You are on page 1of 115

KODI

I
PROCEDURS CIVILE
I REPUBLIKS S SHQIPRIS
Miratuar me ligjin nr.8116, dat 29.3.1996
dhe ndryshuar me ligjet nr.8431, dat 14.12.1998;
nr.8491, dat 27.5.1999; nr.8535, dat 18.10.1999;
nr.8812, dat 17.5.2001; nr.9953, dat 14.7.2008,
nr.10 052, dat 29.12.2008

Botim i Qendrs s Publikimeve Zyrtare

Tetor 2012
1

PASQYRA E LNDS
PJESA E PAR
Pjesa e prgjithshme

I ktij botimi Qendra e Publikimeve Zyrtare

CIP Katalogimi n botim BK Tiran


Kodi i procedurs civile : i prditsuar. - Tiran :
Qendra e Publikimeve Zyrtare, 2012
...f, ;...cm.
ISBN 978-9928-01-029-2

TITULLI I
Parimet themelore t procesit gjyqsor
TITULLI II
Padia
TITULLI III
Gjykata, juridiksioni dhe kompetencat
KREU I
Prbrja e gjykats
KREU II
Juridiksioni
KREU III
Kompetencat
A.Kompetencat n lnd
B.Kompetencat toksore
C.Ndryshimet e kompetencs pr shkak
t lidhjes s mosmarrveshjeve
D.Kundrshtimi i juridiksionit
dhe i kompetencs
KREU IV
Rregulla pr caktimin e vlers s padis
KREU V
Prjashtimi i gjyqtarit, krkesa pr prjashtim
KREU VI
Sekretaria gjyqsore
KREU VII (shfuqizuar)
TITULLI IV (shfuqizuar)

Neni Faqe
1-30

11

31-34 18
35-79/a 19
35

19

36-40 20
41-64 22
41
22
42-54 22
55-58 26
59-64 27
65-70 29
71-76 31
77-79/a 34
80-83 35
84-89 35

Neni Faqe
TITULLI V
Ngritja e padis
KREU I
Palt
KREU II
Prfaqsuesit
KREU III
Detyrat e palve dhe t prfaqsuesve
KREU IV
Prgjegjsia e palve pr shpenzimet gjat
procesit dhe pr dmet gjat procesit
KREU V (shfuqizuar)
TITULLI VI
Aktet procedurale, njoftimet dhe afatet
KREU I
Forma e aktit
KREU II
Pavlefshmria e akteve
KREU III
Vendimet e gjykats
KREU IV
Njoftimet
KREU V
Afatet

90-110

35

90-95

35

96-99

37

100-10

39

102-110 40
111-114 44
115-152 44
115-118 44
119-124 46
125-127 48
128-144 49
145-152 54

PJESA E DYT
GJYKIMI N SHKALL T PAR
TITULLI I
Ngritja e padis

153-169 57

Neni Faqe
KREU I
Hartimi, paraqitja n gjykat, njoftimi i padis
dhe veprimet prgatitore
KREU II
Bashkndrgjyqsia
KREU III (shfuqizuar)
KREU IV
Gjobat
TITULLI II (shfuqizuar)
KREU I
Veprimet prgatitore
KREU II
Drejtimi i procesit dhe seanca gjyqsore
KREU III
Pjesmarrja e personave t tret n procesin civil
KREU IV
Sigurimi i padis
KREU V
Rregulla t prgjithshme pr marrjen e provave
KREU VI
Eksperti dhe ekspertimi
KREU VII
Thniet e dshmitarve
KREU VIII
Shkresat
KREU IX
Pohimet e palve
KREU X
Kqyrja e personave, sendeve dhe
kqyrja n vend, eksperimentimi

53-160

57

161-162
163-164

62
63

165-169

63

171/a-171/b 65
172-188

67

189-201

73

202-212

77

213-224/

81

225-230

86

231-245

89

246-280

94

281-285

104

286-291

105

Neni
KREU XI
Sigurimi i provs
KREU XII
Pezullimi e pushimi i gjykimit
A. Pezullimi i gjykimit
B. Pushimi i gjykimit
KREU XIII
Prfundimi i hetimit gjyqsor dhe
dhnia e vendimit
KREU XIV
Vendime me ekzekutim t prkohshm
TITULLI III
Gjykimet e posame
KREU I
Dispozita t prgjithshme
KREU II
Gjykimi i mosmarrveshjeve administrative
KREU III
Gjykimi i mosmarrveshjeve tregtare
KREU IV
Shqyrtimi i mosmarrveshjeve
q lidhen me familjen
A.Procedura pr vendosjen e kujdestaris
B.Gjykime n lidhje me martesn
KREU V
Pjestimi gjyqsor
KREU VI
Shpallja e zhdukjes ose e vdekjes s personit
KREU VII
Heqja ose kufizimi i zotsis pr t vepruar

Faqe

292-296 107
297-301 109
297-298 109
299-301 110
302-316 111
317-319 116
320-399 118
20-323

118

324-333 119

Neni Faqe
KREU VIII
Vrtetimi gjyqsor i fakteve
KREU IX
Njohja e vendimeve t shteteve t huaja
TITULLI IV
Arbitrazhi
KREU I
Dispozita t prgjithshme
KREU II
Formimi i gjykats s arbitrazhit
KREU III
Procedura e arbitrazhit
KREU IV
Vendimi i gjykats s arbitrazhit
KREU V
Ankimi kundr vendimit t gjykats s arbitrazhit
KREU VI
Arbitrazhi ndrkombtar

388-392 139
393-399 141
400-439 144
400-406 144
407-414 146
415-427 149
428-433 154
434-438 156
439

158

334-348 123
PJESA E TRET
ANKIMET DHE MNYRA E GJYKIMIT T TYRE
349-350 128
350-357 129
358-368 131
369-374 132
375-381 135
382-387 137

TITULLI I
Ankimet dhe paraqitja e tyre
KREU I
Mjetet dhe afatet e ankimit
KREU II
Paraqitja e ankimit dhe gjykimi n apel
TITULLI II
Rekursi n gjykatn e lart

442-451/a 158
442-471 159
452-471 163
472-493 171

Neni
KREU I
Procedura e rekursit
KREU II
Procedurat e gjykimit
TITULLI I III
Rishikimi
TITULLI IV (shfuqizuar)
KREU IV (shfuqizuar)

Faqe

472-480 171
481-493 174
494-500 179
503-509 182

PJESA E KATRT
EKZEKUTIMI I DETYRUESHM
TITULLI I
Dispozita t prgjithshme
TITULLI II
Ekzekutimi n fusha t veanta
KREU I
Ekzekutimi i detyrimeve n t holla
kundrejt personave fizik e juridik
Dispozita t prgjithshme
KREU II
Ekzekutimi mbi sendet e luajtshme
KREU III
Ekzekutimi mbi sendet e paluajtshme,
mbi mjetet e lundrimit e t fluturimit
KREU IV
Ekzekutimi mbi kredit e debitorit dhe mbi
sendet q personat e tret i detyrohen debitorit
KREU V
Ekzekutimi i detyrimeve n t holla
ndaj institucioneve buxhetore

510-526/a 183

Neni
KREU VI
Ekzekutimi mbi shumat e llogarive n banka
KREU VII
Ekzekutimi i detyrimit pr dorzimin e nj sendi
t caktuar
KREU VIII
Ekzekutimi i detyrimit pr kryerjen e nj veprimi
t caktuar
KREU IX
Mjetet e mbrojtjes kundr ekzekutimit t vendimeve
KREU X
Pezullimi i pushimit t ekzekutimit
KREU XI
Dispozita tranzitore dhe t fundit

527-621 192

527-539 192
540-559 197
560-580 203
581-588 211
589-592 214

Faqe

593-600 216
601-604 218
605-606 221
609-614 222
615-617 225
618-621 227

LIGJ
Nr.8116, dat 29.3.1996
(i prditsuar)

KODI I PROCEDURS CIVILE I REPUBLIKS S


SHQIPRIS
N mbshtetje t nenit 16 t ligjit nr.7491, dat 29.4.1991 Pr
dispozitat kryesore kushtetuese, me propozimin e Kshillit t
Ministrave,
KUVENDI POPULLOR
I REPUBLIKS S SHQIPRIS
VENDOSI:
PJESA E PAR
PJESA E PRGJITHSHME
TITULLI I
PARIMET THEMELORE T PROCESIT GJYQSOR
Neni 1
Kodi i Procedurs Civile i Republiks s Shqipris cakton
rregulla t detyrueshme, t njjta e t barabarta, pr gjykimin e
mosmarrveshjeve civile e t mosmarrveshjeve t tjera t parashikuara
n kt Kod e n ligje t veanta.
10

11

Gjykata nuk mund t refuzoj t shqyrtoj dhe t jap vendime


pr shtjet q i paraqiten pr shqyrtim, me arsyetim se ligji mungon,
nuk sht i plot, ka kundrthnie ose sht i paqart.
Neni 2

Neni 6
Gjykata q gjykon mosmarrveshjen duhet t shprehet mbi
gjithka q krkohet dhe vetm pr at q krkohet.
Neni 7
Faktet

Vetm palt mund t vn n lvizje gjykatn pr fillimin e nj


procesi gjyqsor, prve kur ligji parashikon ndryshe.
Palt jan t lira q n do koh t trheqin padin, por gjithnj
prpara shuarjes s saj pr efekt gjykimi ose n baz t ligjit.

Fakt quhet do sjellje e njeriut, ngjarje shoqrore ose fenomen i


natyrs, t cilit ligji i ngarkon nj pasoj juridike.

Neni 3

Neni 8

Krkesa e palve pr fillimin e nj procesi gjyqsor sht e lidhur


me prmbushjen nga ana e tyre t detyrimeve q rrjedhin prej ktij
procesi, n format dhe afatet e parashikuara n kt Kod.

Palt kan detyrimin t paraqesin faktet mbi t cilat mbshtesin


pretendimet e tyre.

Neni 4
Gjykata kujdeset pr zhvillimin e rregullt t procesit gjyqsor.
Pr kt qllim, n baz t kompetencave q i jepen nga ky Kod,
vendos pr afatet dhe urdhron marrjen e masave t nevojshme.

Neni 9
Gjykata fton palt pr t dhn shpjegime mbi faktet q ajo i
vlerson t nevojshme pr zgjidhjen e mosmarrveshjes.
Neni 10

Neni 5
Objekti i mosmarrveshjes

Gjykata mbshtet vendimin e saj vetm mbi faktet q jan


paraqitur gjat procesit gjyqsor.

Objekti i mosmarrveshjes prcaktohet n pretendimet e palve.


Pretendimet parashtrohen n aktin pr fillimin e procesit
gjyqsor, si dhe gjat ushtrimit t t drejtave q rrjedhin nga ky proces.
Objekti i mosmarrveshjes mund t ndryshoj sipas krkesave q lindin
gjat procesit, kur kto t fundit kan lidhje t mjaftueshme me
pretendimet e fillimit.

Neni 11
Provat
Provat jan t dhna q merren n formn e parashikuar nga ky
Kod dhe q vrtetojn ose rrzojn pretendimet ose prapsimet e
pjesmarrsve n proces.

12

13

Neni 12
Pala q pretendon nj t drejt, ka detyrim q, n prputhje me
ligjin, t provoj faktet mbi t cilt bazon pretendimin e saj.
Neni 13
Faktet e njohura botrisht ose zyrtarisht nuk ka nevoj t provohen.
Faktet, pr t cilat ekziston nj prezumim ligjor, nuk duhet t
provohen nga pala n dobi t s cils sht prezumimi.
Neni 14
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 1)

Gjykata ka pr detyr q t zhvilloj nj proces t rregullt ligjor,


nprmjet garantimit t zhvillimit t nj hetimi t plot dhe t
gjithanshm, n prputhje me ligjin.
Neni 15
Palt jan t detyruara t japin ndihmesn e tyre pr zhvillimin
normal t hetimit gjyqsor. Gjykata i ngarkon ato me prgjegjsi n
rast mosveprimi ose pengimi me faj t tyre.
Neni 16
E drejta
Gjykata zgjidh mosmarrveshjen n prputhje me dispozitat
ligjore dhe normat e tjera n fuqi, q jan t detyrueshme t zbatohen
prej saj. Ajo bn nj cilsim t sakt t fakteve dhe veprimeve q
lidhen me mosmarrveshjen, pa u lidhur me prcaktimin q mund t
propozojn palt.
14

Megjithat, gjykata nuk mund t ndryshoj bazn juridike t padis


pa krkesn e pals.
Neni 17
Gjykata fton palt q t japin shpjegime nga pikpamja e s drejts
q ajo e mon t nevojshme pr zgjidhjen e mosmarrveshjes.
Neni 18
Kontradiktoriteti
Asnj pal nuk mund t gjykohet pa u dgjuar ose pa u thirrur n
gjykim.
Neni 19
Palt duhet ti bjn t njohur njra-tjetrs, n kohn e duhur,
mjetet dhe faktet mbi t cilat mbshtesin pretendimet e tyre, provat q
do t paraqesin dhe dispozitat ligjore q do tu referohen, n mnyr
q t bhet e mundur pr seciln pal mbrojtja e interesave t tyre n
gjykim.
Neni 20
Gjykata duhet t ndjek dhe t krkoj t zbatohet parimi i
kontradiktoritetit.
Ajo mbshtet vendimin e saj vetm n mjetet, shpjegimet,
dokumentet e provat e tjera t treguara ose t sjella nga palt, kur kto
t fundit kan qen n gjendje t debatojn sipas parimit t
kontradiktoritetit.

15

Neni 21
Kur ligji e lejon dhe rrethanat e shtjes diktojn marrjen e nj
vendimi gjyqsor, pavarsisht nga dijenia e nj pale, kjo e fundit ka t
drejtn t ankohet n rrug gjyqsore ndaj vendimit t dhn.
Neni 22
Mbrojtja
Palt mund t mbrohen vet, prve rasteve kur prfaqsimi
sht i detyrueshm.
Neni 23
Palt jan t lira t ndrtojn mbrojtjen e interesave t tyre n
gjykim, nprmjet prfaqsimit ose t do ndihme tjetr juridike, n
prputhje me dispozitat n fuqi.
Neni 24
Gjykata dgjon gjithnj palt drejtprsdrejti, prve kur ligji
parashikon ndryshe.
Neni 25
Pajtimi i palve
sht detyr e gjykats q t bj prpjekje pr t pajtuar palt
n mosmarrveshje.

16

Neni 26
Karakteri publik i procesit gjyqsor
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 1)

Seancat gjyqsore jan t hapura, prve kur parashikohet


ndryshe sipas ktij Kodi.
Gjykata mund t mos lejoj pjesmarrjen e medias, kur mon se
nuk sht n dobi t gjykimit.N do rast vendimi prfundimtar i
gjykats shpallet publikisht.
Neni 27
Prdorimi i gjuhs shqipe n gjykim
N t gjitha fazat e gjykimit prdoret gjuha shqipe.
Personat q nuk din shqip, prdorin gjuhn e tyre. Ata marrin
dijeni pr provat dhe pr gjith zhvillimin e gjykimit me an t
prkthyesit.
Neni 28
Gjykata n procesin gjyqsor civil
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 2)

Gjykata duhet t shprehet pr t gjitha krkesat q parashtrohen


n padi, pa i kaluar kufijt e saj, duke realizuar nj gjykim t drejt, t
pavarur dhe t paanshm brenda nj afati t arsyeshm.
Neni 29
Gjykata mbshtet vendimin n provat e paraqitura nga palt ose
nga prokurori, t marra n seanc gjyqsore.
Gjykata mon provat q ndodhen n aktet, n baz t bindjes s
saj t brendshme, t formuar nga shqyrtimi n trsin e tyre i
rrethanave t shtjes.
17

Neni 30
Publikimi i vendimit prfundimtar
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 3)

Kur mohet se publikimi i vendimit prfundimtar i shrben


rehabilitimit dhe/ose zhdmtimit, gjykata, me krkesn e pals s
interesuar, urdhron publikimin e vendimit n media.
Kur njoftimi nuk jepet n afatin e caktuar nga gjykata, pala, n
favorin e s cils sht dhn vendimi, ka t drejt t krkoj publikimin
me shpenzimet e personit q detyrohet.
TITULLI II
PADIA
Neni 31

c) pr njohjen e vrtetsis ose pavrtetsis s nj dokumenti


me pasoja juridike pr paditsin.
Neni 33
Nuk mund t ngrihet padi nga nj person q i mungon zotsia
juridike pr t vepruar.
Neni 34
Personi q abuzon n t drejtn pr t ngritur padi, duke qen i
ndrgjegjshm pr pathemelsin ose pabazueshmrin n ligj t saj,
ose prdor mashtrimin, mund t dnohet nga gjykata me gjob deri n
50 000 lek, pa llogaritur shprblimin e dmit q mund t krkohet.

(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr. 8812, dat 17.5.2001, neni 4)

TITULLI III

Padia sht e drejta e personit q bn pretendimin, pr tu dgjuar,


mbi themelin e ktij pretendimi, n mnyr q gjykata ta shpall at t
bazuar ose jo.
Pala kundrshtare ka t drejt t diskutoj dhe t ngrej prapsime
mbi themelin dhe bazueshmrin n ligj t ktij pretendimi.

GJYKATA, JURIDIKSIONI DHE KOMPETENCAT


KREU I
PRBRJA E GJYKATS

Neni 32

Neni 35

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 5)

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 6;


ndryshuar shkronja a dhe b me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 2)

Padia mund t ngrihet:


a) pr t krkuar rivendosjen e nj t drejte ose interesi t ligjshm
q sht shkelur;
b) pr vrtetimin e qenies ose mosqenies s nj marrdhnieje
juridike ose nj t drejte;

Gjykata e shkalls s par gjykon me trup gjykues t prbr nga


nj gjyqtar ose tre gjyqtar.
Me trup gjykues t prbr nga tre gjyqtar gjykohen kto shtje:

18

19

a) Padit me vler m shum se 20 milion lek vetm nse nj


nga palt e krkon n seanc prgatitore, sipas nenit 158/a t ktij
Kodi.
b) Padit pr kundrshtimin e akteve administrative me vler
m shum se 20 milion lek vetm nse nj nga palt e krkon n
seanc prgatitore, sipas nenit 158/a t ktij Kodi.
c) Padit pr shpalljen e zhdukjes ose t vdekjes s personit.
) Padit pr heqjen ose kufizimin e zotsis pr t vepruar t
personave.
shtjet e tjera gjykohen nga nj gjyqtar i vetm.
Gjykata e apelit gjykon me trup gjykues t prbr nga tre
gjyqtar.
Gjykata e Lart gjykon n kolegje me trup gjykues t prbr
nga 5 gjyqtar dhe n kolegje t bashkuara me pjesmarrjen e t gjith
gjyqtarve.
KREU II
JURIDIKSIONI
Neni 36

Neni 37
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 7)
Juridiksioni i gjykatave shqiptare pr personat fizik dhe juridik
t huaj rregullohet me ligj.
Juridiksioni i gjykatave shqiptare nuk mund ti kalohet me
marrveshje nj juridiksioni t huaj, prve kur gjykimi ka lidhje me
nj detyrim ndrmjet t huajve ose ndrmjet nj t huaji e nj shtetasi
shqiptar, ose personi juridik pa banim ose qndrim n Shqipri, si dhe
kur kto prjashtime jan parashikuar n marrveshje ndrkombtare
t ratifikuara nga Republika e Shqipris.
Neni 38
Gjykata shqiptare nuk pushon as pezullon gjykimin e nj
mosmarrveshjeje, kur kjo e fundit ose nj shtje tjetr q ka lidhje
me t, sht duke e gjykuar nga nj gjykat e huaj.
Neni 39
Juridiksioni ndaj prfaqsive diplomatike e konsullore
(Ndryshuar shkronja b me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 8)

N juridiksionin e gjykatave hyjn t gjitha mosmarrveshjet civile


dhe mosmarrveshjet e tjera t parashikuara n kt Kod e n ligje t
veanta.
Juridiksioni gjyqsor civil ushtrohet sipas dispozitave t ktij Kodi
dhe ligjeve t tjera. Asnj institucion tjetr nuk ka t drejt t pranoj
pr shqyrtim nj mosmarrveshje civile q sht duke u gjykuar nga
gjykata.
sht e pavlefshme do marrveshje q lidhet n kundrshtim
me kt dispozit.

Antart e prfaqsive diplomatike e konsullore t vendosura n


Republikn e Shqipris nuk i nnshtrohen juridiksionit t gjykatave
shqiptare, prve kur:
a) pranojn vullnetarisht,
b) ekzistojn rastet dhe kushtet e parashikuara nga Konventa e
Vjens pr Marrdhniet Diplomatike.

20

21

Neni 40
Juridiksioni civil i gjykatave shqiptare nuk shtrihet n prfaqsuesit
e shteteve t tjera dhe n grupin e tyre t shoqrimit, kur ata qndrojn
me ftes zyrtare t Republiks s Shqipris.
KREU III
KOMPETENCAT
A.KOMPETENCAT N LND
Neni 41
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)
N kompetenc t gjykats s shkalls s par jan t gjitha
mosmarrveshjet civile e mosmarrveshjet e tjera t parashikuara n
kt Kod e n ligje t tjera.
B. KOMPETENCAT TOKSORE
Neni 42
Padit ngrihen n gjykatn e vendit ku i padituri ka vendbanimin
ose vendqndrimin e tij dhe kur kto nuk dihen, n gjykatn e vendit ku
ai ka banesn e prkohshme.
Kur i padituri nuk ka vendbanim, as vendqndrim dhe as banes
t prkohshme n Republikn e Shqipris, padit ngrihen n gjykatn
ku banon paditsi.

22

Neni 43
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Kur i padituri sht person juridik, padit ngrihen n gjykatn e


vendit ku personi juridik ka qendrn e tij.
Padit q rrjedhin nga marrdhnie juridike me nj deg ose
agjenci lokale t personit juridik, mund t ngrihen edhe n gjykatn ku
ka qendrn dega ose agjencia, si dhe n gjykatn e shkalls s par ku
personi juridik ka nj ndrtes me aktivitet ose nj prfaqsues t
autorizuar q t paraqitet n gjykim pr objektin e padis.
Neni 44
Padit kundr t miturve q nuk kan mbushur moshn
katrmbdhjet vje ose kundr personave q u sht hequr krejtsisht
zotsia pr t vepruar, ngrihen n gjykatn e vendit ku ka banimin
prfaqsuesi ligjor i tyre.
Neni 45
Padit pr t drejta reale mbi sende t paluajtshme, pr pjestimin
e sendeve t prbashkta dhe pr posedimin ngrihen n gjykatn e
vendit ku ndodhen sendet ose pjesa m e madhe e tyre.
Padit, q rrjedhin nga kallzimi i nj punimi t ri dhe i nj dmi
t mundshm, ngrihen n gjykatn e vendit ku ka ndodhur fakti pr t
cilin sht ngritur padia.
Neni 46
Padit q rrjedhin nga trashgimi, padit pr pavlefshmrin e
testamentit dhe ato pr pjestimin e trashgimit ngrihen n gjykatn e
23

vendit ku trashgimlnsi ka pasur banimin e tij t fundit dhe, kur ky


nuk dihet, n gjykatn e vendit ku ndodhet e gjith pasuria ose pjesa m
e madhe e saj.
Kur trashgimlnsi sht shtetas shqiptar dhe n kohn e vdekjes
s tij nuk e ka pasur banimin n Republikn e Shqipris, padit e
parashikuara n paragrafin e par mund t ngrihen n gjykatn e vendit
ku trashgimlnsi ka pasur banimin e fundit n Republikn e Shqipris
ose n gjykatn e vendit ku ndodhet pjesa m e madhe e pasuris s tij.
Kur trashgimlnsi nuk ka pasur n Republikn e Shqipris as banim
t fundit, as pasuri, padit si m sipr ngrihen n gjykatn e kryeqytetit.
Neni 47
Padit pr krkim ushqimi dhe padit q rrjedhin nga
marrdhniet e puns, mund t ngrihen si n gjykatn e vendit ku ka
banimin i padituri, ashtu dhe n gjykatn e vendit ku ka banimin paditsi.
Padia pr heqjen ose paksimin e ushqimit t caktuar ngrihet n
gjykatn e vendit ku ka banimin i padituri.
Neni 48

Padit pr t krkuar ekzekutimin e detyrueshm pr kryerjen


ose moskryerjen e nj veprimi t caktuar, ngrihen n gjykatn e vendit
ku duhet t prmbushet nj detyrim i till.
Neni 50
Padit q kan pr objekt kundrshtimin e veprimeve t kryera
nga prmbaruesi pr ekzekutimin e detyruar, ngrihen n gjykatn e
vendit t ekzekutimit.
Neni 51
Padit pr vrtetimin e qenies ose mosqenies s martess, pr
anulimin e martess dhe pr zgjidhjen e saj, mund t ngrihen si n
gjykatn e vendit ku bashkshortt kan pasur banimin e tyre t
prbashkt t fundit ose n gjykatn e vendit ku ka banimin i padituri.
Kur i padituri nuk ka banim ose vendqndrim dhe as banes t
prkohshme n Republikn e Shqipris, padia ngrihet n gjykatn e
vendit ku ka banimin, vendqndrimin ose banimin e prkohshm paditsi
dhe kur as paditsi nuk i ka ato, padia ngrihet n gjykatn e kryeqytetit.
Neni 52

Padit q rrjedhin nga shkaktimi i dmit mund t ngrihen si n


gjykatn e vendit ku ka banimin i padituri, ashtu dhe n gjykatn e
vendit ku sht shkaktuar dmi.
Kur krkohet shprblimi i dmit t shkaktuar nga vdekja ose dmtimi i
shndetit, padia mund t ngrihet edhe n gjykatn e vendit ku banon paditsi.

Kompetenca toksore mund t ndryshohet me marrveshje me


shkrim t palve, prve rasteve t parashikuara n nenet 45 e 46 t
ktij Kodi dhe kur ligji e ndalon kt marrveshje.

Neni 49

Neni 53

Padit, pr t krkuar ekzekutimin e detyrueshm mbi sende, ngrihen


n gjykatn e vendit ku ndodhen ato ose pjesa m e madhe e vlers s tyre.

Kur jan shum t paditur, q kan banimin ose vendqndrimin


e tyre n vende t ndryshme, padia mund t ngrihet n gjykatn e
vendit ku ka banimin ose vendqndrimin cilido nga t paditurit.

24

25

Neni 54
E drejta e zgjedhjes ndrmjet shum gjykatave kompetente i takon
paditsit, e cila ushtrohet me ngritjen e padis.
C. NDRYSHIMET E KOMPETENCS PR SHKAK T
LIDHJES S MOSMARRVESHJEVE
Neni 55
Gjykata q gjykon padin kryesore sht kompetente pr t
shqyrtuar edhe krkesat dytsore, kundrpadin ose ndrhyrjen
kryesore. N kt rast gjykata merr vendim pr bashkimin e tyre n
nj shtje t vetme.
Neni 56
(Shtuar fjal n shkronjn b me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001,
neni 9)
Gjykata q sht kompetente n shqyrtimin e mosmarrveshjes,
me krkesn e palve mund t vendos drgimin e shtjes n nj
gjykat tjetr q sht edhe kjo kompetente vetm kur:
a) n gjykatn tjetr mosmarrveshja mund t zgjidhet m shpejt
dhe m leht sesa n gjykatn e zgjedhur nga paditsi;
b) shihet me vend krkesa e t paditurit, t cilit nuk i dihej
vendbanimi ose vendqndrimi, pr gjykimin e mosmarrveshjes n
gjykatn e vendit ku ai ka vendbanimin ose vendqndrimin e tanishm.

mund t bashkohen me nj shtje t vetme dhe t shqyrtohen nga


gjykata e vendit t banimit ose t qndrimit t njrit prej t paditurve.
Neni 58
Kur n t njjtn gjykat ose gjykata t ndryshme shqyrtohen n
t njjtn koh mosmarrveshje midis t njjtave pal dhe kan t
njjtin shkak e t njjtin objekt, vendoset pushimi i gjykimit t
mosmarrveshjeve t paraqitura pas asaj t regjistruar m par.
D. KUNDRSHTIMI I JURIDIKSIONIT DHE
I KOMPETENCS
Neni 59
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Gjykata n do faz dhe shkall t gjykimit, qoft edhe kryesisht,


merr n shqyrtim nse shtja q shqyrton, bn pjes n juridiksionin
gjyqsor apo at administrativ.
Kundr vendimit t dhn pr nj rast t till, mund t bhet
ankim i veant n Gjykatn e Lart.
Neni 60
(Ndryshuar paragrafi I me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Padit kundr disa t paditurve q shqyrtohen nga gjykata me


trupa gjykues t ndryshm, kur kan lidhje midis tyre pr nga objekti,

Kur nj institucion shtetror pretendon se mosmarrveshja q


ka pranuar gjykata pr nj shqyrtim hyn n juridiksionin administrativ,
mosmarrveshja zgjidhet nga Gjykata e Lart me krkesn e
institucionit shtetror ose t prokurorit.
Gjykimi i filluar pezullohet derisa t jepet vendimi pr zgjidhjen
e mosmarrveshjes pr juridiksionin. Gjykata mund t marr vetm

26

27

Neni 57

masa pr sigurimin e padis dhe t kryej veprime procedurale q nuk


presin.

Neni 64
Detyrimi pr pranimin e shtjes pr gjykim

Neni 61
Drgimi i shtjes gjykats kompetente

shtja q drgohet pr shqyrtim nga nj gjykat n nj gjykat


tjetr t s njjts kategori ose nga nj gjykat m e lart, duhet t
pranohet dhe t shqyrtohet nga gjykata s cils i drgohet.
Konfliktet pr kompetenc midis gjykatave nuk lejohen, por gjykata,
pa ndrprer gjykimin e shtjes, ka t drejt ti parashtroj qndrimin e
saj Gjykats s Lart e cila vendos pr rregullimin e kompetencs.

Gjykata, kur konstaton se nuk sht kompetente pr gjykimin e


shtjes kryesisht ose me krkesn e palve, vendos moskompetencn
e saj dhe i drgon aktet n gjykatn kompetente.
Neni 62
Kundr vendimit t gjykats q ka shpallur moskompetencn pr
gjykimin e mosmarrveshjes, si dhe kundr vendimit t saj mbshtetur
n nenin 60 t ktij Kodi, mund t bhet ankim i veant nga palt dhe
nga prokurori, kur ka ngritur padi ose ka marr pjes n gjykimin e
mosmarrveshjes, n Gjykatn e Lart.
Neni 63
Ankimi pezullon gjykimin
Me depozitimin e ankess, sipas nenit 62 t ktij Kodi, pezullohet
gjykimi i shtjes dhe gjykata mund t kryej vetm veprime
procedurale q nuk presin.
Gjykata e Lart shqyrton ankimin jo m von se tridhjet dit
nga dita e ardhjes s shtjes.
Gjykata e Lart n vendimin e saj pr rregullimin e kompetencs
jep udhzimet e nevojshme pr procesin gjyqsor t zhvilluar dhe pr
vazhdimin e tij nga gjykata q deklarohet kompetente.

28

KREU IV
RREGULLA PR CAKTIMIN E VLERS S PADIS
Neni 65
Vlera e padis llogaritet n momentin e paraqitjes s saj n
gjykat. Krkesat e parashtruara n t njjtin proces kundr t njjtit
person, mblidhen ndrmjet tyre, duke prfshir edhe kamatat e arrira,
shpenzimet e kryera dhe dmet e pretenduara.
Kur krkohet nga shum persona ose kundr disa personave
prmbushja me kuota e nj detyrimi, vlera e padis prcaktohet nga i
gjith detyrimi.
Neni 66
Vlera e padis q lidhet me ekzistencn, vlefshmrin ose
zgjidhjen e nj marrdhnie juridike detyrimi, prcaktohet n baz t
asaj pjese t raportit q sht n mosmarrveshje.
N rastin kur ka mbaruar kontrata e qiras pr sende t
paluajtshme, vlera prcaktohet n baz t shums s qiras q krkohet,
29

por n qoft se ka kontestime pr vazhdimin e kontrats s qiras,


vlera prcaktohet duke mbledhur qirat pr periudhn n kontestim.
N pjestimin e pasuris, vlera prcaktohet nga vlefta e pjess q
krkohet.
Neni 67
N rastin e krkimit t nj detyrimi ushqimor periodik, kur titulli
kundrshtohet, vlera prcaktohet n baz t shums s prgjithshme
q duhet t jepet pr dy vjet.
N shtjet q kan lidhje me rentat e prjetshme, kur titulli
kundrshtohet, vlera prcaktohet nga shuma e vlerave pr njzet vjet,
ndrsa n rastin e rentave t prkohshme vlera prcaktohet nga shumat
vjetore t krkuara deri n dhjet vjet.
Neni 68
Kur krkohet nj shum parash ose nj send i luajtshm, vlera
prcaktohet n baz t shums s treguar ose t vlers s deklaruar
nga paditsi. N munges t prcaktimit ose t deklarimit, pranohet
se prcaktimi i vlers sht n kompetenc t gjykats.
I padituri mund t kundrshtoj vlern si m sipr t deklaruar
ose t prezumuar, por vetm n fillim t mbrojtjes s tij.
Neni 69
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 10)

Kur krkohet nj pron e paluajtshme ose t drejta reale mbi


t, vlera e padis prcaktohet nga vlera n treg e prons ose e t
drejtave q krkohen.

30

Neni 70
Vlera e padis q kundrshton ekzekutimin e detyruar,prcaktohet
nga kredia pr t ciln procedohet. Vlera e padis s personit t tret
q kundrshton ekzekutimin e detyruar varet nga vlefta e sendeve pr
t cilat bhet kundrshtimi.
KREU V
PRJASHTIMI I GJYQTARIT, KRKESA
PR PRJASHTIM
Neni 71
Kushtet pr t qen gjyqtar caktohen me ligj.
Neni 72
Rastet pr prjashtimin e gjyqtarit
Gjyqtari sht i detyruar t heq dor nga gjykimi i nj shtje
konkrete kur:
1. ka interes n shtje ose n nj mosmarrveshje tjetr q ka
lidhje me at n gjykim;
2. ai vet ose bashkshortja e tij sht i afrt deri n shkall t
katrt apo krushqi deri n shkall t dyt ose sht i lidhur me detyrime
birsimi apo bashkjeton n mnyr t prhershme me njrn nga
palt ose nga mbrojtsit;
3. ai vet ose bashkshortja e tij jan n konflikt gjyqsor ose n
armiqsi apo n marrdhnie kredie apo huaje me njrn prej palve,
ose njrin prej prfaqsuesve;
4. ka dhn kshilla ose ka shfaqur mendim pr shtjen n gjykim
apo ka marr pjes n gjykimin e shtjes n nj shkall tjetr t
31

procesit, sht pyetur si dshmitar, si ekspert ose si prfaqsues i


njrs apo tjetrs pal;
5. sht kujdestar, pundhns i njrs prej palve, administrator ose ka nj detyr tjetr n nj ent, shoqat, shoqri ose institucion
tjetr q ka interesa pr shtjen n gjykim;
6. n do rast tjetr kur vrtetohen, sipas rrethanave konkrete,
arsye serioze njanshmrie.
Krkesa pr heqjen dor i paraqitet kryetarit t gjykats prkatse
i cili vendos. Pr deklarimin e heqjes dor t kryetarit t gjykats s
shkalls s par vendos kryetari i gjykats s apelit dhe pr krkesn e
ktij t fundit vendos kryetari i Gjykats s Lart.
Prmbajtja e krkess u njoftohet palve.
Neni 73
Heqja dor e gjyqtarit nga gjykimi i shtjes
(Ndryshuar fjalia e dyt me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 3)

Gjyqtari, i cili vlerson me ndrgjegje se ka shkaqe t arsyeshme


pr t mos marr pjes n shqyrtimin e nj shtjeje, i krkon kryetarit t
gjykats zvendsimin e tij. Kryetari i gjykats, kur e sheh me vend
krkesn, urdhron zvendsimin e tij me nj gjyqtar tjetr, me an
t shortit.
Neni 74
Procedura pr prjashtimin e gjyqtarit
(Shfuqizuar paragrafi V, VI me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 11)

N rastet kur sht e detyrueshme heqja dor e gjyqtarit, secila


nga palt mund t krkoj prjashtimin e tij.
Krkesa e nnshkruar nga pala prkatse ose nga prfaqsuesi i
saj, duhet t depozitohet n sekretarin e gjykats kur sht br i
ditur emri i gjyqtarit apo gjyqtarve q shqyrtojn shtjen dhe n rastin
32

e kundrt menjher pas shpalljes s gjyqtarit apo gjyqtarve q do t


gjykojn shtjen.
Paraqitja e mvonshme e krkess lejohet vetm kur pala ka
marr dijeni m von pr shkakun e prjashtimit ose kur gjat ushtrimit
t funksioneve, gjyqtari ka shfaqur mendim t njanshm e n mnyr
t paprshtatshme mbi faktet dhe rrethanat objekt gjykimi, por sidoqoft
jo m von se tri dit nga marrja dijeni.
Krkesa duhet t prmbaj shkaqet e prjashtimit, dokumentet e
provat e tjera q disponohen.
Neni 75
Kompetenca pr shqyrtimin e krkess
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 12)

Krkesa pr prjashtimin e gjyqtarve shqyrtohet n seanc nga


i njjti trup gjykues q gjykon shtjen. Ndaj vendimit pr pranimin
ose rrzimin e krkess pr prjashtim lejohet ankim s bashku me
vendimin prfundimtar.
Neni 76
Sanksione pr krkesn e deklaruar t papranueshme
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 13)

Krkesa pr prjashtim quhet e papranueshme kur nuk sht br


n mnyrn dhe n afatet e parashtruara n nenin 74 t ktij Kodi.
Vendimi, q deklaron t papranueshme krkesn ose nuk pranon
prjashtimin e gjyqtarit, prmban shpenzimet gjyqsore prkatse, si
dhe nj gjob deri n 10.000 lek kur sht person fizik dhe deri n
20.000 lek kur sht person juridik n ngarkim t pals q, duke
abuzuar, ka parashtruar nj ankim t padrejt.

33

KREU VI

Neni 79/a
Avokatura e Shtetit

SEKRETARIA GJYQSORE

(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 16)

Neni 77
Detyrat e sekretarit gjyqsor

Avokatura e Shtetit ushtron prfaqsimin n rastet e parashikuara


me ligj. Gjykata, q shqyrton shtje pr t cilat me ligj prfaqsimi dhe
mbrojtja kryhet nga Avokatura e Shtetit, urdhron njoftimin e akteve ksaj
t fundit, me qllim q ajo t ket mundsi t marr pjes n gjykim.

(Shtuar paragrafi III me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 14)

Sekretari gjyqsor dokumenton pr t gjitha efektet, n rastet


dhe n mnyrat e parashikuara nga ligji, veprimtari t mirfillta t
gjykats, t palve e pjesmarrsve t tjer n proces.
Sekretari merr pjes n t gjitha veprimet e gjykats pr t cilat
duhet t mbahet procesverbal.
Ai lshon kundrejt pagess kopje dhe ekstrakte autentike t
dokumenteve t prpiluara, regjistron shtjet n dor, formon fashikujt
gjyqsor duke futur atje dokumente ose kopje t tyre t vrtetuara
sipas ligjit dhe shnon menjher datn e depozitimit, i ruan ato, prpilon
komunikimet dhe njoftimet e parashikuara nga ligji ose nga gjykata
dhe detyra t tjera q lidhen me procesin gjyqsor.
Neni 78
Npunsi gjyqsor

KREU VII
EKSPERTI
(Shfuqizuar nenet 80-83 me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 17)

TITULLI IV
PROKURORI
(Shfuqizuar nenet 84-89 me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 17)

TITULLI V
NGRITJA E PADIS

Npunsi gjyqsor merr pjes n seanc gjyqsore dhe merr


masa pr zbatimin e urdhrave, ndjek procedurn e njoftimit t akteve
dhe kryen detyra t tjera q lidhen me procesin gjyqsor.

