You are on page 1of 1

ODJEL

_____

Preddiplomski struni studij

___________

Smjer __________________________
Ime i prezime studenta: __
Matini broj studenta:
Adresa studenta:
E-mail studenta:
Kontakt studenta:
ibenik, _________20__.
Povjerenstvo za zavrni rad
Veleuilita u ibeniku

ZAHTJEV
za odobrenje teme i imenovanje mentora za preddiplomski struni studij
Upisom u 6. semestar preddiplomskog strunog studija stekao/la sam pravo za
odobrenje teme i imenovanje mentora, te molim Povjerenstvo za zavrni rad da mi
odobri:
mentora pri izradi zavrnog rada:
u okviru kolegija:

_____

iz tematskog podruja:
_____
Student:

Suglasnost predloenog mentora:

ZR-1