You are on page 1of 7

Referat af ordinr generalforsamling i Grundejerforeningen

Sgrden sndag d. 7. juni 2015 kl. 10.00.


Dagsorden:
1. Velkomst.
Carsten Borchorst fra bestyrelsen bd velkommen
2. Valg af dirigent
Bjarne Petersen, Duevej 51- 53 blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
3. Valg af referent
Birgitte Fabricius, Duevej 51-53 blev valgt til referent
4. Valg af stemmeudvalg
Yvonne Vesterlyng, Duevej 49 og Martin Ljrring, Duevej 61 blev valgt.
5. Godkendelse af referat fra sidste rs generalforsamling.
Der var ingen indsigelser til referatet.
6. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det forlbne r.
Carsten Borchorst fra bestyrelsen afholdt flgende beretning.
Velkommen til alle, til generalforsamling 2015. Bestyrelsen har ikke haft et specielt travlt r, men nr alt
kommer til alt, s er der alligevel sket en hel del. Diget er blevet frdigt og indviet d. 25. april. Foreningen
er nu blevet sikret mod oversvmmelser i fremtiden. Der har i det forgangne r vret travlt med den
endelige frdiggrelse af diget og ikke mindst med istandsttelse af en lang rkke vandskadede
sommerhuse. Omrdet har i lange perioder bret prg af byggeplads, med hndvrkerbiler der triller ind
kl. 7 om morgenen og ud igen om eftermiddagen. Skaderne fra Bodilstormen lb op omkring 35 mio.kr
alene for det oversvmmede omrde hos os p Gniben.
Veje og vejsyn:
Vejene blev ordnet i efterret 2014 og igen lige fr Pske i r. Bestyrelsen har besluttet at foretage en
ekstra opretning af vejene, med srlig fokus p de strkninger, hvor der er huller. Denne opretning har
fundet sted i indevrende uge.
Asfalt, der ligger fra Gnibenvej og et par meter ned af de enkelte veje istandsttes, hvis det besluttes i
forbindelse med budgettet. De har trngt et stykke tid og bestyrelsen mener, at tidspunktet er rigtigt, da
digebyggeriet nu er afsluttet.
Bestyrelsen gennemfrer rlige vejsyn for at vurdere bevoksningen omkring vejene. I Odsherred Kommune
er der krav om at der skal vre en frihjde p 4,20 m over vejene, af hensyn til bl.a. skraldevognen og
vejbredden skal vre 5 m. Dette opfyldes langt de fleste steder, men det kniber generelt ved nogle af
stikvejene ned til vandet, hvor vejbredden er mindre, fordi bevoksningen breder sig.
Stikvejene:
Stikvejene har iflge matrikelkort en bredde p op til 7,5 meter, men i praksis noget smallere. Det skyldes
at beplantningen fra de tilstdende grunde breder sig ind over stikvejene og indsnvrer passagen til

vandet. Dette er meget uheldigt, da stikvejene bl.a. fungerer som redningsveje ned til stranden. Bestyrelsen
sendte i 2011 breve til 6 grundejere med skel mod stikvejene og anmodede dem om at beskre til skel.
Desvrre m vi konstatere, at ikke alle de berrte grundejere har foretaget den forndne beskring.
Bestyrelsen vil derfor indlede en dialog med de pgldende grundejere, med henblik p at stikvejene
beskres til skel. Beskringen vil for de enkelte grundejere have et omfang p 1-1 m.
I september mned foretages udlgning af muld og sning af grs p stikvejene ned til vandet.
Tidspunktet for udfrelsen er valgt til september, fordi belastningen og sliddet er mindre end i
sommerperioden.
Bomme og udhngsskabe:
De udslidte gamle hvide bomme er nu blevet udskiftet med nye bomme i trykimprgnerede stolper.
Udskiftningen har vret planlagt til at finde sted til efter at diget er blevet frdiganlagt. Bommene vil blive
malet hvide i 2016. Opslagstavlerne er blevet flyttet ned til alle 4 nedgange til vandet og monteret p de
nye bomme. Opslagene i tavlerne vil vre generelle oplysninger og ikke nyhedsopslag. Dertil anvendes
foreningens hjemmeside.
Bde/joller:
Bestyrelsen har undersgt muligheden for at foreningens medlemmer kan benytte bdrampen hos
marinen. Dette har vist sig ikke at kunne lade sig gre. Bestyrelsen vil derfor anbefale, at man benytter
stikvejene ned til vandet, hvor det vil vre lettest at f joller ned til vandet ved Gsegangen og
Strandmgevej.
Formand Tommy Byskov oplyser, at han har undersgt muligheden for officielt bdophalingssted ved
Strandmgevej. Det kan gres for 13 14.000 kr. Strandmgevej er mest hensigtsmssig, da det nok ikke
er s godt, at for mange bde transporteres over diget.
Badebro:
Der har fra bestyrelsen side, vret rettet henvendelse til Odsherred kommune om opstning af badebro i
sommerhalvret. Fra kommunens side blev det antydet, at det nok bliver svrt at f en tilladelse, idet
kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal vre min. 1 km mellem badebroer. Da Sejer Strande i
forvejen har en badebro, som er offentlig tilgngelig, betyder det, at vores badebro skulle ligge ud for
Strandmgevej. Bestyrelsen arbejder videre med projektet i hb om en dispensation, sledes at badebroen
kan ligge mere centralt i foreningens udstrkning.
Hjertestarter og brandslukningsudstyr:
Grundejerforeningen har en hjertestarter. Den hnger ved Tommy Byskovs bolig p Gsegangen 3. Tommy
er godkendt frstehjlper af organisationen bag 112. Tommy kan ogs kontaktes direkte p 59 32 75 03.
P samme adresse str ogs lidt brandslukningsudstyr i en cykeltrailer ved siden af hjertestarteren.
Udstyret kan anvendes ved brand. Tommy Byskov kan ogs kontaktes i tilflde af brand.
konomi:
Kassereren i bestyrelsen har gjort et stort arbejde for at f s mange medlemmer til at tilmelde
kontingentbetalingen til PBS/NETS, for at sikre rettidig betaling. Der er hvert r i april mned adskillige
grundejere, der ikke fr betalt deres kontingent til tiden. Det giver kassereren en hel del ekstraarbejde med
at rykke for betalingen 1, 2 og nogle gange 3 gange. Belbets strrelse taget i betragtning, er det ganske