KREU I

Neni 79
Prgjegjsia pr dmin e shkaktuar

Neni 90
Prkufizimi

(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 15)

34

PALT

Pal n nj gjykim civil jan personat fizik ose juridik, n emr


ose kundr t cilve zhvillohet gjykimi.
35

Askush nuk mund t prfaqsoj n nj gjykim civil t drejtat e


t tjerve, prve kur ligji parashikon ndryshe.
Neni 91
Zotsia pr t vepruar
Kan zotsi pr t vepruar n nj gjykim civil personat q ushtrojn
lirisht t drejtat, t cilat duhet t respektohen nga t tjert.
Personat, q nuk kan zotsi pr t vepruar n nj gjykim civil,
mund t marrin pjes n gjykim vetm kur prfaqsohen, sipas
dispozitave q rregullojn zotsin e tyre.
Neni 92
Prfaqsimi n gjyq
Personat juridik marrin pjes n gjykim me an t atij q i
prfaqson, sipas dispozitave ligjore.
Neni 93
Personat q kan zotsi pr t vepruar, mund ti kryejn vet t
gjitha veprimet procedurale, prve kur ligji parashikon ndryshe.
Neni 94
Kur mungon personi i cili duhet t prfaqsohet n gjyq sipas
paragrafit t dyt t nenit 91 t ktij Kodi dhe ekzistojn arsye t
justifikuara q krkojn kryerjen e shpejt t disa veprimeve
procedurale, mund t caktohet nj kujdestar i posam derisa shtja
t ndiqet nga ai q sht ngarkuar ta prfaqsoj.
N t njjtn mnyr veprohet edhe pr emrimin e nj kujdestari
t posam pr t prfaqsuarin, kur ka konflikt interesash me
prfaqsuesin.
36

Neni 95
Askush nuk mund t bj t vlefshme n emrin e tij, n nj proces
gjyqsor civil, nj t drejt t nj tjetri, prve kur parashikohet
shprehimisht nga ligji.
KREU II
PRFAQSUESIT
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Neni 96
Pajisja me prokur e prfaqsuesit
(Ndryshuar paragrafi I me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 17)

Si prfaqsues t palve me prokur mund t jen:


a) avokatt;
b) bashkshortt, t paralindurit, t paslindurit, vllezrit dhe
motrat;
c) juristt dhe punonjsit e tjer t autorizuar t institucioneve
shtetrore ose t personave juridik;
) personat q lejohen nga gjykata pr t qen prfaqsues n nj
shtje;
d) personat e tjer q parashikohen me ligj se mund t jen
prfaqsues t palve.
Nuk mund t jen prfaqsues t palve:
a) personat q nuk kan mbushur moshn 18 vje;
b) personat q u sht hequr zotsia pr t vepruar;
c) avokatt t cilve u sht pezulluar ushtrimi i profesionit pr
aq koh sa zgjat kjo mas;
) gjyqtart dhe prokurort.
37

Prokura mund t jet e prgjithshme ose e posame. Ajo bhet me


shkrim sipas dispozitave t Kodit Civil, si dhe me goj prpara gjykats
q shqyrton mosmarrveshjen.
Neni 97
T drejta t prfaqsuesit n procesin gjyqsor
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Kur palt prfaqsohen n gjykim nga prfaqsuesi, ky mund t


kryej dhe t marr n interes t pals s vet t gjitha aktet q i nevojiten
procesit, q ligji nuk e ndalon.
N do rast nuk mund t kryej akte q sjellin disponim t s
drejts, prve rasteve kur ka fituar tagr n mnyr t shprehur.
Neni 98
Shfuqizimi dhe heqja dor nga prokura
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

I prfaqsuari mund t shfuqizoj kurdoher prokurn dhe


prfaqsuesi mund t heq dor n do koh prej saj, por shfuqizimi
ose heqja dor nuk kan efekt pr paln tjetr, prderisa nuk sht
br zvendsimi i prfaqsuesit.

KREU III
DETYRAT E PALVE DHE T PRFAQSUESVE
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Neni 100
Palt detyrohen t ruajn respektin q dikton procesi gjyqsor.
Gjykata, sipas rndsis s shkeljes, merr masa ndaj tyre, n
prputhje me rregullat e parashikuara n kt Kod.
Neni 101
N dokumentet q i paraqiten gjykats dhe n diskutimet gjat
procesit gjyqsor, palt dhe prfaqsuesit e tyre nuk duhet t prdorin
shprehje t paprshtatshme ose fyese.
N do faz t gjykimit, gjykata mund t urdhroj heqjen e
shprehjeve t paprshtatshme ose fyese dhe n vendimin prfundimtar
t caktoj n favor t personit t fyer dhe n ngarkim t autorit t
fyerjes ose t shprehjeve t paprshtatshme, nj shum leksh me
titull shprblimi t dmit jopasuror, kur shprehjet fyese nuk kan lidhje
me objektin e mosmarrveshjes.

Neni 99
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Pala ose personi q e prfaqson, kur ka cilsin e nevojshme


pr t ushtruar tagrin e prfaqsuesit me prokur, mund t paraqitet
n gjykim pa pranin e ndonj prfaqsuesi tjetr, prve kur ligji
parashikon ndryshe.

38

39

KREU IV
PRGJEGJSIA E PALVE PR SHPENZIMET GJAT
PROCESIT DHE PR DMET GJAT PROCESIT
Neni 102
Prbrja e shpenzimeve gjyqsore
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 19)

Shpenzimet gjyqsore prbhen nga taksat mbi aktet, shpenzimet


pr aktet q kryhen, si dhe nga shpenzimet e tjera t nevojshme t
gjykimit.
Pr ngritjen e padis paguhet taksa mbi aktet n rastet dhe n
masn e caktuar sipas ligjit.
Neni 103
Kur objekti i padis paksohet, nuk kthehet taksa mbi aktet e
paguara pr krkespadin, ndrsa kur objekti i padis shtohet, merret
taks pr pjesn e shtuar t saj.
Neni 104
Mnyra e caktimit
(Shtuar paragrafi I me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 21)

Taksa mbi aktet paguhet n baz t vlers s padis.


Kur n padi nuk sht caktuar vlera e saj, ose kur vlera e caktuar
ka ndryshime t dukshme me vlern e vrtet, gjykata e cakton at
sipas rregullave t parashikuara n kt Kod.
Kur n kohn e ngritjes s padis paraqitet i vshtir caktimi i
vlers s saj, taksa mbi aktet caktohet nga gjykata n mnyr t prafrt.
N rast se n dhnien e vendimit vlera e padis del m e madhe ose
40

m e vogl nga ajo e caktuara nga gjykata, krkohet taksa plotsuese


ose kthehet shuma e marr tepr.
Neni 105
Parapagimi i shpenzimeve gjyqsore
(Shtuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 21)

Shpenzimet pr dshmitart, ekspertt dhe pr kqyrjen e


sendeve ose kqyrjen n vend parapaguhen nga pala q i ka krkuar n
shumn q ka caktuar gjykata. Por gjykata, duke marr parasysh
rrethanat e shtjes dhe gjendjen pasurore t palve, mund t ngarkoj
njrn ose t dyja palt q t paguajn shpenzimet e tyre, pavarsisht
se kush prej tyre ka krkuar pyetjen e dshmitarve, kryerjen e
ekspertimit ose t kqyrjes.
Kur nj pal sht e detyruar q t paguaj shpenzimet gjyqsore
dhe nuk i paguan vullnetarisht, gjykata urdhron me vendim nxjerrjen
e tyre t detyrueshme.
Neni 105/a
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 22)

Dshmitart, ekspertt dhe prkthyesit kan t drejt t marrin


shpenzimet q kan br pr paraqitjen e tyre, si dhe nj shprblim
pr largimin e tyre nga vendi i puns.
Ekspertt kan t drejt t shprblehen edhe pr shrbimin e
kryer.
Masa e shpenzimeve dhe e shprblimeve, q u takojn dshmitarve
dhe ekspertve, caktohet nga Kshilli i Ministrave.

41

Neni 105/b

Neni 108

(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 23)

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 25)

Personat q, sipas dispozitave pr taksn mbi aktet, prjashtohen


nga pagimi i takss, prjashtohen edhe nga pagimi i shpenzimeve t
tjera gjyqsore. N kto raste, shpenzimet prballohen nga fondi
prkats i parashikuar n Buxhetin e Shtetit.
Organet e pushtetit publik dhe personat e tjer juridik q, sipas
dispozitave pr taksn mbi aktet prjashtohen nga pagimi i takss,
paguajn shpenzimet e tjera gjyqsore.

Kur shtja prfundon me pajtim, shpenzimet gjyqsore mbeten n


ngarkim t secils pal q i ka br, prve kur ka marrveshje t kundrt.

Neni 106
Cils pal i ngarkohen

Neni 109
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 26)

Personi i tret q bn ndrhyrje dytsore nuk detyrohet dhe as


ngarkohet me pagimin e shpenzimeve gjyqsore.
Neni 110

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 24)

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 27)

Taksat mbi aktet, shpenzimet e tjera gjyqsore dhe shprblimi


pr nj avokat, n qoft se ka pasur t till, t paguara nga paditsi, i
ngarkohen t paditurit n masn e pjess s padis q sht pranuar
nga gjykata. Taksa mbi aktet dhe shpenzimet e tjera gjyqsore, nga
pagimi i t cilave pala sht prjashtuar sipas nenit 105/b, i ngarkohen
pals tjetr n masn e pjess s padis q sht pranuar nga gjykata.
I padituri ka t drejt t krkoj pagimin e shpenzimeve gjyqsore
q ka br, n prpjestim me pjesn e refuzuar t padis.
I padituri ka t drejt t krkoj pagimin e shpenzimeve gjyqsore
q ka br, edhe n rast se sht vendosur pushimi i gjykimit.

Pr caktim t gabuar t vlers s padis dhe pr llogaritje t


gabuar t taksave mbi aktet dhe t shpenzimeve t tjera gjyqsore
mund t bhet ankim i veant.

Neni 107
Pala, q me qllim vonimi t pajustifikuar shkakton shtytjen e
gjykimit t shtjes, ngarkohet me shpenzimet e bra pr kt shtytje.
Kur i padituri me sjelljen e tij nuk i ka dhn shkak ngritjes s padis,
shpenzimet gjyqsore i ngarkohen paditsit edhe sikur t pranohet padia.
42

43

KREU V
MJETET LIGJORE T MBROJTJES
(Shfuqizuar nenet 111-114 me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 28)

TITULLI VI
AKTET PROCEDURALE, NJOFTIMET DHE AFATET

Neni 117
Prmbajtja e aktit procedural
Prve kur ligji parashikon ndryshe, thirrja pr n gjyq,
krkespadia e kundrpadia, duhet t tregojn gjykatn, palt, objektin,
shkaqet ligjore t krkess dhe prfundimet, si dhe datn e hartimit
dhe duhet t nnshkruhen prej pals q e paraqet aktin ose nga
prfaqsuesi i saj, si n origjinal ashtu dhe n kopjet pr njoftim.
Neni 118

KREU I

(Ndryshuar me ligjin n.8812, dat 17.5.2001, neni 31)

FORMA E AKTIT

Pr seancn gjyqsore dhe pr do veprim gjyqsor t kryer


jasht seancs mbahen procesverbale. N procesverbal shnohen:
a) Vendi (emri i qytetit, i qendrs s banimit ose i vendit tjetr).
b) Koha kur gjykohet shtja ose kur kryhet veprimi gjyqsor.
c) Prbrja e trupit gjykues (emri dhe mbiemri i gjyqtarve dhe
i sekretarit).
) Palt (gjeneralitetet e palve ose t prfaqsuesit t tyre).
N procesverbal duhet t shnohet nse personat q jan thirrur
n seancn gjyqsore jan paraqitur dhe cilt jo. Gjithashtu, n
procesverbal duhet t shnohen prmbledhja e sakt e krkimeve, e
kundrshtimeve t palve dhe t personave t tret, e thnieve t
dshmitarve dhe t ekspertve, provat me shkres q jan paraqitur,
prmbajtja e shiritave t magnetofonit, e diapozitivave, e filmave, t
gjitha vendimet q ka dhn gjykata n vazhdim t gjykimit, si dhe
pretendimet prfundimtare t palve.
Kur njra nga palt krkon q t shnohen n procesverbal pjes
nga thniet e pals tjetr, gjykata duhet ta marr parasysh kt krkes.
Procesverbali nnshkruhet nga kryetari i seancs gjyqsore dhe
sekretari.

Neni 115
Forma e hartimit t aktit
(Ndryshuar titulli me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 29)

Aktet procedurale, pr t cilat ligji nuk krkon forma t caktuara,


mund t kryhen n formn m t dobishme pr arritjen e qllimit t
tyre.
Neni 116
Gjuha e hartimit t aktit
(Shtuar titulli me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 30)

Aktet procedurale hartohen n gjuhn shqipe.


Gjykata pr pyetjen e personave q nuk din gjuhn shqipe ose
pr prkthimin e dokumenteve t shkruara n gjuh t huaj thrret
prkthyesin.
Prkthyesi q nuk paraqitet pa shkaqe t prligjura, thirret me
detyrim. Ai mban prgjegjsi penale dhe civile sikurse eksperti.
44

45

KREU II
PAVLEFSHMRIA E AKTEVE
Neni 119
Shpallja e pavlefshmris
Akti procedural q nuk sht kryer n formn q krkohet
shprehimisht nga ligji, mund t shpallet i pavlefshm.
Akti mund t shpallet i pavlefshm edhe kur i mungojn t dhnat
e domosdoshme pr arritjen e qllimit t tij.
Pavlefshmria nuk mund t shpallet kur akti ka arritur qllimin
pr t cilin sht destinuar.
Neni 120
Nuk mund t shpallet pavlefshmria e nj akti procedural pa
krkesn e pals, prve kur ligji parashikon ndryshe.
Vetm pala n interes t s cils sht br nj krkes, mund t
kundrshtoj pavlefshmrin e aktit pr munges t vet krkess.
Pavlefshmria nuk mund t kundrshtohet nga pala q e ka
parashtruar as nga ajo q ka hequr dor heshtazi.
Neni 121
Pavlefshmria e pjesshme
Pavlefshmria e nj akti nuk ka rndsi pr aktet e mparshme,
kur kto jan t pavarura prej tij.
Pavlefshmria e nj pjese t aktit nuk prek pjest e tjera q jan
t pavarura. Kur e meta e nj akti procedural pengon nj efekt t
caktuar, efektet e tjera t prodhuara prej tij, pr t cilat ai sht krijuar,
jan t vlefshme.
46

Neni 122
Pavlefshmria e njoftimit
Njoftimi sht i pavlefshm kur nuk jan zbatuar dispozitat q
kan lidhje me mnyrn dhe personin t cilit i duhet dorzuar kopja e
aktit ose kur ka pasiguri t plot pr personin ose datn e njoftimit.
Neni 123
Pavlefshmria e vendimeve gjyqsore
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Pavlefshmria e vendimeve t gjykats q mund t shqyrtohen


n gjykatn e apelit ose pr t cilat mund t bhet krkes n Gjykatn
e Lart, vlersohet brenda kufijve dhe rregullave t caktuara pr kto
mjete t kundrshtimit.
Neni 124
Riprtritja e aktit
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Gjykata q shpall pavlefshmrin e nj akti procedural, kur sht


e mundur, duhet t veproj pr riprtritjen e plot ose t pjesshme t
aktit.
Kur pavlefshmria e aktit procedural sht rrjedhoj e fajsis
s sekretarit, prmbaruesit ose prfaqsuesit, gjykata me vendim i
ngarkon personit prgjegjs shpenzimet pr riprtritjen e aktit.
Me krkesn e pals s dmtuar, gjykata n vendimin q vendos
pr mosmarrveshjen, detyron personin prgjegjs t shprblej dmin
e shkaktuar nga pavlefshmria, sipas rregullave t parashikuara n
nenin 79 t ktij Kodi.

47

KREU III

KREU IV

VENDIMET E GJYKATS

NJOFTIMET

Neni 125
Vendimet e ndrmjetme

Neni 128
Letrthirrja

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 32)

Vendimet e ndrmjetme jepen nga gjykata n seanc gjyqsore


me qllim q ti prgjigjet krkesave dhe t sigurohet zhvillimi i
gjykimit n pajtim me dispozitat e ktij Kodi.
Neni 126
Vendimet prfundimtare
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 33)

Vendimi prfundimtar jepet nga gjykata n prfundim t gjykimit


i cili zgjidh shtjen n themel.
Vendimi prfundimtar, si dhe vendimet q i japin fund procesit
gjyqsor civil t parashikuara prej nenit 127 t ktij Kodi jepen n
Emr t Republiks dhe prkatsisht duhet t prmbajn bazn ligjore
mbi t ciln bazohet zgjidhja e mosmarrveshjes, analizn e provave
dhe mnyra e zgjidhjes s saj.
Neni 127
Vendimet joprfundimtare
Vendimet joprfundimtare jan vendimet e pushimit t shtjes,
me t cilt gjykata ose gjyqtari n rastet e parashikuara n kt Kod i
japin fund procesit gjyqsor civil pa e zgjidhur shtjen n themel, si
edhe do vendim tjetr q pa e zgjidhur shtjen n themel i jep fund
procedimit gjyqsor t filluar.
48

Thirrja n gjykat bhet me letrthirrje e cila si rregull njoftohet


me an t npunsit gjyqsor.
Neni 129
Letrthirrja duhet t prmbaj gjykatn q e ka nxjerr, emrin,
mbiemrin e personit t thirrur, kohn e vendin e seancs gjyqsore,
mosmarrveshjen pr t ciln thirret, si dhe pasojat ligjore n rast se
personi i thirrur nuk paraqitet n gjykat.
Neni 130
Rregullat e njoftimit t akteve
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 34)

Njoftimi, kur nuk parashikohet ndryshe, bhet nprmjet


dorzimit nga npunsi gjyqsor t kopjes s aktit q duhet ti njoftohet
personit q prcaktohet si marrs, kudo q gjendet brenda territorit t
juridiksionit t gjykats, ku sht n marrdhnie pune npunsi
gjyqsor.
N qoft se personi refuzon marrjen n dorzim, npunsi
gjyqsor bn shnimin prkats n letrthirrje dhe kur sht e mundur
e vrteton me nnshkrimin e nj dshmitari t pranishm.

49

Neni 131
Kur nuk sht i mundur njoftimi sipas dispozits s msiprme,
njoftimi bhet n vendbanimin apo vendqendrimin e marrsit ose n zyrn
apo vendin ku ushtron veprimtarin tregtare, industriale ose t artizanatit.
N qoft se marrsi nuk gjendet n nj nga kto vende, njoftimi i
dorzohet nj personi t familjes q ka mbushur moshn gjashtmbdhjet
vje, dhe kur nuk ndodhet ndonj prej tyre, njoftimi mund t bhet edhe
nprmjet fqinjve, q pranojn tia dorzojn at personit t thirrur,
zyrs ose qendrs s puns s tij, prve kur i thirruri sht i mitur, nn
gjashtmbdhjet vje ose sht i pazoti pr t vepruar.
Kur nuk sht e mundur t bhet njoftimi, sipas paragrafit t
msiprm, kopja e njoftimit i dorzohet portierit t ndrtess s
banimit, t zyrs apo t qendrs s puns.
N t gjitha kto raste, personi q merr njoftimin, duhet t
nnshkruaj origjinalin ose kopjen e saj, duke marr prsipr detyrimin
q kopjen tjetr tia dorzoj personit t thirrur. Gjithashtu bhet
shnimi n kopjen q mban npunsi i gjykats edhe pr marrdhniet
e ktij personi me personin q i drejtohet njoftimi.
Neni 132
Kur personi q thirret n gjykat ose njerzit e familjes s tij nuk
pranojn t marrin n dorzim njoftimin, si dhe kur kta dhe fqinjt q
u jepet njoftimi pr tia dorzuar personit t thirrur, nuk din ose nuk
mund t nnshkruajn, bhet shnimi n kopjen e njoftimit duke u
nnshkruar t paktn edhe nga nj dshmitar.
N kt rast njoftimi quhet i kryer.

50

Neni 133
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 4)

Kur marrsit nuk i dihet vendbanimi ose vendqndrimi n


Republikn e Shqipris, ose nuk ka zgjedhur nj banes, apo nuk ka
caktuar nj prfaqsues t tij, sipas nenit 131 t ktij Kodi, njoftimi i
aktit bhet nprmjet afishimit t kopjes n gjykatn e vendit, ku do t
gjykohet mosmarrveshja, si dhe n vendin e afishimit, ku ka pasur
vendbanimin e fundit.
Neni 134
Njoftimi i akteve t shtetit t huaj
Njoftimi i akteve q vijn nga organet e nj shteti t huaj n nj
drejtim t prcaktuar nga autoritetet e ktij shteti, kryhet me dorzimin
e tyre t thjesht, sipas rregullave t caktuara n kt Kod.
Neni 135
Njoftimi i akteve t shtetit t huaj bhet nprmjet Ministris s
Drejtsis, e cila ia prcjell ato gjykats s rrethit t vendit ku duhet t
kryhet njoftimi.
Kur ka marrveshje t ndrsjell pr dhnien e ndihms juridike,
drgimi pr njoftim dhe njoftimi bhet drejtprsdrejti midis organeve
kompetente t t dy shteteve ose n ndonj mnyr tjetr q parashikohet
n marrveshje.
Ministria e Drejtsis kur konstaton se krkesa pr njoftimin e
nj akti nuk prputhet me rregullat e parashikuara n kt Kod, ose n
marrveshjen ndrkombtare prkatse, ia kthen dokumentet organit
t shtetit drgues, duke specifikuar plotsisht rregullimet e nevojshme.

51

Neni 136

Neni 140

Pala q krkon njoftimin duhet t shoqroj krkesn me


shpenzimet e nevojshme t njoftimit, sipas marrveshjeve
ndrkombtare ekzistuese, prve rasteve kur ligji apo kto marrveshje
parashikojn prjashtimin nga pagimi paraprak i shpenzimeve.

Ekzekutimi i nj krkese njoftimi apo prcjelljeje mund t


refuzohet nga autoritetet kompetente shqiptare, kur preket sovraniteti
apo siguria e shtetit, si dhe kur nuk sht paraqitur n prputhje me
dispozitat e ktij Kodi.

Neni 137

Neni 141
Njoftimi pr personat juridik

Akti njoftohet n gjuhn e vendit nga i cili sht drguar, por


marrsi q nuk e njeh gjuhn n t ciln sht prpiluar akti, ka t
drejt t refuzoj njoftimin dhe t krkoj q ai t prkthehet n gjuhn
shqipe ose n nj gjuh tjetr t njohur prej pritsit pr llogari t pals
krkuese dhe me shpenzimet e saj.
Neni 138
Pr njoftimin e aktit mbahet procesverbal ose plotsohet nj
certifikat, n t ciln prmendet detyrimisht vendi, data e njoftimit,
personit t cilit i sht dorzuar akti, lidhjet e tij me personin q i
drejtohet akti, nnshkrimi dhe kur sht rasti edhe arsyet q kan
penguar njoftimin.
Neni 139
Pr dokumentet q bjn fjal pr ekzekutimin ose
mosekzekutimin e krkesave t njoftimit, veprohet n t njjtn mnyr
sikurse pr drgimin e krkesave pr njoftim.

52

Njoftimet pr institucionet, ndrmarrjet dhe personat e tjer


juridik shtetror bhet nprmjet dorzimit t kopjes zyrs s titullarit
dhe personave t ngarkuar pr t pranuar akte.
Njoftimi pr personat juridik joshtetror bhet n qendrn e
tyre, nprmjet dorzimit t kopjes s aktit prfaqsuesit ose personit
t ngarkuar pr t marr njoftimin dhe n munges t tyre, nj personi
tjetr q punon n kt qendr t personit juridik.
Neni 141/a
(Shtuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 5)

Kur njoftimi pr personat juridik, sipas nenit 141 t ktij Kodi,


nuk sht i mundur, ky njoftim bhet nprmjet afishimit t tij pran
adress s regjistruar n Qendrn Kombtare t Regjistrimit.
Neni 142
Njoftimi pr personat me shrbim n ushtri
Personave q ndodhen n shrbim n ushtri ose n repartet e
Ministris s Rendit Publik, njoftimi u bhet me an t komands s
repartit nga i cili varen.

53

Neni 143
Mnyra t tjera njoftimi

Afatet mund t jen edhe prekluzive kur ligji e parashikon


shprehimisht.

Njoftimi mund t kryhet edhe nprmjet shrbimit postar, prve


kur ligji e ndalon. Npunsi gjyqsor duhet t shnoj mbi origjinalin
dhe mbi kopjen e njoftimit edhe zyrn e posts nprmjet s cils i
sht drguar kopja marrsit, me drges t porositur. Dftesa e
marrjes n dorzim duhet ti bashkohet origjinalit t aktit.

Neni 146

Neni 144
Gjykata mund t urdhroj me vendim edhe mnyra t tjera
njoftimi nga ato t parashikuara nga ligji, si nprmjet telegramit me
prgjigje, me faks, kur vrtetohet me shkrim marrja e tij, me shkres
dorazi e me mnyra t tjera q garantojn nj njoftim t rregullt, kur
e krkojn rrethana t veanta ose nevoja e nj njoftimi t shpejt.
Neni 144/a
(Shtuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2.008, neni 6)

Rregullat e parashikuara n kt kre pr njoftimet zbatohen


nga prmbaruesit gjyqsor.
KREU V
AFATET
Neni 145
Afatet pr kryerjen e veprimeve procedurale caktohen nga ligji
dhe kur ky e lejon edhe nga gjykata.
54

Afatet e vendosura nga ligji jan t zakonshme, prve kur ligji


e parashikon shprehimisht se jan t prera.
Afatet e prera nuk mund t shkurtohen ose t shtyhen, qoft edhe
me plqimin e palve.
Neni 147
Zgjatja e afateve
Gjykata prpara mbarimit t afatit mund t zgjas me vendim afatin
q nuk sht prekluziv. Shtyrja nuk mund t jet m e gjat se afati i
fillimit, prve kur ka arsye veanrisht t rnda q prligjin krkesn.
Neni 148
Llogaritja e afateve
Kur afati sht caktuar me dit dhe me or, prjashtohet dita dhe
ora n t ciln ka filluar ngjarja ose koha nga e cila duhet t filloj afati.
Afati q sht caktuar n jav, n muaj ose n vite mbaron me
kalimin e asaj dite t javs s fundit ose t muajit t fundit q ka t
njjtin emr ose numr me at t dits q ka filluar afati. Kur nj dit
e till mungon n muajin e fundit afati mbaron me kalimin e dits s
fundit t ktij muaji.
Kur dita e fundit e nj afati bie n dit pushimi, afati mbaron n
ditn e puns, q vjen pas asaj t pushimit.

55

Neni 149

PJESA E DYT

Dita e fundit e afatit vazhdon deri n orn 24 t saj, por kur do t


kryhet ndonj veprim procedural ose do t paraqitet ndonj krkes ose
akt tjetr n gjykat, afati mbaron n astin e mbarimit t orarit zyrtar.
Afati nuk quhet i humbur, kur krkesa ose akti sht drguar me
post edhe n ditn e fundit t afatit.

GJYKIMI N SHKALL T PAR

Neni 150
Afatet dhe pezullimi i gjykimit

KREU I

Kur pezullohet gjykimi, pezullohen edhe t gjitha afatet q kan


filluar t ecin por nuk jan plotsuar. N kt rast, pezullimi i afatit fillon
nga asti q ka ndodhur ngjarja e cila ka shkaktuar pezullimin e gjykimit.
Neni 151
Rivendosja n afat
Kur palt ose prokurori q ka ngritur padi, pr shkaqe t
arsyeshme kan humbur afatin ligjor ose at t caktuar nga gjykata,
mund t krkojn prej saj rivendosjen n afat, prve kur afatet kan
karakter prekluziv.

TITULLI I
NGRITJA E PADIS

HARTIMI, PARAQITJA N GJYKAT, NJOFTIMI I


PADIS DHE VEPRIMET PRGATITORE
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 35)

Neni 153
Hartimi i padis
Gjykimi i nj shtje n gjykat fillon me paraqitjen e
krkespadis me shkrim.
Neni 154
(Shfuqizuar paragrafi i fundit me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 36)

Krkesa pr rivendosjen e afatit t humbur shqyrtohet nga gjykata


s cils duhet ti paraqiten edhe dokumentet q justifikojn ose pr t
cilat krkohet rivendosja e afatit. Gjat shqyrtimit t krkess thirret
edhe pala tjetr.
Kundr vendimit t gjykats mund t bhet ankim i veant.

Krkespadia shkruhet n gjuhn shqipe dhe duhet t prmbaj:


- gjykatn prpara s cils paraqitet krkesa;
- emrin, atsin, mbiemrin, vendbanimin ose vendqndrimin e
paditsit e t paditurit dhe t personave q prkatsisht i prfaqsojn
ata, kur ka t till;
- prcaktimin e objektit t krkespadis;
- tregimin e fakteve, rrethanave, dokumenteve, mjeteve t tjera
provuese dhe t s drejts mbi t cilat mbshtetet krkespadia;
- krkimin e paditsit;

56

57

Neni 152
(Shtuar fjali n paragrafin e par me ligjin nr.10 052,
dat 29.12.2008, neni 7)

- vleftn e padis, n rast se objekti i saj sht i vlersueshm.


Neni 154/a
Paraqitja e krkespadis
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 37)

Krkespadia paraqitet n gjykat nga paditsi ose nga


prfaqsuesi i tij i pajisur me prokur. Krkespadia mund t paraqitet
n gjykat edhe nprmjet posts.
Padia iu caktohet gjyqtarve me short.
Kur krkespadia nuk plotson kushtet e prmendura n kt
kre, gjyqtari i vetm ia kthen paditsit n kohn e paraqitjes s saj ose
ai njoftohet me shkrim pr plotsimin e t metave dhe, pasi t jet
shnuar n padi data e paraqitjes, caktohet nj afat pr plotsimin e t
metave. Deri n kt dat padia mbetet pa veprime.
Kur paditsi nuk plotson t metat brenda afatit t caktuar,
krkespadia quhet se nuk sht paraqitur dhe i kthehet paditsit s
bashku me aktet e tjera.
Kundr vendimit t gjyqtarit t vetm pr kthimin e krkespadis
mund t bhet ankim i veant.
Kur t metat e krkespadis jan plotsuar n afatin e caktuar,
ajo quhet e regjistruar q nga dita q sht regjistruar n gjykat. N
kt mnyr veprohet edhe kur t metat e krkespadis konstatohen
gjat gjykimit t shtjes.
Neni 155
Njoftimi paraprak i padis

normal i padis dhe paraqitja n gjykat e t paditurit ose t personave


t tret.
N shtjet q sht e nevojshme t kryhet nj njoftim i shpejt i
padis, me krkesn e paditsit, gjyqtari kur e sheh at me vend, mund
t lejoj mosrespektimin e afatit t msiprm t parashikuar n
paragrafin e par t ktij neni, por gjithnj njoftimi duhet t jet binds,
n prputhje me rregullat e parashikuara prej neneve 132 e 133 t ktij
Kodi dhe pa i cenuar t paditurit t drejtn e mbrojtjes.
Neni 156
Aktet q i bashkngjiten padis
Bashk me krkespadin duhet t paraqiten:
a) prokura, n rast se krkespadia paraqitet n emr t paditsit
nga prfaqsuesi i tij;
b) kopje t krkespadis dhe t akteve provuese, n numr sa jan
t paditurit, si dhe pr rastin e parashikuar nga neni 197 i Kodit Civil.
Me paraqitjen e krkespadis paguhet taksa mbi aktet, si dhe
shpenzimet e nevojshme pr njoftimet ose shrbimet e tjera gjyqsore.
Krkespadis i bashkngjitet thirrja n t ciln shnohen data e
paraqitjes n gjykat, si dhe porosia q n kt dat t jen t saktsuara
provat q i padituri pretendon se duhen dgjuar nga gjykata.
Neni 157
Paraqitja e padis
(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 15.7.2001, neni 38)

Neni 158
Regjistrimi i padis dhe formimi i dosjes

Ndrmjet dats q sht njoftuar padia dhe asaj t paraqitjes n


gjykat, duhet t sigurohet nj afat jo m pak se dhjet dit.
Kur vendi i njoftimit sht jasht rrethit ose jasht shtetit, afati
pr paraqitjen n gjyq duhet t jet i till sa t sigurohet nj komunikim

Me depozitimin e padis n sekretari bhet regjistrimi i saj n


regjistrin themeltar prkats dhe hapet dosja, n t ciln depozitohen

58

59

padia, akti i njoftimit t saj t paditurve dhe pjesmarrsve t tjer n


proces, provat shkresore dhe do dokument q palt kan paraqitur lidhur
me shtjen n gjykim. Ato kan t drejt q me lejen e gjykats t
njihen me prmbajtjen e tyre, por palt apo personat e tret t thirrur n
gjykat nuk mund t trheqin dokumentet e paraqitura, t bjn fotokopje
t tyre, pa lejen e gjykats dhe pa qen ato t evidentuara n dosje.
Njoftimi i padis bhet sipas rregullave t parashikuara n nenet
130 dhe 131 t ktij Kodi.
Neni 158/a
Veprimet prgatitore
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 39; ndryshuar paragrafi i par,
shfuqizuar paragrafi i katrt me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 8)

Vendos pr pushimin e gjykimit kur jan rastet e prcaktuara


nga shkronjat b dhe c t nenit 299 t ktij Kodi.
Vendos pr bashkimin e padive n nj gjykim t vetm kur jan
rastet e prcaktuara n kt Kod.
Vendos pr moskompetencn e gjykats kur mon se shtja hyn
n kompetencn e nj gjykate tjetr dhe i drgon asaj krkespadin s
bashku me aktet e paraqitura. Kundr vendimit t gjyqtarit t vetm,
me t cilin vendoset pezullimi, pushimi dhe moskompetenca e gjykats,
mund t bhet ankim i veant.
Neni 158/b
Veprimet e pajtimit
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 40)

Gjyqtari cakton, pr do shtje, seancn prgatitore, ku thirren


palt ose personi i tret, pr t prcaktuar natyrn e mosmarrveshjes
dhe krkon prej tyre shpjegimet e nevojshme, si dhe prcaktimin e
provave pr vrtetimin e pretendimeve e t prapsimeve t tyre.
Gjyqtari, me vendim, kryen kto veprime:
Krkon nga paditsi q krkespadia t plotsohet me t gjitha
elementet e nevojshme t prcaktuara nga nenet 154 dhe 156 t ktij
Kodi.
Vendos pr prjashtimin e paditsit nga pagimi i takss mbi aktet,
n rastet e prcaktuara nga ligji.
Vendos se cilt dshmitar do t thirren n seanc gjyqsore dhe
krkon nga i padituri ose persona t tjer akte q ndodhen pran tyre.
Kur sht rasti, vendos pr vnien e sekuestros ose pr marrjen
e ndonj mase tjetr pr sigurimin e padis.
Kur sht rasti, vendos pr sigurimin e provave.
Vendos pr pezullimin e gjykimit, kur jan rastet e prcaktuara
nga neni 297 i ktij Kodi.

Gjyqtari, gjat veprimeve prgatitore, bn t gjitha prpjekjet


pr t zgjidhur mosmarrveshjen me pajtim, kur e lejon natyra e
shtjes. Pr kt qllim, kur sht rasti, urdhron edhe paraqitjen e
vet palve
Prpjekjet pr pajtim mund t prsriten n do faz t hetimit
gjyqsor.
Kur arrihet pajtimi pa filluar seanca gjyqsore, mbahet
procesverbal i cili nnshkruhet nga palt. Gjyqtari me vendim miraton
pajtimin.
Kur pajtimi arrihet n seanc gjyqsore, kushtet e marrveshjes
pasqyrohen n procesverbalin gjyqsor. Gjykata jep vendim pr miratimin
e tij, por n do rast ai nuk duhet t jet n kundrshtim me ligjin.
Kundr vendimit pr zgjidhjen e mosmarrveshjes me pajtim
ose mospranimin e pajtimit mund t bhet ankim i veant.

60

61

Neni 159
Bashkimi i krkimeve
N nj krkespadi mund t parashtrohen shum krkime,
n rast se gjykata sht kompetente pr t gjitha krkimet. Kur
gjykata mon se shqyrtimi i prbashkt i tyre, do t shkaktoj
vshtirsi t dukshme n zhvillimin e gjykimit, vendos q ato t
shqyrtohen ve e ve.
Neni 160
Kundrpadia
(Ndryshuar paragrafi III me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 41)

I padituri ka t drejt t paraqes kundrpadi kur krkimi i


kundrpadis ka lidhje me at t padis ose kur midis tyre mund t
bhet kompensimi.
Kundrpadia mund t paraqitet derisa nuk ka prfunduar hetimi
gjyqsor dhe i nnshtrohet t gjitha rregullave t caktuara pr ngritjen e
padis.
Kur t metat e kundrpadis nuk plotsohen n afatin e caktuar
nga gjykata, kundrpadia kthehet.
KREU II
BASHKNDRGJYQSIA
Neni 161

b) t drejtat dhe detyrimet e tyre nga pikpamja e faktit ose e


ligjit kan po at baz.
c) n rast se gjykimi ka filluar dhe paditsi vren se krkimi i tij
shtrihet edhe ndaj nj personi tjetr, ather mund ta shtrij krkimin
edhe ndaj ktij t fundit, duke e thirrur si t paditur.
Neni 162
Secili nga bashkndrgjyqsit kundrejt pals kundrshtare
paraqitet i pavarur n mnyr q veprimet ose mosveprimet e tij
procedurale nuk u sjellin t tjerve as dobi as dm.
Kur, pr shkak t natyrs s marrdhnieve juridike q jan n
konflikt ose pr shkak t nj dispozite ligjore, efekti i vendimit, q do
t jepet, shtrihet n t gjith bashkndrgjyqsit, veprimet procedurale
q jan kryer prej disa bashkndrgjyqsve kan efekt edhe pr
bashkndrgjyqsit e tjer q nuk jan paraqitur n gjykat ose q nuk
kan kryer ndonj veprim n afatin e caktuar.
KREU III
DREJTIMI I PROCESIT
(Shfuqizuar nenet 163-164 me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 42)

KREU IV

(Shtuar shkronja c me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 9)

GJOBAT

Padia mund t ngrihet bashkrisht nga shum padits ose kundr


shum t paditurve (bashkndrgjyqs) n rast se:
a) kan t drejta ose detyrime t prbashkta mbi objektin e padis;

Neni 165
Mosparaqitja n gjyq pa shkaqe t arsyeshme

62

Kur dshmitari ose eksperti, q sht thirrur n gjykat, nuk


63

paraqitet pa shkaqe t arsyeshme, gjykata e dnon me gjob deri n 30


000 lek dhe urdhron sjelljen e tij me detyrim.
Neni 166
Kundrshtimi pr t dshmuar
Kur dshmitari pa ndonj shkak t arsyeshm kundrshton t
dshmoj ose eksperti t jap mendimin, gjykata i dnon me gjob
deri n 30 000 lek.
Neni 167
Mosparaqitja n gjyq e dokumentit ose e sendit nga personi
i tret
Kur nj person i tret, q nuk sht pal, nuk pranon t paraqes
nj dokument ose nj send, q provohet se ndodhet pran tij dhe q i
sht krkuar nga gjykata dnohet me gjob deri me 30 000 lek.

mund ti paraqitin gjykats q i ka dnuar, brenda tri ditve, krkes


pr heqjen e dnimit, duke treguar dhe shkaqet.
Gjykata kur i gjen me vend kto shkaqe, revokon vendimin e
dnimit me gjob si dhe urdhrin e sjelljes me detyrim. Ajo mund edhe
vetm t paksoj gjobn e caktuar. N rast t kundrt, refuzon
krkesn.
Afati pr t paraqitur krkesn fillon nga dita e seancs gjyqsore
dhe, n rastet e parashikuara nga nenet 165 dhe 167, nga dita e njoftimit
t vendimit t dnimit.
Vendimi i dhn nga gjykata n rastet e siprme sht i forms
s prer dhe kundr tij nuk lejohet ankim.
TITULLI II
SHQYRTIMI I SHTJES
KREU I
VEPRIMET PRGATITORE

Neni 168
Mosbindja e urdhrit t kryetarit t seancs

(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 43)

Kur personat q marrin pjes n gjykimin e shtjes, si dhe


personat e tjer q asistojn n gjykim nuk u binden urdhrave t kryetarit
t seancs gjyqsore, me vendim t gjykats mund t dnohen me
gjob deri n 30 000 lek. Kjo dispozit nuk zbatohet pr prokurorin
dhe avokatin q marrin pjes n shtje.

