You are on page 1of 1

14. novembra 2012., radnici irom Evrope stupaju u trajk.

Pogoeni merama
tednje i sve otrijom antisocijalnom politikom, sindikati panije, Portugalije,
Grke, Italije i drugih evropskih zemalja odabrali su ovaj datum da zaponu sa
protestom protiv ukidanja njihovih drutvenih i demokratskih prava. Mere tednje
podrazumevaju da se prvo tedi na sredstvima za ostvarenje socijalnih prava,
koja moraju biti konstitutivan deo jedne demokratske zajednice. Oekujui i
proivljavajui isti scenario i u Srbiji, sindikati su pozvali narod da izae na ulice u
znak solidarnosti sa radnicima Evrope, ali i zbog tete i siromatva koju je
prouzrokovala dominacija inostranih kredita i privatizacije koja je upropastila
domau privredu. Kako je komercijalizacija obrazovanja inherentan deo ove
politike, plenum Filozofskog fakulteta u Beogradu veinom glasova odluio je da
zajedno sa radnicima i radnicama izae na ulicu, u cilju da se zajednikim
snagama izborimo za naa prava.
Na ovaj nain elimo da pokaemo kako studentska borba za besplatno
obrazovanje nije i ne sme da bude odeljena i usamljena, ve da ini prirodan deo
borbe protiv nedemokratskih i antisocijalnih mera. Na ovaj nain elimo i da
podsetimo da su privatizacija i strani krediti, pored degradacije privrede, ivotnog
standarda i radnih mesta, ukinuli i besplatno obrazovanje. Radnici i radnice su
nekada bili studenti i studentkinje, a studenti i studentkinje e jednom biti radnici
i radnice, i branei radnika prava prestajemo da se borimo samo za nau
studentsku sadanjost, ve se borimo i za svoju radniku budunost.
Vladajui pogled na svet nas ui da bi svako trebalo da se bori samo za sebe i
uvek nas deli (ak i unutar studentskog tela!) na nas, vas, ove i one! Zato
vas pozivamo da zajedno izaemo na ulice i da svima pokaemo da, iako moda
postoje razliiti pogledi na svet, ovo je jedan svet i ovo jeste jedna zajednika
borba! Da bismo promenili ita, moramo promeniti sve! Za besplatno obrazovanje
i prava radnika!
Pridrui se!
Jedan svet jedna borba!