennete gideceine delildir. Ayet,
Muhammed mmeti olmayan herkes cehenneme gider demiyor.
Bunu diyen, dine ve Kuran'a iftira etmi olur.
Alttaki ayet ise mmetlerin derece farkn anlatyor. Ayet,
herkes Muhammed mmeti olmak zorunda, Kuran hari dier
kitap iptal edildi demiyor. Gnmzde yaayan mslmanlarn u
anda perian halde olmalarnn sebebi, ounluunun bu ayetleri
bilerek ya da bilmeyerek inkar edip fanatiklie dmeleridir. Benim
kitabm Kuran dedikleri halde Kuran'n ayetlerini bu ekilde inkar
ediyorlar. Halbuki bu ayetlerde olduu gibi birok ayetteki incelii
anlayamamlar. rnein, Musa mmeti, Musa (a.s.) dnemine
kadar gelmi kitaplar ve peygamberleri kabul etmitir. sa mmeti
de ayn ekilde... Muhammed mmetiyim diyen herkes ise btn
nebileri ve kitaplar kabul etmitir. Muhammed mmetinin madde
tesinde gidecei cennet, ADN(ADEN) CENNETDR. Dier
mmetler ise dier cennetlere gideceklerdir. Onlar, yani Muhammed
mmeti olmayanlar, asla Adn(Aden) Cennetine giremeyeceklerdir.
te Muhammed mmetinin fark budur.
De ki: Biz Allaha, bize inen, brahim, smail, shak, Yakup
ve zrriyetlerine inen vahye inandk. saya, Musaya ve
Rablerinden aldklar haberlerle peygamber olanlara verilen

450

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Mslman Kimdir?

hakikatlere de inandk. Aralarnda ASLA ayrm yapmayz ve biz


ancak O'na teslim olanlarz.179
Seni nasl hakem seerler. Halbuki Tevrat yanlarndadr.
inde Allahn hkm yazldr. Yine bundan sonra da yz
eviriyorlar. te bunlar asla inanm deildir.180
Ve sana da hak ve hakikat ile dolu, nndeki kitaplar
dorulayc ve koruyucu olarak Kuran indirdik. Artk aralarnda
Allahn indirdikleri ile hkmet. Sana gelen hak ve hakikatten
vazgeip onlarn heva ve heveslerine uyma. Sizden herbirinize ayr
bir eriat ve yol tayin etmiiz. Eer Allah isteseydi sizi tek bir
mmet yapard. Fakat size verdikleri konusunda sizi denemek iin
(ayr ayr mmetler) klmtr. Artk iyilik ve hayratta yarn.
Hepiniz Allaha dneceksiniz. O sizin ihtilaf ettiiniz konularn
(hakikatini) size haber verecektir.181
Nebilerin Birlii II

Btn peygamberler BR.dir ve Allah kuludur. Onlarn


dereceleri Allah katndadr, bilen Allahtr. Bunlar kalkm, nebileri
derecelere ayryorlar. Benim peygamberim stn, onlarnki yle
byle... Sen kim oluyorsun da peygamberleri derecelere
179 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 84. Ayet.
180 Kuran, 5/Mide Sresi, 43. Ayet.
181 Kuran, 5/Mide Sresi, 48. Ayet.

451

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Nebilerin Birlii II

ayryorsun?.. Bunun cezasn, ebediyen Yedide (kuyuda) kalarak


ekeceksin.
Peygamberler Rabbinden kendisine inen vahiye inand.
Mminler de inandlar. Hepsi Allaha, meleklerine, kitaplarna,
peygamberlerine inandlar. Peygamberleri birbirinden ayrt
etmeyiz dediler. Ve, Ey Rabbimiz, iittik ve itaat ettik, senin
mafiretini diliyoruz, dn sanadr dediler.182
Peygamberleri
ayranlar
iyi
dnsnler;
Benim
peygamberim demek, ne demek acaba?.. Benim peygamberim
yle byle diyenler, peygamberleri ve dini blmlerdir.
Bugn insanlar Allah raz etmek iin urar olmular.
rnein, ok para kazanp sonra da hayr yapacak ve kendini
kurtaracakmsn. Bunlar ham hayallerdir. yle olsa idi, nebiler,
ok para kazann, sadaka verin kendinizi kurtarn derdi. Allah
raz etmek iin uraacana, sen Allahtan raz ol ki, dnyada
ve ahirette huzura eresin. Allah hi kimse raz edemez. rnein,
btn insanlar raz edebilir misin? nsanlara ne verirsen ver, raz
olmazlar; daha fazlasn isterler. Allahn hkm ve icraat insanlar
(kullar) vesilesi ile ynlendirilir. Allahn sonsuz snrsz nimeti ve
hikmeti vardr. Sen Allahtan raz olursan kurtulursun. Bu demektir
182 Kuran, 2/Bakara Sresi, 285. Ayet.

452

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Nebilerin Birlii II

ki, btn yaratlmlar seveceksin. Onlardan gelen sefaya da cefaya


da raz olacaksn.
Kaderde yazlan yaz silinmez;
Ya kemale erer, geri dnlmez.
Ne olursan ol mr geri verilmez;
Bir gn sen de gidersin, adn bilinmez.
Bu amur iinde devran srlmez;
Bugn grdn yarn grnmez.
stersen Dnyada hekimba ol;
lm geldi mi are bulunmaz.
Kim olursan ol sevmekse iin;
Beni de iine al, rahmettir dn.
ster Mslman ol, istersen kfir;
Bir gnl ykmsan amurdur iin.
Allah raz etmek iin uraan kii;
Kinat Onundur, sonsuzdur ar.
Ne hayrdr, ne erdir bilemez kii;
Sen Allahtan raz ol, bitir bu ii.

453

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Nebilerin Birlii II

Caferin ak ile dolmutur d;


badet yapann sevgidir ii.
Btn yaratlan severse kii;
Allah raz olur, gktedir ba.
Cennet- Cehennem

Cennet tek yapdr, cehennem de tek yapdr. Cennettekiler


ktlk nedir bilmezler. Cehennemdeki varlklar da iyilik nedir
bilmezler; tek yap varlk olduklar iin ileri gleri ktlktr.
Cennettekilerin ileri gleri ise iyilik ve gzelliktir. Cennetteki
varlklar ile cehennemdeki varlklar, eytan ile melek gibi zt
varlklardr. Sen Allahn zsn ve Haksn. Dnyadaki ztlar, senin
bunlar anlayp kendini kemalletirmen ve gidecein cennet
boyutlarndaki sonsuz ve snrsz alemlerden birini ynetebilmen
iindir. Cennet denen alemlerde, bize uygun varlklar biz
yneteceiz; ebediyen orann kral olacaz. Bu dnya okulundan
geerek, kendimizi iki zt iinde yetitirdiimiz iin, onlardan gl
ve akll olacaz. Yani dnyada, aklmz geniletip kemallemek
iin bulunuyoruz. Buraya mzik dinlemeye, dans etmeye, futbol
oynamaya gelmedik; kendimizi mkemmelletirmek iin geldik.
Allah tanmadan, yaknlk elde etmeden giderseniz, kr
gitmi olursunuz ve kr olarak da ebediyen cehennem denen tek
yap ortamnda kalrsnz. Allah bilmeyeni zaten cennete
koymazlar. Niye? nk orada da ii gc ktlk, cimrilik,

454

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Cennet-Cehennem

gururlanma, kibir olur. Cennetler biter tkenir diye, oradaki


varlklara ktlk yapar.
yi dnn neden burada olduunuzu! Yoksa, Allah size niin
eziyet etsin?.. Siz kendi irade ve isteinizle mi bu dnyaya geldiniz?
Siz mi istiyorsunuz dnyadan ayrlmay? Hayal dincilerden ve
hurafelerden uzak durun. Onun bunun aklyla hareket etmeyin.
Kendiniz okuyun, kendiniz renin dininizi. Sonra da kendi
kendinizi ynetmeyi renin. Siz burada kendinizi ynetmeyi
renememiseniz, cennetteki varlklar nasl yneteceksiniz?
Cehennemde alt yedide kalrsnz, oradakiler sizi ynetir.
Hogr

Kimsenin dinine ve inancna karma! Bu yetki kimseye


verilmemitir. Sen onun inancna sayg gster ki, o da senin inancna
sayg gstersin. Sen onun dinine sversen, o da senin dinine sver;
sonuta, sen kendi dinine svdrm olursun. Birbirinize lafla deil,
yaantnz ve haliniz ile rnek olun. Biz cennetliiz, onlar
cehennemliktir diyenler cehennemdedir! Allah bilir diyenler
cennettedir. En kt kibir, kendini akll ve ilim sahibi, dierlerini
cahil grmektir. Bir insan, Ben akllym diyorsa, onda akl geriye
gitmeye balamtr. Bir insan, Ben ne kadar cahilmiim diyorsa, o
kii yeni ilimler reniyor ve, ...Allahn ilmine, denizler
mrekkep olsa yetmezdi...183 ayeti bu kiide alyor demektir.
183 Kuran, 31/Lokmn Sresi, 27. Ayet.

455

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Hogr

lmin sonu yok ki akln da sonu olsun ve Ben akllym(!) deyip


nokta koyasn...
Cehalet, hibir ey bilmemek deildir; cehalet, Ben her eyi
biliyorum demektir.
Ben Cafer olarak Allah kuluyum, Abdullahm. Her ey
Allahn izni ile olur, benim elimden bir ey gelmez. Sizler
naslsanz, ben de yleyim. Her eyi hakkyla bilen Odur. ok
yaknda sistem deiecek. Belki de dnya nfusu yz milyona
decek. Bunlar sizlere apak bir uyardr. nanp inanmamanz,
sistemi ve olacaklar deitirmez.
BURASI OK OK NEML... NANANLAR
MANLARINI TAZELESNLER, DNLERN YAAMAYA
ALISINLAR!!!
nanmayanlar, iman etmeyenler diledikleri gibi yaasn.
Kimsenin kimseyi zorlamaya, kimseye karmaya hakk yok. Tm
kinatta hakimiyet sadece Allahndr.
Dnyann sonunda byle olacaktr. Melekler gelip, ktleri
salihlerin arasndan ayracaklar, onlar frn ateine atacaklar,
orada alay ve di gcrts olacaktr.184

184 ncil, Matta, 13/49-50.

456

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Hogr

Hibir memleket de yoktur ki biz onu kyamet gnnden


nce helak edecek veya iddetli bir azap ile azaplandracak
olmayalm. Kitapta bu yazl bulunuyor.185
Bilin Beden IV

ayet bir insan gaflet iinde yayorsa, herkesi de kendi gibi


dnyor zanneder. unu kafalarnza iyice yerletirin; gen olay
ayrdr, temel program ayrdr. Bilim insanlar insanlarn genetik
olaya tabi olduunu sylyorlar. Ksmen doru sylyorlar, nk
bir ana veya babann kendi yaantsnda yapt yanllar ve
dorular, zerre dahi kaybolmadan, sadece bilin beden beyne deil,
aynen meniye de kaydedilir ve kendi ocuklarna aktarlr. Diyelim
ki, bir baba veya ana baka birisinin gybetini etti, ona iftira att;
bakas da kendi ocuklarna aynsn yapar.
rnein, bir insan kendi anne babasna kt davranr ise,
bunlar da kayt edilir, asla kaybolmaz. Bu insann kendi ocuklar
olunca, bu kayt genetik bilgi olarak ocuklarna geer. Bu sefer de
ocuklar kendisine ktlk yapar. Alar szlar, Benim ocuklarm
hayrsz kt, bana zulm ediyorlar... Peki sen annene babana
yaptklarn unuttun mu? Sen unutabilirsin, fakat ilhi dzen asla
unutmaz!
Sen ne yaparsan ve ne grrsen gz kamerasyla bilincine
kaydediliyor, hem de sesli olarak kaydediliyor. Ne dnrsen
185 Kuran, 17/sr Sresi, 58. Ayet.

457

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Bilin Beden IV

dn, ne duyarsan duy, bunlarn hepsi kaydedilir. Demek ki


havada, sada solda yle bir tanr yok! Tm kinat, birbirine
balantl bir btnselliktir.
Bana kt bir olay geldi; kimseyi sulamadan nce, Acaba
ben daha nce nerede hata yaptm diye bir dn. te o zaman
akllanmaya balarsn. Her eyin ezber ve tesadf olmadn
anlarsn. Her ey dediin, bir sebep zere hareket eder ve bir mn
oluturur. rnein, bir elma aac... Bu aa kimin iin var edilmi?
Bizim iin... Hayvanat da ayn... Onlar da bize hizmet iin var
edilmi. Peki, biz ne iin var edildik?
Diyelim ki, anne bakalarn hor gryor. Onu bunu knama
hali, annenin genlerine kaydedilir; o bunun farknda olmaz. Knad
haller geri dner, kendi ocuuna veya torununa isabet eder, onlarda
aa kar. Veyahut; kendisi birini knar, birinin bir eyini
beenmez; lmeden nce mutlaka o olay kendisi de yapar. Kul
hakk affedilmez denen olayn mns budur. nk adama iftira
ederek, onun gybetini yaparak, adamn hakkn yemi oldun. Para
pul hakknn nemi czdir. Haksz yere saladn maddi kazancn
karl olarak misliyle maddi zarara urarsn veya canna zarar
gelir. Fakat iftira ile gybet, tm soyunu etkiler. yle bir hale gelir ki
temel programa geer, tm slale bozulur; sonunda helak olur.
Toplumlar da byledir.

458

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Toplumlarn Kaderi
Toplumlarn Kaderi

nsanlar unu fark edememi; toplumlar da kaderlerini nemli


lde kendileri yazyor. Yukarda tanr var, o yazyor sanmlar.
Sen kendini stn bakalarn kk grrsen, onlar horlarsan,
sonuta senin soyundan gelenleri de dierleri horlar, nk genler
temel program etkiler. Gemite sper ahlka sahip olan toplumlar,
dier toplumlardan stn iken, sonradan marp dier toplumlar
kk grmler. Onlara eza etmiler. Sonunda yklp dier
toplumlara mahkum olmular. Tarih bunlar ayna gibi
gstermektedir.
Ecinsellik

ok nemli bir rnek daha: Adam kalkar, hemcinsine kar ilgi


duyar, o kiiye istekle bakar. Kendinden olan ocuk, bu sefer
karsndaki hemcinsi ile cinsellik yaar. Doan ocuklar
homoseksel olur. te, soy bozulmutur. Baba, Benim ocuklarm
niye byle oldu diye rpnr durur. Daha nce kendi yaptklarn ne
abuk unuttun?.. Sonra kalkar, Allah bu ocuklarn kaderini byle
yazm der. lhi kitaplar, bu tr olaylarn hepsine kar kar. lhi
kitaplar kimin sz?.. Hakkn sz deil mi?.. Bunlar Allahn ne
mnya geldiini anlamadklar iin, kendi hevalarnn hayalini
Allah sanmlar. Havada, sada, solda bir Allah var; Allah ayr, ben
gayr sanmlar... Kader olayn anlamamlar; yaptklar yanllar
rtbas etmek iin, suu hemen tanrlarnn zerine atyorlar, O yle

459

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Ecinsellik

yapt diye... Halbuki, bir ana baba, gen olayndan dolay kendi
ocuklarnn kaderini nemli lde kendileri iziyor.
-Baka bir rnek: Karn ve ocuklarnla oturup televizyon
seyrediyorsun... Televizyonda gsterilen filmde, insanlar vuruluyor,
ldrlyor, eitli sadist hareketler yaplyor veya homosekseller
gsteriliyor... Siz de bunlar zevkle seyrediyorsunuz. Bunlarn
hepsini, gzleriniz kamera gibi bilince kaydediyor. Sonra da bu
haller, sizden doan ocuklarda aa kyor. Efendim ben yle bir
ey yapmadm, niin benim ocuklarm byle oldu? Sen yapmadn
ama, seyrederken kaydettin onlar! lhi kitaplar bouna m yazyor,
Eline diline, beline, gzne, kulana sahip ol diye... Demek ki,
din ilimmi; havada oturduu sanlan birine tapmak deil.
Neden babalarnn yaptklarnn cezasn ocuklar ekmek
zorunda? rnein 2002 ylndayz. Diyelim ki, bugn doan
ocuklar ortalama 40 yana geldiklerinde, dnya su basknlarna
urad ve gne nlaryla mcadele etmeye balad. Ya ldler, ya
da felaketi yaadlar. Ya da senin 2002 ylnda bir ocuun oldu, 20
yanda evlendi, 25 yandayken bir ocuu oldu. Bu ocuk senin
torunun. Senin torunun da 2100lere doru, Nuh tufan gibi bir
tufanda yok oldu. Baba ile dede dnyay lks yaamak iin harap
etti. Cezasn kim ekiyor? ocuklar ve torunlar...

460

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Ecinsellik

Bu durumda, Babalarn yaptklarnn cezasn ocuklar


ekmez denebilir mi? te; ocuklarmzn ve torunlarmzn
kaderini, onlar rahime dmeden nce ve hatt dtkten sonra biz
yazyoruz. Bunun da farknda deiliz.
Allah Korkusu

Allahtan korkun deniyor... Allah c m ki, korkalm? Kim


yanl yapyorsa, gnah iliyorsa, o korksun. Yaadm bir olay
anlataym:
Ben kyde dodum, ocukluum kyde geti. Rahmetli anam
dindar bir kadnd, ok edepliydi. Yaz sonlaryd. Anam beni ve
kardeimi de alarak ada ay toplamak iin daa gtrd. Dada,
baka bir kyn oban kpekleri bize saldrdlar. Anam bize,
Oturun ve besmele ekin dedi. Bu arada kpekler hzla gelip
etrafmz sarmlard. Anam kpeklere, Ne istiyorsunuz? Bunlar
benim ocuklarm dedi. Kpekler sanki syleneni anlam gibi nce
durdular, sonra etrafmzda kuyruklarn sallayarak dolatlar ve
geldikleri yne doru gitmeye baladlar. Kpeklerin sahibi aadan
kan ter ierisinde geldi; Hayret, kpekler sizi nasl srmam?
Kpekler sizi srmtr diye ok korktum. Burada ne geziyorsunuz?
Bizim kpekler saldrgandr; yakaladklarn paralarlar. Size nasl
dokunmadlar; aklm almad? dedi. Anam hemen cevap verdi: Biz
kime ne ktlk yaptk ki bizi kpekler srsn?

461

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Allah Korkusu

Anam gibi gerek iman sahipleri, yaptklar yanllarn


sonularyla mutlaka karlaacaklarn bilirler ve sadece yaptklar
yanllarn sonularndan korkarlar. te, gerek Allah korkusu
budur.
Nesillerin soyu

ok nemli bir rnek: Diyelim ki; dede, kendisine haram olan


bir kadna istekle bakt. Bu, dedenin hem bilincini oluturur hem de
spermine kaydedilir. Dededen doan ocuk byd zaman, baka
bir kadnn peine der, kadn per. Onun spermine de bu olaylar
gen olarak kaydedilir. Dedenin ocuundan olan ocuk (dedenin
torunu) da kendisine haram olan bir kadnla yatar, zina eder. Gen
olaynn en nemli noktalarndan biri budur. te, soy byle bozulur.
nceki asrlarda, ocuklar evlendirilecekleri zaman, kar
tarafn soyu iyice aratrlrd. Bugnkler, insann soyunun temiz
olup olmadna bakmyor, parasna bakyor; kimin paras oksa ona
yneliyor. Elbette ki torunlarn ya homoseksel, ya ekya, ya da
hain olur. Gz nndeki bir olay... Cins bir hayvan cins bir hayvanla
iftletirdiinde, cins yavru doar; eitilmesi ok kolay olur. nk,
eitim adr; cins olana vurulursa ok abuk tutar. Cins bir hayvan,
cins olmayan baka bir hayvanla iftletir; yavru melez olur, yani
pi! Dikkat edilirse pi hayvanlarn eitilmesi ok zordur. Bir baba,
olunu veya kzn temiz bir slalenin ocuuyla evlendirmeye
kalksa, hemen iki ayakl iblisler koup, Sen de hi meden deilsin,

462

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Nesillerin soyu

amma da geri kafalsn. Bunlar eskidenmi diyerek o insan da


kendileri gibi saptryorlar.
Peki, soy tekrar nasl dzelir? Ancak dua ile! nk her ey
yozlat gibi bu da yozlam. Her eyin bir ilki, bir de sonu var.
u an insanlk ierisinde, ancak yedi yz kiiden birisi kendisini
koruyabiliyor. Dierleri kendi iradesini kullanamayp, Herkes
byle yapyor diyerek yanla dyor. Para deccaline teslim
olmular.
Meyve aalar vardr; rnein ceviz aac... Bir yl ok
meyve verir; ikinci yl veya nc yl, birka tane ceviz verir, gerisi
yaprak olur. Aa ayn aa... te insanlk aac da byle.
ARTIK BU NSANLIK AACI AI TUTMUYOR; AI
TUTMAYAN BR AACI BAHE SAHB KESER ATAR!
LH
YASADAN
FERMAN
IKTI,
BU
AA
KESLECEKTR! NSANLIK AACI, LK BALTA DARBESN
YEMTR!!!
lhi yasa gerei, hibir toplum uyarlmadan yok edilmez. lk
adem dneminden Nuh dnemine kadar defalarca toplumlar yok
edildi, yani insanlk aac budand. Yerine yeni bedenler kt. u an
yl 2002... sa (a.s.) doal 2417 yl oldu. Hz. Muhammed (s.a.v.)
dnyadan ayrlal 14 asrdan fazla oldu. nsanlk aacnn tekrar
budanmas gerekiyor, fakat artk ok yaland iin meyve
463

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Nesillerin soyu

vermiyor. Bu yzden kesilecek. Sistemin gerei bu. nsanlk aac


ilk balta darbesini yemitir.
Babamz, dedemiz, babamzn dedesi yanl yapmlarsa,
bizim bu hale dmemizin sebebi onlarsa, bizim suumuz ne?
Haklsnz; o yzden size son bir frsat veriliyor. Kendinizi
kurtarabilmeniz iin, derhal yaptnz hatalardan dolay tvbe edin!
Sonra da kurtulmanz iin dua edip bu kitapta yazlan ilimleri
uygulamaya balayn! Bunlar size son uyardr!!! lhi yasadan
kelam bir sefer kar, dn olmaz. steyen uyar, isteyen uymaz.
Herkes hrdr, diledii gibi dnr.
Allah'tan Gelen Allah'a Dner II

Allahtan geldik Allaha dneceiz sznn mnsn


burada anlamayanlar, madde tesinde, nereden geldiklerini ve kim
olduklarn grnce anlayacaklar. Yoksa, cennet cehennem ortam
olmazd. Allah mekndan mnezzehtir; bu szde ok nemli bir
mn gizlidir. Yoksa, Allah ayr yerde, biz ayr bir yerde miyiz ki,
Ona dnelim?.. Artk tabular ykacaz; bunlarn hepsini
tartacaz. Her ey insan iin. Kendimize ynelip, her eyi
kendimizde arayacaz. Kendini bilen kurtulur.
Madde st-Madde-Madde tesi

Dnya l bir sistemdir: Nebat-hayvan-insan... Dikkat


edilirse, her eyin bir z var ve tr. rnein, ceviz... Yeil kabuk,
ondan sonraki sert kabuk ve i, etli ksm... Dier meyveler de yle.
Bunlara birileri itiraz edip, Hayr; dnya ikili bir sistemdir,
464

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Madde st-Madde-Madde tesi

hayvanla nebat vardr, insan yoktur derse de, insan vardr. Onlar
yle dedi diye, bu sistemde hibir ey deimez.
Madde evrenin ve madde tesi alemlerin, ne ilki, balangc,
ne de sonu vardr. ayet balang olsa idi, son da olurdu. Kinat
sonsuz snrszdr. Balang ve son, maddenin hl deitirmesine
gredir ki, madde her saniye halden hale geer. Hakikatte, ne
yaratan ne de yaratlan vardr. Yaratan ve yaratlandan, insana mn
aleminde yol gstermek iin bahsedilmitir.
Ezeller ezeli Allah vard, baka hibir ey yoktu; yine yle!
Allah mda idi, altnda ve stnde hava olmayan.186
Yine yle!
Denize bakyoruz; byk su birikintisi... Biz buna, deniz
diyoruz. alkalantan kabaran suya da dalga diyoruz. Halbuki,
deniz su... Dalga da ayn su, kabaryor tekrar normale dnyor. ki
isim; deniz ve dalga. Dalga denizden ayr m?.. Peki dalga
yaratlyor mu; ayrlp baka yere mi gidiyor?.. Hayr. Dalga, suyun
ekil al... Dalga da, deniz de ayn; btn bir su; ayrlk yok. Bu
rnei ok kii bilir. Ancak bu rnek, Bizim ruhtan maddeye gelip
tekrar ruha dneceimiz eklinde yanl yorumlanm. Halbuki o
ekilde bir gelme gitme sz konusu deil. Esasnda bu rnekle,
186 Ktb Sitte, Hadis no: 1685

465

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman V


Madde st-Madde-Madde tesi

madde bedenlerimizin oluumu anlatlyor. Toprak ve suyun


meydana getirdii madde bedenlerimiz, tekrar bozulup toprak ve
suya karr. Baka bir ifade ile, enerji kat madde olur; sonra tekrar
enerjiye dnr, yani geldii yere dner. Ancak; denizde dalgann
olumas iin, rzgarn esmesi gerekir. Rzgar esmeden denizde
hareketlilik olmaz, dalga olumaz. te; madde tesi bilincin
olumas iin, madde stnn maddeyi hareketlendirmesi,
ynlendirmesi gerekir. Bu ynlendirme sayesinde, insanda madde
st ham akl, madde beden vesilesi ile madde tesi bilince dnr.
Yani, topraktan gelen topraa, akldan gelen akla dner.
BR.lik III
Btnsel Akl IV

Btnsel
akla
ulaamadnz
iin,
kendinizi
ve
karnzdakileri ayr gryorsunuz. Benlik duygusu ile, ayrlk var,
aklnz var sanyorsunuz. Halbuki kelime topluluu olan aklnz
atm olsanz, btnsel akla ularsnz. O zaman, benliiniz, yani
vehminiz de yok olur.
Btnsel akla ulaan bir insan, daha nce kendisine sr olan
bilinmeyenleri rahatlkla grr. Hibir sr kendisine kapal kalmaz.
Bizim kiisel bilincimiz, btnsel akldan hem ayrdr hem de ayr
deildir. Bu nasl olur? demeyin!.. te bu noktay, A ile Z
arasndaki harflerin oluturduu kelimeler ile anlatamayz. Buras
grme ile bilinir. A ile Z arasndaki harflerin oluturduu kelime
topluluu olan akl, buraya ulamak iin sadece bir basamaktr.

466

KANATI KUATAN LMSZLK-CANBR.lik III


Btnsel Akl IV

Bizleri burada hareket ettiren kelimelerdir. rnein, gel, git,


unu yap gibi kelimeleri duyduumuz zaman, sylenenleri yaparz,
harekete geeriz... Buna karlk, btnsel aklda harfler ve kelimeler
olmaz. te; btnsel akla ulatn zaman, her ey dediin
grnen maddeyi ve grnmeyenleri, oturduun yerden, hi
konumadan hareket ettirirsin. Nasl ki senin akln kelime
topluluuna mahkum ise, her ey dediin de bu btnsel akla
mahkumdur. Daha akas, btnsel akla ulaan bir insan, her eyi
emri altna almtr. Bu insan ne isterse, o oluur. Var edilmi hibir
ey, bu insann istei dna kamaz. Nebilerin retilerinin tek
gayesi, insanlar bu akla ulatrmaktr.
Bir mr dediin be saniye;
Slalem dediin hani ya nerde?
Gzler kr olmu, bakar zahirde;
Kr olan gzleri amaya geldim.
Bu dnya olamaz kimsenin mal;
plak gelir, plak gider acizlik hal.
Artk unutmu insanlk bunu;
Kefenin boynunda demeye geldim.

467

KANATI KUATAN LMSZLK-CANBR.lik III


Btnsel Akl IV

Alimlik sanmlar insan soyan;


Her ey aikrdr yoktur ayan.
sa Mesihin bende beyan;
Onlar sizlere vermeye geldim.
eytann szleri politik olmu;
Dnyay blmler, insanlk lm.
Her ey deccalin hkmne girmi;
Bunlar sizlere demeye geldim.
Btn yaratklar Allahn kulu;
Btn dinlerin Allahtr yolu.
Bunlar blenler eytann kulu;
Bunlar BR.lie davete geldim.
Gece ylan olur, gndz meden;
Yerden yere vurur doru gideni.
Menfaat uruna insan satan;
Artk iflah olmaz, demeye geldim.
Bir asrdr bozulmu dnya dzeni;
Nerden gelmi, nere gider bilmez gezeni.
Duyunca canavarlar dini yazan;
Bunlar iflah olmaz, demeye geldim.

468

KANATI KUATAN LMSZLK-CANBR.lik III


Btnsel Akl IV

Son asr inkr etmi ilim irfan;


Dnyay aldatm alm paran.
Bulank ilmini size satan;
Bunlar armha germeye geldim.
Her eyin bir mr var madde evrende;
Deccal lecektir sahte dzende.
Huzura kavuur burda gezenler;
Hdann ferman, demeye geldim.
Yecc, mecc dediin devlet erkn;
Tepeden inerler, vurur kran.
Kanunlar karr mecc beyan;
Bunlar sizlere demeye geldim.
Yaknda bozulur dnyann hali;
Cihan kuatm deccalin kolu.
Kalpleri bozmutur yeccn dili;
Bunlarn boynunu vurmaya geldim.
Bu szler aktr, yanllk olmaz;
Dileyen uyar, dileyen uymaz.
Akll olanlar hrsa brnmez;
Hakkn beyandr, demeye geldim.

469

KANATI KUATAN LMSZLK-CANBR.lik III


Btnsel Akl IV

Yetmi iki bin alemi drerek geldim;


Bu khne dnyada Cafer grndm.
Elli yldr aranzda kaldm, srndm;
Haliniz perian, demeye geldim.
Kimseye kin tutmam, beni anlayn;
Herkes Allah kulu, sakn ayrmayn.
Ben kyar mym sizlere benim canlarm;
Bu bozuk dzeni ykmaya geldim.
Artk bu dnyaya huzur gelecek;
Hayvanlar insana ak olacak.
nsanlk birleip karde kalacak;
Yoksulluk bitecek, demeye geldim.
Caferin sizlere vardr beyan;
Deccal paradr, insanlk hani?
Deccal ezenin asandr yolu;
Canm sizlere vermeye geldim...
Hakikate Ulamak II

Peki btnsel akla nasl ulalr? Nebilerin retilerinde n


grlen MAN ve ERAT ile ulalr! eriat kanununu, kendi
nefsinde uygulamakla ularsn. Bugn anlalmam; kalkmlar
eriat toplumlar zerinde uygulamaya alyorlar. eriatn
yaptrmlarn bakalar stnde, ancak hi gnah ilememi biri
tatbik edebilir. Dnyada hi gnah ilememi insan var m ki eriatn
470

KANATI KUATAN LMSZLK-CANBR.lik III


Hakikate Ulamak II

yaptrmlarn gnahkrlarn stnde tatbik etsin? rnein, eriatn


hkmne gre hrszlk yapann elinin kesilmesi gerekiyor. Bu
hkmn yerine gelmesi iin, baz toplumlarda herkesin elinin
kesilmesi gerekiyor. Halbuki eriat, herkesin kendi nefsinde
uygulamas gerek. nk eriatn gayesi kol kesmek deil, insan
akla ulatrmaktr.
eriat

Her ey zahir ynyle deerlendirilmi; bu da byk


yanlglara neden olmu. Evet; eriat kanununa gre bir kii hrszlk
yaparsa kolu kesilir. Ama nasl kesilir? Kii, eriat kendinde
uygulayarak, bir daha asla hrszlk yapmaz. te; eriat kendi
nefsinde uygulayan, kolu byle keser. Kii aslnda neyi kesmitir
burada?.. Hrszlk yapmay kesmitir, nk tvbe etmitir. ayet
yle olmasayd, Allah, Hrszlk vs. yapann kolu kesilsin, tvbeleri
kabul etmiyorum! derdi. Ayet ne diyor?..
Kim zulmen yapt hrszlktan sonra tvbe edip slah hl
yaparsa muhakkak Allah onun tvbesini kabul eder. (Bylelerinin
eli kesilmez); nk Allah Gafur ve Rahimdir.187
yleyse niye Muhammed (s.a.v.) dneminde eriat kanunlar
uyguland?

187 Kuran, 5/Mide Sresi, 39. Ayet.

471

KANATI KUATAN LMSZLK-CANBR.lik III


eriat

Hz. Muhammed (s.a.v.) eriat akladnda, o gnk insanlar


bunu zahirde anlad da o yzden. rnein, bir gn Hz. Muhammede
(s.a.v.) bir kadn geldi ve Ben zina ettim ya Resllullah, eriat
bende uygulayn dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) buna karlk
yanndakilere; Bu kadna bir bakn; akll m, deli mi? dedi.
Kadnn akl banda olduu anlaldktan sonra, Hz. Muhammed
(s.a.v.), bu sefer de kadna, hamile kalp kalmadnn anlalmas
iin drt ay beklemesini syledi. Kadn, hamile olduu anlaldktan
sonra tekrar geldi; Zina yaptm ispatland dedi. Hz. Muhammed
(s.a.v.) bunun zerine; Git ocuu dour dedi. Kadn doum
yaptktan sonra yine geldi. Bu sefer de Hz. Muhammed (s.a.v.); Git
ocuu byt dedi.
Deerli insanlar, Hz. Muhammed (s.a.v.) aslnda burada,
analk efkatinin ar basmasn ve kadnn eriatn zahir ynnn
uygulanmas ynndeki srarndan vazgemesini istemitir. Fakat
ocuunu bytkten sonra kadn yine geldi. ll recm olmak
istediini syledi ve sonunda istedii yapld.188
Hadise gre; bir erkek bir kadnn evine girmi olsa, perdeleri
ekiliyken bile drt ahit yaplan zinay aktan grmedike, zina
sulamas kabul edilmez. Buradan anlalan u ki, esas olan zahir
uygulama deil, batn uygulamadr.
188 Ktb Sitte, Hudud blm, Hadis no: 1605

472

KANATI KUATAN LMSZLK-CANBR.lik III


eriat

Hz. Muhammed (s.a.v.), o gnn insanna hitap etmitir. O


gnn insannn anlay farkl idi; onlar eriatn batn ynn
anlayamamtr. Dikkat edilirse, Hz. Muhammed (s.a.v.) eriatn ar
cezalarnn zahir ynnn uygulanmasn mmkn olduunca
zorlatrmtr, hi olmazsa batn yn ileride anlalsn diye...
Hz. Muhammed (s.a.v.) bambaka bir eriat getirmemitir.
brahim(a.s.)'dan sregelen eriat mkemmelletirmitir. eriatta
nemli olan, insann eriat kendi nefsinde uygulamasdr.
Hz. Muhammed (s.a.v.) rahmet iin gelmitir, yani rahmet
peygamberidir. Rahmet peygamberi kimseye zulmetmez, kafa, kol
kesmez. Bu sebeple, dier kitaplardan farkl olarak, Hz.
Muhammed(s.a.v.)'e inzal olan Kuran'da, tvbe kaps almtr.
Deerli insanlar, sanmayn ki bunlar benim szm... Bunlar
da bana Hz. Muhammed (s.a.v.) retti. Artk her eye sadistlikle
deil, sevgiyle yaklaacaz...
Deerli insanlar, Musa (a.s.) ve sa (a.s.) dneminde eriat
daha katyd:
Fakat ben size derim: Bir kadna ehvetle bakan her adam
zaten yreinde onunla zina etmitir. Ve eer sa gzn srmene
sebep oluyorsa, onu kar ve kendinden at; nk senin iin
azalarndan birinin eksilmesi tm bedeninin cehenneme

473

KANATI KUATAN LMSZLK-CANBR.lik III


eriat

atlmasndan iyidir. Ve eer sa elin srmene (kt bir eye)


sebep oluyorsa, onu kes ve kendinden at; nk senin iin
azalarndan birinin yok olmas tm bedeninin cehenneme
atlmasndan iyidir.189
Tevrattaki, ncildeki ve Kurandaki buna benzer daha birok
ayet, ayetlerin batn ynnden uzak cahiller tarafndan klf olarak
kullanlm. Grld zere, hemen hemen herkesin zannettiinin
aksine, kadn talama, el kesme gibi kat cezalar Hz. Muhammed
(s.a.v.) getirmedi. Bilakis, Hz. Muhammed (s.a.v.), binlerce yldan
beri yerlemi olan bu kat cezalarn zahir olarak uygulanmasn
mmkn olduunca zorlatrmtr.
sa (a.s.), nce Musevlerden balayarak sistemi anlatt. Hz.
Muhammed (s.a.v.) de, nce sevlerden ve Musevlerden balayarak
sistemi anlatt. Hz. Muhammed (s.a.v.), zellikle Musev ve
sevlerin sk skya balandklar eriatlarnn kat ynlerini, birden
bire kaldramad. O zamanki insanlarn artlanmalar ve anlaylar
buna msait deildi:
nk babasna yahut anasna lanet eden her adam
mutlaka ldrlecektir. Babasna yahut anasna lanet etmitir.
Kan kendi zerinde olacaktr. Ve baka birisinin kars ile zina
189 ncil, Matta, 5/28-30.

474

KANATI KUATAN LMSZLK-CANBR.lik III


eriat

eden, komusunun kars ile zina eden adam, hem o, hem kadn,
mutlaka ldrlecektir.
Ve bir adam kadnla yatar gibi erkek ile yatarsa ikisi de
menfur ey yapmlardr, mutlaka ldrleceklerdir. Kanlar
kendi zerlerinde olacaktr.
Ve bir hayvanla yatan adam mutlaka ldrlecektir.
Hayvan da ldreceksiniz. Ve bir kadn bir hayvana yaklamak
zere onun yanna giderse, kadn ve hayvan ldreceksin.
Mutlaka ldrlecekler ve kanlar kendi zerilerinde olacaktr.190
Deerli okurlar, bunlar da Tevrattaki er hkmler. Siz,
cahil ve cani olanlarn, Mslman geinenlerin uygulamalarna
bakarak, Kuran, hadisleri ve o zamann artlarn incelemeden,
slm, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve gerek Mslmanlar hakknda
pein ve n yargl hkmler vermeyin.
Madde tesi II
Madde tesi Bireysel Akl

Btnsel Akla kaldmz yerden devam edelim... Enerji


younlarsa kaba madde oluur; kaba madde zlnce enerjiye
dner. Bilincimizin oluumu bundan farkldr. Madde st btnsel
akldan meydana gelen bilin, madde tesi bireysel akldr. Madde,
madde tesine geip yaayamaz. Madde tesinde oluan bilin de
asla madde aleme geip yaayamaz. Ancak, bu et-kemik bedenimiz
190 Tevrat, Levililer, 20/ 9-10, 20/13, 20/15-16.

475

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi II


Madde tesi Bireysel Akl

nasl ki bizi burada hareket ettiriyorsa, kiisel ruhumuz da madde


tesinde ayn grevi yapacak. Nasl ki dnyada sima olarak yakkl
erkekler, gzel kadnlar varsa, orada da olacak. Ancak oradaki vcut
ve sima gzellii dnya yaantsndaki imana ve amele baldr.
rnein, dnyada simas irkin olan biri, eer iman etmise, ibadet
yapmsa, iyi hl ile yaamsa, orada ok yakkl ve gzel olur.
Peki ben nceden neredeydim? Sen, sonsuz snrsz ormanda
bir aatn. Kesip getirdikleri zaman aladn. Seni kap pencere
yaptlar bu binaya. Bilmem anlatabiliyor muyum?
Cennet IV: Sekizinci Cennet

Bugnk Mslmanlarn yanld en nemli noktalardan biri,


cennet konusudur. Hz. Muhammed (s.a.v.) sekiz cennetten sz
etmitir. Bu cennetler, madde tesi deiik boyutlardr. Madde
evrende nasl ki sonsuz alemler varsa, madde tesi boyutlar da
yledir. Sekiz cennet boyutunun ilk drd, dnyadan gelip gemi
eitli inan gruplarna mensup mminlerin yaayaca boyutlardr.
Beinci cennet boyutunda eriat ehli, altncda tarikat ehli, yedincide
marifet ehli ve sekizincide ise hakikat ehli yaayacaktr. Sekizinci
cennet boyutunun ismi, ADN (ADEN) CENNETDR. Bu sekiz
boyutun her biri, kendi iinde saysz cennet boyutlarna ayrlr;
buray iyi anla!
mmetler

Davut mmeti eriat, Musa mmeti tarikat, sa mmeti


marifet, Muhammed mmeti hakikat ehlidir. Ancak, Ben
476

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi II


mmetler

Muhammed mmetiyim demekle, Muhammed mmeti olunmaz.


Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ashab gibi yaaman gerekir. Lafla bir
yere varlmaz. A birisinin, Ben doydum demesiyle karn doyar
m? Karnn doyurmas iin, alp yiyecek almas ve yemesi gerek.
Bu da byledir. Senin yaantn naslsa, sen osun ve o ekilde
yaayan mmettensin. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Haticenin btn
servetini datm, tek kuru kadn paras yememitir. Sahabeleri de
yle yaamlardr. Dnyada a, fakir insanlar varken, Muhammed
mmeti zengin olma peinde komaz; mal mlk ve para biriktirmez.
Muhammed mmeti hakszlk yapmaz. Muhammed mmeti
hakszlk yapan kiilerle bilerek i yapmaz. Kendini kandrma! Ben
Mslmanm deyip camiye giden nice insan var. Ancak, kendilerini
Muhammed mmeti sanan bu insanlarn nemli bir ksm, aslnda
Budist, Hindu gibi farkl mereplerden veya sa, Musa mmetinden.
nsanlar
imtihan
edilmeden
kurtulacaklarn m sandlar?..191

inandk

demekle

Kendilerinin Muhammed mmetinden olduklarn sananlar,


bir de kalkyorlar, btn cennetlere sahip kyorlar. Hepsine
kendileri girerken, sevleri, Musevleri ve dier mereplerden
olanlar da lafla cehenneme atyorlar. Muhammed mmetinin

191 Kuran, 29/Ankebt Sresi, 2. Ayet.

477

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi II


mmetler

ahlk, Kuran ahlkdr. Yaants da Kurandaki beyanlara gredir.


