You are on page 1of 9

T vi th 7 ca 12 Con Gip ngy 1/8/2015, mi vic khng nn i qu gii hn,

hoc ko di, s gp chuyn khng hay, c tn tht, hao tn ti lc, tuy nhin vn
c tin bc hoc c qu tng.
Trong m Lch lun c 2 thng lin tip mang cng mt Ng hnh, nn vic kit
hung t cng nh hng n vn hn m nhiu ngi c ngh theo Ng Hnh Sinh
Khc nh nu trn. Mnh tt xu nng nh cn do sinh vo m tu hay dng tu v
v Ng Hnh Np m (np m nh phn bit phn trn).
Nh thng Nhm Ng (thng Nm) thuc Dng, v thng Qu Mi (thng su)
thuc m, cng mang mt ng hnh l Dng Liu Mc.
V vy trong thng ny nhng ngi sinh nm thng ngy Dng (cc nm thng
ngy Dng l Gip, Bnh, Mu, Canh, Nhm) s c bin chuyn hay bin ng v
kit hung. V ngc li, ngi sinh nm, thng, ngy m (vo cc nm thng ngy
m l t, inh, K, Tn, Qu), do l thng thuc Lng m nn trong thng SU
AL s khng c bin ng v kit hung.

T vi th 7 ca 12 Con Gip ngy 1/8/2015


TUI TY :
- Binh Ty (Thuy, 20 nam Th T n Vn Hn) : Xem bi ngy thun li cho vic
gp g, hi hp, tic tng, nh m, hn c. Mi vic khng nn i qu gii hn,
hoc ko di, s gp chuyn khng hay, c tn tht, hao tn ti lc, tuy nhin vn c
tin bc hoc c qu tng.
- Giap Ty (Kim, 32 nam Thai Dng n Th T) : Khng nn bn ba truy tm tin
tc cng vic s khng c kt qu, nn ch i, vn kho cng vic, gia o c nhiu
ngi n thm ving hoc c m tic.
- Nhm Ty (M c, 44 nam Thai m n Thai Bch) : Mi vic khng nn i qu gii
hn, hoc ko di, s gp chuyn khng hay, c tn tht, trch on, pht v, hao tn ti

lc. C s gp g, hi hp, m tic, hn c, gii tr. Xem Bi tnh duyn tui Nhm
T c ng ngi n hoc nhn nhiu tin tc v cng vic cng nh v tnh cm. C
cuc i ngn. C tin vui v tnh cm. Tin xu v sc khe, lm n.
- Canh Ty (Th, 56 nam Th T n Vn Hn) : Khng nn bn ba truy tm tin tc
cng vic s khng c kt qu, nn ch i, vn kho cng vic, gia o c nhiu
ngi n ving hoc c m tic, nhng cng khng nn ko di. Trong nhm c
ngi khng tt. Nn gi ha kh.
- Mu Ty (Hoa, 68 nam Thai Dng n Th T) : Mi vic khng nn i qu gii
hn, hoc ko di, s gp chuyn khng hay, c tn tht, trch on, pht v, hao tn ti
lc. C s gp g, hi hp, m tic, hn c, gii tr. C ng ngi n hoc nhn
nhiu tin tc v cng vic cng nh v tnh cm. C cuc i ngn. C tin vui v tnh
cm. Tin xu v sc khe, lm n.
TUI SU :
- inh Su (Thuy, 19 nam La Hu n K ) : C s gp g b bn thn nhn, hoc
c tic tng, nh m. Mi vic thng c s trc tr bui ban u. Hao tn v
chuyn mua sm, tu b, sa cha, trang tr. C tin tc xu v bn mng, sc khe, i
li, di chuyn ca ngi thn, hoc vic mong cu c s chm chp, gp ri ro. C ti
lc, hoc qu tng.
- t Su (Kim, 31 nam Thai Bch n Thai m) : Vic g d c gp tr ngi hoc
kh khn n u cng phi lm nh ng hn nh. Nn hi kin ca cc bc qu
nhn thn thit. Ngy c tin xu. Nn cn trng trong vic i li, s dng phng tin
xe c, my mc. C chuyn vui m mnh khng th i, hoc ch nhn c tin tc. Ti
lc d hao.
- Quy Su (M c, 43 nam K n Thai Dng) : C qu nhn gip . C s gp
g b bn thn nhn, hoc c tic. C tin xu v i li cc phng tin xe c, my
mc. Mi vic thng c s trc tr bui ban u, nht l lu n nhng cng
vic c. C s phin lng, bt an trong quan h gia b bn, thn nhn, hoc gp ri
ro. C tin bun. Khng nn vi v hoc lo ngi, s vic s tt trong vi ngy sp ti.
Sc khe khng tt.
- Tn Su (Th, 55 nam La Hu n K ) : Vic g d c gp tr ngi hoc kh
khn n u cng phi lm nh ng hn nh. Nn hi kin ca cc bc qu nhn
thn thit. Ngy c tin xu. Nn cn trng trong vic i li, s dng phng tin xe
c, my mc. C chuyn vui m mnh khng th i, hoc ch nhn c tin tc. Ti
lc d hao.
- Ky Su (Hoa, 67 nam Thai Bch n Thai m) : C s gp g b bn thn nhn,
hoc c tic. C tin xu v i li, di chuyn, cc phng tin xe c, my mc. Mi
vic thng c s trc tr bui ban u, nht l lu n nhng cng vic c. C s
phin lng, bt an trong quan h gia b bn, thn nhn, hoc gp ri ro. C tin bun.
Khng nn vi v hoc lo ngi, s vic s tt trong vi ngy sp ti. Sc khe khng
tt.
TUI DN :

