You are on page 1of 2

BNG CP V LI CH KHI THAM GIA CHNG TRNH

GWIS

GII THIU CHNG TRNH PH THNG QUC T


GEORGE WSHINGTON INTERNATIONAL SCHOOL, HOA K,
TI VIT NAM

GWIS l trng ph thng o ta t cp 1 n cp 3 c thnh lp ti


thnh ph Orlando, tiu bang Florida, Hoa k. Hc sinh ti trng khng
1. Hc sinh c cp bng im v chng ch GWIS sau khi kt ch bao gm hc sinh M m cn hc sinh n t nhiu quc gia khc
thc tng nm hc.
trn th gii. Ti Vit Nam, GWIS mong mun mang n cho hc sinh
2. Hc sinh c cp bng im v bng tt nghip PTTH GWIS Vit nam mt chng trnh o to tin tin nht do i ng gio vin
Hoa k.
ca GWIS trc tip tham gia ging dy ti Vit Nam. Chng trnh ca
3. m bo 100% hc sinh c nhn vo cc trng i hc ca GWIS c cp php trin khai ti Vit Nam t nm 2012 ti trng
M v trn th gii.
Newton v on th im H Ni.

Bng cp v cng nhn

Bng im cui hc k nm hc

Chng ch cui nm hc

Li ch ca chng trnh
1. Hc sinh c nhn song song hai bng tt nghip THPT Vit
Nam v Hoa k
2. Thng tho ting Anh trong cc lnh vc ca i sng t x hi
n t nhin khoa hc
3. Tit kim chi ph hc tp n 90% so vi hc ti M
4. Kh nng u visa du hc 99,99%
5. C hi nhn hc bng vo cc trng i hc M

Ch tch HQT trng GWIS


trao bng cho thn ng
Nht Nam

Ch tch HQT GWIS trao


chng nhn cho th khoa ting
Anh ca Tp. H Ni

Tr s chnh trng GWIS


ti Hoa K

Hc tp ti GWIS, hc sinh Vit Nam s c c hi gia nhp mi trng


hc tp quc t. Hc tp cc mn ca Hoa K hon ton bng ting Anh
do i ng gio vin ca GWIS trc tip ging dy ti Vit Nam, bng
tt nghip trung hc c cc trng i hc Hoa K cng nhn.

George Washington International School


5764 N. Orange Blossom Trail , Suit 201
Orlando, Florida 32810, USA
Tel: 01.407 255 1751 / 206 478 4962
Email: info@gwisedu.com
Website: www.gwisedu.com
Chng ch cui nm hc

Bng im THPT ca GWIS

Lp 1- Lp 2

H tr gi h s cho
hc vin n cc trng
Cao ng v i Hc ti
Hoa K

Mn hc: Ting Anh v Ton bng ting Anh

Binghamton University

MN HC V THI LNG MN HC CHNG TRNH GWIS

TH MI CC TRNG I HC TI
HOA K

Boston University

Lp 3- Lp 5

Butler University

Mn hc: Ting anh, Ton v Khoa hc bng ting


anh

Brown University
Campbell University
Trng CITY UNIVERSITY OF SEATTLE y quyn
VIETMY GROUP lm i din tuyn sinh chnh thc ti
VIT NAM

Lp 6- Lp 12
Mn hc: Ton, Khoa hc v Vn hc bng ting

City University
Columbia University
Cornell University
Drexel University

HC BNG CHO HC SINH TRNG GWIS


Duke University

Hc bng tng thng ADP: Bt k hc sinh ADP t bng im (GPA)


4.0 cho mt nm hc trong chng trnh hc ca GWIS s nhn hc
bng tr gi 20% hc ph ADP ca nm hc tip theo
Hc bng danh d ADP: Bt k hc sinh ADP t bng im (GPA)
3.99 cho mt nm hc trong chng trnh hc ca GWIS s nhn hc
bng tr gi 10% hc ph ADP ca nm hc tip theo

Eastern Washington
University
Trng EVERETT COMMUNITY COLLEGE y quyn
VIETMY GROUP lm i din tuyn sinh chnh thc ti
VIT NAM

Hc bng xut sc ADP: Bt k hc sinh ADP t bng im (GPA)


3.80 n 3.90 cho mt nm hc trong chng trnh hc ca GWIS s
nhn hc bng tr gi 5% hc ph ADP ca nm hc tip theo

Georgetown University
Indiana University
Washington State
University
John Hopkins University
Michigan State University
Ohio State University
Penn State University

Trng BELLEVUE COLLEGE y quyn VIETMY


GROUP lm i din tuyn sinh chnh thc ti VIT NAM
i ng gio vin quc t

Lp hc GWIS ti Trung Quc Lp hc GWIS ti H Ni

Princeton University
Purdue University