Kurann ismine tapmaz, hakikatini yaar.
Kimse kimseyi kurtaramaz; kim ne yapmsa, karln
alacak. Sistem bu... Torpil anlayn kafanzdan silin! Allah,
peygamber demekle kurtulamazsnz; nebilerin tavsiyelerini tatbik
ederseniz kurtulursunuz. Onlar vmek size bir ey kazandrmaz.
Fabrikatr vmekle, fabrikatr sana maa balamaz. alrsan
alrsn. lhi sistemin byle olduunu iyi idrak etmeye aln...
Dnyada ilk ademden, Asyada grlecek olan son insana
kadarki milyonlarca asrlk zamanda yaanm olan btn gemi
dnemleri, cennette yaamak mmkn. nk hepsi sizde kaytl,
asla silinmez. Peki bizden sonraki dnemler? Onlar da kayt edilir.
Ne var ki, dnyada yaanm, grlm gzellikler alnm lezzet ve
zevkler, cennettekilerin yannda hi kalr.
Bilin Beden V: Katmanlar

Cennette annem, babam veya ocuklarmla beraber olabilir


miyim? Cenneti hak etmisen, evet... Dnyada kimi seviyorsan,
cennette de ebediyen onlarla birlikte yaarsn.
Kii, madde tesinde, dnyadaki haline gre, en az katman,
en fazla yedi katman bilin bedene sahip olur. Ancak her katman,
sadece bir tek bilin bedeni deil, neredeyse saysz bilin bedeni
kapsar. nk, kiinin dnyada yapt her ey, madde tesinde bir
bilin beden meydana getirir. Bu bilin bedenler, birbirlerini
478

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi II


Bilin Beden V: Katmanlar

bryerek bilin beden katmanlarn olutururlar. Kt hl ile


yaayanlarda katman bilin beden oluur. Bu kiiler, nc
katmandan sonrasn elde edemez ve cehennemde kalrlar. yi hl ile
yaayanlar ise, derecelerine gre drt, be, alt ve en son yedi
katman bilin bedene sahip olurlar. rnein, nceki yksek dereceli
veliler, bilin bedenlerini kullanarak, bir anda yerde, drt yerde,
yedi yerde gzkebiliyorlard. Bunlardan baka, akllarn
kavrayamayaca daha birok olaanst olay gerekletirmek
mmkn. Bu arada, sakn cennet boyutlarn Dnya veya galaksi
kadar kk sanmayn; cennetler sonsuz snrsz boyutlardr.
Rabbinizden balanma kazanmaya, eni gklerin ve yerin
eni gibi olan cennete koun. O cennet ki Allaha ve elilerine
inananlar iin hazrlanmtr. te Allahn fazl ve ihsan budur.
Onu istediine verir.192
Ben cennet boyutlarn gezerken, birinci boyutta Hz.
Muhammedi (s.a.v.) grdm. kinci boyutta yine grdm. Bu,
yedinci boyuta kadar devam etti. Yedide, Hz. Muhammed (s.a.v.),
Burada kalacaksn dedi ve kayboldu. Benim iime kuku dt;
Hz. Muhammedin (s.a.v.) temsilini grdm zannettim,
alamaya baladm. O zaman yanma bakas geldi, ama
grdklerimin Hz. Muhammed (s.a.v.) olduuna beni ikna edemedi.
192 Kuran, 57/Hadd Sresi, 21. Ayet.

479

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi II


Bilin Beden V: Katmanlar

Alamaya devam ediyordum; Hz. Muhammed (s.a.v.) tekrar geldi;


grdklerimin hakikat olduunu bildirdi. Yine tatmin olmadm.
Ben seninle beraber olmak istiyorum dedim. Aramzda nokta var;
beni grmek istersen, bu izgiyi geme, seslen ben gelirim dedi.
O izgi boyut izgisi idi. Ben yine tatmin olamadm. Hz.
Muhammed (s.a.v.) nc defa geldi; Yedidesin; Birden Yediye
kadar sana serbest, daha ne istiyorsun? dedi. Ben yine aladm,
Seni istiyorum, seninle beraber olmak istiyorum, beraber kalmak
istiyorum dedim. O zaman, Noktay kaldrdm, gel benimle dedi.
O tarafa geince ok oldum, nk sonsuzluktu. yle srlar verdi ki,
dil anlatamaz. Bana, Serbestsin dedi. KNATTA HRRYET
ELDE ETMEnin ne demek olduunu o zaman anladm;
sonsuzluun grlemeyeceini grdm.
Ruh ilmi bana, sa (a.s.) ile yan yana geldiim zaman
verilmiti, ama Hz. Muhammed (s.a.v.) ile aramzdaki nokta
kalkana kadar kapalyd. Nokta kaldrldktan sonra almaya
balad. Bunlar, sizin, yazdm ilimlerden kuku duymamanz iin
yazyorum. Yoksa; size anlattklarm, grdklerimin binde biri bile
deil.
Allah' Bilmek

Bilim insanlarnn tek ynl aratrma rn olan teorilerinin


nemli bir ksm, gerein tam tersi. ki ynden aratrma yapmalar
gerekirdi. Allah hi kimse tam mnsyla gremez, bilemez, tarif

480

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Allah' Bilmek

edemez. Yaratlmlar bundan beridir. Allah tarif edenler, aslnda


Allahn akl, can, g gibi vasflarn tarif ederler.
Fiil-Fail Meselesi

Bugn insanlarn Allah bilememelerinin bir nedeni de, ze


ermemi kiilerin kalkp Allah tarif etmeleridir. Her ey bir
mndr. Bir insan ele alalm... nsann vcudunda, el, ayak, dil,
kulak var. Ve bir de beyin var... Diyelim ki, bu insann ad Hans.
Hans yrd. Yryen ayaklar... Ayaklar ayr uzuv, beyin ayr uzuv.
Yryen ayaklar, fakat yrten beyin. Tm vcut beyne bal;
beynin izni olmadan vcutta hibir organ hareket edemez. Farz
edelim Hans birine bir tokat vurdu. Vuran el; vurduran, hareket
ettiren beyin. Peki sulu el mi, beyin mi? Biliyoruz ki vuran Hans.
Yani, Hansn beyni ele emir verdi; el de emri yerine getirdi.
Peki biz neyi sulayacaz? Hansn beynini mi; yoksa elini
mi?.. Beynini desek; tokad beyin deil, el vurdu. Peki, diyelim ki
eli suladk... El beyne bal, onun izni ile hareket eder. Bu yzden
el, Emri beyin verdi der. Beyin ise, Ama vuran ben deildim
der. te; elin beyne bal olduu gibi, tm kinat ve iindeki saysz
varlklar da Allaha baldr. Hans; akl, bedeni ve bilinci ile nasl
bir btn ise, tm kinat da madde st, madde ve madde tesinin
BR.lii olan bir btndr.
Allah'n BR.lii

te; btnsel bir sonsuzluk snrszlk sz konusu olduu iin,


Allah BR deriz. Nasl ki bir ehirde btn elektronik eyalar
481

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Allah'n BR.lii

altran ve hareket ettiren, elektrik dediimiz tek bir g ise,


Allahn BR.lii de buna benzer. Allah yaratt dendii zaman,
yaratlan Allahtan bir mndr; hareketi Onun gcdr; Ona bal
olan, CAN denen tek Gtr.
Baka bir insan ele alalm... smi Ali... Ali dnd;
dndn beyninde plnlad ve maden dediimiz talar
ekillendirerek, rnein bir amar makinesi yapt. Sonra da,
amarlarn yapt makine aracl ile ykamaya balad. amar
makinesi, yine Alinin meydana getirdii eitli paralardan oluur.
Ayrca amar makinesi, Alinin meydana getirdii bir program
dorultusunda amar ykar. Makine, o programn dna kamaz.
Yani makinenin beynini dzenleyen de Alidir. imdi biz, amar
makinesini yapan Ali olduu iin, amar makinesine, Ali mi
diyeceiz? amar makinesini plnlayan, Alinin beyni... Ancak
Alinin yapt makine, Alinin beynindeki dnceleri bilebilir mi?
Alinin yapt ikinci bir amar makinesi, bu makineye; Bir Ali
var, seni o yapt. Programn da o Ali programlad. Sen Alinin
emrindesin, amar da onun istedii ekilde ykyorsun dese,
programnda byle bir bilgi olmayan bu makine, hemen itiraz eder;
Hayr, Alide kimmi? amar, ben hr irademle, yani cz
irademle ykyorum der.

482

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Klli rade Czi rade
Klli rade Czi rade

Asrlardan beri, cz irade var m, yok mu diye alimler ikiye


blnmtr. Alimlerin bir ksm var, bir ksm da yok
iddiasnda bulunmulardr. Dikkat edilirse, Kurandaki birok ayette,
Allahn izni olmadan hibir ey hareket etmez; Allah izin
vermeden kimse iman edemez; baz ayetlerde de, Kim ki Allaha
ynelirse, Allah ona hidayet eder; Rahmandan yz evirene eytan
musallat ederiz gibi hitaplar vardr.
Bunlar okuyanlar, Kuran bir yerde yle, bir yerde byle
diyor diye elikiye derler. te, bu gibi yanl anlamalar yine
Kuran ayetleri dzeltir. Bunu da anlayabilmek iin, insann madde
beden olmadnn idrakna varmas ve kendisini bilmesi gerekir.
Kendini (yani zn) bilemiyorsan, ayetleri anlayamyorsan, iman
edeceksin. Burada iman devreye sokacaksn.
Hem cz irade, hem de kll irade vardr. Ayet;
Ve dn o vakit ki, Rabbin meleklere, Ben demiti;
Kuru amurdan, suretlenmi bir balktan bir beer yaratacam.
Dolaysyla; onu dzenleyeceim ve iine ruhumdan
nefheyleyeceim (freceim) zaman derhal onun iin secdeye
kapann. 193
diyor.
193 Kuran, 15/Hicr Sresi, 28. ve 29. Ayet.

483

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Klli rade Czi rade

Demek ki; bizler, bu biyolojik beden ierisinde czlere


ayrlm aklz, mnyz. Ne demek, Ben ruhumdan fledim?..
Ruh, bir eyin hakikatidir; kendisidir. Bizler, Allahtan geldik,
Allaha dneceiz hitabnn muhatabyz. Bedenlerimiz de
topraktan geldi; topraa dnecektir.
Cz iradeyi anlayabilmek iin, kll akldan ayr olmayan cz
akl olduumuzu bilmek gerekir. Cereyandan rnek vermitik...
Cereyanda ate yoktur; k yoktur; buz yoktur. Cereyan, sade bir
gtr. Buzu buzdolab; atei ocak; ampul oluturur. Biz,
Bunlar cz irade deil, kll irade yapyor dersek yanlrz. Kll
irade bunlardan ayr dersek yine yanlrz. Kll irade, cz irade ile
btnsellii oluturur.
Allahn BR.lii ve TEK.lii denince, yanl anlalm.
Sonsuz snrsz btnsellik vardr. Hibir cz, bu btnsellikten ayr
deildir. Bizler Allahn ruhu olduumuza gre, Allahtan ayr
olmayan cz varlklarz. Bu czziyet dolays ile, czziyetimizin
aslnn kim olduunu anladktan sonra, Allahn yeryznde zahir
olmu halifeleri oluruz.
Madde bedenlerimiz, madde st programa tabi olarak var
edilmitir; bunu deitiremeyiz. Fakat madde tesinde oluan ve
aslmz olan bilincimizi, bu madde beden ierisinde, bu madde
bedeni kullanarak bizler oluturuyoruz. Yani, madde tesi yaam
484

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Klli rade Czi rade

kaderimizi biz yazyoruz. Hayr, Allah yazyor dersen; Allah


ayr, kendini ayr grdn iin irke dersin. Bizler, O asldan ayr
deiliz ki, bir O olsun, bir de biz olalm.
Dnyada nasl yaamsak, karln madde tesinde
greceiz. Bunun iin, madde tesindeki yaam kaderimizi
kendimiz yazyoruz. kinci bir varlk yok ki, o yazsn. te bu nokta,
gnmze kadar anlalmamtr.
aki ve said ana rahminde oluur. Peki biz u an ana
rahminde deil miyiz?.. Kadnn bedeni (yani rahmi), hava-toprak-su
atomlarnn birleik hali deil mi? Bedenlerimiz de ayn deil mi?
Bizler hl ana rahmindeyiz. Buralar ok iyi anla!.. Madde
bedenden kopunca, madde dnyadan ayrlm oluyoruz ki;
kaderimizi kendimiz yazm olarak, madde tesi bilin bedenimizle
domu oluyoruz.
amar makinesi, sadece amarlar ykamak iin bir
vesiledir. Bir robottur. Eskiyip bozulduu zaman pe atlr ve pte
rr, toprak olur. Ali topraktan kard madeni ekillendirdi,
amar makinesi yapt; makine belli bir sre amar ykad; sonra
bozuldu, pe atld, rd, toprak oldu. Peki, toprakta bir eksilme
veya oalma sz konusu mu? Bir insann madde bedeninin
malzemesi de, bir makinenin malzemesi gibi, miad dolduu zaman
geldii yere dner. Yani madde beden, topraktan gelir, topraa
485

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Klli rade Czi rade

dner. Bu arada, makineden farkl olarak, insanda, Allahn ruhu


denen btnsel akl, madde d bireysel akla dnerek, bir bilin
meydana getirir. Bylece de, Allahtan gelen, Allaha dner. Buray
iyi anlayn!
Ki onlara bir musibet geldiinde, 'Biz ALLAH'a aitiz ve
O'na dncyz,' derler 194
Kader II

amar makinesi gibi, insann da et-kemik bedeni topraktan


meydana gelir. Topran asl, atomlar ve birleerek atomlar
oluturan, yedi boyutlu atomalt zerreciklerdir. Bu zerrecikler,
madde st g tarafndan bir araya toplanp, programlanp, insan
bedenini oluturur. Hcrelerden meydana gelen beyin
mekanizmasn da ayn g programlar. Sahip olduumuz btn
zellikleri, madde st g belirler. Dikkat ederseniz, yedi milyar
insan birbirine benzemez. Her insann ayr kabiliyetleri vardr.
Kimdir bu kabiliyetleri veren? te; insann, madde st gcn
belirledii btn zelliklerini kapsayan btnsel programna, ALIN
YAZISI, yani KADER denir.
Dua, kaderi deitirir. Deerli okurlar; Kaderimde dua etmek
varsa, dua ederim gr, Kaderiye Mezhebinin batl grdr.
Bizler birer robotuz diyenler yanlmlardr. Madde bedenlerimiz
194 Kuran, 2/Bakara Sresi, 156. Ayet.

486

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Kader II

robottur. BZLER ROBOT DEL, ALLAHIN RUHUNDAN


RUHUZ!!!
Kader srrna ermeyen kii;
Kaderi tarif eder, kargadr ba.
Her ey kader diyen ukala kii;
Kaderin de kaderi var, bilmez bu ii.
Gkteki tanr yazar e bei;
eytana uymutur eiktir ba.
Olmu bitmi der, anlamaz kii;
Nebilerin dnyada neydi ii?
Melek, kalem, eytan bo lafn ba;
Ktip ana baba, yazmaktr ii.
Sen sylemesen ocuk ne bilir bei;
Nebiler gelmez otomatik olurdu ii
Caferin dnyada kaderdir ii;
Kaderi yazan, yazdran kii.
Benlik lrse kader Allahn ii;
Kaderden kaderiye konuan kii...
Kulluk-lahiyatlk II: Madde-Madde st

En byk yanlg, madde bedenimizi kendimiz sanmamzdr.


Bizlerin bedeni maddedir, fakat aslmz, zmz ilhidir. Bu
yzden, insanda ilhiyatlk ve kulluk bir aradadr. ayet bunlar

487

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Kulluk-lahiyatlk II: Madde-Madde st

anlar ve yaantmza geirirsek, lmeden nce lr ve


ilhiyatlmz madde tesinde ebediyen yaarz. Bunlar anlamaz,
madde bedenlerimizi kendimiz sanarak yaarsak; nefis denen
istekler btnn (yani bedenin istek ve arzularn) yerine getirip
bedene (yani kula) kulluk ederiz.
nsanda; madde st ruh, madde beden ve madde tesi
bilin BR.lik halindedir. Bu BR.likten dolay insan, kainatn
zdr. nsann z ise Hak'tr.
Madde st snrsz g, madde evren dediimiz bu evrenin
temelini oluturan atomalt enerji zerrecikleri, ezel ilmine gre bir
araya toplayp ekillendirerek, galaksileri, gne sistemlerini,
dnyalar ve ilerindeki varlklar meydana getirir. Dikkat edin; biz
de, ta-toprak olan madenleri alr, beynimizin derinliklerinden
yansyan tasarlara gre eitli ekillere sokarak, araba, beyaz eya
gibi eitli teknolojik rnler meydana getiririz. te; bizim
yaratclmzn temeli, maddeyi meydana getiren enerjik
taneciklere ekil veren ilhiyatlmza dayanr.
Enerji maddedir. Bizim aslmz, asla enerji deildir. rnein,
asl su, yani enerji btn olan bir okyanusu ele alalm. Bu
okyanusta meydana gelen dalgalarn da asl su, yani enerjidir. Biz,
okyanustaki kabarklklara dalga diyoruz. Peki okyanusu kabartp
dalgalar oluturan nedir? Rzgardr. Dikkat et; rzgar sudan ayrdr.
488

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Kulluk-lahiyatlk II: Madde-Madde st

te; bizim madde st ruhumuz da, enerji bedenimizden, yani


madde bedenimizden, bu rnekte olduu gibi, ayrdr ve madde
tesinde bilin beden olarak bireyselleir. Madde ile madde dn
birbirine kartrma!.. Allah, asla enerji deildir.
Allah tam olarak bilmek mmkn deildir. Kii, ancak
Allah bildii oranda Ona yaknlk elde eder. Allaha yaknlk
dereceleri belli bir seviyeye ulaamam kiiler, Allah tarif etmede
aciz kalrlar. Bu kiiler, kendi anlaylarna gre Allah tarif etmeye
kalktklar zaman, insanlarn yanlmalarna sebep olurlar. Allahn,
maddenin z, enerji olduu gibi daha birok yanl yorumun
temelinde, Allaha yeteri kadar yaknlk elde edememilerin,
insanlar kaosa srkleyen, yanl tarifleri yatar.
Akl-Esrahiman

Hibir akl Allahn sonsuzluunu kavrayamaz, alamaz; fakat,


Allah isterse, insann akln alr. Allah doru olarak bilmek; ne
aratrma ile, ne ilim tahsil etmekle, ne de dnmekle mmkndr.
Allah dilemi ise, kendini sana tantr. Bu madde evreni oluturan
enerji, Allahn sadece bir vasfdr. Akl da Allahn bir vasfdr.
G, enerjidir. Akl ise enerji deildir; ESRAHMANdandr. Akl,
enerji denen gc kullanarak eitli mnlarn meydana gelmesini
salar.
Bir insan, ne grrse grsn, gz kameras ile grdn
bilincine kaydeder. Grdkleri, atomlarn birleik halidir. Atomlarn
489

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Akl-Esrahiman

asl enerjidir. Ancak, grdklerinin bilincine kaydedilen ekli, enerji


deildir. Bir insan ele alalm. Bu insann simasnn ve fizik
yapsnn ekli enerji deildir; akln tasarmnn yansmasdr. Bu
insan ld diyelim. Bedeni, enerjinin younlam haliydi; dalp
tekrar enerjiye dnt. Fakat hafzalarda ekli kald. Hafzalarda
mevcut olan ekil, asla dalmaz. nk hafzaya kaydedilen ekil,
maddeyi oluturan zerrelerden meydana gelmez, madde ddr.
...Her ne
grrsn...195

yana

dnersen

dn,

Allahn

vechini

ayeti; madde bedene deil, bu maddeyi ekillendiren akla


iaret eder. Demek ki, biz Allahtan ayr deiliz. Ancak, sakn
kendinin Allah olduunu sanma! Btnsellikteki yerini ve haddini
bil!
Altn gm olmaz ezilmeyinen;
Dnya yklr m stnde gezinmeyinen?
Varsa eer mayasnda bozukluk;
Ondan adam olmaz okuyup yazmaynan.

195 Kuran, 2/Bakara Sresi, 115. Ayet.

490

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Akl-Esrahiman

Bal yedim denir mi ary grmeyinen?


Kii veli olmaz, be laf bilmeyinen;
Cahil alim olur mu cbbeyi giymeyinen?
Sakn muhatap olma kendini bilmezinen.
Allaha, Hz. Allah diyorlar. Hazret, zel kiiler iin
kullanlan bir nvandr. Hazret denilince, kiisellik anlalr.
Allaha Hazret denmez! Dersen, Allah bir ahs gibi alglar,
ikilie dersin. kilik, en byk irktir. Ayet;
...O size ah damarnzdan daha yakn196 diyor...
Ne demek bu? nsann bedenini madde olarak ah damar
ayakta tutar. nsana ah damarndan daha yakn ne olabilir?.. Demek
ki, sende tasarruf eden Odur. Her eyi kendinde ara.
Havaya bakp Allah havada aramak gaflettir. Allaha isim
verildii iin, ayr imi gibi anlalyor. Allah, hem isimden
mnezzehtir hem de btn isimler Onundur. simleri araya sokunca,
ayr ayr varlklar grrsn ki hepsi birer mndr, hayaldir. simleri
kaldrdn zaman, btnsellik meydana kar. Akl, vcudu ve
bilinci ile bir btn olan Hans gibi... Hansn elleri, ayaklar,
kulaklar, gzleri Hanstan ayr m? Hayr; hepsi Hansa bal. Ama
biz yine de hepsini tek tek isimlendirmiiz. Demek ki, isimler de
196 Kuran, 50/Kehf Sresi, 16. Ayet.

491

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Akl-Esrahiman

BR.lie, btnsellie ait. te; hakikatte tek bir akl vardr ve her
ey, o akln rndr.
Kendini ok iyi incele! Kendini ve sistemi oku!.. Allahtan
geldik, Allaha dneceizin mnsn iyi dn. Ondan ayr deiliz
ki Ona dnelim. Allaha dnmek, kendini (zn) bilmek
demektir. te; kendini bilememi, Hakka erememi insanlar Allah
tarif etmeye kalkarsa, herkesi yanltr. Her i ehline verilmeli. Cinn
ilhamlar ile Allah tarif edilemez.
hlas Suresi

Kurandaki hlas Suresinde, Allah kendini anlatr. Yukardaki


anlatmmz, hlas Suresinin mnsndan gelir. Allah bana hlas
Suresini ihsan etti. hlas Suresi benim zmdr, ben hlas
Suresiyim. Bu kitapta Allah, hlas Suresince anlatlmtr. hlas
Suresinin mnsn bu kitaptan renerek, kendinizi deccala kar
koruyacaksnz.
Hakikate Ulamak III

Nafilelerle farzlar birletirilerek Hakka erilir. Hakka ermi


hibir veli, asla namazn terk etmez. rnein, Peygamber
Efendimiz mira yapp cennetle mjdelendii halde, namazn terk
etmedii gibi, fazladan gece namazlar klmtr; iftarsz gn oru
tutmutur. Ne kadar ok ibadet edersen, Allaha o kadar yaknlk
elde edersin. Allaha daha fazla yaknlk elde etmenin mns, ilmin
artmas demektir. Bunu bilen Resulullah, ibadetini terk etmek bir

492

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Hakikate Ulamak III

yana, mmkn olduunca nafile ibadet yapmtr. Ancak ashaba,


Siz yapmayn, g yetiremezsiniz demitir.
Kendi ifadeleriyle, Allaha erdikten sonra, namaz gibi
bedensel ibadetlere gerek yok diyenler, gerek sapklardr. Allahn
sonu snr yok ki, Tamam, Allaha erdik diye nokta koyalm.
Benim kalbim ok temiz, ibadete ve dier dini kurallara
uymama gerek yok diyenler de yanltalar. yle olsayd, nebiler
Kalbinizi temiz tutun yeter derdi. Kalbin elbette temiz olacak...
Byle diyenleri ok grdk; byle diyen birinin nefsine ters gelecek
bir ey yap, gr bakalm sana ne ktlk yapmaya balar. Hele bir
de karna dokun; ortada ne kalp kalr ne de temizlik.
Mrit

Yaratlmlar sevmeyen, Allah sevmemi olur. Mmin,


kimseyi sulamaz; kimsede kusur aramaz. Kusuru kendinde arar.
Bana, her nne gelene balanmann yanl olduu; ders veren
kiilerin ilim derecelerinin ve yaantlarnn aratrlmas ve
nebilerden bakasna biat edilmemesi gerektii bildirildi. Bir insann
MRT olmas iin, tam ze ermi olmas gerekir; ledn ilmini
ve ilmin baz batn srlarn bilmesi arttr. Her ze erdim diyen,
ermemitir. ze erdiini sanan, ya VEHM hkm altndadr veya
cinlerin hkm altna girmitir. Zaten cinleri ve melekleri bilmeyen,
gremeyen, mrit olamaz.

493

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Mrit

Her talebe ze eremez, ama mertebesini ykseltir; ahiret


aleminde, berzah boyutunda ve cehennemden geerken eza ekmez.
Mertebesini ykselten, orada nebilerin yanndadr. Gerek mridin
dahi orada mritlii geerli olmaz. Sen Muhammed mmeti isen,
dnyada yaarken bu onaylanm ise, orada Hz. Muhammedin
(s.a.v.) tasarruf dairesi iinde olursun. Zaten dnyada birine balanp
ondan ders almak, belli bir zaman iindir. lnceye kadar mride
bal kalnmaz. Balln bittii vakti, mrit, ald iaretlerle bilir
ve sana Artk serbestsin der. Daha baka srlar var, fakat kendini
alim, stat sanan din istismarclarnn suistimallerine vesile olmasn
diye yazmyorum.
Zikir II

Her insana ayn zikir verilmez; zikir, insann yapsna gre


verilir. Her ayetin ve ismin sekiz tane hdam vardr. Drd cinn,
drd melekdir. Zakir zikre balad ve diyelim ki tamamlamadan
brakt, terk etti. Bu ayetin veya ismin hdamlarndan olan cinler, bu
kiinin beynini teslim alr. Bylece bu kii cinlerin hkm altnda
sapk yaar, farkna varmaz. Ya namaz terk eder veya namaza
devam eder, fakat kendisinin her eyi bildiini sanr. Bu kiiye laf
anlatamazsn; kimseyi dinlemek istemez. ster ki hep kendi
konusun. Kendisinin bildiini doru, herkesin bildiinin yanl
olduunu sanr. Yanllarn kendisine anlatmaya kalktn zaman
demagoji yapar; ZINDIK olmutur, farkna varmaz. te; mrit,

494

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Zikir II

kendine bal talebeleri bu hallere kar uyarmak ve onlarn btn


manev sorunlaryla ilgilenmek zorundadr.
Ben, Asyada ve Avrupada ok yer gezdim; byle bir mrit
gremedim. Nereye gittiysem, ya balandklar kii kendilerini bile
tanmyor veya dnyadan ayrlm bir veliye balanmlar. yle
uzaktan ballk olmaz. nsanlar, dnyadan ayrlm bir veliye
balanacaklarna, direkt Hz. Muhammed(s.a.v.)e balansalar
kendileri iin daha hayrl olur.
Bir iki szde mride gittim, grdm. yle kibirliler ki,
konumaya bile tenezzl etmiyorlar, nk gya stat olmular,
byk adamlar... Bizim gibi kk adamlarla konuulur mu?..
Yanlarnda halifeleri var, onlar ilgileniyor. Onlara baktm;
yanlarnda cinler var, cinlerden ilham alyorlar. Halbuki, halifelerin
deil, mridin talebeyle tek tek ilgilenmesi gerek. Hz. Muhammed
(s.a.v.) Medinede yaarken, ister Mslman, ister putperest, ister
ateist olsun, herkes huzuruna girebiliyordu; soru soruyor, dertlerini
anlatabiliyorlard. Hz. Muhammed (s.a.v.) herkese cevap verirdi.
Yanndakiler kimseyi engellemezdi; Derdini bana anlat demezdi;
ok edepliydiler.
Halifelik

Halifelik nedir anlalmam. Peygamberin halifesi olur mu?..


Ebu Bekir, mer, Osman, Ali Allahn halifeleriydi. Daha dorusu,
her halife Allahn halifesidir. Zamanmzn szde mritleri bu
495

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Halifelik

konulardan habersiz, irke dmler; haberleri yok. Zaten bunlara


balananlar aki yaratlm kiilerdir; ne yazk ki yanl yolda
ilerliyorlar. Said kiiler bu tr yanllara dmezler; dseler dahi
yanltan abuk dnerler veya dndrlrler. Szde mritlerin
halini yarn ahiret aleminde herkes grecek; hi pheniz olmasn.
Gzellik irkinlik II

Bir insann bilin yaps, biyolojik bedenin d yapsna gre


deil, onun yaantsna gre, yani dnce, duygu ve karaktere gre
oluur. rnein, siman ne kadar gzel olursa olsun, ta-topraksudur; mutlaka bozulacaktr. Dikkat edilirse, her beden yalanr; 33
yandan sonra irkinlemeye, bozulmaya balar. Beden, dnya
hayatna gre ana rahminde oluur, geicidir. Beni neden irkin
yarattn diye kimseye hesap soramazsn; yle bir muhatabn yok!..
Buna karlk, bilincini sen kendin oluturuyorsun, nk
bilincin, senin karakterine, inancna gre, iyi veya kt yaamana
gre ekil alr. rnein, bir insan, kendini maymun zannediyor... Bu
kiide, maymundan geldii inanc yerlemi ise, o kiinin beyninde
farknda olmadan, zannna gre devreler alr. Bylece, bilin
bedeni maymun eklinde oluur. Bilin bedenin gzellii veya
irkinlii, karakterin gzelliine veya irkinliine gre meydana
gelir. Gzellik, yaplan ibadetlerle daha da artar. Bilin beden
yaamna geince, hepiniz bu gerekleri greceksiniz. rnein,
adamn biri hilekr, fakat d grnyle bunu gizliyor. Diyelim ki,

496

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Gzellik irkinlik II

bu adamn yaptklarn, kendinden habersiz, gizli kamerayla ekip


aa karyoruz. Adam yaptklarn inkr edebilir mi? Edemez. Bu
rnekte olduu gibi; bir insann bilin bedeninin eklini oluturan,
dnceleri, karakteri, iyi kt btn halleri, ksaca tm yaamdr.
Madde tesi alemde aa kar, grnr.
Bilinte, kii dnyada nasl yaamsa, o hl mevcuttur. Madde
tesinde, herkesin ii dna kar; dnyada kimin ne mal olduu net
ekilde anlalr; kimse hibir eye itiraz edemez; Allah beni byle
yapt diyemez; Kendim ettim, kendim buldum der. Kimseyi
deil, kendisini sular ve ok bir pimanlk eker. nk, nebilerin
ve alimlerin uyarsna aldr etmemi; kendini ta-toprak beden
zannetmi; dnyann cazibesine aldanm ve zannn hakikat sanm.
Mukaddes kitaplarn bildirdiini yalan ve hayal zannetmi. Neden
ben irkinim, hayvana benziyorum da diyemez. nk, dnyada
neye inanm ise, ne ekil dnm ise, nasl yaam ise, o ekilde
bilin bedeninin olutuunu grmtr. Madde tesinde gzel bir
bilin bedene sahip olanlar bile, Keke daha fazlasn yapsaydk
diye piman olurlar, ama sonu olarak kurtulduklar iin sevinirler.
Herkes, madde tesinde yaptnn karln bulacak ve kimseye
hakszlk yaplmadn grecek. Bu da; yaradl srrndan bir srdr.
nsann gz kamera gibidir. rnein, bir insan bir olay
grd, fakat grdnn tersini syledi. Yani, yalanc ahitlik

497

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Gzellik irkinlik II

yapt... te, hem grd ey hem de syledii sz bilin bedenine


kayt edilir. Dnyadayken piman olup doruyu sylerse; beyninde
alan ayr bir devre aracl ile, bu kaydn bilin bedende meydana
getirdii olumsuz tesir silinir. Tvbe etmeden bilin bedene geerse,
ebediyen silinmez.
efaat

Orada kimse kimseyi kurtaramaz. efaat olay anlalmam.


Sen Allah, kitap dedin diye sana orada torpil yaplacak sanma!
yle olsa idi, Hz. Muhammed (s.a.v.) kz Ftma'ya, Kzm ne
yapacaksan burada yap, orada ben seni kurtaramam! demezdi.
Buray iyi anlayn! Torpili kafanzdan silin!
mann ne olduu da anlalmam. man, inanmak demektir.
Hakik iman eden, iman ettii ekilde yaar. Hem man ettim de,
hem de dier imanszlar nasl yayorsa, neye deer veriyorsa, onlar
gibi yaa, onlara deer ver... Kimi kandryorsun?.. Kendini!
Gybet

Gybeti adet etmiler, etmeden duramyorlar; gybetkolik


olmular. Halbuki, susan kurtulur. Kurandaki, gybetin en byk
haram klnd ve kati surette yasakland ayeti dikkate
almamsn; ayeti inemisin; nasl kurtulacaksn?.. Sonra da efaat
bekle... Olmaz yle ey!
...Birbirinizin gybetini yapmayn. Herhangi biriniz l
kardeinin etini yemekten holanr m? te bundan tiksindiniz!

498

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Gybet

Allah'a kar gelmekten saknn. phesiz Allah tvbeyi ok kabul


edendir, ok merhamet edendir.197
Bir defa gybet etmek, krk defa zina etmek gibidir. Gybet
edenlerin, iftira edenlerin, bilin bedenlerinin ne ekle benzediklerini
bir grseydin, bir daha dnyada lnceye kadar korkudan
uyuyamazdn. Bunlar iyi dn; kendine gel! Kitab kendin oku,
aratr, dinini iyi ren! Hurafeleri, onun bunun dediklerini terk et!
Baka trl kurtulamazsn. Filan yle dedi... nanma! nce, o
syleneni aratr. Efendim, adam namaz klyor... Ne yapacakt
seni kandrmak iin?.. Elbet namaz klacak... Onun iblis olmadn
nereden biliyorsun? man sahibi akll olur; onun bunun szyle
deil, dinin emriyle hareket eder.
Sana bunlar bildirildi; Bu beden toprak ile sudur, tekrar
bozulup, eski haline dnecek dendi. nsanlar yalanyor, lyor;
bunlar bizzat kendi gzlerinle gryorsun; grdnn ispat olur
mu?.. Salarn uzuyor, Uzama, byle kal diyebiliyor musun?
Trnan uzuyor, durduramyorsun. Beden yalanyor, engel
olamyorsun. Hani beden sana aitti veya sendin? Niye
hkmedemiyorsun? Artk yalan konuma! Kendini kandrma! Sana
ait olan bir maddeyi istediin gibi ynlendirebiliyorsun,
kullanabiliyorsun, fakat bedene hkmedemiyorsun. te; btn
197 Kuran, 49/Hucurt Sresi, 12. Ayet.

499

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAllah' Bilmek


Gybet

bunlar sana diyor ki, Bu hl geici, sen bu ta-toprak beden


deilsin, sen aklsn! Allah'n ruhusun. Buraya kendini bulmaya
geldin. Bu beden sana ait olmayan bir robot. Bunlar iyi anla;
oturup dedikodu edeceine, kendini ara bul!
Dnya Yaants

Sen bu madde dnyada hr deilsin, nk madde beden


ierisinde hapissin. Beden senin emrinde deil, sen bedenin
emrindesin! Nasl m? Beden ackt; suya, ekmee ihtiyac var... Sen
bunlar vermediin taktirde, beden sana eziyet etmeye balar; ac
duyarsn. O yzden de bedenin ihtiyalarna karlk vermek zorunda
kalrsn. Nasl ki bedenin ekmee veya suya ihtiyac varsa, senin de
kendini bulman iin ilme ihtiyacn var. Senin ilim alman gerek.
Burada a bedenin ac duyduu gibi; gerekli ilmi almadn,
ibadetleri yapmadn taktirde, madde tesi alemde de sen ac
duyacaksn. Burann artlar et-kemik bedene gre; orann artlar da
sana gredir.
Madde tesi III
Ahirette Yaam

Dnyadan (yani bu et-kemik bedenden) ayrldktan sonra,


mezar diye bir ey kalmaz. ayet gereken almalar yapmam
isen, bilin bedenin madde tesinde senin kabrin olur; azap eker
durursun. Dnyada iken hrriyetini bulmak zorundasn, kendini
tanmak zorundasn! Burada sylenenleri yapmamsn; nebileri ve
ilhi kitaplar yalan saymsn; et-kemik bedeninin isteini ve
zevkini kendi istein sanmsn, bedenin emrinde yaamsn. O
500

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi III


Ahirette Yaam

tarafta, gerekleri grnce alayp szlayacaksn. Geri dn de


yok... lm de yok; ebed bir hayat... O hayat da dnyada yaarken
kendin oluturmusun. Orada kimi sulayacaksn?..
Ben, berzah gezdirilirken; kt halde yaam, kt hl ile o
tarafa gemi kiiler grdm. lerinde dnyada ok deer verilmi
kiiler de vard. Tekrar kendime (yani dnyaya) geldiimde, bir ay
yeyip iemedim. Berzah aleminde grdm o haller beni perian
etti. ayet, on yandaki bir ocuk bu halleri grm olsa idi, salar
bembeyaz olurdu. evremdekiler aladlar, Cafer deli olmu,
lecek dediler. Dnyada iken sana lazm olan almalar
yapmsan, bilin bedenin serbestlik elde etmise, nereye istersen
oraya annda gideceksin. Hrsn, sevinlisin, ebed gzellikler
yaayacaksn. Sonsuz snrsz alemlerde ve boyutlarda...
uraya ok iyi dikkat edin!.. u an dnyadasnz. Devaml
ekmee, paraya, menfaate, yani yere bakmayn; biraz da ge bakn.
Milyarlarca galaksi, yldz ve gne sistemleri... Acaba nedir
bunlar?.. te biz, bunlardan birinin ierisinde nokta byklnde
bir Dnya zerinde yayoruz. Hi mi dnmyorsunuz, Acaba
nedir bu galaksiler, nedir bu yldzlar? diye. te madde evren gibi,
madde tesi alemler de saysz, snrsz, sonsuzdur.

501

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi III


Ahirette Yaam

Ben babayiidim, diye gezer dururlar;


Hakly haksz semez vururlar.
Yiidiz bizi kimse geemez, derler,
Kck bakteriyle yere ylrlar.
Aalar vardr, birbirine benzemez;
Kularn kanad birbirine demez.
Yamur taneleri bile ayn deildir;
Dalarn bu ite ne suu vardr?
Trilyonlarca galaksi birbirine benzemez;
lerinde dnyalar, aylar, gneler vardr.
Onlar dahi birbiriyle ikiz deildir;
Evrenin bu ite ne suu vardr?
Alt milyar insan birbirine benzemez;
Herkesin bir grevi vardr, eletirilmez.
Hak Teal verdiyse bu ii bana;
Caferin bu ite ne suu vardr?
Cafer bunlarn hepsini grr;
Kendinden deil, Hdadan bilir.
Kimseyi semez, ayrmaz, gemez;
Cafer bu ileri ok iyi bilir.

502

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi III


Ahirette Yaam

ayet sylenen almalar yapmadysan, madde tesinde


bulunduun ortamdan ayrlamaz; gne sisteminin madde tesi ikizi
ile beraber, galaksi merkezinin ikizine girersin. Galaksi merkezi,
Birinci Kmbe Merkeze girecek. Birinci merkezin ikizi,
cehennemin, yani azap dolu ebed bir yaamn balangcdr.
Berzah III

Berzah aleminde en korkun yer, mnkir ve nekirden


geilerdir. Orada torpil yok ki kurtulasn. Herkes yapt ile kalyor.
Peygamberleri vmekle, Ben inandm demekle kendini
kurtaramazsn:
nsanlar
imtihan
edilmeden,
198
kurtulacaklarn m sandlar.

inandk

demekle

rnein sen, Filan fabrikatr seviyorum deyip onu vsen;


fabrikatr, Bu adam beni seviyor, beni vyor diye sana maa
balar m?.. alrsan alrsn; almazsan hibir fabrikatr sana
maa vermez. Berzah boyutunda, hayatn ebed olduunu
grmsn, fakat hazrlanmamsn. aresiz kalacaksn. Neden?
nk, dnyadayken sylenenleri yapmamsn, inanmamsn! te;
bildiimiz atete yanmak, senin bu gerekleri orada grdn zaman
duyacan azabn yannda sfr kalr. Orada kimse seni atee
atmayacak; kimse senden hesap da sormayacak; hesab sen, kendine
soracaksn ve kendi kendine vereceksin.
198 Kuran, 29/Ankebt Sresi, 2. Ayet.