- Mu Dn (Th, 18 nam Mc c n Thuy Diu 78 nam Vn Hn n La


Hu): D lm cng vic g cng nn ch i hoc hi kin ca ngi trn, qu nhn
ca mnh. Ngy c khch, b bn hoc thn nhn n em li chuyn vui, nhng c
tin bun v tai nn, ri ro, bnh tt. Chnh bn thn cng nn cn trng v vic ny.
Ti lc vo nhanh ra nhanh, hoc phi tiu hao cho nhng vic cn thit.
- Binh Dn (Hoa, 30 nam Thuy Diu n Mc c) : C s gp g thn nhn, b
bn. C cuc vui, tin vui, qu tng. Nghe tin bun v sc khe, bn mng ca thn
nhn, b bn. Ngy c s hn c, o hn, nh k. Ti lc trung bnh.
- Giap Dn (Thuy, 42 nam Vn Hn n La Hu) : Xem tui v chng tui Gip
Dn ngy thun li cho cc vic mong cu v tnh cm, hn nhn, kt bn, nh c,
hp tc, thi c, xt duyt lng bng. C ti lc hoc c lc n, qu tng, tin tc tt.
Khng nn chn ch khi c c hi n d khng c li my trc mt, nhng nn
tin hnh, hoc mnh bo thay i hon cnh hin ti d bit rng vic tng lai phi
tri qua nhiu giai on, cng sc.
- Nhm Dn (Kim, 54 nam Mc c n Thuy Diu) : D lm cng vic g cng nn
ch i hoc hi kin ca ngi trn, qu nhn ca mnh. Ngy c khch, b bn
hoc thn nhn n em li chuyn vui, nhng c tin bun v tai nn, ri ro, bnh tt.
Chnh bn thn cng nn cn trng v vic ny. Ti lc vo nhanh ra nhanh, hoc phi
tiu hao cho nhng vic cn thit. phng trong vic i li, di chuyn.
- Canh Dn (M c, 66 nam Thuy Diu n Mc c) : Mi vic xy ra rt nhanh, c
s bin chuyn, o ln. Do khng nn vi v nu kin ca mnh. Hy ch i v
lng nghe nhng kin ca ngi khc. S tha thun, hn c qu kh nay c s
thay i ngi. C lc nh hoc c lc n, tin vui. S cu mong v h s, thi c,
cng danh c kt qu.
TUI MAO : cui Tam Tai
- Ky Mao (Th, 17 nam Thai m n Thai Bch 77 nam Thai Dng n Th
T) : Ngy xung ca bn mng. C ti lc hoc c s thun li, tin vui v tnh cm,
tin bc, c, nhng d hao tn v mua sm, tu b, gip . C s gp g thn
nhn, b bn hoc c tin tc ca h. phng ri ro khi di chuyn, i li, c tin xu
v sc khe. Ngy c nhiu s cn tr do c ngi n, hoc c tin tc mi v cng
vic khin cho phi b d hoc phi lo toan vic khc.
- inh Mao (Hoa, 29 nam Th T n Vn Hn) : Ngy xung ca bn mng. Ngy
c nhiu s cn tr do c ngi n, hoc c tin tc mi v cng vic khin cho phi
b d hoc phi lo toan vic khc. Hoc ngy c nhiu s thay i, bin ng bt ng.
C ti lc hoc c s thun li, tin vui v tnh cm, tin bc, c. C s gp g
thn nhn, b bn hoc c tin tc ca h. C tin bun v tai nn, au yu.
- t Mao (Thuy, 41 nam Thai Dng n Th T) : Ngy xung ca bn mng.
Khng nn hp tp vi vng v tin tng vo s tnh ton ca mnh khi tin hnh v s
c s o ln bt ng gp ri ro, tai nn, bun phin, thit hi hoc c s sai lc v
hn c, k kt. Nht l trong vic i xa d gp tai nn, s tht vng. Hoc nghe tin

