You are on page 1of 13

PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU

Key Activity

Volume
per year

Time
Minutes/v taken per Volume
olume
activity
/year

Tawaran
Proses 1

16000

10

JKPP

8000

Surat Tawaran

8000

Daftar

4000

25

Fail Pelajar

4000

Majlis 1

4000

20

Majlis 2

4000

20

Jumlah 1

Pendaftaran

JUMLAH 2

JUMLAH 3

JUMLAH BESAR

FTE

Total time
taken per
year

160000
24000
40000
224000 3733.333

100000
20000
120000

80000
80000
160000

504000

8400

5.45809

PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU


A
B
D

Key Activity

Volume
per year

Time
taken per Total time Total time Total time
activity
taken per taken per taken per
(min)
year (min) year (min) year (hr) FTE

Tawaran
Proses 1
Proses 2
JKPP
JKPS
Surat Tawaran
Fail
Deferment
Incomplete
Jumlah 1

10000
10000
5000
5000
5000
5000

10
30
3
3
10
20

100000
300000
15000
15000
50000
100000

1200
3000

10
20

12000
60000
652000 10866.67 7.060862

Pendaftaran
Kemaskini fail
Daftar

4000
4000

10
25

40000
100000

Fail Pelajar

4000

20000

JUMLAH 2

120000

Majlis 1

4000

20

80000

Majlis 2

4000

20

80000

JUMLAH 3

JUMLAH BESAR

692000 11533.33 7.494044

2000
24400 15.85445

160000

1624000 27066.67 17.58718

UNIT BIASISWA
A

Key Activity
Iklan

Volume
per year

Time
taken per Total time Total time Total time
activity
taken per taken per taken per
(min)
year (min) year (min) year (hr)
4

15

60

Proses 1 (borang permohonan)


Proses 2 (terima borang dari
fakulti/institut)

2050

10

20500

2050

10250

JKPBS

1450

11600

Surat Tawaran (surat


perjanjian dan surat jawapan)

1250

20

25000

Fail (susun ikut matrik dan


minitkan surat)

1250

15

18750

700

80

56000

2650

36

95400

100

500

Pemantauan (pecah kontrak,


defer, tarikh diri)

2650

10

26500

Kemaskini maklumat dalam


IGIMS

2050

4100

7940

39700

21120

105600

Perjanjian (tandatangan TNC,


Dekan dan matikan stem
diLHDN)
Pembayaran (laporan
kehadiran dan maklumat
pengajaran)
Biasiswa luar

Pertanyaan (tel & e-mail)


Kaunter
Jumlah 1
Majlis 1

JUMLAH 3

JUMLAH BESAR

413900 6898.333
1400

20

28000

28000

441900

7365

FTE

4.482348

4.785575

UNIT CANDIDATURE
A

Key Activity

Volume
per year

Time
taken per Total time Total time Total time
activity
taken per taken per taken per
(min)
year (min) year (min) year (hr)

Proses 1 : Deferment
Proses 2 : Extension
Proses 3: Naik Taraf

1000
1000
20

5
5
5

5000
5000
100

Proses 4: Turun Taraf

10

600

3000

2000

10

20000

400

10

4000

1800

20

36000

600

20

12000

6000
2422
6000
13200

5
15
10
20

30000
36330
60000
264000

13200

66000

Proses 5: Tukar Bidang


Proses 6: Tambah &
Gugur Kursus
Proses 7: CE PhD
Proses 8: Penyeliaan
Proses 9: Pengecualian
Kursus
Kemaskini data dalam
IGIMS
JKPS
Fail
Kaunter
Pertanyaan (tel & email)
Jumlah 1

541440

Pendaftaran
Kemaskini fail
Daftar

4000
4000

10
25

40000
100000

Fail Pelajar

4000

20000

JUMLAH 2

4000

20

80000

Majlis 2

4000

20

80000

9024

581440 9690.667

120000

Majlis 1

JUMLAH 3

160000

2000
20714.67

JUMLAH BESAR

1402880 23381.33

FTE

39600

5.863548

6.296729

13.45982

15.19255

UNIT TESIS
A

Key Activity

Volume
per year

Time taken
per
Total time Total time
activity
taken per taken per
(min)
year (min) year (min)

Proses 1:
Menjalankan aktiviti penentukuran
peralatan makmal
1. micropipette - 40 x 1
2. freezer - 9 x 12
3. chiller - 1 x 12
4. oven - 3 x 12
5. waterbath - 4 x 12
6. balance - 10 x 4
7. pH meter - 3 x 4

40
108
12
36
48
40
12

200
4860
540
1080
1440
800
240

8000
524880
6480
38880
69120
32000
2880

900
900
900
900

10
10
30
20

9000
9000
27000
18000

900
2700
39600
31680
2200
900
900
1800

15
10
10
5
20
10
20
5

13500
27000
396000
158400
44000
9000
18000
9000

8. sonicator x 1

- 3 bacaan x 15 min

Penyimpanan CD/Salinan Abstrak


Honorarium
Kaunter
Pertanyaan (Emel & Telefon)
Fail
Surat Pengesahan Pelajar
Pelupusan Tesis
Rekod Surat Keluar
Jumlah 1

1420140

Pendaftaran
Kemaskini fail
Daftar

4000
4000

10
25

40000
100000

Fail Pelajar

4000

20000

1460140

JUMLAH 2

120000

Majlis 1

4000

20

80000

Majlis 2

4000

20

80000

JUMLAH 3

JUMLAH BESAR

160000

3160280

Total time
taken per
year (hr) FTE

23669 15.379467

24335.667 15.812649

2000
50004.667 32.491661

52671.333 34.224388