urimeligt, at det ofte er de samme personer, der skal rykkes op til 3 gange. Bestyrelsen vil derfor kraftigt
opfordre den tredjedel af foreningens medlemmer, der endnu ikke bruger PBS/NETS til kontingentbetaling,
til at f den tilmeldt. Vejledningen kan findes p hjemmesiden.
ndring i vedtgterne:
Bestyrelsen har forslag om fremover, at foretage indkaldelse til generalforsamling via mail og p
hjemmesiden. Dette forslag skal ses i lyset af det store arbejde med at skrive og udsende breve med post til
de medlemmer, der ikke har oplyst deres mailadresse til bestyrelsen. Dette arbejde vil vi gerne undg
fremover. Da forslaget er en vedtgtsndring og forsamlingen i dag formegentlig ikke er tilstrkkelig
reprsenteret, foreslr vi det i r og igen til generalforsamlingen i 2016, hvor det s evt. kan vedtages ved
simpelt flertal.
Lidt info om Diget:
Vi skal gre opmrksom p flgende:

Det er ikke tilladt at g p diget

Det er ikke tilladt at g p firbensbanketten

Det er ikke tilladt at stte hegn/snore op som afsprring ud for ens egen grund

Det er ikke tilladt at bygge ramper op af diget

Flgende er til gengld tilladt:

Det er tilladt 1. rkkes grundejere at krydse diget

Det er tilladt 1. rkkes grundejere at sl grsset, hvis de nsker det

Det er tilladt et bygge en mobil/flytbar trappe for passage af diget, som vist p Digelagets
hjemmeside

Vi skal hjlpe hinanden med at stoppe uvedkommende frdsel p diget


Der var flg. kommentarer til beretningen:
Yvonne Vesterlyng, Duevej 49, sprger om der kommer skilte ved Strandmgevej, da mange kommer
nordfra og gr p diget.
Kasserer Finn Nicolaisen, Rylevej 14-16 har supplerende bemrkninger mht. bevoksning p stikveje. Det er
svrt at finde den prcise placering af skel. Bestyrelsen har undersgt muligheden for at anvende
landmler til at fastlgge skel. Det er dyrt at anvende landmler og man hber derfor p en frivillig aftale
mht. formodet skel. Iflge kommunen er det parcelejeren, der har beskringspligten. Regning kan
Formentligt sendes til den pgldende men vi nsker harmoni.
Finn mener, det er vigtigt, der kommer en lsning og sprger forsamlingen om den er enig i
fremgangsmden, hvilket den var.
Yvonne Vesterlyng: Betaler Stormrdet / forsikringen skader efter Bodil?
Det er en god ide med badebro.

Lis Mathisen, Duevej 37: Vi er nogen, der ikke nsker en badebro.


