You are on page 1of 1

Szanowny Kliencie,

uprzejmie informujemy o zmianach w Tabeli Opat i Prowizji - Konto Osobiste i Karty Patnicze, ktre wejd w ycie
w dniu 01.10.2015 r.
Zmianie ulegnie:
opata za posiadanie debetowej karty patniczej Visa Electron oraz MasterCard Debit - niezalenie od
posiadanego pakietu konta wynosi ona bdzie 4,90 PLN miesicznie za kad kart;
minimalna czna kwota transakcji bezgotwkowych, kwalifikujca do zwrotu ww. opaty za posiadanie karty
i wynosi bdzie w przypadku pakietu Active 400 PLN, Classic 300 PLN, Prestige 500 PLN oraz dla kart
wydanych do Rachunku Oszczdnociowego wynosi bdzie 500 PLN.
Poniej przesyamy Pastwu wycig z Tabeli Opat i Prowizji - Konto Osobiste i Karty Patnicze z ww. zmianami.
Pakiet konta

Standard

Active

Classic

Posiadanie karty (miesicznie za kad kart):


Visa Electron, MasterCard Debit
Min. czna kwota Transakcji
bezgotwkowych, kwalifikujca do zwrotu
5)
opaty za posiadanie karty

Prestige

Junior

Rachunek
Oszczdnociowy

50 PLN

500 PLN

4,90 PLN
I

nd

400 PLN

300 PLN

500 PLN

5) dotyczy cznej kwoty Transakcji bezgotwkowych (patnoci za towary lub usugi), wykonanych dowolnymi kartami Uytkownika
wydanymi w ramach jednego rachunku, zaksigowanych w miesicu, za ktry zostaa pobrana opata za posiadanie karty; zwrot opaty
za kad kart Uytkownika, ktry speni warunek zwrotu, nastpi do 15 dnia nastpnego miesica

Pozostae opaty ww. tabeli nie ulegaj zmianie.


Powysze zmiany zostan wprowadzone na podstawie 25 ust.3 pkt. c) Regulaminu wydawania i uywania
debetowych kart patniczych Euro Banku S.A.
W przypadku braku akceptacji zmian, mona do dnia 30.09.2015r. zoy w formie pisemnej owiadczenie o braku ich
akceptacji bez ponoszenia opat. Moe ono - w zalenoci od decyzji Klienta - skutkowa albo natychmiastowym
wypowiedzeniem umowy o kart patnicz (tj. z dniem jego zoenia), albo jej wyganiciem w dniu, poprzedzajcym
wejcie w ycie zmian.
W przypadku pyta zapraszamy do placwek Euro Banku S.A. lub do kontaktu z Centrum Obsugi Klienta pod
numerem 19 000 (koszt poczenia wg stawki operatora).

Z powaaniem,

Wojciech Humiski,
Wiceprezes Zarzdu,
Euro Bank S.A.