(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 43)

Neni 170
Neni 171
Veprimet e pajtimit
(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 43)

Neni 169
Kundrshtimi i vendimit t dnimit
Personat q jan dnuar me gjob, sipas dispozitave t msiprme,
64

65

Neni 171/a
T drejtat e gjykats pr zhvillimin e procesit gjyqsor
dhe mjetet pr zbatimin e tyre

DREJTIMI I PROCESIT DHE SEANCA GJYQSORE

(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 45)

(Shtuar titulli me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 44)

Gjykata ushtron t gjitha t drejtat e prcaktuara n kt Kod, q


jan t nevojshme pr zhvillimin sa m t mir t procesit gjyqsor.
Gjykata cakton seancat dhe afatet brenda t cilave palt dhe
personat e tjer t thirrur prej saj duhet t kryejn aktet procedurale
dhe veprime t tjera t krkuara prej saj.
Gjykata drejton procesin gjyqsor nprmjet vendimeve dhe
urdhrave.Vendimet dhe urdhrat e shpallura n seanc gjyqsore quhen
t njohura nga palt e pranishme ose q duhej t paraqiteshin n gjykat.
Vendimet e shpallura jasht seancs dhe ato, ndaj t cilave lejohet
ankim u komunikohen palve t interesuara nga sekretari i seancs jo
m von se tre dit nga shpallja e tyre.

Neni 172

Neni 171/b

KREU II

Shqyrtimi i shtjes prpara gjykats bhet verbalisht, por palt


mund t parashtrojn me shkrim shpjegimet dhe pretendimet e tyre
rreth shtjes n gjykim.
N seanc gjyqsore mbahet procesverbal n t cilin pasqyrohen
shpjegimet e palve, provat q merren, si dhe vendimet e urdhrat q
shpall gjykata.
Neni 173
Gjykimi me dyer t mbyllura
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 47)

Vendimet joprfundimtare dhe urdhrat q jep gjykata n seanc


gjyqsore duhet t arsyetohen dhe t mos paragjykojn zgjidhjen e
shtjes.
Vendimet mund t ndryshohen ose t revokohen nga gjykata q i
ka shpallur prve kur:
a) jan shpallur mbi bazn e nj marrveshjeje t palve, n
rastet q ato vet mund t disponojn. Megjithat, mund t revokohen
nga gjykata kur sht prcaktuar n marrveshjen e palve;
b) n kt Kod prcakohet se kundr tyre mund t ushtrohet ankim
i veant;
c) ligji i deklaron si t paankimueshme.

Nuk lejohet qndrimi n seanc gjyqsore me dyer t mbyllura i


t miturve nn 16 vje, prve kur ata thirren nga gjykata.
Gjykata mund t mos lejoj pjesmarrjen e organeve t medias
dhe publikut gjat nj pjese ose gjat gjith zhvillimit t procesit gjyqsor:
a) n interes t moralit;
b) t rendit publik;
c) t ruatjes s informacionit t klasifikuar ose siguris kombtare;
) kur e krkojn interesat e t miturve ose mbrojtja e jets private t palve dhe pjesmarrsve n gjyq;
d) kur prmenden sekrete tregtare ose shpikje industriale, nga
publikimi i t cilave mund t cenohen interesa q mbrohen me ligj;
dh) n masn e muar nga gjykata, n rrethana t veanta,
publikimi mund t paragjykoj interesat e drejtsis.
Vendimi shpallet publikisht.

66

67

(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 46)

Neni 174
elja dhe zhvillimi i seancs gjyqsore
N ditn dhe n orn e caktuar palt ose prfaqsuesit e tyre
jan t detyruar t njoftojn gjykatn pr pranin e tyre.
Prpara se t filloj seanca gjyqsore sekretari ose npunsi
gjyqsor thrret palt ose prfaqsuesit e tyre dhe i fton ata t zn
vendet e caktuara.
Neni 175
Pasi deklarohet elja e seancs gjyqsore, gjykata verifikon
paraqitjen e palve dhe heton shkaqet kur njra ose t dyja ato nuk jan
paraqitur n seanc.
N rast se mosparaqitja ka ndodhur pr shkak smundjeje ose
pr ndonj shkak tjetr t ligjshm, gjykata shtyn gjykimin pr nj dit
tjetr.
Neni 176
Legjitimimi i palve n proces
Gjykata verifikon legjitimimin si pal t personave ose t
prfaqsuesve t tyre t paraqitur dhe kur sht rasti i fton ata t
plotsojn aktet dhe dokumentet q rezultojn me t meta, duke
prfshir ktu edhe aktet lidhur me prfaqsimin, gjetjen e personit
dhe, kur e sheh t nevojshme, u cakton palve nj afat.
Neni 177
Drejtimi i hetimit gjyqsor nga kryetari i seancs
Kryetari i seancs gjyqsore drejton hetimin gjyqsor dhe bisedimet
e palve, n prputhje me rregullat e prcaktuara n kt Kod.
68

Kur ndonj nga palt bn vrejtje ndaj veprimeve t kryetarit t


seancs, duke pretenduar se u kufizohen ose u shkelen t drejtat e
tyre, kto duhet t pasqyrohen n procesverbal.
Neni 178
Sigurimi i rregullit dhe i qetsis n seanc gjyqsore
Kryetari i seancs gjyqsore kujdeset pr mbajtjen e rregullit e
t qetsis n seanc. Ai ka t drejt t urdhroj largimin nga salla e
gjyqit t personave q prishin rregullin e qetsin e zhvillimit t seancs
gjyqsore. Kur prokurori ose avokati nuk u binden urdhrave t kryetarit
t seancs gjyqsore, gjykata v n dijeni organin prkats t
prokuroris ose t kshillit drejtues t avokatis dhe krkon prej tyre
marrjen e masave disiplinore. Gjykata mund t shtyj seancn derisa
t caktohet nj prokuror ose nj avokat tjetr.
Neni 179
Pasojat juridike t mosparaqitjes s palve
(Ndryshuar paragrafi I me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 48)

Nse paditsi ose asnj nga palt, pa ndonj shkak t arsyeshm,


nuk paraqiten, si n veprimet prgatitore ashtu edhe n seancn
gjyqsore dhe rezulton se kan dijeni rregullisht, gjykata apo gjyqtari i
vetm vendos pushimin e gjykimit.
Nse i padituri nuk paraqitet n seancn e par dhe paditsi nuk
krkon q gjykimi t zhvillohet n munges, gjykata cakton nj seanc
tjetr gjyqsore.
Nse ky nuk paraqitet edhe n seancn tjetr gjyqsore dhe
paditsi nuk krkon q gjykimi t zhvillohet n munges, gjykata vendos
pushimin e gjykimit.

69

Neni 180
Shpallja e trupit gjykues dhe shpjegimet e palve

Neni 182
Paraqitja personalisht e palve

Pasi t jen kryer veprimet e msiprme, shpallet prbrja e


trupit gjykues dhe zgjidhen krkesat paraprake t palve.
Gjykata n seancn e par gjyqsore u krkon palve, q n baz
t fakteve t pretenduara prej tyre, t japin sqarimet e nevojshme,
duke u vn n dukje shtjet q nga pikpamja procedurale i quan t
nevojshme e t dobishme pr gjykimin e shtjes.
N fillim paditsi jep shpjegime rreth krkesave t parashtruara
n padi, pastaj i padituri dhe pjesmarrsit e tjer n proces. Secili
prej tyre sht i detyruar t prcaktoj faktet dhe provat mbi t cilat
mbshteten pretendimet e prapsimet e tyre.
Ata mund t krkojn nga gjykata marrjen e provave t tjera,
prve atyre t caktuara n seanc prgatitore ose t marra n seanc
gjyqsore, vetm kur nga shpjegimet e pals tjetr ose nga rrethanat
t dala rishtazi marrja e tyre sht n dobi t gjykimit t shtjes.
Gjykata, kur e vlerson t nevojshme, mund tu jap palve t
interesuara nj afat jo m shum se 10 dit pr t prcaktuar faktet
dhe provat e tjera.

Gjykata, n do faz t gjykimit, ka t drejt t krkoj q palt


t paraqiten personalisht pr tu pyetur, pr rrethana q mon se kan
rndsi pr zgjidhjen e shtjes, pavarsisht se kan prfaqsues ose
q gjykimi zhvillohet n munges t tyre.
Kur, me gjith urdhrin e dhn nga gjykata sipas paragrafit t
msiprm, pala e thirrur nuk sht paraqitur pa ndonj shkak t ligjshm
ose refuzon tu prgjigjet pyetjeve q i bhen, gjykata vlerson
qndrimin e saj n harmoni me provat e tjera.

Neni 181
Prfundimi i gjykimit nga i njjti trup gjykues

Neni 183
Zgjidhja e krkesave t palve
Pr krkesat e parashtruara nga palt sipas neneve 180 dhe 182
t ktij Kodi, gjykata shprehet me vendim. N raste t veanta, q
paraqesin vshtirsi gjykimi, ajo mund ta shtyj deklarimin e vendimit
deri n tri dit.
Gjykata,me vendim, lejon marrjen e provave dhe kur sht
rasti edhe mnyrn e marrjes s tyre. Refuzimi i marrjes s provs
s krkuar duhet t arsyetohet nga gjykata, pa e paragjykuar
shtjen.
Neni 184
Zvendsimi i palve

Gjykata duhet t organizoj punn q gjykimi i shtjes t


prfundoj nga i njjti trup gjykues.
Kur pr shkaqe t parashikuara nga paragrafi i tret i nenit 62 t
ktij Kodi, ose pr shkaqe t tjera t prligjura, ndryshon prbrja e
trupit gjykues, antari i ri duhet t njihet me prmbajtjen e procesit
gjyqsor, prve kur krkohet prej tij q shtja t shqyrtohet nga fillimi.
Kur ndryshon m shum se nj nga antart e trupit gjykues,
shtja fillon nga fillimi.

Kur gjat gjykimit del se padia sht ngritur nga nj person, q


nuk ka t drejt ta ngrej, ose sht ngritur kundr nj personi ndaj t
cilit nuk duhej t ngrihej, me krkesn e pals s interesuar gjykata
mund t lejoj zvendsimin e paditsit ose t t paditurit t par, me
paditsin q i prket e drejta q t ngrej padin ose me t paditurin
kundr t cilit duhej t ngrihej padia. Pr kt zvendsim gjykata

70

71

duhet t marr m par plqimin e t dy palve dhe t personit q hyn


n vend t tyre si pal.

prova t tjera kur mon se marrja e tyre sht n dobi t hetimit t


plot e t gjithanshm t shtjes.

Neni 185
Ndryshimi i shkakut ligjor dhe i objektit t padis

Neni 188

(Ndryshuar paragrafi I me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 49)

Vendimi i gjykats q pranon krkesn pr ndrpyetjen ose


krkesat e tjera, sipas nenit t msiprm, i njoftohen pals n munges
n afatet q cakton gjykata. Aktet dhe veprimet e tjera nuk i nnshtrohen
njoftimit.

Paditsi gjat hetimit gjyqsor ka t drejt t ndryshoj shkakun


ligjor t padis. Ai pa e ndryshuar shkakun ligjor t saj, mund t shtoj,
t paksoj ose t ndryshoj objektin e padis.
Kur ndryshimet e msiprme bhen n mungesn e t paditurit
ose t personave t tret t thirrur n gjykim, duhet tu komunikohen
atyre me shkrim.
Nuk quhet shtes e objektit t padis, krkimi i kamats ose i t
ardhurave t tjera t objektit.
Neni 186
Zgjerimi i provave

KREU III
PJESMARRJA E PERSONAVE T TRET
N PROCESIN CIVIL
Neni 189
Ndrhyrja kryesore

Kur pr shkaqe t ligjshme duhet t shtyhet gjykimi i shtjes,


dshmitart e paraqitur n ditn e caktuar pyeten, prve kur gjykata
e mon t nevojshme t pyeten n nj seanc tjetr s bashku me
dshmitart q nuk jan paraqitur.

Kushdo mund t ndrhyj n nj proces gjyqsor q zhvillohet


ndrmjet personave t tjer, kur pretendon pr vete trsisht ose
pjesrisht sendin ose nj t drejt q sht objekt i padis n shqyrtim,
ose q lidhet me prfundimin e gjykimit, duke ngritur padi kundr t
dy palve ose njrs prej tyre.

Neni 187

Neni 190

Pala q sht deklaruar n munges, paraqitet n do moment t


procesit gjyqsor, derisa nuk i sht dhn fund hetimit gjyqsor. Ajo
mund t krkoj q t kryhen veprime procedurale pr llogari t saj
lidhur me hetimin gjyqsor t zhvilluar m par, kur vrteton
pavlefshmrin e thirrjes n gjyq ose mosparaqitjen pr shkaqe t
pavarura prej tij. Gjykata mund t pranoj krkesat e ksaj pale pr

Pr t ndrhyr n nj proces civil sipas nenit 189 t ktij Kodi,


personi i tret duhet t paraqitet n seanc prgatitore ose gjyqsore,
duke i paraqitur gjykats krkesn e tij me shkrim ose duke e depozituar
at n sekretari dhe kur sht rasti edhe prokurn e dokumentet provuese
n aq kopje sa jan ndrgjyqsit. Gjykata urdhron q ato tu njoftohen
palve mundsisht pa shtyr seancn gjyqsore.

72

73

Neni 191
Ndrhyrja dytsore

Neni 194

Kushdo mund t ndrhyj n nj proces gjyqsor q zhvillohet


ndrmjet personave t tjer, kur ka interes pr t mbshtetur njrn
ose tjetrn pal, me t ciln bashkohet n gjykim pr ta ndihmuar at.

Gjykata pranon marrjen pjes t personit t tret n gjykimin


civil me vendim t ndrmjetm.
Kundr vendimit q refuzon marrjen pjes t personit t tret
mund t bhet ankim i veant.

Neni 192
Thirrja e personit t tret

Neni 195
T drejtat procedurale t personit t tret

Secila pal mund t thrres n gjykimin e shtjes nj person


me t cilin mendon se e ka t prbashkt shtjen ose nga i cili mund t
krkohet nj garanci ose shprblim, q lidhet me prfundimin e shtjes.
Personi i tret thirret me krkes t shkruar q paraqitet n
seancn prgatitore ose n sekretarin gjyqsore kur ka filluar shqyrtimi
i padis. Krkesa i njoftohet menjher gjyqtarit i cili urdhron q ti
njoftohet personit t tret, mundsisht pa shtyr seancn gjyqsore t
caktuar.
Thirrja e personit t tret lejohet kur ai ka banim t ditur brenda
kufijve t Republiks s Shqipris dhe derisa nuk ka prfunduar gjykimi
i shtjes n shkall t par.

Personi i tret ka t drejt t kryej t gjitha veprimet procedurale


q u lejohen palve prve atyre q prbjn disponim t objektit t padis.
Me plqimin e t dy palve personi i tret q ka ndrhyr vet
ose sht thirrur n gjykat nga njra prej palve, mund t zer vendin
e pals pr t ciln ka ndrhyr dhe kjo e fundit t dal jasht gjykimit.

Neni 193
Gjykata, kur mon se procesi gjyqsor duhet t zhvillohet n
prani t nj personi t tret, i cili rezulton se ka interes n shtje, e
thrret at dhe pr kt qllim shtyn seancn gjyqsore.
Sekretari njofton at me letrthirrje.

74

Neni 196
Vendimi q jepet pas ndrhyrjes dytsore ose thirrjes s personit
t tret ka efekt kundrejt tij si prsa u prket marrdhnieve t tij me
personin q e ka thirrur ose pr t cilin ka ndrhyr pr ta ndihmuar,
ashtu dhe prsa u prket marrdhnieve t tij me ann kundrshtare.
Neni 197
Nse personi q sht br garant paraqitet n gjyq dhe merr
prsipr t zvendsoj n shtje personin e garantuar, ky i fundit
mund t krkoj largimin e tij nga gjykimi, duke u prfaqsuar n
gjykim nga garantuesi, n rast se palt nuk kan kundrshtim.
Pr kt krkim vendos gjykata por vendimi i saj mbi themelin e
shtjes e shtrin efektin edhe ndaj personit t garantuar.
75

Neni 198
Dalja jasht gjykimit e personit t paditur
Personi q paditet pr pagimin e nj detyrimi ose pr dorzimin
e nj sendi ose pr njohjen e nj t drejte reale, pr t cilat ka pretendime
edhe nj i tret, ka t drejt ta thrras kt n gjykim me qllim q
shtja t gjykohet midis paditsit e ktij personi dhe t krkoj nga
gjykata t dal jasht gjykimit duke pranuar t derdh detyrimin ose t
depozitoj sendin apo t njoh t drejtn reale, n vendin e mnyrn e
caktuar prej saj.
Dalja e t paditurit jasht gjykimit bhet me leje t gjykats.
Kur personi i tret nuk pranon t marr pjes n gjykim vendoset
pushimi i shtjes dhe shuma e derdhur ose sendi i depozituar i
dorzohen paditsit.
Neni 199
Kalimi procedural
Kur njra nga palt vdes, shtja vazhdon nga ose kundr
trashgimtarve t saj.
Kur pala q sht person juridik mbaron, shtja vazhdon nga
ose kundr personit juridik a fizik, t cilit i kan kaluar t drejtat e
detyrimet e personit juridik q ka mbaruar.

Vendimi i dhn ka fuqi edhe kundr personit t cilit i ka kaluar


e drejta n konflikt, me prjashtim t rastit kur e drejta e pronsis
mbi nj send t luajtshm sht fituar me mirbesim (neni 166 i Kodit
Civil) dhe n zbatimin e rregullave mbi regjistrimin e sendeve.
Neni 201
Heqja dor nga gjykimi dhe nga e drejta e padis
Paditsi n do faz t gjykimit mund t heq dor nga gjykimi i
padis. N kt rast gjykata vendos pushimin e gjykimit.
Paditsi n do faz t gjykimit mund t heq dor krejtsisht
ose pjesrisht nga e drejta e padis. N kt rast padia rrzohet dhe
paditsi nuk ka t drejt t ngrej prsri po kt padi. Heqja dor nga
e drejta e padis prpara gjykats s apelit sjell si rrjedhoj prishjen e
vendimit t gjykats t shkalls s par dhe rrzimin e padis.
KREU IV
SIGURIMI I PADISE
Kur lejohet sigurimi i padis
Neni 202

Neni 200

(Shtuar fjal n paragrafin e par me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 10)

Kur gjat zhvillimit t gjykimit e drejta q sht n konflikt i kalon


nj personi tjetr me akt ndrmjet t gjallve ose me titull t posam,
procesi gjyqsor vazhdon midis po atyre palve q ishin n fillim.
Personi t cilit i ka kaluar e drejta n konflikt mund t ndrhyj
ose t thirret n gjykim si person i tret, ose mund t zvendsoj n
gjykim paln nga e cila i ka kaluar e drejta n konflikt, por vetm n
kushtet e parashikuara nga ky Kod.

Me krkesn e paditsit, gjykata brenda 5 ditve lejon marrjen e


masave pr sigurimin e padis, kur ka arsye t dyshohet se ekzekutimi
i vendimit pr t drejtat e paditsit do t bhet i pamundur ose i vshtir.
Sigurimi i padis lejohet kur:
a) padia mbshtetet n prova me shkres;
b) paditsi jep garanci, n masn dhe n llojin e caktuar nga gjykata,
pr dmin q mund ti shkaktohet t paditurit nga sigurimi i padis.

76

77

Garancia mund t krkohet edhe pr rastin e parashikuar nga


shkronja a e ktij neni.
Neni 203
Sigurimi i padis lejohet pr t gjitha llojet e padive dhe n do
faz t gjykimit, derisa vendimi t marr form t prer. Sigurimi i
padis lejohet edhe nga gjykata e apelit, kur padia sht duke u shqyrtuar
prej saj.
Neni 204
Sigurimi i padis mund t krkohet edhe prpara ngritjes s padis
n gjykatn e vendit ku ka banimin paditsi ose ku ndodhet pasuria me
t ciln do t sigurohet padia.
N kt rast gjykata cakton nj afat jo m shum se
pesmbdhjet dit, brenda t cilit duhet t paraqitet padia n gjykat.
Neni 205
Sigurimi i padis mund t lejohet pr t gjith padin, ose vetm
pr ato pjes t saj, q gjykata i gjen t bazuara, n prputhje me
rregullat e parashikuara n nenin 202 t ktij Kodi.
Krkesa, si rregull, shqyrtohet n prani t palve, por n raste t
veanta ose t ngutshme, mund t shqyrtohet edhe pa u thirrur pala tjetr.
Neni 206
Llojet e masave pr sigurimin e padis
Sigurimi i padis bhet:
a) me sekuestrimin e sendeve t luajtshme dhe t paluajtshme si
dhe t kredive t debitorit;
78

b) me marrjen nga ana e gjykats t masave t tjera t


prshtatshme, duke prfshir edhe pezullimin e ekzekutimit.
Gjykata mund t lejoj sigurimin e padis me disa nga llojet e
ndryshme t masave t sigurimit, por gjithmon pr nj shum t
prgjithshme jo m t madhe se at t padis.
Sekuestr nuk mund t vihet mbi sende q, sipas nenit 529 t
ktij Kodi, nuk mund t sekuestrohen.
Neni 207
Ndryshimi dhe zvendsimi i masave pr sigurimin e padis
Gjykata me krkesn e njrs nga palt mund t zvendsoj nj
mas sigurimi me nj tjetr, pasi m par t ket dgjuar edhe paln
kundrshtare.
N kt mnyr veprohet edhe kur gjykata vendos heqjen e mass
s sigurimit, kur mon se sht zhdukur shkaku pr t cilin sht vn ajo.
Neni 208
Ekzekutimi i masave pr ekzekutimin e padis
Vendimet pr sigurimin e padis ekzekutohen sipas rregullave
t caktuara n kt Kod pr ekzekutimin e vendimeve mbi sendet e
luajtshme dhe t paluajtshme.
Neni 209
Ankimi
Kundr vendimit t gjykats q ka vendosur pranimin e krkess
pr sigurimin e padis, pr ndryshimin ose heqjen e sigurimit t padis,
mund t bhet ankim i veant. Ankimi i vendimit t siprm nuk pengon
vazhdimin e shqyrtimit t padis.
79

Neni 210

KREU V

Ankimi kundr vendimit q lejon masn e sigurimit, nuk pezullon


ekzekutimin e tij. Ankimi kundr vendimit me t cilin zvendsohet
ose hiqet masa e sigurimit, pezullon ekzekutimin e tij.

RREGULLA T PRGJITHSHME PR MARRJEN


E PROVAVE

Neni 211
Rnia e mass s sigurimit t padis
Kur padia pr t ciln sht lejuar masa e sigurimit, nuk sht
ngritur brenda afatit t caktuar nga gjykata ose gjyqtari, masa e sigurimit
quhet se ka rn nga fuqia.
Kur vendoset refuzimi i padis ose pushimi i gjykimit t saj,
gjykata vendos heqjen e sigurimit t padis, e cila zbatohet kur vendimi
t marr formn e prer.
Garancia e dhn sipas nenit 202 t ktij Kodi, i kthehet paditsit,
n rast se pala tjetr brenda pesmbshjet ditve pasi vendimi t ket
marr formn e prer, nuk paraqit padi pr shprblimin e dmit t
ardhur pr nj shkak t till.

Neni 213
Lejimi i provave
N zbatim t nenit 12 t ktij Kodi, gjykata me vendim lejon
palt t provojn faktet mbi t cilat i bazojn krkimet dhe pretendimet
e tyre, duke paraqitur n gjykat vetm ato prova q jan t
domosdoshme e q kan lidhje me shtjen e gjykimit.
Neni 214
Pohimi gjyqsor
Pohimet e bra n gjykat prej palve apo prej prfaqsuesve t
tyre, mohen nga gjykata pa nnveftsuar provat e tjera dhe rrethanat
e shtjes.

Neni 212
Ligjrimi i mass s sigurimit t padis

Neni 215
Letrporosia

Kur n vendimin prfundimtar padia pranohet, gjykata vendos


edhe ligjrimin e sigurimit t padis.
Kur si mas sigurimi t padis sht vendosur sekuestrimi, ajo
kthehet n sekuestrim ekzekutiv, pasi vendimi prfundimtar t marr
formn e prer.

Kur prova duhet t merret jasht territorit t veprimtaris s


gjykats, kjo i delegon kompetencat e saj gjykats s vendit ku ndodhet
prova, prve kur palt e krkojn bashkrisht q pr kt qllim t
delegohet njri prej antarve t trupit gjykues.
N vendimin e gjykats caktohet nj afat brenda t cilit duhet t
merret prova dhe caktohet seanca tjetr pr vazhdimin e gjykimit.

80

81

Neni 216
Prova merret nga gjyqtari i caktuar prej kryetarit t gjykats q
i sht drejtuar krkesa, duke pasqyruar veprimet e kryera n
procesverbal, i cili i drgohet gjykats n afatin e caktuar.
Palt jan t lira t marrin pjes n marrjen e provs.
Deklaratat e palve dhe t dshmitarve merren n vetn e par
dhe pasi i lexohen deklaruesit, nnshkruhen prej tij.
Neni 217
Gjyqtari q procedon pr marrjen e provs edhe kur delegohet
sipas nenit 215 t ktij Kodi, zgjedh me vendim t gjitha shtjet q
dalin gjat marrjes s provs.
Neni 218
Dshmitari q nuk flet ose nuk dgjon
Kur merret n pyetje nj person q nuk flet ose nuk dgjon, n
qoft se pyetja e tyre nuk mund t bhet me shkrim, gjykata thrret nj
person q i kupton shenjat e personit q merret n pyetje.
Neni 219
Ndihma juridike nga gjykatat e shteteve t huaja
Kur sht e nevojshme t kryhet nj veprim procedural gjyqsor
jasht kufijve t Republiks s Shqipris, pr sqarimin e rrethanave,
kostatimin e fakteve, drgimin e nj dokumenti apo pr arsye t tjera
q gjykata e quan t nevojshme pr sqarimin e shtjes n gjykim,
gjykata nprmjet Ministris s Drejtsis t Republiks s Shqipris
i krkon ndihmn juridike prkatse organit kompetent t shtetit tjetr.
82

Kur veprimi procedural juridik mund t kryhet nga prfaqsia


diplomatike ose konsullore e Republiks s Shqipris, krkesa i
drejtohet ksaj t fundit.
Krkesa e siprme duhet t prcaktoj shtjet pr t cilat
krkohet ndihma juridike dhe t prmbaj t dhnat e nevojshme pr
plotsimin e ndihms juridike.
Kur midis dy shteteve ka marrveshje pr dhnien e ndrsjell
t ndihms juridike, zbatohen dispozitat e ksaj marrveshjeje.
Neni 220
Zbatimi i ligjit t huaj
N rast se pr gjykimin e nj shtjeje sht e nevojshme t
zbatohen ligjet e nj shteti tjetr, gjykata duhet t bj t gjitha prpjekjet
pr ti gjetur dhe zbatuar ato sipas prmbajtjes s tyre.
Kur do prpjekje e gjykats sipas paragrafit t par t ktij neni
sht e pasuksesshme dhe asnj nga palt nuk kan mundur tia sigurojn
gjykats dispozitat e krkuara, t vrtetuara nga organet kompetente
t shtetit tjetr, gjykata vendos sipas legjislacionit shqiptar.
Neni 221
Ndihma juridike pr gjykatat e shteteve t huaja
Gjykatat shqiptare u sigurojn ndihm juridike gjykatave t
shteteve t tjera me krkesn e tyre. Ndihma juridike nuk mund t
jepet kur:
a) dhnia e saj nuk pajtohet me parimet themelore t legjislacionit
shqiptar n fuqi;
b) objekti i krkess nuk sht n kompetencn e gjykatave
shqiptare.

83

Neni 222
Krkesa pr dhnien e ndihms juridike t br nga gjykata e nj
shteti t huaj duhet t prmbaj kushtet e parashikuara nga neni i
msiprm, t jet hartuar n gjuhn shqipe ose t jet prkthyer n
kt gjuh dhe ti jen bashkngjitur shpenzimet e nevojshme pr
prkthim. N rast t kundrt gjykata ose marrsi mund t refuzoj
kryerjen e veprimeve t krkuara.
Kur ndrmjet dy shteteve ka marrveshje pr dhnien e ndrsjell
t ndihms juridike, zbatohen dispozitat e ksaj marrveshjeje.
Neni 223
Marrja e provave te t trett
Gjykata, me krkesn e pals s interesuar, mund t urdhroj
paln tjetr ose nj person t tret q nuk merr pjes n shtje, t
paraqes n gjykim nj dokument ose nj send tjetr, kur mohet e
nevojshme prej saj.
N kt rast gjykata jep udhzimet e nevojshme pr kohn, vendin
dhe mnyrn e paraqitjes s tyre. Pala q ka krkuar marrjen e
dokumentit sht e detyruar t tregoj me hollsi t gjitha rrethanat q
bjn t besueshme se ku ndodhet dokumenti, karakteristikat e tij, si
dhe faktet q do t provohen me kt dokument.
Shpenzimet e nevojshme parapaguhen nga pala q ka br
krkesn.
Neni 224

organit qendror nga i cili varet administrata shtetrore ku ndodhen t dhnat


e krkuara. Kur krkesa refuzohet, krkesa e pals quhet si e
paparashtruar.
Neni 224/a
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 51)

Kur pr konstatimin ose sqarimin e fakteve, q kan lidhje me


mosmarrveshjen n gjykim krkohen njohuri t posame n fushat e
shkencs, tekniks ose t artit, gjykata mund t thrras nj ose m
shum ekspert.
Ekspertt caktohen sipas rregullave t prcaktuara n kt Kod.
Neni 224/b
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 52)

Eksperti e jep mendimin e tij me shkrim, por mund t dgjohet


n seanc gjyqsore dhe t pyetet nga gjykata dhe nga palt.
Mendimi i ekspertit nuk sht i detyrueshm pr gjykatn dhe,
kur kjo ka mendim t kundrt me ekspertin, duhet t arsyetoj me
hollsi kt mendim n vendimin prfundimtar ose n nj vendim q
jep gjat gjykimit.
Nuk sht n misionin e ekspertit t jap nj mendim juridik.
Neni 224/c
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 53)

Gjykata mund t krkoj zyrtarisht nga organet e administrats


shtetrore t dhna me shkrim pr akte dhe dokumente q ndodhen n at
organ dhe q sht e nevojshme t shqyrtohen n procesin gjyqsor. Kur
t dhnat e krkuara prbjn sekret shtetror, gjykata krkon lejen e

Eksperti sht i detyruar t prmbush detyrat e ngarkuara nga


gjykata, prve kur parashtron shkaqe t prligjura q pranohen nga
gjykata.
Mosparaqitja e ekspertit n gjykat, pa shkaqe t prligjura,
shkakton sjelljen e tij me detyrim.

84

85

Prjashtimi i ekspertit nga pjesmarrja e tij n gjykim bhet kur


jan kushtet e prcaktuara prej nenit 72 t ktij Kodi.

Neni 226
Betimi

Neni 224/
Prgjegjsia e ekspertit

Gjykata prpara se eksperti t filloj nga kryerja e detyrs, i


kujton atij rndsin e funksioneve pr t cilat sht thirrur pr ti
prmbushur dhe e fton t bj betimin se do t kryej mir e me nder
detyrat q i jan besuar, me t vetmin qllim q tia bj t ditur gjykats
t vrtetn.

(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 54)

Eksperti ka prgjegjsi sipas Kodit Penal n rast se kundrshton


t kryej detyrn q i ngarkohet ose kryen nj ekspertim t rrem.
Eksperti sht i detyruar t shprblej dmet q pr faj t tij u
jan shkaktuar palve ose pjesmarrsve t tjer n proces.
KREU VI
EKSPERTI DHE EKSPERTIMI
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 50)

Neni 225
Mnyra e caktimit
Caktimi i ekspertit bhet nga gjykata duke marr edhe mendimin
e palve e t pjesmarrsve n gjykim. Vendimi pr emrimin e
ekspertit i bhet i ditur ktij prej sekretarit gjyqsor, duke iu njoftuar
edhe data pr tu paraqitur n seancn e caktuar.
Eksperti q nuk pranon t kryej kt detyr, duhet ti njoftoj
gjykats argumentet prkatse t paktn pes dit prpara seancs
gjyqsore.
Pr rrethana t dala rishtazi palt krkojn menjher
prjashtimin e ekspertit, duke parashtruar argumentet prkatse.

86

Neni 227
Caktimi i detyrave
Gjykata, pasi merr edhe mendimin e palve, i cakton ekspertit
shtjet pr t cilat duhet t merret mendimi i tij.
Eksperti ka t drejt t njihet me materialet e shtjes, t marr
pjes n seanc gjyqsore, t bj pyetje, t jap shpjegime dhe t
krkoj nga palt t marr t dhna nga t trett brenda kufijve t
nevojshm pr kryerjen e detyrs.
Eksperti mund t asistohet edhe nga ndihms t tij, por prgjegjsia
pr saktsin e ekspertimit i mbetet atij.
Kur sipas vendimit t gjykats pr kryerjen e ekspertimit sht e
nevojshme q eksperti t njihet me sende, evidenca, llogari e dokumente
t tjera, palt mund t jen t pranishme dhe mund ti paraqitin ekspertit
me shkrim mendime,e vrejtje t specialistve t tyre, t cilt mund t
pyeten me cilsin e dshmitarit ose krkesa q lidhen me plotsimin e
detyrs, por gjithnj brenda kompetencave t caktuara n vendimin e gjykats.
Neni 228
Kryerja dhe vlersimi i ekspertimit
Kur ekspertimi kryhet me pranin e gjykats ose t gjyqtarit t
deleguar, mbahet procesverbal, por gjykata mund ti krkoj ekspertit
87

q t jap prfundimet e ekspertimit n nj raport me shkrim.


Kur ekspertimi kryhet pa pjesmarrjen drejtprdrejt t gjykats,
eksperti duhet t hartoj nj raport me shkrim mbi ekspertizn e kryer,
n t ciln duhet t gjejn pasqyrim edhe vrejtjet e krkesat e palve.
Deklaratat eventuale t palve t prmendura n raport vlersohen
nga gjykata, duke pasur parasysh rregullat e parashikuara n nenin 29
t ktij Kodi.
Raporti duhet t depozitohet n sekretari n afatin e caktuar nga
gjykata.
Neni 229
Prsritja e ekspertimit
Kur shihet se ekspertimi sht i met ose i paqart, si dhe kur ka
ndryshim mendimesh midis ekspertve, gjykata, kryesisht ose me
krkesn e ndonjrs nga palt, mund t krkoj sqarime plotsuese
ose t urdhroj kryerjen e nj ekspertimi t ri, duke thirrur ekspert
t tjer.
Neni 230
Pasqyrimi i prfundimeve t ekspertimit
Mendimi i ekspertit duhet t jet i arsyetuar.
Kur ekspertt jan t nj mendimi, prfundimet e ekspertimit
mund ti parashtroj njri q caktohet prej tyre; kur ka ndryshim
mendimesh midis ekspertve, secili prej tyre duhet t parashtroj vet
mendimin e tij. Pasi t ken dhn mendimin, ekspertve mund tu
bhen pyetje.

88

KREU VII
THNIET E DSHMITARVE
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 55)

Neni 231
Kufijt e lejimit t provave me dshmitar
Prova me dshmitar lejohet n t gjitha rastet, prve kur ligji
pr vlefshmrin ose provimin e nj veprimi juridik krkon shkres.
Neni 232
(Ndryshuar fjalia e dyt me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 11)

Nuk lejohet prova me dshmitar kundr ose tej prmbajtjes s


nj akti zyrtar ose privat q prbn prov t plot. Gjithashtu, nuk
lejohet t provohet me dshmitar marrveshja e palve pr ndryshimin
e kontrats ose shuarja, me an t pagimit ose t faljes s detyrimeve
n t holla, q rrjedhin nga nj kontrat e br me dokument.
Neni 233
Rastet e lejimit t provs me dshmitar
Rregullat e caktuara n dy nenet e msiprme nuk zbatohen dhe
lejohet prova me dshmitar:
a) kur dokumenti q krkohet nga ligji pr vlefshmrin ose
provimin e veprimit juridik ka humbur ose sht prishur pa fajin e pals;
b) kur ka nj fillim prove me shkres. Quhet fillim prove me
shkres do shkres, q rrjedh nga ai, kundrejt t cilit drejtohet krkimi
dhe nga prmbajtja e s cils del se fakti i pretenduar sht pothuajse
i vrtet;
89

c) kur veprimi juridik i br me shkres sht kryer:


- n kundrshtim me ligjin, n mashtrim t ligjit;
- nn ndikimin e mashtrimit, kanosjes, ose pr shkak t nj
marrveshje me keqbesim t br midis prfaqsuesit t njrs pal
dhe pals tjetr;
- nn ndikimin e nevojs s madhe t pals;
) kur pr shkak t rrethanave n t cilat sht kryer veprimi
juridik ose t marrdhnieve t posame t palve, nuk ka qen e
mundur t merrej prova me shkres.

- bashkshortt ende t pandar, fmijt, prindrit, gjyshrit,


ose kushrinj, n vij t drejt ose t trthort deri n shkall t dyt,
prve kur shtja ka lidhje me probleme personale e familjare, si
dhe t miturit nn katrmbdhjet vje, prve kur thniet e tyre jan
t domosdoshme pr zgjidhjen e shtjes.
Kta persona vendosin vet nse do t dshmojn dhe nuk mund
t dnohen pr refuzimin pr t br dshmi.

Neni 234

(Ndryshuar paragrafi III me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Kundr ose tej prmbajtjes s nj veprimi juridik t br me


shkres, personi i tret sht i lir n paraqitjen e provave. Kur njra
prej palve kontraktuese pretendon se veprimi juridik sht kryer vetm
n dukje, pa pasur qllim q palt t krijojn pasoja juridike, ose pr t
mbuluar nj veprim tjetr juridik, t cilin palt e kan dashur, prova
me dshmitar lejohet n rastet kur ka prov me shkres t lshuar
nga pala tjetr ose deklarime t bra prej ksaj prpara institucioneve
shtetrore, nga t cilat bhet e besueshme se veprimi juridik sht
kryer vetm pr dukje.