d, vic n chi nh m ch nn ngn gn v khng nn lu. Ti lc chm chp,


d hao.
- Quy Mao (Kim, 53 nam Thai m n Thai Bch) : Ngy xung ca bn mng. C ti
lc hoc c s thun li, tin vui v tnh cm, tin bc, c, nhng d c s h hi,
chm chp, hao tn v mua sm, tu b, gip . C s gp g thn nhn, b bn hoc
c tin tc ca h. phng ri ro khi di chuyn, i li, c tin xu v sc khe. Ngy
c nhiu s cn tr do c ngi n, hoc c tin tc mi v cng vic khin cho phi
b d hoc phi lo toan vic khc.
- Tn Mao (M c, 65 nam Th T n Vn Hn) : Nn xem xt li nhng chuyn c
v nhc nh vi nhau cn phi gii quyt hoc lm cho xong. C s nh v gip
hoc gp kin. C tin tc sai lc, thiu st hoc nhn tin lm. C tin tc v ti lc.
C lc n. C s phc p ca ngi thn, b bn xa.
TUI THIN :
- Canh Thin (Kim, 16 nam K n Thai Dng 76 nam Thai Bch n Thai
m) : Mi vic xy ra rt nhanh, c s bin chuyn, o ln. Do khng nn vi v
nu kin ca mnh. Hy ch i v lng nghe nhng kin ca ngi khc. S tha
thun, hn c qu kh nay c s thay i ngi. C lc nh hoc c lc n, tin
vui. S cu mong v h s, thi c, cng danh c kt qu.
- Mu Thin (M c, 28 nam La Hu n K ) : Mi vic t chc, sp xp cho cc
vic c d tnh kh c kt qu nh trn vn. Ngy c tic tng nh m hoc c
s gp g thn nhn, b bn trong c ngi khng tt. Nu c vic di chuyn nn
c s d phng v thi gian cng nh v tin bc. C tin xa. C cuc i ngn. C ti
lc hoc c qu tng, lc n.
- Binh Thin (Th, 40 nam Thai Bch n Thai m) : C tin bun v tai nn ca
ngi quen. Ngy c s gp g thn nhn b bn, hoc c tic. C ngi em li iu
li cho mnh. Ti lc trung bnh. C lc n. C h hi v c, vt dng.
- Giap Thin (Hoa, 52 nam K n Thai Dng) : Khng nn vi v nu kin
ca mnh. Hy ch i v lng nghe nhng kin ca ngi khc. S tha thun, hn
c qu kh nay c s thay i ngi. C lc nh hoc c lc n, tin vui. S cu
mong v h s, thi c, cng danh c kt qu.
- Nhm Thin (Thuy, 64 nam La Hu n K ) : Khng nn hp tp, vi vng, nn
ch khi gp s kh khn, tranh ci. Mi vic t chc, sp xp cho cc vic c d
tnh kh c kt qu nh trn vn. Ngy c tic hoc c s gp g thn nhn, b bn
trong c ngi khng tt. Nu c vic di chuyn nn c s d phng v thi gian
cng nh v tin bc. C tin xa. C cuc i ngn. C ti lc hoc c qu tng, lc n.
TUI TY :
- Ky Ty (M c, 27 nam Mc c n Thuy Diu) : Khng nn c s xch mch, tranh
ci khi c bt ng quan im. C s cnh tranh hoc c ngi kch bc mnh. C s
gp g thn nhn, b bn, hoc c tic tng nh m. C tin xu v sc khe, bn
mng, tai nn ri ro ca ngi thn. Nn cn trng trong vic i li, di chuyn. C ti
lc, hoc chuyn vui, qu tng, n ung.