Tommy Byskov: Proceduren mht. badebro er: Det skal behandles p en generalforsamling. Hvis der er
flertal for en badebro skal mulighederne undersges og dernst skal man sge godkendelse hos
kommunen.
Yvonne Vesterlyng: Er der noget nyt mht. mling af vanddybder?
Carsten Borchorst, bestyrelsen. Mlinger er foretaget men vi har endnu ikke fet svar. Der er blevet mlt
fra militret til Hyldebo. Mlingerne laves med henblik p at lave ralfodring.
Yvonne Vesterlyng: Er man get bort fra sandfodring f. eks. fra Havnen i Havnebyen?
Carsten Borchorst: Sand transporteres hurtigere end ral derfor mener jeg, det er spild. Det er dog muligt,
at sand der pumpes op fra havnen i Havnebyen kan anvendes til fodring
Tove Byskov, Gsegangen 3. Duevej 39 er lige blevet ml op s man kan vel anvende den opmling i
forhold til beskring.
Birgitte Andersen, Engvibevej 11. De er ikke uvillige til at dumpe sand, hvis vi betaler merudgift til ekstra
transport.
Mht. badebro skal vi tnke p, at der er kommunevalg i 2017 dvs. det er en god ide at arbejde med
emnet i 2016.
Jette Friis, Rylevej 15. Det er en god ide at undersge hvor mange, der vil anvende evt. bro.
Carsten: Der vil vre tale om en flytbar bro derfor vil det vre muligt, at flytte den fra en nedgang til en
anden.
Bjrn Johannsen, Rylevej 5: Man har lovmssigt ret til at anvende broen p Blowsvej.
En grundejer gr opmrksom p at en badebro kan delgges af frost.
Carsten Borchorst: Broen tages op om vinteren og sttes i vandet om forret, s den ikke bliver delagt af
frost eller storm
Tommy Byskov: En badebro koster 100 300.000 kr. Det koster 25.000 kr. om ret for optagning og
nedtagning
Carsten Borchorst: Jeg mener at op og nedtagning af badebro kan varetages af frivillige.
Birgitte Fabricius, Duevej 51: Burde digelaget ikke vre med til at betale til reetablering af asfalt, jeg
husker det som om, det var en del af den aftale, vi oprindeligt talte med dem om?
P stikvejen for enden af Strandmgevej er grsset nu ca m hjt. Skal det ikke sls?
Carsten Borchorst: Entreprenren har reetableret mht. grus p vejene. Bestyrelsen satte selv reparation
af asfalt i bero op til digebyggeriet, da den havde det ikke godt i forvejen.
Tove Byskov: Jeg mener ikke, at der er repareret tilstrkkeligt p grusvejene.

Carsten Borchorst: Da m vi lave yderligere vejsyn.


Finn Nicolaisen: Slning af Strandmgevej bliver bestilt.
Lars Jul, Strandmgevej 6: Hvordan arbejdes der videre med bdophal? Er der en tidsplan?
Tommy Byskov: Det er op til generalforsamlingsbeslutning
Bjarne Petersen, Duevej 53. Det er ndvendigt med en beslutning p nste generalforsamling, hvis der
skal arbejdes p at etablere badebro og / eller bdophal.
Der var ikke yderligere bemrkninger.
Beretningen blev vedtaget.
7. Forrige rs reviderede regnskab.
Kasserer Finn Nicolaisen gennemgr regnskabet.
Tommy Byskov: Udgift til overvgning af hjertestarter dkker over videoovervgning for at undg
tyveri.
Regnskabet bliver godkendt.
8. Bestyrelsens forslag til budget for indevrende r.
Kassereren forklarer flg. mht. budgettet:
Grus bliver dyrere pga. lngere krsel, da grusgraven i Hjby nsten er tmt.
Der vil i 2015 vre udgift til reetablering af stikveje til vandet dvs. pkrsel af muld og grssning
og til asfaltarbejde p i alt 22.000 kr.
Udgift til digelag bliver strre end forventet i de 29.000 kr. i det fremsendte budget. Det bliver
nrmere 35.000 kr. / r. Bestyrelsen havde ikke det rigtige tal, da budgettet blev udsendt.
Man hber at undg udgift til landmler jvnfr beretningen.
Bomme er udfrt. De vil blive malet til nste r.
Bestyrelsen nsker fremover ordentlig stand p vejene og har budgetteret ud fra det.
Udgifter til dige + god vejkvalitet frer frem til forslag om forhjet kontingent.
Der er flg. kommentarer til budgettet:
En beboer fra Duevej 12 mener at for gode veje giver for hj fart derfor behver vi ikke s fine
veje.
Kassereren: Jeg ser hellere, at man taler med dem, der krer for hurtigt om at det stver, at der er
brn mm. og lad os s have gode veje.
Ejeren af Strandmgevej 9 sprger: Hvad mener bestyrelsen at smertegrnsen er mht.
kontingentstrrelse - det kan ogs blive for meget?
Kassereren : Vi hber at holde budget i ro men der er ikke meget vi kan spare, da der skal laves
vej og vedligeholdes dige.
Bjrn Johannsen, Rylevej 5: Bestyrelsen nsker balance mellem indtgter og udgifter. Vi har fet
en ny fast omkostning til dige derfor denne regulering. Vi vil undg at tre for meget p
egenkapitalen.

