You are on page 1of 3

C s d liu nng cao

BI TP LN MN HC
Tng quan
Trong bi tp ln ny, hc vin lm theo nhm ti a 3 ngi vi nhim v thit k mt
c s d liu v thc hnh cc ng dng thc t trn . Kt qu cng bao gm giao
din vi ngi s dng c xy dng bng mt cng c lp trnh do hc vin t chn.
Cc nhm sinh vin hon thnh bi tp ln ny theo tng phn v np cc bo co theo
thi hn c ghi r trong cng. C s d liu c th c thc hin v ci t
bng bt k phn mm qun tr CSDL no quen thuc vi hc vin.
nh gi im theo nhm
Cc nhm sinh vin thc hin bi tp ln c th bao gm t mt n ba ngi. Vic
nh gi im cho tng nhm s tng xng vi s ngi trong nhm. Ni cch khc,
cc nhm c 3 ngi s phi hon thnh khi lng cng vic nhiu hn so vi nhm
ch c mt hoc hai ngi. Bt k s thay i thnh phn tham gia ca mt nhm trong
qu trnh lm bi cn phi c s ng ca gio vin.
cng
Phn
1
2
3

M t cng vic
Hnh thnh nhm, nhn kch bn xy dng CSDL.
M t kch bn th gii thc c gio vin ch
nh. Thit k khi nim, thit k logic, v chun ha
d liu.
Xy dng c s d liu s dng cc phn mm
qun tr CSDL quen thuc i vi hc vin
Xy dng giao din s dng cng c lp trnh quen
thuc i vi hc vin. Kt ni giao din vi CSDL
c. Thc hin truy vn v thao tc d liu thng
qua giao din

Thi hn

im

17/6/2015

08/7/2015

30

29/7/2015

20

12/8/2015

20

Vn hnh h thng

19/8/2015

20

Np bo co tng th

26/8/2015

10

Yu cu:
Cc bo co ca mi phn (phn 2, 3, 4, 6) phi c son tho bng MSWord v np
qua email n a ch dinhhoa@gmail.com . Mi nhm c mt i din lin lc vi gio
vin, mi thc mc, yu cu, bo co ca nhm phi c trao i thng qua i din
ca nhm. Sau khi ng k, mi nhm hc vin s c nh s. Tiu email (trong
sut qu trnh lm bi tp ln) phi c thng tin ca lp (M14CQ2) v thng tin v s
nhm. Tt c cc email gi khng ng theo ch dn s khng c x l.
1

Phn 2
- Sau khi c giao kch bn th gii thc, mi nhm hc vin phi din gii chi tit
cc yu cu i vi c s d liu cn phi xy dng. Trong , cn tnh n cc d
liu n v i, cc iu kin rng buc, hoc cc yu cu c bit v d liu (nu c).
Cn nu r cc thng tin cn lu tr v tra cu trong h thng l g.
- Xy dng lc E-R chi tit da trn cc phn tch yu cu c.
- Chuyn i t lc E-R sang tp cc lc quan h. Qu trnh ny bao gm c
vic chun ha cc lc quan h v t nht l dng chun BCNF.
Yu cu:
- C s d liu phi bao gm t nht 5 tp thc th, t nht 4 lin kt gia cc tp thc
th, c t nht 1 tp thc th yu, t nht 1 quan h tp cha/tp con, v t nht mt
quan h 3 ngi. Ch : cc s lng ca cc loi k trn cn c cng nhiu cng tt
(cng nhiu, im cng cao).
Bo co phn ny bao gm:
1. M t chi tit cc thng tin ca h c s d liu c xy dng.
2. Phn tch cc yu cu v d liu cn c lu tr. Cc thng tin lin quan cn thu
thp v lu tr cng cn c m t r.
3. Cc thao tc trn c s d liu m h thng c th thc hin c (truy nhp, cp
nht, tra cu, xem d liu, lp bo co, ).
4. Lc E-R ca h CSDL cn xy dng.
5. Cc lc quan h sau khi nh x t lc ER, v sau khi chun ha (cn
ch r cc ph thuc hm trong tng lc ).
Phn 3
Trong phn ny, cc hc vin s dng mt cng c qun tr CSDL (VD: MSAccess, SQL
Server, MySQL,...) xy dng c s d liu. Hc vin cn phi nhp d liu cho cc
bng c s d liu thc hin cc lnh truy vn cng nh cc ng dng ca h thng
c miu t.
Bo co phn ny bao gm ton b qu trnh ci t c s d liu, ton b cc giao
din ca cc bng d liu cng nh cc ng dng (truy vn, cp nht) ca chng. Cc
m t v vic lu tr CSDL c th.
Phn 4
Hc vin s dng mt cng c lp trnh xy dng giao din vi ngi s dng. Kt
ni giao din vi h CSDL xy dng. Thc hin cc thao tc CSDL thng qua giao
din .
Bo co:
- Giao din xy dng (bao gm ton b cc giao din con, cc bc thao tc i
vi CSDL thng qua giao din).
- M t chi tit cc chc nng ca h thng.
Phn 5
Cc nhm hc vin ln lt bo co trc lp v cc sn phm ca mnh. Thc hin
cc yu cu c th ca gio vin. Cc nhm khng cn np bo co ring cho phn ny.
2

Yu cu:
- Ton b cc thnh vin ca tng nhm phi c mt trong lc bo co.
- Tng nhm phi thc hin c cc yu cu ca gio vin cng nh tr li cc cu
hi c th.
Phn 6: Np bo co tng th v sn phm lm c qua email cho gio vin.
Chm im
im ti a cho tng phn c nu r trong cng. Thi hn np cc bo co l
23h59 cc ngy c ghi trong cng. Cc bo co tng phn np khng ng hn
hoc khng np s khng c tnh im cho phn .
im bi tp ln c quy sang thang im 10 v tnh theo nhm. Tuy nhin, trong qu
trnh thc hin, nu gio vin nhn thy c s ng gp khc nhau ca cc thnh vin
trong mt nhm vo kt qu ca bi tp ln th im ca tng thnh vin trong nhm
s c s thay i tng xng.