- inh Ty (Th, 39 nam Thuy Diu n Mc c) : Ngy rt d gp nhng iu tri


hoc gp nhiu chuyn phin mun. Nn ngh ngi. C s gp g thn nhn, b bn,
hoc c tic tng nh m, nhng cng khng nn ko di. C tin xu v sc khe,
bn mng, tai nn ri ro ca ngi thn. Nn cn trng trong vic i li, di chuyn. C
ti lc, hoc chuyn vui, qu tng, n ung.
- t Ty (Hoa, 51 nam Vn Hn n La Hu) : Ngy c nhiu bin ng bt ng. D
tnh vic ny li ra vic khc. C nhng s vic hoc con ngi khng mi m n.
Nn bnh tnh gii quyt trong mi vic nghe kin ca ngi khc s khng ng.
Ngy c s hao tn v tic tng, nh m, mua sm. C ti lc hoc c ngi ngh
v vn tin bc lm n, qu tng, lc n. C tin xa.Nn cn trng khi di chuyn, c
tin bun v tai nn, bnh tt.
- Quy Ty (Thuy, 63 nam Mc c n Thuy Diu) : Nn cn trng trong vic i li,
di chuyn. C ti lc, hoc chuyn vui, qu tng, n ung. Khng nn c s xch
mch, tranh ci khi c bt ng quan im. C s cnh tranh hoc c ngi kch
bc mnh. C s gp g thn nhn, b bn, hoc c tic tng nh m. C tin
xu v sc khe, bn mng, tai nn ri ro ca ngi thn.
- Tn Ty (Kim, 75 nam Thuy Diu n Mc c) : Ngy c nhiu bin ng bt ng.
D tnh vic ny li ra vic khc. C nhng s vic hoc con ngi khng mi m
n. Nn bnh tnh gii quyt trong mi vic nghe kin ca ngi khc s khng
ng. Ngy c s hao tn v m tic, mua sm. C ti lc hoc c ngi ngh v
vn tin bc lm n, qu tng, lc n. Trnh gy g, th phi, phng ri ro, c tin
bun.
TUI NGO :
- Canh Ngo (Th, 26 nam Thai m n Thai Bch) : C tin xa. C s gp g thn
nhn, b bn. C m tic. Vic cu mong cn m h khng nn hp tp. Ngy c
nhiu lo u, gp nhiu p lc, tr ngi, tin thoi lng nan. Hoc gp s tranh ginh,
bt ha a n tranh ci, li trch nhim, b hm oan, khin trch. Mi vic ch
nn ngi yn. Cng hnh ng th li cng b rng buc. Vn ch thm rc ri. Ti
lc trc tr, d hao.
- Mu Ngo (Hoa, 38 nam Th T n Vn Hn) : C s gp g thn nhn, b bn,
tin tc vui bun ln ln. Mu s vic g cng u c s kh khn, vp vp trc, hoc
ch t c kt qu bui ban u. C ti lc hoc c lc n, qu tng. C tin bun
v i li, di chuyn.
- Binh Ngo (Thuy, 50 nam Thai Dng n Th T) : C tin bun v i li, di
chuyn hoc nhn tin tc khng tt. C s gp g thn nhn, b bn, tin vui bun ln
ln. Mu s vic g cng u c s kh khn, vp vp trc, ch t c kt qu
bui ban u, hoc trong ngy c nhiu vic n, cn c s thu xp kho lo v thi
gian. C ti lc hoc c lc n, qu tng.
- Giap Ngo (Kim, 62 nam Thai m n Thai Bch) : C tin bun v i li, di chuyn
hoc nhn tin tc khng tt. C s gp g thn nhn, b bn, tin vui bun ln ln.
Mu s vic g cng u c s kh khn, vp vp trc, ch t c kt qu bui