503

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi III


Berzah III

BU
LMLER
OKUDUKTAN
SONRA
NANIP
NANMAMAN SENN KEND SORUNUN; BEN BALAMAZ...
NANIP DA GEREKL ALIMALARI YAPARSAN, KENDN
N; YAPMAZSAN YNE KENDN N... GZEL HL LE
YAAMAK, BADET ETMEK BEDAVA. SENDEN PARA
STEYEN M VAR BUNLARI YAPARKEN? DENEMES DE
BEDAVA... NSAN VCUDU 40 GNDE HER EYE ALIIR.
40 GN DENE; RAHATA VE HUZURA ERERSN; DNYADA
BLE CENNET HAYATI GB BR HAYAT YAAMAYA
BALARSIN. NCE YAP, GR; SONRA NKR ET; ZARARIN
NE OLUR?
Peki biz berzah boyutunu niin gremiyoruz? nk bu
halinizle grm olsaydnz, dnyada yaayamazdnz; kimyanz
bozulurdu. O zaman ztlk kalkar, tek yapya geilirdi ki,
kemlleme olmazd. Sistem bozulurdu.
ayet gereken almalar yapp hazrlanrsanz; berzahn
gereklerini kaldracak gce kavuur, siz de grrsnz. Yasak yok
ki... Her eyin bir bedeli vardr, derseniz elde edersiniz. Her ey
insan iin; ama almakla elde edilir. Bir elim yada, bir elim
balda, oohhh bir de cenneti, cehennemi greyim. Yok yle ey!!
Emek ekmeden para kazanabiliyor musun? Aldn parann

504

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi III


Berzah III

bedelini dyorsun. Bu da byledir... ek emei, yap gereken


almalar, sen de gr.
Ben dokuz yl akla hayale gelmeyen olaylar yaadm;
canmdan bile vazgetim; sonra batn boyutlar grdm. Benim
grdklerim sonsuz snrszlkta cz eyler. Baz yerler sisliydi,
gremiyordum. Yanmdakilere, Neden oralar gremiyorum? diye
sordum. Bana, Oralarn hepsini grm olsan, bedenden koparsn,
dnyadan ayrlrsn, oralar grmeye daha hazr deilsin dediler.
ayet cennet, cehennem ve berzah boyutlarn kaldrabilecek
bir yapy elde ederseniz, siz de grrsnz. O zaman, grdnz
yerleri zler, dnyadan ayrlmay arzulardnz. lm, sizin iin bir
kurtulu olurdu. Bu et-kemik beden dediimiz ta-toprak rahimden
hakik yaama gemek iin dua ederdiniz.
Cebrail nikah ahidim;
Mikail vuslat kadm.
Sakn beni ld sanma;
Yar ile dansa kalkarm.
srafil trk syledi;
An Burak eyerledi.
Azrail kyd nikah;
Yar ile balayndaym...

505

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi III


Berzah III

Birbirinizle uraacanza kendinizle uran. Herkes ayr


kabiliyet ve karakterle var edilmitir. Yedi milyar insan birbirine
benzemez; herkesin bir grevi var, eletirilmez. Dnyaya tek geldin,
tek de gideceksin. rlplak!.. Akln varsa dn, kendini kurtar.
Yok Ben hayvanm, yok Maymunum veya Eeim, neim,
Koyunum, nsanm.... Ya da ADEMim... Nasl dnyorsan,
nasl yayorsan, nasl hareket ediyorsan; sen ylesin! Madde tesi
boyutta da yle olacaksn. Dilediin gibi dn; bana ne!.. Ben
gerekeni yazdm!.. Nasl ki dnyada alp kazandn bana
vermiyorsan, kendin iin kullanyorsan; orada da yle olacak. are
yok!...
BTN BU LMLER OKUDUN, KAFANA YATMADI,
KALDIR PE AT; BENM AIMDAN HBR MAHSURU
YOK. NE BEN BR NEBYM NE DE BU LH BR KTAP!
Tabiatta letiim
Tabiatn Sevgisi

Nebatta akl var m? Evet var. rnein, kafandaki btn


problemleri at; her eyi olduu gibi kabul et, hibir eye itiraz etme;
btn mahlukata kar kt deil, iyi dn; hepsini varolu gerei
sev... Greceksin, insan da, hayvan da, nebat da seni sevecektir. Her
eyin karl var. Bir insana hrmet et, iek ver; o da sana aynsn
yapar. Hakaret et, o da sana eder. Yani, eer yanllk kimde diye
aryorsan; bil ki, sende.

506

KANATI KUATAN LMSZLK-CANTabiatta letiim


Tabiatn Sevgisi

Btn nebat birbiriyle iletiim halindedir. Aalarda ve otlarda


negatif g ve pozitif g olmak zere, iki trl yayn vardr. Bir
aaca su ver, ona gzel eyler syle; aa seni sevecektir. Zannetme
ki aa anlamyor. rnein, hayat artlarndan dolay strese girdin.
Git o aacn altna otur; be dakika sonra rahatlarsn. Diyelim ki; bir
veya birka aaca gzel muamele ettin, sevgi gsterdin. Ondan
sonra btn aalar seni tanr; hangi aacn altna oturursan otur,
kalkmak istemezsin. Aa, sen orada olduun iin pozitif enerji
yayar. Farknda olmadan sende yle gzel rahatlama olur ki, kendini
enerjik hissetmeye balarsn. Aa senin bedenindeki negatif
dalgalar temizler, kovar. Oradan kalktktan sonra sende bu gzel hl
birka gn devam eder.
Bu iletiimi devam ettirdin ve diyelim ki yine strese girdin...
Doruca aacn yanna gider, altnda oturursan stresin dalr. Bu hl
sende zamanla tutku haline gelir. Bu sefer sende, aalara kar
gizli ak balar. Bunu sen anlayamazsn, fakat aalar bilir. Onlar
da sana ak olmulardr. Zamanla; diyelim yamur yayor, sen
aacn altndasn... Normalde yamur iddetlendii zaman, aacn
altna da sular damlar. Fakat, sen orada olduun iin, aa
yapraklarn germeye balar; yamur suyunu da kaydrr. Bir damla
dahi dibine kaydrmayarak aa seni yamurdan korur. Bunu fark
ettiin zaman hayretler iinde kalrsn.

507

KANATI KUATAN LMSZLK-CANTabiatta letiim


Tabiatn Sevgisi

Diyelim ki, sen aacn altndasn... Yanna kt niyetli biri


geldi, oturdu. Aa onu bilir ve kovar. O kii be dakika sonra,
Skldm der, kalkar gider. yi niyetli biri geldi, oturdu. Kalkmaz;
Rahatladm der, nk aa ona da pozitif enerji verir. Zamanla
durum deiir. Aalar seninle, yani beyninle iletiim kurar; kafana
taklan, kimsenin bilmedii sorulara yant verirler. Sen bunu belli bir
zaman sonra anlarsn, hayretten hayrete girersin. Artk sende
gerek ak balar; hem de her eye kar!.. Tm canllar sevmeye
balarsn.
Gnlm olmu inci mercan denizi;
Denizi brakp glde mercan arama.
Lokman Hekimim, sevenin sevilenin akym;
Ak brakp mauklarda derman arama.
Kalbe girdim Hakkn bakan gzym;
Beni brakp da boa gzlk arama.
zde umman Haktan gelen szym;
z brakp da boa szlk arama.
Taht olmuum sultanlarn piriyim;
Kral brakp vezirlerde ferman arama.
Kinat gnlmde bir gl bahesi;
Caferi brakp lde iek arama.

508

KANATI KUATAN LMSZLK-CANTabiatta letiim


Tabiatn Sevgisi

Ayrca, kular ile aalar arasnda ok nemli balant vardr.


Sen farknda olmadan, kular ve dier hayvanat ile senin aranda
balant kurulur. Kular seninle konumaya balar. yle ki...
Zaman ilerledike baz kular tanmaya balarsn, nk bu kular
daha nce de grdn fark edersin. Sen bunu nce tesadf
sanrsn ve pheye dersin; Acaba hayal mi gryorum?
dersin... Sonra, tesadf olmadn anlarsn. Hatt icap ederse, kular
sana yardm etmeye balarlar. Diyelim evindesin; bir ey unuttun
veya birka kii evine gelmi, bir konu hakknda karar vereceksin.
ster gece ister gndz olsun; bir bakarsn ki, balkonunda bir ku. O
kuu daha nce de ok defa grdn iin, hemen tanrsn. Bu ku
sana yardm eder, hayret edersin. Zamanla bu tr olaylara alrsn.
Daha sonra, kular sana sr vermeye balar. Bunu hibir
normal insan anlayamaz. Bylece, sen artk onlarla nasl
konuulacan renmeye balam olursun. Bunu sana onlar
retir. Sen bu olaylar kimseye anlatamazsn, nk evrendekiler
sana inanmaz; hatt senin iin, Kafay tyor derler. nk
insan, her eyi kendi bildii kadar, herkesi de kendisi gibi sanr.
Hatt, kendini bakalarndan akll sanr. Bir zaman sonra anlarsn
ki, aalar ve hayvanlar bu tr insanlardan daha akll.
nceleri onlar seni ynlendirirler, belli bir zaman sonra idare
sana geer. Artk onlar (yani nebat ve hayvanat) sen

509

KANATI KUATAN LMSZLK-CANTabiatta letiim


Tabiatn Sevgisi

ynlendirmeye balarsn; senin emrinden asla kmazlar. Deerli


insanlar, bir insan bu halleri grmek ve yaamak istiyorsa, Hele bir
deneyeyim diyerek deil, tm doaya gerek ilgi ve sevgi
gstererek yaklamas gerekir, nk nebat ve hayvanat kimse
kandramaz.
Can

Nasl ki bir ehirdeki btn elektrikli aletleri elektrik


altryorsa, insan-hayvan-nebat da ayndr. Tek bir CAN vardr.
te; insan, hayvan ve nebat arasndaki balantnn temelinde, o
CAN yatar. Nasl ki elektrik kesilince ehirdeki btn aletler
duruyorsa, almyorsa; eer o CAN ekilmi olsa, btn canllar
bir anda yere ylr. nsan, hayvan, nebat; hepsi... nk hepsi tek
bir kumanda ile ynetilir. Bunu da normal insan anlayamaz.
Aalarn Beyni

Aalarn ierisi bir kalorifer tekilat gibidir. Aalarn ba


(yani beyni) yerdedir; topran altndadr. Ayaklar ve kollar, bedeni
ve dallardr; yukardadr. Aalarn cinslerine gre boylar aa
yukar ayndr. ayet aa ekirdeklerinde program olmasayd
(kader), topraktan srekli besin ve su aldklar iin, dikilen
ekirdeklerden boylar kilometrelerce uzun olan aalar meydana
gelirdi. yle ya; topraktan vitamini alp suyu itike, bir tanesi de
tesadfen hi durmadan uzard. Dikkat edilirse, aalarn boylar da,
tpk insanlarnki gibi belli bir seviyede dondurulur. Demek ki,
tesadf diye bir ey sz konusu deil.

510

KANATI KUATAN LMSZLK-CANTabiatta letiim


Aalarn Beyni

Aalarn beyni (yani kk) tarafndan topraktan emilen su ve


besin, damarlar yolu ile bedene, dallara ve yapraklara gnderilir.
Beden, dal ve yapraklarn oluumlar iin gerekli atomlar, kk
programlar. Su, aacn iinde devaml bir devir daim halindedir.
Diyelim gne ss fazlalat; kk daha fazla su gnderir, gelen su
yapraklar soutur. Yapraklarda snan su, grnmeyen buhar
eklinde yapraklardan kar gider; yerine annda souk su gelir.
devir daimin dzenli almasndan dolay, devaml gne altnda
akta olduklar halde, incecik yapraklar gne ssndan etkilenmez.
Byle olmasayd, gne yapraklar yakar, kuruturdu. Ancak aacn
olduu yerde su azalmsa, kk yeterince su gnderemedii iin,
yapraklar kurumaya balar.
nsan ise biraz scak olsun hemen yanar, glgeye kaar.
Dolaysyla, insan yaprak kadar bile direnli deildir. nk insan,
kafasna bir sr problem takar. Halbuki, insan beyni btn
mahlukattan daha stn bir yapya sahiptir. Buna ramen; kendini
bilemedii iin, kafasn geici eylere takt iin hayvanattan da,
nebattan da dirensiz bir ekilde, sefil bir hayat yaar. Ne yazk ki;
insanlk, gnmze kadar, kendindeki cevheri bilememi,
bulamam.
Dikkat edilirse, nebatta muazzam bir yap ve dzen var.
Onlarn o yapsnda asla bir yanllk gremezsin. ayet bir insan,

511

KANATI KUATAN LMSZLK-CANTabiatta letiim


Aalarn Beyni

kendi ana aklna ulam olsa idi, onlardaki akl da grrd. Onlarn
yaps bile akllarnn mkemmelliini gstermiyor mu? nsann
aklna ulamasn engelleyen, yine kendisindeki vesvesedir, sahiplik
duygusudur, bencilliktir. nsan, her eyi kendisine problem eder.
Onu ana akla ulatracak gc, bu problemlere harcar. rnein,
Onu istiyorum, bunu istiyorum, unu istiyorum... Bylece beyin,
gcn saa sola datr ve ana akla bir trl ulaamaz. Ayrca dier
nemli bir sebep de, insandaki iman eksikliidir. nk iman
olmayanda, teslimiyet de olmaz.
Ademin stnl

Baz hayvanlar ok stn beden gcne sahip. Ademin


stnl ise Allahn gcnde gizli; beden gcnde deil. nsan,
kendini bilmeden irade gcn kullanamaz; nebattan ve hayvanattan
aada kalr. nsan ayet bunlar bilmi olsa idi, dnyada
yapamayaca hibir i kalmazd; evreni de gezerdi, madde tesini
de grrd.
Dikkat edilirse, galaksilere bakyorsunuz, yldzlar
gryorsunuz. Fakat bir trl oralara gidip de ne olduklarn
bilemiyorsunuz. Koyunun trene bakt gibi bakp duruyorsunuz.
Her ey insan iin var edilmi; nasl olur da gidip gremezsiniz. O
grlen yldzlar, galaksiler de madde; madde artlarna gre,
grnen her yere gidilir. Fakat biz kalkmz, fze ile, alet ile
gitmeye alyoruz. Bunlar ilkellik. Beyin mekanizmasndan

512

KANATI KUATAN LMSZLK-CANTabiatta letiim


Ademin stnl

haberiniz yok. Halbuki, insan irade gcn kullanmasn bilse,


ADEM olur; kinatta en stn varlk olur ve istedii her yere gider.
Dnya'nn Akl I: Gez; Gezgez

Dnyann da kendine has bir akl, kendine gre bir vcudu ve


hareketlilii var. Dnya komple canldr. Dnyann beynini
oluturan atmosferdir. Atmosfer iki halden meydana geldi. Birincisi
i tabaka, GEZ maddesi; ikincisi de d tabaka, yani d perde,
GEZGEZ maddesi... Bu yaplar, elektrie benzer (bildiimiz elektrik
deil). teki Gez perdesi, Dnyann oluumu srasnda, drdnc
arpmadan meydana gelmi drdnc haldir. Dtaki Gezgez,
Gnein beinci arpmasndan meydana gelmi, beinci hl
kuvvetindedir.
Atmosfere yaylan maddeler birinci tabakada szlr, hl
deitirir ve ikinci tabakaya geer. Fabrika bacalarndan,
arabalardan, uaklardan vs. atmosfere yaydnz maddeler, siz
farknda olmadan baka maddelerle arpp hl deitirdikleri iin,
beinci hale geer... Beinci hale gemi maddeler, drdnc halin
meydana getirdii Gezden daha gl olduklar iin, i tabakadan
geerken yrtlmalara sebep olur ve yrtlm yerlerden de direk d
tabakaya geer, d tabakay zorlar. Bundan dolay, u an d tabaka
da yrtlmak zere!
Gezin yrtlmasnn rktc sonularndan birincisi, dardan
Dnyaya giren maddelerin tam szlmemesi olur. yle ki:
513

KANATI KUATAN LMSZLK-CANTabiatta letiim


Dnya'nn Akl I: Gez; Gezgez

Gneten gelen eitli zerrecikler, Gezgezden ie rahat


geer, ancak Geze taklr, ters dner, Gezgeze arpar tekrar
dnerler. Bylelikle hl deitirirler. Sonra tekrar Gezden geerek
Dnya zerine zarar vermeyecek hale dnrler. Ancak Gez
yrtld iin, Gneten gelen s zerrecikleri yrtklardan direkt
yeryzne yaylr ve zarar verir.
Atmosferin Delinmesi

Atmosfere yaylan beinci haldeki zararl maddeler, u an


yrtklardan geip Gezgezi zorluyor dedik. Gezgezde de szlme
meydana gelir. ayet yrtld diyelim... te o zaman, okyanuslardan
kalkan gzle grlmeyen su buhar, yamur tabakasna arpp
dnmez. Okyanuslardan kalkan zerreler, bulut oluturmaz;
Gezgezin yrtklarndan atmosfer dna kar!.. rnein, bir plastik
kola iesini, iindeki kola ve hava sert tutar. ie ald zaman
veya delindii zaman, fo diye dar hava kaar; ie yumuar
ve kolann iindeki asit, ksa zamanda zelliini yitirir. Nasl ki
bizim madde gzmz kolal suyu gryor, fakat asidi gremiyorsa,
bu iki tabaka da vardr, ama gzle grlmezler.
te, Gezgez yrtlnca bulut tabakas da bozulur. Bu sefer
okyanus zerinden kalkan grnmeyen buhar, bu tabakalardaki
yrtklardan kp gider. Yamur yamas azalr ve bir zaman sonra,
bulut da, yamur da olmaz. Bunu da sizin sper teknolojiniz(!)
ASLA nleyemez!!!

514

KANATI KUATAN LMSZLK-CANTabiatta letiim


Atmosferin Delinmesi

Ayrca Gezgez yrtlrsa, Gezde de yrtk olduu iin,


dorudan Dnya zerine szan gne ss, sarho edecek kadar scak
ve zehirli olur! Dnya zerini kaplad yerlerdeki canllar ldrr.
O yrtk olan ksmlarn kaplad yerlerde, akl almayacak
acayiplikler olur. te, kola iesi ierisindeki kola bozuldu... Kaldr
pe at!..
Ahir Zaman VI

Mavi Dnyann son demlerindeyiz. lhi kitaplarn ve


nebilerin bildirdii yaam biimi oluacak ve Dnya salih insanlar
ile son bulacak. Bugn ba gvdeden ayrlmtr.
Dnyann sonunda byle olacaktr. Melekler gelip, ktleri
salihlerin arasndan ayracaklar, onlar frn ateine atacaklar,
orada alay ve di gcrts olacaktr.199
nk erliler kesilip atlacak; fakat, Rabbi bekleyenler
Dnyay miras alacaklardr.200
nk Onun mbarek kld adamlar, yeri miras alacak
ve lanetli kld adamlar kesilip atlr.201

199 ncil, Matta, 13/49-50.


200 Eski Ahit, Zebur, Mezmurlar, 37/9.
201 Eski Ahit, Zebur, Mezmurlar, 37/22.

515

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VI


Ahir Zaman VI

Zeburda, Zikir (yasa ve bilgi)den sonra, yeryzne benim


iyi kullarm varis olacaklardr diye yazdk. te bunda, bize kulluk
eden bir toplum iin bir mesaj (mjde) vardr.202
Artk bu toprak bedenimizi, ruhumuzu ve kendimizi tanma
dnemi balyor. Bedenlerinizi tekrar gzden geirin; ta-toprak-su
deil mi?.. Yedikleriniz toprak deil mi?.. te bu madde
bedenleriniz, sizlerin mezardr. Artk bunlar anlayacaksnz,
kabirlerinizden uyanacaksnz! nk bu uyarlar iitince, tatoprak kabir iinde olduunuzu anlayacaksnz.
lhiyat, insann zdr. Maddeden ilhilik olmaz! rnein,
bir ekmei yiyorsun, alttan karken baka ekil alyor. Byle
ilhilik olur mu?.. Artk materyalist grleri an, geree ulan!..
Kabriniz olan bedenlerinizden uyann! Sizler et-kemik beden
deilsiniz; iyi dnn! Kafanzdan tutuculuk, fanatiklik, blclk
dncelerini atn! Kendinize ynelin. Bakn greceksiniz, hepsinin
ispat sizde.
Yaratc g, dilerse eitli srlar istedii kuluna bildirir.
Olmaz diyemezsin! Sen Onun orta msn? Yeri gelmiken
yazalm: Muhammedden (s.a.v.) sonra vahiy yolu kapand.
diyenler yanlmlardr.
202 Kuran, 21/Enbiy Sresi, 105. ve 106. Ayet.

516

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VI


Ahir Zaman VI

Dereceleri ykselten Ar'n sahibi Allah, kavuma gnyle


korkutmak iin kullarndan dilediine iradesiyle ilgili vahiy
indirir203
Misallerin Hakikat Sanlmas

Nasl ki her toplum Gnee, bir tane olmasna ramen, kendi


diline gre isim takmsa; yaratc gce de her toplum kendi diline
gre bir isim takm. Asrlar nce yaam insanlar, kendilerine
bildirilenleri, yaadklar dnemin artlarna gre yorumlamlar.
man edenler, nebilerin anlatmak iin verdikleri misalleri
hakikat sanm, o misallere taklp kalmlar. rnein, bundan
yzlerce asr nce, Kuzey Asyada fillere benzeyen, fakat fillerden
daha byk hayvanlar yayordu. O dnemde dnya nfusu azd ve
ulam hayvanlarla yaplyordu. Oralara gidip bu hayvanlar gren
insanlar, yaadklar yere dnnce, grdklerini dier insanlara
anlatrlard. Zamanla, anlatlanlar insanlar arasnda abartlarak
yaylp, Kafdann ardndaki devler lkesi olarak gnmze
kadar aktarlm. Biz ocukken bu masallar dinlerdik; grmediimiz
halde devlerden ok korkardk. Halbuki sz konusu devler, mamut
dediimiz hayvanlard ki, fillerden daha byk, ama fillerden daha
akll ve uysal idiler. Ot yiyen hayvanlard; ot yiyen hayvan insana
dokunmaz, et yiyen hayvan dokunur. Her ey byle; grlmeyen bir

203 Kuran, 40/M'min Sresi, 15. Ayet.

517

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VI


Misallerin Hakikat Sanlmas

ey hep abartlarak anlatlr. Kafda denilen yer de bugn


bilinmektedir.
nsan III

nsan denince, et-kemik (yani ta-toprak-suyun birleik hali)


olan beden anlalm. Gerek yle midir acaba?.. Daha nce
belirtmitik; insan aldatan zahir gz. nsan en ok yanltan, her
eyi maddeye gre yorumlamasdr. Bu birleik beden belli bir
zaman sonra bozulur. Toprak tekrar toprak, su tekrar su halini alr.
Ortada ne beden kalr ne de insan grnr. Biz insan dediimiz
zaman, bedene deil, ortaya konan ilme bakmak zorundayz. Demek
ki; insan, et-kemik deil, ilimdir. Dnyaya gelmi nebiler, alimler,
bilginler et-kemik bedenleriyle mi tannyorlar; yoksa ilimleriyle mi
tannyorlar?.. te; et-kemik beden bir hayal, ilim ise hakikattir.
Hayvanat ve nebat da ayndr. rnein, bir iee bakalm... O da
toprakla suyun birleik hali. Fakat hakikati, ald ekil ve
yapsndaki ilimdir. nk, iein bedeni de bir sre sonra bozulur,
topraa suya dnr ve yok olur. Fakat ekli ve kokusu insann
bilincine kaydedilmitir, ebediyen kaybolmaz.
nsan beyni, insana ebed ve sonsuz ilim kapsn amak iin
var edilmi bir alettir. ayet dnyada iken beynini iyi deerlendirip o
kapy am isen, ebediyen kapanmaz; ebediyen ilim ierisinde
yzersin.

518

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VI


nsan III

nsan lmsz demitik. Her ey ksack dnya hayatndan


ibaret olsa idi, ilim renmeye gerek olmazd?.. lp toprak
olacaksan, mrn neden ilim renmekle harcayasn?.. Ne var ki;
bunlar anlamak iin, beyni mikroplardan temizlemek gerek. Hangi
mikroplardan?.. Fanatiklik, milliyetilik, bencillik, kin, kibir,
cimrilik, cehalet vs.
Dnya hayat, insan madde dnda bilin olarak oluturan
temeldir. Bu yaamda neleri eksik brakm isen, madde tesi ebed
yaamda bu eksiklikleri grp byk pimanlk duyacaksn.
nsan aamadan geer, nc aama gerek doumdur.
Birinci aama, ana rahmine giri... kinci aama, ana rahminden
k... nc aama ise ruh bedene geitir ki, asl doum budur
ve ebedidir.
Vcudun robot olduunu grmyor musun? Vcutta elektrik
donanmna benzer bir yap vardr. Bedeni hareket ettiren, grmeni
ve dnmeni salayan sistem ile vcudun balants kopunca, sizin
hibir teknoloji ve bilgininiz (eer sresi dolmu ise) bu balanty
tekrar gerekletiremez. Baz insanlar, vcutlar sapasalam iken
lrler. Btn uzuvlar yerli yerindedir, ama beden ylp kalmtr.
nk, canllk dediiniz bilinten kopmutur. Sper teknolojiye
sahip sper bilim insanlar, neden l bedene tekrar can
veremiyorlar? Artk kendinizi aldatmayn; kendi vcudunuzu, hatt
519

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VI


nsan III

her eyi kendiniz inceleyin... Vcudunuza hkmedemediinizi,


vcudunuzun size ait olmadn grecek ve baka bir g tarafndan
ynlendirildiinizi fark edeceksiniz.
nsan ld derler. Gerekten de vcut fonksiyonunu
yitirmitir, hibir canllk gremezsin. Bazen, ksa bir zaman sonra,
ayn insan tekrar dirilir. Sorun o insana; lm m, yoksa bilince
geip et-kemik bedenini mi seyretmi? Hatt bazen, gidecei berzah
alemini grenler dahi olur. Berzah alemi, dnyann madde tesi
ikizini kapsar. ayet insann mr bitmemi ise bir sre iin etkemik bedenden balants kesilse bile, sonra tekrar kurulur.
Aranzda byle haller yaam insan ok. Madem lm var ise,
toprak olup ebediyen yok olacak isek, madde tesi yaam yok ise,
bunlar nasl oluyor?.. Hi olmayan bir ey grlr m?..
Yukarda bilin bedenin oluumunu biraz anlattk. Bilin
bedenin temeli insanda en az i ie katmandr. Bilin bedenin
nc katmanndan sonraki katmanlar, ilim ve g katmanlardr.
Bilin bedende en fazla yedi katman olur. rnein, drt katman elde
ettiysen, dnyada yaarken dahi drdnc katman kullanrsn ve
dilediin yeri gezer gelirsin. Sen drdnc bilin beden katmanyla
gezerken et-kemik beden lmez, nk ilk bilin beden katman
et-kemik bedenle balant halindedir, yaam devam ettirir. rnein,
uyuyorsun... Uyurken, senin ben dediin zannn veya benliin

520

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VI


nsan III

lm oluyor; bilin beden serbest kalyor; madde evreni ve madde


tesini geziyorsun... Buna da RYA diyorsun. Seni engelleyen,
benliin... Halbuki benliini kaldrm olsan, uyumadan da dier
alemleri gezer, grrsn; hatt, nne getirilmi gibi, istediin
galaksideki alemleri oturduun yerden seyredersin.
Tabi ki bu ilimler kafalarnz ok zorlayacak. Byle ilimleri
anlamak iin gereken almay yapmamsnz; elbette ki bu ilimler
size hayal gibi gelecek. iniz gcnz; yeme ime, ticaret, futbol,
mzik, kibir, gurur... Bu hastalklardan kurtulmadan elbette ki bu
ilimleri anlamaz ve yaayamazsnz.
Ryalar

Uyurken bilin beden serbest kalr. Bu serbestlik bazen


gemie de kayar, yani bilin beden gemie dner, gezer. rnein,
geen yllarda, asrlarda yaanm olaylar veya yaknlarn grrsn.
Ya da gelecee kayar, bu sefer yaanmam olaylar grrsn; bir
zaman sonra ayn olaylar ile karlar, hayrete der; Ben bunlar
daha nce grmtm dersin. Gemi ve gelecek programl
olmasayd, nasl grecektin? Olmayan bir ey grlr m?
lhiyat fakltesini bitirmi birka kiiyle karlatm; bana,
ryalarn hayal ve sama olduunu sylediler. Hem de ilhiyat
okumular... Efendim, filan alim kitabnda ryalarn sama
olduunu yazm. Sama sapan dnen bir insann grd
ryalar da sama sapan olur! Halbuki, Hz. Muhammed (s.a.v.) olsun,
521

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VI


Ryalar

dier nebiler olsun, ilk dnemlerinde rya yollu vahiy almlardr.


rnein, brahim (a.s.)n ryasn biroumuz bilir. Onlarda ryada
yaanan haller, sonralar uyankken de yaanr olmu.
Hani bir vakit sana, Rabbin insanlar kuatmtr dedik.
Sana gsterdiimiz ryay...204
Ya brahim; ryana sadakat gsterdin. phesiz ki biz iyi
hareket edenleri byle mkafatlandrrz.205
Kurandaki rya ayetlerini inkr eden szde alimleri takip
etmek gaflettir. Kuran, nebilerin grevlerine nasl baladklarn iyi
aratrn. Efendim, alim alim olmasa kitap yazmazd... Bugn her
nne gelen kitap yazyor, grmyor musun? ayet bu gidi devam
edecek olsa, bir asr sonrakiler de bugn kitap yazan herkesi alim
zannedecek. Nebileri ryalarnda grenler, gerekten onlar
grmlerdir.eytan nebilerin suretine giremez206 Hadis-i
Kudsidir. Kuranda Hz. Yusufun, Hz. brahimin ryalar ile ilgili
ayetler gibi birok ayet var rya hakknda. Ryay inkr eden,
ayetleri inkr ettii iin kfir olur:

204 Kuran, 17/sr Sresi, 60. Ayet.


205 Kuran, 37/Sfft Sresi, 104. ve 105. Ayet.
206 Ktb Sitte, Hadis no: 959

522

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VI


Ryalar

Sahih ryaya inanmayan, Allaha ve ahiret gnne


inanmamtr.207
Deerli insanlar, rya konusunda yazdklarm, kulaktan dolma
bilgiler veya kendi grlerim deildir. Bizzat tecrbe edilmitir.
Yllar nce riyazet dnemlerimde, bir gn sonra yaayacaklarm,
ryada, nceden seyrediyordum. Uykudan kalktm zaman evdeki
yaknlarma, Bugn evimize filan gelecek, u olaylar olacak diyor,
olacaklar anlatyordum. Anlattklarm aynen yaanyordu.
Yanmdakiler, olaylar nceden bilmem nedeniyle hayrete
dyorlard. Ben de onlara, Gereklere teslim olun, beyinlerinizi
dnya meakkatinden temizleyin, riyazet yapn siz de grrsnz
diyordum. Bir insann fikri neyse zikri de odur. Yanmdakiler beden
zevklerden
vazgeemedikleri
iin,
elbette
bu
halleri
yaayamyorlard. Halbuki, artlarn yerine getiren her insan, bu
halleri yaayabilir.
Eskiden Amerika Ktasnda yerliler vard. ok deerli
insanlard. Onlarda, bir ocuk ergenlik ana gelince, dalara
gnderilirdi. O ocuk gnlerce a susuz gezerdi; ta ki rya grene
kadar.. Grd ryalar kabilenin tecrbeli bykleri tarafndan
deerlendirilirdi... Grd ryaya gre, kiilii, nasl bir yaam

207 Hadis

523

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VI


Ryalar

srecei, ne i iin yaratld anlalrd. Ve ona gre, o gen


ynlendirilirdi. Onlar sizlerden daha mutlu yaarlard.
Kabir

Bir KABR deniyor, bir de KABR ALEM deniyor. u


an sen, ta-toprak iinde, et-kemik beden kabrindesin. yle deil
mi?.. yi incele bedenini... Ta-toprak... Sen bunun iinde bir
bilinsin. Bu beden elbisesi senden syrldnda, ryadan uyanp
domu olursun! Bunun tesi yok. Bu et-kemik beden yaam,
ryann ta kendisidir. Bilin beden yaam, et-kemik beden kabrinin
hemen sonrasndaki madde tesi yaamdr. Kabir alemi
anlalmam. Sizin u an et-kemik bedenle yaadnz alem, kabir
alemidir. Bilin bedene geite zaman olmaz. Gei bir ANda
gerekleir.
Madde tesi IV
Mnkir-Nekir II

Gei annda mavi ve siyah olmak zere iki yapyla


karlarsn. Bunlar, MNKR ve NEKR denen incecik melek
perdelerdir. Dnyada iken kendini bilememisen, serbestlik elde
etmemisen, siyahtan geersin; delie girmi gibi seni skar; ne
geriye ne ileriye brakr... yle bir panik yaarsn ki, akl almaz.
nk dnyada iken iman etmemisin, bylesi bir yaamla
karlaacan hi tahmin etmemisin, dnyann tesine
inanmamsn. Bedeninin zevkine gre yaamsn, yani bedenine
tabi olmusun. Milyonlarca sene burada azap ekip durursun.
Sonuta, dier tarafa geersin. Orada da bu sefer, dnyada mebbet
524

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi IV


Mnkir-Nekir II

hapis cezas eken bir mahkum gibi, bilin bedende, her eyden
mahrum, hapis bir hayat yaarsn...
Gelelim maviye... Dnyada iman edenlerin beyinlerindeki
iman devresi ak olur. Bunu iman edenler fark etmez. Drdnc
bilin beden katmannn meydana gelmesi iin, iman devresinin ak
olmas gerekir. Drdnc bilin beden katman, temel bilin
beden katmannn zerini brr. uray ok iyi anla; bunlar i iedir
ve tek bilin beden halindedir. Dnyada bir insana dtan baknca da
tek bir yap grrz, fakat her insann eitli zellikleri, bir sr
hayalleri var. Yani tek bir insan eit eit haller ortaya koyar;
bunun gibi...
Drdnc bilin beden katmann elde eden, maviden geer;
derecesine gre (yani ald ilim ve gce gre) SIKMA olay ile
karlar. ayet bir mmin, dnyada iken paray, mal mlk ok
sevmi; kar cinse, ocua balanm ise bunlardan ayrld iin,
maviden geerken ok byk azap eker. Bunlardan ayrld
zamana kadar pekimi olan ballk kopuncaya kadar, mavideki
azab devam eder. ayet bu tr ballklar dnyada iken koparm
ise, maviyi abuk atlatr; dier tarafa geer. Oras dnyann tersi
olan ayr bir alem, ayr bir boyuttur. Oraya geen, dnyada yaad
hl zere, ald ilim gc nispetinde serbest kalr, ama belli bir
blgenin dna kamaz.

525

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi IV


kan Sahipleri
kan Sahipleri

Bir de ncs var. Buradan, dnyada iken hrriyetlerini elde


edenler geer. Onlar, mrlerini MANl ve KANl geirirler;
teslimiyet iine girip yle yaarlar; hibir grubun iine girip kimseye
alet olmazlar ve bilin bedenlerini dnyadan ayrlmadan bilirler.
Ayrca, evliya denen insanlar da bu ncye dahildir. te;
bunlar, maviye bile uramakszn, dorudan beyaz bulutsu gibi bir
perdeden geerler. Dnyada bir bakann veya babakann, baka bir
lkeye vizesiz, polis ve gmrk kontrolnden gemeden girii gibi,
bunlar anda geer; lm bile anlamazlar. lm tattklarn,
orada renirler...
O muttakler ki ho ve gzel bir halde iken melekler onlarn
ruhlarn alrlar; onlara, size selam olsun; yaptklarnzdan dolay
cennete girin derler.208
Buras ayr bir boyuttur. Bu boyutun dnyadaki ad
Berzahtr. Esasnda Berzah, dnya ile cennet ve cehennem
boyutlar arasndaki tm boyutlar kapsamasna ramen, Berzaha,
Mahere kadar olan srete serbestlik elde edenlerin boyutu
deniyor. Mahere kadar olan srete serbest olanlar, dnyada
yaarken her eyi atklar iin, Mnkiri ve Nekiri dahi grmezler.
rnein, dnyada bir insan kanunlara riayet etmi, su ilememi,
drst yayor ise, kimse gelip de bu adam hapishaneye atmaz. Bu
208 Kuran, 16/Nahl Sresi, 32. Ayet.

526

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi IV


kan Sahipleri

adam ceza grmez. Sadece, hapishanenin ismini duyar. te bunun


gibi; eskilerin Berzah dedii alemdekiler de, maher boyutuna
geince, cehennemi bile doru drst grmeden, saniyeden ksa bir
anda cennet boyutuna geerler. Maherde dahi hesap grmezler,
nk bunlar skntlar dnyadayken ekmilerdir; daha ne
ekecekler ki... te, ahiret denen alemin ilk boyutlar bunlardr.
Ahirette Zaman

Bu alemlerde zaman var m? Evet var; galaksi zaman...


ok yavatr. Dnyann bin senesi, burada bir gn nispetindedir.
Byle olmasa idi, kiilerin gnahlar sabit kalr, bilinleri
arnamazd. Maher boyutuna geildiinde, zaman durma noktasna
gelir ki, Dnyann elli bin senesi burada bir gn nispetine der.
Maherdeki zaman, Birinci Kmbe Merkez Zamandr. Zamann
durmas, bulunulan hl zere sabitlenme demektir. leri geri yok
ki arnasn. Bilin bedenler iin zaman, Gnein yolculuunu
tamamlayp galaksinin merkezine girmesiyle durur.
Galaksi merkezinde yaam farkldr. Galaksi merkezi ise,
Birinci Kmbe Merkeze yolculuunu devam ettirir. Galaksi birinci
merkeze ulanca, yaam daha azapl ve farkl olur. Birinci merkez
ise ikinciye doru yolculuk yapar. Bu, yediye kadar byle deierek
devam eder. Buradaki zaman akl almaz, akllara kapaldr.
Cennet boyutuna geenler iin de yledir. Zaman durur;
zaman nedir bilmezler. Zaten, esasnda zaman diye bir ey yok. Bu
527

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi IV


Ahirette Zaman

dnyada bedenlerin ypranmas, zamann varm gibi alglanmasna


neden oluyor. Allahta AN ayn andr, iyi anlamaya al!
Mecazl Anlatm

Melek isim olarak biliniyor, fakat ne olduu bilinmiyor.


Herkes kendi anlayna gre meleklere bir ekil vermi. nsanlara
meleklerin yapsn anlatsam; gerek, onlarn tasavvurlarna
uymad iin, hemen kar karlar. Eskilerin melekleri misal yollu
anlatmalar, insanlarn aklnda hakikatmi gibi bir intiba brakm.
Allah yukarda dendii zaman da yanl anlalm. Adam
kafasna gre bir ekil vermi ve o ekli Allah sanyor. Aslnda
yukar denince, ba iaret edilmitir. Akl bata ise ve de akl
Allahtan ise, evrenin boluunda ne aryorsun?.. Ayet ne diyor?
Kendi hevasn tanr edineni grdn m?...209
Hz. Nuhtan gnmze kadar gelen azizler ve veliler; Allah
kendinde ara, her ey kendinde demiler, fakat insanlar okumay
sevmedikleri ve her eyi kolay elde etme anlayna sahip olduklar
iin bu konulara girmemiler. Bu yzden misalleri, hakikat
sanmlar.
nsan, hayvanat, nebat ynlendiren beyin deil mi?.. Evet. O
zaman gkte ne aryorsun?.. nsan bedeni, hayvan ve nebat kukladr.
Beyinler yaratlrken, herkes ne yapacaksa, beyin ifresi ona gre
209 Kuran, 25/Furkn Sresi, 43. Ayet.

528

KANATI KUATAN LMSZLK-CANMadde tesi IV


Mecazl Anlatm

organize edilir. Her beyin, insan ne yapacaksa, nasl yaayacaksa,


ona gre programlanr. Hibir beyin o programn dna kamaz.
Tm mahlukat, bu organizeye tabidir. Kinat btnsel bir yapdr;
bedenler ise birer kukladr.
Hac badeti

Hac olayna gelince... Efendim hac demek, kefen giyip lm


taklit etmek imi. ayet hac olay lm taklit etmek ise, hac
yapm olmak iin, kefen giyip evinin bir odasna kapanarak, bir ay
lm taklit et. Arabistana kadar gitmene ne gerek var? Zaten byle
diyenleri Mekkede grdk; telefon kulbelerinin nnde her gn
kuyruk oluturuyorlar; daha geleli bir hafta dahi olmam,
memleketteki yaknlaryla hasret gideriyorlar... Sonra da, lm
taklit ediyoruz diyorlar. Bu nasl lm taklit etmek? len bir
kiinin dnya ile zahir irtibat kesilir. Bugne kadar, len bir kiinin
yaknlaryla konutuunu gren var m?.. leri gleri hurafe... blis
bir ey uydurup ortaya atyor; okumadan, aratrmadan, kulaktan
dolma szlerle hareket edenler de hemen ona tabi oluyor. Hacca
giden bir insan, dnya ile irtibatn kesecek; orada kendisini srf hac
iin konsantre edecek ki, beynindeki devre alsn da btn negatif
(gnah) olan ykten kurtulsun. Adamn vcudu Mekkede, akl
memlekette...
Hadis; Kim ki Arafattan dnerken acaba haccm kabul oldu
mu diye sorarsa veya dnrse, en byk gnahkrdr! diyor.

529

KANATI KUATAN LMSZLK-CANHac badeti


Hac badeti

Bugn bakyoruz, Acaba haccm kabul oldu mu? diye soranlar


ounlukta... nk, hepsi vesveseye dm... Hadise gre, bu
kiilerin hacc kabul deil, nk Hz. Muhammedin (s.a.v.) szne
itimat etmemi.
Ayrca baz cahiller, Efendim hacca gideceine bir fakire
sadaka ver; hac saylr diyor. Sadakann yeri baka, haccn yeri
baka... Sadaka tm gnahlarn temizlemez, karl kadarn siler,
fakat hac eden, anasndan yeni domu gibi gnahsz olur!
Hacca gittim hac ettim;
Sanma ki mira ettim.
Hacda ihram var imi;
Temizlii tac ettim.
Hacc lm sanrlar;
Dedikoduya inanrlar.
Haccm kabul m, dediler;
Vallahi ayvay yediler.
Cafere haclar gelmi;
ou temizlenmemi.
Gc yetip gitmemi;
mmete yetiememi.

