You are on page 1of 3

Thng k v tin on XSMT - KQXSMT ngy 01/08/2015 th con s p nht c kh

nng xut hin trong kt qu x s min trung ca hm nay.

Cc bn c th cp nht kt qu xo so mien nam - KQXSMN nhanh nht.


Mi cc bn xem li kt qu x s min trung ngy hm qua:

Kt qu x s min trung hm qua

XSMT - Kt qu x s Ninh Thuan - XSNT : c bit v 21


XSMT - Kt qu x s Gia Lai - XSGL: c bit v 04
Cp nht thm cc ket qua xo so nhanh nht trong ngy.
Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Kt qu x s min trung ln trc

Theo d on ca ti ngy hm nay th l t cc tnh min trung l:


D oan XSMT - X s Nng - XSDNG:
L t : 89 98
D oan XSMT - X s Qung Ngi - XSQNI:
L t : 05 50
D oan XSMT - X s c Nng - XSDNG:
L t : 38 83
Theo di truc tiep xsmb hng ngy cng chng ti.
Chc cc bn may mn!!!