You are on page 1of 2

NAMA SEKOLAH

KOD SEKOLAH

NAMA PENGETUA/GUTU BESAR

TARIKH

BORANG MAKLUMBALAS KESIAPSIAGAAN SEKOLAH UNTUK HARI PERTAMA


PERSEKOLAHAN SESI 2012
Bi
l
1

Perkara

Jadual Waktu Induk dan Individu Guru

Jadual Waktu Induk dan Kelas

Buku Persediaan Mengajar

Perhimpunan Pagi Hari Pertama

Kekemasan Bilik Darjah dan Ruang P&P


Yang Bersih dan Selesa.

Susun Atur Kerusi dan Meja Yang Kemas


dan Tersusun ,Tiada Pergerakan Kerusi
Meja Semasa P&P Berjalan

Buku Teks Telah Diedarkan Sebelum Hari


Pertama Persekolahan Kepada Semua
Pelajar.

Jadual Waktu Kelas Dipaparkan Dalam Bilik


Darjah.

1
0

Pengajaran dan Pembelajaran


Dilaksanakan Mengikut Jadual Kelas Yang
Dipaparkan.

1
1

Peraturan Displin Sekolah Diberikan


Kepada Semua Murid /Ditaklimatkan.

1
2
1
3
1
4

Tandas Berrfungsi dan Bersih.

1
5

Tiada Sebarang Pembahagian Kelas


Berlaku Pada Hari Pertama Persekolahan.

Mesyuarat Pengurusan Sekolah Awal Tahun


2012

Bekalan Air dan Elektrik Berfungsi


Tiada Sebarang Pungutan Pembayaran
Dilakukan Pada Hari Pertama Persekolahan.

Tindakan

Tarikh dilaksanakan

Disahkan oleh :