ban u, hoc trong ngy c nhiu vic n, cn c s thu xp kho lo v thi gian.
C ti lc hoc c lc n, qu tng.
- Nhm Ngo (M c, 74 nam Th T n Vn Hn) : C s gp g thn nhn, b bn,
tin vui bun ln ln. Mu s vic g cng u c s kh khn, vp vp trc, hoc ch
t c kt qu bui ban u. C ti lc hoc c lc n, qu tng. Cn trng trong
vic i li, di chuyn, hoc c tin bun v chuyn ny.
TUI MUI : cui Tam Tai
- Tn Mui (Th, 25 nam K n Thai Dng) : Nu c tin bc, ti lc th cng
phi hao tn v mua sm, tu b, tr n, hoc c vay mn. Ngy c nhiu bin
ng, thay i t cng danh, vic lm cho n tnh cm. C s hp mt gp g hoc
c tin tc ca ngi thn, b bn. C ngi i xa. Gp li ngi xa.
- Ky Mui (Hoa, 37 nam La Hu n K ) : Ngy c s gp g ng ngi, nhng
cng c ngi mnh khng va , hoc nghe c nhiu tin tc tt xu ln ln. C tin
xu v sc khe, i xa, s dng phng tin xe c, my mc. Nh c m tic hoc
c mi d tic. Lm g cng nn c s gp vi mi ngi. Khng nn t mnh
gii quyt. C s h hi v c, vt dng hoc c tin xu v sc khe.
- inh Mui (Thuy, 49 nam Thai Bch n Thai m) : Ngy c s gp g ng ngi,
hoc nghe c nhiu tin tc tt xu ln ln. C tin xu v sc khe, i xa, s dng
phng tin xe c, my mc. Nh c m tic hoc c mi d tic. Nn thay i
hon cnh hin ti.
- t Mui (Kim, 61 nam K n Thai Dng) : Ngy c nhiu bin ng, thay i
t cng danh, vic lm cho n tnh cm. C s hp mt gp g hoc c tin tc ca
ngi thn, b bn. C ti lc nhng d hao v mua sm, qu tng, tu b, sa cha.
C ngi i xa. Gp li ngi xa.
- Quy Mui (M c, 73 nam La Hu n K ) : Ngy c s gp g ng ngi, nhng
cng c ngi mnh khng va , hoc nghe c nhiu tin tc tt xu ln ln. C tin
xu v sc khe, i xa, s dng phng tin xe c, my mc. Nh c m tic hoc
c mi d tic. Lm g cng nn c s gp vi mi ngi. Khng nn t mnh
gii quyt. C s h hi v c, vt dng hoc c tin xu v sc khe.
TUI THN :
- Nhm Thn (Kim, 24 nam Vn Hn n La Hu) : Ngy c s gp g nhiu ngi
hoc c nhiu tin tc c lin quan n tnh cm. Cn trng trong vic i li. Khng
nn bi ri khi nhn c tin khng va . Ngy c s o hn, n hn, nh k. Nn
ra i hoc tin hnh nhng cng vic c d tnh trc. C tin bun v i li, di
chuyn, ch mong tin tc.
- Canh Thn (M c, 36 nam Mc c n Thuy Diu) : Vic n nh th no th lm
nh th y. Nn cn trng c nhng tnh hung xy ra khng tt, gp trc tr, hoc c
ngi mun nhng tay vo chuyn ca mnh. Tuy nhin nu c ngi ngh vic g
th nn chp thun, khng c hi, tnh cm tt. Thun li cho vic i xa, dn dp, thu
xp cng vic. Ch nn ni chuyn ch ring t, v s c ngi dm ng hoc chm
chch.