Dshmitart dgjohen nga gjykata n debatin gjyqsor. N raste


t veanta ose pr shkak smundjeje apo pr shkak t puns s veant
q bn dshmitari, rrethana kto q e bjn t pamundur paraqitjen e
tij n gjykim, gjykata mund t vendos q pyetja e tij t bhet jasht
qendrs s gjykats nga nj antar i trupit gjykues. N kto raste pyetja
e dshmitarit bhet prpara seancs gjyqsore t radhs dhe dshmia
e marr lexohet n seancn gjyqsore. Pyetja e dshmitarit bhet
kurdoher n prani t palve apo prfaqsuesve t tyre, t cilt njoftohen
rregullisht.
Dshmia e Presidentit t Republiks merret n selin ku ai
ushtron funksionin e Kryetarit t Shtetit.
Kur duhet t merret dshmia e Kryetarit t Kuvendit, Kryetarit
t Kshillit t Ministrave, Kryetarit t Gjykats Kushtetuese ose
Kryetarit t Gjykats s Lart, kta mund t krkojn t pyeten n
selin ku ushtrojn detyrn e tyre.
Gjykata vlerson thniet e dshmitarve n harmoni ndrmjet
tyre dhe me provat e tjera t marra gjat shqyrtimit t shtjes.

Neni 235
Ndalimi i pyetjes si dshmitar
Nuk mund t pyeten si dshmitar:
- prfaqsuesit e palve n shtje, pr rrethana pr t cilat kan
marr dijeni nga t prfaqsuarit e tyre pr shkak t detyrs s tyre si
prfaqsues;
- personat q pr shkak t metash fizike ose psikike nuk jan t
aft t kuptojn drejt faktet q kan rndsi pr shtjen dhe t bjn
dshmi t rregullt;
90

Neni 236
Rregullat pr dgjimin e dshmitarve

91

Neni 237
Betimi

Neni 240
Ballafaqimi i dshmitarve

Kryetari i seancs gjyqsore, pasi t jet siguruar pr identitetin


e dshmitarve, i ndrgjegjson ata pr rndsin e misionit e t betimit
prpara gjykats dhe u njofton atyre se jan t detyruar t tregojn t
vrtetn pr far ata din n lidhje me shtjen, i paralajmron pr
prgjegjsin q ata kan pr dshmi t rreme. Ndrkoh, sekretari
gjyqsor lexon formuln e betimit si m posht: I ndrgjegjshm,
betohem se do t them t vrtetn dhe vetm t vrtetn. Dshmitari
n kmb prgjigjet Betohem dhe pret jasht salls s gjyqit me
porosin t mos merren vesh me njri-tjetrin.

Kur ndrmjet thnieve t dshmitarve ka mosprputhje t tilla


q krijojn vshtirsi pr zbulimin e t vrtets, gjykata vet ose me
krkesn e palve bn ballafaqimin e dshmitarve t pyetur m par.

Neni 238
Radha e pyetjes
Radha e pyetjes s dshmitarve caktohet nga kryetari i seancs
duke mbajtur parasysh dshmitart e secils pal. Ata pyeten nj nga
nj n prani t palve, pa pranin e dshmitarve q pyeten m von.
Neni 239
Dshmitari pyetet m par nga pala q e ka krkuar thirrjen e tij
dhe pastaj nga pala tjetr. Secila nga palt ka t drejt ti bj pyetje
plotsuese dshmitarit pr t sqaruar apo plotsuar prgjigjet e dhna
nga ai. N do rast palt i drejtojn pyetje dshmitarit me leje dhe
nprmjet gjykats.
Gjykata mund t bj pyetje e t krkoj sqarime kurdoher q e
konsideron t nevojshme pr zgjidhjen e drejt t shtjes.

92

Neni 241
Ripyetja e dshmitarit
Pas mbarimit t dshmis dshmitari mund t largohet me leje
t gjykats. N rast se ripyetja e tij mund t jet e nevojshme, ather
gjykata urdhron q ai t qndroj n sall pa kontaktuar me
dshmitart e tjer.
Neni 242
Heqja dor nga pyetja e dshmitarit
Pala q ka krkuar thirrjen e nj dshmitari mund t krkoj q
ai t mos pyetet. Krkesa merret parasysh n rast se pala tjetr sht
dakord dhe kur gjykata mon se pyetja e tij nuk do t jet e nevojshme
pr sqarimin e shtjes.
Neni 243
Kur gjat gjykimit t shtjes rezultojn t sqaruara faktet dhe
pretendimet e palve, gjykata, vet ose me krkesn e tyre, mund t
heq dor nga pyetja e dshmitarve t tjer t thirrur pr kt qllim.

93

Neni 244
Prdorimi i shnimeve prej dshmitarit
Gjykata mund t lejoj dshmitarin q t prdor shnime ose t
dhna t tjera t shkruara, kur flasin pr shtje q kan t bjn me
llogari e t dhna q sht e vshtir t mbahen mend.
Neni 245
Denoncimi pr dshmi t rreme
N rast se nj dshmitar bn dshmi t rreme prpara gjykats,
kjo vendos denoncimin n prokurori pr ndjekje penale.
KREU VIII
SHKRESAT
Neni 246
Fuqia provuese e shkresave
Shkresat kan fuqi provuese kur jan hartuar n formn e caktuar,
kan elementet e nevojshme pr vlern e tyre, nuk jan t coptuara,
t grisura ose t shuara, nuk kan grvishtje, ose shtesa midis rreshtave,
ose rregullime t tjera me shuarje dhe mund t lexohen.
Neni 247
Shkresa, kur sht e dmtuar n mnyrn e parashikuar n nenin
e msiprm, prezumohet se sht br pr t zhveftsuar vlern
provuese t saj, prve kur provohet e kundrta.

94

Neni 248
Personi q paraqet dhe prdor si mjet provues nj shkres q ka
ndryshime, duhet t vrtetoj se ndryshimet jan br nga ai q e ka
nxjerr shkresn, ose nga ai q mund ti shrbej si prov, ose nga ai
q i ka kaluar e drejta, ose jan br nga dikush tjetr me porosi t
ktyre.
Neni 249
Kur shkresa q paraqitet referon n nj shkres tjetr, ajo
bashkohet me kt, prve kur shkresa q merret zvendson shkresn
referuese ose prmban prmbajtjen e saj t plot.
Kur shkresa q u mor ka prmbajtje t ndryshme nga shkresa
referuese, ather paraplqehet prmbajtja e ksaj t fundit.
Neni 250
Shkresa n ruajtje ose n pamundsi prdorimi
N rastet kur prova me shkres sht n ruajtje pr arsye ligjore
ose pamundsi prdorimi dhe nuk mund t merret, gjykata ka t drejt
q prve mjeteve t tjera, t lejoj t merret kopje e saj e legalizuar,
e cila ka fuqi provuese sikurse edhe shkresa origjinale. Kur kjo m
pas ka humbur, gjykata vendos t administrohet shkresa q vrteton
njsin me origjinalin.
Neni 251
Kopja e shkress dhe origjinali i saj
Kopjet e shkresave kur saktsia e tyre vrtetohet nga personi
kompetent kan t njjtn fuqi provuese me origjinalin.
95

Neni 252
Verifikimi n vend i prmbajtjes s shkress
N qoft se pr shkaqe t justifikuara sht e vshtir marrja e
provs n gjykim ose pr shkak t rndsis s saj ose t natyrs s saj
ekziston rreziku t humbas ose t dmtohet, gjykata mund t urdhroj
t verifikohet shkresa nga nj antar i trupit gjykues ose t kontrollohet
me letrporosi nga gjykata e vendit ku ndodhet shkresa ose t lejoj t
merret fotokopje ose fotografia e vrtetuar.
Neni 253
Aktet zyrtare
Aktet zyrtare q prpilohen nga npunsi i shtetit ose personi q
ushtron veprimtari publike, brenda kufijve t kompetencs s tyre dhe
n formn e caktuar, prbjn prov t plot t deklarimeve q jan
br prpara tyre pr faktet q kan ngjar n prani t tyre ose pr
veprimet e kryera prej tyre. Lejohet t provohet e kundrta vetm kur
pretendohet se shkresa sht e falsifikuar.
Neni 254
Aktet zyrtare q dalin nga organet shtetrore dhe q prmbajn
nj urdhr, nj vendim ose do mas tjetr t marr prej tyre ose q
tregojn kryerjen e nj veprimi nga ana e ktyre organeve, prbjn
prov t plot pr prmbajtjen e tyre. Lejohet t provohet e kundrta
vetm kur pretendohet se shkresa sht e falsifikuar.
Neni 255

Neni 256
Shkresat e prpiluara nga npunsi i shtetit t huaj ose nga personi
i huaj q ushtron veprimtari publike dhe q konsiderohen si ent publik
n at vend, kan fuqi provuese q parashikohet n nenin 253.
Neni 257
Shkresat q prpilohen n baz t nenit 253 pr kryerjen ose
vrtetimin e veprimit juridik, prsa u prket deklarimeve t palve,
prbjn prov t plot pr t gjith.
Dispozitat e prmendura n paragrafin e msipm kan fuqi pr
gjithka q prmendet n shkres, prderisa kan lidhje t drejtprdrejt
me objektin kryesor t shkress. Ato q nuk kan lidhje t drejtprdrejt
konsiderohen si fillim prove me shkres.
Neni 258
Shkresa e thjesht
Shkresa q sht prpiluar nga nj person zyrtar q nuk ka qen
kompetent ose q nuk sht sipas forms s caktuar, ka fuqin provuese
t nj shkrese t thjesht, n rast se sht nnshkruar nga palt.
Neni 259
Shkresa e thjesht e nnshkruar nga personi q e ka lshuar,
prbn prov t plot se deklarimet q prmban jan t atij q e ka
nnshkruar, n rast se personi kundr t cilit paraqitet shkresa pranon
se sht nnshkruar prej tij.

Kopjet dhe shkurtimet e akteve t prmendura n nenet 253 dhe


254, t vrtetuara sipas ligjit, kan fuqi provuese sikundr edhe origjinali.
96

97

Neni 260
Shkresa private quhen edhe:
- librat e tregtarve dhe profesionistve q i mbajn sipas Kodit
Tregtar ose dispozitave t tjera;
- librat e avokatve, noterve, prmbaruesve, mjekve,
farmacistve e t profesioneve t tjera, sipas dispozitave n fuqi.
Kur paraqiten si prov pjes nga libri ose e tra dhe prmbajn
edhe t dhna q nuk kan lidhje me objektin e gjykimit, mund t merren
ato pjes t shkress q kan lidhje me at.
Neni 261
Shkresa private merr dat t sakt kundrejt personave t tret
vetm nga dita q sht vrtetuar nga noteri ose npunsi publik
kompetent sipas ligjit ose kur vdes nj nga ata q e ka nnshkruar ose
nuk ka qen n gjendje fizike t shkruaj ose kur prmbajtja e tij
thelbsore sht prsritur ose konstatuar n nj akt zyrtar, si dhe nga
dita n t ciln ka ngjar ndonj fakt tjetr q provon n t njjtn
mnyr se shkresa sht prpiluar n nj dat t mparshme.
Neni 262
Shkresa private prbn prov n favor t prpiluesit vetm n
qoft se at e paraqet pala kundrshtare ose n qoft se bhet fjal pr
librat q prmenden n nenin 260.

njjtat libra, por lejohet t provohet e kundrta kur pretendohet falsiteti.


Megjithat, kundr personave q nuk jan detyruar t mbajn kto
libra, prbjn prov t plot pr gjersin e pretendimeve, kur qenia
e tyre sht vrtetuar me nj mnyr tjetr dhe vetm pr nj vit q
nga dita e nnshkrimit, prve kur i detyruari provon me nnshkrimin
e vet prmbajtjen e tyre.
Neni 264
Detyrimi pr paraqitjen e provs shkresore
(Ndryshuar titulli me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 56)

do ndrgjyqs detyrohet kryesisht t paraqes shkresat q ka


prdorur pr t ndihmuar n gjykimin e shtjes.
do ndrgjyqs ose person i tret detyrohet t paraqes shkresat
q disponon dhe q mund ti vlejn si prov, prve kur ka shkaqe
serioze dhe justifikon mosparaqitjen e tyre. Si shkaqe serioze
konsiderohen veanrisht rastet kur nuk lejohet pr t dshmuar.
Neni 265
Ekzekutimi i vendimit q urdhron paraqitjen e shkress bhet
sipas dispozitave q kan t bjn me ekzekutimin pr dorzimin e
sendit ose kryerjen e veprimit.
Kjo dispozit zbatohet edhe kur shkresat ndodhen n nj organ
shtetror ose t personat juridik shtetror, prve kur shkresa prbn
sekret shtetror.

Neni 263

Neni 266
Shkresa n gjuh t huaj

Librat q prmenden n nenin 260, paragrafi 1 dhe 2, kur jan


prpiluar n formn e caktuar, prbjn prov t plot pr sa shkruhet
n to, pr tregtart ose personat e tjer q detyrohen t mbajn t

Kur shkresa sht n gjuh t huaj, ajo paraqitet bashk me


prkthimin e saj n gjuh shqipe, t legalizuar nga ambasada apo
konsullata prkatse ose nga organi tjetr kompetent.

98

99

Kur gjykata nuk mund ta kontrolloj vet saktsin e prkthimit,


emron prkthyes.
Neni 267
Detyrimi pr t provuar se shkresa private sht origjinale
Kur origjinaliteti i shkress private vihet n dyshim, ai q e
paraqet duhet ta provoj at, prve kur shkresa sht aq e ndryshuar
sa gjykata e ka t vshtir t konstatoj se sht origjinale.
Personi ndaj t cilit paraqitet shkresa private sht i detyruar t
deklaroj menjher se e pranon ose jo origjinalitetin e nnshkrimit,
ndryshe shkresa konsiderohet si e pranuar.
N qoft se njihet ose vrtetohet origjinaliteti i nnshkrimit, quhet
se sht vrtetuar origjinaliteti i prmbajtjes, me rezervn e goditjes
s tij pr falsitet.
Neni 268
Shkresa private mund t provohet si origjinale me do lloj mjeti
provues.
Neni 269
Procedura e krahasimit t shkresave
Kur bhet krahasimi i shkresave, ai q paraqet provn detyrohet
jo m von se dhjet dit prpara dats s caktuar pr krahasim, ti
njoftoj ndrgjyqsit listn e shkresave me t cilat do t bhet krahasimi
ose t depozitoj origjinalet n sekretarin e gjykats. Vrtetsia e
ktyre shkresave nuk duhet t kundrshtohet.
Kur shkresat q mund t krahasohen i disponon pala kundrshtare
ose personi i tret, mund t krkohet paraqitja e tyre. N rast kundrshtimi
zbatohen rregullat e parashikuara prej nenit 265 t ktij Kodi.
100

Ndrgjyqsi ose personi i tret t cilit i mohohet origjinaliteti i


shkrimit ose nnshkrimit, mund t detyrohet t shkruaj para gjykats
ose gjyqtarit t deleguar me letrporosi nj tekst t caktuar me t cilin
do t bhet krahasimi. Teksti i bashkohet dosjes. Gjykata mon lirisht
mohimin e ndrgjyqsit ose personit t tret t shkruaj ose t bj
prpjekje pr t ndryshuar shkrimin e tij.
Neni 270
Goditja pr falsitet
do shkres mund t goditet pr falsitet. Shkresat private mund
t goditen pr falsitet edhe kur nga krahasimi me t tjera vrtetohet se
jan origjinale.
Neni 271
Denoncimi pr ndjekje penale
Kur falsifikimi i atribuohet nj personi t caktuar mund t bhet
denoncimi pr ndjekje penale.
Neni 272
Kur krijohen dyshime serioze pr falsifikim ndaj nj personi
konkret edhe nse shkresa q paraqitet si e falsifikuar vlersohet si
thelbsore pr sqarimin e shtjes, gjykata ka t drejt t pezulloj
gjykimin e saj deri n prfundimin e gjykimit t shtjes penale,ose t
urdhroj t paraqiten prova pr falsifikimin.
Neni 273
Provimi i falsitetit t nj shkrese
Kush pretendon falsitetin e nj shkrese, sht njkohsisht i
101

detyruar t paraqes ato shkresa q vrtetojn falsitetin dhe t tregoj


emrat e dshmitarve ose mjetet e tjera provuese, prndryshe
pretendimi tij sht i papranueshm.
Neni 274
Kur shkresa paraqitet si e falsifikuar, pa treguar personin t cilit
i atribuohet falsiteti, gjykata urdhron marrjen e provave, vetm kur
ai q paraqet shkresn kmbngul q t nxirret si prov dhe mohet se
ka rndsi thelbsore pr sqarimin e shtjes.
Neni 275
Sekretaria e gjykats drgon menjher kopjen e do vendimi q
shpall shkresn si t falsifikuar te prokurori dhe n organin shtetror
q ka nxjerr shkresn.
Shkresa q shpallet e falsifikuar nuk i jepet ndrgjyqsit, por mbetet
n arkivin e gjykats, s bashku me vendimin q shpall shkresn t falsifikuar.
N kto raste sekretari shnon mbi shkres se ajo sht e falsifikuar.
Kur jepet kopja e saj, ajo prmban edhe shnimin q prmendet
n paragrafin e siprm.
Neni 276
Personat, q nuk marrin pjes n shtje, kur u krkohet nj
shkres q ndodhet pran tyre dhe nuk ka mundsi ta paraqitin brenda
afatit q u ka caktuar gjykata, jan t detyruar t njoftojn gjykatn pr
mosparaqitjen e shkress n afat, duke treguar edhe shkaqet. Gjykata,
kur nuk i gjen me vend shkaqet e treguara, si dhe kur nuk sht
lajmruar se dokumenti i krkuar nuk ka mundsi t drgohet, ka t
drejt t dnoj personat prgjegjs, sipas nenit 167 t ktij Kodi.
102

Neni 277
Pala kundr s cils sht paraqitur si prov nj shkres mund t
kundrshtoj vrtetsin e saj n njrn nga kto mnyra:
a) duke mohuar shkrimin ose nshkrimin e saj n shkresn e
thjesht;
b) duke deklaruar se nuk di q shkrimi ose nnshkrimi n shkresn
e thjesht t jet e trashgimlnsit t saj ose i personit nga i cili ajo
heq t drejta;
c) duke pretenduar se dokumenti sht i falsifikuar.
Neni 278
Filmat fotografik, kinematografik e regjistrime t tjera
Filmat fotografik ose filmat kinematografik, kasetat e do Iloji,
si dhe do lloj tjetr regjistrimi, mund t prbjn prov pr ngjarjet e
sendet q jan regjistruar, kur gjykata bindet pr saktsin e vrtetsin
e tyre. Pr kt qllim ajo mund t thrras edhe ekspert kompetent.
Neni 279
Fotografit ose fotokopjet e shkresave kan fuqi t njjt me
origjinalin, prderisa saktsia e tyre vrtetohet nga personi,q sipas
ligjit, sht kompetent t nxjerr kopje.
Neni 280
Gjykata, pas kontrollimit t vrtetsis s dokumentit, me
vendimin q jep gjat gjykimit ose me vendimin prfundimtar, shprehet
nse dokumenti sht ose jo i vrtet. Kur rezulton se dokumenti nuk
sht i vrtet, gjykata e prjashton kt nga provat dhe, n qoft se
rezulton se dokumenti sht i falsifikuar, ia drgon prokurorit pr t
br ndjekje penale.
103

Gjykata, me vendimin q pranon se dokumenti sht i vrtet,


dnon paln q ka pretenduar falsifikimin ose q ka mohuar shkrimin
ose nnshkrimin e saj me gjob deri n 50 000 lek.
KREU IX
POHIMET E PALVE
Neni 281
Pohimi gjyqsor mund t jet i rastit ose i nxitur nprmjet
pyetjeve t bra n mnyr zyrtare pr nj qllim t till.
Neni 282
Pohimi gjyqsor i rastit mund t jepet n form verbale ose n
do akt procedural t nnshkruar personalisht nga pala.

Neni 284
Pala e pyetur duhet t prgjigjet vet personalisht. Ajo nuk mund
t prdor shnime t shkruara e t paraprgatitura. Megjithat,
gjykata mund t lejoj t prdoren shnime ose t dhna t tjera t
shkruara, kur flasin pr shtje q kan t bjn me llogari e t dhna
q sht vshtir t mbahen mend.
Neni 285
Mosparaqitja dhe refuzimi i prgjigjes nga pala
Kur pala e pyetur nuk paraqitet ose refuzon t prgjigjet pa shkaqe
t justifikuara, gjykata, duke vlersuar edhe provat e tjera, mund ti
marr si t pranuara faktet e parashtruara n pyetjet. Kur mosparaqitja
e pals pr tu prgjigjur sht me arsye, gjykata vendos shtyrjen e
seancs ose marrjen e prgjigjeve edhe jasht seancs gjyqsore.
KREU X

Neni 283
Procedura e krkimit t pohimeve t palve

KQYRJA E PERSONAVE, SENDEVE DHE KQYRJA N


VEND, EKSPERIMENTIMI

Pyetjet bhen pr fakte, rrethana dhe n mnyr q t pohohen


apo kundrshtohen pretendimet e palve.
Gjykata, pr pranimin e pyetjeve procedon n mnyrn dhe afatet
e caktuara n vendimin e saj t ndrmjetm.
Nuk lejohen t bhen pyetje mbi fakte t ndryshme nga ato t
formuluara n vendimin e gjykats, prve pyetjeve pr t cilat palt
bien dakord dhe q gjykata mon se jan t dobishme pr procesin
gjyqsor. Gjykata mund n do rast t krkoj sqarimet e nevojshme
pr prgjigjet e dhna.

Neni 286

104

Kur mohet e nevojshme nga gjykata q nj person ose nj send


t kqyren drejtprdrejt prej saj, kryesisht ose me krkesn e palve,
vendos q t bhet kqyrja n vend e tyre me ose pa ekspert.
Neni 287
Procedura e kqyrjes
Kqyrja e personave, e vendeve, e sendeve t luajtshme ose t
paluajtshme, bhet me vendim t gjykats, n t ciln caktohet koha,
vendi dhe mnyra e kqyrjes.
105

Kqyrja n vend bhet nga vet gjykata ose nga gjyqtari i deleguar
prej saj ose nga gjyqtari i vendit ku do t bhet kqyrja. Kur sht e
nevojshme mund t jet i pranishm edhe nj ekspert teknik, i cili
vepron sipas rregullave t parashikuara n kreun VI t pjess s dyt
t ktij Kodi.
Pr kryerjen e kqyrjes palt njoftohen rregullisht.

t siguruar paraqitjen e sendeve, si dhe t marr masa pr t hyr n


vende q duhet t ekspozohen ose t shqyrtohen nga gjykata.
Ajo mund t urdhroj futjen n vendet q jan n pronsi ose n
posedimin e personave q nuk lidhen me proces gjyqsor, mund t
dgjoj kta t fundit, duke marr masat e nevojshme q t mos
dmtohen interesat e tyre.

Neni 288
Mosprekja e dinjitetit personal

Neni 291
Prmbajtja e procesverbalit t kqyrjes

Gjykata n kqyrjen e nj personi duhet t bj kujdes q t mos


preket dinjiteti personal. Ajo mund t mos jet vet e pranishme dhe t
ngarkoj me kt detyr nj ekspert t prshtatshm.
Neni 289
Kryerja e prodhimeve fotografike dhe e filmimeve
Gjykata mund t vendos q t kryhen edhe riprodhime
fotografike t objekteve, dokumenteve dhe sendeve dhe kur sht e
nevojshme dhe e mundshme edhe filmime t tyre ose t prdor mjete
e veprime t tjera mekanike.
Gjykata pr tu siguruar n ekzistencn e nj fakti mund t
urdhroj q kjo t verifikohet duke proceduar n nj mnyr t caktuar
pr riprodhimin e tij, duke siguruar prova me an fotografish ose me
filmime. Gjykata drejton vet eksperimentin,ose kur e sheh me vend
ia beson kt nj eksperti duke zbatuar rregullat pr emrimin dhe
prgjegjsin e ekspertit, t parashikuara n kt Kod.
Neni 290
E drejta e gjykats pr t siguruar sende e t dhna
t nevojshme n kqyrje

Pr kqyrjen n vend dhe n do kqyrje tjetr q bhet jasht


gjykats mbahet procesverbal n t cilin tregohen palt q kan marr
pjes, pretendimet dhe vrejtjet e tyre rreth kqyrjes dhe prfundimi i
kqyrjes. Procesverbali nnshkruhet, sipas rastit, nga t gjith gjyqtart
ose nga gjyqtari i vetm, si dhe nga palt dhe personat e tjer t ndodhur
gjat kqyrjes.
KREU XI
SIGURIMI I PROVS
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 57)

Neni 292
Kur mund t krkohet sigurimi i provs
Kur nj prov, nga e cila varet zgjidhja e mosmarrveshjes ose
q ndikon n sqarimin e saj, ka rrezik t zhduket ose t vshtirsohet
marrja e saj, me krkesn e pals s interesuar, mund t urdhrohet
marrja m prpara.

Gjat kqyrjes ose eksperimentit gjykata, kur e sheh t


nevojshme, mund t dgjoj dshmitar pr t marr t dhna dhe pr
106

107

Neni 293
Paraqitja dhe prmbajtja e krkess

Shpenzimet pr marrjen e provs parapaguhen nga krkuesi dhe,


n prfundim t gjykimit i ngarkohen pals, sipas rregullave t
prgjithshme.

Krkesa pr sigurimin e provs paraqitet n gjykatn q shqyrton


shtjen dhe, n rast se padia nuk sht ngritur, n gjykatn e vendit ku
ka banim personi q do t pyetet ose ku ndodhet sendi q duhet t
kqyret.

PEZULLIMI E PUSHIMI I GJYKIMIT

Neni 294

a. Pezullimi i gjykimit

N krkesn pr sigurimin e provs duhet t tregohen: prova q


do t merret, rrethanat pr vrtetimin e t cilave shrben ajo dhe arsyet
q e justifikojn marrjen e saj m prpara.
Kopja e krkess i komunikohet pals tjetr, prve kur kjo nuk
dihet ose kur marrja e provs nuk lejon shtytje.

Neni 297

Neni 295
Prmbajtja e vendimit t gjykats
Vendimi me t cilin pranohet krkesa pr sigurimin e provs
duhet t tregoj provn q do t merret dhe mnyrn e marrjes s
provs.
Kundr vendimit t gjykats me t cilin refuzohet krkesa pr
sigurimin e provs, mund t bhet ankim i veant.

KREU XII

Gjykata vendos pezullimin e gjykimit kur:


a) shtja nuk mund t zgjidhet para se t zgjidhet nj shtje
tjetr penale, civile ose administrative;
b) krkohet nga t dyja palt;
c) njra nga palt vdes ose mbaron personi juridik;
) njra nga palt nuk ka ose m von ka humbur zotsin juridike
pr t vepruar si pal dhe shihet e nevojshme ti emrohet nj
prfaqsues ligjor;
d) parashikohet shprehimisht n ligj.
Gjat pezullimit nuk mund t kryhen veprime procedurale.
Neni 298

Mosparaqitja e pals q ka krkuar marrjen e provs sjell


rrzimin e krkess, prve kur e krkon pala tjetr, ose gjykata mon
se sht n dobi t gjykimit.
Pr mnyrn e marrjes s provs dhe pr fuqin e saj provuese
zbatohen rregullat e prgjithshme.

N rastet e parashikuara nga shkronjat c dhe t nenit t


msiprm, pezullimi i gjykimit vazhdon gjersa t paraqitet pr t marr
pjes n shtje, ose t thirret nga pala kundrshtare, personi q hyn
n t drejtat ose prfaqsuesi ligjor i pals q ka humbur zotsin pr
vepruar si pal.
N rastet e parashikuara nga shkronjat a, b dhe d t nenit
t msiprm, gjykimi i shtjes rifillon pasi t jen zhdukur pengesat
q shkaktuan pezullimin e tij. N kto raste, edhe kur nuk sht caktuar

108

109

Neni 296

seanca e ardhshme, pala e interesuar i drejtohet gjykats me krkes


pr vazhdimin e gjykimit. Gjykata cakton datn e seancs pr vazhdimin
e gjykimit dhe urdhron q kjo tu njoftohet palve.
Gjykata mundet q edhe kryesisht t marr masa pr mnjanimin
e ktyre pengesave. Gjykimi fillon nga veprimi procedural i mbetur
n kohn e pezullimit t tij.
b. Pushimi i gjykimit
Neni 299
Gjykata vendos pushimin e gjykimit kur:
a) asnjra prej palve nuk krkon brenda gjasht muajve rifillimin
e gjykimit t pezulluar me krkesn e tyre, kur gjykata nuk ka caktuar
n vendimin e pezullimit nj seanc t ardhshme;
b) paditsi heq dor nga gjykimi i padis;
c) pushimi i gjykimit parashikohet shprehimisht n ligj.
Neni 300
Efektet juridike t pushimit t gjykimit
Pushimi i gjykimit sjell si pasoj anulimin e t gjitha veprimeve
procedurale, duke prfshir edhe vendimet q jepen gjat gjykimit,
por n rast se paditsi ngre prsri t njjtn padi, provat e mbledhura
n gjykimin e pushuar mund t merren parasysh n gjykimin e ksaj
padie, n qoft se pr marrjen rishtas t tyre ka vshtirsi ose pengesa
t pakaprcyeshme.
Pushimi i gjykimit nuk shuan padin.

110

Neni 301
Ankimi
Kundr vendimit me t cilin vendoset pezullimi, pushimi ose
refuzimi i rifillimit t gjykimit, mund t bhet ankimi i veant n
gjykatn e apelit, prve rasteve kur parashikohet ndryshe n ligj.
KREU XIII
PRFUNDIMI I HETIMIT GJYQSOR DHE DHNIA
E VENDIMIT
Neni 302
Prfundimi i hetimit gjyqsor
Pasi t jen shqyrtuar t gjitha provat q gjykata ka pranuar t
merren, pyeten palt nse kan krkesa t tjera n dobi t gjykimit t
shtjes dhe, n rast se ato nuk pranohen, gjykata i jep fund hetimit
gjyqsor dhe fton palt t parashtrojn pretendimet prfundimtare t
tyre rreth shtjes n gjykim. Si rregull, ato i parashtrohen gjykats
me shkrim. Me krkesn e palve, kur kjo shihet me vend, gjykata u
jep atyre nj afat deri n 5 dit, pr t prgatitur parashtresat e tyre.
Neni 303
Bisedimet prfundimtare
N bisedimet prfundimtare, i pari e merr fjaln paditsi dhe
ndrhyrsi dytsor q sht bashkuar me at e pas tij, i padituri e
ndrhyrsi dytsor i bashkuar me at dhe, kur n shtje merr pjes
edhe ndrhyrsi kryesor, ai e merr fjaln pasi flasin paditsi dhe i
padituri. Kta t fundit pas ndrhyrsit kryesor kan t drejt t marrin
prsri fjaln.
111

Prokurori n shtjet q ka ngritur vet padi flet i pari, ndrsa n


shtjet n t cilat ka marr pjes e merr fjaln pas palve.
Neni 304
Krkesa pr rieljen e hetimit gjyqsor
Pasi i sht dhn fund hetimit gjyqsor, nuk mund t merren
prova t tjera. Kur palt e shohin t nevojshme paraqitjen e tyre,
krkojn eljen e hetimit gjyqsor. Pr kt krkes vendos gjykata
sipas vlersimit t rrethanave t shtjes.
Neni 305
Trheqja e gjykats n dhomn e kshillimit
Pasi palt kan parashtruar prfundimet e krkesat e tyre, gjykata
deklaron trheqjen e saj n dhomn e kshillimit, pr t dhn vendimin
prfundimtar.
Neni 306
Dhnia e vendimit
N dhomn e kshillimit, kur bisedohet shtja dhe prpilohet
vendimi, qndrojn vetm gjyqtart q prbjn trupin gjykues. Nuk
lejohet q gjat bisedimit t shtjes t hyjn e t qndrojn aty sekretari
i seancs, ekspert ose persona t tjer.
Neni 307
Trupi gjykues, nn drejtimin e kryetarit t seancs, shtron pr
bisedim dhe vendos me radh pr t gjitha shtjet q jan shqyrtuar
gjat gjykimit.
112

S pari voton gjyqtari m i ri n mosh dhe s fundi voton kryetari


i seancs. Asnj nga gjyqtart nuk mund t abstenoj nga vendimi.
Mendimi i gjyqtarit t mbetur n pakic, i parashtruar me shkrim,
bashkohet me vendimin.
N rast se rreth nj shtje propozohen disa zgjidhje e nuk krijohet
shumica n votimin e par, kryetari hedh n vot dy zgjidhje pr t
prjashtuar njrn e me radh, derisa zgjidhjet t mbeten vetm dy,
pr t cilat bhet votimi prfundimtar.
Neni 308
(Ndryshuar paragrafi I me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 58)

Vendimi duhet t nnshkruhet nga t gjith antart e trupit gjykues


q kan marr pjes n dhnien e tij. Gjyqtari, mendimi i t cilit ka
mbetur n pakic, shkruan fjaln kundr dhe nnshkruan vendimin.
N shtje t ndrlikuara, gjykata mund t shpall vetm
dispozitivin e vendimit, duke e dorzuar at t arsyetuar n sekretari
jo m von se dhjet dit ose t shtyj shpalljen e arsyetuar t vendimit,
deri n pes dit. Arsyetimi i vendimit bhet nga kryetari i seancs,
prve kur ai ia beson kt njrit prej antarve t trupit gjykues.
Neni 309
Vendimi mbshtetet vetm n t dhna q ndodhen n aktet dhe
q jan shqyrtuar n seanc gjyqsore.
Gjykata mon provat e marra gjat gjykimit t shtjes, sipas
bindjes s saj t brendshme, t formuar nga shqyrtimi i t gjitha
rrethanave t shtjes n trsin e tyre.

113

Neni 310
Prmbajtja e vendimit t gjykats

pasur parasysh gjendjen pasurore t palve dhe rrethanat e tjera t


shtjes.

Vendimi duhet t prmbaj hyrjen, pjesn prshkruese-arsyetuese


dhe pjesn urdhruese.
I. N hyrjen e vendimit duhet t prmenden:
1. gjykata q ka gjykuar shtjen,
2. trupi gjykues dhe sekretari,
3. koha dhe vendi i dhnies s vendimit,
4. palt, duke u shnuar identiteti dhe cilsia e tyre si padits, i
paditur, ndrhyrs, si dhe prfaqsuesit e tyre,
5. emri i prokurorit, nse ka marr pjes,
6. objekti i padis,
7. krkimet prfundimtare t palve,
8. mendimi i prokurorit nse ka marr pjes.
II. N pjesn prshkruese-arsyetuese duhet t prmenden:
1. rrethanat e shtjes, ashtu si jan konstatuar gjat gjykimit
dhe prfundimet e nxjerra nga gjykata,
2. provat dhe arsyet n t cilat mbshtetet vendimi,
3. dispozitat ligjore n t cilat bazohet vendimi.
III. N pjesn urdhruese, ndr t tjera, duhet t prmenden:
1. far vendosi gjykata,
2. kujt i ngarkohen shpenzimet gjyqsore,
3. e drejta pr t br ankim dhe afati pr paraqitjen e tij.

Neni 312
Ndreqja e gabimeve

Neni 311

Pas shpalljes s vendimit gjykata nuk mund ta anuloj ose ta


ndryshoj at. Ajo, me krkesn e palve ose kryesisht, mund t ndreq
n do koh vetm gabimet e bra n shkrim ose n llogari ose ndonj
pasaktsi t dukshme t vendimit.
Gjykata, pasi thrret palt, n seanc, e shqyrton krkesn sipas
rregullave t ktij Kodi, jep vendim, i cili i bashkohet vendimit t
ndrequr.
Kundr vendimit t dhn pr rastet e parashikuara n paragrafin
e dyt t ktij neni, mund t bhet ankim i veant n gjykatn e apelit.
Neni 313
Plotsimi i vendimit
Secila nga palt, brenda tridhjet ditve nga shpallja e vendimit,
mund t krkoj plotsimin e vendimit, n rast se gjykata nuk sht
shprehur mbi t gjitha krkesat pr t cilat pala ka paraqitur prova.
Gjykata e shqyrton krkesn me t njjtin trup gjykues, pasi thrret
palt dhe jep kt vendim plotsues.
Kundr ktij vendimi mund t bhet ankim, sipas rregullave t
prgjithshme.
Neni 314
Sqarimi dhe interpretimi i vendimit

Kur vendimi prmban detyrimin pr dorzimin e nj sendi n


natyr ose detyrimin pr kryerjen e nj veprimi t caktuar, gjykata
mund t tregoj n vendim afatin pr ekzekutimin e vendimit.
Gjykata mund t caktoj nj afat pr ekzekutimin e detyrimit n t
holla ose ta ndaj at me kste, me krkesn e pals s interesuar, duke

Gjykata ka t drejt t jap sqarime ose t bj interpretimin e


vendimit q ajo ka dhn kur ky sht i errt dhe e krkojn palt.

114

115

Krkesa pr sqarimin dhe interpretimin e vendimit mund t


paraqitet n do koh, gjersa vendimi nuk sht ekzekutuar.
Kundr vendimeve t msiprme mund t bhet ankim i veant
sipas rregullave t prgjithshme.
Neni 315
Vendimet e ndrmjetme
Vendimet q jepen gjat gjykimit dhe q nuk jan prfundimtare,
mund t ndryshohen ose t revokohen nga gjykata q i ka dhn, prve
kur n kt Kod parashikohet se kundr tyre mund t bhet ankim i veant.

a) detyrimi pr ushqim;
b) pr shprblimin nga puna;
c) pr rivendosjen n posedimin e baness bashkshortore.
Vendimi mund t jepet me ekzekutim t prkohshm edhe kur
nga vonesa e ekzekutimit, paditsi mund t psoj dme t rndsishme,
q nuk mund t vihen n vend, ose kur ekzekutimi i vendimit do t
bhej i pamundur, ose do t vshtirsohej s teprmi. N kt rast
gjykata mund t krkoj q paditsi t jap nj garanci.
Neni 318
Ankimi

Neni 316
Njoftimi i vendimeve

Kundr vendimit me t cilin pranohet ose rrzohet krkesa pr


ekzekutim t prkohshm t vendimit, mund t bhet ankim i veant.

Vendimet e dhna nga gjykata n prfundim t gjykimit, si dhe


vendimet e ndrmjetme, pr t cilat sht parashikuar e drejta e
ankimit, u njoftohen palve ose pjesmarrsve t tjer n proces, kur
gjykimi sht zhvilluar n munges t tyre, prve kur parashikohet
ndryshe n kt Kod.
Njoftimi bhet sipas rregullave t parashikuara n nenet 130 dhe
131 t ktij Kodi.

Neni 319
Rrjedhojat nga prishja e vendimit

KREU XIV

(Ndryshuar paragrafi I me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Kur vendimi prishet nga gjykata e apelit ose Gjykata e Lart,


ekzekutimi i prkohshm pezullohet.
N rast se pas prishjes s vendimit t par padia rrzohet dhe
vendimi merr form t prer, gjyqfituesi i par detyrohet ti kthej
pals tjetr gjithka q ka marr me ekzekutim t prkohshm t
vendimit t par.

VENDIME ME EKZEKUTIM T PRKOHSHM


Neni 317
Rastet e dhnies s vendimeve me ekzekutim t prkohshm
Vendimi i gjykats mund t jepet me ekzekutim t prkohshm,
kur sht vendosur:
116

117

TITULLI III

Neni 323

GJYKIMET E POSAME
KREU I

Dispozitat e pjess s par dhe t dyt t ktij Kodi jan t


zbatueshme pr t gjitha gjykimet e posame, prve kur parashikohet
ndryshe n kt titull dhe n titullin IV t ksaj pjese.

DISPOZITA T PRGJITHSHME

KREU II

Neni 320

GJYKIMI I MOSMARRVESHJEVE ADMINISTRATIVE

N prbrje t gjykatave t shkalls s par krijohen seksione t


veanta pr gjykimin e:
a)mosmarrveshjeve administrative;
b)mosmarrveshjeve tregtare;
c)mosmarrveshjeve q lidhen me t miturit dhe familjen.

