You are on page 1of 8

Chuyn danh b t iPhone sang Android bng cch s dng

Gmail
Email : tuyetmai.vietsteel@gmail.com
Pass : vietsteel123

1. S dng iCloud.com
Chuyn danh b t iPhone sang Android bng cch s dng Gmail

Trc tin, bn m iPhone ln v nhn vo Settings

Trong Settings, bn truy cp vo iCloud v bt ty chn Contact cho php vic ng


b d liu danh b vi dch v iCloud ca Apple. Tt nhin l khi s dng iCloud th
ng ngha l bn c sn mt ti khon iCloud (Apple ID) ri phi khng?

By gi bn hy m my tnh ln v truy cp vo trang web iCloud.com v tin hnh


ng nhp vo ti khon iCloud ca mnh.

Nu bn sao lu d liu quan trng ca mnh trn iPhone vo


iCloud, bn ch cn truy cp vo a ch iCloud.com ri ng nhp
vo ti khon iCloud ca bn ging ti khon m bn ng nhp
trn iPhone.

Sau , bn bm chn mc Contacts s thy tt c cc a ch


lin lc trn iPhone ca bn c sao lu trong iCloud.

Nhn Ctrl + A chn tt c cc a ch lin lc, ri truy cp vo


mc Settings bn tri pha di v chn Export vCard

ng nhp vo ti khon Gmail ca bn, ri truy cp vo mc


Gmail > Contacts.

Sau , bm chn lin kt Import Contacts ct bn tri, mt


hp thoi cnh bo s hin th. Bn bm nt Choose File Ri
chn file vCard m bn xut ra thng qua iCloud.com, sau
bm nt Import nhp khu tt c cc a ch lin lc t
iPhone sang Google Contacts.

2. Hp nht danh b trng lp trong Google Contacts

Sau khi nhp a ch lin lc t iPhone vo Google Contacts,


bn cn hp nht danh b c sao lu t iCloud.com sang
Google Contacts v t iTunes sang loi b danh b b trng
lp. thc hin, bn bm chn lin kt More v sau bm
chn lin kt Find & merge duplicates

Mt trang mi hin ra vi tn ca a ch lin lc trng lp. Sau


khi duyt qua ht nhng tn trng lp trong danh sch, chn
nhng ngi c a ch lin lc trng lp v bm nt Merge.

3. Khi phc danh bn trn in thoi Android

Sau khi hon tt bn sao danh b trn iPhone vo Google


Contacts, bn c th bt u khi phc li danh b ca mnh vo
in thoi Android. thc hin, trn in thoi Android bn truy
cp vo Menu > Settings > Accounts and Sync. Tip theo bm
chn mc Add Account v chn Google.

Sau , bm nt Sign in ng nhp vo ti khon Gmail ca


mnh.

Bn cn phi ch i cc thng tin ng nhp vi ch ca


Google hon tt, sau s t ng chuyn n trang mi, ni

bn c nhiu la chn v nhng g bn mun ng b vo in


thoi Android, trong nh du vo tu chn Sync Contaces
ng b danh b gia ti khon Gmail ca bn v in thoi
Android ri bm vo Finish.

Chc bn thc hin thnh cng!