- Mu Thn (Th, 48 nam Thuy Diu n Mc c) : Ngy c s gp g nhiu


ngi hoc c nhiu tin tc c lin quan n tnh cm. Cn trng trong vic i li.
Khng nn bi ri khi nhn c tin khng va . Ngy c s o hn, n hn, nh
k. Nn ra i hoc tin hnh nhng cng vic c d tnh trc. C tin bun v i
li, di chuyn, ch mong tin tc.
- Binh Thn (Hoa, 60 nam Vn Hn n La Hu) : C nhiu s vic xy ra t ngt
bt ng khng c kt qu tt, hoc nghe tin xu v ri ro, tai nn, tht bi. Ngy c s
gp g nhiu ngi hoc c nhiu tin tc c lin quan n tnh cm. Ngy c s
o hn, n hn, nh k. Nn ra i hoc tin hnh nhng cng vic c d tnh
trc. Cn trng trong vic i li.
- Giap Thn (Thuy, 72 nam Mc c n Thuy Diu) : Ngy c tin vui hoc cng
vic tri chy. Vic n nh th no th lm nh th y. Nu c ngi ngh vic g
th nn chp thun, khng c hi, tnh cm tt. Thun li cho vic giao c, kt bn,
i xa, dn dp, thu xp cng vic. Ch nn ni chuyn ch ring t s c ngi dm
ng hoc chm chch.
TUI DU :
- Quy Du (Kim, 23 nam Thai Dng n Th T) : Ngy tui ca bn mng. C s
gp g, hp mt ngi thn, b bn. C ti lc, qu tng. C cuc vui chi, gii tr, di
chuyn, nhng cng nn cn trng trong vic s dng xe c, my mc hoc nghe tin
xu v chuyn ny. Hao tn v mua sm. Tuy nhin khi tin hnh mi vic cn phi
phng c s trc tr trc, c chuyn xy ra khng va hoc nghe tin xu.
- Tn Du (M c, 35 nam Thai m n Thai Bch) : Ngy tui ca bn mng. Ngy
c nhiu s vic xy ra ngoi mun, ngoi d tnh. Cho nn s toan tnh tin hnh
cng vic d l chuyn cng danh hay tnh cm u nn cn trng, v hy vt qua
mi tr ngi. Ngy c s sa son, bn bc, dn dp. Nh c ng ngi hoc c
nhiu tin tc n.
- Ky Du (Th, 47 nam Th T n Vn Hn) : Ngy tui ca bn mng. C s gp
g, hp mt ngi thn, b bn. C ti lc, qu tng. C cuc vui chi, gii tr, di
chuyn, nhng cng nn cn trng trong vic s dng xe c, my mc hoc nghe tin
xu v chuyn ny. Hao tn v mua sm. Tuy nhin khi tin hnh mi vic cn phi
phng c s trc tr trc, hoc nghe tin xu.
- inh Du (Hoa, 59 nam Thai Dng n Th T) : Ngy tui ca bn mng. C s
gp g, hp mt ngi thn, b bn. C ti lc, qu tng. C cuc vui chi, di chuyn,
nhng cng nn cn trng trong vic s dng xe c, my mc hoc nghe tin xu v
chuyn ny. Hao tn v mua sm.
- t Du (Thuy, 71 nam Thai m n Thai Bch) : Ngy tui ca bn mng. Ngy c
nhiu s vic xy ra ngoi mun, ngoi d tnh. Cho nn s toan tnh tin hnh cng
vic d l chuyn cng danh hay tnh cm u khng nn. Ch l ngy nn sa
son, bn bc, dn dp. Nh c ng ngi hoc c nhiu tin tc n.
TUI TUT :