Neni 324
Kompetenca lndore

Neni 321
Presidenti i Republiks me propozimin e Ministrit t Drejtsis
cakton gjykatat n t cilat do t krijohen kto seksione, si dhe zonat ku
do t shtrijn kompetencat ato, mbi bazn e bashkimit t kompetencave
toksore t nj apo disa gjykatave t rretheve.
Ministri i Drejtsis cakton numrin e gjyqtarve pr do seksion
dhe kujdeset pr kualifikimin e tyre sipas seksionit prkats.
Neni 322
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Kur sht n interesin e nj ndarje t drejt t puns, kryetari i


gjykats s shkalls s par ose zvendsi i tij, n periudha t caktuara,
mund t ngarkoj gjyqtart e caktuar n seksione edhe me gjykimin e
shtjeve t nj natyre tjetr, q nuk jan t kompetencs s seksioneve
t ngritura n kt gjykat.
118

N kompetencn e seksioneve pr gjykimet administrative jan:


a) padia me t ciln krkohet shfuqizimi ose ndryshimi i nj akti
administrativ;
b) padia me t ciln kundrshtohet refuzimi i miratimit t nj
akti administrativ ose q lihet pa u shqyrtuar n afatin e caktuar,
kundrshtimi i shtetasit n organin kompetent administrativ.
Neni 325
(Ndryshuar me ligjin nr.8491, dat 27.5.1999, neni 1)

Padia, sipas nenit 324 t ktij Kodi, mund t ngrihet kur paditsi
argumenton se akti administrativ sht i paligjshm dhe se atij i cenohen
interesat dhe t drejtat e tij n mnyr t drejtprdrejt ose trthorazi,
individualisht ose n mnyr kolektive.
Padis, pr gjykimin e nj akti administrativ, i bashklidhet nj kopje
e aktit administrativ q kundrshtohet dhe do dokument tjetr provues.
Krkimi i shprblimit t dmit t shkaktuar nga akti administrativ
i kundrligjshm mund t krkohet sipas rregullave t prgjithshme
edhe me padi t veant.
119

Neni 326
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 59)

Nuk mund t ngrihen padi n gjykat pr:


a) aktet administrative t Kshillit t Ministrave dhe t
institucioneve t tjera t administrats publike t nivelit qendror ose
vendor q kan karakter normativ, prve kur ato cenojn t drejtat e
njeriut dhe lirit themelore, si dhe interesa t tjer t ligjshm t
personave fizik dhe juridik;
b) aktet administrative q kan rregullim ligjor t posam dhe
lidhen me emrimin dhe shkarkimin e funksionarve publik;
c) aktet administrative t cilat sipas Kushtetuts jan n
kompetencn e Gjykats Kushtetuese.
Neni 327
Kompetencat toksore
Padia kundr nj akti administrativ shqyrtohet nga seksioni
prkats i gjykats, n zonn e s cils ka qendrn organi administrativ,
ndaj t cilit drejtohet padia. Kur padia paraqitet n gjykatn, n territorin
e s cils ka qendrn organi administrativ, kjo ia drgon jo m von se
tri dit gjykats ku sht krijuar seksioni pr gjykimin e
mosmarrveshjeve administrative.
Shqyrtimi i mosmarrveshjes duhet t prfundoj brenda 30 ditve
nga dita e regjistrimit n gjykat.
Neni 328
Afati
Afati pr paraqitjen e padis ndaj nj akti administrativ sht
tridhjet dit nga dita e shpalljes ose e njoftimit t vendimit t organit
m t lart administrativ, q ka shqyrtuar ankesn n rrug adminis120

trative, prve kur ligji parashikon ankimin e drejtprdrejt n gjykat.


N kt rast afati fillon nga dita e shpalljes ose e njoftimit t aktit
administrativ ndaj t cilit sht paraqitur padia.
Kur organi administrativ m i lart nuk ka shqyrtuar ankimin n
afatin e caktuar me ligj ose kur organi kompetent administrativ nuk ka
shqyrtuar krkesn e shtetasit n afatin e caktuar me ligj dhe kundr
aktit t tij parashikohet ankimi i drejtprdrejt n gjykat, shtetasi ka
t drejt ti drejtohet gjykats brenda afatit t caktuar n paragrafin e
par t ktij neni edhe pse nuk i sht dhn prgjigje pr krkesn ose
ankesn e parashtruar.
Neni 329
Pezullimi i zbatimit t aktit administrativ
Paditsi mund ti krkoj gjykats edhe pezullimin e zbatimit t
aktit administrativ. Gjykata mund t lejoj pezullimin kur ekziston
rreziku i shkaktimit t nj dmi t rnd dhe t pazvendsueshm pr
paditsin. N t gjitha rastet gjykata duhet t arsyetoj vendimin e saj.
Neni 330
Bashkimi i padive
Disa padi mund t bashkohen n nj padi t vetme, kur ato i
drejtohen t njjtit organ administrativ, kan t njjtin objekt dhe jan
n kompetencn e nj gjykate.
Neni 331
Vendimi i gjykats
(Shtuar paragrafi V dhe VI me ligjin nr 8491, dat 27.5.1999, neni 3)

Gjykata n vendimin e saj prfundimtar vendos:


- rrzimin e padis kur akti administrativ gjendet i drejt e i bazuar;
121

- konstatimin e pavlefshmris s aktit administrativ;


- anulimin pjesrisht ose trsisht t aktit administrativ;
- detyrimin e organit prkats, pr t nxjerr nj akt administrativ,
n prputhje me ligjin ose pr marrjen e masave pr rivendosjen e s
drejts s cenuar;
- saktsimin e t drejtave dhe detyrimeve ndrmjet paditsit dhe
organit administrativ n marrdhnien n koflikt, n baz t ligjit dhe
n interpretim t marrveshjes kur ka t till.
Neni 332
Gjykata duhet t argumentoj vendimin e saj, posarisht kur bhet
fjal pr paligjshmrin apo pathemelsin e aktit administrativ t
ankimuar.
Neni 333
Ankimi
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Kundr vendimit t gjykats s shkalls s par mund t bhet


ankim sipas rregullave t parashikuara n kt Kod. N prbrjen e
kshillave gjyqsore t gjykats s apelit q shqyrtojn
mosmarrveshjet administrative, marrin pjes gjyqtar t specializuar
n kt fush.

KREU III
GJYKIMI I MOSMARRVESHJEVE TREGTARE
Neni 334
Kompetencat
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

N kompetenc t seksioneve pr gjykimin e mosmarrveshjeve


tregtare pran gjykatave t shkalls s par jan:
a) mosmarrveshjet midis shoqrive tregtare e ndrmjet tyre e
tregtarve, ndrmjet vet tregtarve, t rrjedhura nga kontratat, kur
sht veprimtari tregtare pr t dyja palt;
b) mosmarrveshjet ndrmjet ortakve t shoqrive t
parashikuara n Kodin Tregtar dhe n do rast kur nuk sht respektuar
procedura e parashikuar nga ligji;
c) mosmarrveshjet lidhur me kontratn e tjetrsimit t t drejtave
t pjestarve t nj shoqrie tregtare;
) mosmarrveshjet pr t drejtn e emrit t firms tregtare;
d) shkelja e rregullave pr konkurrencn e pandershme;
dh) procedurat e falimentimit;
e) mosmarrveshjet q rrjedhin nga shprbrjet e shoqrive;
) pretendimet pr nj kambial, ek e letra t tjera t ksaj natyre,
t parashikuara me ligj.
Neni 335
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Padia sipas nenit 334 t ktij Kodi shqyrtohet nga seksioni prkats
i gjykats s shkalls s par, n zonn e s cils ka qendrn personi
juridik a fizik tregtar i paditur, prve kur palt n kontrat kan caktuar
nj gjykat tjetr, q edhe ajo sht kompetente.
122

123

Kur padia paraqitet n gjykatn e shkalls s par n territorin e


s cils ka qendrn personi juridik a fizik tregtar, kjo ia drgon at jo
m von se tri dit gjykats ku sht krijuar seksioni pr gjykimin e
mosmarrveshjeve tregtare.

Kur krkesa paraqitet n gjykatn e shkalls s par, n territorin


e s cils duhet paguar letra me vler, kjo, jo m von se tri dit, ia
drgon gjykats n t ciln ndodhet seksioni pr gjykimin e
mosmarrveshjeve tregtare.

Neni 336
Ankimi

Neni 339

Ankimet kundr vendimeve t dhna nga seksioni prkats i


gjykats s shkalls s par shqyrtohen n gjykatn e apelit, sipas
rregullave t prgjithshme nga kshilla gjyqsore t prbra nga
gjyqtar t specializuar n kt fush.
GJYKIMET PR ZHVLEFTSIMIN E EKUT, KAMBIALIT
DHE T LETRAVE T TJERA TE KSAJ NATYRE
Neni 337
Personi q gzon t drejtn pr nj letr me vler, si jan eku,
kambiali premtimpagesa e t tjera letra me vler t ksaj natyre, mund
t krkoj, n rastet e parashikuara me ligj, zhvleftsimin e tyre, kur
kan humbur, jan vjedhur ose dmtuar.
Neni 338
Kompetencat toksore
(Ndryshuar paragrafi III me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Krkesa shqyrtohet nga seksioni pr mosmarrveshjet tregtare


t gjykats, n zonn e s cils duhet paguar letra me vler ose ka
vendbanim i padituri.
Paditsi ka t drejtn e zgjedhjes.
124

Kur ka shum t paditur dhe paditsi nuk paraplqen t ngrej


padin n vendin e pagimit t letrs me vler, padia ngrihet n
vendbanimin e donjrit prej t paditurve.
Neni 340
Prmbajtja e krkess
N krkesn pr zhvleftsimin e ekut, kambialit e t tjera letra me
vler t ksaj natyre, personi i interesuar, ndr t tjera, duhet t tregoj:
a) llojin e letrs dhe elementet e nevojshme pr identifikimin e
saj, duke i bashkngjitur nj kopje t saj t vrtetuar nga noteri;
b) rrethanat n t cilat ka ndodhur humbja, vjedhja ose dmtimi i
saj, si dhe argumentet q vrtetojn t drejtn e tij mbi kt letr me
vler.
Neni 341
N gjykimin e ksaj padie nuk mund t ngrihet kundrpadi dhe as
t bashkohet me padi t tjera q mund t ken lidhje me at.
Neni 342
Procedura e gjykimit
Gjykata, kur sheh se jan plotsuar krkesat e nenit 340 t ktij
Kodi, jep nj mendim n kshill, i cili, ndr t tjera, duhet t prmbaj:
125

a) identitetin e krkuesit;
b) llojin e letrs me vler t prmendur n nenin 337 t ktij
Kodi dhe elementet e nevojshme pr identifikimin e saj;
c) urdhrin q i drejtohet paguesit pr t mos i paguar prursit
letrn me vler;
) nj njoftim drejtuar mbajtsit t mundshm t letrs me vler,
pr t parashtruar t drejtat e tij brenda 30 ditve nga dita e dhnies s
vendimit, duke paralajmruar se n rast t kundrt ajo do t
zhvleftsohet.
Vendimi shpallet n gjykat n vendin e caktuar pr kt qllim
dhe botohet n Fletoren Zyrtare, si dhe t paktn n nj gazet
kombtare.
Kopja e ktij vendimi i drgohet edhe paguesit.
Neni 343
Mbajtsi aktual i letrs me vler t siprprmendur, brenda afatit
t parashikuar n nenin e msiprm, duhet ti njoftoj gjykats
kundrshtimin e tij pr zhvleftsimin e saj, t prcaktoj provat e
nevojshme pr t vrtetuar se e ka fituar me t drejt at dhe t dorzoj
letrn me vler n gjykat ose n nj bank, n prputhje me dispozitat
prkatse t Kodit Civil mbi depozitat bankare e kasetat e sigurimit,
derisa t zgjidhet mosmarrveshja.
N rastin e parashikuar nga paragrafi i par i ktij neni, gjykata
pezullon gjykimin dhe njofton personin q ka krkuar zhvleftsimin e
letrs me vler, pr t ngritur padi pr njohjen e s drejts s tij mbi
letrn e siprme, brenda afatit prej nj muaji.
N rast se brenda ktij afati nuk ngrihet nj padi e till, gjykata
vendos pushimin e gjykimit dhe shfuqizon vendimin e saj t dhn sipas
shkronjs c t nenit 342 t ktij Kodi.

126

Neni 344
Kur mbajtsi i letrs me vler nuk ka kryer veprimet e parashikuara
nga paragrafi i par i nenit 343 t ktij Kodi, gjykata vendos shuarjen e
t gjitha t drejtave mbi letrn me vler t humbur, vjedhur ose dmtuar
dhe i njeh t drejtn personit q ka krkuar zhvleftsimin pr pagesn e
saj ose pajisjen me nj letr me vler t re.
Neni 345
N gjykimin e shtjes, sipas paragrafit II dhe III t nenit 343
dhe nenit 344 t ktij Kodi, gjykata njofton personin fizik a juridik q
ka krkuar zhvleftsimin e letrs me vler si dhe at q ka lshuar
letrn me vler, por paraqitja e tyre nuk ndalon shqyrtimin e shtjes.
Neni 346
Kur gjykata rrzon krkesn pr zhvleftsimin e letrs me vler,
revokon vendimin e saj t dhn sipas shkronjs c t nenit 342 t
ktij Kodi, duke njoftuar paguesin.
Kundr vendimit t msiprm si dhe vendimeve t dhna sipas
neneve 343 dhe 344 t ktij Kodi, mund t bhet ankim sipas rregullave
t prgjithshme.
Neni 347
Ushtrimi i padis pr begatimin pa shkak
Mbajtsi i letrs me vler t zhvleftsuar, i cili nuk ka mundur
t deklaroj, pr do shkak qoft, t drejtat e tij mbi letrn me vler,
sipas shkronjs d t nenit 342 t ktij Kodi, mund t padis personin
q i sht njohur e drejta e pagess s letrs me vler ose t krkoj
pajisjen me nj letr tjetr si kjo, n baz t nenit 655 t Kodit Civil.
127

Neni 348
Gjykimet n lidhje me patentat e t drejtat e tjera q rrjedhin
nga pronsia industriale
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Mosmarrveshjet q rrjedhin nga patentat, markat tregtare dhe


t shrbimit, dizenjot tregtare, modelet dhe do e drejt tjetr q rrjedh
nga pronsia industriale, gjykohen nga seksioni i mosmarrveshjeve
tregtare n Gjykatn e Shkalls s Par t Tirans, sipas rregullave t
parashikuara n kt Kod.
KREU IV
SHQYRTIMI I MOSMARRVESHJEVE Q LIDHEN
ME FAMILJEN
Neni 349
Kompetencat lndore
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Seksionet pr shqyrtimin e mosmarrveshjeve familjare pran


gjykatave t shkalls s par jan kompetente pr:
a) shqyrtimin e mosmarrveshjeve pr zgjidhjen e martess me
shkurorzim, pr pavlefshmrin dhe pr anulimin e martess;
b) vnien dhe heqjen e kujdestaris mbi t miturit, mbajtjen pr
rritje dhe edukim t fmijve deri n zgjidhjen e martess dhe
ndryshimin e vendimit t gjykats pr shkak t rrethanave t reja;
c) miratimin e birsimit;
) mosmarrveshjet lidhur me dhnien e ndihms pr jetes;
d) ndarjen e pasuris bashkshortore dhe t baness s
bashkshortve;
dh) krkesat pr heqjen dhe kthimin pushtetit prindror.
128

A. PROCEDURA PR VENDOSJEN E KUJDESTARIS


Neni 350
Kompetenca toksore
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Kompetent pr vendosjen ose heqjen e kujdestaris, si dhe pr


heqjen ose kthimin e pushtetit prindror, sht seksioni prkats i
gjykats s shkalls s par ku banon i mituri.
Neni 351
E drejta pr paraqitjen e krkess n gjykat
Krkesa pr vendosjen e kujdestaris i paraqitet gjykats nga t
afrmit e fmijs s mitur dhe nga cilido q merr njoftimin pr mbetjen
e fmijs pa prindr, pr lindjen e nj fmije me prindr t panjohur
dhe pr do rrethan tjetr q ligji krkon vendosjen e kujdestaris.
Kur n eljen e nj testamenti, noteri, q bn publikimin e tij
vihet n dijeni pr caktimin e nj kujdestari, duhet t njoftoj gjykatn
jo m von se 10 dit nga marrja dijeni, e cila procedon dhe vendos jo
m von se 15 dit.
Neni 352
I mituri q ka mbushur moshn 16 vje mund t ushtroj vet t
drejtn q ti drejtohet gjykats pr vendosjen e kujdestaris.
Neni 353
Caktimi i kujdestaris
Gjykata emron nj kujdestar t vetm edhe kur jan disa vllezr
e motra t mitur. Kur ka konflikt midis interesave t t miturve, ajo
mund t caktoj edhe nj kujdestar tjetr ose disa kujdestar.
129

Neni 354
Gjykata emron si kujdestar personin e caktuar me testament
dhe, n munges t tij, nj nga t afrmit n linj t drejt dhe, pas
ksaj, n linj t trthort.
Gjykata, nse vlerson se zgjidhja nuk sht br n interes t
fmijs, vepron vet pr caktimin e kujdestarit.
Neni 355
Kujdestari i posam

Gjykata mund ta heq kujdestarin vetm pasi ta ket dgjuar ose


njoftuar at rregullisht.
B. GJYKIME N LIDHJE ME MARTESN
Neni 358
Padia pr shkurorzim
(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

Neni 359
Padia e prbashkt e bashkshortve

Gjykata emron nj kujdestar t posam, kur kt e krkojn


interesat e t miturit.
Kujdestaria e posame hiqet, kur pushojn shkaqet pr t cilat
sht vendosur.
Neni 356
Pyetja e t miturit nga gjykata

(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

Gjykata, prpara se t procedoj pr emrimin e kujdestarit,


duhet t pyes edhe t miturin, kur ai e ka mbushur moshn 10 vje.
Kujdestaria merr fund kur i mituri mbush moshn 18 vje ose
kur e mitura martohet para ksaj moshe.

(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

Neni 357
Zvendsimi i kujdestarit
Me krkesn e personave t prmendur n nenin 351, gjykata e
heq kujdestarin n do koh dhe e zvendson me nj tjetr, kur vren
se ai ka shprdorur t drejtat q i takojn si kujdestar, kur sht treguar
i pakujdesshm n kryerjen e detyrs ose kur me mnyra t tjera ka
vn n rrezik interesat e t miturit, si dhe kur vet kujdestari krkon
shkarkimin e tij pr shkaqe t arsyeshme.
130

Neni 360
(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

Neni 361
Prpjekjet e gjykats pr pajtim
Neni 362
Shtytja e shpalljes s vendimit prfundimtar
(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

Neni 363
Pezullimi i gjykimit me krkesn e gruas shtatzn
(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

Neni 364
Bashkimi i krkimeve t tjera
(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

131

Neni 365
Marrja e masave t prkohshme
(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

Neni 366
Shpenzimet gjyqsore
(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

Neni 367
Drgimi i vendimit n zyrn e gjendjes civile
(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

Neni 368
Padia pr pavlefshmrin dhe anulimin e martess
(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

KREU V
PJESTIMI GJYQSOR
Neni 369
N gjykimin e padis pr pjestimin e trashgimit ose t sendeve
n bashkpronsi, respektohen rregullat e parashikuara n nenet 207
dhe 227 t Kodit Civil.
Neni 370
Fazat e gjykimit
Gjykimi pr pjestimin e sendeve n bashkpronsi dhe n
trashgim, n fazn e par t tij, ka pr qllim t hetoj e t prcaktoj
132

t drejtn e bashkpronsis s ndrgjyqsave, pjest takuese t tyre,


si dhe sendet q do t pjestohen. Pasi t ket marr provat e
nevojshme, gjykata, me vendim t ndrmjetm, lejon pjestimin dhe
prcakton rrethin e bashkpjestarve, sendet q do t pjestohen, si
dhe pjest takuese t secilit prej tyre.
Kundr ktij vendimi lejohet ankim i veant, paraqitja e t cilit
pezullon vazhdimin e mtejshm t gjykimit.
Neni 371
Kur palt deklarojn se nuk kan ankim ndaj vendimit t
ndrmjetm t prmendur n nenin 370 t ktij Kodi, bhet shnim n
procesverbalin gjyqsor, i cili nnshkruhet edhe nga palt ose
prfaqsuesit e tyre. N nj rast t till, si dhe n rastin kur vendimi i
ndrmjetm, q ka lejuar pjestimin, ka marr formn e prer, gjykata
vazhdon gjykimin n fazn e dyt, duke marr n shqyrtim krkesat
q mund t ken bashkpronart pr llogarit q duhet t japin midis
tyre dhe q rrjedhin nga marrdhniet e bashkpronsis.
Neni 372
Vlersimi i pasuris dhe formimi i pjesve
Gjykata bn vlersimin e sendeve q do t pjestohen, pasi m
par t ket marr mendimin e ekspertve, dhe kur sendet mund t
ndahen n natyr formohen aq pjes sa jan edhe bashkpjestart.
N seciln nga kto pjes duhet t prfshihen, me sa sht e mundur,
nj sasi nga sendet apo kredit t po asaj natyre me vler t barabart
me pjesn takuese. Pabarazia n natyr e sendeve midis pjesve
kompensohet n para. Gjykata vendos edhe pr marrdhniet financiare
t palve pr shkak t bashkpronsis.

133

Neni 373
Vendimi i gjykats
(Shtuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 60)

Kur sendi ndahet n natyr dhe pjest e formuara jan t barabarta


ose barazohen me para, gjykata harton nj projektpjestimi t cilin e
depoziton n sekretari jo m pak se dhjet dit prpara seancs s
ardhshme gjyqsore. Palt kan t drejt t parashtrojn vrejtjet e
tyre pr projektin e depozituar, jo m von se pes dit prpara seancs
s ardhshme gjyqsore.
N vendimin prfundimtar gjykata cakton pjesn e secilit
bashkpjestar. Kur pjest ndahen n natyr n mnyr t barabart
dhe e krkon ndonjra nga palt, ato u jepen bashkpjestarve duke u
hedhur n short. Gjykata mund t pranoj krkesn e bashkpjestarit
pr t marr pjesn e treguar prej tij, kur ajo shihet me vend pr shkak
t profesionit ose t natyrs s sendeve q prfshihen n pjesn takuese.
Pjestimi n natyr kryhet n prputhje me rregullat urbanistike.
Neni 374
Shitja e sendit n ankand
Kur n vendimin prfundimtar sht urdhruar q nj send t
shitet n ankand pr shkak se nuk mund t ndahet n natyr, vendimi,
pasi t ket marr formn e prer, ekzekutohet nga prmbaruesi
gjyqsor, sipas rregullave mbi ekzekutimin e detyrueshm.

KREU VI
SHPALLJA E ZHDUKJES OSE E VDEKJES S NJ
PERSONI
Neni 375
Kush e bn krkesn
Krkesa pr shpalljen e nj personi t zhdukur ose t vdekur
mund t paraqitet nga do person i interesuar dhe nga prokurori n
gjykatn ku ka pasur vendbanimin e fundit personi pr t cilin krkohet
shpallja si i till.
Neni 376
Prmbajtja e krkess
N krkesn pr shpalljen e nj personi t zhdukur ose t vdekur,
prve rrethanave nprmjet t cilave bhet e besueshme zhdukja ose
vdekja e tij, tregohet edhe kujdestari ose prfaqsuesi ligjor i tij, pr
rastet kur ka t till.
N krkesn pr deklarimin e nj personi si t vdekur, duhet t
tregohen edhe personat q jan ose mund t jen trashgimtar t tij,
si dhe gjith personat e tjer pr t cilt sht e ditur q nga ky fakt
fitojn ose humbin t drejta.
Neni 377
Publikimi i krkespadis
Gjykata, brenda dhjet ditve nga paraqitja e krkess pr gjykim,
i drgon nj kopje t saj bashkis ose komuns, ku ka pasur banimin e
tij t fundit personi q krkohet t shpallet i zhdukur ose i vdekur, pr
ta shpallur n nj vend t dukshm. Krkesa e msiprme botohet
edhe n Fletoren Zyrtare, si dhe t paktn n nj gazet lokale.

134

135

Shqyrtimi i shtjes nga gjykata nuk mund t bhet pa kaluar gjasht


muaj nga shpallja e krkess ose botimit t saj n Fletoren Zyrtare.

Neni 381
Regjistrimi i vendimit n zyrn e gjendjes civile

Neni 378
Procedura e gjykimit

Vendimi i gjykats, q e deklaron nj person t zhdukur ose t


vdekur, i drgohet pr regjistrim zyrs s gjendjes civile n t ciln ai
ka qen i regjistruar, pasi t sigurohet se sht br publikimi i tij
sipas dispozits s msiprme.

Gjykata, n shqyrtimin e krkess pr shpalljen t zhdukur ose t


vdekur t nj personi, pyet njerz t afrt t tij, merr t dhna pr kt
person nga bashkia ose komuna, ku ai ka pasur vendbanimin e tij t fundit,
si dhe nga do burim tjetr q mund t jap lajme pr kt person.
Neni 379
N shqyrtimin e krkess pr ndryshimin ose prishjen e vendimit,
q ka deklaruar nj person si t vdekur, t thirren personat q kishin
krkuar deklarimin e vdekjes dhe personat q kan fituar t drejta nga
deklarimi i vdekjes.
Neni 380
Publikimi i vendimit
Gjykata vendos pr shpalljen e nj personi t zhdukur apo t
vdekur, pasi t ket dgjuar edhe personat q prmenden n nenin 375
e 376 t ktij Kodi, si dhe prokurorin.
Gjykata urdhron botimin e shkurtimit t vendimit n Fletoren
Zyrtare ose t paktn n nj gazet lokale t caktuar prej saj ose n nj
mnyr tjetr publikimi q do ta quaj t dobishme.
Gjykata mund t marr edhe masa pr sigurimin e pasuris sipas
rrethanave q e bjn t nevojshme marrjen e tyre.

136

KREU VII
HEQJA OSE KUFIZIMI I ZOTSIS PR T VEPRUAR
Neni 382
Kush e bn krkesn
Heqja ose kufizimi i zotsis pr t vepruar bhet me krkes t
bashkshortit, gjinis s afrt, t prokurorit, si dhe t personave q
kan interes t ligjshm pr kt fakt.
Krkesa i paraqitet gjykats s vendit ku ka banimin personi q
krkohet ti hiqet ose kufizohet zotsia pr t vepruar.
Neni 383
Procedura e gjykimit
Krkesa pr heqjen ose kufizimin e zotsis pr t vepruar i
njoftohet prokurorit. Krkesa duhet t prmbaj faktin n t cilin ajo
bazohet si dhe provat e nevojshme.
Gjykata vendos lidhur me krkesn, pasi t ket pyetur personin
pr t cilin krkohet heqja ose kufizimi i zotsis pr t vepruar, persona nga gjinia e afrt e tij, mjekun q e ka kuruar ose pasi t ket
marr mendimin e mjekve t tjer ekspert, si dhe prova t tjera q
do ti moj t nevojshme.
137

Pyetja e personit t cilit i krkohet ti hiqet ose kufizohet zotsia


pr t vepruar, bhet n institucionin q sht shtruar pr mjekim ose
n banesn e tij nga nj gjyqtar i deleguar, kur nuk sht e mundur t
paraqitet vet n gjykat.
Neni 384
Kujdestari i prkohshm
(Shfuqizuar me ligjin nr.9062, dat 8.5.2003)

Neni 385
Ankimi
Kundr vendimit pr heqjen ose kufizimin e zotsis pr t
vepruar, mund t bjn ankim vet personi i msiprm, kujdestari i
prkohshm i tij, personi q ka br krkesn, si dhe t gjith personat
e tjer q sipas nenit 382 t ktij Kodi kan t drejt t krkojn heqjen
ose kufizimin e zotsis pr t vepruar, pavarsisht nga pjesmarrja
ose jo e tyre n gjykimin e ksaj shtjeje. N kt rast gjykata i lejon
ata t njihen me materialet e dosjes gjyqsore.

Neni 387
Marrja dijeni e personave t interesuar pr vendimin e gjykats
Pasi vendimi me t cilin hiqet, kufizohet ose kthehet zotsia pr
t vepruar merr form t prer, nj shkurtim i tij u drgohet t gjith
gjykatave, pr tu regjistruar n nj form t veant, me t ciln
mund t marr dijeni cilido q ka interes.
Gjykata i drgon nj shkurtim t ktij vendimi edhe Dhoms
Kombtare t Noterve, e cila ua bn t njohur dhomave t noterve
npr rrethe.
KREU VIII
VRTETIMI GJYQSOR I FAKTEVE
Neni 388
Kur mund t ngrihet krkesa
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Dispozitat e parashikuara n kt kre zbatohen edhe pr kthimin


e zotsis pr t vepruar.

Kur nga nj fakt varet lindja, ndryshimi ose shuarja e t drejtave


personale apo pasurore t nj personi dhe akti q vrteton at sht
zhdukur, ka humbur dhe nuk mund t bhet prsri ose nuk mund t
merret me ndonj rrug tjetr, personi i interesuar ka t drejt t
krkoj q fakti t vrtetohet me vendim t gjykats s shkalls s
par.
Krkesa pr vrtetimin e fakteve paraqitet n gjykatn e shkalls
s par, n territorin e s cils ka banimin krkuesi. Kur krkohet
vrtetimi i faktit pr nj send t paluajtshm, ajo paraqitet n gjykatn
e shkalls s par n territorin e s cils ndodhet sendi.
N mnyrn e treguar m sipr mund t krkohet edhe korrigjimi
i gabimeve t akteve t treguara n paragrafin e par t ktij neni.

138

139

Neni 386
Dispozit referuese

Neni 389
Prmbajtja e krkess

Neni 392
Efektet e vendimit t gjykats

N krkesn pr vrtetimin e fakteve duhet t tregohen:


a) qllimi pr t cilin krkuesi paraqet krkesn pr vrtetimin e
faktit t caktuar;
b) shkaqet pr t cilat nuk mund t merret akti ose pr t cilt
nuk sht mundur q akti t bhet prsri;
c) provat me t cilat do t provohet si shkaku, pr t cilin nuk
sht e mundur t merret akti ose ky akt nuk mund t bhet prsri,
ashtu edhe fakti q krkohet t vrtetohet.

Kur, gjat shqyrtimit t krkess, lind nj konflikt midis krkuesit


dhe nj personi tjetr t interesuar, pr t drejtn civile q ka lidhje
me vrtetimin e faktit, gjykata vendos pushimin e shqyrtimit t shtjes.
N kt rast palt mund ti drejtohen gjykats me padi sipas rregullave
t prgjithshme.

Neni 390
Procedura e gjykimit
Krkesa pr vrtetimin e fakteve gjyqsore shqyrtohet n seanc
gjyqsore, n prani t krkuesit e t personave fizik a juridik q
kan interes n shtje. Kur shtja paraqet interes publik dhe gjykata
e sheh t arsyeshme, mund t thirret edhe prokurori.
Neni 391
Vendimi i gjykats

KREU IX
NJOHJA E VENDIMEVE T SHTETEVE T HUAJA
Neni 393
Kushtet pr zbatimin e vendimeve t dhna nga gjykatat e huaja
Vendimet e gjykatave t shteteve t huaja njihen dhe zbatohen n
Republikn e Shqipris, n kushtet e parashikuara n kt Kod ose n
ligje t veanta.
Kur pr kt qllim ka marrveshje t posame ndrmjet
Republiks s Shqipris dhe shtetit t huaj zbatohen dispozitat e
marrveshjes.
Neni 394
Pengesat ligjore pr zbatimin e vendimeve t dhna nga gjykatat
e huaja

N vendimin e gjykats duhet t tregohet fakti i vrtetuar prej


asaj dhe provat n baz t t cilave sht vrtetuar fakti.
Kundr vendimit, me t cilin pranohet ose nuk pranohet krkesa,
mund t bhet ankim, sipas rregullave t prgjithshme, nga krkuesi,
si dhe nga personat fizik a juridik q jan thirrur pr t marr pjes
n shqyrtimin e shtjes.
Vendimi nuk ka fuqi provuese kundr personave fizik a juridik
q nuk kan qen thirrur n rast se e kundrshtojn faktin e vrtetuar
n vendim.

Vendimit t nj gjykate t shtetit t huaj nuk i jepet fuqi n


Republikn e Shqipris kur:
a) sipas dispozitave q jan n fuqi n Republikn e Shqipris,
mosmarrveshja nuk mund t jet n kompetencn e gjykats s shtetit
q ka dhn vendimin;

140

141

b) krkespadia dhe letrthirrja pr n gjyq nuk i sht njoftuar


t paditurit n munges, n mnyr t rregullt e n koh, pr ti dhn
atij mundsi q t mbrohet;
c) midis po atyre palve, pr t njjtin objekt e pr t njjtin
shkak, sht dhn nj vendim tjetr i ndryshm nga gjykata shqiptare;
) sht duke u shqyrtuar nga gjykata shqiptare nj padi q sht
ngritur prpara se vendimi i gjykats s shtetit t huaj t ket marr
form t prer;
d) i sht dhn forma e prer n kundrshtim me legjislacionin
e tij;
dh) nuk pajtohet me parimet baz t legjislacionit shqiptar.

duhet t jen vrtetuar nga Ministria e Punve t Jashtme e Republiks


s Shqipris;
c) prokura, n rast se krkesa paraqitet nga prfaqsuesi i t
interesuarit, e prkthyer dhe e legalizuar te noteri.

Neni 395
Shqyrtimi i krkess

Neni 398
Zbatimi i vendimit t nj gjykate t huaj

Krkesa pr ti dhn fuqi vendimit t gjykats s huaj i paraqitet


gjykats s apelit. Krkesa mund t paraqitet edhe n rrug diplomatike,
kur ajo sht e lejueshme nga marrveshjet ndrkombtare dhe mbi
bazn e reciprocitetit.
N kto raste, n qoft se pala e interesuar nuk ka emruar
prfaqsues, kryetari i gjykats s apelit emron nj avokat pr t
paraqitur krkesn.

Vendimi i gjykats s shtetit t huaj zbatohet n Republikn e


Shqipris vetm n baz t vendimit t gjykats t apelit q i jep fuqi
ktij vendimi dhe ekzekutohet n prputhje me dispozitat prkatse t
ktij Kodi.

Neni 396

Dispozitat e ktij kreu zbatohen edhe pr njohjen e vendimit


prfundimtar t nj arbitrazhi t shtetit t huaj.

Krkess pr ti dhn fuqi vendimit t gjykats s huaj duhet ti


bashkngjiten:
a) kopja e vendimit q duhet t zbatohet dhe prkthimi i tij n
gjuhn shqipe i legalizuar nga noteri;
b) vrtetim nga gjykata q e ka nxjerr vendimin se ai ka marr
form t prer, si edhe prkthimi e legalizimi noterial i tij. Si kopja e
vendimit ashtu edhe vrtetimi se vendimi ka marr form t prer,
142

Neni 397
Gjykata e apelit nuk e shqyrton shtjen n themel, por vetm
kontrollon nse vendimi i paraqitur nuk prmban dispozita q vijn n
kundrshtim me nenin 394.
Pr krkesn e paraqitur gjykata e apelit jep vendim.

Neni 399
Vendimi i gjykats s arbitrazhit

143

TITULLI IV
ARBITRAZHI
KREU I
DISPOZITA T PRGJITHSHME
Fusha e zbatimit
Neni 400
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 61)

Dispozitat e ktij kreu vlejn pr procedurn e gjykimeve t


arbitrazhit, kur pjesmarrsit n proces jan me banim ose vendqndrim
n Republikn e Shqipris dhe kur vendi i procedurs s arbitrazhit
ndodhet n territorin e saj.
Neni 401
Prcaktime
(Shfuqizuar paragrafi III me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 62)

- Me procedur arbitrazhi kuptohet do procedur e sistemit


gjyqsor t arbitrazhit pavarsisht nse ajo zhvillohet ose jo nga nj
institucion i prhershm arbitrazhi.
- Me gjykat arbitrazhi kuptohet nj gjyqtar i vetm arbitrazhi
ose trup gjykues arbitrazhi.
Neni 402
Kompetenca lndore

Kur njra pal sht shteti ose nj ndrmarrje apo organizat e


kontrolluar prej tij, ajo nuk mund t pretendoj t drejtn pr t mos
qen pal n nj procedur arbitrazhi.
Neni 403
Marrveshja pr arbitrazh
Mund t gjykohet me procedur arbitrazhi vetm n qoft se
ekziston nj marrveshje e palve, me an t s cils ato pranojn tia
nnshtrojn arbitrazhit mosmarrveshjet q kan lindur ose mund t
lindin nga nj kontrat e lidhur ndrmjet tyre.
Neni 404
Pavlefshmria e marrveshjes pr arbitrazh
(Ndryshuar paragrafi I, II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 63)

sht i pavlefshm kushti pr gjykimin e mosmarrveshjes me


arbitrazh, kur nuk pasqyrohet me shkrim n vet marrveshjen kryesore
t palve ose me nj dokument tjetr t shkruar q i referohet asaj, si
mund t jet telegrami, teleksi e do mjet tjetr i sakt q prbn
prov shkresore.
Marrveshja e palve, sipas paragrafit t par, sht e
pavlefshme, n rast se n at nuk parashikohet mnyra e caktimit t
arbitrit ose arbitrave, si dhe objekti i mosmarrveshjes, kur ajo
efektivisht ka lindur.
Marrveshja pr gjykimin me procedur arbitrazhi shfuqizohet,
kur nj arbitr i caktuar sipas ksaj procedure nuk pranon misionin e
besuar.

do pretendim pasuror ose krkes q rrjedh nga nj marrdhnie


pasurore, mund t jet objekt i nj gjykimi t arbitrazhit.
144

145

Neni 405
Caktimi i numrit t arbitrave
(Ndryshuar fjalia II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 64)

Palt mund t merren vesh n mnyr t pavarur pr numrin e


arbitrave n nj gjykat arbitrazhi dhe pr mnyrn e caktimit t tyre.
N rast mosmarrveshjeje ndrmjet palve dhe me plqimin paraprak
t tyre, gjykata e arbitrazhit formohet nga nj arbitr ose m shum
arbitra n numrin tek, q caktohen nga gjykata.
Neni 406
Fillimi i procedurs s arbitrazhit
Shqyrtimi i mosmarrveshjes me procedur arbitrazhi fillon me
krkesn e t dyja palve ose t pals s interesuar.
Marrveshja pr gjykimin e shtjes me procedur arbitrazhi
mund t arrihet edhe pasi ka filluar gjykimi nga nj gjykat kompetente.
N nj rast t till procesverbali i seancs gjyqsore nnshkruhet nga
gjykata dhe nga palt ose prfaqsuesit e tyre.
KREU II
FORMIMI I GJYKATS S ARBITRAZHIT
Neni 407
Kush mund t jet arbitr
Misioni i arbitrit i besohet vetm nj personi fizik q ka zotsi
juridike t plot pr t vepruar.
N qoft se pr kt qllim sht caktuar nj person juridik, ky i
fundit ka fuqi vetm pr t organizuar arbitrazhin.
146

Neni 408
Procedura e formimit t gjykats s arbitrazhit
Gjykata e arbitrazhit quhet e formuar rregullisht kur arbitri ose
arbitrat jan emruar n prputhje me dispozitat e ktij kreu dhe ata
kan pranuar me shkrim misionin q u sht besuar.
Personi q i propozohet detyra e arbitrit duhet, menjher pas
emrimit t tij, tu parashtroj palve t gjitha rrethanat t cilat mund
t ngjallin dyshime pr paansin dhe pavarsin e tij n zgjidhjen e
mosmarrveshjes. Ai mund t mos pranohet si arbitr kur dyshimet e
siprprmendura jan t drejta e t bazuara, si dhe kur nuk i plotson
kushtet pr t cilat kan rn dakort palt.
Pala q ka emruar nj arbitr, mund ta prjashtoj at vetm
pr shkaqe q bhen t njohura pas emrimit t tij.
Neni 409
Palt mund t merren vesh n mnyr t pavarur pr procedurn
e mospranimit t nj arbitri.
Kur mungon nj marrveshje e till, pala q kundrshton emrimin
e arbitrit duhet tia bj t ditur ktij t fundit, brenda 10 ditve nga
marrja dijeni e emrimit, shkaqet e mospranimit.
N rast se arbitri pr t cilin sht krkuar prjashtimi nuk trhiqet
nga misioni ose procedura e caktuar nga palt nuk i jep zgjidhje ktij
kundrshtimi, vendos gjykata e arbitrazhit pa pjesmarrjen e arbitrit
pr t cilin sht krkuar prjashtimi. Kur edhe kjo e fundit nuk i jep
zgjidhje krkess pr prjashtim, vendos gjykata e shkalls s par, jo
m von se 15 dit nga dita e ardhjes pr gjykim t ksaj
mosmarrveshjeje.