530

KANATI KUATAN LMSZLK-CANHac badeti


Dnyay Kuatan ki Zt Akm
Dnyay Kuatan ki Zt Akm

Peki, haccn zellii nedir? nce unu belirtelim... Dnya


zerini kuatan iki akm vardr. Biri siyah, biri beyaz... Bu akmlar
tm Dnyay kuatr, lakin birbirlerine karmazlar. Beyaz akm,
Mekkenin bulunduu yerden dnyaya yaylan pozitif gtr.
hrama girilen yerden balar, Mekkeye doru younlar. Bu
sebeple ihrama, Mekkeye varmadan girilir. yle olmasa idi, ihrama
Mekkede girilirdi. hramn iki nemli sebebi var; vakti gelince
Madde tesi adl kitapta yazacaz.
Beyaz Akm; Kabe

Bu pozitif g gkten inmez, bu blgeden fkrr; yaps


gerei yerinde durmaz ve tm Dnyaya yaylr. Dikkat edilirse,
namaz klanlar ynlerini bu blgeye dnerler. nk bu blgeye
dnp namaz klan kii, buradan yaylan nuru, Dnyann neresinde
olursa olsun, alnnn atndan (yani iki kann arasndan) alr. te;
kblenin Mekke olmasnn sebebi budur. ayet byle olmasa idi,
namaz klanlar Mekkeye doru deil, istedikleri yere doru namaz
klarlard.
Bu yayn alnmdan nasl girer? Gne cam krmadan odaya
nasl giriyorsa, bu yayn da insann alnndan yle girer. Beynin
almas, idrakn almas iin bu nura ihtiya vardr. Ancak,
vcudunla camide namaz klarken akln darda ise, bu gten
faydalanamazsn. Namaz klan bir kiinin Kbeden yaylan nuru
alabilmesi iin, beyindeki zel bir devrenin almas gerekir. Bu
531

KANATI KUATAN LMSZLK-CANHac badeti


Beyaz Akm; Kabe

devrenin almas iin de; kendisini, namaz balamadan nce Kbe


ile konsantre etmesi gerekir. Aadaki ayet, bu mnya iaret eder:
O namaz klp da namazlarndan habersiz olanlarn vay
haline!210
Namaz klarken hatrma baka eyler geliyor. O zaman
yle yap... Kbeyi televizyonda veya resimde herkes grmtr.
Namaza durunca, Kbeyi gznn nne getir; sanki etrafnda
dnyormusun gibi dn... Maksat yerini bulur.
Dardan bu blgeye su veya merubat getir; bu blgede bir
mddet dursun, o da zemzem olur. Mekkede bu younluun iine
girildii iin, temel bilgiler zerine sonradan kaydedilmi,
genlerimizi ve dnce sistemimizi karartan negatif dalgalar silinir,
temizlenir. Kalbin mkemmellemesini salar. Et-kemik beden
yapmz oluturan grnmeyen sistemin ve beynin arnmas, madde
tesinde oluan bilin bedene yansr. Bylece madde tesinin
artlarna gre bilin beden, pozitifleir. Eskilerin tabiriyle,
gnahlardan temizlenme denen olay budur.

210 Kuran, 107/M'n Sresi, 4. ve 5. Ayet.

532

KANATI KUATAN LMSZLK-CANHac badeti


Beyaz Akm; Kabe

Kbeden nurlar fkrr;


Yaylp Dnyada koturur.
Alnnn atndan girer;
Ruh bedeni coturur.
Sabah namazna dur;
Kbe ile irtibat kur.
Oradan gelen nurlar;
Ruh bedenine doldur.
Niin Kbeye dnyoruz, deme;
Sap ile saman yeme.
Kimseye srrn verme;
Alnmdan nasl girer, deme.
Ne acayip itir, deme;
Cahil ile bir ey yeme.
Gne cam krmaz girer;
Bunlar bilmiyordum deme.
Kuyudan zemzem yaylr;
Oraya giden aylr.
Bir ie merubat getir;
O da zemzem saylr.

533

KANATI KUATAN LMSZLK-CANHac badeti


Beyaz Akm; Kabe

Cafer kbleye dnd;


Kbeden gelen nuru grd.
Kalarnn arasndan ald,
indeki vesvese snd.
Beyaz akm, Dnyann Mescid-i Aksa gibi dier baz
blgelerinden de yaylr, fakat Mekkedeki gibi gl olmaz. Ayrca,
lmeden nce lm yaam velilerin kabirlerinin olduu yerlerden
de cz ekilde kar. rnein, Konyadaki Mevlana Trbesinin
evresinden, Hac Bektai Veli Trbesinin evresinden, Ashab-
Kehf denen Yedi Uyurlarn Tarsusta kaldklar maarann
evresinden de kar. Nasl ki byk su kaynaklar nehirleri, kk
su kaynaklar da pnarlar meydana getiriyorsa, beyaz akmn kp
yaylmas da buna benzer.
Peki, o veliler, kaldklar yerden kan beyaz akmn ktn
biliyorlar myd?.. Her ey bir sistem zeredir. Bu tr veliler gezer,
sonra da rahat ettikleri bir blgeye yerleirlerdi. Beyaz akmn
kt yerler insana huzur verdii iin, genelde farknda olmadan,
beyaz akmn youn olduu yerlere yerlemi olurlard. Dikkat
edilirse, oralara ziyaret iin gidenler dahi huzur bulur. ayet
kendilerinde asabiyet varsa, orada kalkar; hogrl olurlar. Bu hl,
oralardan ayrldktan sonra bile, bir sre devam eder. Ben ateistim

534

KANATI KUATAN LMSZLK-CANHac badeti


Beyaz Akm; Kabe

diyen bir kii, ayet buna inanmyorsa; yle yerlere gitsin, tecrbe
etsin. Birka gn iinde kendindeki deiiklii fark edecektir.
Siyah Akm

Her eyin bir ztt olduu gibi, beyaz akmn da, benim siyah
akm dediim bir ztt vardr. Siyah akm da, beyaz akm gibi
Dnyay kuatr. Bunlar ayn blgeden bile geseler birbirlerine
karmazlar. Siyah akmn kp Dnyaya yayld blge,
Yugoslavya blgesidir; en youn olduu yer, Srbistan ve
Saraybosna evresidir. Ayrca Byk Britanya Adasndan, Msr ile
srail snrlarnn birletii blgeden ve Kuzey Amerikadan da
yaylr. Dnyann dier baz blgelerinden de cz ekilde kar.
Deerli insanlar, bu iki akm, getii blgelerde yaayan
insanlar etkiler. Beyazn getii yerlerde yaayanlar huzur iinde
olurlar. Siyahn getii blgelerde yaayan insanlar, huzursuz ve
stresli olurlar. rnein, siyah akmn getii blgede yaayan bir aile
veya i yeri, hep negatif etkiyle yaar; devaml stres meydana gelir.
Komuluk ilikileri gergin olur, ticarethane zarar eder. ayet beyaz
akmn getii yere yerleilirse, huzur bulunur; komuluk ilikileri
fevkalade olur; stres sona erer; ticarethane kr eder. Biz filan yere
tandk, uurlu geldi, ansmz ald diyenleri duymusunuzdur...
Ancak, bu iki akmn, belli bir sre sonra sona ereceini unutmayn.
Hac Adaylarnn Yanllar

Ne yazk ki bugn hacca gidenler, kulaktan dolma, uydurma


bilgilerle hareket ediyorlar; hurafelere inanp oradaki arnmadan
535

KANATI KUATAN LMSZLK-CANHac badeti


Hac Adaylarnn Yanllar

mahrum kalyorlar. Ben Arafatta vakfede iken, iinde bulunduum


grup parti propagandas yapmaya balad. O an bana, tepeye ekil
diye iaret edildi. Korktum; Arafatta kk bir tepe var, oraya
ktm. Adamlar parti propagandasn Arafata kadar sokmular;
kendilerine oy vermeyenleri cehennemlik ilan ediyorlard. O gne
kadar hi grmediim acayiplikler grdm. imden yle bir sz
geti: Kara donlu Beytullah; sana da m it kpek dadanm?!
Halbuki, hac olay slmn be artndan biridir; yaparken asla
dnya kelam konuulmaz. Orada dnya meakkatini unutmak
zorundasn. Bana orada ayrca, haccn ve alemin birok srr
retildi. Hac yapanlarn hallerini grdm, zlmeden zldm.
Birbirlerine kar sayg ve sevgi yoktu; birbirlerini eziyorlard.
Nefislerinin peine dmlerdi... eytan talamay grdm, hayret
ettim; adam emsiyesini frlatyor, gya eytana kzyor... Halbuki
oras bir temsil... imden yle geti: O emsiyeyi kendi kafana
vursan daha iyi olur, belki iindeki eytan kar.
Gnmzde hacca gidenlerde bile edep kalmam. Uaa
binerken de, uaktan inerken de ayn; nce benim bavulum alnsn,
nce ben bineceim diye birbirlerini eziyorlard... Halbuki, nefsini
ldrmeyen insan, cennete giremez. imden dedim ki; Demek
Beytullahn karalara brnmesi bugnleri bildii iinmi...

536

KANATI KUATAN LMSZLK-CANHac badeti


Hac Adaylarnn Yanllar

Gnl srr- ummandr, herkes yzemez;


manl gs kimse ezemez.
Edep marifettir, kalem yazamaz;
Hakkn fermann kimse bozamaz.
man zden gelir, szde gezemez;
Hda zde gizli, mrik gremez.
Edebi bilmeyen mmin olamaz;
Gnle girmeyen Hakk bilemez.
Cafer bilir, edep Hdann tac;
Haram ate olur, kzarr sac.
Hakk burda grmeyeni yakar o ac;
Kurtulua erer giyen bu tac.
Dinlerdeki Ortak Mana

Deerli insanlar, kurban ibadeti gibi, hac da Hz. Muhammed


(s.a.v.) dneminde balatlm bir ibadet deildir. Nuhtan nce de
bu ibadet biliniyor ve yaplyordu. Nuhtan sonra, bu blgeler uzun
zaman sular altnda kald. brahim (a.s.) dneminde, bu blge tekrar
kefedilmi, eski zelliine kavuturulmutur. Tufandan sonra
Kbeyi ilk tavaf edenler, brahim (a.s.) ve ona uyanlard.
Deerli insanlar, Davut (a.s.) ve Musa (a.s.), brahim (a.s.)n
soyundandr. sa (a.s.), mran ailesinden; mran ailesi de brahim
(a.s.)n soyundandr. Muhammed (s.a.v.) de ayn soydandr. Hz.
Davut, Hz. Musa ve Hz. sa, shak soyundan; Hz. Muhammed
537

KANATI KUATAN LMSZLK-CANHac badeti


Dinlerdeki Ortak Mana

(s.a.v.), smail soyundandr. shak ve smail iki kardetir ve babalar


brahimdir. Madem Beytullah brahim (a.s.) yapm ise, niin ayn
frsat deerlendirip ruh bedenlerinizi glendirmiyor ve
temizlemiyorsunuz?..
Sanmayn ki bunlar dier nebiler bilmiyordu. Eski devirlerde
yaam baz fanatik insanlar, srf nebileri ayrp blmek iin
gerekleri rtmler. Sizler de onlarn kurban olmayn. Dnyada
insan mr ok ksa; yaknda madde tesi yaama geeceksiniz;
orada ebed zdraba dmeyin... Herkes kendini tekrar kontrol etsin!
Aklnz ona buna ipotek edip yanla dmeyin. O, bu dediiniz
de sizin gibi yaratlm kul deil mi? Dnyann karnndaki clg ile
birlikte, Kbeden kan bu pozitif g de yaknda tkenmi olacak
ve haccn zellii sona erecek!
Ben size, Gelin Mslman olun, slm olun demiyorum;
MMN olun diyorum! sevliin, Musevliin, Mslmanln
ve slmn ne olduunu kendiniz aratrn diyorum... Greceksiniz,
hepsi kinat sisteminin BR.liini oluturuyor.
Ayrca Avrupada olsun, Asyada olsun, kurban kesen
insanlara, kan aktyorsunuz diye kar gelen kendini bilmezler
km. Halbuki, insanlar hayvanlar, etlerini yemek iin keserler.
spanyada boalarn, arenalarda mzraklarla ikence ektirilerek

538

KANATI KUATAN LMSZLK-CANHac badeti


Dinlerdeki Ortak Mana

ldrlmesine zevkle bakan bu sadist kiiler, kurbana kastl olarak


kar kyorlar.
Deerli insanlar, dinin ne mnya geldii bugn anlalmam.
Daha nce belirttik; din ilimdir, sistemdir. Din, insanlarn iinde
yaadklar sistemi bilip anlamalar iin, btn nebilerin akladklar
ortak ilimdir... Btn nebilerin akladklarn bir araya getirip
monte edersek, sistemin btnselliini grrz. Bu da Allahn
sistemi veya ilhi sistem dediimiz, kinat dzenidir.
Son ilhi kitap Kuran- Kerimde, Allah indinde tek din
slmdr...211 deniyor. Peki sevlik, Musevlik, Mslmanlk, drt
ayr ilhi kitap nedir? te bu ayet, bunlarn hepsinin bir
btnsellii tekil ettiini bildiriyor. te bu anlalmam! Her ey
slm ftrat zere oluur bildirisi, bu sistemdeki oluum ve
dnm anlatr. Yoksa, kallelikle arkadan vurmay deil,
bombay gizlice patlatp ocuk, kadn, erkek, inanm, inanmam
kiileri ldrmeyi deil.
Hz. brahim, Kbenin inasn tamamlad zaman, Kbenin
duvarna yaslanp, Kbeyi kendisi yaptndan dolay gururland. O
an Allahtan vahiy geldi: Ya brahim, sanki bir gnl m yaptn da
seviniyorsun? Bir gnl ykmak, Kbeyi 70 defa ykmak gibidir.
Demek ki; brak bir insan ldrmeyi, bir gnl ykmak bile, bir
211 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 19. Ayet.

539

KANATI KUATAN LMSZLK-CANHac badeti


Dinlerdeki Ortak Mana

insan katletmek gibidir. Dnya mal dediin her ey, ta-topraksuyun birleip ekillenmi hali deil mi? Byle kymetsiz eyler iin
kalp krmaya deer mi? yi dnn!
Gnl ykma, eyle herkese hrmet;
Bu dnya bir ldr, sanma ki cennet.
Ona buna balanmakla alnmaz himmet;
Alandan uzak dur, verene meylet.
Caferim ben, gafillerle etmedim lfet;
Mevlam vermi burada bana da mhlet.
Boa geen mr sanma ki nimet;
Ademlik demin yoksa bekleme medet.
Caferi bul, kimseye eyleme minnet;
Riyadan kurtulur, alrsn himmet.
ki cihanda berhudar olursun elbet;
Bala Habibe gnln, grrsn cennet.
Dil ile Ben uyum, ben buyum demek bir ey ifade etmez...
Ben de Fatih Sultan Mehmedim... imdi ben Fatih mi oldum?.
Yaadn hl nemli; Ben dindarm, mminim diyen bir kiiden
hibir canlya zarar gelmez; bu kii sevgidir. te; dindar, slm,
sev, Musev olan, sevgi dolu olur; gerisi zandr.

540

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VII


Ahir Zaman VII
Ahir Zaman VII
Yeni Dnem; Gkten lmin nmesi

Dnya mrn tketiyor... Mavi dnya sisteminin artk sonuna


gelindi. Bunlar iyi idrak et... Kendine gel! Ksa zaman sonra YEN
DNEM balyor. Girdiimiz bu yeni dnem, binlerce asr
ncesinden gnmze kadar anlatlan, o son dnemdir. Sizlere
isabet etmi. O gelecek sznn mns budur! ncili ve dier
kitaplar iyi incele! sa (a.s.)n kiilii gelemez, bu sisteme
aykrdr! Hadiste ne diyor?: O gkten indii zaman, deccal Onu
grd yerde eriyecek! 212

Bu hadisteki en byk mn, gkten inenin ilim olmasdr.


Gk, daha nce de belirttiimiz gibi, beyinlerimizdir. Beyin aracl
ile gelen ilim, dil ile dar yaylr; yanl bilinenlerin dorusu
insanla sunulur, insanlarn bildii yanllar ortadan kalkar;
insanlara bilmedikleri anlatlr. Bylece deccal erimi olur. nk
deccalin bir mns da, cehalettir. Nasl ki para deccalini iman
eritecekse, cahillik deccalini da ilim eritecektir.
Barts

Ne hadisler ne de ayetler anlalm. Herkes kendi


artlanmasna gre anlam, anladn da hakikat sanm. Bugn
barts, demokrat insanlar rahatsz ediyor; daha dorusu kendini
demokrat sananlar... Aslnda, bunlarn yapt demokratlk deil,
ekilciliktir. Gerek demokrat, her eyi olduu gibi kabul edendir.
Bakasnn bartsn hazmedemeyen, demokrat olamaz. man
212 Ktb Sitte, Hadis no: 5018

541

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VII


Barts

etmeyenleri hor grmek de ayn. Seni bartn iin okuldan da


kovsalar; inancndan, kiiliinden dn verme; bartn karma!
Bartn banla beraber kmal!
Hz. Muhammed (s.a.v.) dnemini hatrla; hibiri imandan
dnmedi. Bill-i Habe, zerine ezilmesi iin ta koyduklar halde
imandan dnmedi. u an o gnler yaanyor, iyi anla! Vakit
yaklat iin bunlar oluyor... Yoksa, bartsnn insanlara zarar
ne?.. Hem medeniyetten sz ediliyor hem de insanlarn zgrlkleri
kslyor. Zaten okula niin gidiyorsun? Para iin... Meslek sahibi
olaym da ok para kazanp dnyada cenneti yaayaym... Var m
u anda baka ama?.. Rzkndan korkma, burada imanndan dolay
ile eken, orada kurtulacak; bunlar iyi hesap et!
nanm kadnlara da de ki: Baz baklarn kssnlar,
rzlarn korusunlar, grnmesi gereken hari, dier sslerini
gstermesinler, bartlerini yrtmalar zerine sarktsnlar...213
Kuranda bir eyin yaplmas isteniyorsa, Kurana inananlar
iin onu yapmak farzdr. Bundan dolay barts kadn iin farzdr.
Hem Mslmanm deyip, hem de Ban rtme, a diyen kii
mriktir; isterse kendini alim olarak tantsn. nanmayanlar, ateistler
ise, zaten bu ayetin muhatab deiller.
213 Kuran, 24/Nr Sresi, 31. Ayet.

542

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VII


Barts

Ancak Ban rtmeyen kadnlar cennete giremez! diye de


bir ayet yoktur. Zaten slmn art betir; altncs barts
deildir. Herkes mertebesine gre yarglanr. Kimsenin kimseye
karmaya hakk yok. ayet barts takmay istemiyorsan, sen de
kiiliinden dn verme; seni barts takmaya zorlasalar da,
takma!
Bu madde evrende her eyin bir mr var. Deniz ld! u an,
Dnyann karnndaki arpmalarda su elementi tkenmi;
okyanuslardaki sularda lmler balam durumda. Toprak da ksa
bir zaman sonra tkenecek. Havaya geildii an, bu tr insanlk d
basklar zaten sona erecek. nk yeni dneme girilmi olacak.
Evet, artk sona gelindi. u an, gne sistemi ierisi Yedi'den gelen
celali meleki gler ile dolu. Nfuslar 70 milyar akn cin topluluunun
hepsi u an yok ediliyor. Bu durum daha nce hibir insan ve hayvanata
bildirilmedi. Bugn bunlarn yazlp sizlere bildirilmesi byk ltuf.
Seilmiler kalacak gerisi gidecek.
Gne'in 4. Tabakay Atmas II

Gne, 4. tabakay (yani emberi) atmak zere; her an iaret


verebilir! Ondan sonra iman para etmez, gidersin! Gnein nc
arpmaya gei zaman, girilen yeni dnemdir. Yeni dnem,
dier dnemlere gre ksa srecek. te; eskilerin, Kurt ile kuzu
birlikte yaayacak dedikleri dnem, girilecek olan yeni dnemdir.
Yeni dnemden bir mddet sonra da mavi dnya hayat son bulacak!
543

KANATI KUATAN LMSZLK-CANAhir Zaman VII


Gne'in 4. Tabakay Atmas II

stersen yz yaa lmdr sonu;


Bir gn yamur yaar, bir gn de dolu.
Kendini bilmektir kurtulu yolu;
Moda giyinse de kefendir sonu.
Kendini bilmeyen eytann kulu;
Malda mlkte arar kurtulu yolu.
flah etmez, gtrr cimrilik onu;
Dnyadan ayrlr, kabirdir sonu.
Cafer der; kendini bilen Allah'n kulu;
Bunlarla gidenin asandr yolu.
pekli giyse de karr onu;
Sonunda giyinir kefendir donu.

544

8.
MUTLAK FAL
-AKILHibir nefs,
Hakka vuslat olmadan,
Skta eremez.

MUTLAK FAL-AKILNebiler
Nebiler
Nebiler

Nebiler, sistemin deiime urad dnemlerde ortaya kar.


Deiimi hazrlayan oluumlarn vakti gelmeden, nebiler ortaya
kmaz. Her ey yozlat gibi, insanlar da yozlar. nsanlarn
yozlamas, (gnmzde olduu gibi) insanlarn, Nereden geldik,
neden buradayz, nereye gideceiz? retilerini gz ard ederek,
hibir mn ifade etmeyen oyun ve elencelere dalp, beden
zevklerin peinde komalar ve ibadeti kaybetmeleriyle hzlanr.
nsanlarn yozlama sreci ile beraber, k gerekletirecek
oluumlar da meydana gelir. Ve sonra da k balar. Yoksa,
nebiler istedi diye felaket gelmez. rnein, Nuh dneminde,
Gnein d emberinde biriken tabaka atld. Bu da hava
artlarnda byk bir dengesizlik meydana getirdi, sularn
buharlamasna, kutuplardaki buzullarn erimesine sebep oldu vs.
Oluumundan Gnmze Dnya

Dnyadaki toprak yzeyi, ilk ademden Nuha ve Nuhtan


gnmze kadar, bete bir orannda azalmtr. En ok kayp adalar
ve yarmadalarda meydana geldi. rnein, ilk ademin yaad drt
blgeden biri olan Madagaskar Adasnn kuzeyindeki ada, bugn
sular altnda. Oras, Nuh dneminde sulara gmld. Nuhun
yaad blge, Afrika Ktasnn bu adaya yakn olan yeri idi. Nuh
tufannda, dalk blgeler (yani yksek yerler) hari dier yerler
sular altnda kald. Nuhla gemiye binen dier aileler, sadece
kendilerine ait olan hayvanattan birer ift aldlar. Tufanda kurtulan

548

MUTLAK FAL-AKILNebiler
Oluumundan Gnmze Dnya

dier yaban hayvanlar, dalk ve yksek yerlerde korundu. Nuh


tufanndan sonra, birok hayvann nesli kayboldu.
Nuh ncesi Dnya

Nuhtan nceki dnemden Nuha kadar, dnem yaand.


Dnyann en ihtiaml dnemi, Nuhtan nceki nc dnemdi;
Nuhtan binlerce asr nce kt.
lk adem ile dris (a.s.) arasndaki dnem, yedi devredir. Bu
devrelerde yaayan peygamberler, Hz. Muhammed (s.a.v.) de dahil
hibir nebiye bildirilmedi:
Andolsun, senden nce de nice peygamberler gnderdik.
Onlardan kimini sana anlattk, bir ksmn da anlatmadk ve
Allahn izni olmadan hibir peygamber hibir mucize
getiremez...214
Nuh Sonras Dnya

Nuhtan sonraki dnem, drdnc dnemdir ve iinde


bulunduumuz son dnemdir. Ksa bir zaman sonra geilecek olan
devrede, yaam, cennetteki gibi olacak ama ok ksa srecek.
Dierlerinde olduu gibi, geite, korunanlar kurtulacak. Peki bu
korunma nasl olacak?.. manla olacak!
man edenlerin ekseriyeti, iman ettikleri ilhi kitab doru
drst okumam, kulaktan dolma, ondan bundan duyma szlerle
hareket ediyorlar. rnein, bir kii, her gn Kuran okumaya kalksa,
214 Kuran, 40/M'min Sresi, 78. Ayet.

549

MUTLAK FAL-AKILNebiler
Nuh Sonras Dnya

ok okuma; deli olursun, kafay bozarsn diye, yanndakinden


uyar geliyor. Bunlar, kastl szlerdir. Eer ok okumakla deli
olunsayd; ilkokuldan niversiteyi bitirinceye kadar, yzlerce kitap
okuyan insanlar deli olurdu.
nsanln en yozlat asr, bu asrdr. Ahlk kurallar hie
saylr olmu; insanlar bencilletirilmi, sadistletirilmi; sevgi ve
ak nedir, unutturulmu. Varsa yoksa ekonomi, yani para... Para her
eyi hkm altna alm. Tm dnya insanl, paraya ilh demi,
tapyor. Para, insan deerlerin nne gemi vs.
ster kendini alim sananlar olsun ister sradan bir vatanda
olsun, insanlar her konuda ov, gsteri yapmaya balamlar. Din
inan hurafeletirilmi, din nedir anlalmam. Gkte bir tanr var,
o bizi ynetiyor anlayna dlm. Adam yapt yanl, gkte
sand tanrsnn zerine atyor; O byle yaratt diyor. yi bir ey
yapsa, Ben yaptm; kt bir ey yapsa, Tanr yapt, tanr byle
istedi diyor.
nsanlarn ekseriyeti belden aa dnr olmu. Belden aa
dnmek, maddeye bamllktan kaynaklanr. Belden aa ne
demek?..
Bedene Hkmetmek II
Vcut- Beyin likisi

nsan vcudunu beyin ynetir. Beyin, vcudun tepe noktasdr.


Beyin gktedir. Beyindeki dnceleri, birincisi, organlar oluturur;

550

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Vcut-Beyin likisi

ikincisi, beynin grnmeyen madde d oluum ve dnm


srlarn alglamas oluturur. Dncelerimiz oluurken, birok
kimyasal tepkime meydana gelir ve eitli hormonlar salglanr.
nk robot bedenimiz, ayn zamanda zerrelerin birleiminden
olumu bir fabrikadr. Beyin, vcudun birinci merkezidir.
Vcudun ikinci merkezi; kadnlarda rahim, erkeklerde
yumurtalk blgesidir. Dikkat edilirse; insan dnyaya gelince, belden
aa organlara tabi olarak yaar. Her ii ve gr, bu organlarn
tesirinden doan dnceler dorultusundadr. nsan, belden aa
organlarn tesiriyle oluan dncelerle salkl karar alamaz. nsan,
vcudun ikinci merkezinin tesiriyle, daha ocuk yata kar cinse kur
yapmaya balar. Bu, ya ilerledike, karar alma mekanizmasn
belirleyici bir drt halini alr. Btn abas kar cinsin beenisini
kazanmak olur.
Kimi insan, olgunluk dneminde eitli aratrmalar yapar;
kitaplardaki bilgileri okur, ezberler ve kopyalad bilgilerden dolay
kendisini alim zanneder. evreden sayg ve sevgi bekler. Kar
cinsin beenisi, byle kendini alim zannedenlerin bile ok houna
gider ve kibirlenmelerine neden olur. te; insandaki aalk
duygusunun temelinde, vcudun ikinci merkezinin tesiri yatar.
nsan beyni henz yeterince kefedilememi. Halbuki, insan
yanla dren de beyni, doruya ynelten de beyni. ayet beynini
551

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Vcut-Beyin likisi

deerlendirmeyip ona buna ipotek verirsen, yanltan kurtulamazsn.


Akln, beynini kullanmasn bilmeyen, Herkes byle yapyor, ben
de yle yapaym der. Duyduklarna, grdklerine gre hareket edip
insanlar taklit eder.
nsan beyninde milyarlarca hcre olduu gibi, on binlerce de
devre vardr. Hcreler, gruplar halinde bu devreleri olutururlar.
Vcudu yneten beyindir. rnein, derine ufack bir ine batsa,
annda bilirsin. Neden? nk, beynindeki ac duyma merkezi
hemen sana haber verir. Acy duyan deri mi, yoksa beyin mi?..
Elbette deri deil. Dikkat edilirse, bedeni korumak iin insan tedbir
almak zorunda braklm.
Beynin, hastala yakalanm bir vcudun iyilemesinde de
belirleyici fonksiyonlar vardr. Birok kez; lmcl hastalklarn,
hastann dua etmesiyle iyiletii grlmtr. Dolaysyla beyin, her
hastal yenecek gtedir. Hatt; hasta bir kiinin kendi beyni
hastaln iyilemesi iin g yetitiremezse, gerek iman etmi
be kii bir araya gelip hasta kii iin dua ederek, kendi beyinlerden
hasta kiinin beynine g takviye edebilirler. Bylece hastann
iyilemesi kolaylar. Demek ki; beyin, vcudu hem ynetiyor hem
de iten koruyor.
Dua ve Zikir II

Bir de, vcudun beyin tarafndan dtan korunmas sz konusu.


Bu da dua ve zikir ile olur. Yaplan DUA veya ZKR;
552

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Dua ve Zikir II

beyinden, yedinci hale dnm bir g yayar. Bu g, tm vcudu


dtan sarar ve grnmeyen tehlikelerden korur. rnein, menzilin
dndan sana tabancayla ate ald... Kurun sana ulamadan yere
der. Neden? nk hava engel olur. Yani, gremediin hava
vcudunu evreleyerek, seni, belli bir emberin dndan sklan
kurunlara kar korumu olur. te; dua ve zikrin beyninden yayd
grnmeyen g, elikten bir duvar gibi tm vcudunu sarar ve seni
zararl d etkenlerden korur.
Gnein etrafn perde kuatmtr. Gne ierisindeki ve
zerindeki arpmalar (patlamalar) ok gl ses karr. Bilimin
henz kefedemedii bu perdeler, sesin Gne etrafna yaylmasn
engeller. rnein, Gne yzeyindeki arpmalarn tesiriyle oluan
krk-elli Dnya byklndeki paralarn, Gne'ten binlerce
kilometre uzaklap tekrar Gne yzeyine dmesiyle kard ok
yksek iddetli sesin Gne etrafndaki perdeleri aarak Dnya'ya
ulatn varsayalm... Bu ses o kadar gldr ki, kulaktan girdii
zaman, bir anda beyni patlatr.
Zulmedenleri o korkun uultulu ses yakalad da
yurtlarnda diz st kekaldlar. 215
Sadece korkun bir ses oldu. Bir anda snp gittiler.216
215 Kuran, 11/Hd Sresi, 67. Ayet.
216 Kuran, 36/Ysn Sresi, 29. Ayet.

553

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Dua ve Zikir II

te; dua ve zikirden dolay, beyinden, vcudu sarmalayan


koruyucu bir g yaylr. Bu gcn korumasyla, sen o gelen sesi
duymazsn bile. Seni kuatan g, gelen etkiyi senden kaydrr.
Herkes yere ylr, kulaklardan kan fkrr, sen ise bunlarn neden
olduunu dahi anlayamazsn.
Dnya'nn Akl II

Gne sisteminin etraf da perde ile sarldr. Gktalarnn


bykleri, dardan gne sisteminin iine bu perdelerden geerek
girer. Gktalar birinci perdeden geerken atlar, ikinci perdede ise
paralanr. Bu paralar nc perdeden geerken, hzlar krlp,
Gnee veya dier gezegenlere kayar. Eskiden Dnya zerine de
derlerdi. Yalnz imdiki gktalarnn yaplar farkl. Dnya
atmosferi, gne sisteminin iine giren bu talar uyarr. Bylece,
gne sistemine girer girmez ynlendirilen bu talarn Dnyaya
dmeleri engellenmi olur. Ksacas, atmosfer Dnyay korumu
olur. te bu, atmosferin grnmeyen grevlerinden biridir. Dier
gezegenlerde atmosfer eksik; o yzden talar oralara kayar. Ufak
talar atmosferin radarna yakalanmaz, ama atmosfer onlar da
yeryzne ulamadan yakar atar. nsan beyninin yayd gcn
grnmedii gibi, atmosferden yaylan, gktalarn ynlendiren g
de grlmez.
Gk Talar

Deerli insanlar, gktalar, gne sistemleri oluurken, gne


sistemlerinin dnda, gne sistemlerinin aralarnda kalan eitli

554

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Gk Talar

maddelerdir. Gktalarnda, su-toprak-ate-hava karktr; sade


olanlar da vardr. Gktalar, iddialarn aksine, gne sistemimize
dardan gelip girmez. Gne sistemimiz, galaksi merkezine doru
sratli bir ekilde ilerlerken, ayn gzerghta ilerleyen gktalarna
yetiir. Gne sistemi de, nlerine kan bu gktalarn iine alr.
Yaplarnda zate olmad iin, gktalarnn hz, gne
sisteminin hzndan ok dktr. Diyelim ki, yolda bir araba saatte
100 km. hzla gidiyor; ndeki dier araba da 50 km. hzla gidiyor.
100 km. hzla giden araba ndekine yetiir ve 50 km. hz farkyla
ndeki arabay geer. te, gktalarnn gne sistemlerine girii
byledir.
Dua ve Zikir III

Gnein en gl yayn beinci hldir; galaksininki ise altnc


hldir. Gne sisteminin etrafndaki perdeleri, beinci ve altnc hale
dnm yaynlar oluturmutur. Dua ve zikrin meydana getirdii g
ise, yedinci haldir ve bulunduumuz Kmbe Merkezin en gl
yayndr. Bu yzden, insan btn d tesirlerden korur. Cinn
varlklardan kan yayn, be ve altnc hl arasdr; dolaysyla
onlarn yaynlar, dua ve zikrin meydana getirdii gten
dirensizdir. Cinler, gne sisteminin dna kamazlar. ktklar
an, galaksi merkezinden gelen yayn onlar yakar. nk, 1400 yl
nce galaksi merkezinde clgnn azalmas ve ate younluunun

555

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Dua ve Zikir III

art, galaksi merkezinin yaynn glendirmitir. Bu yzden, o


zamandan beri burlara kp gelecek ile ilgili haber alamyorlar.
Gne'in 4. Tabakay Atmas III

OK YAKINDA GNE HL DEKLNE


GRECEK. DRDNC EMBERDEN NC EMBERE
GEECEK. BU GEN GETRECE OLAANST
HALLER DNYADA YAAYANLARI ETKLEYECEK;
HATT BR KISMINIZI YOK EDECEK. BU YZDEN,
KORUNMANIZ N GEREKEN TEDBRLER ALMAK
ZORUNDASINIZ.
Dua ve zikir yapmak parasyla deil, bedava. Yapmadn
taktirde madde tesine perian bir halde geersin... Yaptn taktirde
kaybn ne olur?..
Orulunun Duas

Orulu bir insann duas ok daha tesirlidir. Eskiden saat


olmad iin, insanlar tuttuklar orucu, gnein batna gre, be
alt dakika nce veya sonra aarlard. Ayn meridyendeki insanlarn
topluca iftar etme imkn yoktu. Fakat gnmzde saat olduu iin,
ayn meridyendeki kiilerin topluca iftar etmeleri mmkn. Eer
ayn meridyendeki insanlar, iftardan nce ayn anda dua ederlerse,
beyinlerinin tesiri dier beyinlerle birletii iin ok gl olur ve
yaplan dua yerini bulur. Efendim bir ka dakika erken ya da ge
fark etmez diyenlere inanmayn. Siz, tam vaktinde dua ve iftar edin.

556

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Beynin Programlanmas
Beynin Programlanmas

nsan, elde ettii g ile beynini programlayarak dilediini


yapabilir. rnein, sabahleyin kalktnda, Yeniden domu
gibiyim, ben ok iyiyim diye dn; akama kadar hep iyi olaylarla
karlarsn. nk beynini gzellie programladn. Gnlk
yaantnda, Naslsn diye sorulduunda, ok iyiyim dediin
zaman, iyi olursun. yi deilim dersen de, dediin olur. Bir insan
ne dnrse, ne yaparsa karln grr. Bu ite ne torpil var ne de
yasak var. spat sizde, yapn siz de grn.
Beynin tesiri ile alkal olarak; ocuklara mns gzel ve
derin olan isimler takmalyz. nk, dille devaml olarak
tekrarladn kelimeyi zikretmi olursun. Bylece beyninde,
zikrettiin kelimenin mnsna gre, pozitif veya negatif g
meydana gelir. rnein, ocuuna Sava veya Cenk ismini
taktn; gnde en az defa Sava desen, ylda binden fazla sava
kelimesini tekrarlam olursun. Yani sen, sava zikrini ekmi
olursun ki, bu da senin negatif olaylarla karlamana sebep olur.
Veya Sava ismini zikrettiin iin, uzun zaman sonra, ocuklarn
sakat kalabilir veya gen yata eitli nedenlerden dolay lebilirler.
Bu tr isimlerin topluca ve oka zikredilmesi savalara bile sebep
olur. Beyinlerimizin nasl bir g oluturduunu bilmek zorundayz.
Gzel eyleri tekrarlarsak, evremizde gzel eyler oluur.

557

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Beynin Programlanmas

Deerli insanlar, fanatiklii silin kafanzdan, BR.lik olun!


Barn! nce kendinizle barn, sonra hemcinslerinizle...
Birbirinize sevgiyle sarln; birbirinize dua edin; birbirinizin
iyiliinizi isteyin. Gnmzde, dini bilgisi olan insanlar tkenmi,
Dini biliyoruz diyenler hevalarna uymular. Bu kitaptaki ilimlere
sakn fanatik yaklamayn. nce aratrn. Bu yazlanlarn ilhi
kitaplara ters dtn asla gremezsiniz. Ben sizlerden hibir ey
istemiyorum; paranz da, malnz da sizin olsun. Bugn dini herkes
kendi anlayna ve karna gre yorumluyor ve yayor. Din size
deil, siz dinin artlarna uymak zorundasnz.
Ne Trkm ne Amerikanm;
Ne Rusum ne Almanm;
Ben sadece insanm.
Bunu diyen anlar bizi...
Amerikal, Asyal deme;
Afrikal, Avrupal deme.
Siyah beyaz birmi;
Bunu gren anlar bizi...
Araya snrlar germe;
Bouna asker besleme.
Dnya benim vatanmdr;
Bunu diyen anlar bizi...
558

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Beynin Programlanmas

Glgenin peine dme;


Kendin ile cebelleme.
Bouna iflasn seme;
Bunu bilen anlar bizi...
Erenlerde varlk olmaz;
Bunu bilen darda kalmaz.
Herkesin anlayna konutum;
Gnlde ayrlk olmaz...
Caferin snr yoktur;
Fakat mns oktur.
Bu mnnn hepsini,
BR. bilen anlar bizi...
Beynin Gdas

Bedenin gdas yemek imek; beynin gdas okumak, ilimdir.


Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde; Hi kimse ameli ile cennete
gidemez diyor. Sordular, Sen de mi ya Resllullah? Evet, ben
de. Lakin Allahn rahmeti beni kuatt iin giderim. 217 Allahn
rahmeti olmadan gece gndz ibadet etsen dahi cennete gidemezsin.
Peki, insan Allahn rahmetine nasl kavuur? Bilinli
ekilde dinin artlarn yaayarak. yle ki...

