You are on page 1of 1

Pangalan

Pagkilala sa Kambal-katinig

Bilugan ang salita na may kambal-katinig sa bawat


pangungusap. Isulat sa patlang ang kambal-katinig.
_____ 1. Umupo ang reyna sa kanyang trono.
_____ 2. Hilaw pa ang mga prutas sa kusina.
_____ 3. Ikaw ang pinili ng mga kaklase mo.
_____ 4. Kanino ang tsinelas na dilaw?
_____ 5. Sobra ang sukli ni Nanay.
_____ 6. Tumaas ang kilay ng drayber.
_____ 7. Buksan mo ang gripo sa banyo.
_____ 8. Mabilis ang daloy ng trapiko kanina.

_____ 9. Ayaw niya isuot ang sumbrero.


_____ 10. Ang kriminal ay nahuli ng mga pulis.
_____ 11. Magsuot ka ng dyaket kung maginaw.
_____ 12. Natunaw ang bloke ng yelo.

_____ 13. Presko ang simoy ng hangin dito.


_____ 14. Simple lang ang pangarap ko sa buhay.
_____ 15. Naghain ng litson sa bahay nila.
2013 Pia Noche

www.samutsamot.com