You are on page 1of 11

MISCAREA CURBILINIE

traiectorie curba
viteza variaza ca directie si poate varia si ca modul

r2 r1

r
v lim
lim
i
t 0 t 2 t1 t 0 t

viteza instantanee


ai an at

Acceleratie normala (an): * provine din variatia vitezei ca directie


* perpendiculara pe traiectorie

Acceleratie tangentiala (at): * provine din variatia vitezei ca modul


* tangenta la traiectorie

Daca l v l = ct. l v2 l = 0 l at l = 0

v12
an
R

acceleratia normala in miscarea curbilinie

MISCAREA CIRCULARA
traiectorie circulara

v R
v viteza liniara
- viteza unghiulara; < > = rad/s

an 2 R

Miscare circulara uniforma (v ct): unghiul la centru () functie liniara de


timp; a ct (provine doar din variatia vitezei ca directie)

Perioada (T): timpul dupa care punctul material trece de doua ori succesiv
prin acelasi punct al traiectoriei

T 2

<T>SI = s

Frecventa (): numarul de rotatii complete efectuate in unitatea de


timp

1
T 2

<> = s-1, Hz (Hertz)

DINAMICA
studiaza cauzele care produc schimbarea starii de repaus sau de
miscare a corpurilor
Principiile dinamicii:
Principiul inertiei
Principiul fortei
Principiul actiunii si reactiunii
1. Principiul inertiei
Galileo Galilei, Newton
* Sistem inertial

dv 0
dt

a0

2. Principiul fortei

a k F

K const de proportionalitate

F m a

m masa inertiala

[F] = [m][a] = MLT-2


<F>SI = <m>SI<a>SI = 1 kg1m/s2 = 1 N
3. Principiul actiunii si reactiunii
Newton

F F
12
21

N - Newton

APLICATII ALE PRINCIPIILOR DINAMICII


Forta centripeta si forta centrifuga

2
m

v
Fcp
R

m masa corpului; v viteza liniara; R raza


traiectoriei circulare

2
F m 2 R m v Fcp
cf
R

- viteza unghiulara

LUCRUL MECANIC SI PUTEREA


Lucrul mecanic elementar

dL F dl F dl cos

- unghiul dintre directia fortei si directia deplasarii

[L] = [F] [d] = ML2T-2


<L>SI = <F> <d> = kg m2/s = 1 Joule (J)

Puterea
P dL F dl
dt
dt

dL lucrul mecanic efectuat in intervalul de timp dt; dl


deplasarea elementara

[P] [L] M L2 T 3
[t ]

<P>SI = 1 J / s = 1 W (Watt)

ENERGIA
* Capacitatea unui corp sau a unui sistem de corpuri de a efectua
lucru mecanic
a) Energia cinetica asociata miscarii unui corp

1
Ec m v 2
2

energia cinetica a unui corp de masa m ce se deplaseaza


cu viteza v intr-un sistem de referinta inertial

b) Energia potentiala
Ep m g h G h

energia potentiala a unui corp de masa m aflat la


inaltimea h fata de suprafata Pamantului

Legea conservarii energiei in procesele mecanice: intr-un sistem


mecanic inchis, suma dintre energia energia cinetica si energia
potentiala este constanta