147

Neni 410
Kur nj arbitr nuk sht n gjendje t plotsoj detyrat e tij
pr misionin e ngarkuar ose pr arsye t ndryshme nuk prmbush
detyrat e tij n afatin e caktuar, mandati i tij si arbitr prfundon kur
ai trhiqet nga ky mision ose kur palt merren vesh pr prfundimin
e ktij misioni. Zvendsimi i tij bhet sipas rregullave pr emrimin
e arbitrave.
Neni 411
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Kur palt caktojn arbitrat n numr ift, gjykata e arbitrazhit


plotsohet me nj arbitr t caktuar sipas marrveshjes s palve dhe,
n munges t saj, nga arbitrat e emruar prej palve. Kur kto nuk
kan mundur t caktojn arbitrin, ky caktohet nga kryetari i gjykats
s shkalls s par.
Caktimi i arbitrit sipas ksaj dispozite n do rast duhet t bhet
brenda 15 ditve nga marrja dijeni pr nj detyrim t till.
Neni 412
Kur nj person juridik apo fizik ngarkohet nga palt q t
organizoj arbitrazhin, pr kt qllim caktohen nj ose m shum
arbitra t pranuar nga palt. N rastet kur nuk sht arritur pranimi
i palve, personi i ngarkuar me organizimin e arbitrazhit fton seciln
pal t caktoj arbitrin e saj dhe vepron sipas procedurs pr caktimin
e arbitrit t nevojshm, pr t plotsuar trupin gjykues t arbitrazhit.
Neni 413
Kohzgjatja e misionit t arbitrit

arbitrave vazhdon vetm 6 muaj, duke filluar nga dita kur i fundit prej
tyre ka pranuar kt mision.
Afati i vendosur, sipas paragrafit t par, me krkesn qoft
edhe t njrs prej palve ose t gjykats s arbitrazhit, mund t shtyhet
nga kryetari i gjykats s shkalls s par.
Neni 414
Juridiksioni i gjykats s arbitrazhit
Kur nj mosmarrveshje q sht duke u shqyrtuar nga nj gjykat
arbitrazhi, mbi bazn e nj marrveshjeje arbitrazhi, i drgohet pr
gjykim nj juridiksioni tjetr, ky i fundit duhet t deklaroj
moskompetencn.
Kur procedura e arbitrazhit pr shqyrtimin e mosmarrveshjes
ende nuk ka filluar, juridiksioni tjetr duhet gjithashtu t deklaroj
moskompetencn, prve kur marrveshja e arbitrazhit sht haptazi
e pavlefshme.
KREU III
PROCEDURA E ARBITRAZHIT
Neni 415
Fillimi i veprimtaris s gjykats s arbitrazhit
Gjykata e arbitrazhit e fillon veprimtarin e saj procedurale nga
asti kur sht krijuar, prve kur n marrveshje jan caktuar gjith
arbitrat. N kt rast, quhet se e fillon veprimtarin kur njra prej
palve ngarkon arbitrin ose arbitrat me kryerjen e misionit t tyre.

Nse marrveshja e arbitrazhit nuk cakton afat, misioni i


148

149

Neni 416
Prcaktimi i procedurs s puns
Palt mund t prcaktojn vet procedurn e puns t gjykats
s arbitrazhit, duke pranuar rregullat e vendosura pr gjykatat ose
duke iu referuar rregullave procedurale t nj organizmi arbitrazhi t
zgjedhur prej tyre.
Nse nj rregullim i till nuk sht br nga palt, gjykata e
arbitrazhit i cakton vet ato, qoft edhe duke iu referuar nj rregulloreje
t nj organizmi arbitrazhi.
Pavarsisht nga sa u parashtrua n dy paragraft e msiprm,
gjykata e arbitrazhit sht e detyruar t respektoj parimet drejtuese
t procesit, t garantoj barazin ndrmjet palve dhe t drejtn e tyre
pr tu dgjuar n nj procedur kontradiktore.
Neni 417
Gjykata e arbitrazhit, kryesisht ose me krkesn e palve, vendos
pr kompetencn e vet, duke prfshir edhe vlefshmrin e
marrveshjes s arbitrazhit. Kur ajo pranon me vendim se marrveshja
e arbitrazhit sht e pavlefshme, quhet se ajo e ka prfunduar misionin
e saj.
Neni 418
Marrja e masave pr sigurimin e padis
Gjykata e arbitrazhit, me krkesn e njrs prej palve mund t
vendos marrjen e masave pr sigurimin e padis, prve kur ka
marrveshje t kundrt ndrmjet palve. Nse palt nuk kan vendosur
rregulla pr nj qllim t till, gjykata e arbitrazhit zbaton rregullat e
parashikuara n kt Kod pr sigurimin e padis.
150

Nse pala tjetr nuk zbaton vullnetarisht kto masa, gjykata e


arbitrazhit i drejtohet gjykats kompetente, e cila vendos sipas rregullave
t caktuara n kt Kod.
Neni 419
Vendi i zhvillimit t arbitrazhit
Palt mund t caktojn n marrveshjen e arbitrazhit vendin se
ku do t zhvillohet procedura e arbitrazhit. N munges t
marrveshjes, vendin e cakton gjykata e arbitrazhit. Nse edhe kjo
nuk mund t marr nj vendim t till, ather vendi se ku do t zhvillohet
procedura e arbitrazhit do t jet vendbanimi ose qendra e pals s
paditur.
Neni 420
Lejimi dhe marrja e provave
Palt mund t paraqitin si prov dokumentet me shkres q atyre
u duken t rndsishme pr zgjidhjen e mosmarrveshjes ose tu
referohen dokumenteve dhe mjeteve t tjera provuese.
Ato mund t shtojn ose t paksojn objektin e padis ose t
ndryshojn shkakun ligjor t saj deri n prfundimin e hetimit gjyqsor.
Kjo dispozit nuk zbatohet kur palt n marrveshjen e arbitrazhit
ose n munges t saj, gjykata e arbitrazhit n rregulloren e pranuar
prej saj, ka parashikuar ndryshe. Megjithkt marrveshja nuk duhet
t prek parimet e marrjes s lir t provave.
Neni 421
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Gjykata e arbitrazhit vepron vet pr marrjen e provave t


nevojshme. N rast se ndeshen vshtirsi n marrjen e tyre, si mund
151

t jet refuzimi pr tu paraqitur n gjykatn e arbitrazhit, pr t


paraqitur nj prov shkresore ose pr t marr t dhna nga nj
institucion shtetror a privat, kto i krkohen gjykats s shkalls s
par, e cila vepron sipas rregullave t prcaktuara n kt Kod pr
gjykatat.
Neni 422
Gjykimi n munges
Kur paditsi ose i padituri nuk jan paraqitur n ditn e orn e
caktuar t seancs gjyqsore pa ndonj shkak t prligjur, gjykata e
arbitrazhit zhvillon gjykimin n munges. Mosparaqitja e nj pale nuk
duhet t konsiderohet si pohim i pretendimeve t pals tjetr.
Neni 423
Zvendsimi i arbitrit
Arbitri i emruar duhet t ndjek misionin e ngarkuar deri n
prfundimin e tij. Ai nuk mund t abstenoj ose t heq dor nga gjykimi
i mosmarrveshjes, prvese pr motive t parashikuara nga neni 408
i ktij Kodi. N nj rast t till zvendsimi i tij bhet sipas rregullave
t parashikuara n kt Kod.
Neni 424
Hartimi i akteve procedurale
Aktet dhe procesverbalet q kryhen gjat procedurs s
arbitrazhit, hartohen bashkarisht nga t gjith arbitrat, prve kur n
marrveshjen e arbitrazhit palt kan pranuar q kto veprime t kryhen
nga njri prej tyre.

152

Neni 425
Marrja fund e gjykimit t arbitrazhit
N rast se palt nuk kan parashikuar ndryshe n marrveshje,
nj gjykim arbitrazhi merr fund kur:
a)arbitri revokohet, vdes, i dalin pengesa n plotsimin e misionit
t ngarkuar ose i ka humbur plotsisht t gjitha t drejtat civile;
b)me abstenimin ose heqjen dor nga misioni i arbitrit, kur sht
rasti i parashikuar
nga neni 423 i ktij Kodi;
c) me mbarimin prfundimisht t afatit t arbitrazhit.
Neni 426
Mbyllja e hetimit gjyqsor
Pasi t jen marr provat e nevojshme dhe t jet mbyllur hetimi
gjyqsor, arbitri cakton datn n t ciln do t diskutohet
mosmarrveshja dhe do t merret vendimi prkats. Pas ksaj date
nuk mund t paraqiten prova e t parashtrohen krkesa, prve kur
gjykata e arbitrazhit vlerson ndryshe.
Neni 427
Ligji i zbatueshm
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 65)

Gjykata e arbitrazhit zbaton legjislacionin shqiptar.

153

KREU IV
VENDIMI I GJYKATS S ARBITRAZHIT
Neni 428
Dhnia e vendimit prfundimtar
Diskutimet pr dhnien e vendimit zhvillohen nga gjykata e
arbitrazhit pa pranin e palve e t personave t tjer.
Neni 429
Vendimi i gjykats s arbitrazhit jepet me shumic votash. Ai
nnshkruhet nga t gjith arbitrat. Arbitrat q kan mendim t kundrt
me shumicn, kan t drejt ti parashtrojn me shkrim mendimet e
tyre. Vendimi i nnshkruar nga shumica e arbitrave ka t njjtin efekt
sikur t jet nnshkruar nga t gjith arbitrat.
Neni 430
Prmbajtja e vendimit prfundimtar
Vendimi i gjykats s arbitrazhit duhet t prmbaj prbrjen e
trupit gjykues t arbitrave, datn dhe vendin e dhnies s tij, identitetin
e palve, vendbanimin, vendqndrimin ose qendrn e tyre, emrin e
mbiemrin e avokatit ose t prfaqsuesit t palve dhe objektin e
mosmarrveshjes.
Vendimi i gjykats s arbitrazhit duhet t arsyetoj zgjidhjet e
pranuara dhe t shprehet qart pr pretendimet e palve.

154

Neni 431
Korrigjimi i gabimeve t vendimit prfundimtar
dhe interpretimi i tij
Gjykata e arbitrazhit ka kompetenc t interpretoj vendimin e
saj, t korrigjoj gabimet materiale dhe ta plotsoj at pr krkesat e
paditsit pr t cilat nuk sht shprehur, por q nuk jan kryesore.
Kur gjykata e arbitrazhit nuk mund t mblidhet prsri me t njjtn
prbrje, shtjet q prmenden n kt nen zgjidhen nga gjykata q do
t ishte kompetente n munges t marrveshjes s arbitrazhit.
Neni 432
Urdhri i ekzekutimit t vendimit t gjykats s arbitrazhit
Vendimi i gjykats s arbitrazhit sht i forms s prer n lidhje
me mosmarrveshjen e shqyrtuar, sapo shpallet, prve rasteve t
parashikuara nga neni 434 i ktij Kodi.
Ai bhet i ekzekutueshm forcrisht n baz t nj urdhri
ekzekutimi t lshuar nga gjykata e shkalls s par t vendit ku sht
dhn vendimi. Pr nj qllim t till, n sekretarin e gjykats
depozitohet origjinali i vendimit me nj kopje t marrveshjes s
arbitrazhit, nga nj prej arbitrave ose nga pala e interesuar.
Kundr vendimit t gjykats q lshon urdhr ekzekutimin nuk
lejohet ankim.
Neni 433
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 66, neni 126)

Urdhrit t ekzekutimit i bashkngjitet origjinali i vendimit t


arbitrazhit.
Vendimi i gjykats s shkalls s par q refuzon lshimin e
urdhr ekzekutimit duhet t jet i arsyetuar.
155

Kundr ktij vendimi lejohet ankim n gjykatn e apelit brenda


10 ditve duke filluar nga dita e nesrme e shpalljes s vendimit.

Neni 436
Shqyrtimi nga gjykata e apelit

KREU V
ANKIMI KUNDR VENDIMIT T GJYKATS S
ARBITRAZHIT

Gjykata e apelit shqyrton ankimin sipas rregullave t caktuara


n kt Kod. Kur gjykata e apelit prish ose ndryshon vendimin e gjykats
s arbitrazhit, ajo vendos pr themelin e mosmarrveshjes n kufijt e
misionit t caktuar gjykats s arbitrazhit.

Neni 434
Rastet kur lejohet ankimi

Neni 437
Moslejimi i rekursit n Gjykatn e Lart

Ndonse palt n marrveshje kan parashikuar heqjen dor nga


ankimi, vendimi i gjykats s arbitrazhit mund t ankohet n gjykatn
e apelit vetm kur:
a) gjykata e arbitrazhit sht formuar n mnyr t parregullt;
b)gjykata e arbitrazhit pa t drejt ka deklaruar kompetencn
apo moskompetencn e saj pr gjykimin e mosmarrveshjes;
c)gjykata e arbitrazhit n vendimin e saj ka tejkaluar krkesat
pr t cilat ka qen investuar ose nuk sht shprehur mbi nj nga krkesat
kryesore t padis;
) nuk sht respektuar barazia e palve dhe e drejta e tyre pr
tu dgjuar n nj procedur t mbshtetur n parimin e
kontradiktoritetit;
d) vendimi i gjykats s arbitrazhit vjen n kundrshtim me rendin
publik n Republikn e Shqipris.
Neni 435
Afati i ankimit

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Kundr vendimit t gjykats s apelit nuk lejohet rekurs n


Gjykatn e Lart.
Neni 438
Vnia n ekzekutim e vendimit
kur:

Vendimi i gjykats s arbitrazhit mund t vihet n ekzekutim

a) palt n marrveshjen e arbitrazhit kan hequr dor nga ankimi


kundr vendimit t dhn nga gjykata e arbitrazhit, n kushtet e
parashikuara nga neni 434 i ktij Kodi;
b) palt nuk kan br ankim brenda afatit t parashikuar n nenin
435 t ktij Kodi, n kushtet e parashikuara nga neni 434 i ktij Kodi;
c) gjykata e apelit ka rrzuar krkesn ankimore ose ka prishur
ose ndryshuar vendimin e gjykats s arbitrazhit, duke shqyrtuar
shtjen n themel.

Ankimi n gjykatn e apelit bhet brenda 30 ditve nga dita q


sht shpallur vendimi. Mungesa e palve n shpalljen e vendimit nuk
e ngarkon gjykatn me detyrimin pr njoftimin e vendimit.
156

157

KREU VI
ARBITRAZHI NDRKOMBTAR
Neni 439
Formimi i gjykats s arbitrazhit ndrkombtar
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 67)

Arbitrazhi ndrkombtar rregullohet me ligj t veant.


Neni 440
Prcaktimi i procedurs s arbitrazhit
(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 68)

Neni 441
Ligji i zbatueshm
(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 68)

PJESA E TRET
ANKIMET DHE MNYRA E GJYKIMIT T TYRE
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 69)

KREU I
MJETET DHE AFATET E ANKIMIT
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 69)

Neni 442
Mjetet e ankimit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Mjetet pr tu ankuar ndaj vendimeve t gjykatave jan: Ankimi


n gjykatn e apelit, rekursi n Gjykatn e Lart, krkesa pr rishikim.
Neni 442/a
Ankimi
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 70)

Ankimi sht akti me t cilin palt ose pjesmarrsit e tjer n


proces parashtrojn kundrshtimet e tyre ndaj vendimit t gjykats
dhe veprimeve t prmbaruesit gjyqsor, pr t mbrojtur t drejtat
dhe interesat e tyre.
Neni 442/b
Rekursi

TITULLI I

(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 71)

ANKIMET DHE PARAQITJA E TYRE

Rekursi sht akti me t cilin palt ose pjesmarrsit e tjer n


proces parashtrojn kundrshtimet e tyre ndaj vendimit t gjykats s
shkalls s par ose t gjykats s apelit n Gjykatn e Lart, sipas
rregullave t prcaktuara n kt Kod.

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 69)

158

159

Neni 443
Afati i ankimit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 72, 126)

Afati i ankimit n gjykatn e apelit, kundr vendimeve


prfundimtare t gjykats s shkalls s par, sht 15 dit.
Afati pr t br rekurs n Gjykatn e Lart, kundr vendimeve
t gjykats s apelit, sht 30 dit.
Afati pr t krkuar rishikimin e vendimit t gjykats s shkalls
s par sht 30 dit.
Afati i ankimeve t veanta sht 5 dit.
Neni 444
Fillimi i afateve t ankimit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 73)

Afatet e caktuara n nenin e msiprm jan t prer dhe fillojn


nga dita e nesrme e shpalljes s vendimit prfundimtar. Kur shtja
sht gjykuar nga gjykata e shkalls s par ose nga gjykata e apelit,
n munges t njrs pal, ky afat fillon nga dita e njoftimit t vendimit.
Afati pr t ushtruar krkesn pr rishikim fillon nga dita kur
jan zbuluar rrethanat pr t ciln bjn fjal dispozitat prkatse.
Neni 445
Prekluziviteti i ankimit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 74)

Ankimi n gjykatn e apelit, rekursi n Gjykatn e Lart dhe


rishikimi nuk mund t bhen pasi ka kaluar nj vit nga shpallja e vendimit.
Kjo dispozit nuk zbatohet kur pala n munges vrteton se nuk ka qen
n dijeni t procesit gjyqsor pr shkak t pavlefshmris s njoftimeve.
160

Neni 446
Gjykata ku paraqitet ankimi
Ankimi paraqitet n gjykatn q ka dhn vendimin, ndaj t cilit
ushtrohet.
Neni 447
Njoftimi i ankimit
Ankimi u njoftohet palve sipas rregullave t parashikuara n
nenet 130 dhe 131 t ktij Kodi, pr njoftimet e thirrjet n gjykat.
Neni 448
Bashkimi i ankimeve
T gjitha ankimet e bra vemas kundr t njjtit vendim
bashkohen n nj proces t vetm.
Neni 449
Pezullimi i ekzekutimit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Ekzekutimi i vendimit t ankimuar pezullohet deri n prfundim


t shqyrtimit n gjykatn e apelit, prve kur me ligj parashikohet
ndryshe. N rastet e rekursit n Gjykatn e Lart vendimi mund t
pezullohet n Gjykatn e Lart.
Neni 450
Kthimi i ankimit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 75)

Gjykata q ka dhn vendimin nuk e pranon ankimin kur:


161

a) sht paraqitur jasht afatit;


b) nuk ndreqen t metat n afatin e caktuar. N kto raste zbatohen
rregullat e prcaktuara n nenin 157 t ktij Kodi;
c) sht br kundr nj vendimi ndaj t cilit nuk lejohet ankim;
) sht br nga nj person q nuk legjitimohet t bj ankim;
d) sht hequr dor nga ankimi.
Mospranimi i ankimit mund t deklarohet n do shkall gjykimi.
Kundr vendimit pr kthimin e ankimit mund t bhet ankim i
veant.
Neni 450/a

Neni 451/a
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 77)
Vendimi q ka marr form t prer sht i detyrueshm pr
palt, pr trashgimtart e tyre, pr personat q heqin t drejta nga
palt, pr gjykatn q ka dhn vendimin dhe pr t gjitha gjykatat dhe
institucionet e tjera.
Vendimi q ka marr form t prer ka fuqi vetm pr ka sht
vendosur midis po atyre palve, pr t njjtin objekt dhe pr t njjtin
shkak. Nj konflikt q sht zgjidhur me vendim t forms s prer
nuk mund t gjykohet prsri, prve kur ligji parashikon ndryshe.

(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 76)

Gjykata, kur pranon krkesn, i komunikon kopjen e saj pals


tjetr, ndrsa aktet e shtjes bashk me ankimin, ia drgon gjykats
s apelit t nesrmen e mbarimit t afatit t ankimit pr t gjitha palt
ose edhe prpara mbarimit t ktij afati, kur nga t gjitha palt jan
paraqitur ankimet.
Neni 451
Vendimi i forms s prer
Vendimi i gjykats merr form t prer kur:
a) nuk mund t bhet ankim kundr tij;
b) nuk sht br ankim kundr tij brenda afateve t caktuara
nga ligji ose kur ankesa sht trhequr;
c) ankesa e paraqitur nuk sht pranuar;
) vendimi i gjykats sht ln n fuqi, ndryshuar ose sht
pushuar gjykimi n shkall t dyt.

162

KREU II
PARAQITJA E ANKIMIT DHE GJYKIMI N APEL
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 78)

Neni 452
Vendimet q mund t ankimohen
Mund t ankimohen n gjykatn e apelit t gjitha vendimet e dhna
nga gjykata e shkalls s par, me prjashtim t rasteve kur ankimi
prjashtohet me ligj.
Neni 453
Nnshkrimi i ankimit
Ankimi q i drejtohet gjykats s apelit duhet t nnshkruhet nga
vet pala, avokati ose prfaqsuesi i pajisur me prokur.

163

Neni 454
Prmbajtja e ankimit
N ankim duhet t tregohen:
a) palt ndrgjyqsa;
b) vendimi kundr t cilit bhet ankimi;
c) shkaqet pr t cilat bhet ankimi;
) far krkohet me ankimin.
Neni 455
Dokumentet q i bashkngjiten ankimit
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 79)

Neni 457
Ndrhyrja n ankim
(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 80)

Neni 458
Rivendosja n afatin e ankimit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 81)

Kur palt kan humbur t drejtn e ankimit pr shkaqe t


arsyeshme, mund t paraqesin krkes pr rivendosje n afat, prpara
gjykats q ka dhn vendimin. Kjo krkes shqyrtohet nga gjykata
dhe kundr vendimit t tij mund t bhet ankim i veant.

Bashk me ankimin duhet t paraqiten:


a) kopje t ankimit dhe t dokumenteve t tjera, aq sa jan personat
q marrin pjes n shtje si pal;
b) N rast se ankimi nuk plotson kushtet e msiprme, si dhe
ato t neneve 453 dhe 454 t ktij Kodi, gjykata njofton paln q t
ndreq t metat brenda 5 ditve, n t kundrt ankimi kthehet.

Kur krkesat dhe pretendimet e pamarra parasysh n vendimin


e shkalls s par nuk prsriten n ankim, konsiderohet sikur sht
hequr dor prej tyre.

Neni 456
Apeli kundrshtues

Neni 460
Prbrja e gjykats dhe shqyrtimi i shtjes

Pala q nuk ka br ankim apo pala kundr s cils sht br


ankimi, mund ta kundrshtoj at me kundrankim brenda 5 ditve
nga dita q ka marr njoftim pr ankimin e pals tjetr.
Ankimi kundrshtues duhet tu njoftohet palve t tjera n gjykim,
sipas rregullave pr njoftimin e ankimit.

164

Neni 459
Rnia n dekadenc e krkesave q nuk jan propozuar rishtas

(Ndryshuar paragrafi i III me ligjin nr.8431, dat 14.12.1998, neni 1;


ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Gjykata e apelit e shqyrton shtjen n mnyr kolegjiale. Ajo


gjykon me trup gjykues t prbr nga tre gjyqtar.
Kryetari i gjykats s apelit cakton relatorin e shtjes dhe ditn
e gjykimit.
Njoftimi pr ditn dhe orn e gjykimit t shtjeve bhet nga
gjykata e apelit me shpallje pran saj dhe n gjykatat prkatse t
shkalls s par, jo m von se 10 dit prpara shqyrtimit t shtjes.
165

Pr shtjet me rigjykim, kur sht mbajtur pr gjykim n fakt,


ose kur mohet nj gjykim prpara afatit 10 ditor, njoftimi u bhet
drejtprdrejt palve, prfaqsuesve t tyre dhe prokurorit.
Neni 461
(Shtuar paragrafi II, III me ligjin nr.8431, dat 14.12.1998, neni 2)

Fillimisht gjykata verifikon paraqitjen e rregullt t palve, bn


bashkimin e ankimeve t bra kundr t njjtit vendim dhe bn prpjekje
pr zgjidhjen e shtjes me pajtim.
Mosparaqitja e palve, pr t cilat njoftimi sht br me shpallje,
nuk pengon shqyrtimin e shtjes, me prjashtim t rastit kur jan
njoftuar shkaqe t arsyeshme pr mungesn.
Gjykata nuk mund t shqyrtoj shtjen n munges ather
kur dgjimi i palve sht nj nga detyrat e rigjykimit ose kur njoftimi
ka qen i parregullt.
Neni 462
Pjesmarrja e prokurorit
(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 82)
Neni 463
Heqja dor nga ankimi

Neni 464
Seanca gjyqsore
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 83)

Seanca gjyqsore fillon me relacionin e njrit prej antarve t


trupit gjykues. Pas ksaj palt, n rast se jan paraqitur, japin shpjegime.
S pari e merr fjaln pala q ka br ankimin, pastaj pjesmarrsit e
tjer n gjykim. Kur ky ka paraqitur mendimin me shkrim, lexohet nga
nj antar i trupit gjykues. Kur prokurori, mbi bazn e padis s paraqitur
prej tij, bn ankim ndaj vendimit t gjykats, ai e merr fjaln i pari.
Neni 465
N shqyrtimin e shtjes n apel mbahen parasysh, pr aq sa
jan t zbatueshme, dispozitat mbi procedurn e gjykimit n shkall t
par t parashikuara n kt Kod.
Me krkesn e palve ose edhe kryesisht gjykata e apelit prsrit
trsisht apo pjesrisht hetimin gjyqsor. N shqyrtimin gjyqsor mund
t lexohen aktet e gjykimit t shkalls s par. Gjykata ka t drejt t
marr edhe prova t reja.
Neni 466
Vendimi i gjykats s apelit
(Ndryshuar shkronja me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

N do faz t gjykimit t shtjes n apel, ankuesi ose


prfaqsuesi i tij mund t heq dor nga ankimi. N kt rast vendoset
pushimi i shqyrtimit t shtjes n gjykatn e apelit.

Gjykata e apelit pasi shqyrton shtjen vendos:


a) lnien n fuqi t vendimit t gjykats s shkalls s par;
b) ndryshimin e vendimit;
c) prishjen e vendimit dhe pushimin e shtjes;
) prishjen e vendimit dhe drgimin e shtjes pr rigjykim n gjykatn
e shkalls s par n rastet e parashikuara nga neni 467 i ktij Kodi.

166

167

Neni 467
Drgimi pr rigjykim

pranuara n vendimin e gjykats s apelit, prve nevojs pr


realizimin e detyrave t vna nga ajo gjykat.

(Shtuar shkronjat d, e, , si dhe tre paragrafet e fundit me ligjin


nr.8431, dat 14.12.1998, neni 3; ndryshuar shkronja c dhe paragrafi I me
ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 84 e 126)

(Shtuar me ligjin nr.8431, dat 14.12.1998, neni 4)

Neni 467/a

Gjykata e apelit prish vendimin e gjykats s shkalls s par


dhe e drgon shtjen pr rigjykim kur:
a) gjykata e shkalls s par ka shkelur dispozitat mbi juridiksionin
dhe kompetencn;
b) prbrja e trupit gjykues nuk ka qen e rregullt apo vendimi
nuk sht nnshkruar nga antart e tij;
c) gjykata ka vendosur pushimin e shtjes n kundrshtim me
rregullat e prcaktura nga ky Kod;
) shtja sht gjykuar n munges t pjesmarrsve n proces,
pa pasur dijeni pr ditn e gjykimit;
d) nuk sht formuar drejt ndrgjyqsia;
e) kur mungojn ose jan t pavlefshme padia, procesverbali
gjyqsor, ankimi, si dhe do dokument tjetr q ka ndikuar n dhnien
e vendimit.
) kur lind nevoja pr marrjen e nj prove vendimtare, marrja e
s cils sht e vshtir n shkall t dyt.
Gjykata e shkalls s par n rigjykim sht e detyruar ti
prmbahet vendimit t gjykats s apelit pr do veprim procedural t
vendosur n t.
Me vendim t ndrmjetm, gjykata mund t mos kryej
veprime t caktuara kur pr rrethana t reja t dala n rigjykim,
shihen t panevojshme. Ndaj ktij vendimi mund t bhet ankim i
veant.
N rigjykim nuk mund t ngrihen pavlefshmrit e vrtetuara n
gjykimet e mparshme, kur vendimet prkatse nuk jan prishur pr
to dhe nuk mund t bhen pretendime t ndryshme nga ato q jan t

Gjykata e apelit kur prish vendimin nuk mund ta kthej shtjen pr


rigjykim pr t dytn her por e shqyrton vet si gjykat e shkalls s par.
Kur vendimi prishet pr shkak t moszbatimit t detyrave t
caktuara nga gjykata m e lart, pa u marr vendim i veant sipas
nenit 467 t ktij Kodi, gjykata e apelit, me krkes t palve ngarkon
trupin gjykues prkats me shpenzimet e bra pr kt shkak.

168

169

Neni 467/b
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 84)

Kur gjykata pr shtjen q nuk ishte n kompetencn e saj ka


dhn nj vendim t drejt dhe, nga ana tjetr, nuk jan kaprcyer
kompetencat e gjykats s cils i takonte shtja, gjykata e apelit ka t
drejt t mos e prish vendimin, por t mjaftohet ti ver n dukje
gjykats prkatse parregullsin e vendimit t saj.
Neni 468
(Hequr titulli dhe shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 86)

Gjykata e apelit kur konstaton se shtja nuk hyn n juridiksionin


gjyqsor, si dhe kur padia nuk mund t ngrihej ose gjykimi nuk mund t
vazhdonte, prish vendimin edhe vendos vet pushimin e gjykimit t
shtjes.

Neni 469
Pezullimi i ekzekutimit
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Kur prishet vendimi i shkalls s par dhe shtja drgohet pr


rigjykim, pezullohet ekzekutimi i vendimit.
Gjykata e apelit me krkesn e pals mund t vendos pezullimin
e ekzekutimit t vendimit edhe kur ajo le n fuqi vendimin e gjykats
s shkalls s par, kur kundr vendimit t saj bhet rekurs n Gjykatn
e Lart dhe nga ekzekutimi i menjhershm i vendimit mund t vijn
pasoja t rnda ose t pariparueshme, si dhe kur pala q ka br rekursin
jep garanci materiale q siguron ekzekutimin e vendimit.
Neni 470
Ankimi kundr vendimeve t ndrmjetme
Vendimet e ndrmjetme q jepen nga gjykata e shkalls s par
mund t ndryshohen apo t trhiqen gjat gjykimit. Kto vendime mund
t goditen me ankim s bashku me vendimin prfundimtar.
Megjithat, n rastet e parashikuara shprehimisht n kt Kod,
kundr vendimeve t ndrmjetme mund t bhet ankimi i veant n
gjykatn e apelit, brenda 5 ditve nga shpallja apo njoftimi i tyre.
Neni 471
Pezullimi i ekzekutimit t vendimit t ndrmjetm
Paraqitja e ankimit kundr vendimit t ndrmjetm nuk pezullon
gjykimin dhe as ekzekutimin e vendimit, prve kur parashikohet
ndryshe n kt Kod apo kur gjykata e apelit vendos pezullimin gjersa
t jap vendimin pr ankimin e veant.

170

TITULLI II
REKURSI N GJYKATN E LART
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

KREU I
PROCEDURAT E REKURSIT
Neni 472
Vendime ndaj t cilave mund t ushtrohet rekurs
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 87)

Vendimet e shpallura nga gjykata e apelit dhe ato t gjykats s


shkalls s par, n rastet q prcaktohen nga ky Kod, mund t
ankimohen me rekurs n Gjykatn e Lart vetm kur:
a) nuk sht respektuar ose sht zbatuar keq ligji;
b) ka shkelje t rnda t normave procedurale (neni 467 i ktij Kodi);
c) pr shkelje procedurale q kan ndikuar n dhnien e vendimit.
Kundrshtimi i vendimit n Gjykatn e Lart bhet brenda 30
ditve nga data e dhnies s vendimit. Kur palt jan n munges, ky
afat fillon nga data e njoftimit.
Neni 473
(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 88)

Neni 474
Nnshkrimi i rekursit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Rekursi q i drejtohet Gjykats s Lart nnshkruhet nga vet


pala, avokati apo prfaqsuesi i tij i pajisur me prokur.
171

Neni 475
Prmbajtja e rekursit

Neni 477
Kundrrekursi

Rekursi duhet t prmbaj:


a) palt ndrgjyqse;
b) vendimin q kundrshtohet;
c) paraqitjen e prmbledhur t fakteve t shtjes;
) shkaqet pr t cilat krkohet prishja e vendimit, duke iu
referuar normave ligjore mbi t cilat mbshtetet;
d) prokurn nse rekursi sht br nga avokati ose nga
prfaqsuesi i ankuesit.

Pala kundr s cils sht paraqitur rekursi, mund ta kundrshtoj


at me kundrrekurs, i cili duhet ti njoftohet atij q ka br rekursin
n vendbanimin e tij brenda 20 ditve nga njoftimi i rekursit. N
munges t ktij njoftimi nuk mund t paraqes kundrrekurs, por
vetm mund t marr pjes n diskutim me goj.
Pr kundrrekursin zbatohen rregullat e parashikuara n nenet
456 dhe 457 t ktij Kodi.

Neni 476
Depozitimi i rekursit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 89, 126)

Rekursi depozitohet n sekretarin e gjykats q ka dhn


vendimin, n afatin prej 30 ditsh nga njoftimi q u sht br palve.
S bashku me rekursin duhet t depozitohet:
a) kopja e vrtetuar e vendimit t kundrshtuar dhe kur sht
rasti edhe e njoftimit kur ky sht br;
b) prokura e posame;
c) aktet dhe dokumentet mbi t cilat sht bazuar rekursi, n aq
kopje sa jan palt. Sekretaria e gjykats, q ka dhn vendimin e
kundrshtuar, prcjell zyrtarisht n sekretarin e Gjykats s Lart
dosjen prkatse s bashku me dokumentet e msiprme.
Kur nuk plotsohen kto kushte, pals i caktohet nj afat 10-ditor
pr t br plotsimet dhe, nse pas ktij afati nuk bhen plotsimet,
rekursi kthehet.

172

Neni 478
Paraqitja e dokumenteve t tjera
Nuk pranohet depozitimi i akteve dhe dokumenteve q nuk jan
paraqitur n shkalln e mparshme t gjykimit, prve atyre q kan
t bjn me vendimin e ankimuar dhe pranimin e rekursit ose t
kundrrekursit.
Depozitimi i dokumenteve si m sipr duhet ti njoftohet palve
t tjera.
Neni 479
Pezullimi i ekzekutimit t vendimit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Gjykata e Lart pezullon ekzekutimin e vendimit kur:


a)ekzekutimi i menjhershm i vendimit do t sillte pasoja t
rnda e t pariparueshme;
b) pala q ka br rekursin depoziton garanci materiale q siguron
ekzekutimin vendimit.

173

Neni 480
Mospranimi i rekursit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Rekursi nuk pranohet n qoft se bhet pr shkaqe t ndryshme


nga ato q i lejon ligji. Mospranimi i rekursit vendoset nga kolegji i
Gjykats s Lart n dhomn e kshillimit pa pjesmarrjen e palve.
KREU II
PROCEDURAT E GJYKIMIT
Neni 481
Shqyrtimi n kolegjet e bashkuara
(Shfuqizuar fjalia e fundit e paragrafit t dyt me vendimin nr.46/1999 t
Gjykats Kushtetuese; ndryshuar titulli, shfuqizuar paragrafi I me ligjin
nr.8812, dat 17.5.2001, neni 90)

Kryetari i Gjykats s Lart mund t vendos q gjykata t shprehet


n kolegje t bashkuara pr rekurse t paraqitura nga palt, pr t cilat
ka praktika t ndryshme e t mparshme n kolegjet e thjeshta.
N kto raste kryetari i Gjykats s Lart cakton relatorin dhe
datn e shqyrtimit t rekursit.
Neni 482
Fillimi i gjykimit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 91)

Gjykata e Lart gjykon n kolegje me trup gjykues t prbr


nga pes gjyqtar.
Kryetari i kolegjit civil cakton datn e shqyrtimit t rekursit.

174

Sekretaria e Gjykats s Lart shpall listat e shqyrtimit t


rekurseve t paktn 15 dit prpara dats s shqyrtimit.
Neni 483
Shqyrtimi gjyqsor
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 92)

N seanc gjyqsore relatori paraqet faktet q kan rndsi pr


marrjen e vendimit, prmbajtjen e vendimit t ankimuar dhe shkaqet e
rekursit dhe t kundrrekursit.
Pas relatimit kryetari fton avokatt e palve t paraqesin mbrojtjen
e tyre.
Nuk lejohet replika, por avokatt e palve mund q n t njjtn
seanc ti paraqesin gjykats mendimet e tyre, shkurtimisht, me shkrim.
Procesverbali i seancs gjyqsore mbahet nga sekretari gjyqsor.
Neni 484
Marrja e vendimit
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 93)

Gjykata pas diskutimit t shtjes trhiqet n dhomn e kshillimit


dhe merr vendimin prkats. N raste t veanta, pr shkak t natyrs
s ndrlikuar apo rndsis s shtjes, marrja e vendimit mund t
shtyhet pr aq dit sa sht e nevojshme.
Vendimi nnshkruhet nga t gjith antart e trupit gjykues.
Neni 485
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Pas shqyrtimit t shtjes, kolegji civil apo kolegjet e bashkuara


t Gjykats s Lart vendosin:
a) lnien n fuqi t vendimit;
175

b) prishjen e vendimit t gjykats s apelit dhe lnien n fuqi t


vendimit t shkalls s par;
c) prishjen e vendimit t gjykats s apelit dhe drgimin e shtjes
pr rishqyrtim n gjykatn e apelit, me tjetr trup gjykues;
) prishjen e vendimit t gjykats s apelit dhe vendimit t gjykats
s shkalls s par dhe drgimin e shtjes pr rishqyrtim n gjykatn
e shkalls s par me tjetr trup gjykues;
d) ndryshimin e vendimit t shkalls s par dhe t gjykats s
apelit;
e) prishjen e vendimeve dhe pushimin e gjykimit t shtjes.
Neni 485/a
Pasojat kur prishet vendimi i padrejt, i cili sht ekzekutuar
trsisht ose pjesrisht
(Shtuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 12)

Neni 487
Gabimet n arsyetimin e vendimit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 94)

Nuk jan shkak pr cenimin e vendimit gabimet materiale n


arsyetimin e vendimit, kur zgjidhja n themel sht e drejt. N kt
rast gjykata kufizohet vetm me korrigjimin e arsyetimit.
Neni 488
Shpenzimet e gjykimit
Gjykata, kur rrzon rekursin, shpenzimet e gjykimit ia ngarkon
atij q ka br rekursin.
Neni 489
Mosprsritja e rekursit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 95)

Kur vendimi i ri, q jepet pas prishjes, sht i ndryshm nga


vendimi i par, i cili sht ekzekutuar, trsisht ose pjesrisht, personi
q ka prfituar detyrohet ti kthej t gjitha prfitimet e marra nga
ekzekutimi i vendimit.

