You are on page 1of 8

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM: PISMP

SEMESTER: DUA

Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Novel dan Drama


Minggu/
Tarikh

M1
20/21
Jun
3

M2
27/28
Jun

Topik dan
Kandungan

Hasil
Pembelajaran

TAHUN: 2015

Kod: BCN3143
Kuliah
(2 jam)

Kredit: 3
Tutorial
(1 jam)

1.

a.

b.

c.


a.

b.
c.

2.

a.

Amali

ISL

Catatan

Minggu/
Tarikh

M3
4/5
Julai
3

Topik dan
Kandungan

Hasil
Pembelajaran

b.

3.

Kuliah
(2 jam)

Tutorial
(1 jam)

Amali

ISL

Catatan

M4
11/12
Julai
3

4.

Minggu/
Tarikh

Topik dan
Kandungan

Hasil
Pembelajaran

Kuliah
(2 jam)

Tutorial
(1 jam)

Amali

ISL

Catatan

M5
18/19
Julai
3

M6
25/26
Julai
3

5.

6.

a.
b.

a.
b.

Minggu/
Tarikh

Topik dan
Kandungan

M7
01/02
Ogos
3

7.

a.

M8
8/9
Ogos
2

M9
15/16
Ogos
2

Hasil
Pembelajaran

Kuliah
(2 jam)

Tutorial
(1 jam)

Amali

ISL

Catatan

90

b.

c.

Minggu/
Tarikh

M10
22/23
Ogos
2

Topik dan
Kandungan

8.
[]

[]

Hasil
Pembelajaran

Kuliah
(2 jam)

Tutorial
(1 jam)

M11
29/30
Ogos

Cuti Pertengahan Semester

M12
5/6
Sept

Internship

M13
12/13
Sept

Internship

M14
19/20
Sept

Internship

M15
26/27
Sept

Internship

Amali

ISL

Catatan

Minggu/
Tarikh

M16
3/4
Okt
4

M17
10/11
Okt
3

Topik dan
Kandungan

9.

a.

b.

c.

Hasil
Pembelajaran

Kuliah
(2 jam)


a.

b.

c.


10.

Tutorial
(1 jam)

Amali

ISL

Catatan

Minggu/
Tarikh

Topik dan
Kandungan

Hasil
Pembelajaran

Kuliah
(2 jam)

Tutorial
(1 jam)

Amali

ISL

Catatan

M18
17/18
Okt
3

M19
24/25
Okt
311.


a.

b.

Minggu/
Tarikh

M20
31Okt/
1Nov
3

M21
7/8
Nov
M22
14/15
Nov

Topik dan
Kandungan

c.

Hasil
Pembelajaran

Kuliah
(2 jam)

Tutorial
(1 jam)

Peperiksaan Akhir
Peperiksaan Akhir

Amali

ISL

Catatan