You are on page 1of 3

ESCOLES BBB Curs 2014-15

Cincies de la Naturalesa

Control U1: La Terra un planeta on hi ha vida

1r dESO. Crdit Com 1

Nom: _______________________________________ Data:___________


1. Qu tenen en com tots els ssers vius? (mnim quatre aspectes)

2. La funci de relaci:
a) Explica qu s la funci de relaci.

b) Perqu s tan important la funci de relaci en els ssers vius?

c) Les plantes tamb la fan? Posa'n un exemple.

3. La reproducci per esqueixos consisteix en tallar una part d'una planta i plantar aquest tros.
a) s aix un a forma de reproducci? Per qu?

b) Quin tipus de reproducci s? Justifica la resposta.

4. Un llac:
a) s un hbitat? Per qu?

b) Escriu tres condicions que compleix perqu s'hi desenvolupi la vida.

c) Explica la diferncia entre hbitat i Biosfera.

5. La cllula:
a) Qu s una cllula?

b) Escriu el seu nom de les estructures comparteixen totes les cllules?

6. Fes les definicions de :


a) Cllula eucariota:

b) Citoplasma:

c) Tax:

7. Nivells d'organitzaci:
a) El cor s un rgan o un teixit? Justifica la resposta

b) Quina diferncia hi ha entre un Sistema i un Aparell? Posa'n un exemple de cada.

8. Completa la taula posant el noms corresponents al Lle


Animal
Flum
Mamfer
Carnvora
Flids
Gnere
Panthera leo
9. Quins organismes pertanyen al Regne de les Moneres? Quines caracterstiques presenten?
(mnim 3) Posa'n un exemple.

10. BWR. Explica quatre caracterstiques dels vkings com a navegants