You are on page 1of 2

Fatin Hanani binti Mohamad Akhir,

E124, Kolej Kediaman Kota Bukit Pinang,


IPG Kampus Sultan Kampus Abdul Halim,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.

Pejabat Kolej Kediaman,


IPG Kampus Sultan Abdul Halim,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.

6 JULAI 2015

Tuan/Puan,
PERMOHONAN UNTUK MENGINAP DI KOLEJ KEDIAMAN BERAPIT SEPANJANG
TEMPOH BERPRAKTIKUM.
Merujuk perkara diatas, saya Fatin Hanani binti Mohamad Akhir merupakan pelajar PISMP
Pendidikan Seni Visual, Ambilan Januari 2013, Semester 6, IPG Kampus Sultan Abdul Halim
ingin membuat permohonan kepada pihak tuan untuk menginap di Kolej Kediaman Berapit
sepanjang tempoh berpraktikum selama dua bulan.
2.

Pada semester ini, saya dan pasangan saya perlu menjalani praktikum selama dua

bulan bermula dari 26 Julai sehingga 17 September 2015. Sekolah yang kami perlu
melaksanakan praktikum ialah Sekolah Kebangsaan Simpor

yang terletak di daerah Kota

Kuala Muda, Kedah. Memandangkan kawasan tersebut terletak agak jauh daripada kampus
induk telah menyebabkan saya dan pasangan mengambil keputusan untuk menginap di Kolej
Kediaman Berapit sebagai langkah untuk lebih dekat dengan kawasan sekolah.
3.

Butir-butirnya adalah seperti berikut.


Nama Pemohon

: Fatin Hanani binti Mohamad Akhir

No. K/P

: 930218-07-5218

Nama Sekolah

: Sekolah Kebangsaan Simpor, 08000 Tikam Batu,


Kedah Darul Aman

Nama Pasangan Praktikum : Rebicca binti Ribut


NO.K/P

: 9200510-12-5914

Nama Sekolah

: Sekolah Kebangsaan Simpor, 08000 Tikam Batu,


Kedah Darul Aman

3.

Besarlah harapan saya jika sekiranya pihak Tuan/Puan, dapat mempertimbangkan

permohonan saya ini dan seterusnya memberi peluang kepada saya untuk terus menginap di
Kolej Kediaman Berapit sepanjang tempoh berpraktikum. Segala pertimbangan daripada pihak
Tuan/Puan, saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
Sekian, TerimaKasih.

.
(FATIN HANANI BINTI MOHAMAD AKHIR)