Rekursi i deklaruar i papranueshm nuk mund t paraqitet prsri,


qoft edhe n rastet kur nuk ka mbaruar afati i caktuar nga ligji.

Neni 486
Zbatimi i detyrueshm i udhzimeve

(Shtuar paragrafi III me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 96)

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Udhzimet dhe konkluzionet e Gjykats s Lart jan t


detyrueshme pr gjykatn q rishqyrton shtjen.

176

Neni 490
Heqja dor nga rekursi
Pala mund t heq dor nga rekursi derisa nuk sht filluar relatimi
n seanc gjyqsore. Heqja dor bhet me shkrim, e nnshkruar nga
vet pala apo avokati i saj, i pajisur me prokur pr kt qllim.
Akti i heqjes dor u njoftohet palve q jan paraqitur ose u
komunikohet avokatve t palve.
Kur hiqet dor nga rekursi dhe n gjykim kan marr pjes t
gjitha palt ose prfaqsuesit e tyre, nuk ka vend pr shpallje t veant
t vendimit t pushimit t gjykimit.
177

Neni 491
Shpenzimet, kur hiqet dor nga rekursi
(Shfuqizuar fjalia II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 97)

N rastet e heqjes dor nga rekursi gjykata i ngarkon shpenzimet


pals q heq dor.

prve nevojs pr t arritur n prfundime q dalin nga vendimi i


Gjykats s Lart.
TITULLI I TRET
RISHIKIMI

Neni 492
Ndreqja e gabimeve materiale

Neni 494
Krkesa pr rishikim dhe rastet e rishikimit

(Ndryshuar paragrafi I me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

(Ndryshuar titulli me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 99;


shtuar paragrafi I me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 99;
shtuar shkronja me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 13)

Nse vendimi i shpallur nga Gjykata e Lart prmban gabime


materiale apo n prllogaritje, pala e interesuar ka t drejt t krkoj
me krkes korrigjimin apo ndreqjen e tyre brenda 60 ditve nga
njoftimi i vendimit.
Pr krkesn gjykata shprehet n dhomn e kshillimit, duke
zbatuar rregullat e parashikuara n paragrafin e fundit t nenit 480 t
ktij Kodi.

Gjykata e shkalls s par apo gjykata e apelit kur drgohet shtja


pr rigjykim zbaton t njjtat rregulla procedurale t parashikuara n
at shkall gjykimi.
Detyrat e lna nga Gjykata e Lart jan t detyrueshme pr
gjykatn q rishqyrton shtjen, e cila, pasi zbaton kto detyra, vendos
sipas bindjes s saj.
N rigjykim nuk mund t ngrihen pavlefshmrit e vrtetuara n
gjykimet e mparshme. N rigjykim palt nuk mund t bjn pretendime
t ndryshme nga ato t pranuara n vendimin e Gjykats s Lart,

Krkesa pr rishikim sht akti me t cilin krkohet rishikimi i


nj vendimi t forms s prer t gjykats.
Pala e interesuar mund t krkoj rishikimin e nj vendimi q ka
marr form t prer, kur:
a) zbulohen rrethana t reja apo prova t reja me shkres q
kan rndsi pr shtjen, t cilat nuk mund t diheshin nga pala gjat
shqyrtimit t saj;
b) vrtetohet se thniet e dshmitarve apo mendimet e
ekspertve, mbi t cilat sht bazuar vendimi, kan qen t rreme;
c) palt ose prfaqsuesit e tyre apo ndonj antar i trupit gjykues,
q ka marr pjes n gjykimin e shtjes, kan kryer vepra t
dnueshme penalisht, t cilat kan ndikuar n dhnien e vendimit;
) vrtetohet se vendimi i dhn sht bazuar n dokumente t
falsifikuara;
d) vendimi sht bazuar n nj vendim t gjykats ose t nj
institucioni tjetr q m pas sht prishur;
e) vendimi sht n kundrshtim t hapur me nj vendim tjetr t
forms s prer t dhn midis po atyre palve, pr t njjtin objekt
dhe pr t njjtin shkak.

178

179

Neni 493
Rigjykimi
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 98 e 126)

) kur Gjykata Europiane e t Drejtave t Njeriut gjen shkelje t


konvents europiane Pr mbrojtjen e t drejtave t njeriut dhe lirive
themelore dhe t protokolleve t saj, t ratifikuara nga Republika e
Shqipris.
Neni 495
(Shtuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 100;
ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 14)

Rishikimi i vendimeve pr rrethanat e parashikuara n shkronjat


b, c dhe t nenit 494 t ktij Kodi lejohet kur ato rrethana
jan vrtetuar me vendim penal t forms s prer.
Kur ndjekja penale nuk mund t filloj ose t prfundoj pr ndonj
nga shkaqet e treguara n nenin 290 t Kodit t Procedurs Penale,
ose pr shkak se nuk sht zbuluar personi q ka kryer falsifikimin,
pr vrtetimin e rrethanave t msiprme mund t ngrihet padi n
gjykatn civile.
Neni 496
Afati i paraqitjes s krkess

prkatse q lidhen me nj nga krkesat e nenit 494 t ktij Kodi, ditn e


zbulimit apo t vrtetimit t rrethans apo marrjes s dokumenteve.
Krkesa nnshkruhet nga vet pala apo avokati i pajisur me prokur.
Krkesa e paraqitur pa u plotsuar ose n kundrshtim me kriteret
e paragrafit t msiprm kthehet pr plotsim nga gjykata. N rast se
krkesa nuk plotsohet brenda nj afati 10 ditor, ajo kthehet.
Neni 498
Shqyrtimi i krkess nga Gjykata e Lart
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 102)

Kur krkesa sht br jasht rasteve t prcaktuara n nenin


494 ose kur sht br nga ata q nuk e kan kt t drejt, si dhe kur
rezulton haptazi e pambshtetur, gjykata vendos mospranimin e saj.
Kur krkesa pranohet, gjykata vendos prishjen e vendimit trsisht
ose pjesrisht dhe drgon shtjen pr rigjykim nga nj tjetr trup
gjykues n gjykatn kompetente. N rastin e prcaktuar nga shkronja
e e nenit 494 t ktij Kodi, Gjykata e Lart prish vendimin e dyt.
Kundr vendimit nuk lejohet ankim.

Krkesa pr rishikim mund t paraqitet brenda 30 ditve nga


dita q pala ka marr dijeni pr shkakun e rishikimit, por n do rast jo
m von se nj vit nga dita q ka lindur shkaku i rishikimit. N rastet e
parashikuara n nenin 495, afati prej 30 ditsh fillon nga dita q vendimi
ka marr formn e prer.

Rigjykimi i shtjes nga gjykata, s cils i sht drguar, bhet


sipas rregullave t prgjithshme.

Neni 497
Paraqitja e krkess

Neni 499
Shqyrtimi paraprak

(Ndryshuar paragrafi I e III me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 101)

Neni 498/a
(Shtuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 103)

(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 104)

Krkesa pr rishikim paraqitet prpara Gjykats s Lart. Krkesa


duhet t prmbaj: shkakun pr t cilin krkohet rishikimi, provat
180

181

Neni 500
Pezullimi i ekzekutimit
Paraqitja e krkess pr rishikim nuk pezullon ekzekutimin e
vendimit. Por gjykata, me krkesn e pals, mund t pezulloj
ekzekutimin e vendimit, kur vlerson se ka rrezik q mund t shkaktohet
nj dm i madh e i pariparueshm.

PJESA E KATRT
EKZEKUTIMI I DETYRUESHM
TITULLI I PAR
DISPOZITA T PRGJITHSHME

Neni 501
Marrja e vendimit

Neni 510
Titujt ekzekutiv

(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 104)

(Ndryshuar shkronja d me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 105;


ndryshuar shkronja d me ligjin nr.9953, dat 14.7.2008 neni 1;
ndryshuar shkronja a me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 15)

Neni 502
Kundrshtimi i vendimit
(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 104)

TITULLI IV
KREU IV
KUNDRSHTIMI I T TRETIT
(Shfuqizuar nenet 503-509 me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 104)

182

Ekzekutimi i detyrueshm mund t bhet vetm n baz t nj


titulli ekzekutiv.
Jan tituj ekzekutiv:
a) vendimet civile t forms s prer t gjykats, q prmban
nj detyrim, vendimet e dhna prej saj pr sigurimin e padis, si dhe
pr ekzekutimin e prkohshm;
b) vendimet penale t forms s prer n pjesn q bjn fjal
pr t drejta pasurore;
c)vendimet e gjykatave e t arbitrazheve t shteteve t huaja q
u sht dhn fuqi sipas dispozitave prkatse t ktij Kodi;
) vendimet e nj gjykate arbitrazhi n Republikn e Shqipris;
d) aktet noteriale q prmbajn detyrim n t holla, si dhe aktet
pr dhnien e kredive bankare ose aktet pr dhnien e kredive nga
institucionet financiare jobankare;
dh) kambialet, eqet e letrat me urdhr q barazohen me ato;
e) aktet e tjera q sipas ligjeve t veanta quhen tituj ekzekutiv
dhe ngarkohet zyra e prmbarimit pr ekzekutimin e tyre.
183

Neni 511
Urdhri i ekzekutimit
(Shtuar paragrafi i fundit me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 106;
ndryshuar fjalia e dyt e paragrafit t par dhe paragrafi i fundit me ligjin
nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 16)

Titulli ekzekutiv vihet n ekzekutim me krkesn e kreditorit.


Pr kt qllim lshohet urdhri i ekzekutimit, brenda 5 ditve nga
data e paraqitjes s krkess s kreditorit, i cili jepet:
a) pr rastet e parashikuara nga shkronjat a dhe b t nenit t
msiprm, nga gjykata q ka dhn vendimin;
b) pr vendimet e gjykatave t shteteve t huaja e t gjykatave t
arbitrazhit t huaj q u sht dhn fuqi zbatimi sipas dispozitave t
ktij Kodi nga gjykata e apelit;
c) pr rastet e parashikuara nga shkronja e nenit t msiprm
nga gjykata e vendit ku sht dhn vendimi;
) pr rastet e parashikuara nga shkronjat d, dh dhe e
nga gjykata e vendit ku sht caktuar t bhet ekzekutimi.
Nuk lshohet urdhri i ekzekutimit pr vendimin e sigurimit t
padis dhe pr gjobat e dhna nga gjykata, t cilat ekzekutohen
drejtprdrejt nga zyra e prmbarimit, pas njoftimit t vendimit.
Neni 512
Ankimi pr mosdhnien e urdhrit t ekzekutimit
Kundr vendimit me t cilin refuzohet dhnia e urdhrit t
ekzekutimit, mund t bhet ankim sipas rregullave mbi ankimet e
veanta.

184

Neni 513
Urdhri i ekzekutimit pr pasuri dhe persona t veant
Urdhri i ekzekutimit lshohet vetm n nj kopje.
Kur duhet t dorzohen disa pasuri t veanta ose kur titulli
ekzekutiv sht dhn n dobi ose kundr disa personave, mund t
lshohen urdhra ekzekutimi t veant, duke shnuar se cila pjes e
titullit duhet t ekzekutohet pr do urdhr ekzekutimi.
Neni 514
Lshimi i dublikats s urdhrit t ekzekutimit
Kur urdhri i ekzekutimit humbet ose zhduket, gjykata q e ka
lshuar, me krkes t kreditorit, mund ti lshoj ktij dublikat n
baz t titullit ekzekutiv.
Krkesa shqyrtohet n kshill gjyqsor pasi debitorit ti jet
dorzuar nj kopje e saj.
Kur humbet ose zhduket vet titulli ekzekutiv dhe nuk ka mundsi
q prmbajtja e tij t nxirret nga aktet e organeve q kan lshuar
titullin ekzekutiv, kreditori mund t ngrej padi kundr debitorit, sipas
rregullave t prgjithshme.
Neni 515
Vnia n ekzekutim
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 17)

Urdhri i ekzekutimit vihet n ekzekutim nga shrbimi


prmbarimor gjyqsor, shtetror ose privat, me an t prmbaruesit
gjyqsor, n baz t krkess s kreditorit.
Kreditori, prve krkess pr ekzekutim, duhet t paraqes:
a) titullin ekzekutiv (origjinal ose i noterizuar);
b) urdhrin e ekzekutimit (origjinal);
185

c) pagesn e tarifs s vnies n ekzekutim;


) sipas rastit, prokurn e personit, q prfaqson paln
kreditore.
Kur nuk plotsohen n rregull dokumentet e msiprme pr
vnien n ekzekutim t urdhrit t ekzekutimit, prmbaruesi i l krkuesit
nj afat 5-ditor pr plotsimin e mangsive. Kur krkuesi nuk plotson
kto mangsi brenda afatit t caktuar, dokumentacioni i kthehet atij.
Kur mangsit jan shmangur n afatin e caktuar, krkesa pr vnien
n ekzekutim quhet e regjistruar nga data q sht paraqitur pran
prmbaruesit gjyqsor.
Vnia n ekzekutim e urdhrit t ekzekutimit bhet brenda 15
ditve nga data e dorzimit t krkess s kreditorit.
Vendimi i gjykats pr masn e sigurimit t padis dhe gjobat e
gjykats vihen n ekzekutim brenda 5 ditve nga data e paraqitjes pr
ekzekutim.
Tarifa pr vnien n ekzekutim t urdhrit ekzekutiv nuk
parapaguhet n raste t parashikuara me ligj apo akte t tjera normative.
Neni 516
Kompetenca toksore e prmbaruesit gjyqsor
(Shtuar fjalia e fundit me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 18)

Krkesa pr zbatimin e urdhrave t ekzekutimit i drejtohet


prmbaruesit gjyqsor t vendit ku ndodhen:
a) sendet e luajtshme ose t paluajtshme ose parat, ndaj t cilave
drejtohet ekzekutimi;
b) banimi i personit t tret t detyruar kur ekzekutimi drejtohet
kundr kredis q ka pr t marr debitori nga ky person;
c) vendi i ekzekutimit t detyrimit pr kryerjen ose moskryerjen
e nj veprimi t caktuar.

186

Kur prmbaruesi gjyqsor konstaton se nuk sht kompetent pr t


vn n ekzekutim krkesn, ia drgon kt prmbaruesit gjyqsor
kompetent, pasi v m par sekuestr mbi sendin ose mbi kredin e debitorit.
Konflikti pr kompetenc nuk lejohet, por prmbaruesi gjyqsor
ka t drejt t parashtroj moskompetencn e tij n gjykatn e shkalls
s par ku e ushtron veprimtarin, e cila e shqyrton at n kshill
gjyqsor. Kundr vendimit t tij lejohet ankim i veant.Ky nen nuk
zbatohet pr personat, prmbaruesit gjyqsor, q ushtrojn
veprimtarin publike t shrbimit prmbarimor gjyqsor, t organizuar
mbi baza private.
Neni 516/a
(Shtuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 19)

N astin e fillimit t procedurs s ekzekutimit, prmbaruesi


gjyqsor, n baz t nenit 515 t ktij ligji, duhet t regjistroj, n
regjistrin qendror pran Ministris s Drejtsis, do krkes. do
prmbarues gjyqsor sht i detyruar t njihet me t dhnat e regjistrit.
Nse me fillimin e procedurs me objekt Ekzekutim detyrimesh
n t holla prmbaruesi gjyqsor, nga t dhnat e marra nga regjistri
qendror, vren se kreditor t tjer jan n procedur ekzekutimi
ndaj t njjtit debitor, me t njjtin objekt, ather pezullon procedurn
e nisur dhe drejton kreditorin e tij te prmbaruesi gjyqsor, i cili ka
regjistruar i pari krkesn pr ekzekutim.
N kt rast, prmbaruesi gjyqsor, q ka regjistruar i pari
krkesn, vijon procedurn e ekzekutimit, n prputhje edhe me nenin
534 e n vijim t ktij Kodi.
Me pezullimin e procedurs s ekzekutimit, tarifa e vnies n
ekzekutim t urdhrit t ekzekutimit, s bashku me dokumentacionin, i
kthehen kreditorit.
Ky nen nuk zbatohet kur n cilsin e pals debitore sht shteti.
187

Neni 517
Lajmrimi pr ekzekutimin vullnetar
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 107;
ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 20)

Prmbaruesi gjyqsor, kur fillon ekzekutimin, i drgon debitorit


nj lajmrim pr t ekzekutuar vullnetarisht detyrimin q prmban
urdhri i ekzekutimit, duke i caktuar pr kt nj afat prej 5 ditsh, kur
objekti i tij sht pag ose detyrim pr ushqim dhe prej 10 ditsh n t
gjitha rastet e tjera.
Me marrjen e lajmrimit pr ekzekutim vullnetar, debitori sht
i detyruar t deklaroj, me shkrim, gjendjen e tij pasurore, si dhe
sendet ose kredi q persona t tret i detyrohen, nse kjo krkohet nga
prmbaruesi gjyqsor.
Me krkesn e debitorit, gjykata e shkalls s par e vendit t
ekzekutimit, n raste t veanta, duke marr parasysh gjendjen
pasurore t debitorit ose rrethanat e tjera t shtjes, pasi dgjon
edhe kreditorin mund t shtyj afatin e ekzekutimit t detyrimit n
t holla ose ta ndaj kt detyrim n kste. Vendimi jepet n seanc
gjyqsore, brenda 20 ditve nga data e paraqitjes s krkess. dhe
kundr tij mund t bhet ankim i veant.
Neni 518
Prmbajtja e lajmrimit

ekzekutimit,
tij, duhet tu
jan njohur,
detyrimin q

prmbaruesi gjyqsor, para se t vazhdoj veprimet e


drgoj trashgimtarve t debitorit t vdekur, kur kta
nj lajmrim t ri pr t ekzekutuar kta vullnetarisht
prmban urdhri i ekzekutimit.
Neni 519
Fillimi i ekzekutimit t detyrueshm

Ekzekutimi i detyrueshm nuk mund t filloj para se t ken


kaluar afatet e parashikuara nga neni 517 i ktij Kodi, prve kur ka
rrezik se me kalimin e afatit, ekzekutimi do t bhet i pamundshm.
N kt rast, prmbaruesi gjyqsor mund t filloj menjher nga
ekzekutimi i detyrueshm.
Neni 520
Efektet e urdhrit t ekzekutimit ndaj trashgimtarve
Urdhri i ekzekutimit kundr debitorit trashgimlns vihet n
ekzekutim mbi pasurin e trashgimtarve t tij, por brenda mass s
pasuris s trashguar prej tyre nga trashgimlnsi.
Neni 521
Ekzekutimi ndaj personit t tret
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 108)

Lajmrimi duhet t prmbaj nj shkurtim t prmbajtjes s


urdhrit t ekzekutimit, vendin dhe adresn e kreditorit, dhe
paralajmrimin q i bhet debitorit se do t filloj ekzekutimi i
detyrueshm, n qoft se ekzekutimi nuk ekzekutohet vullnetarisht prej
tij brenda afatit t caktuar n lajmrim.
N rast se debitori vdes pas vnies n ekzekutim t titullit, por
para se t jen prfunduar s kryeri veprimet e nevojshme t

Urdhri i ekzekutimit kundr debitorit mund t vihet n ekzekutim


edhe kundr personit t tret, q pr sigurimin e detyrimit ka ngarkuar
me barr sipas ligjit nj send t tij, kur kreditori krkon ekzekutimin
mbi kt send.

188

189

Neni 522
Ekzekutimi ndaj debitorit q nuk i dihet banimi
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 109;
ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 21)

Kur banimi i debitorit nuk dihet, gjykata e shkalls s par e


vendit t ekzekutimit, me krkesn e prmbaruesit gjyqsor, pasi
sqarohet edhe vet pr kt rrethan, brenda 10 ditve nga data e
paraqitjes s krkess s prmbaruesit gjyqsor i emron debitorit
nj prfaqsues, i cili shprblehet fillimisht nga kreditori sipas nenit
525 t ktij Kodi.
Neni 523
Detyrimi pr bashkpunim
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 22)

Kur pr ekzekutimin e detyrueshm sht e nevojshme t elet


banesa ose ndonj ndrtes tjetr e debitorit, pa pranin e tij ose t nj
personi madhor t familjes s tij, me krkes t prmbaruesit gjyqsor,
detyrohet t jet i pranishm prfaqsuesi i njsis s qeverisjes
vendore. N do rast, prmbaruesi gjyqsor krkon edhe pjesmarrjen
e dy dshmitarve t tjer.
N rast nevoje, me krkes t prmbaruesit gjyqsor, Policia e
Rendit detyrohet ta mbshtes at gjat procedurave t ekzekutimit.
Kur pr ekzekutimin e detyrueshm sht e nevojshme t prishet
objekti, t lirohet trualli, t pezullohen punimet, me krkes t
prmbaruesit gjyqsor, inspektorati ndrtimor pran pushtetit vendor
dhe Inspektorati Kombtar detyrohen t mbshtesin prmbaruesin
gjyqsor gjat procedurave t ekzekutimit.
Pr ekzekutimin e titujve ekzekutiv, me objekt Takim dhe
kujdestari fmije, prmbaruesi gjyqsor krkon asistencn e psikologut,
kur ky i fundit sht i detyruar n baz t ligjit pr bashkpunim.
190

Neni 524
Procesverbali i prmbaruesit
Prmbaruesi gjyqsor, pr do veprim t kryer prej tij, sht i
detyruar t mbaj procesberval, n t cilin prmenden dita dhe vendi i
kryerjes s veprimit, krkesat dhe deklarimet e bra nga palt, sendet
e marra, shuma e nxjerr dhe shpenzimet e bra pr ekzekutimin.
Neni 525
Shpenzimet e ekzekutimit
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 23)

Tarifat e prcaktuara pr ekzekutimin e urdhrit ekzekutiv


paguhen fillimisht nga kreditori dhe pas prfundimit t procedurs s
ekzekutimit i ngarkohen debitorit. Shpenzimet e tjera gjat procedurs
s ekzekutimit paguhen nga pala, q i ka shkaktuar ato.
Neni 526
Ekzekutimi ndaj personit t huaj
Ekzekutimi i detyrueshm ndaj personit t huaj publik mund t
bhet vetm me leje t Ministrit t Drejtsis.
Neni 526/a
Fusha e zbatimit
(Shtuar me ligjin nr.8535, dat 18.10.1999, neni 1)

Dispozitat e prgjithshme pr ekzekutimin e detyrueshm


zbatohen pr t gjitha llojet e titujve ekzekutiv.
Me ligj mund t vihen rregulla t posame pr ekzekutimin e
detyrueshm t titujve ekzekutiv t caktuar, duke respektuar krkesat
e neneve 510, 511, 516, 520, 521, 523, 524, 545, 561 dhe 562 t ktij
191

Kodi, edhe sikur t jen tituj t fushave t veanta t ekzekutimit t


detyrueshm sipas ktij Kodi.

ndryshme nga ajo q ka treguar kreditori, kur prmbaruesi gjyqsor


mon se ajo plotson krkesn e kreditorit.

TITULLI II

Neni 529
Sendet mbi t cilat nuk mund t vihet sekuestroja

EKZEKUTIMI N FUSHA T VEANTA


KREU I
EKZEKUTIMI I DETYRIMEVE N T HOLLA KUNDREJT
PERSONAVE FIZIK E JURIDIK
DISPOZITA T PRGJITHSHME
Neni 527
Vnia e sekuestros
Kur krkohet ekzekutimi i nj detyrimi n t holla, prmbaruesi
gjyqsor, me kalimin e afatit t lajmrimit pr ekzekutim (neni 517),
fillon ekzekutimin e detyrueshm, duke vn sekuestr mbi kredit e
debitorit dhe mbi sendet e luajtshme dhe t paluajtshme t tij, n masn
q do t jet e nevojshme pr plotsimin e detyrimit.
Neni 528
(Shtuar fjalia e fundit me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 24)

(Shtuar pika 8 me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 25)

Prjashtohen nga sekuestrimi i pasuris s debitorit:


1. sendet e prdorimit personal t debitorit dhe t familjes s tij
si: veshjet, shtresat, mbulesat, mobiljet pr aq sa ato jan t nevojshme
pr jetesn e tyre;
2. ushqimet dhe lndt djegse q i nevojiten debitorit dhe familjes
s tij pr tre muaj;
3. dekoratat dhe sende kujtimi, letra, shkresa t familjes dhe
librat profesional;
4. librat, veglat muzikore, mjetet e artit q nevojiten pr
veprimtarin shkencore dhe artistike t debitorit dhe t familjes s tij;
5. deri 3 dynym tok, 2 kafsh pr punimin e toks, 1 lop, 6 dele
ose 6 dhi, fara pr mbjelljen e ardhshme, si dhe ushqimi i ktyre kafshve
pr 3 muaj pr personat q jetojn me pun bujqsore ose blegtorale;
6. ndihma q u jepet nnave me shum fmij ose t vetme,
pensionet e pleqris, t invaliditetit ose familjar ose bursa e studimit
prve kur detyrimi sht pr ushqim. N kt rast nuk mund t
sekuestrohet m shum se 1/2 e shums s pensionit ose t burss;
7. frutat natyrore nj muaj para se ato t piqen.
8. Sendet e nevojshme t puns pr sigurimin e jetess.
Neni 530
Shtrirja e sekuestros mbi shprblimin nga sigurimi

Me krkesn e debitorit, sekuestroja mund t vihet edhe mbi nj


pasuri tjetr t tij t ndryshme nga ajo q ka treguar kreditori, kur
prmbaruesi gjyqsor mon se kjo plotson krkesn e kreditorit. Me
krkes t debitorit, sekuestroja mund t vihet, prve pasurive t
rnduara me peng dhe hipotek, edhe mbi nj pasuri tjetr t tij, t

N qoft se sendet e sekuestruara jan t siguruara, sekuestrimi


shtrihet edhe n shprblimin q u takon nga sigurimi.

192

193

Neni 531
Detyrimet e debitorit pas vnies s sekuestros

Neni 534
Pjesmarrja e kreditorve t tjer

Nga asti i vnies s sekuestros, debitori nuk ka t drejt t


disponoj sendin e luajtshm ose t paluajtshm ose kredin apo t
ndryshoj, dmtoj ose t zhduk sendin, prndryshe ka prgjegjsi,
sipas dispozitave t Kodit Penal. Ky detyrim shtrihet edhe mbi personat
q kan n posedim sendin e debitorit.

N do faz t ekzekutimit, gjersa nuk sht prgatitur nga


prmbaruesi gjyqsor projekti i ndarjes s shumave t nxjerra, mund
t marrin pjes n ekzekutim edhe kreditort e tjer t po atij debitori.
Marrja pjes e kreditorve t tjer n ekzekutim bhet me krkes
t tyre t shkruar s cils i bashkngjitet urdhri i ekzekutimit ose nj
vendim nga prmbaruesi gjyqsor se urdhri i ekzekutimit i sht
bashkngjitur nj shtjeje tjetr q sht n ekzekutim.

Neni 532
Llogaria n bank e zyrs s prmbarimit dhe e prmbaruesit
gjyqsor
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 26)

Neni 535

Shumat e nxjerra, me rastin e ekzekutimit ndaj debitorit, ndaj


personit t tret q i detyrohet debitorit, ndaj blersit t sendit t shitur
n dyqanet me shitje t lir ose n ankand, derdhen n bank n llogari
t zyrs s prmbarimit ose n llogari t prmbaruesit gjyqsor.

Kreditori q merr pjes n ekzekutim bashk me kreditort e


tjer ka po ato t drejta q ka edhe kreditori, i cili ka vn i pari
sekuestron mbi sendet ose kredit e debitorit, prve kur ekzistojn
shkaqe t ligjshme t preferimit.
Veprimet e ekzekutimit, t kryera para se kreditori t marr
pjes bashk me kreditort e tjer, krijojn t drejta edhe pr ata.

Neni 533
Sekuestroja e pags s debitorit

Neni 536

(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 27)

Pasi zbritet kontributi pr sigurimet shoqrore dhe taksat mbi t


ardhurat, prmbaruesi gjyqsor sekuestron pagn e debitorit, por pa
cenuar minimumin jetik, t prcaktuar sipas akteve ligjore dhe
nnligjore n fuqi.

Shteti quhet gjithmon si kreditor q merr pjes bashk me


kreditort e tjer pr detyrimin q po ai debitor i ka shtetit dhe t cilt
rrjedhin nga tatimet dhe nga kredi t tjera, shuma e t cilve i sht
njoftuar prmbaruesit gjyqsor, para se t bhet ndarja e shumave t
tjera. Pr kt qllim, prmbaruesi gjyqsor njofton seksionin prkats
t financs pr do ekzekutim t filluar prej tij dhe pr do ndarje q ai
bn.

194

195

Neni 537
Projekti i ndarjes s shumave

KREU II

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 112)

EKZEKUTIMI MBI SENDET E LUAJTSHME

Kur shuma e nxjerr nga ekzekutimi nuk mjafton pr t paguar


t gjith kreditort, prmbaruesi gjyqsor prgatit projektin e ndarjes,
duke veuar m par shumat q nevojiten pr kredit q paguhen me
preferim dhe nga pjesa tjetr q mbetet, paguan kredit e tjera n
prpjestim me shumat e tyre.

Neni 540
Inventarizimi

Neni 538

(Shtuar fjalia e fundit me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 28)

Sekuestroja mbi sendet e luajtshme t debitorit bhet me


inventarizimin e tyre nga prmbaruesi gjyqsor. Prmbaruesi gjyqsor
bn sekuestrimin e pasurive t luajtshme, mbi t cilat vendoset nj
etiket e shrbimit t prmbarimit.

Prmbaruesi gjyqsor njofton pr prgatitjen e projektit t ndarjes


s shumave t nxjerra debitorin dhe kreditort, t cilt i thrret pr
kt qllim n nj dit t caktuar prej tij.
N qoft se brenda 5 ditve nga dita e paraqitjes prej prmbaruesit
gjyqsor t projektit t ndarjes nuk bhet ankim, ndarja quhet
prfundimtare dhe prmbaruesi gjyqsor i dorzon do kreditori shumn
q i takon.

Inventarizimi prfshin vetm sendet q ndodhen n shtpin e debitorit,


si dhe ato q ndodhen n nj lokal tjetr q sht i prbashkt pr debitorin
dhe personat e tret, prve se kur del se ato jan t nj personi tjetr.
Pr inventarizimin mbahet procesverbal.

Neni 539
Ankimi kundr projektit t ndarjes s shumave

Neni 542
Prmbajtja e procesverbalit t inventarizimit

Neni 541

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

(Shtuar shkronja c me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 112)

N rast se kundr projektit t ndarjes s shumave t nxjerra bhet


ankim, shtja s bashku me ankesn i drgohet gjykats s shkalls
s par e cila vendos n seanc gjyqsore, duke thirrur debitorin dhe
kreditort. Kundr vendimit t gjykats pr ndarjen e shumave t nxjerra
mund t bhet ankim i veant n gjykatn e apelit.

Procesverbali i inventarizimit duhet t prmbaj:


a) shnimin e urdhrit t ekzekutimit, n baz t t cilit vihet
sekuestroja;
b) emrin, emrin e atit dhe mbiemrin e prmbaruesit gjyqsor, t
debitorit, kreditorit dhe t personave t tjer q jan t pranishm n
inventarizim;
c) vendin ku kryhet inventarizimi dhe koha e kryerjes s tij;

196

197

) pretendimet e personave t tret n lidhje me sendet e


inventarizuara;
d) prshkrimin e hollsishm t sendeve dhe vlersimin e tyre;
dh) kujt i lihen pr ruajtje sendet;
e) nnshkrimin e personave q marrin pjes n inventarizim.
Neni 543

e bra pr sendin. Kta jan prgjegjs, sipas dispozitave t Kodit


Penal, pr disponimin, dmtimin ose shkatrrimin e tyre.
Neni 546
Ekzekutimi mbi sendet n bashkpronsi
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001,neni 114)

Inventarizimi bhet n prani t debitorit. N munges t debitorit,


inventarizimi bhet n prani t nj personi madhor t familjes s tij
dhe, kur nuk ndodhet nj person i till, n prani t nj prfaqsuesi t
njsis s qeverisjes vendore. N do rast inventarizimi bhet duke
qen t pranishm edhe dy dshmitar.

Kur ekzekutimi bhet mbi sendet q jan n bashkpronsi t


debitorit dhe t personave t tjer, prmbaruesi gjyqsor, pasi bn
inventarizimin e gjith pasuris s prbashkt, i bn krkes gjykats
kompetente t vendit t ekzekutimit, e cila cakton dhe ndan pjesn q i
takon debitorit, sipas rregullave t parashikuara nga nenet 369-374 t
ktij Kodi. Mbi kt pjes bhet pastaj ekzekutimi nga prmbaruesi
gjyqsor.

Neni 544
Vlersimi i sendeve t inventarizuara

Neni 547
Pavlefshmria e disponimit pas vnies s sekuestros

Sendet e inventarizuara vlersohen nga prmbaruesi gjyqsor n


baz t vlersimeve t ekspertve, n baz t mimeve t tregut, duke
u zbritur prqindja prkatse e konsumimit ose e vjetrsis s tyre.

do disponim i sendit t luajtshm nga ana e debitorit pas vnies


s sekuestros sht i pavlefshm kundrejt kreditorve q kan krkuar
ekzekutimin, prve kur me disponimin sendi ka kaluar n pronsi t
nj tjetri q ka qen n mirbesim (neni 166 i Kodit Civil).

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 113)

Neni 545
Detyrimet e debitorit pr sendet e lna n ruajtje

Neni 548
Sekuestrimi mbi sendet e mueshme

Sendet e inventarizuara mund ti lihen n ruajtje debitorit, i cili


ka t drejt edhe ti prdor, por me kusht q t mos paksohet vlefta
e tyre. Kur debitori refuzon ti pranoj pr ruajtje, prmbaruesi
gjyqsor emron n kt detyr nj person tjetr, duke i caktuar ktij
nj shprblim.
Debitori ose personi i tret, t cilve u jan ln n ruajtje sendet
e inventarizuara, duhet t japin llogari pr t ardhurat dhe shpenzimet

Sendet e mueshme si ari, argjendi, platini dhe metalet e grupit


t platinit n shufra, cop, monedha dhe artikuj t br prej tyre, gurt
e mueshm, margaritart dhe artikujt e br prej tyre, si dhe valuta
e huaj, dokumentet e pagess n valut t huaj si kambiale, eqe, mandate e letra t tjera t ksaj natyre, si dhe tituj t huaj me vleft, si
aksione, obligacione e kuponat prkats i jepen pr ruajtje nj banke.

198

199

Neni 549
Procedura e shitjes
Prmbaruesi gjyqsor, pas vnies s sekuestros, i drgon nj
lajmrim debitorit se sendet e sekuestruara do t shiten, n qoft se
brenda pes ditve ai nuk ekzekuton detyrimin.

prmbaruesit gjyqsor dhe shitsit. Shprblimi nxirret nga vlera e sendit


t sekuestruar pas shitjes s tij.
N qoft se brenda 2 muajve sendi nuk shitet n shitje t lir,
prmbaruesi gjyqsor, duke marr edhe plqimin e palve, vendos
nse duhet t vazhdoj me shitjen e lir edhe pr 30 dit t tjera apo t
kaloj n procedur ankandi.

Neni 550

Neni 554
Ankandi

Shitja e sendeve bhet me an t ankandit ose n dyqanet me


shitje t lir, ndrsa sendet e mueshme (neni 548), t depozituara n
bank, i shiten asaj dhe merret kundrvlera e tyre nga prmbaruesi
gjyqsor, n baz t kursit zyrtar n kohn e pagess s tyre.

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 116;


ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 32)

Neni 551
(Shfuqizuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 29)

Neni 552
Caktimi i mimit
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 30)

mimi i sendit t sekuestruar caktohet nga prmbaruesi, n


bashkpunim me kreditorin dhe debitorin. Kur ka kundrshtime
ndrmjet tyre, thirret nj ekspert.
Neni 553
Shitja e lir e sendit
(Shtuar paragrafi I me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 115;
ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 31)

Prmbaruesi gjyqsor, pasi njofton palt se sendi, pr shkak t


natyrs ose t gjendjes, nuk mund t pranohet n shitje t lir, organizon
shitjen me ankand t sendit, sipas mimit t prcaktuar n nenin 552
t ktij Kodi.
Neni 555
(Shtuar fjalia e par me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 33)

mimi fillestar i ankandit t par sht 80 pr qind e mimit t


caktuar sipas nenit 552 t ktij ligji. Kur sendi shitet n ankand,
prmbaruesi gjyqsor shpall n zyrn e tij, n vendin ku ndodhet sendi
dhe n vendin e caktuar pr shitjen n ankand, nj lajmrim ku duhet
t tregohet mimi me t cilin do t filloj shitja n ankand, vendi, dita
dhe ora q do t bhet shitja.
Shitja nuk mund t bhet para se t ken kaluar pes dit nga
shpallja.
Neni 556

Prmbaruesi e drgon sendin pr shitje n dyqane me shitje t


lir. Caktimi i shprblimit pr shitjen bhet n marrveshje ndrmjet

Shitja n ankand e sendit bhet ditn e caktuar n lajmrim dhe


prfundon me mbarimin e orarit zyrtar t asaj dite.

200

201

Blers quhet ofertuesi q ka dhn mimin m t lart. Blersi


duhet ta paguaj mimin menjher.
N ankand nuk mund t marrin pjes personat q tregohen n
nenin 709 t Kodit Civil.
Pr t gjitha veprimet e shitjes n ankand mbahet procesverbal.
Neni 557
Ankandi i dyt
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 34)

N rast se n ankandin e par nuk sht paraqitur asnj ofertues,


ather, brenda 10 ditve nga prfundimi i tij, prmbaruesi gjyqsor
prcakton mimin e ri, jo m t ult se 30 pr qind t mimit fillestar,
t caktuar n ankandin e par dhe cakton nj ankand t dyt pr shitjen
e sendit.
N rast se n ankandin e dyt nuk sht paraqitur asnj ofertues,
prmbaruesi i propozon n fillim kreditorit, q, kundrejt kredis, t
marr sendin me mimin e ankandit t dyt. N rast se kreditori nuk
pranon ta marr sendin, prmbaruesi heq sekuestron mbi kt send,
duke ia kthyer at debitorit dhe vijon procedurat prmbarimore mbi
pasuri t tjera t tij.
Neni 558
Radha e shitjes s sendeve n ankand
Debitori ka t drejt t caktoj radhn, sipas s cils duhet t
shiten sendet n ankand. N qoft se nga shitja e nj ose disa sendeve
nxirret nj shum e cila mjafton pr t shlyer kredin e kreditorit dhe
shpenzimet e tjera q kan lidhje me kredin, ankandi prfundon dhe
sendet e tjera nuk shiten.

202

Neni 559
Kalimi i pronsis s sendit t shitur
Blersi i sendit t shitur n dyqanin e shitjes me shitje t lir ose n
ankand bhet pronar i tij edhe sikur sendi t mos ishte n pronsi t debitorit.
Kundr shitjes nuk mund t bhet ankim dhe as t kundrshtohet
vlefshmria e saj, prve rastit t parashikuar nga paragrafi i tret i
nenit 556 t ktij Kodi.
KREU III
EKZEKUTIMI MBI SENDET E PALUAJTSHME, MBI
MJETET E LUNDRIMIT E T FLUTURIMIT
Neni 560
Vnia e sekuestros
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 35)

Ekzekutimi i vendimit t gjykats apo t titujve t tjer ekzekutiv


mbi sendet e paluajtshme t debitorit bhet me vendosjen e sekuestros
mbi to.
Sekuestroja vihet me regjistrimin e saj n zyrn e regjistrit t
pasurive t paluajtshme t aktit t prmbaruesit gjyqsor, n t cilin
shnohet lloji, natyra dhe t paktn tre kufij t sendit t paluajtshm,
vendi i ndodhjes s tij, si dhe hipotekat dhe t drejtat reale q mund t
jen vn mbi t. Akti i prmbaruesit gjyqsor regjistrohet nga zyra e
regjistrimit t pasurive t paluajtshme brenda 10 ditve nga data e
paraqitjes s tij.
Nj kopje e aktit t prmbaruesit gjyqsor i komunikohet debitorit.