217 Ktb Sitte, Hadis no: 74

559

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Beynin Gdas

nsann stnl, tefekkr ve irade fark demitik. Bunlarn


nasl kullanlaca nebiler araclyla insanlara retilmitir. nsann
asl ilimdir, akldr. Sonsuz snrsz akldan ayr olmayan czi bir
akldr. En nemli ibadetlerden biri dnmektir(tefekkr). Yoksa
Hz. Muhammed (s.a.v.), Bir saat dnmek, bin rekat namazdr.
demezdi. Ramazan orucu gibi dnme orucu da, Meryem
Validemizin tuttuu iki orutan biridir. kincisi ise konumama
orucudur. Konumama orucu, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in de tuttuu
bir orutur. Bundan sonraki ibadetlerimizin birincisi bu olacak:
dnmek ve az konumak.
Peki akla kavumann yollar nedir? Birincisi zikirdir. kincisi
grdn ztlar birbiriyle karlatrp dnmektir. ncs ise
kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemektir.
Dnyada iken hrriyetini bulmak, kendini tanmak zorundasn.
nsann aklna ulamasn engelleyen yine kendisindeki vesvesedir,
sahiplik duygusudur, bencilliktir. Ayrca, dier nemli sebep de
iman eksiklii ve teslimiyetin olmamasdr. Dua ve zikrin beyinden
yayd ve senin evreni kaplayan dalgalar, Kmbe Merkezin en
gl dalga yayndr. Bu yzden btn d tesirlerden insan korur.
badetler

badetler gnden gne insann ahlkn deitirir, yaantsn


deitirir. badet eden kiinin elinden ve dilinden hibir canl
mahluk incinmez. Zamanla, bu kiinin beyninde deiim sreci
560

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


badetler

balar. Bunu kendisi anlar. Sonralar bu kiiye bir nur refakat eder.
Rengi, herkesin durumuna gre farkl olur. O nur artk ebediyen bu
kiiden ayrlmaz; nereye giderse gitsin, nuru kendisiyle beraberdir.
Kendisi bu nuru bazen grr, bazen gremez. Fakat bilir ki, bir k
kendisini takip ediyor. Yanla dt zaman gremez; yanl terk
etsin, tekrar grr. Hi yanl bir ey yapmasn, devaml grr. Bu
k (yani nur) bu kiinin sanki hocas olur. te; grse de, grmese
de, byle bir nuru elde etmi bir kii MMNDR ve ALLAHIN
RAHMETNE kavumutur.
Ben, pek nadir kiilerde gryorum bu nuru. Cuma namaz
klmak iin camiye gidiyorum; bin kii, iki bin kii namaz klyor.
Bakyorum bir kii dahi yok ilerinde byle olan. Halbuki; byle bir
kii sadece mmindir, veli bile deil. Velilik olay ayr. Hadiste
belirtildii gibi camide klnan namazn, evdekinden 27 misli fazla
olmas iin, camide bu tr kiilerden en az bir ka tane bulunmas
gerekir. nk, bu kiiler farknda olmadan Beytullahtan yaylan
beyaz akm alrlar, cemaate yayarlar.
Deerli insanlar, ibadet yapmann gayesi, beyin aamas
yapmaktr; Allaha yaknlk elde etmektir. Namaz mminin
miracdr hadisini hatrlayn. Mira, Allah tanma vesilesidir. Bir
insan ne kadar ok ilim renirse, Allaha o kadar ok yaklam
demektir. Cennete girmek iman iledir. Zerre kadar iman olan dahi

561

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


badetler

mutlaka cennete girecek. Bir insann iman ne kadar gl ise, duas


o kadar erken kabul olur.
man yksek olan bir insan; mal mlk, an hret peinde
komaz, para biriktirmez. man, Allaha gvenmektir; paraya, mala,
mlke deil. Niin mal mlk topluyorsun? Olum, kzm ilerde a
kalmasn diye. te bu, imansz birinin szdr. stediin kadar
ibadet et; byle dnyorsan, sen mnafksn. nk, dil ile iman
ettin, dncen ile etmedin. badeti gsteri etmisin... Beden
camide, kafa darda... Bu kiiyi elbet ki rahmet sarmaz. Bir kiiyi
rahmet sarmadysa, istedii kadar namaz klsn, cennetten mahrum
kalr. Hadis yle diyor! ayet Kurana ve hadislere inanyorsan...
Mnkir ve Nekir senin nurunun olup olmadn grecek.
Onlar sana, elde ettiin nura gre davranacak. Nasl ki vizen yoksa
yabanc bir lkeye seni sokmuyorlarsa; nurun yoksa, mahere kadar
bu yaplardan kamaz, hapis kalrsn; buray da iyi anla! Dnyada
iken nur elde edememisen, MAHER denen gei boyutunda,
SIRAT geemezsin! Nasl ki faydas olmayan dnya mal seninle
oraya gitmiyorsa, gstermelik kldn namaz da seninle oraya
gitmez; dnyada kalr.
Sen, namaz, oru gibi ibadetlerin ne iin yapldn dahi
bilmiyorsun. Allah ile pazarlk yapmsn; Ben ibadet ettim, sen de
beni cennetine sok diyorsun. Kurann ilk ayeti; OKU, OKU,
562

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


badetler

OKU! Okumak farz! Dn, aratr, deerlendir(tefekkr et)! Zira


ilimde ne kadar ileri gidersen Allah'a o denli yaknlk elde etmi
olursun. Gybet etmek ve bo laf konumaksa haram! Acaba sen
hangisini yapyorsun? yi dn! Eri br olma, doru ol!
Mslman dosdoru ve cmert olur.
Yok bu zaman yle, yok byle... Bir de kalkp Allahn
zamanna, bozuk diye iftira ediyor. Kendini kandrma ve
bakalarna inanma! Dinin z deimez, sistemin znde asla
deiiklik olmaz! Senin dncende deiiklik olur. Bilim insanlar
her eyi bilemez! nk, Ana Program dnmekle elde
edilemez; test yapmakla, aletle hi tespit edilemez.
Veli Olmak

Yukarda bahsettiimiz, MMNLK VASFINI elde etme


olaydr. imdi de VELLK olayndan bahsedelim... nce unu
belirtelim... Bir kii dnyada can gnlden neyi istiyorsa, mutlaka
ona kavuur! Kii, yukarda mminlik vasfn elde etmi ise, slm
denen, Allahn sistemi ve dzenine kaytsz artsz teslimiyet
ierisine girer. Bu kiinin elinden ve dilinden hibir yaratk
incinmez. Bilir ki, Allah abes bir ey yaratmaz. Her eyin Allahtan
olduunu bilir. Bu hl zere yaamn devam ettirir. Bu arada, kendi
nefsini bakalarna feda eder. rnein, bu kii namaz klacaksa,
namaza konsantre olur. Beynindeki btn dnya meakkatini silip
atar. Kbeye dner ve youn bir ekilde Beytullah dnr. Bu

563

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Veli Olmak

hl bu kiiye tamamen yerleir. yle bir an gelir ki, bu kii namaza


balamak iin tekbir ald an, Kbe nnde belirir. Bu kii nce
bunu anlayamaz. Ben Kbeyi dnyorum da onun iin hayali
nme geldi zanneder. Birka seferden sonra bu kii bakar ki, Kbe
gerekten nnde, seyrediyor... nce ok arr, fakat namazn da
bozmaz. Bu konudan kimseye bahsedemez, nk inanlmayacak,
olaanst bir olaydr. Bu kii zamanla buna alr. Artk namaza
balayp tekbir alaca an yle konsantre olur ki, Kbeyi grmeden
tekbir almaz, namaza balamaz. Bu kiiyi kenardan seyredenler, Bu
adam niye bekliyor da tekbir almyor diye merak ederler...
Bu hl yle ilerler ki, artk bu kii deil Kbeyi nnde
grmek, tekbir ald andan itibaren, Kbede namazn klmaya
balar. rnein bu kii Almanyada yayor. Yanndakiler bu kiiyi,
kendileriyle Almanyada namaz klyor zanneder. Halbuki bu kii,
aslnda hem Almanyada hem de Kbede namaz klmaktadr. Eer
bu kiinin Beytullahta bir tand varsa; tand, bu kiinin
Beytullahta namaz kldn grr. Tand, Almanyadakilere
telefonla bu kiinin Beytullahta namaz kldn haber verse,
Almanyadakiler inanmaz; Hayr; sen yanlyorsun, o u an
Almanyada, yanmzda namaz kld der.
Bu kiide bu hl o kadar ok ilerler ki, evinde oturduu yerden
dahi Dnyann her tarafn seyretmeye balar. Duvarlar bu kiiye

564

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Veli Olmak

perde olmaktan kalkar; kimlerin ne yaptn grr, fakat hi


kimseye karmaz, nk her eyin yerli yerinde olduunu bilir. Bu
kii iin, en uzak yerin dahi mesafesi ksalr; hatt kalkar.
ZAMAN ve MEKN amtr. TAYY MEKN dediimiz
olayn asl, ksaca budur. nce mekn alr, sonra zaman alr.
Mekn almadan zaman almaz!
Deerli insanlar; bunlar inanmas zor, olaanst hallerdir. Bu
halleri yaamayan anlayamaz. ayet bir kii diyorsa ki, Ben bunlara
inanmam; ispat yine kendinizde. artlarn tam yerine getirin,
kendiniz de ayn halleri yaarsnz. Denemesi bedava...
Daha nce belirttiimiz gibi; bir bardaa su doldur, hava kar
gider; suyu boalt, hava girer. kisini bir bardaa dolduramazsn.
te, insan kalbi de byledir. Ya dnya meakkati veya bu haller...
Kalbini ikisinden birine teslim edeceksin... Ben hem dnyalk
istiyorum hem de bu halleri istiyorum... Bu mmkn deil!..
nsanlarn ekseriyeti her eyi bir tesadfm gibi, dzensizmi
gibi sanyor. Bu, onlarn dncelerinin dzensizliinden
kaynaklanyor. Halbuki, beyindeki hcrelerin ilk meydana geldikleri
zamanki dizilii ok mkemmeldir. Bu hcrelerin diziliini,
dardan aldnz yanl bilgiler ve etkenler bozar; beyninizde kaos
meydana gelir. Peki, tekrar dzene sokmann yolu var m?.. Evet
var; bunlarn teferruatn yukarlarda, batan beri anlatyoruz.
565

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Veli Olmak

Bizler 20. ile 21. asr arasnda var edilmiiz. kinci bir kez; ne
asrlar nce ne de asrlar sonra dnyaya gelebiliriz. Yalnz
bulunduumuz asra sktrlmz, bunun dna kamayz. Ben on
asr sonra tekrar dnyaya geleyim diyemeyiz; bu mmkn deil...
O yzden, bulunduunuz zaman ve mrmz iyi
deerlendirmeliyiz. Hayatnz boa harcamayn. Gideceiniz
boyuttan buraya tekrar dn yok. Kendinizi nasl yetitirmiseniz,
yle kalrsnz; yle de ebediyen yaamnz devam eder. Bu yzden
lzumsuz ilerle uramayn. Birbirinizi sevin ve birbirinizin
ilminden faydalann. Neyin kavgasn yapyorsunuz u ksack mr
mddetinde?.. Her ey burada kalyor. Sonu olarak; dnyaya plak
gelip, dnyadan plak da gidiyoruz...
man eden bir kiide ahlak drst olur; kimseyi knamaz,
komularn incitmez, ana babasn kendi nefsine stn tutar,
kendine ktlk edene iyilik eder, halinden ikayeti olmaz, beddua
etmez, kazancndan fakire, dula, yetime, sakata sadaka verir, btn
skntlara katlanr, ikayeti olmaz, bilir ki her ey Allah'tan... ayet
Allah iin bir ey yapmak istiyorsan btn yaratlmlar sev, onlara
iyilik yap, a doyur, pla giydir, ikiyzllkten kurtul. En ok
neyi seviyorsan senin ilahn odur. Allah' sevmek yaradlanlar
sevmekle olur.

566

MUTLAK FAL-AKILBedene Hkmetmek II


Veli Olmak

nsan sevgisi,
Hayvan sevgisi,
Nebat sevgisi;
Var m bunun tesi?
Bu ne dmanlk?
Bu ne kin?
Bu ne zalimlik?
Bu ksack hayatta...
Dmanl ezsin kardelik;
Kini sndrsn Ak;
Zalimlii silsin sevgi;
Sevda dosun ufuktan.
Gel Cafere, hemen gel!
El ele versin insanlk.
Gel, gel, kendine gel!
Huzur bulsun meydanlk...
Atmosfer II

Atmosferden biraz daha bahsedelim... nsan yneten nasl ki


beyni ise, Dnyay da atmosfer ynetir. Dnyann karnnda, yani
gbeinde dnen ate de Dnyann kalbini oluturur. Yani,
Dnyann beyni atmosfer, kalbi ise gbekte dnen atetir. Bunlar
birbiriyle balantldr ve iletiim halindedir. Bu iletiimden ileride
bahsedeceiz.
567

MUTLAK FAL-AKILAtmosfer II
Atmosfer II

Atmosferi eitli elementler oluturur. Bunlarn bir ksm


grlmezler. Bunlarn ierisindeki iki madde temeli oluturur. Biri
Gez, dieri de Gezgez maddesi. Bunlar iki zt maddedir. Biri dta,
dieri itedir. Dtakini, Gnein yayd atomalt beinci boyuta ait
zerrecikler olutururken; itekini de, Dnyann oluumu srasnda
yayd atomalt drdnc boyuta ait zerrecikler oluturdu.
Atmosferin oluumu da, insann oluumu gibi uzun zaman ald.
Devaml dtan ve iten beslendi. Atmosferdeki oluum, geliimini,
Nuh (a.s.) dneminde tamamlad; tkenie geti. unu hi
unutmayn; madde evrende hibir ey olduu gibi kalmaz. Ya
gelime halindedir ya da bozuum halinde...
Dnyay koruyan, Gez ve Gezgez yaplardr. Gez ile Gezgez
aras bo deil, grnmeyen bir nesne ile doludur. imdi unu
bilmek lazm; Dnyann evresi perde ile kapldr. Bunlar ana
perdelerdir. Gnein etraf da yle. Gne sisteminin tmn
kaplayan yine perde var. Ve dier sistemlerde de, sistemleri
evreleyen perdeler sz konusudur. Diyelim ki, gne sistemine
dardan bir gkta girecek... Bu gkta ayet Dnyaya isabet
ederek Dnyada ok byk tahribat yapp hayat etkileyecekse, bu
ta, sisteme girerken Gezgez tarafndan uyarlr. Bu uyarma,
ynlendirme olaydr. Bylece ynlendirilen ta, sisteme girerken
yava yava yn deitirir.

568

MUTLAK FAL-AKILAtmosfer II
Gktalarnn Ynlendirilmesi
Gktalarnn Ynlendirilmesi

Talarn nasl ynlendirildiini ksaca aklayalm... Oluumu


srasnda
Dnya,
ekirdekatein
htsyi
ie
kvrp
younlatrmasyla, dtan ie doru devaml perde brakt.
Dolaysyla, Dnyann oluumunun balad mesafeden atmosferin
oluumuna kadar, binlerce perde olutu. Bu perdeler, zt enerji
emberleridir. Dnyann ekirdekatein kvrmasyla olumas,
brakt perdelerin dier gezegenlerinkinden farkl ve gl
olmasna sebep oldu. Bylece gktalar, atmosferin dndaki bu
gl perdeler tarafndan, daha zayf perdelerle kuatlm
gezegenlere kaydrlrlar. Gnee ynlendirilen talar, Gnein
birinci tabakasndan geince erir, yok olur.
Dier gezegenlerin oluumunda ekirdekatein yer almamas,
onlardaki atmosferin eksik olmasna sebep oldu. Bu yzden onlar,
gk cisimlerine g yetirip onlar ynlendiremezler, gktalar
onlara arpar. En gl yap Gezgez olduu iin, bu talar nceden
Gezgez uyarr. Kk talar gne sistemine girdiklerinde Gezgezin
radarna yakalanmaz, uyarlmaz, yn deitirmezler, fakat kendisine
yakalanr, yanarlar. Dnyann koruyucusu, atmosferin d katlarn
oluturan Gezgez maddesidir. Demek ki, gktalarnn Dnyaya
isabet etmemesinin tesadfle ilgisi yokmu. Sistemde tesadfe yer
yoktur.

569

MUTLAK FAL-AKILAtmosfer II
Ozon Tabakas
Ozon Tabakas

Bilim insanlarnn ozon tabakas dedikleri tabaka, hava


atomlar ve onlardan ayrlan zerreciklerden oluan younluktur ki,
Gezin i ksmndaki younluunu olutururlar. Bu tabakalar, Dnya
gbeindeki dnn ekimine tabi olduklar iin, Dnya'dan
kopamazlar. Bu tabakalar, yeryzndeki elementlerin arptrlarak
hl deitirip ztlk oluturmalarndan dolay zarar grrler. Bu
zararlardan dolay, iteki Gez tabakasnda yrtlmalar balad. Ayn
ekilde, Gezgez de bozuuma gemi durumda.
Grnmeyen Yasalar

Bizim yasalarmzn haricinde, sistemde grnmeyen, gizli ve


mkemmel yasalar vardr. rnein, su ileyen bir kii, suunu
gizlemek suretiyle bizim yasalarmzn yaptrmlarndan kurtulabilir.
Ancak, iinde bulunduumuz sistemin gizli yasalarnn
yaptrmlarndan asla kurtulamaz! Biz ona hapis veya para cezas
verecektik; bizi atlatm... Sistem, ona baka trl ceza verir.
Adamn gizledii suun byklne gre, rnein evi yanar;
arabas hasar grr; sakat kalr; hasta olur; ocuu lr vs.
Hibir ey gizli yasalardan kaamaz. stedii kadar saklamaya
alsn; insann ve insanln, zerre kadar dahi olsa, yapt hibir
ey kaybolmaz; kayt edilir. sterseniz yedi demir kap ardnda ima
ile konuun; zannetmeyin ki kimse grmedi, duymad. Mutlaka o
konuulanlar gren, duyan biri vardr. Sizin bildiinizin yannda,
bilmedikleriniz sonsuzdur. Sizin bilmediklerinizi de bilen vardr.
570

MUTLAK FAL-AKILAtmosfer II
Grnmeyen Yasalar

uray ok iyi idrak edelim... Dnyaya geliyorsun; hibir ey


bilmiyorsun; sa solu taklit etmeye alyorsun; bunu da akl
sanyorsun. Sonra da be kuruluk aklnla, kalkyorsun ilhi yasaya
eletiri yadryorsun... Ben olsam byle yapardm, yle
yapardm... Bu sonsuz evrende, en azndan grdklerini dzenli bir
ekilde yrten yasalarn ne kadar muazzam olduklarn da m fark
edemiyorsun?
Hastalklarn Sebepleri II

Hastalklarn temel nedenlerinden biri de, vcudu yneten


beyindeki dzensizliktir. Beynin en byk dman, sahiplik
duygusudur. evrendeki her eyi eletirmek; bakalarnn yaptn
beenmemek; herkesi kendin gibi dndrmeye almak; her eyi
kendi dorultunda hareket ettirme istei; kendi yaptnn doru,
bakalarnn yaptnn yanl olduunu dnmek; karlatn
olaylara sevinmek veya zlmek, beynindeki hcreler arasnda kaos
meydana getirir. Bu kaos da vcudunda eitli hastalklarn
olumasna sebep olur. nk, vcuttaki btn organlar beyindeki
belli hcre gruplarna baldr. Hcre gruplarndaki kaos, grev
yapamamalarna neden olur. Pek tabi grev yapamayan hcre
grubunun ynlendirdii organda da, arza (yani hastalk) meydana
gelir.
Beynin en byk dmanlar:
Birincisi, ok yemek yemek;
571

MUTLAK FAL-AKILAtmosfer II
Hastalklarn Sebepleri II

kincisi, alkol;
ncs, grltdr.
nsann aklna ulamasn engelleyen dier hususlar ise;
vesvese, sahiplik duygusu ve bencilliktir.
Ayn ekilde, fabrika bacalarndan kan zararl maddeler,
uyumsuz zt enerji olarak atmosfere yaylp atmosferde kaos
oluturur. Bylece atmosferde dengesizlik meydana gelir.
Atmosferdeki dengesizlik, atmosferin (yani Dnyann beyninin)
hasta olmasna sebep olur. Bylece, Dnya zerindeki doa
artlarnn dzeni bozulur. Bu da Dnya zerindeki hastalktr.
Ksacas; Dnya hasta ise, bu, atmosferdeki dengesizlikten
kaynaklanr.
nsan bedeni de dnyaya aittir. nsan bedeni, Dnyann
hamurundan meydana geldii iin, insan beyni ile atmosfer arasnda
byk balant vardr. Bu sebeple atmosfer, insan beynini de etkiler.
Dikkat et; insan bazen halsiz olur, bazen din olur. Bunun temel
sebebi, deien hava artlardr. Hava artlar ise, atmosferle
balantldr.
Ayrca, olmasn istedii eylerin olmamas ve sahip olduu
eyleri kaybetmesi, insanda znt meydana getirir. Bu da beyin
hcrelerini etkiler, beyin ise organlar etkiler; al sana hastalk...

572

MUTLAK FAL-AKILAtmosfer II
Hastalklarn Sebepleri II

Demek ki, insan kendi kendine zarar veriyor. Onun cezasn da


hastalk ve eitli ekillerde ekiyor. Bunun da farknda deil. Bir
insann salkl olmas iin, kafasn hibir probleme takmamas
gerekir.
Ayn ekilde, atmosfere zarar veren, yine Dnyann kendisi.
Toprak, maden gibi nesneleri insan alyor; bunlara ekil veriyor; bu
deiimden zararl kimyasal maddeler meydana geliyor; atmosfere
kyor; atmosferi hasta ediyor. Gnmzde, hasta bir Dnya ve
iinde yaayan hasta beyinler sz konusu...
Peki; sizi bu hastalktan kim kurtaracak? Yine siz kendiniz
kurtaracaksnz... Bugnden itibaren, hem kendinizi hem de
Dnyay tedavi edeceksiniz. Baka areniz yok!.
Gezgez lmek zere... Bu, hepinizin sonu olur. nk Gezgez,
atmosferin can damar. Yoksa, trilyonlarca galaksi ierisinde saysz
dnyalar varken, tanr (!) gkten gelip sizinle uramaz...
Zaten tanr; Bktm, usandm artk bunlardan; her asrda
kavga, sava! Bunlara nebi gndermek de kr etmiyor. Canm, onlar
da lse ne olur yani diye vazgemitir sizden herhalde. Dnyann
ne kymeti var ki bu kadar sonsuz alem ierisinde...

573

9.
SALHLERN DUASI
-GBen; Onun,
Hem mahiyetiyim,
Hem aynym.

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
BR.lik IV
BR.lik IV
Kader III

Deerli Mslmanlar,
Kader ilmi asrlardr anlalmam bir konudur. Bu konuyla
ilgili olarak birinci gr, czi iradenin olmadn ve kaderi
Allahn yazdn syler. kinci gre gre ise, czi irade vardr ve
herkes kendi kaderini kendi yazar.
Birinci gre gre, hi kimse Allahn yazd kaderin dna
kamaz. Allah, senin yaptklarn sana cebren yaptrr. Bu grle
ilgili olarak birok ayet ve hadis vardr. rnein:
Yolu dorultmak da Allah'a aittir, ondan sapan da var.
Bununla beraber Allah dilese, hepinizi hidayette klard. 218
...Allah her kime hidayet ederse, ite o ermitir. Her kimi de
saptrsa, artk onu irad edecek bir veli bulamazsn.219
Eer Rabbin dileseydi, yeryznde kim varsa hepsi birden
iman ederlerdi. O halde insanlar hep mmin olsunlar diye sen mi
zorlayacaksn? Allahn izni olmadka hibir nefis iin iman
edebilmek yoktur. Ve akllarn gzel kullanmayanlar pislik
ierisine brakr.220

218 Kuran, 16/Nahl Sresi, 9. Ayet.


219 Kuran, 18/Kehf Sresi, 17. Ayet.
220 Kuran,10/Ynus Sresi, 99. ve 100. Ayet.

577

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
Kader III

Allah nce kalemi yaratt; Yaz dedi. Kalem, Neyi


yazaym? dedi. Allah, Kaderi, olan ve ebediyete kadar olacak
olan yaz diye buyurdu.221
Allah yarattklarn bir karanlk iinde yaratt, sonra
nurundan sat; bu nurdan alanlar hidayete erdi, almayanlar
delalette kald. Allahn ilmine gre kalem kurudu.222
Grld zere, bu ayetlere ve hadislere gre, insan kendine
takdir edileni yaamaktadr.
kinci gre gre ise, yaptklarn sen hr iradenle yaparsn,
Allah sana zorla yaptrmaz. Bu grle ilgili olarak da birok ayet ve
hadis vardr. rnein:
Kim iyi bir i yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de ktlk
yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici deildir.223
Herhalde, biz ona yol gsterdik, ister kredici olsun, ister
nankr, kfir.224

221 Hadis. Trmzi, Ebu Davud


222 Hadis. Trmzi, iman bahsi
223 Kuran, 41/Fussilet Sresi, 46. Ayet.
224 Kuran, 76/nsn Sresi, 3. Ayet.

578

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
Kader III

Banza ne bela geldiyse kendi ellerinizin kazandyladr.


Halbuki bir ounu affediyor.225
Kim doru giderse srf lehine gider. Kim de sapklk ederse
ancak aleyhine eder. Ve hibir gnahkr dierinin gnahn
ekemez. Biz bir resul gnderinceye kadar azaplandrmayz.226
Her doan ancak slam ftrat zere doar. Sonra ana ve
babas onu, Yahudi veya Hristiyan yapar.227
kinci grn ne srd hadiste, insanlarn anne ve
babalar tarafndan ynlendirildikleri ifade edilmektedir. Birinci
grn ne srd hadislerde ifade edildii gibi, kader yazlm,
kalem kurumu olsayd, bu mmkn olmazd.
Dikkat edilirse, iki gr de destekleyen hadisleriyle
Peygamberimizin az, yine iki gr de destekleyen Kuran'n
azyla ayndr.
Peki; biz, her iki gr de destekleyen ayet ve hadislerden
sonra, bu iin iinden nasl kp, kaderi nasl anlayacaz?

225 Kuran, 42/r Sresi, 30. Ayet.


226 Kuran, 17/sr Sresi, 15. Ayet.
227 Hadis. Ebu Davud, Ebu Mslim, Trmzi

579

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
Kader III

Deerli Mslmanlar,
lahi kitaplardaki ayetlerde; avam dzeyine, havas dzeyine ve
hassl havas dzeyine olmak zere l bir hitap vardr. Bu
hitaplarn birbirine kartrlmasndan dolay, kader gibi birok
konuda ihtilafa dlmtr. rnein, Kurandaki, Mahlukatn
kaderini nceden yazdk ayetinden yola kan birinci grn
savunucular, insan mahluk olmakla snrlayp, insann biyolojik
madde bedenden te bir varlk olduunu gz ard ederek, insann
kaderinin nceden yazldna inanrlar.
Halbuki mahluk kelimesi, zahirde grdmz insan,
hayvan ve nebatn madde bedenleri, galaksiler, yldzlar ve
gezegenlerle beraber, gremediimiz cinlerin ate bedenleri,
atomlar, atomlar meydana getiren paracklar gibi varln madde
boyutuna iaret eder. te; kaderi nceden yazlm olan; mahluktur,
yani yaratlm olandr; varln madde boyutudur.
Nasl ki tm varl madde ile snrlamak yanl ise, varln
z olan insan da madde beden ile snrlamak yanltr. Zira, varlk
ve onun z olan insan; madde st, madde ve madde tesinin
BR.liidir. nsann madde olan boyutuna beer denmitir.
Dolaysyla kaderi yazlan insann beeriyetidir.

580

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
Kader III

Ancak insan, beeriyetin stnde bir varlktr. Zira onun ruhu,


aadaki ayetlerin de aka ifade ettii gibi, Allahn
ruhundandr.
Ve dn o vakit ki Rabbin meleklere, Ben demiti; Kuru
bir amurdan, suretlenmi bir balktan bir beer yaratacam.
Dolaysyla
onu
dzenleyeceim
ve
iine
ruhumdan
nefheyleyeceim zaman derhal onun iin secdeye kapann.228
O ki yaratt her eyi gzel yaratt. Ve insan yaratmaya bir
amurdan balad. Sonra da bir slaleden, bir hakir sudan neslini
yapt. Sonra onu dzenleyip iine ruhundan fledi.229
Rabbin meleklere demiti ki, Ben muhakkak amurdan bir
insan yaratacam. Onu tamamlayp iine de ruhumdan flediim
zaman, derhal ona secdeye kapann.230
Ve Rab Allah yerin toprandan adam yapt ve onun
burnuna hayat nefesini fledi. Ve adam yaayan can oldu.231
te insana flenen bu ruh, insann madde st boyutudur.
Ancak, insana madde stnden sadece bir cz flenmitir. te; bu
228 Kuran, 15/Hicr Sresi, 28. ve 29. Ayet.
229 Kuran, 32/Secde Sresi, 7-9. Ayet.
230 Kuran, 38/Sd Sresi, 71. ve 72. Ayet.
231 Tevrat, Eski Ahit, Tekvin, Bab 2/7.

581

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
Kader III

czzn iradesi, czi iradedir. nsana flenen czi ruh, madde


stnn btnsellii olan tmel ruhtan ayr olmad iin, czi irade
de tmel ruhun iradesi olan klli iradeden ayr deildir. Madde st;
mahluk, yani yaratlm olmaktan, bir kadere tabi olmaktan
mnezzehtir. nsan, ite bu madde st boyutu itibariyle beeriyet
st bir varlktr, ademdir. Zira adem, beeriyet st bir varlk
olmasayd, melekler kendisine secde etmezdi.
Ancak bu hakikat, tasavvuftaki mlhime noktasna gelen
birok insann, kendisinin Allah olduu zannna kaplmasna neden
olmaktadr. Bu zanna kaplanlar; Allah dilediini yapar, gnah
sevap yok diyerek, her trl yanl yapmaya balar ve yapt
yanllardan kendisini sorumlu tutmaz. Namaz gibi eriatn
emirlerini terk eder. Ya da birinci grn savunucular gibi,
nsann iradesi olmadna gre, yapan da yaptran da Allahtr
diyerek, insanlara, yaptklarn, Allahn zorla yaptrdna inanr. Bu
anlay, Cebriye Mezhebi anlaydr. Bu anlaytaki kiiler teklii
yaadklarn sanrken, aslnda, bir kaderi yazan Allahn varlna,
bir de kadere mahkum insann varlna inanarak, farknda olmadan
ikilie dmlerdir. te bu anlay irktir. Bu tr kiilere dorular
kabul ettirmek mmkn deildir. nk onlar, kendilerinin en
yksek makamda olduklarn zannederler.

582

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
TEK.lik Ve BR.lik II
TEK.lik Ve BR.lik II

Halbuki teklik, bir anlay deil, sfattr. rnein, dnyada


yaayan yedi milyar insann simas birbirine benzemez. Hi kimse
birbirinin tpksnn ayns deildir. Aalar da yledir. rnein,
milyarlarca elma aac vardr, fakat birbirinin tpksnn ayns
deildir. Kiminin boyu uzun, kiminin ksa, kiminin dal eri, kiminin
gvdesi kaln vs. Hayvanat da yledir. Hatt yaan kar taneleri bile
birbirinin tpksnn ayns deildir. Gezegenler, gne sistemleri,
galaksiler de yledir. Madde evrende yaratlan bir nesnenin
tpksnn ayns ebediyete kadar bir daha asla yaratlmaz. Madde
tesi saysz alemler ve orada yaayan saysz varlklar da byledir.
te; teklik kanunu budur. Herkes, farknda olsun olmasn, tekliini
yaar. Yoksa, Allah birdir, tektir; ben de bunu anlayp vahdet
srrna erdim; Allahtan baka bir ey yoktur; ben de O olduuma
gre, dilediim gibi yaarm; Allahn namaza ihtiyac yoktur.
deyip gnah sevap tanmadan tekliini yaadn sananlar
yanlmlardr.
Kinatta hibir eyin tpksnn ayns yoktur; her birim tektir.
te Allah'n TEK.lii budur. Ayn zamanda btn birimler
birbiriyle balantldr ve btnsel TEK.i oluturur. Bunlarn
btnne de Allahn BR.lii denir.
ok daha dar grl kimi insan da duruma gre hem Allah
bizi yaratt, dnya zerinde serbest brakt, bizim czi irademiz var,
583

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
TEK.lik Ve BR.lik II

kaderimizi kendimiz yazyoruz, hem de Allahn yazd kadere


tabiyiz derler. Nefsine ho gelen bir gelime iin, Ben czi
irademle yaptm deyip kendine pay karrken; nefsine ho
gelmeyen bir gelime iinse, Bu benim kaderimde varm deyip,
olanlardan Allah sorumlu tutar.
Kaderin hakikatine ermi olanlar ise bilir ki, insanda; madde
st ruh, madde beden ve madde tesi bilin BR.lik
halindedir. Bu BR.likten dolay insan kainatn zdr. te;
Ve Allah insan kendi suretinde yaratt. Onu Allahn
suretinde yaratt. 232
ayeti bu hakikate iaret eder.
nsan, kendisine flenen ruh itibariyle ne Allah'tan ayr ne de
kendisine flenen ruhun czziyeti itibariyle, Allah'la ayndr. nsan,
bireysellikten mnezzeh madde st tmel ruhtan bir czzn,
maddede brnd beeriyet vesilesiyle bireyselleerek madde
tesi bilince dnt varlktr. nsan; ademe, bireyselleme ve
kemalleme srecinde verilen isimdir. Bu srete insan hem ibadeti
yapan hem de yaptrandr... Madde st akl ile ilim elde edip madde
bedenine namaz gibi eitli ibadetler yaptran insann madde tesi

232 Tevrat, Eski Ahit, Tekvin, Bab 1/27.

584

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
TEK.lik Ve BR.lik II

bilinci kemalat elde eder. te; peygamberimizin aadaki hadisinde


ifade ettii hidayet bulan, kemalleen insandr.
Allah karanlkta nurundan sat; alan hidayet buldu,
almayan dalalette kald233
Ademe flenen ruh, cann balama annda temeli oluturan
meleki tesirdir. Cann balang annda gelen tesirle ruh bedenin de
oluumu balar. Yedi'den yldzlara ve feleklere yansyarak
rahimlere salan tesirler iki trldr; meleki ve cinni denen tesirler.
te cann balama anndaki kaymada clg ruhun temelini
oluturmusa kii said; ksei oluturmusa aki olmutur. Yani,
sadece bu meleki tesirden alan adem olur; almayan aki olur,
dalalette kalr. Bu ilim, madde st ilmidir. Bunlar iyi anlarsak ve
dnrsek nereden geldiimizi de idrak ederiz. Ruh bedenin
gzellii, irkinlii, doum olayndan sonra byyp her eyi
anlamaya baladktan sonra oluur. Ancak beden gzelliimiz,
cinsiyetimiz domadan, beynin programlanmasndan sonra meydana
gelir.
Dar manada karanla ana rahmi denmitir. Ana rahmi havatoprak-sudan ibarettir. inde bulunduumuz dnyaya aittir ve
maddedir. Bu sebeple insan sadece ana rahminde deil, rahimden
ktktan sonra da karanlktadr. Karanla salan nur ise; insana
233 Hadis, Tirmiz, man 18, (2644).

585

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
TEK.lik Ve BR.lik II

dnya yaants boyunca eitli vesilelerle sunulan ilim ve ibadet


olanaklardr. te bahsedilen nuru alp hidayet bulanlar, dnyada
sunulan ilim ve ibadet olanaklarn deerlendirenlerdir.
lmle birlikte ta-toprak-su olan madde beden dalr; taa,
topraa, suya karr ve beeriyet son bulur. Baki kalan; ...biz
Allaha aitiz ve sonunda ona dneceiz...234 ayetinin de iaret
ettii gibi, bireyselleme ve kemalleme srecini tamamlayan
ademdir. Zira her insan, en ge lmle birlikte, topraktan gelenin
topraa, ruhtan gelenin de ruha dndn (bilince dntn)
grr. Herkes, ahiret denen madde tesinde, dnyada yaptklarnn
sonular ile karlar.
O gn insanlar amellerinin kendilerine gsterilmesi iin
blk blk kabirlerinden kacaklardr. Artk kim zerre
arlnca bir hayr ilerse onun mkafatn grecektir. Kim de
zerre arlnca bir ktlk ilerse onun cezasn grecektir.235
Bununla ilgili olarak kimseye torpil yaplmaz; kii nebi dahi
olsa, yaptklarnn karln grr. te bu sebeple Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) gece gndz ibadet etmi, namaz klmtr.
Deerli okurlar,
234 Kuran, 2/Bakara Sresi, 156. Ayet.
235 Kuran, 99/Zilzl Sresi, 6-8. Ayet.

586

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
TEK.lik Ve BR.lik II

Son olarak size Peygamber Efendimizin Devenizi balayn,


yle tevekkl edin szn hatrlatmak istiyorum. Bu hadiste
Peygamberimiz(s.a.v.), mminlere; czi irade ile tedbir aldktan
sonra olacaklar Allah'n takdirine brakmalarn tavsiye ediyor.
Kaderi anlamak iin insan doru deerlendirmek gerekir.
nsan madde st ruh, madde beden ve madde tesi bilincin BR.lii
olduu iin; insan sadece ruh ya da sadece beden ya da sadece
bilin olarak deerlendirerek kader konusu asla anlalmaz. Bu
konudaki ihtilafn temelinde bu yatar.
Kader konusunda birinci grn delil gsterdii ayetleri
insann beeriyetine gre, ikinci grn delil gsterdii ayetleri ise
insann ruhaniyetine gre yorumlarsak, iki grn de delil
gsterdii ayetleri daha iyi anlarz. Birinci gre doru, ikinci
gre yanl demek; ikinci grn ortaya srd ayetleri inkr
etmektir. Ayn ekilde ikinci gr doru, birinci gre yanl
demek ise; birinci grn ortaya srd ayetleri inkr etmektir.
Halbuki her iki grn de delil gsterdii ayetler dorudur.
Bilindii zere Kurandan bir ayeti inkr etmek, Kurann tamamn
kabul etmemektir. Bu sebeple, kader konusunu tartmak
sakncaldr. Bu konuyu tartm nice kavim helak olmutur.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bu sebeple, aadaki hadiste de

587

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
TEK.lik Ve BR.lik II

ifade edildii gibi, mmetinin alimlerine dahi kader konusunu


tartmay yasak etmitir:
Siz bununla m emrolundunuz? Ben bunun iin mi
peygamber olarak gnderildim? unu biliniz ki, sizden nceki
mmetler, bu tr tartmalara baladklar zaman helak
olmulardr. Sizi bu tartmalardan men ediyorum.236
Sevgili Mslmanlar,
Kader konusu, Allaha vasl olmadan anlalacak bir konu
deildir. Allah'a vasl olan dahi byle snrsz bir manay kelimelerle
tam olarak ifade edemez. Zira, kader Allah'tandr. Bu yzden,
aklmzn almad yerde iman edelim... nk kadere iman, imann
artlarndandr. Kuran bize, nasl yaamamz gerektiini en doru
ekilde retmektedir. Ve Allah'n rahmetiyle bize dua kaps,
yanllardan dnp yolumuzu dorultmamz iin her an ak
tutulmaktadr.
Kullarm, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerekten
ben (onlara ok) yaknm. Bana dua edince, dua edenin duasna
cevap veririm. O halde, doru yolu bulmalar iin benim davetime
uysunlar, bana iman etsinler.237
236 Hadis. Trmzi, Kader, 1
237 Kuran, 2/Bakara Sresi, 186. Ayet.

588

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
TEK.lik Ve BR.lik II

Bu davete en bata Peygamberimiz(s.a.v.) uymu ve ska


aadaki gibi dua etmitir.
-Ey kalpleri eviren Allah! Kalbimi dinin zere sabit kl.
Sahabeler sorar:
-Getirdiklerine iman ettik. Bizim iin korkuyor musun, ya
Resulullah?
-Evet; nk kalpler Allah'n iki parma arasndadr.
Diledii gibi onlar evirir.238
Dua Kaderi Deitirir mi?

Dua kaderi deitirir ve kazay nler. nsan, kaderine dua ile


yn verebilir. Kaderinde dua etmek varsa edersin, yoksa
edemezsin sz, cebriye mezhebi anlaydr ve insan ancak
duadan alkoyar. eytani bir szdr. Peygamberimizin (s.a.v.) dua
konusundaki hadislerinde byle bir ilavesi yoktur.
Mslman alimler, hocalar ve mminler, kader konusunu
Peygamberimiz (s.a.v.) yasak ettii iin tartmazlar. Bu sebeple
btn bu yazdklarmdan sonra belirtmek isterim ki, benim kader
konusuyla ilgili hibir iddiam yoktur. Benim iin esas olan
Peygamber Efendimizin hadislerinde ve Kuran- Kerimde
buyrulanlardr, hepsine hi phesiz iman ediyorum.

238 Hadis. Hz. Aye

589

SALHLERN DUASI-GBR.lik IV
Dua Kaderi Deitirir mi?

Felein kaderi yazmas (aln yazs), trklere konu olmutur.


Gnmzde bat niversitelerinde, gemite yaam btn alimlerin
kitaplar incelenmektedir. Eskiden bilinen birok ilim, biraz
deitirilip baka isim altnda, sanki yeni kefedilmi gibi dnyaya
yeniden sunulmaktadr. kinci ve nc dnya lkelerinin bat
hayran, artlanm, takliti bilim insanlar da bunlarn szcln
yapmaktadrlar. Anadoludaki Kayseri ehrinin mehur bir kssas
vardr: Hrsz, bir adamn eeini alyor, sonra boyuyor, tekrar
sahibine satyor. Buna ramen, batl bilim insanlarnn yeni
bulular ve ilimleri de inkr edilemez dzeydedir. Pirinten ta iyi
ayklamak gerekir.
lk Adem IV
Yasak Aa I

Tekrar insann oluumuna dnelim... lk ademin var


ediliinden nce oalm kadnlarn sadece bir ksm Yediden
gelen melek tesirden isabet ald, bir ksm almad. Adem (yani ilk
erkekler) ergenlik ana geldikten sonra, sadece hidayet alm
kadnlara deil, dierlerine de dokundu. te; ademin, melek tesir
almam kadnlara dokunmasn ilhi kitaplar, Adem yasak aacn
meyvesini yedi diye ifade eder.
Ademle bir tanr arasnda sanld gibi ikili bir diyalog
meydana gelmedi. lhi kitaplar, anlatma babnda, yaanlan bir
sreten, edinilen bir tecrbeden kan bir mny, sanki ikili bir
konuma meydana gelmi gibi ifade eder. nsanlar bu tr ifadeleri

590

SALHLERN DUASI-Glk Adem IV


Yasak Aa I

birebir alp yanla dyorlar. Bu yzden, ADEM konusunda da,


sanki bir tanr, Adem adl bir ahsa bulutlarn arasndan seslenmi
ve ona bir aacn meyvesini yasak etmi de, o ahs da yasa
ineyerek tanrya asi olup gnah ilemi gibi anlalm. Halbuki;
ilhi kitaplardaki bu ayetler, ilk adem dneminde edinilmi
tecrbelerden kan mnlara iaret eder.
Bugn yaratc g bizimle nasl konuuyorsa, o gnlerde de
ilk ademle yle konutu. Yaratc g, bize bugn bulutlarn
arasndan m sesleniyor? Bugn biz ne ekilde kemalleiyorsak, ilk
adem de yle kemalleti. Bize, dorular ve yanllar doar domaz
m aikr oluyor? Biz de hata yaparak, yani gnah ileyerek
renmiyor muyuz? Bugn biz nasl yaptmz hatalarn sonularn
yayorsak, ilk adem de iledii gnahlarn sonularna katlanmak
zorunda kald. Hidayet almam kadnlardan doan evlatlarnn,
hidayet alm kadnlardan doan evlatlarndan farkl olduunu
grd. Hata yaptn anlad ve ok piman oldu.
eytan onlar kandrd, meyveyi yeyince ayp yerleri
kendilerine grnd, sonra yaprak ile kapattlar...239
Daha nce de belirttiimiz gibi, buradaki yasak meyve bir
benzetmedir. Yasak meyvenin mns; ilk ademin, ikinci aamada
var edilen kadnlarn hidayet almamlarna da dokunmas idi.
239 Kuran, 7/A'rf Sresi, 22. Ayet.