- Giap Tut (Hoa, 22 nam Thai Bch n Thai m) : Tin thoi lng nan. Ch nn
ngi yn khng nn tnh ton. Thun theo hon cnh thc t s khng gp iu bt li.
Ngy c nhiu tin tc hoc cng vic n to nhiu p lc khng c phng k gii
quyt. Nn ch i vo mt dp khc. C tin tt ni xa v ti lc tnh cm. C lc
nh, qu tng, lc n, mi tic tng. Ngy c tin tc v hn nhn, sinh n, thi c, cng
danh, nh c.
- Nhm Tut (Thuy, 34 nam K n Thai Dng) : Nu c s hn c, nh
k th nn thay i. C s hi ng, gp g b bn, thn nhn, hoc c tin tc ca h.
Mi vic nn t nhin, tnh ton, by v thm th s gp iu khng hay. Nu c
gp tr lc cng khng nn nng vi, nn ch. ng s s hiu lm, trch on. Tt
hn l khng nn t nng vo s vic ang n, v dng tnh cm, thin ch mi t
c kt qu. Ti lc khng tt, c s thit hi, ri ro.
- Canh Tut (Kim, 46 nam La Hu n K ) : Tin thoi lng nan. Ch nn ngi
yn khng nn tnh ton. Thun theo hon cnh thc t s khng gp iu bt li.
Ngy c nhiu tin tc hoc cng vic n to nhiu p lc khng c phng k gii
quyt. Nn ch i vo mt dp khc. C tin tt ni xa v ti lc tnh cm.
- Mu Tut (M c, 58 nam Thai Bch n Thai m) : Nu c s hn c, nh k
th nn thay i. C s hi ng, gp g b bn, thn nhn, hoc c tin tc. Mi vic
nn t nhin, tnh ton, by v thm th s gp iu khng hay. Tt hn l khng
nn t nng vo s vic ang n, v dng tnh cm, thin ch mi t c kt qu.
Ti lc khng tt, c s thit hi, ri ro.
- Binh Tut (Th, 70 nam K n Thai Dng) : C nhiu vic xy ra bt ng
ngoi d tnh. Ngy c cuc gp g b bn, thn nhn, m tic hoc nhn c tin
tc ca h. Mi s di chuyn i li u nn c s cn trng. Ti lc vo nhanh ra
nhanh.
TUI HI : cui Tam Tai
- t Hi (Hoa, 21 nam Thuy Diu n Mc c) : Khng nn hp tp trong mi vic
nht l khi i xa, di chuyn d b ri ro, tai nn hoc b pht v. C tin bun. Ngy c
s hao tn v giao tip, gip , tic tng, nh m. Tuy nhin vn c ti lc, chuyn
vui.
- Quy Hi (Thuy, 33 nam Vn Hn n La Hu) : Mi vic u kh hon tt, d gp
chuyn tri . Nn ngh ngi, tu b, chnh n li nhng cng vic c. C s gp g
v hao tn v giao thip. Ngy c nhiu s h hi hoc gp s trc tr kh khn, cc
nhc cho cng vic cn thit trong nh hoc trong cng s. Sc khe khng tt. C tin
bun. C ti lc hoc qu tng, n ung.
- Tn Hi (Kim, 45 nam Mc c n Thuy Diu) : Ngy c s i xa, di chuyn,
hoc phi tin hnh cng vic c tnh cp bch, khng lm khng c. Khng nn
hp tp trong mi vic nht l khi i xa, di chuyn d b ri ro, tai nn hoc b pht v.
C tin bun. Nu l ngy ngh th nn ngh ngi khng nn by v thm. Ngy c s
hao tn v giao tip, gip , m tic. Tuy nhin vn c ti lc, chuyn vui.

- Ky Hi (M c, 57 nam Thuy Diu n Mc c) : Mi vic u kh hon tt, d gp


nhng chuyn tri . Nn ngh ngi, tu b, chnh n li nhng cng vic c. C s
gp g v hao tn v giao thip. Ngy c nhiu s h hi hoc gp s trc tr, kh
khn cho cng vic cn thit trong nh hoc trong cng s. Sc khe khng tt. C tin
bun. C ti lc hoc c qu tng, n ung.
- inh Hi (Th, 69 nam Vn Hn n La Hu) : Mi vic u kh hon tt, d gp
nhng chuyn tri . Nn ngh ngi, tu b, chnh n li nhng cng vic c. Ngy c
nhiu s h hi hoc gp s trc tr kh khn, cc nhc cho cng vic cn thit trong
nh hoc trong cng s. Sc khe khng tt. C tin bun. C ti lc hoc c qu tng,
n ung.
Ngun:
http://boi.vn/tu-vi-thu-7-cua-12-con-giap-ngay182015/