You are on page 1of 1

NAMA :_____________________________TINGKATAN

______

:______________TARIKH:_______

KEMAPANAN ALAM SEKITAR


B1D3E1
( Boleh menyatakan cara menyokong usaha melindungi khazanah
hutan)
Perhatikan gambar di bawah dengan teliti dan jawab soalan berikut.

1. Nyatakan cara-cara untuk menjaga khazanah hutan.


___________________________________________________________________________
( Tidak menebang pokok sewenang-wenangnya, hukuman terhadap
pemburu haiwan jawapan lain yang sesuai.)
B2D3E1
( Boleh menjelaskan cara menyokong usaha melindungi khazanah
hutan.)
Tandakan pada ruangan yang bersesuaian untuk usaha melindungi khazanah
hutan.
Menyokong aktiviti pembalakan yang tidak terkawal.
Memberitahu rakan tentang kepentingan khazanah hutan.
Tidak melanggar peraturan mencerobohi hutan untuk aktiviti
pembalakan atau pemburuan.
Membeli barangan yang diperbuat daripada kulit haiwan.
Menangkap haiwan yang dilindungi dan memelihara di rumah.