591

SALHLERN DUASI-Glk Adem IV


Yasak Aa I

Halbuki, ademin hidayet alm kadnlarla iftlemesi gerekiyordu.


lhi kitaplar, kadnlarn hepsine havva demitir.
Bir erkek kendine ait olmayan bir kadnla yatt taktirde, bu
mny meydana getirmi olur. Esasnda, ademin gnah ilemesiyle
ilgili ayet, gnmzde bu mny meydana getirenleri de kapsar.
nsanlar kt bir ey yapnca saklarlar; yapran mns, rtmedir.
ayet, ademden ve havvadan baka kimse yoksa, neden mahrem
yerlerini kapatsnlar?
lk Ademin Yaad Yer

Ayrca, ilk adem btn bunlar, insanlarn gidecei madde


tesi cennette yaamad; burada, Dnyada yaad. Cennette hi
yasak olur mu; bunu da m dnemiyorlar?.. O devirde Dnya
zerinde cennet gibi bir hayat vard. Ademe helal edilen kadnlar,
hidayet alm kadnlard; hidayet almam kadnlar haramd. Ama
ademe, tek tek hangi kadnn helal, hangisinin haram olduu
sylenmedi. Bu yzden adem, hidayet almam kadnlara da
dokundu. Bu kadnlardan doan ocuklar dengesiz oldu; hidayet
alm dier kadnlarn ocuklaryla kavga ettiler, onlar ldrdler.
lk kavga byle balad. Bu da, o zamana kadar cennet hayat gibi
bir hayat yaayan ademi ve dierlerini huzursuzlua srkledi. te
bu mny ilhi kitaplar, Cennetten kovuldular eklinde ifade eder.
Ksacas; bu ayetlerde sz konusu olan, ne gidilecek olan cennet ne
de bildiimiz yenen meyvedir...

592

SALHLERN DUASI-Glk Adem IV


Nuh'tan nceki Nesiller II
Nuh'tan nceki Nesiller II

te; o zamandan gnmze kadar gelen kavgalar ve


huzursuzluklar yapanlar, bu hidayet almam kadnlarn soyundan
gelenlerdir; babalar ademdir!.. Bu yzden; ilk ademden sonra nice
alar ykld, insanlar yok edildi; seilmiler kald. nsanlar tekrar
oald, yeni nesillerde tekrar bozulma balad. Bu hl gnmze
kadar devam ederek geldi. Her eyin yozlat gibi, toplumlar da
yozlar; sonra yok edilir; yeni nesiller gelir.
Madem her ada hidayet almamlar yok edildi, seilmiler
kald; neden peki sonra toplumlar tekrar tekrar bozuldu?
Yediden burlar denen yldz kmelerine gelen tesirler,
felekler (gezegenler) aracl ile Dnya zerine yansr. Feleklerin
oluturduu alar, insan beynindeki devrelerle iletiim halindedir.
Temel Program II

Tesirlere ve feleklerin yapt alara gre, beyinden geen


atomlardaki enerjik bilgiler programlanr; meni ve yumurta
hcrelerini oluturur. Bylece oluacak bir insann TEMEL
PROGRAMI meni ve yumurtaya kaydedilir. Ayrca, babann ve
annenin yaamndaki tm fiiller, dnceler vs. de kayt edilir.
Bunlar da, gen denen bilgilerdir.
te;
toplumlarn
bozulmasnn
temelinde,
temel
programlarnda hidayet nuru olan insanlarn zaman ierisinde
azalmas deil, genetik kayttaki olumsuzluklarn, temel programdan

593

SALHLERN DUASI-GTemel Program II


Temel Program II

baskn hale gelmesi yatar. Bu yzden, ahlk kurallarna uyulmas


gerekiyor ki, soy bozulmasn; temiz kalsn.
ocuun Soyu

Eskilerde, kzlar veya olanlar evlendirilirken, kar slalenin


ahlk yaps aratrlyordu. Slalede ahlk bozukluu varsa, evlilik
olmuyordu. Cins hayvan, cins hayvanla iftletir; cins yavru doar.
nsan da ayn, nebat da ayn. St aac, meyveli aacn asn
tutmaz. Meyveli aalar a tutar; aland aacn meyvesini verir.
Bugn, adalk medenilik ad altnda, bu yaklama gericilik,
ilkellik gibi baklyor. Acaba ilkel ve gerici kim?.. nsanlarn
edeplisine, drstne deil, paras ok olanna itibar ediliyor. ster
hrsz ister hain olsun fark etmiyor. Bugn adem, hi yemedii kadar
yasak meyve yiyor, kimse farknda deil.
Kan bozuk ne demek? Kan nasl bozulur? Yediin, itiin
midede arpr. Ayklandktan sonra kana dnr. ayet; yediin,
itiin haram ise, ite senin kann bozulmutur. Kan bozuk mu,
temiz mi; herkes kendisini bilir. Bu insanlk aac artk meyve
vermez olmu. Soy bozulmu, melez olmu; yaknda yok edilecek.
Camiler, kiliseler boalm. nsanlar ibadeti kaybetmiler. Stadlar
dolmu, gazinolar dolmu; genler futbolkolik, mzikkolik olmu.
nsanlar paraya tapar olmu. Tm toplumlar paray tanr yapmlar,
tapyorlar. Dnyay kirletmiler; ormanlar yok ediliyor. Yabani
hayvanlar para iin ldrlyor, nesilleri tkeniyor. Siz insan deil,

594

SALHLERN DUASI-GTemel Program II


ocuun Soyu

maymunsunuz deniyor. Hayvansnz; ruh yoktur, yaam devam


etmeyecek, lp toprak olacaksnz denerek insanlar aldatlyor. Bu
yzden, insanlar insani deerlerden syrlm, dnya hayatn daha
iyi yaamak iin her trl ktl yapar olmu.
badet yapanlara gelince... Gkte bir tanr varm gibi dnp
irke girmiler. Okumadan, dnmeden yayorlar. Halbuki, insan
beyni kinatta yaratlan en stn varlktr. nsann asl AKILdr.
Galaksiler ve gne sistemleri laf olsun diye var edilmedi. Bunlar
deerlendirecek olan insan beyni. Maalesef bugn, insanlk btn
bunlar deerlendirmek iin gerekli olan ilimden mahrum; beyinlere
aama yaptrp beyinlerini ykseltecek almalardan uzak.
Son Uyar II: Tm Dnya'da Derhal Yaplmas Gerekenler

BR... DERHAL YED YIL BOYUNCA TM DNYADA


DOUM OLAYI DURDURULACAK!
Tm insanlk buna uyacak! ocuk nasl yaplr, renilecek!
Yedi yln sonunda bir aile, bir ocuk yapacak! Bu kitaptakiler
dikkate alnd takdirde, her doan ocuk alim olur. Dnyada en
byk tehlike, nfus artdr.
K... DERHAL YAKITLA (PETROL, GAZ) ALIAN
TM MOTORLAR VE FABRKALAR DURDURULACAK!
Ekonomimiz bozulur derseniz; atmosfer lmek zere... Ya
cannz ya da paranz, yani ekonominiz!..

595

SALHLERN DUASI-GTemel Program II


Son Uyar II: Tm Dnya'da Derhal Yaplmas Gerekenler

... DERHAL BTN SLAHLAR MHA EDLECEK!


Dnya zerinde kavga, yani kar sava durdurulacak! Baka
are yok! Dnya hepimize yeter. Bu ne hrs, bu ne stnlk sava?
plak gelip, plak gidiyorsun. Ne sana ait ki dnyada; neyin
kavgasn yapyorsun?..
Dabbe, arzdan fkrr;
Egzozdan zehir szdrr.
kar atmosferi bozar;
avk kutuplar kzdrr.
Dabbe kar, yer ker;
Hrs canavar tayfuna geer.
Sel olur, her yeri bier;
Cezasn masumlar eker.
Dabbe, deccali azdrr;
Dnyann adaletin bozdurur.
Drt teker stne biner;
Havada askerin gezdirir.
Cafer der; dabbet-l arz;
Gafil alar hayal saz.
Her hadiste vardr misal;
Bunlar petrol ile gaz...

596

SALHLERN DUASI-Gsa IV
sa IV
sa IV
sa Aleyhisselamn Babasz Olmas

sa (a.s.)n babasz domas olayna gelince... lk adem ile sa


(a.s.) yaratl bakmndan birbirlerine ok benzer. kisinin de babas
yoktu. Burada Hristiyanlara sormak istiyorum. sa (a.s.) Allahn
olu ise, babas Allah ise, peki Ademin babas kim?..
Melekler

Bu konuya girmeden nce, melekleri biraz anlamaya alalm.


Melekleri sadece duymusunuz. Gemite grenler, misal vererek
anlatm; misalleri hakikat sananlarsa, kendi anlaylarna gre
meleklere ekiller vermi. imdi ben herhangi bir melei gerek
yapsyla anlatsam (yani grdm ekilde), adam, kafasndaki
hayal melee uymad iin hemen kar kar; yle deil, yle
der... Peki sen melei grdn m? diye sor; Hayr! der. Sadece
duymu, ona da ekil vermi. Kendisini de o hayale artlandrm.
Deerli insanlar, melekler iin eskiler ne demiler?.. Melekler
yemez, imez, uyumazlar; erkek veya dii olmazlar. Meleklerin
nasl bir yapya sahip olacaklarn veya olamayacaklarn, artk
bunlar gz ard etmeden dnn.
Melekler saysz ve sonsuzdur. eitlilikleri de yle. Melekler,
Allahn gcnden cz glerdir. Ayrca, baz melekler tamamen
g ve bilintir. Baz melekler, gerekirse bu glerini kullanarak
eitli ekillere girerler. Yani, baz melekler, ekil deitirme

597

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Melekler

kabiliyetine sahiptir. Bu tr meleklerden bir blm, Ruh-u Azam


meleindendir.
Cinler IV

Cinlerde, bedenlerini younlatrma, baka ekillere girme


trnden kabiliyetler kesinlikle yoktur. Onlar, kendi gerek
ekilleriyle grnrler. Nasl grndklerini yukarlarda yazdk.
Madde tesine gemi insanlarda da, nebi dahi olsalar bu kabiliyet
olmaz. Nebileri rya yollu grenler bilir; nebileri ya genlik, ya orta
ya, ya da dnyadan ayrldklar hl zere grrler. Ayrca,
dnyadan ayrlm yaknlarn da grenler, onlar ekil deitirmi
olarak deil, gzel veya irkin, gerek halleriyle grrler.
Cinler, zayf iradeli insanlardan gl; iradesi gl
insanlardan zayftrlar. Baz kiiler, kitaplarnda cinleri ve eytanlar
gya aalyormu gibi anlatp yceltiyorlar. Bu kiiler; farknda
olmadan veya farknda olarak, cinlerin hkm altndadrlar.
Meryem Validemiz

Deerli insanlar, sa (a.s.), Nuhtan ok uzun bir zaman sonra,


bundan 24 asr nce yaad. Nuhtan nce Dnyada eitli sper
alar yaand. Ancak Nuhtan sonra, insanlarn anlaylar tekrar ilk
insanlarnki gibi oldu. Hz. Meryemin dnyaya gelmesinden nceki
zamana gidelim. O zamanki insanlarn anlayn ve ilim dzeylerini
gz nne alalm.

598

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Meryem Validemiz

Meryem Validemiz, mran ailesinden ve brahim (a.s.)


soyundandr. mran ailesi, devrin en edepli soyu idi. Tevrata ve
Zebura iman etmilerdi. O devrin son nebisi Musa (a.s.) olduu
iin, ibadetleri Musa Nebinin yapt ibadetler idi; okuduklar
Tevrat idi. Puta tapmazlard. O zamanlar kilise yoktu, mabet vard.
mran ailesi erkek ocuk istedi; hem de imanl ve insanlara
faydas dokunacak bir erkek ocuk... Bu ocuu Allaha adadlar.
Ancak, beklenen erkek ocuk yerine kz, yani Hz. Meryem dodu.
Hz. Meryem, kadnlar ierisinde en edeplilerindendi; edepli yaar ve
devaml mabette kalrd. nsanlardan uzak dururdu. ok namuslu ve
dindard; hayat boyunca hibir erkekle muhatap olmad. Kuran-
Kerimde vlmtr:
Hatrla o an ki, melekler Meryeme yle dediler: Ey
Meryem, Allah seni (saya ana olman iin) seti. Ve seni temize
kard. Ve seni alemlerin kadnlarndan stn kld. 240
Bildiimiz gibi, bir erkek ne yer ierse, kadn da aynsn yer
ier. Fakat erkein ve kadnn rettii meni; erkekte sperm, kadnda
yumurta olmak zere, farkldr. te bu fark, beyin ifrelerinden
kaynaklanr. Beyin ifresi, beyinden geen atomlarn enerjik
bilgisini programlayan mekanizmadr. rnein, nasl ki aalarn
ieinde hem erkek hem de dii tozcuk meydana geliyorsa ve
240 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 42. Ayet.

599

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Meryem Validemiz

aalar kendi kendilerini dlleyip meyve veriyorsa, ilk devirlerdeki


kadnlar da kendi kendilerine hamile kalabiliyorlard. Kadnlardaki
bu kendi kendine hamile kalma mekanizmasnn ilevi, Yediden
gelen bir tesirle durdurulmutur. Kadnlardaki periyodik kanama
olay, ilevi durdurulan o mekanizmann brakt bir izdir. Her ne
kadar kadnlardaki o mekanizma saf d braklmsa da, kadnlarda
hl, hibir maddesel mdahale olmadan, kendi kendilerine hamile
kalabilme zellii mevcuttur.
Ruh-u Azam Meleinin Meryem Validemize Grnmesi

Meryem Validemiz mabette ibadet ederken, Ruh-u Azam


meleinden gelen bir melek, gcn younlatrarak Meryem
Validemize insan eklinde grnd ve Meryem Validemizin
yumurta reten beyin ifresini etkiledi. O anda, bir bo yumurta
merkezini oluturmak zere beyinden gemekte olan atomalt
paracklarn hepsini, zel olarak tek tek programlad. Bu atomalt
paracklarn meydana getirdii atomlardan, aynen ilk ademin var
ediliinde olduu gibi bir asker spermi olutu. Bu tesir, bir sefere
mahsus meydana geldi. Torbada olgunlaan bu zel asker spermi, bir
yumurtayla beraber rahime kayd. Ayn yumurtadaki bir avu
yumurta merkezi tarafndan sarlp kvrld. Bylece, asker spermi
ortada kald iin, Hz. Meryem bir erkek ocua hamile kalm
oldu.

600

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Ruh-u Azam Meleinin Meryem Validemize Grnmesi

Melek orada nasl bir g kulland?. Gelen g, Ruh-u


Azam'dand. O bilin, orada G olarak younlat. rnein,
insanlar arasnda nazar olay vardr. Baz insanlarda grme merkezi
gl olur; onlarn bir bakyla, mesel karlarndaki bir kadnn
boaznda, suratnda morluk meydana gelir. Veyahut nazar ettikleri
insan lebilir; eya krlr, dalr.
Nazardaki G

Konuyla ilgili bir rnek... Kadnn veya erkein kar cinse bir
bakyla, kar cinste bir anda ak duygusu faaliyete geebilir.
nsann bir bak ile, tek kelime bile konumadan, kiinin beyninde
g yetiremedii duygular, kprdamalar meydana gelir. Hatt, o bir
bak insan intihara kadar bile srkleyebilir. Bir bakn neleri
meydana getirebildiine dikkat edin; konumadan, el srmeden,
dokunmadan. Byle olaylara birok insan ahit olmutur.
Bilirsiniz; su dolu, yuvarlak, cam bir kap, gne ssn bir yere
toplar. Bir yere toplanm s ok gl olur; nereye isabet ederse,
ksa bir anda oray yakar. Ayn ekilde, bir insan dnce gcn
datmazsa, o insann beyni ok gl olur; karsndaki zayf beyne
hkmeder. te; melek, kendindeki gc bakta toplad. Meryem
Validemize baknca, onun beyninde bir bo yumurta merkezini
meydana getirecek olan atomlarn enerjik bilgi programn deitirdi
ve bu atomlardan bir asker spermi meydana geldi. te; ilk adem ile

601

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Nazardaki G

sa (a.s.)n dnyaya gelileri, Ruh-u Azamdan olan melein bu


tesirinden dolay benzerlik tar.
Dorusu Allah katnda sann rnei, Ademin rnei
gibidir. Onu topraktan yaratt, sonra ona Ol dedi. O da
oluverdi.241
ayet Yediden direkt olarak ilk ademin var ediliine vesile
olan yayn tekrar gelmi olsa idi, Hz. Meryemin yaad devirdeki
btn kadnlar ve kzlar erkek dokunmadan hamile kalrlard. Bu
yzden, melek tesir sadece Meryemi semitir. lk adem ile sa
(a.s.)n yaradllarnn tek fark budur.
Ruh-u Azam Melei

Mslmanlarda, gelen melein Cebrail olduu yanlgs


yaygn... Kuran okumadklar iin yanl biliyorlar. Kurana iyi
bakn! Cebrail bilinci ve iletiimi meydana getirir. Halbuki tesir
eden melek, Ruh-u Azamdand. Ruh-u Azam, ilk olarak mahlukatn
tmne tesir etti. Bu tesirle mahlukatta erkek cinsi meydana geldi.
te; Meryem Validemiz de, ilk ademe hamile kalan kadnlarn
Ruh-u Azamdan ald tesirin benzeri bir tesir ald.
Batn ilmi olmayan, asla kendini (yani zn) tanyamaz.
Kendini tanmayan alim olamaz. Alim olmayanlarn, hadlerini
bilmeden ortaya attklar gr ve varsaymlar, batl ilimlerdir.
241 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 59. Ayet.

602

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Ruh-u Azam Melei

Melekler tek yapdr; nefes alp vermezler, yemezler, imezler. Her


melek gcn bir grevi vardr. te bunlar anlamayanlar, her ite
Cebraili ortaya srmler.
Meryem Validemize gelen ve Ruh-u Azamdan olan melek,
Gt; Yediden geldi, beyinde bilin olarak aa kt ve Meryem
Validemizin beynini etkiledi. Yoksa; ayette anlatlan, melein
Meryem Validemizle karlkl konumas, benzetmedir. Ayette
geen konuma, beyin st akln, madde beyinle irtibatdr. Bu
hl, yaamakla bilinir. Siz byle bir olaya rast gelseniz, bu olay
yaayan deli zannedersiniz; nk bu hl kiiyi bask altna alr,
suratnn rengi deiir, terler ve kendi kendine konuuyormu gibi
dudaklar kprdar vs.
Meryem Validemize Atlan ftiralar

O devirlerde, sa (a.s.) nebi olarak kabul etmeyen gruplar


iftira attlar. Yok marangozun olu, yok Allahn olu... O devrin
ilim dzeyini gz nne getirin; erkekle dii iftlemeden ocuk
olacana kim inanr?.. Ancak, bugnk ilim bunlar zecek
dzeyde. Hatt; gnmzde bilim, insan beyninin belli merkezlerini
etkileyip insann baz hz ve hareketlerini ynlendirebilecek
imknlara sahip.

603

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Meryem Validemize Atlan ftiralar

Hda nurun sat, hayvanat kat;


sabet alanlar ademe gt.
Hdann szleri Davutta piti;
Kelm dilidir, Musaya dt.
Edeb iffeti Meryemde beti;
ncile bakmayan hayvanat at.
ftira atanlar amura dt;
Ruh-u azamiyeti sada cotu.
Drt Kitap BR oldu, ze ulat;
Cafer SON ADEM'dir, zde BR.leti.
Ahir zaman aac bedenin biti;
Caferde Muhammed glleri at.
Hz. Muhammedin (s.a.v.) Aie Validemizle Nikah

Deerli insanlar, Mslmanlarn bir ksm da Hz.


Muhammede (s.a.v.) iftira atyorlar. Muhammed, Aie ile be alt
yanda iken evlendi diyorlar. Baz rivayetlerde yedi, dokuz olarak
da geer. Kara Davut isimli kitab an bakn. stelik bir de
Buhar gibi bir alimin azndan yazmlar. Buharnin bu konudaki
el yazmas kitabn, sonradan tercme(!) ad altnda deitirmiler.
Buhar burada, iftiraclar tarafndan ara olarak kullanlm. Gya;
Cebrail bir yaprak zerinde Hz. Aienin resmini getirmi ve Hz.
Muhammede (s.a.v.), Bu ocukla evlenmeni Allah emretti demi.
Resimdekini kimse tanmam. Sonra, resimdekinin kim olduu
604

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Hz. Muhammedin (s.a.v.) Aie Validemizle Nikah

aratrlrken; bir kadn, Bu Ebu Bekirin kz Aie demi. Deerli


insanlar, her gn Ebu Bekir ile beraber olan, onun evine giden insan,
nasl olur da Aieyi tanmaz?..
Efendim Arabistan ok scak olduu iin, alt yedi yandaki
kzlar kadn gibi geliiyorlarm... Hacca, Arabistana gidenler
var... Araplar Avrupaya geliyorlar ocuklaryla... Hi bugne kadar,
be alt yandaki bir Arap kz ocuunun kadn olduunu gren
olmu mu? Bu iftiralar atanlar; elbette, Hz. Meryeme iftira atanlar
gibi, madde tesinde cezalarn ekecekler.
Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Aie ile, Aie Validemiz 17
yanda iken evlendi; 19 yanda gerdek oldu. Aradaki iki yl, Hz.
Aienin ortama almas iindi. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Aie
arasnda byk ya fark olduu iin, Hz. Aieye ocuk
denmitir. Adam hem Mslmanm diyor hem de bu iftiray
ballandra ballandra anlatyor. Neredeyse 2 ya da 3 yanda iken
diyecekler, fakat insanlar bu kadarn da yutmazlar diye ekiniyorlar.
Deerli insanlar, bu tr iftiralar, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve
ashab dnyadan ayrldktan uzun zaman sonra, Mslmanlar
fitnelie srklemek iin uydurulmu. Birok Mslman, bu tr
iftiralar yznden, kzlarn ocuk yata evlendirip nesli bozmular.
Yedinci Merkez V

Meryem Validemize tesir eden melek g, Yedidendi.


Orada aa kt. Bu tr melekler kinatta saylmayacak kadar
605

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Yedinci Merkez V

oktur. Yalnz, tek yap glerdir. nsan beyni, aama yaptktan


sonra bu glere ular. Aama yapm bir beyin, her dalgay ve
gc istedii gibi ynlendirme kabiliyetini elde eder. nsanolu ok
aceleci; bu yzden hayvanattan aada kalm. nsanda; kedilerin
grme zellii, kpeklerin duyma zellii gibi, dier hayvanatn tm
zelliklerinin dnda, hibir mahlukta olmayan zellikler de mevcut.
En basiti, insandaki konuma, konumadan meydana gelen
kelimeleri anlama, soru sorup cevap verme kabiliyeti hangi
hayvanda var? te; insanda, bilinmeyen daha birok olaanst
zellikler ve gler de mevcut.
nsan,
yaadklarn
deerlendirip,
kendini
aslna
ulatrabilecek bir yapda var edildi. nsan, kendi aslna ulatktan
sonra, geecei alemlerde hakikatini yaamak ve oralardaki sonsuz
boyutlarda yaayan tek yap canllar ynetmek ve ynlendirmek
iin var edildi. Kinatn sahibi insandr, ama zne kavumu insan.
te; biz, bunu gerekletirmek iin buradayz. Mavi Dnyaya
futbolkolik, mzikkolik, alkolik, kibirkolik vs. olmak iin gelmedik.
O kadar anlamsz deil dnyaya gelmenin gayesi.
nceki devirlerde yaam insanlarn akl gcyle
kullandklar dalgalardan bir ksmn, bugn siz alet araclyla
kullanyorsunuz. Grnt ve ses dalgalarn tespit etmisiniz;
televizyon ve telefonla kullanyorsunuz. Halbuki, bu aletler iin
606

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Yedinci Merkez V

harcadnz zaman beyniniz iin harcam olsaydnz, daha baka


iler de baarrdnz.
rnein, bir aacn ekirdeini topraa dikin. ekirdek size
gre basit bir tanecik; bir ekirdein gc ne olabilir ki?.. Buna
karlk, beton ise size gre ok salam bir yap, ta gibi... Ama ne
var ki, ekirdek icabnda betonu bile atlatp byyor, aa oluyor.
Peki, ekirdee o g nereden geliyor? Nasl olur da bir ekirdek
tanesi betonu atlatr?.. Asfalt dkp yol yapyorsunuz; asfalt
atlatp kan otlar da m grmyorsunuz?.. O incecik, narin otlara
asfalt bile atlatacak g nereden geliyor?.. te; onlardaki g,
grnmeyen Gtr. spat ortada. nsann yapt asfalt ot
delebildiine gre, otlar bile insandan daha gl. Otlar bile sizle
dalga geiyor, farknda deilsiniz.
Akl Gc

Her ey alma ile elde edilir diyenler var, ama nasl


allr bilmiyorlar. Sizin bildiiniz alma iki trldr:
-Birincisi, paz gcyle yaplan alma; bu hayvanata mahsus.
-kincisi; dnce yollu, beyinle yaplan alma. Dnce
yollu yaplan alma sayesinde aletler yaparsnz ve bu aletler
(makine) kaslarn yaptn kolaylatrr veya yapar.
-Bunlardan baka, bir de nc tr var. u an bu tr alma
bilinmiyor. nceki devirlerde, nebiler, azizler, veliler dediiniz

607

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Akl Gc

insanlar, bu tr alma yaparlard. te; mucize dediiniz olay, bu


tr bir almann rndr. Bu alma, AKIL GC ile
yaplr... Nasl yaplacan nebiler anlatm, retmi. Fakat eski
devir insanlar, tutuculuk ve tapma duygular ar bast iin, bu
retileri renmek yerine, retenleri ilhlatrmlar. retenlerin
yapt almay yapmaya almak yerine, retenlere tapyorlar.
O devirlerde nebileri anlayan ok az insan km, nebilerin
yaptklarn onlar da kapasiteleri kadar baarmlar ve veli, aziz
olarak isimlendirilmiler. Zamanla, dnce gcne ulatran
retiye hile kartrlm. Papazlar ve dier din adamlar, itibar
grmek iin ii sahtekrla dkmler. Bu sebeple, dnce gcne
kavuturan almalar ile ilgili retiler, gnmzde eksik, bulank
ve eitli hurafelerle yozlam. Bu almalar kilisede, camide,
mabette yapanlar, ne iin yaptklarnn farknda bile deiller.
Gkteki bir tanrya tapmak, yaclk yapmak olmu ibadetin gayesi.
Nebiler blnm; kimi diyor, Benimki Allahn olu; kimi
diyor, Benim peygamberim onlarnkinden stn; kimi diyor,
Benim kitabm doru, onlarnki yanl. Her grup, kendine ayrd
nebisini vp duruyor. Nebiler ve ilhi kitaplar put edilmi,
taplyor. Ksacas, gnmzde insanln en yozlat dnemi
yayoruz.

608

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Akl Gc

Dn bilgisi olmayanlar, yobazlarn hallerine ve anlayna


baknca materyalist gre dmler. Bilim, atomlara kadar inmi;
atomlar zemedii iin hcreye ynelmi, hcrenin iine girip
hapsolmu. Bu yzden bilim, insan tanyamam ve yaradl srrn
zememi.
Bugn, ne dindar kesim insanln sorusuna cevap verebiliyor
ne de bilim insanlar... Halbuki, aradklar cevaplar ilhi kitaplarda
mevcut. Ancak ayetler benzetmedir; mnlar misal yollu anlatlr.
Bu yzden misalleri hakikat sanan din ve bilim evreleri yollarn
saptmlar. Son kitap Kuran bunu aka anlatr.
Biz bu Kuranda her misali tekrar tekrar anlattk; fakat en
ok direnen, mcadele eden insanoludur.242
nsan neye kar direniyor? Kitaplar, nebileri ve misalleri
anlamaya kar... Adamlar kitaplar putlatrm, grmyor
musunuz?
rnein, Aman Kuran gbekten yukarda tut, aman bann
stne al, aman sandan geme, aman solunda oturma... Kitab
tanr etmiler, tapyorlar. Aman abdestsiz okuma, arplrsn...
Byle Kuran putlatranlarn bana, yaknda yle bir balyoz inecek
ki, altndan kimse kalkamayacak...
242 Kuran, 18/Kehf Sresi, 54. Ayet.

609

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Akl Gc

Kimi yazarlar, kitaplarnda kader, vahdet gibi en ar konular


iliyorlar; sonra da kalkp, unu yazmam yasak, ehli bilir gibi
imalar kullanyorlar. Bu yazarlarn kitaplarn okuyanlar da, Allah
Allah, bu adam sr saklyor; demek byk alim diye onlara teslim
oluyor. Vahdeti anlattn, kaderi de anlattn; baka ne kald ki
saklyorsun? Bunlar okuyanlar pek tabi; Bu adam ya Mehdi, ya
sa der... O alim geinenlerin maksad da bu zaten. Egolarn tatmin
etmek... Sizin anlaynza gre, bugnk teknoloji dine meydan
okuyor; neyi saklyorsun, k anlat! Eski kitaplar okumular;
oralardan aldklar ilimleri kopyalayp, kendi grlerini de katp,
insanlara sanki kendi keifleriymi gibi sunarak itibar grmek,
insanlar kendilerine balamak istiyorlar.
Deerli insanlar, bu zavalllar srrn ne olduunu dahi
bilmiyorlar. SIR, Allah katnda sakl olandr. nsanlarn, cinlerin ve
meleklerin bildii sr deildir. Onlarn bildikleri, gl bir beyin
tarafndan alnr, yaylr. SIR, Allahtan kmama ve hibir
yaratlmn bilmediine denir.
Hem Hikmet bir kiinin azndan kmaz diyorlar, hem de
Benim ilmimi kabul etmeyenler bizden deil; benim kitaplarmn
dndakiler yanltr, okumayn diyorlar. Onlarn bu szleri,
kendilerinin kaderi ve vahdet srrn anlamadklarn apak
gsteriyor. nk, her ey Allahtan, Allahn dnda ne var ki

610

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Akl Gc

reddediyorsun. Burada ikilie dyorlar, farknda deiller. Birok


velinin, slm aliminin kitaplarn okumular; TEK.lik yaam nasl
olur, halk deyimiyle Allaha nasl erilir aratrmlar; edindikleri
bilgilerle kendilerinin Allaha erip TEK.lii yaadklarn sanyorlar.
Halbuki, gerekten TEK.lie ermi, TEK.lii yaayan biri, Ben
Muhammediyim demez; sevyim, Musevyim, uyum, buyum
diyemez. nk, TEK.lik yaamnda blclk, ayrlk yoktur,
Allah ile senin arana yaratlm hi kimse giremez. TEK.lii yaayan
yle bir kii, herkese kucak aar. Zira; Zahir, Batn, Evvel, Ahir
Odur.
Burda alim aradm;
Saldlar beni puta.
Meer her ey paraym;
katta oldum usta.
Nice alimler grdm;
Hepsi beyinden hasta.
Burada kibre dm;
Orada kalacak yasta.
Ben mi istedim dnyay;
Beni getiren usta.
Kalmak elimde deil;
Geri gtrr usta.
611

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Akl Gc

Gece gndz aladm;


Hi alim bulamadm.
Cebrail elimden tuttu;
Beni Hakta okuttu.
Hak beni kinata;
Sultan etti bu tahta.
Benden habersiz olan;
Ebed kalacak yasta.
Cafer nebiler meclisinde;
Okudu oldu usta.
Artk sabah olacak;
Gne oldu ufukta.
Her kitab okuyun, her ilmi renin. Yanl bilmeden doruyu
bulamazsnz. Bu yazlar okuyup bu ilimleri kabul eden de bizden,
etmeyen de bizden. Ben tanr deilim. Allahn her yaratt ayr bir
gzel; benim haddim deil onlar ayrmak. Bugn sevler de ayn
akbeti yayorlar, dierleri de... eytan ifrite, Bl ynet diyor.
nsan doruyu ve yanl grmeden, yaamadan nasl kemalleir?
Her ilim Allahtandr. Zahir de hakikat, batn da hakikattir.
Bundan sonra tm insanlk BR.lik olacaz. Bilen, ilmini
bilmeyene retecek. Sen ben kavgasn lavedeceiz. Allahn ilmi
sonsuz... Ben her eyi bilirim diyen cehalete der. Birbirimize
612

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Akl Gc

ihtiyacmz var. Ben, ocuktan bile ilim rendim; sizlerin cahil


dedii insanlardan dahi ilim rendim.
Yedi milyar insan, yedi milyar alem demek. Unutmayn ki,
herkes ayr kabiliyetle yaratlyor. Bir arabann yrmesi iin;
tekerin, motorun, benzinin, ofrn bir arada olmas gerekir. Yedi
milyar insan da byle. BR.lik olup monte olacaz ki, bu devran
yrsn. Mehdi ise, hepimiz Mehdi olacaz; sa ise, hepimiz sa
olacaz ki deccal fitnesini yok edelim. Yoksa, yaknda gelecek olan
buhrandan kurtulamazsnz. Allah BR.dir; BR.lii sever.
Bir buday tanesi bir ylda meydana geliyor. Buday
yetitiren ifti; ten, un eden deirmenci; hamur yapp piiren
frnc. Demek ki; bir ekmek bir ylda birok insann emeinden
getikten sonra meydana geliyor, sen de elli kuru verip alyorsun...
Bir ekmei meydana getirmek, elli kuruluk bir i mi?.. O insanlar
olmasa, bir milyon dolar da versen ekmei bulabilir misin? Bu
yzden, birbirimizin kymetini anlamak zorundayz. Frncy
ldrrsek, hor grrsek, a kalrz; iftiyi ldrrsek, hepten ktlk
ekeriz. Ben ayakkab yapyorsam, sen de pantolon, ceket
yapyorsun. Ben olmazsam, sen yaln ayak kalrsn; sen olmazsan,
ben plak kalrm. Demek ki, her ey insan ile gzel, kymetli.
rnein, yedi milyar insan gitse, yz tane insan kalsa, altnn,
gmn ne kymeti kalr? Milyonlarca ton altn... yleyse,

613

SALHLERN DUASI-Gsa IV
Akl Gc

birbirimizin kymetini bileceiz; kendimizi ne bakasndan stn ne


de aada greceiz. nk, hepimiz BR.iz. Kendisini stn
gren, kibre dm hastadr; aalk duygusuna kaplmtr.
KNAT SSTEM BR.LK
AYRILIK KABUL ETMEZ!

VE

BERABERLKTR;

Her ey bir sistem zere oluur, dna klmaz. Her ey


kendiliinden deil, bir vesileyle meydana gelir. Durduk yerde,
yoktan hibir ey var olmaz. Nebilerin mucizelerini, velilerin
kerametlerini duyanlar, eitli hurafeler ekleyerek, insanlarn hayal
alemine dalp gereklerden uzak kalmalarna sebep olmular.
Halbuki, mucize ve keramet dahi bir sistem zere oluur.
Mucizeler I

Bugn bilim, akl gcn zm deil, bu yzden mucize,


keramet gibi daha baka birok konuda insanlar tatmin edecek
cevaplar veremiyor. Mucize, akl gcyle oluur. Akl gcnn
nasl kullanlaca, bu gce nasl ulalabilecei gz ard edilmi.
Adan Zye kadar olan harflerin meydana getirdii kelime
topluluundan ibaret olan insan akl, bu mucizeleri kavrayamaz,
anlayamaz. Bugn insanlarn bildii, birbirlerinden rendikleri,
zahir grntlerle snrldr.
Enerjik Bilgi Paracklar IV

Bir buday tanesinin olumas iin atomlara ihtiya vardr.


Aslnda bir buday tanesi, hava-toprak-su atomlarnn enerjik

614

SALHLERN DUASI-GMucizeler I
Enerjik Bilgi Paracklar IV

bilgilerinin birleiminden baka bir ey deildir. Her oluumu


dengeleyen, Gnein yayd sdr. Is, blgelere gre farkllk
gsterir. Nesneleri meydana getiren atomlar, kendi blgelerindeki
sya gre programlanrlar. Bir aacn ald s deitike,
yapraklarnn rengi de deiir. Is arttka, yapran rengi, yeilden
sarya doru younlar; yaprak sararm, kurumu olur. Sonunda
kahverengi bir renge dner. ayet renk izaf olmayp sabit olsa idi,
yapran yeil rengi, ayn ekilde sabit kalrd. Demek ki, renk geici
bir haldir. Atomlardaki enerjik bilgi de ayn ekilde, geici bir
haldir. Yaprak yere dnce renk daha da farkllar, sonunda
zlr ve topraa karr; toprak olur. Peki, bu yapran hakikati
nedir? Hakikat, yapran ald ekildir; zihnimize kayt edilmitir.
Demek ki; grdklerimiz hayal, halsinasyondur; grdklerimizin
ekilleri ise hakikattir. nsan bedeni de ayn deil mi; yaprak gibi
hayal, geici bir hl.. Fakat bedenin semeresi olan bilin, hakikattir.
Filan insan ld diyoruz. Halbuki, madde evrende len
olmaz. Madde beden, atomlarn enerjik bilgisinden meydana
gelmitir, atomik yapdr; sonunda o da yaprak gibi zlr,
hemcinsine karr. Ayn atomlar, eitli vesilelerle icabnda ikinci
bir insan bedenini meydana getirebilir. Demek ki; hava, toprak, su
devir daim halinde. Okyanustaki suyun buhar oluu, bulut oluu,
yamur ve kar oluu; tekrar eski haline dn gibi.

615

SALHLERN DUASI-GMucizeler I
Enerjik Bilgi Paracklar IV

Bir insan, bedeni ile deil, ilmi ile tannr. rnein, asrlar
nce yaam bir alim... Biz bu alimin madde bedenini mi
tanyoruz?.. Hayr, yazd kitaplardaki ilmini... Madde bedeni
grmek bir ey ifade etmez; insann hakikati ilimdir. Biz insanlarn
kim olduunu, onlarn ilminden anlarz. Demek ki; insan ilimdir,
bilintir.
Bilginler atomlarn eklini kefetmiler, ancak bu atomlarn
tad bilgiyi gremiyorlar. Bunun iin de hcreye ynelmiler ve
kendilerini hcreye hapsetmiler. Bu yzden yaradl srrn
zemiyorlar.
Atomlarn yayd enerjik bilgi de geicidir. rnein, bir
sarmal birimin yayd 99 enerjik bilginin her biri, dierinden
farkldr. Bir bilgi harcanmsa, bir sonraki bilgiye geilir; bir
sonraki bir ncekinden farkldr. Harcanan bir bilginin dn
olmaz, gemitir. Bu yzden madde evrende, insan-hayvan-nebat ne
gryorsan, bir defa meydana gelir. Tpksnn ayns, ikinci bir defa
olumaz. Bu yzden var olan her ey ok kymetlidir. Biz, ancak
bunu anlarsak varln kymetini biliriz.
Drt Melek
Cebrail

CEBRAL denen melek g; zahir ve batn dediimiz,


grnen ile grnmeyen arasndaki boyuttur, bilintir, gtr. Sen
kendini et kemik beden zannettike, beyin st gc tanyamazsn,
aama yapamazsn. ayet st boyuta gemek istersen, Cebrail sana
616

SALHLERN DUASI-GDrt Melek


Cebrail

yardm eder, seni bilgilendirir. Daha ak mns; Cebrail seni


yetitirir, sana retir, ondan sonra aama olur. Yoksa imknszdr:
Dereceleri ykselten, arn sahibi Allah, kavuma gn ile
korkutmak iin, kullarndan dilediine, iradesi ile ilgili vahiy
indirir.243
st boyuta (yani batn boyuta), Cebrail denen bilin
boyutundan geilir. Cebraili getikten sonra, Mikaile ve srafile
ularsn. Bu melek glerden sonra da aslna ularsn ki, burada
senin et kemik beden olduun varsaym yok olur; SONSUZ AKILa
karrsn. Kinatta ne grsen, ne duysan, onlardaki sr sana aktr,
almtr.
Mira II

Hz. Muhammedin (s.a.v.) mira olayn hatrlayn. Cebrail bir


yere geldiinde, Ya Muhammed, bundan sonra sen yalnz
gideceksin! deyince; Hz. Muhammed (s.a.v.), Nasl olur? Beni
yalnz brakma diye karlk verdi. Cebrail cevaben, Ben bu snr
geince yanarm! dedi. Cebrail, Yanarm demekle, Buray
geersem, baka hale dnerim demek istemitir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) Cebrailden sonra, Mikail ve srafil ile
devam etti, Allaha vasl oldu. Bu, beyinde gerekleen beyin st
bir olaydr. Yoksa, Allah havada bir yerde mi ki yanna gidilsin?
243 Kuran, 40/M'min Sresi, 15. Ayet.

617

SALHLERN DUASI-GDrt Melek


Mira II

Byle dnenler, kendi hevalarn tanr edinenlerdir. ...Ben size


ah damarnzdan daha yaknm!244 ayetini iyi dn!
Allah mekndan mnezzehtir. Cebraile, Allahn elisi
deniyor, fakat Cebrail Allahn yanna kamyor. yleyse, Cebrail
vahyi nereden getiriyor? Halbuki; Cebrail vahyin ta kendisidir, iyi
anla! Sizler kendinizi et kemik beden zannettike bunlar
anlayamazsnz.
Namaz

Hadiste, Namaz mminin miracdr deniyor, fakat bugn,


namaz nedir bilinmiyor. Anlalmam... Kulaktan dolma lafla
artlanm, namaza bor diyor... Kuran, O namaz klp da
namazlarndan (znden) haberi olmayanlarn vay haline! 245
diyor; bunlar ise namazn eklinde kalmlar.
Kldmz namaz, aslnda zikirdir; konsantre olup dua
okuyarak beyin st aama yapmamza vesile olur. Mirac
olmayann, namaz olmaz! Demek ki namaz mira yapmak iin
klnr. Yoksa, Ben klyorum, o klmyor deyip bakalarn
sulamak iin deil! Bu hl fanatikliktir, ibadeti anlamam
olanlarda grlr. Byle davrananlar, yarn ahiret boyutunda ibadet
yapmayanlardan daha mkl duruma decektir. Sen tanr msn ki,
benim ibadet yapp yapmamama karyorsun?
244 Kuran, 50/Kf Sresi, 16. Ayet.
245 Kuran, 107/M'n Sresi, 4. ve 5. Ayet.

