You are on page 1of 1

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

TAHUN 2015
BIDANG

JAWATAN

KURIKULUM

Guru Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 5C,


5LS, 4A, 4EF, 3UA, 3IS dan 2AB

HAL EHWAL MURID


KOKURIKULUM

TUGAS-TUGAS KHAS

KEGIATAN / SUMBANGAN LUAR TIDAK


RASMI

AJK Kebajikan
Guru Penasihat Pertubuhan Bulan Sabit
Merah
Guru Penasihat Persatuan Sejarah
Guru Penasihat Kelab Boling
Penolong Ketua Rumah Sukan
Cenderawasih
AJK Penyediaan Jadual Waktu
Guru Penyelaras SPM
Jurulatih Utama Sejarah 3 SPM
Jurulatih Utama KBAT
Pentaksir Kawasan PT3 Sejarah
Panel Penggubal Soalan E-Waris
Daerah Seremban
Panel Penggubal Soalan SPM
( Majlis Pengetua Malaysia )
Guru Pembimbing Program Peningkatan
Akademik
Pemeriksa Kertas 2 SPM Sejarah
Pemeriksa Kertas 3 SPM Sejarah