203

Neni 561
Sekuestroja mbi mjetet e lundrimit
Kur sekuestrohet nj anije, n procesverbalin prkats prmenden
emri e kombsia e pronarit t anijes, emri i anijes, prshkrimi e kapaciteti
i saj, si dhe t dhna t tjera lidhur me regjistrimin e saj. Kopja e
procesverbalit t sekuestrimit, si pr anijet shqiptare ashtu dhe pr ato t
huaja, i jepet personit q mban regjistrin detar t anijes, si dhe drejtorit t
portit ku sht vendosur sekuestrimi, i cili njofton menjher pronarin e
anijes.
Sekuestrimi ndalon lundrimin e anijes.
Neni 562
Sekuestroja mbi mjetet e fluturimit
Kur sekuestrohet nj mjet fluturimi, n procesverbalin prkats
prmendet emri dhe kombsia e pronarit, shenjat dalluese t mjetit,
vendin e regjistrimit, kapacitetin e t dhna t tjera t ksaj natyre.
Kopja e procesverbalit t sekuestrimit i jepet komandantit t
aeroportit ku sht br sekuestrimi i mjetit.
Sekuestrimi ndalon fluturimin e mjetit. Komanda e aeroportit
kur mjeti i fluturimit sht i huaj, njofton menjher zyrn ku sht
regjistruar mjeti i fluturimit.
Neni 563
Verifikimi i t drejts s pronsis t debitorit
Prpara vendosjes s sekuestros, prmbaruesi gjyqsor sigurohet
nse sendi i paluajtshm sht n pronsi t debitorit. Pr kt,
prmbaruesit gjyqsor duhet ti paraqiten dokumente pronsie ose edhe
vet ai krkon informata nga zyra e regjistrimit t pasuris s paluajtshme
dhe, n munges t tyre, nga organet financiare dhe t pushtetit lokal.
204

Neni 564
Vlersimi i sendit t sekuestruar
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 36)

Nse kreditori dhe debitori, brenda nj jave, nuk arrijn nj


marrveshje pr vlern e sendit, mbi t cilin sht vendosur
sekuestroja, prmbaruesi gjyqsor, brenda 15 ditve, prcakton me
vendim vlern e tij, bazuar n aktin e ekspertimit, t paraqitur nga nj
ekspert i licencuar dhe n vlern reale t pasuris n treg, n astin e
vnies s sekuestros mbi t.
Prmbaruesi gjyqsor, brenda 10 ditve nga data e caktimit t
vlers, njofton kreditorin dhe debitorin pr mimin e caktuar. Kundr
vendimit t prmbaruesit palt mund t bjn ankim t veant.
Neni 565
Detyrimet e debitorit pr sendin e ln n ruajtje
Sendi q sekuestrohet i lihet n ruajtje debitorit derisa t bhet shitja
e tij, duke qen i detyruar debitori t kujdeset pr t, si pr sendin e tij.
N rast se debitori nuk kujdeset si duhet pr sendin e ln n
ruajtje, prmbaruesi gjyqsor emron nj person tjetr pr ruajtjen e
tij, duke i caktuar nj shprblim. Emrimi dhe caktimi i shprblimit
bhen n marrveshje midis prmbaruesit dhe personit tjetr.
Shprblimi nxirret nga vlera e sendit t sekuestruar, pas shitjes s tij.
Debitori ose personi tjetr, t cilve u sht ln n ruajtje sendi
i paluajtshm i sekuestruar, duhet t jap llogari pr t ardhurat e
realizuara dhe shpenzimet e bra pr sendin. Ata prgjigjen sipas nenit
320 t Kodit Penal pr veprime q bhen penges pr ekzekutimin e
vendimit t gjykats.

205

Neni 566
Pavlefshmria e veprimeve juridike t debitorit pr sendet e
sekuestruara
do veprim i debitorit, q prbn disponim t sendit t paluajtshm
pas regjistrimit t sekuestros n zyrn e regjistrit t pasuris s paluajtshme,
sht i pavlefshm kundrejt kreditorve q kan krkuar ekzekutimin.
Neni 567
Procedura e shitjes n ankand
Pas vnies s sekuestros, prmbaruesi gjyqsor i drgon lajmrim
debitorit se sendi i sekuestruar do t shitet, n qoft se brenda 10 ditve
t njoftimit ai nuk e prmbush detyrimin.
Me kalimin e afatit t msiprm, prmbaruesi gjyqsor bn
shpalljen pr shitjen e sendit n ankand.
Neni 568
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 37)

Shpallja pr shitjen n ankand afishohet n zyrn e prmbaruesit


gjyqsor dhe n vendin ku ndodhet sendi i paluajtshm, gjykat, komun,
bashki, njsit bashkiake dhe n nj vend apo vende t tjera publike,
q ai i mon t prshtatshme. Shpallja duhet t prmbaj emrin, atsin
dhe mbiemrin e pronarit t sendit, nse pr sendin sht vn hipotek
dhe pr far shume t hollash, mimin e sendit me t cilin do t
filloj shitja, vendi, dita kur do t prfundoj shitja n ankand. Shitja
nuk mund t bhet para se t ken kaluar 15 dit nga shpallja e ankandit.
Pr shpalljen e shitjes n ankand duhet t njoftohen edhe kreditort
q kan hipotek.mimi fillestar n ankand sht 80 pr qind i mimit
t prcaktuar, sipas nenit 564 t ktij ligji.

206

Neni 569
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 38)

Shitja e sendit bhet n zyrn e prmbaruesit gjyqsor ose n nj


vend tjetr publik, nse sht i prshtatshm pr zhvillimin e ankandit.
Ajo vazhdon 15 dit dhe prfundon me mbarimin e orarit zyrtar t dits
s fundit q tregohet n shpalljen pr shitjen n ankand.
Neni 570
Secili ofertues q merr pjes n ankand, prpara fillimit t
ankandit duhet t depozitoj si garanci n zyrn e prmbarimit nj
shum t hollash t barabart me 10 pr qind t mimit t sendit t
caktuar n shpallje. Kreditori nuk le garanci, n rast se kredia e tij e
kalon masn e garancis.
Neni 571
Procesverbali pr zhvillimin e ankandit
Pr zhvillimin e ankandit mbahet procesverbal, n t cilin
ofertuesit shnojn, kundrejt nnshkrimit, mimin q japin pr sendin,
pavarsisht nga mimi q ka dhn m par. Kur ofertuesi vepron me
prfaqsues, duhet t paraqitet edhe prokura noteriale.
Neni 572
Pavlefshmria e shitjes n ankand
Debitori, prfaqsuesi i tij ligjor, prmbaruesi gjyqsor si edhe
personat e tjer q tregohen n nenin 709 t Kodit Civil, nuk kan t
drejt t marrin pjes n ankand.
Kur sendi blihet nga nj person q nuk ka t drejt t marr pjes
n ankand, shitja sht e pavlefshme. N kt rast, shuma e ln si
garanci nga blersi kalon n dobi t shtetit dhe sendi me krkes t
207

secilit kreditor mund t shitet prsri n ankand, duke vepruar sipas


rregullave t caktuara n kt kapitull.
Neni 573
Shpallja e fituesit t ankandit
(Ndryshuar paragrafi i fundit me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 39)

t tret q ka n posedim sendin. Personi i tret pr heqjen e sendit


nga posedimi, mund t mbrohet vetm me padin pr njohjen e s
drejts s pronsis mbi sendin.
Neni 576
Moskthimi i garancis

N prfundim t ankandit, prmbaruesi gjyqsor shpall fituesin.


Blers i sendit sht ai ofertues q ka dhn mimin m t lart.
Pronsia mbi sendin i kalon blersit vetm pasi t ket paguar t
gjith mimin, duke zbritur prej tij shumn e ln si garanci.
Garancit e lna nga persona t tjer q kan marr pjes n
ankand, u kthehen atyre menjher pas prfundimit t ankandit.
Rregullat e hollsishme pr zhvillimin e ankandit prcaktohen
me udhzim t Kshillit t Ministrave.

Blersi, q nuk paguan mimin brenda afatit t caktuar n nenin


574 humbet t drejtn e kthimit t shums s ln si garanci, e cila
kalon n dobi t shtetit dhe pr shitjen e sendit bhet nj ankand i ri,
duke vepruar sipas rregullave t caktuara n kt kre.

Neni 574
Afati i pagimit t mimit t blerjes

N rast se n ankandin e par nuk sht paraqitur asnj ofertues,


ather, brenda 10 ditve nga prfundimi i tij, prmbaruesi gjyqsor
prcakton mimin e ri t sendit, jo m t ult se 20 pr qind t mimit
fillestar t caktuar n ankandin e par. Ankandi i dyt pr shitjen e sendit
zhvillohet jo m von se 15 dit nga data e caktimit t mimit t ri.
N rast se n ankandin e dyt nuk sht paraqitur asnj ofertues,
ather prmbaruesi i propozon n fillim kreditorit q, kundrejt kredis,
t marr sendin me mimin e ankandit t dyt. N rast se kreditori
nuk pranon ta marr sendin, prmbaruesi gjyqsor heq sekuestron
mbi sendin e sekuestruar dhe vijon procedurat prmbarimore mbi
pasuri t tjera t debitorit.
Kur kreditort q krkojn t marrin sendin kundrejt kredis
jan disa, prmbaruesi gjyqsor deklaron blers kreditorin q brenda
3 ditve nga propozimi jep mimin m t lart se mimi i caktuar
pr ankandin e ri.

(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 40)

Blersi duhet t paguaj mimin e sendit t bler brenda 15 ditve


nga mbarimi i ankandit.
Me pagimin e mimit dhe takss mbi aktet pr shitjen e sendit,
prmbaruesi gjyqsor jep vendim pr kalimin e sendit n pronsi t
blersit. Nga kjo dit, blersi fiton t gjitha t drejtat q kishte mbi
sendin debitori.
Neni 575
Vnia n posedim t sendit t bler
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 41)

Blersi vihet n posedim t sendit nga prmbaruesi gjyqsor


brenda 10 ditve nga pagimi i mimit t sendit si kundrejt debitorit ose
personit t cilit i sht ln n ruajtje, ashtu edhe kundrejt do personi
208

Neni 577
Prsritja e ankandit
(Ndryshuar paragrafi i par me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 42)

209

Neni 578
Ekzekutimi mbi nj send t paluajtshm n bashkpronsi
(Ndryshuar paragrafi I me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 117)

Kur ekzekutimi bhet mbi nj send t paluajtshm q sht n


bashkpronsi, pr detyrimin q ka ndonj nga bashkpronart bhet
sekuestrimi i sendit. Prmbaruesi gjyqsor i bn krkes gjykats pr
veimin e pjess takuese t debitorit bashkpronar dhe mbi kt pjes
bhet ekzekutimi. Sendi mund t shitet n trsi, kur pr kt kan
dhn plqimin t gjith bashkpronart e tjer. Plqimi duhet t jepet
me akt noterial.
Kur sendi sht n bashkpronsi dhe debitort jan t gjith
bashkpronart, pr sekuestron dhe shitjen e sendit veprohet njlloj
sikur sendi t ishte n pronsi t nj debitori t vetm.
Neni 579
Diferenca midis detyrimit dhe mimit t sendit
Kur shuma e realizuar nga shitja n ankand sht m e madhe se
shuma e kredis s kreditorit apo kreditorve, diferenca i kthehet
debitorit, pasi zbriten shpenzimet e bra pr ruajtjen e sendit apo pr
zhvillimin e ankandit.
Neni 580
Kundrshtimi i pronsis s sendit t shitur n ankand e t
veprimeve t prmbaruesit gjyqsor
Shitja e sendit t paluajtshm n ankand nuk ndalon personin e
tret i cili pretendon se sht pronari i tij q ta krkoj sendin me padi.
Kundr shitjes n ankand mund t bhet ankim n gjykat n
formn e kundrshtimit t veprimeve t prmbaruesit gjyqsor.
Vlefshmria e shitjes n ankand mund t kundrshtohet me an padie,
210

sipas rregullave t prgjithshme, vetm pr rastin e parashikuar nga


neni 556 i ktij Kodi.
KREU IV
EKZEKUTIMI MBI KREDIT E DEBITORIT DHE MBI
SENDET Q PERSONAT E TRET I DETYROHEN
DEBITORIT
Neni 581
Deklarimi i pasurive t debitorit
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 43)

Prpara se t vihet sekuestroja, prmbaruesi gjyqsor sigurohet


pr ekzistencn e kredive t debitorit dhe t sendeve, q personat e
tret i detyrohen atij.
Pr kt prmbaruesi gjyqsor njofton me shkres personin e
tret dhe debitorin. Me marrjen e lajmrimit, pala debitore duhet t
deklaroj pran prmbaruesit gjyqsor se informacioni i paraqitur,
pr pasurit e tij/saj apo t lna n posedim personave t tret, sht
i sakt e i plot. Me marrjen e lajmrimit t sekuestrimit, personi i
tret ndalohet tia dorzoj debitorit kredin dhe sendet e tij.
Kur debitori sht person juridik, deklarimi i pasuris mund t
bhet nga nj antar i organit drejtues, q, sipas ligjit ose statutit, ka
t drejtn e prfaqsimit kundrejt t tretve ose, n rastin e
procedurave t shprndarjes apo t falimentimit t personit juridik,
mund t bhet nga likuidatori apo administratori i falimentimit.
Ndaj debitorit, i cili jep deklarim t rrem, zbatohet neni 320 i
Kodit Penal.

211

Neni 582

Neni 585

Prpara se t vihet sekuestro mbi kto sende, prmbaruesi


gjyqsor sigurohet mbi ekzistencn e kredive t debitorit dhe t sendeve
q personat e tret i detyrohen atij, n baz t dokumenteve dhe t
dhnave t tjera t siguruara kryesisht nga prmbaruesi.

Kur personi i tret n prgjigjen e tij kundrshton q kredia ose


sendet t jen t debitorit, ekzekutimi mbi to nuk mund t vazhdoj dhe
kreditori duhet t ngrej padi pr t vrtetuar se kredia ose sendet q
ka personi i tret jan t debitorit t tij.

Neni 583
Kundrshtimi i personit t tret

Neni 586
Kredia e siguruar me peng ose me hipotek

(Ndyshuar paragrafi II, III me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 118)

Personi i tret, brenda pes ditve nga lajmrimi i sekuestrimit,


sht i detyruar ti prgjigjet prmbaruesit gjyqsor:
a) nse pranon se kredia ose sendet, mbi t cilat sht vendosur
sekuestroja, jan t debitorit dhe nse sht gati t shlyej kredin ose
t dorzoj sendet;
b) nse mbi kredin ose mbi sendet kan pretendime edhe persona t tjer;
c) nse mbi kredin ose mbi sendet sht vn sekuestr edhe n
baz t nj urdhri tjetr ekzekutimi.
Personi i tret dhe, kur ky sht institucion apo ndrmarrje
shtetrore, personi prkats, q nuk jep prgjigje brenda afatit t
msiprm, dnohen nga prmbaruesi gjyqsor me gjob nga 1 000 deri n
50 000 lek. Kjo pasoj duhet t prmendet n lajmrimin e sekuestrimit.
Kundr vendimit t prmbaruesit mund t bhet ankim n gjykat
brenda 5 ditve nga komunikimi i tij.
Neni 584

Kur kredia e sekuestruar sht siguruar me peng, personi q


mban sendin mbi t cilin sht vn peng detyrohet t mos ia dorzoj
kt send asnj personi pa urdhrin e prmbaruesit gjyqsor.
Kur kredia e sekuestruar sht siguruar me hipotek, n regjistrat
e zyrs s regjistrimit t pasurive t paluajtshme duhet t bhet shnim
pr vnien e sekuestros.
Neni 587
Sekuestroja mbi shprblimet e tjera
Sekuestroja mbi pagn shtrihet jo vetm n pagn q tregohet n
lajmrimin e sekuestrimit, por edhe n do shprblim tjetr q debitori
merr nga e njjta pun ose nga nj pun tjetr, n t njjtin person fizik
apo juridik, shtetror apo privat.
Kur debitori ndrron vendin e puns, lajmrimi i sekuestrimit i
drgohet qendrs s re t puns nga qendra ku punonte m par debitori
dhe quhet se i sht drguar nga prmbaruesi gjyqsor. N kt rast si
dhe n rastin q debitori pushohet nga puna duhet t lajmrohet
prmbaruesi gjyqsor brenda pes ditve.

Kur personi i tret n prgjigjen e tij nuk kundrshton q kredia


ose sendet t jen t debitorit, detyrohet tia dorzoj kto prmbaruesit
gjyqsor, i cili vepron sipas rregullave t msiprme.
212

213

Neni 588
Prgjegjsia pr moszbatimin e urdhrit t prmbaruesit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 119)

Kur personi kompetent, n qendrn e puns n t ciln punon


debitori, nuk bn ndalesat nga paga e debitorit, sipas lajmrimit t
prmbaruesit gjyqsor ose nuk lajmron prmbaruesin gjyqsor pr
kalimin e debitorit n nj pun tjetr ose pr pushimin e tij nga puna,
dnohen nga prmbaruesi gjyqsor me gjob deri n 30 000 lek.
Kundr vendimit t prmbaruesit mund t bhet ankim n gjykat
brenda 5 ditve nga komunikimi i tij.
Personi i dnuar ka t drejt t krkoj shkarkimin e tij nga
dnimi, sipas rregullave t caktuara n nenin 169 t ktij Kodi.

Kur institucioni buxhetor nuk ka gjendje n llogarin bankare, as


kredi te t trett dhe as n thesar, i krkohet organit epror financiar
prkats t caktoj fondin e nevojshm e kapitullin e buxhetit t subjektit
nga do t shlyhet detyrimi ose financim t veant nga Buxheti i Shtetit.
Kur detyrimi i shteti sht n metale t muara, ekzekutimi bhet
me plqimin paraprak t Ministrit t Financave.
Kshilli i Ministrave nxjerr udhzim pr mnyrn e ekzekutimit
t detyrimeve monetare t institucioneve buxhetore n llogari t
thesarit.
Neni 590

KREU V

Ekzekutimi i detyrueshm ndaj kredive t caktuara t debitorit t


huaj bhet vetm kur nuk ka ndalim ose kufizim me ligj t veant ose
me marrveshje ndrkombtare shtetrore.

EKZEKUTIMI I DETYRIMEVE N T HOLLA NDAJ


INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Neni 591
Ekzekutimi ndaj detyrimeve t shtetit

Ekzekutimi ndaj detyrimeve t shtetit


Neni 589
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 120;
ndryshuar paragrafi i fundit me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 44)

Ekzekutimi i detyrimeve n t holla ndaj institucioneve buxhetore


bhet vetm n llogarin e tyre prkatse bankare, n kredi q ata
kan te t trett dhe kur nuk ka t tilla n llogari t thesarit. Nuk lejohet
ekzekutimi i detyrueshm mbi pasurin e luajtshme e t paluajtshme
t institucionit buxhetor.

214

(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 121)

Neni 592
Ekzekutimi kur personi juridik shprndahet ose falimenton
Kur detyrimi rndon mbi nj person juridik q shprndahet ose
falimenton, ekzekutimi bhet nprmjet organit q realizon kto
veprime, sipas dispozitave t veanta.

215

KREU VI
EKZEKUTIMI MBI SHUMAT E LLOGARIVE N BANKA
Neni 593
Detyrimet e bankave pr t informuar zyrat e prmbarimit
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 122;
ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 45)

Prmbaruesi gjyqsor, njofton t gjitha bankat shtetrore dhe


private t cilat jan t detyruara t informojn zyrn prkatse t
prmbarimit kur kan llogari, depozita ose kredi n emr t debitorit,
n t kundrt prgjigjen sipas dispozitave t Kodit Penal.
Neni 594
Vnia e sekuestros mbi llogarin e debitorit
Banka, me t marr urdhrin e ekzekutimit, ve sekuestro mbi
llogarin, depozitat dhe kredit e debitorit n masn e nevojshme pr
ekzekutimit e detyrimit, pa pezulluar pagimin e kredive q sipas nenit
605 t Kodit Civil paguhen me preferim ndaj kredis pr t ciln sht
vn sekuestro.
Neni 595
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 26)

Shumat e nxjerra nga llogaria, depozitat dhe kredit e debitorit


kalojn n llogarin e kreditorit n t njjtn bank ose n nj bank
tjetr ose kur nuk ka t tilla n llogari t zyrs s prmbarimit ose n
llogari t prmbaruesit gjyqsor.

Neni 596
Rastet e kthimit t urdhrit t ekzekutimit debitorit
(Shfuqizuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 46)

Neni 597
Respektimi i radhs s preferimit
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 123)

Kur shuma e llogarive, depozitave ose kredive nuk sht e


mjaftueshme pr t shlyer detyrimet e paraqitura pr ekzekutim,
prmbaruesi gjyqsor respekton radhn e preferimit q prcaktohet
n nenin 605 t Kodit Civil.
Neni 598
Sanksionet dhe ankimi ndaj tyre
Kur prmbaruesi ka baz t dyshoj se banka pa vend nuk e ekzekuton
detyrimin trsisht ose pjesrisht, shkel afatet e ekzekutimit, ose nuk
respekton radhn e preferimit, prmbaruesi ka t drejt t verifikoj n
vend dokumentacionin bankar n prani t punonjsit t ngarkuar nga organi
drejtues i banks, duke mbajtur procesverbalin prkats.
Kur konstatohen shkelje apo parregullsi prmbaruesi fikson n
procesverbal veprime dhe afate t detyrueshme pr bankn.
Pr shkeljet dhe parregullsit prmbaruesi ka t drejt t zbatoj
masat e parashikuara n nenin 588 t ktij Kodi, sipas rastit, ndaj
punonjsit bankar fajtor ose ndaj organit drejtues t saj, q ka urdhruar
veprime t parregullta.
Neni 599
(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 126)

Kundr vendimit t dnimit me gjob mund t bhet ankim i


216

217

veant n gjykatn e shkalls s par brenda pes ditve nga marrja


dijeni e dnimit.
Neni 600
Banka nxjerr udhzimet e nevojshme
Banka e Shqipris nxjerr udhzimet e nevojshme pr mnyrn
e zbatimit t dispozitave t msiprme, t detyrueshme pr t gjith
sistemin bankar.
KREU VII
EKZEKUTIMI I DETYRIMIT PR DORZIMIN E NJ
SENDI T CAKTUAR
Neni 601
Vnia n posedim e sendit t luajtshm
Kur sendi i luajtshm, pr t cilin sht dhn vendim, nuk sht
dorzuar vullnetarisht nga debitori, brenda afatit t caktuar n
lajmrimin e prmbaruesit gjyqsor, merret n mnyr t detyrueshme
prej tij dhe i dorzohet kreditorit.
Kur sendi nuk ndodhet pran debitorit ose sht prishur, ose pran
tij ndodhet vetm nj pjes, merret nga debitori vlefta e sendit ose e
pjess q mungon. Kur n urdhrin e ekzekutimit nuk tregohet vlefta e
sendit, kjo caktohet nga gjykata e vendit t ekzekutimit, pasi t dgjohen
palt dhe, n rast nevoje, t pyeten edhe dshmitar dhe ekspert.
Kundr vendimit t gjykats mund t bhet ankim i veant.

218

Neni 601/a
(Shtuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 47)

Sendet e luajtshme, q ndodhen brenda sendit t paluajtshm, t


vn n posedim, sipas nenit 602 t ktij Kodi, duhet t zhvendosen n
prgjegjsin e prmbaruesit dhe ti dorzohen debitorit ose familjarve
t tij menjher. N rast se debitori ose familjart e tij nuk jan t
pranishm gjat lirimit, prmbaruesi mund ti magazinoj pasurit e
luajtshme n:
a) mjedisin e liruar, n marrveshje me kreditorin, pr nj
periudh kohe prej 2 muajsh;
b) n mjediset, q disponon shrbimi prmbarimor, pr ruajtjen
e sendeve, pr nj periudh kohe prej 2 muajsh;
c) n nj vend neutral, ku sendet e luajtshme mund t ruhen n
mnyr t sigurt, pr nj periudhe kohe prej 2 muajsh;
) n rezervat e shtetit, sipas rregullave n fuqi pr ruajtjen e
sendeve.
Pr magazinimin e sendeve, sipas shkronjave b dhe c t
ktij neni, shpenzimet paguhen nga debitori n astin e marrjes n
dorzim t sendeve.
Nse brenda 2 muajve nga lirimi, debitori nuk i krkon sendet e tij
t luajtshme, sipas shkronjave t msiprme, apo nuk paguan t gjitha
shpenzimet e lirimit dhe t magazinimit, sipas shkronjave b dhe c
t ktij neni, sendet e luajtshme, t sekuestrueshme, do t shiten nga
prmbaruesi gjyqsor, sipas dispozitave t pjess IV t kreut II t ktij
Kodi. Prmbaruesi, pasi zbret nga shuma e prfituar nga shitja me
ankand t gjitha shpenzimet pr lirimin dhe magazinimin e sendeve t
debitorit, derdh pjesn q mbetet n nj llogari bankare, n emr t
debitorit. Sendet e pasekuestrueshme i kthehen debitorit, pavarsisht
vendit se ku ruhen, pa i krkuar atij q t paguaj shpenzimet.
Sendet e luajtshme, t ndodhura brenda sendit t paluajtshm,
q nuk mund t shiten dhe nuk krkohen nga debitori, asgjsohen apo
219

i kalojn institucioneve shtetrore ose enteve publike shtetrore kalim


kapital.
Neni 602
Vnia n posedim e sendit t paluajtshm

posedimin e ktij sendi, prmbaruesi gjyqsor, me krkesn e


kreditorit, i heq atij prsri posedimin e sendit.
N kto raste, debitori ose personi i tret kan prgjegjsi, sipas
dispozitave t Kodit Penal.
KREU VIII

Kur sendi i paluajtshm, pr t cilin sht dhn vendim, nuk


sht liruar vullnetarisht nga debitori brenda afatit t caktuar n
lajmrimin e prmbaruesit gjyqsor, kreditori vihet n posedim t
sendit. Pr kt prmbaruesi gjyqsor, t paktn tri dit prpara, i
njofton debitorit ditn dhe orn, n t ciln do t vr kreditorin n
posedim t sendit.
N ditn dhe orn e caktuar prmbaruesi gjyqsor, i pajisur me
urdhrin e ekzekutimit, shkon n vendin ku ndodhet sendi dhe v
kreditorin n posedim t tij, duke porositur personat e tjer t cilt
mbajn sendin q ta njohin si pronar kreditorin.

Kur debitori nuk ekzekuton detyrimin e tij, q ka t bj me nj


veprim q mund ta kryejn edhe persona t tjer, kreditori mund t
krkoj nga prmbaruesi gjyqsor q t lejohet ta kryej vet kt
veprim pr llogari t debitorit.

Neni 603
Vnia n posedim e sendit t ndodhur te personi i tret

Neni 606
Sanksionet pr moskryerjen e veprimit nga debitori

Kur prmbaruesi gjyqsor konstaton se sendi i paluajtshm


ndodhet n posedim t nj personi t tret, i cili ka fituar pr vete
posedimin e sendit, pas fillimit t shtjes pr t ciln sht dhn
vendimi q ekzekutohet, e v kreditorin n posedim t sendit, duke
treguar n vendim se si ka konstatuar kohn n t ciln personi i tret
ka fituar posedimin.

EKZEKUTIMI I DETYRIMIT PR KRYERJEN E NJ


VEPRIMI T CAKTUAR
Neni 605
Rastet kur lejohet kreditori t kryej vet ekzekutimin

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 124)

Kur debitori ose personi i tret, t cilit i sht hequr posedimi i


sendit t paluajtshm, vihet prsri me do mnyr t paligjshme n

Ndaj debitorit q refuzon, kryen n mnyr t parregullt, nuk


respekton afatet ose kryen t kundrtn e asaj q me vendim t gjykats
sht i detyruar, kur nuk ka vend pr prgjegjsi penale, prmbaruesi
gjyqsor ka t drejtn e gjobitjes deri 50 000 lek n do rast deri n
ekzekutimin e detyrimit.
Kundr vendimit t prmbaruesit gjyqsor mund t bhet ankim
n gjykat brenda 5 ditve nga komunikimi i tij.
Ndaj personave t tjer, q sipas urdhrit t ekzekutimit ose ligjit
jan t detyruar t kryejn veprime t caktuara, n rastet e prcaktuara
n paragrafin e par t ktij neni, prmbaruesi gjyqsor ka t drejtn
e gjobitjes deri n 50. 000 lek.

220

221

Neni 604
Prgjegjsia penale e debitorit dhe e personit t tret

Kundr vendimit t prmbaruesit mund t bhet ankim n gjykat


brenda 5 ditve nga komunikimi i tij.

Neni 610
Kundrshtimi i veprimeve t prmbaruesit gjyqsor

Neni 607

(Shtuar paragrafi III me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 125;


ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 49)

(Shfuqizuar me ligjin nr.8431, dat 14.12.1998, neni 12)

Neni 608
Ankimi
(Shfuqizuar me ligjin nr.8431, dat 14.12.1998, neni 12)

KREU IX
MJETET E MBROJTJES KUNDR EKZEKUTIMIT T
VENDIMEVE
Neni 609
Pavlefshmria e titullit ekzekutiv
(Ndryshuar paragrafi i fundit me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 48)

Debitori mund t krkoj n gjykatn kompetente t vendit t


ekzekutimit q t deklarohet se titulli ekzekutiv sht i pavlefshm ose
se detyrimi nuk ekziston, ose ekziston n nj mas m t vogl ose
sht shuar m pas.
Kur titulli ekzekutiv sht nj vendim gjyqsor ose vendim
arbitrazhi, debitori mund t kundrshtoj ekzekutimin e titullit vetm
pr fakte t ngjara pas dhnies s ktyre vendimeve.
N kto raste, gjykata shqyrton shtjen brenda 5 ditve dhe
mund t vendos pezullimin e vendimit me ose pa garanci. Kundr
vendimit t gjykats mund t bhet ankim i veant.

222

Kundr veprimeve t prmbaruesit gjyqsor dhe kundr refuzimit


t tij pr t kryer nj veprim, palt mund t bjn ankim n gjykatn q
ekzekuton vendimin brenda 5 ditve nga dita e kryerjes s veprimit
apo refuzimit, kur palt kan qen t pranishme n kryerjen e veprimit
ose kan qen thirrur edhe n raste t tjera nga dita q i sht njoftuar
ose ka marr dijeni pr veprimin ose refuzimin.
Kundr veprimeve t personave, prmbaruesit gjyqsor, q
ushtrojn veprimtarin publike t shrbimit prmbarimor gjyqsor t
organizuar mbi baza private, pala debitore mund t paraqes ankim
n gjykatn, ku ekzekutohet titulli ekzekutiv, brenda 5 ditve nga data
e kryerjes s veprimit.
Ankimi shqyrtohet brenda 20 ditve nga gjykata e vendit t
ekzekutimit, e cila kur e sheh t nevojshme mund t thrras edhe
palt.
Prmbaruesi gjyqsor thirret nga gjykata me cilsin e pals s
paditur.
Neni 611
Ankimi ndaj vendimit t gjykats
Ankimi kundr veprimeve ose refuzimit t prmbaruesit gjyqsor
nuk pezullon ekzekutimin, prve kur gjykata vendos ndryshe.
Kundr vendimit t gjykats bhet ankim i veant.

223

Neni 612
Padia pr krkimin e sendit nga personi i tret
do person i tret q pretendon se sht pronar i sendit mbi t cilin
bhet ekzekutimi, mund t ngrej padi pr t ushtruar t drejtn e tij dhe
kur sht rasti pr t prjashtuar sendin nga sekuestrimi dhe shitja.
Padia ngrihet kundr kreditorit dhe debitorit n gjykatn e vendit
t ekzekutimit t vendimit. N kto raste, gjykata mund t vendos si
mas t prkohshme pezullimin e ekzekutimit me ose pa garanci.
Neni 613
Efektet juridike ndaj personit t tret
Kur gjykata pranon se personi i tret sht pronar i sendit t
luajtshm t sekuestruar, por n kohn q vendimi ka marr form t
prer sendi sht shitur n dyqanin me shitje t lir ose n ankand,
personi i tret ka t drejt t krkoj nga prmbaruesi gjyqsor mimin
e shitjes, n qoft se nuk i sht dhn kreditorit, n t kundrt ka t
drejt t krkoj prej debitorit at q ka prfituar nga shitja e sendit.
Kur vrtetohet se kreditori ka ditur n kohn e shitjes s sendit t
luajtshm se debitori nuk ishte pronar i tij, ai detyrohet ti kthej pronarit
t mparshm mimin q ka marr nga shitja e sendit dhe n qoft se
sendi i sht dhn atij n vend t kredis s tij, detyrohet ti kthej sendin.
N kto raste kreditori ruan t drejtn e tij t kredis kundrejt debitorit.
Neni 614
Kur gjykata pranon se personi i tret sht pronar i sendit t
paluajtshm t shitur n ankand dhe n baz t vendimit q ka marr
form t prer, sendi i merret blersit, ky ka t drejt t krkoj nga
prmbaruesi gjyqsor mimin q ka paguar n qoft se ky nuk i sht
dhn kreditorit. Kur ky i sht dhn kreditorit ka t drejt t krkoj
224

prej tij si dhe nga debitori at pjes t mimit q ka marr nga shitja e
sendit.
Blersi ka t drejt, po ashtu, t krkoj nga organi shtetror
kompetent q ti kthehen shumat q ai kishte paguar si taks pr kalimin
e sendit n pronsi t tij.
Kur sendi i paluajtshm i sht dhn kreditorit kundrejt kredis
s tij, n baz t vendimit t gjykats, sendi i merret ktij, ky ruan t
drejtn e tij, t kredis kundrejt debitorit.
KREU X
PEZULLIMI E PUSHIMI I EKZEKUTIMIT
Neni 615
Pezullimi i ekzekutimit
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 50)

Ekzekutimi pezullohet:
a) me vendim t gjykats;
b) me krkes t kreditorit;
c) me rastet e parashikuara nga shkronjat c dhe t nenit
297 t ktij Kodi, me prjashtim t shitjes n ankand t nj sendi t
paluajtshm, pr t cilin sht shpallur lajmrimi;
) n raste t tjera t parashikuara nga ligji;
d) kur prmbaruesi gjyqsor, vet ose me kujdesin e kreditorit,
nuk gjen pasuri t debitorit, brenda 6 muajve nga fillimi i ekzekutimit;
dh) kur kreditori nuk paraqitet, pa shkaqe t arsyeshme, brenda
3 muajve nga njoftimi i dyt shkresor, br nga prmbaruesi gjyqsor.
Pas rnies s mass s pezullimit, ekzekutimi vazhdon nga
veprimi procedural i mbetur n astin e pezullimit.

225

Neni 616
Pushimi i ekzekutimit

KREU XI

(Shfuqizuar shkronja d me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 51)

DISPOZITA TRANZITORE DHE T FUNDIT

Ekzekutimi pushon:
a) kur debitori i paraqet prmbaruesit gjyqsor dftesn me
nnshkrimin e kreditorit, t vrtetuar rregullisht, se ka paguar shumn
q shnohet n urdhrin e ekzekutimit, ose kuitanc t zyrs postare
ose shkres t banks me t cilat vrtetohet se shuma q shnohet n
urdhrin e ekzekutimit sht derdhur n dobi t kreditorit;
b) kur kreditori heq dor me shkres nga ekzekutimi;
c)kur urdhri i ekzekutimit shfuqizohet;
) kur me vendim t gjykats q ka marr formn e prer, sht
pranuar padia e debitorit sipas nenit 610 t ktij Kodi, ose e personit t
tret sipas nenit 613 t ktij Kodi;
d) shfuqizuar.

Neni 618

Neni 617
Ankimi kundr pezullimit dhe pushimit t ekzekutimit
(Ndryshuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 52)

Pezullimi i ekzekutimit, prve rastit kur vendoset nga gjykata,


si dhe pushimi i ekzekutimit vendosen nga prmbaruesi gjyqsor.
Kundr ktyre vendimeve mund t bhet ankim n gjykatn e
shkalls s par (neni 611 i ktij Kodi).
Kur vendimi i pushimit t ekzekutimit merr formn e prer,
prmbaruesi gjyqsor e heq sekuestron e vn mbi sendet e luajtshme
ose t paluajtshme dhe n rastin e parashikuar nga shkronja b e
nenit 616 t ktij Kodi, i kthen urdhrin e ekzekutimit kreditorit, i cili
ka t drejt t paraqes krkes t re pr ekzekutim brenda kohs s
parashkrimit. N kt rast, parashkrimi i ri fillon nga dita q vendimi
pr pushimin e ekzekutimit ka marr formn e prer.
226

shtjet q jan n gjykim n ditn e hyrjes n fuqi t ktij Kodi


do t gjykohen sipas kodit t mparshm derisa vendimi t marr
formn e prer sipas nenit 451 t ktij Kodi.
Neni 619
Rekurset kundr vendimeve t gjykats s apelit dhe krkesat
pr mbrojtje t ligjmris prpara Kolegjit Civil t Gjykats s Lart
t regjistruara deri n ditn e hyrjes n fuqi t ktij Kodi do t shqyrtohen
sipas dispozitave t kodit t mparshm.
Neni 620
Me hyrjen n fuqi t ktij Kodi shfuqizohen: ligji nr.6341, dat
27.6.1981 Pr Kodin e Procedurs Civile t Republiks s
Shqipris, ligji nr.7537, dat 17.12.1991 Pr disa ndryshime n
Kodin e Procedurs Civile t Republiks s Shqipris, ligji nr.7922,
dat 19.4.1995 Pr nj ndryshim n Kodin e Procedurs Civile t
Republiks s Shqipris, kreu X/I Amortizimi nenet 59a, 59b,
59c t ligjit nr.7782, dat 26.1.1994 Pr disa ndryshime n dekretin
nr.3702, dat 8.7.1963 Pr ekun, si dhe do dizpozit tjetr q
vjen n kundrshtim me kt Kod.

227

Dispozit kalimtare
(Parashikuar me ligjin nr.8812, dat 17.5.2001, neni 127)

shtjet civile q jan n gjykim ditn e hyrjes n fuqi t ktij


ligji dhe q sipas Kodit t Procedurs Civile duhet t gjykohen me trup
gjykues t prbr nga tre gjyqtar, pr t cilat ky ligj parashikon
gjykimin e tyre me nj gjyqtar, do t vazhdojn t gjykohen nga i njjti
trup gjykues derisa vendimi t marr form t prer.
Krkesat q kan t bjn me prjashtimin e gjyqtarit,
krkespadit me objekt kundrshtimi i t tretit, rishikimi i vendimit,
si dhe rekurset n interes t ligjit, t paraqitura prpara hyrjes n fuqi
t ktij ligji, do t vazhdojn t gjykohen sipas dispozitave t Kodit t
Procedurs Civile.
Dispozit kalimtare
(Parashikuar me ligjin nr.10 052, dat 29.12.2008, neni 53)

shtjet q jan n procedur ekzekutimi n datn e hyrjes n


fuqi t ktij ligji, do t ekzekutohen sipas procedurave ligjore t
mparshme, derisa ekzekutimi i urdhrit ekzekutiv t jet pezulluar,
pushuar ose t ket prfunduar.
Neni 621
Ky Kod hyn n fuqi m 1 qershor 1996.
Shpallur me dekretin nr.1474, dat 18.4.1996 t Presidentit
t Republiks s Shqipris, Sali Berisha.

228

229