You are on page 1of 3

Thng k v tin on XSMN - KQXSMN ngy 01/08/2015 th con s p nht c th

xut hin trong kt qu xo so mien nam - KQXSMN c xosowap d on c kh


nng s v hm nay.

Mi cc bn xem li kt qu x s min nam ngy hm qua:

Kt qu x s min nam hm qua

XSMN - Kt qu x s Vnh Long - XSVL : c bit v 13


XSMN - Kt qu x s Tr Vinh - XSTV : c bit v 47
XSMN - Kt qu x s Bnh Dng - XSBD: c bit v 89
Cp nht kt qu xo so can tho - XSCT nhanh hng ngy
Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Kt qu x s min nam ln trc

Theo d on ca ti ngy hm nay th l t cc tnh min nam l:


D oan XSMN - X s H Ch Minh - XSHCM
L t : 32 23
D oan XSMN - X s Long An - XSLA
L t : 45 54
D oan XSMN - X s Bnh Phc - XSBP
L t : 01 10
D oan XSMN - X s Hu Giang - XSHG
L t : 67 76
Tham kho con s p vi soi cau xo so mien bac ca chng ti.
Chc cc bn may mn !!!