618

SALHLERN DUASI-GDrt Melek


Bir Buday Danesinden Baan Meydana Gelmesi
Bir Buday Danesinden Baan Meydana Gelmesi

Mucizenin nasl meydana geldiine gemeden nce, bir


buday danesinden bir baan nasl meydana geldiini anlamaya
alalm. Dikkat edilirse, bir buday danesi topraa dikilince, nce
bozulup ot oluyor; ama sonra baak veriyor; bir baaktan, otuz krk
buday danesi meydana geliyor. Dikilen dane bir adet. te; bu dane
kendi programn iinde tad iin, toprak ve su atomlarn
kendine eker ve onlardaki enerjik bilgiyi kendi gibi programlar ve
kapasiteye gre dane says meydana gelir. Hangi baakta dane
says fazla ise, o baan tohumu olan dane gldr. Bundan;
gl daneden oalan daneler daha gl olur mns
anlalmasn. Gl daneden gsz dane de meydana gelir. Bu olay
daneye deil, daneleri programlayan sisteme baldr. Al, meyvesi
gzel bir aacn ekirdeinden, meyvesi hi iyi olmayan aalar da
meydana geliyor. rnein, al kays aacnn ekirdeini topraa
dikince, asz kays aac kar; sonra alanr. Ayn ey insanlar
iin de geerlidir. Akll ana babadan akl zayf ocuk; uzun boylu
ana babadan ksa boylu ocuk; imanl bir ana babadan imansz bir
ocuk meydana gelebiliyor. Bu rnekleri oaltabiliriz. Grld
zere, canllarn zellikleri sadece soylarndan aldklar genetik
bilgilere bal deildir.
Toprak, su ve dane birbirlerinden ayr iken, cansz gibi
gzkyorlar. Birletiklerinde, bir hareketlilik (yani byme)

619

SALHLERN DUASI-GDrt Melek


Bir Buday Danesinden Baan Meydana Gelmesi

meydana geliyor. Peki, aralarnda gl olan; toprak m, su mu,


tohum mu?
Tabi ki tohum... Tohum daha gl olduu iin, suyu ve
topra (yani bunlardaki atomlar) kendine eker. Zaten kendisi de
atomlarn birleik halidir. Danedeki g, kendindeki binlerce atomu
birleik halde tutar; evredeki atomlar kendilerine tek tek eker ve
onlarn yayd enerjik bilgiyi dane atomlar gibi programlar. Daha
ak mns; danedeki gle, dane atomlar, ekilen atomlarn
enerjik bilgilerini kendilerine benzetirler, yani programlarlar.
Atomlarn yayd enerjik bilgi normalde programszdr.
Atomlar, girdikleri eklin halini alrlar. rnein, elektrik sade ve tek
bir enerjidir. Buzdolab buz elde etmek iin yaplr, programlanr.
Elektrik buzdolabna girince, dolaptan gl olduu halde dolabn
programna uyar... Ocaa girince ate olur; ampule girince k olur,
ampuln programna uyar. te; atomlardaki enerjik bilgi de buna
benzer.
srafil

ayet; insan-hayvan-nebat denen canllarn bir nevi tohum


olan ekil programlar Yediden gelip topraa nakedilmeseydi,
Dnya zerinde hibir canlnn oluumu meydana gelmezdi. te; bu
nak edilen ekil programlar, SRAFL denen melek gcn ta
kendisidir. srafil; yeni oluumlar meydana getiren demektir ve

620

SALHLERN DUASI-GDrt Melek


srafil

gc kendisinde mevcuttur. te; insan veya adem denen bizler,


C.A.M.., yani cem olmu drt melek gcn246 BR.lik haliyiz.
Cennet veya cehennem boyutuna geildiinde, bilinten
meydana gelen bedenlerimiz, bu drt melek gcn dna kar,
onlar aar. Ancak, bilin bedeni meydana getiren de yine ayn
melek glerdir. Yalnz uray kartrmayalm: Bilin beden,
ruhtan tedir.
Mikail ve Azrail

Ruhumuz, dnyaya gelmeden nce programlanmtr; drt


melek gcn oluturduu mekanizmadr. SRAFL, madde
bedenimizi meydana getiren atomlar toplar ve beden olarak
programlar. Aklmz CEBRAL oluturur. Madde tesi bizi, yani
bilincimizi MKAL programlar. lm melei AZRAL, madde
bedenimizi meydana getiren atomlar dalmamalar iin bir arada
tutar; lm dediimiz vakitte serbest brakr ve atomlarn
bileiminden meydana gelmi madde bedenimiz dalr; toprak
atomu topraa, su atomu suya karr.
Allah'n Gc

Nebilerin, velilerin ve azizlerin nceki devirlerde gsterdii


mucizeler nasl meydana geldi? rnein, sa Aleyhisselmn zm
suyunu oaltmas... Mucizenin meydana gelmesi, yukarda
belirttiimiz Cebrail boyutunu ap, aslmz olan sonsuz bilince ve

246 Cebrail, Azrail, Mikail, srafil

621

SALHLERN DUASI-GAllah'n Gc
Allah'n Gc

gce ulanca mmkn olur. Hibirimiz O sonsuz gten ayr


deiliz.
Onu dzeltip iine ruhumdan flediimde, ona secdeye
gidin. Btn melekler secde ettiler; eytan hari, o da secde
edenlerle beraber olmaktan imtina etti.247
Grld zere, Allahn Ruhu sadece insana flenmi. Bu
sebeple, Allahn gcne sadece insan ulaabilir. (Kapasitesi kadar)
bu gc sadece insan ynlendirebilir. Fakat, kendimizi et kemik
beden sanp tanyamazsak bu gc anlayamaz, vesveseye deriz.
Vesvese, bizi bu gce ulamaktan alkoyar; hayvan bir yaama,
hatta daha aalk, bencil ve kibirli bir yaama srkler. Bilin
bedenimizle babaa kalnca da, kendimizi ebediyen azap ve hsran
dolu bir yaamn iinde buluruz.
nsan IV: Meleki Gc ve Halifelii

Hava atomlar, su atomlar ve toprak atomlar enerjik bilgi


yayar. Atomlarn birlik hali olan tohumlar, ekil programlarna tabi
olarak, kendilerindeki gle dier atomlar tek tek kendilerine eker,
onlarn yaydklar enerjik bilgiyi bulunduklar hl zere programlar.
Bunlardaki ekil program srafil denen gtr demitik. uray
bilmek gerekiyor; nebatta bir, hayvanda iki, insanda zellik
vardr. Nebatn yapsnda; srafil denen melek g mevcuttur.
Hayvanatta; srafil, Azrail denen g mevcuttur; Cebrail kapaldr.
247 Kuran, 15/Hicr Sresi, 29-31. Ayet.

622

SALHLERN DUASI-GAllah'n Gc
nsan IV: Meleki Gc ve Halifelii

lmi belli bir program zeredir. nsan bedenini oluturan ise; srafil,
Azrail, Cebraildir. Nasl hava-toprak-su lsnden Gne ayr ise,
Mikail de bu lden ayrdr. te; insan Cebrail boyutunu geince,
Mikaile ular. Sonsuz ilim Mikaildendir.
Hayvanatta Mikail boyutu olmad, Cebrail boyutu da kapal
olduu iin, hayvanlarda dnce olumaz. letiim melei Cebrail,
Mikailden aldklarn iletir. Mira hadisesini okumusunuzdur. Hz.
Muhammed (s.a.v.), Cebraili getikten sonra Mikaile ulamtr.
nsan, ancak Mikail boyutunu geince her eyin asln bilir. Bu bili
Mikaildendir. Mikail, ana akldr; gc, sonsuz snrsz gtendir.
Deerli insanlar; Cebrail dediimiz melek g, gemite
nebilerle aa km; peki btn nebiler dnyadan ayrlnca
Cebrail kayp m olmu? Cebrail nebileri eitmi, ilim retmi...
Peki bugn bizden niye kasn. Biz ona ne yaptk ki?.. te bu
konular anlalmam.
Son nebi Hz. Muhammedden (s.a.v.) itibaren, Cebrail
dediimiz melek g ve bilin beyinlerde almtr. Bu sebeple,
Hz. Muhammedden (s.a.v.) sonra, nebilere ihtiya duymadan,
insanlarn beyin programlar ve kapasitelerine gre bilgi ortaya
koymalar mmkn hale gelmitir. Bugn, ana rahmindeki ocuun
erkek veya dii olduunu tp biliyor ve gryor. Nasl gryor? Alet
aracl ile. Kim bulmu o aleti? Gnmz insan. Bir insan, ister
623

SALHLERN DUASI-GAllah'n Gc
nsan IV: Meleki Gc ve Halifelii

kz ister erkek ocuu istesin, tp uzmanlar tarafndan bu istek


yerine getirilebiliyor. Gnein ve Ayn hangi yllarda, hangi gnde
ve hangi saatte tutulacan, astronomlar hesaplayp biliyorlar.
Kuyruklu yldzlarn ne zaman Dnyay ziyaret edecei artk
nceden biliniyor. te; Cebrail dediimiz boyut insanda almasa
idi, bunlar mmkn olmazd. nk Cebrail, insan ve beynini
organize eden ve bu beyinlerde aa kan Allahn gc ve ilmidir.
Dier melekler de byledir.
Biz insann bedenini topraktan yarattk... Sonra iine kendi
ruhumdan fledim.248
Nedir bu ruh? Drt melek gcn kendileridir. ayet byle
olmasayd, bugnk bilim insanlar yukardaki mucize gibi ilimleri,
gaybi bilgileri nasl bilebilirlerdi?.. Nebilerden sonra Cebrail
kaybolup gitmi anlay ham bir grtr. Allah bilmeyenlerin
zanlardr. Her eyi Allah yaratyor da (ki yledir), bilim insanlarnn
beynini ve ilmini bakas m yaratyor? lme ve alime kar kmak,
Allaha irk komaktr. Tabi ki gerek ilme ve alime... Bu
hakikatleri aka beyan ettiimiz iin, Allah bilmeyen insanlar ve
foyalar ortaya kan nakilci szde alimler, bize, Cinler kuatm
diye iftira edeceklerdir; bu iftiralara yabanc deiliz. nk nebiler
bile bu tr iftiralarn muhatab olmulardr.
248 Kuran, 32/Secde Sresi, 7-9. Ayet.

624

SALHLERN DUASI-GAllah'n Gc
nsan IV: Meleki Gc ve Halifelii

Bir insan beyin st boyutlara ulanca, ana akla ve gce


kavuur. Grr ve bilir ki, kendisi de dahil her ey dedii, bu
akln gc ve bilgisidir. Burada benlik yok olur; ne yaradan kalr ne
de yaradlan. Bizim, Yaratlyor, yaratld dediimiz her ey, bu
ana akln mnlarnn aa kmasdr. Burada insan bakar ki, bu
btnsel ve sonsuz g ve akl; bir yerde konuuyor, bir yerde
dinliyor, bir yerde alyor, bir yerde glyor vs... Bu haller, bu
gcn mnlarn oluturur. Hepsi bu gten birer mndr. nsann
kendisi zannettii benlii, bu gr ve bili sonucu yok olur. te;
ALLAH BAKDR denen mn, burada aikr olur.
Zannm kendim sandm;
Zannmla zannmda yandm.
Kuran ehli alimlerin asrlardan beri taklp kald, bilmedii
noktalardan biri de; cinlerin melek snfndan olduunu sanmalardr.
Halbuki, Kurandaki ayetler cinlerin ateten yaratldn apak
beyan etmektedir. nsann madde bedeni amurdan (hava-toprak-su
atomlarnn birleik halinden) yaratlmtr ve iine de Allahn
Ruhundan flenmitir. Dikkat edin; baka hibir mahluka Allahn
Ruhundan flenmemitir.
Peki bu ne demek? Bu, insann Allahn halifesi olmas
demektir. Daha ak mns; insan gibi sandmz toprak beden
ierisindeki akln, Allahn bir paras olduudur. nsandaki akl, ana
625

SALHLERN DUASI-GAllah'n Gc
nsan IV: Meleki Gc ve Halifelii

akldan aa kan czziyettir. Kim ki ana akla ulat; o, Allahn


yeryznde gzken halifesidir, zdr, kendisidir. Buray anlamak
iin, ze ermek gerekir. ze ermeden onu bunu taklit eden,
grdklerine gre hkm veren, evresindekilere yaranmaya alan
bir kii bu akla ulamamtr. Ve ta toprak hkmndedir! te;
Allaha inandm diyen kiiler, bunlar bilmedikleri iin yanla
dyorlar.
Dikkat edilirse, hocalar camilerde baz ayetlerin gndeme
getirilmemesine zen gsterirler. Minberlerde, ismine Allah
dedikleri gkteki tanrlarn anlatarak, Allaha irk koarlar. Bunun
da farknda deiller. slm alemi denen toplumlar, ilerine
gelmeyen, hevalarna uymayan ayetleri hasr alt eden szde hoca ve
alimlerin kurban olmular. Krsye kanlar, Kurandaki en nemli
mnlara iaret eden bu ayetleri amayp, insanlar hayal alemine
srklyorlar. rnein, ayet apak, Ben insana ruhumdan
fledim249 diyor. Ruh, varln hakikatidir.
Gnmz hocalar ve alimleri, varln hakikatine
eremedikleri iin, ite bu tr ayetlerden kayorlar, korkuyorlar.
Oysa Allah; Abdlkadir Geylan Hazretlerinin azndan, Ben
insann srrym, insan benim srrm diyor.

249 Kuran. 32/Secde Sresi, 9. Ayet.

626

SALHLERN DUASI-GAllah'n Gc
nsan IV: Meleki Gc ve Halifelii

Hakikatte biz insan bir kuru amurdan, suretlendirilmi


bir balktan yarattk. Cin taifesini de bundan nce dumansz
ateten yaratmtk. Ve dn o vakit ki Rabbin meleklere, Ben
demiti; Kuru bir amurdan, suretlenmi bir balktan bir beer
yaratacam. Dolaysyla onu dzenleyeceim ve iine ruhumdan
nefheyleyeceim (freceim) zaman derhal onun iin secdeye
kapann. Onun zerine melekler hepsi toptan secde ettiler. Ancak,
iblis secde edenlerle beraber olmaktan ekindi.250
Melekler, yeryzndeki dier mahlukattan stn yaratklardr.
Ayete gre, amurdan insan bedeni yaratldktan sonra, iine Allah
Ruhundan fledi. Dikkat et!.. Ruh yaratlmad. Ezelde mevcut olan
Ruh, amur beden iinde, yani yeryznde zahir oldu. Ruhun
yaratldna dair hibir ayet yoktur.
Allaha yakn olan, Allahn gcnden olan melekler, insana
flenen ruhun ne olduunu bilmelerinden dolay ademe secde
etmilerdir. Allahn hitabndan sonra, melekler nce, Yeryznde
kan dkcler mi yaratacaksn? diye sordular. Ancak; Allah amur
beden ierisine ruhundan fleyince, yani Allah zahir olunca,
melekler derhal secde ettiler. uray iyi anlayn... Bu anlatmlarda
misaller vardr. Allah flemekten ve flenmekten mnezzehtir.
Meleklerin ademe secde etmeleri, Allahn stnlne boyun
250 Kuran, 15/Hicr Sresi, 26-31. Ayet.

627

SALHLERN DUASI-GAllah'n Gc
nsan IV: Meleki Gc ve Halifelii

emeleri demektir. Melekler, et kemik bedenin tesinde (iinde)


Allahn varln hissedince, tanynca ona boyun ediler. nk
Abdlkadir Geylannin ifadesiyle, Allah hibir eyde zahir olmad
insanda zahir olduu gibi.
blisin Kibri

Ya blis, dedi, sen niin secde edenlerden olmadn? Benim,


dedi, bir kuru amurdan, bir suretlenmi balktan yarattn bir
beere secde etmem mmkn deildir. 251
Grdnz m? Cinler, ademin (yani insann) sadece madde
bedenini grp, Allahn Ruhunun bu beden ile zahir olduunu
hissedemedikleri, alglayamadklar, gremedikleri iin yanla
dmler. ayet cinler melek snfndan olsalard, onlar da grr ve
secde ederlerdi. Secdenin emredildii ayetteki hitap, sadece
meleklere sanlyor. Halbuki, meleklerden hari btn cinlere,
nebata ve hayvanatadr. Cinler, meleklerden aa varlklardr.
Dolaysyla, meleklerin secde ettiine, cin, hayvan, nebat; btn
varln secde etmesi gerekir. Cinler, insan yaratlmadan nce
yaratld. Adem var olana kadar, yeryznde nebattan ve
hayvanattan stn olan onlard. Adem var edilince, ademin kim
olduunu bilemediler ve kskanla dp insann stnln
kabul edemediler. Hl da edemiyorlar.
251 Kuran, 15/Hicr Sresi, 32. ve 33. Ayet.

628

SALHLERN DUASI-GAllah'n Gc
nsan IV: Meleki Gc ve Halifelii

...O halde, dedi; k oradan! nk sen kovulmu


olansn. 252
Buradaki k, Allahn rahmetinden k demektir. Fakat,
gemite bu ayetten, cinlerin meleklerin iinden karld mns
anlalm. Allahn hitabna gre, yeryzndeki en stn varlk
insandr. nsandan sonra melekler, sonra cinler, hayvanat ve nebat
gelir. nsan bedeni topraktan, melekler nurdan, cinlerin bedenleri ise
nardan (yani ateten) yaratlmtr. Cinleri meleklerle kartrmayn.
Meleklerin secde ettiine, dierleri de secde etmek zorundadr.
Yukardaki ayetin mns ok derindir ve gnmz iin de
geerlidir. Daha dorusu, kyamete kadar geerlidir. Baka bir mn
da, bu ayet gerei, rnein bir alim kendi ilminden daha st bir ilim
ile karlat zaman, o ilme secde etmek zorundadr, yani o ilmin
stnln kabul etmek zorundadr. ayet kabul etmeyip
kibirlenirse, kskanrsa, eytan olur.
En'el Hak

te; bu bilgileri elde edip, kendin sandn benliini ve


dierlerini ayr gsteren grn kaldrrsan, btnsel gce
ularsn. Ancak bunlar sadece bilmekle deil, yaamakla
gerekleir. Btnsel akla ulatn zaman, senin bakn, Onun
bakdr; konutuun zaman, azndan kan hikmettir, dorudur,
252 Kuran, 15/Hicr Sresi, 34. Ayet.

629

SALHLERN DUASI-GAllah'n Gc
En'el Hak

Onundur. te sen bylece, Hak olma srrna mazhar olursun; Hak


benim (Enel Hak) dersin.
Hakkn mns, varlkta czziyettir; hakik czziyettir. Allah
ise, btnsellii kapsar. Sen, Ben Allahm dersen firavun olursun.
Hakkm dersen, O gten bir sr olmusun demektir. Bunlar
birbirine kartrma! Her isim bir mnya iaret eder. te; O gten
bir g olan, sizin mucize dediiniz olaanst olaylar rahatlkla
yapabilir. Bir artla; ayet icap ederse... Keyf olarak veya
bakalarna kibren gstermek iin deil... Zaten bu noktaya ulam
kiide benlik olmad iin, kendi istei, arzusu diye bir ey de
olmaz; yapan da Odur, yaptran da O...
Mucizeler II
sa Nebi'nin zm Suyunu oaltmas

Gnmzde atomlarn varl inkr edilemez. Biz atomlar


plak gzle gremiyoruz, ancak mikroskopla baknca grebiliyoruz.
Bilim, atomlarn yayd paracklar elektronlardan ibaret sanyor.
Mikroskopla atomlar grdnz, fakat atomlarn yayd enerjik
bilgiyi gremediniz. Yukardaki noktaya ulaamadnz iin...
Mucize olayna
oaltlacak...

dnelim...

Diyelim

ki

zm

suyu

Yukardaki noktaya ulam bir beyinin, bir damla zm


suyunu oaltmak iin, zm suyunun oalmasn dnmesi
yeterli olur. Bu kii zm suyunun oalmasn dnnce, beyin

630

SALHLERN DUASI-GMucizeler II
sa Nebi'nin zm Suyunu oaltmas

st gle; hava atomlar, nem dediiniz havadaki su atomlar ve


toprak atomlar, bir damla zm suyuna hcum ederler; teker teker...
Lakin sanki zaman d bir hzla... Ortada bulunan bir damla zm
suyuna gelen atomlarn enerjik bilgileri, zm suyundaki atomlarn
haline dner. zm suyu oalmtr; hem de ksa zamanda...
Bir buday tohumu, otuz krk buday danesini oluturacak
atomlar alt ayda toplar. Beynin yayd sonsuz g, ayn ii
saniyeden ksa zamanda yapar. uray unutma; zm suyunu
oaltmak iin bir damla zm suyu, buday danesini oaltmak
iin bir buday danesinin olmas gerekiyor. nk, o damlada veya
danede, hazr programlanm atomlar mevcuttur.
Dikkat edilirse; gne ss okyanustaki suyun yukar
ekilmesini salar. Su, yukar ekilirken gzle grlmez. Yukar
ekilen su, yamur tabakasna arpnca younlar; grnr hale
dner. Bulutlar bu ekilde oluur. zm suyunu oaltan atomlar da
dnce gc ile balangta mevcut olan damlaya ekilir;
younlar ve grnr hale dner. zm suyu bu ekilde oalr.
Can re Can

Madde evrenin bir paras olan iinde yaadmz bu Dnya;


hava-toprak-su atomlarnn birleiminden meydana gelir.
Bedenlerimiz de dahil btn maddeler, atomalt yedinci boyuta
kadar klen zerrelerin dn hzlar ve ekillerine gre oluur. te
bunu grm olsaydnz, hem dnr hem aar hem de glerdiniz.
631

SALHLERN DUASI-GMucizeler II
Can re Can

Dnrdnz; nk bu zerrecikleri bir araya getirerek


koskoca dnyalar, galaksileri oluturan, organize eden ve hareket
ettiren gc merak ederdiniz. Ve bu varln malzemesinin, aslnda
hibir ey ifade etmeyen, ne kadar basit taneciklerden meydana
geldiine, hayretle kark bir hisle glerdiniz.
Ne var ki, ne bileyim?
Ne yok ki, nasl bilesin?
Can ire Can grmek, bizim aslmz olan ve bu
mekanizmay programlayan ana program grmektir. Bu da en yce
makam olan, hayret makamdr.
Yukarda yazmtk; cehalet hibir ey bilmemek deildir.
Cehalet, Ben her eyi biliyorum demektir. Bir insan, Ben her eyi
biliyorum dedii zaman kibre dmtr; cahildir. lmin sonu yok
ki her eyi bilesin. Her ey dediin hibir ey; hibir ey dediin her
eydir. Ben Cafer olarak; sonsuz ilim kapsndan girince, ne kadar
cahil olduumu anladm. Her an da bu anlay yayorum. Bu yol
cahiller yolu imi. Sen de gir bu kapdan!..
Sanma Cafer kendin ver;
veni vlenden bilir .
Akl gitmi nerde kalr ;
Gren herkes deli sanr.

632

SALHLERN DUASI-GMucizeler II
Can re Can

Beni burda sezdiler;


Kl ufam edip ezdiler.
Ara kt feryadm;
Akta yakp piirdiler.
Yce dalar ardlar;
BR kazana drdler.
Yere ge smadm;
Umman olup tardlar.
Cafer bilmez lm nedir;
lmtr, Hdada kalr.
Bu szler Caferden deil;
Hday aldan gelir.
BR.lik V
TEK.lik III

Deerli insanlar, mavi dnyada insann drt blgede nasl


yaratldn, ademin oluumunu yazdk... Yedi Kmbe Merkezden
gelen dalgalarn, burlar denen yldz kmelerine arparak, bizim
galakside bulunan tm gne sistemlerine, onlarn gezegen denen
feleklerine arpp dnyalar ve zerindeki canllar oluturduunu
anlattk. Evren, saysz mn ierir ve hibir mn baka bir
mn ile ayn olmaz. Bu sebeple, btn galaksi ve gne sistemleri
birbirlerinden farkldr.

633

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
TEK.lik III

Galaksinin oluumu srasnda, gnelerin kvrd zatein ve


htsnin (clg) eitlilii, gne sistemlerinin birbirlerinden farkl
olmalarna neden oldu. rnein, her sistemde merkezdeki zatein
miktar, galaksi gbeinin i hacminin genilemesi srasnda
merkezde biriken zatein ve hts elementinin ka younluunun
tm blnen sistemlere etkisi ve her sistemin oluumunda Yediden
gelen yaynn zamanlamas farkl idi. Bylece, her sistemin dnyas
zerinde oluan canllar, renkler, karakterler vs. dier sistemlerin
dnyalarnnkinden farkl meydana geldi.
nsan beynine gelince... Bu da ayndr. Her beyin, ayr bir
ifreyle oluur. Lakin, beyinlerin yaps sonsuzluk ierir. Ayrca, her
beyinde milyarlarca hcreden baka, milyonlarca da devre vardr;
beyin mekanizmasn olutururlar. nsan beyni sonsuza aktr ve
btn beyinler bu sonsuzluk mekanizmasna tabi olarak yaratlr.
Zira; insan beyni, sonsuzluktan ayr olmayan bir madde st
program dorultusunda meydana gelir. te; sonsuzluktan ayr
olmayan bu program, kendi meydana getirdii beyin sayesinde
bir kiilie dnr. ayet insan beyni alglamada belli bir snra
dayansayd, madde tesinde sonsuz yaam olmazd. Halbuki,
cennet boyutundaki kiiler sonsuza dek yeni zevkler ve bilgiler
edinerek yaamlarn srdrecekler. Cehennem boyutundakiler de,
sonsuza dek yeni azaplar ve pimanlklar yaayacaklar. Varlkta
snrlama asla sz konusu deil. Snrlanma da!
634

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Kader IV
Kader IV

Her insann program (kaderi) kendisinde mevcuttur. nsan, ne


yaparsa kendi hr iradesiyle yaptn sanr. Halbuki, farknda
olmadan sistemin programnn emri ile yapar. rnein, bir tarafn
kesilince ac duyuyorsun, bu yzden vcudunu korumak zorunda
kalyorsun. Ac duymasan, kendine dikkat etmezdin. Yemek
yemezsen zdrap ekiyorsun, yemek zorunda kalyorsun, bylece
vcudunun yaamasn salam oluyorsun. Temel programna
ehvet devresi yerletirildii iin, kar cinsle yatmak sana zevk
veriyor. O zevke aldanp yatyorsun, Zevk aldm diyorsun;
bylelikle soyu devam ettirmi oluyorsun. Halbuki zevk alnan
yerler, erkekle kadnn en berbat yerleridir. ehvet devresi kapal
olsa idi, eler birbirlerinden kaard. Ne var ki, ocuun olmas iin,
erkek, spermlerini kadnn rahmine brakmak zorunda. Seni zevk ile
aldatp bu ii yaptran kim? Aslnda ehvet, zevk, senin beyninde
meydana gelir; organlar zevk almaz. ocuk oluyor; sonra efkat
devresi alyor; ocuu bytmek zorunda kalyorsun vs. Demek ki;
hr irade yok, sistem var.
nsanlarn Gruplara Ayrlmalar

nsanlar grup gruptur. Ergenlik ana gelince, herkes kendi


grubuna katlr. Bu katlma dnce yolludur; ayr toplumlardaki
ayn gruba bal insanlar birletirir. Dolaysyla, bu yndeki
toplumsal katlmlar, tm Dnya insanln BR.letirir. rnein,
bir insan, beynindeki batn devre ak olarak yaratld ise, dindar

635

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
nsanlarn Gruplara Ayrlmalar

olur; dindar olan toplulua katlr. Felsefe devresi ak, batn


devresi kapal bir kii ise, felsefe yapanlarn topluluuna katlr.
Zahir devresinin haricindeki devrelerin kapal olduu kiiler ise
ateistler topluluuna katlr. te bu yzden; insanlar dindar veya
ateist olmaya zorlamak, o kiiyi mnafk yapmak demektir.
Kimsenin kimseyi zorlamaya hakk yok. Sen ocua 18 yana kadar
bunlarn hepsini ret; o, sonunda kendi yolunu izer. Dikkat
edilirse, kimi insan ateist olarak yetimi; ya ilerleyince dindar
olmu. Bunun tersi de oluyor. Herkes ne iin var edilmi ise,
sonunda onu yapar; bu kural deimez. nsanlar bu bilgilerden
yoksun olduu iin, bulunduumuz mavi dnyada huzursuzluk
devam ediyor.
rnein, adam dindar; oluum srasnda hidayet alm.
Kardaki kiide bu devre kapal; zahire ynelik devre ak. Ateist
kii, dindar olan bu adamn fikrini ve dncelerini kabul etmez; o
adam cahillikle sular, ona kar kar; kendi grubundan olanlarn
fikrini savunur. Halbuki, hayatta ztlklarn, farklln olmas
gerektiini bilmeden dindar cahillikle sulayan kiinin kendisi
cahildir. Farknda olmadan fitnelik yapar. Hem kendi huzurunu hem
de karsndakinin huzurunu bozar.
Dindar olan kii de ehil hocadan ders almad iin, dini
anlamam. Sanr ki insanlarn ou yanl yolda gidiyor. Herkesin

636

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
nsanlarn Gruplara Ayrlmalar

dindar olmas gerektiini dnr. Karsndaki kii ateist; onun


fikirlerini kabul etmez, onu kfirlikle sular. Bu kii de hidayet
ald halde cahildir; o da fitnelik yaptn fark edemez. Halbuki
Kuran okumu olsa, yanla dmezdi:
Eer Rabbin dileseydi, yeryzndeki herkes inanrd. Artk
btn insanlar inansn diye, onlar zorlayacak sen misin? Hi
kimse Allahn izni olmadan inanamaz. Allah, manevi azab, o akl
etmeyen insanlarn zerine klar.253
Temel ki Zt Grup

nsanlar temelde, hidayet almlar ve hidayet almamlar


olmak zere iki gruptur. Bu da kiilerin istei ile olmaz; ana rahmine
girmeden nce ald program gerei olur. Peki biz kimi
sulayacaz?.. Hi kimseyi! Allah her eyi yerli yerinde yaratmtr.
Sen neye kar karsan k, Allahn dzenine kar km olursun.
Sana ters gelen, yanl gelen eyleri Allah yaratmad m? Sanki
Allah baz eyleri unutmu veya yanl yaratm da, sen mi
dorusunu biliyorsun? Ksacas, bulunduumuz mavi dnyada
insanlarn bu ilimleri bilmemelerinden dolay huzur yok. Huzuru
bulmak, bu ilimlere ulamakla olur.
Bugn niversitelerde retilenlerin hepsi yanl deil, hepsi
doru da deil. ayet yanl olanlarn yerine, bilinmeyen bu ilimleri
253 Kuran, 10/Ynus Sresi, 99. ve 100. Ayet.

637

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Temel ki Zt Grup

monte ederseniz, deil dnya niversitesini, bulunduunuz galaksi


niversitesini bitirmi olursunuz.
Bugn insanlar, dindar ve ateist olmak zere, iki gruptur.
Ancak unu aklmza iyice yerletireceiz; iki zt olmadan hibir ey
meydana gelmez. Bugn insanlarn bir ksm demokrasiyi
savunuyor, bir ksm da dini savunuyor. Aslnda ikisi de ayn; lakin
anlay farkl. Bunun sebebi, insanlar ynlendiren kiilerin fanatik
beyin yapsna sahip olmalar. ki taraf da ayn. Demokrat bir kii,
kimsenin giyimine kuamna, dncelerine kar kamaz; gerek
demokrat hogr sahibidir. Tek tip insan dncesini atm,
monotonluktan kurtulmutur; eitliliin gzelliklerini yaar.
ekilcilik anlay bu kiide olmaz. Kimseyi taklit etmez. Eski
asrlardaki yaam tarzna kr krne balanmaz, devaml ileri
doru gider. Dne bakar, yarn grmeye alr. Her varln yaam
mkemmelletirdiini bilir. Kimseyi krmaz, incitmez. nsan,
hayvan, nebat haklarna saygl olur vs.
Bugn demokrasiyi savunanlara bakyoruz; bunlarn ierisinde
ok az demokrasiyi anlam. Geri kalanlarn bir ksm, demokrasiyi
bencillik zann ile yayor; iine gelirse demokratm diyor. Kendi
ehvet ve bencil duygularna ters gelenleri knyor; her eyin kendi
dnce ve isteine uygun olmasn bekliyor; herkes kendisi gibi
dnsn istiyor. Kendini demokrat sanan dier bir ksm da ortaya

638

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Temel ki Zt Grup

km; ilerindeki kinle, dindar kesime dmanlk yapyor. te bu


kiiler demokrasi yobazlardr. Bunlar, ekilde kalm ekilcilerdir.
Demokrasinin ne olduunu anlayamamlar. Dnce ve arzularna
egolar hkmediyor. te; szde demokrat olan bu ilkel insanlarn
hallerini grenlerin bir ksm, dindar kesime yneliyor.
Gnmzde dini anlam olanlar parmakla gsterilecek kadar
az. Dini anlam kiilerin anlaylar, gerek demokratlarnki ile ayn
olduu iin, onlarn dindar olmadklar zannedilir. Dindar zannedilen
kiiler, genelde dinle badamayan kt halleri ortaya koyan, dini
anlamam kiilerdir. Gnmzde dindarm diye ortaya kanlar,
dini kendi anlaylarna uydurmu kiilerdir. Dindarm deyip kar
peinde koan bu kiiler, gya, ya dini savunuyorlar veya Allah
yolunda savayorlar. Allah yolunda nasl savalr, haberleri yok.
te bu ksm da yobazdr; hem de din yobaz. Baz saf kalpli
insanlar da, ilhi kitaplar okumadklar iin dini bilmiyorlar; bunlara
uyuyorlar. eitli gruplara blnmler; nebilerin ve Kurann
ngrd ekilde deil de onlarn inand ekilde inanrsan, seni
aralarna kabul ediyorlar. Onlar gibi inanmazsan, onlara gre sen
yanl yoldasn. Hepsinin inand ekil doru ise, niye
birlemiyorlar da ayr ayr gruplara blnyorlar?..
Ayrca dindar kesime dikkat edin; Allah anlamamlar, dini
anlamamlar. Dinin artlarna gre yaayacaklarna, dinin artlarn

639

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Temel ki Zt Grup

kendi rf ve adetleriyle kartrmlar. rnein, scaklarda diz


kapana kadar olan ort giy, camiye git; rf ve adetlerine uymad
iin seni camiye sokmazlar. Halbuki; Hz. Muhammed (s.a.v.) nasl
giyinileceini bildirmi, erkeklerin gbekten aasn diz
kapaklarna kadar rtmeleri gerekiyor... rnein, hacca gidince
Beytullah yar plak tavaf ediyorsun, namaz da yle klyorsun.
Ama Beytullahtan baka yerlerde seni yle camiye sokmazlar.
slm aleminin knn ve perianlnn sebebi, dinin artlarn
rf ve adetlerle kartrmalar ve okumay sevmemeleridir.
Demokrasi yobazlarndan yz evirip dine ynelen hidayet
alm insanlar, szde dindarlarn yobazlklarn grnce, dinden de
uzaklayor; hatt bir ksm ibadetini dahi terk ediyor. Ortada
kalyorlar; ne dindarm diyebiliyorlar ne de demokratm
diyebiliyorlar. Dolaysyla gnmzde, iki tarafta da fanatik
yobazlar ounlukta.
Adam dindarm dese, ya camiye gidecek veya bir gruba
katlacak; onlarn bandaki hocalarn sylediklerine artlanacak.
Hocalar ne retiyor? Asrlardr bilinenleri masal gibi anlatp
duruyorlar; firavun yle yapt, Musa byle yapt... Ayrca ibadet
etmeyenlere, ateist kesime dmanm gibi baklyor. Allah iin,
gya ateistlere, dier dinden olanlara sava ayorlar. Halbuki, Allah
yolunda sava, kendi nefsine kar yaplr; bunlar ateistlere, baka

640

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Temel ki Zt Grup

dinden veya mezhepten olanlara kar sanyor. Gya; dine, Allaha


sahip kyor. Sanki din gnnn sahibi kendisiymi gibi.
Dini konular alaya alr gibi, iki imeyi, barts takmamay
en byk gnahm gibi gsterip, her gn gybet edip iftira atyorlar.
Bunlar da nemsiz kusur olarak gryorlar. Halbuki gybet ve iftira
byk gnahlarn banda gelir.
Dier taraftan, kimi toplumlarda bir insann modern, ada,
demokrat olabilmesi iin; moda gerei, herkesin giydiini giymesi;
herkesin yediini yemesi, itiini imesi; herkesin sahip olduuna
sahip olmas gerekiyor. Bu da ekilcilik anlay... Halbuki mantkl
bir kii, gerek modernizmin, medeniyetin, demokrasinin eitlilie,
ok renklilie, farkllklara ak olmas gerektiini; yzeyselliin,
ekilciliin, dayatmalarn bu deerler ile badamadn bilir.
Giyim kuamla zaten modern olunmaz; aklla ve insanln
kurallarna uymakla modern olunur; ahlkla meden olunur. Her
asrn insan, kendi asrnn giyeceklerine modern demitir. Ne yazk
ki, insanlar gnmzde modern, meden diyerek, her taraflarn
ap, ilkellie doru gidiyorlar. lk dnemlerde yaayanlar da yar
plak veya tam plaktlar. Gbeklerine, burunlarna, kulaklarna,
kalarna, dudaklarna, dillerine vs. halka takmak, gemie ait
adetlerdir. Hem onlara ilkel deyip hem de onlar taklit eden, ne
aklldr ne de medendir. Medeniyet d grnte deil, beyindedir.
641

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Temel ki Zt Grup

Eski insanlar hayvan krklerini baka imknlar olmad iin


giyiniyorlard. Gnmzde de zorunlu olmadklar halde giyinenler
var; acaba ilkel kim?..
Aalk duygusu kibre dmek;
Uygarl para pul ile lmek.
Dn ssleyene meden demek;
Zebra daha gzel, o da bir eek.
Brak Badat, am, Arab;
Demokrasi ve din olmu bir tabu.
Olursa ayet gnl erbab;
Cafer olur ona ayak turab...
nc Grup

Ancak, akll bir insan kimin ne olduunu bilir. Hem szde


dindarlarn hem de szde demokratlarn hallerine bakar, gler geer.
Mantkl bir insan, kimsenin fikrini savunmaz. Fikirleri alr; kendi
dncelerine basamak yapar; yeniye ve ileriye doru yeni bir fikir,
ilim ortaya koyar. nsanlara faydal olur, kendini ve ilmini
gelitirmi olur. Bakalarnn fikrini savunan, kpee benzer; kpek
sahibini beklemiyor mu? Sahibi ne dese onu yapmyor mu?..
Halbuki her insan ayr bir zellikle ve kabiliyetle var edilir.
Grmyor musun, yedi milyar insan birbirine benzemiyor. Kendi
beynin, akln yok mu da, onu bunu savunup duruyorsun?

642

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
nc Grup

Asrlardan beri dini ve siyasi savalar yaplyor. Bu yzden,


devlet adamlarnn hem dini hem demokrasiyi anlam kiilerden
olmalar gerekiyor. nsanlarn, programlar gerei ateist veya dindar
olduklarn yukarda yazdk. Asrlar nce, dindar kesimi ortadan
kaldrmak isteyen birok toplum, tam bunu baardk derlerken,
kendileri helak oldular. Dindar kesimden olanlar da; ayn ekilde,
eer ateistleri ortadan kaldrmaya kalkarsa, kendileri helak olurlar.
Bu iki zt anlay, insanln dengesini oluturur. ki zttr; insann
kemallemesi iindir. Biri sadr, biri soldur. Bir insan sol kolunu
keser atarsa sakat kalr, sa kolunu keserse de...
nsann dnyaya gelmesi kendi isteiyle mi oluyor? Erkek
veya kadn olmay kendi hr irademizle mi istedik?.. Sistem gerei
olduunu grmyor musun? Bunlar anlarsanz, mavi dnyann son
demlerinde rahata ve huzura kavuursunuz.
Devlet Yneticileri

Bugn devleti temsil edecek insanlar, aranzdan seiyorsunuz.


