You are on page 1of 20

PROYEKTO SA

ARALING PANLIPUNAN
Inihanda ni: Juliana Pielago- Grade VII ARIES
Ipapasa kay: Mrs. Elsie Genetia

Introduksiyon:

Ang Biodiversity ng Asya


Ang pagkakaiba-iba at katangi-tanging anyo ng lahat ng buhay na bumubuo sa

natural na kalikasan ay tinatawag na biodiversity. Ang Asya, bilang pinakamalaking


kontinente sa buong mundo ay itinuturing na pangunahing pinagmumulan ng global
biodiversity. Ngunit, habang ang mga bansa sa Asya ay patuloy na papunta sa
kaunlaran, kasabay din nito ay ang pagsulpot ng mga suliraning ekolohikal at
pangkapaligiran bunsod ng hindi mapigilang pag-unlad ng ekonomiya at ang patuloy
na paglaki ng populasyon. Ang masusing ugnayan at pagbabalikatan ng bawat isa sa
loob ng isang bansa, at sa pagitan ng bawat bansa ay mahalaga upang
makapagbalangkas at makapagpatupad ng angkop na solusyon sa mga suliraning ito.

Isa Sa Mga Suliraning Pangkapaligiran Sa


Asya

Pagkawala ng Biodiversity

Ang kontinente ng Asya ay itinuturing na isa sa may pinakamayamang


biodiversity sa buong mundo. Ang China, India, Thailand, Indonesia, at Malaysia
ay kakatagpuan ng pinakamaraming species ng isda, amphibian, reptile, ibon, at
mammal.Ngunit sa kabila nito, ang Asya rin mismo ang ang nakapagtala ng
pinakamabilis na pagkawala ng biodiversity bunsod ng mga sumusunod na mga
suliranin:

Mga Dahilan ng Pagkawala ng


Biodiversity sa Asya

Patuloy na pagtaas ng populasyon- sa mabilis ng paglaki ng populasyon,


nagiging mas mahirap ang alokasyon upang mapakinabangan ng lahat ang mga
pinagkukunang yaman. Maliwanag na lubhang tumataas ang presyur na
iniaatang ng lumalaking populasyon sa yamang likas na sanhi rin sa pagkawala
ng ating biodiversity.

Mga Dahilan ng Pagkawala ng


Biodiversity sa Asya

Walang-habas na pagkuha at paggamit ng mga likas na yaman- sa


pamamagitan nito, mas madaling mauubos ang ating likas na yaman kasabay
na din ang pagkawala ng ating mga kagubatan at biodiversity.

Mga Dahilan ng Pagkawala ng


Biodiversity sa Asya

Pagkakalbo o pagkakasira ng kagubatan(deforestation)- ito ay ang pagkaubos


at pagkawala ng mga punong-kahoy sa mga gubat. Isa rin ito sa mga
nangungunang problema hindi lang sa Asya.

Mga Dahilan ng Pagkawala ng


Biodiversity sa Asya

Polusyon sa kapaligiran- ito ay ang pagiging marumi ngkapaligiran dahil sa


walang disiplina ng mga tao na nagtatapon lang ng mga basura kahit saansaan , pagsusunog ng mga basura gaya ng plastic, gumagamit ng may maitim
na usok na sasakyan, at iba pa.

Mga Dahilan ng Pagkawala ng


Biodiversity sa Asya

Pag-aabuso sa lupa dahil sa walang pigil na pagtatanim

Introduksiyon ng mga species na hindi partikular sa isang rehiyon

Mga Epekto

Pag-init ng Mundo

Pagkakaroon ng Landslides

Matinding Pagbaha

Pagkawal ng tirahan ng mga hayop at marami pang iba

Mga Solusyon

Sa pamamagitan ng pag-sunod o pagsuporta sa mga:

1.

Asia Pacific Conference on Climate Change

Mga Solusyon
2.

Programa ng United Nation Environment Program

Mga Solusyon
3.

Clean Air Act

Mga Solusyon
4.

Ecology Solid Waste Management Act of 2001

Mga Solusyon
5.

Programa ng Green Peace

Mga Solusyon na Maaaring Gawin ng


Isang Mag-aaral
1.

Pag-aralan ang sitwasyon o suliranin

Mga Solusyon na Maaaring Gawin ng


Isang Mag-aaral
2.

Itapon ang basura sa tamang lalagyan

Mga Solusyon na Maaaring Gawin ng


Isang Mag-aaral
3.

Maghanap pa ng ibat ibang paraan na makakatulong

Mga Ibig Sabihin ng mga Salitang Slanted

Biodiversity- ang pagkakaiba-iba at pagiging katangi-tangi ng lahat ng anyo ng


buhay na bumubuo sa natural na kalikasan.

Global Biodiversity- ay ang sukatan ng biodiversity sa planeta Earth at ito ay


tinukoy bilang ang kabuuang pabago-bago ng anyo ng buhay.

Species- ay isa sa mga pangunahing yunit ng biological uuri at isang taxonomic


ranggo./Isang klase ng mga indibidwal na may mga karaniwang katangian at
hinirang ng isang karaniwang pangalan./ Isang grupo ng mga hayop o halaman
na katulad at maaaring gumawa ng mga maliliit na hayop o halaman./ Isang
grupo ng mga kaugnay na mga hayop o halaman na ito ay mas maliit kaysa sa
isang genus.

Mga Ibig Sabihin ng mga Salitang Slanted

Amphibian- isang hayop (tulad ng isang palaka ) na maaaring mabuhay ang


pareho sa lupa at sa tubig.

Reptile- isang hayop (tulad ng ahas, butiki, pagong , o buwaya ) na may


malamig na dugo, na lays itlog, at na may isang katawan na sakop sa kaliskis o
matitigas na bahagi.

Mammal- isang uri ng hayop na nagpapainom ng gatas sa kanyang kabataan at


na karaniwan ay may buhok o balahibo sumasakop sa karamihan ng kanyang
balat.

Deforestation- pagpuputol o pagsusunog ng mga puno.

End