You are on page 1of 14

UNDE ELASTICE

Unda elastica: procesul de propagare a oscilatiei de la o particula la


alta, printr-un mediu elastic
Clasificarea undelor elastice:
* dupa directia de oscilatie a punctelor materiale:
unde transversale: directia de oscilatie a punctelor materiale este
perpendiculara pe directia de propagare a undei
unde longitudinale: directia de oscilatie a punctelor materiale coincide
cu directia de propagare a undei
* dupa forma suprafetei de unda:
unde sferice
unde plane
unde cilindrice

Suprafata de unda: suprafata


pentru care punctele mediului se
afla in aceeasi faza de oscilatie

Viteza de propagare a undelor longitudinale:

v E

relatia lui Newton

E modulul de elasticitate al lui Young


- densitatea mediului

Lungime de unda (): distanta pe care se propaga unda, in timp de o


perioada
Lungime de unda: distanta dintre doua puncte succesive ale mediului,
aflate in aceeasi faza de oscilatie

vT
v viteza de propagare; T - perioada

<>SI = m

ECUATIA UNDEI PLANE

t
d
y A Asin 2
T

ecuatia undei plane

procesul ondulatoriu dublu periodic (in timp si spatiu)

y Asin t

2 d

faza initiala a oscilatiei

diferenta de faza

d d
2 1 2 2 1 2

= d2 d1 - diferenta de
drum

= , 2,..n cele doua puncte oscileaza in faza


= (2n + 1) /2 cele doua puncte oscileaza in opozitie
de faza

INTERFERENTA UNDELOR
Interferenta: fenomenul de suprapunere si compunere a doua sau
mai multe unde

d
t
1

y1 A1sin 2

T

d
t
2

y2 A2 sin 2

T

y y1 y2

d
d

d
t

1
2
1
2

y A1 A2 cos
sin 2

d1 d2

A A1 A2 cos

A1 + A2 = max, daca = d1 d2 = n
0 = min, daca = d1 d2 = (2n +
1)/2

SUNETUL
- unda elastica care poate fi perceputa de urechea umana
- nu se poate propaga in vid
- se propaga in orice mediu elastic (gaz, lichid, solid)
- se transmite mai usor prin lichide decat prin gaze si prin solide mai usor decat
prin lichide

Aer v = 331 m/s


Apa v = 1430 m/s
Otel v = 6000 m/s

v viteza de propagare a sunetului

Viteza de propagare a sunetului intr-un gaz:

p0 1 t
v
0 d
formula lui Laplace

- exponentul adiabatic
p0 presiunea atmosferica normala (105 Pa)
- coeficientul de dilatare al unui gaz perfect (=(1/273) K-1)
t temperatura
0 densitatea aerului in conditii normale de presiune si temperatura
(0 = 1,293 kg/m3)
d densitatea gazului in raport cu aerul

Viteza de propagare a sunetului intr-un lichid:


- coeficientul de compresibilitate

- densitatea lichidului

Calitatile fiziologice ale sunetului:


* Inaltimea
* Intensitatea sonora
* Timbrul

a) Inaltimea sunetului
* Calitatea care face ca o senzatie sonora sa fie perceputa ca fiind mai
mult sau mai putin ascutita, sau mai mult sau mai putin grava
* Calitate legata de frecventa sunetului
Tanar adult: [16, 20 000] Hz

Infrasunete: < 16 Hz

Persoana in varsta: < 12 000 Hz

Ultrasunete: > 20 000 Hz

persoana
/ depinde de

/ [1/80, 1/1000]

frecventa
intensitate

1, 2 H1, H2

2
H 2 H1 k lg
1

H1, H2 inaltimile sunetelor de frecvente 1 si 2; k constanta, a carei valoare


depinde de unitatile de masura alese

b) Intensitatea sonora
* Calitatea unei senzatii sonore de a fi mai mult sau mai putin intensa
* Calitate legata de energia transportata de undele sonore
Energia (W) care strabate, in unitatea de timp (t), o suprafata (S) asezata
perpendicular pe directia de propagare, avand aria egala cu unitatea:

W 2 2 A2 2 v
S t
v viteza de propagare a sunetului
- densitatea mediului de propagare

A amplitudinea undei sonore


- frecventa undei sonore

prag de audibilitate
domeniu de audibilitate
prag al senzatiei de durere

I
S2 S1 k lg 2
I1

legea Weber-Fechner

S1, S2 senzatii sonore produse de sunete cu intensitatea I1 si I2

Daca pentru I1 = I0 = 10-12 W/m2

S k lg I
I

k = 1 <S> = bel
k = 10 <S> = dbel

S1 = S 0 = 0

senzatia sonora produsa de un sunet cu


intensitatea I

c) Timbrul

armonici

numarul, frecventa si intensitatea armonicelor ce


insotesc sunetul fundamental

EFECTUL DOPPLER-FIZEAU
1842
frecventa inregistrata de observator frecventa emisa de sursa, daca sursa si/sau observatorul
se afla in miscare

Efect Doppler unde acustice


Efect Doppler-Fizeau unde luminoase

Perioada aparenta

v u
T ' T v u1

Frecventa aparenta

v u
' v u2
1

1) Sursa se deplaseaza (u1 0); observatorul se afla in repaus (u2 = 0):

v u
T ' T v 1

' v vu

2) Sursa se afla in repaus (u1 = 0); observatorul se deplaseaza (u2 0):

T ' T v vu

vu
' v 2

Distanta sursa observator creste < (sunetul perceput este mai grav)
Distanta sursa observator scade > (sunetul perceput este mai ascutit)
Distanta sursa observator este constanta =
Daca vitezele u1 si u2 nu sunt indreptate dupa dreapta ce uneste
sursa cu observatorul:

v u1 cos
v u
T ' T v u1x T
2x
v u2 cos
v u2 cos
v u2 x
' v u
1x
v u cos
1