Fakat onlar tanmyorsunuz; sadece resimlerini gryorsunuz,
resme oy veriyorsunuz. Adamn karakter yapsn bilmiyorsunuz.
lerinde ok az iin ehli olduu iin, kan kanunlarda sakatlk
oluyor. Devlet, bir toplumun beyni demektir. Beyinde bozuk
hcreler olursa, vcut hasta olur.
Adam gya niversite bitirmi; devlet bakan ya da bakan
oluyor; iki kelime konuacak, nnde kada yazlm, kattan
643

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Devlet Yneticileri

okuyor. Yazan da bakas zaten. ki kelimeyi aklnda tutamayan bir


kii, bo beyin demektir. Al kad elinden, konuamaz. Bu, bir
ey bilmediini gsterir. Byle abcleri devlet ynetimine
getirirseniz, elbet kanunlar da abc olur. Drst ve akll insan;
bildiini konuur, konutuunu da yapar. Kattan okuyansa, kad
kenara koyduktan sonra okuduklarn unutur, verdii vaatleri
yapamaz vs.
Ak

Bir insann dnceleri, fiilleri nasl ise, o insan yledir. nsan,


yapt fiilleridir. Neyi ok seviyorsa, neye deer veriyorsa, insan o
deer verdii, sevdii eydir. Gerek adem hibir eye baml
olmaz. Sahiplik duygusu, insan insan olmaktan karr. Hr irade,
hibir eye baml olmamaktr.
Bugn insanla, insann ne iin yaratld unutturulmu.
Sizler hayvansnz diye retilmi. Ye i, keyfine bak!..
Hayvanlar da yle yapyor.
Bulunduunuz
gne
sistemi
tesadfen
olumu,
gkyzndeki yldzlar, galaksiler, bo bir k paras, laf olsun
diye, gecelerinizi gzelletirmek iin yaratlm... Evrende bizim
dnyadan baka hibir yerde insan ve canl yok; alet yaptk, radar
kulaklar yaptk, dinliyoruz, evrenden hibir ses gelmiyor; demek ki
kimse yok. Bunlar retiliyor. Her ii ticarete dkmler. O
muazzam beyinlerini nasl deerlendireceklerini brakmlar,
644

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Ak

elektronikle urar olmular. Halbuki, insan beyni varln asln


tanmak iin var edilmitir.
Akn ne olduu gnmzde anlalmam. Kadn veya erkei
sevmeyi ak zannetmiiz. Ak fedakrlktr; btn yaratlmlar
sevmektir. Akta menfaat gizli ise; o, ak deil, ehvettir. Akn
sonu vuslattr.
Peki kadn veya erkei sevmek, kadna veya erkee ak
olmak, ak deil mi? ayet sevdiin insann (yani ak olduun
insann) sefas da, cefas da senin iin ayn etkiyi yapyorsa,
zellikle cefasna da katlanabiliyorsan; srf onun mutluluunu
dnyorsan; rnein, seninle deil de bir bakas ile evlenmek
istedii zaman, onun mutluluu iin gerektiinde ekinmeden
yardmc olabiliyorsan; ite bu, gerek aktr ve lmszdr. Yok
kskanyorsan; bakas ile evlendi diye intihara kalkyorsan; onun
kalbini kryorsan vs., burada sz konusu olan ak deil, bencillik ve
ehvettir. Bencil ve ehev duygularla dolu bir kii, ak olduunu
sand kiiyle evlendi diyelim; ehvetini tatmin etti, hevesini ald;
birka yl sonra bkar, bo verir; bakalarnda daha stn meziyet
grd, onlara ynelir. Kavgac ve hrn olur. te bu, ak deildir.

645

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Ak

Dnya viran olur, fani mekndr;


Gelen durmaz gider, hayat bir andr.
Ak bulmadysan boa zamandr;
Ulu Mevlm, Aka beni de yandr.
Dnyaya meyletme, sevdas gamdr;
Boa geen yllar hepsi zandr.
Yetmiinde biter, sonu yalandr;
Ulu Mevlm, Aka beni de yandr.
Cafer Aka dm, yolu Sphandr;
Akn mekn yok, gnller handr.
stemem cenneti, huri glmandr;
Bulan lmez Ak, ebed Candr.
Bugn insanlar dnmeden konutuklar iin, kendi anlay
ve karlarna gre rnekler ne sryorlar. Kimi kastl, kimi
farknda olmadan gzlemledikleri olaylardan yanl sonular
kararak bakalarn da yanla ynlendiriyorlar. rnein, aslann
bir ceylan paralayp yemesi... Efendim, bu rnekte olduu gibi
gl olacaksn diyorlar. Yaamak iin gszleri ezeceksin,
doann kanunu bu imi... Ayn eyi evrimciler de sylyor.
Seleksiyon, zayflarn gllerden ayklanmas, hayatta kalmann tek
yolu... Gnmzdeki asl sorun da zaten, Dnyadaki btn
sistemlerin temeline bu felsefenin yerlemi olmas...
646

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Ak

Nebat, hayvan isterse insan;


Fakiri, zengini isterse sultan.
ncitme bunlar, hepsi BR. Can...
Bu dnya seraptr, grnen duman;
Benlii ykmadan her yaptn zan.
stersen bin yaa, hepsi bir an...
Yirmi birinci asr ahiri zaman;
Frsat elde iken bekleme aman.
Son Adem Cafer, bulursun derman...
Her ne kadar nebat-hayvan-insan ls tek bir sistem ise de,
nebat kendi iinde bir sistem, hayvanat kendi iinde bir sistem,
insanlk kendi iinde bir sistemdir... Bunlar birbirine kartrarak
insanlarn her hususta hayvanlar gibi olmalar gerektiini sylemek
ok byk bir yanl. Hayvanat ve nebat, insana zne ermesi iin
yol gstericidir. Aslann ceylan paralamas hayvanat iin geerli
bir davran. Ben hayvan mym ki hem cinslerime yle
davranaym?.. Ben insan olarak ceylan gibi olmak isterim. Asl g,
imandr; aktr. Ak ezmez, esirger; nk ak fedakrlktr.
Keramet

Hakka ermi, kendini bilmi bir insan keramet gstermez;


nk, keramet almadan Hakka erilmez. Keramet, Hakka gei
olaydr; almas gerekir. Aamayp keramette kalrsan; bu, keramet
deil istidra olur. Kerameti aamayan kii, sonunda zndk olur.
647

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Keramet

Benliklerini aamayp ona buna keramet gstermeye alanlar,


aslnda sihirbazlk yaparak kendilerini byk gstermeye alrlar.
ze, ancak keramet olayn aan bir kii erer. Aamayan, taklp
kalan, ze kesinlikle eremez.
Zaman benim, mekn benim;
u grdn eman benim.
Sen seni var sanrsn,
Oysa sende mekn benim...
sa benim, Musa benim;
u grdn yasa benim.
Davut ile smail,
Hzr Aleyhisselm benim...
ster Budist, ister Hindu,
ster dinsiz, ister dinli,
Hristiyan ve Musev;
Bu duyduun mn benim...
Cafer fazla ileri gitmez;
Cahillere ruhsat vermez;
Sevdiklerini incitmez;
armhlara gerilemez...

648

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Keramet

Keramet veya mucize olay, ze ermi bir kiide istek d,


Allahn izni ile gerekleir. Ben, 1994 ylnda youn riyazet
yapyordum. ki gn, hi yemeden imeden oru tutuyordum.
Zamanla, bende yle haller zuhur etti ki, akl almaz. rnein,
yanma gelen kiilerin kafalarndaki isteklerini, dndklerini,
onlar sylemeden ben sylyordum; hayret ediyorlard. Sen
ermisin diyorlard.
Bir isteim olsa, tandm bir kiiye hi konumadan
yaptryordum. Dnyordum, adam farknda olmadan benim
istediimi yerine getiriyordu. Bu i daha da ilerledi; yanma biri
gelse keramet gsteriyordum. Ben bile hayret ediyordum. Kimse
karmda konuamyordu. evremde beni tanyanlar nmde, veli,
stat diye eiliyorlard. Bylece bana gurur gelmeye balad.
Herkese tepeden bakmaya, kendimi evliya, nebi zannetmeye
baladm. Kendi kendime, Sen say da getin, Musay da getin
dedim. Artk ben, gya Hak olmutum.
O arada bana, sanki iimden yle seslenildi; Sana her ey
serbest, nasl olsa erdin, Hak dilediini yapar... Hak iin gnah
sevap olur mu?.. Ve baz yanllara dmeye baladm. rnein,
gece namaz klyordum, terk ettim; Hak namaz klar m?.. Kular
tmeden kalkar, zikir yapardm; bende zikir istei azald. Bende baz
haller vard, kendimi cennette gibi hissederdim; yava yava o

649

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Keramet

halleri kaybettim. Birok sefer ryada uyarlmama ramen, uyarlar


fark edemedim.
Bir gn kalktm; zikir yapacam, iimden zikir yapmak
gelmedi. Kendi kendime, Senin zikre ihtiyacn yok dedim. Gece
namazn terk etmitim zaten; zikiri de braktm. Yatan zerinde
oturuyordum, uyku bastrd. Bugn de sabah namazn klmayaym,
kalktm zaman klarm dedim... Uyku daha da bastrd. Ne
uyanktm, ne de uyuyordum. O an, karmdaki duvar sanki yok
oldu. Baktm, Hz. Muhammed (s.a.v.) sinirli bir halde yanma geldi.
Ayn anda birden, sol yanmdan bir kii frlad; sanki duvardan geip
gitti. Onu da grdm, ok irkin biriydi. Hz. Muhammed (s.a.v.)
benimle konutu; ama dil ile deil beyin ile... O kaann, atmosfer
dnda, gne sisteminin iinde, drdnc kattan FRT254
olduunu syledi. Ben bu arada tam uyank hale gelince, Hz.
Muhammed (s.a.v.) yanmdan gitmedi ama kayboldu. ime ok
byk bir ferahlk geldi. Orada Hz. Muhammed (s.a.v.), sanki
beynimi skar gibi bir eyler yapt; ne olduunu anlamadm. Sonra
tvbe ettim. O gnden sonra eski ibadetlerime devam ettim ve
bendeki kibirlilik hali kayboldu. O hallerden Allaha sndm.
Bunlar; kerametin, istidracn, ifritin statlnn ne olduunu
bilmeyenlere lazm olur diye anlatyorum.
254 Yedi tr cinin Dnyadan, drd atmosfer dndandr. frit, atmosfer dnda, en
st kattandr.

650

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
Keramet

Teslimiyet iinde riyazet yapan her insanda keramet denen


olaanst haller grlr. Keramet, kiinin Allaha erdiini
gstermez. Hayret makam, keramet aldktan sonra balar.
Akll insan, keramet gsterdii sylenen kiilerin peine
taklmaz. badetini terk etmi, alim, veli ya da stat denen
kiilerden uzak durunuz. Onlardan, ceylann aslandan kat gibi
kanz.
slam

slm, Allahn dzeni ve sistemidir. nanan da inanmayan da


slm ftrat zeredir. Kuranda Din slmdr255 diyor ayet...
slmdan baka din yok. Peki sevlik, Musevlik, Budistlik,
Mslmanlk vs., birok din inanc var; bunlar ne?.. te bunlar,
slm ftratndan doan inan yollardr. Bu yollarn uygulayclar
BR. Allaha inanrlar, fakat Allaha ulama yollar farkldr. te;
farkl yollardan gittikleri iin, insanlarn makamlar, mertebeleri
farkl olur. Hibir yaratk baka bir yaratn tpksnn ayns olmaz.
Bir kii hangi mertebeye gelecekse, farknda olmadan o yne
ynlendirilir; Ben byle dnyorum veya inanyorum der ve o
yne gider. Fakat nasl dnd, dnce nedir, nereden gelir; onu
da bilmez. Bu, insann elinde deildir.
Deerli insanlar, son nebi on drt asr nce geldi. Her eyin
eskiyip yozlat gibi, bugn insanlk ve anlay da yozlamtr.
255 Kuran, 3/l-i mrn Sresi, 19. Ayet.

651

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
slam

Kendinizi ve dncelerinizi tekrar kontrol edin. Nereden geldik,


neden buradayz, nereye gideceiz? Kinat dzeninde gayesiz
oluan hibir ey yok. nananlar yanla dm. Niin var
olduunuzu ve ne halde olduunuzu bir daha gzden geirin.
Bunlar deerlendirme frsat ksa bir zamandan sonra bir daha
elinize gemeyebilir.
Dnyada ok nemli bir olay oldu; A harfi alnd. Bu olayn
dn olmayacak. A harfi nmzde duruyor, yazyoruz
diyebilirsiniz. Bunun mnsn yaknda greceksiniz.
Adem'den balayan din, yani ilim, Ahmed (a.s.)'da tamam
oldu. Dikkat edin; Adem, A. harfi; Ahmed, A. harfi... Demek ki,
A.'da balad, A.'da tamam oldu. A'dan A'ya... Bu durumda nasl
olur da nebileri birbirinden ayr sayarsnz; bu cehalet! Nebilerin
hepsi bir btn, BR. ilim. Nebilerden birini kabul etmemek,
vcudumdaki bir organ kabul etmiyorum demek. Bir insann
vcudundaki bir organ eksik ise, bu vcut sakat demektir. te, din
ilimdir, hem de btnsel ilim.
Gel, gel, gel, hemen gel!..
Bu kapdan giren kmaz,
Bu kapy alan lmez,
Ayar olan kendin bilmez...

652

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
slam

Oku, oku, oku, kendini oku!..


Zahir batn BR. vahdettir ta ki,
Dn fani, z.ndr baki.
Caferi gren olur mu aki?
lk ademden gnmze gelene kadar birok nebi ve bilgin
gelip gemi. Her nebi kendinde, nceki asrlarn ve bulunduu asrn
ilmini toplar. Bir sonraki nebi bir ncekinden daha bilgedir.
Bilginler de yle.
nsann en byk zaaf tapnma duygusudur. En byk yanl,
insana ve nesnelere tapmaktr. Halbuki her insan anadan doar.
nsann z Haktr; stnl buradan gelir. Bugn bunlar insanla
unutturulmu. nanan da, inanmayan da kaos iinde; bunun da
kimse farknda deil.
Sleyman Hilminin duydum dilini;
Said-i Nursnin grdm fenini.
ah Nakibendin aldm elini;
Bekta ayrp ferman eyleme.
Resul-u Ekremin ptm elini;
Oradan aldm bu ferman dilimi.
sa Mesihte grdm ruh bedenimi;
Musay ayrp seyran eyleme.

653

SALHLERN DUASI-GBR.lik V
slam

Cafer der, ademin atas BR.dir;


Ayrlma Kurann fetvas BR.dir.
Drt Kitabn dedii anla BR. yoldur;
Caferden ayrlp figan eyleme...
nsann z Hak, gz seraptr. zden bakan BR.lii grr;
gzden bakan ayrla der. nsan aklla yaar. Gren akl, gz
alettir. Zahir gz serap grr. Hayvanat gzle yaar, gze gre
hareket eder. Sen z olmaya bak; gz olma! Kumanda ol, alet
olma! zden bakan kurtulacak, gzden bakan helk olacak!

Mezhebimiz; slam,
mammz; Muhammed aleyhisselam,
Maksadmz; BR.lik vesselam.

654

Sevgili okurlar;
Son Adem -Varoluun Srr- adl bu kitapta, madde evren ile
ilgili bilinmeyen birok gerek akland. Bu kitabn devam olarak
ok yaknda basma girecek olan Son Adem -Madde tesi- adl
eserde de, lm tesi boyutlar ile ilgili bilinmeyenler akla
kavuacaktr.
KAYNAKA
(1) Ali Bula, Kuran- Kerim ve Trke Anlam
(2) Bahaeddin Salam, Kuran- Kerim ve Aklamal Meli
(3) Elmall Hamdi Yazr, Kuran- Kerim ve Yce Meli
(4) Kitab- Mukaddes, Ohan Matbaaclk

GENEL DZN
A
Adem............................................................................................................23, 245, 271, 272
Ademin Ruhu.....................................................................................................................251
Ademin Srr.......................................................................................................................201
Ademin stnl.............................................................................................................512
Aalarn Beyni.................................................................................................................510
Ahir Zaman.........................................................................287, 299, 335, 397, 421, 515, 541
Ahiret.................................................................................................................................259
Ahirette Hesap Verme........................................................................................................259
Ahirette Yaam..................................................................................................................500
Ahirette Zaman..................................................................................................................527
Ahlaki k.....................................................................................................................336
Akl......................................................................................................................23, 355, 489
Akl Gc...........................................................................................................................607
Akl Hastalklar.................................................................................................................213
Alkol..................................................................................................................................377
Allah Korkusu....................................................................................................................461
Allah Sevgisi......................................................................................................................303
Allah' Bilmek....................................................................................................................480
Allah'n Akl Sfat.............................................................................................................308
Allah'n BR.lii.........................................................................................................481, 583
Allah'n Gc.....................................................................................................................621
Allah'n Olu Mevzusu.......................................................................................................183
Allah'n TEK.lii................................................................................................................583
Allah'tan Gelen Allah'a Dner....................................................................................306, 464
Allaha Hazret Denmez!.................................................................................................491
Allahn Ruhu.....................................................................................................................244
Alt arpma.....................................................................................................................199
Alt Gnde Yaradl..................................................................................................149, 197
An..............................................................................................................................193, 194
Ana Merkez........................................................................................................................189
Anne-Baba-Kozmik Tesir..................................................................................................212
Asker Meni........................................................................................................................248
Ak.....................................................................................................................................644
Ate......................................................................................................................................49

Ate Elementi.....................................................................................................................156
Atmosfer...............................................................................................................79, 267, 567
Atmosfer Dndaki Cinler...................................................................................................98
Atmosfer I: Hava Krenin Oluumu...................................................................................77
Atmosfer indeki Cinler....................................................................................................100
Atmosferdeki Elementlerin Birikimi....................................................................................79
Atmosferin Delinmesi........................................................................................................514
Atmosferin ve D Perdeleri.............................................................................................77
Atmosferin Netlemesi.........................................................................................................84
Atom...................................................................................................................104, 105, 117
Atomalt Zerreler................................................................................................................107
Atomalt Zerrelerin Oluumu.............................................................................................108
Atomlar..............................................................................................................................262
Atomlarn eitlilikleri......................................................................................................262
Atomst ve Atomalt Boyutlar.........................................................................................105
Azrail.................................................................................................................................621

B
Barts...........................................................................................................................541
Batn lmi...........................................................................................................................247
Bedene Hkmetmek...................................................................................................383, 550
Bedenle Tayyi Mekan........................................................................................................383
Bedenlerin ekli.................................................................................................................142
Berzah.........................................................................................................207, 208, 413, 503
Beer...................................................................................................................242, 245, 271
Beer-nsan-Adem......................................................................................................245, 271
Beyaz Akm.......................................................................................................................531
Beyin Aamalar...................................................................................................................43
Beyin Devreleri ve Genler..................................................................................................200
Beyin Program..................................................................................................................203
Beyinlerden kan Negatif Yaynlar..................................................................................401
Beynin Gdas.....................................................................................................................559
Beynin Hcre Oluumdaki Rol.........................................................................................218
Beynin Programlanmas.....................................................................................................557
Bilim Dnyasndaki Yanlglar.............................................................................................55
Bilimsel Aratrmalar.........................................................................................................204
Bilincin Mekan..................................................................................................................228
Bilincin lmszl........................................................................................................227

Bilin..................................................................................................................144, 145, 227


Bilin Beden...............................................................................................146, 202, 334, 457
Bilin Beden II: Yaanm Olaylarn Kayd.......................................................................211
Bilin Beden V: Katmanlar...............................................................................................478
Bir Buday Danesinden Baan Meydana Gelmesi..........................................................619
Bir Kimseye Balanmak....................................................................................................439
Bir Kimseyi Kendine Balamak.........................................................................................439
BR.lik..........................................................................................23, 303, 405, 466, 577, 633
Bitki...................................................................................................................................103
Bitki Oluumu in Gerekli Faktrler.................................................................................101
Bitkiler...............................................................................................................................101
Bo Asker Meni.................................................................................................................248
Bugnn eyhleri...............................................................................................................427
Bulut....................................................................................................................................30
Burlar...............................................................................................................................197
Btnsel Akl................................................................................21, 144, 244, 258, 389, 466

C
C ve G gezegenleri...............................................................................................................60
Can...............................................................................................................................23, 510
Can re Can......................................................................................................................631
Canlln Nitelii..............................................................................................................152
Canllk..............................................................................................................................112
Cebrail................................................................................................................................616
Cehennem..........................................................................................................................208
Cehennem II: Atein ekmesi............................................................................................328
Cennet................................................................................................................210, 328, 333
Cennet II: Ateten Ka.....................................................................................................327
Cennet IV: Sekizinci Cennet..............................................................................................476
Cennet-Cehennem..............................................................................................................454
Cereyan..............................................................................................................................117
Cereyan arpmas..............................................................................................................122
Clg......................................................................................................................56, 107, 263
Cin.....................................................................................................................................160
Cinler......................................................................................................98, 99, 125, 360, 598
Cinlerden Korkmak............................................................................................................370
Cinleri Grmek..................................................................................................................366
Cinlerin Bedenleri......................................................................................................125, 360

Cinlerin eitleri................................................................................................................364
Cinlerin Gayb Bilmesi.......................................................................................................368
Cinlerin Gdalar................................................................................................................360
Cinlerin Gne Sisteminin inde Hapis Olular.................................................................99
Cinlerin Hareketleri............................................................................................................367
Cinlerin ve Ademin Yapsal Farkll................................................................................129
Cinlerin Yceltilmesi.........................................................................................................131
Cinni Tesir.........................................................................................................................365
Cinsellik.............................................................................................................................377
Cisimler ve Fiiller Nasl Meydana Gelir?...........................................................................391

D
Dalar.............................................................................................................................82, 89
Dalga..................................................................................................................................191
Deccal................................................................................................................................289
Deli....................................................................................................................................214
Dengeli Beslenmek............................................................................................................371
Deprem..................................................................................86-89, 91, 94, 95, 103, 322, 325
Devlet Yneticileri.............................................................................................................643
Dini Yaamak.....................................................................................................................439
Dinlerdeki Ortak Mana.......................................................................................................537
Dii Cinsinin Meydana Gelmesi.........................................................................................237
Doalgaz..............................................................................................................................81
Doum...............................................................................................................................199
Dolu.....................................................................................................................................31
Dnme..................................................................................................................................26
Drt Element......................................................................................................................151
Drt Melek.........................................................................................................................616
Drt Mezhep......................................................................................................................422
Drt Nebi ve Drt Element................................................................................................155
Dua Kaderi Deitirir.........................................................................................................589
Dua Ve Zikir.......................................................................................................402, 552, 555
Durgun Manyetik...............................................................................................................116
Durulgan Manyetik............................................................................................................113
Dnya.....................................................................................................................61, 63, 267
Dnya ekirdeinin ve Gnein ekimleri........................................................................321
Dnya Yaants.................................................................................................................500
Dnya'nn Akl...........................................................................................................513, 554

Dnya'nn Sonu..................................................................................................................323
Dnyay Kuatan ki Zt Akm...........................................................................................531
Dnce Gc....................................................................................................................297

E
Einstein..............................................................................................................................124
Ekliptik................................................................................................................................65
Ekliptik-Ekvator Asnn Periyodik Deiimi.....................................................................65
Elektrik.......................................................................................................................117, 226
Elektron......................................................................................................................105, 112
Elementlerin arpmas; Merkezin Oluumu......................................................................52
Elementlerin Kvrlmas.......................................................................................................50
En'el Hak............................................................................................................................629
Enerji..........................................................................................................................120, 121
Enerjik Bilgi.......................................................................................................................242
Enerjik Bilgi Paracklar...................................................................................116, 224, 614
Enerjik Bilgi Paracklar III: ekile Gre Programlanmalar.........................................241
Enerjinin Maddeye Dnmesi..........................................................................................119
Esra Himan lmi.................................................................................................................312
Esrahiman..........................................................................................................................489
Ecinsellik..........................................................................................................................459
Evrenin Is..........................................................................................................................101
Evrim Teorisi.....................................................................................................................315

F
Fiil-Fail Meselesi ..............................................................................................................481
Firavun...............................................................................................................................339
Firavun'un Masal...........................................................................................................339
Foton..................................................................................................................................124

G
Galaksilerin Ham Maddesi...................................................................................................49
Gavsiyet Makam; Mesih Dnemi......................................................................................436
Gebelikte Dikkat Edilmesi Gerekenler...............................................................................255
Gelgit...................................................................................................................................66
Gen.....................................................................................................................................222
Genler................................................................................................................................244
Genler III: Genetik Hastalklar...........................................................................................254
Gerek Evliya.....................................................................................................................433
Gez...............................................................................................................................78, 513

Gezegen...............................................................................................................................59
Gezgez.........................................................................................................................78, 513
Gybet................................................................................................................................498
Gk....................................................................................................................................171
Gk Talar........................................................................................................................554
Gktalarnn Ynlendirilmesi...........................................................................................569
Gren; Grnen; Grme.....................................................................................................195
Grme................................................................................................................................193
Grnmeyen Yasalar..........................................................................................................570
Grnmeyeni Grme..........................................................................................................172
Grnt Yolculuk Eder mi?...............................................................................................194
Gz Kamerasyla Kayt......................................................................................................201
G.......................................................................................................................................23
Gmrk Memurlarnn Kaaklar Alglamas..................................................................298
Gnah.................................................................................................................................330
Gne Enerjisi....................................................................................................................123
Gne Sistemi...........................................................................................................57, 58, 77
Gne Sisteminin Iss..........................................................................................................70
Gne Sistemleri..................................................................................................................53
Gne Sistemlerinin Galaksi Merkezine Yolculuu.............................................................55
Gne'in 4. Tabakay Atmas................................................................................72, 543, 556
Gnei evreleyen Perdeler................................................................................................71
Gnein yaps..................................................................................................................359
Gzellik irkinlik.......................................................................................................335, 496

H
Hac badeti.........................................................................................................................529
Hac Adaylarnn Yanllar................................................................................................535
Ha areti..................................................................................................................174, 421
Hakikate Ulamak..............................................................................................127, 470, 492
Halifelik.............................................................................................................................495
Halsinasyon......................................................................................................................395
Hastalklarn Sebepleri...............................................................................................373, 571
Hava.....................................................................................................................................80
Hava Elementi ve Mesih....................................................................................................157
Hava ve Suyun Oluumu......................................................................................................80
Havvann, Ademin Kaburga Kemiinden Yaratlmas.......................................................217
Hayvanatn lk Oluumu....................................................................................................270

Herkesi Dindar Yapmak.....................................................................................................442


Hzlarn Dengelenmesi.........................................................................................................51
Hidrojen Atomu.........................................................................................................118, 263
Hin...............................................................................................................................98, 160
Hocalar...............................................................................................................................445
Holywood Filmleri.............................................................................................................298
Hortum...........................................................................................................................30, 31
Hogr..............................................................................................................................455
HTS......................................................................................................................................49
Hcre..................................................................................................................113, 219, 220
Hcreler III: lk Oluumlar................................................................................................267
Hz. Muhammedin (s.a.v.) Aie Validemizle Nikah..........................................................604

I
Is.......................................................................................................................................196
Is Hz...............................................................................................................................193
Isnn Kayna....................................................................................................................381
Ik......................................................................................................................117, 123, 196
Ik Hz.............................................................................................................................193

J
Jacques L. Monod..............................................................................................................223
Jpiter..................................................................................................................................60

K
Kabe...................................................................................................................................531
Kabir..........................................................................................................................207, 524
Kabir Alemi.......................................................................................................................524
Kader..........................................................................................................304, 486, 577, 635
Kadnlarda Reglin Balangc.............................................................................................252
Kadnlarn Kendi Kendilerine Gebe Kalmas.....................................................................248
Kainat.......................................................................................................................21, 22, 33
Kalp Gz..............................................................................................................42, 43, 393
Kanunlar.............................................................................................................................301
Kar.................................................................................................................................30, 31
Kara Delik......................................................................................................................56, 57
Karatecilerin Tulalar Elle Krmas..................................................................................297
Karpuzdan Biten Sinekler...............................................................................................262
Kaymak Toprak..........................................................................................103, 234, 267, 271
Kendiliinden Treme........................................................................................................222

Kepler Modeli......................................................................................................................65
Keramet..............................................................................................................................647
Ksr (Yumurta) Merkez.....................................................................................................253
Ksr Sperm........................................................................................................................253
Ksrlk...............................................................................................................................253
Ktalar..................................................................................................................................94
Ktalarn Oluumu................................................................................................................92
Kvrma................................................................................................................................26
Kyamet........................................................................................................................40, 320
Kyametin Ahirette Seyredilii...........................................................................................326
Kymetli Madenlerin Oluumu.............................................................................................81
Kiisel Ruh.........................................................................................................................144
Kitaplarn Yanl Tercme Edilmesi..................................................................................164
Ksei..................................................................................................................57, 108, 263
Kul Hakk...........................................................................................................................330
Kulluk ve lahiyatlk..........................................................................................................408
Kulluk-lahiyatlk II: Madde-Madde st..........................................................................487
Kurban...............................................................................................................................282
Kurban Edilmesi Mevzusu.................................................................................................183
Kutuplar.........................................................................................................................94, 95
Klli rade Czi rade......................................................................................................483

L
LG...................................................................................................................................230

M
Madde..........................................................................................................................22, 145
Madde tesi..........................................................................................22, 413, 475, 500, 524
Madde tesi Bireysel Akl.................................................................................................475
Madde tesinden Maddeye Gei......................................................................................159
Madde st..........................................................................................................................21
Madde st-Madde-Madde tesi......................................................................................464
Maddenin 'stn' ve 'tesini' Gremeyenler....................................................................147
Maddenin st ve tesi..............................................................................................148
Maddenin Enerjiye Dnmesi..........................................................................................120
Maddenin Temel Hareketlilii.............................................................................................26
Maddenin Temeli...............................................................................................................107
Maden..................................................................................................................................81
Maher........................................................................................................................208, 332

Makam ve nderlik Tutkusu..............................................................................................429


Mars...............................................................................................................................61, 63
Mars ve Vensn Dnya'dan Kopmas...............................................................................63
Maymun Tartmas...........................................................................................................273
Mecazl Anlatm.................................................................................................................528
Mekan................................................................................................................................193
Mekke................................................................................................................................531
Melekler.............................................................................................................................597
Meni...................................................................................................................................216
Meni Atomlar II: Beyin ifresi..........................................................................................246
Meni eitleri ve Dllenme................................................................................................216
Merkeze Szlme.................................................................................................................50
Merkezin Btnden Kopmas...............................................................................................53
Meryem Validemiz.............................................................................................................598
Meryem Validemize Atlan ftiralar...................................................................................603
Mesih.................................................................................................................................160
Mesihi Bekleyenler............................................................................................................160
Mevsimler............................................................................................................................65
Mezar.........................................................................................................................207, 413
Mezhepler..........................................................................................................................421
Mikail.................................................................................................................................621
Mira..........................................................................................................................137, 617
Misallerin Hakikat Sanlmas.............................................................................................517
Mucizeler...................................................................................................................614, 630
Muhammed mmetinin Fark............................................................................................137
Mutlak Balang.................................................................................................................35
Mutlak Son...........................................................................................................................40
Mnkir........................................................................................................................208, 524
Mrit.................................................................................................................................493
Mslman Kimdir?............................................................................................................446

N
Namaz................................................................................................................................618
Nazardaki G....................................................................................................................601
Nebat, Hayvan, nsan Oluumu..........................................................................................234
Nebatn lk Oluumu..........................................................................................................268
Nebatn ve Hayvanatn Oluum Aamalar.........................................................................235
Nebiler.........................................................................................................................44, 548

Nebilerin Birlii.........................................................................................................342, 451


Nekir..........................................................................................................................208, 524
Neptn..................................................................................................................................60
Nesillerin soyu...................................................................................................................462
Normal Gebelikte Cinsiyetin Meydana Gelmesi................................................................248
Nuh....................................................................................................................................279
Nuh Kavmi.........................................................................................................................279
Nuh ncesi Dnya.............................................................................................................549
Nuh Sonras Dnya............................................................................................................549
Nuh Tufan.........................................................................................................................280
Nuh'tan nceki Nesiller.............................................................................................278, 593
Nuh'tan Sonraki Nesiller....................................................................................................281
Nkleer Enerji............................................................................................................117, 118

O
Okunmayan Kuran.............................................................................................................170
Okyanus...............................................................................................................................90
Okyanus Sularnn Bozulmamas.........................................................................................91
Okyanus Sularnn eitlilii...............................................................................................91
Okyanuslarn Oluumu.........................................................................................................89
Oluum Aamalarnda Gnein Rol................................................................................236
Oluumundan Gnmze Dnya........................................................................................548
Orulunun Duas................................................................................................................556
Otuz n Hikmeti...........................................................................................................182
Ovalar..................................................................................................................................82
Ozon Tabakas....................................................................................................................570

P
Para............................................................................................................................288, 289
Pasteur................................................................................................................................222
Petrol....................................................................................................................................81
Petrol ve Doal Gazn Oluumu...........................................................................................81
Pimemi Toprak................................................................................................................104
Pimi Toprak....................................................................................................................103
Plton...................................................................................................................................60
Politika...............................................................................................................................300

R
Rabbin Akam Yemei......................................................................................................180
Rahimdeki lk Hareketlilik.................................................................................................198

Reenkarnasyon...........................................................................................................203, 220
Renk.....................................................................................................................................27
Renk Hz.....................................................................................................................28, 193
Renklerin Meydana Gelmesi................................................................................................27
Ruh.............................................................................................................133, 139, 145, 205
Ruh lmi.............................................................................................................................135
Ruh-u Azam Melei...........................................................................................................602
Ruh-u Azam Meleinin Meryem Validemize Grnmesi..................................................600
Ruh, Beden, Bilin Balants............................................................................................139
Ruhun Bilin Olmas..........................................................................................................205
Ryalar...............................................................................................................................521
Rzgar..................................................................................................................................30

S
Sa Gz..............................................................................................................................392
Sahte Evliya.......................................................................................................................431
Samanyolu....................................................................................................................50, 101
Sanayi Devrimi Sonras......................................................................................................299
Sarmsak.............................................................................................................................373
Satrn...................................................................................................................................60
Savalar..............................................................................................................................398
Seftenni................................................................................................................................27
Sevap..................................................................................................................................330
Sigara..........................................................................................................................362-364
Sis........................................................................................................................................84
Siyah Akm........................................................................................................................535
Son Uyar...........................................................................................................................357
Son Uyar II: Tm Dnya'da Derhal Yaplmas Gerekenler...............................................595
Sonsuzluu Grmek.............................................................................................................42
Stres...................................................................................................................................372
Su.........................................................................................................................................80
Su ve Toprak Elementi.......................................................................................................156
Suyun lm.......................................................................................................................95
Srtnme............................................................................................................................114

T
Tabiatn Sevgisi..................................................................................................................506
Tabiatta letiim.................................................................................................................506
Tahrip Olmu Beden Uzuvlarn Yeniden Meydana Getirme.............................................389

Tan...............................................................................................................................98, 160
Talarn Oluumu.................................................................................................................83
TEK...................................................................................................................................244
Tek Akln Hkm..............................................................................................................303
Tek G.............................................................................................................................304
TEK.lik.........................................................................................................23, 242, 265, 633
TEK.lik Ve BR.lik....................................................................................................405, 583
Temel Is....................................................................................................................152, 199
Temel ki Zt Grup.............................................................................................................637
Temel Program...................................................................................................................593
Temel Program Bilgileri ....................................................................................................222
Temel Unsurlarn (Elementlerin) zellikleri........................................................................50
Terr..................................................................................................................................400
Tesadf..............................................................................................................................153
Tesadf Tezi...............................................................................................................153, 223
Tpta Ruh hastalklar.....................................................................................................397
Toplumlarn Kaderi............................................................................................................459
Toplumlarn Yaam Tarzlar..............................................................................................418
Topran Oluumu...............................................................................................................80
Toprak..........................................................................................................................80, 102
Toprak ve Havann Tkenmesi............................................................................................95
Toprakana...........................................................................................................242, 245, 247
Toprakana III: Beerin Kaymak Topran inde ekillenmesi..........................................271
Tvbe.................................................................................................................................331
Tmel Ruh.........................................................................................................................244
Trklerin ve Araplarn Soyu...............................................................................................282

U
Ufolar...................................................................................................................................32
Urans..................................................................................................................................60
Uranyum............................................................................................................................111
Uzayllar.............................................................................................................................229

V
Varln BR.lii................................................................................................................133
Varln Temel Yasalar.......................................................................................................23
Vehim................................................................................................................................385
Veli Olmak.........................................................................................................................563
Vens.............................................................................................................................61, 63

Vcuda Canllk Veren G...............................................................................................226


Vcudun D Etkenlere Adapte Olmas..............................................................................274
Vcudun Temel Iss..................................................................................................151, 378
Vcut eklinin Tamamlanmas..........................................................................................199
Vcut-Beyin likisi...........................................................................................................550

Y
Yamur..........................................................................................................................30, 31
Yanardalar..............................................................................................85, 88, 95, 103, 325
Yanllarn Empoze Edilmesi.............................................................................................128
Yapk kizler....................................................................................................................257
Yaradl Srr.......................................................................................................................24
Yasak Aa................................................................................................................184, 590
Yasaklanan Yiyecekler.......................................................................................................372
Yasaklanan Yiyecekler II: Domuz Eti................................................................................373
Yaanm Olaylarn Kayd.................................................................................................211
Yedi...................................................................................................................................197
Yedi Merkez Yap........................................................................................................37, 352
Yedinci Merkez..................................................................................189, 197, 201, 258, 605
Yeni Dnem; Gkten lmin nmesi.................................................................................541
Yer Alt................................................................................................................................86
Yer ekiminin Kaybolmas................................................................................................323
Yer Kabuu....................................................................................................................80, 82
Yer Kabuunun Soumas....................................................................................................83
Yetmi Frka.................................................................................................................426

Z
Zahir lmi...........................................................................................................................247
Zaman........................................................................................................................126, 127
Zaman ve Mekn................................................................................................................193
Zenginlerin Durumu...........................................................................................................284
Zerrelerin Dnmesi............................................................................................................111
Zerrelerin Programlanmas.................................................................................................110
Ztlk....................................................................................................................................24
Zikir...........................................................................................................................354, 494

armha Gerilme Mevzusu................................................................................................175


arpma..............................................................................................................................52
avu Meni........................................................................................................................248

ekirdekate.........................................................................................................................52
ekirdekteki Kvrlmann Durmas....................................................................................322
ember.................................................................................................................................80
evre Kirlilii....................................................................................................................300
ocuun Soyu....................................................................................................................594

badetler.............................................................................................................................560
BEN..................................................................................................................................230
blis......................................................................................................................................98
blisin Kibri .......................................................................................................................628
frit.......................................................................................................................98, 160, 650
hlas Suresi.........................................................................................................................492
kan Sahipleri.....................................................................................................................526
kizler.................................................................................................................................256
kizler Paradoksu................................................................................................................126
lahi Kitaplar......................................................................................................................388
lk Adem.....................................................................................................197, 216, 234, 590
lk Ademin Oluum Aamalar...........................................................................................236
lk Ademin Yaad Yer...................................................................................................592
lk Cami.............................................................................................................................348
lk Elektrik.........................................................................................................................198
lk Erkekler........................................................................................................................257
lk skeletli Hayvanlarn ekilleri.......................................................................................240
lk Kadn Yumurtalarnda Meydana Gelen Deiiklik.......................................................250
lk Kadnlarn Yumurtalarnn Fark...................................................................................249
lk Oluan Gezegenler..........................................................................................................59
lk Yumurtal Hayvanlarn Yumurtalar.............................................................................240
man...................................................................................................................................387
nananlarn Yanlglar.......................................................................................................419
nsan...................................................................................................................191, 245, 518
nsan Derisinden Biten Bitler.............................................................................................238
nsan Grnml Cin Taifesi.............................................................................................366
nsan II: Fark ve zellikleri..............................................................................................275
nsan IV: Meleki Gc ve Halifelii..................................................................................622
nsan Sal.......................................................................................................................371
nsanlarn Gruplara Ayrlmalar.........................................................................................635
nsanlk Aac....................................................................................................................335

rade Gc..........................................................................................................................386
sa...............................................................................................157, 160, 169, 342, 418, 597
sa Aleyhisselamn Babasz Olmas..................................................................................597
sa Aleyhisselmn Efes'e Yerlemesi...............................................................................177
sa Nebi'nin Kssas............................................................................................................169
sa Nebi'nin zm Suyunu oaltmas..............................................................................630
sevilerin Yanlgs.............................................................................................................169
slam..................................................................................................................................651
srafil..................................................................................................................................620
srafil'in Suru flemesi......................................................................................................327
stihare Namaz..................................................................................................................132

lm...........................................................................................................145, 228, 264, 307


zate..................................................................................................................................50

ef Atom............................................................................................................................220
efaat.................................................................................................................................498
ekil Program............................................................................................................143, 205
ekil ifresi........................................................................................................................271
ekillenen Malzeme...........................................................................................................145
eklin Madde tesi kizi....................................................................................................144
eriat..................................................................................................................................471
imek..................................................................................................................................31

l Sistem....................................................................................................................21, 22
nc Grup......................................................................................................................642
mmetler...........................................................................................................................476
st Akl..............................................................................................................................113

Kainattaki en stn alet insan beynidir. Bulunduumuz


madde evrendeki en byk g ise insan beyninin programlayarak
meydana getirdii dalga, yani duadr.
Kainatta hibir eyin tpksnn ayns yoktur. Her birim
tektir. Ayn zamanda btn birimler birbiriyle balantldr ve
btnsel teki oluturur.
Evrende en kk zerrecikten en byk yapya kadar her ey
dnmektedir. Her birinin dnmesi, onun can denilen hareketliliini
oluturur. Beden aslnda canl deil, hareketlidir. Asl can bedeni
meydana getiren atomlarn paracklarna hz veren gtr. Madde
devaml dnm halindedir, devam eden akldr.
Hz, zaman ve mekan iinde sz konusudur. Grmede zaman
ve mekan alr. Grme anda olur. Grnt grene gelmez, gz bir
anda grnende olur. Bir eyin grnts ve hali her zaman ayndr.
Gneten k paracklar (foton) deil, aksine s
paracklar yaylr. Ik, yaylan s paracklarnn aptklar
yzeylerde meydana getirdii avktr. Biz gnei, gne yzeyindeki
arpmalardan kan avk sayesinde grrz.
nsann, gnmzden ilk ademe kadar tm gemii
kendisinde kaytldr. Kiilerin bilhassa uykudayken genlerinde
kaytl olan bu yaantlardan birine girip bunu kendisine ait sanmas,
gnmzde reenkarnasyon olarak yanl yorumlanmaktadr.