Budgettet vedtages.
9. Budgetoverslag for det kommende r
Kassereren gennemgr.
Der er budgetteret med overskud dog ender den mske i 0 p grund af mulig strre udgift til
digelag.
Yvonne, Duevej 49 Hvad er forventningerne til udgift til digelag?
Carsten Borchorst: Det kommer an p antal storme og der skal findes en balance.
Peter Tinning: Udgiften er dobbelt i r pga. ekstra vedligeholdelse. P sigt vil vi oparbejde en
buffer.
Yvonne m vi selv vandediget
Peter Tinning: I er meget velkomne til at vande. Denne gang er anvendt gartner til anlg af grs p
diget i stedet for entreprenr. Det giver forhbentligt et bedre resultat.
Bjarne Petersen: Bestyrelsen stiller forslag om at kontingent til foreningen hves fra 600 kr. til 800 kr.
rligt. Nr man vedtager budgetoverslaget for 2016 vedtager man ogs kontingentforhjelsen.
Budgetoverslag og kontingent blev vedtaget.
10. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen stiller forslag om at rykkergebyr hves fra 100 kr til 150 kr.
Kassereren opfordrer til at man anvender PBS. PBS tager automatisk hjde for
kontingentstigning. Dermed undgs ekstraarbejde til kassereren.
Kun 2/3 er tilmeldt PBS 45 ikke tilmeldt.
Mange betaler ikke rykker gebyr og s skal der rykkes for rykkeren osv..
Man overvejer at lave en tilgode post i regnskabet med navns nvnelse, sfremt der ikke
betales rykkergebyr(er).
Tove Byskov foreslr et endnu strre rykkergebyr.
Kassereren: Der er regler for hvor meget man m tage i gebyr.
Birgitte Fabricius: Jeg har p et tidspunkt kontaktet Odsherred Kommune vedr. dette. Det
gebyr man tager, skal st i rimeligt forhold til de udgifter, der er forbundet med at folk ikke
betaler til tiden.
Ejeren af Duevej 9: Jeg foreslr bedre kontaktinformation kontooplysninger p hjemmeside
s kan alle finde det ndvendige. Det vil hjlpe.
Kassereren: Det retter vi.
Rykkergebyret blev sat til afstemning og vedtaget .
b. Bestyrelsen forslr at vedtgternes 5 linje 5 ndres til: Ordinr generalforsamling
indkaldes med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside og suppleres med E-mail,
indeholdende dagsorden med tilhrende bilag.
Peter Tinning: Forslaget stilles for at spare bestyrelsen for arbejdet med at trykke og pakke
kuverter.
Forslaget blev vedtaget

11. Valg
a. Valg af formand
Bjrn Johannsen, Rylevej 5 blev valgt for 1 r.
b. Valg af kasserer.
Finn Nicolaisen, Rylevej 14, blev genvalgt for 2 r.
c. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 r
Robert Ploug, Rylevej 2, blev valgt
d. Valg af et bestyrelsesmedlem for t r
Lars Jul, Strandmgevej 6 blev valgt.
12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Birgitte Andersen, Engvibevej 13 og Martin Ljrring, Duevej 61 blev valgt.
13. Valg af 2 revisorer og n revisorsuppleant
Sren Gregersen, Drosselsvinget 3 og Yvonne Vesterlyng, Duevej 49 blev valgt til revisorer.
Tommy Byskov, Gsegangen 3 blev valgt til revisorsuppleant.
14. Eventuelt
Finn Nicolaisen takkede Tommy Byskov for indsatsen som formand og Carsten Borchorst, som
gennem en rrkke har gjort et stort arbejde i bestyrelse bl.a. som nstformand og derudover har
lagt en stor indsats i digelaget.
Tommy Byskov hvis vi anlgger badebro eller bdophal mener jeg, der skal etableres et lag, der
tager sig af driften.
Finn Nicolaisen oplyste datoer til nste generalforsamlinger:
Lrdag d. 04.06.2016 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus.
Lrdag d. 03.06.2017 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus.
Sndag d. 03.06.2018 Kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus.
Jette Friis, Rylevej 15: Husk regler for hvornr man m anvende stjende maskiner.
Reglerne str p foreningens hjemmeside .